Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015"

Transkript

1 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015

2 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation af udvalgets uddannelser v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin og Uddannelsesleder Jesper Ussing Hjort fra Ledelse og Efteruddannelse bilag 2 Ennova-undersøgelsen gennemgang og input til handlingsplan v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin og Uddannelsesleder Jesper Ussing Hjort fra Ledelse og Efteruddannelse bilag 3 Studieordninger til høring bilag 4 (fremsendes senest fredag den 16/1) Diskussion af tema for næste møde Evt. herunder fastlæggelse af mødedato i april 27. oktober fra til er næste fællesmøde

3 Præsentation af deltagere

4 Kommissorium Formål Uddannelsesudvalgene har til opgave at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet, og relevans for samfundet og den regionale uddannelsesdækning Arbejdsopgaver Inddragelse ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser og ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer Indstilling til bestyrelsen eller rektors godkendelse om de institutionsspecifikke elementer i studieordningerne Indsamler og videreformidler relevante informationer om udviklingen på området - både nationalt og internationalt Skaber kontakter til erhvervsvirksomheder inden for området, f.eks. til praktik, hovedopgaver og projektsamarbejder Bidrager med input til uddannelsens Kvalitets- og udviklingsrapport (KUK) Kommer med input til de studerendes evaluering af uddannelsen (Ennova) og den udarbejdede handlings-/opfølgningsplan Er rådgivende i forhold til andre relevante emner Mødestruktur Der afholdes som udgangspunkt to møder i udvalget - april og oktober. Oktober-mødet indledes med en fælles del for samtlige udvalg af ca. 1 times varighed, hvorefter de ordinære udvalgsmøder for de respektive uddannelser afholdes.

5 Konstituering På det første møde i udvalget vælges en formand. Formanden vælges blandt de udefrakommende medlemmer.

6 Finans og Økonomis uddannelser Uddannelse Type Fuldtid/Deltid Finansiel Rådgivning Akademiuddannelse Deltid Skatter og Afgifter Akademiuddannelse Deltid Økonomi og Ressourcestyring Akademiuddannelse Deltid Vurdering Diplomuddannelse Deltid Merkantil Diplomuddannelse Deltid Finansøkonom Erhvervsakademiuddannelse Fuldtid Financial Controller Erhvervsakademiuddannelse Fuldtid Finans Professionsbacheloruddannelse Fuldtid Økonomi og IT Professionsbacheloruddannelse Fuldtid

7 Ledelse og efteruddannelse Jesper Hjort

8 Deltidsuddannelserne Uddannelse Type Fuldtid/Deltid Finansiel Rådgivning Akademiuddannelse Deltid Skatter og Afgifter Akademiuddannelse Deltid Økonomi og Ressourcestyring Akademiuddannelse Deltid Vurdering Diplomuddannelse Deltid Merkantil Diplomuddannelse Deltid

9 AU i finansiel rådgivning (ÅE: 21,4) Uddannelsen klæder dig på til at rådgive kunder i en bank eller et realkreditinstitut. Du kan også specialisere dig i ejendomshandel og - administration, eller du kan beskæftige dig med revision i en virksomhed. Du lærer at yde kunderådgivning om det, der er dit finansielle speciale, og du får teoretisk og metodisk ballast til at udføre de økonomiske analyser og faglige vurderinger, der danner grundlag for den vejledning, du leverer til personer og erhvervsvirksomheder. Uddannelsen er målrettet kommende bankrådgivere, ejendomsmæglere og revisorer Erhvervsjura i den finansielle sektor Samfundsøkonomi Virksomhedens Investering og Finansiering Data, Marked og Afsætning Finansielle forretninger Pension Kredit til private Ejendomshandel I Ejendomshandel II Omsætning af fast ejendom Revision og årsrapport Analyse af regnskabsdata Boligfinansiering- og rådgivning Årsrapport og virksomhedsanalyse

10 AU i skatter og afgifter (ÅE: 18,5) Uddannelsen giver dig baggrund for at arbejde både professionelt og formidlingsmæssigt med skattefaglige problemstillinger. Du får fx metoder til at analysere information og færdigheder til at vurdere og beregne skatter og afgifter, men du bliver også rustet til at formidle om skattespørgsmål til fx borgere og virksomheder. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med SKAT. Moms- og afgiftsret Inddrivelsesret Skatteret Toldret

11 AU i økonomi- og ressourcestyring (ÅE: 23,6) Uddannelsen styrker dine evner til at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører økonomi og ressourcestyring i private og offentlige virksomheder. Du bliver rustet til at arbejde med styring af økonomi og ressourcer i virksomheder og får en dybere indsigt i, hvordan du udarbejder budgetter og efterfølgende gennemfører budgetkontrol. I løbet af uddannelsen lærer du at vurdere forskellige investeringsmuligheder og deres finansiering. Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis Global økonomi Statistik Regneark til økonomistyring Årsrapport og regnskabsanalyse

12 Den merkantile diplomuddannelse (ÅE: 0) På uddannelsen lærer du at analysere og udvikle virksomhedens forretningsmodel, markedet og virksomhedens evne til at dække kundernes behov. På uddannelsen kommer du til at arbejde med faglige discipliner som salg, markedsføring, økonomi og ledelse. Du får også viden og værktøjer til at analysere og udvikle virksomhedens konkurrenceevne, salgs- og markedsføringsstrategier og lærer, hvor du implementerer og følger op på markedsførings- og salgsaktiviteter. Eksternt og internt regnskab Investering og finansiering Strategisk ledelse og økonomistyring Grundlæggende skatteret

13 Diplom i vurdering (ÅE: 15,3) Uddannelsen er specifikt rettet mod vurdering af erhvervsejendomme og er både meget praksisnær og teoretisk. Du får tilbundsgående erhvervsøkonomisk indsigt, der i høj grad kan bidrage positivt til dit daglige arbejde. Diplom i vurdering er relevant, uagtet om du planlægger et karriereskift f.eks. fra ejendomsmægler til erhvervsmægler, eller om du ønsker et karrierespring. Uddannelsen tager du, imens du arbejder, og med medstuderende og undervisere fra samme branche får du rig mulighed for at danne netværk og hente inspiration. Internationale vurderingsprincipper Investeringsteori Lejevurdering af boliger, kontorer, produktionslokaler og butikker Metode og Videnskabsteori Vurdering af brugerejendomme og særlige vurderinger Vurderinger af investeringsejendomme Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme mv. Vurdering af erhvervsejendomme Vurdering af igangværende virksomheder

14 Fuldtidsuddannelserne Uddannelse Type Fuldtid/Deltid Finansøkonom Erhvervsakademiuddannelse Fuldtid Financial Controller Erhvervsakademiuddannelse Fuldtid Finans Professionsbacheloruddannelse Fuldtid Økonomi og IT Professionsbacheloruddannelse Fuldtid

15 Finansøkonom Finansøkonomuddannelsen Studerende 1. semester semester semester semester Færdige 1. februar 28

16 Financial Controller Financial controlleruddannelsen Studerende 1. semester 0 2. semester semester 0 4. semester Færdige 1. februar 0

17 Finansøkonom Pba i Finansuddannelsen Studerende 1. semester 0 2. semester semester 0 4. semester semester 0 6. semester semester Færdige 1. februar 37

18 Ennova

19

20

21 Baggrundsanalyser

22 Studieglæde (1/3) 69 [+8] 66 [-5] 70 [-11] 68 [-6] 56 [-14] 62 [-4] 72 [-1] 73 [0] [0] Erhvervsakademiet Lillebælt Automationsteknolog Autoteknolog Bygningskonstruktør Datamatiker Energiteknolog Financial Controller Finansbachelor Finansøkonom Handelsøkonom Vurdering Studieglæde

23 Udbytte (1/3) 70 [+4] 69 [-5] 71 [-12] 68 [-4] 54 [-16] 60 [-5] 70 [-2] 80 [+7] [-1] Erhvervsakademiet Lillebælt Automationsteknolog Autoteknolog Bygningskonstruktør Datamatiker Energiteknolog Financial Controller Finansbachelor Finansøkonom Handelsøkonom Vurdering Udbytte

24 Loyalitet (1/3) 75 [+2] 75 [-5] 78 [-8] 79 [-5] 65 [-18] 72 [-4] 80 [-2] 83 [+4] [0] Erhvervsakademiet Lillebælt Automationsteknolog Autoteknolog Bygningskonstruktør Datamatiker Energiteknolog Financial Controller Finansbachelor Finansøkonom Handelsøkonom Vurdering Loyalitet

25 Uddannelser - Studieglæde og Udbytte UDBYTTE Erhvervsakademiet Lillebælt 2. Erhvervsakademier samlet 3. Automationsteknolog 4. Autoteknolog 5. Bygningskonstruktør 6. Datamatiker 7. Energiteknolog 8. Financial Controller 9. Finansbachelor 10. Finansøkonom 11. Handelsøkonom 12. Installatør 13. IT- og elektronikteknolog 14. Jordbrugsteknolog 15. Laborant 16. Logistikøkonom 17. Markedsføringsøkonom 18. Multimediedesign AK 19. PBA i e-konceptudvikling 20. PBA i i Produktudvikling og Teknisk Integration 21. PBA i innovation og entrepreneurship 22. PBA i international handel og markedsføring 23. PBA i jordbrugsvirksomhed 24. PBA i softwareudvikling 25. PBA i webudvikling 26. Procesteknolog 27. Produktionsteknolog 28. Professionsbachelor Int. Hospitality Management 29. Serviceøkonom STUDIEGLÆDE

26 Ennova tendenser på fuldtid Fokus på undervisningen Skabelse af sammenhæng mellem fag Kobling mellem teori og praksis Man lytter til de studerende evalueringer Men også fokus på Struktur på uddannelsen Understøtte et godt socialt miljø

27 Studieordning til høring Finansøkonom Optag februar 2015 Nogle kommentarer angående de institutionsspecifikke elementer i studieordningerne

28 Tema for næste møde?

29 Kommende mødedatoer 2 møder årligt Xx april 2015 kl oktober 2015 kl

30 Eventuelt

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL 2020 HVOR ER DU? SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL EAL.DK/2020 LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 INDHOLD Hvor er du i 2020?....side 3 Erhvervsakademiet

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Uddannelsen til professionsbachelor i finans, Erhvervsakademi

Læs mere

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse Styrk dine kompetencer med en efteruddannelse fra Erhvervsakademi Sjælland www.easj.dk 2 Friheden til at vælge I dit arbejdsliv, også i skiftet fra ét job til et andet, kan du

Læs mere

Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, Erhvervsakademi Aarhus Att: Uddannelseschef Rikke Christoffersen Sendt pr. e-mail: rich@eaaa.dk info@eaaa.dk Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision

Læs mere

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Studieordning for Financial Controller 2014-2016 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) 1/42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 nes historie... 6 nes selvstændighed i 2013... 8 Danske s organisering... 10 Udviklingsrådet for erhvervsakademisektoren...

Læs mere

Studieordning 2014-2018

Studieordning 2014-2018 Studieordning 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 08.09.2014 Side 0 af 58 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Financial Controller AK AP Degree Programme in Financial Controlling Fælles del & Inst.del Version1.1 Revideret 03.09.2014 Side 0 af 57 1. Studieordningens rammer... 4 2. Optagelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over. samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne

Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over. samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne - kom godt i gang med projektværktøjet og få overblik over hvordan det kan anvendes. Tusindvis

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68 Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2011-2015 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013 STUDIEGUIDE 2013 Super FEDT Studiemiljø Alt lige fra fredagsbar, fester og foredrag til engagerede undervisere og det nyeste grej Sådan kommer du ind Har du det, der skal til? Tjek vores adgangskrav og

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Jette Mølholm Sendt pr. e-mail: jemo@tietgen.dk kvu@tietgen.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere