ØKONOMI & LØN Dato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009"

Transkript

1 ØKONOMI & LØN Dato I Nordfyns Kommune er Økonomi og Løn samlet i en central stabsafdeling, som servicerer internt. Afdelingens opgaver kan beskrives som: styringsmæssige overfor Direktionen serviceopgaver overfor den interne organisation driftsopgaver. Økonomi og Løn er opdelt i følgende team og den daglige styring varetages af: Budget, teamleder Peter Nimann Opgaver: koordinering af budgetlægning, budgetopfølgninger, økonomisk sagsbehandling, refusioner samt konsulent- og analysefunktion. Regnskab, teamleder viceøkonomichef Flemming Gitz Opgaver: Finansiel styring af likvider, afstemninger, lån, månedsregnskaber, indkøb, debitorer, forbrugsafgifter, ressourcestyring. Løn, teamleder Gitte Dyreborg Opgaver: ansættelser, lønsagsbehandling, overenskomster, fravær, lønforhandling, forsystemer til Lønsystemet Vagtplan, Matrix. Intern service, teamleder Annette Antonsen Opgaver: decentraliseringsaftaler, sagsstyring, Intranet, sikkerhedsstyring, OPUS, undervisning, lønbudgetter. Afdelingens normering er følgende: Chef Budget Regnskab Løn Intern service I alt Økonomichef 1,0 Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Fuldtidsstillinger 4,8* 6,6 6,0 2,9 Fleksjob 0,1 Elev 1,0 1, 1,0 5,9 8,6 8,0 3,9 27,4 * Heri indgår 2 akademikere med rådighedstillæg. Hertil kan der være jobtræningspersoner, hvor der p.t. er 2 ansatte. Dokumentnavn: Beskrivelse Økonomi og Løn Sagsnummer: Afdeling: Økonomi og Løn Udarbejdet af: Gitte Clemmensen Side 1 af 4

2 Økonomi og Løn har følgende målsætning og delmål: Målsætning at give vores brugere det bedst mulige beslutningsgrundlag at vores brugere opfatter os som et serviceteam som de gerne henvender sig til at kvaliteten i vores arbejde/opgaveløsninger er høj at vi respekterer deadlines at vi løbende optimerer og videreudvikler vores fagområder at vi sikrer optimal udnyttelse af vores systemer at vores kompetencer er i konstant udvikling. Delmål En stærk central Økonomi og Lønafdeling med fokus på helhedstænkning men samtidig med faglige specialiseringer Fokus på den generelle økonomi og lønstyring og ledelsesinformation Fokus på kvaliteten af regnskabsdata og et retvisende regnskab Fokus på bedre og styrket likviditetsstyring med udgangspunkt i det nye og større cashflow Fokus på OPUS Økonomi og løn optimal udnyttelse og uddannelse af samtlige brugere Fokus på konsulentfunktion overfor de decentrale enheder samt kommunens afdelinger Fokus på kursusaktiviteter for at opkvalificere brugerne af løn og økonomiske data Fokus på fælles økonomiske spilleregler Delmålene er udmøntet i et antal fokusområder, der løbende arbejdes med. Daglig organisering i forhold til Otterup og Søndersø Rådhuse Kontor med 2 arbejdspladser på Søndersø og Otterup Rådhuse. Kontoret bemandes med undtagelse af torsdag oftest af 2 personer. I hovedparten af tiden er det budgetmedarbejdere, men der laves uger med fokus på løn, afstemninger, rapporter mm., hvor det er andre medarbejdere, der bemander arbejdspladserne. Torsdag er fastmødedag i Bogense for alle medarbejdere i Økonomi og Løn. Fælles fokusområder Udfærdigelse af kasse og regnskabsregulativ for Nordfyns Kommune - ok Sikkerhedsbeskrivelser for Økonomi og lønsystem - igang Arbejdsgangsbeskrivelser i OPUS Økonomi - Etablering af hot-line for økonomi - Et jobcenter og økonomien herfor - igang Lave 6 årlige nyhedsbreve - Opstarte på projekt med ledelsesinformation - Direktionens fokusområde på økonomi og styring - igang Årsplan for økonomi og løn Definition af interne kontroller samt ledelsestilsyn Fokus på elektroniske arbejdsgange og sagsbehandling og herigennem afskaffelse af unødvendigt papir og print arbejdsgangsbeskrivelser i forhold til vores systemer Projekt økonomistyring for decentrale ledere Side 2 af 5

3 Løn reduktion af antal af fejlsager - igang reduktion i a conto udbetalinger - Optimal udnyttelse matrix-systemet Feriepengeberegning ved interne ansættelser Skanning af P-sager - igang Fokus på kontering af løn - igang Fraværsindberetninger, procedurebeskrivelse og undervisning Retningslinier for kørselsgodtgørelser - igang Forhandling af lederlønninger Lønforhandlinger og udmøntningsgaranti for alle ansatte Lønforhandlinger og harmonisering af lønningerne Ny lønberegner Arbejdsgangsbeskrivelser imellem leder og løn Regnskab Debitor gennemgang og analyse af restancer - igang Ajourføring af leverandørregister mht. betalingsfrister - Indførelse af åben post princippet for afstemninger - ok Fokus på afstemninger for at sikre rettidighed og opfølgning herpå - ok Afregning af moms på gamle udstykninger - udskillelse af spildevandsområdet - igang plejecenterbyggeri - igang administration af ældreboliger afleveres til Domea - Styring af anlægsprojekter i samarbejde med Teknik og miljø - Ressourcestyring for miljømedarbejdere - Implementering af e-handel og elektronisk bestillingssystem - igang Fokus på indkøb, udbud og gevinster herved - Arbejdsgruppe mellemkommunale betalinger mm Analyse af tilskudsparametre herunder BBR, folkeregister samt indberetninger Danmarks Statistik Rapportering om regninger betales rettidigt Likviditetsbudgetter og likviditetsopfølgning - Indkøb og EU s kontroldirektiv Konvertering af udbetalingssystemet til nyt i SAP - Side 3 af 5

4 Budget Månedlig budgetrapport med verbal beskrivelse af afvigelser. Udarbejdes til Økonomiudvalget og anvendes til alle udvalg. Optimering af budgetprocessen for - ok Optimering af datagrundlag for budgetlægningen - igang Optimering af budgetbemærkninger Definere relevante nøgletal indenfor alle budgetområder - igang Analyser og hensigtserklæringer - ok Refusion på dyre enkeltsager - igang Analyse af budget til indvendig vedligehold og udenomsarealer - Analyse af budgetter til el, vand og varme - ok Årsplan for samarbejdet mellem økonomisk konsulent og fagchef Diverse analyseområder o midler til indvendig vedligeholdelse o energiforbrug i alle institutioner ved energibesparende foranstaltninger o budget til udenomsarealer Pilotkommune for elektroniske bilag automatisk i børn og voksensystemet Orienteringsskrivelser fra ISM Rapportering drøfte optimal rapportering med fagchefen Kontoplan gennemgå kontoplan med fagchef og i afdelingen mht. optimal styring Månedsbudgetter Ledelsesinformation børn og unge samt handicap og psykiatri Intern service Vejledninger til intranettet: barselspuljer, langvarigt sygdom mm. - ok Implementering og udrulning af lederportal til alle decentrale brugere - igang Etablering af kursuskatalog for undervisning i Økonomi og lønsystem - igang o grundlæggende løn - Undervisning af ledere i praktiske forhold omkring ansættelser, løn, overenskomster samt barsel og sygdom o grundlæggende økonomi o nye ledere o nye medarbejdere Intranet og vejledninger Udarbejdelse af decentraliseringsaftaler og årsrapporter - igang Sikkerhedsbeskrivelser for Økonomi- og lønsystem Arbejdsgangsbeskrivelser i OPUS Økonomi Optimering af organisationsstyring og beskrivelse heraf Nyt sags og journalsystem Lønforhandlinger og undervisning heri Side 4 af 5

5 Optimering af ressourcestyring o Medarbejder portalen implementeres (RBI) o Ressourcestyring på miljømedarbejdere Årsrapporter og opfølgning herpå Opfølgning på lederportalen og undervisning heri Side 5 af 5

Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB

Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB C E N T E R F O R Ø K O N O M I O G P E R S O N A L E 1 1. version godkendt i chefgruppen d. 19. juni 2007. 2. version

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene

Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene Version d. 16. april 08 Samlet Årsberetning 2007 for stabene Formål med årsberetningen for stabene Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Hovedregulativ I Svendborg Kommune 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige

Læs mere

Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring

Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Version 2 december 2007 1 Spillereglerne for Decentral Ledelse og Central Styring fastsætter de generelle rammer og vilkår som den enkelte aftaleholder

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

EJENDOMME. VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2014 Kultur, organisation og digitalisering

EJENDOMME. VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2014 Kultur, organisation og digitalisering VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2014 Kultur, organisation og digitalisering Juni 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. 2. 3. INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 VISION, MISsION OG STRATEGI... 4 Mission... 4 Strategi...

Læs mere

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument.

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Information I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Indhold Regulativets hoveddokument... 2 Bilag 1 - Aflæggelse

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Capacent Indhold 1. Formål og metode 1 1.1 Datagrundlag og rapportstruktur 2 1.1.1 Datagrundlag 2 1.1.2 Dataindsamling 3 1.1.3 Decentralisering

Læs mere

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige NOTAT Projekt Analyse af Ejendomsdriften Kunde Randers Kommune Dato 31. juli 2014 Til Randers Kommune Fra Rambøll 1. Principper for fremtidig organisering af ejendomsdriften Rambøll foreslår at etablere

Læs mere

Referencearkitektur. Ballerup Kommune og Frederikssund Kommune. Løn, personale og økonomi. 20. September 2010. Strand & Donslund A/S. Version 1.

Referencearkitektur. Ballerup Kommune og Frederikssund Kommune. Løn, personale og økonomi. 20. September 2010. Strand & Donslund A/S. Version 1. Referencearkitektur Kommune og Kommune Løn, personale og økonomi 20. September 2010 Version 1.0 Strand & Donslund A/S Referencearkitektur vedr. løn, personale og økonomi Denne rapport kan frit anvendes

Læs mere

Praktikstederne i Roskilde Kommune. - Oversigt for kommende elever i offentlig administration

Praktikstederne i Roskilde Kommune. - Oversigt for kommende elever i offentlig administration Praktikstederne i Roskilde Kommune - Oversigt for kommende elever i offentlig administration Indholdsfortegelse Organisationsdiagram... 2 Uddannelseskoordinator... 3 ½ års steder...4 BOMI Hjerneskadecenter...

Læs mere

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift Drift 2011 2012 2013 2014 (i 1.000 kr.) Kommunaldirektørområdet 46.580 43.102 44.139 43.439 Økonomidirektørområdet 76.360 76.020 75.907 75.907 Børne- og ungedirektørområdet 17.782 17.782 17.782 17.779

Læs mere

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Forvaltningsrevision i praksis Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Januar 2003 Kontaktudvalget for Offentlig Revision består af repræsentanter fra Rigsrevisionen Kommunernes Revision Revisionsdirektoratet

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS DANMARK

RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS DANMARK RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS DANMARK Professionelle projektressourcer til vore kunders interne projekter I Danmark. Vi leverer praktiske løsninger inden for Finans og Økonomi Løsninger inden for finans

Læs mere

Vil DU have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted?

Vil DU have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted? Spændende arbejdsplads Selvudvikling Ansvar Årets elevplads Alsidigt arbejde Udfordrende Indsigt i spændende organistion Selvstændige opgaver Glæde Inddragelse Høj faglighed Samarbejde Fællesskab Ny viden

Læs mere

Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe UCL. Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe

Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe UCL. Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe UCL Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe Kerneopgaver og arbejdsområder for UCL s stabe Indhold 1. Indledning... 3 2. HR og Kommunikation... 3 3.

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 27. august 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 15:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it,

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Kommunernes økonomifunktion. Opgaver, brugere og kompetencer

Kommunernes økonomifunktion. Opgaver, brugere og kompetencer Kommunernes økonomifunktion Opgaver, brugere og kompetencer 1 2 Indhold Indledning Økonomifunktionens rolle Det strategiske samspil Sæt ord på tallene I spændingsfeltet mellem direktion og fagcentre Brugere

Læs mere