Vestfyns Petanque Center

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestfyns Petanque Center"

Transkript

1

2 Agenda Præsentation Torsten Kjøller-Bavnbæk

3 Agenda Præsentation Torsten Kjøller-Bavnbæk Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/Myndighedssæt Hovedprojekt Spørgerunde

4 Agenda Præsentation Torsten Kjøller-Bavnbæk Navn: Torsten Kjøller-Bavnbæk, Brabrand Bygningskonstruktørstuderende LinkedIn-profil : A/S Hansen & Jacobsen, Græsted Tømrerlærling 2009: Uddannet Tømrersvend Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød : A/S Hansen & Jacobsen, Græsted Tømrer 2011: MD Byg, Helsinge Tømrer/Servicemand : VIA University College, Aarhus Bygningskonstruktørstuderende 2014: Arkitema Architects, Aarhus Bygningskonstuktørpraktikant Gift med Julie. Har sammen Valdemar på knap 2 år og Bertram på ½ år

5 Organisation Aftale Disp. materiale Organisation Aftale Dispositionsforslag Tids-og Disp. materiale Økonomi

6 Organisation Aftale Disp. materiale Bygherre Vestfyns Petanque Klub Projektorganisation Kvalitetsplan

7 Organisation o Bygherre Aftale Disp. materiale Bygherre: Vestfyns Petanque Klub Sted: Middelfart Klik for hjemmeside Havde i forbindelse med Danmarksmesterskaberne i petanque efterspurt et forslag på et Petanquecenter. Efter planen skulle den lokale fodboldklub også involveres som bruger af klubhusets faciliteter.

8 Organisation Aftale Disp. materiale Rådgiveraftale Underrådgiveraftale (ikke udført) IKT-Specifikation

9 Organisation Aftale Rådgiveraftale Disp. materiale Bilag 1 ABR89 Bilag 2 Afkrydsningsskema Bilag 3 IKT specifikation Bilag 4 Hovedtidsplan af Rådgiveraftale Bilag 5 Økonomisk overslag

10 Organisation Aftale Disp. materiale Planer Facader Samlet disp. materiale

11 Organisation Aftale Disp. materiale o Planer Stueplan Klubhus 1. sal Klubhus Stueplan Hal 1. sal Hal Oversigtsplan

12 Organisation Aftale Disp. materiale o Facader

13 Organisation Aftale Disp. materiale Budget/Økonomisk overslag Honorar

14 Organisation Aftale Disp. materiale Honorar Betaling-/rateplan Faktura for disp. forslag

15 Organisation Aftale Disp. materiale Hovedtidsplan af

16 Analyse Geometri Analyse Kommunikation Økonomi-, tidsog Geometri Projektforslag Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Kommunikation Kvalitetsstyring Beskrivelser

17 Analyse Geometri Kommunikation Produktinformation Dimensionering med skemaer Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Ventilation Energi

18 Analyse o Dimensionering Geometri Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Bjælker Søjler

19 Analyse o Ventilation Geometri Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Ventilationsanalyse Regneark.xlsx (Udgået)

20 Analyse o Ventilation Geometri Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Niv. 0 Niv. 1

21 Analyse o Energi Geometri Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Modeldokumentation Rapport med nøgletal Resultat rapport Nøgletal i screenshot BE10 fil

22 Analyse Geometri Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Arbejdsskitser Tegningsmateriale

23 Analyse Geometri o Arbejdsskitser Bygning Kommunikation Bygningsdele Produktinformation Arbejdsskitse skema Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Bygningsdele samlinger

24 Analyse Geometri o Arbejdsskitser Indretning og tilgengelighed_niv.0 Indretning og tilgengelighed_niv.1 Brandanalyse_Niv.0 Brandanalyse_Niv.1 Kommunikation Produktinformation Statisk analyse_niv.0 Statisk analyse_niv.1 Ventilationsanalyse _Niv.0 Ventilationsanalyse _Niv.1 Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Lydanalyse_Niv.0 Lydanalyse_Niv.1 Afløbsanalyse_Niv.0 Afløbsanalyse_Niv.1

25 Analyse Geometri o Arbejdsskitser Vand og varme_niv.0 Vand og varme_niv.1 Opdeling af keynotes_niv.0 Opdeling af keynotes_niv.1 Kommunikation Produktinformation Placering af teknikhus Indretning omklædning Sprosseopdeling facade A Sprosseopdeling facade B Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Sprosseopdeling facade C Afvanding Situationsplan analyse

26 Analyse Geometri o Arbejdsskitser Analyse terrændæk Analyse etagedæk Analyse tag Analyse ydervægge Kommunikation Produktinformation Analyse indervægge Niv.0 Analyse indervægge Niv.1 Gulvtyper Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse

27 Analyse Geometri o Arbejdsskitser Kommunikation Kraftfordeling Bæring af teglvæg Hjørnesamling T-samling Ydervæg - Tag Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Kraftoverførsel Samling ved sokkel (Forældet) Hjørneforløb Murkrone ING skitse Underside teglbjælke Murkrone Skalmur mod sokkel Murkrone Rev.

28 Analyse Geometri o Tegninger Tegningsliste Oversigtsplaner Planer Kommunikation Produktinformation Facader Snit Bygningsdelstegninger Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Rumtegninger Skemaer

29 Analyse Geometri o Tegningsliste Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Tegningsliste

30 Analyse Geometri o Oversigtsplaner Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Beliggenhedsplan

31 Analyse Geometri o Planer Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Niv. 0 1:200 Niv. 0 1:100 Niv. 1 1:200 Niv. 1 1:100

32 Analyse Geometri o Facader Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Facade A og B Facade C og G

33 Analyse Geometri o Snit Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Snit A-A Snit B-B

34 Analyse Geometri o Bygningsdelstegninger Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Gulvplan Niv.0 Loftplan Niv.0 Gulvplan Niv.1 Loftplan Niv.1

35 Analyse Geometri o Rumtegninger Kommunikation Produktinformation Omklædningsområde Overnatningslokale r m/ bad Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Konferencelokale

36 Analyse Geometri o Skemaer Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Rumskema med programmerede arealer Rumskema med gulv-, vægog loftoverflader

37 Analyse Geometri Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Bygningsdelsbeskrivelser

38 Analyse Geometri Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Kvalitetsplan KS-Dokumentation

39 Analyse Geometri o Produktinformation KSdokumentation Kommunikation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse BD-Journal.XLSX fil Aktionsliste

40 Analyse Geometri Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Mail-korrespondancer Referater Notater

41 Analyse Geometri Kommunikation o Mail Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Indbakke Udbakke

42 Analyse Geometri Kommunikation _Projektgennemgang med ING_forveningsaftemning 2015_05_08_Godkendelse af projektmateriale o Referater Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse

43 Analyse Geometri Kommunikation o Notater Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse _Notat_Inden projektforslag _Notat_Om byggeprogram _Notat om mellembygning _Notat om redningsåbninger _Notat om facader _ventilation _Indretning mm _Møde med arkitekt _Møde med BPS vejl _Solafskærmning _Notat om valg af fuge

44 Analyse Geometri Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Ajourføring af økonomisk overslag Honorar

45 Analyse Geometri Ajourføring af økonomisk overslag Kommunikation o Økonomisk overslag Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Økonomisk overslag Til Bygherre Disp. Forslag: Projektforslag: Afvigelse: Økonomisk overslag Detaljeret ,00 kr ,00 kr ,00 kr

46 Analyse Geometri Kommunikation o Honorar Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Faktura for projektforslag

47 Analyse Geometri Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Projektplan Tidsplan

48 Analyse Geometri Kommunikation Hovedtidsplan for 7. sem. o Projektplan Produktinformation Ugeskemaer Projekttidsplan Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Scrum-boards

49 Analyse Geometri Kommunikation o Projektplan Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse

50 Analyse Geometri Kommunikation o Projektplan Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse

51 Analyse Geometri Kommunikation o Projektplan Produktinformation Trello.com Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse

52 Analyse Geometri Kommunikation o Projektplan Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19

53 Analyse Geometri Kommunikation o Tidsplan Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Rev. Hovedtidsplan

54 Analyse Geometri Kommunikation Produktinformation 1. Bygningsbasis 2. Primære bygningsdele 3. Kompletterende bygningsdele 4. Overflade bygningsdele 5. VVS- og ventilationsanlæg Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse

55 Analyse Geometri Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse 1. Bygningsbasis 2. Primære bygningsdele 3. Kompletterende bygningsdele 4. Overflade bygningsdele 5. VVS- og ventilationsanlæg Terrændæk

56 Analyse Geometri Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse 1. Bygningsbasis 2. Primære bygningsdele 3. Kompletterende bygningsdele 4. Overflade bygningsdele 5. VVS- og ventilationsanlæg Skalmurs-komponenter Vinduesfacadesystem Lyddæmpende porebetonblokke Huldæk Tagkomponenter

57 Analyse Geometri Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse 1. Bygningsbasis 2. Primære bygningsdele 3. Kompletterende bygningsdele 4. Overflade bygningsdele 5. VVS- og ventilationsanlæg Sidebundhængt dør Microshade Iso-pløk K-Mur monteringsbeslag Troldtekt

58 Analyse Geometri Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse 1. Bygningsbasis 2. Primære bygningsdele 3. Kompletterende bygningsdele 4. Overflade bygningsdele 5. VVS- og ventilationsanlæg RT 602 Sort cellesten med gråt skær KebonyFyr 21x73 mm glat Vinylgulv Linoleumsgulv Tæppefliser

59 Analyse Geometri Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse 1. Bygningsbasis 2. Primære bygningsdele 3. Kompletterende bygningsdele 4. Overflade bygningsdele 5. VVS- og ventilationsanlæg Brugsvandsveksler

60 Analyse Geometri Projektforslagsmateriale Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Bygherregodkendelse

61 Analyse Geometri Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Projektforslagsmateriale Bygherregodkendelse Tegningsmateriale Bygningsdelsbeskrivelse Tidsplan Økonomi

62 Analyse Geometri Projektforslagsmateriale Kommunikation Produktinformation Projekforslagsmateriale m/ Bygherregodkendelse Bygherregodkendelse

63 Ansøgning Tegningsmateriale Tids-og Ansøgning Forprojekt Økonomi Myndighedsforhold Myndighedsforhold Tegningsmateriale Kvalitetsstyring

64 Myndighedsforhold Ansøgning Tegningsmateriale Lokalplan nr. 39

65 Myndighedsforhold Ansøgning Tegningsmateriale Ansøgning om byggetilladelse Fuldmagt

66 Myndighedsforhold Ansøgning Tegningsmateriale Tegningsliste Oversigtsplaner Planer Facader Snit

67 Myndighedsforhold Ansøgning Tegningsmateriale o Tegningsliste Tegningsliste

68 Myndighedsforhold Ansøgning Tegningsmateriale o Oversigtsplaner Situationsplan

69 Myndighedsforhold Ansøgning Tegningsmateriale o Planer Niv.0 1:100 Niv.1 1:100

70 Myndighedsforhold Ansøgning Tegningsmateriale o Facader Facade A og B Facade C og G

71 Myndighedsforhold Ansøgning Tegningsmateriale o Snit Snit A-A Snit B-B

72 Myndighedsforhold Ansøgning Tegningsmateriale BD-Journal Aktionsliste.XLSX fil

73 Myndighedsforhold Ansøgning Tegningsmateriale Faktura for Forprojekt

74 Myndighedsforhold Ansøgning Tegningsmateriale Projektplan Tidsplan

75 Myndighedsforhold Ansøgning Tegningsmateriale Projekttidsplan o Projektplan Ugeskemaer Scrum-boards

76 Myndighedsforhold Ansøgning Tegningsmateriale o Projektplan

77 Myndighedsforhold Ansøgning Tegningsmateriale Trello.com o Projektplan

78 Myndighedsforhold Ansøgning Uge 20 Tegningsmateriale o Projektplan

79 Myndighedsforhold Ansøgning Tegningsmateriale o Projektplan Rev. Hovedtidsplan

80 Valg af hovedprojekt Valg af hovedprojekt Udbudsmateriale Tegningsmateriale Tegningsmateriale Hovedprojekt Udbudsmateriale Tids-og Beskrivelser Kvalitetsstyring

81 Valg af hovedprojekt Udbudsmateriale Opmuret klimaskærm Arbejdsskitser for arbejdet Tegningsmateriale Projektorganisationdiagram

82 Valg af hovedprojekt o Arbejdskitser Tegningsmateriale Bæring af teglvæg Hjørnesamling T-samling Hjørneforløb Udbudsmateriale Ydervæg - Tag Murkrone ING skitse Murkrone Murkrone Rev. Underside teglbjælke Skalmur mod sokkel

83 Valg af hovedprojekt Vestfyns Petanque Center o Projektdiagram Tegningsmateriale BH Vestfyns Petanque Klub TR KB Byggerrådgivning UR VIA Ingeniører Hovedentreprenør Udbudsmateriale Underentreprenør Underentreprenør Underentreprenør Ect.

84 Valg af hovedprojekt Tegningsmateriale Tegningsliste Hovedplaner Facader Udbudsmateriale Snit Detaljer

85 Valg af hovedprojekt Tegningsmateriale o Tegningsliste Udbudsmateriale Tegningsliste

86 Valg af hovedprojekt Tegningsmateriale o Hovedplaner Udbudsmateriale Niv. 0 Niv. 1

87 Valg af hovedprojekt Tegningsmateriale o Facader Udbudsmateriale Facade A og B Facade C og G

88 Valg af hovedprojekt Tegningsmateriale o Snit Udbudsmateriale Snit A-A Snit B-B Snit C-C

89 Valg af hovedprojekt Tegningsmateriale o Detaljer Dørtilslutning Hjørne Skalmursvinge Udbudsmateriale Lodret tilslutning mellem tegl og let beklædning Murkrone Sokkel Underside teglbjælke

90 Valg af hovedprojekt Tegningsmateriale Udbudsmateriale BSB Byggesagsbeskrivelse ARB Arbejdsbeskrivelser

91 Valg af hovedprojekt Tegningsmateriale Udbudsmateriale BD-Journal Aktionsliste.XLSX fil

92 Valg af hovedprojekt Tegningsmateriale Udbudsmateriale Faktura for hovedprojekt

93 Valg af hovedprojekt Tegningsmateriale Udbudsmateriale Projektplan Tidsplan

94 Valg af hovedprojekt Tegningsmateriale Projekttidsplan o Projektplan Udbudsmateriale Ugeskemaer Scrum-boards

95 Valg af hovedprojekt Tegningsmateriale o Projektplan Udbudsmateriale

96 Valg af hovedprojekt Tegningsmateriale Trello.com o Projektplan Udbudsmateriale

97 Valg af hovedprojekt Tegningsmateriale Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 o Projektplan Udbudsmateriale

98 Valg af hovedprojekt Tegningsmateriale o Tidsplan Udbudsmateriale Rev. Hovedtidsplan

99 Valg af hovedprojekt Tegningsmateriale Udbudsmateriale Byggesagsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelse Plan for sikkerhed og sundhed (Ikke udført) Tilbudsliste Tegningsmateriale.xlsx fil Udbudsbrev

100

101 Agenda Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/Myndighedssæt Hovedprojekt Spørgerunde 1/19

102 Agenda Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/ Myndigheds sæt Hovedprojekt Spørgerunde Navn: Torsten Kjøller-Bavnbæk, Brabrand Bygningskonstruktørstuderende LinkedIn-profil : A/S Hansen & Jacobsen, Græsted Tømrerlærling 2009: Uddannet Tømrersvend Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød : A/S Hansen & Jacobsen, Græsted Tømrer 2011: MD Byg, Helsinge Tømrer/Servicemand : VIA University College, Aarhus Bygningskonstruktørstuderende 2014: Arkitema Architects, Aarhus Bygningskonstuktørpraktikant Gift med Julie. Har sammen Valdemar på knap 2 år og Bertram på ½ år 2/19

103 Agenda Hvor i landet? Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/ Myndigheds sæt Hovedprojekt Spørgerunde 3/19

104 Agenda Hvor i landet? Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/ Myndigheds sæt Hovedprojekt Spørgerunde 4/19

105 Agenda Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/ Myndigheds sæt Hovedprojekt Spørgerunde Bygherre Behov for petanque center Brugere 5/19

106 Agenda Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/ Myndigheds sæt Hovedprojekt Spørgerunde 6/19

107 Agenda Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/ Myndigheds sæt Hovedprojekt Spørgerunde 7/19

108 Agenda Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/ Myndigheds sæt Hovedprojekt Spørgerunde 8/19

109 Agenda Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/ Myndigheds sæt Hovedprojekt Spørgerunde Stueplan 9/19

110 Agenda Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/ Myndigheds sæt Hovedprojekt Spørgerunde 1. etage 10/19

111 Agenda Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/ Myndigheds sæt Hovedprojekt Spørgerunde Udvendige materialer 11/19

112 Agenda Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/ Myndigheds sæt Hovedprojekt Spørgerunde Analyse af bygning 12/19

113 Agenda Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/ Myndigheds sæt Hovedprojekt Spørgerunde Analyse af bygningsdele 13/19

114 Agenda Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/ Myndigheds sæt Hovedprojekt Spørgerunde Tegningsliste Oversigtsplaner Planer Facader Snit Bygningsdelstegninger Rumtegninger Skemaer Projektforslagsmappen 14/19

115 Agenda Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/ Myndigheds sæt Hovedprojekt Spørgerunde Disp. Forslag: Projektforslag: Afvigelse: ,00 kr ,00 kr ,00 kr Økonomisk styring 15/19

116 Agenda Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/ Myndigheds sæt Hovedprojekt Spørgerunde Tids-og Økonomi Forprojekt Ansøgning Myndighedsforhold Tegningsmateriale Kvalitetsstyring 16/19

117 Agenda Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/ Myndigheds sæt Hovedprojekt Spørgerunde Opmuret klimaskærm Murmål Dilitationsfuger Bæring af skalmur 17/19

118 Agenda Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/ Myndigheds sæt Hovedprojekt Spørgerunde 18/19

119 Agenda Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/ Myndigheds sæt Hovedprojekt Spørgerunde 19/19

120

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t. Michael Estimo Case: Relokering af Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S

F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t. Michael Estimo Case: Relokering af Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t Michael Estimo Case: Relokering af Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S 1 I n d h o l d : D e l 1 - I n i t i e r i n g Virksomhedsprofil SWOT- Analyse Alternative

Læs mere

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse Publikation 9 Driftsdata -skabt under projektering og udførelse IT brugere i byggesektoren Under projektering og udførelse skabes der en mængde digitale data i både tekst, tal og grafik. Struktureret rigtigt

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION IKT-Aftale SAG: SPURVELUNDSKOLEN; UDBYGNING 2015-2016 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION SAG Sagsnummer IKT-AFTALE

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri.

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. Skitseforslag til Skema A maj 2015 Situationsplan OVER BÆKKEN, STØVRING /DISPOSITIONSPLAN FOR GRUNDEN OVER BÆKKEN,

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer 3. udgave juni 2007

logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer 3. udgave juni 2007 3. udgave juni 2007 logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon

Læs mere

Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips

Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips Foreningen bips formål bips er en uafhængig forening med knap 700 firmamedlemmer bips har ca. 500 CAD- og 330 beskrivelsesabonnenter

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Vejledning. I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder. Slots- og Ejendomsstyrelsen. December 2003

Vejledning. I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder. Slots- og Ejendomsstyrelsen. December 2003 Vejledning I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder Slots- og Ejendomsstyrelsen December 2003-1 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Vejledningens baggrund 1.2. Byggesagsrapporten

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER Grund og Hus i 2-3 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

Renovering af Nørreport Station fra 2011 2014 Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent

Renovering af Nørreport Station fra 2011 2014 Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent Renovering af Nørreport Station fra 2011 2014 Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent PROGRAM Anlæggets fødsel Boulevardtunnellen De 4 delprojekter Moderniseringsprojektet Kn14 Hovedistandsættelse

Læs mere

Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 1.2 / Juni 2014

Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 1.2 / Juni 2014 Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 1.2 / Juni 2014 Forord Dette er version 1.2 af MT Højgaards bygningsdelkatalog med informationsniveauer. Vi har modtaget meget positiv respons

Læs mere

Recycling. - en fremtidssikret tankegang

Recycling. - en fremtidssikret tankegang Recycling - en fremtidssikret tankegang R a n d e r s Arkitek t e n Aps. Firma profil Tegnestuen arbejder med projekter i alle skalaer fra tilbygninger, forskning og til byplaner. Fokus området er Energi

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

Program for Byggeøkonomuddannelsen København 2010-2011

Program for Byggeøkonomuddannelsen København 2010-2011 Program for Byggeøkonomuddannelsen København 2010-2011 26. august 2010 1. april 2011 Arkitekternes Hus Strandgade 27A 1401 København Kurset udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk Arkitektforening

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og Hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere