Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 14. maj Ny strategi skal styrke væksten i Nykredit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 14. maj 2009. Ny strategi skal styrke væksten i Nykredit"

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Ny strategi skal styrke væksten i Nykredit 14. maj 2009 Bank og realkredit de stærke ben Forstædernes Bank fusioneres ind i Nykredit Bank Ny kundevendt organisation Ledelsesændringer i koncerndirektionen Nykredit har fastlagt en ny strategi og organisation, Strategi 2013, der skal bane vejen for en markant forretningsudvikling og vækst i de kommende 4-5 år. Både strategi og organisation bygger på et fælles grundlag om "Ét nyt Nykredit", hvor en ny enstrenget organisation skal videreudvikle den nuværende koncernstrategi med bank og realkredit som de helt bærende elementer. Vi har udviklet os meget kraftigt gennem de seneste år. Det gælder på realkreditområdet med Totalkredit som en stor succes, og det gælder bankaktiviteter inden for privat, erhverv og Markets & Asset Management. Med købet af Forstædernes Bank har vi nu nået en størrelse som finansiel koncern, der gør, at vi er nødt til at tilpasse strategi og organisation til den position vi har fået på det danske marked, siger koncernchef Peter Engberg Jensen. Realkreditaktiviteterne med Nykredit og Totalkredit som koncernens to stærke brands vil fortsat være et vigtigt fundament i tobensstrategien. De skal fortsat udvikles, men væksten vil primært komme på bankområdet. Det er ikke muligt at drive en stor realkreditvirksomhed rentabelt, uden også at være store på bankområdet. Realkredit- og bankprodukter hænger uløseligt sammen i dag. Nykredit koncernens indtægter på bankaktiviteter udgør nu 42% af koncernens omsætning. En stærk bankforretning er et nødvendigt grundlag for at understøtte realkreditaktiviteterne og for yderligere at kunne øge koncernens samlede indtjening, siger Peter Engberg Jensen. På realkreditområdet har Nykredit og Totalkredit i dag en samlet markedsandel på 41%. På bankområdet har Nykredit Bank en markedsandel på 3,6%. Med købet af Forstædernes Bank øgede Nykredit sin samlede markedsandel på bank til 5,0%. 1 / 10

2 Fremover bliver kundedialogen og den personlige rådgivning endnu vigtigere, selvom der ikke ændres på den grundlæggende tankegang om multikanaler, hvor omdrejningspunktet er Nykredit-centrene, som fortsat skal være uden kassefunktioner samt telefon- og internetbanken. Vi har sat nogle ambitiøse vækstmål for de kommende 5 år. De skal nås ved at vi styrker vores profil, så vi i fremtiden i højere grad opfattes som en finanskoncern, der også har stærke kompetencer på bankområdet, hvor vi tidligere mere er blevet opfattet som realkreditvirksomhed. Nykredit vil dog fortsat have aktiviteter inden for forsikring og ejendomsmæglervirksomhed, siger Peter Engberg Jensen. Nykredit er allerede i dag blandt de ledende aktører i Danmark, og nu er målet også at blive opfattet som sådan i befolkningen. Som led i Strategi 2013 er det besluttet, at Forstædernes Bank inden for det næste års tid fusioneres ind i Nykredit Bank, og det medfører, at Forstædernes Bank som selvstændigt navn og brand udfases. I forvejen er en lang række fællesfunktioner lagt sammen, efter at Nykredit i efteråret 2008 erhvervede Forstædernes Bank. Koncernens øvrige selskaber og brands, herunder realkreditselskabet Totalkredit, ejendomsmæglerkæderne Nybolig og Estate samt Nykredits forsikringsselskab, bevares uændret. Nykredit købte i 2003 Totalkredit af de godt 100 lokale og regionale pengeinstitutter, og siden er Totalkredits markedsposition på realkreditområdet vokset ganske betydeligt, så det i dag er det største enkeltstående brand på privatområdet. Danmark vil også i fremtiden være Nykredit koncernens primære geografiske markedsplads. Nykredits egne salgskanaler de landsdækkende centre, call centre og internettet bliver Nykredits stærke og strategiske fundament i de kommende år, men også partnerkanalen i Totalkredit vil være strategisk vigtig for Nykredit. Finanskrisen og den realøkonomiske afmatning, som er accelereret gennem efteråret og vinteren 2008/2009, har yderligere forstærket behovet for en klar og fælles retning i Nykredits fremtidige strategi. Der er en strukturændring og konsolidering i gang i den finansielle sektor både internationalt og nationalt, og derfor er det et godt tidspunkt, vi har valgt for vores strategiudvikling, der skal række 4-5 år frem i tiden, siger Peter Engberg Jensen. Fortsat stærkt kapitalgrundlag Nykredit er ikke børsnoteret og skal derfor selv tjene penge til egen udvikling. For at udfylde strategirammen vil Nykredit derfor maksimere sit strategiske råderum gennem opbygning af yderligere strategikapital. Det skal ske ved at fokusere på optimering af den eksisterende forretning gennem øget indtjening, omkostningsfokus og dermed generere strategikapital fra driften. 2 / 10

3 Endvidere vil Nykredits bestyrelse på det ordinære møde i juni behandle spørgsmålet om ansøgning om statsligt kapitalindsskud og individuel statsgaranti i relation til Bankpakke II. Ny kundevendt organisation Med introduktionen af Strategi 2013 forlader Nykredit den hidtidige segmentopdelte organisation med forretningsområder til fordel for en ny enhedsorganisation baseret på koncernenheder, der er direkte afhængig af hinandens dynamik, og hvor de Nykredit-brandede kunder får én organisatorisk indgang til Nykredit koncernen. Alle forretningsprincipper tager udgangspunkt i Nykredits idegrundlag om Finansiel Bæredygtighed, der blev introduceret i fjor. Forretningsprincipperne bliver grundlaget for den måde, Nykredit drives på fremover. Nykredit får i den nye organisation fire koncernenheder: Kunder, Produkter, Operations og Support, hvortil kommer et mindre antal fælles stabsfunktioner samt kompetencecentre, som f.eks. Markets, Asset Management, Forsikring samt Nykredit koncernens øvrige brands Totalkredit, Nybolig, Estate samt for en periode Forstædernes Bank. Koncernenheden Kunder omfatter alle Nykredits salgskanaler. Kunderne vælger selv i hvor høj grad de ønsker den personlige betjening i centrene, selvbetjening via nettet eller telefonen. I Produkter samles alle Nykredits kompetencer inden for produktstrategi, produktudvikling samt produktfaglig uddannelse og rådgivningsværktøjer. Operations omfatter koncernens produktions- og administrationsfunktioner, it-drift og udvikling, telefoniske kundehenvendelser samt rammer og vilkår for digitale kanaler. Endelig omfatter Support koncernens HR-funktioner med personaleservice, rekruttering, kompetence- og organisationsudvikling samt Facility Management. Som et led i strategien opdeles Nykredits centerstruktur i ni geografiske områder, som hvert får et områdecenter samt et antal kundecentre. Den nye centerstruktur betyder, at nuværende privatcentre, erhvervscentre og centre i Forstædernes Bank samordnes i byer med flere lokationer. Ledelsesændringer i koncerndirektionen I forbindelse med Strategi 2013 har bestyrelsen pr. 15. maj udnævnt bankdirektør i Nykredit Bank, Kim Duus, til koncerndirektør i Nykredit koncernen. Kim Duus er 52 år, og har været i Nykredit siden Se efterfølgende CV. Koncerndirektør Niels Tørslev har meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde sin stilling, i forbindelse med at han til februar fylder 60 år. Niels Tørslev blev med- 3 / 10

4 lem af koncerndirektionen i 2003, da Nykredit købte Totalkredit, hvor Niels Tørslev var administrerende direktør. Koncerndirektionens ansvarsområder ser i den nye organisation således ud: Koncernchef, CEO, Peter Engberg Jensen formand for koncerndirektionen og ansvar for Finans, Koncernsekretariat og -strategi, Kommunikation og Juridisk Afdeling. Koncerndirektør, CFO, Søren Holm ansvar for Økonomi, Risiko og Kredit (politik og portefølje) samt formand for bestyrelsen i Totalkredit A/S. Koncerndirektør Karsten Knudsen ansvar for Kunder, Kredit(bevilling) samt kompetencecenter Markets og Forstædernes Bank. Koncerndirektør Per Ladegaard ansvar for Operations samt formand for bestyrelserne i Nykredit Forsikring og Nykredit Mægler (Nybolig og Estate). Koncerndirektør Kim Duus ansvar for Produkter samt kompetencecentrene Asset Management og International. Koncerndirektør Bente Overgaard ansvar for Support samt Facility Management. Koncerndirektør Niels Tørslev vil i perioden indtil sin fratræden varetage særlige opgaver i koncerndirektionen. Ledelsesændringer i Nykredit Bank A/S I forbindelse med den nye organisationsstruktur i Nykredit koncernen og udnævnelsen af bankdirektør Kim Duus til koncerndirektør, udtræder Kim Duus af direktionen i Nykredit Bank. Det sker dog først i forbindelse med aflæggelsen af bankens halvårsrapport den 20. august Bestyrelsen i Nykredit Bank har pr. samme dato udnævnt vicedirektør Lars Bo Bertram og vicedirektør Georg Andersen til bankdirektører i Nykredit Bank, således at de pr. 20. august 2009 sammen med bankdirektør Bjørn Damgaard Mortensen udgør bankens direktion. Lars Bo Bertram er 46 år, har været ansat i Nykredit koncernen siden Georg Andersen er 49 år, og kom til Nykredit koncernen i Der vil på en ekstraordinær generalforsamling, der forventes afholdt den 20. august 2009, blive stillet forslag om, at koncerndirektørerne Bente Overgaard og Kim Duus vælges som medlemmer af bankens bestyrelse. Ledelsesændringer i Totalkredit A/S I forbindelse med den nye organisationsstruktur i Nykredit koncernen udtræder koncerndirektør Niels Tørslev pr. 20. august 2009 af bestyrelsen i Totalkredit A/S, hvor han har været formand siden / 10

5 Der vil på en ekstraordinær generalforsamling, der forventes afholdt den 20. august 2009, blive stillet forslag om, at koncerndirektør Søren Holm vælges til ny formand, og at koncerndirektør Kim Duus samt vicedirektør Lars Holst indtræder i bestyrelsen. Andre ledelsesændringer Med den nye organisationsstruktur rokeres der en del om på en række andre ledelsesposter. Af organisationsoversigterne i bilag 1 fremgår det, hvordan ansvarsområderne er fordelt i koncerndirektionen, og hvilke ledende medarbejdere, der refererer til koncerndirektionen. Som nyt ledelsesforum dannes en koncernledelse, der ud over koncerndirektionen primært består af de chefer, der har et direkte forretningsmæssigt ansvar i den nye organisation. Koncernledelsen består ud over koncerndirektionen af: Bjørn D. Mortensen, Georg Andersen, Lars Bo Bertram, Henrik Hjortshøj-Nielsen, Ole Bjarrum, Flemming Haahr Vesterbrandt, Troels Bülow-Olsen, Henrik Rasmussen, Frank Ryslev, Niels Fessel og Lars Mathiesen. Yderligere oplysninger hos koncernchef Peter Engberg Jensen eller kommunikationsdirektør Nels Petersen på tlf eller / 10

6 Bilag 1 Koncernorganisation CEO Peter Engberg Jensen CFO Søren Holm FINANCIAL MANAGEMENT Økonomi Risiko Kredit (politik & portefølje) MANAGEMENT SUPPORT Koncernsekretariat og strategi Kommunikation Juridisk afdeling Finans Intern revision SUPPORT Bente Overgaard OPERATIONS Per Ladegaard PRODUKTER Kim Duus KUNDER Karsten Knudsen Planlægning & sekretariat HR Service Kompetencer & Rekruttering HR Forretningsudvikling Strategi & Planlægning Produktion IT udvikling Nykredit produktstrategi Bank & Realkredit Investering & Finansielle produkter Produktkoordination Kredit (bevilling) Markedsstrategi & Ressourcestyr. Branchesekretariat Privatkunder Erhvervskunder Koncernkunder Organisation & Change Management Kundeservice Produktuddannelse & Rådgivning Alment byggeri Finans- & investeringsrådg. Facility Management Digitale kanaler Produktimplementering Private Banking KONCERNKOMPETENCECENTRE Realkredit Totalkredit Partnere Mægler Forsikring International Asset Management Forstædernes Bank Markets Bank 6 / 10

7 Stabe CEO Peter Engberg Jensen CFO Søren Holm FINANCIAL MANAGEMENT Koncernøkonomi Jes Klausby Økonomi, datterselskaber Nils Peter Sørensen Robert Thorndal Hans Henrik Andersen Frank Mortensen Risiko Dan Sørensen MANAGEMENT SUPPORT Koncernsekretariat og -strategi Henrik Lund Kommunikation Nels Petersen Juridisk afdeling Jørgen Wohnsen Finans Henrik Hjortshøj-Nielsen Intern Revision Claus Okholm Kredit (politik og portefølje) Lars Holst Kunder Kunder Karsten Knudsen Kredit (bevilling og komité) Lars Holst Markedsstrategi & ressourcestyring Erik Urskov Branchesekretariat Poul Erik Jørgensen Alment byggeri Anders Rasmussen Koncernkunder Bjørn D. Mortensen Erhvervskunder Henrik Rasmussen Privatkunder Frank Ryslev Finans- og invest. rådgivning Henrik von der Ahé Private Banking Martin G. Schuricht Forretningsstøtte, koncernkunder Søren Brynningsen Forretningsstøtte, erhverv NN Forretningsstøtte, privat Mik Kristensen Central struktur Områdedirektør, erhverv område x Områdedirektør, privat område x Decentral struktur Centerdirektør, center xx Centerdirektør, center xx 7 / 10

8 Produkter Produkter Kim Duus Nykredit produktstrategi NN Bank & Realkredit Charlotte Baarsøe Investering & Finansielle produkter Henrik Jappe Produktkoordination NN Produktuddannelse & Rådgivning Tonny Nissen Produktimplementering Kim Frøstrup Udvikling Forvaltning Markets Asset management Udvikling Forvaltning Udvikling Udvikling Forvaltning Forvaltning Metode Operations Operations Per Ladegaard IT drift, -infrastruktur og betalingsformidling (BEC, FDC, PBS, VP, e-nettet) Strategi & Planlægning Inge Bender Koch Produktion Niels Fessel IT udvikling Lars Mathiesen Kundeservice Arne Sørensen Digitale kanaler Thomas Egede Kragh 8 / 10

9 Support Support Bente Overgaard Planlægning & sekretariat Torben Bregnhøj HR Service Bente Overgaard Kompetencer & Rekruttering Annette Schmith HR Forretningsudvikling David Frederiksen Organisation & Change Management Anni Eberhard Facility Management Thomas Boisen Kompetencecentre Peter Engberg Jensen Kim Duus Søren Holm Karsten Knudsen Per Ladegaard Realkredit Henrik Hjortshøj-Nielsen Asset Management Lars Bo Bertram Totalkredit partnere Troels Bülow-Olsen Bank Bjørn D. Mortensen Forsikring Ole Bjarrum International Hanne Egaa Andersen Markets Georg Andersen Mægler Flemming H. Vesterbrandt Forstædernes Bank Niels Fessel Bjørn D. Mortensen 9 / 10

10 Bilag 2 CV Kim Duus Personlige data Kim Duus Født 8. december 1956 Uddannelse 1975: Studentereksamen Rødovre Statsskole 1984: Cand.polit. Københavns Universitet 2005: AMP Wharton Karriere : Analytiker, Alfred Berg Bank A/S : Analysechef, Alfred Berg Bank A/S : Adm. direktør, Alfred Berg Bank A/S : Bankdirektør, Nykredit Bank A/S : Bestyrelsesformand, Nykredit Portefølje Bank A/S : Bestyrelsesformand, Nykredit Portefølje Administration A/S : Bestyrelsesmedlem, Nykredit Portefølje Administration A/S Tillidshverv : Bestyrelsesmedlem, Børsmæglerforeningen : Bestyrelsesmedlem, Garantifonden for Danske Optioner og Futures : Bestyrelsesmedlem, Københavns Fondsbørs A/S : Bestyrelsesmedlem, Børsmæglerforeningen : Bestyrelsesformand, Børsmæglerforeningen : Medlem, Fondsrådet : Bestyrelsesmedlem, Finansrådet 10 / 10

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLD Nykredit Banks forretningsprofil 1 Nykredit Bank koncernens hovedtal 2 Bestyrelse og direktion 3 Nykredits koncerndiagram pr.

Læs mere

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2014 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 2010-2014 3 2014 kort

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2012 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2012 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 98 Finanskalender 2013 98 Nykredit Banks ledelse 99 LEDELSESBERETNING 3 2008-2012

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81 Årsrapport 2004 INDHOLD NYKREDITS GRUNDLAG 1 FORORD 2 Et godt og travlt år 2 Nykredit Realkredit koncernens hovedtal 3 Bestyrelse og direktion 5 Nykredits koncerndiagram 6 Påtegninger 7 LEDELSENS KONCERNBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2001 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS

Læs mere

Om Nykredit 2010 Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2010 Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2010 Finansiel bæredygtighed Indhold Forord...3 Nykredit og kunderne...4 Nykredits forretning...5 Kunden er udgangspunktet...5 Bæredygtige investeringer i Nykredit...6 Digital dialog...7 Kundeambassadøren...8

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1999 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2000 kl. 14.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Koncernens vision og mission Danske Bank koncernen fokuserer på at drive traditionel bankvirksomhed baseret på moderne teknologi på de nordeuropæiske markeder og er en ledende aktør på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31

INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31 1 Årsrapport 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION OG STRATEGI 3 BANKENS LEDELSE 5 2005 6 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 7 KONCERNBERETNING 8 CORPORATE GOVERNANCE 12 INTERESSENTER: KUNDER

Læs mere

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O.

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 5. november 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. SEPTEMBER 2009 RESULTAT (eksklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 2009 Å r s R a p p o r t OVERBLIK 5-ÅRS OVERSIGT >>> FINANSKALENDER >>> Finanskalender 23.03.10: Ordinær generalforsamling 11.05.10: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 17.08.10: Halvårsrapport for 1.

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1998 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 1999 kl. 16.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2011 30. SEPTEMBER 2011 RESULTAT s resultat før skat blev 1.286 mio. kr. mod 2.724 mio.

Læs mere

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner:

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner: Kontaktpersoner: Koncernchef og adm. direktør Stine Bosse, telefon +45 44 20 30 40 Koncerndirektør Erik Gjellestad, telefon +47 55 17 25 25 Koncernfinansdirektør Morten Hübbe, telefon +45 44 20 30 20 Kommunikationschef

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 186 29. april 2014

SELSKABSMEDDELELSE NR. 186 29. april 2014 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 186 29. april 2014 Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Bank Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Bank årsrapport 2014 1 2 Alm. Brand Bank årsrapport 2014 Indhold 04 Selskabsoplysninger 38 Revisionspåtegninger 05 Koncernforhold 40 Regnskab

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2002 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE 4

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere