Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,"

Transkript

1 NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet nu er gjort tilgængeligt på Odsherred Kommunes hjemmeside. Til brug for tilbudsarbejdet vil vi bede om, at materialet bliver gjort tilgængeligt i word udgave. Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave Krav 27: Resultat af analyse og designfasen skal dokumenteres i en løsningsbeskrivelse, som vil indgå i bilag 2 Er dette krav også gældende for ressourcestyring 3. Tilbud 12: Support Såfremt der er to organisationer som skal supporterer kunder, vil det så accepteres at der er to forskellige supportsetup i forhold til evt. forskellige platforme som skal supporteres, f.eks. økonomisystem og ressourcestyring (herunder webbaseret tidsregistreringsløsning) 4. Tilbud 50. Kunden ønsker et ressourcestyringsværktøj i forhold til drifts og anlægsområdet. Er det korrekt forstået at ressourcestyringsværktøjet skal implementeres i alle områder hvor der er drifts- og anlægsopgaver? 5. Tilbud 50: Kunden skal, hvor det er relevant, kunne detailstyre ressourceforbruget (fx mandetimer, maskintimer, materialer, underentreprenører etc.). Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, herunder ressourcestyringsmodulet. Resultatet heraf skal beskrives i en samlet løsningsbeskrivelse for økonomisystemet Ja, der er ingen formkrav til tilbuddet. Supporten kan således variere i forhold til de medtagene moduler. Kunden har ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvordan ressourcestyringssystemet skal udrulles i organisationen. Ikke nødvendigvis at der vil, men kunden vil have friheden til at gøre det. 1/5 Rambøll Management Consulting A/S CVR-NR

2 Skal ordet "detailstyre ressourceforbruget" forstås på en sådan måde at der vil blive budgetteret og kalkuleret på alle ressourceformer samt lavet lagerstyring på områderne? 6. Tilbud 50: De forbrugte ressourcer skal afspejles i økonomisystemet Er det tiltænkt som finansbogføringer, bogføringer direkte på sag/ressourcer - set i forhold til medarbejdere, maskiner, materiel og varer? Eller skal ordet "afspejles i økonomisystemet forstås som om, at der kan laves integration? 7. Tilbud 50: Natur, Miljø og Trafik anvender i dag en branchespecifik ressourcestyringsløsning Microsoft Dynamics NAV2009 Er det korrekt forstået at denne skal erstattes af et nyt centralt ressourcestyringsværktøj? 8. Tilbud 50: Natur, Miljø og Trafik anvender i dag en branchespecifik ressourcestyringsløsning Microsoft Dynamics NAV2009 Indledningsvis står der skrevet at der er 3 brugere af ressourcestyring. Svarer dette antal til at alle enheder med drifts- og anlægsopgaver skal anvende systemet? Er brugere i forhold til Natur, Miljø og Trafik som er primært bruger af ressourcestyring dermed også dækket ind? 9. Tilbud 50: Budgettering og timeregistrering på sager, med hovedog underaktivitetsniveau (tværgående) for indkøb ressourcer, maskiner og for værkstedspersonale. Hvilke krav er der til indhold af funktionalitet til værkstedspersonalet? 10. Tilbud 50: Værkstedsmodul/model Ønsker kunden et integreret værkstedsmodul i ressourcestyring til styring af maskiner, reparationer, indkøb, forbrug, afskrivning og kalkulation? 11. Tilbud 50: Registrering og godkendelse af timer og maskinefor- Ressourcestyringssystemet er en integreret del af det samlede økonomisystem. Derfor skal bogføringer på sag/ressourcer slå igennem i økonomisystemets finansbogholderi., hvordan det vil blive løst. Nej, det er der ikke truffet beslutning om endnu. Antallet af brugere svarer til de nuværende brugere af det eksisterende ressourcestyringssystem. Der er ingen specifikke krav til løsningen i forhold til værkstedspersonalet. hvad der tilbydes til værkstedspersonalet mv. Ja, idet er op til leverandøren at beskrive hvilken funktionalitet, som indgår i det tilbudte værkstedmodul Der ønskes en kommunelicens med de baggrundsoplysninger, 2/5

3 brug pr. sager, med hoved- og underaktiviteter på en webbaseret løsning Hvor mange brugere skal medregnes i tilbuddet, i forhold til antal brugere der skal tidsregistrere på den web-baseret løsning som skal tilbydes i kontrakten? som fremgår af udbudsmaterialet. 12. Tilbud 50: Registrering og godkendelse af timer og maskineforbrug pr. sager, med hoved- og underaktiviteter på en webbaseret løsning Hvilke krav er der til den webbaseret tidsregistreringsløsning, skal der kun rapporteres tid, hvad med varer og skal medarbejderne selv kunne trække personlige saldi ud, så som ferie, feriefri, afspadsering med mere? 13. Tilbud 50: Registrering af fravær og flex i en webbaseret løsning Ønsker kommunen to forskellige webbaseret løsninger i forhold til tidsregistrering? 14. Tilbud 50: Oprettelse og vedligeholdelse af ressourcer og maskiner Teksten er understreget. Sætningen ønskes uddybet 15. Tilbud 50: Vedligeholdelses af kost- og salgspriser på ressourcer til fakturering (styring af mandskab og maskinpriser) Skal løsningen understøtte flere forskellige kost- og salgspriser afhængig af debitor/sag og ressourcer. Anvendes der specielle priser på maskinerne, såfremt de har ekstraudstyr med? 16. Tilbud 50: Vagtplaner for ressourcer Inden for hvilket område tænkes det? Tidsregistrerer disse personer også på den webbaseret løsning (afvigelsesregistrering)? 17. Tilbud 50: Oprettelse og vedligeholdelse af dynamisk kontoplan Kunden ønsker en løsning, hvor det er muligt at registrere og godkende timer og maskineforbrug pr. sager, med hoved- og underaktiviteter på en web-baseret løsning. Det er der ikke truffet beslutning om endnu. Det er en fejl, at sætningen er understreget. Oprettelse og vedligeholdelse af ressourcer og maskiner er en af de delprocesser, der er indeholdt i ressourcestyringen. Som udgangspunkt har en ressource kun én kostpris, men der kan være flere salgspriser. Såfremt en maskine har ekstraudstyr med, registreres dette også. Kunden ønsker en løsning hvor det er muligt at udarbejde vagtplaner. Det er ikke besluttet på hvilke områder. Der foretages i dag tidsregistrering på visse områder. Det skal være muligt i finanssystemet, at udarbejde en kontoplan, der understøtter kundens 3/5

4 Bedes uddybes styringsbehov. Behovet for finanskonti kan variere i forhold til den funktionalitet, der i øvrigt stilles til rådighed. 18. Tilbud 50: Diverse rapporter, herunder tværgående rapporter på hoved- og underaktivitet Eksempel ønskes fremsendt 19. Tilbud 50: Lagerstyring Hvilke krav er der til lagerstyring? Skal der kunnes laves bestilling, modtagelse og udlevering? Skal der kunne laves udlevering til sager og maskiner? 20. Tilbud 50: Løsningen anvendes udelukkende inden for det tekniske område, men en fremtidig løsning tænkes potentielt udbredt til yderligere områder, f.eks. projekter, det sociale område, skoler og daginstitutioner Der kan ikke fremsendes et eksempel., Det er en relevant funktionalitet i forhold til lagerstyring. Ja. Kunden har ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvordan ressourcestyringssystemet skal udrulles i organisationen. Skal det forstås, at den nuværende løsning ikke anvendes i de anførte yderligere områder og ikke kan anvendes? 21. Tilbud 50: Kunden ønsker at kunne bruge tablets, smartphones mv til decentralt registrering af data. Løsningen anvendes i dag i Natur, Miljø og Teknik. Hvor mange brugere skal tilbuddet indeholde inkl. Natur, Miljø og Teknik Der skal være mulighed for fleksibilitet i antallet af brugere af de omtalte devices. 22. Tilbud 50: Desuden ønskes: Elektroniske rekvisition/ ordrestyring med disponering (med vedhæftning af filer med kort, foto eller tegninger Budgettering (rådighedsbeløb og bevillingsbeløb, et-årig og flerårig) Kalkulationer (sager, mandskab og maskiner) Integration til GIS og plejeplaner Dataudtræk på tværs af systemet og med mulighed for opslag fra dataudtrækket direkte i systemet Understøtte muligheden for integration til kommunens app "Gi et Praj" Adgang til historisk data Principielt er alt i tilbud 50 ønsker. hvad der er indeholdt i tilbuddet samt hvilke opgaver der ikke understøttes af løsningen. 4/5

5 Skal det forstås, at punkterne ikke er krav men blot ønsker, som ikke skal være opfyldt i tilbudsøjemed? 23. Tilbud 50: Integration til økonomisystemet, herunder debitor Skal det forstås således, at ressourcestyring ikke behøves at have samme platform som økonomisystemet, men der kan etableres snitflader 24. Det fremgår af bilag 13, punkt 6, at der skal oplyses pris vedrørende tilgængeliggørelse af eksisterende data ved accept af optionen på beboerbetaling og huslejeadministration (forudsætter at data findes og tilgængeliggørelse er relevant). Det ønskes oplyst - Hvilke data fra eksisterende huslejeløsning der ønskes tilgængeliggjort - Ønskes data konverteret til det nye system Kan der gives et eksempel på data som skal konverteres over Ja, idet dog kunden ønsker en integreret løsning, men det træffes der beslutning om senere. Der drejer sig om data fra Vitae Bolig omfattende oplysninger om ejendomme, lejemål og ventelister Pensionssystemet omfattende oplysninger om huslejen mv. Som det fremgår af kravspecifikations afsnit 4.5 ønsker kunden, at eksisterende data i kundens nuværende system i videst muligt omfang gøres tilgængelig i det nye system ved brug af den samme funktionalitet, som stilles til rådighed for nye data. Det er op til leverandøren som en del af tilbuddet, at udarbejde et for til tilgængeliggørelse /5

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Dantek A/S November 2013 IndholdFælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library... 1 Indledning... 3 Dantek Library

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge

Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet:

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse Kravspecifikation Baggrund og forma l Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om en service i form af et samlet system til opgørelse af ensartet statistik til brug

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 K E N D E L S E Avaleo ApS (advokat Torkil Høg, København) mod Vejle Kommune (advokat Christian Nielsen, Aarhus)

Læs mere

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Reimplementering af Prophix

Opgavebeskrivelse. Reimplementering af Prophix Opgavebeskrivelse Reimplementering af Prophix Maj 2014 2 Opgavebeskrivelse Indhold Indhold 1 Indledning 3 1.1 Generelt om Trafikstyrelsen 3 1.2 Opgavens omfang 3 2 Baggrund og forventninger 5 3 Økonomistyringsmodel

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland 28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland nr. A B C D E Region Midtjyllands generelle rettelser til annonceringsmaterialet Region Midtjylland

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Navision Stat Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Produktstrategi 2014 Introduktion Produktstrategien for Navision Stat består af en generel funktionalitetsstrategi samt et antal delstrategier, der

Læs mere

Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-01-2015. Spørgsmål 13-19 er besvaret den 19-01-2015. Spørgsmål 20 28 er besvaret den 27-01-2015

Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-01-2015. Spørgsmål 13-19 er besvaret den 19-01-2015. Spørgsmål 20 28 er besvaret den 27-01-2015 CFU UC Udbud af streaming Spørgsmål-svar, Version 3 27.01.15 Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-01-2015. Spørgsmål 13-19 er besvaret den 19-01-2015. Spørgsmål 20 28 er besvaret den 27-01-2015 Spørgsmål

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger

KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud Udbud af Amgros daglige bankforretninger 1 Indhold 1. Beskrivelse af Amgros, Amgros likviditet, omfanget af banktransaktioner samt økonomisystem 3 1.1 Amgros 3 1.2 Amgros

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT

Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT Projektets navn: Kommunikationsløsning til 0 6 års området Projektets ejer: Projektleder: Paw Holze Nielsen Mette Ankjær

Læs mere

EG's BRANCHELØSNING TIL ENTREPRENØRER OG INSTALLATØRER

EG's BRANCHELØSNING TIL ENTREPRENØRER OG INSTALLATØRER Copyright 2014 EG A/S Whitepaper EG's BRANCHELØSNING TIL ENTREPRENØRER OG INSTALLATØRER Microsoft Dynamics NAV Dette whitepaper giver dig et overblik over, hvilke brancheoptimeringer der er udviklet til

Læs mere

Udbudsbetingelser. 19. august 2013. IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal. Udbud iht. tilbudsloven

Udbudsbetingelser. 19. august 2013. IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal. Udbud iht. tilbudsloven Udbudsbetingelser Udbud iht. tilbudsloven 19. august 2013 IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 1 / 21 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede

Læs mere