Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen"

Transkript

1 Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt tilbageblik Nuværende rammer Aktuelle politiske udmeldinger Teknisk Råd ny national affaldsplan 1

2 Hurtigt tilbageblik EU Lissabon-processen (vækst / better regulation) Det 6. MHP (2 vigtige strategier for affaldsområdet) Temastrategierne Bæredygtig ressourceanvendelse Fokus på miljøeffekter ej mængden af ressourcer Forebyggelse og genanvendelse (et genanvendelsessamfund, drevet af markedet) Affaldets indre marked - to direktiver: 1. det nye affaldsdirektiv ( ), med bl.a. harmonisering af flere definitioner, indførelsen af end-ofwaste, og et nyt marked for affaldsforbrænding (R1- anlæg) 2. det nye IPPC-direktiv (IED) ( ) der nu er udvidet til alle store affaldsbehandlingsanlæg 2 år til implementering 3. direktiverne vil sammen danne de overordnede rammer for et nyt harmoniseret EU-marked for affaldsbehandling. 4. harmoniseringen skal drive udviklingen på affaldsområdet mod et genanvendelsessamfund dette var ideen i den tematiske strategi for affald. 2

3 Markedsfaktorer: Ny operation: Forberedelse med henblik på genbrug (genbrug ikke længere affald) End-of-waste Harmoniserede kriterier for hvornår affald ikke længere er affald, som herefter kan flyde frit (et nyt juridisk begreb) Minimumsstandarder (art. 27): for anlæg ikke omfattet af IED (altså små anlæg) Biprodukter : Harmoniserede juridiske def. på biprodukter (aldrig affald og skal ikke behandles) Markedet IPPC (IED) Alt ikke blandet affald kan R1 anlæg: Energi-effektive flyde frit til store forbrændingsanlæg kan nyttiggørelsesanlæg, som klassificeres som er godkendt under IED nyttiggørelse og hermed kan ikke-blandet husholdningsaffald frit flyde til forbrænding på disse anlæg, som også skal være godkendt under IED Europæisering - mere marked Det nye affaldsdirektiv trådte i kraft Et europæisk system med åbne grænser færre muligheder for at holde på affaldet i DK Affaldet vil finde vej til anlæg med laveste behandlingspriser (både til genanvendelse og energinyttiggørelse) Mere sikkert marked for nogle affaldsprodukter (end-ofwaste) Et nyt IPPC-direktiv (IED), der udvides og harmoniserer miljøkrav til europæiske anlæg (også store genanvendelsesanlæg) 3

4 Politiske styringsinstrumenter/håndtag Transportforordningen ikke et frit marked for affald til deponering og anden bortskaffelse notificering af overførsler af farlige affaldsfraktioner etc. Affaldsdirektivet: Affaldshierarkiet (Art. 4) er nu juridisk bindende, altså genanvendelse før energiudnyttelse. Kan kun afviges ud fra Life Cycle Thinking Nærhedsprincippet for blandet kommunalt affald (Art. 16.) Genanvendelses- og sorteringsmålsætninger (Art. 11) Reviderede genanvendelsesmål samt forebyggelsesmål (2014) LCT som nyt juridisk styringsinstrument Groft sagt, kan alt ikkeblandet affald til genanvendelse og nyttiggørelse flyde frit. Særlige regler for bioaffaldet (Art. 22) Direktiver for udvalgte affaldsstrømme såsom WEEE, Batterier, Emballage og slam etc. Håndtag for at sikre at ikke alt går til energinyttiggørelse på det frie marked Ny organisering i DK Kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald nu i fri konkurrence MEN mulighed for kommunal indsamling af bioaffald fra erhverv indtil 2016 Hvis kommunal ordning for husholdninger! Politiske forhandlinger om forbrændingssektoren. Forskellige modeller diskuteres, men mere eller mindre markedsgørelse må forventes Mere marked i DK og i hele EU! 4

5 Nye vejrsystemer i EU 1. Europa 2020 (intelligent, bæredygtig vækst) Flagskibsinitiativet: Et ressourceeffektivt Europa Meddelelse om råvaremarkederne og råstofferne Flagskibsinitiativet: Innovation i EU - Ressourcestyring i markedet EU s Flagskibsinitiativ: Et ressource-effektivt Europa 2020 Synergi-effekter Mere genanvendelse Mindsker efterspørgselspresset på primære råvarer Genanvende værdifulde materialer, der ellers ville være tabt Minimerer energiforbrug og klima-effekterne 5

6 Meddelelse fra Kommissionen 2. feb om råvaremarkederne og råstofferne Globale ændringer i udbud- og efterspørgselsmønstre samt kortvarige voldsomme prisstigninger på råvarer og råstoffer. Stadig større indvirkning fra finansverdenen (13 mia i 2003 til 205 mia i 2008) Efterspørges et politisk udspil for at afbøde de negative konsekvenser for producenter og forbrugere (G20 vil takle de drastiske prisstigninger) EUs mål: sikre stabil adgang til råstoffer både i og uden for EU samt øge ressource-effektiviteten og genanvendelsen (End-of-Waste nævnes samt øget fokus på illegal eksport) Fastlæggelse af, hvilke råstoffer der er af kritisk betydning (14 råstoffer listet i bilag) EU er afhængige af sjældne jordarter fra Kina, som bruges i f.eks. katalysatorer, printplader og der er pt. ingen genanvendelse eller substitutionsprocesser der er rentable. Der er to måder at håndtere ressourcer på - dette er den ene! 6

7 Og dette er den anden! Affaldssektorens menukort: Ingen anden sektor kan bryste sig af at have det periodiske system som menu-kort: 7

8 Fremtidens affaldssystem - konklusion Et europæisk system Et ressourcesystem med hård konkurrence Politikere og myndigheder som ressourceforvalter hvad skal hvor hen og hvornår Flere aktører på banen, tættere kontakt til producenterne og andre sektorer Rene homogene fraktioner vil ikke længere være affald, men værdifulde ressourcer Udvinding af knappe-ressourcer fra affald vil ændre genanvendelsessystemet vil kræve nye former for styring og organisering Nye komplicerede produkter vil i mange år frem være affald design og vugge-til-vugge, kan måske bidrage til mere fokus på produkt design - Ressourcestyring i markedet 8

9 Derfor følgende netværksstruktur Livscyklus og ressourceforvaltning Kildesorting og indsamling Miljørapportering og ledelsessystemer Kommunenetværket Vugge-til-vugge 9

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

2006/20 ING N ET ER ÅRSB

2006/20 ING N ET ER ÅRSB ÅRSBERETNING 2006/2007 Indhold Indledning..................................................... side 3 Medlemsfordeling......................................... side 6 DAKOFA-konferencer......................................

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

R E F O R M A F A F FA L D S S E K T O R E N

R E F O R M A F A F FA L D S S E K T O R E N REFORM AF AFFALDSSEKTOREN -kommunernes opgaver og udfordringer op til og efter 1. januar 2009 INDHOLD Side 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forord Politisk beslutningsoversigt Kommunen og borgerne Kommunen og erhvervene

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Rio+20 skal styrke indsats for bæredygtig produktion og forbrug Ressourceeffektivitet Verden Tilbageslag for bionedbrydelige affaldsposer Organisk

Rio+20 skal styrke indsats for bæredygtig produktion og forbrug Ressourceeffektivitet Verden Tilbageslag for bionedbrydelige affaldsposer Organisk Rio+20 skal styrke indsats for bæredygtig produktion og forbrug Ressourceeffektivitet Verden Tilbageslag for bionedbrydelige affaldsposer Organisk affald Tyskland Adfærdsnormer afgørende for genanvendelse

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Kommissionens overvejelser. af organiske affaldsprodukter. v/annette Mejia Braunstein, DAKOFA

Kommissionens overvejelser. af organiske affaldsprodukter. v/annette Mejia Braunstein, DAKOFA Kommissionens overvejelser om den fremtidige håndtering af organiske affaldsprodukter v/annette Mejia Braunstein, DAKOFA DAKOFA konference 19.01.10 om Organisk affald vedvarende energikilde eller jordforbedringsmiddel?

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

Juridiske rammer for sorteringsanlæg

Juridiske rammer for sorteringsanlæg Juridiske rammer for sorteringsanlæg Gældende juridiske rammebetingelser for udvalgte organisatoriske scenarier for større centrale affaldssorteringsanlæg Miljøprojekt nr. 1558, 2014 Titel: Juridiske rammer

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Afrapportering af netværkssession for affald under Miljøstyrelsens konference den 19. november 2010 om miljø og vækst.

Afrapportering af netværkssession for affald under Miljøstyrelsens konference den 19. november 2010 om miljø og vækst. 8. december 2010 HW/IW Afrapportering af netværkssession for affald under Miljøstyrelsens konference den 19. november 2010 om miljø og vækst. Miljøstyrelsen afholdt en konference om miljø og vækst status

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) HENSTILLINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) HENSTILLINGER 4.5.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 124/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 9. april 2013 om brug af fælles metoder til at måle og formidle oplysninger

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

forbrænding af affald

forbrænding af affald Kommunernes fremtidige rolle vedrørende forbrænding af affald Analyse af konsekvenser for kommuner og kommunale anlæg ved konkurrenceudsættelse, herunder pligt til udbud af husholdningsaffald Kommunernes

Læs mere

Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i

Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i Frankrig Økonomi og affald Frankrig Mekanisk biologisk

Læs mere

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer At beskytte miljøet og fastholde vores konkurrencedygtighed går hånd i hånd 2 I N D B L I K I E U P O

Læs mere

Bilag 2: Green Cities mål udredning af Lovkrav, Aabenraa Kommune status og konsekvenser

Bilag 2: Green Cities mål udredning af Lovkrav, Aabenraa Kommune status og konsekvenser Bilag 2: Green mål udredning af Lovkrav, Aabenraa Kommune status og konsekvenser Kommunerne i Green forpligter sig til at arbejde for 16 mål. Flere af disse mål arbejder Aabenraa kommune allerede for at

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Ny effektiv genanvendelse af madrasser i Tyskland... 2 Gang i affaldsforebyggelsen... 3 Erfaringer fra centraliserede sorteringsanlæg i Frankrig...

Ny effektiv genanvendelse af madrasser i Tyskland... 2 Gang i affaldsforebyggelsen... 3 Erfaringer fra centraliserede sorteringsanlæg i Frankrig... Ny effektiv genanvendelse af madrasser i Tyskland... 2 Gang i affaldsforebyggelsen... 3 Erfaringer fra centraliserede sorteringsanlæg i Frankrig... 6 God affaldsforebyggelse kræver data... 8 Verden skriger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.9.2005 KOM(2005) 411 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET EN FREMADSKUENDE FREKVENSPOLITIK I EU: 2. ÅRSRAPPORT

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag Den grønne vækst Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? Grøn vækst eller endda bæredygtig vækst er slagord, vi har hørt mange gange i de senere år. Mest fra politikere, som gerne vil vise en høj miljøprofil,

Læs mere