miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en"

Transkript

1 NR 15 Juli, 2006 G E O E N V I R O N E t i n f o r m a t i o n s s y s t e m i s t a d i g u d v i k l i n g D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l Miljøministeriet vil videreføre Amter nes miljøportal. På længere sigt s k a l d e n v æ re k e r n e n i d e n k o m - m e n d e f æ l l e s o ff e n t l i g e D a n m a r k s Miljøportal. derfor levere disse data, når Amternes miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den endelige datamodel for overfladevand klar. Det ligger heller ikke fast, hvem der skal stå for at indberette disse data til portalen fremover. Miljøministeriets plan er at videreføre Amter nes miljøportal i en overgangsfase. Den skal senere være kernen i den fremtidige fællesoffentlige Danmarks Miljøportal. Datamodeller for overfladevand, grundvand og jordforurening er pt. i store træk udviklet. Jordforurening Amternes Miljøportal kører testforsøg med overførsel af jordforureningsdata. GeoEnviron er det eneste program, der kan levere data til portalen. Portalen har lige nu kun arealinfo (amternes GIStemaer). GeoEnviron og Kommunalreformen Geokon går et travlt efterår i møde, for ifølge KL og Miljøministeriet bør GeoEnviron spille en central rolle som fagsystem i den fremtidige offentlige miljøforvaltning. integrere til forskellige ESDH- systemer konvertere data fra eksterne systemer til GeoEnviron sammenlægge eksisterende GeoEnviron-databaser Grundvand Der overføres ikke for øjeblikket grundvandsdata til miljøportalen. De indberettes i stedet for gennem GEUS, noget som en del amter i flere år har brugt GeoEnviron til. GeoEnvirons datamodel for grundvandsområdet svarer i det store hele til miljøportalens datamodel. GeoEnviron kan GeoEnviron bør også fremover spille en central rolle som fagsystem i den of - fentlige miljøforvaltning. Det viser undersøgelser foretaget af Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet. I forbindelse med Strukturreformen har mange af de nye kommuner vurderet GeoEnviron i forhold til deres nye opgaver. Glædeligvis tyder alt på, at de også i fremtiden vil benytte GeoEnviron! I den kommende tid bliver hovedopgaverne for Geokon at: Nye moduler på vej GeoEnviron håndterer allerede nu mil - j ø o p g a v e r, d e r f l y t t e s f r a a m t e r n e t i l kommuner ne. Som led i udviklingen af GeoEnviron kommer der nye moduler til, blandt andet: kvalitetsstyring dambrug badevand natur Derudover beskæftiger vi os ikke mindst med kommunikation med de fællesoffentlige systemer/databaser.

2 Fællesoffentlige databaser Kommunerne ved endnu ikke, hvordan de fremover skal kommunikere med d e f æ l l e s o ff e n t l i g e d a t a b a s e s y s t e - mer. KL vurderer, at en aftale snart ligger klar. Geokon og KMD er lige nu i dialog med KL om snitfladerne mellem vores systemer og de fællesoffentlige databaser. Vi håber på, at leverandørdialogen resulterer i, at både KMD og Geokon sidst på året vil have tilstrækkelige faciliteter til samspil med de fællesoffentlige databaser. Det fællesoffentlige projekt understreger i dialogen med leverandørerne, at første generation af disse snitflader næppe bliver særlig avanceret, siger Jens Ole Back, KL. Det er Geokons håb, at vi snarest kan få den nødvendige information, herunder databasebeskrivelser, så vi kan gå i gang med dette arbejde. Data fra PC- Jupiter til GeoEnviron Nu bliver det muligt at trække boringsdata fra GEUS PC-Jupiter system ud og læse dem direkte ind i GeoEnvirons boredatabase. I forbindelse med at kommunerne fra årsskiftet får ansvaret for større opgaver på vandindvindingsområdet, spørger flere amter og kommuner, om det er muligt at trække boringsdata fra GEUS PC-Jupiter system ud og læse dem direkte ind i GeoEnvirons boredatabase. Det er det blevet nu. For at få data ind kræver det naturligt nok, at man benytter de samme koder, som er indeholdt i GEUS PC-Jupiter. Til dette formål kan I med fordel bruge vores Datavask-program, der også benyttes, når to eller flere GeoEnviron-databaser lægges sammen.

3 G E O E N V I R O N Nyt modul til kvalitetsstyring af miljøarbejdet GeoEnviron rummer allerede i dag faciliteter til kvalitetssikring af data, ressourcestyring og planlægning. Noget som flere kommuner efterspørger. Med den nye lov om kvalitetsstyringsordning på natur- og miljøområdet spørger flere kommuner efter faciliteter i GeoEnviron, der kan opfylde d e t t e l o v k r a v. G e o E n v i ro n r u m m e r allerede i dag faciliteter til kvalitetssikring af data, ressourcestyring og planlægning. I den engelske udgave af GeoEnviron har vi udvidet modellen, så det er muligt at beskrive procedurer omkring Best Available Technology (BAT) for omkring processer indenfor forskellige industrier. D i s s e p ro c e s s e r k a n v u rd e re s p å deres: indvirkning på miljøet overensstemmelse med BAT kvalitet af virksomhedens egenkontrol og dokumentationsstandard Lister med indhold M o d u l e t t i l k v a l i t e t s s t y r i n g b l i v e r blandt andet en udbygning af fagmodulerne med checklister. I det eksisterende lovudkast foreslås en gradvis indføring af kvalitetsstyringen. Geokon vil oprette en ERFAarbejdsgruppe til at sikre, at modulet hele tiden lever op til kommunernes ønsker. Emner til behandling i gruppen kunne være: beskrivelser af administrative procedurer inkl. kvalitetsmål kompetencestyring dokumentstyring henvisninger til lovstof kvalitetshåndbog m.v. screeningsprocesser/audits certificering Konsulentbistand GE Kvalitetsstyring udvikles i samarbejde med Environmental Management Consultants (emc) og Geoadvisers. emc og Geoadvisers tilbyder konsulentbistand i.f.m. implementering af kvalitetsstyring, herunder udarbejdelse af kvalitetshåndbog, politikker, mål, procedurer mv. Kontakt: emc: Geoadvisers:

4 G E O E N V I R O N Geokon og Orbicon samarbejder Geokon og Orbicon indleder et strategisk samarbejde, som kunderne vil drage stor fordel af. Geokon og Orbicon A/S (tidligere Hedeselskabet Miljø og Energi A/S) indleder nu et strategisk samarbejde om udvikling og markedsføring af integrerede IT-løsninger på miljøområdet. Orbicon, der er en af Danmarks største miljørådgivere, og Geokon ønsker at samarbejde, da en lang række nuværende og kommende kommuner allerede nu benytter de to virksomheders IT-løsninger. Det strategiske samarbejde indebærer blandt andet, at der: iværksættes en række fælles udviklingsprojekter, som betyder, at GeoEnviron og udvalgte Orbicon-fagsystemer integreres med hinanden iværksættes fælles udvikling af systemer til nye fagområder på længere sigt Ku n d e r n e s f o r d e l Den første integration, som virksomhederne gennemfører, er mellem GeoEnviron Recipient og Orbicons VandløbsGIS/ VASP. Netop vandløbsadministration er et af de betydelige sagsområder, som kommunerne får ansvaret for, når amterne nedlægges ved årsskiftet. På den baggrund vil integrationen mellem de to systemer have oplagte fordele for ikke alene sagsbehandlere inden for vandløbsområdet men også andre fagområder.

5 U n d g å d o b b e l t a r b e j d e : U D S K I F T F A N E R N E E S D H i n t e g r a t i o n e r I forbindelse med kommunesammenlægningerne har vi fået mange henvendelser fra de nye kommuner omkring ESDH-integrationer. Det drejer sig både om systemer leveret af de tre FESD-deltagere TRAEN, ScanJour og Software Innovation og andre systemer, som kommunerne ønsker at integrere til. Her tænkes på e-doc, Sb-sys, Doculive, Web-Doc, Go-Pro og KMD-sag. med metadata udvekslet i XML-format. For at lette ESDH-integrationen bliver sagsog dokumentfaner i GeoEnviron udskiftet med faner, der registrerer og afleverer data til ESDH-systemet. Herved undgås dobbeltregistrering, og dokumenterne ligger kun et sted. Hvor det er muligt, vil Geokon sørge for, at integrationerne foregår via web-services K o n t a k t o s f o r y d e r l i g e r e o p l y s n i n g e r : Rødovrevej Rødovre geokon. dk www. geokon. dk

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Sådan fungerer Danmarks Miljøportal en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til mange forskellige fællesoffentlige data om

Læs mere

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille. 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage

Læs mere

Danske Kommuner, september 2012

Danske Kommuner, september 2012 I mange år har private IT-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder, eksempelvis CPR-registeret i Indenrigsministeriet. Det

Læs mere

CPR BROKER Whitepaper

CPR BROKER Whitepaper CPR BROKER Whitepaper Copyright 2013 I mange år har private it-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder som for eksempel CPR-registreret

Læs mere

Involverende sagbehandling 4

Involverende sagbehandling 4 analogt magasin om digitalisering 4. udgave efteråret 2012 3 Digitalisering af arbejdsgange i Aarhus kommune Involverende sagbehandling 4 Mere naturbooking i Aarhus 6 5 Hr. & fru Jensen hjælper til med

Læs mere

UVNEWS NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN. Kære alle NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011

UVNEWS NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN. Kære alle NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 UVNEWS NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN Der skabes nu yderligere digital kontakt mellem UU-vejlederen, de unge og UU-centrenes IT-system.

Læs mere

Virksomhedernes Miljøguide

Virksomhedernes Miljøguide Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at

Læs mere

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 MEDIALOGIC NYHEDSMAGASIN LÆS OGSÅ OM VIRKSOMHEDSMODULET - DASHBOARD I WORKBASE JOBCENTER - OPSAMLING PÅ ERFAMØDER Digital Post Medialogic kan nu tilbyde integration til digital

Læs mere

EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune

EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune Teknisk dialog Silkeborg Kommune har i forbindelse med det kommende EU-Udbud af rengøring gennemført teknisk dialog med følgende fire virksomheder: ISS Facility

Læs mere

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 2 Indhold 3 Forord 4 Før og nu 6 Projektarbejde hos os 6 Den gode aftale 8 Fra idé til produkt 11 En universal arbejdsform

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N

G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N I N T R O D U K T I O N Nærværende skrift giver på meget overordnet niveau en beskrivelse af miljøinformationssystemet Geo- Environ, der er udviklet til danske og udenlandske

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Public 360. " En god start på vejen mod digital forvaltning"

Public 360.  En god start på vejen mod digital forvaltning Public 360 " En god start på vejen mod digital forvaltning" Indhold Tænk stort, start småt.......................................... 3 Forskellige offentlige myndigheder - samme hovedudfordring........

Læs mere

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning Informationer og systemer i den offentlige forvaltning - set fra Statens Arkiver 2011 Maj 2012 Stat, kommuner og regioner GIS og GML Digitaliseringsstrategi, før og nu Integrerede systemer Bevaringsværdige

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011

SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011 SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011 up2date udgives af Medialogic A/S Digital Forvaltning - helt enkelt Medialogic A/S Bryggerivej 1 / 5800 Nyborg www.medialogic.dk / info@medialogic.dk / 63310310 Viljen til at ville

Læs mere

Ny struktur på geodataområdet

Ny struktur på geodataområdet Christiansø Skagen Hirtshals Bornholm Frederikshavn Sindal Løkken-Vrå Hjørring Sæby Pandrup Brønderslev Læsø Dronninglund Åbybro Hanstholm Fjerritslev Brovst Hals Hørsholm Aalborg Allerød Thisted Nibe

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere