Virksomhedsgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsgrundlag - 2005"

Transkript

1 VISITATIONS T E A M E T V i s i t a t i o n s t e a m e t s m i s s i o n V i s i t a t i o n s t e a m e t s v æ r d i e r K v a l i t e t s o p f ø l g n i n g M å l s æ t n i n g e r Virksomhedsgrundlag for Odder Kommunes Visitationsteam Stenslundcentret, Stenslund 6, 8300 Odder Tlf.: VISITATIONS T E A M E T

2 V i s i t a t i o n s t e a m e t s f u n k t i o n Visitationsteamet fungerer som en samlet organisation, hvis funktion er at visistere til følgende: pleje og praktisk bistand pleje og ældreboliger madservice ældretransport handicapsvømning hjælpemidler - personlige og genbrugs boligændringer handicapbiler Herudover koordineres opgaver i forhold til sygepleje, træning/ genoptræning, daghjem, hospice mv. Visitationsteamet varetager endvidere myndighedsopgaver i forhold til: frit valg - godkendelse af frit valgsleverandører, opfølgning på kontrakter, kontrakt til leverandører, afregning m.m. opfølgning på kvalitetsstandarder og ressourcestyring kvalitetsopfølgning, fx. tilfredshedsundersøgelser tilsyn med pleje- og lokalcentre forebyggende besøg borgerens retssikkerhed, fx. sager vedr. værgemål, magtanvendelse hjælpemiddeldepot hørevejledning 2

3 Visitationsteamets sammensætning Visitationsteamet består af 15 medarbejdere, der fagligt er sammensat af: 1 visitationschef 1 HK, administration, løn, økonomi 1 HK, sagsbehandler 3 ergoterapeuter 1 fysioterapeut 6 sygeplejersker 1 hørevejleder 2 servicemedarbejdere samt chaufførtimer Helhed og sammenhæng Teamet er opdelt i såvel faglige som tværgående teams. Formålet er at skabe helhed og sammenhæng i sagsbehandlingen. Dette betyder også, at der eksisterer et udvidet samarbejde mellem Visitationsteamet og dets mange samarbejdspartnere. V i s i t a t i o n s t e a m e t s m i s s i o n Visitationsteamets formål er at sikre. at den enkelte borger/ bruger oplever størst mulig selvhjulpenhed og tryghed i hverdagen. Derfor foregår al visitation og sagsbehandling med udgangspunkt i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv. 3

4 V i s i t a t i o n s t e a m e t s v æ r d i e r Kreativitet Troværdighed Engagement Kompetence Samarbejde Hvordan ses værdierne i vores handlinger? Kreativitet at vi tænker og handler kreativt i forhold til opgaven - herved forstås, at vi tænker bredt/ konstruktivt og alternativt, for at få opgaven løst at vi viser accept og opbakning til utraditionelle løsningsforslag at vi, med udgangspunkt i borgerens og hinandens individualitet, finder de bedste løsningsforslag at vi finder løsningsforslag inden for lovens rammer at vi udviser åbent sind og vilje til åbenhed at vi har tryghed i gruppen, så den enkelte tør være kreativ accept fra gruppen og lederen, hvis noget går knap så godt tillid til hinandens evner og gode vilje åbenhed og vilje til konstruktiv kritik ærlighed overfor hinanden huske at der altid er en god grund til det mennesker gør - accept af dette mindsker fordømmelse huske de gruppemedlemmer, der er alene 4 K R E A T I V I T E T Kreativitet

5 T R O V Æ R D I G H E D Troværdighed Troværdighed ikke love mere end vi kan holde overholde det vi lover være ærlige, - inden vi træffer en beslutning vilje til at indrømme at vi har begået fejl være imødekommende vise respekt for borgerens ret til selvbestemmelse sikre overensstemmelse mellem de ting vi siger og gør, med udgangspunkt i de V igivne s i t arammer t i o n s t e(lov, a mpolitik) e t s v æ r d i e r E N G A G E M E N T Engagement Engagement have vilje, evne og lyst til at gøre sagerne færdige - opfølgning gøre arbejdet sjovere for sig selv gøre servicen til borgeren lidt bedre engagement ses på det talte/ udtrykte og nonverbale sprog/ kropssprog være professionelt engagerede, - mødet med borgeren er hverdag for os, men ikke for borgeren engagere os fagligt og personligt reflektere over vores egen indsats bruge viden, refleksion, være tilstede, drive at vi brænder for sagen 5

6 S A M A R B E J D E Samarbejde Samarbejde fyldestgørende informationsmateriale ajourføre informationsmateriale informationsmøder, - borgere, samarbejdspartnere lydhørhed over for andres behov god kommunikation, lyttende respekt, stille relevante spørgsmål, lytte og spørge uden at være forudindtaget, imødekommende, give et pænt og sagligt svar åben dialog med vores samarbejdspartnere overholde aftaler udnytte hinandens forskellige ressourcer imødekommenhed over for interessenter, gennem dialog med respekt, fleksibilitet, åbenhed, og lydhørhed, således at de får et givtigt modspil Kompetence at vi er ansvarlige, for at udføre opgaverne bedst muligt at vi i det daglige er bevidste om, at anvende hinandens kompetencer bedst muligt at der sikres udvikling af kompetencer bedst muligt med udgangspunkt i faglig viden, handle reflektorisk at vi handler reflektorisk inden for de rammer vi har og det ansvar vi forvalter at vi anvender ajourført viden at vi bruger vores menneskelige kompetencer at vi finder borgerens kompetencer at vi tilstræber villighed og mulighed hos det enkelte visitationsmedlem til at øge sine kompetencer 6 K O M P E T E N C E Kompetence

7 H v a d f o r s t å r v i s i t a t i o n s t e a m e t v e d k v a l i t e t? Kvalitetsopfølgning er et vigtigt omdrejningspunkt for visitationsteamets samlede indsats og ansvarsområde. Er der opnået en tilfredsstillende helhed og sammenhæng for borgeren, - fra bestilling til udførelse? Er de visiterede ydelser leveret? Hvordan oplever brugeren hjælpen? Er kvaliteten i orden og er målene med fx den praktiske bistand og pleje opfyldt? Hvad virker, hvad virker ikke? Er der sammenhæng mellem serviceniveau, økonomi og borgerens reelle behov? Hvilken indsats skal der satses på i den kommende tid? Det er vigtigt at se på evaluering og kvalitetsopfølgning som redskab til såvel kontrol, læring, som oplysende og i en mere konstitutiv anvendelsesform. Især sidstnævnte vil, som en formende og skabende evalueringsform, have perspektiver for fremtiden. Visitationsteamet anskuer god kvalitet udfra WHO s definition samt Odder Kommunes værdigrundlag på ældreområdet. WHO ( World Health Organization) beskriver god kvalitet i sundhedsydelser som høj grad af målopfyldelse og et godt resultat for modtageren. Ifølge WHO skal følgende elementer indgå i vurderingen og være tilstede, før man kan tale om kvalitet: høj professionel standard Odder Kommunes værdigrundlag effektiv ressourceudnyttelse minimal patient/ klient risiko høj brugertilfredshed helhed i patient/ klient forløb

8 R e d a k t i o n Udgivet af: Odder Kommunes Visitationsteam August 2005 Ansvarshavende redaktører: Anne Stenbæk, Visitationschef Anne-Grethe Rasmussen, administrationen Redaktion: Anne Stenbæk Anne-Grethe Rasmussen Camilla Lindgreen Ella Madsen Ellen Ankjær Jørgen Hermansen Karin Melchiorsen Kirsten Ganderup Lene Lyster Daugaard Lene Brygger Rasmussen Margit Lindvig Marianne Hundebøll Niels Kristiansen Palle Madsen Rita Ernstsen Ruth Kvolbæk Rasmussen K o n t a k t o s Odder Kommunes Visitationsteam Stenslundcentret, Stenslund 6, 8300 Odder Mail: Tlf.:

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger Nye billeder Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger nye billeder er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, august 2002. Pjecen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere