Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Kommune Kujalleqs besvarelser til Rie Oldenburgs indlæg i Kujataamiu Nutaaq nr. 20 Som besvarelse til Rie Oldenburgs udtalelse om borgmesterens rejse til Venedig vil jeg her gerne nævne, at det er meget vigtigt, at kommunerne inddrages fuldt ud i den fremadrettede spændende planlægning af fremtidig minedrift, og i den forbindelse har kulturminister Uffe Elbæk i Danmark inviteret samtlige fire borgmestre, som alle deltog i rejsen, idet vi mener, at vi bør inddrages i en så vigtig udvikling og være med i promoveringen af Grønland i udlandet. Efter min mening har vi som en del verdensborgere ingen råd til ikke at være med i bestræbelserne på at være med i fremtidig minedrift og lignende, og som vi har store forventninger til. Vi må huske på, at vi arbejder ud fra demokratiske vedtagne principper og det er godt, at vi vælger vore repræsentanter i det offentlige hverv til næste forår. Næste valg finder sted til næste år, hvor vi har mulighed for at fravælge ikke meningsfæller. Simon Simonsen Borgmesteri Sydgrønlands El ApS V/ Per Holm Alt I El udføres Per Holm Knud Hansen Hans Mikaelsen Værksted Fax: Postboks Qaqortoq På vegne af Kultur- og fritidsudvalget skal det hermed meddeles, at der til næste år uden hindring fra kommunens økonomi arrangeres kulturevents finansieret for det meste af fondsmidler. Der arbejdes på projektet efter planerne, og i den nærmeste fremtid offentliggøres til fri benyttelse en folder omhandlende beskrivelse af studietur til Alaska. Kiista P. Isaksen Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Udvalget for Boliger, Teknik og Miljø og øvrige stående udvalg pålægges af Økonomiudvalget om at fremlægge 5 eller 6 budgetønsker i budgettet for 2013 og overslagsårene, idet der er begrænsede midler for 2013 til budgetønsker. Udvalget for Boliger, Teknik og Miljø har blandt andet budgetønsker på 2,2 mio. kr. til anskaffelse af en brandbil til Nanortalik og en til Alluitsup Paa, idet der er blevet tvingende nødvendigt at udskifte køretøjerne af nye på grund af slid og med henblik på at ændre den anden, således at den kan benyttes igen. Formand for udvalget for Boliger, Teknik og Miljø. Ole Moelgaard-Motzfeldt Isikkorikkusukkuit taava ikiorsinnaavatsigit. Isarussat, kontaktlinset, seqinersiutit pinnersaatillu Vil du se godt ud, så kan vi hjælpe dig. Briller, kontaktlinser, solbriller og smykker. Ammarsarfiit. Ataas. - tall. Mandag - fredag Arfininngorneq Lørdag Åbningstider K U J A T A A N I ISARUSSAT BRILLER & KONTAKTLINSER GULD & SØLV - URE tlf.: fax

7

8 Lavkomik og Alvor Nu skal det jo ikke kun være negativt og alvorligt det hele. Mange gange kan man langt hen ad vejen fremme sine synspunkter ad humoristisk vej. Følgende skrivelse har Komikeren (og Politikeren!!) Jakob Haugaard lavet. Og så var der den om En offentlig og en privat virksomhed aftalte at dyste i kaproning i en Otter. Begge mandskaber trænede længe, og da dagen kom, var begge hold i topform. Men de private vandt med et forspring på en hel kilometer. Moralen røg helt i bund hos den offentlige virksomhed, og den øverste ledelse besluttede, at man skulle vinde næste år. Der blev nedsat en projektgruppe til at undersøge problemet. Projektgruppen fandt efter mange undersøgelser ud af, at de private havde syv mand til at ro og en mand til at styre, mens de offentlige havde en mand til at ro og syv mand til at styre. I denne krisesituation viste ledelsen betydelig handlekraft. De ansatte straks et konsulentfirma til at undersøge det offentliges struktur, og eksperterne kom efter mange måneders arbejde til den konklusion, at der var for mange til at styre og for få til at ro. På baggrund af konsulenternes rapport blev der straks foretaget ændringer i holdstrukturen. Man havde nu fire styrmænd, to overstyrmænd, en styreleder og én roer. Desuden indførte man af motivationshensyn et pointsystem for roeren. Vi må udvide hans arbejdsområde og give ham mere ansvar, sagde ledelsen. - elteknik for fremtiden - Siunissami innaallagisserineq El-installationer Industri-installationer Service Skibs-installationer Data-installationer Kommunikation Antenneanlæg Elevatorer Belysningsteknik Sikringsanlæg Patient- og nødkald Brandalarm anlæg Maskinelektro Termografering Hvidevarer Storkøkkener Døgnvagt El butik Stort udvalg i lamper og hårdehvidevarer Qinigassaqarluartoq qullinik errorsiviit nillataartitsiviit allallu Arssarnerit A/S Jaraatooq B Qaqortoq Tlf: Fax: Qaqortoq afd Søren tlf Ejner tlf Nanortalik afd. Keld tlf Året efter vandt de private med et forspring på to kilometer. Det offentlige fyrede roeren på grund af de dårlige præstationer, men udbetalte dog en bonus til ledelsen i erkendelse af det store arbejde, der var blevet udført. Der blev udarbejdet en ny analyse fra konsulentfirmaet, som konkluderede, at man havde valgt den rigtige taktik, og at motivationen også var i orden, og det dermed måtte være materialet, der skulle rettes op på. I dag er den offentlige virksomhed i gang med at udvikle en ny båd Uden at sammenligne eksemplet med kommuner i dagens Grønland, kan man måske alligevel fornemme hvad der er de generelle problemstillinger for de offentlige administrationer. Og mon ikke vi alle, med et lille smil på læberene, kan nikke genkendende til eksemplet fra dele af vores egen overadministration? Eksempelvis sættes folk til at skovle sne rundt omkring stier og trapper efter snefald, og fejning af grøfter om sommeren. Dette er en del af den kommunale service vi alle betaler for gennem vores skatter. Alligevel kan jeg ikke undgå at lægge mærke til at uagtet den store iver og energi der lægges i arbejdet, er vise strækninger endog meget længe om at blive færdiggjort. Og endnu sjovere bliver det om sommeren hvor man kan lægge mærke til hvor længe den enkelte kommunalarbejder næsten slår rødder ved grøfterne. Helt uacceptabelt hos det private erhvervsliv, men åbenbart standard hos det offentlige. Det fik mig til at tænke over om en øget privatisering ikke ville hæve niveauet for de serviceydelser kommunen er forpligtede til at levere? Sneskovling og fejning med håndkraft kan sagtens leveres af de private virksomheder. Det bliver måske ikke billigere, men det bliver garanteret mere effektivt! Og det kan sagtens gøres med det samme mandskab. Jeg tror nemlig oprigtigt på at det er et spørgsmål om motivering og effektivisering. I den nye tid der kommer efter kommunalvalget bør vi kigge alvorligt på hvor man yderligere kan privatisere og effektivisere. I dag er det primært sneskovling med maskiner, dag og natrenovation der er underlagt de private. Hvad med at lukke maskinstationen helt ned og lade kommunen købe sig til de serviceydelser hos de private? Derudover kunne man privatisere forbrændingsanlægget. Det kan da ikke blive andet end bedre! At ingen har røde ører over placeringen af anlægget, hvor store dynger affald nogle gange hober sig op udenfor Qaqortoq s indsejling, og hvor flyveaske til tider ætser sig ind i bådene ved de nærliggende bådbroer, er mig ubegribeligt. Desuden kunne samtlige institutioner privatiseres. Det skal i hvert fald ikke være umodsagt at kun det offentlige kan passe vore børn og ældre. Der kan sagtens indarbejdes hjertevarme og professionalisme, selvom der effektiviseres. For langt hen ad vejen vil det jo være det samme personale der varetager det daglige arbejde. Det er kun ledelsen og incitamentet til succes der ændres. Og efter min bedste overbevisning er det her hele essensen ligger i effektivisering. Jim Riis En Qaqortormiutter

9 Rie Oldenburgip Kujataamiu Nutaaq nr. 20-mi allagaanut Kommune Kujal-lermiit akissutit Borgmesterip Venedig-mut angalasimaneranut Rie Oldenburgip oqaatigisaanut oqaatigerusuppara, ukiuni kingullerni Nunatsini aatsitassarsiorneq eqqarsaatigalugu siumut isigisumik pilersaarusiorniarnermi soqutiginartumi tamakkiisumik Kommunit peqataatinneqarnissarput pillugu Qallunaat Nunaanni Kulturimut ministerip Uffe Elbæk-ip qaaqqusissutaa Borgmesterit tamatta sisamaalluta peqataaffigaarput pingaartinneqarmat peqataanissarput, tassami oqaatigerusuppara ineriartornermi taamak pingaaruteqartigisumik siunniussaqarluni pingaarpoq Nunatta avataani nunatsinnik nittarsaassinermi peqataanissaq, peqataaffiginngitsoornissaalu isumaga malillugu akissaqarfiginngilarput nunarsuarmioqataalluni ineriartornermi peqataaniaraanni aatsitassarsiornerit assigisaallu neriuuteqarfigalugit ingerlaniarnermi. Eqqaamasariaqarparput demokratii malillugu ingerlatsinermi aalajangersakkat malillugit ingerlatsigatta, qujanarporlu qinersisaratta tamannalumi upernaamut pissaaq taamaasilluta isumaqatiginngisat tunuartinnissaanut periarfissaqarluta. Simon Simonsen Borgmesteri Matumuuna ilisimatitsissutigineqassaaq Kultureqarnermut Sunngiffimmut Ataatsimiititaliaq sinnerlugu ukiuni kingullerni kiommuni aningaasaateqarnera aporfigiinnarnagu aningaasaateqarfiilli qinnuteqaasiorfigalugit taakkunani aalaaveqarneraluta aappaagu kulturikkut pikialaartitsiso-qassasoq. Pilersaarut malillugu suliniut ingerlanneqarpoq, qanittullu Alaskamiit paasisassarsiornermiit angalasimaneq pillugu quppersagaq tamanut toriaannanngorlugu saqqummiunneqassaaq soorluttaaq nittartakkatsigut aaneqarsinnaajumaarpoq. Kiista P. Isaksen Kultureqarnermut Sunngiffimmilu Ataatsimiitialiap siulittaasua 2013-mut missingersuutit ukiunilu missingersuussiorfiusuni Ineqarnermut, Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliaq ataatsimiititaliallu allat Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamiit peqquneqarput 2013-mut missingersuussiornissamut kissaatinik tallimanik arfinilinnilluuniit saqqummiussaqaqqullugit, 2013-mut aningaasat kissaatigisanut atorneqartussat killeqarmata. Ineqarnermut, Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliap kissaatinut ilanngullugu Na-nortalimmi qamutinik qatserutinik kiisalu Alluitsup Paani qamutinik qatserutinik pisinissanut aningaasanik 2,2 mio. kr.-inik kissaateqarput, pisariaqalivissimammat taakku nutaanik taarserneqarnissaat aappaatta pisoqalisimanera pissutigalugu aappattalu allanngortiterlugu atoqqilernissaa siunertaralugu. Ineqarnermut, Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliap siulittaasua Ole Moelgaard-Motzfeldt Qujassut Maren Heskiassen Maalat Anaanatta, niini, ningiuqqi ningioqqeeqiitip toqunerani Utoqqaat Illuani sulisut utoqqaqatai tutsiuttorpassuarnut palasillu oqaasiinut tuppallernangaartumik naassorpassuarnullu tamanut qujanarsuaq kiisalu erinarsoqatigiinnut Saqqaarsik qujanarsuaq. Qitornai, erngutai, erngutaqqiitai erngutaqqeqiitaalu. OLIECOMPAGNIET ApS Telefon Fax Åbningstider Mandag - Fredag L rdag S ndag LUKKET Derefter betjening via automat Udbringning sker i alle hverdage mellem Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl Autoriseret Yamahaforhandler

10

11 Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq Erhvervsøkonomi på Aftensskole Faget Erhvervsøkonomi giver grundlæggende viden om virksomhedens økonomi og kan bruges som led i akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring. Obligatorisk fag pœ AU (akademiuddannelsen) i konomi- og ressourcestyring 60 lektioner - 10 ECTS-point Skriftlig eksamen (frivillig) 15 uger af 4 lektioner Ð hver tirsdag kl til Du lærer om Virksomhedsanalyse Investering og finansiering konomistyring Hvornår og hvordan? Du kan ved Niuernermik Ilinniarfik i Qaqortoq v¾lge uddannelse om aftenen, hvor faget typisk l ber over 4 mœneder. Undervisningen foregœr pœ dansk og opstart er den tirsdag den 15. januar 2013 og sidste undervisningsgang er den 7. maj Pris.: 4.500,00 inklusiv b ger og kursus materiale. Din l¾rer er Claus Bonde Christiansen. Claus er uddannet HD i Regnskabsv¾sen og konomistyring, er Cand. Merc. I organisation og Strategi samt har en MBA fra Southbank University i London. Claus har udover praktisk erfaring i mange Œr undervist pœ handelsskoler og handelsh jskoler. Tilmelding Du kan tilmelde dig ved henvendelse til Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq tlf.: eller mail Med venlig hilsen Niuernermik Ilinniarfik / Kursusafdeling.

12 ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM QAQORTUMI IMMIKKOORTORTAQARFEQALERPOQ Decembarip aallaqqaataani 2012 eqqartuussissuserisut Malling Hansen Damm-ilu Qaqortumi mikkoortortaqarfimmik ammaassapput. Eqqartuussissuserisut inatsisilerinermut tunngasunik makkunani ikiuisarput: Piginneqatigiiffinnik inatsisilerineq (Selskabsret) Aatsitassiornermi inatsisilerineq Pisortanut tunngatillugu inatsisilerineq (Offentligret) Siulersuisunik siunnersuineq Aalisarnermut tunngasunik inatsisilerineq Atorfinitsitsinermi inatsisilerineq Pinerluttulerinermi inatsisilerineq Isumatigiisitsiniarnerit Immakkut angallannerni inatsisilerineq (S ret) Suliariumannittussarsiuussineq Ilaqutariinnermi kingornussassalerinermilu inatsisilerineq Illunik niuerneq Isumaqatigiissutilerinermi inatsisilerineq Eqqartuussinerit Akiliisinnaajunnaarnermi inatsisilerineq Sanaartornermi inatsisilerineq Eqqartuussissuserisoq Ulrik Blidorf Qaqortumut nuussaaq, eqqartuussissuserisunut Malling & Hansen Dammimut kujataani sinniisutut aallartitaassalluni. Kommune Kujalleq tamakkerlugu Qaqortuminngaanniit Ulrik Blidorf sullississaaq. Qaqortumi immikkoortortaqarfiup allaffeqarfigaa: Sanatorievej B-1258, Postboks 523, 3920 Qaqortoq, tlf.nr , telefax nr , ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM ÅBNER AFDELING I QAQORTOQ december 2012 Œbner advokatfirmaet Malling & Hansen Damm en afdeling i Qaqortoq. Advokatfirmaet tilbyder juridisk bistand bl.a. indenfor følgende: Selskabsret RŒstoffer/mineraler Offentligret BestyrelsesrŒdgivning Ans¾ttelsesret Fiskeriets retsforhold Ejendomshandel Voldgiftssager Kriminalret Entrepriseret Familie- og arveret Udbud kontraktsret Retssager konkursret S ret Advokat Ulrik Blidorf flytter til Qaqortoq og vil v¾re advokatfirmaet Malling & Hansen Damms repr¾sentant i Sydgr nland. Fra Qaqortoq vil Ulrik Blidorf betjene hele Kommune Kujalleq. Afdelingen i Qaqortoq s adresse: Postboks 523, Sanatorievej B-1258, 3920 Qaqortoq, tlf.nr , telefax nr , Nuumi qullersaqarfik/hovedkontoret i Nuuk: Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm Aqqusinersuaq 27 Postboks Nuuk tlf.nr telefax nr

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Kujataamiu TØMRER- & SNEDKERMESTER. At sejle er at leve. Nutaaq. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu TØMRER- & SNEDKERMESTER. At sejle er at leve. Nutaaq. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 23 nr. 20 Qaqortoq, den 4. november 2010 MMS GREENLAND APS Postboks 25 Mobil 494740/492394 E-mail: mms@greennet.gl E-mail: qaqvvs@greennet.gl Kom og kig i vores butik, Storesøvej

Læs mere

Kujataamiu 109,- Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS. -Rørarbejde. -Blikkenslagerarbejde

Kujataamiu 109,- Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS. -Rørarbejde. -Blikkenslagerarbejde Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 23 nr. 23 Qaqortoq, den 16. december 2010 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde Juullimi

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 2 Qaqortoq, den 3. februar 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 8 Qaqortoq, den 28. april 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 6 Qaqortoq, den 31. marts 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

kujataamlu Q-offset Aasarsiorluarisi Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS - elteknik for fremtiden - Siunissami innaallagisserineq

kujataamlu Q-offset Aasarsiorluarisi Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS - elteknik for fremtiden - Siunissami innaallagisserineq Aasarsiorluarisi (IB) Qaammatisiutini takusinnaaleqqipparput aasartoq. Silali malinnaasimagunannginnami kiaa seqernalu utaqqilussinnarpavut. Taamaattorli taamaakkajuppoq. Aasarpugulli, inuppassuinaasiit

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

kujataamlu Kujataamiu nukillaarsaareqataavoq. Atuartartut isumaat Naqiterisoq / Udgives af: Q-offset

kujataamlu Kujataamiu nukillaarsaareqataavoq. Atuartartut isumaat Naqiterisoq / Udgives af: Q-offset Kujataamiu nukillaarsaareqataavoq. Kujataamiumi kingullermi allaaserineqarpoq Qaqortoq elektronicservice-p matulernera piginnittullu Nuummut nuulernera. Ila atuakkap avaanngunassusia. Allaaserisaq atuareerlugu

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Lützen Management aps. Hvor svært kan det være? - om rekrutteringsstrategier og anvendelige ansættelsesmetoder nu og i fremtiden.

Lützen Management aps. Hvor svært kan det være? - om rekrutteringsstrategier og anvendelige ansættelsesmetoder nu og i fremtiden. . Lützen Management aps. Artikel til tidsskriftet Erhvervspsykologi. Hvor svært kan det være? - om rekrutteringsstrategier og anvendelige ansættelsesmetoder nu og i fremtiden. Konsulent Dorte Cohr Lützen,

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling. Beretning 2007 Der er to ting, der især vil være i fokus i beretningen for 2007. Det ene er byggeriet og de nye værksteder, og det andet er eksamensfri skole og obligatoriske prøver. Ved generalforsamlingen

Læs mere

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA præsenterer V I R K S O M H E D S U D V I K L I N G Det lille EKSTRA Kunden har altid ret - til noget Her på den smukke bagside skal kort præsenteres, hvilke roller jeg påtager mig i private og offentlige

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 OKTOBER 2013 ÅRGANG 2013 Følg fire nyuddannede advokater, der lige har taget hul på karrieren PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. INDHOLD

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

God seniorpraksis i Randers-området. Bevaring af erfaring

God seniorpraksis i Randers-området. Bevaring af erfaring God seniorpraksis i Randers-området Bevaring af erfaring Det er nu, der skal handles! Randers som vækstcenter er den fælles overskrift, som Randers Kommune har valgt at give en række aktiviteter, som sikrer,

Læs mere

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar 20 13 Planlægning

Læs mere

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Af Signe Bressendorff og Jakob Trane Ibsen Socialforvaltningen, Københavns Kommune November 2013 Indhold Formål... 3 Introduktion til rapporten...

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre.

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre. Differens Dec. 08 Personligt engagement gør en forskel Af Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker Tema: CORPORATE VOLUNTEERING Integration som frynsegode Det betaler sig at lade medarbejderne

Læs mere