FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Øvelsesterræn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Øvelsesterræn"

Transkript

1 FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Velkommen Willkommen Welcome Oksbøl Skydeog Øvelsesterræn Oksbøl Schiess- und Truppenübungsgelände The Oksbøl Firing Range and Training Grounds

2 Historie Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn blev oprettet i 1929 og blev herefter løbende udvidet. Efter 1945 dækkede området cirka 4000 hektar. Gennem 50 erne og 60 erne gennemførte hæren hvert år forårs- og efterårsmanøvre med store skader for landbruget til følge. I erkendelse heraf og på grund af hærens behov for et større sammenhændende øvelsesterræn eksproprierede man i 60 erne området. Under denne ekspropriation opkøbte staten i alt 60 landbrug, 42 beboelsesejendomme, 116 sommerhuse m.v. I alt blev 306 ejere berørt af denne ekspropriation. Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn fik derved sin nuværende størrelse på 6500 hektar og er i dag Danmarks største skyde- og øvelsesterræn. Selv om denne ekspropriation i 60 erne skabte en del debat blandt befolkningen, er der i dag bred enighed om, at ekspropriation var vigtig for såvel Forsvaret som naturen, da man herved har skabt et ganske unikt område, hvor naturen får lov til at udfolde sig på sine egne præmisser. Geschichte Das Oksbøl Schieß- und Truppenübungsgelände wurde im Jahr 1929 gegründet und anschließend laufend erweitert. Nach 1945 umfasste das Gelände eine Fläche von etwa 4000 Hektar Land. Während der 50er und 60er Jahre fanden jedes Jahr im Frühjahr und Herbst Truppenmanöver statt, mit schweren Schäden für die Landwirtschaft zur Folge. Aus diesem Grunde sowie aufgrund der Tatsache, dass die Streitkräfte ein größeres, zusammenhängendes Übungsgelände benötigten, wurde das Gebiet in den 60er Jahren enteignet. Im Zuge dieser Enteignung kaufte der Staat insgesamt 60 landwirtschaftliche Betriebe, 42 Wohngebäude, 116 Sommerhäuser etc. auf. Alles in allem waren 306 Eigentümer von dieser Enteignung berührt. Das Oksbøl Schieß- und Truppenübungsgelände erreichte dadurch seine jetzige Größe von 6500 Hektar Land und ist heute das größte Schieß- und Übungsgelände Dänemarks. Obgleich diese Enteignung in den 60er Jahren für einige Diskussionen in der Bevölkerung sorgte, ist man sich heute weitestgehend darüber einig, dass die Enteignung sowohl für das Militär als auch für die Natur von großer Wichtigkeit war, da auf diese Weise ein wirklich einzigartiges Gebiet geschaffen wurde, in dem sich die Natur nach eigenen Vorstellungen entfalten kann.

3 History The Oksbøl Firing Range and Training Grounds were first opened in 1929, and continuously expanded. By 1945, they covered around 4000 hectares. Through the 1950s and 60s, the army held its annual spring and autumn manoeuvres, causing extensive damage to farmland in the area. Consequently and to meet the army s need for a large exercise area in a single location, the entire area was expropriated in the 60s, with the state buying up a total of 60 farms, 42, homes, 116 holiday homes etc. A total of 306 land- and house owners were affected bringing the area to its present size of 6500 hectares, making it the biggest firing range and exercise area in Denmark. Even though the expropriation in the 60s sparked a lot of public debate, there is general agreement now that it was equally important for the Danish Defence Forces and nature, as it created a unique area where nature has been allowed to develop undisturbed by progress.

4 Anvendelse Området er delt op i et skydeterræn og et øvelsesterræn. Skydeterrænet er beliggende syd for Vejers Havvej på Kallesmærsk Hede, hvorfra der skydes ca. 200 dage om året. Dele af heden er nedslagsområde for alle ammunitionstyper. Dette område er permanent lukket for offentligheden på grund af fare ved ueksploderede granater og ammunitionsdele. Området er afmærket med bombeskilte ved naturlige adgangsveje til området og må aldrig betrædes, da dette vil være forbundet med absolut livsfare. Øvelsesterrænet er beliggende nord for Vejers Havvej. Når der ikke er militær øvelsesaktivitet, er området åbent for offentligheden. I området kan der forefindes ikke eksploderet løst ammunition og alarmammunition. Derfor henstilles der til publikum om aldrig at opsamle genstande fra området. Dette kan være forbundet med livsfare. De opstillede informationstavler ved indfaldsvejene viser, hvor og hvornår øvelse finder sted. Der er cirka 250 øvelsesdøgn om året. Anwendung Das Gebiet ist in ein Schießgelände sowie ein Truppenübungsgelände eingeteilt. Das Schießgelände befindet sich südlich des Vejers Havvej auf der Kallesmærsk Hede, wo an ca. 200 Tagen des Jahres geschossen wird. Teile der Heide sind Einschlagsbereich für alle Munitionstypen. In diesem Gebiet ist der Zutritt für die Öffentlichkeit wegen der Gefahr durch Blindgänger-Granaten und -Munitionsteile permanent untersagt. Das Gelände ist an natürlichen Zugangswegen durch Bombenschilder gekennzeichnet und darf niemals betreten werden, da dies mit absoluter Lebensgefahr verbunden wäre. Das Truppenübungsgelände ist nördlich des Vejers Havvej gelegen. Wenn keine Militärübungen stattfinden, ist das Gebiet für die Öffentlichkeit zugänglich. In diesem Gebiet können sich Blindgänger von unscharfer Munition und Alarmmunition

5 befinden. Daher wird der Öffentlichkeit nahegelegt, im Gelände niemals Gegenstände aufzusammeln. Dies kann mit Lebensgefahr verbunden sein. Die an den Einfallswegen aufgestellten Infotafeln geben Auskunft darüber, wo und wann Übungen stattfinden. Pro Jahr finden an ca. 250 Tagen/Nächten Übungen statt. Usage The area is divided into a firing range and training grounds. The firing range lies south of Vejers Havvej on Kallesmærsk Heath, from where firing exercises are held around 200 days per year. Parts of the heath are target zones for all types of ammunition, and are permanently closed to the public because of the danger of unexploded shells. The area is marked by warning signs on access roads, and entrance is strictly forbidden due to the extreme danger to life. The training grounds are located north of Vejers Havvej. When there are no military exercises being conducted, the area is open to the public. Unexploded training ammunition and ammunition parts can be found there, and the public are strongly advised to never pick up any objects in the area. Doing so can be extremely dangerous! The information boards posted on access roads provide details of where and when military exercises are being conducted. Exercises take place about 250 days per year.

6 Forsvar for naturen Forsvarets skyde- og øvelsesterræner anvendes til militær uddannelse, men samtidigt udgør arealerne nogle af de største og bedst bevarede naturområder i Danmark. Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn ligger i hjertet af den helt fantastiske og barske vestjyske natur. Man må ikke snyde sig selv for at se de store hedeflader, enge, skove og søer. Forsvaret byder alle velkommen til at opleve og opholde sig i terrænet, når der ikke er øvelsesaktivitet, men henstiller til at begrænsningerne efterleves, og at intet affald efterlades. Området er kendt for at have Danmarks største fritlevende bestand af kronvildt. Kronvildtet findes overalt, men specielt på engene omkring Grærup Langsø kan de oftest ses året rundt. Verteidigung für die Natur Die Schieß- und Übungsgelände der Streitkräfte werden im Zuge der militärischen Ausbildung genutzt, zugleich sind die Gebiete jedoch einige der größten und am besten erhaltenen Naturgebiete Dänemarks. Das Oksbøl Schieß- und Truppenübungsgelände liegt im Herzen der atemberaubenden und rauen Natur Westjütlands. Man darf sich den Anblick der großen Heideflächen, Wiesen, Wälder und Seen einfach nicht entgehen lassen. Die dänischen Streitkräfte laden jedermann ein, das Gelände zu erleben, wenn keine Übungen stattfinden, fordern jedoch dazu auf, sich nach den obengenannten Beschränkungen zu richten und auch keine Abfälle zu hinterlassen. Das Gebiet ist dafür bekannt, dass hier der größte, frei lebende Rotwildbestand Dänemarks lebt. Das Rotwild ist überall, insbesondere ist es jedoch das ganze Jahr hindurch oftmals auf den Wiesen um den Grærup Langsø anzutreffen.

7 Preserving nature The firing range and training grounds are owned by the Danish Defence Forces, and used for military exercises. But they still represent some of the biggest and best-preserved unspoiled areas in Denmark. They lie in the heart of the fantastic, untamed West Jutland countryside, and the wide-open heaths, meadows, woods and lakes are there to be enjoyed. Everyone is welcome to come and experience and enjoy the area when there are no exercises being held, but please respect the restrictions referred to above, and take your litter home. This is the home of the biggest herd of wild deer in the country. They range freely everywhere, but particularly on the meadows around the Grærup Langsø lake, where they can be frequently seen all year round.

8 FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Åben folder helt for oplysninger om Oversigtskort Adgangsbestemmelser Skydninger m.m. Das Faltblatt bitte ganz öffnen für Informationen über Übersichtskarte Zutrittsbestimmungen Schießübungen etc. Open the folder for Map of the area Conditions for access Firing exercises etc. Oksbøllejren Grærup Havvej Oksbøl

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions Allgemeine Geschäftsbedingungen der Adina Apartment Hotels in Deutschland Adina Apartment Hotel Berlin Checkpoint Charlie Adina Apartment Hotel Berlin

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 November 212 Forord DREAM-gruppen har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel,

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Elevforeningens Bestyrelse. Kia Marie Jerichau. Mikkel Kildetoft. Anne-Mette Sønderby Saugbjerg. Josefine Stæhr Brodersen

INDHOLDSFORTEGNELSE. Elevforeningens Bestyrelse. Kia Marie Jerichau. Mikkel Kildetoft. Anne-Mette Sønderby Saugbjerg. Josefine Stæhr Brodersen GERLEV GLIMT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 03 Kære medlemmer 04 Landsstævne 2013 08 Kabaddi 12 Passion Parkour and People 16 Året der gik 22 Gerlev International Parkour Gathering 26 Gerlev Performance Team

Læs mere

Se mere: Glenn Becks hovedtale og de øvrige taler ved Restore Honor Rally kan ses i deres fulde længde på http://www.c-spanvideo.org/program/295231-1

Se mere: Glenn Becks hovedtale og de øvrige taler ved Restore Honor Rally kan ses i deres fulde længde på http://www.c-spanvideo.org/program/295231-1 Titel Den amerikanske tradition i nye klæder Manchet Protestmarcher, udklædninger og plakater, der viser Obama med Hitler-overskæg. Den amerikanske højrefløjsbevægelse Tea Party Movement har de seneste

Læs mere

DK Company. DK Company during Copenhagen Fashion Week:

DK Company. DK Company during Copenhagen Fashion Week: CIFF C3 09-10 DK Company DK Company during Copenhagen Fashion Week: Blue Willi s / By Blue Willi s... CIFF, E-013 Choise... CIFF, E-013 Cream / Cream de Luxe...CIFF, C3-010 Creamie... CIFFKIDS, H-007 Deluca...CIFF,

Læs mere

6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show

6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show 1 6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show Die Miami Dream Men Show er en novelle fra Karen Duves samling Keine Ahnung fra 1999. 1 Den er egnet til at læse med en 2.g eller 3.g, både af sproglige

Læs mere

Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE

Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE All My Dreams Come True er produceret af Aarhus Teater og CafeTeatret - i samarbejde med Aarhus Festuge 2 Kære elever og lærere Du kan få tilsendt manuskriptet

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Restaurering af Skjern Å

Restaurering af Skjern Å Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Restaurering af Skjern Å Sammenfatning af overvågningsresultater 1999-2003 Faglig rapport fra DMU, nr. 531 Ringkjøbing Amt Danmarks Fiskeriundersøgelser Skov-

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

Montage vejledning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Tag. Montagebeskrivning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Takk

Montage vejledning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Tag. Montagebeskrivning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Takk Montage vejledning - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Tag Montagebeskrivning - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Takk Mounting instruction - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Roof Montageanleitung - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - ach

Læs mere

Danish Peace Academy Report for 2011

Danish Peace Academy Report for 2011 Danish Peace Academy Report for 2011 by John Scales Avery April 29, 2012 Holger Terp and the Peace Academy Website The website continues to be the center of the Danish Peace Academy s efforts, and Holger

Læs mere

torvehaller i København. og siden landet rundt market halls in copenhagen. and then in the rest of the country...

torvehaller i København. og siden landet rundt market halls in copenhagen. and then in the rest of the country... torvehaller i København. og siden landet rundt market halls in copenhagen. and then in the rest of the country... En fødevarernes oase med varer fra Læsø, Samsø, Bornholm, Nordjylland, Lolland-Falster,

Læs mere

WELCOME TO CPHBUSINESS

WELCOME TO CPHBUSINESS WELCOME TO CPHBUSINESS 2 Scan the code for online version Table of contents Welcome by the President of Cphbusiness Practical information (A-Z) in English 4 5 Indholdsfortegnelse Velkomst af rektor for

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere

PARCELHUSHAVEN EN DEL AF BYENS NATUR AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr.

PARCELHUSHAVEN EN DEL AF BYENS NATUR AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. PARCELHUSHAVEN EN DEL AF BYENS NATUR Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 90 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] PARCELHUSHAVEN

Læs mere

Celebrate all Heaven and Earth Himmel og jord, hold nu en fest

Celebrate all Heaven and Earth Himmel og jord, hold nu en fest Celebrate all Heaven and Earth Himmel og jord, hold nu en fest Celebrate, All Heaven and Earth begynder med klokker, der kalder på forberedelse til Jesu fødsel en tradition, der stammer tilbage fra Middelalderen

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

Himlen over Berlin - om at vælge livet Af mag. art. Bo Torp Pedersen

Himlen over Berlin - om at vælge livet Af mag. art. Bo Torp Pedersen Himlen over Berlin - om at vælge livet Af mag. art. Bo Torp Pedersen Et studiemateriale fra Kirke og Film, december 2009 Pressebilleder Sandrew Metronome Studiematerialet må kun udleveres til medlemmer

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere