Holme sogns tilblivelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holme sogns tilblivelse."

Transkript

1 De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv sammen med Leo Søgaard. Holme sogns tilblivelse. For at sige noget om, hvorfor mennesker engang i fortiden slog sig ned og bosatte sig, hvor Holme by nu ligger, må vi søge tilbage i tiden efter den sidste istid for år siden. Isen, der i et 2-3 km. tykt lag langsomt kom gennem Østersøen og dannede vore bælter, pressede foran sig uhyre mængder af sand, ler og sten. Hvor isen i længere tid stod stille, aflejredes disse store jordmasser, og når isen så igen trak sig tilbage på grund af mildere klima, blev aflejringerne liggende og dannede store bakkestrøg. Sådanne aflejringer kaldes moræner. Og så til Holme. I den sydlige del af sognet danner de meget høje bakker den såkaldte Jelshøjbue. Det er et system af moræner fra sidste istid. Jelshøj er med sine 128 m buens højeste punkt. En lavere moræne følger omtrent Bushøjvej fra Skåde til Holme. Fra de høje bakker strømmede der mange vandløb i form af bække ned på nordsiden mod Holme. De kan nu ikke ses, da de er kloakerede. Allerede i stenalderen strejfede mennesker om i de store skove, der dækkede sognet. Vi ved det fra mange fund af deres redskaber i form af pilespidser, flækker og økser. Fra bronzealderen findes mange høje med begravelser. Det gælder foruden Jelshøj også Tishøj ved Holmevangen og Rundhøj ved Holmevej. Sidstnævnte er sammen med mange andre sløjfet.

2 De ældste byer i området omkring Århus er byerne langs Århus å og Egåen. Det er byerne fra Åby og helt til Harlev. Her i disse små bysamfund havde man foruden jagten også fiskeriet at skaffe sig føden ved. Holme by er af nyere dato. Hvordan og hvornår den er opstået, ved vi ikke. Det kan være en enkelt familie, der fra de tæt beboede strøg i dalen er søgt hen til et nyt sted, hvor der var mulighed for at have vand og gå på jagt - og senere at kunne dyrke jorden. Det kan også være flere familier, der på samme tid har slået sig ned her. Bækken, der skaffede rigeligt med vand, kom oppe fra bakkerne i syd, løb under Nordlige Bjergvej, langs med Madsbjergvej, krydsede Kalkærvej og Bjødstrupvej. Videre forbi fjernvarmecentralen under Holme Byvej og Holmevej og gennem haverne med de fynske bynavne. Der var altid rigeligt med vand - selv i tørre somre. Om foråret og efteråret var den ofte årsag til store oversvømmelser. Man hentede vand til madlavning og til husdyrene, og man vaskede tøjet i den. Den var kort sagt livsnerven for alt levende i Holme. Senere fik gårdene deres egen brønd, og der blev også gravet bybrønde forskellige steder i byen for de folk, der ikke selv havde mulighed for at have egen brønd. Det ældste papir, hvorpå navnet Holme findes, er et brev I Rigsarkivet, der bærer årstallet Fra dette tidspunkt har Holme i hvert fald været et lille bysamfund. VJ.

3 Beretninger fra Holme præstegård. Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen har i sine bøger flere beretninger om mærkelige hændelser i Holme fra tallet. Nogle af dem knytter sig til den gamle præstegård fra Præstegården var bygget af sognepræst Rasmus Bagge, der virkede i Holme og Tranbjerg kirker fra 1748 til Den sidste fløj af den gamle gård blev nedrevet i Når præstegårdens folk ville i byen om aftenen, gik de over kirkegården i stedet for at gå udenom. En aften havde karlen Søren Munch været omme i byen, og på hjemvejen ville han gå tværs over kirkegården; men han kunne ikke få lågen op. Dette synes han var mærkeligt, men så slog det ham, at han jo heller ikke havde noget at bestille på kirkegården på denne tid af natten, og så gik han udenom. Samme Søren Munch har også fortalt, at der oppe på bryggersloftet i Holme præstegård lå en pandeskal af et menneske. Hvor længe den havde ligget der, vidste Søren ikke. Men engang - før hans tid - havde karlene taget pandeskallen og gravet den ned på kirkegården. Men så blev der et voldsomt spektakel på gården. Præsten kom så og sagde til karlene, at de havde gravet den pandeskal ned, som lå oppe på loftet. Karlene måtte indrømme det. Det skulle i ikke have gjort, sagde præsten, gå nu ud og hent den og læg den, hvor i tog den, så hjælper det vel. Da Mikkel Sørensen fra Adslev tjente som kusk i Holme præstegård, fortalte folk, at der tidligere havde været en del skidteri og spøgeri i gården. Selv mærkede han det kun en gang. Han havde været ude at køre med præsten og kom sent hjem om aftenen. Da han havde spændt hestene fra og fået vognen skubbet ind i vognporten, mødte han en hvid skikkelse i stalddøren, som for ud, da Mikkel kom ind.

4 Mikkel Sørensen fortæller videre: Der var en gammel mand, som også havde været kusk for præsten i mange år, og han sagde, at i den bås, hvor kørehesten stod, blev stenpikningen altid revet op om natten. Karlekammeret var lige ved enden af stalden, og somme tider om natten kunne der blive et sådant spektakel ude i stalden, som om alle hestene var løse og sloges. Men når han så tændte lygten og gik derud, lå de alle ned. Troldene i Holme Bjerge. En del af den mægtige Jelshøjbue ligger i den sydlige del af Holme sogn. Bakkedraget når sit højeste punkt i Jelshøj med 128 m. Herfra er en pragtfuld udsigt til alle sider. En stor gravhøj kroner toppen. Der knytter sig fra gammel tid adskillige sagn og nogen overtro til dette voldsomme landskab. Der boede ifølge traditionen trolde i højen. Den største af dem - bjergtrolden - var ofte i strid med trolden fra Borum Eshøj nordvest for Århus. Det skete da engang, at Jelshøjtrolden kastede en stor sten efter Borumtrolden. Stenen nåede dog ikke til Borum, men faldt ned på Kolt mark, hvor man i mange år har kunnet se den mægtige sten. En anden gang fik Jelshøjtrolden hjælp af en meget stærk mand Svend Felding fra herregården Aakjær i Hads Herred. Jelshøjtrolden spurgte Svend, om han ville hjælpe ham i striden mod Borumtrolden. Svend mente, at han var stærk nok og gik med til det. Nu ville trolden prøve hans kræfter og gav ham en stor jernstang; men Svend kunne ikke løfte den. Så fik han et horn, som han skulle drikke af, og da han havde drukket, kunne han løfte stangen. Da han havde tømt hornet, havde han fået 12 mænds styrke.

5 Jelshøjtrolden fortalte nu, at Svend ville møde en rød og en sort tyr, og han skulle drive den sorte tyr bort. Dette skete også, og han fik at vide, at den sorte tyr var Borumtrolden, og den røde var selve trolden fra Jelshøj. Som tak for hjælpen fik Svend lov til at beholde de 12 mænds styrke på betingelse af, at han ikke måtte fortælle det til andre. Gjorde han det, ville han få madlyst for 12 mand. Et andet sagn fortæller, hvordan de hedenske troldefolk og beboerne i Holme omgik hinanden. En dag stod en bondekone i sin dør, da en lille puklet trold kom hen til hende og sagde: I dag skal Store-Bjerg giftes med Lille-Bjerg. Vil du ikke låne os et kar øl i nogle dage, så skal du få det ligeså godt igen? Konen gik med trolden til bryggerset og sagde, at han kunne tage det fad, som han helst ville. Men da der var lagt kors på alle karrene, kunne trolden ikke tage nogen, men pegede og sagde: Kors af;. Nu mærkede konen, at hun måtte tage korsene af, og da hun havde gjort det, tog trolden det største kar på sin pukkel og gik med det. Efter 3 dage bragte han et kar øl tilbage, og det var ligeså godt, som det han havde lånt. Fra den tid kom der stor velstand i denne gård, og det blev forklaret som en tak fra de underjordiske.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

No. 50 December 2008. Møllegaarden, Østervraa SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

No. 50 December 2008. Møllegaarden, Østervraa SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening No. 50 December 2008 Møllegaarden, Østervraa SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Agnes Jensen, Gl. Høngård. I 1990 døde fru Agnes Jensen, Floravej 7, Østervrå, i en alder af 95. Hun

Læs mere

Død og begravet. om døden og begravelsen i 1800-tallet

Død og begravet. om døden og begravelsen i 1800-tallet » Død og begravet om døden og begravelsen i 1800-tallet I livet er døden det eneste, vi kan være sikre på. Men hvordan vi er blevet begravet, handler om hvad vi tror på, og hvordan vi gerne vil huskes.

Læs mere

er en dokumentarisk roman om opvækst og revolution.

er en dokumentarisk roman om opvækst og revolution. Sam Nik og Michael Svennevig: er en dokumentarisk roman om opvækst og revolution. Det er en fortælling, der giver indblik i livet i skyggen af den religiøse revolution i Iran i 1979, og er begyndelsen

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Der var engang et par folk; det var kun husmandsfolk, og de havde tre sønner. Den ældste hed Per, den anden hed Povl, og den yngste hed Hans; han gik for

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen.

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen. Denne cykelstursfolder er lavet efter en cykeltur sommeren 1999 arrangeret i samarbejde mellem Øster Brønderslev Menighedsråd og Øster Brønderslev Borgerforening. Folderen blev udgivet foråret 2000 af

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning Arbejdererindring, J.nr. 03/011/01 Mit navn er KN Hvornår er du født? 23.10.1912. Hvor henne? I Horsens. Hvad lavede dine forældre? Min far var snedker. Hvor henne? Også her i byen, han blev selvstændig

Læs mere

Sådan var det dengang...!

Sådan var det dengang...! Fyens Stiftstidende 9.12.1934 Sådan var det dengang...! Gamle Peder Knudsen i Gyngstrup fortæller om et langt liv i arbejde og fest Ved lærer H.C. Jensen i Gyngstrup Når man ser gamle Peder Knudsens garderhøje,

Læs mere

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2 Den hemmelige remse Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-15-4 Kapitel 1 Nu

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

Spillemand fra Sydthy

Spillemand fra Sydthy Spillemand fra Sydthy Af Uggi Larsen, Bedsted Den 19-03-2001 modtog Anna Larsen, som er Viggo Pedersens datter, brev fra Dansk folkemindesamling. De ønskede tilladelse til, at benytte optagelser, som de

Læs mere