Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre"

Transkript

1 Referat onsdag den 6. maj 2015 Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering - Maj KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Jættestuekoncert KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Kunst og Natur/Økologisk projekt - Agersøgaard Børnehave KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Osted Bylaug - Sommerfest KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver- Smiley Days KF - Ansøgning om tilskud til udvidelse af foyer og café i Hvalsø Bio KF - Ansøgning om midler til anlæggelser af nye minigolfbaner ved Sæby Gershøj Svømmebad KF - Frivillig Fredag ØU - Forventet Regnskab ØU - Drøftelse af Faktaark og hovedoverskrifter fra budgetseminar KF - Eventuelt...28

3 Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. KF - Orientering - Maj Sagsnr.: 14/20088 Resumé: Orientering til, maj 2015 A. Orientering fra Bibliotek og Arkiv. Se nyhedsbrev. B. Orientering fra Musikskolen Nu er der sat dato på Opera i provinsen -arrangementet med opførelsen af Puccinis TOSCA i kirkerum og i slotsladen på Ledreborg arrangeret af Lejre Musikskole i samarbejde med Ledreborg og Skt. Bendts kirke i Ringsted. Arrangementet finder sted d.5. juni Første akt foregår i Skt. Bendts kirke i Ringsted. Herefter kører alle til Ledreborg, hvor 2. og 3. akt. spilles i Slotsladen. Der vil være busser til rådighed for de deltagere, der ikke selv har bil. Billetter sælges via Bibliotekernes Billetsystem eller ved henvendelse på bibliotekerne. Elever fra Lejre Musikskole har gratis adgang. Læs mere her: C. Orientering fra Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget har modtaget 41 forslag til en plakat i den netop afsluttede plakatkonkurrence. Plakaterne er indsendt af såvel professionelle som amatører og såvel børn som voksne. Dommerkomitéen, bestående af Borgmester Mette Touborg, Kunstner Vibeke Rytter Næstformand i Billedkunstrådet og formand for Folkeoplysningsudvalget William S. Jacobsen, har udpeget den kun 14-årige Katrine Andersen fra Allerslev, som vinder af konkurrencen. Plakaten skal bl.a. bruges i en synlighedskampagne for Folkeoplysningsudvalget. Indstilling: Beslutning den : Taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. NYHEDSBREV LEJRE BIBLIOTEK OG ARKIV maj_2015_final.pdf

5 Side 3 3. KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Jættestuekoncert Sagsnr.: 15/5796 Resumé: Hanne Methling har den 15.april 2015 sendt en ansøgning om midler til afvikling af en koncert i Øm Jættestue den 25. juli Der søges i alt om tilskud fra Puljen til andre kulturelle opgaver på kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilliges kr. i tilskud til Hanne Methling til afholdelse af Jættestuekoncert 2. at midlerne finansieres fra Pulje til andre kulturelle opgaver Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt, idet midlerne bevilliges som underskudsgaranti. Sagsfremstilling: Hanne Methling planlægger et arrangement bestående af først et foredrag om Øm Jættestue og derefter en koncert inde i jættestuen. Arrangementet tager tilskueren med år tilbage i tiden til bondestenalderen til et møde med vores forfædre i nye sange om Pottekonen, Fiskerdrengene, Åndemanersken, Flintsmeden, m.fl. Der kan være 20 tilhørere ad gangen i jættestuen. Hvis der er flere end 20 tilmeldte er der mulighed for at gentage arrangementet samme dag. Arrangementet henvender sig til voksne, unge og store børn. Der er søgt om tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen samt fra jordejer Ole Olsen, Øm Klostergaard. Der er desuden søgt om tilladelse hos brandvæsenet, der oplyser, at en tilladelse ikke er nødvendig. Brandvæsenet har bedt ansøger om at være forsigtig og benytte batteridrevet lys, da stenene ikke kan tåle varmen fra levende lys. Arrangøren lover at rydde pænt op efter koncerten. Arrangøren ønsker at sætte fokus på stenalderen på en oplysende og musikalsk måde. Koncerten er én i en række af jættestuekoncerter, arrangøren planlægger i 2015 Arrangøren håber at finde samarbejdspartnere i de lokale turistforeninger, museer, biblioteker, mm. I vinterhalvåret ønsker arrangøren at spille jættestuekoncerter på museer, biblioteker, aftenskoler, forsamlingshuse, etc. Projektet kan følges på Facebook: Jættestuekoncerter Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for puljen. Arrangementet er lokalt forankret, ikke-kommercielt og åbent for alle. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

6 Side 4 Økonomi og finansiering: Udgifter: Transport KODA afgift Musikerhonorar (Musikerforbundets tarif) PR: plakater, brochure, annonce Batterier I alt: 520 kr. 458 kr kr kr. 50 kr kr. Indtægter: Ansøgt tilskud kr. Brugerbetaling. Entré: 50 kr., børn u. 16 gratis (estimeret) 950 kr. I alt: kr. Administrationen oplyser, at der i pulje til andre kulturelle opgaver for 2015 er afsat kr. Heraf er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansoegningsskema - Jættestuekoncert.pdf 2. Beskrivelse af projekt Jættestuekoncerter 2015 Hanne Methling.pdf 3. Pulje til andre kulturelle opgaver 2015

7 Side 5 4. KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Kunst og Natur/Økologisk projekt - Agersøgaard Børnehave Sagsnr.: 15/5499 Resumé: Pernille Westh fremsender ansøgning om kunst og natur/økologisk projekt for børnehavebørnene i Agersøgaard Skovbørnehave. Projektets tema er insekter, som er vigtige på markerne og i haverne. Der søges om tilskud på kr. skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge tilskud til ovennævnte projekt. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen om tilskud, til kunst og natur/økologisk projekt, på kr. imødekommes. 2. at udgiften finansieres via Pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Pernille Westh ønsker at starte et projekt vedrørende kunst & natur/økologi for børnehave børnene i Agersøgaard Skovbørnehave, med temaet insekter. Fokus er både insekter der er vigtige på markerne og i haverne og at det er vigtigt at dyrke markerne og haverne økologisk så insekter, fugle og andre dyr overlever, så naturen og vandløbene har det bedre. Projektet er åbent for alle ved udstilling og fernisering i børnehøjde på Kr. Hyllinge bibliotek. Udstilling og fernisering arrangeres i samarbejde med Lejre Kunstforening. Projektet har fokus på økologi, bæredygtighed, kunst, natur, dyreliv og kunstnerisk udfoldelse. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen falder inden for pulje til andre kulturelle opgaver, da udstillingen er åben for alle. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om tilskud på kr. Budget: Træbilleder som børnene skal male på, kr. Maling, kunstmaterialer og pensler, kr. Opsætning af udstilling, tekstplader, opslag om projektet, fernisering (bæredygtige krus, økologisk saftevand, økologisk frugt), kr. I alt udgifter, kr.

8 Side 6 Administrationen oplyser, at der i budget 2015 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansøgning 2. Puljen 2015.xls

9 Side 7 5. KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Osted Bylaug - Sommerfest Sagsnr.: 15/6059 Resumé: Osted Bylaug fremsender ansøgning om tilskud til sommerfest. Der søges om tilskud på kr. skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil bevilge tilskud til Osted Bylaugs sommerfest. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgning om tilskud på kr. imødekommes. 2. at tilskud finansieres via Pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt, idet midlerne bevilliges som underskudsgaranti. Sagsfremstilling: Osted Bylaug søger i lighed med tidligere år om tilskud til sommerfest ved gadekæret i Osted. Arrangementet finder sted den 11. juni Bylauget oplyser, at det er et åbent arrangementet med musikunderholdning og salg af pølser mm. Bylauget oplyser endvidere, at der plejer at være god tilslutning til deres arrangementer. Der plejer at komme ca. 150 personer fra byen og omegn. Om Osted Bylaug: Osted Bylaugs bestyrelse består af en oldermand og 4 viceoldermænd. Osted var gennem århundrede en lille by på landet, sådan som smålandsbyerne var flest. Fra 1200-tallet og frem til 1792, hvor hovedvejen blev bygget, bestod byen af 12 gårde og nogle få husmandsbrug. I 500 år var bylauget således mødestedet for bønderne. På tingstenene ved gadekæret blev der i fællesskab taget beslutning om stort og småt. Bylaugets funktion var at regulere bøndernes indbyrdes forhold. Da udflytningen begyndte i 1970 erne, gik bylauget gradvist i opløsning, men i 1888 besluttede nogle landmænd at genoprette et bylaug. Der var behov for at få administreret Osted Gadekær og andre fælles arealer. Bylauget har vist sin berettelse som en slags grundejerforening, der kan repræsentere beboerne over for myndighederne. Bylauget har modtaget tilskud til deres arrangement siden Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at et eventuelt tilskudstilsagn vil kunne danne præcedens for lignende arrangementer i andre bylaug/grundejerforeninger.

10 Side 8 Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterierne for, at kunne søge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilskuddet er åbent og ikke kommercielt. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om tilskud på kr. Budget Udgifter: Coda-afgift Køb af mad og drikkevare Musik og højttalere I alt udgifter 575 kr kr kr kr. Indtægter: Salg af mad og drikkevarer Forventet underskud kr kr. I 2014 fik Osted Bylaug bevilget en underskudsgaranti på kr. Der var kun underskud på regnskabet på kr., og der er således kun udbetalt kr. Regnskab for 2014 er vedlagt. Administrationen oplyser, at der i budget 2015 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansøgning 2. Regnskab Økonomisk oversigt - pulje 2015

11 Side 9 6. KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver- Smiley Days Sagsnr.: 15/3093 Resumé: Foreningen Smiley:Days ansøger om økonomisk støtte til afholdelse af Smiley:Days 2015 på de sjællandske asylcentre herunder Center Avnstrup. Smiley:Days afholdes på Center Avnstrup d. 27. Maj Smiley:Days er en årlig kulturfestival på sjællandske asylcentre, som har været afholdt siden Der ansøges om et tilskud på i alt kr., hvilket svarer til dækningen af kulturdagen på Center Avnstrup samt en femtedel af de fælles udgifter for alle centre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilliges kr. i tilskud til Smiley:Days 2. at midlerne finansieres fra Pulje til andre kulturelle opgaver Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Ideen til Smiley:Days opstod i 2007, hvor der var stort fokus på børn og unges forhold i danske asylcentre. Begivenheden har siden fortsat. Erfaringen viser, at festivallen giver et pusterum til beboerne, og særligt bemærker de ansatte på centrene, at oplevelsen samler og giver et styrket fællesskab på centrene. Smiley:Days vil i løbet af kulturfestivalen på centrene samt et weekendarrangement i Vig berøre ca. 500 børn og unge fra centrene og deres lokalområder. Ansøgernes ønske er, at Smiley:Days fortsat er med til at styrke det interne fællesskab, og håber at trække på lokale kræfter, og dermed ligeledes åbne op for et fællesskab udadtil, gennem eksempelvis lokale spejdere, fodboldhold og kulturinstitutioner, hvor dette giver et udbytte for begge parter. Arrangørerne ønsker herigennem at give mulighed for et aktivt kulturmøde, der udspiller sig gennem bevægelse, leg og musik og samtidig kan give et lille indblik i livet henholdsvis inden for og uden for centrene. Programmet for 2015 er under udarbejdelse, men vil lægge sig op af tidligere års programmer. Smiley:Days har tidligere budt på en blanding af opvisninger fra professionelle kunstnere og workshops med forskellige aktiviteter for børnene og de unge. Erfaring fra de sidste år viser, at der er plads til både fysisk udfoldelse som dans og sport samt mere stillesiddende aktiviteter som tegning og maling. Derudover er der gode erfaringer med inddragelse af musik og der har i flere år været band eller andre musikalske indslag med på dagene. Arrangementet indeholder altid fælles spisning for de deltagende børn og deres familier. Smiley:Days bestyrelse består af 5 unge, der arbejder frivilligt uden løn. Derudover beskæftiger Smiley:Days flere frivillige tilknyttet organisationen og samarbejder med frivillige fra Ungdommens Røde Kors, Røde Kors Asyl og Red Barnet Smiley:Days kulturfestival har været afholdt syv gange før i

12 Side 10 Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ansøgningen delvist opfylder kriterierne for puljen. Arrangementet er lokalt forankret og ikke-kommercielt. Arrangementet er ikke åbent for alle, da det fortrinsvist er for beboere på asylcenteret. Administrationen gør opmærksom på, at Smiley Days ansøgte om tilskud til kulturfestivalen i , men opnåede ikke tilskud med henvisningen til at Kram Kamelen plejer at have arrangementer, der involverer asylcenteret. Kram Kamelen i foråret 2015 omfattede ikke et arrangement i asylcenteret. Kram Kamelens arrangement i efteråret 2015 er endnu ikke planlagt. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Smiley:Days budget for 2015 lyder på i alt kr. Lejre Kommune ansøges om kr., hvilket svarer til dækningen af kulturdagen på Center Avnstrup samt en femtedel af de fælles udgifter. Derudover søges der støtte fra Allerød Kommune, Græsted Kommune, Dragør Kommune og Jægerspris Kommune. Desuden søges der yderligere støtte hos Simon Spies Fonden, Giro 413, Salling Fondene samt Susi og Peter Robinsohns Fond. Giro 413 har givet tilsagn om støtte. Dansk Røde Kors og Red Barnet støtter i form af frivillige medarbejdere og PR. Fælles Vig* Jægerspris & Gribskov Avnstrup Sandholm & Kongelunden Kunstnere & workshops Workshop materialer Mad Lyd og teknik Leje af bus (Vig) Transport af kunstnere Anden transport Plakater T-shirts ( stk.) Administration Uforudsete udgifter I alt Fordeling af fælles udgifter I alt Total for Lejre

13 Side 11 *I 2011 blev festivalen udvidet, så den nu også indeholder et weekendarrangement på Den Rytmiske Højskole i Vig. Weekendarrangementet afholdes for de uledsagede unge på Center Gribskov og Jægerspris. Administrationen oplyser, at der i pulje til andre kulturelle opgaver for 2015 er afsat kr. Heraf er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansøgning 2. Puljen 2015.xls

14 Side KF - Ansøgning om tilskud til udvidelse af foyer og café i Hvalsø Bio Sagsnr.: 15/5717 Resumé: Bestyrelsen for Hvalsø Bio fremsender ansøgning om tilskud til udvidelse af foyer og café, samt mindre udvidelse af billetsalg, depotrum og toiletter, da biografen har et stigende antal større arrangementer. Der søges om kr. skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge midler til udvidelse af Hvalsø Bio s foyer og café, samt billetsalg, depotrum og toiletter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgning om udvidelse af foyer og café i Hvalsø Bio medtages i budgetforhandlingerne for Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Udvalget anbefaler, at ansøgningen prioriteres i budgetforhandlingerne. Sagsfremstilling: Hvalsø Bio er en moderne medlemsdrevet biograf. Alle funktioner i biografen varetages af ulønnede frivillige lige fra billetsalg og håndtering af de store, moderne kinomaskiner til rengøring og den månedlige uddeling af programmer til medlemmerne. Biografen kan derfor holde rimelige billetpriser, og får dermed mange besøgende til de forskellige arrangementer i biografen. Hvalsø Bio har cirka medlemmer på hele Midtsjælland og ca. 100 aktive medlemmer står for hele driften. Når der er mere end 50 kunder, hvoraf nogle gerne vil sidde og vente, andre vil spise samtidig med at andre skal købe billet eller forfriskninger, så er pladsforholdene meget trange. Pladsforholdene gør caféoplevelsen tvivlsom, ligesom de ventende ikke alle kan få siddeplads og føler sig pressede. Biografen har ca. 575 forestillinger om året med ca gæster, og bestyrelsen oplyser, at den dermed er kommunens største kulturelle samlingssted. Bestyrelsen oplever en stigende interesse for arrangementer, hvor film er kombineret med foredrag og debat samt en form for spisning eller med servering af drikkevarer. Som større arrangementer nævner bestyrelsen filmfestihvalsø, operabio, særarrangementer, den nye Erhvervsklub, snigpremierer og udlejning til filmforevisning, ca årligt. Bestyrelsen oplyser, at der derfor er behov for udvidelse af arealet uden for selve biografsalen, og at den har overvejet forskellige muligheder. Bestyrelsen har blandt andet forsøgt at købe tilstrækkeligt areal af de omkringliggende lodsejere til udvidelsen, da biografen ligger indeklemt og kun har få muligheder for arealudvidelse, men uden held.

15 Side 13 Bestyrelsen ønsker nu, at udbygge til skel, hvilket vil give et tilfredsstillende ekstra areal på omkring m2. Arealet vil fortrinsvis blive brugt til foyer og café, men også til udvidelse af billetsalg, depot og toiletter. Bestyrelsen oplyser, at ca. 90 % af udvidelsen vedrører foyer og café, og resten vedrører billetsalg, depot og toiletter. Foyer og café er sammenhængende. Bestyrelsen er vidende om, at udbygningen vil kræve dispensationer i forhold til lokalplanen og bestyrelsen er i dialog med naboerne. Bestyrelsen forventer, at detailprojekteringen foreligger i ultimo maj 2015, hvorefter de sender ansøgning om byggetilladelse. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at udgiften til udvidelse af foyer, café, billetsalg og toiletter, ikke kan holdes inden for det samlede budget for Kultur & Fritid. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om kr. Projektet forventes at koste 1,5 mio. kr. Bestyrelsen forventer at modtage et tilskud fra Det Danske Filminstitut på kr. og bestyrelsen vil kunne medfinansiere med kr. Bestyrelsen oplyser, at et tilskud fra kommunen kan ydes over 2 år. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansøgning

16 Side KF - Ansøgning om midler til anlæggelser af nye minigolfbaner ved Sæby Gershøj Svømmebad Sagsnr.: 14/16084 Resumé: Folkeoplysningsudvalget behandlede den 23. oktober 2014 en ansøgning fra Sæby Svømmebads bestyrelse, om tilskud på kr. til renovering af minigolfbaner. Folkeoplysningsudvalget kunne ikke imødekomme ansøgningen, da den ikke falder inden for pulje til særlige formål. behandlede den 3. december 2014 en ansøgning fra Sæby Svømmebads bestyrelse, om tilskud på kr. til anlæggelse af 18 baner fra Dansk Minigolf Union. besluttede at bevilge kr. til anlæggelse af minigolfbane fra Pulje til andre kulturelle opgaver. I samarbejde med Dansk Minigolfunion har bestyrelsen for Sæby Svømmebad fundet en ny løsning hvor Dansk Minigolf Union sponsorer Sæby Svømmebad. Bestyrelsen ansøger derfor nu om kr. til anlæggelse af 18 helt nye baner. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilget kr. til anlæggelse af nye minigolfbaner 2. at udgiften på kr. finansieres via pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Sæby Svømmebad har selv anlagt de 10 minigolfbaner, der lå ved svømmebadet. Banerne var i så ringe stand, at de trængte til en grundig renovering. Banerne lå på kommunal jord, på et grønt område i tilknytning til svømmebadet. Bestyrelsen har igennem de sidste 5 år, haft en god udvikling i svømmebadet, og opnået en fornyelse af hele området, som gør at de gennem de sidste 2 år har haft rigtig mange besøgende. Alene i 2014 havde svømmebadet over besøgende. Bestyrelsen oplyser, at det at kunne tilbyde andre ting end kun badning, er en vigtig ting for at kunne tiltrække gæster. De oplever, at gæsterne gerne vil benytte området og få andre oplevelser, når de besøger svømmebadet. Bestyrelsen oplyser, at de mange gæster gør at udgifter til vedligeholdelse af badet er øget, og at de i år er nød til at anskaffe nyt tæppe til bassinet, samt forbedre det tekniske system i samarbejde med Lejre Kommune. I forbindelse med etablering af kommunens energioptimeringsprojekt, blev området med minigolfbaner brugt til byggeplads, og selvom banerne blev dækket, blev de beskadiget. Hertil har svømmebadet fået bevilget kr. til renovering, men banerne har i længere

17 Side 15 tid trængt til renovering. har i december behandlet en ansøgning fra bestyrelsen om kr. til hjælp til anlæggelse af 18 minigolfbaner og fik kr. Nu har bestyrelsen i samarbejde med Dansk Minigolf fundet en løsning hvor der anlægges 18 nye minigolfbaner, hvor Dansk minigolf sponserer banerne mod, at klubben som minimum er medlem af Dansk minigolf i 5 år. Dansk Minigolf vurderer, at der kun vil være en udgift for svømmebadet på kr., til grus og fliser, efter de kr. er bevilget. Udgiften på kr. er under forudsætning af, at klubben selv lægger fliserne. Bestyrelsen for Svømmebadet søger derfor nu om kr. til grus og fliser i forbindelse med anlæggelse af nye minigolfbaner. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen falder inden for kriterierne for pulje til andre kulturelle opgaver. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om kr. Budget forelægges på mødet. Administrationen oplyser, at der i budget 2015 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Økonomisk oversigt - pulje 2015

18 Side KF - Frivillig Fredag 2015 Sagsnr.: 15/5175 Resumé: I december 2011 blev det politisk besluttet, at man i Lejre Kommune vil afholde Frivillig Fredag som en tilbagevendende begivenhed. Frivillig Fredag har været afholdt årligt siden Frivillig Fredag 2015 afholdes fredag den 25. september og planlægningen heraf opstartes med afsæt i erfaringerne fra de forrige års afholdelse. Forslag til arrangementets indhold og budget forelægges til politisk godkendelse i og i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalgene godkender det forelagte forslag til indhold af Frivillig Fredag at udvalgene godkender det forelagte budget på kr. 3. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre bidrager til arrangementet med kr. inden for udvalgets ramme. 4. At bidrager til arrangementet med kr. fra Pulje til andre kulturelle opgaver 5. At Folkeoplysningsudvalget bidrager til arrangementet med kr. fra Start og Udviklingspuljen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingens punkt 1, 2 og 3 godkendes. Udvalget forudsætter, at der er tilgængelighed for bevægelseshandicappede og en tydelig skiltning om adgangsveje, for disse. Beslutning den : Udvalget for Kultur og Fritid godkender, for deres del, indstillingerne 1,2 og 4. Udvalget ønsker, at der skal være mere tid til netværksarbejde i forhold til sidste år. Sagsfremstilling: Tidligere socialminister Benedikte Kiær udnævnte i 2011 sidste fredag i september til en national frivillighedsdag, hvor man kan markere og anerkende de frivillige. I Lejre Kommune blev det i 2011 politisk besluttet, at Frivillig Fredag skal være en tilbagevendende begivenhed for de frivillige. Planlægningen af ét års Frivillig Fredag har indtil nu taget afsæt i erfaringerne fra sidste års arrangement, så positiv som negativ feedback bliver brugt konstruktivt i forhold til planlægningen af næste års arrangement. De vigtigste erfaringer fra Frivillig Fredag 2014, er: - at det er meget positivt at frivillige fra Lejre Kommune har mulighed for at inspirere hinanden - at der gerne må afsættes mere tid til at de frivillige kan netværke og fortælle andre om deres idéer

19 Side 17 - at det er betydende, at så bredt et udsnit af repræsentanter af frivillige deltager i arrangementet, men at det er vanskeligt til et arrangement som Frivillig Fredag Det nationale tema for Frivillig Fredag i 2015 er Grokraft for fællesskaber. Temaet handler om de fællesskaber, som vi alle er en del af, hvor der sættes lys på, om og hvordan frivillighed kan styrke kvaliteten af vores relationer - det være sig på arbejdspladsen, i foreningen, i det lokale kulturhus eller i klasselokalet. Frivilligheden må kunne noget særligt, når det kommer til fælleskaber, for ofte er det netop det sociale aspekt, der motivere mennesker til at blive eller vedblive med at være frivillig. Der lægges op til fra Frivillighedsrådet, hvorfra temaer og inspiration til afholdelse af Frivillig Fredag kommer, at kommunerne i år laver arrangementer, hvor frivillige kan udveksle erfaringer om at opbygge og understøtte fællesskaber, og lægge op til drøftelser af, hvordan man som etableret forening eller frivillig gruppe kan åbne fællesskaberne for nye målgrupper. Administrationen i Lejre Kommune har planer om at afholde et arrangement lignende sidste års Frivillig Fredag arrangement, som igen giver mulighed for, at alle frivillige kan netværke og inspirere hinanden til at samarbejde, til at få nye idéer og drøfte, hvordan man får flere eller nye målgrupper ind i fællesskaberne. Temaet i år ligger lige som sidste år meget tæt op af intentionerne bag Lejre Kommunes Kultur, Fritids- & Turismepolitik, og vil derfor være et aktiv i udmøntningen af politikken. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det forelagte tema og forslag til indhold fra Frivillighedsrådet til Frivillig Fredag arrangementet i år, ligger direkte i tråd med sidste års arrangement i Lejre Kommune og vil derfor være et oplagt afsæt for planlægningen af dette års arrangement. Administrationen vil derfor arbejde på, at Frivillig Fredag 2015 bliver et arrangement, hvor frivillige i Lejre Kommune får mulighed for at netværke på tværs af frivillighedsområder og mulighed for at drøfte, hvordan man kan åbne fællesskaberne for nye målgrupper. Handicappolitik: Ingen bemærkninger Økonomi og finansiering: Udgiften til arrangementet inkl. leje af lokaler, forplejning og foredragsholder estimeres til kr. De sidste års budget har været kr., men Lejre Kommune har ikke længere en særlig fordelagtig aftale med Ledreborg om leje af laden, så der budgetteres med yderligere kr. til leje af lokale. Udgiften foreslås finansieret af med kr., Folkeoplysningsudvalget med kr. og af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre med kr. Administrationen peger på, at puljen til andre kulturelle opgaver kunne være en mulighed for finansiering af Kultur & Fritids andel af beløbet. Administrationen oplyser, at der i pulje til andre kulturelle opgaver for 2015 er afsat kr. Heraf er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence:

20 Side 18 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

21 Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 15/6137 Resumé: Forventet Regnskab (FR1) viser, at der fortsat er udfordringer på visse af kommunens driftsbevillinger, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab, der blev udarbejdet efter FR0. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR0 var konkrete forventninger om merforbrug. Koncerndirektionen anbefaler, at der inddrages 13,0 mio. kr. af det økonomiske beredskab. Inddragelsen betyder, at de reserverede beløb flyttes fra de oprindelige bevillinger til en pulje under Økonomiudvalget. Af det resterende beredskab anbefales det, at 2,8 mio. kr. frigøres; denne del af beredskabspuljen vedrører SFOforældrebetaling, og er ikke længere relevant som følge af beslutning om at sætte SFOtaksterne ned. Resten af beredskabet (5,1 mio. kr.) anbefales fortsat reserveret til at imødekomme eventuelt yderligere finansieringsudfordringer i løbet af året. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab godkendes, 2. at administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 4 godkendes. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingerne anbefales Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at udvalget anbefaler, at 0,3 mio. kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning (forslags nr. 05-3) bliver frigivet til oprindeligt formål grundet udmøntning af erhvervsuddannelsesreformen. Afbud: Thomas Stokholm (V) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Ad. 1 - Indstillingen anbefales. Ad. 2 - Indstillingen anbefales i forhold til de korrektioner der vedrører Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstillingen anbefales. Beslutning den : Indstillingerne anbefales for så vidt dét der angår udvalgets område Sagsfremstilling: Forventet Regnskab (FR1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et strategisk overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der indeholder risikofor overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. maj 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. maj 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. maj 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. maj 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. maj 2015 Referat mandag den 4. maj 2015 Kl. 15:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema: Tværfaglig indsats for unge ikke

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. maj 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. maj 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - maj

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015 Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Temadrøftelse - Sygefravær...4

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 4. maj 2015. Kl. 16:30 i Egholm Slot, Trehøjevej 47, 4070 Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 4. maj 2015. Kl. 16:30 i Egholm Slot, Trehøjevej 47, 4070 Kr. Hyllinge Referat mandag den 4. maj 2015 Kl. 16:30 i Egholm Slot, Trehøjevej 47, 4070 Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Maj...2 3. ET - Inspirationstur til

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Referat onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. marts 2013...2 3. KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 4. maj 2015. Kl. 16:30 i Egholm Slot, Trehøjevej 47, 4070 Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 4. maj 2015. Kl. 16:30 i Egholm Slot, Trehøjevej 47, 4070 Kr. Hyllinge Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 4. maj 2015 Kl. 16:30 i Egholm Slot, Trehøjevej 47, 4070 Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Maj...2

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. september 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. september 2015 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. september 2015 Kl. 18:00 i Biblioteket, Skolevej 12, 4330 Hvalsø Afbud: Ole Møller (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sprotokol 21-05-2014 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 Lokale 3 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. maj 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. maj 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. maj 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 8. maj 2013...2 3. KF - Tids- og

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere