Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre"

Transkript

1 Referat onsdag den 6. maj 2015 Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering - Maj KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Jættestuekoncert KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Kunst og Natur/Økologisk projekt - Agersøgaard Børnehave KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Osted Bylaug - Sommerfest KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver- Smiley Days KF - Ansøgning om tilskud til udvidelse af foyer og café i Hvalsø Bio KF - Ansøgning om midler til anlæggelser af nye minigolfbaner ved Sæby Gershøj Svømmebad KF - Frivillig Fredag ØU - Forventet Regnskab ØU - Drøftelse af Faktaark og hovedoverskrifter fra budgetseminar KF - Eventuelt...28

3 Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. KF - Orientering - Maj Sagsnr.: 14/20088 Resumé: Orientering til, maj 2015 A. Orientering fra Bibliotek og Arkiv. Se nyhedsbrev. B. Orientering fra Musikskolen Nu er der sat dato på Opera i provinsen -arrangementet med opførelsen af Puccinis TOSCA i kirkerum og i slotsladen på Ledreborg arrangeret af Lejre Musikskole i samarbejde med Ledreborg og Skt. Bendts kirke i Ringsted. Arrangementet finder sted d.5. juni Første akt foregår i Skt. Bendts kirke i Ringsted. Herefter kører alle til Ledreborg, hvor 2. og 3. akt. spilles i Slotsladen. Der vil være busser til rådighed for de deltagere, der ikke selv har bil. Billetter sælges via Bibliotekernes Billetsystem eller ved henvendelse på bibliotekerne. Elever fra Lejre Musikskole har gratis adgang. Læs mere her: C. Orientering fra Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget har modtaget 41 forslag til en plakat i den netop afsluttede plakatkonkurrence. Plakaterne er indsendt af såvel professionelle som amatører og såvel børn som voksne. Dommerkomitéen, bestående af Borgmester Mette Touborg, Kunstner Vibeke Rytter Næstformand i Billedkunstrådet og formand for Folkeoplysningsudvalget William S. Jacobsen, har udpeget den kun 14-årige Katrine Andersen fra Allerslev, som vinder af konkurrencen. Plakaten skal bl.a. bruges i en synlighedskampagne for Folkeoplysningsudvalget. Indstilling: Beslutning den : Taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. NYHEDSBREV LEJRE BIBLIOTEK OG ARKIV maj_2015_final.pdf

5 Side 3 3. KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Jættestuekoncert Sagsnr.: 15/5796 Resumé: Hanne Methling har den 15.april 2015 sendt en ansøgning om midler til afvikling af en koncert i Øm Jættestue den 25. juli Der søges i alt om tilskud fra Puljen til andre kulturelle opgaver på kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilliges kr. i tilskud til Hanne Methling til afholdelse af Jættestuekoncert 2. at midlerne finansieres fra Pulje til andre kulturelle opgaver Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt, idet midlerne bevilliges som underskudsgaranti. Sagsfremstilling: Hanne Methling planlægger et arrangement bestående af først et foredrag om Øm Jættestue og derefter en koncert inde i jættestuen. Arrangementet tager tilskueren med år tilbage i tiden til bondestenalderen til et møde med vores forfædre i nye sange om Pottekonen, Fiskerdrengene, Åndemanersken, Flintsmeden, m.fl. Der kan være 20 tilhørere ad gangen i jættestuen. Hvis der er flere end 20 tilmeldte er der mulighed for at gentage arrangementet samme dag. Arrangementet henvender sig til voksne, unge og store børn. Der er søgt om tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen samt fra jordejer Ole Olsen, Øm Klostergaard. Der er desuden søgt om tilladelse hos brandvæsenet, der oplyser, at en tilladelse ikke er nødvendig. Brandvæsenet har bedt ansøger om at være forsigtig og benytte batteridrevet lys, da stenene ikke kan tåle varmen fra levende lys. Arrangøren lover at rydde pænt op efter koncerten. Arrangøren ønsker at sætte fokus på stenalderen på en oplysende og musikalsk måde. Koncerten er én i en række af jættestuekoncerter, arrangøren planlægger i 2015 Arrangøren håber at finde samarbejdspartnere i de lokale turistforeninger, museer, biblioteker, mm. I vinterhalvåret ønsker arrangøren at spille jættestuekoncerter på museer, biblioteker, aftenskoler, forsamlingshuse, etc. Projektet kan følges på Facebook: Jættestuekoncerter Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for puljen. Arrangementet er lokalt forankret, ikke-kommercielt og åbent for alle. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

6 Side 4 Økonomi og finansiering: Udgifter: Transport KODA afgift Musikerhonorar (Musikerforbundets tarif) PR: plakater, brochure, annonce Batterier I alt: 520 kr. 458 kr kr kr. 50 kr kr. Indtægter: Ansøgt tilskud kr. Brugerbetaling. Entré: 50 kr., børn u. 16 gratis (estimeret) 950 kr. I alt: kr. Administrationen oplyser, at der i pulje til andre kulturelle opgaver for 2015 er afsat kr. Heraf er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansoegningsskema - Jættestuekoncert.pdf 2. Beskrivelse af projekt Jættestuekoncerter 2015 Hanne Methling.pdf 3. Pulje til andre kulturelle opgaver 2015

7 Side 5 4. KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Kunst og Natur/Økologisk projekt - Agersøgaard Børnehave Sagsnr.: 15/5499 Resumé: Pernille Westh fremsender ansøgning om kunst og natur/økologisk projekt for børnehavebørnene i Agersøgaard Skovbørnehave. Projektets tema er insekter, som er vigtige på markerne og i haverne. Der søges om tilskud på kr. skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge tilskud til ovennævnte projekt. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen om tilskud, til kunst og natur/økologisk projekt, på kr. imødekommes. 2. at udgiften finansieres via Pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Pernille Westh ønsker at starte et projekt vedrørende kunst & natur/økologi for børnehave børnene i Agersøgaard Skovbørnehave, med temaet insekter. Fokus er både insekter der er vigtige på markerne og i haverne og at det er vigtigt at dyrke markerne og haverne økologisk så insekter, fugle og andre dyr overlever, så naturen og vandløbene har det bedre. Projektet er åbent for alle ved udstilling og fernisering i børnehøjde på Kr. Hyllinge bibliotek. Udstilling og fernisering arrangeres i samarbejde med Lejre Kunstforening. Projektet har fokus på økologi, bæredygtighed, kunst, natur, dyreliv og kunstnerisk udfoldelse. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen falder inden for pulje til andre kulturelle opgaver, da udstillingen er åben for alle. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om tilskud på kr. Budget: Træbilleder som børnene skal male på, kr. Maling, kunstmaterialer og pensler, kr. Opsætning af udstilling, tekstplader, opslag om projektet, fernisering (bæredygtige krus, økologisk saftevand, økologisk frugt), kr. I alt udgifter, kr.

8 Side 6 Administrationen oplyser, at der i budget 2015 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansøgning 2. Puljen 2015.xls

9 Side 7 5. KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Osted Bylaug - Sommerfest Sagsnr.: 15/6059 Resumé: Osted Bylaug fremsender ansøgning om tilskud til sommerfest. Der søges om tilskud på kr. skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil bevilge tilskud til Osted Bylaugs sommerfest. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgning om tilskud på kr. imødekommes. 2. at tilskud finansieres via Pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt, idet midlerne bevilliges som underskudsgaranti. Sagsfremstilling: Osted Bylaug søger i lighed med tidligere år om tilskud til sommerfest ved gadekæret i Osted. Arrangementet finder sted den 11. juni Bylauget oplyser, at det er et åbent arrangementet med musikunderholdning og salg af pølser mm. Bylauget oplyser endvidere, at der plejer at være god tilslutning til deres arrangementer. Der plejer at komme ca. 150 personer fra byen og omegn. Om Osted Bylaug: Osted Bylaugs bestyrelse består af en oldermand og 4 viceoldermænd. Osted var gennem århundrede en lille by på landet, sådan som smålandsbyerne var flest. Fra 1200-tallet og frem til 1792, hvor hovedvejen blev bygget, bestod byen af 12 gårde og nogle få husmandsbrug. I 500 år var bylauget således mødestedet for bønderne. På tingstenene ved gadekæret blev der i fællesskab taget beslutning om stort og småt. Bylaugets funktion var at regulere bøndernes indbyrdes forhold. Da udflytningen begyndte i 1970 erne, gik bylauget gradvist i opløsning, men i 1888 besluttede nogle landmænd at genoprette et bylaug. Der var behov for at få administreret Osted Gadekær og andre fælles arealer. Bylauget har vist sin berettelse som en slags grundejerforening, der kan repræsentere beboerne over for myndighederne. Bylauget har modtaget tilskud til deres arrangement siden Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at et eventuelt tilskudstilsagn vil kunne danne præcedens for lignende arrangementer i andre bylaug/grundejerforeninger.

10 Side 8 Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterierne for, at kunne søge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilskuddet er åbent og ikke kommercielt. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om tilskud på kr. Budget Udgifter: Coda-afgift Køb af mad og drikkevare Musik og højttalere I alt udgifter 575 kr kr kr kr. Indtægter: Salg af mad og drikkevarer Forventet underskud kr kr. I 2014 fik Osted Bylaug bevilget en underskudsgaranti på kr. Der var kun underskud på regnskabet på kr., og der er således kun udbetalt kr. Regnskab for 2014 er vedlagt. Administrationen oplyser, at der i budget 2015 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansøgning 2. Regnskab Økonomisk oversigt - pulje 2015

11 Side 9 6. KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver- Smiley Days Sagsnr.: 15/3093 Resumé: Foreningen Smiley:Days ansøger om økonomisk støtte til afholdelse af Smiley:Days 2015 på de sjællandske asylcentre herunder Center Avnstrup. Smiley:Days afholdes på Center Avnstrup d. 27. Maj Smiley:Days er en årlig kulturfestival på sjællandske asylcentre, som har været afholdt siden Der ansøges om et tilskud på i alt kr., hvilket svarer til dækningen af kulturdagen på Center Avnstrup samt en femtedel af de fælles udgifter for alle centre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilliges kr. i tilskud til Smiley:Days 2. at midlerne finansieres fra Pulje til andre kulturelle opgaver Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Ideen til Smiley:Days opstod i 2007, hvor der var stort fokus på børn og unges forhold i danske asylcentre. Begivenheden har siden fortsat. Erfaringen viser, at festivallen giver et pusterum til beboerne, og særligt bemærker de ansatte på centrene, at oplevelsen samler og giver et styrket fællesskab på centrene. Smiley:Days vil i løbet af kulturfestivalen på centrene samt et weekendarrangement i Vig berøre ca. 500 børn og unge fra centrene og deres lokalområder. Ansøgernes ønske er, at Smiley:Days fortsat er med til at styrke det interne fællesskab, og håber at trække på lokale kræfter, og dermed ligeledes åbne op for et fællesskab udadtil, gennem eksempelvis lokale spejdere, fodboldhold og kulturinstitutioner, hvor dette giver et udbytte for begge parter. Arrangørerne ønsker herigennem at give mulighed for et aktivt kulturmøde, der udspiller sig gennem bevægelse, leg og musik og samtidig kan give et lille indblik i livet henholdsvis inden for og uden for centrene. Programmet for 2015 er under udarbejdelse, men vil lægge sig op af tidligere års programmer. Smiley:Days har tidligere budt på en blanding af opvisninger fra professionelle kunstnere og workshops med forskellige aktiviteter for børnene og de unge. Erfaring fra de sidste år viser, at der er plads til både fysisk udfoldelse som dans og sport samt mere stillesiddende aktiviteter som tegning og maling. Derudover er der gode erfaringer med inddragelse af musik og der har i flere år været band eller andre musikalske indslag med på dagene. Arrangementet indeholder altid fælles spisning for de deltagende børn og deres familier. Smiley:Days bestyrelse består af 5 unge, der arbejder frivilligt uden løn. Derudover beskæftiger Smiley:Days flere frivillige tilknyttet organisationen og samarbejder med frivillige fra Ungdommens Røde Kors, Røde Kors Asyl og Red Barnet Smiley:Days kulturfestival har været afholdt syv gange før i

12 Side 10 Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ansøgningen delvist opfylder kriterierne for puljen. Arrangementet er lokalt forankret og ikke-kommercielt. Arrangementet er ikke åbent for alle, da det fortrinsvist er for beboere på asylcenteret. Administrationen gør opmærksom på, at Smiley Days ansøgte om tilskud til kulturfestivalen i , men opnåede ikke tilskud med henvisningen til at Kram Kamelen plejer at have arrangementer, der involverer asylcenteret. Kram Kamelen i foråret 2015 omfattede ikke et arrangement i asylcenteret. Kram Kamelens arrangement i efteråret 2015 er endnu ikke planlagt. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Smiley:Days budget for 2015 lyder på i alt kr. Lejre Kommune ansøges om kr., hvilket svarer til dækningen af kulturdagen på Center Avnstrup samt en femtedel af de fælles udgifter. Derudover søges der støtte fra Allerød Kommune, Græsted Kommune, Dragør Kommune og Jægerspris Kommune. Desuden søges der yderligere støtte hos Simon Spies Fonden, Giro 413, Salling Fondene samt Susi og Peter Robinsohns Fond. Giro 413 har givet tilsagn om støtte. Dansk Røde Kors og Red Barnet støtter i form af frivillige medarbejdere og PR. Fælles Vig* Jægerspris & Gribskov Avnstrup Sandholm & Kongelunden Kunstnere & workshops Workshop materialer Mad Lyd og teknik Leje af bus (Vig) Transport af kunstnere Anden transport Plakater T-shirts ( stk.) Administration Uforudsete udgifter I alt Fordeling af fælles udgifter I alt Total for Lejre

13 Side 11 *I 2011 blev festivalen udvidet, så den nu også indeholder et weekendarrangement på Den Rytmiske Højskole i Vig. Weekendarrangementet afholdes for de uledsagede unge på Center Gribskov og Jægerspris. Administrationen oplyser, at der i pulje til andre kulturelle opgaver for 2015 er afsat kr. Heraf er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansøgning 2. Puljen 2015.xls

14 Side KF - Ansøgning om tilskud til udvidelse af foyer og café i Hvalsø Bio Sagsnr.: 15/5717 Resumé: Bestyrelsen for Hvalsø Bio fremsender ansøgning om tilskud til udvidelse af foyer og café, samt mindre udvidelse af billetsalg, depotrum og toiletter, da biografen har et stigende antal større arrangementer. Der søges om kr. skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge midler til udvidelse af Hvalsø Bio s foyer og café, samt billetsalg, depotrum og toiletter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgning om udvidelse af foyer og café i Hvalsø Bio medtages i budgetforhandlingerne for Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Udvalget anbefaler, at ansøgningen prioriteres i budgetforhandlingerne. Sagsfremstilling: Hvalsø Bio er en moderne medlemsdrevet biograf. Alle funktioner i biografen varetages af ulønnede frivillige lige fra billetsalg og håndtering af de store, moderne kinomaskiner til rengøring og den månedlige uddeling af programmer til medlemmerne. Biografen kan derfor holde rimelige billetpriser, og får dermed mange besøgende til de forskellige arrangementer i biografen. Hvalsø Bio har cirka medlemmer på hele Midtsjælland og ca. 100 aktive medlemmer står for hele driften. Når der er mere end 50 kunder, hvoraf nogle gerne vil sidde og vente, andre vil spise samtidig med at andre skal købe billet eller forfriskninger, så er pladsforholdene meget trange. Pladsforholdene gør caféoplevelsen tvivlsom, ligesom de ventende ikke alle kan få siddeplads og føler sig pressede. Biografen har ca. 575 forestillinger om året med ca gæster, og bestyrelsen oplyser, at den dermed er kommunens største kulturelle samlingssted. Bestyrelsen oplever en stigende interesse for arrangementer, hvor film er kombineret med foredrag og debat samt en form for spisning eller med servering af drikkevarer. Som større arrangementer nævner bestyrelsen filmfestihvalsø, operabio, særarrangementer, den nye Erhvervsklub, snigpremierer og udlejning til filmforevisning, ca årligt. Bestyrelsen oplyser, at der derfor er behov for udvidelse af arealet uden for selve biografsalen, og at den har overvejet forskellige muligheder. Bestyrelsen har blandt andet forsøgt at købe tilstrækkeligt areal af de omkringliggende lodsejere til udvidelsen, da biografen ligger indeklemt og kun har få muligheder for arealudvidelse, men uden held.

15 Side 13 Bestyrelsen ønsker nu, at udbygge til skel, hvilket vil give et tilfredsstillende ekstra areal på omkring m2. Arealet vil fortrinsvis blive brugt til foyer og café, men også til udvidelse af billetsalg, depot og toiletter. Bestyrelsen oplyser, at ca. 90 % af udvidelsen vedrører foyer og café, og resten vedrører billetsalg, depot og toiletter. Foyer og café er sammenhængende. Bestyrelsen er vidende om, at udbygningen vil kræve dispensationer i forhold til lokalplanen og bestyrelsen er i dialog med naboerne. Bestyrelsen forventer, at detailprojekteringen foreligger i ultimo maj 2015, hvorefter de sender ansøgning om byggetilladelse. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at udgiften til udvidelse af foyer, café, billetsalg og toiletter, ikke kan holdes inden for det samlede budget for Kultur & Fritid. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om kr. Projektet forventes at koste 1,5 mio. kr. Bestyrelsen forventer at modtage et tilskud fra Det Danske Filminstitut på kr. og bestyrelsen vil kunne medfinansiere med kr. Bestyrelsen oplyser, at et tilskud fra kommunen kan ydes over 2 år. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansøgning

16 Side KF - Ansøgning om midler til anlæggelser af nye minigolfbaner ved Sæby Gershøj Svømmebad Sagsnr.: 14/16084 Resumé: Folkeoplysningsudvalget behandlede den 23. oktober 2014 en ansøgning fra Sæby Svømmebads bestyrelse, om tilskud på kr. til renovering af minigolfbaner. Folkeoplysningsudvalget kunne ikke imødekomme ansøgningen, da den ikke falder inden for pulje til særlige formål. behandlede den 3. december 2014 en ansøgning fra Sæby Svømmebads bestyrelse, om tilskud på kr. til anlæggelse af 18 baner fra Dansk Minigolf Union. besluttede at bevilge kr. til anlæggelse af minigolfbane fra Pulje til andre kulturelle opgaver. I samarbejde med Dansk Minigolfunion har bestyrelsen for Sæby Svømmebad fundet en ny løsning hvor Dansk Minigolf Union sponsorer Sæby Svømmebad. Bestyrelsen ansøger derfor nu om kr. til anlæggelse af 18 helt nye baner. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilget kr. til anlæggelse af nye minigolfbaner 2. at udgiften på kr. finansieres via pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Sæby Svømmebad har selv anlagt de 10 minigolfbaner, der lå ved svømmebadet. Banerne var i så ringe stand, at de trængte til en grundig renovering. Banerne lå på kommunal jord, på et grønt område i tilknytning til svømmebadet. Bestyrelsen har igennem de sidste 5 år, haft en god udvikling i svømmebadet, og opnået en fornyelse af hele området, som gør at de gennem de sidste 2 år har haft rigtig mange besøgende. Alene i 2014 havde svømmebadet over besøgende. Bestyrelsen oplyser, at det at kunne tilbyde andre ting end kun badning, er en vigtig ting for at kunne tiltrække gæster. De oplever, at gæsterne gerne vil benytte området og få andre oplevelser, når de besøger svømmebadet. Bestyrelsen oplyser, at de mange gæster gør at udgifter til vedligeholdelse af badet er øget, og at de i år er nød til at anskaffe nyt tæppe til bassinet, samt forbedre det tekniske system i samarbejde med Lejre Kommune. I forbindelse med etablering af kommunens energioptimeringsprojekt, blev området med minigolfbaner brugt til byggeplads, og selvom banerne blev dækket, blev de beskadiget. Hertil har svømmebadet fået bevilget kr. til renovering, men banerne har i længere

17 Side 15 tid trængt til renovering. har i december behandlet en ansøgning fra bestyrelsen om kr. til hjælp til anlæggelse af 18 minigolfbaner og fik kr. Nu har bestyrelsen i samarbejde med Dansk Minigolf fundet en løsning hvor der anlægges 18 nye minigolfbaner, hvor Dansk minigolf sponserer banerne mod, at klubben som minimum er medlem af Dansk minigolf i 5 år. Dansk Minigolf vurderer, at der kun vil være en udgift for svømmebadet på kr., til grus og fliser, efter de kr. er bevilget. Udgiften på kr. er under forudsætning af, at klubben selv lægger fliserne. Bestyrelsen for Svømmebadet søger derfor nu om kr. til grus og fliser i forbindelse med anlæggelse af nye minigolfbaner. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen falder inden for kriterierne for pulje til andre kulturelle opgaver. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om kr. Budget forelægges på mødet. Administrationen oplyser, at der i budget 2015 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Økonomisk oversigt - pulje 2015

18 Side KF - Frivillig Fredag 2015 Sagsnr.: 15/5175 Resumé: I december 2011 blev det politisk besluttet, at man i Lejre Kommune vil afholde Frivillig Fredag som en tilbagevendende begivenhed. Frivillig Fredag har været afholdt årligt siden Frivillig Fredag 2015 afholdes fredag den 25. september og planlægningen heraf opstartes med afsæt i erfaringerne fra de forrige års afholdelse. Forslag til arrangementets indhold og budget forelægges til politisk godkendelse i og i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalgene godkender det forelagte forslag til indhold af Frivillig Fredag at udvalgene godkender det forelagte budget på kr. 3. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre bidrager til arrangementet med kr. inden for udvalgets ramme. 4. At bidrager til arrangementet med kr. fra Pulje til andre kulturelle opgaver 5. At Folkeoplysningsudvalget bidrager til arrangementet med kr. fra Start og Udviklingspuljen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingens punkt 1, 2 og 3 godkendes. Udvalget forudsætter, at der er tilgængelighed for bevægelseshandicappede og en tydelig skiltning om adgangsveje, for disse. Beslutning den : Udvalget for Kultur og Fritid godkender, for deres del, indstillingerne 1,2 og 4. Udvalget ønsker, at der skal være mere tid til netværksarbejde i forhold til sidste år. Sagsfremstilling: Tidligere socialminister Benedikte Kiær udnævnte i 2011 sidste fredag i september til en national frivillighedsdag, hvor man kan markere og anerkende de frivillige. I Lejre Kommune blev det i 2011 politisk besluttet, at Frivillig Fredag skal være en tilbagevendende begivenhed for de frivillige. Planlægningen af ét års Frivillig Fredag har indtil nu taget afsæt i erfaringerne fra sidste års arrangement, så positiv som negativ feedback bliver brugt konstruktivt i forhold til planlægningen af næste års arrangement. De vigtigste erfaringer fra Frivillig Fredag 2014, er: - at det er meget positivt at frivillige fra Lejre Kommune har mulighed for at inspirere hinanden - at der gerne må afsættes mere tid til at de frivillige kan netværke og fortælle andre om deres idéer

19 Side 17 - at det er betydende, at så bredt et udsnit af repræsentanter af frivillige deltager i arrangementet, men at det er vanskeligt til et arrangement som Frivillig Fredag Det nationale tema for Frivillig Fredag i 2015 er Grokraft for fællesskaber. Temaet handler om de fællesskaber, som vi alle er en del af, hvor der sættes lys på, om og hvordan frivillighed kan styrke kvaliteten af vores relationer - det være sig på arbejdspladsen, i foreningen, i det lokale kulturhus eller i klasselokalet. Frivilligheden må kunne noget særligt, når det kommer til fælleskaber, for ofte er det netop det sociale aspekt, der motivere mennesker til at blive eller vedblive med at være frivillig. Der lægges op til fra Frivillighedsrådet, hvorfra temaer og inspiration til afholdelse af Frivillig Fredag kommer, at kommunerne i år laver arrangementer, hvor frivillige kan udveksle erfaringer om at opbygge og understøtte fællesskaber, og lægge op til drøftelser af, hvordan man som etableret forening eller frivillig gruppe kan åbne fællesskaberne for nye målgrupper. Administrationen i Lejre Kommune har planer om at afholde et arrangement lignende sidste års Frivillig Fredag arrangement, som igen giver mulighed for, at alle frivillige kan netværke og inspirere hinanden til at samarbejde, til at få nye idéer og drøfte, hvordan man får flere eller nye målgrupper ind i fællesskaberne. Temaet i år ligger lige som sidste år meget tæt op af intentionerne bag Lejre Kommunes Kultur, Fritids- & Turismepolitik, og vil derfor være et aktiv i udmøntningen af politikken. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det forelagte tema og forslag til indhold fra Frivillighedsrådet til Frivillig Fredag arrangementet i år, ligger direkte i tråd med sidste års arrangement i Lejre Kommune og vil derfor være et oplagt afsæt for planlægningen af dette års arrangement. Administrationen vil derfor arbejde på, at Frivillig Fredag 2015 bliver et arrangement, hvor frivillige i Lejre Kommune får mulighed for at netværke på tværs af frivillighedsområder og mulighed for at drøfte, hvordan man kan åbne fællesskaberne for nye målgrupper. Handicappolitik: Ingen bemærkninger Økonomi og finansiering: Udgiften til arrangementet inkl. leje af lokaler, forplejning og foredragsholder estimeres til kr. De sidste års budget har været kr., men Lejre Kommune har ikke længere en særlig fordelagtig aftale med Ledreborg om leje af laden, så der budgetteres med yderligere kr. til leje af lokale. Udgiften foreslås finansieret af med kr., Folkeoplysningsudvalget med kr. og af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre med kr. Administrationen peger på, at puljen til andre kulturelle opgaver kunne være en mulighed for finansiering af Kultur & Fritids andel af beløbet. Administrationen oplyser, at der i pulje til andre kulturelle opgaver for 2015 er afsat kr. Heraf er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence:

20 Side 18 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

21 Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 15/6137 Resumé: Forventet Regnskab (FR1) viser, at der fortsat er udfordringer på visse af kommunens driftsbevillinger, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab, der blev udarbejdet efter FR0. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR0 var konkrete forventninger om merforbrug. Koncerndirektionen anbefaler, at der inddrages 13,0 mio. kr. af det økonomiske beredskab. Inddragelsen betyder, at de reserverede beløb flyttes fra de oprindelige bevillinger til en pulje under Økonomiudvalget. Af det resterende beredskab anbefales det, at 2,8 mio. kr. frigøres; denne del af beredskabspuljen vedrører SFOforældrebetaling, og er ikke længere relevant som følge af beslutning om at sætte SFOtaksterne ned. Resten af beredskabet (5,1 mio. kr.) anbefales fortsat reserveret til at imødekomme eventuelt yderligere finansieringsudfordringer i løbet af året. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab godkendes, 2. at administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 4 godkendes. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingerne anbefales Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at udvalget anbefaler, at 0,3 mio. kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning (forslags nr. 05-3) bliver frigivet til oprindeligt formål grundet udmøntning af erhvervsuddannelsesreformen. Afbud: Thomas Stokholm (V) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Ad. 1 - Indstillingen anbefales. Ad. 2 - Indstillingen anbefales i forhold til de korrektioner der vedrører Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstillingen anbefales. Beslutning den : Indstillingerne anbefales for så vidt dét der angår udvalgets område Sagsfremstilling: Forventet Regnskab (FR1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et strategisk overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der indeholder risikofor overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015 Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Temadrøftelse - Sygefravær...4

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. maj 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. maj 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. maj 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 8. maj 2013...2 3. KF - Tids- og

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - September...2 3. ET

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. maj 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. maj 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 8. maj 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 8. maj 2013...2 3. KF - Tids- og handleplan ny Kultur-, Fritids-

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 23. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget torsdag den 23. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget torsdag den 23. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering Januar...2 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. november 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Frigivelsessag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. maj 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. maj 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. maj 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Maj...2 3. KF - Temadrøftelse.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere