Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre"

Transkript

1 Referat onsdag den 6. maj 2015 Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering - Maj KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Jættestuekoncert KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Kunst og Natur/Økologisk projekt - Agersøgaard Børnehave KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Osted Bylaug - Sommerfest KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver- Smiley Days KF - Ansøgning om tilskud til udvidelse af foyer og café i Hvalsø Bio KF - Ansøgning om midler til anlæggelser af nye minigolfbaner ved Sæby Gershøj Svømmebad KF - Frivillig Fredag ØU - Forventet Regnskab ØU - Drøftelse af Faktaark og hovedoverskrifter fra budgetseminar KF - Eventuelt...28

3 Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. KF - Orientering - Maj Sagsnr.: 14/20088 Resumé: Orientering til, maj 2015 A. Orientering fra Bibliotek og Arkiv. Se nyhedsbrev. B. Orientering fra Musikskolen Nu er der sat dato på Opera i provinsen -arrangementet med opførelsen af Puccinis TOSCA i kirkerum og i slotsladen på Ledreborg arrangeret af Lejre Musikskole i samarbejde med Ledreborg og Skt. Bendts kirke i Ringsted. Arrangementet finder sted d.5. juni Første akt foregår i Skt. Bendts kirke i Ringsted. Herefter kører alle til Ledreborg, hvor 2. og 3. akt. spilles i Slotsladen. Der vil være busser til rådighed for de deltagere, der ikke selv har bil. Billetter sælges via Bibliotekernes Billetsystem eller ved henvendelse på bibliotekerne. Elever fra Lejre Musikskole har gratis adgang. Læs mere her: C. Orientering fra Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget har modtaget 41 forslag til en plakat i den netop afsluttede plakatkonkurrence. Plakaterne er indsendt af såvel professionelle som amatører og såvel børn som voksne. Dommerkomitéen, bestående af Borgmester Mette Touborg, Kunstner Vibeke Rytter Næstformand i Billedkunstrådet og formand for Folkeoplysningsudvalget William S. Jacobsen, har udpeget den kun 14-årige Katrine Andersen fra Allerslev, som vinder af konkurrencen. Plakaten skal bl.a. bruges i en synlighedskampagne for Folkeoplysningsudvalget. Indstilling: Beslutning den : Taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. NYHEDSBREV LEJRE BIBLIOTEK OG ARKIV maj_2015_final.pdf

5 Side 3 3. KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Jættestuekoncert Sagsnr.: 15/5796 Resumé: Hanne Methling har den 15.april 2015 sendt en ansøgning om midler til afvikling af en koncert i Øm Jættestue den 25. juli Der søges i alt om tilskud fra Puljen til andre kulturelle opgaver på kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilliges kr. i tilskud til Hanne Methling til afholdelse af Jættestuekoncert 2. at midlerne finansieres fra Pulje til andre kulturelle opgaver Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt, idet midlerne bevilliges som underskudsgaranti. Sagsfremstilling: Hanne Methling planlægger et arrangement bestående af først et foredrag om Øm Jættestue og derefter en koncert inde i jættestuen. Arrangementet tager tilskueren med år tilbage i tiden til bondestenalderen til et møde med vores forfædre i nye sange om Pottekonen, Fiskerdrengene, Åndemanersken, Flintsmeden, m.fl. Der kan være 20 tilhørere ad gangen i jættestuen. Hvis der er flere end 20 tilmeldte er der mulighed for at gentage arrangementet samme dag. Arrangementet henvender sig til voksne, unge og store børn. Der er søgt om tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen samt fra jordejer Ole Olsen, Øm Klostergaard. Der er desuden søgt om tilladelse hos brandvæsenet, der oplyser, at en tilladelse ikke er nødvendig. Brandvæsenet har bedt ansøger om at være forsigtig og benytte batteridrevet lys, da stenene ikke kan tåle varmen fra levende lys. Arrangøren lover at rydde pænt op efter koncerten. Arrangøren ønsker at sætte fokus på stenalderen på en oplysende og musikalsk måde. Koncerten er én i en række af jættestuekoncerter, arrangøren planlægger i 2015 Arrangøren håber at finde samarbejdspartnere i de lokale turistforeninger, museer, biblioteker, mm. I vinterhalvåret ønsker arrangøren at spille jættestuekoncerter på museer, biblioteker, aftenskoler, forsamlingshuse, etc. Projektet kan følges på Facebook: Jættestuekoncerter Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for puljen. Arrangementet er lokalt forankret, ikke-kommercielt og åbent for alle. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

6 Side 4 Økonomi og finansiering: Udgifter: Transport KODA afgift Musikerhonorar (Musikerforbundets tarif) PR: plakater, brochure, annonce Batterier I alt: 520 kr. 458 kr kr kr. 50 kr kr. Indtægter: Ansøgt tilskud kr. Brugerbetaling. Entré: 50 kr., børn u. 16 gratis (estimeret) 950 kr. I alt: kr. Administrationen oplyser, at der i pulje til andre kulturelle opgaver for 2015 er afsat kr. Heraf er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansoegningsskema - Jættestuekoncert.pdf 2. Beskrivelse af projekt Jættestuekoncerter 2015 Hanne Methling.pdf 3. Pulje til andre kulturelle opgaver 2015

7 Side 5 4. KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Kunst og Natur/Økologisk projekt - Agersøgaard Børnehave Sagsnr.: 15/5499 Resumé: Pernille Westh fremsender ansøgning om kunst og natur/økologisk projekt for børnehavebørnene i Agersøgaard Skovbørnehave. Projektets tema er insekter, som er vigtige på markerne og i haverne. Der søges om tilskud på kr. skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge tilskud til ovennævnte projekt. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen om tilskud, til kunst og natur/økologisk projekt, på kr. imødekommes. 2. at udgiften finansieres via Pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Pernille Westh ønsker at starte et projekt vedrørende kunst & natur/økologi for børnehave børnene i Agersøgaard Skovbørnehave, med temaet insekter. Fokus er både insekter der er vigtige på markerne og i haverne og at det er vigtigt at dyrke markerne og haverne økologisk så insekter, fugle og andre dyr overlever, så naturen og vandløbene har det bedre. Projektet er åbent for alle ved udstilling og fernisering i børnehøjde på Kr. Hyllinge bibliotek. Udstilling og fernisering arrangeres i samarbejde med Lejre Kunstforening. Projektet har fokus på økologi, bæredygtighed, kunst, natur, dyreliv og kunstnerisk udfoldelse. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen falder inden for pulje til andre kulturelle opgaver, da udstillingen er åben for alle. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om tilskud på kr. Budget: Træbilleder som børnene skal male på, kr. Maling, kunstmaterialer og pensler, kr. Opsætning af udstilling, tekstplader, opslag om projektet, fernisering (bæredygtige krus, økologisk saftevand, økologisk frugt), kr. I alt udgifter, kr.

8 Side 6 Administrationen oplyser, at der i budget 2015 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansøgning 2. Puljen 2015.xls

9 Side 7 5. KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver - Osted Bylaug - Sommerfest Sagsnr.: 15/6059 Resumé: Osted Bylaug fremsender ansøgning om tilskud til sommerfest. Der søges om tilskud på kr. skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil bevilge tilskud til Osted Bylaugs sommerfest. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgning om tilskud på kr. imødekommes. 2. at tilskud finansieres via Pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt, idet midlerne bevilliges som underskudsgaranti. Sagsfremstilling: Osted Bylaug søger i lighed med tidligere år om tilskud til sommerfest ved gadekæret i Osted. Arrangementet finder sted den 11. juni Bylauget oplyser, at det er et åbent arrangementet med musikunderholdning og salg af pølser mm. Bylauget oplyser endvidere, at der plejer at være god tilslutning til deres arrangementer. Der plejer at komme ca. 150 personer fra byen og omegn. Om Osted Bylaug: Osted Bylaugs bestyrelse består af en oldermand og 4 viceoldermænd. Osted var gennem århundrede en lille by på landet, sådan som smålandsbyerne var flest. Fra 1200-tallet og frem til 1792, hvor hovedvejen blev bygget, bestod byen af 12 gårde og nogle få husmandsbrug. I 500 år var bylauget således mødestedet for bønderne. På tingstenene ved gadekæret blev der i fællesskab taget beslutning om stort og småt. Bylaugets funktion var at regulere bøndernes indbyrdes forhold. Da udflytningen begyndte i 1970 erne, gik bylauget gradvist i opløsning, men i 1888 besluttede nogle landmænd at genoprette et bylaug. Der var behov for at få administreret Osted Gadekær og andre fælles arealer. Bylauget har vist sin berettelse som en slags grundejerforening, der kan repræsentere beboerne over for myndighederne. Bylauget har modtaget tilskud til deres arrangement siden Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at et eventuelt tilskudstilsagn vil kunne danne præcedens for lignende arrangementer i andre bylaug/grundejerforeninger.

10 Side 8 Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterierne for, at kunne søge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilskuddet er åbent og ikke kommercielt. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om tilskud på kr. Budget Udgifter: Coda-afgift Køb af mad og drikkevare Musik og højttalere I alt udgifter 575 kr kr kr kr. Indtægter: Salg af mad og drikkevarer Forventet underskud kr kr. I 2014 fik Osted Bylaug bevilget en underskudsgaranti på kr. Der var kun underskud på regnskabet på kr., og der er således kun udbetalt kr. Regnskab for 2014 er vedlagt. Administrationen oplyser, at der i budget 2015 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansøgning 2. Regnskab Økonomisk oversigt - pulje 2015

11 Side 9 6. KF - Ansøgning om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver- Smiley Days Sagsnr.: 15/3093 Resumé: Foreningen Smiley:Days ansøger om økonomisk støtte til afholdelse af Smiley:Days 2015 på de sjællandske asylcentre herunder Center Avnstrup. Smiley:Days afholdes på Center Avnstrup d. 27. Maj Smiley:Days er en årlig kulturfestival på sjællandske asylcentre, som har været afholdt siden Der ansøges om et tilskud på i alt kr., hvilket svarer til dækningen af kulturdagen på Center Avnstrup samt en femtedel af de fælles udgifter for alle centre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilliges kr. i tilskud til Smiley:Days 2. at midlerne finansieres fra Pulje til andre kulturelle opgaver Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Ideen til Smiley:Days opstod i 2007, hvor der var stort fokus på børn og unges forhold i danske asylcentre. Begivenheden har siden fortsat. Erfaringen viser, at festivallen giver et pusterum til beboerne, og særligt bemærker de ansatte på centrene, at oplevelsen samler og giver et styrket fællesskab på centrene. Smiley:Days vil i løbet af kulturfestivalen på centrene samt et weekendarrangement i Vig berøre ca. 500 børn og unge fra centrene og deres lokalområder. Ansøgernes ønske er, at Smiley:Days fortsat er med til at styrke det interne fællesskab, og håber at trække på lokale kræfter, og dermed ligeledes åbne op for et fællesskab udadtil, gennem eksempelvis lokale spejdere, fodboldhold og kulturinstitutioner, hvor dette giver et udbytte for begge parter. Arrangørerne ønsker herigennem at give mulighed for et aktivt kulturmøde, der udspiller sig gennem bevægelse, leg og musik og samtidig kan give et lille indblik i livet henholdsvis inden for og uden for centrene. Programmet for 2015 er under udarbejdelse, men vil lægge sig op af tidligere års programmer. Smiley:Days har tidligere budt på en blanding af opvisninger fra professionelle kunstnere og workshops med forskellige aktiviteter for børnene og de unge. Erfaring fra de sidste år viser, at der er plads til både fysisk udfoldelse som dans og sport samt mere stillesiddende aktiviteter som tegning og maling. Derudover er der gode erfaringer med inddragelse af musik og der har i flere år været band eller andre musikalske indslag med på dagene. Arrangementet indeholder altid fælles spisning for de deltagende børn og deres familier. Smiley:Days bestyrelse består af 5 unge, der arbejder frivilligt uden løn. Derudover beskæftiger Smiley:Days flere frivillige tilknyttet organisationen og samarbejder med frivillige fra Ungdommens Røde Kors, Røde Kors Asyl og Red Barnet Smiley:Days kulturfestival har været afholdt syv gange før i

12 Side 10 Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ansøgningen delvist opfylder kriterierne for puljen. Arrangementet er lokalt forankret og ikke-kommercielt. Arrangementet er ikke åbent for alle, da det fortrinsvist er for beboere på asylcenteret. Administrationen gør opmærksom på, at Smiley Days ansøgte om tilskud til kulturfestivalen i , men opnåede ikke tilskud med henvisningen til at Kram Kamelen plejer at have arrangementer, der involverer asylcenteret. Kram Kamelen i foråret 2015 omfattede ikke et arrangement i asylcenteret. Kram Kamelens arrangement i efteråret 2015 er endnu ikke planlagt. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Smiley:Days budget for 2015 lyder på i alt kr. Lejre Kommune ansøges om kr., hvilket svarer til dækningen af kulturdagen på Center Avnstrup samt en femtedel af de fælles udgifter. Derudover søges der støtte fra Allerød Kommune, Græsted Kommune, Dragør Kommune og Jægerspris Kommune. Desuden søges der yderligere støtte hos Simon Spies Fonden, Giro 413, Salling Fondene samt Susi og Peter Robinsohns Fond. Giro 413 har givet tilsagn om støtte. Dansk Røde Kors og Red Barnet støtter i form af frivillige medarbejdere og PR. Fælles Vig* Jægerspris & Gribskov Avnstrup Sandholm & Kongelunden Kunstnere & workshops Workshop materialer Mad Lyd og teknik Leje af bus (Vig) Transport af kunstnere Anden transport Plakater T-shirts ( stk.) Administration Uforudsete udgifter I alt Fordeling af fælles udgifter I alt Total for Lejre

13 Side 11 *I 2011 blev festivalen udvidet, så den nu også indeholder et weekendarrangement på Den Rytmiske Højskole i Vig. Weekendarrangementet afholdes for de uledsagede unge på Center Gribskov og Jægerspris. Administrationen oplyser, at der i pulje til andre kulturelle opgaver for 2015 er afsat kr. Heraf er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansøgning 2. Puljen 2015.xls

14 Side KF - Ansøgning om tilskud til udvidelse af foyer og café i Hvalsø Bio Sagsnr.: 15/5717 Resumé: Bestyrelsen for Hvalsø Bio fremsender ansøgning om tilskud til udvidelse af foyer og café, samt mindre udvidelse af billetsalg, depotrum og toiletter, da biografen har et stigende antal større arrangementer. Der søges om kr. skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge midler til udvidelse af Hvalsø Bio s foyer og café, samt billetsalg, depotrum og toiletter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgning om udvidelse af foyer og café i Hvalsø Bio medtages i budgetforhandlingerne for Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Udvalget anbefaler, at ansøgningen prioriteres i budgetforhandlingerne. Sagsfremstilling: Hvalsø Bio er en moderne medlemsdrevet biograf. Alle funktioner i biografen varetages af ulønnede frivillige lige fra billetsalg og håndtering af de store, moderne kinomaskiner til rengøring og den månedlige uddeling af programmer til medlemmerne. Biografen kan derfor holde rimelige billetpriser, og får dermed mange besøgende til de forskellige arrangementer i biografen. Hvalsø Bio har cirka medlemmer på hele Midtsjælland og ca. 100 aktive medlemmer står for hele driften. Når der er mere end 50 kunder, hvoraf nogle gerne vil sidde og vente, andre vil spise samtidig med at andre skal købe billet eller forfriskninger, så er pladsforholdene meget trange. Pladsforholdene gør caféoplevelsen tvivlsom, ligesom de ventende ikke alle kan få siddeplads og føler sig pressede. Biografen har ca. 575 forestillinger om året med ca gæster, og bestyrelsen oplyser, at den dermed er kommunens største kulturelle samlingssted. Bestyrelsen oplever en stigende interesse for arrangementer, hvor film er kombineret med foredrag og debat samt en form for spisning eller med servering af drikkevarer. Som større arrangementer nævner bestyrelsen filmfestihvalsø, operabio, særarrangementer, den nye Erhvervsklub, snigpremierer og udlejning til filmforevisning, ca årligt. Bestyrelsen oplyser, at der derfor er behov for udvidelse af arealet uden for selve biografsalen, og at den har overvejet forskellige muligheder. Bestyrelsen har blandt andet forsøgt at købe tilstrækkeligt areal af de omkringliggende lodsejere til udvidelsen, da biografen ligger indeklemt og kun har få muligheder for arealudvidelse, men uden held.

15 Side 13 Bestyrelsen ønsker nu, at udbygge til skel, hvilket vil give et tilfredsstillende ekstra areal på omkring m2. Arealet vil fortrinsvis blive brugt til foyer og café, men også til udvidelse af billetsalg, depot og toiletter. Bestyrelsen oplyser, at ca. 90 % af udvidelsen vedrører foyer og café, og resten vedrører billetsalg, depot og toiletter. Foyer og café er sammenhængende. Bestyrelsen er vidende om, at udbygningen vil kræve dispensationer i forhold til lokalplanen og bestyrelsen er i dialog med naboerne. Bestyrelsen forventer, at detailprojekteringen foreligger i ultimo maj 2015, hvorefter de sender ansøgning om byggetilladelse. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at udgiften til udvidelse af foyer, café, billetsalg og toiletter, ikke kan holdes inden for det samlede budget for Kultur & Fritid. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om kr. Projektet forventes at koste 1,5 mio. kr. Bestyrelsen forventer at modtage et tilskud fra Det Danske Filminstitut på kr. og bestyrelsen vil kunne medfinansiere med kr. Bestyrelsen oplyser, at et tilskud fra kommunen kan ydes over 2 år. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansøgning

16 Side KF - Ansøgning om midler til anlæggelser af nye minigolfbaner ved Sæby Gershøj Svømmebad Sagsnr.: 14/16084 Resumé: Folkeoplysningsudvalget behandlede den 23. oktober 2014 en ansøgning fra Sæby Svømmebads bestyrelse, om tilskud på kr. til renovering af minigolfbaner. Folkeoplysningsudvalget kunne ikke imødekomme ansøgningen, da den ikke falder inden for pulje til særlige formål. behandlede den 3. december 2014 en ansøgning fra Sæby Svømmebads bestyrelse, om tilskud på kr. til anlæggelse af 18 baner fra Dansk Minigolf Union. besluttede at bevilge kr. til anlæggelse af minigolfbane fra Pulje til andre kulturelle opgaver. I samarbejde med Dansk Minigolfunion har bestyrelsen for Sæby Svømmebad fundet en ny løsning hvor Dansk Minigolf Union sponsorer Sæby Svømmebad. Bestyrelsen ansøger derfor nu om kr. til anlæggelse af 18 helt nye baner. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilget kr. til anlæggelse af nye minigolfbaner 2. at udgiften på kr. finansieres via pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Sæby Svømmebad har selv anlagt de 10 minigolfbaner, der lå ved svømmebadet. Banerne var i så ringe stand, at de trængte til en grundig renovering. Banerne lå på kommunal jord, på et grønt område i tilknytning til svømmebadet. Bestyrelsen har igennem de sidste 5 år, haft en god udvikling i svømmebadet, og opnået en fornyelse af hele området, som gør at de gennem de sidste 2 år har haft rigtig mange besøgende. Alene i 2014 havde svømmebadet over besøgende. Bestyrelsen oplyser, at det at kunne tilbyde andre ting end kun badning, er en vigtig ting for at kunne tiltrække gæster. De oplever, at gæsterne gerne vil benytte området og få andre oplevelser, når de besøger svømmebadet. Bestyrelsen oplyser, at de mange gæster gør at udgifter til vedligeholdelse af badet er øget, og at de i år er nød til at anskaffe nyt tæppe til bassinet, samt forbedre det tekniske system i samarbejde med Lejre Kommune. I forbindelse med etablering af kommunens energioptimeringsprojekt, blev området med minigolfbaner brugt til byggeplads, og selvom banerne blev dækket, blev de beskadiget. Hertil har svømmebadet fået bevilget kr. til renovering, men banerne har i længere

17 Side 15 tid trængt til renovering. har i december behandlet en ansøgning fra bestyrelsen om kr. til hjælp til anlæggelse af 18 minigolfbaner og fik kr. Nu har bestyrelsen i samarbejde med Dansk Minigolf fundet en løsning hvor der anlægges 18 nye minigolfbaner, hvor Dansk minigolf sponserer banerne mod, at klubben som minimum er medlem af Dansk minigolf i 5 år. Dansk Minigolf vurderer, at der kun vil være en udgift for svømmebadet på kr., til grus og fliser, efter de kr. er bevilget. Udgiften på kr. er under forudsætning af, at klubben selv lægger fliserne. Bestyrelsen for Svømmebadet søger derfor nu om kr. til grus og fliser i forbindelse med anlæggelse af nye minigolfbaner. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen falder inden for kriterierne for pulje til andre kulturelle opgaver. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om kr. Budget forelægges på mødet. Administrationen oplyser, at der i budget 2015 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Økonomisk oversigt - pulje 2015

18 Side KF - Frivillig Fredag 2015 Sagsnr.: 15/5175 Resumé: I december 2011 blev det politisk besluttet, at man i Lejre Kommune vil afholde Frivillig Fredag som en tilbagevendende begivenhed. Frivillig Fredag har været afholdt årligt siden Frivillig Fredag 2015 afholdes fredag den 25. september og planlægningen heraf opstartes med afsæt i erfaringerne fra de forrige års afholdelse. Forslag til arrangementets indhold og budget forelægges til politisk godkendelse i og i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalgene godkender det forelagte forslag til indhold af Frivillig Fredag at udvalgene godkender det forelagte budget på kr. 3. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre bidrager til arrangementet med kr. inden for udvalgets ramme. 4. At bidrager til arrangementet med kr. fra Pulje til andre kulturelle opgaver 5. At Folkeoplysningsudvalget bidrager til arrangementet med kr. fra Start og Udviklingspuljen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingens punkt 1, 2 og 3 godkendes. Udvalget forudsætter, at der er tilgængelighed for bevægelseshandicappede og en tydelig skiltning om adgangsveje, for disse. Beslutning den : Udvalget for Kultur og Fritid godkender, for deres del, indstillingerne 1,2 og 4. Udvalget ønsker, at der skal være mere tid til netværksarbejde i forhold til sidste år. Sagsfremstilling: Tidligere socialminister Benedikte Kiær udnævnte i 2011 sidste fredag i september til en national frivillighedsdag, hvor man kan markere og anerkende de frivillige. I Lejre Kommune blev det i 2011 politisk besluttet, at Frivillig Fredag skal være en tilbagevendende begivenhed for de frivillige. Planlægningen af ét års Frivillig Fredag har indtil nu taget afsæt i erfaringerne fra sidste års arrangement, så positiv som negativ feedback bliver brugt konstruktivt i forhold til planlægningen af næste års arrangement. De vigtigste erfaringer fra Frivillig Fredag 2014, er: - at det er meget positivt at frivillige fra Lejre Kommune har mulighed for at inspirere hinanden - at der gerne må afsættes mere tid til at de frivillige kan netværke og fortælle andre om deres idéer

19 Side 17 - at det er betydende, at så bredt et udsnit af repræsentanter af frivillige deltager i arrangementet, men at det er vanskeligt til et arrangement som Frivillig Fredag Det nationale tema for Frivillig Fredag i 2015 er Grokraft for fællesskaber. Temaet handler om de fællesskaber, som vi alle er en del af, hvor der sættes lys på, om og hvordan frivillighed kan styrke kvaliteten af vores relationer - det være sig på arbejdspladsen, i foreningen, i det lokale kulturhus eller i klasselokalet. Frivilligheden må kunne noget særligt, når det kommer til fælleskaber, for ofte er det netop det sociale aspekt, der motivere mennesker til at blive eller vedblive med at være frivillig. Der lægges op til fra Frivillighedsrådet, hvorfra temaer og inspiration til afholdelse af Frivillig Fredag kommer, at kommunerne i år laver arrangementer, hvor frivillige kan udveksle erfaringer om at opbygge og understøtte fællesskaber, og lægge op til drøftelser af, hvordan man som etableret forening eller frivillig gruppe kan åbne fællesskaberne for nye målgrupper. Administrationen i Lejre Kommune har planer om at afholde et arrangement lignende sidste års Frivillig Fredag arrangement, som igen giver mulighed for, at alle frivillige kan netværke og inspirere hinanden til at samarbejde, til at få nye idéer og drøfte, hvordan man får flere eller nye målgrupper ind i fællesskaberne. Temaet i år ligger lige som sidste år meget tæt op af intentionerne bag Lejre Kommunes Kultur, Fritids- & Turismepolitik, og vil derfor være et aktiv i udmøntningen af politikken. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det forelagte tema og forslag til indhold fra Frivillighedsrådet til Frivillig Fredag arrangementet i år, ligger direkte i tråd med sidste års arrangement i Lejre Kommune og vil derfor være et oplagt afsæt for planlægningen af dette års arrangement. Administrationen vil derfor arbejde på, at Frivillig Fredag 2015 bliver et arrangement, hvor frivillige i Lejre Kommune får mulighed for at netværke på tværs af frivillighedsområder og mulighed for at drøfte, hvordan man kan åbne fællesskaberne for nye målgrupper. Handicappolitik: Ingen bemærkninger Økonomi og finansiering: Udgiften til arrangementet inkl. leje af lokaler, forplejning og foredragsholder estimeres til kr. De sidste års budget har været kr., men Lejre Kommune har ikke længere en særlig fordelagtig aftale med Ledreborg om leje af laden, så der budgetteres med yderligere kr. til leje af lokale. Udgiften foreslås finansieret af med kr., Folkeoplysningsudvalget med kr. og af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre med kr. Administrationen peger på, at puljen til andre kulturelle opgaver kunne være en mulighed for finansiering af Kultur & Fritids andel af beløbet. Administrationen oplyser, at der i pulje til andre kulturelle opgaver for 2015 er afsat kr. Heraf er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence:

20 Side 18 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

21 Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 15/6137 Resumé: Forventet Regnskab (FR1) viser, at der fortsat er udfordringer på visse af kommunens driftsbevillinger, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab, der blev udarbejdet efter FR0. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR0 var konkrete forventninger om merforbrug. Koncerndirektionen anbefaler, at der inddrages 13,0 mio. kr. af det økonomiske beredskab. Inddragelsen betyder, at de reserverede beløb flyttes fra de oprindelige bevillinger til en pulje under Økonomiudvalget. Af det resterende beredskab anbefales det, at 2,8 mio. kr. frigøres; denne del af beredskabspuljen vedrører SFOforældrebetaling, og er ikke længere relevant som følge af beslutning om at sætte SFOtaksterne ned. Resten af beredskabet (5,1 mio. kr.) anbefales fortsat reserveret til at imødekomme eventuelt yderligere finansieringsudfordringer i løbet af året. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab godkendes, 2. at administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 4 godkendes. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingerne anbefales Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at udvalget anbefaler, at 0,3 mio. kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning (forslags nr. 05-3) bliver frigivet til oprindeligt formål grundet udmøntning af erhvervsuddannelsesreformen. Afbud: Thomas Stokholm (V) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Ad. 1 - Indstillingen anbefales. Ad. 2 - Indstillingen anbefales i forhold til de korrektioner der vedrører Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstillingen anbefales. Beslutning den : Indstillingerne anbefales for så vidt dét der angår udvalgets område Sagsfremstilling: Forventet Regnskab (FR1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et strategisk overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der indeholder risikofor overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 11. september 2013...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. november 2013...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Lulle Zahle (F) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Marts...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013 Referat mandag den 29. april 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Forslag

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 Lejre Kommune

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere