STUDIERAPPORT Christina Augustesen September 2008 til November 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIERAPPORT Christina Augustesen September 2008 til November 2009"

Transkript

1 STUDIERAPPORT Christina Augustesen September 2008 til November 2009 MSc Light & Lighting University College of London The Bartlett School of Architecture

2 UDDANNELSE Masteruddannelsen MSc Light & Lighting er et fuldtidsstudie der består af nedenstående 6 moduler samt eksamen og udarbejdelse af masteropgave. Modul LG1 - Grundlæggende belysningsviden Dette modul beskæftiger sig med den menneskelige reaktion på belysning, de grundlæggende definitioner af emnet og grundlæggende belysningstekniske beregninger (dagslys og kunstlys). Modul LG2 - Belysningsberegninger Dette modul beskæftiger sig med anvendelsen af avancerede tekniske og matematiske modeller til beregning og udførelse af belysning i eksteriør og interiør. Modul LG3 - Forskning indenfor belysning Dette modul introducerer forskningsbaserede resultater og teoretiske modeller for den menneskelige reaktion på lys og belysning. Modul LG4 - Belysnings design Dette modul består af en række målrettede lysdesign projekter, der dækker fra vurderingen af lys, design af belysningsarmaturer og til et større designprojekt, der dækker alle de parametre der er involveret i udarbejdelsen og integrationen af et dagslys såvel som et kunstbelysnings koncept. For hvert modul er der afleveret projekter af skriftlig og illustrativ karakter som bevisførelse for opnået viden indenfor hvert modul. Ligeledes har der været afholdt eksamen i Nationale og internationale standarder og god praksis indenfor belysningsbranchen. Masteropgaven har bestået af en skriftlig sammenfatning (15000 ord) af planlægningen og gennemførelsen af min forskning vedrørende Brugen af dagslys i kunstmuseer. Brugen og styringen af dagslys i udvalgte museer er iagttaget og analyseret og konklusioner er draget i forhold til succesfuld brug af dagslys i kunstmuseer. Projekter afleveret for modul LG1, LG4 samt masteropgave er kort beskrevet og illustreret på kommende sider. Undervisningen har foregået som forelæsninger, selvstændige studier, studiearbejde i grupper, laboratorie-prøver og mock-up i fuldskala, samt planlægning og gennemførelse af forskningsarbejde i forbindelse med masteropgave. Forelæsninger har været afholdt af University College of Londons professorer samt eksterne foredragsholdere fra den internationale lysbranche. Modul LG5 - Belysnings praksis Dette modul omfatter viden vedrørende lovgivende, kontraktmæssige og teknologiske begrænsninger i forhold til arbejdet med lys og belysning.

3 MÅL FOR UDDANNELSESFORLØB Målet med uddannelsen har været at underbygge mine eksisterende kompetencer indenfor arkitektonisk belysning, og at opnå øget videnskabelig viden omkring kunstlysets og dagslysets lystekniske aspekter til inspiration og brug i mit videre praktiske arbejde med lys og belysning. UDBYTTE Gennemførelsen af uddannelsen har været yderst udbytterig og har levet op til definerede mål. Via udarbejdelse af stillede opgaver og via studier af diverse videnskabelige arbejder har jeg tilegnet mig viden indenfor dagslysets og kunstlysets tekniske aspekter på et højt niveau. VIDENDELING Som nævnt har uddannelsen skabt vigtige netværk og mulighed for videndeling indenfor faget. Via mit netværk har jeg haft mulighed for at videregive min viden indenfor belysning via blandt andet workshops på Kolding Designskole samt rådgivning omkring belysning til lysinteresserede i Danmark. FINANSIERING Mit studieophold er finansieret af fondsmidler, private lån samt indkomst fra studiearbejde. Jeg er yderst taknemmelig for sponsorering fra diverse fonde samt min familie og venners opbakning hvilket har muliggjort gennemførelsen af mit studie med størst tænkelig udbytte. Gennemførelsen af uddannelsen på Bartlett har yderligere skabt vigtige kontakter inden for belysningsvidenskaben som allerede har været til stor gavn for videndeling indenfor faget. Jeg har blandt andet allerede haft mulighed for at fremlægge og diskutere min masteropgave vedrørende dagslys i museer på ICAMTs (International Committee for Architecture and Museum Techniques) museumskonference i Berlin, oktober Mit kendskab til og samarbejde med medstuderende har yderligere givet indsigt i forskellige kulturers forståelse og brug af lys og belysning, samt bidraget til gensidig inspiration og værdigfulde kontakter. Masterstudiet har givet mulighed for fordybelse i studiet af dags og kunstlys på et både teoretisk og praktisk niveau og har været yderst udbytterigt for mig såvel fagligt som personligt.

4 LG1 DAGSLYSPROJEKT B Dagslysforhold er analyseret for WHO bygningen i København. Dagslysfaktor er beregnet for udvalgte kontorer til brug for analyse af mængden af dagslys i bygningen. 3A B A 3B A A:A Beregningen til venstre viser plantegning af bygningens tredje etage og fordelingen af dagslys beregnet på arbejdsflade niveau (skrivebordshøjde). Udover analyse af mængden og fordelingen af dagslys i bygningen er forekomsten af direkte sollys på arbejdspladser analyseret. Ligeledes er løsningsforslag givet til optimeret brug af dagslyset samt afskærmning af direkte sollys. Dette er illustreret på følgende sider. 3C working plane B:B 3. QU - ADE 3.1 WIL For build tant to e ble in its dations a (The Soc Standard lighting i Danis slightly d availabili To make ity in a b look at th tion of da Third floor - red line indicates DF = 2% Dagslysfaktor analyse 20 WHO building, south and east facade This chap above sta techniqu daylight mary of t with diffe ments on ommend 6

5 LG1 DAGSLYSPROJEKT through south facade into second Photo showing sunlight penetration through south facade into second and third floor, March 9am 5 PM 9 AM through south facade into second Photo showing sunlight penetration through south facade into second and third floor, March 12 noon 12 NOON Photo showing sunlight penetration through south facade into second and third floor, March 5 pm through south facade into second Diagram showing sunlight penetration into working spaces at third floor, March 9am, 12 noon and 5pm. Forekomsten af direkte sollys på arbejdspladser analyseret for marts kl. 9, kl. 12 og kl

6 LG4 1 DESIGN AF UDENDØRSARMATUR Existing building layout, south and east facade Refinements to building layout, south and east facade Existing building layout, south and west facade Refinements to building layout, south and west facade 31 Løsningsforslag for optimeret brug af dagslys samt afskærmning af direkte sollys

7 ECT - BOROUGH MARKET PROJECT - BOROUGH MARKET LG4 2 BELYSNINGSKONCEPT BOROUGH MARKET, LONDON PROJECT - BOROUGH MARKET CTRICAL LIGHTING ESIGN PROJECT - BOROUGH MARKET ELECTRICAL LIGHTING ELECTRICAL LIGHTING s horizontal illumination of ground surface in glass Market at 100 lux is found as an adequate light level for CEPT is ELECTRICAL LIGHTING lighting horizontal of floor. ground surface in glass hscheme a ambient levelillumination at 100 lux at scheme ismarket horizontal illumination of surface in glass Borough at 100mounted lux is found as an ground adequate lightglass level for tors, and floodlights at columns of Borough Market at 100 lighting lux is found asatan100 adequate light level for tore hallintimate with a ambient lux at parasols. floor. light-space is level created beneath For tishall with scheme a ambient lighting level illumination at 100 lux atof is floodlights horizontal floor. groundof surface in glass aslighting reflectors, and mounted at glass ovided with aand flexible light-pole which cancolumns be of plugged into reflectors, floodlights mounted at ascolumns glass nas old Borough Market at 100 lux is found an adequate light level for and a more intimate light-space isluminaires created beneath parasols. For e used for mounting of individual (e.g. Spot light, ass hall with a ambient lighting level at 100 lux at parasols. floor. For andmarket a more intimate light-space is created beneath ers areused provided with aand flexible light-pole which can be of plugged into g of signage e.g. banners. an be as reflectors, floodlights mounted at ers aresoft provided with a flexible light-pole which cancolumns be plugged intoglass le can can be beand used formounting mounting of individual luminaires (e.g. Spot light, reflectors a for more intimate of light-space is created beneath parasols. For ole used individual luminaires (e.g. Spot light, mounting ofare soft signage e.g. banners. stall-ownersof provided with a flexible light-pole which can be plugged into mounting soft signage e.g. banners. e light-pole can be used for mounting of individual luminaires (e.g. Spot light, white colour temperature, CRI >80 Ra, UGR max 22 p.) and for mounting of soft signage e.g. banners. et is closed. W, Warm CRI >80>80 Ra, Ra, UGR max max W, Warmwhite whitecolour colourtemperature, temperature, CRI UGR hen market marketisisclosed. closed. alide 35 W, Warm white colour temperature, CRI >80 Ra, UGR max 22 nedw, off Warm when market closed. temperature, CRI >80 Ra, 35 whiteiscolour al Halide W, Warm white colouristemperature, CRI >80 Ra, osed and35 when shading system being used al Halide 35 W, Warm white colournot temperature, CRI >80 Ra, rket is closed and when shading system is not being used light, Halide W, Warm white colouristemperature, CRI >80 Ra, rket ismetal closed and35 when shading system not being used when market is closed and when shading system is not being used, CRI >80 Ra, UGR max 22 mperature, /goods CRI >80 Ra, UGR max 22 yidually stand-owner, needed. mperature, CRI >80when Ra, UGR max 22 by stand-owner, when colour temperature, CRI >80 Ra, needed. UGR max 22 dually by stand-owner, when when needed. /off individually by stand-owner, needed. STINA AUGUSTESEN CHRISTINA AUGUSTESEN Msc Light & Lighting: MAJOR DESIGN PROJECT - BOROUGH MARKET view A view A LIGHTING DESIGN CONCEPT ELECTRICAL LIGHTING view A view A Dags og kunstbelysnings koncept er udarbejdet for Borough Markets kommende udvidelse. Illustrationer viser principskitser for markedets kunstbelysning hvor en kombination af indirekte og direkte belysning af markedsstande er foreslået. Et fleksibelt afskærmningssystem a la store parasoller foreslås til brug for solafskærmning samt til brug som reflektorer for indirekte kunstbelysning. The transformation of glass building - from appearing as a volume at day time to appear transparent at night time, is as view A view A view A mentioned above, my lighting design approach to new glass Market. To realise this concept two main lighting elements are to be used. The one lighting element is illuminating vertical surfaces of context and anor lighting element is view providing A ligthing to market area via horizontal illumination of ground floor. VERTICAL ILLUMINATION OF CONTEXT: New Railbridge/Viaduct The illumination of new viaduct sound barrier using up-lighting LED luminaires with a cool white colour temperature will accentuate vertical surface of railbridge running through glass Market Hall and create an illuminated layer of context. (Proposed and detailed in group-work hand-in). The Globe Pub By small changing (floodlighting with anti -glare luminaires, using Metal Halide light sources, 3000 K.) of existing lighting of historical Globe Pub located between old Borough Market and new glass Market Hall architectonic qualities of building can be accentuated and a furr vertical illuminated surface of context will appear. Indicative forfor placement of luminaires Indicativeplan plan placement of luminaires Renderings Renderings Ambient lighting Ambient lighting Southwark Cadral Renderings Renderings Ambient lighting Ambient lighting The existing illumination of Southwark Cadral make building appears as a beautifull landmark in area of Borough market, and a low light level in new glass Market Hall will keep this image of Cadral, and Cadral will appears as a furr illuminated layer of context. Indicative forfor placement of luminaires Indicativeplan plan placement of luminaires New Railbridge illuminated of luminiares of luminiares of luminiares of luminiares Southwark Cadral of of luminiares luminiares ofofluminiares luminiares STINA AUGUSTESEN A AUGUSTESEN Lighting concept - Electrical lighting Glass Market Hall GLASS MARKET HALL CHRISTINA AUGUSTESEN

8 TOWER BRIDGE LIGHTING SCHEME VISUALISATION FACADE A, SCENARIO 1 TOWER BRIDGE LIGHTING SCHEME TOWER BRIDGE FROM BENVGL4 ABOVE exterior lighting design project tower bridge christina augustesen 19 FEATURE LIGHTING LG4 3 BELYSNINGSKONCEPT TOWER BRIDGE, LONDON Kunstbelysningskoncept udarbejdet for Tower Bridge i London. Da den eksisterende belysning af Tower Bridge delvis er skæmmende for broens arkitektur har City of London udskrevet konkurrence om forslag til ny attraktiv og energieffektiv belysning af Tower Bridge. Illustrationer viser foreslået belysningskoncept der indeholder to belysningssituationer af broen. En belysningssituation hvor broen med et minimalt forbrug af elektricitet er accentueret så kvalitative arkitektoniske elementer fremhæves, og en belysningssituation TOWER BRIDGE som fungerer LIGHTING som eventbelysning, SCHEME hvor broens stål konstruktion fremhæves via lys projekteringer. Luminanskoncept samt beregninger til brug for udarbejdelse af belysningskoncept er illustreret på TOWER kommende BRIDGE side. FROM ABOVE FEATURE LIGHTING Scenario 3 is a feature lighting which projects underlying pattern of bridge construction onto towers, telling story of bridge s construction and mechanic. Additional laser-light lines from Tower Bridge to or important landmarks in near context are meant to indicate bridge s connection to modern landmarks. The lighting from scenario 1 and 2 will be switched off to create a black canvas for projection. Scenario 3, feature lighting BENVGL4 exterior lighting design project tower bridge christina augustesen 22 Scenario 3 is a feature lighting which projects underlying pattern of bridge construction onto towers, telling story of bridge s construction and mechanic. Additional laser-light

9 TOWER BRIDGE LIGHTING SCHEME COMPUTER CALCULATION Part of facade A Part of facade C LG4 3 BELYSNINGSKONCEPT TOWER BRIDGE, LONDON The false colour images produced in calculations software Relux, show luminance levels in cd/m². These images can be compared with planned luminance levels and show ability of chosen luminiares to achieve planned lighting levels. Lighting scenario 1 Lighting scenario 2 25 cd/m² 20 cd/m² 15 cd/m² 10 cd/m² 5 cd/m² 25 cd/m² 20 cd/m² 15 cd/m² 10 cd/m² 5 cd/m² False colour image of shaft column and dressings to windows False colour image of shaft column and illumination of arch BENVGL4 exterior lighting design project tower bridge christina augustesen 26

10 MASTER PROJEKT Kan dagslys bruges til belysning af kunstværker? Hvilke fordele og ulemper er der ved at bruge dagslyset som lyskilde? Disse spørgsmål blandt andre har dannet inspiration til udførelse af masterprojekt med titlen: Brugen af dagslys i kunstmuseer hvor følgende museer er brugt som casestudies for mine undersøgelser: Moderna Museet og Nationalmuseum i Stockholm, National Gallery (The Sainsbury Wing) og Tate Britain (The Clore Gallery) i London, samt The Menil Collection i Houston og Kimbell Art Museum i Forth Worth, Texas. Kuratorer, konservatorer og driftschefer fra de respektive museer er interviewet vedrørende museets brug og styring af dagslys. Styresystemer samt designstrategier for de 6 casestudies er analyseret og der er draget konklusion på hvilke parametre der har indflydelse på en succesfuld brug af dagsbelysning i kunstmuseer. Illustrationer viser dagsbelysningssituationer og styresystemer fra udvalgte casestudies. Brug af aktiv styresytem for styring af dagslys Brug af passiv styresytem for styring af dagslys Tate Britain, The Clore Gallery, London Menil Collection, Houston, Texas Brug af passiv styresytem for styring af dagslys Moderna Museet, Stockholm

11

VISUALISERING VISUALIZING LIGHT

VISUALISERING VISUALIZING LIGHT VISUALISERING VISUALIZING LIGHT VISUALISERING Rambøll Lys udnytter den nyeste teknologi og lystekniske software til at visualisere og simulere lys og skyggeforhold ved brug af detaljerede 3D-modeller.

Læs mere

ERHVERVSBELYSNING OFFICE LIGHTING

ERHVERVSBELYSNING OFFICE LIGHTING ERHVERVSBELYSNING OFFICE LIGHTING ERHVERVSBELYSNING Inden for indeklima og velvære på arbejdspladsen er Rambøll Lys kompromisløse. Vi arbejder intensivt på at skabe optimale arbejdsforhold for brugeren

Læs mere

KONKURRENCER COMPETITIONS

KONKURRENCER COMPETITIONS KONKURRENCER COMPETITIONS KONKURRENCER Rambøll Lys deltager altid med stor entusiasme i konkurrencer i samarbejde med arkitekter, designere, entreprenører og kunstnere. Vi arbejder gerne i tværfaglige

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre

Copenhagen Plant Science Centre Copenhagen Plant Science Centre Konkurrenceprogram Competition Brief Indhold Forord...2 Invitation...4 Introduktion til Copenhagen Plant Science Centre...6 Vision...7 Vejledende rumprogram...40 Rumprogrambeskrivelse...42

Læs mere

Beregning og vurdering af dagslysforhold i projekteringen af bygninger

Beregning og vurdering af dagslysforhold i projekteringen af bygninger Beregning og vurdering af dagslysforhold i projekteringen af bygninger Udarbejdet af Stine Bjødstrup Jensen Juli 2003 BYG DTU Beregning og vurdering af dagslysforhold i projekteringen af bygninger Eksamensprojekt

Læs mere

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges EnergyFlexHouse er et højteknologisk laboratorium til udvikling,

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NYE ANVENDELSER AF INTERAKTIVE TEKNOLOGIER I RUMLIGT DESIGN Situated Computing: afsæt i rum, sted & tid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PH.D.-AFHANDLING RUNE NIELSEN CENTER

Læs mere

L Y S Arkitektskolen Aarhus 28. februar 2013 Lys Temadag

L Y S Arkitektskolen Aarhus 28. februar 2013 Lys Temadag L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 28. februar 2013 Lys Temadag program Fredag den

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Dansk deltagelse i IEA Solar Heating and Cooling Programme Task 44: Varmepumper og solvarme i kombination Slutrapport for EUDP projekt 64012-0139

Dansk deltagelse i IEA Solar Heating and Cooling Programme Task 44: Varmepumper og solvarme i kombination Slutrapport for EUDP projekt 64012-0139 Dansk deltagelse i IEA Solar Heating and Cooling Programme Task 44: Varmepumper og solvarme i kombination Slutrapport for EUDP projekt 64012-0139 Marts 2014 Redigeret af Ivan Katić, Teknologisk Institut

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

Performance-design med byen som scene

Performance-design med byen som scene Performance-design med byen som scene 2 GRIB BYEN Performance-design med byen som scene Speciale på Performance-design februar 2011 Roskilde Universitet Forfattere: Mira Margaritha Cordsen, Theresa Linnea

Læs mere

Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4

Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4 Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4 Speciale Emne: Customer Management of Relationships Udarbejdet af: Rasmus Engbjerg Nielsen Vejleder: Allan Grutt Hansen Semester: 10. semester Cand. Merc. Marketing

Læs mere

Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer

Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer - et studie af Extreme Programming Speciale af: Rasmus Jørgensen Tim Priergaard Rasmussen Kristian Fischer Vejledere: Peter H. Carstensen Lars B. Pedersen IT-højskolen

Læs mere

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Videndeling og Virtuelle Netværk: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Knowledge sharing and Virtual Network: Growth possibilities with the use of knowledge sharing and Virtual

Læs mere

Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc

Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc Energirigtig bygningsautomation 77 13 Appendiksrapport P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc. Energirigtig bygningsautomation Appendiks 1: Besigtigelsesreferat for Dan-Ejendommes

Læs mere

Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen. Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling

Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen. Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen Uddannelse til social entrepreneurship Masterafhandling Lise Bisballe, Esben Hulgård & Lars René Petersen Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling

Læs mere

unatta Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivia

unatta Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivia unatta Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivia greenlands national gallery of art Grønlands Nationalgalleri for Kunst invited design competition indbudt projektkonkurrence jury report february 2011 dommerbetænkning

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Ud i det blå. En innovationshistorie om Altan.dk. Caserapport fra projektet Den brugerkonfigurerede altan 2007

Ud i det blå. En innovationshistorie om Altan.dk. Caserapport fra projektet Den brugerkonfigurerede altan 2007 Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk Caserapport fra projektet Den brugerkonfigurerede altan 2007 Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk 1 Indhold Fra entreprenør til systemleverandør

Læs mere

ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK

ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK Bæredygtighed i moderne betydning fandt vej ind i vores sprog i forbindelse med Gro Harlem Brundtlands definition af

Læs mere

bæredygtigt byggeri sustainability tekt

bæredygtigt byggeri sustainability tekt aar hus arki bæredygtigt byggeri sustainability tekt bæredygtigt byggeri sustainability grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 5. udgave intro Den globale opvarmning, CO2 debatten og stigende energipriser

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

KUNSTEN AT MÅLRETTE DELE AF EN HJEMMESIDES TAKSONOMI GENNEM EVALUERENDE BRUGERINDDRAGELSE

KUNSTEN AT MÅLRETTE DELE AF EN HJEMMESIDES TAKSONOMI GENNEM EVALUERENDE BRUGERINDDRAGELSE KUNSTEN AT MÅLRETTE DELE AF EN HJEMMESIDES TAKSONOMI GENNEM EVALUERENDE BRUGERINDDRAGELSE KIRSTEN REIMER MASTERAFHANDLING DET INFORMATIONS VIDENSKABELIGE AKADEMI 2013 ii RESUMÉ Kunsten at målrette dele

Læs mere