Parcelforeningen Engelstoft syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parcelforeningen Engelstoft syd"

Transkript

1 Parcelforeningen Engelstoft syd Elev, den 24. april 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej Aarhus C Nyt byområde syd for Elev, høringssvar på to spørgsmål: a. Området bør ikke overskride 140 ha. b. Boliger med plads til personer. Vi indgår meget gerne i et konstruktivt samarbejde om udfærdigelsen af området med henblik på at der bliver sammenhæng mellem de eksisterende bebyggelser og de Nye bebyggelser syd for Engelstoft. Vi ser gerne at den grønne kile mod vest bibeholdes. Det vil virke meget voldsomt med rand bebyggelse i 2-3 etager som foreslået. Som angivet i Kommuneplan 2009 vil vi gerne fastholde at området er et perspektivområde, der kan komme i spil i Kommuneplan På Parcelforeningens vegne Venlig hilsen Formand Jørgen Christiansen Engelstoft 72 Elev Parcelforeningen Engelstoft syd Engelstoft 72, Elev 8520 Lystrup tlf.:

2 Else Mogensen :55 To: Sekretariatet Planlægning og KOMMUNE cc: Subject: Vidr.: Indsigelse - den nye bydel ved Elev Videresendt af Else Mogensen/JTK/M2/AAK den : Lennie Boesen :37 Til cc Emne Indsigelse - den nye bydel ved Elev Den vedhæftede er blevet sikkerhedskontrolleret af Århus Kommune. Sikkerhedskontrollen af en gav følgende resultat: Fortrolig (krypteret): Nej Digital signatur: Nej Bemærkninger: Besked fra Lennie Boesen på Mon, 9 May :37: Til: Vedr.: Indsigelse - den nye bydel ved Elev 9. maj 2011 Den nye by ved Elev Indsigelse mod Tækker Groups forslag til helhedsplan og mod opskrivning af det fremtidige indbyggertal til Undertegnede gør hermed indsigelse mod den helhedsplan, Århus kommune og Tækker Group fremlagde på det offentlige møde på Elev skole den 28. april Vi finder for det første, at det er en alt for voldsom udvidelse af den hidtil gældende plan, der foreslår personer. Det blev på mødet erkendt af kommunens deltagere, at målet for kommunens vækst i de fire nye byområder sagtens kan nås gennem den eksisterende plan, og det er vores opfattelse, at det er grænsen for, hvad naturen omkring Elev kan bære. På trods af byggehøjden er det en udvidelse fra 140 ha. til 220 ha., der nu bliver foreslået. Arealet på Elev mark er ikke velegnet til bebyggelse på op til 14 etager, og den konkrete planlægning vil efterlade den nuværende Elev by som en isoleret enklave, liggende klos op ad, men alligevel afskåret fra den planlagte storby. Vi har stor forståelse for, at der vil komme et nyt centrum ved den planlagte letbane, men det skal planlægges ved at gøre den eksisterende by til en integreret del af fremtidens storby. Vi forstår ikke kommunens argumenter med, at den nye by skal gøres CO 2 neutral, når der

3 samtidig planlægges med, at de eksisterende vejforbindelser fra Elev til Lystrup via Elstedvej og til Lisbjerg via Koldkilde skal ændres, så al trafik mellem Stokbrovej og nabobyerne skal føres ind gennem centrum af den nye bydel. Mens andre byer kæmper for at få omfartsveje til trafikal aflastning af bymidten, planlægger Århus kommune med denne plan at nedlægge de korteste veje mellem lokalområdets byer med forudsigelige trafikproblemer og forhøjet brændstofforbrug som følge. Desuden udtrykker vi undren over, at Århus byråd har valgt at navngive den ny bydel Nye uden at drøfte det med lokalsamfundet først. Navnet er en kunstig konstruktion, der allerede har givet mange negative reaktioner over for forventningerne til projektet. Vi er mange, der oplever det som en centralistisk provokation. Der bør være en historisk begrundelse og en lokal accept af navnet, når man planlægger nye bydele og veje. I Elev undrer vi os over, at den seneste udvidelse af byen med lokalplan 402 gav os et nyt vejnavn, nemlig Engelstoft. De to første veje i udstykningen kom til at hedde Koldkilde. De ligger på marken, der gennem århundreder har heddet Engelstoft. Til gengæld fik den sidste vej, der ligger på Leer Agre, navnet Engelstoft. Hvorfor går man ikke i dialog med lokalbefolkningen, når man planlægger noget så følelsesladet som nye navne til gamle områder? Venlig hilsen Lis Bendix og Lennie Boesen Stokbrovej 86, Elev 8520 Lystrup Tlf.: og

4

5 Terp d. 9 maj 2011 Bemærkninger til Helhedsplanen for ny by nord for Egå Egnsø. Det såre mig dybt og se et fantastisk stykke natur forvandlet til endnu en ghetto, lig med Gellerup planen, et nyt beton helvede i den Danske natur. Vi købte den lille grønne plet i 2004, men har først nu fået at vide at det allerede var planlagt i 2001, det blev der ikke sagt noget om, dvs. at vi fik at vide at der kom en motorvej, det tog vi med. Havde vi fået at vide dengang at planen var at der skulle bygges en ghetto mere her, og at området skulle inddrages, havde vi jo ikke købt huset, det vil jo sige at vi sidder med sorteper i dag. Jeg forstår heller ikke at vi kunne få en bygge tilladelse i 2007, der blev der bygget ca. en halv gang mere til så huset blev dobbelt så stort, og der kom også en ny carport til, men heller ikke dengang var der nogle klokker der ringede, det kunne bygningsinspektoratet godt havde oplyst, det var en udgift på næsten en mil. Og så for ikke så at omtale navnet NYE ja, der må være nogen der har snork sovet i byrådet. I det hele taget havde min kone og jeg selv regnet med at det var det sidste sted vi skulle bo, men sådan skulle det jo ikke være, der er tilsyneladende andre der kun tænker på at tjene penge på andres bekostning. Hvad angår tidsplanen, vil jeg gerne vide tidshorisonten for udbygningen af området, for om det kan betale sig at bruge flere penge på at male et par vinduer eller sætte et par brædder eller lign. op. Med venlig hilsen Søren og Bente Rasmussen Elstedvej Lystrup. Tlf

6

7 Planlægning og Byggeri Kalkværksvej Aarhus C Offentlig høring om den nye by ved Elev Fællesrådet har studeret Debatheftet og Helhedsplanen for den nye by ved Elev og har endnu en gang drøftet vor holdning til sagen. Vi har tidligere, i kommentar til planstrategien ( ), og i forbindelse med forhøringen vedr. kommuneplantillæg for ny by ( ) udtalt os til sagen. I 2007 skrev vi bl.a. Vi er enige i, at området syd for Elev er ideelt til ny by. Infrastrukturen og de naturgivne forhold gør, at området kunne blive et endog særdeles attraktivt beboelsesområde, med udsigtsforhold, som ikke findes bedre i Århus kommune. Man hører somme tider, at Århus ikke kan tilbyde virkelig attraktive byggegrunde, og at folk af den grund søger til Skanderborg eller andre steder. Elev vil til fulde kunne matche disse muligheder, med udsigt til Engsøen, Kalø Vig, Mols og Samsø. Og med flere bynære skove i umiddelbar nærhed. Vi er særdeles betænkelige ved den kraftige bebyggelse, som er vist i eksempelheftet, og finder også, at man bør overveje at sætte bebyggelsesgraden ned i forhold til de beboere, som er planens forslag. I så fald kan det nærliggende Lystrup Center betjene borgerne med de bymæssige fornødenheder. Under alle omstændigheder er det en forudsætning, at en kommende bebyggelse indpasses nænsomt i den storslåede natur, og at infrastrukturen omkring området bliver i orden i rette tid. De nuværende småveje, Pedersmindevej, Elstedvej og Høvej kan ikke klare opgaven. Og i 2010 supplerede vi bl.a. med: 1. Ejerne ønsker at udvide perspektivarealet. Vi er betænkelige ved forslaget om at udvide med en stribe øst for Høvej. Den grønne kile mellem Lystrup og Ny Elev bør ikke beskæres, men bevares, og Høvej er en naturlig grænse for den kommende by mod øst. Grænsen mod nord til den eksisterende bebyggelse i Elev bør bevare det grønne præg, så udsigten stadig bevares. Og den vestlige udvidelse finder vi kommer for tæt på skoven, bortset fra det sydligst beliggende areal ned mod motorvejen. 2. Den kommende infrastruktur i området vil givetvis få betydning for de øvrige borgere i vort område. Vi vil derfor meget gerne inddrages i planlægningen på et tidligt tidspunkt. F. eks. kunne man tænke sig en forbindelse mellem Høvej og lille Elstedvej. Eller en egentlig omlægning af Høvej. 3. Som nævnt finder vi det meget vigtigt, at områdets naturmæssige storslåethed respekteres. Samtidig finder vi det afgørende vigtigt, at de kommende beboere mærker, at de bor et flot sted, hvor alle så vidt muligt kan have glæde af udsigten over Engsøen, bugten osv. Hvad vi tidligere har skrevet, mener vi stadig. Vi har imidlertid taget til efterretning, at byrådet har vedtaget Kommuneplan 2009, og bakker op om dennes bestemmelser om den nye by ved Elev. Det foreliggende materiale er vældig flot, med smukke billeder, store tanker og fine ord om bæredygtighed, miljø, klima osv. som ingen kan være uenige i. Vi må dog med forundring konstatere, at vore bemærkninger fra 2010 ikke har sat spor i materialet.

8 Vore bemærkninger til hovedspørgsmålene er: Kommuneplan 2009 giver mulighed for en udbygning i Aarhus på indbyggere. Heri indgår Ny Elev med indbyggere. En forøgelse af indbyggertallet i Ny Elev, Nye, som nu foreslået, er således ikke krævet af hensyn til kommuneplanen. Vi finder, at den meget koncentrerede bebyggelse (en tæthed, som er ca. 5 gange større end i Lystrup), som forslaget arbejder med, forhindrer, at de kommende beboere får glæde af den landskabelige skønhed. Det vil være de færreste, som kan nyde de storslåede udsigter, som findes, over engsøen, bugten, Mols, Samsø, skoven osv. Vi bifalder ønsket om, at byen miljømæssigt og klimamæssigt skal være velfungerende. Men det sociale er ikke mindre vigtigt. Efter vor mening er det de færreste resource-stærke (børne)familier som vælger at bo i etagebyggeri, også selv om det måtte være ejerlejligheder - man vil ganske enkelt gerne have et lille stykke græs eller terrasse som er ens eget. Og den velhavende midaldrende gruppe (uden hjemmeboende børn) kræver at herlighedsværdien er stor. Endelig vil den borger, som gerne vil bo tæt på Aarhus, men alligevel i et område med fred og ro, næppe slå sig ned i Nye. En så koncentreret bebyggelse, som bliver opført over en kort årrække, er derfor i overhængende fare for at udvikle sig på trods af alle gode intentioner til et nyt Gjellerup, med alle de ulemper for beboerne og det omgivende samfund, det medfører. Ønsket om energibesparelse nødvendiggør ikke fortættet byggeri. Således har boligforeningen Ringgården i Lystrup flere stærkt roste tæt-lave byggerier (i Lærkehaven), som er nærmest energineutrale. Der er tilsyneladende slet ikke blevet plads til parcelhuse eller kun i meget ringe grad. Her har man ellers muligheden for at skabe et område, som fuldt ud matcher tilbuddene i nabokommuner som Skanderborg. Vi gør opmærksom på, at også parcelhuse i dag sagtens kan laves særdeles miljøvenlige. Eksempelvis er der jo et Energi+ hus i Lystrup (Elmehaven), som har vakt international opmærksomhed. Vi finder det i øvrigt naturligt, at kommunen udnytter muligheden i bygningsreglementet for at skærpe kravene til byggeriet for at nedsætte energiforbruget. Vor konklusion er helt klart, at der ikke skal gives mulighed for forøgelse af indbyggertallet udover de , som gældende kommuneplan tillader. De gode hensigter om miljø, bæredygtighed etc. kan fuldt ud ja måske endda bedre opfyldes med et lavere befolkningstal. I konsekvens heraf finder vi heller ikke, at der er nogen grund til at udvide perspektivarealet. Specielt mener vi: Den grønne kile mod Lystrup skal ikke beskæres. Høvej er en naturlig afgrænsning. Vi er generelt meget imod at overtræde skovbyggelinjen, som man tænker sig mod vest. Vi finder, at den grønne kile mellem Engelstoft i Gamle (Elev) og Lisbjerg Skov skal bevares. Afslutningsvis har vi følgende bemærkninger til materialet i øvrigt: Vi ser gerne, at der kommer et stærkt samspil mellem den nye by og Lystrup-Elsted bysamfundet. Der bør derfor etableres en overordnet vej mellem de to bymidter. I materialet er vist, at den overordnede vejforbindelse nordfra skal føres direkte gennem centrum af den nye by. Det har vi svært ved at forstå. På borgermødet i Elev blev det antydet, at vejen mellem Elev og Lisbjerg skulle lukkes gennem skoven. Hvis det er rigtigt, vil det blive væsentligt længere for beboerne i Gamle

9 Elev at komme til Aarhus. Og med en omlægning af Høvej også længere til Lystrup. Det kan næppe passe overens med ønskerne om mindre biltransport. Navnet Nye er vi meget imod. Dels finder vi det fortænkt, dels vil det i sig selv være en anakronisme om nogle år, hvor andre bebyggelser er de nye. Vi vil have det fint med at byen hedder Elev eller Ny Elev. Eller brug Aarhusmodellen for Borgerinddragelse og lav en konkurrence om et navn, så byen får et egennavn i stedet for et tillægsord! Vi håber, at Nye kan opfattes som en foreløbig arbejdstitel. Med venlig hilsen På Fællesrådets vegne Hans Schiøtt, formand Poul Erik Beck Pedersen, næstformand

10 Annette Kistrup :07 To: Sekretariatet Planlægning og KOMMUNE cc: Subject: Vidr.: Høring om potentiel udvidelse af perspektivarealet ved Elev --> Kommentarer og bemærkninger fra Elstedvej 96 Anders Thomsen gmail.com> :22 Til cc Emne maria sÿfffff8rennsen Høring om potentiel udvidelse af perspektivarealet ved Elev --> Kommentarer og bemærkninger fra Elstedvej Besked fra Anders Thomsen på Mon, 9 May :22: Til: cc: maria sÿfffff8rennsen Ved Høring om potentiel udvidelse af perspektivarealet ved Elev --> Kommentarer og r.: bemærkninger fra Elstedvej 96 Til Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri Hermed kommentarer og lidt konstruktive ideer angående høringen om perspektivarealet ved Elev: Vi er bosat på Elstedvej 96, lige midt i det kommende projekt, så ligemeget om det bliver indbyggere eller indbyggere ligger vi nok i vejen. Det kan dog så undre at ejendommen som vi købte sidste efterår var til salg længe, uden at kommunen overhovedet interesserede sig for at opkøbe denne, når nu projektet var så tæt på, og Aarhus Kommune velvidende om Tækkers kommende forslag til en ny bydel "Nye". Derfor fik vi lidt ro i maven da høringen på Lisbjerg Skole viste at Lisbjerg Vest var prioriteret foran Elev, men nu har dette så altså muligvis ændret sig? Mht. selve høringen og de 2 forslag der er "på spil", så mener jeg tit at sådanne høringer, i et så stort projekt, bliver til brikker i et puslespil hvor alle brikkerne egentlig ikke er der. Med dette menes der at der foretages høringer osv. men når man kommer med sammenhængende spørgsmå og forslag så henvises der konstant til "i denne høring skal vi kun forholde os til de 2 spørgsmål om udvidelse og antal beboere", og ikke andet. Altså har Kommune meget frit spil til selv at forme og male de store manglende brikker, hvilket ikke helt giver mening i alle tilfælde. Eksempel på hvad jeg mener: Hvorfor Letbanen de næste formentlig 10 år skal køre henover marken og ramme ind i syd Lystrup (hvor Grenåbanen allerede er), når mange mener at man burde servicere det nuværende Elev og Nord Lystrup med Letbanen, fordi dette giver mening i forhold til de næste år, for der går lang tid inden Nye er oppe at køre, dette var ihvertfald direkte citat fra Kommunens folk under høringen på Elev Skole. Jeg kan se at man skal have finansieret Nye, og at Tækker er en god chance for en kommune

11 som sikkert har stramme budgetter, men alligevel mener jeg at investeringen i Letbanen ville være meget bedre, pengemæssigt og menneskeligt, hvis man havde fulgt fællesrådets ønske om at Letbanen kørte en anden vej. Planer kan bliver FOR fremsynede, og man glemmer år imellem Letbanens færdiggørelse og en ny by's færdiggørelse, mens folk i mellemtiden sætter sig ind i deres biler i Elev og Nord Lystrup, for at køre til Århus. Mht. selve høringens 2 forslag (venligst stadig ikke se bort fra ovenstående): Om området skal udvides, og om antallet af beboere skal over fordobles? Begge dele går vist under samme "paraply", man kan konkludere at befolkningstætheden er større i Tækkers projekt end i det oprindelige projekt, da det jo ikke er en fordobling eller mere af arealet, men det ene følger lidt det andet. Jeg tror ikke vi kan stå meget i vejen for fremskridtet, og området er jo kanon. Vi har selv købt vores 3675 m2 fordi udsigten er enestående og fredelig, så selvfølgelig kan det ikke undgåes at man så tæt på byen vil komme i lag med udviklingsplaner og huse som tager udsigten fra en. Umiddelbart tror vi at der er bedre plads til os selv og personer i det nuværende areal, end der er plads til mere egentlig byareal, så vi ville helt sikkert hellere være foruden denne mere end fordobling af antallet af beboere. Jeg mener at planen har en enestående trafik usikkerhed, som ene og alene vil betyde problemer hvis ikke dette tages op: Trafikafviklingen i Århus Nord vil blive kraftigt påvirket af at dette område kommer i vækst, og det vil være essentielt at Århus Kommune får godkendelse fra Vejdirektoratet til at etablere til og frakørsel i BEGGE retninger til Djurslandsmotorvejen, og at dette effektueres ret tidligt i projektet. Der er stadig folk som skal til Århus i bil, eller andre steder hvor Letbanen ikke kommer, så blot her vil trafikken bliver kraftigere. Så de yderligere mennesker der skal til Djursland østpå eller Nord/Syd/Vest Århus via motorvejen skal kunne køre på og af, uden at skulle til en allerede trafikkeret rundkørsel i Lystrup, eller køre igennem Terp som allerede lider kraftigt. Desuden vil industriområdet ved Ikea være alt for udsat, til ingen verdens nytte, det er allerede et tosset helvede at komme på motorvejen vestpå (man skal næsten forbi Ikea og tilbage igen, så der er i mine øjne ingen muligheder uden om denne afkørsel. Ideen med at forlænge/strække Høvej ud, så den går direkte i Lystrup rundkørslen/til og frakørslen ser fin ud ovenfra, men husk at alle de som skal til nærme sig byen idag kører denne vej allerede, da Randersvej er ret blokeret, så der er altså ikke ret meget ekstra luft der. Letbanen vil helt sikkert tage noget trafik ind til Århus, men hovedparten af de som kommer ind ad Randersvej om morgenen kommer altså ind via motorvejen, eller nord for Lisbjerg, og der er Letbanen altså ikke umiddelbart dækkende de næste mange år. Lisbjerg er godt fyldt om morgenen også, og så vil i lukke Koldkilde for at stoppe dette, men så er der altså kun et grædende og bedende Terp tilbage til at tage store mængder af trafik. Letbanen kører nok ind til byen, og jeg tror den bliver helt kanon, men den kører altså ikke ind i himmelen. Ligemeget om der kommer eller personer, så kommer det hele virkelig til at stå eller falde på at der etableres ordentlig til og frakørsel til motorvejen, i begge retninger.

12 Jeg tror ingen med nogenlunde logik synes at den nuværende adgang i Ikea området er meningsfuld. Man skal køre forbi Ikea for at komme fra Søften mod Trige, det blot 1 eksempel. Elstedvej's trafik afvikling i perioden frem til et færdigt projekt er bekymrende, da der hverken er cykelsti eller fortov, men masser af cyklister og løbere (jeg er selv en af dem). Det er mellem Elev og Terp jeg jo især har mine bekymringer, og en cykelsti som minimum vil være på sin plads, den kunne evt. etableres i et andet trace, hvor der alligevel senere skal anlægges en vej som en del af det nye projekt. Fremtiden for os som nuværende beboere: Vi lever lige nu lidt i Limbo, vi aner ikke om vi skal og kan bygge et nyt hus, og disse forhold håber vi der tages en god og alvorlig hånd om så vi bliver behandlet på en pæn og anstændig måde i forbindelse med enten det ene eller det andet. Jeg er dog stadig meget i tvivl om det virkelig er nødvendigt at befolke området mere end allerede i Kommunens planer. Altså for at summere op: 1. Jeg var ikke så bekendt med området og planerne inden vi flyttede herud i området, men jeg er da dybt forundret over at Letbanen har fået den linieføring den har, og ikke rammer eksisterende Elev og Lystrup Nord. Der bliver mange år med velfinansieret kørsel ved at køre omkring nuværende boliger, istedet for at drøne halvtom henover marken uden den store ide Jeg ved at i formentlig klipper denne del af mine kommentarer ud, da det jo er nemt i forhold til selve høringen, men det giver altså ingen mening. 2. Til og Frakørsel i begge retninger ved Terp er absolut minimum for at både eller personers planen føres ud i livet. Der er en halvtom motorvej der venter på at nogen bruger den, og samtidig skrammer bilerne hinanden på vej ind til Århus eller igennem Ikea området (og Letbanen kan altså ikke tage disse mennesker med fra Hadsten, Søften, Hinnerup, Silkeborg, osv., ihvertfald ikke endnu). 3. Både nu, men især også når et evt. projekt føres ud, så vil Elstedvej blive kraftig mere trafikeret, og dette er bekymrende af hensyn til sikkerhed, jeg ser nødigt nogle lig på bordet for at bevise denne teori. 4. Vi forventer en pæn og anstændig behandling, og henviser også til mail fra Ib Hasseris af 1 maj 2011 som uofficiel talsmand for områdets beboere midt i "kernen". Mvh. Anders Thomsen Elstedvej Lystrup Tlf:

13 Terp den 8. maj 2011 Aarhus kommune Kommuneplanafdelingen. Att. Sagsbehandler Heidi Milan Bilenberg Vedhæftet mail til: Bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring om ændringer til Kommuneplan 2009 Helhedsplan for ny by nord for Egå Engsø. Allerførst vil jeg rose Tækker Group og Partnere for det store og gennemgribende arbejde som er lagt for dagen i helhedsplanen. Med hensyn til navngivning af området var sagen åbenbart fremlagt i byrådet på en sådan måde at der ikke var klarhed over hvad der blev vedtaget. Jeg mener at det blev stillet i udsigt at jeg, som en af de lodsejere der skal lægge jord til, og bor midt i det område der er udvalgt til at være den nye by, kunne komme med forslag til navn samtidig med at planen blev sendt i offentlig høring. Det der er sket er en komplet nedvurdering af dem der bor i og på området. Rådmanden for Mag 2. er i JPAarhus af 18. marts 2011 citeret for ikke at ville stå med et midlertidigt og ikke særligt mundret navn. Er NYE mundret?, hvordan vil det lyde om 25 år.??? Set i lyset af hvor mange hoveder der har været involveret i navneprocessen syntes jeg det er for fantasiløst. Med følgende forslag til navne ser jeg frem til at beslutningen bliver taget op til overvejelse og omgjort, Terp Overby, Terp Agerby, Høje Terp, Terp Bakker, Overterp, Nyterp, Nye Terp, Det er muligt at landsbynavnet Terp ikke siger ret mange noget, men den største del af det aktuelle område ligger i ejerlavet Terp Aarhus Jorder. Når og hvis det nu bliver aktuelt at udstykke parceller vil matrikelnumrene komme til at hedde Matr. nr. xx Terp Aarhus Jorder hvad vil så være mere naturligt end at bruge et af ovennævnte navne. Et af de ovennævnte navne er et langt mere troværdigt og velklingende dansk bynavn end Nye og de i helhedsplanen beskrevne værdier under variation, balance og liv kan stadig være gældende. Med hensyn til den planlagte tilslutning til Djurslandmotorvejen kræver det Vejdirektoratets accept. Motorvejen blev anlagt af et Amt. Hvis denne accept ikke gives er der ikke i planen gjort rede for hvordan den lokale trafik så skal afvikles. Det i planen viste forløb af Bueris bæk stemmer ikke overens med det der kan konstateres i marken. Bueris bæk har ikke direkte udløb i Egå Engsø,

14 Rent afvandingsmæssigt er der i planen gjort meget ud af at forklare om klimaparken i den vestlige del, men da det kun er ca. halvdelen af det bebyggede areal det er muligt at afvande til denne klimapark savner jeg en lige så velbeskrevet løsning af afvandingsproblematikken for den resterende del af området. Det er naivt at tro som det står beskrevet at nedsivningsarealer kan bortlede større mængder regnvand. Man er åbenbart ikke klar over at det er ler jord og meget svær lerjord jb 5 og jb 6 man har med at gøre i området. Udvidelsen af området mod Lisbjerg skov har jeg ikke noget imod når det skal bruges til etablering af overfladevandsbassiner, om der skal bygges indenfor skovbyggelinien er jeg mere tvivlende overfor. Den intensive bebyggelse leder straks tanken hen på Gellerupparken og skulle det om føje år konstateres at det var for mange mennesker på et lille sted, så vil det være for sent. Og dette område er alt for godt til sådan et eksperiment. Da det udarbejdede materiale for området kaldes en helhedsplan må man gå ud fra at man ønsker hele området inddraget og ikke kun de ha som ejes af een større lodsejer. Der er mellem 15 og 20 andre lodsejere spredt over området som ikke ved om de er købt eller solgt, de har ikke hørt eller set andet end det der kan læses i avisen. Disse lodsejere har en sådan placering i området, at planen ikke kan gennemføres uden at de er indforstået hermed. Og der findes i helhedsplanen ikke nogen beskrivelse af hvad der evt. kan/skal ske med disse lodsejere. Det kan jo lade sig gøre at holde et møde alene for disse lodsejere hvor der kunne orienteres om individuelle forhold m m. Jeg ser frem til at der gøres rede for hvad der evt. kommer til at ske for den enkelte. Med venlig hilsen Arne Pedersen Elstedvej 80 Terp 8520 Lystrup

15 Annette Kistrup :09 To: Sekretariatet Planlægning og KOMMUNE cc: Subject: Vidr.: NYE Sigurd Boe Hauggaard-Nielsen :56 Til cc Emne NYE Besked fra Sigurd Boe Hauggaard-Nielsen på Tue, 10 May :56: Til: Vedr.: NYE Vedr. NYE. Som potentiel køber til en grund i området deltog jeg i informationsmøde på Elev Skole. Min interesse er bestemt ikke blevet mindre. Jeg synes idéen med at indlemme naturen i byen som skitseret på mødet er helt unik. Det vil kunne få Aarhus på verdenskortet og mig til at flytte til Nye. Jeg synes det er helt i orden at lave ambitiøse planer og sigte højt. Sigter man efter månen og skyder forbi rammer man nok stjernerne. Jeg vil ikke undlade at bemærke min store forundring over at Fællesrådsformanden fra Lystrup. Jeg kan ikke forestille mig han taler på alles vegne og da slet ikke unge mennesker. Han kan jo bare blive ovre i Lystrup. Anna Camilla Sinding Jespersen Lærer Ollerupvej Højbjerg

16 Elev den 10. maj 2011 Kære Planlægning & Byggeri samt Århus Byråd I Parcelforeningen Engelstoft Sydøst tror vi på, at byudviklingen i Elev kan blive til gavn for nye såvel som nuværende Elev-borgere. Den foreslåede ændring af perspektivarealet i areal, indbyggertal og befolkningstæthed afstedkommer dog en række forhold, der kræver opmærksomhed. Derfor stiller vi på de følgende sider begrundede forslag om: 1. at byudviklingen i Elev udvikler sig til et attraktivt område for alle og ikke en ghetto 2. definitionen af navnet på byudviklingen 3. infrastrukturen 4. villabyen, der grænser op til vores stikvej 5. en stærk identitet til Elev Vi har bestræbt os på at formulere forslagene, så de kan behandles uafhængigt af hinanden. Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig. Venlig hilsen Sune Vadsholt Lyster Talsperson for Parcelforeningen Engelstoft Sydøst Engelstoft 116, Elev 8520 Lystrup tlf

17 1. Ghetto Definition på ghetto Ved ghetto forstår vi et område med stor overvægt af indvandrere + efterkommere, overrepræsentation af beboere uden tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked, højt niveau af kriminalitet, mangel på arbejdspladser, mangel på privat kapital og/eller et generelt lavt uddannelsesniveau. Disse forhold gør, at ressourcestærke mennesker flytter fra og ressourcesvage mennesker flytter til området. Hvor opstår ghettoer? Ghettoer opstår i områder med tæt, billigt, ensartet byggeri, gerne i udkanten af storbyer. Analyse af Tækker Groups oplæg versus ghettoer Oplægget fra Tækker Group er: - Høj koncentration af indbyggere i udkanten af storbyen - Lav diversitet i byggestilen - Billige byggematerialer 1 - Grønne områder i og mellem bydelene - Udnyttelse af vand i bybilledet Vi tager uden forbehold godt imod ideerne om grønne områder i og mellem bydelene samt at gøre vand til en del af oplevelsen af byen. Vores bekymring er dog, at Tækker Groups forslag historisk set ikke har forhindret ghettodannelser, jf. fakta-ark på næste side om ghettobyer og sammenligning med byudviklingen i Elev. Forslag Da Tækker Groups høringsforslag lever op til alle de nævnte indikatorer for, hvor ghettoer opstår, foreslår vi følgende: 1.1. Indbyggertallet fastholdes på Byrådet nedsætter et uvildigt ekspertudvalg til at definere, hvordan byudviklingen i Elev bliver i stand til at tiltrække ressourcestærke mennesker og ikke udvikler sig til en ghetto Byrådet giver forhåndstilsagn om, at punkter under planloven 15, stk. 2 kommer i høring/forelægges beboerråd. Herunder også materialevalg, arkitektur/byggestil, grønne arealer, beplantning, infrastruktur og kabler Århus Kommune yder finansiel garanti for ejendomsværditab i tilfælde af ghettodannelse i byudviklingen i Elev til beboere inden for en afstand af 2 km i luftlinje fra perspektivarealet. Planerne for Lisbjerg er en by på 550 hektar op til 6 etager, mens Elev foreslås en by på 220 hektar med op til 12 etager. Vi foreslår en jævn fordeling af byggehøjden mellem byerne for at forebygge ghettodannelse: 1.5. Den øvre grænse for bygninger i byudvidelserne ved Lisbjerg og Elev er 8 etager. 1 Byggematerialerne er ikke beskrevet noget sted, men alle illustrationer fra Tækker Group indikerer betonbyggeri.

18 Fakta om ghettoer i Danmark Vollsmose (udkant, Odense) Grønne områder: Ja Oplevelse af vand: 2 søer Etager: Diversitet i byggestil: Lav Værdi af byggeri: Lav Byggematerialer: Beton, stål Danskere: 36% 3 Overførselsindkomst: 67% 4 Kriminalitetsindeks: Mjølnerparken (Nørrebro) Grønne områder: Ja Oplevelse af vand: Nej Etager:? Diversitet i byggestil: Lav Værdi af byggeri: Lav Byggematerialer: Tegl, beton, stål Danskere: 8% Overførselsindkomst: 71% Kriminalitetsindeks: 173 Taastrupgaard (udkant, Kbh.) Grønne områder: Ja Oplevelse af vand: sø og å Etager: 3-4 Diversitet i byggestil: Lav Værdi af byggeri: Lav Materialer: Beton, stål Danskere: 29% Overførselsindkomst: 57% Kriminalitetsindeks: 241 Bispehaven (Hasle) Grønne områder: Ja Oplevelse af vand: Nej Etager: 2-7 Diversitet i byggestil: Lav Værdi af byggeri: Lav Materialer: Beton, stål Danskere: 26% Overførselsindkomst: 64% Kriminalitetsindeks: 191 Gellerupparken (udkant, Aarhus) Grønne områder: Ja Oplevelse af vand: 2 søer Etager: 4-8 Diversitet i byggestil: Lav Værdi af byggeri: Lav Materialer: Beton, stål Danskere: 16% Overførselsindkomst: 63% Kriminalitetsindeks: 205 Byudvikling i Elev (udkant, Aarhus) Grønne områder: Ja Oplevelse af vand: Udsigt + i byen Etager: 2-12 Diversitet i byggestil:? Værdi af byggeri:? Materialer: Beton, stål Danskere:? Overførselsindkomst:? Kriminalitetsindeks:? 2 Kilde: Søgninger på Google. 3 Danskere udgør på landsplan 92% af befolkningen. Kilde: Årbog om udlændinge i Danmark 2004, tabel Kilde: Regeringens strategi mod ghettoisering, maj 2004, side 16, figur 2. Et tilsvarende landsgennemsnit for overførselsindkomsten er 25 procent (2003) ifølge Beskæftigelsesministeriet. 5 Kriminaliteten i Danmark ligger på indeks 100. Kilde: Årbog om udlændinge i Danmark 2004, tabel 4.7.

19 2. Navn Vi erfarer, at: Byudvikling, som påbegyndes under 200 meter fra Elevs bygrænse, pr. definition er en del af Elev by ifølge FN-regler 6, som også er gældende i Danmark 7. Både gældende perspektivareal og forslaget til ændret perspektivareal grænser op til Elev By, uanset at de første 200 meter skulle blive udlagt til grønne områder. Området for perspektivarealet er tidligere blevet defineret som byudviklingsområdet Elev og den nye by i Elev 8 samt byudvikling i Elev. Standsningsstedet på den nye letbane hedder Elev 9. Ifølge Aarhus Kommune er det sidste punktum sat i rapporterne med disse definitioner 10. Navne på standsningssteder på letbanen, jf. VVM-redegørelse Standsningssteder på letbanen, jf. planforslag, VVM-redegørelse og Forudsætningsrapport for helhedsplanlægning af perspektivarealet 6 UN 2000 Population and Housing in ECE region. 7 Danmarks Statistik, Byopgørelsen pr. 1. januar kapitel 1.2. Forklaret i 8 Planforslag til letbanen side 7, spalte 2, linje 22 og side 15, spalte 1, linje 19 og side 16, spalte 2, linje 2. 9 VVM-redegørelsen for letbanen side 10, linje 9-10 og side 11, tabel

20 På den baggrund konstaterer vi, at Nye hverken kan eller bør være navnet på en selvstændig by. Med respekt for, at Tækker Group ønsker navnet Nye til byudviklingsområdet, og at byrådet har accepteret navnet 11, foreslår vi byrådet at præcisere sin hidtidige beslutning: 2.1. Den nye by i Elev hedder Nye Bemærk forskellen på ordet i og ved. Den tidligere beslutning Den nye by ved Elev hedder Nye kan begrundes med, at området ligger op ad den eksisterende by. 11 marts-2011.aspx

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

indkaldelse af ideer og forslag

indkaldelse af ideer og forslag indkaldelse af ideer og forslag d e n n y e b y v e d e l e v RANDERSVEJ Elev perspektivareal forslag til udvidelse Djurslandmotorvejen Egå Engsø letbanestation I MIDTBY Baggrund Med dette hæfte fremlægger

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Bæredygtig byudvikling i Slagelse

Bæredygtig byudvikling i Slagelse Bæredygtig byudvikling i Slagelse Januar 2012 TIDSELBJERGET Bo i balance Visionen om et bedre sted at bo I Slagelse Kommune skal der være plads til at leve det hele liv - hele livet. Sådan udtrykker vores

Læs mere

Referat borgermøde Vipperød Bakker

Referat borgermøde Vipperød Bakker Referat borgermøde Vipperød Bakker John Harpøth byder velkommen - gennemgår dagsorden og aftenens program - understreger, at alle er velkomne til at byde ind, og at vi vil forsøge at besvare alle spørgsmål.

Læs mere

Den vedhæftede er blevet sikkerhedskontrolleret af Århus Kommune.

Den vedhæftede  er blevet sikkerhedskontrolleret af Århus Kommune. Jørgen Bak 14-07-2009 22:56 To: planlaegningogbyggeri@aarhus.dk cc: Subject: Den vedhæftede e-mail er blevet sikkerhedskontrolleret af Århus Kommune. Sikkerhedskontrollen af e-mailen

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 1 Til Herning Kommune Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 Som ejere af Vildbjergvej 7 fremsendes hermed vores indsigelse imod den påtænkte opførelse af en solcellepark jf.

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 212 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 212 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 212 Offentligt DATO 8. december 2014 Til Dansk Folkeparti Igen en urimelig sag, hvor loven om strandbeskyttelseslinjen rammer skævt Vi er pensionister og bosiddende

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 27. marts 2007 NKN-31-00405 Afgørelse i sagen om udstykning af

Læs mere

Blandet byområde på Olof Palmes Allé

Blandet byområde på Olof Palmes Allé Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. maj 2017 Blandet byområde på Olof Palmes Allé Dette materiale omhandler et område nær dig. Ejendommen, som i dag rummer Danmarks Medie og Journalisthøjskole,

Læs mere

Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv

Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorved flere boliger efterspørges. Der ses derfor som udgangspunkt

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget.

Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget. Maj 2014 Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj plan-byg-miljo@ishoj.dk Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014, Ishøj Kommune Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget.

Læs mere

Mathias Thinggård Brovall

Mathias Thinggård Brovall Carsten Sejer [csejer@gmail.com] Sendt: 2. december 204 22:24 MTM-ByudviklingogMobilitet Emne: Kommentarer til LP 992 Hej Jeg har følgende input og kommentarer til lokalplan 992 forslaget: - Der er påtænkt

Læs mere

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. april 2016 Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

Notat vedr. indsigelser og høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 17 og forslag til lokalplan 292, Boligområdet, Kronhjorten, Støvring Ådale.

Notat vedr. indsigelser og høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 17 og forslag til lokalplan 292, Boligområdet, Kronhjorten, Støvring Ådale. Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.05P16115 Dato: 01122015 Notat vedr. indsigelser og høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 17 og forslag til lokalplan 292, Boligområdet, Kronhjorten,

Læs mere

Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet

Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet Foretræde for Teknisk Udvalg vedr. lokalplan 1031 Mandag d. 23. maj kl. 18.09 Kamilla Gumede,

Læs mere

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Bilag 3 - Kim Pedersen, advokat, på vegne af: Anna Marie Mikkelsen, Norsmindevej 201, 8340 Malling Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S, Tofteledet 16, 8330

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

Til Udvalget for teknik og miljø, Århus kommune 2. januar 2016

Til Udvalget for teknik og miljø, Århus kommune 2. januar 2016 Lennie Boesen Stokbrovej 86, Elev 8520 Lystrup Tlf.: 40363219 Mail: lennie.boesen@live.dk Til Udvalget for teknik og miljø, Århus kommune 2. januar 2016 Vedr. foretræde for udvalget ved endelig behandling

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. november 2004 via Magistraten J.nr. EJD/01/00532 Ref.:

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Bilag 5. Bemærkninger til forslag til Lokalplan nr Foreninger

Bilag 5. Bemærkninger til forslag til Lokalplan nr Foreninger Bilag 5 Bemærkninger til forslag til Lokalplan nr. 1016 Foreninger Nr. 1 Lystrup-Elested-Elev Fællesråd Nr. 2 Grundejerforeningen Elev Bakker Nr. 3 Venstre i Lisbjerg-Elev-Lystrup-Trige Borgere Nr. 4 Lone

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2008 J.nr.: NKN-261-00076 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om miljøvurdering af

Læs mere

Indsigelse til forslag til lokalplan 1107 Boliger i Skovby Nygaard etape 5 samt kommuneplantillæg nr

Indsigelse til forslag til lokalplan 1107 Boliger i Skovby Nygaard etape 5 samt kommuneplantillæg nr Fra: Bestyrelsen, Grundejerforeningen Østergårdsparken Att: Formand Jens Ole Hegelund Havrevej 28 8464 Galten Til: Skanderborg Kommune Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Adelgade 44 8660 Skanderborg

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Høringsvar til Lokalplan 271, Boligformål Vejen Med henvisning til høring af lokalplan 271 har

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar

Hvidbog - behandling af høringssvar BILAG 2 / kommuneplantillæg nr. 003 og lokalplanforslag nr. 039 for et institutionsområde ved Haugemøllevej, Slangerup, Frederikssund Kommune. Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender Resumé af høringssvar

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Roskilde, den 20. september 2015. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg af stor utilfredshed.

Roskilde, den 20. september 2015. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg af stor utilfredshed. Roskilde Kommune Miljø og Byggesag, Byggesag Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde, den 20. september 2015 Til Roskilde kommune. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse

Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse Mogens og Marianne Emne: Gøteborg Allé 5 - svømmehal Dato: 1. maj 2014 12:55:38 Kære udvalg vedr. udnyttelse af område omkring Gøteborg Allé 5 Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse

Læs mere

Trekroner Allé. Marbjergvej til Hedelandsvej. Lokalplan nr. 313

Trekroner Allé. Marbjergvej til Hedelandsvej. Lokalplan nr. 313 Trekroner Allé Marbjergvej til Hedelandsvej Lokalplan nr. 313 J.nr. 01.02.05 P16 Sagsid. 9701266 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Byg- og Planafdelingen Sagsbehandler

Læs mere

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indsiger Indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen 30 beboere (16 husstande) på Rynkebyvej og Rynkeby Møllevej

Indsiger Indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen 30 beboere (16 husstande) på Rynkebyvej og Rynkeby Møllevej Indsigelse til forslag til lokalplan nr. 2007-7, samt kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde ved Hestehavevej i Ringe Høringsperiode: 16. okt. 11. december 2007 Der er kommet 4 indsigelser/bemærkninger

Læs mere

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse)

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse) Punkt 8. Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan 4-10-101 (2. forelæggelse) 2014-18977 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte plan endeligt. Ændringer

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Nyt parcelhusområde på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format.

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format. Bilag 5 Forslag til besvarelse af indkomne bemærkninger og idéer i den forudgående offentlig høring, vedr. ny boligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74 I perioden fra den 19. februar til den 11. marts 2016

Læs mere

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY HAR DU FORSLAG OG IDÉER? Hvor skal Viborg by udvikle sig hen? Hvordan skal kommuneplanen være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv? Hvordan skal

Læs mere

Vedr. rundkørsel ved krydset Hovedvejen/Aulbyvej/Kauslundevej

Vedr. rundkørsel ved krydset Hovedvejen/Aulbyvej/Kauslundevej Middelfart Kommune Trafik og Vejafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Algade 8 DK-5500 Middelfart Telefon: +45 64 41 47 41 info@middelfart-museum.dk www.middelfart-museum.dk Bankkonto: 0755 755-56-80206

Læs mere

Skansen Den

Skansen Den Grundejerforeningen Bestyrelsen Side 1 af 5 Skansen Den 2003-06-18 Byrådet Rådhuset Adelgade 61 4880 Nysted Vedr. Kommuneplanlægning i Nysted 2004-2016 I fortsættelse af præsentationen i Nysted Avis og

Læs mere

Vi har ingen bemærkning til lokalplan nr. 278 Erhvervsområde Hedegårdsvej.

Vi har ingen bemærkning til lokalplan nr. 278 Erhvervsområde Hedegårdsvej. Fra: Susanne Røndbjerg Sendt: 13. juli 2017 10:37 Til: Birgitte Tanderup Eybye Emne: Høring - lokalplan nr. 278 Hej Birgitte Vi har ingen bemærkning til lokalplan nr. 278 Erhvervsområde Hedegårdsvej.

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Kære Rander Kommune. Jacob Krath. Sendt: 30. marts :41. Emne: Indsigelse for lokalplanforslag 618

Kære Rander Kommune. Jacob Krath. Sendt: 30. marts :41. Emne: Indsigelse for lokalplanforslag 618 Jacob Krath Fra: Plan Sendt: 30. marts 2015 12:41 Til: Jacob Krath Emne: Indsigelse for lokalplanforslag 618 Fra: ove laursen [mailto:ove.laursen@hotmail.com] Sendt: 29. marts 2015 18:58 Til: Plan Emne:

Læs mere

Bemærkninger til Lokalplan 1043.

Bemærkninger til Lokalplan 1043. Bemærkninger til Lokalplan 1043. Med de planlagte by forandring i lokalplan 1043 og 1045, vil området omkring Blomstervej, blive kraftigt forandret, og trafikken på Blomstervej vil blive yderligere belastet.

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017.

Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017. Forslag til Kommuneplan 2017 Opfølgning på offentlig høring Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017. Sammen med forslag til Kommuneplan

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

628. 08/33093 Kommuneplan nr. 7 og lokalplan 6-102 for et nyt boligområde i Glamsbjerg Øst

628. 08/33093 Kommuneplan nr. 7 og lokalplan 6-102 for et nyt boligområde i Glamsbjerg Øst 628. 08/33093 Kommuneplan nr. 7 og lokalplan 6-102 for et nyt boligområde i Glamsbjerg Øst Indstilling: Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 6-102 for et nyt boligområde

Læs mere

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens.

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Plan og By Sagsbehandler: Sanne Wenzel Jespersen Sagsnr. 01.02.05-P16-16-15 Dato:23.5.2016 Notat om høringssvar Forslag til tillæg 28 og lokalplan 2015-24, Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Ved

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde.

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Gennemgang og behandling af høringssvar Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Sagsnummer: 01.02.05 P16 69 16 Dato: 01

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

Teknik og Miljø INDSIGELSESNOTAT

Teknik og Miljø INDSIGELSESNOTAT Teknik og Miljø 21. januar 2015 Sags-ID: 13/11755 Sagsbehandler: Sine Rauff Schultz INDSIGELSESNOTAT Forslaget til Lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej har været fremlagt i

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten

Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et solcelleanlæg ved Evetofte i 20. januar til den 18. februar 2015. Desuden er der indkaldt forslag og ideer

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 21. april 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 21. april 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Felthaus Arkitekter A/S Låsbygade 29 haj@felthaus.net Landzonetilladelse til opførelse af 2 enfamiliehuse Kolding Kommune har den 14. august 2014 modtaget din ansøgning om tilladelse til opførelse af 2

Læs mere

Rema Ejendom Danmark AIS Reitan Ejendomsudvikling AIS

Rema Ejendom Danmark AIS Reitan Ejendomsudvikling AIS Rema Ejendom Danmark AIS Reitan Ejendomsudvikling AIS Svendborg Kommune Kultur, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Att.: Direktør Timjeppesen :gr. Jægergårdsgade 97,3. DK - 8000 Arhus C Tlf.:

Læs mere