Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne"

Transkript

1 ENERGITILSYNET Energitilsynets møde 105 den 28. september GAS 4/ / / / /KHA Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne Resumé 1. Energitilsynet skal fastsætte indtægtsrammer for gasdistributionsselskaberne for perioden Fastsættelsen af disse beskrives i dette notats afsnit 1-5, samt tilhørende bilag. ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCESTYRELSEN Centrene for Energi 2. Indtægtsrammerne indeholder fire delelementer omkostningsrammer, forrentning af nettogæld, forrentning af nyinvesteringer og 13- omkostninger. 3. Der fastsættes en omkostningsramme, som dækker selskabernes driftsomkostninger og afskrivninger på investeringer foretaget efter den 1. januar Denne omkostningsramme fastsættes for hvert enkelt af selskaberne med udgangspunkt i enten de gennemsnitlige driftsomkostninger for perioden eller de udmeldte omkostningsrammer for Et vigtigt element i fastsættelsen af omkostningsrammen er bestemmelsen af et effektiviseringskrav. Omkostningsrammen reduceres med det fastsatte effektiviseringskrav inden denne indregnes i indtægtsrammerne. 6. Det samlede effektiviseringskrav fastsættes som et generelt effektiviseringskrav på baggrund af den generelle produktivitetsudvikling i samfundet og et selskabsspecifikt effektiviseringskrav på baggrund af benchmarking af selskaberne. 7. Til fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav for reguleringsperioden anvendes et mål for den private sektors produktivitetsudvikling. Produktivitetsudviklingen for den nærmeste 15-års periode anvendes som approksimation for produktivitetsudviklingen de næste fire år. 8. Uanset gasdistributionsselskabernes tidligere produktivitetsudvikling kan det forventes, at selskaberne kan effektivisere deres omkostninger i

2 2/41 fremtiden, som det også er tilfældet for selskaber i de øvrige brancher i økonomien. På denne baggrund fastsættes det generelle effektiviseringskrav, som udtryk for selskabernes fremtidige effektiviseringspotentiale. 9. Produktivitetsudviklingen i den markedsmæssige økonomi i alt fra udgør 0,62 %. Det er derfor sekretariatets vurdering, at det generelle effektiviseringskrav for distributionsselskaberne bør fastsættes til 0,6 % (afrundet). 10. Fastsættelsen af det selskabsspecifikke effektiviseringskrav sker ved benchmarking af selskabernes driftsomkostninger for 2008 i den såkaldte netvolumenmodel. 11. I benchmarken tildeles DONG Gas Distribution A/S indekstallet 100 hvilket betyder, at selskabet er benchmarkens mest omkostningseffektive selskab. HNG/Midt-Nord I/S tildeles indekstallet 98 og Naturgas Fyn Distribution tildeles indekstallet Sekretariatet finder det rimeligt, at de mindre effektive selskaber skal indhente deres effektiviseringspotentiale, hhv. 2 % for HNG/Midt-Nord og 6 % for Naturgas Fyn Distribution A/S, på 10 år. 13. På baggrund af ovenstående vurderer sekretariatet, at HNG/Midt-Nord I/S bør pålægges et selskabsspecifikt effektiviseringskrav på 0,15 % årligt for perioden Ligeledes bør Naturgas Fyn Distribution pålægges et krav på 0,60 % i samme periode DONG Gas Distribution A/S er benchmarkens mest omkostningseffektive selskab og det er derfor sekretariatets vurdering, at selskabet ikke bør pålægges et selskabsspecifikt effektiviseringskrav. 15. Det endelige årlige effektiviseringskrav fastsættes således til 0,6 % for DONG Gas Distribution A/S, 0,75 % for HNG/Midt-Nord I/S og 1,20 % for Naturgas Fyn Distribution A/S. 16. For så vidt angår forrentningssatsen for nettogæld, fastsættes denne som en risikofri rente samt et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for fremmedkapital i det enkelte selskab. 17. For reguleringsperioden anvendte Energitilsynet en rentefastsættelsesmodel bestående af en portefølje af lån med forskellige optagelsestidspunkter. Sekretariatet vurderer, at denne rentefastsættelsesmodel med fordel kan videreføres. 18. Den risikofri rente fastsættes således for 2010 som et gennemsnit af 5- årige swap-referencerenter fra årene , hvilket giver en rentesats på 4,05 %.

3 3/ Kreditrisikotillæggene skal fastsættes som individuelle tillæg for selskaberne, i det omfang selskabernes risikoforhold er forskellige. I denne sammenhæng er kommunegarantien særligt relevant. Kommunegarantien medfører, at selskaberne kan opnå en meget høj kreditværdighed. 20. Det er i dag kun HNG/Midt-Nord I/S der fortsat kan optage lån med kommunegaranti og selskaberne kan derfor også forventes, at opnå et væsentligt lavere kreditrisikotillæg end DONG Gas Distribution A/S og Naturgas Fyn Distribution A/S. 21. På baggrund af låneoplysninger anmeldt af selskaberne, er det sekretariatets vurdering, at kreditrisikotillæggene for reguleringsperioden bør fastsættes til 0,40 % for HNG/Midt-Nord I/S og 1,70 % for DONG Gas Distribution A/S og Naturgas Fyn Distribution A/S. 22. For reguleringsperiodens første år 2010 fastsættes rentesatsen for nettogæld således til 4,45 % for HNG/Midt-Nord I/S og 5,75 % for DONG Gas Distribution A/S og Naturgas Fyn Distribution A/S. 23. Rentesatsen for nye aktiver og nettoomsætningsformuen fastsættes for det enkelte selskab ved anvendelse af almindelige, anerkendte økonomiske metoder. Sekretariatet har bl.a. anvendt nedenstående tre kriterier i valget af risikofri rente. Rentefastsættelsesmodellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer og tariffer. Rentefastsættelsesmodellen giver ikke mulighed for eller kun begrænset mulighed for rentearbitrage. Rentefastsættelsesmodellen er administrativ enkel, forudsigelig og gennemskuelig for selskaber og Energitilsynet. 24. Det er sekretariatets vurdering, at rentesatsen for nye aktiver og nettoomsætningsformuen bør fastsættes som en 4-årig, der er fastlagt for hele reguleringsperioden. For kreditrisikotillægget anvendes samme tillæg som ved rentesatsen for nettogælden. 25. På baggrund af sekretariatets vurderinger kan WACC en for reguleringsperioden fastsættes til 6,05 % for DONG Gas Distribution A/S, 4,67 % for HNG/Midt-Nord I/S og 5,58 % for Naturgas Fyn Distribution A/S. 26. Forrentningsgrundlaget for ovenstående rentesatser består både af værdien af nye aktiver og nettoomsætningsformuen. Førstnævnte anmeldes af selskaberne hvorimod nettoomsætningsformuen fastsættes af Energitilsynet. 27. For reguleringsperioden besluttede Energitilsynet, at nettoomsætningsformuen skulle fastsættes som 1/6 af de samlede indtægtsram-

4 4/41 mer. Sekretariatet vurderer, at denne metode med fordel kan videreføres for reguleringsperioden Som det sidste element af indtægtsrammen fastsættes et beløb til dækning af 13-omkostninger med udgangspunkt i selskaberne anmeldte budgetterede omkostninger. 13-omkostningerne udgøres bl.a. af omkostninger ved myndighedsbetjening og nettab. 29. Det skal nævnes, at en række parametre i fastsættelsen af indtægtsrammerne er budgetterede eller forudsatte værdier. Det gælder for prisudviklingen, renteudviklingen samt de budgetterede nyinvesteringer og 13- omkostninger. 30. Således vil udmeldte indtægtsrammer være foreløbige, mens de faktiske indtægtsrammer for et reguleringsår først endeligt kan fastsættes året efter udløbet af det pågældende reguleringsår.

5 5/41 Afgørelse 31. Energitilsynet vedtog at anvende følgende rentesatser og udmelde følgende indtægtsrammer for perioden : Rentesatser for nettogæld m.v. med en risikofri rente på 4,05 %, svarende til et gennemsnit af 5-årige r over 5 år, samt et risikotillæg på mellem 0,4 % og 1,7 %, jf. tabel 1, i medfør af 10, stk. 4-5 i IR BEK. Rentesatser for nye aktiver og en nødvendig nettoomsætningsformue med en risikofri rente på 3,13 %, svarende til en 4-årig for marts til august 2009, jf. tabel 2, i medfør af 12, stk. 1 i IR BEK. Effektiviseringskrav for selskaberne på mellem 0,6 % og 1,2 % på baggrund af den generelle produktivitetsudvikling og benchmarking af selskaberne, jf. tabel 3, i medfør af 15, stk. 1 i IR BEK. Indtægtsrammer for gasdistributionsselskaberne for perioden , jf. tabel 4-6, i medfør af 3, stk. 1 i IR BEK. Tabel 1. Rentesatser vedr. nettogæld m.v., 2010: Pct. DONG Gas Distribution A/S HNG/MN I/S Naturgas Fyn A/S Reference Risikofri rente 4,05 % 4,05 % 4,05 % Pkt Kreditrisikotillæg 1,70 % 0,40 % 1,70 % Pkt. 143 og 146 =Samlet fremmedkapitalrente 5,75 % 4,45 % 5,75 % Tabel 2. Rentesatser vedr. nye aktiver og nødvendig nettoomsætningsformue, : Pct. HNG/MN I/S DONG Gas Distribution A/S Naturgas Fyn A/S Reference Risikofri rente, 3,13 % 3,13 % 3,13 % Bilag 3, pkt årig swap +Kreditrisikotillæg 1,70 % 0,40 % 1,70 % Pkt. 143 og 146 =Samlet fremmedkapitalrente 4,83 % 3,53 % 4,83 % Egenkapitalrente 8,90 % 7,33 % 7,33 % Bilag 3, pkt. 60 WACC 6,05 % 4,67 % 5,58 % Pkt. 183

6 6/41 Tabel 3. Effektiviseringskrav : Selskabsspecifikt effektiviseringskrav angivet i pct. af omkostningsrammen pr. år. Generelt effektiviseringskrav angivet i pct. af omkostningsrammen pr. år. Samlet effektiviseringskrav i pct. af omkostningsrammen pr. år. DONG Gas Distribution A/S HNG/Midt- Nord I/S Naturgas Fyn Distribution A/S Reference 0 % 0,15 % 0,6 % Bilag 1, pkt. 81, 82 og 85 0,6 % 0,6 % 0,6 % Bilag 1, pkt. 35 0,6 % 0,75 % 1,20 % Pkt. 104 Tabel 4. Indtægtsrammer for DONG Gas Distribution A/S, : Mio. kr Reference Effektivitetsreguleret omkostningsramme 137, , , ,780 Pkt Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 321, , , ,451 Pkt Forrentning af nettoomsætningsformue og 18,405 18,502 18,602 18,697 Pkt. 195 materielle anlægsaktiver + Budgetterede 13-omkostninger 49,599 50,999 53,472 55,023 Pkt. 207 Indtægtsramme 527, , , ,951 Tabel 5. Indtægtsrammer for HNG/MN I/S, : Mio. kr Reference Effektivitetsreguleret omkostningsramme 272, , , ,566 Pkt Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 684, , , ,806 Pkt Forrentning af nettoomsætningsformue 32,987 32,579 32,722 32,866 Pkt. 195 og materielle anlægsaktiver + Budgetterede 13-omkostninger 90,602 92,822 95,441 98,145 Pkt. 208 Indtægtsramme 1.079, , , ,382 Tabel 6. Indtægtsrammer for Naturgas Fyn A/S, : Mio. kr Reference Effektivitetsreguleret omkostningsramme 40,762 42,453 44,228 46,090 Pkt Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 78,213 78,333 78,460 72,087 Pkt Forrentning af nettoomsætningsformue og 3,668 3,703 3,740 3,718 Pkt. 195 materielle anlægsaktiver + Budgetterede 13-omkostninger 42,386 44,328 46,366 48,505 Pkt. 209 Indtægtsramme 165, , , ,400

7 7/41 Sagsfremstilling 32. Distributionsselskaberne har et naturligt monopol på transport af gas i hver deres geografiske område. Markedet for distribution af gas er derfor ikke konkurrencepræget og der skabes ikke naturlige incitamenter til effektivisering gennem konkurrence mellem selskaberne. På denne baggrund er selskaberne underlagt offentlig regulering og selskaberne har siden 1. januar 2005 været underlagt en indtægtsrammeregulering. 33. Indtægtsrammerne fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, afskrivninger og forrentning ved en effektiv drift af selskaberne. Udmeldingen af indtægtsrammerne forudsætter bl.a. fastsættelse af relevante rentesatser, modelparametre og effektiviseringskrav. 34. I henhold til 4, stk. 3 i IR BEK skal Energitilsynet udmelde indtægtsrammerne senest den 15. september. Sekretariatet har indgået i en dialog med gasdistributionsselskaberne og Energistyrelsen omkring udsættelse af udmeldingsfristen. Dette har resulteret i en dispensation således, at udmelding af indtægtsrammer først skal ske senest den 30. september. 35. Sekretariatet har løbende været i dialog med selskaberne i forbindelse med indhentning af nødvendig information til fastsættelsen af indtægtsrammerne. Der er desuden blevet afholdt møder den 31. marts og 23. juni med det formål, at diskutere ændringer i benchmarkmodellen og skabe overensstemmelse i selskabernes opgørelsesmetoder. 36. I denne sammenhæng har selskaberne skulle indsende en revisorpåtegning sammen med oplysningerne til brug for benchmarken. På nuværende tidspunkt har HNG/Midt-Nord I/S og Naturgas Fyn Distribution A/S et udestående i form af denne revisorpåtegning. Benchmarken og effektiviseringskravet er således fastsat med forbehold for eventuelle ændringer som følge af revisorernes bemærkninger. 37. I det følgende beskrives først lovgrundlaget for fastsættelsen af indtægtsrammer for gasdistributionsselskaberne. Herefter følger vurderingsafsnittet hvor indtægtsrammernes enkelte elementer grundigt gennemgås. Endeligt indeholder notatet tre bilag. Bilag 1 beskriver benchmarken og fastsættelsen af selskabernes effektiviseringskrav. I bilag 2 fastsættes selskabernes kreditrisikotillæg og dette indeholder derfor fortrolige låneoplysninger. Bilag 3 beskriver fastsættelse af WACC en og de underliggende parametre.

8 8/41 Lovgrundlag 38. I henhold til bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2005 Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaberne, skal Energitilsynet udmelde indtægtsrammer for reguleringsperioden Bekendtgørelsen (i det følgende benævnt IR BEK) har hjemmel i naturgasforsyningslovens 37, stk. 3, 37 a, stk. 2 og 5, 50, stk. 1 og 54, hvor det fremgår, at ministeren fastsætter regler om fastsættelse af indtægtsrammer for distributionsselskaberne. 40. Indtægtsrammerne består af fire delkomponenter, jf. 6, stk. 1. En omkostningsramme til dækning af driftsomkostninger og omkostninger til afskrivning af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med den 1, januar Et beløb til forrentning og afdrag af nettogæld Et beløb til forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 2005 Et beløb til dækning af de faktiske omkostninger ved visse aktiviteter, jf. 13. Omkostningsrammen 41. Den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, fastsættes som selskabets gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger i de tre første år af den foregående periode og det fjerde år af reguleringsperioden forud for den foregående reguleringsperiode, jf. 7, stk For reguleringsperioden fastsættes denne del af omkostningsrammen således som selskabets gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger i perioden Bekendtgørelsens 7, stk. 4 fastlægger dog en øvre grænse for det beløb der kan indregnes i omkostningsrammen til dækning af driftsomkostninger. Dette beløb kan ikke overstige det effektivitetsregulerede beløb der er indregnet i omkostningsrammen for det fjerde år i den foregående periode. 44. Omkostningsrammen for perioden fastsættes således på baggrund af selskabernes realiserede gennemsnitlige driftsomkostninger i perioden , medmindre disse overstiger det effektivitetsregulerede beløb fastsat for Den øvre grænse for beløbet der indregnes i omkost-

9 9/41 ningsrammen betyder, at evt. høje driftsomkostninger i den foregående periode ikke indregnes i omkostningsrammen for den efterfølgende periode. 45. Inden ovenstående del af omkostningsrammen indregnes i indtægtsrammen korrigeres den for pris- og lønudviklingen, jf. 7, stk Den resterende del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af omkostninger til afskrivninger, fastsættes som de budgetterede årlige afskrivninger på aktiver anskaffet fra og med den 1. januar 2005, jf. 7, stk Det bemærkes, at der efter hvert kalenderår foretages efterregulering af indtægtsrammen vedr. de budgetterede afskrivninger i forhold til de faktisk afholdte investeringer, jf. bekendtgørelsens kapitel Inden den samlede omkostningsramme indregnes i indtægtsrammen reduceres den med det beløb, som udmønter effektiviseringskravet efter 15, jf. 7, stk Effektiviseringskravet består af et individuelt krav til det enkelte selskab fastsat af Energitilsynet under hensyn til det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale og under hensyntagen til forsyningssikkerheden, jf. 15, stk Beregningen af det enkelte selskabs effektviseringspotentiale sker på baggrund af en sammenligning (benchmarking) af selskabernes driftsomkostninger i den foregående reguleringsperiode, jf. 15, stk. 2. For forrige reguleringsperiode anvendte Energitilsynet den såkaldte Netvolumenmodel ved fastsættelsen af det selskabsspecifikke effektiviseringskrav. 51. Ved fastsættelse af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale kan Energitilsynet endvidere inddrage sammenligninger med udenlandske naturgasdistributionsselskaber samt produktivitetsudviklingen i andre sektorer, jf. 15, stk. 6. I forrige reguleringsperiode fastsatte Energitilsynet det generelle effektiviseringskrav på baggrund af produktivitetsudviklingen i andre sektorer. 52. Energitilsynet skal offentliggøre den metode, som anvendes ved beregning af selskabernes effektiviseringspotentiale samt de væsentligste forudsætninger og vurderinger, som ligger til grund for fastsættelsen af de individuelle effektiviseringskrav, jf. 16. Forrentning og afdrag af nettogæld 53. Indtægtsrammen indeholder efter 6, stk. 1, nr. 2 et beløb til forrentning og afdrag på nettogæld samt forrentning og regenerering af indskudskapital pr. den 31. december 2004.

10 10/ Dette beløb beregnes som en annuitet på summen af nettogælden, hensættelser til abandonment og indskudskapitalen i den reguleringsmæssige åbningsbalance. Selskaberne anmelder løbetiden på annuiteten, jf. 10, stk Energitilsynet fastsætter rentesatsen, der anvendes ved beregning af annuiteten. Rentesatsen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri rente samt et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for fremmedkapital i det enkelte selskab, jf. 10, stk Uanset bestemmelsen i 10, stk. 4 fastsættes rentesatsen for den del af gælden, der er omfattet af fastrenteaftaler indgået mellem staten og henholdsvis Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S for perioden 2006 til 2010 i overensstemmelse med disse aftaler, jf. 10, stk For perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2014 reduceres annuiteten dog med et beløb svarende til den del af annuiteten, der medgår til forrentning af indskudskapitalen, jf. 10, stk. 8. Forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar I indtægtsrammen indregnes i henhold til 11, stk. 1 forrentningen af værdien af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med 1. januar 2005 ultimo det sidste år i den foregående reguleringsperiode, tillagt en nødvendig nettoomsætningsformue til udførelse af distributionsaktiviteter. 59. Energitilsynet fastsætter størrelsen af den nødvendige nettoomsætningsformue og offentliggør samtidigt det beslutningsgrundlag, der er anvendt herved, jf. 11, stk Forrentningsgrundlaget fastsættes jf. 11, stk. 3 foreløbigt på grundlag af de materielle anlægsaktivers værdi ultimo det tredje år i den foregående reguleringsperiode, dvs Ved korrektionen af indtægtsrammer efter kapitel 5 korrigeres forrentningen som følge af ændringer i forrentningsgrundlaget i det fjerde år af den foregående reguleringsperiode. 61. Forrentningssatsen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri rente samt et risikotillæg, der afspejler risikoforhold og skattepligt i det enkelte selskab. Ved fastsættelse af forrentningssatsen forudsættes en egenkapitalandel på 30 pct., jf. 12, stk På baggrund af ovenstående paragraf har Energitilsynet ved sidste reguleringsperiode fundet det naturligt, at fastsætte forrentningssatsen efter en WACC-model. WACC en (Weighted Average Cost of Capital) udtrykker de gennemsnitlige kapitalomkostninger til egenkapital og fremmedkapital i selskaberne.

11 11/41 13 omkostninger 63. Indtægtsrammens sidste delkomponent er de omkostninger, som selskaberne i budgetterer at afholde i henhold til 13, stk. 1. Det drejer sig om omkostninger ved myndighedsbetjening og nettab, samt de omkostninger, som selskaberne er pålagt i henhold til lov om gasinstallationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. 64. Det bemærkes, at der efter hvert kalenderår foretages en efterregulering af indtægtsrammen vedr. de budgetterede 13-omkostninger i forhold til de faktisk afholdte 13-omkostninger, jf. bekendtgørelsens kapitel Udover bekendtgørelsen har Energitilsynet og Energiklagenævnet truffet afgørelser, der har relevans for fastsættelsen af indtægtsrammer for gasdistributionsselskaberne. Energitilsynets afgørelse af 27. juni 2005, Principper for fastsættelse af nettoomsætningsformue 66. I afgørelsen af 27. juni 2005 besluttede Energitilsynet, at nettoomsætningsformuen samlet burde udgøre 60 dages indtægter/udgifter svarende til 1/6 af året indtægtsramme. 67. Det er imidlertid ikke muligt at opgøre indtægtsrammens størrelse før end størrelsen op nettoomsætningsformuen foreligger. Energitilsynet fandt derfor, at nettoomsætningsformuen konkret skulle opgøres som 1/6 af indtægtsrammen opgjort ekskl. forrentning af nettoomsætningsformue men tillagt en andel, der ville afhænge af den endelige forrentningssats og som sikrede, at nettoomsætningsformuen reelt blev beregnet som 1/6 af den samlede indtægtsramme 1. Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2006, Formandsafgørelse vedr. indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber år udstrækning af effektiviseringskrav til at omfatte afskrivninger på nyinvesteringer 68. I forhold til afgørelsen af 31. oktober 2005 drøftede Energitilsynet hensigtsmæssigheden af at udstrække effektiviseringskravet til at omfatte afskrivninger på nyinvesteringer. Imidlertid foreskriver bekendtgørelsen, at effektiviseringskravet skal pålægges hele omkostningsrammen, der består af såvel driftsomkostninger og afskrivninger på nyinvesteringer. 1 Da nettoomsætningsformuen (N) vurderes, at skulle udgøre 1/6 af indtægtsrammen (I) fås: N = I 6 N = ( Iˆ + f N ) 6 N = Iˆ ( 6 f ), hvor Î er defineret som indtægtsrammen eksklusiv forrentning af nettoomsætningsformuen og f er forrentningssatsen.

12 12/ Energistyrelsen har dog efterfølgende skriftligt meddelt Energitilsynet, at såfremt Energitilsynet alene benchmarker på driftsomkostningerne og undlader at inddrage investeringer (efter 15, stk. 5) i beregningen af selskabernes effektivitet, åbner bekendtgørelsesteksten mulighed for, at undlade at pålægge afskrivninger på nyinvesteringer et effektiviseringskrav. 70. På baggrund af Energistyrelsens tilkendegivelse valgte Energitilsynet, at frafalde effektiviseringskravet på afskrivninger for nyinvesteringer. Energiklagenævnets afgørelse af 7. januar 2008 og 11. marts 2008 om forrentning af indskudskapital 71. Ved klagenævnets afgørelser blev det fastslået, at selskabernes indskudskapital må anses for at være forrentet i årene fra stiftelsen til 1. januar Dette betyder konkret, at åbningsbalancerne er blevet korrigeret i overensstemmelse med klagenævnets afgørelser. Energiklagenævnets afgørelse af 28. marts 2008 om effektiviseringskrav og indtægtsrammer for DONG Gas Distribution A/S, Naturgas Fyn A/S og HNG/Midt-Nord for perioden I afgørelsen af 31. oktober 2005 vedrørende effektiviseringskrav og indtægtsrammer for perioden fandt Energitilsynet, at selskabernes effektiviseringskrav hensigtsmæssigt kunne fastsættes som et generelt effektiviseringskrav tillagt et selskabsspecifikt effektiviseringskrav. 73. Det generelle effektiviseringskrav blev fastsat på baggrund af sammenligninger med produktivitetsudviklingen i andre sektorer. Det selskabsspecifikke effektiviseringskrav blev fastsat på baggrund af en benchmark af selskabernes driftsomkostninger. 74. Selskaberne påklagede bl.a. indregningen af et generelt effektiviseringskrav i fastsættelsen af selskabernes samlede effektiviseringskrav. Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets afgørelse af 31. oktober mht. indregningen af et generelt effektiviseringskrav.

13 13/41 Begrundelse 75. Fastsættelsen af indtægtsrammerne er i det nedenstående opdelt i fire kapitler, som gennemgår indtægtsrammerne s fire delelementer - omkostningsrammer, forrentning og afdrag af nettogæld m.v., forrentning af aktiver idriftsat efter den 1. januar 2005 og en nødvendig nettoomsætningsformue, samt 13-omkostninger. Endeligt kommer der til sidst et afsnit, der samler resultaterne til indtægtsrammerne for Omkostningsrammer Indtægtsrammerne for naturgasdistributionsselskaberne indeholder som ét af flere elementer en omkostningsramme, der fastsættes med henblik på dækning af afskrivninger af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med 1. januar 2005 samt driftsomkostninger bortset fra finansielle udgifter. 77. Omkostningsrammen indeholder to elementer fastsættelse af et beløb til dækning af driftsomkostninger og fastsættelse af et beløb til dækning af omkostninger til afskrivninger. 78. Den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, fastsættes på baggrund af selskabets gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger i perioden Indtægtsrammebekendtgørelsens 7, stk. 4 fastsætter dog en øvre grænse for det beløb der kan indregnes i omkostningsrammen efter 7, stk. 1. Såfremt de gennemsnitlige driftsomkostninger i perioden overstiger det effektivitetsregulerede beløb til dækning af driftsomkostninger i omkostningsrammen for 2009, skal sidstnævnte beløb anvendes som udgangspunkt for omkostningsrammen for reguleringsperioden I henhold til 7, stk. 4 i IR BEK og afgørelsen af 31. oktober 2005 fastsættes den øvre grænse for driftsomkostninger for perioden , før pris- og lønkorrektion samt effektiviseringskrav, til 118,933 mio. kr. for DONG Gas Distribution A/S, 205,381 mio. kr. for HNG/Midt-Nord I/S og 36,951 mio. kr. for Naturgas Fyn Distribution A/S, jf. tabel 7. Tabel 7. Effektivitetsreguleret beløb til dækning af driftsomkostninger 2009: Mio. kr. DONG Gas Distribution A/S HNG/MN I/S Naturgas Fyn A/S Effektivitetsreguleret beløb 2 118, ,381 36,591 2 De effektivitetsregulerede driftsomkostninger fremkommer som driftsomkostninger i alt for 2009 fratrukket effektiviseringskravet, jf. afgørelsen af 31. oktober 2005 pkt F.eks. er beløbet fremkommet ved at fratrække 1,5 % fra 120,744 mio. kr. for DONG, 1,5 % fra 208,509 mio. kr. for HNG/Midt-Nord og 2,5 % fra 37,529 mio. kr. for Naturgas Fyn Distribution.

14 14/ Det bemærkes, at ovenstående beløb alene udgør en foreløbig grænse. Værdien fastsættes først endeligt i 2010 med udmeldingen af korrigerede omkostningsrammer for Ved fastsættelsen af de korrigerede omkostningsrammer for 2009 anvendes samme metode som i perioden Fastsættelsen af de gennemsnitlige driftsomkostninger for nødvendiggør, at driftsomkostningerne opgøres i samme års priser og endvidere er sammenlignelige med det effektivitetsregulerede beløb fra Dette opnås ved en pris- og lønkorrektionen i henhold til 7, stk. 5 og bilag 1 i IR BEK. 83. Faktoren for pris- og lønkorrektionen fastsættes på baggrund af et sammenvejet indeks med 70 pct. lønandel (ILON2) og 30 pct. materialeandel (PRIS 10). Indeksene leveres fra Danmarks Statistik. 84. Udviklingen i indeksene fra 2005 til 2008 følger den faktiske udvikling, hvorimod udviklingen fra 2009 og frem estimeres. Fra 2009 konstrueres indeksene under antagelsen om, at udviklingen fortsætter i samme tempo som fra 2007 til Den endelige pris- og lønkorrektion fastsættes i forbindelse med den efterfølgende årlige korrektion af indtægtsrammerne i henhold til kapitel 5 i IR BEK. 86. Korrigeret for udviklingen i pris- og lønindekset udgør de gennemsnitlige årlige driftsomkostninger fra i 2009-priser for DONG Gas Distribution A/S 150,840 mio. kr., jf. tabel 8. Tabel 8. Driftsomkostninger for DONG Gas Distribution A/S for : Mio. kr. Faktiske omkostninger løbende priser Pris- og lønkorrektion Faktiske omkostninger 2009 priser Driftsomkostninger ,846 18,56 % 152,765 Driftsomkostninger ,876 14,71 % 165,040 Driftsomkostninger ,557 10,36 % 152,906 Driftsomkostninger ,267 5,05 % 132,649 Gennemsnit 150,840

15 15/ Korrigeret for udviklingen i pris- og lønindekset udgør de gennemsnitlige årlige driftsomkostninger fra i 2009-priser for HNG/Midt- Nord I/S 217,249 mio. kr., jf. tabel 9. Tabel 9. Driftsomkostninger for HNG/Midt-Nord I/S for : Mio. kr. Faktiske omkostninger løbende priser Pris- og lønkorrektion Faktiske omkostninger 2009 priser Driftsomkostninger ,761 18,56 % 206,018 Driftsomkostninger ,240 14,71 % 220,518 Driftsomkostninger ,284 10,36 % 224,337 Driftsomkostninger ,629 5,05 % 218,124 Gennemsnit 217, Korrigeret for udviklingen i pris- og lønindekset udgør de gennemsnitlige årlige driftsomkostninger fra i 2009-priser for Naturgas Fyn Distribution A/S 41,115 mio. kr., jf. tabel 10. Tabel 10. Driftsomkostninger for Naturgas Fyn Distribution A/S for : Mio. kr. Faktiske omkostninger løbende priser Pris- og lønkorrektion Faktiske omkostninger 2009 priser Driftsomkostninger ,728 18,56 % 44,732 Driftsomkostninger ,810 14,71 % 41,078 Driftsomkostninger ,009 10,36 % 39,739 Driftsomkostninger ,038 5,05 % 38,910 Gennemsnit 41, For samtlige selskaber gælder der, at de gennemsnitlige driftsomkostninger reguleret efter pris- og lønindeks overstiger det effektivitetsregulerede beløb til dækning af driftsomkostninger i 2009, jf. tabel 11. Tabel 11. Sammenligning af grundlag for omkostningsrammen: Mio. kr. DONG Gas Distribution A/S HNG/MN I/S Naturgas Fyn A/S Effektivitetsreguleret beløb 118, ,381 36,591 Gennemsnitlige driftsomkostninger 150, ,249 41, Ved fastsættelsen af omkostningsrammen finder 7, stk. 4 i IR BEK derfor anvendelse og driftsomkostningerne for reguleringsperioden 2010-

16 16/ fastsættes dermed på baggrund af de foreløbige effektivitetsregulerede beløb til dækning af driftsomkostninger i 2009, jf. tabel Det bemærkes, at ovenstående fastsættelse sker under forbehold for ændringer, som følge af opgørelsen af de korrigerede omkostningsrammer for 2009, samt den faktiske udvikling i pris- og lønindekset. Omkostningsrammerne for er således foreløbige indtil indtægtsrammerne for 2009 er endeligt fastsatte, hvilket sker i overensstemmelse med metoden anvendt for Den anden del af omkostningsrammen indeholder et beløb til dækning af omkostninger til afskrivninger. Dette beløb fastsættes som selskabernes budgetterede årlige afskrivninger 93. Selskaberne har anmeldt nedenstående budgetterede afskrivninger for reguleringsperioden Tabel 12. Budgetterede afskrivninger for DONG Gas Distribution A/S for : Mio. kr. Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,000 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,000 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,000 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,000 Tabel 13. Budgetterede afskrivninger for HNG/Midt-Nord I/S for : Mio. kr. Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,000 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,000 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,400 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,100 Tabel 14. Budgetterede afskrivninger for Naturgas Fyn Distribution A/S for : Mio. kr. Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,780 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,000 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,220 Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer ,440

17 17/ Inden omkostningsrammen bliver indregnet i indtægtsrammen, fratrækkes det beløb, som udmønter det af sekretariatet fastsatte effektiviseringskrav. 95. Det samlede effektiviseringskrav fastsættes som et generelt effektiviseringskrav på baggrund af den generelle produktivitetsudvikling i samfundet og et selskabsspecifikt effektiviseringskrav på baggrund af benchmarking af selskaberne. De detaljerede beregninger af effektiviseringskravene er henlagt til bilag Til fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav for reguleringsperioden anvendes et mål for den private sektors produktivitetsudvikling. Produktivitetsudviklingen for den nærmeste 15-års periode anvendes som approksimation for produktivitetsudviklingen de næste fire år. 97. Uanset gasdistributionsselskabernes tidligere produktivitetsudvikling kan det forventes, at selskaberne kan effektivisere deres omkostninger i fremtiden, som det også er tilfældet for selskaber i de øvrige brancher i økonomien. På denne baggrund fastsættes det generelle effektiviseringskrav, som udtryk for selskabernes fremtidige effektiviseringspotentiale. 98. Produktivitetsudviklingen i den markedsmæssige økonomi i alt fra udgør 0,62 %. Det er derfor sekretariatets vurdering, at det generelle effektiviseringskrav for distributionsselskaberne bør fastsættes til 0,6 % (afrundet). 99. Fastsættelsen af det selskabsspecifikke effektiviseringskrav sker ved benchmarking af selskabernes driftsomkostninger for 2008 i den såkaldte netvolumenmodel I benchmarken tildeles DONG Gas Distribution A/S indekstallet 100 hvilket betyder, at selskabet er benchmarkens mest omkostningseffektive selskab. HNG/Midt-Nord I/S tildeles indekstallet 98 og Naturgas Fyn Distribution tildeles indekstallet Sekretariatet det rimeligt, at de mindre effektive selskaber skal indhente deres effektiviseringspotentiale, hhv. 2 % for HNG/Midt-Nord og 6 % for Naturgas Fyn Distribution A/S, på 10 år På baggrund af ovenstående vurderer sekretariatet, at HNG/Midt-Nord I/S bør pålægges et selskabsspecifikt effektiviseringskrav på 0,15 % årligt for perioden Ligeledes bør Naturgas Fyn Distribution pålægges et krav på 0,60 % i samme periode DONG Gas Distribution A/S er benchmarkens mest omkostningseffektive selskab og det er derfor sekretariatets vurdering, at selskabet ikke bør pålægges et selskabsspecifikt effektiviseringskrav.

18 18/ Det samlede årlige effektiviseringskrav fastsættes således til 0,6 % for DONG Gas Distribution A/S, 0,75 % for HNG/Midt-Nord I/S og 1,20 % for Naturgas Fyn Distribution A/S, jf. tabel 15. Tabel 15. Effektiviseringskrav : DONG Gas Distribution HNG/Midt- Naturgas Fyn A/S Nord I/S Distribution A/S Effektiviseringskrav 0,60 % 0,75 % 1,20 % 105. På baggrund af ovenstående driftsomkostninger, pris- og lønkorrektion, anmeldte afskrivninger og effektiviseringskrav kan omkostningsrammen for reguleringsperioden fastsættes i henhold til 7 i IR BEK Bekendtgørelsen foreskriver klart, at effektiviseringskravet skal pålægges både driftsomkostninger og afskrivninger på nyinvesteringer. I forbindelse med udarbejdelsen af indtægtsrammer for reguleringsperioden søgte man både fra tilsynets og branchens side, at begrænse effektiviseringskravet til driftsomkostningerne alene Energistyrelsen har efterfølgende skriftligt meddelt Energitilsynet, at der i bekendtgørelsesteksten er mulighed for, at undlade at pålægge afskrivninger på nyinvesteringer et effektiviseringskrav såfremt, at benchmarken ikke inddrager investeringer i beregningen. På denne baggrund fastsættes effektiviseringskravet eksklusiv afskrivninger på nyinvesteringer For DONG Gas Distribution A/S beregnes følgende omkostningsrammer for reguleringsperioden :

19 19/41 Tabel 16. Omkostningsramme for DONG Gas Distribution A/S for : Mio. kr Reference Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, 118, , , ,933 Pkt priser Pris/løn-korrektion 5,06 % 10,39 % 16,00 % 21,91 % Pkt. 83 Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, 124, , , ,636 pris/løn-korrigeret 3, årets priser Effektiviseringskrav 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % Pkt. 104 Absolutte årlige effektiviseringskrav, årets priser Effektivitetsregulerede beløb til dækning af driftsomkostninger, årets priser Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer, årets priser Effektivitetsreguleret omkostningsramme, årets priser 0,750 0,783 0,819 0, , , , ,780 13,000 15,000 16,000 17,000 Pkt , , , , For HNG/Midt-Nord I/S beregnes følgende omkostningsrammer for reguleringsperioden : Tabel 17. Omkostningsramme for HNG/Midt-Nord for : Mio. kr Reference Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, 205, , , ,381 Pkt priser Pris/løn-korrektion 5,06 % 10,39 % 16,00 % 21,91 % Pkt. 83 Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, 215, , , ,306 pris/løn-korrigeret 4, årets priser Effektiviseringskrav 0,75 % 0,75 % 0,75 % 0,75 % Pkt. 104 Absolutte årlige effektiviseringskrav, årets priser Effektivitetsregulerede beløb til dækning af driftsomkostninger, årets priser Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer, årets priser Effektivitetsreguleret omkostningsramme, årets priser 1,618 1,688 1,762 1, , , , ,466 58,000 57,000 61,400 65,100 Pkt , , , ,566 3 For perioden er tallet endvidere korrigeret for det absolutte effektiviseringskrav (kun vedr. driftsomkostninger), som selskabet er pålagt i de foregående år. For 2011 er driftsomkostningerne beregnet som 118,933*1,1039 0,750 = 130, For perioden er tallet endvidere korrigeret for det absolutte effektiviseringskrav (kun vedr. driftsomkostninger), som selskabet er pålagt i de foregående år. For 2011 er driftsomkostningerne beregnet som 205,381*1,1039 1,618 = 225,108.

20 20/ For Naturgas Fyn Distribution A/S beregnes følgende omkostningsrammer for reguleringsperioden : Tabel 18. Omkostningsramme for Naturgas Fyn Distribution A/S for : Mio. kr Reference Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, 36,591 36,591 36,591 36,591 Pkt priser Pris/løn-korrektion 5,06 % 10,39 % 16,00 % 21,91 % Pkt. 83 Driftsomkostninger i alt i henhold til 7, pris/løn-korrigeret 5, årets priser 38,444 39,932 41,506 43,168 Effektiviseringskrav 1,20 % 1,20 % 1,20 % 1,20 % Pkt. 104 Absolutte årlige effektiviseringskrav, årets priser Effektivitetsregulerede beløb til dækning af driftsomkostninger, årets priser Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer, årets priser Effektivitetsreguleret omkostningsramme, årets priser 0,461 0,479 0,498 0,518 37,982 39,453 41,008 42,650 2,780 3,000 3,220 3,440 Pkt ,762 42,453 44,228 46, Forrentning og afdrag af nettogæld m.v Indtægtsrammen skal efter 6, stk. 2 i IR BEK indeholde et beløb til forrentning og afdrag på nettogæld samt forrentning og regenerering af indskudskapital pr. den 31. december Dette beløb beregnes som en annuitet på summen af nettogælden, hensættelser til abandonment og indskudskapitalen i den reguleringsmæssige åbningsbalance I henhold til 10, stk. 2 i IR BEK anmelder selskaberne den løbetid de ønsker at anvende på annuiteten. Løbetiden skal som minimum strække sig fra 1. januar 2005 til 31. december 2014 og opgøres i hele kalenderår. HNG/Midt-Nord I/S har valgt en løbetid til 2014, Naturgas Fyn Distribution A/S til 2025 og DONG Gas Distribution A/S til Ved fastsættelsen af den endelige annuitet skal der endvidere korrigeres for kompensation ved opgørelse af lån og finansielle aftaler, samt HNG/Midt-Nord s fastrenteaftale. 5 For perioden er tallet endvidere korrigeret for det absolutte effektiviseringskrav (kun vedr. driftsomkostninger), som selskabet er pålagt i foregående år. For 2011 er driftsomkostningerne beregnet som 36,591*1,1039 0,461 = 39,932.

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03744 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1.

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1. Energitilsynet skal fastsætte foreløbige indtægtsrammer for

Læs mere

At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer

At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer Resumé 1. Energitilsynet skal for perioden 2006-2009 fastsætte omkostningsrammer, rentesats for forrentning af nettogæld samt rentesats for forrentning af nyinvesteringer, 13-omkostninger og indtægtsrammer.

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber

Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber BEK nr 1117 af 14/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0012

Læs mere

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET Energitilsynets møde 105 den 28. september 2009 28-09-2009 GAS 4/0820-0403-0031 4/0820-0403-0032 4/0820-0403-0033 /KHA Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

7. HNG/Midt-Nords distribution anmodning om godkendelse af en udvidelse af omkostningsrammen som følge af nye krav.

7. HNG/Midt-Nords distribution anmodning om godkendelse af en udvidelse af omkostningsrammen som følge af nye krav. Referat Energitilsynsmøde den 28. september 2009 Dagsorden 1. Inhabilitet på møde nr. 105. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.

Læs mere

HNG/Midt-Nord I/S, Naturgas Fyn A/S og DONG Distribution

HNG/Midt-Nord I/S, Naturgas Fyn A/S og DONG Distribution (Naturgasforsyning) HNG/Midt-Nord I/S, Naturgas Fyn A/S og DONG Distribution A/S over Energitilsynet af 31. oktober 2005 effektivitetskrav og indtægtsrammer for DONG Distribution A/S, Naturgas Fyn A/S

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S (DGD) Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 fastsættelse af indtægtsrammen for selskabet for 2014-2017

DONG Gas Distribution A/S (DGD) Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 fastsættelse af indtægtsrammen for selskabet for 2014-2017 (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM DONG Gas Distribution

Læs mere

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. Rentesatsen til brug for aktiver idriftsat

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S

ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. MARTS 2015 ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S 24. marts 2015 Detail & Distribution 14/13428 LBA/LRN RESUMÉ 1. Denne sag drejer sig om omlægning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 29. oktober 2013 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. Rentesatsen til brug for aktiver

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013 www.pwc.dk Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster Revision. Skat. Rådgivning. Parter Statens Luftfartsvæsen (regulerende myndighed) CPH Lufthavnsselskaber Forhandlinger om takster Princip:

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Dong Gas Distribution A/S ændring af løbetid på afvikling af nettogæld

Dong Gas Distribution A/S ændring af løbetid på afvikling af nettogæld ENERGITILSYNET 1. maj 2013 Sagsnr. 12/15635 /LBA Dong Gas Distribution A/S ændring af løbetid på afvikling af nettogæld Resume 1. Denne sag drejer sig om en forkortelse af Dong Gas Distributions A/S (herefter

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Forsyning Helsingør Vand A/S Att.: Annette Christensen Haderslevvej 25 3000 Helsingør Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00083 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat

TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat INDLEDNING Vi står over for en fundamental anderledes økonomisk

Læs mere

RAPPORT, SEPTEMBER 2017

RAPPORT, SEPTEMBER 2017 RAPPORT, SEPTEMBER 2017 PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 Side 2/6 ENERGITILSYNET PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTFORDELINGEN

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Børkop Vandværk A.m.b.A. Att.: Per Møller Børkop Skovvej 130 7080 Børkop Den 9. november 2016 Sag nr. 16/00061 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HEDENSTED VANDVÆRK Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted Den 1. december 2016 Sag nr. 16/00120 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 7. december 2016 Sag nr. 16/00132 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Økonomiske rammer for vandselskaber

Økonomiske rammer for vandselskaber Økonomiske rammer for vandselskaber Side 1 Økonomiske rammer for vandselskaber - Djævlen ligger i detaljen Side 2 1 Hovedtræk i den økonomiske regulering Gældende regulering Ny regulering Alle lovomfattede

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Forrentning af indskudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S

Forrentning af indskudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S ENERGITILSYNET 26. 06. 2012 VARME 4/0920-0303-0052 Forrentning af indskudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S 1 Indledning... 2 2 Afgørelse og tilkendegivelse... 5 3 Sagsfremstilling...

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for NK-Spildevand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00260 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Udgave 1, 20. november 2013

Udgave 1, 20. november 2013 BEK nr 9287 af 20/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00026 Senere ændringer til forskriften Ingen Bestemmelser

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Glostrup Kommune har en passende andel af fast finansiering,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00321 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00171 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet

Læs mere

Netvirksomhedernes mulige fremtidige regulering

Netvirksomhedernes mulige fremtidige regulering Netvirksomhedernes mulige fremtidige regulering Anders Stouge, vicedirektør Net-temadag, den 3. december 2014 3 formål 3 indsatsområder 16 hovedanbefalinger 97 konkrete vurderinger og anbefalinger 5 hensyn

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Dato: 29.. oktober 2013 Sag: 13/03759 Sagsbehandler: /lba, lic, laa Afd.: Detail og Distribution Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen 24-11-2011 VAND /FIB Justeringer i prisloftbekendtgørelsen Dette papir indeholde en liste over emneområder, hvor det kan overvejes at justere reglerne i prisloftbekendtgørelsen. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Dragør Kommune har en passende fordeling mellem fast

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden BILAG 23 WACC 10. november 2016 Engros & Transmission 14/11594 LVT/MHB/SAAN/IHO VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER Markedsrisikopræmie for perioden 1980-2015 1. DONG mener, at det er forkert, at SET anvender

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C Den 3. november 2017 Sag nr. 16/00290 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Vejle Spildevand A/S Att.: Jesper Villumsen Toldbodvej 15 7100 Vejle 18. november 2011 Sag 4/1020-0600-0048 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Assens Rensning A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00162 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

NY REGULERING I FJERNVARMESEKTOREN

NY REGULERING I FJERNVARMESEKTOREN GÅ HJEM MØDER NY REGULERING I FJERNVARMESEKTOREN Astrid Birnbaum, faglig chef Dansk Fjernvarme abi@danskfjernvarme.dk GÅ HJEM MØDER KOLDING, AALBORG OG RINGSTED Dagsorden Gennemgang af embedsværkets anbefaling:

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faaborg-Midtfyn Kommune anbefales at indgå renteswap

Læs mere