råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning"

Transkript

1 Sydbank Markets informerer marts 28 Aktier nede i bølgedal stemningspilen for aktier peger lidt ned på den korte bane Fastforrentede lån giver god ly i uvejret lån med variabel rente er billigere, men risikoen er høj EM er rustet til økonomisk krise råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning Sæt din formue i gear i de nye selskaber FormueEvolution I og II sætter du og Sydbank dine investeringer rigtigt sammen

2 Indhold 4 Plej formuen med FormueEvolution 6 Siden sidst 8 Den globale økonomi 12 Aktiemarkedet 16 Obligationsmarkedet 2 Emerging Markets 24 Investeringssammensætning 25 Hvad sker der, hvis Sydbank anbefaler 27 Kontaktpersoner i Sydbank 28 Sydbanks forventninger Michael Andersen ansvarshavende redaktør Ingen depression i udsigt Efter den værste børsstart i årtier har flere sortseende finansanalytikere og kommentatorer draget paralleller til 193 ernes børskrak og økonomiske depression, dvs. en meget kraftig, langstrakt økonomisk recession. Parallellen skyldes, at hovedkilden til den aktuelle amerikanske lavvækst eller recession det ved vi først med sikkerhed om tre til seks måneder foruden krisen i hussektoren er en kreditkrise med potentiale til at udvikle sig en egentlig bankkrise som i 193 erne. Vi anser imidlertid risikoen for en depression for meget lille uagtet at en flerårig amerikansk lavvækstperiode i stigende grad forekommer sandsynlig. For i modsætning til 193 erne lempes pengepolitikken denne gang både hurtigt og meget markant, ligesom finanspolitikken også lempes mærkbart de kommende måneder. Det er samtidig stærkt betryggende, at den nuværende centralbankdirektør i USA, professor Ben Bernankes, teoretiske speciale netop er håndtering af bankkriser. Specialartiklen i dette nummer handler om Sydbanks lancering af to nye investeringsselskaber, FormueEvolution I og II, der er blandt de største produktnyskabelser i Sydbank i mange år. En understregning af vores optimisme på et-to års sigt, om end desværre ingen garanti for, at vi har set aktiebunden i denne gang efter globale aktiekursfald på over 2 % siden medio 27. Et gammelt investeringsråd siger imidlertid, at man bør investere, når andre er frygtsomme, mens man bør sælge, når andre er grådige. Det er svært, men der er næppe tvivl om, at der aktuelt er flere frygtsomme end grådige investorer God læselyst! Sydbank Markets Analyseafdelingen Postboks Aabenraa tlf fax sydbank.dk Redaktion: Underdirektør Michael Andersen tlf (ansv.) Aktieanalysechef Bjørn Schwarz tlf Cheføkonom Jacob Graven tlf Produktion: Sydbank Kommunikation Redaktionen sluttet den 28. marts 28. Investering udkommer næste gang fredag den 25. april 28. Artiklerne i Investering er skrevet af økonomer og analytikere i Sydbank, medmindre andet fremgår af den enkelte artikel. Materialet i dette magasin er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for, at indholdet er fuldstændigt eller nøjagtigt. Banken tager endvidere forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle øvrige fejl. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget med baggrund i oplysninger i magasinet. De holdninger, der er udtrykt i magasinet, kan ændre sig, uden at banken nødvendigvis giver meddelelse herom. Sydbank eller ansatte i Sydbank kan have positioner i værdipapirer, der er nævnt i magasinet. Magasinet er alene bestemt for kunder i Sydbank. Artikler mv. må ikke offentliggøres eller på anden måde videregives uden redaktionens tilladelse. 2 Investering marts 28

3 Hvad kan vi gøre for dig 2,4 milliarder kroner skal geninvesteres BankInvest, Sydinvest og ValueInvest udbetaler i løbet af april i alt cirka 2,4 milliarder kroner til kundernes depoter i udbytte for regnskabsåret 27. Eller cirka en milliard mere end sidste år. Er du blandt de investorer, der får del i udbyttet, vil vi anbefale dig at geninvestere beløbet så hurtigt som muligt, så du kan opretholde afkastet af dine investeringer. Automatisk geninvestering Er du tilmeldt Sydbank Geninvestering, bliver dit udbytte fra BankInvest, Sydinvest og ValueInvest automatisk geninvesteret i det samme papir, som udbyttet stammer fra. Du behøver altså ikke være opmærksom på udbyttedatoen, ligesom du ikke skal bruge tid på at handle nye papirer til din portefølje. Kontakt din rådgiver, hvis du vil vide mere om automatisk geninvestering. En anden mulighed Hvis du for eksempel får udbytte fra andre investeringsforeninger eller får udtrukket obligationer, kan du som en anden mulighed købe aktier i FormueEvolution I og II. To nye selskaber, der netop har set dagens lys. Dem kan du læse mere om herunder og på de kommende sider. Ny type investeringer med interessante afkast Som den første af de store danske banker tilbyder Sydbank nu, at du kan geare dine investeringer i aktie- og obligationsporteføljer. De to selskaber FormueEvolution I og FormueEvolution II tager udgangspunkt i nobelprisbelønnede finansielle teorier om, hvordan man bedst kombinerer investering i aktier og obligationer. Ved at investere for både egne midler og lånte midler den såkaldte gearing øger selskaberne muligheden for et attraktivt afkast. To selskaber to strategier FormueEvolution I og II er aktieselskaber, der henvender sig til forskellige grupper af investorer. Forskellene er i gearingen og i andelen af Emerging Markets-papirer. Kan tegnes 31. marts til 17. april Tegningskursen for FormueEvolution I og II er 11,5 uden yderligere omkostninger. Der skal minimum tegnes en aktie á 1. kroner. Sådan følger du kurserne Begge selskaber optages til notering på OMX Nordiske Børs i København, så du som investor dels kan følge kursudviklingen, dels har nem adgang til at handle papirerne, for eksempel i Netbanken. Kontakt din rådgiver Vi anbefaler, at du kontakter din rådgiver for at hører mere om FormueEvolution I og II. Investering marts 28 3

4 FormueEvolution Plej formuen med FormueEvolution De børsnoterede investeringsselskaber FormueEvolution I og II gør indviklede økonomiske teorier tilgængelige for alle ved at investere i ét eller to værdipapirer. Af Sune Falther Sydbank lancerer nu to selskaber med et helt nyt koncept, som skal gøre økonomisk teori tilgængelig for alle, der har lyst til at investere med de bedst tænkelige odds, men måske ikke selv har kendskabet til at kunne gøre det. Anders Andersen, direktør i FormueEvolution, har 2 års erfaring med investering og finansiering. De seneste ni år fra jobbet som for Sydbanks investeringscenter i Århus bankens største lokale investeringscenter. Konceptet hedder Formue- Evolution. Det handler i bund og grund om at få det bedst tænkelige forhold mellem afkast og risiko og at begrænse administrationen af investeringen, siger Allan Nørholm, direktør for Sydbank Kapitalforvaltning. FormueEvolution I og II er aktieselskaber, og ved køb for 1. kroner aktier køber investoren en andel i et af selskaberne, der herefter investerer i primært aktier og obligationer. Investoren sparer således tid, da selskaberne følger udviklingen på de finansielle markeder, ligesom det administrativt er en enkel løsning uden mange fondsnotaer og besvær som eksempelvis at hente udenlandsk udbytteskat hjem. Vi har i mange år tilbudt kunderne Det handler i bund og grund om at få det bedst tænkelige forhold mellem risiko og afkast og at begrænse administrationen af investeringen til et minimum. lignende produkter men på enkeltkundebasis. Med FormueEvolution-selskaberne kan vi tilbyde mange flere kunder den samme mulighed. Da der er tale om en porteføljeplejeaftale får investorerne ydermere den fordel, at selskaberne hurtigt tilpasser sig ændringer på de finansielle markeder. Samtidig kan vi ved ændringer på de finansielle markeder optimere reaktionstiden, da selskaberne ikke skal kontakte alle investorer, siger Allan Nørholm. Optimale porteføljer FormueEvolution er baseret på veldokumenterede finansieringsteorier, som har sit udspring i nobelprisbelønnet økonomisk tankegods. Ifølge Allan Nørholm har historien vist, at det bedste forhold mellem afkast og risiko for langsigtede investorer opnås, når man har spredt portefølje ud på cirka 35 procent aktier og cirka 65 procent obligationer: Udfordringen er at optimere sammensætningen mellem aktier og obligationer, mener Allan Nørholm. Investeringer med gearing Modsat investeringsforeninger kan FormueEvolution-selskaberne geare deres investering, men de to nye selskaber har forskellige risikoprofiler. FormueEvolution II har den højeste gearing og største andel af Emerging Markets-aktiver. Risikoen ved at investere i FormueEvolution II er derfor højere end i Formue- Evolution I. Investorerne har ikke samme investeringsprofil. Nogle vil investere relativt sikkert de skal holde sig til FormueEvolution I. Andre vil investere mere risikobetonet det er dem, II eren er designet til, siger Allan Nørholm og påpeger, at investorer også kan kombinere I og II. 4 Investering marts 28

5 FormueEvolution Sæt din investering i gear Når man gearer en investering, sker det som regel ved at benytte fremmedkapital. Har man eksempelvis aktier for 1 kroner i en given portefølje, låner man yderligere 1 kroner, så man i stedet kan høste afkastet af en portefølje på 2 kroner. Dermed øger man muligheden for afkast. Hvor meget gearingen øger risikoen afhænger dels af gearingens størrelse og dels af porteføljens sammensætning. Ved den rigtige porteføljesammensætning og spredning vil gearingen ikke nødvendigvis øge risikoen i forhold til en ugearet aktieportefølje. FormueEvolution I gearer typisk med en faktor én som i det nævnte eksempel. FormueEvolution II som regel med en faktor to, så der her ikke er 2 kroner, men 3 kroner, at investere i en given portefølje. Ifølge Allan Nørholm er det endnu en væsentlig fordel ved FormueEvolution. Man skal altså ikke selv låne - det er FormueEvolution, der låner pengene. Derved slipper man for at tegne separate aftaler, og det er endnu en af de praktiske og administrationsbesparende fordele, en investor har ved Formue- Evolution, siger Allan Nørholm. være 2 % i FormueEvolution I og 35 % i FormueEvolution II. Høj økonomisk vækst i EM-økonomierne og høje råvarepriser samt flere EM-landes store valutareserver og overskud på betalingsbalancerne understøtter investeringerne i Emerging Markets. På kort sigt er investeringsrisikoen på Emerging Markets ganske vist større end på aktiver fra modne økonomier, men vi vurderer, at risikoen opvejes af potentialet for større afkast på lang sigt. Desuden opvejes en betydelig del af investeringsrisikoen også af de gode spredningsegenskaber, EM-aktiver har i porteføljer med aktier og obligationer fra modne markeder, siger Allan Nørholm. Tal med din rådgiver Investering i aktier har højere risiko end investering i obligationer. Desuden øger gearingen i selskaberne også risikoen. Vi anbefaler dig derfor at kontakte din rådgiver, så du er sikker på at have det nødvendige kendskab og forståelse af selskaberne, ligesom du bør sikre dig, at investeringerne harmonerer med din investeringsprofil, så du trygt kan investere i selskaberne. Emerging Markets-aktier og obligationer FormueEvolution I og II vil som nævnt anbringe en andel af investeringerne i Emerging Markets-aktier og obligationer andelen vil som udgangspunkt Fakta Man kan tegne aktier i FormueEvolution fra den 31. marts til den 17. april, begge dage inklusive. Tegningskursen vil være 11,5 man skal altså betale 1.15 kroner for en aktie på 1. kroner. FormueEvolution har søgt optagelse på OMX Nordiske Børs i København og forventer at være børsnoteret fra den 25. april 28. Investering marts 28 5

6 Siden sidst Dramatiske redningsaktioner fra den amerikanske forbundsbank Ikke siden den økonomiske depression i 193 erne har man set lignende tiltag fra den amerikanske forbundsbank, der med store lån og rentenedsættelser har forsøgt at puste liv i økonomien. Af Jacob Graven Knap havde investorerne pustet ud efter den dramatiske start på året, før endnu en tur ventede i den finansielle rutsjebane. Efter en vis opblomstring i løbet af februar forsvandt risikovilligheden på de finansielle markeder atter i slutningen af måneden. Risikofyldte aktiver som aktier og Emerging Markets faldt kraftigt, mens lånevalutaerne JPY og CHF som den naturlige konsekvens blev styrket, jf. figur 1 og 2. Investorerne søgte i stedet over i sikre statsobligationer, så renterne i både USA og Europa blev presset ned, jf. figur 3. Flugten mod sikkerhed blev så stærk, at alle former for kreditspænd blev udvidet. Investorerne i USA og flere store europæiske lande solgte i vidt omfang ud af alt andet end superlikvide statsobligationer fra deres eget kerneområde. Udsalget var så kraftigt, at selv sikre obligationer fra mindre lande som Danmark blev solgt fra med den konsekvens, at specielt danske realkreditobligationer blev presset, men også spændet mellem tyske og danske statsobligationer blev udvidet. Disse aggressive og helt utraditionelle tiltag fra Fed leder tankerne tilbage til den økonomiske depression i 193 erne. Fed til undsætning For at imødegå et kollaps på de finansielle markeder kom den amerikanske forbundsbank (Fed) endnu engang markedet til undsætning (se også faktaboks side 9-1). Ad flere omgange tilbød Fed ekstra likviditet til bankerne mod sikkerhed i flere typer af aktiver end normalt. Derudover blev låneperioden forlænget, og flere banker fik adgang til at låne hos Fed. Dermed var det dog ikke slut. Da USA s femtestørste investeringsbank Bear Sterns fik likviditetsproblemer, gav Fed ekstraordinært banken lov til at låne hos Fed via konkurrenten JP Morgan. Det viste sig dog som en stakket frist, og få dage efter kollapsede Bear Sterns og måtte med hjælp fra Fed lade sig opkøbe af JP Morgan. På et ekstraordinært møde sænkede Fed samtidig den særlige diskontorente,25 procentpoint og stillede yderligere likviditet til rådighed for bankerne. To dage senere sænkede Fed styringsrenten,75 procentpoint til 2,25 % på et ordinært rentemøde. Disse aggressive og helt utraditionelle tiltag fra Fed leder tankerne tilbage til den økonomiske de- Figur 1 Aktieindeks. Nikkei (Japan), S&P5 (USA), DAX (Tyskland) og C2 (Danmark) 1. januar 28 = indeks 1 15 Figur 2 CHF/DKK og JPY/DKK 4,9 Figur 3 1-årig rente i Danmark og USA 4, DAX S&P 5 C2 Nikkei 4,85 4,8 4,75 4,7 4,65 4,6 4,55 4,5 CHF JPY 4,4 4,2 4, 3,8 3,6 3,4 Danmark USA 75 januar 4,45 3,2 februar marts januar februar marts januar J F M februar A M J J A Smarts O N D J F M 6 Investering marts 28 JAN FEB MAR

7 Siden sidst pression i 193 erne, da lignende tiltag sidst var i spil. Pessimisme på fremmarch De økonomiske nøgletal giver da også god grund til aggressive tiltag fra Fed. Afmatningen på det amerikanske arbejdsmarked er blevet endnu tydeligere med et fald i beskæftigelsen på 63. i februar. Det har sammen med det svage boligmarked og store prisstigninger på energi og fødevarer klemt optimismen helt ud af de amerikanske forbrugere. Forbrugertillidsindekset faldt yderligere i marts til et niveau, der bortset fra ved indledningen af Irak-krigen i foråret 23 ikke er set lavere i 15 år, jf. figur 4. Og der er næppe en nært forestående vending under vejs. Forbrugernes forventninger til fremtiden er nemlig endnu mere negative og ligger på det laveste niveau siden 1973, da den første oliekrise hærgede. Det virker nu som en uendelig fjern fortid, da forbrugertilliden for under et år siden i juli 27 steg til det højeste niveau siden før terrorangrebene den 11. september 21. Høj inflation hæmmer ECB I modsætning til Fed har den europæiske centralbank (ECB) foreløbig været meget tilbageholdende med at bruge rentevåbnet. ECB har dog i flere omgange tilbudt ekstra likviditet for at sikre velfungerende finansielle markeder, men tiltagene har langt fra været så drastiske som hos Fed. Renten er foreløbig holdt i ro på 4, %. Det skyldes ikke mindst den høje inflation i Euroland, der i februar nåede 3,3 % og dermed langt overstiger målet på lige under 2 %. Derudover er vækstproblemerne i Euroland også betydeligt mindre end i USA, om end udsigterne er mindre lyse end for seks måneder siden. Det illustreres blandt andet af erhvervstillidsindeksene, som ganske vist er faldet siden likviditetskrisen begyndte, men i modsætning til i USA fortsat befinder sig på et relativt pænt niveau, jf. figur 5. USD i bundrekord Den store forskel i den økonomiske situation og centralbankernes reaktion har yderligere udvidet renteforskellen mellem Euroland og USA. Netop renteforskellen har i de senere år været en af de vigtigste forklaringsfaktorer til USDudviklingen, og de seneste uger er ingen undtagelse. I takt med de faldende amerikanske renter er USD blevet svækket yderligere og brød den 13. marts igennem den næsten 3-årige bundrekord over for DKK på 4,79. USD ligger dermed på det svageste niveau nogensinde overfor DKK. Figur 4 Forbrugertillidsindeks, USA Figur 5 Industritillidsindeks i USA og Euroland Figur 6 USD/DKK Euroland (højre) USA J F M A M J J A S O N D J F M Investering marts 28 7

8 Den globale økonomi Likviditetskrisen driver USA i recession De dramatiske redningsaktioner fra forbundsbanken kan ikke forhindre, at USA sandsynligvis nu er i recession, men en gentagelse af depressionen i 193 erne er usandsynlig. Af Jacob Graven Krisen kradser i amerikansk økonomi. Rekordsvag USD-kurs, boligmarked i frit fald og den værste åbning på aktieåret i 3 år vidner om, at problemerne er til at tage og føle på. Selv om krisen udspringer fra USA, er økonomierne og især de finansielle markeder i resten af verden også påvirkede. Parallellen til den værste krise i nyere tid depressionen i 193 erne har tidligere virket overdrevet, men med de seneste tiltag fra den amerikanske forbundsbank, Fed, virker sammenligningen nu rimelig. Der er dog store forskelle mellem situationen i 193 erne og i dag. Ingen tøven i økonomisk politik Med de seneste svage nøgletal for blandt andet forbrugertillid og beskæftigelse er det efter vores vurdering overvejende sandsynligt, at USA i øjeblikket er i recession med negativ økonomisk vækst. Selv med negative vækstrater først på året og beskeden positiv vækst i 2. halvår vil BNP-væksten for hele 28 dog ligge omkring 1,-1,25 % med Det er efter vores vurdering overvejende sandsynligt, at USA i øjeblikket er i recession med negativ økonomisk vækst. gode muligheder for mindst samme niveau i 29. Det er markant mere end i perioden , hvor den årlige vækst i gennemsnit var 8 %. En af de afgørende forskelle mellem dengang og i dag er centralbankernes reaktion. I 3 erne undlod Fed i begyndelsen af krisen at stille ekstra likviditet til rådighed og lod store banker på stribe gå ned. Først da det var for sent, gik Fed aktivt til værks. Under den nuværende krise har reaktionen været anderledes resolut. Først og fremmest Fed, men også andre centralbanker, har stillet ekstra likviditet til rådighed, og Fed har i løbet af seks-syv måneder sænket styringsrenten 3 %-point og diskontoen 3,75 %-point. Desuden har den amerikanske regering fulgt op med midlertidige skattelettelser for i alt 168 milliarder USD, der kommer til udbetaling i forsommeren. En så kraftig penge- og finanspolitisk stimulans kombineret med stor tildeling af likviditet tidligt i krisen giver gode muligheder for, at krisen bliver væsentligt mindre end i 193 erne. Ikke lavere renter i virkeligheden På den anden side er det også naivt at Figur 1 Styringsrente og rente på virksomhedslån, USA Figur 2 Styringsrente og rente på 1-årige boliglån, USA Figur 3 Globale styringsrenter 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, Middel kreditrating Høj kreditrating Styringsrente årigt boliglån Styringsrente England Euroland USA 1 Japan Investering marts 28

9 Den globale økonomi forestille sig, at tiltagene fra Fed og den amerikanske regering hurtigt får løst alle problemer, så amerikansk økonomi allerede i 2. halvår kommer i et nyt opsving. Med den udbredte pessimisme blandt forbrugerne er det sandsynligt, at en stor del af skattelettelsen vil gå til opsparing og dermed ikke på kort sigt skabe økonomisk vækst. Desuden er det kritisk, at Feds kraftige rentenedsættelser kun i begrænset omfang er kommet forbrugere og virksomheder til gode. Figur 1 og 2 viser, at renten på visse virksomheds- og boliglån faktisk er steget siden Feds første rentenedsættelse i september 27! Det skyldes lavere risikovillighed hos investorer og långivere, der forlanger langt højere risikopræmie end tidligere. Centralbankens eneste mulighed er at øge risikovilligheden ved at stille rigelig likviditet til rådighed og selv påtage sig noget af risikoen netop hvad Fed har gjort. For centralbanken er det dog en balancegang, hvor drastiske tiltag der skal tages. Ved at holde renten ekstremt lav og acceptere mange former for aktiver som sikkerhed for udlån, risikerer man at lægge kimen til en endnu større krise. Derfor er det vigtigt, at Fed ikke skyder med større kanoner end nødvendigt for at afhjælpe likviditetskrisen. Hidtil har det dog vist sig nødvendigt at opgradere kanonen adskillige gange, jf. faktaboksen. En anden oplagt og mere langsigtet strategi vil være at få større kontrol over låneudbyderne. Set i bakspejlet har der været for løse rammer omkring långivning og kreditvurdering, hvilket er blandt hovedårsagerne til de nuværende problemer. Arbejdet med at skabe strammere rammer er sat i gang sammen med Kongressen, men vil næppe kunne afhjælpe de problemer, der allerede er skabt. Flere tiltag fra Fed Vi forventer flere reaktioner fra Fed de kommende måneder. Både som rentenedsættelser og yderligere tiltag for at øge likviditeten. Vi har længe argumenteret for, at en gentagelse af den rekordlave styringsrente på 1, % i 23-4 er usandsynlig. Først og fremmest fordi hovedårsagen til den lave rente dengang var frygt for deflation, dvs. generelt faldende prisniveau. Situationen i dag er en helt anden, da inflationen fortsat er rigeligt høj. Desuden vil Fed efter vores vurdering være tilbageholdende med at sænke renten helt så kraftigt som dengang, da de lave renter i perioden 23-4 er en af årsagerne til de nuværende problemer. Disse argumenter gælder stadig, men argumenterne for kraftige rentenedsættelser er vokset de seneste måneder. Vi vurderer nu, at styringsrenten vil blive sænket til 1,5 % i løbet af foråret fra Fakta Hidtidige tiltag fra Fed for at afhjælpe likviditetsproblemerne: 1. august august september oktober november december december januar januar januar 28 Stiller i lighed med bl.a. ECB ekstra likviditet til rådighed Sænker diskontoen,5 procentpoint på ekstraordinært møde Sænker styringsrenten,5 procentpoint på ordinært møde Sænker styringsrenten,25 procentpoint på ordinært møde Meddeler, at man frem mod årsskiftet vil stille ekstra likviditet til rådighed Sænker styringsrenten,25 procentpoint på ordinært møde Koordineret indsats med bl.a. ECB. Indfører TAF-auktioner, hvor likviditet tilbydes til en bredere kreds af banker i en længere periode og med sikkerhed i flere typer af aktiver end normalt Hæver likviditetsudbuddet på de kommende TAF-auktioner fra 2 til 3 mia. USD Sænker styringsrenten,75 procentpoint på ekstraordinært møde Sænker styringsrenten,5 procentpoint på ordinært møde fortsættes side 1 Investering marts 28 9

10 Den globale økonomi Fakta Hidtidige tiltag fra Fed for at afhjælpe likviditetsproblemerne: 1. februar februar marts marts marts marts marts 28 Forlænger TAF-auktioner i yderligere en måned og sænker minimumsbuddet Forlænger TAF-auktioner i yderligere en måned Forlænger TAF-auktioner i yderligere seks måneder og hæver likviditetsudbuddet fra 3 til 5 mia. USD. Desuden gives mulighed for 28 dages genkøbsaftaler for i alt 1 mia. USD Koordineret indsats med bl.a. ECB, hvor man tilbyder 2 mia. USD i statsobligationer med sikkerhed i bl.a. realkreditobligationer. Giver ekstraordinært Bear Sterns lov til at låne hos Fed gennem JP Morgan Sænker diskontoen med,25 procentpoint på ekstraordinært møde. Øger lånetiden fra 3 til 9 dage. Åbner mulighed for lån til en større kreds af banker end normalt med sikkerhed i flere typer af aktiver. Påtager sig risikoen på Bear Sterns mindre likvide aktiver for 3 mia. USD efter JP Morgans overtagelse af Bear Sterns Sænker styringsrenten med,75 procentpoint på ordinært møde 1 Investering marts 28

11 Den globale økonomi aktuelt 2,25 %. Der er som nævnt ovenfor gode argumenter for, at et så lavt renteniveau ikke skal fastholdes ret længe, men de amerikanske banker vil dog sandsynligvis have behov for kunstigt åndedræt i en periode. Med en meget lav styringsrente og væsentligt højere udlånsrente får bankerne mulighed for at konsolidere sig og dække tab. Og tabene må forventes fortsat at blive store fremover i takt med et stadig skrantende boligmarked. Foreløbig forventer vi derfor, at Fed først vil begynde at normalisere renten igen i 2. halvår 29. Næppe rentenedsættelser i Danmark Med recession og kraftige rentenedsættelser i USA vil mange måske sætte næsen op efter lavere rente i Danmark. Men foreløbig sætter en alt for høj inflation en stopper for rentenedsættelser fra den europæiske centralbank (ECB) og dermed også Danmarks Nationalbank. Forårets overenskomstforhandlinger i flere eurolande kan blive afgørende for renteudviklingen. Lønvæksten i Euroland har i de seneste år været beskeden trods det økonomiske opsving, jf. figur 4, men der er nu tegn på, at lønningerne vil stige kraftigere. Arbejdsløsheden er faldet til det laveste niveau i 25 år, og selv om niveauet på cirka 7 % er højt efter dansk målestok, giver det anledning til stigende lønpres i Euroland, hvor arbejdsmarkedet er mindre fleksibelt end i Danmark. Højere lønstigninger vil puste yderligere til inflationen, og vi vurderer derfor, at ECB vil være tilbageholdende med at sænke renten. Kun hvis vækstudsigterne bliver væsentligt forringet og lønstigningerne lavere end forventet, kan en rentenedsættelse komme på tale. Vi forventer derfor som udgangspunkt uændret styringsrente i Foreløbig sætter en alt for høj inflation en stopper for rentenedsættelser fra den europæiske centralbank. både Euroland og Danmark gennem 28. Risikopilen peger dog nedad så der er større sandsynlighed for, at renten sidst på året bliver sænket, end at den bliver sat op. Obligationsrenterne vil stige Med yderligere forværrede vækstudsigter i USA og udsigt til kraftigere rentenedsættelser end hidtil antaget sænker vi vores forventninger til de amerikanske obligationsrenter. Men vi holder fast i, at en 1-årig amerikansk rente på 3,5 % selv med meget svage vækstudsigter i de kommende år simpelthen er for lav. Et langsigtet ligevægtsniveau ligger snarere omkring 5-6 %. Givet de svage vækstudsigter skal renten næppe derop foreløbig, men en beskeden stigning fra det nuværende niveau anser vi fortsat for mest sandsynligt. Konkret forventer vi en 1-årig amerikansk rente på cirka 4 % på 6-12 måneders sigt fra tidligere 4,25 %. Stigende amerikanske obligationsrenter vil også smitte af på Danmark. De danske obligationsrenter vil blive presset op, hvis vi får ret i, at ECB holder renten uændret året ud. De finansielle markeder har nemlig priset ind, at ECB vil sænke renten,25-,5 procentpoint inden nytår. Indfrier centralbanken ikke forventningerne, vil specielt de korte obligationsrenter blive presset op, som det har været tilfældet i de seneste uger, hvor forventningerne til rentenedsættelser fra ECB er blevet svækket. USD-vending på vej USD er de seneste uger faldet mere end forventet i kølvandet på de aggressive amerikanske rentenedsættelser. Vi fastholder dog, at vendingen er undervejs og ser USD styrket til cirka 5, over for DKK på 6-12 måneders sigt fra aktuelt cirka 4,75. Figur 4 Arbejdsløshed og lønstigning, pct. Euroland Figur 5 1-årig rente i Danmark og USA Figur 6 USD/DKK 4,2 4, 3,8 3,6 3,4 3,2 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 2, Lønvækst Arbejdsløshed, højre akse) ,2 9, 8,8 8,6 8,4 8,2 8, 7,8 7,6 7,4 7,2 7, 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 USA Danmark Investering marts 28 11

12 Aktiemarkedet Udfordrende forår for aktieinvestorer Stemningspilen for aktierne peger lidt ned på kort sigt som følge af uroen på finansmarkederne, men aktierne vil stabilisere sig, så de fleste aktier slutter året med højere kurser end nu. Af Bjørn Schwarz Kredit- og likviditetskrisen fortsætter, og ingen kan med sikkerhed sige, hvor længe den varer, eller hvilke konsekvenser den får for finanssektoren og realøkonomien. Der er dog næppe nogen tvivl om, at jo længere den varer, desto større bliver konsekvenserne af krisen for økonomien, virksomhederne og forbrugerne. Der hersker næppe heller tvivl om, at der lurer flere nedskrivninger og tab i den finansielle sektor. Nye chokmeldinger fra den finansielle sektor i USA har sammen med svage nøgletal for amerikansk økonomi presset aktiemarkederne den seneste måned, jf. figur 1 til 4. Centralbankerne forsøger med redningsaktioner at dæmme op for krisen og skabe ro på finansmarkederne. Indtil videre dog kun med moderat succes, da faren for opblussen af finanskrisen fortsat ulmer, og investorerne frygter kun at have set toppen af isbjerget. Udfordringerne, som kan trække i retning af yderligere faldende aktiekurser på kort sigt, er blevet endnu mere synlige i løbet af den seneste måned. Centralbankernes ageren, økonomernes og analytikernes revision af vækstudsigterne for økonomierne og selskabernes indtjeningsevne i negativ retning illustrerer dette. Stigende tab i finanssektoren i kølvandet på kraftig vækstopbremsning i Virksomhedernes forventninger til 28 vil være det centrale fokuspunkt i regnskaberne de kommende to måneder. Skuffelser fra denne kant vil presse aktierne på kort sigt. økonomierne kan sammen med de fortsat høje råvare- og energipriser forstærke trenden de kommende måneder. Udsigterne for amerikansk økonomi er blevet forværret, og risikoen for, at opbremsningen i USA vil kunne aflæses i en kraftig vækstopbremsning i europæisk økonomi, er øget. Regnskabssæson kan give nye dønninger Med disse risikomomenter for øje kan investorernes forventninger til den økonomiske vækst og virksomhedernes indtjeningsevne dog fortsat vise sig at være for positive for 28. I løbet af de kommende uger får aktieinvestorer mange strømpile for udsigterne for virksomhederne i 28, som vil give et klarere billede af, om virksomhederne kan indfri de tidligere offentliggjorte forventninger til 28 eller må revidere disse. Mange årsregnskaber, som blev offentliggjort i 1. kvartal i år, var til den pæne side, men andelen af selskaber, som skuffede, steg i forhold til tidligere år. Desuden er selskabernes forventninger mindre optimistiske. Lavere økonomisk vækst kombineret med højt pres på omkostningssiden er baggrunden herfor. En del af denne udvikling er der dog allerede taget hensyn til i prisfastsættelsen på aktiemarkederne, jf. tabel 1 og figur 7 til 9. Virksomhedernes forventninger til 28 vil være det centrale fokus i regnskaberne de kommende to måneder. Skuffelser fra denne kant vil presse akti- Figur 1 Udvikling i S&P 5, Nasdaq siden 1. januar 2 Figur 2 Udvikling i C2, S3 og DAX siden 1. januar 2 Figur 3 Udvikling i tyske aktier siden 1. januar Nasdaq S&P S3 C2 DAX MDAX SDAX DAX Investering marts 28

Aktiemarkederne i svær balancegang

Aktiemarkederne i svær balancegang Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden

Læs mere

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Sydbank Markets informerer august 2006 Investering Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Eurolands økonomi er endelig kommet op i fart, men hæmmes af lav vækst i USA Hvert år sine udfordringer

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS indhold Formue 26. årgang 01 // 2012 Stærke afkast i 2011 Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS Obligationsanalyse 200 år og stadig attraktiv Formue

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod indhold Formue 26. årgang 04 // 2011 Optimal portefølje - kræver global investering Aktiestrategi - når usikkerheden raser Formuepleje 3 år efter Lehman Brothers kollaps Aktiemarkederne nede Formuepleje

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne Aktionærmagasin fra formueplejeforeningerne // 1. kvartal 2014 // 28. årgang Formue 10 realistiske bud på et godt 2014 Russiske aktier kan forgylde investorerne Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser Strategisk Fokus Konjunkturtendenser 19. juni 2013 INDHOLD Markedstemaer 3 Renteprognose 6 Valutaprognose 8 USA 10 Euroområdet 13 Danmark 16 Sverige 19 Finland 22 Norge 25 Emerging markets 28 Oversigtstabeller

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 28. august 2014 1200 1000 I den seneste Markets Update fremhævede BankNordik, at den store forskel på denne sommer og de foregående

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - Efterår 2008 ---------------- Opgaveløser: Vejleder: Martin Riedel Finn Østrup Opgave nr. 13b Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske

Læs mere

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen Danske Invest Select Årsrapport 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Select Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 15 16 15 82 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk

Læs mere

F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3. Det mentale regnskab

F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3. Det mentale regnskab F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3 Tilbage til fremtiden De næste 3 år vil ikke ligne de seneste 3 år. Det mentale regnskab Hjernen er et mysterium. Ingen tør eje

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere