Bestyrelsen. Velkommen til vores to nye medlemmer af bestyrelsen - Marlene og Bitten, som allerede har fostret mange nye idéer, til nye aktiviteter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen. Velkommen til vores to nye medlemmer af bestyrelsen - Marlene og Bitten, som allerede har fostret mange nye idéer, til nye aktiviteter."

Transkript

1 Beretning Bestyrelsen Velkommen til vores to nye medlemmer af bestyrelsen - Marlene og Bitten, som allerede har fostret mange nye idéer, til nye aktiviteter. Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder. Møde med Borgmesteren - sammen med alle øvrige grundejerforeninger i Herlev. Vi har fåetå Christian valgt ind i Herlev Miljø -og Naturråd. å Christian er samtidig formand for Søgruppen. Ansøgninger om oprensning.3 mangler stadigvæk ikke godkendt i alle instanser. Møde med Furesø og Herlev kommune om opsætning af nye røde stolper (er udført i Furesø) (bum for enden af Åfaldet er udført.) Bestyrelsen har plantet forskellige Danske æbletræer de bliver desværre udsat for hærværk, og bestyrelsen især CA er ved at miste tålmodigheden.

2 Hvad skal vi bruge vores grundejerforening til Forslag til generalforsamlingen. Anlæg af legeplads og petanguebane på fællesarealet. Mulighed for at købe en trailer som grundejerforeningens medlemmer kunne låne gratis. Ny mail adresse til bestyrelsen på websiden, hvor medlemmerne kan komme med gode ideer, ris eller ros. Der blev foreslået fællesindkøb af strøm og gas, for derved at få en bedre pris. Mulighederne for at lave en årlig sommerfest ved søen, hvor grundejerforeningen stiller grill, telte, borde/stole, kaffe/the, toilet mm. Til rådighed og hver familie medbringer salat og kød til grillen. Det er værd at overveje at købe borde/stole. I første omgang var der dog mest stemning i bestyrelsen for at lj leje.

3 Fælles indkøb Mulighed dfor fællesindkøb, billigere strøm og naturgas Det viser sig, at man for at opnå de billigere priser skal grundejerforeningen optræde som økonomisk ansvarlig, og hæfter for alle betalinger. Det vil kræve en professionel administrator idéen må derfor opgives.

4 Legeplads på fællesarealet Anlæg af legeplads på fællesarealet (sponsormulighed) En legeplads kan etableres og drives for ca. kr. 1,400 pr. måned, hvis den sponseres af en del reklamer (det er en investering på omkring kr. 200,000). Den kan blive helt gratis, hvis der kommer endnu flere reklamer. Man skal dog binde sig i 7 år. Tilslutning undersøges på generalforsamlingen, men der er en vis skepsis at spore i bestyrelsen (placering, reklamer, mv.). Hvis der er stemning for det, må en gruppe arbejde videre med pris, placering, mv.

5 Anlæg af petanquebane på fællesarealet National/ internationale regler foreskriver e og banemål påå 4x15 meter. Afdækning? Vil det blive brugt? Konstruktion: Konstruktion af petanquebane

6 Køb af trailer til grundejerforeningen g To betingelser skal være opfyldt før der købes en trailer: a) der skal være interesse for det på generalforsamlingen og b) der skal findes en, som kan være ansvarlig for den. c) at vi har plads til den hos en beboer eller nyt skur? Bestyrelsen har drøftet Skuret, og der kom flere kreative forslag blandt andet at anskaffe en 40 eller 20" container, som kunne beklædes med brædder og forsynes med solceller til ventilation. Pris ca. indkøb kr. 10/15000.

7 Nyt redskabsskur Eventuel placering Pris ca. kr.10/

8 Forslag Natur-og Miljødag 2010 Projektets navn: - Natur- og miljødag ved Vesterled Sø Projektets formål er at: 1. Skabe interesse for og oplysning om naturen i og omkring Vesterled Sø. 2. Skabe fælles naturoplevelser med familie og beboer i området omkring søen og andre borgere i Herlev. 3. Orienterer om, hvordan beboerne omkring søen gennem Vesterled Søgruppe samarbejder med Herlev og Furesø kommune om fælles pleje og planlægning for området. 4. Skabe kb fokus på hvordan, vi alle kan bidrage til at holde søen og miljøet omkring søen i god stand og undgår unødig forurening. 5. Orientere om, hvordan man kan øge den biologiske mangfoldighed i bynære miljøer. 6. Skabe glæde og velvære ved at kombinere naturoplevelser med sport og bevægelse ved afholdelse af motionsløb omring søen. Beskrivelse af projektets indhold: Vesterled Grundejerforening ønsker at afholde en Natur- og Miljødag en lørdag i september for børn og voksne, der kommer i området, men invitere også gerne andre fra Herlev med ved at annoncerer arrangementet i Herlevbladet. Programmet vil indeholde følgende: Fredag aften udsættes garn i Vesterled Sø af Fiskeøkologisk Laboratorium, Helsingør. Lørdag formiddag starter arrangementet og det foreløbige program se sådan ud (vi tager forbehold for ændringer): 9:30. Velkomst og orienteres om søen og plejeplanen for området samt om Vesterled Søgruppe samarbejde med Herlev og Furesø Kommune. Der uddeles poser til dem, der vil benytte dagen til at hjælpe med at samle skrald omkring søen. 9: 45. Røgtes garn af to medarbejdere fra Fiskeøkologisk laboratorium og garnene tømmes i baljer således, at vi se hvordam fiskene tilberedes. Aflyst i år.

9 Vesterled Sø - 3 dispensation til oprensning Udkast til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning i Vesterled Sø Herlev Kommune giver hermed Vesterled Grundejerforening ved Svend Aage Eeg dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3, jf. lovbek af 20. oktober 2008, til at foretage oprensninger i den sydvestlige del af Vesterled Sø på matriklerne 43ak og 2f, Hjortespring. Nedenstående vilkårskaloverholdes overholdes. Vilkår: 1. Søen må ikke udvides udover oprindelig størrelse og må ikke gøres dybere end den oprindelige faste bund. Oprensningerne skal begrænses til aflejret kultursediment og fjernelse af de vækster, som breder sig ud i søen. 2. Søen skal oprenses således, at dens varierede forløb bibeholdes. 3S 3. Søen skal kloprenses således, at der efterlades ld jævnt skrånende å bund og bredder. Nyopståede å brinker skal udjævnes og gives et anlæg på ca. 1:5. 4. Opgravet materiale må ikke lægges op på bredden, men skal enten trækkes ind til bredden eller helt fjernes fra søen og bredden. På Svaneøen må materiale dog lægges på selve øen. 5. En eventuel midlertidig deponering af opgravet materiale ved søen med henblik på afdrypning af materialet må kun finde sted, hvis det er udtrykkeligt aftalt med Herlev Kommune. 6. Eventuelt opgravet og borttransporteret materiale fra søen skal deponeres efter gældende regler for forurenet jord. 7. Der må ikke foretages nogen form for terrænændringer uden for de tilladte oprensningsarealer. 8. Ved kørsel med gravemaskine må der ikke efterlades varige spor i området. 9. Oprensningen skal foregå i perioden 1. september 1. marts af hensyn til padder og fugle. 10. Skæring af huller i kratvegetationen for arbejdsplads til gravemaskine skal begrænses mest muligt. 11. Miljøafdelingen skal underrettes, når oprensningerne er udført.

10 Dispensation naturbeskyttelseslovens 3

11 Forurening af Vesterled via Værebro å I perioder med kraftig nedbør, vil man opleve hvorledes Vesterled sø bliver forurenet via Værbro å. Forureningen stammer fra vejanlæg samt udløb fra Smørmosen og Fedtmosen.

12 Plan for Sandfang Værbro å Udløbet tænkes renset med et Sandfang anbragt lige før Udløbet tænkes renset med et Sandfang, anbragt lige før udløbet i Vesterled sø. Men afventer godkendelse etc.

13 Røde stolper med piktogrammer Furesø kommune har opsat nye stolper på deres side af søen, tilsvarende ventes opsat i vores område af Herlev kommune. Medlemmer af Søgruppen opsætter informationstavle for området.

14 Bomme for enden af Åfaldet Omkringboende føler at bommene har hjulpet. Eksempel -en knallertfører opdagede d bommene for sent.

15 Løse sten på Stranden Stranden er succes, men der er en del problemer med unge mennesker der ynder at kaster sten efter fuglene. Vi vil derfor foreslå Søgruppen, at der lægges et tyk lag sand ud over stranden,.

16 Svane familien Hvor blev svaneungerne af sidste år? g Det har nu vist sig at de blev afhentet af Falcks dyreambulance En ukendt beboer havde ringet, og fortalt at ungerne sultede, og var forladt af forældrene!!

17 Herlev fylder100 år Deltag i festen Herlev fylder 100. år Hundredårige Herlev hyldes jubilæumsdag den 1. april 2009, og her kan du følge med i, hvordan 100 års jubilæet fejres og markeres på selve jubilæumsdagen og i jubilæumsugen i juni Jubilæumsugen den juni (uge 25) 100-året markeres senere med en jubilæumsuge, som finder sted i den nordlige del af Herlev, nærmere bestemt på stadionområdet. Jubilæumsugen strækker sig fra tirsdag den 16. til lørdag den 20. juni (uge 25) Jubilæumslogo Vores lokale billedkunstner Bente Lysdahl har deltaget i udformningen af Herlev Kommunes jubilæumslogo, som du kan se på forsiden af herlev.dk og herunder.

18 Herlevbladet på weben Glædelig nyhed Herlevbladet er kommet på nettet.

19 Digital TV November 2009 Gratis digitale kanaler, omkostning digital tuner. Se nedenfor digitale tv-bokse i danske hjem snart er til at skrotte Selvom det analoge sendenet endnu ikke er lukket, så er der allerede planer om en større opdatering af det digitale sendenet, der betyder at de mange digitale tv- tunere, som danskerne har i dag, skal skrottes inden Fra 2012 vil DR og TV2 nemlig kun sende i MPEG-4 format og det er for meget for de nuværende tunere, der kun kan håndtere MPEG-2. Af de digitale tunere er over eksterne bokse som derfor bliver ganske værdiløse. (DVB-T =MPEG-2) (DVB-C=MPEG-4)

20 Boxer på almindelig antenne. Boxer er ny udbyder på det Danske marked. Der skal bruges Et digital it receiver med kodekort. k God konkurrent til Parabol udbyderne.

21 Boxer sender i dag Digital TV som vist

22 Viasat, kun parabol modtagere. Bemærk, tilbudspris, se normal prisen nedenfor, men ogsåå rigtig mange programmer (hvis man har brug for det)

23 Canal Digital, kun parabol. Bemærk også tilbudspris, se normal prisen nedenfor, men ogsåå rigtig mange programmer (hvis man har brug for det)

24 Bredbåndsforbindelser. Lidt inspiration (har vi den rigtige pris og bedste hastighed til prisen)

25 Danske Telecom

26 3 Mobilt bredbånd

27 Skyline

28 TDC Privat - Bredbånd

29 Hjemmesiden-www.Vesterled.net

30 FlyfotoArkivet Besøg flyfoto arkivet, og se hvordan jeres grund så ud i 1952.

31 Herlev Video på nettet På t l d t d li k til H l fl tt t k d På vesterled.net -er der link til Herlevs flotte netværk med mange gode historier, film etc.

32 Vesterled web - mail Husk tilmelde ld dig til Vesterled-mail-Robot t Få meddelelse om vigtige nyheder på vesterled.net Mail fra bestyrelsen Mail til bestyrelsen Ny mail adresse.:

33 Kontingentforhøjelse Forslag fra bestyrelsen - forhøjelse af kontingent med kr til kr. 500,- gældende fra 2010 Vi bør have flere penge i banken til uforudsete udgifter i fremtiden - nyanskaffelser, skur, fester, vedligeholdelse. Lars vil komme nærmere ind påårsagen under regnskabet

34 Skal Sommerfest være en tradition Bitten vil efter beretningen fremlægger idéer til en årlig fest, baseret på et oplæg med teltet og grill ved bålpladsen, hvor folk selv tager kød og salat med.

35 Udlån aftelte Udlån af festtelt til medlemmer af Vesterled Grundejerforening Teltet afhentes og afleveres i foreningens skur ved bålpladsen. Nøgle kan lånes ved bestyrelsen (Marlene) Vilkår for lån Teltet lånes ud til foreningens medlemmer uden omkostning. Teltet skal afleveres i samme stand som det modtages. Umiddelbart efter afhentning bør man kontrollere at teltet er komplet og at der ikke er skader på teltdug eller stænger. Når teltet returneres skal det være rent og tørt. Hvis der opstår en skade på teltet, er det medlemmets ansvar at erstatte teltet. Inden teltet pakkes sammen anbefales det at kontakte bestyrelsen for at besigtige den. En mindre skade (f.eks. et hul i en enkelt teltside) betales med kr , mens en større skade medfører at der skal betales for et helt nyt telt (ca. 2000kr). Bestyrelsen registrerer hvem som låner hvilke telte, så en skade, der konstateres ved udpakning kan føres tilbage til den rette skadevolder. Se hjemmesiden Vesterled.net

36 Forslag til afstemning Forhøjelse af honorar til kasserer og formand fra kr. til kr. om året. Skal vi have kontingentforhøjelse Skal vi anlægge legeplads på fællesarealet. Skal vi anlægge petanguebane på fællesarealet. Skal vi købe trailer som grundejerforeningens medlemmer kan låne gratis.

37 Parkdag den 13/6 kl Parkdag blev fastlagt til lørdag den 13. juni. Kl Det er specielt beskæring og fjernelse af stubbe samt lidt kanter, der trænger æ til en kærlig æ hånd. Husk at medbringe værktøj.

38 Tak til Bestyrelsen Tak til medlemmerne Tak til Jubilæum udvalget Bitten og Marlene, Tak til fastelavns udvalget - Ayla og Tine Tak til alle i bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Svend Aage Eeg

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

NR.89 Juni 2009 30.Årg.

NR.89 Juni 2009 30.Årg. 20 NR.89 Juni 2009 30.Årg. Bestyrelsen pr. 25-03-2009 Formand: Jørn Palm Hansen 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten Suhr 36 30

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 1. Indledning (ved Dorte) Velkomst og tak for deltagelse og velkommen til nye medlemmer: Det drejer sig om: Christina og Tom i nr. 137, Bolette

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2007 GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Trandersvej 16 9210

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 2 - April 2011 Kære Medlem Vi kan med glæde henvise til vor hjemmeside: www.fuglebakkenaarhus.dk, da den nu næsten er fuldt opdateret. Igen i år blev Fastelavnsfesten

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere