Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20"

Transkript

1 PROFILMAGASIN NOVEMBER 2009 Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20

2 En strategi for klimaet Kære læser. 4 Når dette magasin læses, er der kun kort tid til, at Danmark er vært for det globale klimatopmøde i København. Store indsatsområder som alle kan bidrage meget væsentligt til et bedre klima. Vi har siden 2007 intensiveret vores arbejde for at forbedre klimaet, og har nu i vores strategiplan sat konkrete mål op for, hvor meget vi vil bidrage med, og hvordan vi vil gøre det. At arbejde med klimaet er på den ene side meget komplekst, og på den anden side også meget enkelt for os handler det om, hvordan vi indretter forsyningen, og hvordan du som forbruger anvender el, varme, vand og afleder spildevand. At påvirke klimaet positivt er for os både et spørgsmål om helt konkrete beslutninger nu og her, som f.eks. at købe den pumpe, som bruger mindst energi og at rådgive dig som forbruger til at spare på varmen, men det handler også om de helt store ting, som f.eks. hvordan vi slipper af med de fossile brændsler olie og naturgas, hvordan vi kan sænke varmetabet i fjernvarmenettet osv. Som privatpersoner venter vi vel alle spændt på, hvad der kommer ud af klimatopmødet, fordi vi ved, at det får væsentlig indflydelse på hverdagen: Hvordan bliver skatter og afgifter fremover, hvilke biler skal vi køre i osv. Men også som forsyningsvirksomhed er vi spændte, fordi beslutningerne på mødet helt sikkert vil have væsentlig indflydelse på, hvordan vi skal indrette den fremtidige forsyning, og hvad vi skal bidrage med for at opnå et bedre klima. I Vestforsyning føler vi os godt rustet til at tage imod de nye udfordringer, og vi glæder os til at fortsætte vores arbejde med at skabe et bedre klima. Venlig hilsen Når vi arbejder på de store og langsigtede tiltag, kræver det ofte et omfattende analysearbejde både af de tekniske muligheder og de økonomiske konsekvenser. Jørgen Udby Adm. direktør Lige nu har vi ud over de daglige klimadispositioner fokus på: Maabjerg BioEnergy Brintproduktion baseret på overskudsstrøm fra vindmøller Fjernkøling fra overskudsvarme Fjernaflæsning af målere Energirådgivning til forbrugerne UDGIVER Vestforsyning A/S. Nupark Holstebro. tlf Ansvarshavende Jørgen Udby. Vestforsyning A/S REDAKTION Gitte Jensen, Nupark. Thomas Maxe, MaxEffekt Oplag og udgivelser Profilmagasinet fra Vestforsyning udkommer i eksemplarer to gange årligt.. Der tages forbehold for trykfejl. LAYOUT grafisk værksted. Se alle numre af Vestforsynings profilmagasin på vestforsyning.dk FOTO Pressefotograf, Jens Bach Helene Høyer Mikkelsen TRYK johansen grafisk

3 Vestforsyning åbnede dørene side 4 Åen er kronen på værket side 6 Vandværk bliver til vandcenter side 8 Forbrugerpriser 2010 side 10 Sådan aflæser du! side 11 Vind gavecheck på 500 kr. side 11 Et mega-godt styringsredskab side 12 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Byens største fjernvarmeprojekt side 14 Kort nyt side 16 Holstebro kan blive dansk brint-hovedstad side 17 Maabjerg BioEnergy kan vise vejen side 18 Brug pæren og spar på energien side 20 Vandkvaliteten får det blå stempel side 22 Vi har lært meget af valget side 23 Forbrugerne vil styrke bestyrelsen side 24 Få mere ud af fjernvarmen! side 26 3

4 4 Vestforsyning

5 åbnede dørene gæster lagde vejen forbi, da Vestforsyning i weekenden september holdt åbent hus i anledning af det landsdækkende arrangement Energidøgnet Brancheforeningerne Dansk Energi og Dansk Fjernvarme afviklede fredag den 25. september det landsdækkende arrangement Energidøgnet. Vestforsyning bidrog til kampagnen med et åbent hus-arrangement både fredag og lørdag. Det blev to gode dage med spændende informationer om arbejdet med vand, varme, el, spildevand, brint, bioenergi og meget mere. Blandt gæsterne var Holstebros borgmester Arne Lægaard, som kom cyklende forbi. Han havde dog stadig masser af overskud til også at fremstille en klimavenlig smoothie vha. en pedaltrukket blender, og det blev også til en lille køretur i en brint-elektrisk bil. Indendøre havde et par af kandidaterne til det første valg af forbrugerkandidater taget opstilling for at møde vælgerne, og Vestforsyning hentede vand op fra undergrunden og bød på en kop kaffe. Projektleder hos Vestforsyning, Lars Chr. Kongerslev, vurderer, at lagde vejen forbi kundecenteret i Nupark. Det har været et rigtig godt arrangement, og vi har fået meget positiv feedback på det høje faglige niveau. Internt har vi også haft en god oplevelse med at lære hinandens arbejdsopgaver bedre at kende, og så har det jo været en god anledning til at få opdateret vores informationsmateriale, så vi kan fortælle mere om vores arbejde, næste gang vi får besøg, siger han. Vestforsyning siger tak for besøget og håber, at alle havde en god dag. Ønsker du også at besøge Vestforsyning for eksempel med en skoleklasse eller en forening, er du velkommen til at kontakte kundecenteret. Brug evt. kontaktformularen på 5

6 Åen er kronen på værket Byrummet i Holstebro er blevet forskønnet. Vestforsyning har stået for den energirigtige belysning 1. september var der indvielse af projektet Byrum, Å og Kultur, som fejrede afslutningen af renoveringen af området omkring Storåen og Musikteatret i Holstebro. Det var også en stor dag for Vestforsyning Belysning, som har stået for belysning af den nye plads foran Musikteatret, og som også har bidraget med ledningsarbejde og rådgivning om gadebelysning i forbindelse med projekteringsarbejdet for den nye flotte bro over Storåen. Belysningen er inddelt i to grupper, pladsbelysning og dynamisk lys/kunstbelysning. Afdelingsleder Helle Søkilde er rigtig glad for det færdige resultat, som hun ser i et endnu større perspektiv. Vi har fået en sammenhængende linje gennem byen, fra Helgolandsgade og helt op til politistationen ved Nørreport. Tænk engang, at det er under ti år siden, at vi begyndte med renoveringen af gågaden, siger hun og fortsætter: I dag er området ved Musikteatret blevet til en rigtig plads. Førhen var det bare en skummel parkeringsplads, og broen over åen var bare en del af byens bagside. Nu er det hele vendt om, og der er åbnet ud mod åen. Og så har vi som en ekstra bonus udskiftet belysningen på Sønderbrogade med nye master og lamper, som bruger mindre strøm. I forbindelse med udskiftning af de gamle master på parkeringspladsen og ved åen er der også opnået en energibesparelse. Hver lampe havde før et strømforbrug på 80 W, og er nu udskiftet til en lampe med et strømforbrug på 35 W. Det giver en årlig besparelse på strømforbruget på kwh. Til gengæld er antallet af lamper forøget med 38, så der nu er i alt 92. Projektleder Sam Nielsen glæder sig også over den del af projektet, som er usynlig. Vi har gjort et godt stykke arbejde med dokumentationen af ledningsnettet. Det er faktisk en meget vigtig del af elarbejdet i dag, og det vil have stor værdi, hvis man senere enten skal grave i området eller skal foretage reparationer og udskiftninger, forklarer han. Ligesom sin kollega er han dog mest begejstret for, at området er blevet så pænt at se på. 6

7 Å-renoveringen skaber liv og sjæl i byen. Butikkerne er nu også begyndt at profilere sig ud mod å-siden, og der er i det hele taget kommet mere liv dernede, siger Sam Nielsen, som håber på sydlandsk stemning i Holstebro fremover. Man går jo ikke ned og sætter sig, bare fordi der er vand. Belysningen giver mere tryghed, og der bliver rart at være. Så bare vent og se, når det bliver forår og sommer igen. 7

8 Vandværk bliver til vandcenter Holstebro Vandværk bliver efter mere end 100 år afløst af Nibsbjerg Vandcenter, som vil stå færdig i august august 2009 gik spaden i jorden for første gang ved byggeriet af Nibsbjerg Vandcenter på Idomvej. Her står Vestforsyning for opførelsen af et nyt vandværk til afløsning for det mere end 100 år gamle Holstebro Vandværk i Helgolandsgade. Nibsbjerg Vandcenter får dobbelt kapacitet i forhold til forgængeren og opdeles i to separate spor, således at en eventuel forurening eller et nedbrud kun lukker halvdelen af vandværket og dermed sikrer fortsat forsyning af forbrugerne. Ud over at skaffe rent drikkevand vil Nibsbjerg Vandcenter indeholde et besøgscenter med moderne undervisningsfaciliteter til glæde for blandt andet skoleklasser. Også besøgende uden for åbningstiden kan få lov at kigge med, idet centret får store oplyste panoramavinduer, så alle kan se drikkevandets første etape af turen ud til vandhanen. Vestforsynings vand- og miljøchef, Avi Gaye, fortæller, at deltagere havde en god dag med spadestik og hotdogs, da byggeriet gik i gang: Naboerne til det nye vandcenter blev orienteret allerede i forbindelse med den første planlægningsfase, hvor vi også har haft et rigtig godt samarbejde med Holstebro Kommune. Vi har lagt vægt på, at arkitekturen skal imødekomme naturen på arealet, og vi har gjort meget ud af at sikre, at området også vil kunne bruges rekreativt, når byggeriet er overstået. Vandcentret opføres på et grønt areal, hvor der tidligere har været boldbane og en legeplads, som i nogen tid har trængt til en kærlig hånd. Vestforsyning vil i tæt samråd med naboerne etablere en helt ny legeplads, når byggeriet af selve vandcentret er overstået. Samtidig med bygning af Nibsbjerg Vandcenter foregår der et arbejde på vandledningerne. Dels skal det nye vandcenter kobles på hovedledningerne, dels bliver ledningsnettet renoveret i de områder, hvor man alligevel er i gang med at grave. Nibsbjerg Vandcenter forventes at stå færdigbygget i juli Derefter begynder man på en række omfattende tests, og i de første par måneder vil vandcenteret køre parallelt med det gamle anlæg i Helgolandsgade, sådan at forbrugerne ikke kommer til at mærke den glidende overgang til det nye anlæg. Vejrguderne var gode ved os den dag. Alt var godt forberedt, og der var stor tilslutning også fra naboerne. De har udvist stor positiv interesse for projektet, og mange har spurgt til byggeriet, selv om det selvfølgelig ikke er så rart for dem at have en stor byggeplads som nabo i den tid, hvor det står på. "Også fra bestyrelsens side har der været lagt stor vægt på, at Nibsbjerg Vandcenter skal være åben over for omverdenen", siger bestyrelsesformand Kurt Nygaard. Det nye Nibsbjerg Vandcenter får en pumpekapacitet på op til fem millioner kubikmeter årligt. Sammen med en senere udbygning af Frøjk Vandværk vil der fremover være dobbeltkapacitet i Holstebro Kommune. Det betyder, at vandforsyningen vil være sikret, selv hvis der skulle ske et meget alvorligt teknisk uheld på det ene af værkerne. 8

9 9 Du kan følge byggeriet af Nibsbjerg Vandcenter på

10 Forbrugerpriser 2010 Også næste år vil Vestforsynings priser ligge under landsgennemsnittet 60 kroner og 14 øre om måneden. Så meget - eller måske rettere: så lidt - stiger prisen for en typisk Vestforsyningfamilie i Det svarer til en stigning på 2,96 procent sammenlignet med 2009-prisniveauet. Kommunernes Landsforening opererer med en fremskrivningsprocent på 3,1. Det vil sige, at omkostningsniveauet i den offentlige sektor ventes at stige med 3,1 procent næste år. Ser man alene på, hvor meget mere Vestforsyning får i kassen, er stigningen endnu mindre: Når den typiske familie næste år lægger 60,14 kroner mere i måneden, er det kun de 32,32 kroner, der går direkte til Vestforsyning. Resten er primært stigninger i afgifter og gebyrer, som Vestforsyning blot sender videre til staten og kommunen. I alt forventer Vestforsyning at opkræve 764 millioner kroner hos forbrugerne næste år, hvoraf næsten halvdelen, nemlig 368 millioner kroner, er afgifter og moms. På el-området sænker Vestforsyning faktisk tariffen med hele fem procent, men besparelsen bliver spist op af stigende omkostninger til transmission og en stigende statsafgift, sådan at forbrugerprisen ender med at vokse med 2,6 procent. For de takstelementer, som ikke bestemmes af Vestforsyning, kan tallene variere en smule, da der er tale om foreløbige budgettal, men Vestforsynings prisniveau er altså stadig pænt under landsgennemsnittet. Du kan se tal og grafer for de enkelte forsyningsområder på Budget 2010 Familien Vestforsyning årlige forbrugsafgifte, parcelhus på 130 m 2 Vand og spildevand 150 kbm El kwh Fjernvarme kwh Tre hurtige til økonomichefen Økonomichef Jørgen J. Andreasen passer på pengene. Men hvad gør Vestforsyning egentlig for at forebygge store prisudsving? Vi arbejder med strukturplaner, hvor vi forsøger at se helt op til år frem i tiden. Skal vi på sigt samle mindre anlæg, eller skal vi satse på udbygning af eksisterende anlæg? Skal vi etablere nye forbindelser for at sikre forsyningen bedre? Osv. Samtidig opnår vi stor synergi, fordi vi er et multiforsyningsselskab. Vi prøver så vidt muligt at koordinere renoveringsopgaver, sådan at vi kun skal grave én gang for at arbejde på flere installationer. Hvordan ser det ud med pengene? Der er ikke krisestemning hos os. På elområdet er der nogenlunde den kapital, der er brug for. Og varmeregnskabet ser også fornuftigt ud, især takket være den fremsynede investering i Måbjergværket i sin tid. Og med udsigten til, at Maabjerg BioEnergy vil gøre os uafhængige af fossile brændstoffer til varmeproduktion, tegner det godt for varmekunderne de næste mange år. Er du bekymret for fremtiden? Fremtiden for vand- og spildevandsområdet kan godt gøre én lidt bekymret. Der er en ny lovregulering på vej, som kan betyde et loft over fremtidige investeringer, men vi ved ikke, hvordan det ender. Vestforsyning skal nok klare sig, men det kan blive alvorligt for forsyningsbranchen, fordi nogle selskaber kan blive nødt til at udskyde renoveringer. Det har man set konsekvensen af i blandt andet England og USA, hvor man langt oftere end herhjemme er ramt af strømafbrydelser, fordi der simpelthen ikke er blevet investeret i tide. Udgift i kr Stigning El ,6% Fjernvarme ,0% Vand ,8% Spildevand ,3% I alt incl. afgifter og moms ,96% Stigningen udgør 722 kr. årligt, svarende til 60,14 kr. pr. md. Vestforsynings andel af stigningen udgør 388 kr. årligt, svarende til 32,32 pr. md. Dette betyder en stigning i Vestforsynings tariffer på 2,35% Vestforsyning total kr. (inkl. moms) Vestforsyning total kr. (ekskl. moms)

11 Sådan aflæser du! Så er tiden inde til den årlige selvaflæsning, og du vil i begyndelsen af december modtage et aflæsningskort fra os Her står din kode, som du skal bruge, når du afleverer dine aflæsninger via nettet eller telefonen Morten Mallesen Mallemortensens vej Holstebro Her står dit kundenummer, som du skal bruge, når du afleverer dine aflæsninger via nettet eller telefonen kopi kopi ko Her skrives det aflæste tal Aflæse dine målere og aflever dine aflæsningsoplysningerne senest den 8. december. Sådan gør du Via nettet: Gå ind på og vælg Årsaflæsning. Via tast-selv-telefon: Ring på telefon og følg anvisningen. Via posten: Indsend dit aflæsningskort til Vestforsyning husk frimærke. Bemærk: Er der påført komma (,) på dit aflæsningskort, skal du også indberette de efterfølgende decimaler. Er der fjernvarmemåler på dit aflæsningskort, skal du foretage tre aflæsninger på samme måler: Kilowatt-timer (kwh) Kubikmeter (m 3 ) husk alle tal inkl. de to decimaler Timer (h) Er du i tvivl om, hvorledes du aflæser dine målere, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på tlf Vind gavecheck på 500 kr. via indberetning på nettet eller telefonen Indberetter du dine aflæsninger via vores hjemmeside eller vores tast-selv-telefon, deltager du i konkurrencen om 10 gavechecks á 500 kr. Betingelsen for at deltage er, at vi modtager din aflæsning senest 8. december

12 Et mega-godt styringsredskab Vestforsynings megamål viser vejen til at nå de langsigtede mål I et selskab med 130 ansatte, som håndterer forbrugerindbetalinger på cirka 800 millioner kroner om året, og bestyrer et flere milliarder stort ledningsnet og produktionsanlæg, er det vigtigt at have nogle langsigtede pejlemærker, som virksomheden styrer efter. I Vestforsyning har vi valgt fire overordnede strategiske mål som de fremtidige pejlemærker: Øge forsyningssikkerheden Effektivisere forsyningen Øge serviceleverancerne Forbedre miljøet og klimaet De fleste kan sikkert tilslutte sig, at det lyder fornuftigt, men for at kunne nå de strategiske mål er de omsat til hverdagen gennem en proces, hvor alle medarbejdere og afdelinger er fremkommet med et bud på, hvor, hvordan og hvornår de helt konkret kan bidrage til at nå de langsigtede mål. De mange konkrete forslag fra medarbejderne er herefter samlet og beskrevet som Megamål for de enkelte forsyningsområder og afdelinger. "Megamålene er nogle konkrete mål, som vi kan følge op på, forklarer kundecenterchef Kenneth Tønning, som sammen med den øvrige chefgruppe har arbejdet med at definere megamålene. Hvert forsyningsområde plus kundecenteret har beskrevet fem til otte megamål, som fortæller, hvilken udvikling vi vil nå i det kommende år. Det er vigtigt, at det bliver overskueligt, så vi også kan måle på fremskridtet og følge op på det, siger Kenneth Tønning og fortsætter: Hvis vi for eksempel satte os for at skabe 100 procent forsyningssikkerhed i 2015, er det nødvendigt at beskrive, hvordan vi vil forbedre os for at nå en del af vejen i løbet af Ellers kunne det jo være gratis bare at foreslå langsigtede mål engang ude i fremtiden, siger han. Når man arbejder med effektiviseringsmål, f.eks. at skulle spare et bestemt antal procent hvert år, vil man før eller siden nå grænsen for, hvad der er fysisk muligt. Her hjælper megamålene også. Megamål hjælper med at identificere de områder, hvor vi får mest for pengene. På den måde kan vi prioritere indsatsen i forhold til de strategiske mål og megamålene, så vi altid går efter de lavthængende frugter først, siger Kenneth Tønning. Arbejdet med megamål foregår parallelt med budgetlægningen i Vestforsyning, så allerede i foråret og forsommeren 2010 begynder en ny runde med udpegning af mål for MEGAMÅL Øge forsyningssikkerheden Effektivisere forsyningen Øge serviceleverancerne Forbedre miljø og klima Højere dokumentationsgrad Billiggøre drift og vedligehold Højere kundetilfredshed Udvide kerneområdet Realisere flere energibesparelser og miljøforbrdringer Øge leveringssikkerheden Forbedre infrastrukturen Forbedre forretningsgangen Flere tilbud til kunderne Gøre kunderne mere energi- og miljøbevidste 12

13 Fjernvarmen er klimavenlig 61 procent af de danske husstande er tilsluttet fjernvarmenettet. I Holstebro og omegn leverer Vestforsyning varme til cirka boliger, erhverv og institutioner og er dermed blandt landets ti største forsyningsselskaber på fjernvarmeområdet. Ser man på, hvor meget CO 2 en gennemsnitlig familie udleder i forbindelse med opvarmning af boligen, bliver det tydeligt, hvor stor forskel brændslerne gør: En familie med et årligt forbrug på kwh udleder blot 1239 kg CO 2, hvis den får tilført fjernvarme fra Vestforsyning Varme. I dag stammer 64 procent af fjernvarmen fra Vestforsyning fra afbrænding af husholdningsaffald. Det sker på Måbjergværket. Hovedparten af de resterende brændsler er halm og flis, som er CO 2 -neutral. Kun 0,5 procent af fjernvarmen stammer fra olie, og syv procent fra naturgas. Det er et miljømæssigt kvantespring sammenlignet med det første fjernvarmeværk i Holstebro, som blev etableret i Dengang fyrede man med olie, indtil oliekrisen i 70 erne satte skub i udviklingen af alternativ energi. Den store milepæl var, da Byrådet i 1983 besluttede at opføre landets første kombinerede halm- og flisfyrede varmeværk. I slutningen af 80 erne indledte man samarbejde med Vestkraft om opførelse af Måbjergværket. Havde familien i stedet haft et oliefyr, ville den have belastet miljøet med næsten fire gange så meget CO 2, nemlig 4440 kg. Selv de ellers så populære jordvarmeanlæg kan ikke følge med varmeleverancer fra Vestforsyning i klimakapløbet. Det skyldes, at et jordvarmeanlæg er afhængig af en eldrevet kompressor. Og elproduktionen i Danmark er desværre stadig en af de tunge poster i klimaregnskabet, fordi ikke al strømmen produceres af vindmøller men med hjælp fra kul og olie. Vestforsyning Varme vil i øvrigt få et endnu bedre klimaregnskab, når biogas fra Maabjerg BioEnergy kommer til at erstatte størstedelen af den naturgas, som anvendes i dag. kg CO 2 -udledning ved varmeforbrug på kwh i 2008 Fordeling mellem anvendte brændsler til fjernvarmeproduktion i % Affald 15% Træ 13% Halm Fjernvarme Naturgas Oliefyr Jordvarme Elvarme Vestforsyning 7% Naturgas 0,5% Olie 0,5% Biogas Kilder: Vestforsyning Varme og Energistyrelsen 13

14 14

15 Byens største fjernvarmeprojekt Vestforsyning har gjort Ellebæk klar til de næste 50 år med fjernvarme I perioden omkring 1970 blev der udstykket et stort antal parcelhusgrunde, faktisk en helt ny bydel i det vestlige Holstebro. Området fik navn efter vandløbet Ellebæk, som snor sig langs Mozartsvej. Den nye bydel blev naturligvis forsynet med fjernvarme, men i en by med mere end 700 års historie er det jo ikke alt, der holder evigt. Så i år blev det tid til at renovere hovedledningen til de første udstykninger i Ellebæk. Erik Andersen, der er afdelingsleder hos Vestforsyning Varme, betegner det som en af de største renoveringsopgaver i mange år. Varmeledningen i Ellebæk var en af de få tilbageværende ledningsstrækninger, som var udført efter gamle konstruktioner. På den tid støbte man nogle betonkanaler og lagde rørene ned i dem, men det holdt man op med omkring 1970, hvor man gik over til præ-isolerede rør, som vi også bruger i dag, fortæller han. Det var langt fra tilfældigt, at det lige blev Ellebæk, som fik lagt nye varmerør i år. Vi ser på en række faktorer, når vi prioriterer indsatsen. Hvor gamle er rørene? Er ledningen dimensioneret rigtigt i forhold til nuværende og kommende behov? Hvor stort er varmetabet? Skal vand- eller elfolkene alligevel grave i området? Og så videre. Og så sætter vi ind der, hvor renoveringen gør størst gavn, forklarer Erik Andersen. De nye varmerør i Ellebæk er bedre isolerede og har meget mindre varmetab end de gamle, og nogle af rørene er faktisk mindre i dimension end de oprindelige. I dag er området færdigudbygget, så vi kender belastningen på ledningsnettet. Og samtidig er de fleste huse blevet efterisoleret, så vi kunne nøjes med at lægge mindre rør på noget af strækningen, siger Erik Andersen. Planlægningen af opgaven begyndte allerede sidste vinter og blev gennemført i to tempi for at genere forbrugerne mindst muligt. Den sidste og største udskiftning blev afsluttet i september. I skrivende stund er Vestforsyning godt i gang med at vurdere, hvor de næste rør skal skiftes. fakta Cirka 700 meter rør er blevet udskiftet i forbindelse med renovering af fjernvarmeledningen i Ellebækområdet. De gamle rør har ligget i jorden i 40 år og bliver erstattet af rør, som gerne skulle blive liggende de næste 50 år. Gravearbejdet blev efter en licitation udført af Ivan Jakobsen, Struer, mens Vestforsynings egne folk stod for at svejse rørene sammen. I forbindelse med tilslutningen havde Vestforsyning varslet en afbrydelse af fjernvarmeforsyningen til et boligområde med cirka 1000 husstande fra syv morgen til ti om aftenen, men allerede om eftermiddagen var der igen varmt vand til brusebadet. 15

16 KORT NYT Nye ansigter I august bød Vestforsyning Peter Klaris velkommen som systemansvarlig i vores it-afdeling. Peter er ansvarlig for vores administrative it-systemer og skal være med til at sikre, at processer, informationer og systemer hænger sammen. Han skal kvalitetssikre vores systemer og sammen med den øvrige del af vores it-afdeling sikre synergi i vore systemer. Peter skal desuden indgå som projektleder i tværgående projekter. Peter kommer fra en stilling som it-chef hos KPC-Byg. Han er sammen med sin hustru og tre børn bosat i Herning. Henover sommeren bød vi også Heidi Bergenhammer velkommen i en stilling som HR-konsulent. Hun skal være med til at skabe synergier i organisationen og skal blandt meget andet virke som proceskonsulent for de personaleansvarlige i koncernen. Heidi er 37 år og bor sammen med sin mand og sine to børn i Mejrup. Heidi er i gang med en kandidatuddannelse indenfor HR på Århus Købmandsskole. som Heidi kommer fra en stilling HR-konsulent hos Gråkjær A/S i Holstebro og har tidligere været personalechef hos Aubo production A/S i Aulum, så personaleområdet er langt fra nyt for Heidi. Vestforsyning som sponsor Flere læserbrevsskribenter i den lokale presse har været stærkt optaget af Vestforsynings sponsorvirksomhed. Vi har derfor valgt at lægge oplysninger omkring vores sponsorvirksomhed frit frem. Vestforsyning har en politik om ikke at være hovedsponsor i nogen af de idræts- og kulturinstitutioner, som vi støtter. Vore sponsorater udgør i alt kroner i Beløbet er på årsbasis fordelt således: Team Tvis-Holstebro: kroner. Musikteatret Holstebro: kroner. Holstebro Golfklub: kroner. Holstebro Boldklub: kroner. Holstebro Museum/Holstebro Kunstmuseum: kroner. Nordvestjysk Talentcenter: kroner. Hverken Byrådet eller ledelsen i Vestforsyning får særlige personlige fordele af sponsoraterne. ansatte i Vestforsyning. Vi råder desuden over et antal "green fees", som er en slags gæstekort, så vi kan invitere udenbys gæster på golfbanen i forbindelse med besøg hos os. I forbindelse med sponsoratet til håndboldklubben Team Tvis-Holstebro får medarbejdere i Vestforsyning tilbud om gratis ståpladser til klubbens kampe. Generelt er det Vestforsynings sponsorpolitik, at der ikke er tale om velgørenhed. Der er tale om "noget-for-noget"- aftaler med to hovedformål: Vi ønsker at knytte os tættere til forbrugerne ved at tage aktivt del i lokalsamfundet og markedsføre os der, hvor forbrugerne er. Vestforsyning er ikke et monopolselskab, men et aktieselskab, som særligt på elområdet oplever en stigende konkurrence om både erhvervskunder og private forbrugere. Vi ønsker desuden at være en attraktiv arbejdsplads for både nuværende og kommende medarbejdere. Idræts- og kulturlivet i Holstebro kan ikke overleve uden sponsorater, og vi kan ikke tiltrække de dygtigste medarbejdere, hvis ikke Holstebro har noget at byde på i fritiden. I forbindelse med golf-sponsoratet får Vestforsyning tilbud om en "firmadag", som er en slags "ryste-sammen-tur" for Derfor er Vestforsyning sponsor for det lokale idræts- og kulturliv. 16

17 Holstebro kan blive dansk brint-hovedstad Vestforsyning arbejder for etablering af tankstation til brintbiler Siden 1970 erne har det været almindeligt kendt, at olie er en knap ressource. Derfor, og fordi forbrænding af olie forurener, bliver der over hele verden forsket i mere klimavenlige transportformer. Holstebro er et af de områder i Danmark, hvor vi er længst fremme med praktiske forsøg med brint som brændstof, og snart kan vi komme endnu længere. Vi ser lige nu på muligheden for at etablere en ny tankstation for brintbiler på Bisgårdmark, fortæller Vestforsynings udviklingschef, Poul Lyhne. Han har været Vestforsynings førstemand i brintprojektet LINK 2009, som også omfatter den højteknologiske Herning-virksomhed H2 Logic. Her har man produceret brændselscellerne til den brintelektriske bil, som Vestforsyning benytter til daglig for at indsamle praktiske erfaringer med brint som brændstof. I dag tanker vi brintbilen på tankanlægget hos Storådalens Golfklub, hvor man også har en brintdrevet golfvogn. Men vi vil gerne etablere et nyt tankanlæg i midtbyen, dels fordi Holstebro Kommune har besluttet at investere i brintbiler, dels fordi vi gerne vil have mulighed for at tanke med et højere tryk, forklarer Poul Lyhne. I dag kan brintbilen blive påfyldt med op til 200 bar, men det nye tankanlæg, som også er udviklet af H2 Logic, kan FAKTA OM Brint Brint hedder også hydrogen. Det er en gasart med den kemiske formel H 2. Fremstillingen kender de fleste fra fysiktimerne i skolen, hvor man i en proces kaldet elektrolyse sætter strøm til vand (H 2 O), som derved deler sig i brint (H 2 ) og ilt (O 2 ). Den største udfordring ved brint er, at der skal bruges store mængder for at drive eksempelvis en bil. påfylde brint med et tryk på op til 700 bar. Med andre ord kan man simpelthen fylde mere brændstof på bilen, og det er naturligvis helt afgørende for, hvor langt man kan køre mellem påfyldningerne. Kun to danske brinttankstationer er placeret uden for Vestjylland. Hvis Vestforsyning opfører det nye tankanlæg, vil det blive Danmarks første anlæg med mulighed for at påfylde op til 700 bar. Energistyrelsen har givet tilsagn om støtte til brintprojektet, som indtil videre har skaffet millioner forskningskroner til Vestjylland. På sigt er det Vestforsynings ambition, at brint skal fremstilles af overskudsstrøm fra vindmøller. På den måde kan man oplagre vindenergien til senere brug for biler og som brændstof i et såkaldt balancekraftanlæg, der kan tage over, når det blæser for lidt til at holde vindmøllerne i gang. Vestforsynings brintbil er en lille vaks sag, som kan køre op til 100 km/t. Bilen har en brint-drevet brændselscelle, som trækker en elmotor. I dag kan bilen påfyldes brint med et tryk på 200 bar, men hvis Vestforsyning bygger nyt tankanlæg, kan påfyldningskapaciteten blive mere end tredoblet til 700 bar. 17

18 Maabjerg Bio kan vise vejen Der er meget at lære af de otte år, som bioenergianlægget har været undervejs Om kun ti år skal mindst halvdelen af al husdyrgødning i Danmark omsættes til bioenergi. Det fremgår af regeringens aftale om Grøn Vækst, som blev lanceret i sommer. Og Maabjerg BioEnergy kan få en vigtig rolle i at omsætte den vision til handling, vurderer Jørgen Udby, som er adm. direktør for både Vestforsyning og Maabjerg BioEnergy Drift: Maabjerg BioEnergy har været otte år undervejs, siden en gruppe visionære landmænd i samarbejde med rådgivningscentret Heden & Fjorden satte sig sammen og diskuterede de første ideer. Jeg har aldrig fortrudt, at Vestforsyning fra starten er gået så aktivt ind i Maabjerg BioEnergy, men der har været perioder, hvor det er gået stejlt op ad bakke. Derfor deler vi også gerne vores erfaringer med både kolleger og politikere, så andre måske kan komme lidt hurtigere i gang. For eksempel var Jørgen Udby i oktober inviteret til Christiansborg for at fortælle om Maabjerg BioEnergy og for at inspirere Folketingets energipolitiske udvalg. Jeg fik blandt andet lejlighed til at redegøre for den komplicerede og meget omfattende myndighedsbehandling, som et bioenergianlæg skal igennem i form af blandt andet lokalplantillæg, miljøgodkendelser og utallige redegørelser, inden man kan tage det første spadestik. Det er selvfølgelig nødvendigt at have papirer og tilladelser i orden, men det ville ikke skade at få nogle ideer på banen til at strømline processen, hvis Danmark skal nå de ambitiøse mål for bioenergi om ti år, vurderer han. Mødet med politikerne var dog først og fremmest en lejlighed til at forklare, hvor stor betydning bioenergi har for klimaet, miljøet og for landbruget som erhverv. Maabjerg BioEnergy vil reducere udledningen af CO 2 med tons om året, og vi vil reducere udledningen af fosfor og kvælstof til vandløbene ganske betragteligt, samtidig med at vi gør fjernvarmen helt uafhængig af fossile brændsler. Men anlægget er også afgørende nødvendigt for et af de vigtigste erhverv i vores område, nemlig landbruget. Havde man ikke muligheden for at komme af med husdyrgødning til bioenergi, ville det for de fleste betyde, at man blev nødt til enten at betale dyre penge for at bortskaffe gyllen eller at skrue ned for produktionen. Og helt ærligt, så er der ikke nogen banker, der ville bryde sig om, at en landmand kom og præsenterede nogle af de alternativer, som det ser ud lige nu, vurderer Jørgen Udby. 18

19 Energy Han havde da også et rigtigt erhvervsvenligt forslag med til politikerne: Fremover er der brug for, at fiberen fra gyllen - altså den rest, som er tilbage, når biogassen er trukket ud - bliver behandlet som alle andre slags biomasse, f.eks. halm og flis. I dag kræver loven, at der laves renseforanstaltninger, som var fiberen affald. Hvis dette havde været tilfældet, ville vi have bygget en særlig kedel til afbrænding af fiberen og sparet ca. 30 millioner kroner på byggeriet af Maabjerg BioEnergy, og samtidig ville vi have mulighed for at udnyttet forbrændingsresten som gødning lyder det fra Jørgen Udby. Du kan læse mere om Maabjerg BioEnergy på hvor du også kan se Jørgen Udbys præsentation fra mødet med politikerne. FAKTA De første planer for Maabjerg BioEnergy kom på bordet for otte år siden. Projektet lå underdrejet i et par år, mens parterne bag projektet kæmpede for at politikerne skulle indføre mere gunstige afgiftsvilkår for bioenergi. Driftsselskabet Maabjerg BioEnergy Drift, som er ejet af Vestforsyning (71,4 procent) og Struer Forsyning (28,6 procent), har indgået en 20-årig leverandøraftale med et andelsselskab bestående af cirka 200 lokale landmænd. Hele projektet har et anlægsbudget på cirka 350 millioner kroner, som finansieres på samme måde som opførelse af de fleste andre varmeforsyningsanlæg, nemlig via et billigt, kommunegaranteret lån. Salg af energi fra anlægget svarer til en årlig omsætning på 45 mio. kr. Når anlægget står færdigt, vil fjernvarmen i både Holstebro og Struer være helt uafhængig af fossile brændsler, og dermed vil forbrugerne være beskyttet mod den globale prisudvikling for olie, kul og naturgas, som kun kender én vej: Op. Netop nu er byggeriet af anlægget i EU-licitation med henblik på, at de første entreprenørmaskiner kan gå i gang i løbet af foråret Du kan læse meget mere på 19

20 BRUG Glødepæren er død, og masser af spændende alternativer er klar til at tage over Der er sket meget, siden de første klodsede sparepærer kom på markedet. I dag fås sparepærer i så mange størrelser og udformninger, at de kan passe ind i stort set alle gamle lamper. Der er endvidere udarbejdet en A-mærkningsordning for sparepærer, der skal sikre forbrugerne en god kvalitet. Så det er efterhånden svært at finde på grunde til ikke at spare på energien. Alligevel støder Vestforsynings energirådgiver Lars Chr. Kongerslev stadig på mange myter omkring energirigtig belysning. Mange tror for eksempel, at man ikke bør tænde/slukke for lysrørsarmaturer, da der bruges for meget strøm ved opstart, og at lysrørene ikke holder hertil. Dette er ikke rigtigt! Energien til opstart svarer til maks. 30 sek. drifttid, så allerede efter bare 1 minut vil der være en energibesparelse. Så hvis der ikke er behov for lyset, bør man naturligvis altid slukke for det, uanset hvilken lyskilde det drejer sig om, forklarer han. Et andet problem har været farvegengivelsen, som for alvor kom i fokus, da kunstmuseer protesterede over forbuddet mod salg af glødepærer, fordi sparepæren ikke gengiver alle farverne. Fakta om farvekvalitet Lysets evne til at gengive farver vurderes på en skala fra (Ra-værdi). Dagslysets evne til at gengive farver er 100. En glødepæres evne til farvegengivelse er meget nær dagslysets, den ligger på 99. En almindelig A-pæres Ra-værdi er Du kan se de enkelte pærers Ra-værdi på A-pærelisten. Der findes både 3-pulver-sparepærer og 5-pulver-sparepærer. 3-pulver-pærer har 3 hovedfarver, mens 5-pulver-pærer har flere. Det gør 5-pulver-sparepærer noget bedre farvemæssigt, og de har derfor typisk et Ra-indeks på Til gengæld er de lidt mindre energieffektive, nemlig 3 gange mere energieffektive end glødepærer. 3-pulverpærer er 4-5 gange så effektive som glødepærer. Det er vigtigt, at man anvender det rigtige lys de rigtige steder, og at man således tager udgangspunkt i det aktuelle lysbehov. Ved først at finde en egnet lyskilde og derefter et passende armatur. For eksempel bør man i dag vælge halogenlyskilder, hvis farvegengivelsen er vigtig. 20

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Rudkøbing Varmeværk A.m.b.a. Strandlystvej 123. 5900 Rudkøbing. Tel.: 6251 2142 www.rudkoebingfjernvarme.dk Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

TIL AFLÆSNING AF MÅLERE KONTROLBOG

TIL AFLÆSNING AF MÅLERE KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF MÅLERE KONTROLBOG INDHOLDSFORTEGNELSE Hold øje med din måler... 4 Sådan aflæser du din elmåler... 5 Sådan aflæser du din vandmåler... 5 Sådan aflæser du din varmemåler... 5 Vores ansvar

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

Fremtidens fjernvarme

Fremtidens fjernvarme Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 89 Offentligt Fremtidens fjernvarme Et koncept for et skalérbart fjernvarmenet, der ved hjælp af lodrette jordvarmeboringer og varmepumper,

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Thisted Varmeforsyning

Thisted Varmeforsyning - Termisk komfort til enhver tid Kort & godt om a.m.b.a. Ringvej 26 7700 Thisted Tlf. 97 92 66 66 Fax 96 17 71 66 www.thisted-varmeforsyning.dk post@thisted-varmeforsyning.dk CVR nr. 30 99 25 12 Stiftet:

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. Vallensbæk den 26. november 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab,

Læs mere

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se Rørholt se Biogasanlæg yder 8-900 kw gas som løbende omsættes i en gasmotor til 320-360 kw strøm og varme fra motor bortventileres. 5 møller som samlet kan yde 4 mw el ved maks produktion. Anlægget 5 6

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket.

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket. Aalborg Portland 2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Nordjyllandsværket Reno-Nord Energipolitiske pejlemærker Varmeforsyningsløsninger - klimabelastning

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret

Læs mere

Ny fair afregning af din fjernvarme

Ny fair afregning af din fjernvarme Ny fair afregning af din fjernvarme Se bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Din fjernvarmeregning bliver mere retfærdig Hidtil har vi afregnet den variable del af fjernvarmen udelukkende

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø.

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. LÆRERVEJLEDNING Varmelab 2015 VarmeLab en skoletjeneste

Læs mere

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling Bedsted Fjernvarmes ordinære Generalforsamling Torsdag, den 25. september 2014 Bestyrelsens mundtlige årsberetning v/ formand Jesper Abel Skovsted 1 Beretning Indledning Indledningsvis kan bestyrelsen

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals [1] Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals CVR-nr. 22 66 29 10 Telefon 98 25 24 11. Telefax 98 25 05 12 Vagttelefon 40 40 22 66 e-mail : halsfjernvarme@halsfjernvarme.dk Hjemmeside www.halsfjernvarme.dk

Læs mere

NYHEDSMAGASIN NOVEMBER 2008. Mere end bare et vandværk side 4 Velkommen i vores nye kundecenter side 16 Energirigtige investeringer side 24

NYHEDSMAGASIN NOVEMBER 2008. Mere end bare et vandværk side 4 Velkommen i vores nye kundecenter side 16 Energirigtige investeringer side 24 NYHEDSMAGASIN NOVEMBER 2008 Mere end bare et vandværk side 4 Velkommen i vores nye kundecenter side 16 Energirigtige investeringer side 24 Brintsamfundet Kære læser Det var en stor dag for Vestjylland

Læs mere