Referat af generalforsamlingen i Borup Fitness den 8. april 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen i Borup Fitness den 8. april 2015."

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i Borup Fitness den 8. april Dagsorden Valg af dirigent og 2 stemmetæller. Bestyrelsen foreslår Martin Olsgaard som dirigent. Formandens beretning - til godkendelse Revideret regnskab 2014 fremlægges til godkendelse Budget 2015 forelægges Indkomne forslag Ingen forslag fremsendt Valg af bestyrelse Charlotte Agergaard stiller op som næstformand. Vælges for 2 år. Annelise Balle Pedersen stiller op som kasserer. Vælges for 2 år. Jan Hetland stiller op som bestyrelsesmedlem. Vælges for 2 år. Carina Skøtt stiller op som bestyrelsesmedlem. Vælges for 1 år. Valg af 9 repræsentanter til BIFs repræsentantsskabsmøde. Eventuelt Formand Ruben Lundtoft indledte mødet med at byde velkommen til deltagerne på generalforsamlingen. Valg af dirigent og 2 stemmetæller. Bestyrelsen foreslog Martin Olsgaard som dirigent. Martin blev enstemmigt valgt. Martin indledte med at takke for valget, og konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet den har været offentliggjort på hjemmesiden og i dagspressen. Herefter blev der valgt 2 stemmetællere??? Formandens beretning Formanden gennemgik sin beretning, se vedlagte præsentantion. Der var enkelte kommentarer og spørgsmål til beretningen. Bl.a blev der spurgt ind til hvorfor der ikke kunne komme flere ind når vi har så lagt en venteliste. Formanden forklarede, at alle skal igennem en grundig introduktion og instruktion før de kan starte og det betyder at det er instruktør kapaciteten der er en begrænsning og at vi pt. søger flere instruktører. Der var kommentarer til APP en der ikke altid virker. Og der blev stillet spørgsmål til hvor mange der bruger fitness centeret dagligt. Dette har vi ikke tal på pt. Men bestyrelse og instruktører drøfter løbende hvor stor belastning der er på centeret/maskinerne.

2 Der blev stillet spørgsmål til hvorfor der stod papkasser under disken, og det blev forklaret med at det er en del af en leverance hvor vi afventer det resterende. Og der var spørgsmål til hvorfor der blev spillet så højt i holdrummet nedenunder når der var aktivitet udendørs. Det blev forklaret, at der er indkøbt et udendørs anlæg og at der tages hensyn til naboer. Der var ikke yderligere kommentarer til beretningen som dermed blev godkendt. Revideret regnskab 2014 til godkendelse Indledningsvis fremhævede dirigenten, at han har konstateret uoverensstemmelse i BIF s vedtægter. I paragraf 14 stk. 5 afsnit 3 står der at regnskab skal godkendes og andet sted i vedtægterne står der, at regnskab skal aflægges. Regnskabet skal godkendes og uoverensstemmelsen tages med videre til BIF hovedbestyrelsen. Regnskabet blev fremlagt af Per fra MER Revision. I år er der lagt vægt på at fremlægge regnskab på en ny og mere informativ måde på power point. Denne er vedlagt referatet. Regnskabet blev godkendt. Budget 2015 til forelæggelse Budgettet blev forelagt af Per fra MER Revision. Der var spørgsmål til hvorfor der var uoverensstemmelse mellem 2013 og 2014 tallene. Det blev forklaret, at bundlinjen var den samme og at der var rykket rundt på nogle tal fordi det var mest hensigtsmæssigt. Dette har ingen betydning for det samlede budget. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Valg af bestyrelse Følgende har valgt at stille op til bestyrelsen og alle blev enstemmigt valgt. Charlotte Agergaard stiller op som næstformand. Vælges for 2 år. Annelise Balle Pedersen stiller op som kasserer. Vælges for 2 år. Jan Hetland stiller op som bestyrelsesmedlem. Vælges for 2 år. Carina Skøtt stiller op som bestyrelsesmedlem. Vælges for 1 år.

3 Valg af 9 repræsentanter til BIFs repræsentantsskabsmøde Følgende stillede op til repræsentantskabsmødet den 29.4 og blev valgt: Annelise Balle Pedersen Kenny Rasmussen Ruben Lundtoft Jan Heland Stine Skjaldgård Charlotte Agergaard Bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde de resterende repræsentanter. Eventuelt Der var spørgsmål til hvorfor regnskabet ikke er på Borup Fitness hjemmeside. Bestyrelsen uddybede, at det findes på hjemmesiden. Til slut takkede Ruben dirigenten Martin for god mødeledelse og generalforsamlingen sluttede.

4 Velkommen til Generalforsamling 8. april 2015

5 Dagsorden Valg af dirigent og 2 stemmetæller. Bestyrelsen foreslår Martin Olsgaard som dirigent. Formandens beretning - til godkendelse Revideret regnskab 2014 fremlægges til godkendelse Budget 2015 forelægges Indkomne forslag Ingen forslag fremsendt Valg af bestyrelse Charlotte Agergaard stiller op som næstformand. Vælges for 2 år. Annelise Balle Pedersen stiller op som kasserer. Vælges for 2 år. Jan Hetland stiller op som bestyrelsesmedlem. Vælges for 2 år. Carina Skøtt stiller op som bestyrelsesmedlem. Vælges for 1 år. Valg af 9 repræsentanter til BIFs repræsentantsskabsmøde. Eventuelt

6 Formandsberetning

7 Regnskab bilag attesteret og konteret Ca medlemsopkrævninger

8 Antal 2014: medlemmer Stigning på 17,50 %. Udmeldt: 246 medlemmer 1,4 % pr. mdr. 2013: medlemmer stigning på 15% 2012: Medlemmer Udmeldt: 218 medlemmer 1,7 % pr. mdr medlemmer Aldersfordeling år år år år år år Senior

9 Venteliste Vi har pt. 137 på venteliste. Ventetid er cirka 3-3½ mdr. (+ ved sommerferien = 5 mdr.).

10 Instruktører Goddag til: Brian Johansen, Indoor Cycling instruktør Jacob Johansen, Fitness instruktør Joan Fisker, Fitness instruktør Laila Madsen, Fitness instruktør Gitte Rem, bokse instruktør Dags dato er vi 34 frivillige instruktører. Instruktørmøde jan. 2014

11 Instruktør uddannelse & kurser Uddannelse: Alle instruktører i Borup Fitness uddannes forud for opstart Kursusaktivitet: Inspire convention Vejen Inspirationsseminar La Santa Løfteriet, tekniktræning Pulse 1 indoor overbygningsuddannelse

12 Timer Holdtræning 2014 Nye tilbud: Cross Fitness BodyToning udvidelse Styrk dit løb Boksehold Seniorfitness Senior indoor cycling 886 holdtimer er tilbudt i % forøgelse af holdtimer i forhold til Ca. 17 holdtimer pr. uge inkl. ferietid. 12% mindre aflysninger end 2013 til 8,6%. o Aflysningsårsager: Sygdom og manglende afløsere samt for få deltagere (under 5 personer) til enkelte hold Holdtilbud i alt Holdtimer Aflysning

13 Holdtilslutning bookede pladser Forøgelse 15% ledige pladser ledige pladser 24% Booket pladser 76% ledige pladser 34% Booke pladser 66% Holdbelægning 2014 Holdbelægning 2013

14 Holdtilslutning - fordeling Puls & Styrke 6% Energy Boot Pilates Zumba Bodypump 21% 17% 15% 21% 94% 79% 83% 85% 79% Styrk dit løb BodyToning Indoor Cycling Motionsboksning Cross Fit 20% 13% 31% 23% 17% 80% 87% 69% 77% 83% Booket pladser ledige pladser Booket pladser ledige pladser

15 Behandlere 2014 Samlet behandlingstilbud % 12% 34% 33% Zoneterapi Massage Fysioterapi InBody Ialt: 203 oprettede behandlingstilbud. I alt: 143 gennemførte behandlinger Gns. Brug af behandlerrum 71,5 timer pr. år / 7,15 timer pr. mdr. / 1,78 timer pr. uge

16 Events Dans for 2 (også for ikke medlemmer) Fantastic 4 Event (Cycling, BodyToning, Zumba & Energy Boot) Ferie Energi (efterårsferien) HIIT + Teknik EuroVision 14 Grand Prix cycling Tour de France 14 sommer event Påske event (BunnyPump, HIIT & BodyToning)

17 Senior Fitness Seniorfitness er et trænings tilbud i samarbejde med DGI Midt- og Vestsjælland, Køge Kommune og Gymnastikforeningen Køge Bugt og Borup Fitness. Begyndte i marts 2014

18 Håndværkere på besøg Ovenlys vinduer Spejle Vandskade Rengøring baderum

19 Markedsføring unikke besøgende pr. mdr. (Stigning på 21% ifh. 2013). Størst aktivitet er kl , mandage-tirsdage. 68 nyheder er præsenteret på hjemmesiden. 48 % af medlemmerne bruger vores APP til smartphone (Stigning på 45% ifh. 2013). APP BRUGERE I ALT: 696 medlemmer (Stigning på 68% ifh. 2013) 515 medlemmer bruger Iphone (Stigning på 69% ifh. 2013) 181 medlemmer bruger Android (Stign. 58% ifh. 2013) FACEBOOK 473 personer følger os på Facebook (Stigning på 29% siden ifh. 2013). 38% er mænd / 62% er kvinder. 73 nyheder er i 2014 delt på Facebook profilen. Højeste rækkevidde for et opslag er set af personer

20 2015 Flere formiddagsaktiviteter Nye maskiner Nye tilbud (Yoga, Funktionel cross, Body Attack, Power Toning) Nye instruktører (Rikke, Søren, Simon, Carina og flere på vej) Film på vinduer Ny gulvbelægning Instruktørudvalg Foredrag Henrik Duer Fortsat efteruddannelse Fælles BIF Vision

21 Borup Fitness Generalforsamling 2015 Regnskab Præsenteret af Mer Revision A/S Per Jacobsen

22 Medlemsfremgang ,5 % fremgang aldersgrupper I alt Kvinder Mænd I alt aldersgrupper I alt Kvinder Mænd I alt

23

24 Omsætningsfremgang 21% Regnskab Budget Budget Regnskab Omsætning i 1000 kr. Kontingent Kommune Andet I alt

25 Omsætning i kr. OMSÆTNING 5 ÅR Kontingent ændring Ombygning År Tendens

26 Udgifter Regnskab Budget Budget Regnskab År Direkte Maskinpark Personale Lokale Administration Renter Afskrivning I alt

27 Maskinpark note 3 Regnskab Budget Budget Regnskab Maskinpark m.m Nyanskaffelser, udstyr Body Bike, 10 stk Maskine - hasemuskler Arc trainer Leg raise Body Pump Stænger Nyanskaffelser, EDB Vedligeholdelse, udstyr I alt Kunne være aktiveret over flere år men er afskrevet i 2014

28 Personaleomkostninger note 4 Regnskab Budget Budget Regnskab Personaleomkostninger Lønninger (rengøring) Honorarer Befordringsgodtgørelse Instruktøromkostninger Massage til instruktører Rejseomkostninger Kurser interne ledere Annoncer Sportstøj Arrangementer Interne mødeudgifter Gaver Telefonpenge, bestyrelsen I alt

29 Passiver og aktiver År Aktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Passiver Hensættelser Nykredit lån Skyldige poster

30 Pengestrømsanalyse Kassebeholdning primo Årets resultat Årets afskrivninger Årets resultat før afskrivninger Tilgodehavender indbetalt Skyldige omkostninger forøget Til disposition Betalt af på banklån Kassebeholdning ultimo

31 Årets resultat 2015 Regnskab Budget Budget Regnskab Årets resultat

32 Mer Revision A/S Registrerede Revisorer Ledreborg A Roskilde CVR: Tir: Fax: reviseromerrevision,dk MEDLEM AF DANSKE REVISORE11, 1 S K* Borup Fitness Årsregnskab 2014

33 Borup Fitness CVR- nr Regnskab for 1. januar december 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 3 Erklæring om revision afgivet at foreningens interne revisorer 3 Resultatopgørelse 1. januar december Aktiver pr. 31. december Passiver pr. 31. december Noter 1. januar december side 1

34 Borup Fitness CVR- nr Regnskab for 1. januar december 2014 Ledelsespåtegning Ledelsen aflægger hermed årsregnskab for perioden 1. januar december 2014 for Borup Fitness. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilretninger efter foreningens interne behov. Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Folkeoplysningens bestemmelser og bekendtgørelse hertil samt de kommunale fastsatte retningslinier er overholdt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Borup, den Bestyrelse: Ruben Lundtoft (for d Carina Skøtt Charlotte Ager Kenneth Sønberg Annelise Pedersen side 2

35 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab Borup Fitness CVR- nr Regnskab for 1. januar december 2014 Til ledelsen i Borup Fitness Vi har opstillet årsregnskabet for Borup Fitness for regnskabsåret 1. januar december 2014 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Roskilde, den MER REVISION A/S Merete Jacobsen registreret revisor FSR danske revisore Erklæring om revision afgivet at foreningens interne revisorer Regnskabet er revideret og fundet i orden. Borup, den Henning Simoni Morten Bjørn side 3

36 Borup Fitness CVR- nr Regnskab for 1. januar december 2014 Resultatopgørelse 1. januar december 2014 Budget Budget Note Indtægter Kontingenter Tilskud fra Køge Kommune Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter Direkte omkostninger Maskinpark Personaleomkostninger Lokaleomkostninger Administration Renter Afskrivninger Udgifter i alt Årets resultat side 4

37 Borup Fitness CVR- nr Regnskab for 1. januar december 2014 Aktiver pr. 31. december 2014 Note Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 9 Træningsudstyr Installationer Ombygning Tilgodehavender Mellemregning med formand Tilgode vedr, el og varme Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Aktiver i alt side 5

38 Borup Fitness CVR- nr Regnskab for 1. januar december 2014 Passiver pr. 31. december 2014 Note Hensættelse til maskiner, ombygning m.m. Hensættelser Hensættelse til maskiner, ombygning m.m. I alt Gæld Nykredit lån Skyldige omkostninger Passiver i alt side 6

39 Borup Fitness CVR- nr Regnskab for 1. januar december 2014 Noter 1. januar december 2014 Budget Budget 1 Indtægter Kontingenter Kontingenter Kontingenter I alt Tilskud fra Køge Kommune Aktivitetstilskud Tilskud lederuddannelse Lokaletilskud Tilskud fra Køge Kommune i alt Andre indtægter Salg af cykler Andre indtægter 1 alt Budget Budget 2 Direkte omkostninger Fælles kontingent BIF Afgift Koda Adgangskontrol Budget Budget 3 Maskinpark m.m Nyanskaffelser, udstyr Body Bike, 10 stk Maskine til træning af hasemuskler Arc trainer Leg raise Body Pump Stænger Nyanskaffelser, EDB-udstyr Vedligeholdelse, udstyr side 7

40 Borup Fitness CVR- nr Regnskab for 1. januar december 2014 Budget Budget 4 Personaleomkostninger Lønninger (rengøring) Honorarer Befordringsgodtgørelse Instruktøromkostninger Massage til instruktører Rejseomkostninger vedr. rejser Kurser interne ledere Annoncer Sportstøj Arrangementer Interne mødeudgifter 14, Gaver Telefonpenge, bestyrelsen , , Budget Budget 5 Lokaleomkostninger Husleje El, vand og varme Reparation og vedligeholdelse, bygning 30, Reparation og vedligeholdelse, ej lokale Rengøring Alarmsystem , Budget Budget 6 Administrationsomkostninger Kontorartikler Småanskaffelser Telefon, internet m.m Hjemmeside Porto og gebyrer PBS-gebyrer Regnskabsassistance og revisorhonorar 96, Lønberegning 1, Forsikringer Kontingenter, Less Mills og Gymnastikforbundet 25, side 8

41 Borup Fitness CVR- nr Regnskab for 1. januar december Renter Renteindtægter Renteudgifter Budget Budget Budget Budget 8 Afskrivninger Træningsudstyr Installationer Ombygning Materielle anlægsaktiver Træningsudstyr Anskaffelsessum primo Afgang afskrevet udstyr 0 0 Tilgang i året 0 0 Anskaffelsessum ultimo Afskrevet primo Afskrevet på gammelt udstyr 0 0 Årets afskrivninger Afskrevet ultimo Bogført værdi Installationer Anskaffelsessum primo Tilgang låret 0 0 Anskaffelsessum ultimo Afskrevet primo Årets afskrivninger Afskrevet ultimo Bogført værdi side 9

42 Borup Fitness CVR- tv Regnskab for 1. januar december 2014 Ombygning Arkitekt og rådgivning Elektriker og lys Tømrer, gulv Lydudstyr VVS Adgangskontrol Butiksindretning Diverse Låneomkostninger Anskaffelsessum ultimo Afskrevet primo Årets afskrivninger Afskrevet ultimo Bogført værdi Likvide beholdninger Danske Bank Nordea - drift Nordea - PBS Nordea - rentegaranti Hensættelse til maskiner og andre nyanskaffelser Hensættelser primo Overført af årets resultat Hensættelser i alt side 10

Lørdagsjazzen i Roskilde. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 12892942

Lørdagsjazzen i Roskilde. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 12892942 Årsregnskab 2014 CVR-nr. 12892942 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Byens Netværk. Specifikationer til årsrapporten for 2014

Byens Netværk. Specifikationer til årsrapporten for 2014 Byens Netværk Specifikationer til årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning i Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Regnskabspraksis 3 Specifikationer

Læs mere

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S Årsregnskab for 2013 Kelstrup Strand Vandværk I/S c/o Søren Salling Lind (formand) Kelstrup Kystvej 5 6100 Haderslev CVR-nr. 12 53 75 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

CVR-nr. 25 60 64 26. Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014

CVR-nr. 25 60 64 26. Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 CVR-nr. 25 60 64 26 Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2014 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Generalforsamlingen år 2014

Generalforsamlingen år 2014 Generalforsamlingen år 2014 Regnskabsåret 2013 Blokhus Vandværk A.m.b.a. www.blokhusvand.dk Side 1 Blokhus Vandværk A.m.b.a. indbyder hermed til ordinær generalforsamling på Restaurant Nordstjernen i Blokhus,

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2013/14

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2013/14 Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Specifikationer

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere