Nyt. Hammer. for Grindsted, Uggerhalne & Omegn. Maj årgang Nr. 40. Kaptajn Kaper i Kattegat...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt. Hammer. for Grindsted, Uggerhalne & Omegn. Maj 2007 10. årgang Nr. 40. Kaptajn Kaper i Kattegat..."

Transkript

1 Hammer Udgiver: Borgerforeningen Menighedsrådet for Grindsted, Uggerhalne & Omegn Inde i bladet: Nyt fra Borgerforeningen side 3 og 4 Quiz om navne side 21 Nyt fra GSK-fodbold side 26, 27 og 28 Nyt fra GSK-badminton side 26 og 27 Borgerforeningen blev 75 år Nyt Kaptajn Kaper i Kattegat... På tag-selv-bordet ved Borgerforeningens 75-års jubilæum var der masser af lækker mad, som formanden, Jonna Jensen, havde lavet. Læs mere på side 22. Her ankommer kaptajn Rene med en bådfuld parate pirater ved GSK-Gymnastiks forårsopvisning. Læs mere på side 2, 7, 8 og 9. Sct. Hans Aften i Dalen Også i år vil borgerforeningen arrangere Sct. Hans bål i Dalen for enden af Jens Nørgårdsvej. Årets taler bliver Hans Stochholm - mød op og tag familien med! Maj årgang Nr. 40

2 2 HammerNyt GSK Gymnastik's forårsopvisning 2007 Ved Grindsted Sportsklubs gymnastikafdelings forårs opvisning 18. marts i Grindstedhallen deltog de her afbildede hold: Forældre / barn Instruktører: Gitte og Christian Piger / drenge Instruktører: Dorit, Rene, Rikke og Nadja Puslinge Instruktører: Dorit, Rikke og Nadja Motion Instruktør: Kirsten Juniorspring / Rytmer Instruktører: Marie, Signe, Cecilie og Jeanette Aerobic Instruktør: Gitte

3 HammerNyt 3 Planlægningen af Sommerfest 2007 er startet - frivillige hjælpere søges Den 27. marts holdtes årets første planlægningsmøde i sommerfestudvalget, der består af 2 repræsentanter for hver af de foreninger, der står bag Sommerfesten 2007, samt folk der har påtaget sig specielle opgaver til Sommerfesten. På grund af skolernes sommerferie er Sommerfesten i år placeret i weekenden august, opstilling af teltene foregår 23. august. Overskuddet fra sommerfesten deles mellem de arrangerende foreninger, som i år er: GIF, GSK, FDF og Borgerforeningen. Derfor håber vi naturligvis på også i år at få en masse frivillige hjælpere til at stå nogle timer i boderne og tombolaen lørdag eller søndag; jo flere hjælpere, jo mere fritid til alle. De fleste steder skal hjælperne helst være fyldt 16 år. Folk, der vil hjælpe til en - eller begge dage bedes hen- Der blev holdt generalforsamling i Landsbyerne i Aalborg Kommune - LAK, i Ellidshøj Sognegård. Dirigent var Bent A. Jensen, Ellidshøj. På generalforsamlingen valgte formanden gennem mange år, O- le Dahl, Grindsted, at gå af pga. pres fra andet arbejde. Som ny formand valgtes Holger Elberg, Sebbersund, som har mange års erfaring fra det tidligere LINK-samarbejde mellem landsbyerne i den tidligere Nibe Kommune, og som har mange i- deer til, hvordan samarbejde mellem landsbyer og storbyer i en kommune kan foregå på en positiv måde. vende sig til en af foreningerne, eller til formanden for festudvalget: Keld Bo Jensen Egelykkevej 6, Grindsted Hammerslaget Også i år håber vi på at kunne arrangere en turnering til sommerfesten. Da vi håber på at få flere hold, end de sædvanlige 3 gadehold, bliver det i år muligt at tilmelde hold, som er blandet på tværs af alle geografiske skel; det skal dog bestå af både børn og voksne. Man må således gerne allerede nu tænke på at sammensætte hold; en kontaktperson for holdet bedes kontakte formanden for festudvalget, se ovenfor. Næste møde i Sommerfestudvalget er: 2. maj 19:00 i kælderen i Sognegården. Generalforsamling i LAK Til bestyrelsesmedlemmer med fordeling på de 6 områder blev - med personlig suppleant efter skråstreg - valgt: Nibe: John Hinge / Leo Helmer Sejlflod: Kim Kristensen / Poul Sørensen Hals: Sigurd Madsen / Poul Zaar Sydøst: Teddy Christensen / Lone Rasmussen Sydvest: John Louis Ejdrup (nuværende kasserer) / Gunnar Jensen Nord: Kirsten Nielsen, Langholt / Anders Clausen, Grindsted- Uggerhalne Kirsten Nielsen og Anders Clausen, der således tilsammen repræsenter vores område, kan Sct. Hans Aften i Dalen Også i år vil Borgerforeningen arrangere Sct. Hans Aften med bål, for alle i Grindsted, Uggerhalne og omegn på det sædvanlige sted: Bålpladsen i Dalen for enden af Jens Nørgårdsvej. I år vil båltalen blive holdt af Hans Stochholm, Uggerhalne, som gennem mange år har engageret sig i livet i vores område. Vi begynder kl. 19:30 med salg af øl, vand, pølser, slik, m.m. Kl. 20:00 bliver båltalen holdt, og umiddelbart efter at talen er slut bliver bålet tændt, og vi synger en sang eller to. kontaktes på og Til revisor og revisor suppleant blev valgt henholdsvis Ole Dahl og Ole Sørensen. Punktet med udnævnelse af å- rets landsby og årets landsbyven blev udskudt til en senere lejlighed, da der siden kommunesammenlægningen er komet mange nye potentielle kandidater, som den siddende bestyrelse endnu ikke har nået at gøre sig bekendt med. Der var mange drøftelser omkring de serviceforringelser, som den af kommunesammenlægningen følgende centralisering har medført, navnlig for indbyggerne i de førhen selvstændige kommuner. Desuden blev fordelene påpeget ved at man i landsbyerne danner samråd; paraplyorganisationer for klubber, foreninger, m.m. i landsbyen. Samrådet skal repræsentere landsbyen overfor Aalborg Kommune og kan få et driftstilskud, i år kr. Anders Clausen

4 4 HammerNyt Generalforsamling i Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og Omegn Torsdag, den 15. marts holdt borgerforeningen sin årlige generalforsamling i Hammer Sognegård. Inden generalforsamlingen startede var der fællesspisning. Menuen stod på Skipper Labskovs, tillavet af formand Jonna Jensen. Da man startede på generalforsamlingen, bød Jonna Jensen velkommen til de fremmødte samt til pressens repræsentanter, og foreslog på bestyrelsens vegne Ole Dahl valgt som ordstyrer og Ole Krogh som referent. Ole Dahl takkede derefter for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse, som var sket gennem annonce i Hammernyt, i Vodskov Avis, på Hammernyts hjemmeside og ved opslag i infostanderne. Han gav derefter ordet til formand Jonna Jensen for aflægning af bestyrelsens beretning. Jonna Jensen fortalte at borgerforeningen i år fyldte 75 år og at det blev markeret med en reception i Hammer Sognegård, lørdag, den 14. april fra kl. 13 til 17. Rettede derefter en stor tak til Arne Riis for hans store arbejde med udgivelsen af Hammernyt, og ønskede alle tillykke med, at der var fundet en ny redaktionsgruppe. Det første nummer efter skiftet var udkommet og resultatet var langt over forventning, hvilket lovede godt for fremtiden. Hun opfordrede til at man sendte artikler ind til bladet. Lokalarkivet, der hidtil lå på mejeriet i Grindsted var flyttet til Vodskov. Der var fortsat meget arbejde, der skulle laves på Værestedet bag skolen, og man havde fra Spar Nord modtaget støtte til indkøb af en minitraktor til brug på Værestedet. Jonna Jensen omtalte derefter at man i år havde peppet juleudsmykningen lidt op. Årets sommerfest foregik i regnvejr og Sct, Hans festen i et for årstiden, godt vejr. Hun fortalte også, at der i år havde været færre deltagere på indkøbsturen til Tyskland men man fortsatte med den. Tilslutningen til årets Julefilmmarathon kunne have været bedre, men hun mente at borgerforeningen havde været for dårlig til at reklamere for den. Hun fortalte til sidst om Hammeraftenerne, som var meget populære og godt besøgt. Jonna sluttede af med at takke bestyrelsen for godt samarbejde i løbet af året. Da der ikke var spørgsmål til beretningen blev den godkendt. Derefter fik kassereren Anders Clausen ordet for aflæggelse af revideret regnskab. Han fortalte man var kommet ud af året med et underskud, som skyldtes, at man i årets løb havde haft reparationer på foreningens trailer, ligesom der var brugt en del penge på juleudsmykningen og endelig var der brugt en del penge på noget specielt sand til Værestedet. Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, som efter besvarelse blev godkendt. Kontingentet blev fastsat u- ændret til 100 kr. for en husstand, dog 50 kr. for enlige. Der var ingen indkomne forslag, så man kunne hurtigt gå videre til valg af bestyrelse, og her var Jonna Jensen og Ole Krogh på valg. Ole Krogh ønskede ikke genvalg, hvorimod Jonna Jensen var villig til genvalg. I stedet for Ole Krogh foreslog bestyrelsen Pia Øhrberg. Da der ikke var andre forslag, var de begge valgt til bestyrelsen. Der skulle også vælges to suppleanter til bestyrelsen. Trods flere opfordringer lykkedes det kun at få et forslag, som var Erling Hansen. Han var dermed valgt som suppleant. Der skulle ligeledes vælges en revisor og en revisorsuppleant. Frode Christensen og Rene Jensen var villige til genvalg og da der ikke var andre var de valgt. Under eventuelt diskuterede man nye byggegrunde i området, ligesom snerydningen var oppe til debat og der var forespørgsler om mejeribygningen i Grindsted. Efter dette kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og overgive ordet til Jonna Jensen, for afsluttende bemærkninger. Jonna Jensen takkede herefter dirigenten for en godt ledet generalforsamling, og takkede Ole Krogh for godt arbejde i bestyrelsen. Erling Hansen. Den nye bestyrelse: Jonna Jensen, Ole PeterJacobsen, Hans Kristensen, Anders Clausen, Pia Øhrberg og suppleant Erling Hansen.

5 AKV - Langholt ANDELS-KARTOFFELMELSFABRIKKEN Gravsholtvej 92, tlf En aktiv arbejdsplads i lokalområdet HammerNyt 5 Sudergaards Autoservice Grindsted * Reparation af alle bilmærker * Smøring og olieskift * Karrosseri- og forsikringsskader * Køb/salg af brugte biler * Serviceeftersyn v/ Morten Sudergaard Karolinevej 3, Grindsted 9310 Vodskov Biltlf Grindsted Vandværk I/S Kornelparken 4, Grindsted Tlf eller Hjemmeside:www.grindsted-vand.dk Plougstrup Keramik & Glas MINERVAVEJ 20, GRINDSTED 9310 Vodskov Telefon Hjemmeside: Henvendelse vedrørende forsyning eller flytning kan rettes til ovennævnte adresse eller formanden, Arne Nielsen, tlf Åbningstider: torsdag-fredag kl , lørdag kl eller efter aftale Din lokale radiomand: F.E. Service Bleggårdsgangen 3, Aalborg Tlf Uggerhalne Vandværk Formand: Jørn Toldbod Skovskellet 5 Tlf Kasserer: Ole Fibæk Kongsvænget 6 Tlf mobil: privat: Reparation af radio, tv, video, opsætning af paraboler, salg af brugte tv, video, salg af parabolanlæg Hjallerup VVS BMK Oliefyrsservice Aut. kvalitetssikret VVS-installatør Carsten Kjærup / Roland Skindbjerg Gørtlervej Hjallerup Tlf VAND VARME RØRSKAD ER BLIKKEN- SLAGER ARBEJDE VAGT-

6 6 HammerNyt Stavgang igang igen Hver tirsdag kl. 13:00 Start fra sportspladsen på Ledvej i Uggerhalne Sko til hele familien Bjarne Hansen Ejendomsmæglerfirma Vodskovvej 40 A, Vodskov Tlf Fax og mangler derfor konstant biler! Lad os sælge din bil hurtigt og billigt SOLGT eller GRATIS RING OG HØR NÆRMERE Kinnerup Auto Kommission Grindstedvej 2, Uggerhalne, 9310 Vodskov Tlf Fax Revisionsfirma Ole Dahl Registreret Revisor FRR KORNELPARKEN 84 Grindsted Vodskov Telefon Lej æresporten ved Grindsted- Uggerhalne Borgerforening Vodskov VVS Her er et godt råd en selvfølge PRIS INCLUSIVE 10 FLAG: 150 kr. Kontakt bestyrelsen for leje Aut. VVS-installatør Niels Jørn Holm A/S Røllikevej 15 Vodskov Tlf Fax

7 HammerNyt 7 Gymnastikopvisning i GSK. GSK Gymnastikafdeling sluttede sæsonen, i marts må-ned. med en velbesøgt gymnastikopvisning i Grindsted hallen. Seks af klubbens hold var på gulvet og vise deres kunnen, til stor henrykkelse for de ca. 200 fremmødte tilskuere. Efter en festlig indmarch og opvarmning kom klubbens puslinge, der er fra 3 til 5 år på gulvet under ledelse af Dorit, Rikke og Nadja. For de små er det nærmest leg og de så ud til at more sig fint, som billedet viser. Næste hold var juniorspringere og rytmehold, under ledelse af Marie, Signe, Cecilie og Jeanette. Her var der tale om trampolinspring og andre springøvelser. Så kom forældre/barn holdet, og her var der tale om helt små børn, der sammen med mor eller far udførte forskellige lege i en festlig opvisning, som slutte-de med, at børnene blev trukket rundt på halgulvet, siddende på nogle små måtter, til stor moro for de små samt tilskuerne. Det var Gitte og Christian, der stod for denne del. Der blev lidt gråd, når de små væltede omkuld, men et øjeblik efter var de igen oppe og fortsatte deres køretur. Så var det tid for en halv snes unge piger til at vise, hvad de havde lært på et aerobichold. De kørte i et tempo, der kunne tage pusten fra selv de mest veltrænede tilskuere. De blev ledet af Gitte, som selv var en ivrig deltager. Der var tale om en både tempofyldt og yndefuld opvisning. I forhold til gymnastik førhen, er aerobic nok den mest a- vancerede form for legemsøvelser, hvor man skal være rask og rørig for at kunne følge med. Piger og drenge fra 6 til 8 år var nok opvisningen sjoveste hold. Det startede med, at instruktørerne, Dorit, Nadja, Rikke og Rene kom trækkende ind på gulvet med en stor tømmerflåde besat med et stort antal piratudklædte piger og drenge, som de trak rundt på hallens gulv flere gange, alt imens piraterne sloges bravt for deres liv mod hinanden. Deres opvisning bestod af tram- polinspring og spring over hest. Sidste hold på gulvet var motionsholdet M/K, men vi må sige, at vi havde svært ved at få øje på mændene, de brillierede ved deres fravær. Den gymnastik, vi her fik vist var diverse gulvøvelser, eller noget nær det, tilskuerne huskede fra deres egen skoletid. Holdet ledes af Kirsten og efter deres opvisning var der udmarch. Alt i alt må det siges at have været en fornøjelig eftermiddag. Efter opvisningen snakkede jeg med en af motionsholdets piger, Gurli, som fortalte, at de var 32 damer til gymnastik hver tirsdag, og efter anstrengelserne hyggede de sig med kaffe eller te samt hjemmebag. Efter at gymnastikken er holdt op, fortsætter hol-det et stykke tid længere ved at tage en gåtur i Hammer Bakker nogle gange i de næste måneder. De slutter med en tur til deres leders sommerhus i Hune, hvor de efter en tur i klitterne hygger sig med lidt godt til mave og gane. Tilskuerne havde også mulighed for at få stillet tørst og sult, i- det der kunne købes kaffe/te med kage eller boller med forskelligt pålæg. Hele opvisningen blev optaget på DVD, og den vil senere komme til salg. Det er andet år man får lavet en DVD, og sidste års er næsten udsolgt. Erling Hansen.

8 8 HammerNyt Generalforsamling i GSK-Gymnastik GSK s gymnastikafdeling holdt generalforsamling den 28. marts i Grindstedhallen. I sin beretning sagde formanden blandt andet, at man var 140 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 12 i forhold til sidste år. Tilslutningen på voksen holdene er fortsat uændret; tilbagegangen lå på børneholdene. Det betyder et mindre tilskud og kan få betydning for økonomien. Sommeraerobic blev afviklet med god tilslutning og der deltog 33 personer i Ladywalk i Aalborg. Fire gymnaster deltog i DGI s landsstævne i Haderslev, og der var også deltagere i DGI's Drengetræf, Girlpowernight og Pizzaspring, ligesom man også deltog i DGI s Aerobicdag. Ved juleafslutningen for voksne var der lavet et mindre traktement efter pakkespillet, noget alle syntes godt om. Træner og holdlederfesten blev afholdt i februar og var godt besøgt. Den årlige gymnastikopvisning i marts blev overværet af små 200 tilskuere. Derefter omtalte formanden de problemer med glatte gulve, man havde haft i hallen og fortalte, at der var installeret et nyt højttaleranlæg i hallen. Halvdelen af instruktørerne har været på kursus i årets løb og træningen er stort set forløbet efter planen. Desværre holder flere af instruktørerne op nu, og der arbejdes på at skaffe nye instruktører. Der lød en stor tak til alle de, som har hjulpet i årets løb. Der er normalt en liste over hjælpere, og formanden opfordrede til at rigtig mange skriver sig på den nye liste. Sommeraerobic er begyndt i første halvdel af april. Lady-walk afholdes i år 21. maj og afvikles i Nørresundby. Gymnastiksæsonen starter til september. Onsdags motionsholdet stopper og erstattes af et nyt aerobichold og et ropeskippinghold. Formanden rettede en stor tak til resten af bestyrelsen for godt arbejde. Fra næste sæson stopper fire af vore bestyrelsesmedlemmer, så vi skal have fundet fire nye. Derfor tak til alle for en god sæson. Vi håber at næste år bliver lige så god. Der deltog ca. 40 medlemmer incl. bestyrelsen i generalforsamlingen, og det lykkedes at få valgt en fuldtallig bestyrelse. Den har endnu ikke konstitueret sig, men vi bringer her navnene. De tre første var ikke på valg: Jørn Michaelsen Dorit Jensen Tina Reeves Der var genvalg til: Susanne Madsen Følgende blev nyvalgt: Rene Jensen Kristian Echwald Anja Jensen Medarbejdende suppleant: Helle Jensen Aftenen sluttede med lidt godt til mave og hals. Erling Hansen Har du været ude at gå stavgang med borgerforeningen? Det hold som borgerforeningen har startet op med at gå stavgang, fortsætter i alle sommermånederne, så nu hvor det ser ud til fint forårsvejr, er der ikke længere nogen undskyldning for ikke at deltage. Derfor: stil op næste tirsdag kl på pladsen for enden af Ledvej i Uggerhalne og få luftet krøllerne. Har du ikke prøvet det før er der instruktør til at hjælpe dig i gang. De tre der går stavgang, er taget fra en anden by. Borgerforeningens flagalle vil være sat op i Grindsted og Uggerhalne Søndag 6.maj, hvor der er konfirmation i Hammer Kirke. Onsdag 9. maj, hvor det er Dagplejedag.

9 HammerNyt 9 Ladywalk 2007 UG med pil op! Ladywalk startede i 2002, men kom først til Aalborg i Som vi gjorde det i 2005 og 2006 prøver gymnastikken i Grindsted under GSK igen i år at samle et hold til Ladywalk 2007, som er stort nok til at hente en pokal hjem. De 3 største hold modtager nemlig en pokal, og i mødelokalet i Grindsted Hallen står allerede 2 pokaler, så naturligvis skal vi også have en hjem i år. I år er datoen 21. maj, med start: BEMÆRK ÆNDRET START- STED: Nemlig Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, idet det i år er Aalborg Firmasport, som er arrangør i Aalborg. Vores holdnavn viderefører vi naturligvis fra de sidste år: UG med pil op! U for Uggerhalne, G for Grindsted og med pil op! for omegnen. Hvert år går overskuddet fra Ladywalk til et godt formål. Således selvfølgelig også i år, hvor Ladywalk støtter Osteoporoseforeningen (knogleskørhed). Osteoporoseforeningen har brug for økonomiske ressourcer til at oplyse befolkningen om sygdommen, dens risikofaktorer og om, hvad man selv kan gøre for at forebygge. Vi modtager tilmeldinger fra ALLE, så længe det er af hunkøn! Så tilmeld dig selv og veninden og svigermor og niecen og kollegaen og. - ja, selv de små i barnevogn kan komme med - så længe de er af hunkøn! Der er en rute på 7 km og en rute på 12 km. Der er endvidere mulighed for at gå stavgang. Prisen er som sidste år 80 kr., for hvilke man får en t-shirt, som i år er pink og en lille pose med lidt snacks og kildevand. Farven på t-shirten samt yderligere informationer kan også findes på hjemmesiden Man kan tilmelde sig hos Dorit Jensen, Kongsvænget 16, Uggerhalne og hos Tina Reeves, Svanelundsvej 6, Grindsted. Betaling ved tilmelding. Absolut sidste frist for tilmelding var 24. april 2007, som allerede annonceret i kalenderen på hammernyt.dk og på infostanderne. Har du nogle spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os. Og husk lige: Til Ladywalk drejer det sig ikke om at komme først i mål, så glem præstationsræset og nyd en gåtur, hvor der kun deltager piger. Vel mødt! Tina Reeves Springinstruktør søges! Er du en frisk m/k på min. 18 år, som har lyst og mod på at arbejde med børn i alderen fra 2. klasse - 18 år, så er du lige den, som vi står og mangler! Hvis redskaber som springbane, trampolin, springbræt, rullemåtte og hest m.m. er kendte begreber for dig og du har kendskab til teknikkerne indenfor akrobatik (balance, styrke og smidighed), så læs roligt videre. Vi kan tilbyde dig: En sæson, som spænder fra september 2007-marts hjælpetrænere, som har et grundigt kendskab til såvel børnene som redskaberne og teknikkerne Relevante instruktørkurser / opfrisknings -kurser kr. pr. halvår for 1 1/2 time om ugen (tirsdage kl ) Din kørsel refunderet - vi holder til i Grindsted Hallen pr Vodskov Er du interesseret, så tøv ikke med at kontakte én af undertegnede. Vi træffes altid på ét af telefonnumrene. Læs mere om gymnastikken på Kontaktpersoner: Jørn Michaelsen, tlf Tina Reeves, tlf /

10 10 HammerNyt Smart mode både til den kvalitets- bevidste pige_ og til boligen MANUFAKTUR GARDINER ApS Vodskovvej 30, Vodskov Tlf Fax VVS Installatøren Kirkevej 22, Vodskovv Alt inden for VVS, blikkenslager- og smedearbejde Hovedentreprise Uforbindende tilbud Indretningsforslag af badeværelser Renovering Vodskov Malerforretning ApS Nyt og reparationer Kristian Larsen malermester Tapet- og farvehandel Følfodvej 27, Vodskov Telefon Alt malerarbejde udføres - kvalitet gennem 70 år Brug for hjælp... så kontakt din lokale VVS-installatør Leo Nielsen Aut.VVS-installatør og kloakmester Tlf Bil

11 HammerNyt 19 Østerbrogade 75 Nørresundby Telefon Bredgade Brønderslev Tlf Fax Avislæsesal Vodskov Biblioteks avislæsesal holder åben hverdage 9-18, lørdag Her er der mulighed for at læse de nye aviser samt gamle aviser fra den sidste måned. Vi har abonnement på Den blå avis, Ekstra Bladet, Information, Kristeligt Dagblad, Morgenavisen Jyllandsposten, Nordjyske Stiftstidende og Politiken. Ligeledes fremlægger vi brochurer og opslag fra lokale og landsdækkende foreninger og organisationer samt informationer fra staten.

12 20 HammerNyt Lokale TELEFON NUMRE Borgerforeningen: Bestyrelsen: Jonna Jensen Ole Peter Jakobsen Hans Kristensen Anders Clausen Pia Øhrberg Dagplejen: Jane Christensen DUS: Karen Heilesen FDF Hammer: Kredsleder: Gitte Hansen Grindsted Sportsklub: Poul Dahl, formand GSK Badminton: Ole Faaborg GSK Fodbold: Simon Madsen GSK Gymnastik: Jørn Michaelsen Inger Gregersen Grindsted Skole: Skolebestyrelsen: Formand: Henning Bay Grindsted IF: Villy Nielsen Menighedsrådsformand: Jens Christensen Sognepræst: Carl Hertz-Jensen Square Dance: Anna K. T. Jensen Uggerhalne Vandværk: Jørn Toldbod Grindsted Vandv. I/S: Arne Nielsen hjemmeside: Kan man nu forstå det: På det første bestyrelsesmøde i borgerforeningen efter generalforsamlingen, snakkede vi om at der var rigtig mange, der havde henvendt sig, om ikke borgerforeningen kunne slå et slag for, at hundeejere, der lufter deres hunde på fortovene i Uggerhalne og Grindsted medbragte poser til rengøring efter deres firbenede venner. Hammernyt har også fået en del henvendelser om det samme emne, og vi satte os for, at se, hvor stort problemet var, og det var meget større end vi troede. Tilsyneladende er Grindsted ikke så hårdt ramt som Uggerhalne. De fleste samler op efter deres hunde men nu kommer vi til det, som sagen drejer sig om. I begge byer er det kotyme, at man ikke tager poserne med hjem, men i stedet med et let vip med overarmen, smider de fyldte poser ind over hækken i den nærmest liggende have, så poserne lander på græsplænen eller under hække eller plankeværker. Prøv at tænke på, at der i haven render småbørn rundt og leger. Vi ved alle fra barnsben, hvor spændende det var at finde små pakker. De indeholdt jo nok slik til børnene. Hvad hvis et barn får hul på sådan en pose og måske endda smager på indholdet. Føj for den lede!!!. På en lille sti mellem Grindstedvej og Hvidkløvervej i Uggerhalne fandt vi hele 5 fyldte poser, som bare var smidt ind i hegnet til en have. Det næste sted fandt vi 3 poser, der var lempet om bag en stak tagsten. Vi besluttede os til at fotografere poserne, men dagen efter var de fem blevet til otte, hvoraf den ene lå lige midt for et trappetrin på stien. Vi er helt sikre på, at stakittets ejer gerne vil holde stien pæn og ren, så det kan kun betegnes som noget forbandet svineri, at hundelufterne smider deres efterladenskaber. Tag dog og vis lidt samfundssind. Ville du selv bryde dig om, at alt muligt blev efterladt i din have eller på din sti. Vil man have hund, bør man også kende sine pligter. Det er helt naturligt, at hundene skal af med noget engang i mellem. I stedet for at svine andres grund til, så bær poserne hjem i egen skraldepose. Tilbage til den pose der var smidt på fliserne neden for et trappetrin. Tænk hvis en ældre, som er dårlig til at se træder på denne pose. Måske glider personen, falder og brækker noget eller måske slår hovedet ned i trappetrinet og får varige men. Lad os håbe, denne henstilling er nok, så vi ikke skal skrive om det mere end denne gang.

13 HammerNyt 21 Hvad var det nu, det var? - Quiz om navne. Svar på: Hvornår var det nu, i nummer 39: Spørgsmål 1lød på, hvornår skolen i Grindsted blev grundlagt? Da spørgsmålene i sidste nummer af mange blev betegnet som for svære, gør vi det denne gang lidt lettere. Ligesom sidst kan læserne indsende deres svar til redaktionen og deltage i lodtrækningen om nogle flasker rødvin. Spørgsmål 1: På skovvejen i Hammer Bakker står et mindesmærke for digteren Thøger Larsen. Omkring 1926 mejslede billedkunstneren N. Hansen-Jacobsen et stjernebillede i stenen. Hvad forestiller stjernebilledet? Spørgsmål 2: En kendt personlighed, skrev i en lang årrække Cata - strofer på vers i Jyllandsposten. Vedkommende havde tilknytning til Vodskov, og hans små vers har givet navn til mange veje i området. Hvad hed forfatteren til Cata -strofer? Spørgsmål 3: Nær Hammer Kirke udsprang tidligere en nu udtørret kilde, der i dag er markeret med en sten, der viser kil-dens udspring. Hvad kaldte man kilden? Når du har svarerne, så skriv dem på et brevkort eller i et brev og send dem til: Anders Clausen, Høgevej 8, Grindsted, 9310 Vodskov, eller send dem i en til: Det rigtige svar er, at den første skole i Grindsted blev oprettet i 1734 og den lå efter sigende i nærheden af den nuværende skole. Grindsted skole kunne i 1984 fejre 250 års jubilæum og udgav i den anledning et jubilæumsskrift. Spørgsmål 2 lød på, hvornår jernbanestrækningen mellem Vodskov og Østervrå blev nedlagt? Oprettelsen af en jernbanelinie mellem Vodskov og Østervrå startede allerede før 1918 men først i 1924 startede kørslen, som fortsatte frem til 1950, hvor jernbanen blev nedlagt. Der var inden da en del kørsel for en mergelgrav. Spørgsmål 3 gik på, hvornår man fandt en møntpotte med mange gamle mønter fra 1563 til Svaret er at man i 1955 under udvidelse af Grindsted skole fandt en mængde gamle mønter i et skorstensfundament, hvor de antageligvis er anbragt under den store nordiske krig, som sluttede i Vi ønsker tillykke til vinderne, som er: Ingrid & Gunnar Starche Søndermarken 105, Hjallerup. senest fredag, den 28. juni Kun eet svar pr. husstand. Skriver du brev, så vedføj HammerNyt udenpå kuverten. Erling Hansen. Inga Holst Hansen Kornelparken 155, Grindsted. Gevinsterne, som er rødvin, vil blive afleveret af Anders Clausen. Erling Hansen

14 22 HammerNyt Borgerforeningens 75-års jubilæum Den 14. april 2007 var det ifølge vedtægterne for Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og Omegn nøjagtig 75 år siden at foreningen var blevet dannet, og dette blev fejret ved en reception i Hammer Sognegård, hvor medlemmer og venner af foreningen var indbudt via annoncering. Bestyrelsen havde forsøgt at opspore bestyrelsesmedlemmer fra for 25 år siden, og de, der blev fundet, havde fået en personlig invitation. I alt ca. 50 personer var mødt op til receptionen og havde en hyggelig dag med dejlig mad som formanden, Jonna Jensen, havde lavet, sange fra Højskolesangbogen og fortællinger om den historiske udvikling i området gennem 75 år. Frede Burholt spillede dagen igennem. Borgerforeningen havde indbudt en række personer til at fortælle om den historiske udvikling i området, og efter at Jonna Jensen havde budt velkommen og der var skålet og sunget en sang, fik sognepræst Carl Herz-Jensen ordet. Carl Herz-Jensen talte om samarbejdet mellem kirken og borgerforeningen, den tæthed der var opstået mellem byerne og kirken, navnlig efter at Sognegården var blevet bygget og kunne bruges også til ikke-kirkelige formål, ligesom samarbejdet om Hammeraftenerne og omkring HammerNyt blev omtalt. Han sluttede med at synge den viste sang, som han havde lavet til lejligheden. Herefter blev der sagt værsgod, og efter at folk havde spist lidt fik formanden for Grindsted Idrætsforening, Villy Nielsen, ordet. Han fortalte om idrættens udvikling i området; i starten spillede man fodbold på tilfældige græsmarker, så blev det håndbold, hvor holdene var mindre og det kunne piger også spille, man fik rigtige udendørs baner, og i 1978 fik man hallen, som man samarbejder med GSK om brugen af. Så fortalte Arne Skindbjerg, der kom til Grindsted som 4- årig, om byens udvikling og erhvervsliv. Dengang var der butikker og erhverv i det meste af hovedgaden, han fortalte om anlæggelsen af sidevejene, og hvordan Jens Nørgård købte sig til et vej- Vers om Hammer Bakker til jubilæumshilsen i Borgerforeningen 2007 Inspireret af Borgerforeningens bomærke og af vort fælles sted: Jeg elsker de grønne lunde, som omgiver hus og hjem. Jeg elsker de bakker runde, hvor Hammer er vokset frem! Jeg elsker, når skoven grønnes, Jeg elsker, når sandet drager og alting vil springe ud. på sandflugt i striden blæst. Hvert år Hammer Bakker skønnes, Men skræmmes, når skoven brager med tusind af nye skud. i knæ for en storm fra vest! Jeg elsker, når morgengryet frembryder ved sø og skov, når sollyset får fornyet enhver, som blot lå og sov. Jeg elsker, når tågen letter og stiger mod skyen op, når sollys blandt træer pletter som stråler fra træets top. Jeg elsker, når i Skovdalen Sct. Hans-bålet flammer op og vælger at holde talen, der brænder i sind og krop. Jeg elsker, når lyngen lyser og farver hvert bakkedrag. Jeg elsker, når løvet fryser på vej mod en vinterdag. Jeg elsker, når Pebermosen står malet i gyldent brun, når kærulden står som rosen som pyntede strå med dun. løb. Der var lavet en lille historisk udstilling i dagens anledning. Dens ubetingede hovedattraktion var et luftfoto af Grindsted fra 1960, som var udlånt af Aage Laursen. Anders Clausen Jeg elsker, når Tvillinghøje er dækket med røde bær, og når hvad du ser for øje, er himmelens fuglehær. Jeg elsker, når vinden suser i fart gennem bøgetrær, når bare den ikke knuser og vælter alt på sin færd! Jeg elsker, når Hammer Bakker står klædt i sin vinterdragt, når sneen gir træer frakker i strålende hvidt med pragt! Jeg elsker at gå i skoven, min nabo, min ven, mit sted; jeg takker for alt fra oven og synger i glæde med. Jeg elsker de grønne vange, som solen kan skinne på og kalde på mange sange, der stiger mod himlen blå! Jeg elsker, når solen skinner mod træernes grønne top, når Hammer Bakker oprinder og livet er stået op! Carl Hertz-Jensen navn for en kasse øl. Til sidst fortalte tidligere redaktør af HammerNyt, Arne Riis, om arbejdet med at lave HammerNyt, og fornøjelsen ved at møde de folk, han har interviewet i tidens

15 Grønborg HvidevareService Uggerhalnevej 33, Grindsted Tlf Mobil HammerNyt 23 Din lokale hvidevarereparatør Knud Skindbjerg Vognmand Altid klar til mangeartede transportopgaver, udgravning med gummiged og levering af støbematerialer Ravnstrupvej 20, Hjallerup Tlf Bil: Fax: Søren Jensen Grindstedvej 4, Uggerhalne, 9310 Vodskov Tlf Værksted GRINDSTED AUTO-VÆRKSTED v. HENRIK BISLEV og KRISTOFFER PETERSEN Uggerhalnevej 43, Grindsted, 9310 Vodskov, tlf ApS Medlem af Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark Køb og salg af brugte biler Stort udvalg af importerede biler til gule og hvide plader Lån bil, mens din bil repareres Serviceeftersyn Reparation af forsikringsskader samt fototaksering Alt i autoreparation af personog varebiler Klargøring til syn Udskiftning af ruder For hele familien Åben fra solopgang til solnedgang Grindsted- Uggerhalne Borgerforening: Medlemmer kan leje en trailer Borgerforeningen er ejer af en trailer, som medlemmer kan leje for 75 kr. pr døgn. Traileren er placeret ved Aage Laursen, Uggerhalnevej 38, tlf Opgiv navn og vis gyldigt medlemsbevis.

16 24 HammerNyt AK Portmontage Anders Kjærsgaard Halsvej 91, 9310 Vodskov Biltelefoner A K PORTMONTAGE SALG OG SERVICE Reparationer af alle former for porte i aluminium og stål, hejse-, skyde- og foldeporte Salg og service på portautomatik Rideundervisning Mangler du et sted at gå til ridning? Så er "Rideklubben Ravnhøj" i Tylstrup stedet! Vi tilbyder rideundervisning for alle aldersgrupper og alle niveauer. Du kan vælge at ride på din egen hest eller pony, eller du kan vælge at ride på en af vores mange heste eller ponyer. Vi satser på høj kvalitet, individuelle behov, tryghed og hyggeligt samvær med hesten, til lave og konkurrencedygtige priser. Handicapridning v/ udd. handicaprideinstruktør Senior o/18 år, 1 lektion á minutter: Egen hest: 190 kr. pr mdr. Lånt hest: 300 kr. pr mdr. Blomster, Brugskunst Tanya Jensen SØNDERGADE 3. HJALLERUP Tlf Junior u/18 år, 1 lektion á minutter: Egen pony: 170 kr. pr mdr. Lånt pony: 260 kr. pr mdr. 1/2 time er max det første undervisningsår Interesseret????? så kontakt: Line Nørskov på Venlig Hilsen Rideklubben Ravnhøj. Møbelpolstrer Jens Thomassen Uggerhalnevej 17, Grindsted, telefon Ombetrækning af moderne/antikke møbler Håndværksmæssig kvalitet fra fagmanden. - Stort udvalg i møbelstof Egne modeller sælges Uforbindende tilbud gives

17 Det kan I ikke være bekendt... Udtalelsen faldt på en af ostebutikkens sidste åbningsdage. Nu ligger det nemlig fast. Lørdag den blev ostebutik-kens sidste åbningsdag. Udtalelsen er uden tvivl ikke ment som en bebrejdelse af bestyrerparret Palle og Lone, men skal snarere forstås som et udtryk for den frustration som mange føler over tabet af muligheden for en kulinarisk og hyggelig oplevelse. Hvor mange har ikke hygget sig med at gå rundt med de små pinde og stange ost, kigge i rodekassen efter et stykke gammel ole til en billig pris, smage på en mangfoldighed af eksotiske oste med øl, brændenælder og andet godt. Lokale Grindstedborgere har smuttet en tur forbi. Folk er kommet langvejs fra for at forsyne sig med de udsøgte oste eller nogle af de andre økologiske produkter af høj kvalitet. Mange børn har taget imod tilbuddet om at spise løs og har dermed må- HammerNyt 25 ske lagt grundlaget for et livslangt kærlighedsforhold til oste. Og ikke at glemme: den venlige dame, der stanger 3 økologiske vingummibamser ud, når mor eller far har betalt for de indkøbte oste. Jo vi er mange der kommer til at savne ostebutikken. Man skal ikke have boet lang tid i Grindsted for at have minder om en række af butikker, der har eksisteret i kortere eller længere tid. Købmand, kiosk, cykelhandel, blomsterbutik, grillbar. Mange har med gode intentioner forsøgt at etablere sig som nærings- drivende i Grindsted. Initiativer der er med til at gøre Grindsted til en levende by. En levende, lille by i en tid hvor alt skal være stort. Et grundlæggende faktum er, at når noget gammelt forsvinder, opstår muligheden for at noget nyt. I Hammernyts redaktion har vi taget kontakt til den nye ejer af mejeriet - Thise. Mejeriet ligger centralt og fylder meget midt i bybilledet, lige ved siden af skole, børnehave m.m. Mange Grindstedborgere spørger sikkert, hvad skal der nu ske med bygningerne? Fra redaktionens side havde vi håbet i dette nummer at kunne have løftet en flig af sløret for mejeriets fremtid. Vi arbejder videre på sagen og vil i august nummeret følge op på spørgsmålet. Mens de sidste oste bliver produceret, kan vi andre lukke øjnene og dvæle lidt ved minderne fra et lille kælderrum fyldt med oste, is, slik, syltetøj, mjød, vin Finn Laursen Konfirmander 23. marts 1952, Horsens Kirke Forreste række fra venstre: Jytte Sudergaard Larsen, Grindsted, Else Rasmussen, Horsens Enge, Pastor Kjær, Horsens Præstegaard. Helene Sine Munch, Bragenholt. Tove Nikolajsen, Grindsted. Inger Kjær, Horsens Præstegaard. Bagerste række fra venstre: Hans Holm, Langholt. Gunnar Kristensen, Ivershaab. Jens Anton Væversted, Nålebak. Verner Heinrich Nitzsch, Uggerhalne. Poul Baunwalt Jensen, Vodskov. Hanne Hjølund Pedersen, Vodskov. Magda Bang Pedersen, Kinnerup Mark. Billedet er indsendt af Niels Jørgen Jensen, vi takker for billedet.

18 26 HammerNyt Standerhejsning hos GSK-fodbold Lørdag den 17. marts var der standerhejsning for børneholdene; der var mødt ca. 45 børn op, og alle glædede sig til at komme i gang med sæsonen. Lørdag den 10. februar kl var der standerhejsning for herrerne. Trods kulden var der mødt en del spillere op, de fik varmen både med en times boldspil og efterfølgende suppe. Fremover trænes hver onsdag aften kl Vi har hold i de fleste ungdomsrækker - fra mikro årgang 00 til og med lilleput årgang Holdene er tilmeldt turneringer i JBU og de mindste i Østvendsyssels Private turnering. Vores herrehold spiller i serie 6. HUSK at møde op og heppe til hjemmekampene. Træningstider i GSK Fodbold: Årgang Tider Trænere U12 Torsdag kl Keld Jensen, Henrik Glanz, Simon Madsen, Betina Bislev U10 Onsdag kl. Jan Winther Jensen, Christian Larsson (Mikro) Fredag kl. Michael Hansen Tirsdag kl Betina Kronbach, Norman Kristiansen, Jens Kronbach, Anne Mette Herrer Onsdag kl Frank Jensen, "Biker" Claus Torbjørn Christensen GRINDSTED- MESTERSKABERNE I BADMINTON blev afviklet Stævnet var præget af lidt færre fremmødte end normalt, grundet store pointgivende stævner andetsteds vi havde hold i Farsø til NBD stævne. Årets vindere: U11-drengesingle: Rune Christen-sen foran Mikkel Juul U11-drengedouble: Rune Christensen og Mikkel Juul foran Casper Jensen og Frederik Jørgensen. U13-drengesingle: Steve Larsen foran Filip Larsen U13-mixdouble: Kristina Sørensen og Filip Larsen foran Trine Skjollander og Steve Larsen U13-drengedouble: Steve og Filip Larsen foran Jesper Bo Jensen og Simon Nielsen U13 pigesingle: Kristina Sørensen foran Trine Skjollander U15-drengesingle: Thomas Nielsen foran Jacob Bo Jensen U15-drengedouble: Anders Kalør og Stefan Olsen foran Mads Kalør og Mikkel Golding Faaborg Motionist-herresingle: Patrick Larsen foran Tage Pedersen Motionist-herredouble: Bent Aagaard og Søren Dueholm foran Jens Brix og Tage Pedersen Motionist-mixdouble: Jens Brix og Bente Aagaard foran Jens Christian Gregersen og Britt Larsen Turnering-herresingle: Søren Dueholm uden kamp EN STOR TAK TIL SPONSORERNE: Dronninglund Sparekasse, Aalborg Handelsskole, AAB Sports College, Kinnerup Put&Take, Brunø Vodskov, Faaborg Sprogservice.

19 HammerNyt 27 Standerhejsning 2007 i GSK-fodbold Lørdag den 17. marts var der mødt ca. 45 børn op til standerhejsning. Alle glædede sig til at komme i gang med sæsonen. Grindsted-mesterskaberne i badminton 2007 Lørdag den 10. februar kl var der standerhejsning for herrerne. U11 drengedouble: 1.: Rune og Mikkel; 2.: Casper og Frederik U13 pigesingle: 1.:Kristina; 2.:Trine U13 drengesingle: 1.: Steve; 2.: Filip

20 28 HammerNyt HammerNyt Udgives af Grindsted-Uggerhalne og Omegns Borgerforening og Hammer Menighedsråd Ansvarlig redaktør: Anders Clausen Tryk: NTK-print, Dronninglund Næste nummer af bladet udkommer primo august Stof til bladet skal senest 1. juli 2007 være hos redaktionsudvalget v/ Anders Clausen, Høgevej 8, Grindsted, tlf til redaktionen: Det sker. Samlet oversigt over arrangementer i Grindsted-Uggerhalne & omegn Læs nærmere om arrangementerne inde i bladet Kris bærer Dannebrog ved standerhejsningen i GSK-Fodbold Flagalleen var oppe ved 75-års jubilæet i Grindsted, Uggerhalne og Omegns Borgerforening. 1. maj 18:00-19:00:U12-drenge fodbold; GSK-Vadum 5. maj 10:00-11:00: U12-drenge fodbold; GSK-Ulsted 6. maj: Konfirmation i Hammer Kirke. Der flages idag for konfirmanderne i Hammer Sogn. 6. maj 11:00-12:30: Fodbold - serie 6; GSK-Hallund B70 9. maj: Dagplejedag. Der flages idag i anledning af Dagplejedagen 9. maj 18:30-22:00: Hammeraften; Startsted: Hammer Sognegård: Udflugt ud i naturen i private biler. Der medbringes kaffe fra sognegården 12. maj 10:00-12:00: U10-drenge fodbold; GSK - Holtet; Holtet - Dronninglund; GSK- Dronninglund 16. maj 18:00-19:00: U12-drenge fodbold; GSK- SIV 19. maj 10:00-11:00: U12-drenge fodbold; GKS - Hals 21. maj: Ladywalk i Skanseparken i Nørresundby start: Godthåbsgade 8. Tilmeld. senest 24. april til Tina Reeves, Svanelundsvej 6, tlf.: maj 18:30-22:00: Hammer Aftener; Hammer Sognegård; Sæsonafslutning med spisning og underholdning. Pris 35 kr. Tilmelding til Ole Peter Jakobsen tlf eller senest den maj 10:00-11:00: U12-drenge fodbold; GSK - Aalborg Freja 29. maj 18:00-19:00: U12-drenge fodbold; GSK - Birkelse/Arentsmind 2. juni 10:00-11:00: U12-drenge fodbold; GSK - Brønderslev 3. juni 11:00-12:30: Serie 6 - fodbold; GSK- Thise 12. juni 18:00-19:00: U-12-drenge fodbold; GSK - Gjøl 16. juni 10:00-11:00: U12-drenge fodbold; GSK- NUBI 17. juni 11:00-12:30: Serie 6 - fodbold; GSK- Birkelse 23. juni 19:30-23:00: Sct. Hans Aften i Dalen for enden af Jens Nørgårdsvej. Hans Stochholm holder båltalen kl. 20:00, og umiddelbart efter båltalen bliver bålet tændt Borgerforeningen sælger øl, vand, m.m. fra 19: juni 18:00-19:00: U12-drenge fodbold; GSK - Thise 22. august 12:30-22:00: Hammer Aften; Startsted: Hammer Sognegård; Udflugt i Bus Pris 60 kr. Tilmelding til Jonna Jensen tlf senest den august 17:00-22:00: G-U-Byfest opstilling af telte på festpladsen (Værestedet) 24. august 18:00-0:00: G-U Byfest - videomaraton for børn som er medlem af de arrangerende foreninger 25. august 09:00-16:00: G-U byfest, arrangør: Foreningerne i Grindsted- Uggerhalne; fest på Værestedet i Grindsted 25. august 19:00-03:00: G-U byfest, aftenarrangement for voksne i Grindstedhallen 26. august 10:00-16:00: G-U byfest, arrangør: Foreningerne i Grindsted- Uggerhalne; fest på Værestedet i Grindsted, optog for børn 4. september: GSK gymnastik sæsonstart. Se nærmere på GSK's hjemmeside. 6. september 18:30-22:00: Hammer Aften; Startsted: Hammer Sognegård; Udflugt i private biler. Virksomhedsbesøg 22. september 10:30-12:30: Sognegårdens 22 års fødselsdag - Brunch

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

)BNNFS /ZU. .BKr ÀSHBOHr /S. Planlægningen af Sommerfesten 2008 er gået igang, og vi kan sagtens bruge din hjælp!

)BNNFS /ZU. .BKr ÀSHBOHr /S. Planlægningen af Sommerfesten 2008 er gået igang, og vi kan sagtens bruge din hjælp! )BNNFS /ZU Udgiver: Borgerforeningen Menighedsrådet GPS(SJOETUFE6HHFSIBMOF0NFHO Planlægningen af Sommerfesten 2008 er gået igang, og vi kan sagtens bruge din hjælp! Puslinge slår kolbøtter til GSK's gymnastikopvisning.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

November 2010 22. ÅRGANG

November 2010 22. ÅRGANG November 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2016/2017 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 8. september 2016 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2015/2016 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning Landsbydyst til sommerfesten.. 1. gang 3. september 2015 kl. 18.00 kl. 20.00

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Tilstede: 81 personer inkl. bestyrelsen: Svend Tøfting, Kim Johansen, Morten Bech, Jan Ulrik Hansen og John

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst:

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst: MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Morten Larsen Steen Mogensen Fraværende Kopi Sted Morten Nielsen Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 6. juni - 10. juni 2017 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 6. juni 2017 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Støtteforeningen Lindegårdens Venner 19-02-2009 19:30 Lindegården

Generalforsamling i Støtteforeningen Lindegårdens Venner 19-02-2009 19:30 Lindegården Generalforsamling i Støtteforeningen Lindegårdens Venner 19-02-2009 19:30 Lindegården Indkaldt af: Mødetype: Ordstyrer: Referent: Bestyrelsen Generalforsamling Balle AnneMarie Punkter på dagsordnen Valg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere