KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING

2 Indhold 1.0 Forord - Klinikledelsen om årets tiltag Lægestaben Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik Rigshospitalet Sengeafsnit 3131/ Sengeafsnit 3133/ Hjemmedialysen Ambulatoriet Akut hæmodialyse Hæmodialysen Hæmodialysen PFH og PLC Diætister Sekretærer Det prægraduate område Undervisning og uddannelse Nyreskolen et tilbud til patienter og pårørende Indsatser og fokusområder i sygeplejen Tryksår Det nefrologiske netværk tillidsposter Forskning og udgivelser på Nefrologisk Klinik P Tand- og mundhygiejne

3 Rigshospitalet Nefrologisk Klinik P Klinikledelsen - Bo Feldt-Rasmussen Klinikchef, Professor, dr. med. - Karina Bruun Oversygeplejerske, MHM Abdominal -centerledelse Centerdirektør Ulrik Meyer Centerchefsygeplejerske Lone Koch Uddannelse og forskning Professor, dr. med. Klaus Ølgaard Klinisk lektor Martin Egfjord Sygeplejespecialist med ansvar for: Faglig udvikling, Metha Frøjk Klinisk underviser. Trine Nielsen. Socialrådgiver Susanne Sørensen 8601 Sekretariat P2132 Ambulatorium P 2134 Hjemmedialyse Peritonealdialyse P 2134 Sengeafsnit P 3131 / 2 P 3133 /4 Hæmodialyse P P 8601 P -Frb. Hosp. P- LC. Frb. Hosp Klinisk Diætist Ulla Jakobsen 1 stilling vakant Ledende sekretær Lene Sørensen 2134 Overlæge Susanne Bro Afd. Spl. Mie Bræmer Jensen 2134 Overlæge Thomas Elung Jensen Overlæge Jens Schmidt Iversen Afd. Spl. Elsebeth Hildebrand 3131 / 2 Overlæge Anne -Lise Kamper Afd. Spl. Lotte Jensen 18 intermediære senge og 7 endokrinologiske senge 3133 / 4 Overlæge, professor Søren Schwartz Sørensen Overlæge Inge Eidemak. Overlæge Marianne Rix. Overlæge Mette Damholt 8601 Afd. Spl. Fanny Gossmann Kronisk Hæmodialyse 30 stationer 2133 Afd. Spl. Hanne Tørring Akut Hæmodialyse 10 stationer Dec Afd. Spl. Lonnie Rasmussen 20 Intermediære / transplantation senge. P- Frb. Hosp Afd. Spl. Charlotte Larsen Kronisk Hæmodialyse 21 stationer P- Frb. Hosp Afd. Spl. Charlotte Larsen Kronisk Hæmodialyse 16 stationer Limited Care. Hjemme HD 3

4 1.0 Forord - Klinikledelsen om årets tiltag KLINIKLEDELSE 2014 var igen et år med meget stor aktivitet på Nefrologisk Klinik P. På trods af konskvenserne af de besparelser vi arbejdede under, kom der meraktivitet både på dialyseområdet, sengeafsnit og ambulatorier og vi var fortsat meget aktive på transplantationsområdet, specielt med levende donor Klinikchef, professor, dr. med. Bo Feldt-Rasmussen Oversygeplejerske, MHM Karina Bruun transplantationer. Det lykkedes kun på baggrund af en ekstraordinær indsats leveret af alle faggrupper på Klinik P og et tæt tværfagligt samarbejde har været nødvendigt for at sikre den bedst mulige diagnostik, behandling og pleje for vores patienter. På grund af travlheden kom vi ud af året med en pænt stor meraktivitet og et overskud på regnskabet. Desværre gik det andre klinikker i centret mindre godt. I andre år hvor vi har haft underskud, har vi haft fordel af, at vi hæfter solidarisk for hinanden i Abdominalcentret. I 2014 gik det den anden vej, så på trods af vores overskud bliver det samlede underskud i Centret derfor et fælles problem i Året blev også præget af indførelsen af det Fælles MedicinKort, FMK. Medicinsk behandling er selvsagt et kerneområde hos os og korrekt medicinering er altid en top prioritet, så vi har brugt mange kræfter på at indføre brugen af FMK fuldt og helt. Det går godt for os, men FMK vil blive ved med at være en meget stor udfordring, så længe det ikke anvendes af alle: alle afdelinger på alle hospitaler og alle praksiserende læger. Indtil det sker, er der stadigvæk en stor risiko for fejlmedicinering, på trods af vores store bestræbelser på at gøre det korrekt på P. Vi havde stort fokus på forberedelser til akkrediteringen, der skulle gennemføres januar Vi endte med at være velforberedte til at få besøg af DDKM og deres surveyere. Vi skulle specielt fokusere på de 6 patientsikkerhedskritiske standarder og især på Rettidig reaktion på prøvesvar og medicinprocessen. I skrivende stund ved vi, at både vi og Rigshospitalet bestod. Tak til alle for indsatsen. Med udgangen af 2014 blev Rigshospitalet fusioneret med Glostrup Hospital under det fælles navn Rigshospitalet. I første omgang spiller det ikke nogen større rolle for os, men mange andre skal flytte rundt og omorganiseres, samtidigt med at Regionsledelsen sætter stor kraft bag det kommende års arbejde under overskrifter som Fokus og forenkling samt Driftsmålsstyring. Vi er ikke i tvivl om, at vi alle kommer til at møde både nye og store udfordringer også i det kommende år. Klinikchef, Professor Bo Feldt-Rasmussen Oversygeplejerske, MHM, Karina Bruun 4

5 2.0 Lægestaben Nefrologisk Klinik P er normeret til ansættelse af 25 læger. Ved udgangen af året var 15 af disse speciallæger, heraf 13 overlæger se nedenfor. Der var desuden ansat 5 læger i nefrologiske hoveduddannelsesstillinger, 4 læger i interne medicinske introduktionsstillinger og 1 læge som sideuddannelse i blokstilling klinisk farmakologi. To læger var ansat i stillinger, der ikke var officielt klassificeret i uddannelsesmæssig sammenhæng. Nefrologisk Klinik P har vagtfællesskab i forvagtlaget med Endokrinologisk Klinik PE. Vagtholdene består af: 1 speciallæge/læge i blokstilling i tilkaldevagt. 1 læge i uddannelsesstilling i fast fremmøde 24 timer i døgnet. Bagvagtlaget forlader typisk afsnittet omkring kl. 22 og kan tilkaldes ved behov. I weekenderne er der lørdag og søndag tre læger i fremmøde til bl.a. stuegangsfunktion og vagtfunktion. Speciallæger ansat på Nefrologisk Klinik P: Overlæge, Ph.d., dr. med. Susanne Bro Overlæge, Ph.d. Peter Clausen Overlæge, Ph.d. Mette Brimnes Damholt Overlæge, Ph.d. Inge Eidemak Overlæge, Ph.d. Thomas Elung-Jensen Overlæge Jens Schmidt Iversen Overlæge, dr. med. Anne-Lise Kamper Overlæge Finn Thomsen Nielsen Overlæge, Ph.d. Marianne Rix Afdelingslæge Wladimir Szpirt Afdelingslæge Vibeke Rømming Sørensen Lektor, overlæge, dr. med. Martin Egfjord Professor, overlæge, dr. med. Klaus Ølgaard Professor, dr. med. Søren Schwartz Sørensen Klinikchef, professor, dr. med. Bo Feldt-Rasmussen 5

6 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik Rigshospitalet Af Martin Egfjord, Lektor, overlæge, dr. med. Fra student til speciallæge Den prægraduate lægeuddannelse ved Københavns Universitet Nefrologisk Klinik P indgår som uddannelsessted for lægestuderende ved Københavns Universitet i følgende fag: Introduktionsdag - Afsnittet modtager studerende på klinisk introduktion på 2. semester. Klinisk ophold - Afsnittet deltager derefter i undervisningen i intern medicin og kirurgi på 1. semester på kandidatdelen. Det drejer sig om 6 hold medicinstuderende i løbet af året, som opholder sig i afsnittet i 6 uger, hvor de deltager i lægearbejdet med fokus på læring af færdigheder i forbindelse med den medicinske og kirurgiske journal. Nefrologisk klinik P har herunder ofte haft besøg af studerende fra andre lande indenfor Europa under Erasmus-ordningen ved Københavns Universitet. I forbindelse med undervisning på dette semester afholdes også klinikker, hvor de studerende fremlægger patientjournal. Under opholdet vejledes de studerende af 2 tutorer og semestret afsluttes med en mundtlig eksamen, som varetages af afsnittets kliniske lektor. Nefrologi inklusiv væske og elektrolytforstyrrelser samt forhøjet blodtryk - Nefrologisk Klinik P deltager også i den teoretiske undervisning i nefrologi inkl. væske og elektrolytforstyrrelser samt forhøjet blodtryk ved Nefro-/Urologiblok H på 2. semester på kandidatdelen. Undervisningen består her af forelæsninger samt studenteraktiverende undervisning (SAU) for omtrent 100 studerende pr. semester. Nefrologisk Klinik P deltager herunder også jævnlig i udformningen af spørgsmål ved de skriftlige tværfaglige eksamener i medicin og kirurgi med mere på 2. og 3. semester på kandidatdelen. Den postgraduate speciallægeuddannelse i intern medicin/nefrologi på Rigshospitalet Introduktionsstillinger - Nefrologisk Klinik P er klassificeret som uddannelsessted for læger ansat i introduktionsstillinger i intern medicin på Rigshospitalet. Det drejer sig om 6 måneders forløb indenfor 2 grenspecialer i intern medicin, således at lægerne er ansat i en etårig introduktionsstilling på Nefrologisk Klinik P og Kardiologisk Klinik B eller Hæmatologisk Klinik L. Under opholdet på Nefrologisk Klinik P deltager lægerne også i fælles forvagt med Endokrinologisk afdeling PE. Hoveduddannelsesstillinger - Nefrologisk Klinik P på Rigshospitalet indgår også i alle forløb i den nefrologiske hoveduddannelse i Uddannelsesregion Øst (Region Hovedstaden og Sjælland) som et klassificeret uddannelsessted. De uddannelsessøgende læger i nefrologi opholder sig ved Nefrologisk Klinik P i 1-3 år blandt andet for at tilegne sig færdigheder, som varetages af den højtspecialiserede enhed herunder behandling af nyretransplanterede patienter. Der er således ansat 8 læger i nefrologisk hoveduddannelsesstilling ved Nefrologisk Klinik P ad gangen. Alle uddannelsessøgende læger uddannes efter retningslinjer afstukket i Sundhedsstyrelsens betænkning vedrørende uddannelsen af speciallæger. Man følger målbeskrivelserne, hver læge får tildelt en tutor under 6

7 opholdet på Klinik P, og skal sikre erhvervelsen af færdigheder, som er beskrevet i uddannelsesprogrammerne (logbøger). Lægerne ansat i hoveduddannelsesforløb får også mulighed for at komme på fokuserede ophold ved Urologisk Klinik D, Karkirurgisk Klinik RK, Anæstesiafdelingen, Vævstypelaboratoriet og Klinisk Fysiologisk Afdeling på Rigshospitalet. Lægerne har under opholdet desuden mulighed for at komme på specialespecifikke kurser i nefrologi og arbejde med et forskningsprojekt. Fokuseret ophold - Nefrologisk Klinik P indgår også i uddannelser af speciallæger i urologi samt iblandt også af speciellæger i intern medicin indenfor andre grenspecialer ved at tilbyde fokuserede ophold efter nærmere aftale. Uddannelsen varetages i det daglige af uddannelsesansvarlig overlæge, dr. med., klinisk lektor Martin Egfjord samt professor, overlæge, dr. med. Klaus Ølgaard og klinikchef, professor, dr. med. Bo Feldt- Rasmussen. Overlæge Jens Iversen er også tilknyttet som tutor til studerende under det kliniske ophold i intern medicin på 1. semester i kandidatdelen. Andre kandidatuddannelser ved Københavns Universitet - Endeligt skal også nævnes, at Nefrologisk Klinik P deltager i undervisning af human biologi studerende. Disse tilbydes et klinisk ophold af 1 uges varighed i samarbejde med Endokrinologisk Klinik PE, professor, overlæge, dr. med. Elisabeth Mathiesen. Nefrologisk Klinik P varetager undervisningen i patofysiologi for human biologistuderende vedrørende nyresygdomme. Nefrologisk Klinik P deltager desuden i undervisningen af farmakologistuderende, som tilbydes et 8 ugers ophold i klinisk farmakologi. 7

8 3.0 Sengeafsnit 3131/2 Af afdelingssygeplejerske Lotte Jensen FUNKTIONSLEDELSE Overlæge dr. med. Anne-Lise Kamper Organisering i afsnittet Afdelingssygeplejerske Lotte Jensen Afsnittets ledelse består af overlæge Anne-Lise Kamper og afdelingssygeplejerske Lotte Jensen. Derudover assisterende afdelingssygeplejerske Stinne Østergaard, samt gruppelederne Malene Tranberg fra studieunit og Kristina Madsen fra endokrinologi-gruppen. Afsnittet har i alt 24 senge. 20 heldøgnssenge, - 13 nefrologiske og 7 endokrinologiske, samt 4 6-døgnssenge, en samlet normering på årsværk. I 2014 var den samlede belægningsprocent i de to nefrologiske sengeafsnit på 101,6%. Flowet er stort og dertil kommer et ukendt antal ambulante besøg i weekenderne. De mange isolationspatienter betyder i gennemsnit 1-2 lukkede senge i døgnet Oplæring / uddannelse af personale I 2014 startede 6 nye kolleger i afsnittet, og 7 forlod os for at videreuddanne sig eller prøve andre specialer. Vi dygtiggør os ved hjælp af morgenundervisning, gruppemøder, faglige fora og temadage. Afsnittet sender fortsat alle nye sygeplejersker på Nefrologisk grundkursus, og de erfarne på Nefrologisk efteruddannelse. Afsnittets personale underviser på klinikkens introduktionsdage, medicinkursus samt internt på hospitalet og eksternt i Regionen. Derudover er afsnittet repræsenteret i diverse mono- og tværfaglige arbejdsgrupper. Behandling I afsnittets heldøgnssenge behandles patienter med akut og kronisk nyresygdom. Ofte er indlæggelsesforløbene komplicerede og længerevarende. Ved akut nyresygdom er sygdomsbilledet hyppigt præget af påvirket almentilstand, som alene kan skyldes svær nyreinsufficiens eller være forårsaget af generaliseret sygdom med nyreinvolvering. Hurtig diagnostik og korrekt behandling kan være afgørende for forløb og prognose. 8

9 De kroniske nyresygdomme er enten primære nyresygdomme eller sekundære renale manifestationer af systemsygdomme som fx hypertension, diabetes mellitus eller immunsygdomme. Patienterne indlægges til diagnostik og behandling af nyresygdom, samt til behandling af komplikationer og følgesygdomme. Mange kroniske dialysepatienter er ældre og svækkede med hjertekarsygdomme og hyppige infektioner, hvilket ofte giver anledning til indlæggelser. Alle voksne peritonealdialysepatienter med behov for indlæggelse, herunder peritonitis behandles i afsnittet. Ligeledes varetages peritonealdialysebehandling af patienter indlagt på andre RH afdelinger, af afsnittets plejepersonale i samarbejde med peritonealdialyseambulatoriet. Svær hypertension, væske- og elektrolytforstyrrelser samt forgiftningstilfælde med dialyseindikation behandles ligeledes i afsnittet. I 6-døgnsafsnittet indlægges patienter til anlæggelse af dialyseadgangsveje i form af peritonealdialysekateter og hæmodialysekateter. Også patienter med behov for mindre invasive undersøgelser og behandlinger, indlægges fortrinsvis i dette afsnit. Endokrinologi Afsnittet har 7 senge og en øget andel som ambulant funktion. Der har endvidere været en øget andel af NET (Neuroendokrine tumorer) patienter, som kræver nye kompetencer af personalet. Dette er forsøgt optimeret med undervisning, og en af afsnittets sygeplejersker er påbegyndt kurset Nøgleperson i palliation. Endokrinologisk ambulatorium er flyttet på Tagensvej, hvilket har øget fokus på koordinering af opgaverne. Kvalitetsudvikling Som middel til at fastholde og udvikle den faglige kvalitet i afsnittet, arbejder vi med Nøglepersoner og fokusområder. Ernæring: De to nøglepersoner har i 2014 indført en mellemmåltidsvogn med to daglige runder, haft fokusuge, samt revideret diverse plejeplaner og introduktionsprogram. Audit viser desværre ingen bedring, men der arbejdes videre med tiltagene Affaldshåndtering: Der har været fokus på korrekt lukning af kanylebøtter. Resultaterne viser en bedring fra % korrekt lukkede bøtter. Derudover har nøglepersonen i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten udviklet vores personaletest i hygiejne og affaldshåndtering. Peritonealdialyse: Der er forsat et godt samarbejde med Hjemmedialysen, hvor vi låner en sygeplejerske 8 timer om ugen. Hun sørger for at undervise og vedligeholde personalets kompetencer, sammen med gennemførelsen af vores e-learningsprogram. I 2014 er endnu flere patienter startet AAPD, hvilket har øget kontakten til hjemmeplejen, i vagter og weekends. Diabetes: Der er revideret introduktionsprogram, instrukser og rundsendt et nyhedsbrev. Derudover har der været særligt fokus på behandling og pleje af patienter med ketoacidose. 9

10 EWS: Afsnittet har forbedret resultaterne ved audit, og ligger tæt på 100 %. Der skal fortsat være fokus på sygeplejerskernes - og lægernes signering, samt ordination af kroniske værdier, - når det er muligt. Rehabilitering: Der er gennem året blevet undervist i afsnittet, samt gennemført en rehabiliteringstest. Det er tydeligt, at personale har opnået god erfaring i problemstillinger omkring rehabilitering. Sår: Vi har i år fået en ny nøgleperson. Hun har revideret og systematiseret vejledninger og sortiment i afsnittet PDA til medicin og blodprøver: Afsnittet klarer sig stadig fint, specielt i forhold til medicinering, hvor vi ligger langt over Rigshospitalets mål. Til gengæld skal vi forsat arbejde med, at bruge PDA i forbindelse med blodprøvetagning, hvilket vil kræve et større samarbejde med dialyseafsnittene. Derudover har afsnittet arbejdet med decubitusprofylakse, og har vist fremgang. I forbindelse med Akkrediteringen i 2015, har vi haft fokus på De 8 patientsikkerhedskritiske standarder, bl.a. ved hjælp af undervisning, Quiz og audits. Arbejdsmiljø Sygefraværet i afsnittet er på 3.2 %. Dertil langtidsfravær på 1.3 %. Årets Trivsels-OP viste flotte resultater, såsom Gode kollegaer, Høj social kapital, Generel tilfredshed og Stolthed over det arbejde, vi udfører. Resultaterne ligger over Regionens resultater. Afsnittet valgte følgende tre emner, at arbejde videre med: Uønsket seksuel opmærksomhed (faldet 21 %), Mobning (steget 15 %) og Afbrydelser og tid til job (uændret 40,4 point). Mobning og uønsket seksuel opmærksomhed kunne henføres til samarbejdet med patienter, og vi har arbejdet videre med udviklingen af en instruks, samt debriefing. I forhold til afbrydelser afventer afsnittet fortsat mobiltelefoner koblet til kaldeanlægget-til alle, og har i mellemtiden indkøbt flere DECT telefoner. Derudover har vi ryddet op på kontorerne og søgt penge til renovering af kontoret på Afsnittet har deltaget i et projekt med udluftning på patientstuer. Resultaterne var gode, brugen af apparaterne nedbragte luftgenerne på stuerne, og halverede antallet af urinvejsinfektioner. Projektet er nu afsluttet, men vi håber fortsat at kunne beholde apparaterne. Fælles med resten af klinikken afholdt vi en Trivselsuge i uge 37. Vi satte i år fokus på KRAM. Prof. Bente Klarlund åbnede ugen med et indlæg, og derefter indeholdt hver dag et fagligt indlæg med fokus på emnet. Dertil kom sjove påhit og konkurrencer Trivselsugen er blevet en kær tilbagevendende begivenhed, som personalet sætter stor pris på. Særlig er konkurrencer, hvor personalet battler mod hinanden, i kampen for at være god mod hinanden, i høj 10

11 kurs. Der er skrevet sange, lavet fælles fodbad eller kreeret skønne frokoster, men bag al gøglet skabes der læring om aet fælles emne og i år var det KRAM. Studieunit Studieunit har haft et godt og stabilt år, og får fine evalueringer fra de studerende, hvor de fortæller at de føler sig godt taget imod, får store faglige udfordringer og oplever et godt studiemiljø. Flere søger ansættelse hos os efter endt praktikophold. I årets løb har vi i alt modtaget: 4 x modul sygepleje studerende 5 x 5. modul studerende 6 x 4. modul studerende 8 x 2. modul studerende 8 x social og sundhedsassistent elever igennem studieunit i Visioner 2014 Tema dag for alle Nøglepersoner og sygeplejersker med særligt ansvar Fokus på dokumentation, herunder implementering af elektroniske plejeplaner og ordinationsskema i KISO Fælles projekt i klinikken om pårørende medinddragelse og medicincompliance Afsnits temadag om forstyrrelser og afbrydelser i arbejdet Opsætning af elektroniske skydedøre til skyllerummet og renovering af kontor på 3131 Samarbejde med patienter og pårørende Gennem 2014 har vi arbejdet med resultaterne fra den sidste LUP landsdækkende undersøgelse for patienttilfredshed. Generelt er funktionsledelsen i de to sengeafdelinger, meget tilfredse med resultatet. Vi valgte at sætte fokus på 1. KRAM fokusemne i Trivselsugen 2. Personalet er gode til at håndtere fejl vi har øget fokus på undervisning efter fejl 3. Patienterne oplever unødig ventetid, der forlænger opholdet fokus på, at vi fortæller patienterne, at vi udnytter tiden konstruktivt, i ventetiden på fx røntgenundersøgelser. 11

12 4.0 Sengeafsnit 3133/4 Af afdelingssygeplejerske Lonnie Rasmussen Afsnittet har 21 nefrologiske sengepladser. I afsnittet er der ansat sygeplejersker, social- og sundheds assistenter samt en sekretær. Afsnittet bliver serviceret og samarbejder med alle tværgående klinikker på Rigshospitalet. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge dr. med. Søren Schwartz Sørensen Afdelingssygeplejerske Lonnie Rasmussen Afsnittet yder pleje og behandling til den kirurgiske- og medicinske patient. Afdelingens patientgrupper er primært de nyretransplanterede patienter, voksne og børn. Afsnittet modtager akutte og kroniske nyresyge patienter døgnet rundt, og i 2014 blev der transplanteret 99 patienter. Året 2014 blev året, hvor vi fik arbejdet med standarder og modelprogrammer. Vi har i år deltaget i flere undersøgelser og audit, hvilket har resulteret i flere sygeplejefaglige udviklingstiltag, som fx inden for smerter, PDA anvendelse og optimering af medicinadministration. I sygeplejen har vi fået analyseret og bearbejdet forskellige tjekskemaer til vores transplantationsprogram. Vi har udviklet et fællesskema med ambulatoriet, med henblik på at forbedre patientens udskrivelse og opsamling af data. Vi har fået lagt mere struktur og gennemsigtighed på forløbet af vores levende donorforløb. Vi har siden sommeren arbejdet sammen med klinik D om et program for nyre- og pancreastransplantationer, som Rigshospitalet skal kunne tilbyde patienter i Danmark fra 1. januar Det har været et spændende samarbejde, hvor der er blevet udarbejdet protokoller, tjekskemaer og plejeplaner, således at alt ville være klart til modtagelsen af den første patient. Året har også været præget af usædvanlige mange isolationer på grund af infektioner hos patienterne. Hvilket har resulteret i, at der er udrullet en hel ny plan for rengøring i afsnittet, og der samtidig ugentligt bliver evalueret på rengøringen. Disse mange evalueringer er for at minimere mulige smitteveje. Kurser Medarbejderen har deltaget i de forskellige obligatoriske kurser, og de kurser som klinikken tilbyder. Afsnittets personale har deltaget i temaeftermiddage samt i faglig forum, som tilbydes sygeplejerskerne. De daglige vejledere har deltaget i et kursus, som har givet dem et større indblik og metoder til at kunne vejlede. Tre medarbejdere har deltaget i en konference om børn som pårørende. Tillidsrepræsentanten har deltaget i kurser i forbindelse med tillidsrepræsentantens arbejde. Amir arbejdsmiljørepræsentanten har sammen med lederen deltaget i en arbejdsmiljøtemadag. 12

13 En sygeplejerske og lederen har deltaget i Regionh s temadag om ventet og velkommen, en dag med fokus på, hvordan vi modtager patienten, og hvordan vi indretter vores venteområder. Afsnittet har et meget veluddannet personale, og alle er meget aktive i udviklingen og tager et stort ansvar for, at alle nyansatte bliver godt oplært i afsnittet. Vi har indført et mentorprogram, hvor de nyansatte følger en mentor i alle vagter. Undervisning Afsnittet har en stor undervisningsforpligtigelse, i forhold til sygeplejestuderende og til social - og sundhedsassistentelever. Vi indgår også i undervisningstilbuddet fra Rigshospitalet til folkeskoleelevernes erhvervspraktik forløb. Disse ovenstående undervisningsforpligtigelser er med til at udvikle vores medarbejderes pædagogiske-, didaktiske - og teoretiske grundlag, fordi de studerende, eleverne og praktikanterne gennem deres spørgelyst og naturlige nysgerrighed får personale til, at reflektere over deres eget praksisfelt. 13

14 Sygeplejerske Sally Schaumann er ansat som klinisk vejleder, og har al klinisk undervisning og vejledning til de sygeplejestuderende. Hun arbejder endvidere som mentor for de daglige vejledere, gennem supervision sikrer hun, at den enkelte vejleder har det nødvendige grundlag for, at kunne varetage vejledningen til de studerende. Social- og sundhedsassistent Gitte Muheddin arbejder med undervisningen og vejledningen af social- og sundhedsassistent elever ud fra forskellige læringsteorier og metoder. Sygeplejerske Mette Haven arbejder med de unge og deltager i kurser og undervisningsdage i forbindelse med ungeambassadørarbejdet Ungerummet bliver meget flittigt brugt, det er til stor glæde for de unge. Der bliver spillet bordfodbold og spillet spil, set film og hygget, hvilket er hele ideen med rummet. Mette Haven er vores ungeambassadør i afsnittet, i år er også Arima Bank blevet inddraget i arbejdet om de unge. De har begge i år deltaget i en konference, som havde, børn som pårørende, som fokusfelt. Denne konference har resulteret i, at vi har ændret vores modtagelse i afsnittet. Arbejdsmiljøet Kaya Kromann-Munck er valgt som arbejdsmiljørepræsentant Vi har i år arbejdet med sikkerheden i afdelingen, der har været fokus på ledninger, skabe, tavler og medicinrum. Vi har sikret at arbejdsmiljøet er punkt på alle personalemøder. Vi har arbejdet med forstyrrelsesfrizoner, og italesat at medicinrummet er en forstyrrelsesfrizone. Vi har arbejdet med trivsel og der har været afholdt trivselsuge, med stor succes, hvor der blev leget, spillet og hygget. Stor aktivitet og medarbejderdeltagelse på Sundhedsdagene 14

15 Hjemmedialysen Af overlæge Ph.d. Thomas Elung-Jensen og afdelingssygeplejerske Elsebeth Hildebrand Personale Det faste personale består af to overlæger, seks sygeplejersker (5,6 årsværk) og en sekretær. Derudover er der tilknyttet en læge i nefrologisk speciallægeuddannelse og en sygeplejestuderende. De daglige arbejdsopgaver er centreret omkring peritonealdialyse (PD) af voksne og børn. Dette består i FUNKTIONSLEDELSE Overlæge Ph.d. Thomas Elung-Jensen Afdelingssygeplejerske Elsebeth Hildebrand Assisterende afdelingssygeplejerske Susanne Raaschou anlæggelse og fjernelse af PD-katetre oplæring i PD løbende kontrol af patienterne udvikling og forbedring af PD-behandlingen dialyseinformation Afsnittet står også for det praktiske omkring dialysebehandlingen, hvis PD-patienter indlægges i andre klinikker på Rigshospitalet. Patienter fra Grønland og Færøerne starter fortsat deres PD-forløb på Rigshospitalet. Antallet af PD-patienter ved udgangen af 2014 var: Behandling Antal patienter CAPD 24 APD 40 aapd 14 I alt 78 patienter Dette er lille stigning i forhold til Det samme gælder antallet af ambulante kontroller. 15

16 aapd I løbet af 2014 er assisteret automatiseret peritonealdialyse (aapd) blevet et permanent og også tidskrævende behandlingstilbud, der både gælder hjemmeboende borgere og borgere bosiddende på plejehjem. Både Københavns og Frederiksberg Kommuner deltager i ordningen og de 14 patienter, vi aktuelt har i ordningen, er fordelt på 8 distrikter i Hjemmesygeplejen. Dette betyder, at der fortsat er et stort behov for optræning af sygeplejersker i de enkelte distrikter. Alene i 2014 er 150 hjemmesygeplejersker blevet oplært i PD. De ansatte i hjemmeplejen har mulighed for vejledning og opfølgning af behandlingen ved at kontakte Hjemmedialysen i dagtiden og sengeafsnit 3132 i aften/nat tiden samt i weekenden. Patienterne kontrolleres, som andre PD-patienter, fortrinsvis i Hjemmedialysen og ellers ved hjemmebesøg. PD-optræning PD-optræningen finder sted i afsnittet. De patienter, der ønsker det, får et hjemmebesøg i slutningen af optræningen. Optræning i APD (natmaskine) tilbydes til alle patienter. Invasive indgreb De invasive indgreb, der foretages i Klinik P, udføres langt overvejende i røntgenrummet i Hjemmedialysen. I røntgenrummet er der i 2014 udført følgende indgreb: Funktion Antal indgreb Nyrebiopsi 293 Anlæggelse af PD-kateter 57 Fjernelse af PD-kateter 21 Fjernelse af tunneleret HD-kateter 48 I alt 419 indgreb Antallet af indgreb er uændret i forhold til i Derudover anvendes røntgenudstyret til gennemlysning og i forbindelse med omplacering af PD-katetre. 16

17 Samarbejdspartnere Også i 2014 har afsnittet nydt godt af et tæt samarbejde med overlæge Tonny Jensen, Endokrinologisk Klinik P/E, der står for diabeteskontrollen hos PD-patienterne. Visioner 2014 Samarbejdet med Pædiatrisk Klinik omkring kronisk dialysebehandling af børn er uændret. Afsnittet har også i 2014 haft et tværfagligt samarbejde med Urologisk Klinik D ved anlæggelse af PD-katetre i generel anæstesi og med Abdominalkirurgisk afdeling K på Bispebjerg Hospital, hvis patienten skal hernieopereres samtidigt med PDkateteranlæggelsen. at Klinik P s strategi for dialysebehandling fastholdes at alle nye dialysepatienter er velinformerede om PD at aapd fastholdes og udvikles som behandlingstilbud Der er fortsat et formaliseret samarbejde med Dr. Ingrids Hospital i Nuuk, der bl.a. omfatter årlige kontroller af de grønlandske patienter og behandling af deres komplikationer. Afsnittet har også undervist sygeplejersker og læger fra Grønland og Norge, der har været på kortere eller længere studiebesøg. at behandlingen forbedres og kvalitetssikres at personalets kvalifikationer udvikles Personaleudvikling og uddannelse En sygeplejerske har deltaget i Diplomuddannelsen En sygeplejerske er medlem af SIG (særlig interesse gruppe) for PD under SF-Nefro En sygeplejerske har ansvaret for planlægning og afholdelse af Nefrologisk Grundkursus En sygeplejerske deltog i den internationale PD-kongres, ISPD i Madrid PD-øst møderne mellem de sjællandske PD-afsnit afholdes fortsat regelmæssigt. Undervisning Afsnittet deltager i den interne undervisning af sygeplejersker og nyansatte læger i Klinikken ved introduktionskurser, Nefrologisk grundkursus og Kursus i specialerelateret medicin. Desuden undervises der fortsat mhp. at øge den generelle PDkompetence indenfor plejegruppen i klinikkens sengeafsnit. Der tilbydes en basisuddannelse i PD, som afsluttes med en test og et kursusbevis. Dette arbejde varetages fast af en sygeplejerske fra Hjemmedialysen, 8 timer om ugen. Forskning Afsnittet deltager fortsat i to internationale, multicenter forsøg (PD-One og PEPS) 17

18 Ambulatoriet Af Overlæge dr. Med Susanne Bro og afdelingssygeplejerske Mie Bræmer-Jensen Personalet i ambulatoriet består af afdelingssygeplejersken og 9 sygeplejersker, heraf 3 på fuld tid og 6 deltidsansatte. Der er tilknyttet 2-4 sekretærer, 14 speciallæger og 1-3 læger under speciallægeuddannelse. Læger og sygeplejersker arbejder sammen i faste teams, og det tilstræbes at patienterne møder samme behandlerteam ved hver kontrol. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge dr. med Susanne Bro Afdelingssygeplejerske Mie Bræmer-Jensen Assisterende Samarbejdspartnere afdelingssygeplejerske Der er et tæt samarbejde med klinisk diætist, socialrådgiver samt urologisk Susanne og karkirurgisk Raaschou klinik. Arbejdsopgaver: Udover udredning og behandling af patienter med nyresygdom og svær blodtryksforhøjelse tager ambulatoriet sig af udredning af levende nyredonorer, rekruttering, tilmelding og indkaldelse til Klinik P s nyreskole samt nyresvigtsambulatoriet, døgnblodtryksmålinger på klinikkens ambulante patienter, infusion af jern og blod, samt andre forskellige sygeplejeopgaver. Ambulatoriet i tal: Antal ambulante besøg Nye patienter Afsluttede patienter Vækst Særlige opgaver i 2014: Udredningsgarantien Der er forambulatorium 4 dage om ugen, i alt 20 ny henviste patienter. Maximalt en uge efter modtagelse af henvisning indkaldes patienten til blod- og urinprøver. Ugen efter ses patienten i forambulatoriet, til journalskrivning og planlægning af udredning. Undersøgelser der er afgørende for udredning fremrykkes i henhold til udredningsgarantien. Speciallæge ambulatoriet er udvidet med en ekstra dag hver fredag, hvor der udelukkende ses nye patienter (1. lægebesøg efter forambulant undersøgelse). Med disse tiltag er det lykkedes at overholde udredningsgarantien. 18

19 Nyresvigt ambulatoriet En tværfaglig arbejdsgruppe har siden 2013 arbejdet på at forbedre forløbet for patienter, der skal forberedes til dialysestart. Der har i 2013 været 82 patienter til samtale i nyresvigt ambulatoriet. 55 patienter (67 %) startede planlagt dialyse på permanent adgang. 26 patienter i hæmodialyse og 29 patienter i peritoneal dialyse. 9 patienter (11 %)er startet akut dialyse og 6 patienter (7 %) har en adgang, men er endnu ikke startet dialyse. Status på de 82 patienter der var til samtale i 2013, pr : - 24 patienter er i peritonealdialyse - 20 patienter er i hæmodialyse - 21 patienter går i ambulatoriet - 8 patienter er transplanteret - 2 patienter går i ambulatoriet til maximal medicinsk uræmibehandling (MMU) - 7 patienter er døde Arbejdsgruppe vedr. maksimal medicinsk uræmibehandling En tværfaglig arbejdsgruppe har i 2013 arbejdet på at forbedre forløbet for patienter, der er potentielle kandidater til Maksimal Medicinsk Uræmibehandling (MMU). Gruppens arbejde er fortsat i Fortløbende opgaver: Patienter i udgående dialyse. Der er fortsat fokus på rekruttering af patienter til udgående dialyse. Dette arbejde omfatter tidlig information af patienterne om dialyseformer via klinik P s nyreskole og nyresvigtsambulatoriet og foregår i tæt samarbejde med hjemmedialysen og hjemmehæmodialyseafdelingen på Frederiksberg hospital. Nyretransplantation med levende nyredonor I 2014 har vi modtaget et øget antal henvendelser fra potentielle levende nyredonorer, mange er blevet udredt med henblik på donation. 37 patienter er i 2014 blevet transplanteret med nyrer fra levende donorer. Kreativitet på Sundhedsdagene Renal denervering. Indtil videre er ambulatoriets arbejde med udredning af patienter med svært behandlelig hypertension, med henblik på mulighed for renal denervering stillet i bero. Om behandlingen i fremtiden skal være en mulighed for udvalgte patienter er endnu ikke uafklaret. Sundhedsdage i Øksnehallen Sygeplejersker fra ambulatoriet deltog sammen med sygeplejersker og læger fra andre nefrologiske afdelinger i regionen på Sundhedsdagene i Øksnehallen. En spændende dag hvor der blev talt med mange borgere, og var det var rigtig sjovt at få lov til at fortælle om vores spændende speciale. 19

20 7.0 Akut hæmodialyse 2133 Af Afdelingssygeplejerske Hanne Tørring Generelt om afsnittet: Vi behandler fortrinsvis akutte, indlagte patienter, børn såvel som voksne. Desuden foretager vi ud over hæmodialysebehandlinger en del andre ekstrakorporale behandlinger, så som plasmaseparation, ABO-aphereser, immunadsorption og LDL-adsorption. Aktivitet: FUNKTIONSLEDELSE Overlæge Ph.d. Inge Eidemark Overlæge, dr. Med Marianne Rix Afdelingssygeplejerske Hanne Tørring 2014 blev et rekord år på flere måder. Ser vi tilbage på de sidste 10 år blev 2014 det år med flest udførte behandlinger, samt flest Ambulante hæmodialysepatienter Assisterende tilknyttet Den øgede aktivitet og de mange logistiske udfordringer det har medført, har personalet afdelingssygeplejerske løbende løst i en kreativ, professionel og meget positiv ånd. Susanne Raaschou 5 børn har været i ambulant hæmodialyse behandling i løbet af året. 3 af børnene er blevet transplanteret, en er overgået til hjem-regionen, så ved årsskiftet har vi 1 barn i behandling. Vi har gennem de sidste år set en stigning i antallet af ekstrakorporale behandlinger og nye er løbende kommet til. Antal behandlinger i alt 2014: Hæmodialyse behandling: ambulante patienter 2637 Hæmodialyse behandling: indlagte patienter udført på Hæmodialyse behandling udført udenfor 2133 ud af huset dialyse 1036 Plasmaferese behandling 750 Immunadsorption behandling inkl. ABO-uforlig 153 LDL-adsorption 56 Behandlinger i alt: 8149 Belægningsprocent gennemsnitlig 110 % 20

21 Antal ambulante hæmodialysepatienter tilknyttet afsnit 2133: 2014 jan feb. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. Antal ambulante patienter Gennemsnitligt antal ambulante hæmodialyse patienter tilknyttet 2133 gennem de sidste 10 år: Aktivitetsbarometer: Antal behandlinger pr. mdr. udført af 2133 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Total < >750 21

22 Udviklingen af andre ekstrakorporale behandlinger gennem de sidste 10 år: Plasmaferese Immunadsorption LDL Antal Den øgede antal immunadsorption behandlinger i 2010 og fremefter skyldes ABO-uforligligheds behandling i forbindelse med transplantation Nye behandlingstiltag Ved sygeplejerske Lars Larsen. Det er nu blevet lettere for de patienter, der både har behov for Hæmodialyse samt Plasmaudskiftning eller ABO adsorptionsbehandlinger. Det er enten patienter, der har en autoimmun sygdom med nyrepåvirkning eller som har fået planlagt en nyretransplantation, men har en anden blodtype end donor. Visioner 2014 Flere og nye ekstrakorporale behandlinger Fortsat kompetenceudvikling af sygeplejerskerne I den forbindelse har vi i afsnittet udviklet en ny teknik, hvor vi på dialysemaskinen kobler et plasmafilter i serie med dialysefilteret. På den måde kan vi køre hæmodialyse og den ønskede plasmaprocedure samtidig. Teknikken har været brugt i bl.a. Tyskland og Canada siden 90 erne. Den har tidligere været under overvejelse her, men det er først i år vi har fundet frem til en sikker og forholdsvis enkel teknik, der kun involverer én maskine. En plasmabehandling med efterfølgende hæmodialyse tager normalt 7-8 timer. Med den nye tandem behandling kan dette nu gøres på 3 4 timer. Udover at dette jo er rigtigt rart for patienten, tager det også lidt af presset af afdelingen. Endelig er der så også en økonomisk fordel ved det, da proceduren kun kræver en dialyseopsætning og et par ekstra slanger 22

23 8.0 Hæmodialysen 8601 Af Afdelingssygeplejerske Fanny Gossmann, assisterende afdelingssygeplejerske Bettina Andersen, sygeplejerskerne Lene Førgaard Hansen og Käte Stange. Fra 5101 til 8601 Starten af 2014 blev præget af afdelingens fysiske flytning til nybyggede lokaler i starten af marts. Baggrunden for flytningen var nedrivning af den gamle røde H-bygning for at gøre plads til den nye Nordfløj. Samtidig skiftede vi navn til Den nye afdeling er fordelt på to etager, hver med to dialysestuer med plads til syv patienter samt en isolationsstue på hver etage. Patientgruppen udgøres af ca. 110 kroniske dialysepatienter, heraf er ca. halvdelen udskiftet i løbet af Assisterende afdelingssygeplejerske De nye fysiske rammer har medført ændringer i en del arbejdsgange, og der har været brugt tid og energi Susanne Raaschou på at få det bedste ud af situationen. Flytningen medførte bl.a. et centralt vandanlæg, hvilket medførte en stor lettelse i klargøring af dialysemaskinerne. I oktober blev alle dialysemaskinerne desuden opdateret med et nyt program, som bl.a. indeholder online priming, hvilket har betydet endnu en forbedring af arbejdsmiljøet. Afdelingens afdelingssygeplejerske gennem mange år, Lisbeth Samson, valgte at gå på pension i forsommeren. I næsten ½ år stod de assisterende afdelingssygeplejersker, Sarah Rytter og Bettina Andersen for den daglige ledelse, indtil Fanny Gossmann, startede som ny afdelingssygeplejerske 1. november. Arbejdsmiljø FUNKTIONSLEDELSE Overlæge Ph.d. Inge Eidemark Overlæge, dr. Med Marianne Rix Afdelingssygeplejerske Fanny Gossmann Først på året var der arbejdsmiljøundersøgelse, Trivsel Op. Afsnittet har ud fra undersøgelsens resultater arbejdet med faglighed, konfliktløsning og afbrydelser. Personalet har i grupper arbejdet med de 3 emner, og arbejdet er endnu ikke afsluttet. Lena Larsen, som er arbejdsmiljørepræsentant, har gennemgået den fysiske indretning af stuerne, særligt med fokus på placering af dialysemaskiner og sygeplejerskernes arbejdsstillinger. Det har medført en omplacering af maskiner i forhold til patientpladser for at minimere uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. 23

24 Udviklingsopgaver Fistelfokusuge: I januar var der fokus på fistler en uge. Hver morgen og eftermiddag blev der undervist eller diskuteret et emne i forbindelse med AV fistler og ugen sluttede med en quiz om fistler. Fokusugen gik godt, og vi planlagde at den skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. Fistelgruppen gentog undersøgelsen af afdelingens fistler, stikketeknik og problemer og komplikationer. Fistelgruppen har fokus på psykologiske aspekter ved kanylering og dette vil også være i fokus i fistelfokusugen i uge Poster med resultaterne fra fistelundersøgelsen 2013 var med på FS Nefros Årsmøde, hvor der var stor interesse for den. Diabetesgruppen Diabetesgruppen består af Bettina Andersen, Maria Ulrika Schneider og Käte Stange (nøgleperson). Der blev afholdt temauge i uge 41. Her var der bl.a. undervisning til personalet fra diabetesambulatoriet om nye insulintyper og undervisning om mundhygiejne/tandpleje og fodpleje hos hæmodialysepatienter med diabetes. Ugen blev afsluttet med en quiz med en lille præmie til vinderen, samt hjemmelavet diabetes-guf til personalet. Den internationale diabetesdag den 14. november blev også markeret på afsnittet. Der var anskaffet materiale fra Diabetesforeningen med plakater, pjecer og quiz. Desuden var der tilbud om blodsukkermåling blandt alle patienter. Temaet var forebyggelse/ arvelighed af type 2 diabetes. I februar var overlæge i diabetes Tonny Jensen, Inge Eidemark, Marianne Rix og Bettina Andersen på Nordsjælland Hospitals nefrologiske afdeling, for at fortælle om samarbejde omkring diabetes patienten i dialyse. Vi informerede om den praktiske organisering samt de positive sider det har for patienten, både hvad angår regulering af diabetes behandlingen, og den mindre tid patienten bruger på hospitalet, fordi det foregår i forbindelse med dialysen. Nyhedsbreve: I løbet af året blev der er udgivet tre nyhedsbreve til patienterne (februar, juni og december). Februarnummeret indeholdt praktisk information om flytningen til afd De efterfølgende to nyhedsbreve havde bl.a. information om ferierejser, diæt, forskningsprojekt og ny afdelingssygeplejerske. 24

25 I forbindelse med december-nummeret blev der uddelt et spørgeskema til patienterne, hvor Nyhedsbrevet evalueres. Svarerne på disse er ved at blive bearbejdet. Redaktionen består af Lene Førgaard, Penny Tauber og Käte Stange Stor aktivitet på en af dialysestuerne 25

26 9.0 Hæmodialysen PFH og PLC Af afdelingssygeplejerske Charlotte Marcuslund Larsen, assisterende afdelingssygeplejersker Lone Ulla Peick og Hanne Brøndum PFH Året har båret præg af mange nye kolleger. Stor tilgang af hæmodialysepatienter til Klinik P betød at der skulle åbnes flere patientpladser i vores Afdelingssygeplejerske Charlotte Marcuslund afsnit og nye kolleger blev ansat. Samtidig var der 3 barsler og 2 Larsen sygeplejersker, der skulle udlånes til Sundhedsplatformen og hygiejneenheden, så indenfor det sidste år er der ansat 15 nye sygeplejersker. Vi har derfor brugt mange ressourcer på oplæring. Assisterende Med så mange nye kolleger har vi sat ekstra fokus på det psykiske arbejdsmiljø og afdelingssygeplejerske på at få vores eksisterende værdigrundlag implementeret til stadighed. Susanne Raaschou Persontyper I 2013 arbejdede vi med personlighedstypeværktøjet Enneagrammet, og det valgte vi så igen at arbejde med hos de nye medarbejdere i efteråret Louise Hjorth har været tovholder i dette og planlagt temadagen. I begyndelsen af 2015 er der planlagt en eftermiddag med patienttypernes samarbejde for hele personalegruppen. Stuegang på PFH I 2013 var der fokus på implementering af lægekonsultation, og i 2014 arbejdede vi videre med at indføre lægegennemgange hver 8. uge, så behovet for stuegang blev mindre for den enkelte patient. Det er stadig i sin implementeringsfase og kræver til stadighed et kulturskifte i afsnittet. Hjemmehæmodialyse FUNKTIONSLEDELSE Overlæge Ph.d. Inge Eidemark Overlæge, dr. Med Marianne Rix Kristina på PLC har arbejdet med projekt omkring hverdagslivet med hjemmehæmodialyse og perspektiver på kontaktsygeplejerskefunktionen. Dette projekt blev afsluttet i marts Efterfølgende er det blevet gennemgået i afsnittet, hvor vi har diskuteret resultatet og perspektiverne fra projektet. Projektet viste, at det har en stor betydning for alle patienterne at dialysere hjemme. Patienterne opnår større frihed og højere livskvalitet ved hjemmehæmodialyse behandling. Undersøgelsen viser patientempowerment. Patienterne har høj grad af kompetencer i forhold til dialysen, og de føler sig trygge. Ved de interviews der blev foretaget giver patienterne mange eksempler på betydning af relationel kontinuitet. Undersøgelsen viser, hvor vigtigt det er at lytte til patientens ønsker og sammen finde en løsning, der tilgodeser individuelle behov. 26

27 TrivselOP I hele regionen er der i løbet af foråret 2014 udført en Trivselsundersøgelse. Dette medførte et dialogmøde på både PLC og PFH, hvor særlige områder blev diskuteret. Palliation Vi har fortsat medlemmer i den tværfaglige palliationsgruppe, men vi valgte dog i løbet af 2014 også at have en monofaglig del, hvor sygeplejen kom på dagsordenen. Her er vi i gang med at udarbejde fælles undervisningsmateriale, som vi gerne vil gennemgå i alle afsnit i Klinikken. Dette fortsætter i Medinddragelse Vi har haft Carina på Regionens Ledelse af Patientforløb, som medførte at patient medinddragelse igen kom på dagsordenen på PFH. Hvordan kan vi screene patienterne i forhold til deres ressourcer? En arbejdsgruppe blev nedsat og de har arbejdet med at udarbejde værktøjer til plejepersonalet. Samtidig er målet at få arrangeret en temauge i afsnittet, hvor temaet bliver belyst fra flere vinkler. Dette sker i Temadag om Emnegrammet med Louise Hjorth som underviser En sygeplejerske underviser en patient i hæmodialyse Stuegang på PFH I 2013 var der fokus på implementering af lægekonsultation, og i 2014 arbejdede vi videre med at indføre lægegennemgange hver 8. uge, så behovet for stuegang blev mindre for den enkelte patient. Det er stadig i sin implementeringsfase og kræver til stadighed et kulturskifte i afsnittet 27

28 Roadtrip Sygeplejerske Johanne på PLC, valgte at arbejde med en problemstilling vedrørende PLC s patienter, der bliver indlagt, og ved udskrivelsen måske har ændret status. Dette kan betyde, at de ikke kan opretholde den dialysebehandling, de normalt vis får. I forlængelse af dette arbejde, tog Johanne i begyndelsen af 2014 rundt på de forskellige afsnit i Klinikken og fortalte om de forskellige patientkategorier fra PLC og hvilke overvejelser, der skal være ved planlægning af udskrivelse. Umiddelbart viser det efterfølgende, at der har været færre utilsigtede hændelser omkring dette Afslutningen af året blev traditionen tro præget af julehygge i afdelingen med morgensang, Bingo med patienterne, luciaoptog, koroptræden og gløgg i afsnittet. Visioner 2015 Temauge om medinddragelse Palliationsundervisning i alle afsnit Julesang for patienterne 28

29 10.0 Diætister Af klinisk diætist Ulla Mosegaard Jacobsen Diætistnormeringen er uændret 1,2 stilling. Normeringen dækkes fra næste år, 2015, af to deltidsstillinger på 30 og 34 timer. Den ene stilling deles mellem Nefrologisk- og Endokrinologisk klinik med henholdsvis 14 og 20 timer. Stillingen på 30 timer er med udelukkende funktion i Nefrologisk klinik. Klinisk diætist Grith Møller Poulsen fratrådte sin stilling med udgangen af december. Temaudstillinger I dialyseafsnittene har der igen været udstilling om saltindhold i forskellige levnedsmidler, og med plancher der belyser problematikken, Saltindtag, tørst og væskebegrænsning. Det er indtrykket, at udstillingen igen fik problematikken sat i perspektiv for både patienter og personale. Undervisning Der er fortsat følgende faste undervisningsopgaver i ernæring og diætetik: - Introduktion af nyt personale - Nyreskole - Grundkursus - Sygeplejestuderende - Nyansatte sygeplejersker - Klinisk diætist studerende Studerende Klinisk diætist studerende skal som led i uddannelsen i sygehuspraktik i klinikken. Der modtages studerende to gange årligt i forløb på fem uger. Ernæringsudvalg Udvalget har nu repræsentanter fra alle afsnit i klinikken. Overordnet er gruppens formål at sikre en optimal ernæringsindsats for Klinikkens patienter i henhold til Region H s Ernæringspolitik. Klinikkens ernæringsudvalg skal således medvirke til, at ernæring er en integreret del af patientpleje og behandling samt implementere nye tiltag på ernæringsområdet. Visioner Fortsat kompetenceudvikling i emnet calcium/fosfat igennem tværfagligt samarbejde. - Skabe rammer for vidensdeling, indenfor det diætetiske område. - Fortsat fokus på, at integrere ernæring som en del af behandlingen hos indlagte patienter. - Fokus på at integrere og anvende model for diætbehandling NCP (Nutrition Care Proces) 29

30 Ernæringsscreening Resultat af kvartalsscreening i hæmodialyseafsnit 2014: Nefrologisk Klinik P, Rigshospitalet Kvartalsscreening opgørelse: 2014 A B C i % - hæmodialyseafsnit Afsnit 8601 Antal Antal Screenings Antal Antal Antal ptt. screenet procent A i % B i % C i % A B C I alt Marts ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii Juni % 63% 23% 14% September % 64% 22% 13% December % 68% 17% 15% i alt i alt Gennemsnit % 65% 21% 14% Afsnit FH DIA 1 Antal Antal Screenings Antal Antal Antal ptt. screenet procent A i % B i % C i % A B C I alt Marts % 71% 21% 9% Juni % 73% 21% 6% September % 72% 22% 6% December % 73% 23% 4% i alt i alt Gennemsnit % 72% 22% 6% Afsnit FH PLC Antal Antal Screenings Antal Antal Antal ptt. screenet procent A i % B i % C i % A B C I alt Marts % 81% 11% 7% Juni % 76% 16% 8% September % 82% 11% 7% December % 86% 7% 7% i alt i alt Gennemsnit % 81% 11% 7% Afsnit Antal Antal Screenings Antal Antal Antal ptt. screenet procent A i % B i % C i % A B C I alt Marts % 47% 20% 33% Juni % 41% 59% 0% September ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii December % 76% 18% 6% i alt i alt Gennemsnit % 55% 33% 12% ii = Ikke indberettet Screeningsresultat 2014 for afsnit 8601, FH DIA 1,FH PLC og A i % B i % C i % I alt Antal A Antal B Gennemsnit 69% 20% 10% Antal C 30

31 11.0 Sekretærer Ved ledende lægesekretær Lene Lauridsen Sørensen Stabsfunktionen med 1 fuldtids lægesekretær, der dækker ambulatoriet og tillige er halvtidssekretær for Professor Klaus Ølgaard, 1 lægesekretær på 15 timer, der har ansvaret for klinikkens VIP er, 1 fuldtids lægesekretær, der varetager de administrative opgaver for klinikledelsen samt 1 ledende lægesekretær. Ambulatorium 2134 med 2 fuldtids lægesekretærer, hvoraf en også dækker P 2133 og Hjemmedialyseafsnittet, 1 lægesekretær på 30 timer, der varetager visitationen samt en administrativ sekretær og 2 timelønnede studerende, der tager sig af journalarkiveringen. Sengeafsnittene 3131/2 1333/4 med 3 fuldtids lægesekretærer, der varetager lægesekretærfunktionen for de 4 sengeafsnit Hæmodialyseafsnittet 8601 med 2 fuldtids lægesekretærer Dialysen Frederiksberg med 1 fuldtids lægesekretær Frederiksberg Dialyse PL-C med 1 lægesekretær på 20 timer ugentligt. I året, der er gået havde sekretærgruppen igen fornøjelsen af, at have lægesekretærelever. 5 elever havde ophold hos os af 8 måneders varighed, 3 af dem afsluttede deres uddannelse som lægesekretær, under opholdet hos os. Vi har, i sekretærgruppen, stor fornøjelse af den viden og de udfordringer lægesekretæreleverne bringer med sig. I 2014 overgik vi til digital post, og alle indkaldelser forambulante patienter foregår nu digitalt. Nye ord som Epic og Sundhedsplatform kom i 2014 ind i vores hverdag, og vi fik et lille indblik i, hvad der venter os i 2016, når den nye Sundhedsplatform bliver rullet ud på Sjælland. I den forbindelse havde vi besøg af folkene fra Epic, USA, som var på bed-site besøg. Desuden var den ledende lægesekretær, i sin rolle som faglig ekspert, i efteråret med i arbejdet med forskellige work flows. Lig med tidligere år har sekretærgruppen afholdt sekretærmøde hver onsdag, med videndeling, informationer og læring, bl.a. har flere af vore elever holdt oplæg om forskellige emner. En stor del af sekretærmøderne i efteråret blev brug til arbejdet med resultatet af Trivsel Op. Resultatet af Trivsel Op var særdeles flot, gruppen lå på en del parametre over gennemsnittet for Region H. Sekretærgruppen besluttede, at sætte fokus på den gode kollega og de værdier, der kendertegner os. Arbejdet fortsætter i I 2014 kunne vi også byde velkommen til en ny kollega, Lotte, da Eva i foråret valgte, at søge nye udfordringer med visitation i psykiatrien. Desværre bød 2014 også på svære valg, da en sparerunde i efteråret tvang os ud i, at reducere i medarbejderstaben, og vi måtte sige farvel til en god og afholdt kollega. 31

32 12.0 Det prægraduate område Af Trine M. Nielsen, Cand. Cur. Klinisk Underviser Det prægraduate uddannelsesområde i Nefrologisk klinik varetager kliniske uddannelsesforløb for sygeplejestuderende fra Professionshøjskolen Metropol samt UC Diakonissestiftelsen. Endvidere varetager klinikken praktikforløb for social- og sundhedsassistentelever fra SOPU København og UC Diakonissestiftelsen. I 2014 har klinikken modtaget omkring 80 sygeplejestuderende og 12 social- og sundhedsassistentelever. Kliniske uddannelsesforløb I klinikken modtages studerende på modul 4, modul 11 og modul 12, der hver især er kliniske moduler af 10 ugers varighed. Udover ovennævnte modtager klinikken desuden studerende på modul 1, modul 2 og modul 5 i kortere perioder under deres teoretiske modul på skolen samt i forbindelse med indsamling af empiri på modul 13 og modul 14. Kliniske vejledere: De studerendes kliniske uddannelsesforløb varetages af kliniske vejledere med bred klinisk erfaring og 1/6 diplomuddannelse i klinisk vejledning. Således har klinikken på nuværende tidspunkt følgende kliniske vejledere; Natalia Selivanova/Sally Schauman (3134) Nina Schjerning (3132) Rose Marie Jacobsen (8601) Kit Nielsen(Dia 1 Frd) De studerendes evaluering af deres kliniske uddannelsesforløb De kliniske vejledere arbejder tæt sammen med klinikkens daglige vejledere om den daglige vejledning af de studerende. Sammen bestræber alle sig på, at skabe et godt og læringsrigt uddannelsesforløb for samtlige uddannelsessøgende. Det betyder, at klinikken igen i år har modtaget et positivt resultat i de regionale evalueringer for sygeplejestuderende. I diagrammet nedefor ses det akkumuleret gennemsnit for 2014 både for studerende i klinik P og Region H. Udvikling Vores mål i 2015 er at iværksætte et mere struktureret arbejde med det formaliserede evalueringsredskab fra UDEVA med henblik på at skabe bedre uddannelsesforløb samt øget fokus på uddannelsesopgaver i klinikken. 32

33 13.0 Undervisning og uddannelse Af Metha Frøjk, Klinisk sygeplejespecialist, Ph.d. I Nefrologisk Klinik er fagspecifikke uddannelse, efteruddannelse, intern og ekstern kurser og temadage, en del af hverdagen. Kursus aktiviteterne planlægges i samarbejde med klinikledelsen og undervisningsudvalget. Introduktion nyt personale Kursusansvarlig: Metha Frøjk. I forlængelsen af Rigshospitalets og Abdominalcentrets introduktionsprogram for nyt personale, afholder Nefrologisk klinik efterfølgende to tværfaglige introduktionsdage. Klinikkens personale er undervisere ved introduktion af nyt personale. Programmet indeholder organisatoriske struktur og klinikkens fysiske rammer (Frederiksberg Hosp. og Rigshospitalet) Pleje og behandlings opgaver inden for specialerne m.m. I Nefrologisk Klinik blev der afholdt 4 introduktionskurser Formål med introduktionen: - At nye medarbejder får indsigt i organisationsstrukturen i Nefrologisk Klinik. - At informere om overordnede principper for behandling, pleje, patientforløb og samarbejde med patienter og pårørende. - At få kendskab til arbejdsgange både internt og med klinikkens eksterne samarbejdspartnere, således at den nyansatte medarbejder får en god introduktion til jobbet. Langsigtede mål med introduktionen. - At tiltrække og fastholde et velkvalificeret personalets engagement og motivation for samarbejde og faglig udvikling. Skema over afholdte introduktions kurser, samt fordelingen af nyansat personale i de enkelte afsnit. Introduktionskursus. Fordeling af nyansatte personale i de enkelte afsnit Kursus Mdr. HD. Frb. HD 8601 HD 2133 Senge 3131/2 Senge 3133/4 HJ. PD Amb. NefroAmb. Læge Læge Sekret. Jan Marts elev 13 Maj Sept I alt Total deltager 33

34 Kursus i specialerelateret medicin: Kursusleder: Mette Morsing, udviklingssygeplejerske. Målgruppen er sygeplejersker og social og sundhedsassistenter med minimum 3 måneders ansættelse ved Nefrologisk klinik. Kurset er af en dags varighed med syv lektioner. Undervisere er klinikkens læger og sygeplejersker. Formål med kurset: - At kursisten opnår specifik fagligt viden om den medicin, der anvendes til den nefrologiske patient - At kursisten får indsigt i de juridiske og etiske aspekter omkring medicinering Der er afholdt et kursus i juni måned, med i alt 14 deltagere. Nefrologisk Grundkursus Kursusleder: Susanne Raaschou, assisterende afdelingssygeplejerske. Målgruppen er sygeplejersker og social og sundhedsassistenter, klinisk diætist med ansættelse ved Nefrologisk klinik. Nefrologisk Grundkursus er en del af oplæringsprogrammet og følges inden for det første ½-1 års ansættelse. Kursusforløb: 6 kursusdage, fordelt over to moduler, med hver tre sammenhængende dage. Undervisere: er klinikkens personale Sygeplejersker, diætist, fysioterapeut, læger, eksterne hygiejnesygeplejersker, smertesygeplejersker og repræsentanter fra patientforeningen. Formål med Nefrologisk Grundkursuskursus: - At kursisten får en uddybende viden om nyresygdomme, der danner grundlaget for at kunne varetage pleje og behandlingen til kritisk og kronisk nyresyge patienter. - At den kliniske beslutningsproces tilrettelægges ud fra patientens individuelle behov og ønsker om medinddragelse. - At sygeplejersken anvender: 1. egne og kollegaers kliniske erfaringer 2. udnytter tilgængelige ressourcer på den bedste måde 3. Bidrager med udvikling der bygger på forskningsbaseret viden Kurset tilskrives: European Credit Transfer System = 2 ECTS-point. Der blev afholdt Nefrologiske Grundkurser, maj måned med 9 deltager og november måned med 15 deltager. 34

35 14.0 Nyreskolen et tilbud til patienter og pårørende Af Metha Frøjk, Klinisk sygeplejespecialist, Ph.d. Målgruppe Nyreskolen tilbydes patienten og dennes pårørende, der er tilknyttet behandlingsforløb ved Nefrologisk Klinik P. Kurset planlægges i samarbejde med Nefrologisk Ambulatorium 2134, der varetager bookning af kursusholdene med invitationen til patienten og dennes pårørende. Nyreskolen er en integreret del af behandlingstilbuddet. Det tilstræbes at patienter tilmeldes Nyreskolen: - Når nyrefunktionen er reduceret med ca. 2/3. - Når behovet for understøttende behandling er nået. - Når der forventes dialysebehandling indenfor ½ til 1 år. - Når der er forventning om nyretransplantation. Undervisere er Overlæge Marianne Rix, overlæge Inge Eidemak, Klinisk Diætist Grith Poulsen og sygeplejerske Metha Frøjk. Her ud over repræsentanter fra Nyreforeningen. Et kursusforløb foregår over tre torsdage i en måned, kl I alt 10 timer per kursushold. Det tilstræbes at patienten tilbydes Nyreskolen før stillingtagen til dialysebehandling. Undervisningen på Nyreskolen tilpasses ud fra patientens individuelle behov og behandlingsforløb, tilpasset sprog og intellektuel formåen. Programmet for kursusindholdet skal tilgodese bredden i aldersgrupperne, samt graden af sygdommen og patienternes individuelle livsforløb og hverdag. Med udgangspunkt i symptomer og aftagende nyrefunktion klargøres sammenhænge, og behandlingsmuligheder og hvad patienten selv kan gøre. Emner: Understøttende behandling, dialysemuligheder, kostens betydning, fysisk aktivitet og velvære. Nyretransplantation med blandt andet mulighed for levende nyredonation. Psykosociale forhold i hverdagen, ferierejser m.m. Formål med Nyreskolen: Undervisningen tilsigter: - at patienten lærer sygdommen at kende således, at de kan handle på symptomer og de forandringer sygdommen medfører i dagligdagen - at patienten sammen med deres pårørende bliver rustet til, at klare hverdagen bedst muligt. På undervisningens sidste dag forklares laboratorieskema blandt andet ud fra de værdier den understøttende behandling justeres ud fra. Patienterne sidder med deres eget laboratorieskema og kan se de gode resultater med bl.a. erytropoitinens virkningen på blodprocenten. Effekten forventes at give mening for patienten og motivation for optimal compliance og livskvalitet, hvor patienten oplever at blive medinddraget ud fra individuelle ønsker og behov. 35

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2013 1 Indhold 1.0 Forord klinikledelsen om årets tiltag... 4 2. Lægestaben... 5 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik P Rigshospitalet...

Læs mere

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010 RIGSHOSPITALET KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010 1 Klinik P s organisationsdiagram Nefrologisk Klinik P Abdominalcentret Centerdirektør Ulrik Meyer Centerchefsygeplejerske Lone

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2011 1 Klinik P s organisationsdiagram 2 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Indholdsfortegnelse 1.0 Forord

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen.

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. 1 Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. Indholdsfortegnelse Indledning Side 1 Struktur/ledelse Side 1 De overordnede rammer Side 1 Værdiernes formål Side 2 Strategi Side 2 Aktivitet Side 3 Optageområde

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE SOM EN NATURLIG DEL AF DEN DAGLIGE DRIFT UKK Karina Kilde Afdelingssygeplejerske Elin S. Merklin Akutklinikken NOH Frederikssund BAGGRUND Tiden efter fusionen: Personalemæssigt

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Gode kliniske ophold Hvordan?

Gode kliniske ophold Hvordan? Gode kliniske ophold Hvordan? Peter Bytzer & Lasse Bremholm Medicinsk afdeling, Køge Sygehus Det er ikke raketvidenskab Hvordan vurderer du overordnet afdelingen som uddannelsessted for tredjesemesterkandidatstuderende

Læs mere

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Data på EWS og proces for indsamling af data Anvende erfaringer fra EWS-proces til andre monitoreringer Tage udgangspunkt i data i dialog med personalet Anvende pt.data

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 I Nyremedicinsk afdeling arbejder vi ud fra OUH`s vision der er formuleret i et kodeks Stræber efter kvalitet i alt. Vi varetager højt specialiseret

Læs mere

Den Involverende Stuegang - DIS. Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

Den Involverende Stuegang - DIS. Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital Den Involverende Stuegang - DIS Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital Maj 2014 Indhold Baggrund Formål med DIS Udfordringer/forestillinger

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Tove Mosegaard, Birgit Haahr Olsen, Jytta Brun Regionshospitalet Hammel Neurocenter FSNS Neurokonference 18. 19. januar 2012 Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015

Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015 Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015 Nyremedicinsk Afdeling Y Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2012-2015... 1 1. Klinisk sygepleje...

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Sundhedshuset Helsingør er åbnet E-mailkultur Forskningens nytårskur Kompetencekort

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Roskilde Sygehus a. Medicinsk afdeling på Roskilde Sygehus b. Præsentation af nefrologisk sektion c. Vagtforhold d. Arbejdstider e. Konferencer, undervisning og

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS

Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS Afdelingssygeplejerske Malene Fogh Nielsen og Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Baggrund

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Onsdag den 6. Maj 2015 kl. 16.00. Sekretariatet Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Referat af møde den 19. marts 2014. Beslutning. Godkendt.

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Projektnavn Tid Budget Fastholdelse Egen finansierng Samlet 4 Forbedrede arbejdsforhold for anæstesilæger April til

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 !"# Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskrivelse af specialet Intern Medicin: Nefrologi... 3 Generelt... 3 Specialet i Videreuddannelsesregion Nord... 3 1.2 Beskrivelse af uddannelsens opbygning...

Læs mere