Produktionstilrettelægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionstilrettelægning"

Transkript

1 Produktionstilrettelægning Bilag til MPL uddannelsen modul 6 Thomas Bo Jensen Mediehøjskolen 2008 København

2 Side 2

3 Tilrettelæggerens opslagsbog 1. Introduktion 1.1 Indledning til fagområdet produktionstilrettelægning - side Produkttyper - side Tilrettelægning i 10 trin - side Arbejdsområder & metoder 2.1 Identifikation - side Falseprøver - side Falsekatalog - side Udskydning. Principper og overvejelser - side Udskydning (eksempler) - side Trykformatberegning - side Papirbestilling - side Papir (huskvaliteter) - side DGH Paper Gloss 130 g/m2 - side DGH Paper Gloss 200 g/m2 - side Tilrettelægning af heatsettryksager - side Appendiks 3.1 Formelsamling - side T-metoden - side 81 * Papirkvaliteter (uddrag af varefortegnelsen fra Papyrus) side 83

4 Side 4

5 1.1 Indledning til fagområdet produktionstilrettelægning Hvad laver en tilrettelægger? Tilrettelæggeren er den der ved noget om, hvordan forskellige tryksager kan produceres på en optimal måde, i forhold til opgavens krav (kvalitet, økonomi, leveringstid m.v.). Tilrettelæggeren kan bl.a. være ansat som planlægger, kalkulator, rådgiver eller tryksagsindkøber, alt efter "hvor" i den grafiske produktionsproces han eller hun er ansat. Tilrettelæggerens arbejde kan omfatte hele den grafiske produktionsproces, der er vist nedenfor. Den grafiske produktionsproces Kunden og konsulenten laver en aftale Konsulenten taler med trykkeriets beregner/projektleder Kreativ produktion sættes igang og godkendes Prepress sættes igang og godkendes Opgaven udskydes / blåkopi laves og godkendes Trykplader belyses og fremkaldes Opgaven trykkes Opgaven færdiggøres Opgaven pakkes og leveres til kunden eller distribueres Den grafiske produktionsproces ved offsettryksager Planlæg "mod uret" - Producer "med uret" Produktionen af en tryksag baserer sig på planlægning af såvel tryksagens udformning som dens fremstilling. Planlægningen omfatter principielt følgende elementer: Grafisk design Produktionstilrettelægning Side 5

6 Kalkulation Det er ikke en proces, som nødvendigvis foregår i den nævnte rækkefølge, for i praksis er der tale om et samspil, hvor produktionstekniske og økonomiske forhold ofte inddrages og afklares, før tryksagens endelige udformning fastlægges. Grafisk design foretages normalt af en grafisk formgiver/designer og er tilrettelægningen af, hvordan tryksagen skal fremstå, når den er færdig. Resultatet af designfasen er beslutninger vedrørende tryksagens Format og omfang Layout og disponering Typografi Billeder og andre illustrationer Anvendelse af farver Papirkvalitet og gramvægt Færdiggørelse og indbinding Overfladebehandling Generelt kvalitetsniveau Produktionstilrettelægningen er planlægningen af, hvordan tryksagen skal produceres, og det sker på grundlag af oplægget fra den grafiske designer samt information om specielle kvalitetskrav, oplagsstørrelse, sprogversioner etc. Ofte vanskeliggøres produktionstilrettelægningen og den efterfølgende kalkulation imidlertid af, at der ikke foreligger tilstrækkelig viden om tryksagen, fordi designeren eller udgiveren af tryksagen ønsker at få fastlagt de økonomiske og produktionstekniske rammer forud for det grafiske design. Det er tilrettelæggerens opgave at sikre en optimal fremstilling af tryksagen på det produktionsudstyr, der er til rådighed, under hensyn til såvel den ønskede kvalitet som de økonomiske og produktionstekniske krav og begrænsninger. Heri indgår også en vurdering af, om virksomheden overhovedet har produktionsudstyr, der sætter den i stand til at fremstille den pågældende opgave i en kvalitet og til omkostninger, der er konkurrencedygtige. Hvis ikke, må det overvejes at få opgaven produceret hos en underleverandør eller henvise kunden til en anden leverandør. Modsat rettede produktionstekniske og økonomiske krav og ønsker indebærer ofte, at produktionstilrettelægningen bliver ganske kompliceret. Der stilles derfor krav om en god faglig indsigt til den person, der skal varetage denne opgave. Resultatet af produktionstilrettelægningen er en række indbyrdes afhængige valg vedrørende: Prepressproces Trykarkdisponering og papirformat Trykmaskine Færdiggørelsesmetode og udskydning Side 6

7 Kalkulationen består herefter i at vurdere tids- og materialeforbruget samt omfanget af underleverandørarbejde og på grundlag heraf at beregne omkostningerne ved fremstillingen af tryksagen. Det er beregnerens eller kalkulatorens opgave. Evt. skal der foretages et antal alternativberegninger for tryksagen i forskellige udformninger til brug for beslutninger vedr. fastlæggelsen af tryksagens endelige design. Informationerne fra kalkulationen giver mulighed for at detail- og finplanlægge produktionen og kapaciteten i de enkelte afdelinger/funktioner samt at tilrettelægge og indkøbe materialer og underleverancer. Det er resultatet af produktionstilrettelægningen er grundlag for kalkulationen. Ofte udføres produktionstilrettelægning og kalkulation i en integreret proces af en og samme person. Da en af tilrettelæggerens centrale opgaver er at overveje de aktuelle produktionsløsninger kan "metoden" på næste side ses som et bud på en generel tilrettelægningsmetode for medarbejdere uden rutine i tilrettelægning. >> Side 7

8 Sådan tilrettelægger man Læs opgavens data grundigt. Data fremgår af ordrekladden. "Tegn" evt. opgaven med angivelse af de vigtigste data. 2. Overvej opgaven i forhold til den aktuelle maskinpark og papirformater. Ved store oplag er papirfabrikation aktuelt hvis der er tid til det. 3. Skitser/overvej evt. flere løsninger: a f.eks. 3 x 16 sider = 48 sider. b eller 4 x 12 sider = 48 sider. 4. Overvej fordele og ulemper ved a og b. - Økonomi - Kvalitet - Leveringstid 5. Vær omhyggelig med alle beregninger! Gennemgå din løsning (for regnefejl). F.eks. fejl ved trykformatberegningen. 6. Kontroller at der er sammenhæng i din løsning. F.eks. korrekt antal plader/indretninger i forhold til antallet af trykstarter/oplag, der skal igennem. 7. Kontroller at alle interne "regler & normer" er overholdt. Det kan f.eks. være ikke at false med 4 brud ved 100 g/m2s papir og derover uden et ok fra bogbinderen. 8. Vælg den bedste løsning. Løsning a. 3 x 16 sider. Løsning b. 4 x 12 sider. Side 8

9 1.2 Produkttyper Tryksager vi skal tilrettelægge... Alle trykkerier har et speciale, en eller nogle få tryksagstyper de ofte producerer, fordi disse opgaver passer godt til trykkeriets maskinpark og trykkeriets viden/erfaring. På næste side er der vist nogle tryksagstyper. Tryksagerne kan ofte trykkes med mere end en trykmetode. Da alle trykmetoder har unikke fordele, der gør dem særligt velegnet til bestemte opgavetyper, må tilrettelæggeren have en bred viden om såvel produkter og trykmetoder. I det enkelte trykkeri vil nogle opgavetyper forekomme hver uge, mens andre opgaver måske kun forekommer få gange om året. De fleste af de tryksager der er vist trykkes i arkoffset. Viden en arkoffset er derfor central for en tilrettelægger. Da hver tryksagstype har særlige forhold tilrettelæggeren skal tænke på, er der behov for forskellige "ordrekladder". Du kan eksempler herpå på I den nederste gruppe "Andre tryksager" finder man f.eks. opgaver som tryk på t-shirts, bannere, plastbæreposer m.m. Disse tryksager fremstilles typisk i specialiserede virksomheder, så viden om tilrettelægning af de mange muligheder i denne kategori, vil man ofte kun besidde, hvis man arbejder i en virksomhed med disse specialer. Side 9

10 Tryksager / Trykmetode > Arkoffset Heatset Andre trykmetoder Omslagsbøger Indbundet bog Spiral bog Hæfte X X X X Klæbebundne kataloger X X Klæbebundne tidsskrifter og magasiner Folder Heatsettryksager X X X X Avis X Kartonnage produkter X X Bølgepap produkter X X Løsblad Visitkort og andre kort (af karton) Plakat X X X Forretningstryksager Andre tryksager f.eks. plastbæreposer etiketter t-shirt m.m. X X i skemaet angiver den trykmetode der ofte anvendes til fremstilling af produktet. *) De mange forskellige ordrekladder der er vist på hjælper med at få overblik over de mange produktmuligheder. I praksis, i det enkelte trykkeri, har man en standard ordrekladde til alle forespørgsler. Side 10

11 1.3 Tilrettelægning, trin for trin Inden omhyggelig tilrettelægning bliver rutine kan metoden nedenfor eventuelt være en hjælp som en generel fremgangsmåde. Bemærk, at tilrettelæggerens løsning er afhængig af den aktuelle virksomheds produktionsudstyr, en opgave kan altid løses (og produceres) på forskellige måder. Sådan tilrettelægger man Læs opgavens data grundigt. Lav evt. en lille skitse af opgaven med angivelse af de vigtigste data. Opgavens data kan f.eks. læses på en ordrekladde. 2. Få overblik over den aktuelle maskinpark og standard papirformater i den valgte kvalitet. Ved store oplag er papirfabrikation aktuelt, hvis der er tid til det. 3. Skitser løsning a f.eks. 3 falseark á 16 sider. 4. Skitser løsning b f.eks. 4 falseark á 12 sider. 5. Overvej fordele og ulemper ved a og b. - Økonomi - Kvalitet - Leveringstid Side 11

12 6. Gennemgå din løsning (for regnefejl). F.eks. fejl ved trykformatberegningen. 7. Kontroller at der er sammenhæng i din løsning. F.eks. korrekt antal trykplader / indretninger i forhold til antallet af trykstarter / oplag, der skal igennem. 8. Kontroller at alle interne "regler & normer" er overholdt. Det kan f.eks. være, ikke at false med 4 falsebrud ved 100 g/m2s papir og derover, uden et OK fra bogbinderen. 9. Vælg den bedste løsning. Side 12

13 2.1 Identifikation Når en aftale om en grafisk produktion indgås er det vigtigt at kunden og leverandøren forstår hinanden helt, så man er helt enig om hvad der er aftalt, hvad kunden skal levere (og en dato herfor), samt aftale om hvor og hvornår oplaget skal leveres. I forbindelse med tilbudsgivning anvendes ofte en ordrekladde som sikrer at trykkeriet får noteret alle nødvendige informationer om ordren. Se et eksempel på en ordrekladde nedenfor. Linje Punkt Data 1 Sagens jobnavn / ordrenummer Kundedata / telefon / . 2 Tryksagstype (løsblad, folder, hæfte, bog eller?)... 3 Format, færdig renskåret (bredde x højde i mm) Evt. skitse med målangivelse Omfang... 5 Papir 1 (type og gramvægt) (indhold)... 6 Papir 2 (type og gramvægt) (omslag)... 7 Færdiggørelse Farvetrykning - cmyk - pms - dispersionslak... 9 Overfladebehandling (off-line) Fx. lakering, kachering, foliepræg (specificer foliefarve) 10 Efterbehandling i trykkeriet Fx. perforering, rillebukning Oplag. 12 Originalmateriale type 1 - digital leverance. 13 Originalmateriale type 2 - reprofilm, antal filmsæt?. 14 Prøvetryk er vedlagt. 15 Leveringsdato 1 - ved papir på lager Leveringsdato 2 - ved papirfabrikation. 16 Leveringsadresse. 17 Pakning (papkasser, løst på palle, ). 18 Tryksagens maksimale færdige vægt i gram?. 19 Bemærkninger. Ordrekladden kan tilpasses specialprodukter. Se eksempler på Side 13

14 2.2 Falseprøver, hvad kan de bruges til? Det kan være en god ide at lave en falseprøve til den tryksag man skal lave. Falseprøven giver overblik og man bliver tvunget til at overveje om den løsning man forestiller sig nu også ser fornuftig ud. Hvis man ikke udenad ved hvordan 24 sider falses, og det gør de færreste, så må man slå det op i et falsekatalog. Lav den lille falseprøve, så den ligner den rigtige tryksag, dvs. en falseprøve i højformat, kvadratisk format eller tværformat. Håndfalsning eller maskinfalsning? Tv. en kombifalsemaskine med 4 falselommer og 2 falseknive. En dummy falses i hånden, men falsemåden vælges i et falsekatalog eller baseres på faglig erfaring eller rådgiving fra bogbinderen. Da det forudsættes at oplaget skal maskinfalses, må tilrettelæggeren have en vis viden om hvordan falsningen foregår i falsemaskinerne og hvad der kan lade sig gøre. Ovenfor er vist en kombifalsemaskine, men der findes også lommefalsemaskiner og falsemaskiner i forskellige størrelser. Læs mere her om hvordan falsningen foregår. Her et falserark falset med tre krydsbrud (til 16 sider). Side 14

15 Svanefals Et ark kan håndfalses på mange måder. Det er japanerne vældig gode til med deres origami traditioner. De fleste trykte oplag skal dog maskinfalses, så hvis man ikker er helt sikker på hvordan opgaven kan falses og udskydes, må man kontakte sin bogbinder inden trykpladerne fremstilles og oplaget trykkes. Sådan laver man så en falseprøve? Falseprøver kan laves af hvidt papir hvis man ved hvordan arket skal falses. På websiden kan du printe paginerede ark, der er lige til false. Ovenfor er vist et eksempel (16 sider). Arket skal bukkes på midten så side 5 kommer bag på side 6. Herefter skal arket bukkes tre gange (som de små tal i kanten viser). Når sidetallene kommer i rigtigt rækkefølge er arket falset korrekt. Side 15

16 Hvis tryksagens omfang er 48 sider, skal der bruges tre falseark til tryksagen, der et et hæfte i dette eksempel. Når du har tre falseark lavet af hvidt papir, kan falseprøven pagineres til sidst, fra side 1 til side 48. Papirets fiberretning Ved papirfremstilling lægger cellulosefibrene sig i overvejende grad i papirmaskinens længderetning. Ved falsning ønsker man som hovedregel at papirfibrene er parallel med tryksagens ryg. Det giver det bedste resultat, en hæfte eller en bog med et godt opluk og den bedste holdbarhed og finnish. Ved eksempel 1 er fiberretningen vinkelret på ryggen (forkert fiberetning). Som det ses, er det især ved klæbebundne tryksager en rigtig dårlig idé der ikke giver et godt resultat. Ved eksempel 2 er fiberretningen parallel med ryggen (rigtigt fiberretning). Når papiret ændrer format ved forskellige luftfugtheder bliver fibrene breddere eller smallere, men her er dette ikke et problem. Siderne kan "vokse" ud fra bogens- eller hæftets ryg og tryksagen får et godt opluk. Ved eksempel 1 er fiberretningen vinkelret på ryggen (forkert fiberetning). Som det ses, er det især ved klæbebundne tryksager en rigtig dårlig idé der ikke giver et godt resultat. Ved eksempel 2 er fiberretningen parallel med ryggen (rigtigt fiberretning). Når papiret ændrer format ved forskellige luftfugtheder bliver fibrene breddere eller smallere, men her er dette ikke et problem. Siderne kan "vokse" ud fra bogens- eller hæftets ryg og tryksagen får et godt opluk. Side 16

17 Indstik eller optagning? Skal din tryksag klammehæftes eller er det en bog der skal laves? Et hæfte samles ved indstik, et bog samles ved optagning. Det er vigtigt du vælger den rigtige måde så pagineringen igennem tryksagen bliver rigtigt. Hvis din bog skal indeholde ark med 8 eller 4 sider bør du undersøge, hvor i bogen disse 8 eller 4 sider bør ligge (i falsearkenes rækkefølge). Hvis f.eks. bogens indhold er på 104 sider og bogen skal garnheftes, vil de 8 sider ligge godt som det anden sidste ark i bogen. Bogens ark kommer så i denne rækkefølge; Falsning af høj gramvægt Høj gramvægt og mange falsebrud er en dårlig kombination der kan give skævheder og rynker i den færdige tryksag. Papir som er over 90 g/m2 bør ikke almindeligvis falses med mere end 3 falsebrud til f.eks. 16 eller 12 sider. Falsning til 24 eller 32 sider, med 4 falsebrud, kan i nogle tilfælde gå, men det bør ikke planlægges uden en snak med bogbinderen. Ved smalle formater, under 15 cm i bredden, kan gramvægte over 115 g/m2 give et stift produkt, som måske ikke var ønsket. Derfor kan man overveje, at få bogbinderen til at lave en prøve med hvidt papir, så tryksagen egenskaber kan vurderes inden oplaget trykkes. Antallet af sider i et falseark må tilpasses efter papirets gramvægt. Ved et hæfte med f.eks. 32 sider kan der derfor være behov for at overveje flere løsninger. Papiret er 80 g/m2 1 falseark á 32 sider Side 17

18 Papiret er 130 g/m2 2 falseark á 16 sider Papiret er 170 g/m2 4 falseark á 8 sider En eller fire farver? En pagineret falseprøve giver dig overblik farvetrykning i tryksagen. Man kan se hvilke sider der er henholdsvis prima- og sekundasider. I forbindelse med ombrydningen og placering af farveillustrationer, bør man overveje om disse kan samles på nogle udvalgte falseark i tryksagen. På denne måde kan man lave en tryksag med farvebilleder og sider uden farvetryk (kun sort) til en fordelagtig pris. Ved hjælp af T-metoden kan man få overblik over, hvordan tryksagens sidetal fordeler sig på prima- og sekundasider af tryksagens falseark. 6 falseark, 2 med 4-farver tryk, 4 med 1-farve (sort) tryk. Side 18

19 2.3 Falsekatalog Falsekatalog På de følgende sider er der vist en række almindelige falsemåder. Alle falseark er tegnet så både prima- og sekundasiden er vist (sekundasiden er den side hvor pagina 2 er med på falsearksiden). Hvis man overfører sidetallene til et hvidt stykke papir kan man false arket "rigtigt" ved at prøve sig frem. Bemærk de små tal i arkkanten der angiver falserækkefølgen i falsemaskinen. 16 sider falses f.eks. med tre falsebrud og på den måde kan man lave et eller flere falseark til en dummy. Man får på den måde en model af den tryksag man planlægger at fremstille.. På illustrationen til højre er de grønne sider sekundasiden og de gule sider primasiden. Der er falseanlæg ved side 3 (og 4). Bemærk tallene i kanten, der angiver falserækkefølgen. Et 8 siders falseark. Sekundasiden øverst ved side 2. Primasiden nederst ved side 1. Advarsel - Bemærk at de viste falsemåder er et udvalg af mange muligheder. Ved konkret produktion forudsættes det at trykkeri og bogbinderi er enige om den anvendte udskydning og falsemåde. Falsekataloget omfatter de nedenstående falsemåder med angivelse af antal sider på det færdige falseark først og herefter betegnelsen 4 sider - et falsebrud 6 sider - viklefals 6 sider - zig-zag fals 8 sider - krydsbrud 8 sider - parallelfals 8 sider - zig-zag fals 8 sider - portfals 8 sider - krydsbrud (tværformat) 8 sider - parallelfals (kun til foldere) 12 sider - zig-zag fals og krydsbrud 12 sider - viklefals og krydsbrud 12 sider - zig-zag fals 18 sider - zig-zag fals og viklefals 24 sider - zig-zag fals og krydsbrud 24 sider - zig-zag fals og parallelfals 24 sider - krydsbrud 24 sider - zig-zag fals og parallelfals 24 sider - krydsbrud, parallelfals og krydsbrud (kvadratisk format) 32 sider - parallelfals 32 sider - krydsbrud, tysk metode 32 sider - krydsbrud, international metode 32 sider - krydsbrud og parallelfals (tværformat) 16 sider - krydsbrud, tysk metode 16 sider - krydsbrud og parallelfals 16 sider - parallelfals og krydsbrud (tværformat) 16 sider - parallelfals og krydsbrud (tværformat) 16 sider - krydsbrud (som 16a, men her anvendt til tværformat) 16 sider - krydsbrud og parallelfals 16 sider - krydsbrud, international metode Side 19

20 4 sider - et falsebrud 6 sider - viklefals 6 sider - zig-zag fals 8 sider - krydsbrud 8 sider - parallelfals 8 sider - zig-zag fals Side 20

21 8 sider - portfals 8 sider - krydsbrud (tværformat) 8 sider - parallelfals (kun til foldere) 12 sider - zig-zag fals og krydsbrud 12 sider - viklefals og krydsbrud 12 sider - zig-zag fals Side 21

22 16 sider - krydsbrud, tysk metode 16 sider - krydsbrud og parallelfals 16 sider - parallelfals og krydsbrud (tværformat) 16 sider - parallelfals og krydsbrud (tværformat) 16 sider - krydsbrud (som 16a, men her anvendt til tværformat) 16 sider - krydsbrud og parallelfals Side 22

23 16 sider - krydsbrud, international metode 18 sider - zig-zag fals og viklefals 24 sider - zig-zag fals og krydsbrud 24 sider - zig-zag fals og parallelfals 24 sider - krydsbrud 24 sider - zig-zag fals og parallelfals Side 23

24 24 sider - krydsbrud, parallelfals og krydsbrud (kvadratisk format) 32 sider - parallelfals 32 sider - krydsbrud, tysk metode 32 sider - krydsbrud, international metode 32 sider - krydsbrud og parallelfals (tværformat) Side 24

25 2.4 Udskydning - Principper og overvejelser Udskydning er den proces hvor tryksagens sider fordeles over en eller flere trykforme. Flere forhold overvejes i den forbindelse, inden den optimale udskydning til en opgave er fastlagt. 1. Hvilke trykmaskiner er der til rådighed? (antal farveværker og max. format) 2. Hvordan udnytter vi bedst trykmaskinens maksimale papirformat? 3. Hvilken udskydning passer til tryksagens sidetal? 4. Hvilke og hvor mange falseark består tryksagen af? 5. Kan opgaven udskydes til dobbeltproduktion hos bogbinderen? 6. Hvordan er tryksagens farvetrykning fordelt? 7. Hvor stort er oplaget? 8. Hvilket trykformat giver det mindste spild, når vi skal indkøbe et standard papirformat? 9. Hvilken udskydning vil give mindst skærearbejde før falsningen? Når der er tale om en arkoffsettryksag, kan fremstillingen af en falseprøve være en god hjælp. Beregning af trykformatet, med henblik på valg af trykmaskine og bestilling af papir, er planlægningsopgaver der er ofte skal udføres, når udskydningen er fastlagt. I forbindelse med planlægning af udskydningen ved andre trykmetoder end arkoffset, må en række lignende spørgsmål overvejes, men naturligvis tilpasset den aktulle trykmetode. Side 25

26 Fælles for alle udskydninger til hæfter og bøger er, at de indeholder 1, 2, 3, 4 eller flere falseark. Det er almindeligvis en god ide at fylde trykmaskinen op, d.v.s. udnytte trykmaskinen maksimum papirformat bedst muligt. Trykmaskinens maksimale papirformat kan anvendes på mange måder. Trykanlægget er her markeret i arkets højre side samt i griberkanten der vender nedad på tegningen. I eksemplet til højre indeholder eet trykark eet falseark. Et 16 siders falseark. Udskydningen vælges også efter tryksagens format. Udskydningen ovenfor passer godt til 16 sider i højformat, men er tryksagen i kvadratisk format eller tværformat er en anden udskydning af foretrække som det ses nedenfor til højre. >>> >>> Se flere eksempler på udskydninger på Side 26

27 Udskydninger til hæfter og bøger Hvordan tryksagens samlede sidetal omfang skal sammensættes af falseark, må fastlægges inden trykkeriet kan planlægge udskydningen, d.v.s. hvordan de enkelte sider skal fordeles i en eller flere trykforme. Man kan sige at falsearkene er tryksagens byggeklodser. Tryksagens format har betydning for de falsemåder der er mulige. En tryksag i A5 format (14,8 x 21,0 cm) kan f.eks. falses til 16 eller 32 sider pr. falseark, medens en tryksag i A3 format (29,7 x 42,0 cm) må sammensættes af falseark med 4 eller 8 sider. Tryksager i kvadratisk format passer ofte godt til falseark med 12 sider, men i alle tilfælde vil det være en god ide at rådføre sig med trykkeriet, hvis man skal lave noget man ikke tidligere har prøve Prima, sekunda og vendeark Et trykark består af en forside og en bagside, også kaldet primasiden og sekundasiden. På et trykark med 16 sider, vil primasiden indeholde siderne og 16. Sekundasiden indeholder siderne og 15. For at få tryk på begge sider af arket, trykker man på en af de følgende fire måder, som hver har sin fagbetegnelse; prima/sekunda, skøn- og vidertryk, omslåning og stylpning. Prima/sekunda er den mest benyttede udskydning. Ved prima/sekunda trykning er de to arksider forskellige, dvs. man til en fire-farve trykopgave må man lave 2 x 4 stk trykplader. Ofte vil en trykopgave bestå af et antal trykark der trykkes som prima/sekunda, samt et enkelt trykark der trykkes som omslåning - f.eks. kan en 56 siders brochure bestå af 3 trykark med 16 sider trykt som prima/sekunda og et ark med 2 x 8 sider trykt som omslåning. Ved at trykke de 2 x 8 sider som omslåning kan disse sider trykkes på det samme arkformat og i den samme trykmaskine. Side 27

28 En 16 siders falseark, som eet trykark. Trykt som prima/sekunda. Der skal bruges 8 trykplader når opgaven er en 4-farve sag. Primasiden er vist her. Skøn- og vidertryk betyder at trykarket trykkes på begge sider i et (maskin) gennemløb. Dette er f.eks. velegnet til bogproduktion og til andre tryksager som skal trykkes i 1+1 farve. Det kan i så fald gøres i en 2-farve trykmaskine. Flerfarve opgaver kan også trykkes som skøn- og vidertryk, f.eks. 2+2 farver, 1+4 farver og 4+4 farver når blot trykmaskinen har det fornødne antal trykværker og vendecylindren på det fordrede sted. En 16 siders falseark, som eet trykark. Trykt som skøn- og vidertryk. Der skal bruges 8 trykplader når opgaven er en 4-farve sag, og så skal der benyttes en 8-farve trykmaskine. Primasiden er vist her. Side 28

29 Omslåning og stylpning er begge såkaldte vendeark. Ved denne udskydning trykker man med den samme trykform på begge sider af arket i to på hinanden følgende oplagstrykninger. Som det fremgår af illustrationen, består forskellen i den måde man vender oplaget på efter den første trykning. Ved omslåning bevarer trykarkene sin griberkant (fra det første gennemløb). Et 8 siders falseark kørt som omslåning, så der er 2 falseark i en trykform. Der skal bruges 4 trykplader når opgaven er en 4-farve sag. Man trykker det samme (motiv) på begge sider af trykarkene. De grønne sider (1,4,5,8) er falsearkets primasider. De røde sider (2,3,6,7) er falsearkets sekundasider. Ved stylpning tages trykarkene ved anden gennemløb fra den arkkant, som ved første gennemløb var bagkanten. Ved pasningsarbejde kræver stylpning af alle ark er nøjagtig lige store og det kan derfor være nødvendigt at renskære oplagspapiret inden trykningen. Fordelen ved omslåning og stylpning er at man sparer trykplader sammenlignet med prima/sekunda trykning, fordi alle tryksagens sider trykkes på en gang. Efter trykning skæres arkene over, så man skal kun købe papir til det halve oplag når man trykker opgaven som vendeark. Side 29

30 Et 8 siders falseark (portfals) kørt som et stylpeark, så der er 2 falseark i en trykform. Der skal bruges 4 trykplader når opgaven er en 4-farve sag. Man trykker det samme (motiv) på begge sider af trykarkene. De grønne sider (1,2,7,8) er falsearkets primasider. De røde sider (3,4,5,6) er falsearkets sekundasider. Rationel udskydning En rigtig tilrettelagt udskydning kan betyde meget for en tryksags økonomi. Hvis man samler tryksagens 4-farve illustrationer på primasiderne og alle enfarve siderne begrænses til placering på sekundasiderne, skal der kun fremstilles 5 trykplader til opgaven (4+1). Indeholder sekundasiden også 4-farve illustrationer, skal der fremstilles 8 trykplader (4+4). Denne forskel forøger både omkostningen for pladefremstillingen og trykningen. Man bør derfor allerede i tryksagens tilrettelægnings fase interessere sig for trykmaskineformater og opgavens udskydning. Meget kan lade sig gøre, men hvorfor betale en merpris for tryksagen, hvis det ikke er nødvendigt. Tryksagens format, bredde og højde, er som oftest fastlagt på baggrund af designmæssige overvejelse og tryksagens sidetal omfanget er på samme vis en konsekvens af den mængde tekst og illustrationer m.v. som bestilleren ønsker at tryksagen skal indeholde. Hvis man designer sin tryksag med en vis viden om falsning og udskydning, kan man med fordel udnytte nogle af de muligheder, som er nævnt i de følgende eksempler. Til tider kan selv små ændringer af tryksagens format, sidetal eller placering af farvebilleder give væsentlige besparelser. A4 højformat (21,0 x 29,7 cm) er et meget anvendt format. Når omfanget er 4, 6, 8, 12 eller 16 sider kan tryksagen laves af eet falseark. Når omfanget er større, må tryksagen samles af 2 eller flere falseark. Nogle eksempler: 24 sider (8+16) 32 sider (16+16) 40 sider ( ) 48 sider ( ) 56 sider ( ) 64 sider ( ) 72 sider ( ) 80 sider ( ) Lidt firkantet sagt kan man sige, at det er godt når sidetallet for en A4 tryksag er deleligt med 8. Man kan godt lave en 20 siders tryksag (4+16 sider) og en 28 sider ( sider), men hvis en 28 siders tryksag kan ændres til en 24 siders tryksag eller en 32 siders tryksag, udnyttes trykmaskinerne og bogbinderens maskiner bedre og man får mere tryksag for pengene populært sagt. Side 30

31 Illustrationen ovenfor viser tre oplag til bogbinderen. Tryksagen er et 28 siders hæfte. Udskydning af omslag til hæfter og omslagsbøger Et omslag er som regel 4 sider. Der kan dog også være flapper på omslaget. Nedenfor ses nogle udskydninger af omslag med beskrivelse af særlige forhold man skal være opmærksom på i den forbindelse. Her 4 omslag i en trykform. Kørt som omslåning. Papiret er bestrøget og ens på begge sider. Her 2 omslag der vender samme vej. Arket køres som prima/sekunda. Denne løsning anvendes bl.a. hvis omslaget skal lakeres eller kacheres (en tynd folie klæbes på arket) og hvis papiret er ensidigt bestrøget. Her er to kartonomslag til en omslagsbog. De ligger hoved mod hoved med 14 mm mellemskæring. Kartonomslag er ofte trykt i 4+0 farver på ensidigt bestrøget karton og de skal ofte lakeres eller kacheres. Side 31

32 Sådan skitseres udskydningen Til planlægningsformål kan en håndtegnet udskydning være god nok, hvis nedenstående "regler" følges. 1 Falseanlægget er markeret på alle falseark. Et trykark kan som bekendt indeholde flere falseark. 2 Pagina eller falsearknummer med reference til en håndfalset falseprøve er vist på skitsen. 3 Det anføres om arket skal trykkes som: prima/sekunda, omslåning, stylpning eller skøn- og vidertryk. 4 Trykmaskinens griberkant skal vende nedad på tegningen (som vist). 5 Trykanlægget kan evt. vises. Udskydninger til kartonnage Hvor man ved udskydning til hæfter og bøger bl.a. skal tage hensyn til falsemåden gælder det ved kartonnagefremstilling især hensynet til udstansningen og efterfølgende klæbeproces. Da karton pga den høje gramvægt har en relativ høj kvadratmeterpris vil man ved udskydningen forsøge at anbringe emnerne så kartonspildet minimeres evt. ved at flette emner ind i hinanden som vist på illustrationen nedenfor. Det skal også overvejes hvor mange emner der skal trykkes ad gangen i trykformen og hvor mange der skal udstanses ad gangen. Man kan godt trykke 12 emner ad gangen men kun udstanse 4 eller 6 ad gangen. På den måde bliver stanseformen ikke så kostbar at fremstille, men det afhænger naturligvis også af oplagets størrelse hvordan man disponerer. Som vist på illustrationen må alle emner ligge samme vej eller være vendt 180 grader, selvom det ved visse faconer kan give et større spild end hvis et antal emner i trykformen måtte drejes 90 grader. Årsagen er, at alle emner i oplaget skal have sammen fiberretning i forhold til æskens facon. Side 32

Den Grafiske Højskole

Den Grafiske Højskole 1 Den Grafiske Højskole Den Grafiske Højskole Medieproduktion og ledelse MPL 2004-2007 Skriftlig eksamen i produktionstilrettelægning Fredag 6. januar 2006 kl. 9.00 til 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt

Læs mere

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

Tryksager til faste, lave priser

Tryksager til faste, lave priser Prisliste 1/2008 Tryksager til faste, lave priser Text-Design A4 brevpapir Brevpapir, kuverter, formularsæt, visitkort Brevpapir A4 90gr BankPost papir Oplag / farver 1+0 2+0 3+0 4+0 4+1 1.000 stk 949

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow Klargøring af hardback bogomslag med guldfolie, som skal leveres til tryk. For at kunne opsætte det trykklare omslag skal man have de præcise omslagsmål fra trykkeriet. Rygtykkelsen

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager Global virksomhed GEMINI er en international handelsog produktionsvirksomhed etableret i 1989, med kontorer i København, Hong Kong og Kina. Vi er specialister i fremstilling af unikt merchandise, luksus

Læs mere

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER Forsendelse Vi kan sende ordre enten med Postdanmark eller med RoadRunner. ÅRHUS BEDSTE PRINT- OG KOPICENTER Roadrunner afregner vi med: 0-10 kg 150,- 10-20 kg 250,- Generelle printråd og oplysninger Vi

Læs mere

Frederiksbjerg kopi- og printcenter

Frederiksbjerg kopi- og printcenter Bestilling Århus billigste kopi- og printcenter Du har mullighed for at bestille print og lignende på mail. Send det til vores mail med udførlig ordrebeskrivelse. Vi har et ekspeditionsgebyr på alle digitale

Læs mere

VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK

VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK SCHULTZ GRAFISK Vi har ansvaret for trykkeriet på Regionsgården i Hillerød, nu hvor Saloprint er en fuldt integreret del af Schultz Grafisk. Som du vil se er de fleste kontaktpersoner

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

PRISLISTE Danske kroner

PRISLISTE Danske kroner 04 PRISLISTE Danske kroner Prepress Digital print Farvelaserprint Filmudkørsel Papirudkørsel 4-farve scanning Copix/Copydot scan Matchprint Posterprint Fotokopi Grafisk arbejde SatsButikken ApS Holbergsgade

Læs mere

Indhold. Workflow og grafisk produktion

Indhold. Workflow og grafisk produktion Indhold Format og tilbud fra trykkeri........ 44 Klargøring af billeder Til trykmetode.. 45 Omslag......................... 46 Partiel lak....................... 47 preflight........................ 48

Læs mere

Grafisk workflow. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard

Grafisk workflow. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Grafisk workflow Dokumentation Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Kunde: LASTAS Opgave: Magasin Programmer: Indesign, illustrator og photoshop Farverum: CMYK OPSTART Vi fik til opgave at lave et magasin

Læs mere

Ejendomsmæglerpakken

Ejendomsmæglerpakken Ejendomsmæglerpakken Derfor ejendomsmæglerpakken Vores sortiment dækker alt det, I skal bruge, til at markedsføre jeres sager Missionen er både at vise de gode priser, men også at inspirere til nye skiltnings-

Læs mere

Grafisk produktion Workflow

Grafisk produktion Workflow Grafisk produktion Workflow & // Grafisk Produktion & Workflow DET VALGTE PRODUKT Juelsminde Turistguide udkommer hvert år, og er et opslagsværk i magasinform til borgere i Juelsminde og omegn, ligesom

Læs mere

inspirationskatalog PAP emballage & display

inspirationskatalog PAP emballage & display inspirationskatalog PAP emballage & display Disney showroom hos egmont Opgaven blev stillet at vi skulle bistå med at få dekoreret egmonts showroom, til et større møde. Vi fik tilsendt tegninger, som

Læs mere

Aktivitetskrav Med udbudsgodkendelsen følger et krav om aktivitet. Kravet til FKB 2792 er på tre årselever.

Aktivitetskrav Med udbudsgodkendelsen følger et krav om aktivitet. Kravet til FKB 2792 er på tre årselever. Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2792: Produktion af trykt og digital kommunikation Udbudspolitik 2013 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

TI TRYKSAGER, DU IKKE VIDSTE, VI LAVEDE

TI TRYKSAGER, DU IKKE VIDSTE, VI LAVEDE TI TRYKSAGER, DU IKKE VIDSTE, VI LAVEDE IKKE KUN ALMINDELIGE TRYKSAGER Vi er kendte for vores puljetryk, hvor vi producerer almindelige tryksager til markedets laveste priser. Men vidste du, at vi også

Læs mere

velkommen hos PAP emballage & display

velkommen hos PAP emballage & display velkommen hos PAP emballage & display 02 design & konstruktion 03 display løsninger 04 digital print 06 PAP inspiration 08 POS / POP 10 offset emballage 12 bølgepap & pallesvøb 14 præsentations produkter

Læs mere

Det grafiske workflow begynder med den første side i et layoutprogram. Vi beskriver her dokumentets vej fra designer til distribution.

Det grafiske workflow begynder med den første side i et layoutprogram. Vi beskriver her dokumentets vej fra designer til distribution. Grafisk guide for tryksagsindkøbere Bliv en bedre indkøber af tryksager! Med tilladelse fra AGI/MediaMind bringes nedenstående en række informative artikler fra GrafGuide 2007. Artiklerne giver såvel begynderen

Læs mere

Puljetryk Information og priser

Puljetryk Information og priser Puljetryk Information og priser >> Få kvalitetstryksager til en bedre pris! Hillerød Grafisk har valgt at tilbyde vore kunder muligheden for at få leveret nogle udvalgte produkter som puljetryk. Du får

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 375

Appendiks til Grafisk design side 375 Appendiks til Grafisk design side 375 Appendiks 375/2 Evaluering Som nævnt deltager jeg selv på seminaret for at se, hvordan det forløber. Jeg vil se deltagernes reaktion, opleve aktørerne og fornemme

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Step 1: Opret dit InDesign dokument rigtigt fra starten

Step 1: Opret dit InDesign dokument rigtigt fra starten find os på Step 1: Opret dit InDesign dokument rigtigt fra starten Gør processen nemmere for dig selv ved at indstille dit InDesign dokument rigtigt fra starten. Vi anbefaler følgende indstilling: Skal

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Lak og tørring. Lak kan være vandlak (dispersionslak) O lakering

Lak og tørring. Lak kan være vandlak (dispersionslak) O lakering O lakering tekst Henrik Christiansen cool-graphics@hotmail.com Lak og tørring Lak kan være vandlak (dispersionslak) eller uv-lak. Vandlak består af cirka 60 procent vand, og dét skal væk, før lakken er

Læs mere

Annoncepriser tekstsider

Annoncepriser tekstsider M E D I E I N F O 2 0 0 6 Annoncepriser tekstsider Annoncepriser tekstsider Tandlægebladet og øvrige publikationer 2/1-sider kr 24.900,- 1/1-side kr 15.100,- 1/2-side kr 8.900,- 1/3-side kr 6.900,- 1/6-side

Læs mere

Grafisk portfolio - Intro 2013 Speciale 1 Speciale 2 Speciale 3 Speciale 3 Speciale 4

Grafisk portfolio - Intro 2013 Speciale 1 Speciale 2 Speciale 3 Speciale 3 Speciale 4 Grafisk portfolio er en Grafisk tekniker grundforløbspakke, der introducerer til uddannelserne: Grafisk tekniker, Web-integrator, Skiltetekniker Forløbet er tiltænkt elever, der vil have en bredere indsigt

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Omverdenen: USA. IDEAlliance: International Digital Enterprise Alliance (tidligere kaldet GCA)

Omverdenen: USA. IDEAlliance: International Digital Enterprise Alliance (tidligere kaldet GCA) Globale standarder Omverdenen: USA SWOP: Specifications for Web Offset Publications Fra 1974 (etableret i 1974 af en komite nedsat af The American Association of Advertising Agencies og The American Business

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2014 GRATIS MAGASIN INTERVIEW REPORTAGE SUNDHED AKTUELT KULTUR NYHED: MESSER TRENDS MODE MAD REJSER SKØNHED & VELVÆRE

MEDIEINFORMATION 2014 GRATIS MAGASIN INTERVIEW REPORTAGE SUNDHED AKTUELT KULTUR NYHED: MESSER TRENDS MODE MAD REJSER SKØNHED & VELVÆRE MEDIEINFORMATION 2014 GRATIS MAGASIN INTERVIEW REPORTAGE SUNDHED AKTUELT KULTUR NYHED: MESSER TRENDS MODE MAD REJSER SKØNHED & VELVÆRE OM MOMENTO Momento er gratismagasinet, som er landsdækkende og sprængfyldt

Læs mere

Pakke 1 En halv til en hel time on location 100 Redigeret digitale fotos i høj opløsning til fri afbenyttelse 2800,- spar 840,-

Pakke 1 En halv til en hel time on location 100 Redigeret digitale fotos i høj opløsning til fri afbenyttelse 2800,- spar 840,- Prisliste Foto, Tryk & Web Normal timepris 520,- ex. moms Foto oo Z MDESIGN Selvom der er meget man måske ikke syntes, man kan være bekendt at tage billeder af, fx en produktionshal, eller lignende, så

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

resultatgivende trygsager online og offline

resultatgivende trygsager online og offline resultatgivende trygsager online og offline GRAFISK FORUM har mange års erfaring og medarbejdere, der sætter en ære i at rådgive om grafiske totalløsninger, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Grafiske- og Office produkter

Salgs- og leveringsbetingelser Grafiske- og Office produkter Generelt Leverings- og reklamationsbestemmelser i henhold til General Trade Rules. Alle tilbud afgives uforbindende og med forbehold for mellemsalg. En ordre kan først betragtes som accepteret og bindende

Læs mere

Grafisk produktion og workflow

Grafisk produktion og workflow DOKUMENTATION Grafisk produktion og workflow CAMILLA HANSEN PORTFOLIO OG SVENDEPRØVE 2013 KUNDE / BAHNE FIRMAGAVER OPGAVE / KATALOG FARVERUM / CMYK PROGRAMMER / INDESIGN + BRIDGE + PHOTOSHOP Bahne Firmagaver

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

MICHAEL ABILDGAARD PEDERSEN

MICHAEL ABILDGAARD PEDERSEN MICHAEL ABILDGAARD PEDERSEN Lektor (Associate Professor at The Danish School of Media & Journalism) MEDIEHØJSKOLEN (Den Grafiske Højskole), siden 1998 Fagområder: Trykteknik Trykkvalitet Tryksagshandel

Læs mere

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen Din professionelle partner på Trykkeriaftalen Hvem er Bording? Bording er kendt i den grafiske branche for at levere høj kvalitet af standardvarer indenfor tryk og print. Med over 222 års erfaring, investerer

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

& WORKFLOW PRODUKTSPECIFIKATIONER. PROGRAMMER Adobe InDesign, Adobe Photoshop og Adobe Acrobat pro.

& WORKFLOW PRODUKTSPECIFIKATIONER. PROGRAMMER Adobe InDesign, Adobe Photoshop og Adobe Acrobat pro. JULENS ÅBNINGSTIDER & SPIND THE BOTTLE Vinter BLUES? Klædt på til kulden MODE PÅ FOR HELE FAMILIEN 4. NOVEMBER BENT Å til folket DOLORES & LOREM Se de nyeste trends TREND lorem ipsum dolores PÅ XXXXXXX

Læs mere

Se flere formater på side 2. Formater 2012. eksponering. Priser og formater 2011. Omslag på avisen. Ring og hør nærmere på. Ring og hør nærmere:

Se flere formater på side 2. Formater 2012. eksponering. Priser og formater 2011. Omslag på avisen. Ring og hør nærmere på. Ring og hør nærmere: Priser og formater 2011 Formater 2012 Midteropslag 530 x 365 mm Maksimum eksponering Omslag på avisen Ring og hør nærmere: 86 15 80 11 Bagside top 254 x 82 mm Helside* 254 x 365 mm Bagside halvside 254

Læs mere

STTUDIEKALENDER 2015-2016 FOR ALLE STUDERENDE

STTUDIEKALENDER 2015-2016 FOR ALLE STUDERENDE STTUDIEKALENDER 2015-2016 FOR ALLE STUDERENDE STUDIEKALENDER PROMOVER DINE YDELSER OG PRODUKTER Over for alle de studerende ved de videregående uddannelser i Danmark Studenterrådet udgiver hvert år ved

Læs mere

Aalborg Lufthavn - Bagagevogne

Aalborg Lufthavn - Bagagevogne Aalborg Lufthavn - Bagagevogne TIL GRAFIKEREN/DESIGNEREN B 50 x H 40 cm PRODUKTION/OPSÆTNING Håndteres af AFA JCDecaux. RENTEGNINGSMÅL Layout kan med fordel laves i forholdet 1:4, som svarer til B 125

Læs mere

ARK & PAPIR FRA KARTON ANTIM 65 TESTLINER KARTON + PE SILKEKARDUS. Her finder du ark & papir til alle formål. ALBE Emballage A/S Tlf.

ARK & PAPIR FRA KARTON ANTIM 65 TESTLINER KARTON + PE SILKEKARDUS. Her finder du ark & papir til alle formål. ALBE Emballage A/S Tlf. ARK & PAPIR FRA Her finder du ark & papir til alle formål KARTON KARTON + PE TESTLINER ANTIM 65 SILKEKARDUS 89 Ark og papir til alle formål alt hvad du har brug for Testliner - Mellemlægspap Testliner

Læs mere

Hvis ikke, så send en mail til news.dk@papyrus.com og du vil fremover modtage de seneste nyheder fra os. I dette nummer. Fokus på syntetisk...

Hvis ikke, så send en mail til news.dk@papyrus.com og du vil fremover modtage de seneste nyheder fra os. I dette nummer. Fokus på syntetisk... Nyt, syntetisk skiltemateriale over 3 meter langt Får du vores e-newsletter? Papyrus NEWS Vi har udvidet vores syntetiske sortiment med Corrugated Plastic Board, der er et materiale til alle typer for

Læs mere

Bestillings 15,00. Oversigt DK-CAMP DK-CAMP UDLEJNING. Bestillingsoversigt for DK-CAMP. Butik. Friske Tomater. Pladskort. Nyheder Fra DES LABELS APS

Bestillings 15,00. Oversigt DK-CAMP DK-CAMP UDLEJNING. Bestillingsoversigt for DK-CAMP. Butik. Friske Tomater. Pladskort. Nyheder Fra DES LABELS APS Bestillings Oversigt Bestillingsoversigt for Nyheder Fra DES LABELS APS s tilbehør: - Pris skilte - Banner...m.m. : - A4 - A3 eller som Plakat Brochure & InfoSkilte: - Tourist Info Skilte - Banner til

Læs mere

Danfoss e-handel Effektiviserer din virksomhed Døgnet rundt

Danfoss e-handel Effektiviserer din virksomhed Døgnet rundt Danfoss e-handel Effektiviserer din virksomhed Døgnet rundt Danfoss e-handel Danfoss tilbyder en række e-handelstjenester, som kan hjælpe dig med at drive din forretning på en mere effektiv måde: Web-bestilling

Læs mere

Fremstilling af print på den lette måde

Fremstilling af print på den lette måde Fremstilling af print på den lette måde Af Max Jens Jensen 2004 Fremstilling af print int på den lette måde Indledning Når man er gør det selv inden for elektronik er de to største problemer som regel

Læs mere

skraldespanden kundeservice 1095,- 215,- 895,- 2.195,- 1.795,- 2.928,- 1.897,- 800,- 1.645,- 1.995,- Smid endelig denne tryksagsbrochure i

skraldespanden kundeservice 1095,- 215,- 895,- 2.195,- 1.795,- 2.928,- 1.897,- 800,- 1.645,- 1.995,- Smid endelig denne tryksagsbrochure i Smid endelig denne tryksagsbrochure i skraldespanden hvis du aldrig har brug for tryksager Døgnåben kundeservice Mandag kl. 06 - fredag kl. 18. eller sammenlign med disse priser! Visitkort 500 stk. 4+0,

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Delaftale 1 Danske bøger Side 1 af 5 Kravspecifikation: Nærværende bilag udgør kravspecifikation i henhold til udbud af boglige materialer, Delaftale 1 Danske bøger.

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

... B tilbud 20 sider A5, 4+4, 115gr Cyclus Print, klammehæftet i ryg Oplag: 20.000 stk. Pris kr. 25.000,- ekskl. moms

... B tilbud 20 sider A5, 4+4, 115gr Cyclus Print, klammehæftet i ryg Oplag: 20.000 stk. Pris kr. 25.000,- ekskl. moms BOGKATALOG A tilbud 20 sidet folder til Viborg Bibliotek. Tryk af A5 folder, 20 sider, 4+4 CMYK, 170 g Cyclus Offset. Færdiggørelse: Lev. renskåret, falset, klammehæftet og pakket i kasser. Prisen tager

Læs mere

BUS TRYKFAKTA Gældende fra 10. oktober 2013. Der tages forbehold for trykfejl. DecoCombi

BUS TRYKFAKTA Gældende fra 10. oktober 2013. Der tages forbehold for trykfejl. DecoCombi BUS TRYKFAKTA ABRIBUS TRANSPORT RETAIL BILLBOARDS AIRPORT CITY RELATION BUS TRYKFAKTA Side 2 TIL GRAFIKEREN/DESIGNEREN MEDIEFORMAT Decobus: Se ordrebekræftelse Alm. bagside: Se ordrebekræftelse RENTEGNINGSMÅL

Læs mere

MANUAL TIL TRYKMASKINEN

MANUAL TIL TRYKMASKINEN MANUAL TIL TRYKMASKINEN TRYKMASKINEN Trykmaskinen er et stykke software, som du kan bruge til at lave plakater og flyers med. Når du bruger trykmaskinen sikrer vi, at dine plakater og flyers får et look,

Læs mere

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com Facebook Timeline KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com W EBDANMARK.COM APS T: +45 7020 1619 CVR 25 85 88 32 SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@W

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

ECHNO. Techno-Webshop. Quick-Start. Techno Webshop - Din indgang. Fra marts 2011 er din indgang til Techno Webshoppen via vores hjemmeside.

ECHNO. Techno-Webshop. Quick-Start. Techno Webshop - Din indgang. Fra marts 2011 er din indgang til Techno Webshoppen via vores hjemmeside. Techno Webshop - Din indgang ECHNO Techno-Webshop Quick-Start Fra marts 2011 er din indgang til Techno Webshoppen via vores hjemmeside. www.techno-dk.dk 15 TECHNO Danmark Baldershøj 24 C, 1. sal 2635 Ishøj

Læs mere

Typografi & Ombrydning. opsætning af M65 folder Pole Fitness Vejle

Typografi & Ombrydning. opsætning af M65 folder Pole Fitness Vejle Typografi & Ombrydning opsætning af M65 folder Pole Fitness Vejle Indholdsfortegnelse Idé og skitsering....5 Værktøjer....6 Format (InDesign)....6 Typografi (InDesign)...7 Tabel (InDesign)...10 Punktopstilling

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

katalog Merchandise Aalborg Bibliotekernes

katalog Merchandise Aalborg Bibliotekernes Aalborg Bibliotekernes Merchandise katalog Aalborg Bibliotekerne har samlet de forskellige merchandiseprodukter som vi benytter os af. Vi har på det givne tidspunkt undersøgt markedet og valgt en leverandør,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Leverandør til den grafiske industri gennem 50 år

Leverandør til den grafiske industri gennem 50 år Leverandør til den grafiske industri gennem 50 år Hvem er vi? Eni-Trade har eksisteret siden 1966, og vi er kendt som en pålidelig leverandør til en række industrier i Skandinavien og Nordeuropa herunder

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

TILBUD. Sensommer. spar mange penge! Slå til nu og 1. OKT. BOOK FØR. puljetrykket og nyd godt af rabatten. Kom med i

TILBUD. Sensommer. spar mange penge! Slå til nu og 1. OKT. BOOK FØR. puljetrykket og nyd godt af rabatten. Kom med i Kom med i puljetrykket og nyd godt af rabatten Sensommer TILBUD BOOK FØR 1. OKT. KOM OG MØD OS PÅ LANDSRÅDET D. 27.-28. SEP. Slå til nu og spar mange penge! Bliv klar til Folketingsvalg med disse vanvittige

Læs mere

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Enterprise Status/Analyse Dette er en indføring i brugen af produktet Mamut Enterprise Status/Analyse. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel, som omhandler virksomheden Kontormøbler AS, blive

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2011

MEDIEINFORMATION 2011 MEDIEINFORMATION 2011 OM BIL EKSPRESSEN LÆSERPROFIL BIL EKSPRESSEN er Danmarks nye magasin om biler, men du kender os sikkert allerede. Holdet bag Bil Ekspressen består nemlig af ildsjæle med en fortid

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE Der er flere elementer i Verden på Mærkerne. Tilsammen udgør de et varieret undervisningsforløb af mindst en uges varighed. Formålet med Verden

Læs mere

FARVEPRINT. Dansk Orienterings-Forbund. Værd at vide... FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV. WOC 2006 model event relay

FARVEPRINT. Dansk Orienterings-Forbund. Værd at vide... FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV. WOC 2006 model event relay Værd at vide... FARVEPRINT FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV Scale 1:10.000 Contour interval 5 metres WOC 2006 model event relay WOC mapping team: Coordinator: Flemming Nørgaard

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer GAMING hurtig håndtering af spillematerialer 1 2 3 Helhedsløsning til events og spil Kæmper du med at få logistikken til flere tusind spilsalgssteder til at fungere med en leveringstid på bare et par timer?

Læs mere

Visitkort online -bestil direkte fra internettet

Visitkort online -bestil direkte fra internettet Visitkort online -bestil direkte fra internettet D www.cimo.dk 20886Folder Visitkort.indd 1 22/02/07 15:53:26 Løbet tør for visitkort? uheldigt. -hvad gør du nu? Du kan naturligvis gøre, som du plejer.

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL

VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL 1 DESIGN PÅ BYBUSSER BUSSELSKABETS LOGO FARVE OG MIDTTRAFIK LOGO 75 cm 15 cm Sørens Busser Busselskabets navn/logo (uden yderligere oplysninger) skal placeres på

Læs mere

- Complete Packaging Solutions

- Complete Packaging Solutions - Complete Packaging Solutions Fleksible og miljøvenlige Transportkasser Vores transportkasser, i træ og krydsfinér, kan leveres i standardstørrelser eller efter mål. Kasserne kan leveres i fleksible konstruktioner,

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Formica Impress. DIGITALTRYK - Skärholmen butikscenter, Stockholm, Sverige

Formica Impress. DIGITALTRYK - Skärholmen butikscenter, Stockholm, Sverige Formica Impress DIGITALTRYK - Skärholmen butikscenter, Stockholm, Sverige INTRODUKTION Formica Impress gør det muligt at overføre dine designs og kreative idéer til laminat. Vi kan forvandle dine inspirerende

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

JULEKALENDERE FIRMA OG FIRMAJULEGAVER

JULEKALENDERE FIRMA OG FIRMAJULEGAVER JULEKALENDERE FIRMA OG FIRMAJULEGAVER Spar mange penge på firma Julegaverne Nye gevinst systemer Introduktion Bogtrykkergården er specialist i fremstilling og produktion af julekalendere, med indbyggede

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH CHAMP Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Grafisk design Opgaven Opgaven lød på at designe undertøjsemballage til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. På æsken skulle der være

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Patientsikkerhed. Patientarmbånd: Stregkode løsninger. Label bånd. Bånd med indskudskort. www.opitek.dk

Patientsikkerhed. Patientarmbånd: Stregkode løsninger. Label bånd. Bånd med indskudskort. www.opitek.dk Patientsikkerhed www.opitek.dk Medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed www.patientsikkerhed.dk Patientarmbånd: Stregkode løsninger Label bånd Bånd med indskudskort Opitek Naverland 1C 2600 Glostrup

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere