En vandring gennem Hurup (fortsat) af Herluf Andersen, Sønderallé 27 a, Mølleparken, Hurup - i samarbejde med William Mortensen -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En vandring gennem Hurup (fortsat) af Herluf Andersen, Sønderallé 27 a, Mølleparken, Hurup - i samarbejde med William Mortensen -"

Transkript

1 En vandring gennem Hurup (fortsat) af Herluf Andersen, Sønderallé 27 a, Mølleparken, Hurup - i samarbejde med William Mortensen - Når jeg nu begiver mig ud på min næste vandring gennem Hurup, vil jeg begynde ved byens navle. Jeg vil med andre ord tage mit udgangspunkt i mødestedet mellem Nørregade og Bredgade. På det østre hjørne havde Ludvig Klitgaard sin trikotageforretning, men i bygningen var der desuden sygekassekontor og skattekontor. Gennem mange år var Ludvig Klitgaard sognerådsformand. Nogen ville jo nok kalde ham egenrådig, sandt er det i alle tilfælde, at han havde stor betydning, når et nyt sogneråd skulle vælges. Ludvig Klitgaard var afholdsmand, men det var hans genbo på vesthjørnet af Nørregade - Bredgade-mødestedet ikke. Genboen, malermester P. K. Sørensen, havde imidlertid også stor betydning ved sognerådsvalgene, og han var kasserer i sognerådet. Malermester P. K. Sørensen drev malerfirmaet og farvehandelen sammen med sønnen, Adolf Sørensen, som i øvrigt også boede i ejendommen. Værkstedet var placeret i husets kælder. Her blev der malet møbler, vogne, ligkister og meget mere. Oprindelig var der kun en smal vej mellem Klitgaard og Sørensen. Ja, det var egentlig bare et par simple hjulspor, men det var der råd for. Omkring opførtes der en mur på begge sider af vejen. Mellem de to mure blev der nedlagt en række fliser på hver side. Arbejdet udførtes af murermester N. P. Nørgård. Færdigt arbejde må man sige, thi muren står der endnu 60 år efter uden så meget som en revne. Arbejdet blev selvfølgelig udført på kommunens regning. Det var der sikkert ikke noget at sige til. De to forretningsfolk måtte jo afstå jorden til gaden. - Efterfølgende nytårsmorgen var der imidlertid opsat et skilt, hvorpå der stod: P. K. Ludvigsstrasse, men det blev skyndsomt fjernet, inden for mange havde set det. Det skal bemærkes, at Nørregade ikke altid har været offentlig vej, idet den oprindelig blot tjente som indkørsel for Klitgaard og Sørensen. Nuværende Mejerivej var den rigtige vej, men da mejeriet oprettedes i 1898, begyndte den almindelige færdsel på den vej, der nu hedder Nørregade. Når jeg kalder hjørnet af malermester Sørensens ejendom byens navle, er det fordi, det året rundt udgjorde samlingsstedet for byens ungdom, dens lærlinge, dens svende, ja for dens borgere i det hele taget. Man stod så godt i læ oppe på den store trappe, der førte til butiksindgangen. Adolf Sørensen var i øvrigt lærer i frihåndstegning, og han var meget populær blandt byens lærlinge. Hvad der blev drøftet af stort og småt på trappen egner sig ikke alt sammen til at komme på tryk, men enhver kan jo tænke sit. Den næste forretning vil jeg ikke undlade at nævne. Det var byens mindste og mest originale, men en forretning var det. Jeg ved ikke, hvor fiskehandler Beck i grunden havde sin bopæl, men han sad hver dag i årevis ved Nørregades begyndelse på armene af sin trillebør og falbød et par kasser fisk til byens husmødre. Hver dag på samme tid kunne man se fiskehandleren sidde og indtage sin frokost. Den var der ikke stor variation i, idet den bestod af et lille franskbrød, ¼ pund smør samt en pottemål skummetmælk med en slant fløde i - rygende varm lige fra centrifugen. Det eneste bestik, Beck benyttede sig af, var en stor lommekniv. Med den smurte han først brødet, hvorefter han skar en skive af. Sådan må han jo have fundet det mest praktisk. Sagde man til fiskehandler Beck, at hans fisk var lidt slatne i kødet og røde omkring øjnene, svarede han: Det ka et paes, de komer lii å er fyver. - Han gik til Næssund og dyppede kasserne i fjorden.

2 Først i Nørregade lå smedemester Thomas Larsens forretning. Jeg husker ham som en meget oplyst mand og en god kollega. Det var hos ham, mælkekuskene holdt ind, når de skulle have hestene skoet eller vognene repareret. Thomas Larsen var gift med forpagter og landstingsmand L. K. Kristensens datter. Efter få år solgte de dog forretningen og købte en udstykningsejendom på Djernes Mark. Senere flyttede de til Hundborg, hvor Th. Larsen havde en lille smedie på sine gamle dage. Jeg har besøgt dem flere gange i Hundborg, mens min mor levede. Mor og fru Larsen var nære venner. Krydser jeg Nørregade, kommer jeg over til smedemesterens genbo, particulier Overgaard. Han ejede huset Lunbo, men han kom ellers fra en gård i Odby på Thyholm. En hjemmeboende datter, musiklærerinde Edel Overgaard, var en meget benyttet underviser. I mange år akkompagnerede hun i øvrigt Hans Bakgaard ved hans koncerter og hjemstavnsfester. Jeg husker hende særdeles godt, da hun på et vist tidspunkt købte tøffelmagerens hus i Bredgade, således at vi blev naboer. Det betød, at hun jævnligt brugte vores telefon. Til tider tog min kone mod besked, når en eller anden ringede til frøken Overgaard. Var det Hans Bakgaard, der ringede, startede han som regel således: Hannepige, bette Hannepige, ka do et lii si etter om æ ryll er hjem. Dette stammer fra ca og kan vel betegnes som et lille sidespring, da den øvrige del af min beretning ligger en snes år længere tilbage. Sidst, jeg besøgte musiklærerinden, var i 1975, da hun boede i Nygade. Jeg skulle absolut se hele huset. Hun gik rundt med et stort bundt nøgler og låste døre op foran os, men huskede ikke mindst at låse dem forsvarligt efter os, når rummene var besigtiget. Det virkede lidt mærkeligt på mig, men jeg bemærkede samtidig, at hun vimsede lige så let og adræt af sted, som hun gjorde, da jeg var dreng. Så er vi ved Hurup Jernstøberi og Maskinfabrik, som med sine 40 ansatte var byens største virksomhed. Oprindelig lå virksomheden i Ginnerup, men den blev flyttet til Hurup omkring Da jeg altid har været meget interesseret i mekanik, husker jeg denne virksomhed meget tydeligt fra mine drengeår og lærlingetid. Her blev lavet vindmotorer, petroleumsmotorer, valseværker, vandværker og meget andet, men mest jernstøbegods. Man handlede med alverdens ting fra olie, tvist og konsistensfedt til remme og tærskeværker. Mange af byens senere mestre er udgået fra denne virksomhed. Det gælder: værkfører Nørgård, som senere selv blev fabrikant i Nørregade, Karl Klausen, Nørregade Maskinværksted, smedemester Kr. Sørensen, Refsbøl, smedemester P. Bjerregaard, Vestbyen, smedemester N. P. Grønkjær, Bredgade, jernhandler J. N. Krabbe, Bredgade. Endelig bør

3 direktør Andersen fra Boddum nævnes. Som ung svend blev jeg udlånt til firmaet, da der ved Sindrup Vejle skulle opføres en stor klapsejlsvindmotor med vandsnegl. Vindmotoren skulle anvendes ved udtørringen af vejlen, og jeg erindrer, at den kunne løfte 1100 liter i minuttet, men hvor stor løftehøjden var, husker jeg ikke. Overmontør N. I. Kristoffersen ledede arbejdet. Selv var jeg vist med, fordi jeg havde kørekort, og slet ikke fordi jeg havde

4 begreb om montering af klapsejlsvindmotorer. Der eksisterede en svendeforening omkring maskinfabrikken. Foreningens navn var Hurup Svendeforening. Den var stiftet i 1909 og kan vel nærmest betegnes som forløberen for en egentlig fagforening. Hoveddrivkraften på maskinfabrikken leveredes af en stor vindrose. Da elværket oprettedes, suppleredes denne kraft i vindstille perioder med kraft fra en stor elmotor, og endnu senere gik man over til at benytte mange småmotorer. I Andersens tid gik maskinfabrikken fallit, hvilket fik til følge, at en del af bygningerne blev solgt fra til en afdeling af Chr. Møgelvang i Nykøbing. Denne afdeling havde tidligere haft til huse i Doverodde. Inden jeg går videre på min vandring gennem Hurup, skal jeg lige indskyde, at jeg skriver efter hukommelsen. Undervejs opdager jeg, at jeg husker mere, end jeg troede muligt. At der kan være små erindringsforskydninger, kan enhver vel forstå, men i hovedtrækkene tør jeg sige, at hvad jeg indtil nu har skrevet, og hvad jeg fortsat skriver, er sandt. Fra Nørregade går jeg nu atter tilbage til Bredgade, hvor jeg slap den. Herfra vil jeg bevæge mig vestpå. I Bredgade 137, hvor Andelsbanken nu ligger, havde kunstdrejer J. J. Jeppesen sin forretning, hvor han solgte papirog galanterivarer. Senere overtog snedkermester Kr. Jensen Tøjsko butikken, og fra hans tid husker jeg de fine mahognimøbler, som var udstillet, men jeg har aldrig set kunder i forretningen. Senere købte Thøger Andersen ejendommen, og fra da af var der fiskeforretning her. Andre har fortalt mig, at Bredgade 139 blev opført omkring af doktor Henrik Kjær, som i folkemunde blev kaldt Gamle Kjær. Doktor Kjær ejede byens første bil, en tocylindret Renault S 103. Han var min læge til sin død, og jeg satte stor pris på ham. Hvor Svendsen Radio og Kjeld Søndergård Sko nu bor, havde cigarhandler Damsgård sin forretning, og videre går turen til skomager Jensen, som for øvrigt var bror til tøffelmager Jensen. Jeg husker bedst datteren, som boede

5 hjemme. Hun hed Nicoline og arbejdede i Mejeriudsalget. Hun var altid så fornøjelig og glad. I den gamle telefoncentral var Frants Larsens kone bestyrerinde, og senere overtog sønnen, Robert Larsen, bestillingen. Sidstnævnte var i øvrigt meget optaget af brevdueflyvning, og lidt af en malerkunstner var han såmænd også. Frants Larsen selv kom egentlig fra Sverige, og jeg mener, han var uddannet stenhugger. Hvor Chr. Bauns forretning nu er, havde barber Christensen dengang sin salon. Han var en munter mand, men da han døde i en forholdsvis ung alder, drev hans kone forretningen videre sammen med en af svendene, som hun blev gift med. Han hed også Christensen til efternavn. I Bredgade 149 havde P. N. Pedersen sit Dampbageri. En meget høj trappe førte op til butikken, og under butikken lå selve bageriet. Jeg husker ikke ret meget om P. N. Pedersen selv, men lad det tjene ham til ære, at hans småternede bukser altid så rene og pæne ud. Min nu afdøde bror, Holger Andersen, overtog forretningen efter P. N. Pedersens enke. Senere kom Holger Andersens søn, Poul Andersen, til, og det er ham, der driver forretningen nu. Nu kommer vi til Jens Hanckes og sønnen Chr. Hanckes forretning. Jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvornår ejendommen er opført, men jeg ved, det er efter For os børn var det en kolossal forretning at se på, moderne bygning var det helt igennem og med én lejlighed til senior samt én anden til junior. Skønt begge lejligheder var store, blev de ved Jens Hanckes død lavet om til én rigtig stor lejlighed. Selve forretningen bestod af to butikker, en herreekvipering og en manufaktur. Jeg sidder med en Thylands Adresse Avis foran mig. Datoen er fredag den 27. juni I en annonce står der: Symaskiner fra 32 kr 5 års garanti. Hancke og Søn Der var ikke nævnt noget telefonnummer i annoncen. Viktor Hancke, også kaldet onkel Viktor, som kom til Hurup fra Vestervig, fik indrettet en lejlighed øverst i ejendommen. Han ejede i øvrigt den Bugatti 1916, som Jens Nielsen senere købte, I bygningens kælder strømmer den gamle å fra Ettrup og Ashøje. Den er at betragte som en overmuret kloak. I Hanckes bygning blev der tidligt installeret centralvarme med meget svære

6 støbejernsradiatorer. Efter Hurup Vandværks oprettelse i 1909 blev der endvidere indrettet badeværelse med wc. Chr. Hancke fik meget tidligt bil. Han var Fiat-fan og kørte dagligt en tur i byen. Hr. og fru Hancke var ellers beskedne og velanskrevne mennesker, men de deltog aldrig ret meget i det offentlige liv. Det, hestehandler Hans Hansen, Hurup, foretog sig ved indvielsen af Hanckes forretning, passede nok ikke så godt i stilen. Det fortælles, at den gode hestehandler med sin lommekniv skar sine initialer H-H-H-H i et splinternyt mahognibord. I Hanckes gård boede malermester Pedersen, og han havde også sit værksted her. Senere flyttede han over i det gamle elektricitetsværk. Jeg husker ham bedst for den gamle Harley Davidson motorcykel, som han havde i mange år. På den modsatte side af Bredgade byggede læge Vilhelm Kjær sit hus. Han var meget lun og blev kaldt Den unge Kjær. Nu ligger Kronborgs farvehandel, hvor Kjær boede. Hvor Bikuben er nu, boede dengang fotograf Slej, som senere efterfulgtes af S. P. Yde. Han havde vel nok byens mest besynderlige bil. Den var selvfølgelig åben. Til baghjulene var der remtræk uden nogen form for afskærmning. Bilen havde ingen døre. Havde man sat sig for, at man ville ud at køre i bilen, måtte man kravle over remmene for at komme på plads i bilen. Hvad det var for et bilmærke, aner jeg intet om. Nu er vi nået til isenkræmmer, træsko- og cykelhandler P. Vestergaard Back. Da han kom i pladsnød, byggede han en etage på den gamle forretning. Tidligere var der konditori på stedet. Efter P. Vestergaard Back overtog broderen Chr. Back forretningen. Den var meget velassorteret.

7 Hvor Hurup Glarmester- og Kunsthandel nu har til huse, lå dengang Andelsbanken, men den krakkede i 1925, hvorefter direktør Sørensen flyttede til Struer. Her fik han arbejde i Lundgaards kreaturhandel. Over banken var der pensionat drevet af fru Ole Ringgaard. Her spiste en del af byens håndværkere. Jeg ser stadigvæk mekaniker Jens Nielsen for mig. Når han efter middagsmaden kom ud i sin Bugatti, foretog han altid en U-vending på vejen, inden han tøffende fortsatte østpå. Wolle Ringgaard selv var i mange år staldkarl på Missionshotellet og i markedsstaldene. Ringgaard-familien havde tidligere boet i et hus i Skolegade. Wolle talte altid højt og letforståeligt, men jeg husker også, at han kunne råbe ualmindelig højt, når det skulle være. Det var forresten også her i Bredgade, at N. K. Pedersens Skotøjsfabrik og Skotøjshandel i mange år lå, inden firmaet flyttede til Grønnevej. Men der var nu altså også et lille aftægtshus i gården, og så var der ikke at forglemme lappeskomageren i forhuset, express Jensen kaldte man ham. Han kunne hypnotisere folk, mente han, men det kunne han muligvis også. Frøknerne Andersen og Overgaards broderiforretning er den næste, vi når til. Var man fastelavnsmandag ude med raslebøsserne, var denne forretning en aldeles sikker indtægtskilde. Når man alle andre steder var blevet spist af med toører, var det en ren svir at inkassere sine tiører i broderiforretningen. Sidenhen overtog Alb. Andersen, Thylands Avis, bygningen, og der blev indrettet trykkeri i gården. Hr. og ikke mindst fru Andersen var hyggelige, beskedne og tiltalende mennesker. De havde en plejesøn, som hed Svend. Vi gik i skole og blev konfirmeret sammen. Svend blev udlært typograf. En anden af reporter Andersens børn, Hilmar Andersen, overtog senere Thylands Avis. Hvor døgnkiosken nu ligger, havde købmand Anders Madsen sin butik. Nutidens unge vil umuligt kunne forestille sig alle de mulige og umulige høkervarer, der fandtes i denne forretning. Madsen havde en åben Ford fra Da fru Madsen sad i kørestol, lavede købmand Madsen en kørerampe på siden af bilen, så han kunne få fruen med på søndagstur. Hun sad godt indpakket på bagsædet. Madsen fik også sat et ekstra vindspejl på bagtil, så hun kunne orientere sig. Næstefter kommer Hj. Lyngbæks boghandel. Jeg kan ikke rigtigt huske, hvornår forretningen blev bygget, men jeg kan svagt erindre, at varelageret blev flyttet til fra den anden side af gaden. Varerne flyttedes fra den forretning, som Kristian Tøjsko havde overtaget efter J. J. Jeppesen, og som jeg tidligere har dvælet ved. Hr. Lyngbæk var en meget munter mand, som elskede at spille dilettant, og jeg husker allerbedst, da han spillede med i Eventyr på Fodrejsen. Fru Lyngbæk var en frodig og bramfri dame, så parret stod godt til hinanden. I forretningen kunne man få udført fotoarbejde samt få billeder indrammet. Dette tog Ludvig Klitgaards bror sig af. Han blev kaldt Farmix Anton. Hans værksted lå ovre ved Rolighedsvej. Min bror, Frode, var bydreng for ham, fra han var 10, til han blev 14 år.

8 I vestenden af boghandlerejendommen havde cigarhandler Damsgaard sin forretning. Mellem Lyngbæk og apoteket i Lindeallé lå KFUM og K. Det var også her et sted, at Trøjborg boede. Hvad hans rigtige navn var, ved jeg ikke, men jeg ved, at han var pensioneret postbud. Vi er nu nået til apoteket, som blev bygget i Apotekeren hed Arden. Han var gift med en søster til forfatterne Johannes V. Jensen og Thit Jensen. Ardens to børn var lidt ældre end jeg. Mens vi andre børn var opdraget til, at vi skulle rette os ind efter andre, var apotekerbørnene temmelig voldsomme og uregerlige. Det var ikke altid lige behageligt at overvære deres gale streger, men livligt gik det til, hvor de viste sig. Efter apoteket når vi til skræddermester P. A. Sørensen og fru Elses forretning. Det var et livligt sted med mange svende, lærlinge og syersker på værkstedet. Herfra udgik flere af fagets senere mestre, blandt hvilke navne som Valdemar Kirkensgaard og Niels Nielsen falder mig ind. Blandt syerskerne husker jeg den store Johanne, men hvad hun hed til efternavn, ved jeg ikke. Sønnen, Marinus Sørensen, overtog senere forretningen, som han på et vist tidspunkt flyttede over på den anden side af gaden. Urmager Lauritsen og skomager Bjerregaard er de næste, vi skal besøge. Deres huse er vist begge bygget i , og de kan vel bedst betegnes som tvillingehuse. At urmager Lauritsen flere år forinden havde åbnet sin første forretning på den anden side af gaden, bør vel lige nævnes i forbifarten. Før tvillingehuset blev bygget, lå der på byggegrunden et lille hus. Nogen har fortalt mig, at dette lille hus har tilhørt en Chr. Spillemand. Dette lille hus blev flyttet i hel tilstand og placeret i Bredgade 74 i nærheden af mit hjem. Her brugte Frederik Boll det som malerværksted. Det var i øvrigt et smukt lille hus, som stod der i mange år, ja selv den dag i dag er der rester tilbage af det. Disse bruges til garage. Urmagerforretningen derimod, den ligger fortsat, hvor den længe har ligget, men nu er det anden og tredie generation, der står bag disken. Skomager Jens Bjerregaard var en meget munter mand med et stort smil på. Her var alt, hvad man kunne ønske sig at finde i en skotøjsforretning, og det var da også her, vi fik vore sko forsålede. Hans kone var meget gæstfri. Jeg kom af og til i hjemmet for at spille toøres mausel med sønnen, Niels. Engang var jernhandler I. N. Krabbe også med til at spille. Han ville absolut spille på 25 øre, hvilket vi da også gik med til. Sandelig om ikke vi vandt flere kroner fra Krabbe, ikke fordi vi var de klogeste, men vores forsigtighed blev afgørende, mens han tabte på lidt for kække udspil.

9 Kan læseren i øvrigt huske Bjerregaard fra tidligere? Det var ham, der tog hatten af for Vilhelm Nørbys benzintank. Engelsk Beklædningsmagasins indehavere, M. Pedersen, i daglig tale Engelsk-Pedersen, og fru Engelsk-Pedersen, var hyggelige og fornøjelige. De kom en del i mit hjem. Min bror, Børge, var en tid bydreng for fru Pedersen i køkkenet. Hun blev meget gammel og besøgte af og til min mor, så længe hun levede. Så er det brugsforeningen, vi er nået til. Den havde to afdelinger. I afdeling A handledes kolonial og lingeri, mens der i afdeling B handledes brændsel, kul, korn og foderstoffer. Jeg husker ganske tydeligt den helt gamle brugs. Den var tækket med tjæret tagpap og set med nutidens øjne, må den betegnes som gammeldags. Fra loftet hang det med gryder, pander, kedler, flagermuslygter, og hvad ved jeg. Uddeleren i afdeling A hed Niels Nielsen, mens afdeling B s uddeler hed Salomon Sørensen. Under uddelernes kommando var der mange kommis er, lærlinge, gårdskarle og kuske. En gammel kusk, som hed Søren Møller, tilbragte hele sit voksenliv i afdeling B. I nyere tid er den gamle afdeling A afløst af en ny brugsforening, men afdeling B er blevet til DLG. Vilhelm Nørbys forretning var den næste. Her kunne man altid købe friskbrændt kaffe, idet Nørby havde risteri i gården. I min drengetid kunne man ligeledes købe rom i løs vægt for 50 øre pr. pægl. Isenkræmmer Resting var gift med Vilhelm Nørbys datter, Elin. Lokalerne, som Resting brugte til sin isenkræmmerforretning, havde han lejet af Nørby. Resting havde ikke forretningen i ret mange år. Egentlig var jeg jævnaldrende med Elin, men da jeg 45 år efter forretningsophøret traf fru Elin Resting, sagde hun sgu De og hr. Andersen til mig. Det studsede jeg noget over. Hermed vil jeg mene, at vi er kommet en tur Bredgade rundt på forsiden, men der er selvfølgelig også en bagside og en del sidegader med mange interessante og særprægede personer, og vestbyen skal da heller ikke glemmes. Om alt dette vil jeg fortælle senere. Nej. - Lad mig lige slutte dette års vandring med at smutte en tur op på Parcelvej, hvor K. P. Holst og frue, Kirstine Holst, boede. Da de kom til Hurup, blev han tjener, mens hun blev kokkepige på Hurup Kro, som havde Carl Thonsgård som kromand. Holst blev senere fiskehandler. Som sådan blev han en kendt skikkelse med trillebør og et par kasser friske fisk... Fru Holst selv. Hun var byens legendariske kogekone af den gode gamle slags. Folk beskyldte hende for at være galsindet, meget galsindet endda, men det mener jeg slet ikke, hun var. Hun var måske nok lidt højttalende med mange små trumfer og en enkelt stor ind imellem. Galsindet var hun absolut ikke, men lad mig kalde hende udiplomatisk, når det tog hende. Hun gik lige på uden omsvøb. Man skulle aldrig spørge forsigtigt: Tror De, De kan lave en ganske almindelig ret.... Gjorde man det alligevel ved en fejltagelse, ville hun prompte svare: Når de kongelige kan spise det, så kan Deres gæster (fanneme) også. Hun lavede første klasses mad, men krævede forinden prima råvarer. Total afholdskvinde var hun ikke. Ja, når hun skulle lave forloren skildpadde, mente hun, at retten krævede mindst én hel flaske sherry af bedste kvalitet. Intet blev levnet, men god mad kræver gode råvarer. Min kone fulgte i mange år med fru Holst rundt til bojlerne, idet hun vaskede op og gik til hånde ved madlavningen. Fru Holst har nu alligevel nok givet en smitte videre, for min kone gik senere i gang med at drive pensionat og fortsatte med det i 30 år. Mange medhjælpere anså fru Holst for at være en drage, men det gjorde vi andre ikke, for vi kendte hende jo. Hans Bakgård ville uden tvivl kalde hende en stolt svane, og det var i grunden slet ikke helt ved siden af. Fru Holst kunne aldrig drømme om at tage en bid mad med hjem. En tid var min kones søster ung pige i et herskabshus her i byen (ja, ja, i det hus havde man skam kammerjunker og det hele). Fru Holst kom også i dette hus, da hun en gang skulle lave maden til et stort selskab. En kone udefra hjalp til. Sidstnævnte var sig selv nærmest og bad så mindelig, om hun ikke måtte få vingerne fra de slagtede høns med hjem. Det gik fru Holst med til. - Da maden blev taget af bordet, tog fru Holst også de afgnavede ben og puttede dem i posen med en bemærkning om, at ville konen have det gode, så skulle hun (sgu) også have det dårlige med. - Den unge pige og fru Holst ikke bare grinede og morede sig, nej! de hvinede i vilden sky. Sådan var fru Holst. Kilde: Sydthy Årbog 1989, side 7-17.

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Min barndom og ungdom på Thyholm

Min barndom og ungdom på Thyholm EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 24-28 Min barndom og ungdom på Thyholm Niels Mortensen Jeg er født ved Tambohus den 16. juli 1894. Min far var Jens

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

STERUP. Fortalt af Lise Tolbod i 1987

STERUP. Fortalt af Lise Tolbod i 1987 STERUP Fortalt af Lise Tolbod i 1987 STERUP OMKRING 1918 Da jeg var barn, var der hverken kloakeret, lagt fortov eller nogen ting.- Der var grøfter ned igennem byen og store træer langs med vejene. Det

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden Tillæg til Vejen Avis 19. oktober 1982 - siderne 19 til 22 Tirsdag den 19. 0ktober 1982 Vejen Avis 19 100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen Fischer's Boligmontering gennem tiden...

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Vi var kun 9 Veteraner, der tog af sted fra Udbygade klokken 9:00 i dag, og så var vi hele 4 voksne med på turen. Vi gik ned ad Sjællandsgade for at

Læs mere

Betingelsen kan også udtrykkes med en imperativ: / / / / / 4c) Kom en plastikpose over sadlen! Så bliver den ikke våd. v s a

Betingelsen kan også udtrykkes med en imperativ: / / / / / 4c) Kom en plastikpose over sadlen! Så bliver den ikke våd. v s a Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: så som konjunktion (so that): / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Ocean City Square Dancers - Historie

Ocean City Square Dancers - Historie Ocean City Square Dancers - Historie Solrød, den 20-12-2009 OCSD blev stiftet i Havdrup, den 22/10-1992, med dansere fra det hold, som Inge-lise underviste i Roskilde. Inge-lise som var caller i RSDC,

Læs mere

Geoff Plant-testen. testen. Testmateriale til voksne CI-brugere. En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant

Geoff Plant-testen. testen. Testmateriale til voksne CI-brugere. En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant Geoff Plant-testen testen Testmateriale til voksne CI-brugere En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant GP-projektet Projektet omkring oversættelse af en del af Geoff Plants

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Hvis der er nogen der har nogen der ved mere end det jeg fortæller vil vi meget gerne hører dette

Hvis der er nogen der har nogen der ved mere end det jeg fortæller vil vi meget gerne hører dette Vi skal nu ud at se på gravsten. Desværre er det sådan, at når gravstedet ikke mere bliver fornyet, bliver gravstedet sløjfet og stenen kørt væk, og samtidigt forsvinder der jo også en historie. Lokalarkivet

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Gabriel Nielsen, min tipoldefar.

Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen er født d. 15. februar 1833 i Slippehuset i Næsbyhoved-Broby sogn på Fyn. Forældrene var: Husmand, træskomand og daglejer Niels Gabrielsen 36 år og hustru

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Lidt om Bjergby Lokalforening.

Lidt om Bjergby Lokalforening. Lidt om Bjergby Lokalforening. Billeder og tekst af Erik Skjoldager Pr. 1. maj 1962 blev jeg ansat som foderstofuddeler i Bjergby Lokal-forening og Hovbak Gødningsforetning, der indtil da havde været en

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere