En vandring gennem Hurup (fortsat) af Herluf Andersen, Sønderallé 27 a, Mølleparken, Hurup - i samarbejde med William Mortensen -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En vandring gennem Hurup (fortsat) af Herluf Andersen, Sønderallé 27 a, Mølleparken, Hurup - i samarbejde med William Mortensen -"

Transkript

1 En vandring gennem Hurup (fortsat) af Herluf Andersen, Sønderallé 27 a, Mølleparken, Hurup - i samarbejde med William Mortensen - Når jeg nu begiver mig ud på min næste vandring gennem Hurup, vil jeg begynde ved byens navle. Jeg vil med andre ord tage mit udgangspunkt i mødestedet mellem Nørregade og Bredgade. På det østre hjørne havde Ludvig Klitgaard sin trikotageforretning, men i bygningen var der desuden sygekassekontor og skattekontor. Gennem mange år var Ludvig Klitgaard sognerådsformand. Nogen ville jo nok kalde ham egenrådig, sandt er det i alle tilfælde, at han havde stor betydning, når et nyt sogneråd skulle vælges. Ludvig Klitgaard var afholdsmand, men det var hans genbo på vesthjørnet af Nørregade - Bredgade-mødestedet ikke. Genboen, malermester P. K. Sørensen, havde imidlertid også stor betydning ved sognerådsvalgene, og han var kasserer i sognerådet. Malermester P. K. Sørensen drev malerfirmaet og farvehandelen sammen med sønnen, Adolf Sørensen, som i øvrigt også boede i ejendommen. Værkstedet var placeret i husets kælder. Her blev der malet møbler, vogne, ligkister og meget mere. Oprindelig var der kun en smal vej mellem Klitgaard og Sørensen. Ja, det var egentlig bare et par simple hjulspor, men det var der råd for. Omkring opførtes der en mur på begge sider af vejen. Mellem de to mure blev der nedlagt en række fliser på hver side. Arbejdet udførtes af murermester N. P. Nørgård. Færdigt arbejde må man sige, thi muren står der endnu 60 år efter uden så meget som en revne. Arbejdet blev selvfølgelig udført på kommunens regning. Det var der sikkert ikke noget at sige til. De to forretningsfolk måtte jo afstå jorden til gaden. - Efterfølgende nytårsmorgen var der imidlertid opsat et skilt, hvorpå der stod: P. K. Ludvigsstrasse, men det blev skyndsomt fjernet, inden for mange havde set det. Det skal bemærkes, at Nørregade ikke altid har været offentlig vej, idet den oprindelig blot tjente som indkørsel for Klitgaard og Sørensen. Nuværende Mejerivej var den rigtige vej, men da mejeriet oprettedes i 1898, begyndte den almindelige færdsel på den vej, der nu hedder Nørregade. Når jeg kalder hjørnet af malermester Sørensens ejendom byens navle, er det fordi, det året rundt udgjorde samlingsstedet for byens ungdom, dens lærlinge, dens svende, ja for dens borgere i det hele taget. Man stod så godt i læ oppe på den store trappe, der førte til butiksindgangen. Adolf Sørensen var i øvrigt lærer i frihåndstegning, og han var meget populær blandt byens lærlinge. Hvad der blev drøftet af stort og småt på trappen egner sig ikke alt sammen til at komme på tryk, men enhver kan jo tænke sit. Den næste forretning vil jeg ikke undlade at nævne. Det var byens mindste og mest originale, men en forretning var det. Jeg ved ikke, hvor fiskehandler Beck i grunden havde sin bopæl, men han sad hver dag i årevis ved Nørregades begyndelse på armene af sin trillebør og falbød et par kasser fisk til byens husmødre. Hver dag på samme tid kunne man se fiskehandleren sidde og indtage sin frokost. Den var der ikke stor variation i, idet den bestod af et lille franskbrød, ¼ pund smør samt en pottemål skummetmælk med en slant fløde i - rygende varm lige fra centrifugen. Det eneste bestik, Beck benyttede sig af, var en stor lommekniv. Med den smurte han først brødet, hvorefter han skar en skive af. Sådan må han jo have fundet det mest praktisk. Sagde man til fiskehandler Beck, at hans fisk var lidt slatne i kødet og røde omkring øjnene, svarede han: Det ka et paes, de komer lii å er fyver. - Han gik til Næssund og dyppede kasserne i fjorden.

2 Først i Nørregade lå smedemester Thomas Larsens forretning. Jeg husker ham som en meget oplyst mand og en god kollega. Det var hos ham, mælkekuskene holdt ind, når de skulle have hestene skoet eller vognene repareret. Thomas Larsen var gift med forpagter og landstingsmand L. K. Kristensens datter. Efter få år solgte de dog forretningen og købte en udstykningsejendom på Djernes Mark. Senere flyttede de til Hundborg, hvor Th. Larsen havde en lille smedie på sine gamle dage. Jeg har besøgt dem flere gange i Hundborg, mens min mor levede. Mor og fru Larsen var nære venner. Krydser jeg Nørregade, kommer jeg over til smedemesterens genbo, particulier Overgaard. Han ejede huset Lunbo, men han kom ellers fra en gård i Odby på Thyholm. En hjemmeboende datter, musiklærerinde Edel Overgaard, var en meget benyttet underviser. I mange år akkompagnerede hun i øvrigt Hans Bakgaard ved hans koncerter og hjemstavnsfester. Jeg husker hende særdeles godt, da hun på et vist tidspunkt købte tøffelmagerens hus i Bredgade, således at vi blev naboer. Det betød, at hun jævnligt brugte vores telefon. Til tider tog min kone mod besked, når en eller anden ringede til frøken Overgaard. Var det Hans Bakgaard, der ringede, startede han som regel således: Hannepige, bette Hannepige, ka do et lii si etter om æ ryll er hjem. Dette stammer fra ca og kan vel betegnes som et lille sidespring, da den øvrige del af min beretning ligger en snes år længere tilbage. Sidst, jeg besøgte musiklærerinden, var i 1975, da hun boede i Nygade. Jeg skulle absolut se hele huset. Hun gik rundt med et stort bundt nøgler og låste døre op foran os, men huskede ikke mindst at låse dem forsvarligt efter os, når rummene var besigtiget. Det virkede lidt mærkeligt på mig, men jeg bemærkede samtidig, at hun vimsede lige så let og adræt af sted, som hun gjorde, da jeg var dreng. Så er vi ved Hurup Jernstøberi og Maskinfabrik, som med sine 40 ansatte var byens største virksomhed. Oprindelig lå virksomheden i Ginnerup, men den blev flyttet til Hurup omkring Da jeg altid har været meget interesseret i mekanik, husker jeg denne virksomhed meget tydeligt fra mine drengeår og lærlingetid. Her blev lavet vindmotorer, petroleumsmotorer, valseværker, vandværker og meget andet, men mest jernstøbegods. Man handlede med alverdens ting fra olie, tvist og konsistensfedt til remme og tærskeværker. Mange af byens senere mestre er udgået fra denne virksomhed. Det gælder: værkfører Nørgård, som senere selv blev fabrikant i Nørregade, Karl Klausen, Nørregade Maskinværksted, smedemester Kr. Sørensen, Refsbøl, smedemester P. Bjerregaard, Vestbyen, smedemester N. P. Grønkjær, Bredgade, jernhandler J. N. Krabbe, Bredgade. Endelig bør

3 direktør Andersen fra Boddum nævnes. Som ung svend blev jeg udlånt til firmaet, da der ved Sindrup Vejle skulle opføres en stor klapsejlsvindmotor med vandsnegl. Vindmotoren skulle anvendes ved udtørringen af vejlen, og jeg erindrer, at den kunne løfte 1100 liter i minuttet, men hvor stor løftehøjden var, husker jeg ikke. Overmontør N. I. Kristoffersen ledede arbejdet. Selv var jeg vist med, fordi jeg havde kørekort, og slet ikke fordi jeg havde

4 begreb om montering af klapsejlsvindmotorer. Der eksisterede en svendeforening omkring maskinfabrikken. Foreningens navn var Hurup Svendeforening. Den var stiftet i 1909 og kan vel nærmest betegnes som forløberen for en egentlig fagforening. Hoveddrivkraften på maskinfabrikken leveredes af en stor vindrose. Da elværket oprettedes, suppleredes denne kraft i vindstille perioder med kraft fra en stor elmotor, og endnu senere gik man over til at benytte mange småmotorer. I Andersens tid gik maskinfabrikken fallit, hvilket fik til følge, at en del af bygningerne blev solgt fra til en afdeling af Chr. Møgelvang i Nykøbing. Denne afdeling havde tidligere haft til huse i Doverodde. Inden jeg går videre på min vandring gennem Hurup, skal jeg lige indskyde, at jeg skriver efter hukommelsen. Undervejs opdager jeg, at jeg husker mere, end jeg troede muligt. At der kan være små erindringsforskydninger, kan enhver vel forstå, men i hovedtrækkene tør jeg sige, at hvad jeg indtil nu har skrevet, og hvad jeg fortsat skriver, er sandt. Fra Nørregade går jeg nu atter tilbage til Bredgade, hvor jeg slap den. Herfra vil jeg bevæge mig vestpå. I Bredgade 137, hvor Andelsbanken nu ligger, havde kunstdrejer J. J. Jeppesen sin forretning, hvor han solgte papirog galanterivarer. Senere overtog snedkermester Kr. Jensen Tøjsko butikken, og fra hans tid husker jeg de fine mahognimøbler, som var udstillet, men jeg har aldrig set kunder i forretningen. Senere købte Thøger Andersen ejendommen, og fra da af var der fiskeforretning her. Andre har fortalt mig, at Bredgade 139 blev opført omkring af doktor Henrik Kjær, som i folkemunde blev kaldt Gamle Kjær. Doktor Kjær ejede byens første bil, en tocylindret Renault S 103. Han var min læge til sin død, og jeg satte stor pris på ham. Hvor Svendsen Radio og Kjeld Søndergård Sko nu bor, havde cigarhandler Damsgård sin forretning, og videre går turen til skomager Jensen, som for øvrigt var bror til tøffelmager Jensen. Jeg husker bedst datteren, som boede

5 hjemme. Hun hed Nicoline og arbejdede i Mejeriudsalget. Hun var altid så fornøjelig og glad. I den gamle telefoncentral var Frants Larsens kone bestyrerinde, og senere overtog sønnen, Robert Larsen, bestillingen. Sidstnævnte var i øvrigt meget optaget af brevdueflyvning, og lidt af en malerkunstner var han såmænd også. Frants Larsen selv kom egentlig fra Sverige, og jeg mener, han var uddannet stenhugger. Hvor Chr. Bauns forretning nu er, havde barber Christensen dengang sin salon. Han var en munter mand, men da han døde i en forholdsvis ung alder, drev hans kone forretningen videre sammen med en af svendene, som hun blev gift med. Han hed også Christensen til efternavn. I Bredgade 149 havde P. N. Pedersen sit Dampbageri. En meget høj trappe førte op til butikken, og under butikken lå selve bageriet. Jeg husker ikke ret meget om P. N. Pedersen selv, men lad det tjene ham til ære, at hans småternede bukser altid så rene og pæne ud. Min nu afdøde bror, Holger Andersen, overtog forretningen efter P. N. Pedersens enke. Senere kom Holger Andersens søn, Poul Andersen, til, og det er ham, der driver forretningen nu. Nu kommer vi til Jens Hanckes og sønnen Chr. Hanckes forretning. Jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvornår ejendommen er opført, men jeg ved, det er efter For os børn var det en kolossal forretning at se på, moderne bygning var det helt igennem og med én lejlighed til senior samt én anden til junior. Skønt begge lejligheder var store, blev de ved Jens Hanckes død lavet om til én rigtig stor lejlighed. Selve forretningen bestod af to butikker, en herreekvipering og en manufaktur. Jeg sidder med en Thylands Adresse Avis foran mig. Datoen er fredag den 27. juni I en annonce står der: Symaskiner fra 32 kr 5 års garanti. Hancke og Søn Der var ikke nævnt noget telefonnummer i annoncen. Viktor Hancke, også kaldet onkel Viktor, som kom til Hurup fra Vestervig, fik indrettet en lejlighed øverst i ejendommen. Han ejede i øvrigt den Bugatti 1916, som Jens Nielsen senere købte, I bygningens kælder strømmer den gamle å fra Ettrup og Ashøje. Den er at betragte som en overmuret kloak. I Hanckes bygning blev der tidligt installeret centralvarme med meget svære

6 støbejernsradiatorer. Efter Hurup Vandværks oprettelse i 1909 blev der endvidere indrettet badeværelse med wc. Chr. Hancke fik meget tidligt bil. Han var Fiat-fan og kørte dagligt en tur i byen. Hr. og fru Hancke var ellers beskedne og velanskrevne mennesker, men de deltog aldrig ret meget i det offentlige liv. Det, hestehandler Hans Hansen, Hurup, foretog sig ved indvielsen af Hanckes forretning, passede nok ikke så godt i stilen. Det fortælles, at den gode hestehandler med sin lommekniv skar sine initialer H-H-H-H i et splinternyt mahognibord. I Hanckes gård boede malermester Pedersen, og han havde også sit værksted her. Senere flyttede han over i det gamle elektricitetsværk. Jeg husker ham bedst for den gamle Harley Davidson motorcykel, som han havde i mange år. På den modsatte side af Bredgade byggede læge Vilhelm Kjær sit hus. Han var meget lun og blev kaldt Den unge Kjær. Nu ligger Kronborgs farvehandel, hvor Kjær boede. Hvor Bikuben er nu, boede dengang fotograf Slej, som senere efterfulgtes af S. P. Yde. Han havde vel nok byens mest besynderlige bil. Den var selvfølgelig åben. Til baghjulene var der remtræk uden nogen form for afskærmning. Bilen havde ingen døre. Havde man sat sig for, at man ville ud at køre i bilen, måtte man kravle over remmene for at komme på plads i bilen. Hvad det var for et bilmærke, aner jeg intet om. Nu er vi nået til isenkræmmer, træsko- og cykelhandler P. Vestergaard Back. Da han kom i pladsnød, byggede han en etage på den gamle forretning. Tidligere var der konditori på stedet. Efter P. Vestergaard Back overtog broderen Chr. Back forretningen. Den var meget velassorteret.

7 Hvor Hurup Glarmester- og Kunsthandel nu har til huse, lå dengang Andelsbanken, men den krakkede i 1925, hvorefter direktør Sørensen flyttede til Struer. Her fik han arbejde i Lundgaards kreaturhandel. Over banken var der pensionat drevet af fru Ole Ringgaard. Her spiste en del af byens håndværkere. Jeg ser stadigvæk mekaniker Jens Nielsen for mig. Når han efter middagsmaden kom ud i sin Bugatti, foretog han altid en U-vending på vejen, inden han tøffende fortsatte østpå. Wolle Ringgaard selv var i mange år staldkarl på Missionshotellet og i markedsstaldene. Ringgaard-familien havde tidligere boet i et hus i Skolegade. Wolle talte altid højt og letforståeligt, men jeg husker også, at han kunne råbe ualmindelig højt, når det skulle være. Det var forresten også her i Bredgade, at N. K. Pedersens Skotøjsfabrik og Skotøjshandel i mange år lå, inden firmaet flyttede til Grønnevej. Men der var nu altså også et lille aftægtshus i gården, og så var der ikke at forglemme lappeskomageren i forhuset, express Jensen kaldte man ham. Han kunne hypnotisere folk, mente han, men det kunne han muligvis også. Frøknerne Andersen og Overgaards broderiforretning er den næste, vi når til. Var man fastelavnsmandag ude med raslebøsserne, var denne forretning en aldeles sikker indtægtskilde. Når man alle andre steder var blevet spist af med toører, var det en ren svir at inkassere sine tiører i broderiforretningen. Sidenhen overtog Alb. Andersen, Thylands Avis, bygningen, og der blev indrettet trykkeri i gården. Hr. og ikke mindst fru Andersen var hyggelige, beskedne og tiltalende mennesker. De havde en plejesøn, som hed Svend. Vi gik i skole og blev konfirmeret sammen. Svend blev udlært typograf. En anden af reporter Andersens børn, Hilmar Andersen, overtog senere Thylands Avis. Hvor døgnkiosken nu ligger, havde købmand Anders Madsen sin butik. Nutidens unge vil umuligt kunne forestille sig alle de mulige og umulige høkervarer, der fandtes i denne forretning. Madsen havde en åben Ford fra Da fru Madsen sad i kørestol, lavede købmand Madsen en kørerampe på siden af bilen, så han kunne få fruen med på søndagstur. Hun sad godt indpakket på bagsædet. Madsen fik også sat et ekstra vindspejl på bagtil, så hun kunne orientere sig. Næstefter kommer Hj. Lyngbæks boghandel. Jeg kan ikke rigtigt huske, hvornår forretningen blev bygget, men jeg kan svagt erindre, at varelageret blev flyttet til fra den anden side af gaden. Varerne flyttedes fra den forretning, som Kristian Tøjsko havde overtaget efter J. J. Jeppesen, og som jeg tidligere har dvælet ved. Hr. Lyngbæk var en meget munter mand, som elskede at spille dilettant, og jeg husker allerbedst, da han spillede med i Eventyr på Fodrejsen. Fru Lyngbæk var en frodig og bramfri dame, så parret stod godt til hinanden. I forretningen kunne man få udført fotoarbejde samt få billeder indrammet. Dette tog Ludvig Klitgaards bror sig af. Han blev kaldt Farmix Anton. Hans værksted lå ovre ved Rolighedsvej. Min bror, Frode, var bydreng for ham, fra han var 10, til han blev 14 år.

8 I vestenden af boghandlerejendommen havde cigarhandler Damsgaard sin forretning. Mellem Lyngbæk og apoteket i Lindeallé lå KFUM og K. Det var også her et sted, at Trøjborg boede. Hvad hans rigtige navn var, ved jeg ikke, men jeg ved, at han var pensioneret postbud. Vi er nu nået til apoteket, som blev bygget i Apotekeren hed Arden. Han var gift med en søster til forfatterne Johannes V. Jensen og Thit Jensen. Ardens to børn var lidt ældre end jeg. Mens vi andre børn var opdraget til, at vi skulle rette os ind efter andre, var apotekerbørnene temmelig voldsomme og uregerlige. Det var ikke altid lige behageligt at overvære deres gale streger, men livligt gik det til, hvor de viste sig. Efter apoteket når vi til skræddermester P. A. Sørensen og fru Elses forretning. Det var et livligt sted med mange svende, lærlinge og syersker på værkstedet. Herfra udgik flere af fagets senere mestre, blandt hvilke navne som Valdemar Kirkensgaard og Niels Nielsen falder mig ind. Blandt syerskerne husker jeg den store Johanne, men hvad hun hed til efternavn, ved jeg ikke. Sønnen, Marinus Sørensen, overtog senere forretningen, som han på et vist tidspunkt flyttede over på den anden side af gaden. Urmager Lauritsen og skomager Bjerregaard er de næste, vi skal besøge. Deres huse er vist begge bygget i , og de kan vel bedst betegnes som tvillingehuse. At urmager Lauritsen flere år forinden havde åbnet sin første forretning på den anden side af gaden, bør vel lige nævnes i forbifarten. Før tvillingehuset blev bygget, lå der på byggegrunden et lille hus. Nogen har fortalt mig, at dette lille hus har tilhørt en Chr. Spillemand. Dette lille hus blev flyttet i hel tilstand og placeret i Bredgade 74 i nærheden af mit hjem. Her brugte Frederik Boll det som malerværksted. Det var i øvrigt et smukt lille hus, som stod der i mange år, ja selv den dag i dag er der rester tilbage af det. Disse bruges til garage. Urmagerforretningen derimod, den ligger fortsat, hvor den længe har ligget, men nu er det anden og tredie generation, der står bag disken. Skomager Jens Bjerregaard var en meget munter mand med et stort smil på. Her var alt, hvad man kunne ønske sig at finde i en skotøjsforretning, og det var da også her, vi fik vore sko forsålede. Hans kone var meget gæstfri. Jeg kom af og til i hjemmet for at spille toøres mausel med sønnen, Niels. Engang var jernhandler I. N. Krabbe også med til at spille. Han ville absolut spille på 25 øre, hvilket vi da også gik med til. Sandelig om ikke vi vandt flere kroner fra Krabbe, ikke fordi vi var de klogeste, men vores forsigtighed blev afgørende, mens han tabte på lidt for kække udspil.

9 Kan læseren i øvrigt huske Bjerregaard fra tidligere? Det var ham, der tog hatten af for Vilhelm Nørbys benzintank. Engelsk Beklædningsmagasins indehavere, M. Pedersen, i daglig tale Engelsk-Pedersen, og fru Engelsk-Pedersen, var hyggelige og fornøjelige. De kom en del i mit hjem. Min bror, Børge, var en tid bydreng for fru Pedersen i køkkenet. Hun blev meget gammel og besøgte af og til min mor, så længe hun levede. Så er det brugsforeningen, vi er nået til. Den havde to afdelinger. I afdeling A handledes kolonial og lingeri, mens der i afdeling B handledes brændsel, kul, korn og foderstoffer. Jeg husker ganske tydeligt den helt gamle brugs. Den var tækket med tjæret tagpap og set med nutidens øjne, må den betegnes som gammeldags. Fra loftet hang det med gryder, pander, kedler, flagermuslygter, og hvad ved jeg. Uddeleren i afdeling A hed Niels Nielsen, mens afdeling B s uddeler hed Salomon Sørensen. Under uddelernes kommando var der mange kommis er, lærlinge, gårdskarle og kuske. En gammel kusk, som hed Søren Møller, tilbragte hele sit voksenliv i afdeling B. I nyere tid er den gamle afdeling A afløst af en ny brugsforening, men afdeling B er blevet til DLG. Vilhelm Nørbys forretning var den næste. Her kunne man altid købe friskbrændt kaffe, idet Nørby havde risteri i gården. I min drengetid kunne man ligeledes købe rom i løs vægt for 50 øre pr. pægl. Isenkræmmer Resting var gift med Vilhelm Nørbys datter, Elin. Lokalerne, som Resting brugte til sin isenkræmmerforretning, havde han lejet af Nørby. Resting havde ikke forretningen i ret mange år. Egentlig var jeg jævnaldrende med Elin, men da jeg 45 år efter forretningsophøret traf fru Elin Resting, sagde hun sgu De og hr. Andersen til mig. Det studsede jeg noget over. Hermed vil jeg mene, at vi er kommet en tur Bredgade rundt på forsiden, men der er selvfølgelig også en bagside og en del sidegader med mange interessante og særprægede personer, og vestbyen skal da heller ikke glemmes. Om alt dette vil jeg fortælle senere. Nej. - Lad mig lige slutte dette års vandring med at smutte en tur op på Parcelvej, hvor K. P. Holst og frue, Kirstine Holst, boede. Da de kom til Hurup, blev han tjener, mens hun blev kokkepige på Hurup Kro, som havde Carl Thonsgård som kromand. Holst blev senere fiskehandler. Som sådan blev han en kendt skikkelse med trillebør og et par kasser friske fisk... Fru Holst selv. Hun var byens legendariske kogekone af den gode gamle slags. Folk beskyldte hende for at være galsindet, meget galsindet endda, men det mener jeg slet ikke, hun var. Hun var måske nok lidt højttalende med mange små trumfer og en enkelt stor ind imellem. Galsindet var hun absolut ikke, men lad mig kalde hende udiplomatisk, når det tog hende. Hun gik lige på uden omsvøb. Man skulle aldrig spørge forsigtigt: Tror De, De kan lave en ganske almindelig ret.... Gjorde man det alligevel ved en fejltagelse, ville hun prompte svare: Når de kongelige kan spise det, så kan Deres gæster (fanneme) også. Hun lavede første klasses mad, men krævede forinden prima råvarer. Total afholdskvinde var hun ikke. Ja, når hun skulle lave forloren skildpadde, mente hun, at retten krævede mindst én hel flaske sherry af bedste kvalitet. Intet blev levnet, men god mad kræver gode råvarer. Min kone fulgte i mange år med fru Holst rundt til bojlerne, idet hun vaskede op og gik til hånde ved madlavningen. Fru Holst har nu alligevel nok givet en smitte videre, for min kone gik senere i gang med at drive pensionat og fortsatte med det i 30 år. Mange medhjælpere anså fru Holst for at være en drage, men det gjorde vi andre ikke, for vi kendte hende jo. Hans Bakgård ville uden tvivl kalde hende en stolt svane, og det var i grunden slet ikke helt ved siden af. Fru Holst kunne aldrig drømme om at tage en bid mad med hjem. En tid var min kones søster ung pige i et herskabshus her i byen (ja, ja, i det hus havde man skam kammerjunker og det hele). Fru Holst kom også i dette hus, da hun en gang skulle lave maden til et stort selskab. En kone udefra hjalp til. Sidstnævnte var sig selv nærmest og bad så mindelig, om hun ikke måtte få vingerne fra de slagtede høns med hjem. Det gik fru Holst med til. - Da maden blev taget af bordet, tog fru Holst også de afgnavede ben og puttede dem i posen med en bemærkning om, at ville konen have det gode, så skulle hun (sgu) også have det dårlige med. - Den unge pige og fru Holst ikke bare grinede og morede sig, nej! de hvinede i vilden sky. Sådan var fru Holst. Kilde: Sydthy Årbog 1989, side 7-17.

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Å r s s k r i f t 1 0 v. museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum Sammenligningen mellem Søstrene Knudsens forretning i Thyregod og den danmarkskendte

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Som snart 75-årig nøjes han med at møde fire dage om ugen, men han løber stadig fra kolleger og klatrer i master

Som snart 75-årig nøjes han med at møde fire dage om ugen, men han løber stadig fra kolleger og klatrer i master Danmarks ældste arbejdende elektriker Som snart 75-årig nøjes han med at møde fire dage om ugen, men han løber stadig fra kolleger og klatrer i master Af Niels Stoktoft Overgaard Foto: Lars Holm Johannes

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO.

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby AFS. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Tlf 45 87 55 44 E-mail info@ledin.dk Web www.ledin.dk Navn Vej...................... Nr......... Postnr......

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig City Aarhus ApS M.P. Bruuns Gade 11-13 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 4. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN DANSKE MALERMESTRE S e r v i c e m i n d e t o g k va l i t e t s b e v i d s t altid på pletten! KUSK & SØN M A L E R F I R M A KUSK & SØN A K T I E S E L S K A B SKAL VI STYRKE DIN PROFIL? Alt i malerarbejde

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Den gamle central 2015/1

Den gamle central 2015/1 Den gamle central 2015/1 Siden sidst Onsdag den 12. november deltog arkivet i Fritidshusets Senior Klub med nogle billeder fra Fyn fra luften. Der var rigtig mange mødt frem og der var en god snak med

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Vejrup Bilernes by. Et tidsbillede fra dengang Vejrup blev kaldt Lille Silkeborg. Af Anna Schultz

Vejrup Bilernes by. Et tidsbillede fra dengang Vejrup blev kaldt Lille Silkeborg. Af Anna Schultz Vejrup Bilernes by Af Anna Schultz Et tidsbillede fra dengang Vejrup blev kaldt Lille Silkeborg Der er blevet solgt biler i Vejrup i de sidste 50 år, men i sidste halvdel af 1980 erne og i 1990 erne skete

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Auktionshuset Bruun Rasmussen

Auktionshuset Bruun Rasmussen CASE Auktionshuset Bruun Rasmussen 38-årige ALEXA BRUUN RASMUSSEN er PR-ansvarlig og sølvspecialist hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Hun har egentlig altid vidst, at hun skulle ind i familiens auktionshus,

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere