Ø-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr maj 2013 i Kongens Have Foto: Bjarne Speth Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ø-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 3-2013. 1. maj 2013 i Kongens Have Foto: Bjarne Speth Hansen"

Transkript

1 Ø-POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr maj 2013 i Kongens Have Foto: Bjarne Speth Hansen

2 BESTYRELSEN Kontaktperson: Ingelise Bech Hansen Fredensgade Odense C Tlf Kasserer: Paw Rasmussen Parkvej 1, 2, lejl Odense S Tlf Bestyrelsesmedlemmer: Brian Skov Nielsen Henriettevej th Odense C Tlf Lars Madsen Niels Bohrs Allé 23, Odense M Tlf Kim Schultz Frederiksen Carlsgade 1, 1. tv Odense C Tlf Peter Alexander Woller Tjørnehaven Odense M Tlf Christina Autzen Rydsåvej Odense NV Tlf ØKONOMI Bankkonto Arbejdernes Landsbank: Reg.nr Kontonr Indlæg til Ø-posten sendes til: Carl Flemming Schultz Fredensgade Odense C tlf Redaktionsgruppen: Carl Flemming Schultz Lars Madsen Næste deadline: 6. august kl Tryk: Eget Tryk UDVALG / GRUPPER Byrådsbaggrundsgruppen Der holdes møder i byrådsbaggrundsgruppen mandagen før byrådsmødet. Møderne er åbne for alle interesserede. Studenternetværket Kontakt: Bjarne Speth Hansen Tlf Socialpolitik Kontakt: Ingelise Bech Hansen Tlf Ansatte i Odense Kommune Kontakt: Lene Junker Tlf Ø-POSTEN FOLKETINGSMEDLEM Pernille Skipper Sønder Boulevard 64, 1. th 1720 København V Tlf pernilleskipper.dk BYRÅDSMEDLEM Per Berga Rasmussen Egilsvej Odense NV Tlf / REGION SYDDANMARK Kontaktperson: Lone Høegh Christiansen Chr. Richardtsvej 43, Ørsted 5620 Glamsbjerg syddanmark.enhedslisten.dk SOCIALISTISK UNGDOMSFRONT Kontaktperson i Odense: Andrea Agerbo Hermansen Tlf Holder medlemsmøder torsdage kl i KONTAKT Enhedslisten Odense Absalonsgade Odense C Tlf Kontortid: Onsdag: odense.enhedslisten.dk

3 3 Introduktionsbrunch for nye/nyere medlemmer Lørdag den 1. juni kl inviterer vi til introduktionsmøde for medlemmer, som er kommet til siden sidste introduktionsmøde den 11. december. Vi kombinerer denne gang med en let brunch. På mødet vil vi fortælle om Enhedslisten med hovedvægten på Enhedslistens Odense-afdeling. Og ikke mindst vil vi gerne høre om I nye medlemmers motivation og forventninger til medlemskab af Enhedslisten samt om ideer og forslag til aktiviteter og tiltag i den kommende tid. På mødet vil der være repræsentanter fra bestyrelsen og byrådsbaggrundsgruppen. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, kan I henvende jer til afdelingens kontaktperson, Ingelise Bech Hansen, tlf / , Vi glæder os til at se jer. Kammeratlige hilsner og på gensyn bestyrelsen

4 4 Medlemsmøde om idræts- og kulturpolitik den 4. juni Medlem af Folketinget for Enhedslisten Jørgen Arbo-Bæhr holder oplæg om de to politikområder. Jørgen blev på sidste årsmøde i Enhedslisten valgt som spidskandidat nr. 2 på Fyn. Så benyt lejligheden til at møde Jørgen. Mødet starter kl og afholdes i Beboerhuset, Godthåbsgade 30 B, 5000 Odense C. Kammeratlige hilsner og på gensyn bestyrelsen Medlemsmøde om regionspolitik Torsdag den 27. juni kl i Beboerhuset, Godthåbsgade 30B. Vi holder medlemsmøde om det kommende regionsrådsvalg. Vibeke Syppli Enrum og Andreas Lund Andersen, som er spidskandidater til regionsrådsvalget, vil komme og fortælle om udkastet til valggrundlaget. Der vil også på mødet blive mulighed for at melde sig som kandidat til regionsrådsvalgt.

5 5 Sommerfest i Enhedslisten Odense Vi holder sommerfest i lokalerne og forhåbentlig i haven i Absalonsgade 26 Festen afholdes lørdag den 10. august fra kl Vi starter med en politisk peptalk, velkomstdrink og hygge. Herefter tændes grillen, og salatbaren og brødet arrangeres. Prisen er 20 kr. for salat, brød mm. Gratis for børn. Medbring selv kød eller andet til grill. Bestyrelsen sørger for salat, brød mm. Vand, vin og øl kan købes til fornuftige priser. Tilmelding til Ingelise senest den 22. august på eller eller Kammeratlige hilsner og på gensyn bestyrelsen Enhedslistens sommerkampagne Henover sommeren skal vi ud med kampagnevognen og vores politiske budskaber på torve og pladser: - Lørdag d. 6. juli: kl på Ove Sprogøes plads. - Lørdag d. 13. juli kl på Grønttorvet. - Lørdag d. 20. juli kl på Vollsmose Torv. - Torsdag d. 25. juli kl ved Kongens Have (torsdagskoncert). - Torsdag d. 1. august kl ved Kongens Have (torsdagskoncert) Vi ses. Bestyrelsen

6 6 Medlemsmøde om byrådsvalget Torsdag d. 22. august sætter vi turbo på processen frem mod kommunalvalget med et afdelingsmøde om kommunalvalget. Og vi håber, at du vil være med! Vi starter med en politisk diskussion af perspektiverne kommunalpolitisk her i Odense. Vi skal have suppleringsvalg til listen fra bunden af. Vi skal diskutere valgteknisk samarbejde og konstituering. Og så skal vi have snakket om valgkampen på baggrund af vores kampagneplan og vedtage budgettet herfor. Så kom og vær med torsdag d. 22. august kl i Beboerhuset i Godthåbsgade 30 B i Odense. Vi glæder os til at se dig! Koordineringsgruppen og bestyrelsen Chauffører efterlyses Enhedslisten Odense har en kampagnevogn (gammel campingvogn), som er malet rød og grøn. Den er et godt blikfang, og den skal ud på byens pladser i forbindelse med sommerkampagnen og ikke mindst i forbindelse med den kommunale valgkamp. Vi efterlyser derfor medlemmer med bil med anhængertræk, som indimellem vil være med til at køre vognen til og fra byens pladser. Interesserede kan kontakte Ingelise Bech Hansen, tlf / ,

7 7 Fredagscafeen udvider I den sidste tid har der været afholdt fredagscafeer i Enhedslisten Odense, særligt med henblik på at skabe et rum, hvor nye og nyere medlemmer kan komme og lære afdelingen lidt at kende i mindre formelle rammer. Der har både været politiske oplæg på programmet og en film, da en oplægsholder måtte melde fra. Der har været et godt fremmøde, og både medlemmer og venner af partiet har deltaget i debatterne. Derfor udvider fredagscafeen nu med et møde om måneden, sådan at der nu vil være møde den første fredag i måneden og den tredje. Det første møde vil fortsætte som et møde med forskellige oplægsholdere og aktuelle emner til debat, mens der på det andet møde vil blive fokuseret på den rent sociale side af partiet. Det kan for eksempel være at vi finder grillen frem til folks medbragte kød og grøntager, fællessang eller bare at folk kan sidde og nyde en kop kaffe eller øl, mens de snakker om verdenssituationen. Derfor inviterer fredagscafégruppen til fredagscafé d. 7. juni, hvor emnet indtil videre er klima og økologi. Efter oplægget vil det være muligt at købe varm økologisk vegansk suppe til 20 kr. Og den 21. juni hvor der vil blive sat griller op, så folk kan grille hvad de ønsker af mad. Vi leverer brød og en salat. Fredagscafégruppen står selvfølgeligt for kaffe og the, og der kan købes øl og vand til fornuftige priser. Fredagscafeerne er altid kl Vi håber at se nye og gamle medlemmer, og alle er velkomne til at tage venner med.

8 8 HUSET, Absalonsgade 26 - et hus for venstrefløjen Hvad er HUSET? Lidt historie Umiddelbart efter afslutningen af 2. verdenskrig købte DKP ejendommen Absalonsgade 26 for dels at have partikontor og dels redaktion for et ugeblad ved navn Trods Alt, der var en fortsættelse at et illegalt blad. I 1991 besluttede DKP at overdrage huset til venstrefløjen. DKP fastlage 6 principper for husets fremtid: 1) Huset blev overdraget til en forening 2) Foreningen består af enkeltmedlemmer 3) Huset skal stilles til rådighed for venstrefløjens aktiviteter (møder, kontorformål m.v.) 4) Huset kan udlånes/udlejes til andre 5) Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer 6) Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen HUSET i dag Siden 1991 er HUSET blevet drevet ud fra disse principper, hvorfor det er helt naturligt, at Enhedslisten i dag er den mest centrale bruger af HUSET, både som kontor og til de daglige bestyrelses- og udvalgsmøder. HUSET benyttes også af SUF, Folkebevægelsen mod EU og DKP. HUSETs bestyrelse består i dag af: Per Berga Rasmussen Erik Clausen Richard Hansen Ingelise Bech-Hansen og Theis Madsen. Husets økonomi hviler på lejeindtægterne fra 1. og 2. sal., lejeindtægter fra Enhedslisten og SUF samt det årlige medlemskontingent fra HUSETs medlemmer. Bliv medlem af HUSET! For at være med til at sikre, at venstrefløjen i Odense fortsat har et værested, opfordres alle til at melde sig ind i HUSET. Derved at du med til at sikre det økonomiske grundlag, og du får indflydelse på HUSETs fremtid. Indmeldelse sker ved at indbetale 200,00 kr. til Arbejdernes Landsbank, reg.nr konto nr

9 9 Medlemsmøde i årsmødets tegn Ingelise Bech Hansen Kontaktperson Den 2. april blev der holdt to urafstemninger om henholdsvis spidskandidater til Folketinget og om Enhedslistenslisten skulle stille selvstændigt op til EU-parlamentet eller ej. På medlemsmødet holdt folketingsmedlem Per Clausen oplæg om om vigtige temaer på årsmødet, der afholdtes den april. Per betonede, at temaerne tager afsæt i den aktuelle politiske situation, og at årsmødet er en del af Danmark i dag. Debatten om den aktuelle politiske situation er vigtig, herunder lærerlockouten, lønmodtagerrettigheder, finansiering af folkeskolereformen, vækstpakken mv. samt de udfaldstruede dagpengemodtagere. Ifølge Per er det vigtigt i forbindelse med debatten om beretningerne fra folketingsgruppen og hovedbestyrelsen at se på, hvad der kunne have været gjort bedre, og hvad der kunne have skabt mere bevægelse. Hovedbestyrelsens fælles beretning, der blandt andet indeholder argumenter for og imod finansloven, skal ikke til afstemning på årsmødet. Der er atter forslag til stramning af kravene til vores deltagelse i finansloven. Udtalelse om kommunal- og regionsrådsvalg kan ses som en kickstart til efterårets valg, mens oplæg om det videre arbejde med principprogrammet skal sikre, at medlemmerne inddrages, og det tegner til at programmet bliver mindre teoretisk og mere konkret end det hidtidige. Efter Pers opfattelse ville de to forslag om demokrati have været bedre placeret i den kommende programdiskussion. Endelig betonede Per vigtigheden af valget til hovedbestyrelsen, idet den har en vigtig rolle og derfor gerne skal kunne fungere. I den efterfølgende debat blev betydningen af de landsdækkende faglige netværk fremhævet flere gange. Forskellen på de to forslag om demokrati blev diskuteret og viste forskellige opfattelser af, hvad der er klassiske enhedslistedyder. Det udenomsparlamentariske arbejde i bevægelserne blev endnu en gang fremhævet, samtidig med at det blev understreget, at det er vigtigt at gøre sig klart hvad målet med bevægelserne er. Til valg af delegerede til årsmødet meldte sig 25 interesserede. Valget fik følgende udfald: Delegerede: Per Berga Rasmussen, Ulf V. Olsen, Brian Skov Nielsen, Bjarne Speth Hansen, Andreas Lund Andersen, Dahir Jama Roobleh, Jens Andersen, Malene Degn, Marianne Christensen, Christina Autzen, Jette Nissen Dall-Kristensen, Lene Junker og Ingelise Bech Hansen. Suppleanter: Lars Madsen, Henrik Svagin og Henrik Buchholtz. Gæster: Paw Rasmussen, Kenneth Hermann og Ryan Ra Ranunkel Olsen. Der blev orienteret om aktiviteter i forbindelse med lockouten af lærere m.fl., og der blev vedtaget en støtteudtalelse.

10 10 Lærerne tabte det første slag hvordan vinder vi det næste? Lene Junker Lærerne blev banket på plads og i arbejde igen den 25. april. Det skete ved et hurtigt, men velforberedt og omfattende lovindgreb, som stort set opfyldte arbejdsgivernes ønsker. De hasteindkaldte protestmøder i København, Aarhus og Odense viste, at lærerne var vrede og frustrerede, men ikke splittede og knækkede. Som formanden for Frederiksberg Kommunelærerforening, Ane Søegaard, sagde 1. maj i København: Når man har været ude i 4 ugers konflikt, er man nogle andre mennesker, end da vi gik ind i den. Den 25. april blev der trukket en streg i sandet intet vil blive som før. Men hvad har vi lært? Og hvordan bliver vi stærkere til de kommende kampe? Lockout arbejdsgivernes offensive våben Da lockouten bliver en realitet, suppleres den med en offensiv annoncekampagne og udmeldinger fra KL og regeringen. Erik Nielsen, KL s socialdemokratiske formand, siger på KL s årsmøde: Danmarks Lærerforening er fanget i en tidslomme fra det forrige århundrede. Bjarne Corydon siger, at han vil gøre op med utidssvarende privilegier, der udgør en afgørende barriere for at give vores børn og unge den bedst mulige uddannelse. I løbet af lockouten afsløres regeringens masterplan: at frigøre ressourcer ved at forringe løn og ansættelsesvilkår for alle offentligt ansatte, angribe den kollektive aftaleret og svække de faglige organisationer. Lærerne er de første dernæst kommer turen til alle andre offentligt ansatte. Regeringsindgreb altid til fordel for arbejdsgiverne Alle hidtidige regeringsindgreb har udtrykt styrkeforholdene mellem parterne. I 1985 forlængede Schlüter de bestående overenskomster for at hjælpe arbejdsgiverne, da kravene var kortere arbejdstid. I 1998 forlængede Nyrup industriens overenskomster, da kravene var bedre vilkår for skifteholdsarbejdere. Ved OK 13 var der nok utilfredshed. Men arbejdsløsheden er stor. Til gengæld er dagpengene små og perioden kort. Der er næsten ingen aktivitet på arbejdspladserne og næsten ingen venstrefløj, som kan udfordre toppen i fagbevægelsen. Derfor var der ingen forventninger til OK 13 blot et ønske om at forlænge de bestående overenskomster. I sådan en situation ville forlængelse af de nuværende overenskomster have været en sejr men at forvente et afbalanceret regeringsindgreb er dybt naivt. Hvad var lærernes våben? Lærerne havde mange gode kort på hånden, og rigtig mange af dem blev flittigt brugt, og der blev taget mange stik hjem. Først og fremmest er DLF en stærk og velfungerende fagforening, hvor 97 % af lærerne er organiseret, og vi havde mange penge at konflikte for. Vi havde en god sag: tid til forberedelse, kvalitet i undervisningen, ordentlige arbejdsvilkår og demokrati på arbejdspladsen. Under lockouten blev frustration og vrede vendt til kollektiv handling. Lockouten satte nye standarder for den faglige aktivitet. Rigtig mange var aktive, vi satte dagsordenen og vandt støtte i befolkningen og i andre faggrupper. Vi havde stormøder og lokale og landsdækkende demonstrationer, som var med til at styrke sammenholdet og vise vores styrke. Samarbejde mellem alle lærerfagforeninger og andre offentligt ansattes fagforeninger blev udbygget, og nogle støtteerklæringer fra LO-fagforeningerne blev det også til. Alligevel udspillede den faglige aktivitet sig inden for rammerne af lærernes professionsideal og den danske model, udmøntet af DLF. Vi ville gerne undervise ikke konflikte. Vi gav indrømmelser på alt undtagen forberedelsestid. Vi appellerede til dialogen og til modstandernes forståelse uden rigtigt at tro på den. Vi sagde nej tak til

11 11 sympatistrejker. Dennis Kristensen fra FOA udarbejdede et papir, der argumenterede for sympatikonflikt. Men han turde ikke lade FOA alene støtte lærerne med sympatikonflikt. De nærmeste til at være med var pædagogerne i BUPL. Men BUPL s ledelse afviste sympatikonflikt. Hvis DLF s ledelse havde opfordret til sympatikonflikt, ville det have lagt et enormt pres på BUPL s ledelse. Mange af BUPL s medlemmer og tillidsfolk ville have krævet, at deres egen fagforening tog sig sammen og støttede lærerne. Og FOA s medlemmer ville i så fald have været med. Vi bad regeringen om at gribe ind og slutte lockouten, selv om den samme regering havde startet den. Kort sagt, vi blev aldrig rigtig farlige for regeringen og KL. Derfor kunne den forberede indholdet af regeringsindgrebet og gennemføre det på det mindst ringe tidspunkt. Vi spillede aldrig de trumfkort, som er indbygget i selve aftalesystemet, nemlig sympatikonflikten og udvidelsen af konflikten. Vi inviterede aldrig til TR-møder landsdækkende eller lokale for at invitere hele fagbevægelsen ind i kampen. Vi havde heller ingen plan for hvad vi ville gøre, når regeringen greb ind i overenskomsten. Det sammenhold og fællesskab, som blev opbygget under lockouten, er det bedste værn og våben fremover. Her gælder kampen kollektive aftaler i den enkelte kommune eller på den enkelte arbejdsplads. Fagbevægelsen, solidariteten og venstrefløjen De fleste faglige ledere er tydeligvis ikke klar til at kæmpe mod regeringen. De havde også accepteret helligdagstyveriet sidste år, hvis ikke det var for protester fra menige medlemmer, tillidsfolk og lokale fagforeninger. Under lærerlockouten så vi også en lang række af menige fagforeningsmedlemmer, tillidsfolk og lokale fagforeninger støtte lærerne på forskellig vis. Det er opmuntrende og peger i den rigtige retning. Enhedslisten støttede lærerne fra starten. Folketingsgruppen, Fagligt Landsudvalg, Lærernetværket, byrådsmedlemmer og lokale enhedslisteafdelinger. Ordene var mange og rigtige i byrådssale og i folketing, debatter i medierne og på FB og i de omdelte flyers. Men der er brug for faglige aktivister, som kan starte debatten om solidaritet og fælles kamp på arbejdspladserne og i fagforeningerne og derfra omsætte dem til handling sammen med utilfredse socialdemokrater og SF ere. Der er brug for en ny, faglig venstrefløj, som kan organisere solidariteten og modstanden fra neden, presse de faglige ledere til at handle eller handle selv. Som den stærkeste kraft på venstrefløjen bør Enhedslisten spille en afgørende rolle i at opbygge en ny faglig venstrefløj. Desværre er der kun få tegn på at dette sker. Lærerkonflikten testede alle aktører og viser os et billede af fremtidens kampbetingelser Regeringen bliver mere og mere ligegyldig overfor sine vælgere og har valgt at se stort på sine dårlige meningsmålinger. I 2012 kunne et behersket pres fra arbejdspladser og fagforeninger få den til at droppe helligdagstyveriet. I dag er regeringens krisepolitik sat på skinner, og der skal meget mere til for at presse den. Indtil lærerlockouten havde regeringen kun angrebet svagere grupper som arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere. Nu er den også lykkedes med at sætte sin magt igennem overfor en stærk og velorganiseret gruppe og vinde dette slag. Lærerne var stærke nok til at modstå KL s lockout. Men at modstå en samlet front af arbejdsgivere og regering krævede at den samlede fagbevægelse kom med i kampen i form af sympatikonflikt mv. Første maj blev den hidtil største demonstration mod regeringens politik. Derefter er kritikken haglet ned over den fordi tusinder er faldet ud af dagpengesystemet, og flere vil følge. Den forsøger sig med endnu en lappeløsning, som betales af os selv, og som fortsætter med at undergrave de faglige organisationer, men fastholder krisepolitikken. Regeringen er ikke færdig med sin krisepolitik, og det er arbejdsgiverne heller ikke. Angrebene vil fortsætte. Uanset hvem, det rammer næste gang, så er lærernes kamp et skoleeksempel på, at en aktiv og synlig modstand kan vinde sympati i befolkningen og solidaritet fra andre arbejdere. Men den er også et skoleeksempel på, at hvis ikke den solidaritet omsættes til aktiv handling gennem sympatistrejker mv., så kan man ikke vinde.

12 Enhedslisten Odense, Absalonsgade 26, 5000 Odense C Kalender 30. maj kl Bestyrelsesmøde 1. juni kl Introduktionsbrunch for nye/ nyere medlemmer 4. juni kl Medlemsmøde om idræts- og kulturpolitik Beboerhuset, Godthåbsgade 30B 7. juni kl Fredagscafé om klima og økologi 10. juni kl Byrådsbaggrundsgruppe 13. juni kl Bestyrelsesmøde 21. juni kl Fredagscafé med grill 24. juni kl Byrådsbaggrundsgruppe 27. juni kl Bestyrelsesmøde 27. juni kl Medlemsmøde om regionspolitik Beboerhuset, Godthåbsgade 30B 6. juli kl Sommerkampagne Ove Sprogøes plads 13. juli kl Sommerkampagne Grønttorvet 20. juli kl Sommerkampagne Vollsmose Torv 25. juli kl Sommerkampagne Kongens Have 1. august kl Sommerkampagne Kongens Have 10. august kl Sommerfest 22. august Medlemsmøde om byrådsvalg Beboerhuset, Godthåbsgade 30B

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Enhedslistens årsmøde 2013. Enhedslistens firetyvende årsmøde. Årsmødehæfte 3

Enhedslistens årsmøde 2013. Enhedslistens firetyvende årsmøde. Årsmødehæfte 3 Enhedslistens årsmøde 2013 Enhedslistens firetyvende årsmøde Årsmødehæfte 3 Kære årsmøde-deltagere Velkommen til Enhedslistens 24. årsmøde. Forude venter 3 spændende dage. Du sidder her med det samlede

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen Nr. 6 juni 2013 Juni 1. Sildemøde, Foyeren kl. 11 4. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 6. Møde om budget, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17. Deadline

Læs mere

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen [Nummer 310 1. juli, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] www.socialister.dk Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Efter 4½ måneds strejke måtte CSCarbejderne give

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere

Vores våben mod racisme, nedskæringer og lønnedgang

Vores våben mod racisme, nedskæringer og lønnedgang WWW.SOCIALISTER.DK Foto: Mette Kramper Kristensen [Nummer 332 1. oktober, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] T E T I R A SOLID Vores våben mod racisme, nedskæringer og lønnedgang KRITISK KULTUR Læs

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 3 April 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 3 April 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 3 April 2013 2 Mytemagerne Med spin i pressen, med en særskilt hjemmeside og med annoncekampagner for offentlige skattepenge - så dyre, at beløbet øjensynligt ikke

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R

L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R m a r ts 2 0 0 8. n r. 2 2 6. 2 6. Å R G A N G Send os din email-adresse og bliv abonnent på det nye netmagasin! Glæd dig til netmagasinet Fra næste nummer sker der en større omlægning af Socialistisk

Læs mere

Forslag. Enhedslistens 18. årsmøde. Korsgadehallen, Nørrebro. Den 4.-6. maj 2007

Forslag. Enhedslistens 18. årsmøde. Korsgadehallen, Nørrebro. Den 4.-6. maj 2007 Forslag Enhedslistens 18. årsmøde Den 4.-6. maj 2007 Korsgadehallen, Nørrebro 1 2 Enhedslistens 18. årsmøde Oversigt over forslag og ændringsforslag 1.2 Dagsorden for årsmødet Hovedbestyrelsen 2.1 Beretning

Læs mere

Kommunevalg 2013 TEMA

Kommunevalg 2013 TEMA september 2013 nr 49 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Kommunevalg 2013 Enhedslisten ser ud til at få sit helt store kommunale gennembrud, når danskerne går til valgurnerne i november. Rød+Grøn ser nærmere

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kurser og træf i Enhedslisten Enhedslisten handler om at lære noget nyt. Vores parti vil skabe bevægelse, flytte holdninger og forandre samfundet i socialistisk

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Frank Aaen i jakkesæt

Frank Aaen i jakkesæt Frank Aaen i jakkesæt En lille julespøg fra et tøjfirma i december på Christiansborg Slotsplads. Frank Aaen udtaler i den sammenhæng at han ikke har modtaget honorar og desuden ikke agter at benytte sig

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

Øko-fællesskaber skyder i vejret

Øko-fællesskaber skyder i vejret Øko-fællesskaber skyder i vejret Det økologiske fællesskab er bestemt ikke gået af mode. Rød+Grøn har mødt nogle af pionererne og de mange nye initiativtagere. Side 8-11 Medlemsblad for Enhedslisten September

Læs mere

Gør som grækerne. nedskæringer! Løkke skal væltes! Hvad sker der i Grækenland? Hvorfor vandt DF? www.socialister.dk. Læs side 3, 4 og 5.

Gør som grækerne. nedskæringer! Løkke skal væltes! Hvad sker der i Grækenland? Hvorfor vandt DF? www.socialister.dk. Læs side 3, 4 og 5. kampagneavis mod ulighed og racisme [Nummer 346 14. juli, 2015] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Gør som grækerne www.socialister.dk Løkke skal væltes! Den nye regering er en svag regering - men venstrefløjen

Læs mere

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

Socialisme: Mangfoldighed og fællesskab

Socialisme: Mangfoldighed og fællesskab Ny frist for HB-opstilling På grund af få opstillede til Hovedbestyrelsen, så besluttede HB-mødet den 21. april, at forlænge fristen for opstilling til den 2. maj kl. 12. Især Enhedslistens mange kompetente

Læs mere

Enhedslisten nu med SMS

Enhedslisten nu med SMS Enhedslisten nu med SMS Fremover vil du kunne modtage information fra Enhedslisten på SMS. Lokalafdelinger og udvalg får mulighed for at bruge SMS servicen lokalt. SMS bliver også en del af næste valgkampagne.

Læs mere

Som medlem har du været med til at give Enhedslisten det bedste folketingsvalg nogensinde Side 3

Som medlem har du været med til at give Enhedslisten det bedste folketingsvalg nogensinde Side 3 OKTOBER 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Tak! Som medlem har du været med til at give Enhedslisten det bedste folketingsvalg nogensinde Side 3 Det nye hold på Borgen Få overblik over Enhedslistens tolv

Læs mere