Titel Forfatter Stikord vedr. indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel Forfatter Stikord vedr. indhold"

Transkript

1 Årgang Titel Forfatter Stikord vedr. indhold 2002 Forliset julenat 1923 Otto Nielsen Skibet Verner af Svendborg forlist Gæstgivergården i Lohals Tessa Clausen Gården var beliggende hvor Lohals Plejehjem havde parkeringsplads. N.J. Flindt købte gården i 1895 efter brand. Senere Lohals Badehotel. Biograf i en fløj En vandring i Tranekær Slotspark Mona Kristensen Vandring i parken med Galgebakken, og div. historier om henrettelser på Langeland Prygleaffæren fra Tranekær 1915 Trille Raagaard Redaktør Carl Madsen, Social-demokraten tog affære ved uretfærdig behandling af fattige arbejdere Godsejer-søfart Ole Mortensøn Skibsredere på Langeland. Varetransport og handel i ud- og indland i tallet Fra mine Erindringers Skitsebog Jens Mollerup Kunstneren Iver Tidemand Rohde, f. i Magleby Sogn d. 4. sept En Rudkøbingdreng og hans båd Henning Merrild Nielsen Jollen Lizzen s byggeri i 1939, samt ejerens ture og oplevelser i mange år Lindelse Præstegård Børge Sander Beskrivelse af præstegårdens udseende fra 1600 og op gennem tiderne, herunder brandskader m.m Kvinden i isolationscellen Claus Schou Ane Schmidt f. i Marstal d. 30.april 1815 påsatte ild i isolationscellen i tugthuset. Retssag og straf. Beskrivelse af hendes liv i fattigdom og kriminalitet i hendes ægteskaber, hvor druk og opsætsighed mod andre i anstalten var hverdag, Flugten fra fællesarbejdsanstalten. Døde d. 31. oktober 1892, 78 år gammel, begravet på Humble Kirkegård Fiskerierhvervet i Bagenkop i tallet Preben Theodorsen Beskrivelse af opsætning af bundgarnspæle, fiskeri med garn og vedligeholdelse af disse. Fiskeri med skovlvod og kroge. Filetfabrik bygges sidst i 40-erne. Fiskemelsfabrik bygges i 1951 ved Klisebjerg, solgtes igen i Ekkolod på markedet ca hvor også radiosendere blev taget i brug, samt nylonnet blev opfundet til trawl, garn, linegods, tov osv. I 1950-erne begyndtes laksefiskeriet med kroge ved Polen og Østersøen, ofte med for små både og deraf ulykker til følge. Fællesmarkedet i 1972 med plagsomme kvoter. Fremskridt i 70-erne med radar og andet udstyr De travle arbejdsløse på Strynø Oluf Unnerup Faglig arbejderbevægelse spirer på Strynø i året

2 Årgang Titel Forfatter Stikord vedr. indhold 2003 Langeland -Trankebar Viggo Knudsen Fæstningen Dansborg. Handelsstation Trankebar i Sydindien i Foreningen Trankebar. Stiftet i Lohals Krogen en kanonbådshavn Elsa Nielsen Tessa Clausen Napoleonskrigen. ( ) Kanonbådsflåde. Bemandingslister Lohals Havn bygget En gård i Kædeby Claus Schou Fæstegårdsmænd i Kædeby i slutningen af 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet. Hjortholm. Humble Kirke 2003 Kampen for det daglige brød - på Rudkøbing havn Trille Raagaard Bendix Hansen, Paaøgaard, f.1867 Langelands Frøavlskompagni Dampmøllen på Rue Villa Møllen. Arbejdsmændenes Fagforening 1897, 1900 og Sankt Bendts Kapel i Rudkøbing Walter Dalland Romersk-Katolsk Kirke, Brogade 14 Bygget i Bygmester pastor Peter Schindler Drageblod, kinin og bævergejl - på besøg i apotekets gemmer 2003 Erindringer fra Rudkøbing Apotek Thyra Rasmussen v/ Henning Merrild 2003 Erindringer fra et langt liv Else Christensen fortalt til Mona Kristensen Ole Mortensøn Lille apoteksmuseum - åbnet i Apoteket åbnet i 1705 af Gotfried Becker. H.C.Ørsted og Anders Sandøe blev født på Rudkøbing Apotek i 1777 og 1778 sønner af apoteker Søren Ørsted. Defektriceelev på Rudkøbing Apotek Apoteker Chr. Bauer, søn af A.F. Bauer gift med Marie Bay fra Strandgaarden. Chr. Bauer gift med Mimi Andersen fra Søvertorp. En skildring af hverdag og andre begivenheder i Else Christensens liv. (f. 1903) 2003 Strynøs lille Ramsherred Jens Bech Stræde beboet i 1900-tallet af øens simpleste og fattigste såkaldt rabarberkvarter 2003 En dansk-amerikaner på besøg på Langeland 1935 Lilli Holm Marcus Lee Hansen f. 8/ Besøgt Langeland (Snøde) i 1935 for at finde sine rødder S/S Bagenkop Preben Theodorsen A/S Dampskibsselskabet Marstal af Ejer af S/S Bagenkop. Sejlads med passagerer, fisk, ost, smør og kød til Tyskland Højskolen i Magleby Jens Schrøder Langelands Folkehøjskole Langelands Kunsthøjskole Magleby Efterskole - efterskole for normalt begavede læsesvage elever , blev først en realitet efter første verdenskrig.

3

4 Årgang Titel Forfatter Stikord vedr. indhold 2004 Årets gang på Gundersgården Else Wolsgård Anna Christensen, f. i 1880 i Thorøhuse ved Assens. Blev som nyforlovet ansat på Gundersgården i Lejbølle på Langeland, hvor man igennem brevene til hendes Christian i Jylland følger den daglige arbejdsgang samt forholdene på gården i det år hvor hun var der inden sit giftermål En driftig møller på Langeland Carsten Weeke Efter at forfatteren arvede et skab indeholdende breve efter sin farmor, der var født i Grønnegade 5, sammenfattes en familiehistorie på grundlag af møller Hans Christian Rafn s ( ) brevveksling med sin far Niels Rafn ( ) og en dagbog ført fra Efter sit giftermål køber og flytter H.C. Rafn til Snøde Mølle i 1880, som han ejer i 19 år. Der nævnes i historien kendte navne som Constance Henriette Fabritius de Tengnagel fra Vejlegaard, der i 1796 blev gift med major Carl Frederik Steensen de Leth til Egeløkke. I 1819 sælger H.C. Rafn Snøde Mølle og køber Tryggelevgaard. Hans kone Sille dør i 1827, hvorefter han gifter sig med sin husholderske Karen Madsdatter i Han dør som blind i Et arbejdsliv Karl Hansen v/ Claus Schou Artiklen handler om Karl Hansens skolegang, arbejdsliv ved landbruget, som fisker, som sømand og i land igen og slutter efter besættelsen. Karl Hansen blev f Byggeskik på Langeland Helle Ravn I 2002 var temaet for Langelands Museums sommerudstilling bondegård og landbohave og i den forbindelse blev der udført en undersøgelse af den langelandske bygningsudvikling, hvilket i denne artikel bl.a. belyses ud fra seks gårdes historie. ( tallet) 2004 Historien om Anna Erik Nørgaard Fortæller om pigen Anna født i Rudkøbing i 1884, hendes vej videre med anbringelse på et børnehjem på Falster, ophold på husholdningsskole, ansættelse som tjenestepige i København, hvor hun som prostitueret bliver indlagt med kønssygdom på Vestre Hospital, derefter bliver hun idømt fængsel og senere tvangsarbejde, hvor hun som 21-årig drømmer om et

5 2004 Fra skoledreng til organisator og skribent Trille Raagaard nyt liv i Amerika. Også på Langeland florerede utugten, så her får vi lidt indsigt i disse pigers problematiske tilværelse. Fagbevægelse starter i Danmark sidst i 1800-tallet først i 19oo-tallet stiftedes den første landarbejderforening på Langeland, det skete i Tryggelev, hvor den første formand hed Jens Baltzer (født d. 14.april 1884 i Fodslette) hvis liv vi følger til hans død 11. januar P. Munch og Langeland Walther Dalland Peter Munch blev født 25. juli 1870 på Mors. Han var opstillet til folketinget for Det radikale Venstre på Langeland fra 1906 til (Indenrigsminister 1909, Forsvarsminister og Udenrigsminister ) Vi ser nærmere på hans forhold til vælgerne på Langeland 1905 og Fra Kongens by Fredericia til det radikale Langeland Oluf Unnerup Oluf Unnerups barndom, læretid og deltagelse i illegalt arbejde. Blev i 1943 arresteret af Gestapo og efterfølgende ført til tysk koncentrationslejr. Vendte i 1947 tilbage til Langeland med sin kone Karen Tolder på Strynø Karl Rubæk Biografi i anledning af 100 året for oprettelse af toldkontrol på Strynø. Fortællerens farfar Hans Rubæk Hansen ( ) og hans kone Catrine (gift i 1898) levede et beskedent og stilfærdigt liv på Strynø, hvor HRH fik job som toldfunktionær i Catrine dør i 1960, 83 år gammel, parret fik i alt 8 børn. Dels fortalte han meget om sit liv til sine efterkommere og dels efterlod han en del skriftligt materiale og en masse dokumenter og breve, der gør denne biografi mulig. Hans Rubæk Hansens far Claus Rubæk Hansen har lavet treskibsmodeller, den ene Strynø hænger i Strynø Kirke.

6 Årgang Titel Forfatter Stikord vedr. indhold 2005 Den virksomme Blom Om toldere og ulovligt brændevinsbrænderi i årene Fra min tid på motorfabrikken Danmark Holger Munchaus Petersen Regner Jørgensen Af toldvæsenets personale i Rudkøbing nævnes følgende navne: told- og konsumtionsinspektør Bartholt Christian Hø, told- og konsumtionskasserer Peter Krohn, strandkontrollør Hans Mogensen. Følgende personer er benævnt med titlen told- og konsumtionsunderbetjente: Carl Gotfred Beyer, Ludvig Gotfred Bøgh, Anders Dam Egholm, Peter Lindegaard Hansen, Martin Hviid, Johannes Madsen, Oluf Meyer, Niels Chr. Mygind, Christian Theodor Müller, Morten Olsen, Hans Paulsen, Peer Paulsen, Frederik Petersen, Jørgen Saabye, Johan Jacob Schmalfeld, Peter Semberg, Henrik Spechmann, Lars Svane, Johan Peter Voigt, Jørgen Weidemann, Hr. Thage, Hans Rasmussen Der beskrives flere eksempler på hvilke arbejdsopgaver disse personer kunne blive udsat for i deres tjeneste. Motorfabrikken Danmark blev startet i Ahlefeldtsgade i Rudkøbing i Fabrikkens hovedaktionær var købmand, skibsreder og konsul Alfred Nielsen. Forfatteren, hvis fader var lærer, er opvokset i Illebølle, kom i lære på motorfabrikken fra 1941 til Værkfører på fabrikken var A.C. Olsen, han overtog fabrikken i 1953 og var fortsat leder til sin død, hvorefter fabrikken lukkede som motorfabrik i A.C. Olsen ejede desuden en købmandsbutik på Jens Winthers Vej Røde Kro. Andre ansatte der nævnes er Valdemar Hansen og Peter Skov Så meget jeg gerne ville Jørgen Feder Rudkøbingenseren Frederik Madsens forfatterskab og forbindelse med Martin Andersen Nexø. Frederik Madsen blev født i Rudkøbing d. 3. maj 1897 og døde i sept år gammel - efter at være plaget af sygdom siden barndommen. Han var søn af Hanne og malermester Carl Madsen og ud af en børneflok på Rudkøbing Asyl for smaabørn Doris Rasmussen Asylets giver, Hans Carl Sager, blev født i Thisted d. 21/4 1808, blev i 1840

7 gift med Therese Wilhelmine Hvidt og fik i 1849 stilling som byfoged i Rudkøbing og herredsfoged over Langelands Nørre og Sønder Herreder. Både ham og hustruen havde stor interesse i fattige og forsømte børn, og da ægteparret var barnløst og gerne ville hjælpe, har det måske udmøntet i ideen om at oprette et asyl, hvilket skete i Hans vision var at få anlagt en park på jorden bag Asylet - nuværende adr. Ramsherred 66, Han købte ejendommen i 1857, parken blev en realitet i 1884 og en spadseresti Sagers Alle blev opkaldt efter ham. Asylet lukkede i Feberens tid Claus Schou Man mente at de første tegn på den værste koldfeberperiode i Danmark i 1800-tallet stammede fra Sydlangeland efter at sygdommen havde hærget i Tysklands og Hollands kystegne. I 1880 påvistes det at sygdommen var forårsaget af parasitter, overført ved stik af en bestemt slags myg. Sygdommen bredte sig efterhånden til flere landsdele. På Lolland og Falster var man ligesom på Langeland dobbelt ramt, da stormfloden i 1872 gav store oversvømmelser tilligemed. Efter 1. verdenskrig var sygdommen stort set forsvundet i Danmark Tørv Karl Hansen Fortællerens første erindring om tørv stammer fra 1918 fra hans barndomshjem. I 1941 fik han selv arbejde i Humble Rene og senere andre steder med at grave tørv og han beskriver denne arbejdsproces levende år med Tickon Alfio Bonnano Alfio Bonnano kom til Langeland i 1971, købte hus i 1973 og flyttede hertil fra Rom. I 1990-erne var han ophavsmand til mange kunst- og kulturarrangementer, som de lokale bakkede interesseret op om, og da han i mange år havde haft en drøm om kunst i naturen gik den i 1990 i opfyldelse ved samarbejde med en masse andre kunstnere i form af Tickon i Tranekær Slotspark., som blev starten til en lang række kunstværker rundt omkring, som er kendt i vide kredse, både i Danmark og i udlandet Spodsbjerg Strand Steffen Hartby Forfatteren beskriver udviklingen i Spodsbjerg by, færgehavn og stranden fra 1938, da han som 5-årig begyndte at komme til Spodsbjerg, hvor hans mor da købte et sommerhus og hvor han

8 selv i 1964 købte et hus i Pederstrup, som han flyttede til som pensionist i 1993.

9 Årgang Titel Forfatter Stikord vedr. indhold 2006 Lærling hos Uhrskov Jørgen Jensen Forfatteren begyndte sin læretid d. 1. februar 1961 hos Astrid og Ejvind Uhrskov Petersen, som havde nedsat sig som radioforhandler i 1929 på Nørrebro og senere i Østergade 55. De andre ansatte var Søren Skadborg, Bernt Christensen og Arne Navne. Forretningen blev i 1969 overdraget til Søren Skadborg. Ejvind Uhrskov døde i 1979 og hans kone Astrid i Sømanden der forsvandt Karl-Johan Rubæk Anders Clausen Andersen blev født på Strynø i 1866 og døde 10. april 1904 ved en drukneulykke i San Franciscos havn, han var bror til forfatterens morfar og gennem breve, opbevaret på Kærvej 13 på Strynø, følger vi Anders Clausen Andersens skæbne i et bredere perspektiv Skovfolk i Tranekær H. Staun H. Staun flyttede i 1951 til Åsøvej med sin kone og lille søn. Han var da blevet ansat som assistent og senere som skovrider i et stort skovbrug ejet af lensgreve K.B. Ahlefeldt-Laurvig og ledet af skovrider E. St. Fløytrup. På Hou fungerede skovfoged R. Voergaard, i skovene vest for landevejen i Tranekær var ansat skovfoged Aksel Wognsen, og den anden skovfoged i Tranekærområdet hed Niels Peter Larsen, mens skovfoged H. J. Hansen virkede på Midt- og Sydlangeland. Vi følger årstidernes skiftende og ofte hårde arbejdsopgaver i skovbruget Posttyven - 15-årig hænger sig i arrest Doris Rasmussen Vi følger drengen Niels Jensen Madsen f. i 1837 i Fæbæk til han i april 1853 bliver arresteret, da han som brevbærer blev anklaget for at have læst og beholdt nogle breve, hvorefter han hængte sig i arresten De lyse nætters tid Bente Saxtorff Forfatterens barndomserindringer fra 1930-erne i hjemmet i Snøde med 3 andre søskende. I 1938 fik de en ekstra søster, nemlig pastor Olsens datter, idet pastoren med familie flyttede ind i præstegården ved siden af. Faderen Oluf var urmager og havde tidligere haft forretning på Torvet i Rudkøbing Da vi byggede broen Elo Jørgensen Forfatteren - f i Østergade - læste og bestod eksamen som civilingeniør i 1950 i København. Blev i 1952 ansat ved Monberg & Thorsen, og havnede, efter at have afsluttet adskillige broprojekter bl.a. i Sverige, atter på Langeland som broingeniør, da Langelandsbroen skulle opføres. Broen stod færdig i Flydedokken ved Påø Nous sommes Else Wolsgård En førstehåndsberetning fra en fransk krigsfange om bord på flydedokken, der strandede ved Påø den 4. maj 1945, skrevet af Camille Badie. Efter

10 umenneskelige og frygtelige begivenheder vendte han efter 6 år hjem til familien Et blandet handelsgartneri Tessa Clausen Læseren følger 3 generationer af gartnere i Stoense fra 1890-erne til 1960-erne. Vi starter hos gartner Hans Peter Johansen i 1891, hvor han bliver gift med Hedvig Hansen og sammen fik de 3 børn Leonar, Thyra og Alvilda. Sønnen Leonar overtager i 1918 ejendommen, bliver gift med Kala og får 2 børn, Thorkild og Ragnhild. Det gamle gartneri blev solgt og familien bygger i nyt hus på Klokkebanke 2 og etablerer ved tilkøb af yderligere jord her nyt gartneri. Fra 1933 drev Kala desuden pensionat i et anneks. Gartneriet blev i 1975 solgt til skoleinspektør Finn Bjerregaard Olsen og alle drivhuse blev nedrevet. Hans søn Thorkild købte senere gartneriet på Tom Knudsensvej 33 i Lohals af Olsen, dette drev han i årene fra 1948 til Missionshusene i Snøde Hans i Krogen Lilli Holm Hans Hansen blev født i Snøde d. 29. sept. 1855, var den femte af en søskendeflok på 7 og døde 3. aug som ungkarl. Han vendte hjem og overtog gården sammen med sine søstre da forældrene blev gamle efter at han som ung var draget sydpå som naver. I 1890-erne blev der afholdt missionsmøder på gården og senere byggede han for egne midler og søstres hjælp et missionshus, som blev indviet i 1900, og hvor der i de første mange år var møde hver søndag aften samt søndagsskole for børn. Blev ved det første menighedsrådsvalg i 1903 valgt som en af de første. Han blev i 1910 en af 13 lægmænd i bestyrelsen i Dansk Kirkefond. Desuden var han medlem af sognerådet i flere perioder, valgt af venstre samt i mejeriets bestyrelse. I 1920 byggede han Danmarks mindste missionshus i Hesselbjerg, som mest blev brugt til søndagsskole for børn i omegnen der. Huset blev i 1966 afhændet og siden brugt som sommerhus, hvilket også skete med det første hus i 1988 efter at der i 1980 var blevet fejret 80-års jubilæum En lystsejlads til Kiel Nielsen Illebølle En tragikomisk fortælling af den langelandske lærer og skribent Nielsen Illebølle ( ) om en lystsejlads til Kiel på en overfyldt damper, hvor kaptajnen håber at folk fortryder på grund af stormvejret, så han let tjener pengene på de solgte billetter. Han sejler ud med skibet og da folk er dygtigt søsyge og forlanger at han vender om, godter han sig, men de søstærke forlanger turen gennemført.

11 Imens tager afhopperne på en fornøjelig visit på gæstgivergården inden turen atter går hjem til konerne, som så har moret sig under deres fravær.

12 Årgang Titel Forfatter Stikord vedr. indhold 2007 Hvad øjet ser Langelandsbanens sidste maskinlærling Poul Ullitz Jensen d. 1. april 1953 gik Poul Ullitz Jensen i lære som maskinlærling på Langelandsbanens Maskinværksted. Læretiden var 4 år. En levende beskrivelse fører os igennem værkstedsforhold, arbejdsgange, lønforhold, fagforeningsorganisering, lærlingepligter. Oplæringen var meget alsidig og foregik i alle de tilknyttede værksteder, samt på Teknisk Skole i Ahlefeldtsgade Vedligeholdelse af Rudkøbing Station (nu Byhistorisk Arkiv, hvor indretningen næsten er uforandret fra dengang *) og landstationerne hørte også med. *I stueetagen på Rudkøbing Station var der kontorer og en restaurant drevet af fru Jensen og i de øverste etager var der lejligheder og værelser Folkekunst på Langeland Helle Ravn Ja, hvad er folkekunst egentlig? Forfatteren beskriver en masse eksempler herpå (fra ca til i dag). Nogle af disse ting er egnsbestemte, ligesom folkekunsten jo også har forandret sig gennem tiderne Da byplanlægningen kom til Rudkøbing Peter Dragsbo Peter Dragsbo gennemførte i 2007 forskningsprojektet: Byplan, bebyggelse og kvarterdannelse i danske byer for at skrive de danske provinsbyforstæders historie. Rudkøbing blev et af eksemplerne. Forfatteren fører os på en spændende byvandring gennem Rudkøbings gader og beskriver gadernes udseende og navnebetegnelser fra 1800-tallet og op til nuværende status. Mange bygninger huse, villaer, forretningsejendomme m.m. har ændret bybilledet totalt i tidens løb og medens nogle er fjernet helt, er andre blevet opført, og helt nye boligkvarterer er skudt op Sommerferie på Strynø Peter Friis Kristiansen Den fredelige og idylliske ø Strynø danner i forfatterens barndom rammen om hans og hans søskendes ferier hos bedsteforældrene, der boede Husmandsvejen 3. Hans beskrivelse er så levende, at man fornemmer stemningen af sol og sommer, ja man har næsten selv været med Søbadeanstalten Doris Rasmussen Historien om søbadeanstalter og baderum i Rudkøbing går mindst 150 år tilbage i tiden, hvor de bliver omtalt i

13 avisen med jævne mellemrum. Ferdinand Christensen ( ) overtog teglværket på Rue Mark i I 1881 fik han bygget et privat badeanlæg. På et stykke jord ved teglværket anlagde han et lystanlæg med sommerrestaurant, badebroer og badehuse. I 1882 blev badning et tvungent skolefag på de danske drengeskoler, hvorfor man fik indrettet et passende badested til drenge på den søndre havnearm, og først i 1896 resulterede en henvendelse til byrådet i, at der blev åbnet et offentligt badehus til ubemidlede kvinder og pigebørn, placeret nedenfor teglværket, formentlig ved siden af Ferdinand Christensens anlæg. Søbadeanstalten af i dag blev bygget i Fiskerdrengen der blev bager Preben Theodorsen Livet som barn i en fiskerfamilie i 1930-ernes Bagenkop var nøjsomt, men rigt på oplevelser for forfatteren og hans brødre Hans, Egon og Henry + en søster. Preben Theodorsen begyndte skolegangen i 1932 og blev udlært som bager i 1943 midt i besættelsestiden Strandhuset på Hou Elsa Marie Kock Nielsen Og Henry Nielsen Der lå engang på det allerøstligste af Hou, ude ved Østerstrand, et lille hus, der hed Strandhuset, hvor vi følger stedets beboere, deres liv og familieforhold i 1800-tallet Den forbrændte fyrbøder Karl Hansen Forfatteren sejlede fra 1935 til 1937 med damperen Dorthea fra Marstal. En sejlads i 1936 husker han tydeligt p.g.a. en ulykke ombord, hvor fyrbøderen i en brandert var faldet ned i kedeltoppen og var blevet svært forbrændt. Dorthea forliste den

14 Årgang Titel Forfatter Stikord vedr. indhold 2008 Ringen sluttet Else Egenæs ved Sten Jacobsen 2008 Brødre fra Rudkøbing skabte pionærbåden Bianca Ængstelse og Uhygge lå som et knugende Tryk over Alt og Alle Søren Stidsholt Nielsen Claus Schou Else Søgaard blev født d. 6. maj 1910 i Rudkøbing, hvor hendes far H.P. Søgaard havde etableret sig som manufakturhandler d. 7. april 1908 i Østergade Købmandsgården brændte i 1913 og Søgaards forretning blev totalskadet, men blev opført igen og i 1915 åbnedes den nye og større forretning. Familien havde en stor bekendtskabsog vennekreds blandt de andre forretningsdrivende, så livet i byen på den tid beskrives levende indtil familien i 1919 flytter til Korsør. Historien om Bianca 27 er tæt forbundet med to brødre. Den ene er bådebygger Holger Leth Christensen og den anden er konstruktør Svend Aage Leth Christensen. Brødrene startede bådebyggeri på Stige Ø, men Rudkøbing Kommune købte remisen fra den nedlagte Langelandsbane, og her etablerede brødrene et yachtværft. Her blev den første dansktegnede og danskseriefremstillede lystbåd i glasfiber til i , nemlig Bianca 27, som viste sig at være en af sin bådgenerations største salgssucceser. Læge H. Nyborg skrev i marts 1919 om de første sygdomstilfælde på øen og i oktober blussede tilfældene af influenza voldsomt op. Epidemien begyndte i Rudkøbing og Bagenkop og bredte sig over hele øen. Fhv. kredslæge H.H. Brock beskrev symptomerne som kulde, hovedpine, stærk udtalt træthed, smerter ved synkningen samt høj feber og senere i forløbet med lændesmerter, bronchitis, diarre og næseblod. Hvad var årsagen til sygdommen Den spanske Syge og dens udbredelse? 2008 Pigen i barnevognen Karl Hansen Da Karl Hansens far døde i 1918 af vattersot, forandrede det familiens liv totalt, da nu moderen skulle forsørge de 4 børn alene, hvilket hun klarede trods det at hun selv blev angrebet hårdt af den spanske syge, hvoraf flere naboer og familiemedlemmer døde Tidssvarende møbler til Skovsgaard 1890 Kirsten Rykind-Eriksen Skovsgaard på Langeland fik fra opført en ny hovedbygning i to etager med kælder og loft. Ejeren Hans

15 Lauritzen Møller ( ) og hustru Jeppa Hastrup ( ) skulle nu have møbleret de 21 værelser, hvilket tog ca. 1 år. Det anerkendte københavnske møbeletablissement Severin & Andreas Jensen fik til opgave at indrette og levere møblementet, som Ellen Fuglede ( ) beholdt og som i dag står samlet på 2. etage og venter på istandsættelse En fremmed kommer til byen Niels Blichfeld Den 27. oktober 1975 flyttede Niels Blichfeld til Rudkøbing. Han var da blevet ansat som journalist på redaktionen på Langelands Avis på adr. Ørstedsgade 18, hvilket job bød på mange pudsige små og store oplevelser ved at følge livets gang på avisen og på øen Barndommens land Skjold Christensen Barndommens land - Strynø, som forfatteren (født i 1947) selv erindrer sin opvækst og senere sin skolegang i Strynø skole (bygget i 1905) Noget om dialekter og kulturforskelle på Langeland Christian Bødker Betragtninger af forskelle på Langelands befolknings væremåde, deres små særheder og sprog, især dialekterne, som stadig holdes mere eller mindre i hævd. Christian Bødker er født i Erindringer fra mit liv Hans Peter Larsen Den 28. oktober 1901 blev Hans Peter Larsen født i huset på Emmerbøllevej 12 som nr. 8 i en børneflok på 13, hvoraf kun de 7 overlevede. Faderen var fra Longelse og moderen kom fra Sverige. Der var også der stor fattigdom i hjemmet, så det var en opvækst med hårdt arbejde og en streng barsk opdragelse. Han blev konfirmeret i Bøstrup Kirke den 3. oktober 1915, hvorefter han som 14-årig blev sendt ud at tjene, først på Rudkøbing Dampvaskeri, senere hos Aksel Larsen, Ennebølle og hos Anders Hansen, Kroghgaarden, hvor han blev behandlet utroligt usselt, og hvor han samtidig også blev ramt af den spanske syge. Efter at have fået ny plads på Dalmosegaard, rejste han som 18-årig med glæde til Kalundborg En græker i Nørre Longelse Jan Zahle På Longelse kirkegård finder Jan Zahle et ældre gravmæle med indskriften: Juliane Marie v. Rosenørn - født v. Schack. Hvorfor ligger denne adelsfrue begravet i Longelse under et gravmæle, hugget af en elev af Thorvaldsen? Ja, læs selv og få oveni nøje

16 beskrivelse af udsmykninger på mange andre spændende og smukke gravmæler Til fodboldkamp i Snøde Henrik Jespersen Sporten fodbold blev først introduceret på Langeland efter Første Verdenskrig! Læs her hvorledes alle drenges yndlingssport herefter stærkt udviklede sig på Langeland, begyndende i 1918 med at Christian Petersen, Navnegården fik foræret en fodbold af sin far i fødselsdagsgave.

17 Årgang Titel Forfatter Stikord vedr. indhold 2009 Gift med sin hobby manden bag Byarkivet, Chr. Kiilsgaard Else Wolsgård 2009 Skolegang i Stoense gl. skole Peter Kristiansen Fortalt til Jonna Jespersen 2009 Filetkone på Bagenkop filetfabrik i halvfjerdserne Kirsten Nielsen 2009 De stjal min identitet Interview med Nada Hajdarovic af Else Wolsgård 2009 Gustav Drøhse og Rudkøbings korte motorskibsæra Ole Mortensøn Peter Christian Kiilsgaard blev født i Hammel den 29. oktober Han etablerede sig i 1921 med en tandlægepraksis i Rudkøbing. Han var meget historisk interesseret og denne hobby førte til at han i anledning af Rudkøbings 650 års jubilæum som købstad mente at der i høj grad var behov for en opdatering af den seneste skriftlige historiske beretning om Rudkøbing, hvorefter han gennemgik de lokale aviser fra 1850 til Tanken om at oprette et egentlig byarkiv tog form og 1943 blev året, hvor det blev officielt oprettet. Dette arkiv blev hans livsværk, og på 80-årsdagen i 1969 fik han den ære at få en vej opkaldt efter sig: Chr. Kiilsgaards Vej. Peter Kristiansens forældre bosatte sig i 1930 i et lille husmandssted i Stoense mose, nu Skattebøllevej 10. Herfra begyndte Peter sin skoletid som 5-årig, først i pogeskole og senere i Stoense skole, hvorfra han husker mange episoder. I 1956 blev der bygget ny skole i Snøde og den gamle skole på bakken blev bibliotek. Nu huser den Nordlangelands Lokalhistoriske Arkiv. Da Kirsten Nielsen kunne tænke sig at komme ud på arbejdsmarkedet igen var den eneste mulighed i Bagenkop filetfabrikken, og her startede hun så i 1973 som filetkone, et til tider barsk job, både arbejdsmæssigt og kollegialt. 20. oktober 1993 kom fortælleren og hendes familie til Center Holmegård fra det krigshærgede ex-jugoslavien, hvor krigen med serberne begyndte i april 1992 og i marts med kroaterne. Efter ubeskrivelige rædsler og drab på familiemedlemmer lykkedes det familien at flygte den 19. oktober til Danmark. At Rudkøbing i 1960-erne og 1970-erne havde en driftig søfartsperiode skyldes især skibsmægler Gustav Drøhse (f. 14. dec i Rudkøbing). Han blev i 1956 beskikket som skibsmægler og familien havde bopæl på hjørnet af Bellevue og Strandbakken. Den første mæglerstilling i byen blev oprettet i Der var stor aktivitet i årenes løb på havnen indtil Langelandsbroen blev åbnet i 1962 og

18 2009 Fra Langeland til Long Island Hans Just Rasmussen, Oversat og bearbejdet af Else Wolsgård 2009 Et godt liv som keramiker i Bagenkop Ulla Pedersen Svendborgsundbroen i 1966, hvad der måske var årsagen til at Drøhse gik ind i rederivirksomhed. Efter afvikling af færgeruten Vemmenæs - Rudkøbing i 1963 kæmpede Drøhse energisk for at genåbne den gamle færgerute Bagenkop - Kiel og det lykkedes med rederiet L.P. Weidemann og Sønner, så en ny færge M/F Langeland blev indsat på ruten 1. maj 1965 og blev en succes. Efter et meget aktivt liv fik tab og vanskeligheder Gustav Drøhse til at lukke i 1982, hvorefter han flyttede sin virksomhed til Gråsten og et punktum var sat for Rudkøbings motorskibsæra. Gustav Drøhse døde i Hans Rasmussen blev født i 1862 som søn af mølleren på Longelse Sønderskov Mølle. I 1872 udvandrede faderen til USA og året efter fulgte moderen, Hans og 4 søskende efter. Hans erindringer er nedskrevet i 1937 og denne medrivende læsning er et uddrag deraf. Ulla-keramik er hele tre ting på én gang: en person, en virksomhed og en institution. En indfødt langelænder, der med et lyst syn på tilværelsen har haft mange oplevelser efter i 1968 at have åbnet keramikværksted på Dæmningen i Bagenkop Sejlads på en træskostøvle Karl Hansen Karl Hansen, der nu er blevet 100 år, har ikke mistet glæden ved at fortælle om sine oplevelser, da han som ung i var på søen, hvor der dengang herskede ganske andre forhold end vi i dag kan forestille os, at nogen kan klare og tilmed overleve med primitive midler Rudkøbing bevaring og udvikling Niels Lindberg Danmarks købstæder blev grundlagt i det snævre tidsrum mellem 1050 og 1225, Rudkøbing er en af disse købstæder, meget velbevaret trods dens historie rækker mere end 700 år tilbage i tiden, et bevaringsværdigt kulturmonument, som man skal værne om. Vi følger en beskrivelse af byens udseende gennem tiderne På Langeland under besættelsen Preben Karlejerg Preben Karlebjerg husker den 9. april 1940, hvor det gik op for ham at besættelsen også omfattede Danmark og at hverdagen på mange måder blev forandret, også her på Langeland. Rationeringer blev indført, erstatningsvarer blev fremstillet, selv tobak, og i 1942 skulle man indkvartere og bespise nogle tyskere og russiske krigsfanger, der havde til opgave at nedgrave telefonkabler fra fortet ved Søndenbro til en observationspost på bakken bag

19 Oldenbjerggård ved Tullebølle. Overflyvninger var der mange af, og det skete at nogle ramte fly vendte om og kastede lasten af bomber, hvoraf nogle af disse faldt over Langeland. Efter at have hørt i radioen om Hitlers død, stod fortælleren den 4. maj 1945 om formiddagen på toppen af Karlebjerg og så flydedokken med krigsfanger strande udfor Påøgård. En fransk soldat blev begravet på Lindelse kirkegård og i 1993 fandtes graven stadig.

20 Årgang Titel Forfatter Stikord vedr. indhold 2010 Immigranter i Tullebølle 1962 Ib Georg Jensen Forfatteren har boet i Holland fra 1957 til Lejede ved tilflytningen til Langeland Bjerreby Møllegaard af proprietær Andersen på Bjerrebygaard, men flyttede senere til Skorstensfejerens hus på hjørnet ved Klausebøllevej, hvorefter huset blev kaldt Pottemagerhuset da forfatteren etablerede sit keramiske værksted og Hans kone Merry indrettede Kunst og Gavebod. Merry døde i 2004 og Ib Georg Jensen bor nu i lejlighed i Borgerstiftelsen i Ørstedsgade Rejsen til Australien Rasmus Hansen Beretningen består af uddrag af de breve, Hans Rasmussen sendte hjem -hovedsagelig omhandlende selve rejsen til Australien, som han (som 27-årig) tillige med sin broder Christian begyndte fra deres hjem i Tryggelev den 12. marts 1857 og indtil han i 1875 rejser hjem til Danmark med sin familie Kirkegårdens metafysiske dimension Knud Pedersen Som forhenværende gravermedhjælper ved Magleby kirkegård har forfatteren gjort sig mange tanker om, hvad kirkegårdens udseende og velplejethed betyder for den besøgendes fornemmelse af levende nærvær i selskab med de døde. Magleby Kirkegård har været i brug siden slutningen af det 12. århundrede, altså i over 8oo år. Den mindste kirkeklokke er fra 1511 og fylder altså 500 år den 31. marts I 2007 blev der installeret automatisk klokkeringning Min mors lysbilleder Claus Schou På baggrund af en række gamle fotos erindrer forfatteren situationer og arbejdsgange fra sin barndom på en gård i Kædeby Haver. Læseren indvies i maskinernes anvendelse, hvilke afgrøder man dyrkede og samtidig perspektiveres forskellene på dengang og nu, hvad angår økonomi, dyrevelfærd og hensynet til naturen Visit i Solkongens kolonihave Godtfred Leth Jensen Forfatteren beskriver den store oplevelse det var, da han den 9. juli 1928 foretog en flyrejse fra Kastrup til Paris, hvilket dengang ikke var en helt almindelig foreteelse. Efter at have besøgt mange af seværdighederne i Paris i graders varme, gik turen atter tilbage til Danmark, denne gang ad søvejen Dunkerque-Esbjerg med damperen Primula Broløkke Helle Ravn Broløkke ligger i Magleby Sogn, hvor den nuværende ejendom blev opført i 1758, men

MINE LANGELANDSKE RØDDER. af Arne Navne

MINE LANGELANDSKE RØDDER. af Arne Navne MINE LANGELANDSKE RØDDER af Arne Navne Mine langelandske rødder Slægtsbog hovedsalig med langelandske personer Proband og forfatter Arne Navne Forsiden: Svalebølle Mølle var en af de første møller, som

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Pensionaterne i og omkring Lohals. De mindre pensionater:

Pensionaterne i og omkring Lohals. De mindre pensionater: Pensionaterne i og omkring Lohals Begyndende med de små private pensionater for godt 100 år siden, bliver Lohals efterhånden et kendt feriested. Foruden de små pensionater kommer der ved århundredeskiftet

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 1 2 3 Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 Lokalhistorisk forening kan i år udsende vores 4. årbog. Denne gang handler den om Sdr. Tranders, idet vi har modtaget to manuskripter. Det

Læs mere

Inger Thornholm. MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den

Inger Thornholm. MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den Inger Thornholm MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den side 2 Valby, 18/8-1976. Kære Gunhild Din moder bad mig skrive, hvad jeg ved om min familie så langt tilbage, jeg kan huske. Meget af det, jeg her

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE-10. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND ISBN 87-87042-02-9 ISSN 0084-7976 Udgivel af BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND 1996 Redaktion: Ann Vibeke

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Knivholt - folkets herregård 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Jubilæumsmagasin Udgivet af den selvejende institution Knivholt Hovedgård

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Syn for Sogn 2009 Lokalhistorier fra Silkeborgegnen Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv og forfatterne Redaktion: Bente Rytter Peter Mouritsen

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Syn for Sogn 2011 Lokalhistorier fra Silkeborgegnen Silkeborg Arkiv og forfatterne Redaktion: Bent Thor Rita Nielsen Teddy Greibe Peter Mouritsen Lis Thavlov

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0 I S B N 978-87-02-07161-0 9 77683_om_historie 8.indd 1 788702 071610 8 HISTORIE HISTORIE ê 8 ê Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL 7/29/09 8:41:35

Læs mere

Byvandring i Nordby s historie

Byvandring i Nordby s historie Byvandring i Nordby s historie 1 2 1. Færgeri I 1793 får kroholder og storkøbmand, Niels Jacobsen, som den første, kgl. bevilling til at besørge Færgeløbet. Bevillingen fastsætter færgetakster og pålægger

Læs mere

Gurli Kraghs aner. Hovedsalig fra Sjælland og Sydvestlolland med en gren af slægten KRAGH fra København. Proband Gurli Kragh

Gurli Kraghs aner. Hovedsalig fra Sjælland og Sydvestlolland med en gren af slægten KRAGH fra København. Proband Gurli Kragh Gurli Kraghs aner Hovedsalig fra Sjælland og Sydvestlolland med en gren af slægten KRAGH fra København Proband Gurli Kragh Gurli Kraghs aner Hovedsalig fra Sjælland og Sydvestlolland med en gren af Slægten

Læs mere

Dagmar og Villy Rolsted's Liv

Dagmar og Villy Rolsted's Liv Dagmar og Villy Rolsted's Liv Af Richardt Rolsted. 1 Skrevet af Richardt Rolsted i 2011 og revideret i 2012. 2 Forord. Denne udgave er en forkortet erindringsudgave om mine forældres liv. Formålet, eller

Læs mere

Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy

Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy SYDTHY ÅRBOG 2011 1 Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy Redaktionsudvalg: Eigil T. Andersen, Ullerupvej 5, 7760 Hurup, tlf. 97 95 31 65 E-mail: eigil.andersen@karby.dk Poul Martin Kjær, Valmuevej

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1 Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1999. Det fjerde skrift om Brund i serien Lokalhistoriske

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 Indhold Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg

Læs mere

Holstebro kirkegårde. en kulturhistorisk guide 2013

Holstebro kirkegårde. en kulturhistorisk guide 2013 Holstebro kirkegårde en kulturhistorisk guide 2013 Udgivet af kirkegårdsbestyrelsen for Holstebro Kirkegårde og Holstebro Museumsforening Tekst og billeder: Museumsinspektør Esben Graugaard og kirkegårdsleder

Læs mere

Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003

Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003 Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003 Rapport til Kulturarvsstyrelsen om undersøgelsesresultaterne. Lemvig Museum februar 2004 Af Mette Lund Andersen. Indhold: Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003...2

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

Elling by og dens beboere i 1930 erne

Elling by og dens beboere i 1930 erne Elling by og dens beboere i 1930 erne - som jeg husker Af Peter Ussing Vore dages Elling er en stor landsby og må vel nærmest betragtes som en soveby for Frederikshavn. Det er en udvikling, der kom i gang

Læs mere

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014 Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Yderst i Hvidovre-på grænsen til Brøndby af Jens Fr. Jørgensen Side 4 Abe Erik fortæller af Jens Fr. Jørgensen Side 6 Soldaterforeningens svanesang

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet.

Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet. LETHRICA ÅRGANG 8, NR. 16 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2013 Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet. I DETTE NUMMER:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Bilag til det foregående:

Indholdsfortegnelse: Bilag til det foregående: 1 2 Interviewer og pennefører Johan Peter Aakjær Ravn. Korrektur fr. Birthe Andreasen. Forsidedesign Mogens Skov Jeppesen. Forside tegnet og farvelagt af Klaus Roos. Forord Niels Mikkelsen. Skrevet i Times

Læs mere