Titel Forfatter Stikord vedr. indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel Forfatter Stikord vedr. indhold"

Transkript

1 Årgang Titel Forfatter Stikord vedr. indhold 2002 Forliset julenat 1923 Otto Nielsen Skibet Verner af Svendborg forlist Gæstgivergården i Lohals Tessa Clausen Gården var beliggende hvor Lohals Plejehjem havde parkeringsplads. N.J. Flindt købte gården i 1895 efter brand. Senere Lohals Badehotel. Biograf i en fløj En vandring i Tranekær Slotspark Mona Kristensen Vandring i parken med Galgebakken, og div. historier om henrettelser på Langeland Prygleaffæren fra Tranekær 1915 Trille Raagaard Redaktør Carl Madsen, Social-demokraten tog affære ved uretfærdig behandling af fattige arbejdere Godsejer-søfart Ole Mortensøn Skibsredere på Langeland. Varetransport og handel i ud- og indland i tallet Fra mine Erindringers Skitsebog Jens Mollerup Kunstneren Iver Tidemand Rohde, f. i Magleby Sogn d. 4. sept En Rudkøbingdreng og hans båd Henning Merrild Nielsen Jollen Lizzen s byggeri i 1939, samt ejerens ture og oplevelser i mange år Lindelse Præstegård Børge Sander Beskrivelse af præstegårdens udseende fra 1600 og op gennem tiderne, herunder brandskader m.m Kvinden i isolationscellen Claus Schou Ane Schmidt f. i Marstal d. 30.april 1815 påsatte ild i isolationscellen i tugthuset. Retssag og straf. Beskrivelse af hendes liv i fattigdom og kriminalitet i hendes ægteskaber, hvor druk og opsætsighed mod andre i anstalten var hverdag, Flugten fra fællesarbejdsanstalten. Døde d. 31. oktober 1892, 78 år gammel, begravet på Humble Kirkegård Fiskerierhvervet i Bagenkop i tallet Preben Theodorsen Beskrivelse af opsætning af bundgarnspæle, fiskeri med garn og vedligeholdelse af disse. Fiskeri med skovlvod og kroge. Filetfabrik bygges sidst i 40-erne. Fiskemelsfabrik bygges i 1951 ved Klisebjerg, solgtes igen i Ekkolod på markedet ca hvor også radiosendere blev taget i brug, samt nylonnet blev opfundet til trawl, garn, linegods, tov osv. I 1950-erne begyndtes laksefiskeriet med kroge ved Polen og Østersøen, ofte med for små både og deraf ulykker til følge. Fællesmarkedet i 1972 med plagsomme kvoter. Fremskridt i 70-erne med radar og andet udstyr De travle arbejdsløse på Strynø Oluf Unnerup Faglig arbejderbevægelse spirer på Strynø i året

2 Årgang Titel Forfatter Stikord vedr. indhold 2003 Langeland -Trankebar Viggo Knudsen Fæstningen Dansborg. Handelsstation Trankebar i Sydindien i Foreningen Trankebar. Stiftet i Lohals Krogen en kanonbådshavn Elsa Nielsen Tessa Clausen Napoleonskrigen. ( ) Kanonbådsflåde. Bemandingslister Lohals Havn bygget En gård i Kædeby Claus Schou Fæstegårdsmænd i Kædeby i slutningen af 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet. Hjortholm. Humble Kirke 2003 Kampen for det daglige brød - på Rudkøbing havn Trille Raagaard Bendix Hansen, Paaøgaard, f.1867 Langelands Frøavlskompagni Dampmøllen på Rue Villa Møllen. Arbejdsmændenes Fagforening 1897, 1900 og Sankt Bendts Kapel i Rudkøbing Walter Dalland Romersk-Katolsk Kirke, Brogade 14 Bygget i Bygmester pastor Peter Schindler Drageblod, kinin og bævergejl - på besøg i apotekets gemmer 2003 Erindringer fra Rudkøbing Apotek Thyra Rasmussen v/ Henning Merrild 2003 Erindringer fra et langt liv Else Christensen fortalt til Mona Kristensen Ole Mortensøn Lille apoteksmuseum - åbnet i Apoteket åbnet i 1705 af Gotfried Becker. H.C.Ørsted og Anders Sandøe blev født på Rudkøbing Apotek i 1777 og 1778 sønner af apoteker Søren Ørsted. Defektriceelev på Rudkøbing Apotek Apoteker Chr. Bauer, søn af A.F. Bauer gift med Marie Bay fra Strandgaarden. Chr. Bauer gift med Mimi Andersen fra Søvertorp. En skildring af hverdag og andre begivenheder i Else Christensens liv. (f. 1903) 2003 Strynøs lille Ramsherred Jens Bech Stræde beboet i 1900-tallet af øens simpleste og fattigste såkaldt rabarberkvarter 2003 En dansk-amerikaner på besøg på Langeland 1935 Lilli Holm Marcus Lee Hansen f. 8/ Besøgt Langeland (Snøde) i 1935 for at finde sine rødder S/S Bagenkop Preben Theodorsen A/S Dampskibsselskabet Marstal af Ejer af S/S Bagenkop. Sejlads med passagerer, fisk, ost, smør og kød til Tyskland Højskolen i Magleby Jens Schrøder Langelands Folkehøjskole Langelands Kunsthøjskole Magleby Efterskole - efterskole for normalt begavede læsesvage elever , blev først en realitet efter første verdenskrig.

3

4 Årgang Titel Forfatter Stikord vedr. indhold 2004 Årets gang på Gundersgården Else Wolsgård Anna Christensen, f. i 1880 i Thorøhuse ved Assens. Blev som nyforlovet ansat på Gundersgården i Lejbølle på Langeland, hvor man igennem brevene til hendes Christian i Jylland følger den daglige arbejdsgang samt forholdene på gården i det år hvor hun var der inden sit giftermål En driftig møller på Langeland Carsten Weeke Efter at forfatteren arvede et skab indeholdende breve efter sin farmor, der var født i Grønnegade 5, sammenfattes en familiehistorie på grundlag af møller Hans Christian Rafn s ( ) brevveksling med sin far Niels Rafn ( ) og en dagbog ført fra Efter sit giftermål køber og flytter H.C. Rafn til Snøde Mølle i 1880, som han ejer i 19 år. Der nævnes i historien kendte navne som Constance Henriette Fabritius de Tengnagel fra Vejlegaard, der i 1796 blev gift med major Carl Frederik Steensen de Leth til Egeløkke. I 1819 sælger H.C. Rafn Snøde Mølle og køber Tryggelevgaard. Hans kone Sille dør i 1827, hvorefter han gifter sig med sin husholderske Karen Madsdatter i Han dør som blind i Et arbejdsliv Karl Hansen v/ Claus Schou Artiklen handler om Karl Hansens skolegang, arbejdsliv ved landbruget, som fisker, som sømand og i land igen og slutter efter besættelsen. Karl Hansen blev f Byggeskik på Langeland Helle Ravn I 2002 var temaet for Langelands Museums sommerudstilling bondegård og landbohave og i den forbindelse blev der udført en undersøgelse af den langelandske bygningsudvikling, hvilket i denne artikel bl.a. belyses ud fra seks gårdes historie. ( tallet) 2004 Historien om Anna Erik Nørgaard Fortæller om pigen Anna født i Rudkøbing i 1884, hendes vej videre med anbringelse på et børnehjem på Falster, ophold på husholdningsskole, ansættelse som tjenestepige i København, hvor hun som prostitueret bliver indlagt med kønssygdom på Vestre Hospital, derefter bliver hun idømt fængsel og senere tvangsarbejde, hvor hun som 21-årig drømmer om et

5 2004 Fra skoledreng til organisator og skribent Trille Raagaard nyt liv i Amerika. Også på Langeland florerede utugten, så her får vi lidt indsigt i disse pigers problematiske tilværelse. Fagbevægelse starter i Danmark sidst i 1800-tallet først i 19oo-tallet stiftedes den første landarbejderforening på Langeland, det skete i Tryggelev, hvor den første formand hed Jens Baltzer (født d. 14.april 1884 i Fodslette) hvis liv vi følger til hans død 11. januar P. Munch og Langeland Walther Dalland Peter Munch blev født 25. juli 1870 på Mors. Han var opstillet til folketinget for Det radikale Venstre på Langeland fra 1906 til (Indenrigsminister 1909, Forsvarsminister og Udenrigsminister ) Vi ser nærmere på hans forhold til vælgerne på Langeland 1905 og Fra Kongens by Fredericia til det radikale Langeland Oluf Unnerup Oluf Unnerups barndom, læretid og deltagelse i illegalt arbejde. Blev i 1943 arresteret af Gestapo og efterfølgende ført til tysk koncentrationslejr. Vendte i 1947 tilbage til Langeland med sin kone Karen Tolder på Strynø Karl Rubæk Biografi i anledning af 100 året for oprettelse af toldkontrol på Strynø. Fortællerens farfar Hans Rubæk Hansen ( ) og hans kone Catrine (gift i 1898) levede et beskedent og stilfærdigt liv på Strynø, hvor HRH fik job som toldfunktionær i Catrine dør i 1960, 83 år gammel, parret fik i alt 8 børn. Dels fortalte han meget om sit liv til sine efterkommere og dels efterlod han en del skriftligt materiale og en masse dokumenter og breve, der gør denne biografi mulig. Hans Rubæk Hansens far Claus Rubæk Hansen har lavet treskibsmodeller, den ene Strynø hænger i Strynø Kirke.

6 Årgang Titel Forfatter Stikord vedr. indhold 2005 Den virksomme Blom Om toldere og ulovligt brændevinsbrænderi i årene Fra min tid på motorfabrikken Danmark Holger Munchaus Petersen Regner Jørgensen Af toldvæsenets personale i Rudkøbing nævnes følgende navne: told- og konsumtionsinspektør Bartholt Christian Hø, told- og konsumtionskasserer Peter Krohn, strandkontrollør Hans Mogensen. Følgende personer er benævnt med titlen told- og konsumtionsunderbetjente: Carl Gotfred Beyer, Ludvig Gotfred Bøgh, Anders Dam Egholm, Peter Lindegaard Hansen, Martin Hviid, Johannes Madsen, Oluf Meyer, Niels Chr. Mygind, Christian Theodor Müller, Morten Olsen, Hans Paulsen, Peer Paulsen, Frederik Petersen, Jørgen Saabye, Johan Jacob Schmalfeld, Peter Semberg, Henrik Spechmann, Lars Svane, Johan Peter Voigt, Jørgen Weidemann, Hr. Thage, Hans Rasmussen Der beskrives flere eksempler på hvilke arbejdsopgaver disse personer kunne blive udsat for i deres tjeneste. Motorfabrikken Danmark blev startet i Ahlefeldtsgade i Rudkøbing i Fabrikkens hovedaktionær var købmand, skibsreder og konsul Alfred Nielsen. Forfatteren, hvis fader var lærer, er opvokset i Illebølle, kom i lære på motorfabrikken fra 1941 til Værkfører på fabrikken var A.C. Olsen, han overtog fabrikken i 1953 og var fortsat leder til sin død, hvorefter fabrikken lukkede som motorfabrik i A.C. Olsen ejede desuden en købmandsbutik på Jens Winthers Vej Røde Kro. Andre ansatte der nævnes er Valdemar Hansen og Peter Skov Så meget jeg gerne ville Jørgen Feder Rudkøbingenseren Frederik Madsens forfatterskab og forbindelse med Martin Andersen Nexø. Frederik Madsen blev født i Rudkøbing d. 3. maj 1897 og døde i sept år gammel - efter at være plaget af sygdom siden barndommen. Han var søn af Hanne og malermester Carl Madsen og ud af en børneflok på Rudkøbing Asyl for smaabørn Doris Rasmussen Asylets giver, Hans Carl Sager, blev født i Thisted d. 21/4 1808, blev i 1840

7 gift med Therese Wilhelmine Hvidt og fik i 1849 stilling som byfoged i Rudkøbing og herredsfoged over Langelands Nørre og Sønder Herreder. Både ham og hustruen havde stor interesse i fattige og forsømte børn, og da ægteparret var barnløst og gerne ville hjælpe, har det måske udmøntet i ideen om at oprette et asyl, hvilket skete i Hans vision var at få anlagt en park på jorden bag Asylet - nuværende adr. Ramsherred 66, Han købte ejendommen i 1857, parken blev en realitet i 1884 og en spadseresti Sagers Alle blev opkaldt efter ham. Asylet lukkede i Feberens tid Claus Schou Man mente at de første tegn på den værste koldfeberperiode i Danmark i 1800-tallet stammede fra Sydlangeland efter at sygdommen havde hærget i Tysklands og Hollands kystegne. I 1880 påvistes det at sygdommen var forårsaget af parasitter, overført ved stik af en bestemt slags myg. Sygdommen bredte sig efterhånden til flere landsdele. På Lolland og Falster var man ligesom på Langeland dobbelt ramt, da stormfloden i 1872 gav store oversvømmelser tilligemed. Efter 1. verdenskrig var sygdommen stort set forsvundet i Danmark Tørv Karl Hansen Fortællerens første erindring om tørv stammer fra 1918 fra hans barndomshjem. I 1941 fik han selv arbejde i Humble Rene og senere andre steder med at grave tørv og han beskriver denne arbejdsproces levende år med Tickon Alfio Bonnano Alfio Bonnano kom til Langeland i 1971, købte hus i 1973 og flyttede hertil fra Rom. I 1990-erne var han ophavsmand til mange kunst- og kulturarrangementer, som de lokale bakkede interesseret op om, og da han i mange år havde haft en drøm om kunst i naturen gik den i 1990 i opfyldelse ved samarbejde med en masse andre kunstnere i form af Tickon i Tranekær Slotspark., som blev starten til en lang række kunstværker rundt omkring, som er kendt i vide kredse, både i Danmark og i udlandet Spodsbjerg Strand Steffen Hartby Forfatteren beskriver udviklingen i Spodsbjerg by, færgehavn og stranden fra 1938, da han som 5-årig begyndte at komme til Spodsbjerg, hvor hans mor da købte et sommerhus og hvor han

8 selv i 1964 købte et hus i Pederstrup, som han flyttede til som pensionist i 1993.

9 Årgang Titel Forfatter Stikord vedr. indhold 2006 Lærling hos Uhrskov Jørgen Jensen Forfatteren begyndte sin læretid d. 1. februar 1961 hos Astrid og Ejvind Uhrskov Petersen, som havde nedsat sig som radioforhandler i 1929 på Nørrebro og senere i Østergade 55. De andre ansatte var Søren Skadborg, Bernt Christensen og Arne Navne. Forretningen blev i 1969 overdraget til Søren Skadborg. Ejvind Uhrskov døde i 1979 og hans kone Astrid i Sømanden der forsvandt Karl-Johan Rubæk Anders Clausen Andersen blev født på Strynø i 1866 og døde 10. april 1904 ved en drukneulykke i San Franciscos havn, han var bror til forfatterens morfar og gennem breve, opbevaret på Kærvej 13 på Strynø, følger vi Anders Clausen Andersens skæbne i et bredere perspektiv Skovfolk i Tranekær H. Staun H. Staun flyttede i 1951 til Åsøvej med sin kone og lille søn. Han var da blevet ansat som assistent og senere som skovrider i et stort skovbrug ejet af lensgreve K.B. Ahlefeldt-Laurvig og ledet af skovrider E. St. Fløytrup. På Hou fungerede skovfoged R. Voergaard, i skovene vest for landevejen i Tranekær var ansat skovfoged Aksel Wognsen, og den anden skovfoged i Tranekærområdet hed Niels Peter Larsen, mens skovfoged H. J. Hansen virkede på Midt- og Sydlangeland. Vi følger årstidernes skiftende og ofte hårde arbejdsopgaver i skovbruget Posttyven - 15-årig hænger sig i arrest Doris Rasmussen Vi følger drengen Niels Jensen Madsen f. i 1837 i Fæbæk til han i april 1853 bliver arresteret, da han som brevbærer blev anklaget for at have læst og beholdt nogle breve, hvorefter han hængte sig i arresten De lyse nætters tid Bente Saxtorff Forfatterens barndomserindringer fra 1930-erne i hjemmet i Snøde med 3 andre søskende. I 1938 fik de en ekstra søster, nemlig pastor Olsens datter, idet pastoren med familie flyttede ind i præstegården ved siden af. Faderen Oluf var urmager og havde tidligere haft forretning på Torvet i Rudkøbing Da vi byggede broen Elo Jørgensen Forfatteren - f i Østergade - læste og bestod eksamen som civilingeniør i 1950 i København. Blev i 1952 ansat ved Monberg & Thorsen, og havnede, efter at have afsluttet adskillige broprojekter bl.a. i Sverige, atter på Langeland som broingeniør, da Langelandsbroen skulle opføres. Broen stod færdig i Flydedokken ved Påø Nous sommes Else Wolsgård En førstehåndsberetning fra en fransk krigsfange om bord på flydedokken, der strandede ved Påø den 4. maj 1945, skrevet af Camille Badie. Efter

10 umenneskelige og frygtelige begivenheder vendte han efter 6 år hjem til familien Et blandet handelsgartneri Tessa Clausen Læseren følger 3 generationer af gartnere i Stoense fra 1890-erne til 1960-erne. Vi starter hos gartner Hans Peter Johansen i 1891, hvor han bliver gift med Hedvig Hansen og sammen fik de 3 børn Leonar, Thyra og Alvilda. Sønnen Leonar overtager i 1918 ejendommen, bliver gift med Kala og får 2 børn, Thorkild og Ragnhild. Det gamle gartneri blev solgt og familien bygger i nyt hus på Klokkebanke 2 og etablerer ved tilkøb af yderligere jord her nyt gartneri. Fra 1933 drev Kala desuden pensionat i et anneks. Gartneriet blev i 1975 solgt til skoleinspektør Finn Bjerregaard Olsen og alle drivhuse blev nedrevet. Hans søn Thorkild købte senere gartneriet på Tom Knudsensvej 33 i Lohals af Olsen, dette drev han i årene fra 1948 til Missionshusene i Snøde Hans i Krogen Lilli Holm Hans Hansen blev født i Snøde d. 29. sept. 1855, var den femte af en søskendeflok på 7 og døde 3. aug som ungkarl. Han vendte hjem og overtog gården sammen med sine søstre da forældrene blev gamle efter at han som ung var draget sydpå som naver. I 1890-erne blev der afholdt missionsmøder på gården og senere byggede han for egne midler og søstres hjælp et missionshus, som blev indviet i 1900, og hvor der i de første mange år var møde hver søndag aften samt søndagsskole for børn. Blev ved det første menighedsrådsvalg i 1903 valgt som en af de første. Han blev i 1910 en af 13 lægmænd i bestyrelsen i Dansk Kirkefond. Desuden var han medlem af sognerådet i flere perioder, valgt af venstre samt i mejeriets bestyrelse. I 1920 byggede han Danmarks mindste missionshus i Hesselbjerg, som mest blev brugt til søndagsskole for børn i omegnen der. Huset blev i 1966 afhændet og siden brugt som sommerhus, hvilket også skete med det første hus i 1988 efter at der i 1980 var blevet fejret 80-års jubilæum En lystsejlads til Kiel Nielsen Illebølle En tragikomisk fortælling af den langelandske lærer og skribent Nielsen Illebølle ( ) om en lystsejlads til Kiel på en overfyldt damper, hvor kaptajnen håber at folk fortryder på grund af stormvejret, så han let tjener pengene på de solgte billetter. Han sejler ud med skibet og da folk er dygtigt søsyge og forlanger at han vender om, godter han sig, men de søstærke forlanger turen gennemført.

11 Imens tager afhopperne på en fornøjelig visit på gæstgivergården inden turen atter går hjem til konerne, som så har moret sig under deres fravær.

12 Årgang Titel Forfatter Stikord vedr. indhold 2007 Hvad øjet ser Langelandsbanens sidste maskinlærling Poul Ullitz Jensen d. 1. april 1953 gik Poul Ullitz Jensen i lære som maskinlærling på Langelandsbanens Maskinværksted. Læretiden var 4 år. En levende beskrivelse fører os igennem værkstedsforhold, arbejdsgange, lønforhold, fagforeningsorganisering, lærlingepligter. Oplæringen var meget alsidig og foregik i alle de tilknyttede værksteder, samt på Teknisk Skole i Ahlefeldtsgade Vedligeholdelse af Rudkøbing Station (nu Byhistorisk Arkiv, hvor indretningen næsten er uforandret fra dengang *) og landstationerne hørte også med. *I stueetagen på Rudkøbing Station var der kontorer og en restaurant drevet af fru Jensen og i de øverste etager var der lejligheder og værelser Folkekunst på Langeland Helle Ravn Ja, hvad er folkekunst egentlig? Forfatteren beskriver en masse eksempler herpå (fra ca til i dag). Nogle af disse ting er egnsbestemte, ligesom folkekunsten jo også har forandret sig gennem tiderne Da byplanlægningen kom til Rudkøbing Peter Dragsbo Peter Dragsbo gennemførte i 2007 forskningsprojektet: Byplan, bebyggelse og kvarterdannelse i danske byer for at skrive de danske provinsbyforstæders historie. Rudkøbing blev et af eksemplerne. Forfatteren fører os på en spændende byvandring gennem Rudkøbings gader og beskriver gadernes udseende og navnebetegnelser fra 1800-tallet og op til nuværende status. Mange bygninger huse, villaer, forretningsejendomme m.m. har ændret bybilledet totalt i tidens løb og medens nogle er fjernet helt, er andre blevet opført, og helt nye boligkvarterer er skudt op Sommerferie på Strynø Peter Friis Kristiansen Den fredelige og idylliske ø Strynø danner i forfatterens barndom rammen om hans og hans søskendes ferier hos bedsteforældrene, der boede Husmandsvejen 3. Hans beskrivelse er så levende, at man fornemmer stemningen af sol og sommer, ja man har næsten selv været med Søbadeanstalten Doris Rasmussen Historien om søbadeanstalter og baderum i Rudkøbing går mindst 150 år tilbage i tiden, hvor de bliver omtalt i

13 avisen med jævne mellemrum. Ferdinand Christensen ( ) overtog teglværket på Rue Mark i I 1881 fik han bygget et privat badeanlæg. På et stykke jord ved teglværket anlagde han et lystanlæg med sommerrestaurant, badebroer og badehuse. I 1882 blev badning et tvungent skolefag på de danske drengeskoler, hvorfor man fik indrettet et passende badested til drenge på den søndre havnearm, og først i 1896 resulterede en henvendelse til byrådet i, at der blev åbnet et offentligt badehus til ubemidlede kvinder og pigebørn, placeret nedenfor teglværket, formentlig ved siden af Ferdinand Christensens anlæg. Søbadeanstalten af i dag blev bygget i Fiskerdrengen der blev bager Preben Theodorsen Livet som barn i en fiskerfamilie i 1930-ernes Bagenkop var nøjsomt, men rigt på oplevelser for forfatteren og hans brødre Hans, Egon og Henry + en søster. Preben Theodorsen begyndte skolegangen i 1932 og blev udlært som bager i 1943 midt i besættelsestiden Strandhuset på Hou Elsa Marie Kock Nielsen Og Henry Nielsen Der lå engang på det allerøstligste af Hou, ude ved Østerstrand, et lille hus, der hed Strandhuset, hvor vi følger stedets beboere, deres liv og familieforhold i 1800-tallet Den forbrændte fyrbøder Karl Hansen Forfatteren sejlede fra 1935 til 1937 med damperen Dorthea fra Marstal. En sejlads i 1936 husker han tydeligt p.g.a. en ulykke ombord, hvor fyrbøderen i en brandert var faldet ned i kedeltoppen og var blevet svært forbrændt. Dorthea forliste den

14 Årgang Titel Forfatter Stikord vedr. indhold 2008 Ringen sluttet Else Egenæs ved Sten Jacobsen 2008 Brødre fra Rudkøbing skabte pionærbåden Bianca Ængstelse og Uhygge lå som et knugende Tryk over Alt og Alle Søren Stidsholt Nielsen Claus Schou Else Søgaard blev født d. 6. maj 1910 i Rudkøbing, hvor hendes far H.P. Søgaard havde etableret sig som manufakturhandler d. 7. april 1908 i Østergade Købmandsgården brændte i 1913 og Søgaards forretning blev totalskadet, men blev opført igen og i 1915 åbnedes den nye og større forretning. Familien havde en stor bekendtskabsog vennekreds blandt de andre forretningsdrivende, så livet i byen på den tid beskrives levende indtil familien i 1919 flytter til Korsør. Historien om Bianca 27 er tæt forbundet med to brødre. Den ene er bådebygger Holger Leth Christensen og den anden er konstruktør Svend Aage Leth Christensen. Brødrene startede bådebyggeri på Stige Ø, men Rudkøbing Kommune købte remisen fra den nedlagte Langelandsbane, og her etablerede brødrene et yachtværft. Her blev den første dansktegnede og danskseriefremstillede lystbåd i glasfiber til i , nemlig Bianca 27, som viste sig at være en af sin bådgenerations største salgssucceser. Læge H. Nyborg skrev i marts 1919 om de første sygdomstilfælde på øen og i oktober blussede tilfældene af influenza voldsomt op. Epidemien begyndte i Rudkøbing og Bagenkop og bredte sig over hele øen. Fhv. kredslæge H.H. Brock beskrev symptomerne som kulde, hovedpine, stærk udtalt træthed, smerter ved synkningen samt høj feber og senere i forløbet med lændesmerter, bronchitis, diarre og næseblod. Hvad var årsagen til sygdommen Den spanske Syge og dens udbredelse? 2008 Pigen i barnevognen Karl Hansen Da Karl Hansens far døde i 1918 af vattersot, forandrede det familiens liv totalt, da nu moderen skulle forsørge de 4 børn alene, hvilket hun klarede trods det at hun selv blev angrebet hårdt af den spanske syge, hvoraf flere naboer og familiemedlemmer døde Tidssvarende møbler til Skovsgaard 1890 Kirsten Rykind-Eriksen Skovsgaard på Langeland fik fra opført en ny hovedbygning i to etager med kælder og loft. Ejeren Hans

15 Lauritzen Møller ( ) og hustru Jeppa Hastrup ( ) skulle nu have møbleret de 21 værelser, hvilket tog ca. 1 år. Det anerkendte københavnske møbeletablissement Severin & Andreas Jensen fik til opgave at indrette og levere møblementet, som Ellen Fuglede ( ) beholdt og som i dag står samlet på 2. etage og venter på istandsættelse En fremmed kommer til byen Niels Blichfeld Den 27. oktober 1975 flyttede Niels Blichfeld til Rudkøbing. Han var da blevet ansat som journalist på redaktionen på Langelands Avis på adr. Ørstedsgade 18, hvilket job bød på mange pudsige små og store oplevelser ved at følge livets gang på avisen og på øen Barndommens land Skjold Christensen Barndommens land - Strynø, som forfatteren (født i 1947) selv erindrer sin opvækst og senere sin skolegang i Strynø skole (bygget i 1905) Noget om dialekter og kulturforskelle på Langeland Christian Bødker Betragtninger af forskelle på Langelands befolknings væremåde, deres små særheder og sprog, især dialekterne, som stadig holdes mere eller mindre i hævd. Christian Bødker er født i Erindringer fra mit liv Hans Peter Larsen Den 28. oktober 1901 blev Hans Peter Larsen født i huset på Emmerbøllevej 12 som nr. 8 i en børneflok på 13, hvoraf kun de 7 overlevede. Faderen var fra Longelse og moderen kom fra Sverige. Der var også der stor fattigdom i hjemmet, så det var en opvækst med hårdt arbejde og en streng barsk opdragelse. Han blev konfirmeret i Bøstrup Kirke den 3. oktober 1915, hvorefter han som 14-årig blev sendt ud at tjene, først på Rudkøbing Dampvaskeri, senere hos Aksel Larsen, Ennebølle og hos Anders Hansen, Kroghgaarden, hvor han blev behandlet utroligt usselt, og hvor han samtidig også blev ramt af den spanske syge. Efter at have fået ny plads på Dalmosegaard, rejste han som 18-årig med glæde til Kalundborg En græker i Nørre Longelse Jan Zahle På Longelse kirkegård finder Jan Zahle et ældre gravmæle med indskriften: Juliane Marie v. Rosenørn - født v. Schack. Hvorfor ligger denne adelsfrue begravet i Longelse under et gravmæle, hugget af en elev af Thorvaldsen? Ja, læs selv og få oveni nøje

16 beskrivelse af udsmykninger på mange andre spændende og smukke gravmæler Til fodboldkamp i Snøde Henrik Jespersen Sporten fodbold blev først introduceret på Langeland efter Første Verdenskrig! Læs her hvorledes alle drenges yndlingssport herefter stærkt udviklede sig på Langeland, begyndende i 1918 med at Christian Petersen, Navnegården fik foræret en fodbold af sin far i fødselsdagsgave.

17 Årgang Titel Forfatter Stikord vedr. indhold 2009 Gift med sin hobby manden bag Byarkivet, Chr. Kiilsgaard Else Wolsgård 2009 Skolegang i Stoense gl. skole Peter Kristiansen Fortalt til Jonna Jespersen 2009 Filetkone på Bagenkop filetfabrik i halvfjerdserne Kirsten Nielsen 2009 De stjal min identitet Interview med Nada Hajdarovic af Else Wolsgård 2009 Gustav Drøhse og Rudkøbings korte motorskibsæra Ole Mortensøn Peter Christian Kiilsgaard blev født i Hammel den 29. oktober Han etablerede sig i 1921 med en tandlægepraksis i Rudkøbing. Han var meget historisk interesseret og denne hobby førte til at han i anledning af Rudkøbings 650 års jubilæum som købstad mente at der i høj grad var behov for en opdatering af den seneste skriftlige historiske beretning om Rudkøbing, hvorefter han gennemgik de lokale aviser fra 1850 til Tanken om at oprette et egentlig byarkiv tog form og 1943 blev året, hvor det blev officielt oprettet. Dette arkiv blev hans livsværk, og på 80-årsdagen i 1969 fik han den ære at få en vej opkaldt efter sig: Chr. Kiilsgaards Vej. Peter Kristiansens forældre bosatte sig i 1930 i et lille husmandssted i Stoense mose, nu Skattebøllevej 10. Herfra begyndte Peter sin skoletid som 5-årig, først i pogeskole og senere i Stoense skole, hvorfra han husker mange episoder. I 1956 blev der bygget ny skole i Snøde og den gamle skole på bakken blev bibliotek. Nu huser den Nordlangelands Lokalhistoriske Arkiv. Da Kirsten Nielsen kunne tænke sig at komme ud på arbejdsmarkedet igen var den eneste mulighed i Bagenkop filetfabrikken, og her startede hun så i 1973 som filetkone, et til tider barsk job, både arbejdsmæssigt og kollegialt. 20. oktober 1993 kom fortælleren og hendes familie til Center Holmegård fra det krigshærgede ex-jugoslavien, hvor krigen med serberne begyndte i april 1992 og i marts med kroaterne. Efter ubeskrivelige rædsler og drab på familiemedlemmer lykkedes det familien at flygte den 19. oktober til Danmark. At Rudkøbing i 1960-erne og 1970-erne havde en driftig søfartsperiode skyldes især skibsmægler Gustav Drøhse (f. 14. dec i Rudkøbing). Han blev i 1956 beskikket som skibsmægler og familien havde bopæl på hjørnet af Bellevue og Strandbakken. Den første mæglerstilling i byen blev oprettet i Der var stor aktivitet i årenes løb på havnen indtil Langelandsbroen blev åbnet i 1962 og

18 2009 Fra Langeland til Long Island Hans Just Rasmussen, Oversat og bearbejdet af Else Wolsgård 2009 Et godt liv som keramiker i Bagenkop Ulla Pedersen Svendborgsundbroen i 1966, hvad der måske var årsagen til at Drøhse gik ind i rederivirksomhed. Efter afvikling af færgeruten Vemmenæs - Rudkøbing i 1963 kæmpede Drøhse energisk for at genåbne den gamle færgerute Bagenkop - Kiel og det lykkedes med rederiet L.P. Weidemann og Sønner, så en ny færge M/F Langeland blev indsat på ruten 1. maj 1965 og blev en succes. Efter et meget aktivt liv fik tab og vanskeligheder Gustav Drøhse til at lukke i 1982, hvorefter han flyttede sin virksomhed til Gråsten og et punktum var sat for Rudkøbings motorskibsæra. Gustav Drøhse døde i Hans Rasmussen blev født i 1862 som søn af mølleren på Longelse Sønderskov Mølle. I 1872 udvandrede faderen til USA og året efter fulgte moderen, Hans og 4 søskende efter. Hans erindringer er nedskrevet i 1937 og denne medrivende læsning er et uddrag deraf. Ulla-keramik er hele tre ting på én gang: en person, en virksomhed og en institution. En indfødt langelænder, der med et lyst syn på tilværelsen har haft mange oplevelser efter i 1968 at have åbnet keramikværksted på Dæmningen i Bagenkop Sejlads på en træskostøvle Karl Hansen Karl Hansen, der nu er blevet 100 år, har ikke mistet glæden ved at fortælle om sine oplevelser, da han som ung i var på søen, hvor der dengang herskede ganske andre forhold end vi i dag kan forestille os, at nogen kan klare og tilmed overleve med primitive midler Rudkøbing bevaring og udvikling Niels Lindberg Danmarks købstæder blev grundlagt i det snævre tidsrum mellem 1050 og 1225, Rudkøbing er en af disse købstæder, meget velbevaret trods dens historie rækker mere end 700 år tilbage i tiden, et bevaringsværdigt kulturmonument, som man skal værne om. Vi følger en beskrivelse af byens udseende gennem tiderne På Langeland under besættelsen Preben Karlejerg Preben Karlebjerg husker den 9. april 1940, hvor det gik op for ham at besættelsen også omfattede Danmark og at hverdagen på mange måder blev forandret, også her på Langeland. Rationeringer blev indført, erstatningsvarer blev fremstillet, selv tobak, og i 1942 skulle man indkvartere og bespise nogle tyskere og russiske krigsfanger, der havde til opgave at nedgrave telefonkabler fra fortet ved Søndenbro til en observationspost på bakken bag

19 Oldenbjerggård ved Tullebølle. Overflyvninger var der mange af, og det skete at nogle ramte fly vendte om og kastede lasten af bomber, hvoraf nogle af disse faldt over Langeland. Efter at have hørt i radioen om Hitlers død, stod fortælleren den 4. maj 1945 om formiddagen på toppen af Karlebjerg og så flydedokken med krigsfanger strande udfor Påøgård. En fransk soldat blev begravet på Lindelse kirkegård og i 1993 fandtes graven stadig.

20 Årgang Titel Forfatter Stikord vedr. indhold 2010 Immigranter i Tullebølle 1962 Ib Georg Jensen Forfatteren har boet i Holland fra 1957 til Lejede ved tilflytningen til Langeland Bjerreby Møllegaard af proprietær Andersen på Bjerrebygaard, men flyttede senere til Skorstensfejerens hus på hjørnet ved Klausebøllevej, hvorefter huset blev kaldt Pottemagerhuset da forfatteren etablerede sit keramiske værksted og Hans kone Merry indrettede Kunst og Gavebod. Merry døde i 2004 og Ib Georg Jensen bor nu i lejlighed i Borgerstiftelsen i Ørstedsgade Rejsen til Australien Rasmus Hansen Beretningen består af uddrag af de breve, Hans Rasmussen sendte hjem -hovedsagelig omhandlende selve rejsen til Australien, som han (som 27-årig) tillige med sin broder Christian begyndte fra deres hjem i Tryggelev den 12. marts 1857 og indtil han i 1875 rejser hjem til Danmark med sin familie Kirkegårdens metafysiske dimension Knud Pedersen Som forhenværende gravermedhjælper ved Magleby kirkegård har forfatteren gjort sig mange tanker om, hvad kirkegårdens udseende og velplejethed betyder for den besøgendes fornemmelse af levende nærvær i selskab med de døde. Magleby Kirkegård har været i brug siden slutningen af det 12. århundrede, altså i over 8oo år. Den mindste kirkeklokke er fra 1511 og fylder altså 500 år den 31. marts I 2007 blev der installeret automatisk klokkeringning Min mors lysbilleder Claus Schou På baggrund af en række gamle fotos erindrer forfatteren situationer og arbejdsgange fra sin barndom på en gård i Kædeby Haver. Læseren indvies i maskinernes anvendelse, hvilke afgrøder man dyrkede og samtidig perspektiveres forskellene på dengang og nu, hvad angår økonomi, dyrevelfærd og hensynet til naturen Visit i Solkongens kolonihave Godtfred Leth Jensen Forfatteren beskriver den store oplevelse det var, da han den 9. juli 1928 foretog en flyrejse fra Kastrup til Paris, hvilket dengang ikke var en helt almindelig foreteelse. Efter at have besøgt mange af seværdighederne i Paris i graders varme, gik turen atter tilbage til Danmark, denne gang ad søvejen Dunkerque-Esbjerg med damperen Primula Broløkke Helle Ravn Broløkke ligger i Magleby Sogn, hvor den nuværende ejendom blev opført i 1758, men

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5 ELLEN KRISTINE JENSEN. Født: 12/5 1897. Fødested: Budolfi sogn, Hornum herred, Ålborg amt. Død: 26/2 1986 i Slagelse. Begravet på Slagelse Kirkegård. Forældre: Charles Georg Jensen (1876 -?) 1 og Ane Helene

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Pensionaterne i og omkring Lohals. De mindre pensionater:

Pensionaterne i og omkring Lohals. De mindre pensionater: Pensionaterne i og omkring Lohals Begyndende med de små private pensionater for godt 100 år siden, bliver Lohals efterhånden et kendt feriested. Foruden de små pensionater kommer der ved århundredeskiftet

Læs mere