Ikke-faglærte seniorer veje videre på jobmarkedet. Seniorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikke-faglærte seniorer veje videre på jobmarkedet. Seniorer"

Transkript

1 Ikke-faglærte seniorer veje videre på jobmarkedet Erfaringerne fr a projektet Beskæftigelsess trategi for Seniorer Hvad der skal til for, at ledige ikke-faglærte sen iorer får job og bliver fastholdt på arbejdsmarkedet

2 I N D H O L D Projektet begyndte med en undren 3 De vigtigste konklusioner 5 Finn giver ikke op 6 Vognmand ude efter ambassadør 7 Det er bestemt ikke morsomt at blive arbejdsløs i så sen en alder, når man altid har arbejdet. Så jeg håber meget at kunne få hjælp og støtte til at komme i gang igen Model for uddannelse af ledige seniorer 8 Mennesket skal være i fokus 9 Alle har brug for en fleksibel arbejdsgiver 11 Fra porcelæn til fejemaskine 12 Tag tidligt fat 13 Er der brug for de ikke-faglærte seniorer? 14 Mod lysere tider 14 Sætter pris på seniorernes stabilitet 15 Vis at I tror på seniorerne 15

3 V E J E V I D E R E P Å J O B M A R K E D E T Projektet begyndte med en undren Er det en naturlov, at ikke-faglærte seniorer rammes hårdere af arbejdsløshed end andre? Eller er det noget, man kan gøre noget ved? Det undrende spørgsmål lå til grund for Beskæftigelsesstrategi for Seniorer, da projektet tog form i Dengang var der i Storkøbenhavn markant flere ledige blandt ikke-faglærte seniorer på 55+ end i resten af befolkningen set under et. Samtidig var det sådan, at blev man ledig som kortuddannet senior, så tog det ofte længere tid end for andre at finde arbejde igen. I dag - i januar er ledigheden helt i bund, og det smitter positivt af på seniorers tilknytning til jobmarkedet. Alligevel er erfaringerne fra Beskæftigelsesstrategi for Seniorer stadig topaktuelle. For ikke-faglærte seniorer bliver stadig arbejdsløse, og virksomhederne har på grund af udbredt mangel på arbejdskraft brug for at fastholde de medarbejdere, de har også seniorerne. Endelig har samfundet brug for alle hænder i de kommende år, når store årgange går på pension og afløses af små årgange på arbejdsmarkedet. - Hvad kan den ledige selv gøre og hvad kan arbejdsmarkedssystemet gøre for at skaffe ledige seniorer job igen? - Hvad kan virksomhederne gøre for at fastholde seniorerne, så de bliver længere tid på arbejdsmarkedet? Disse to spørgsmål besvarer projektet på det helt praktiske plan. Svarene kan læses i denne publikation, der er et sammendrag af en stor rapport om projektet. Vi håber, vores erfaringer vil blive brugt af alle, der har interesse i at sikre høj beskæftigelse for ikke-faglærte seniorer. Den store rapport om Beskæftigelsesstrategi for Seniorer kan du læse på eller få tilsendt ved henvendelse hos FIC på tlf På vegne af styregruppen, projektleder Annette Larsen, Fagligt Internationalt Center, (FIC). Jeg vil meget gerne i arbejde igen og håber, at jeg får mere selvtillid og tro på, at jeg stadig duer til noget 3

4 De vigtigste konk I K K E - F A G L Æ R T E S E N I O R E R Fakta om projektet Beskæftigelsesstrategi for Seniorer er støttet af Den Europæiske Socialfond i København og på Frederiksberg og Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn. Projektet er udviklet og gennemført i samarbejde med repræsentanter fra de faglige organisationer 3F Lager, Post og Service, 3F BJMF-Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening samt HTS Handel, Transport og Service. Desuden har virksomhederne Frederiksberg Gartner og Vejservice, Danotherm Electric, Netto A/S og ISS Danmark samt VUS-kontakt og AF-Storkøbenhavn været repræsenteret i projektets styregruppe. Fagligt Internationalt Center (FIC) har været ansvarlig for projektledelse og administration af projektet. Beskæftigelsesstrategi for Seniorer blev bygget op af følgende elementer: To kursusforløb for ledige seniorer over 50 år Et netværk af virksomheder, som projektet udvekslede viden med Et kursusforløb for sagsbehandlere i A- kasser, kommuner og AF En rapport om de ikke-faglærtes situation på det storkøbenhavnske arbejdsmarked fra CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse. CASA s analyse kan downloades på projektets hjemmeside: Der er ikke noget entydigt svar på projektets centrale spørgsmål: Er der efterspørgsel efter og job til de ikke-faglærte seniorer? Der er nemlig et mismatch mellem mange af seniorernes kvalifikationer og ønsker og de job, virksomhederne udbyder til dem. Jobbene er typisk inden for servicebranchen, og mange ikke-faglærte seniorer har arbejdet i andre brancher, f.eks. industrien, hvor jobbene forsvinder. Det kræver forandringsparathed og evt. efteruddannelse at skifte branche for at få job. Projektets øvrige konklusioner: - Hurtigt efter de er blevet ledige, har seniorer brug for hjælp til en individuel afklaring, vejledning og assistance til jobsøgning. - Ansatte seniorer lægger vægt på følgende for at have lyst til at blive på arbejdspladsen: En god atmosfære, hvor der lyttes til medarbejderne. Fleksible vilkår alt efter den enkeltes behov. Forståelse for, at det kan tage tid og kræve oplæring/efteruddannelse at skifte til nye opgaver. 4

5 V E J E V I D E R E P Å J O B M A R K E D E T lusioner - Ikke-faglærte seniorer kan ikke ses som en ensartet gruppe. Den individuelle tilgang er vigtig både i forbindelse med fastholdelse på arbejdspladser og i forbindelse med at skaffe job til ledige. - Når det er sagt, kan man ifølge CASAs undersøgelse groft inddele seniorer i tre lige store grupper: 1. Dem, der helst vil trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet nu. Føler sig nedslidte og/eller demotiverede. Tror ikke, de har nogen fremtid på arbejdsmarkedet. 2. Dem, der gerne bliver på arbejdsmarkedet og evt. ønsker at blive efteruddannet. Er måske villige til at skifte fagområde. 3. Dem, der er i tvivl. Vil gerne fortsætte med at arbejde inden for deres hidtidige arbejdsområde. Er ikke indstillet på for mange udfordringer eller forandringer. Jeg ser frem til kontakt til andre i samme situation. Man bliver aldrig for gammel til at lære noget nyt 5

6 I K K E - F A G L Æ R T E S E N I O R E R Finn giver ikke op Finns gode råd til ledige seniorer: Hold hovedet koldt, når du bliver fyret Gør alt, hvad du kan, for ikke at tabe modet Prøv at komme i gang igen hurtigt Søg arbejde Gå ud på virksomhederne, de vil gerne se giraffen. Finn Madsen blev som 56-årig fyret fra jobbet, dagen efter han havde fået ny hofte. Men han greb en ny chance, da den kom. Finn er ikke meget for at gå derhjemme. Dagene bliver for lange, og det ellers gode humør dykker nogle grader. Derfor huede det ham bestemt ikke, at han i maj 2003 blev fyret fra et job som kontorbetjent i Statens Luftfartsvæsen. Oven i købet dagen efter, han som 56-årig havde fået opereret en ny hofte ind. Han var slidt efter et langt arbejdsliv som stilladsbygger, chauffør og kontorbetjent. Efter fyringen søgte og fik han forskellige job i kortere perioder, men helbredet holdt ikke. Det var svært at finde det rigtige. Så Finn slog til med det samme, da han i 2005 fik tilbud om at deltage i et 18-ugers forløb for ledige ikke-faglærte seniorer under Beskæftigelsesstrategi for Seniorer. Målet var at få deltagerne i arbejde og at finde frem til anbefalelsesværdige metoder til at skaffe ledige, kortuddannede seniorer fodfæste på arbejdsmarkedet. - Jeg skulle videre og kunne have meldt mig til hvad som helst. Men jeg var tiltalt af, at de sagde, at de på kurset ville hjælpe folk i den retning, de selv havde lyst til at gå, fortæller Finn Madsen. Finn havde lyst til at blive chauffør igen, og efter nogle uger på kurset mødte han driftschef Jakob Neve fra vognmandsfirmaet Henrik Tofteng i forbindelse med et arrangement på kurset. - Jeg sagde det, som det var: Jeg har slidgigt i nakke, ryg og knæ, og jeg har også fået ny hofte. Derfor troede jeg ikke, at Jakob ville ha mig. Men han sagde bare: Jamen, så er det containere, du skal køre med. Det er ikke så fysisk krævende som for eksempel skraldebil, fortæller Finn Madsen. Finn tog på besøg i firmaet tre til fire gange og var også med ude at køre container-lastbil. Arbejdet skræmte ham ikke, og det glædede ham, at firmaet var indstillet på stille og roligt at lære ham op. Halvandet år efter er den 59-årige Finn stadig ansat hos Henrik Tofteng. Men nu er den anden hofte blevet opereret og gør efterfølgende knuder. - For tiden arbejder jeg halv tid. Den aftale fik jeg i stand, efter jeg havde været sygemeldt. Jeg kunne ikke holde ud at gå derhjemme. 6

7 V E J E V I D E R E P Å J O B M A R K E D E T Vognmand ude efter ambassadør Finns gode råd til kursusarrangører: Lyt til de ledige seniorers ønsker Hjælp dem med at blive kvalificeret til det, de ønsker Lad være med at presse dem til noget, de ikke har lyst til Tilbyd individuelle løsninger alle er forskellige Undgå spildtid Sæt frivillige deltagere sammen med andre frivillige. Det trækker tempoet ned, at der er deltagere med, som kun kommer, fordi de ellers mister deres dagpenge Tag på besøg på virksomheder. Vis lidt hensyn og få en god ambassadør for firmaet. Vognmandsfirmaet Henrik Tofteng i Brøndby er glad for at have seniorer bag rattet. - De ældre er roligere end de yngre. Det hele skal ikke gå så stærkt, som da man var 25 år. De er høflige over for kunder og medtrafikanter, og dermed er de gode ambassadører for virksomheden, siger driftschef Jakob Neve. Firmaet sørger for at tage hensyn til den enkelte nye medarbejder, når arbejdet tilrettelægges. For eksempel får de ikke en hel dags opgaver stukket ud men én opgave ad gangen. Det er nemmere at overskue. - Men misforstå mig ikke: Vi ansætter ikke de ældre for at være specielt sociale. Der skal jo præsteres et stykke arbejde, og det gør de også. Det eneste negative, jeg kan sige om seniorerne, er, at de skal pensioneres på et tidspunkt. Det er ærgerligt, når jeg er rigtig glad for dem, siger Jakob Neve. Mine forventninger er at få et godt kursusforløb, der forhåbentlig ender med et job. Gerne et arbejde, hvor jeg kan få gode kolleger et sted, hvor der er personalepleje, og hvor jeg har det godt og trives og er glad for at møde op til hver dag 7

8 I K K E - F A G L Æ R T E S E N I O R E R Model for uddannelse af ledige seniorer Projektet lyder ganske fornuftigt på grund af forbindelserne til diverse firmaer Modul 1 (7 uger) 1. Introduktion til forløbet 2. Vejledning og afklaring i grupper og individuelt i fht. seniorernes arbejdserfaringer, fremtidige jobønsker,evt. brancheskift, barrierer m.v. 3. Arbejdsmarkedet lokalt og regionalt 4. IT introduktion 5. Jobsøgning og udarbejdelse af CV 6. Jobsamtalen 7. Værdinormer 8. Førstehjælp 9. Planlægning og tilmelding af evt. faglige kurser 10. Fremtidig arbejdsorganisering (selvstyrende grupper, ansvar m.v.) 11. Besøg på virksomheder bl.a. fra virksomhedsnetværket Modul 2 (9 uger) Uddannelsesforløb for ledige ikke-faglærte seniorer kan bygges op af følgende tre moduler. Modul 3 (2 uger) 1. Individuel handlingsplan 2. Praktik 3. Uddannelse 4. Ordinær beskæftigelse 5. Job med løntilskud 6. Jobklub 1. Individuel handlingsplan 2. Vejledning og jobsøgning 3. Uddannelse 4. Praktik m.v. 5. Job med løntilskud 6. Ordinær beskæftigelse De, der efter 18 ugers uddannelse endnu ikke er kommet i beskæftigelse, praktik eller arbejde, opfordres til at tilmelde sig en fælles jobklub med det mål at fastholde netværket og den fortsatte jobsøgning. Endvidere skal deltagerne have udarbejdet en personlig handlingsplan. Handlingsplanen skal indeholde plan for evt. uddannelse, praktik, løntilskudsjob m.v. med det formål at opnå ordinær beskæftigelse. 8

9 V E J E V I D E R E P Å J O B M A R K E D E T Mennesket skal være i fokus Tag individuelle hensyn til den enkelte deltager. Det er vejen til succes for kurser, som skal føre til job for ledige ikke-faglærte seniorer. Der er forskel på at være ung og over 50 år gammel. Der er også forskel på at være over 50 år og have en uddannelse og på at være senior og ikke have nogen kompetencegivende uddannelse. Ledige ikke-faglærte seniorer har et særligt udgangspunkt, og det er den første erkendelse, man må gøre sig, når man planlægger forløb, der skal føre til job for den enkelte, siger projektmedarbejder Lene Rosfort fra FIC. Hun var med til at forme de to 18 ugers forløb for 30 ledige seniorer i Beskæftigelsesstrategi for Seniorer. Nogle måneder efter forløbene havde 22 deltagere fået job. Det er et resultat, der er bedre end forventet fra begyndelsen, og det skyldes i høj grad, at forløbene blev tilrettelagt med øje for den enkeltes situation og kompetencer. I praksis blev indholdet tilpasset undervejs til deltagernes situation og ønsker. Indholdet var en blanding af hjælp til afklaring, vejledning, forbedring af kvalifikationer, jobsøgning og praktik i virksomheder, fortæller Lene Rosfort. - Det gælder særligt for denne målgruppe, at det enkelte menneske skal være i fokus. Når man har nået denne alder og har en baggrund på arbejdsmarkedet som ikke-faglært, så kan det være særligt svært at omstille sig til noget nyt. Men den omstilling er nødvendig, for det nye job vil ofte være i en anden branche, end den man kender. Man skal være parat til at møde en ny kultur, nye normer og nye ritualer, og som senior ved man godt, at det har konsekvenser at kaste sig ud i noget nyt. Det tænker man ikke så meget over som yngre, siger Lene Rosfort. Dermed er man som kursusleder for seniorer inde at røre ved nogle basale menneskelige kvalifikationer hos den enkelte, siger Lene Rosfort. Deltagerne må guides til at erkende deres egen situation og kortlægge deres kompetencer, og oven i skal de finde lyst og mod til at gå nye veje i arbejdslivet. Samtidig er de ofte nødt til at tilegne sig nye kvalifikationer, f.eks. tage et stort kørekort eller lære mere IT. - For nogle tager den proces seks uger, for andre er 18 uger ikke nok. Der er store individuelle forskelle, og det må man respektere, siger Lene Rosfort. Anbefalinger til andre kursusarrangører: Tag individuelle hensyn til de enkelte deltageres personlige og faglige kompetencer samt den fysiske formåen Kombinér den enkeltes jobplan med specifikke mål og krav Etablér faste, forpligtende aftaler med virksomheder, der mangler medarbejdere Invitér oplægsholdere fra forskellige virksomheder og tag på besøg på arbejdspladser Tilbyd IT-træning og evt. længerevarende kurser og uddannelsestilbud tilpasset den enkelte og målrettet jobmulighederne. I praksis foregik de to 18 ugers forløb på Havneskolen i København. Skolen har som sit speciale at vejlede, afklare og uddanne kortuddannede om job. Jeg var bange for, at det kom til at ligne de andre kurser, jeg har været på som arbejdsløs 9

10 I K K E - F A G L Æ R T E S E N I O R E R Alle har brug for Projektets anbefalinger til strategi for at fastholde seniorer: Jeg håber at få nye impulser til at skrive en bedre ansøgning, når jeg søger et job - eller måske får et andet arbejde, som jeg aldrig har tænkt på Modtage nye medarbejdere godt Et godt arbejdsmiljø med godt samarbejde Tilbagemeldinger om kvaliteten af deres arbejde Tal åbent om den enkeltes ønsker til arbejdet Sørg for muligheder for at vedligeholde og udvikle viden Flyt rundt på medarbejderne til job med det rette ansvar Brug seniorernes erfaring Giv mulighed for deltid, flekstid, hjemmearbejde eller fri tid efter en hård arbejdsindsats. 10

11 V E J E V I D E R E P Å J O B M A R K E D E T en fleksibel arbejdsgiver Alle har brug for, at arbejdet indretter sig efter den enkelte. Seniorer er ikke en svag gruppe med behov for særlige vilkår, mener København Zoo. I København Zoo er ansat 18 personer, som sørger for at holde haven ren og yde service til gæsterne. Halvdelen af dem er over 50 år gamle. Alligevel kunne teknisk direktør Hans Andersen ikke drømme om at indføre en seniorpolitik. - En seniorpolitik er ofte direkte diskriminerende. Man kan ikke generalisere om, hvordan folk er, og hvad de har behov for, bare fordi de har en bestemt alder, mener han. Seniorer er slet ikke nogen svag gruppe, påpeger han. Seniorerne er forskellige som alle andre, og derfor har København Zoo i stedet en politik om at se medarbejderne, som de er. At give dem de opgaver, som de er gode til, og at forsøge at indrette arbejdet efter de vilkår, livet nu byder den enkelte. - Vi har for eksempel yngre medarbejdere med børn. De kan ikke møde på rengøringsjobbet kl. seks, for da er institutionen ikke åben. Derfor møder de kl og bliver en time længere, siger Hans Andersen. København Zoo er en af arbejdspladserne, der var med i netværket af virksomheder, som deltog i Beskæftigelsesstrategi for Seniorer. Projektets anbefalinger til, hvad der skal til for at fastholde ikke-faglærte seniorer er blandt andet inspireret af Zoo. - Der er ikke nogen, der vil behandles som en senior. Men alle vil gerne behandles som et individ. Hvis du er god til at køre med fejemaskine, så er det dét, du gør. Og hvis du ikke kan det, fordi du for eksempel er svagtseende, så kan du måske tømme skraldespande. Det har vi en medarbejder med brillestyrke + 18, der er rigtig god til, siger Hans Andersen. Med den personalepolitik har København Zoo gode erfaringer med at fastholde sine medarbejdere. I en grad så en medarbejder på 65 år har bedt om at få lov til at arbejde videre efter pensionsalderen hvis han bare kunne få lidt ekstra fritid. Det fik han, og så var der en såkaldt senior mere, der blev på arbejdsmarkedet. Kurser er godt nok ikke lige mig, da jeg ikke er meget for at komme op til prøver jeg har gået i læseklasse 11

12 I K K E - F A G L Æ R T E S E N I O R E R Fra porcelæn til fejemaskine Lone Andersen på 56 år vil ikke sættes i bås som senior. - Altså, jeg ved da godt, at jeg er voksen. Men jeg føler ikke, at der sådan skal sættes en etiket på mig som senior, siger 56-årige Lone Andersen. Når hun er på vagt som servicemedarbejder i København Zoo, er det hende, der kører fejemaskinen. - Jeg havde aldrig drømt om, at jeg skulle køre fejemaskine. Men jeg er faktisk god til det. Jeg gør det pænest, griner Lone. Hun er godt tilfreds med Zoo s medarbejderpolitik. Den går ud på ikke at sætte folk i bås som f.eks. seniorer, men at se medarbejderne som individer, der alle til tider kan have særlige behov. F.eks. for let arbejde efter det tunge. - Jeg laver også groft fysisk arbejde, som jeg bliver rigtig træt af. Men ikke flere dage i træk. Vi skiftes til det, fortæller Lone. Før malede hun i 27 år porcelænsfigurer hos Bing & Grøndahl. Så blev hun fyret i en stor sparerunde. Nu maler hun, graver render, reparerer hegn, skifter pærer og fører ledninger. - Den ene type opgave har taget den næste, forklarer Lone om overgangen fra porcelæn til fejemaskine. - Jeg kan godt lide, at to dage ikke er ens. Her bliver jeg, til jeg kun kan tygge smør. Lones ønsker til en god arbejdsplads: Vær fleksibel Tag hensyn til medarbejdernes individuelle situation Lad være med at trække bestemte opgaver ned over hovedet på folk, hvis det kan undgås. 12

13 V E J E V I D E R E P Å J O B M A R K E D E T Tag tidligt fat Godt at kunne som sagsbehandler Kurset på i alt fem dage for sagsbehandlere i A-kasser, kommune og AF fokuserede på: Viden om arbejdsmarkedet og seniorer Forståelse for voksnes eksistentielle og psykologiske livssituation Forståelse for forandringers psykologiske betydning At håndtere svære samtaler At udvikle metoder for vejledning og uddannelse af seniorer Projektets hjemmeside findes på Vis respekt og gå efter et ordinært job til ledige seniorer, lyder opfordringen fra en sagsbehandler. Når man har knoklet et langt liv som ikke-faglært, så ved man godt, hvad et arbejde er. Det er et rigtigt arbejde. Ikke et job med løntilskud. Sådan er den typiske holdning blandt ikke-faglærte seniorer, der bliver ledige, mener sagsbehandler Thomas Bentsen fra 3F s Respekt for det enkelte individ og den personlige stolthed er meget vigtig for, at det kan lykkes at få den ledige motiveret Thomas Bentsen, 3F s Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes A-kasse Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes A-kasse. Han deltog i kurset for sagsbehandlere under Beskæftigelsesstrategi for Seniorer. - Som udgangspunkt må man vise den ledige respekt. Respekt for det enkelte individ og den personlige stolthed er meget vigtig for, at det kan lykkes at få den ledige motiveret til måske at lave noget andet, end han eller hun er vant til, siger Thomas Bentsen. - Respekt gælder også ønsket om et ordinært job. Mange af de her mennesker har masser af dårlige oplevelser med systemet, så de er ikke jubeloptimister, når de møder en ny repræsentant for det, siger Thomas Bentsen. Man skal ikke sende den ledige ud til et hvilket som helst arbejde, påpeger sagsbehandleren. Der skal være ræson i jobbet også for den ledige, og hvis der er brug for opgradering af kvalifikationerne, så giv de ledige det. Så kan de stadig have mange gode arbejdsår tilbage. 13

14 I K K E - F A G L Æ R T E S E N I O R E R Mod lysere tider Der skal mere skub på efteruddannelsen, så tegner fremtiden lysere for de ikke-faglærte seniorer, mener tre kendere af arbejdsmarkedet: Fung. regionschef i AF-Storkøbenhavn, Carsten Schultz, faglig sekretær i 3F, Per Christensen, og chefkonsulent i HTS, Torben Hemager. Per Christensen, faglig sekretær, 3F: Er der overhovedet brug for de ikke-faglærte seniorer? - Det er et godt spørgsmål. Man taler så meget om værdien af det grå guld, og alligevel opleverer de gråhårede, at det kan være svært at få job. Men der sker et skift nu, hvor der er mangel på arbejdskraft. Der er mere bud efter seniorerne, og solstrålehistorierne betyder, at de selv får mere mod på at finde arbejde. Hvad kan fagbevægelsen gøre for at sikre, at de ikke-faglærte seniorer er en attraktiv arbejdskraft? - Vi kan insistere på, at seniorpolitikken starter den dag, man bliver ansat. Vi kan holde virksomhederne og vores egne op på, at medarbejderne skal opkvalificere sig løbende. De seniorer, der har fået efteruddannelse, er ikke så hårdt ramt af ledighed. Og de brancher, som har satset på efteruddannelse, har nemmere ved at finde kvalificerede folk. Hvordan ser beskæftigelsen ud om ti år for ikke-faglærte seniorer? - Bedre end i dag. Da er det almindeligt, at folk bliver længere på arbejdsmarkedet. Da betragtes man ikke som havende en høj alder, når man har rundet 50 år. Da er grænsen måske 60 år. Sådan er det, fordi der nu bliver satset mere på efteruddannelse, og fordi vi har brug for at have seniorerne i job for at bevare velfærdssamfundet. De brancher, som har satset på efteruddannelse, har nemmere ved at finde kvalificerede folk Per Christensen, faglig sekretær, 3F 14

15 V E J E V I D E R E P Å J O B M A R K E D E T Sætter pris på seniorernes stabilitet Fung. regionschef Carsten Schultz, AF-Storkøbenhavn. Er der overhovedet brug for de ikke-faglærte seniorer? - Ja, der er fortsat brug for ikke-faglærte. Lige nu er der stor efterspørgsel efter al arbejdskraft - også ikke-faglærte seniorer, f.eks. inden for servicesektoren, transportområdet og i byggebranchen. Hvad kan AF gøre for at for at sikre, at de ikke-faglærte seniorer er en attraktiv arbejdskraft? - Når seniorer bliver ledige efter et langt arbejdsliv, er der behov for at afklare de formelle kvalifikationer, men i høj grad også de uformelle kompetencer. Virksomhederne sætter pris på seniorernes stabilitet. Men seniorerne har ofte behov for at få støtte til at sætte ord på deres kompetencer i jobsøgningssituationer og til at udvide jobsøgningen til andre brancher og opgaver. Hvordan ser beskæftigelsen ud om ti år for de ikke-faglærte seniorer? - Ikke-faglærte, som har mod på at flytte sig til nye arbejdsopgaver, har gode chancer på fremtidens arbejdsmarked. Da arbejdsmarkedet forandrer sig, og kravene til kvalifikationer hele tiden øges, vil der være et stigende pres for, at ikke-faglærte deltager i efter- og videreuddannelse. Derfor er det vigtigt, at der fortsat er gode uddannelsesmuligheder for gruppen. Vis at I tror på seniorerne Torben Hemager, chefkonsulent i HTS Handel, Transport og Service. Er der overhovedet brug for de ikke-faglærte seniorer? - Ja, det er der helt bestemt. Jeg mener ikke, at virksomhederne som sådan har noget imod de ikke-faglærte seniorer. Når der alligevel er en overledighed, så skyldes det, at nogle ikke har fået så meget efteruddannelse, og måske at nogle er tilbageholdende med at prøve en ny type arbejde. Hvad kan arbejdsgiverne gøre for at sikre, at de ikke-faglærte seniorer er en attraktiv arbejdskraft? - De kan være åbne over for de seniorer, som kommer og spørger: Er der plads til mig? Selv om de ledige måske ikke tror så meget på sig selv, så vis, at I tror på dem. Se på kvalifikationerne og tilbyd opkvalificering. Hvis man opkvalificerer en 60-årig, er der stadig fem gode år tilbage. Det er en lang tidshorisont i dag. Hvordan ser beskæftigelsen ud om ti år for de ikke-faglærte seniorer? - Den ser bedre ud. De, som er 45 år i dag, har været vant til at tilpasse sig skiftende omstændigheder. Det har været en hæmsko for nogle af seniorerne, at de har været vant til princippet om en gang lagerarbejder, altid lagerarbejder. De kommende seniorer har større forandringsparathed, og flere har fået opkvalificering undervejs. Jeg forventer, at jeg ved at deltage i projektet kan komme ind i et godt jobforløb, som jeg vil blive glad for, uden at skulle blive kastet ud i et for mig ligegyldigt job Alternativet var, et for mig at se ligegyldigt kursus i jobsøgning. Har efterhånden været igennem et par stykker 15

16 I K K E - F A G L Æ R T E S E N I O R E R Samarbejdspartnere: Denne publikation er udgivet af projektet Beskæftigelsesstrategi for Seniorer med støtte fra Den Europæiske Socialfond i København og på Frederiksberg og Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn. Ansvarshavende redaktør: Projektleder Annette Larsen Fagligt Internationalt Center Lygten København NV Redaktion: Freelancejournalist Marianne Bom (DJ) Fotos: Vibeke Toft, Christian Alsing og MedieMaskinen Design: Niels Henrik Sigsgaard (DJ), MedieMaskinen Oplag: ekspl. Tryk: Schultz Grafisk Udgivet efter aftale med MedieMaskinen, ISBN: F BJMF Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 3F Lager, Post & Service HTS Handel, Transport og Service Frederiksberg Gartner- og Vejservice Teknisk Direktorat Danotherm Electric A/S Netto A/S Hvad skal der til for, at ledige ikke-faglærte seniorer får job og bliver fastholdt på arbejdsmarkedet? De spørgsmål ønskede projektet Beskæftigelsesstrategi for Seniorer at besvare. I mere end to år har vi søgt svarene hos seniorerne selv, virksomheder, sagsbehandlere og samfundsforskere. I denne lille publikation præsenterer vi vores anbefalinger til alle dem, der er interesseret i, at der stadig er plads til kortuddannede seniorer på det danske arbejdsmarked. ISS Danmark A/S VUS Kontakt AF- Storkøbenhavn 16

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen

Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen Udgivet af: FIC Nyrnberggade 31, 2. sal 2300 København S tlf. 33 25 38 54 www.fic.dk Tekst: Eva Tingkær Fotos: Martin Foldgast, Kaj Bonne, Bake the Cake

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Århus Total Rengøring pudser kompetencerne af. Hele virksomheden på efteruddannelse: Ledige får nye veje til arbejdsmarkedet med efteruddannelse

Århus Total Rengøring pudser kompetencerne af. Hele virksomheden på efteruddannelse: Ledige får nye veje til arbejdsmarkedet med efteruddannelse Magasin om efteruddannelse og kompetenceløft. Nr. 2 2009 Hele virksomheden på efteruddannelse: Århus Total Rengøring pudser kompetencerne af Kursus i glædens pædagogik skaber stjernestunder i børnehaven

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

God seniorpraksis i Randers-området. Bevaring af erfaring

God seniorpraksis i Randers-området. Bevaring af erfaring God seniorpraksis i Randers-området Bevaring af erfaring Det er nu, der skal handles! Randers som vækstcenter er den fælles overskrift, som Randers Kommune har valgt at give en række aktiviteter, som sikrer,

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder

Læs mere

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen CASA Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Årsberetning 2006 Kofoeds Skole

Årsberetning 2006 Kofoeds Skole Kofoeds Skole Velkommen Velkommen Indhold Plads til alle på Kofoeds Skole Plads til alle på Kofoeds Skole Kreativ kraft Skønt at stå på en scene Råd og vejledning På vej mod job Det tager tid Det passer

Læs mere

Indhold. Forord...3. Politiske sigtelinjer for en voksenvejledningsreform...4. Fagbevægelsens rolle og ansvar...8

Indhold. Forord...3. Politiske sigtelinjer for en voksenvejledningsreform...4. Fagbevægelsens rolle og ansvar...8 Indhold Forord..................................3 Politiske sigtelinjer for en voksenvejledningsreform......................4 Fagbevægelsens rolle og ansvar.................8 SiD i Danmarks største vejledningsprojekt.........................10

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

HSK - NYT Nr. 2 og 3 november 2005

HSK - NYT Nr. 2 og 3 november 2005 HSK - NYT Nr. 2 og 3 november 2005 Siden sidst Af Gitte Lindeløv På Københavns Universitet har man lavet nogle omrokeringer, således at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet nu består af Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 2. 2012 ARBEJDSMAND gik i lære som 44-årig side 12 PLUS PÅ KONTOEN under uddannelsen side 14 TIDLIGERE TOPCHEF: Tal med andre om din fyring side 22 SKAL-SKAL IKKE

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design:

Læs mere

Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher. Arbejdsmiljørådet

Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher. Arbejdsmiljørådet Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher Arbejdsmiljørådet Udgivet af Arbejdsmiljørådet Maj 2005 ISBN: 87-90879-78-3 Ean stregkode: 9788 7908 7978 5 Nr. 50 12 27 Indhold Forandring fryder?

Læs mere

11/13 SOCIALRÅDGIVEREN. fart PÅ JOBCENTRENE. Bedre skolegang til anbragte unge DS bakker op om regeringens 2020-mål Mange udsatte har høj IQ

11/13 SOCIALRÅDGIVEREN. fart PÅ JOBCENTRENE. Bedre skolegang til anbragte unge DS bakker op om regeringens 2020-mål Mange udsatte har høj IQ 11/13 SOCIALRÅDGIVEREN fart PÅ JOBCENTRENE Bedre skolegang til anbragte unge DS bakker op om regeringens 2020-mål Mange udsatte har høj IQ 5HURTIGE Bedre skolegang til anbragte unge SFI har udgivet sin

Læs mere

Fleksjob er for alle virksomheder

Fleksjob er for alle virksomheder S IDE 8 Kontakt fagforeningen Hvis du ønsker at vide mere om fleksjob, kan du kontakte en lokal fagforening: Anlægs- og Bygningsarbejdernes Fagforening. Tlf. 8943 4050. Kontakt Ole Christiansen. Blik-

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

Afsluttende rapport for Socialfondsprojektet Uddannelse Til Tiden

Afsluttende rapport for Socialfondsprojektet Uddannelse Til Tiden Afsluttende rapport for Socialfondsprojektet Uddannelse Til Tiden Yderligere om projektet og download af rapporten: www.utt.socialfonden.net www.fic.dk www.3f.dk www.ambu.dk Uddannelsesinstitutioner der

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2009. Vejen til drømmejobbet. Danmarks måske stærkeste netværk

DJØF. Karriereguide 2009. Vejen til drømmejobbet. Danmarks måske stærkeste netværk DJØF Karriereguide 2009 Vejen til drømmejobbet Danmarks måske stærkeste netværk XXXXXXKURSERXXXXXXÅBE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKURS XXXXXXXDIPLO XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÅB XXXXXXXÅBENXUDDAN

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere