Ikke-faglærte seniorer veje videre på jobmarkedet. Seniorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikke-faglærte seniorer veje videre på jobmarkedet. Seniorer"

Transkript

1 Ikke-faglærte seniorer veje videre på jobmarkedet Erfaringerne fr a projektet Beskæftigelsess trategi for Seniorer Hvad der skal til for, at ledige ikke-faglærte sen iorer får job og bliver fastholdt på arbejdsmarkedet

2 I N D H O L D Projektet begyndte med en undren 3 De vigtigste konklusioner 5 Finn giver ikke op 6 Vognmand ude efter ambassadør 7 Det er bestemt ikke morsomt at blive arbejdsløs i så sen en alder, når man altid har arbejdet. Så jeg håber meget at kunne få hjælp og støtte til at komme i gang igen Model for uddannelse af ledige seniorer 8 Mennesket skal være i fokus 9 Alle har brug for en fleksibel arbejdsgiver 11 Fra porcelæn til fejemaskine 12 Tag tidligt fat 13 Er der brug for de ikke-faglærte seniorer? 14 Mod lysere tider 14 Sætter pris på seniorernes stabilitet 15 Vis at I tror på seniorerne 15

3 V E J E V I D E R E P Å J O B M A R K E D E T Projektet begyndte med en undren Er det en naturlov, at ikke-faglærte seniorer rammes hårdere af arbejdsløshed end andre? Eller er det noget, man kan gøre noget ved? Det undrende spørgsmål lå til grund for Beskæftigelsesstrategi for Seniorer, da projektet tog form i Dengang var der i Storkøbenhavn markant flere ledige blandt ikke-faglærte seniorer på 55+ end i resten af befolkningen set under et. Samtidig var det sådan, at blev man ledig som kortuddannet senior, så tog det ofte længere tid end for andre at finde arbejde igen. I dag - i januar er ledigheden helt i bund, og det smitter positivt af på seniorers tilknytning til jobmarkedet. Alligevel er erfaringerne fra Beskæftigelsesstrategi for Seniorer stadig topaktuelle. For ikke-faglærte seniorer bliver stadig arbejdsløse, og virksomhederne har på grund af udbredt mangel på arbejdskraft brug for at fastholde de medarbejdere, de har også seniorerne. Endelig har samfundet brug for alle hænder i de kommende år, når store årgange går på pension og afløses af små årgange på arbejdsmarkedet. - Hvad kan den ledige selv gøre og hvad kan arbejdsmarkedssystemet gøre for at skaffe ledige seniorer job igen? - Hvad kan virksomhederne gøre for at fastholde seniorerne, så de bliver længere tid på arbejdsmarkedet? Disse to spørgsmål besvarer projektet på det helt praktiske plan. Svarene kan læses i denne publikation, der er et sammendrag af en stor rapport om projektet. Vi håber, vores erfaringer vil blive brugt af alle, der har interesse i at sikre høj beskæftigelse for ikke-faglærte seniorer. Den store rapport om Beskæftigelsesstrategi for Seniorer kan du læse på eller få tilsendt ved henvendelse hos FIC på tlf På vegne af styregruppen, projektleder Annette Larsen, Fagligt Internationalt Center, (FIC). Jeg vil meget gerne i arbejde igen og håber, at jeg får mere selvtillid og tro på, at jeg stadig duer til noget 3

4 De vigtigste konk I K K E - F A G L Æ R T E S E N I O R E R Fakta om projektet Beskæftigelsesstrategi for Seniorer er støttet af Den Europæiske Socialfond i København og på Frederiksberg og Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn. Projektet er udviklet og gennemført i samarbejde med repræsentanter fra de faglige organisationer 3F Lager, Post og Service, 3F BJMF-Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening samt HTS Handel, Transport og Service. Desuden har virksomhederne Frederiksberg Gartner og Vejservice, Danotherm Electric, Netto A/S og ISS Danmark samt VUS-kontakt og AF-Storkøbenhavn været repræsenteret i projektets styregruppe. Fagligt Internationalt Center (FIC) har været ansvarlig for projektledelse og administration af projektet. Beskæftigelsesstrategi for Seniorer blev bygget op af følgende elementer: To kursusforløb for ledige seniorer over 50 år Et netværk af virksomheder, som projektet udvekslede viden med Et kursusforløb for sagsbehandlere i A- kasser, kommuner og AF En rapport om de ikke-faglærtes situation på det storkøbenhavnske arbejdsmarked fra CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse. CASA s analyse kan downloades på projektets hjemmeside: Der er ikke noget entydigt svar på projektets centrale spørgsmål: Er der efterspørgsel efter og job til de ikke-faglærte seniorer? Der er nemlig et mismatch mellem mange af seniorernes kvalifikationer og ønsker og de job, virksomhederne udbyder til dem. Jobbene er typisk inden for servicebranchen, og mange ikke-faglærte seniorer har arbejdet i andre brancher, f.eks. industrien, hvor jobbene forsvinder. Det kræver forandringsparathed og evt. efteruddannelse at skifte branche for at få job. Projektets øvrige konklusioner: - Hurtigt efter de er blevet ledige, har seniorer brug for hjælp til en individuel afklaring, vejledning og assistance til jobsøgning. - Ansatte seniorer lægger vægt på følgende for at have lyst til at blive på arbejdspladsen: En god atmosfære, hvor der lyttes til medarbejderne. Fleksible vilkår alt efter den enkeltes behov. Forståelse for, at det kan tage tid og kræve oplæring/efteruddannelse at skifte til nye opgaver. 4

5 V E J E V I D E R E P Å J O B M A R K E D E T lusioner - Ikke-faglærte seniorer kan ikke ses som en ensartet gruppe. Den individuelle tilgang er vigtig både i forbindelse med fastholdelse på arbejdspladser og i forbindelse med at skaffe job til ledige. - Når det er sagt, kan man ifølge CASAs undersøgelse groft inddele seniorer i tre lige store grupper: 1. Dem, der helst vil trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet nu. Føler sig nedslidte og/eller demotiverede. Tror ikke, de har nogen fremtid på arbejdsmarkedet. 2. Dem, der gerne bliver på arbejdsmarkedet og evt. ønsker at blive efteruddannet. Er måske villige til at skifte fagområde. 3. Dem, der er i tvivl. Vil gerne fortsætte med at arbejde inden for deres hidtidige arbejdsområde. Er ikke indstillet på for mange udfordringer eller forandringer. Jeg ser frem til kontakt til andre i samme situation. Man bliver aldrig for gammel til at lære noget nyt 5

6 I K K E - F A G L Æ R T E S E N I O R E R Finn giver ikke op Finns gode råd til ledige seniorer: Hold hovedet koldt, når du bliver fyret Gør alt, hvad du kan, for ikke at tabe modet Prøv at komme i gang igen hurtigt Søg arbejde Gå ud på virksomhederne, de vil gerne se giraffen. Finn Madsen blev som 56-årig fyret fra jobbet, dagen efter han havde fået ny hofte. Men han greb en ny chance, da den kom. Finn er ikke meget for at gå derhjemme. Dagene bliver for lange, og det ellers gode humør dykker nogle grader. Derfor huede det ham bestemt ikke, at han i maj 2003 blev fyret fra et job som kontorbetjent i Statens Luftfartsvæsen. Oven i købet dagen efter, han som 56-årig havde fået opereret en ny hofte ind. Han var slidt efter et langt arbejdsliv som stilladsbygger, chauffør og kontorbetjent. Efter fyringen søgte og fik han forskellige job i kortere perioder, men helbredet holdt ikke. Det var svært at finde det rigtige. Så Finn slog til med det samme, da han i 2005 fik tilbud om at deltage i et 18-ugers forløb for ledige ikke-faglærte seniorer under Beskæftigelsesstrategi for Seniorer. Målet var at få deltagerne i arbejde og at finde frem til anbefalelsesværdige metoder til at skaffe ledige, kortuddannede seniorer fodfæste på arbejdsmarkedet. - Jeg skulle videre og kunne have meldt mig til hvad som helst. Men jeg var tiltalt af, at de sagde, at de på kurset ville hjælpe folk i den retning, de selv havde lyst til at gå, fortæller Finn Madsen. Finn havde lyst til at blive chauffør igen, og efter nogle uger på kurset mødte han driftschef Jakob Neve fra vognmandsfirmaet Henrik Tofteng i forbindelse med et arrangement på kurset. - Jeg sagde det, som det var: Jeg har slidgigt i nakke, ryg og knæ, og jeg har også fået ny hofte. Derfor troede jeg ikke, at Jakob ville ha mig. Men han sagde bare: Jamen, så er det containere, du skal køre med. Det er ikke så fysisk krævende som for eksempel skraldebil, fortæller Finn Madsen. Finn tog på besøg i firmaet tre til fire gange og var også med ude at køre container-lastbil. Arbejdet skræmte ham ikke, og det glædede ham, at firmaet var indstillet på stille og roligt at lære ham op. Halvandet år efter er den 59-årige Finn stadig ansat hos Henrik Tofteng. Men nu er den anden hofte blevet opereret og gør efterfølgende knuder. - For tiden arbejder jeg halv tid. Den aftale fik jeg i stand, efter jeg havde været sygemeldt. Jeg kunne ikke holde ud at gå derhjemme. 6

7 V E J E V I D E R E P Å J O B M A R K E D E T Vognmand ude efter ambassadør Finns gode råd til kursusarrangører: Lyt til de ledige seniorers ønsker Hjælp dem med at blive kvalificeret til det, de ønsker Lad være med at presse dem til noget, de ikke har lyst til Tilbyd individuelle løsninger alle er forskellige Undgå spildtid Sæt frivillige deltagere sammen med andre frivillige. Det trækker tempoet ned, at der er deltagere med, som kun kommer, fordi de ellers mister deres dagpenge Tag på besøg på virksomheder. Vis lidt hensyn og få en god ambassadør for firmaet. Vognmandsfirmaet Henrik Tofteng i Brøndby er glad for at have seniorer bag rattet. - De ældre er roligere end de yngre. Det hele skal ikke gå så stærkt, som da man var 25 år. De er høflige over for kunder og medtrafikanter, og dermed er de gode ambassadører for virksomheden, siger driftschef Jakob Neve. Firmaet sørger for at tage hensyn til den enkelte nye medarbejder, når arbejdet tilrettelægges. For eksempel får de ikke en hel dags opgaver stukket ud men én opgave ad gangen. Det er nemmere at overskue. - Men misforstå mig ikke: Vi ansætter ikke de ældre for at være specielt sociale. Der skal jo præsteres et stykke arbejde, og det gør de også. Det eneste negative, jeg kan sige om seniorerne, er, at de skal pensioneres på et tidspunkt. Det er ærgerligt, når jeg er rigtig glad for dem, siger Jakob Neve. Mine forventninger er at få et godt kursusforløb, der forhåbentlig ender med et job. Gerne et arbejde, hvor jeg kan få gode kolleger et sted, hvor der er personalepleje, og hvor jeg har det godt og trives og er glad for at møde op til hver dag 7

8 I K K E - F A G L Æ R T E S E N I O R E R Model for uddannelse af ledige seniorer Projektet lyder ganske fornuftigt på grund af forbindelserne til diverse firmaer Modul 1 (7 uger) 1. Introduktion til forløbet 2. Vejledning og afklaring i grupper og individuelt i fht. seniorernes arbejdserfaringer, fremtidige jobønsker,evt. brancheskift, barrierer m.v. 3. Arbejdsmarkedet lokalt og regionalt 4. IT introduktion 5. Jobsøgning og udarbejdelse af CV 6. Jobsamtalen 7. Værdinormer 8. Førstehjælp 9. Planlægning og tilmelding af evt. faglige kurser 10. Fremtidig arbejdsorganisering (selvstyrende grupper, ansvar m.v.) 11. Besøg på virksomheder bl.a. fra virksomhedsnetværket Modul 2 (9 uger) Uddannelsesforløb for ledige ikke-faglærte seniorer kan bygges op af følgende tre moduler. Modul 3 (2 uger) 1. Individuel handlingsplan 2. Praktik 3. Uddannelse 4. Ordinær beskæftigelse 5. Job med løntilskud 6. Jobklub 1. Individuel handlingsplan 2. Vejledning og jobsøgning 3. Uddannelse 4. Praktik m.v. 5. Job med løntilskud 6. Ordinær beskæftigelse De, der efter 18 ugers uddannelse endnu ikke er kommet i beskæftigelse, praktik eller arbejde, opfordres til at tilmelde sig en fælles jobklub med det mål at fastholde netværket og den fortsatte jobsøgning. Endvidere skal deltagerne have udarbejdet en personlig handlingsplan. Handlingsplanen skal indeholde plan for evt. uddannelse, praktik, løntilskudsjob m.v. med det formål at opnå ordinær beskæftigelse. 8

9 V E J E V I D E R E P Å J O B M A R K E D E T Mennesket skal være i fokus Tag individuelle hensyn til den enkelte deltager. Det er vejen til succes for kurser, som skal føre til job for ledige ikke-faglærte seniorer. Der er forskel på at være ung og over 50 år gammel. Der er også forskel på at være over 50 år og have en uddannelse og på at være senior og ikke have nogen kompetencegivende uddannelse. Ledige ikke-faglærte seniorer har et særligt udgangspunkt, og det er den første erkendelse, man må gøre sig, når man planlægger forløb, der skal føre til job for den enkelte, siger projektmedarbejder Lene Rosfort fra FIC. Hun var med til at forme de to 18 ugers forløb for 30 ledige seniorer i Beskæftigelsesstrategi for Seniorer. Nogle måneder efter forløbene havde 22 deltagere fået job. Det er et resultat, der er bedre end forventet fra begyndelsen, og det skyldes i høj grad, at forløbene blev tilrettelagt med øje for den enkeltes situation og kompetencer. I praksis blev indholdet tilpasset undervejs til deltagernes situation og ønsker. Indholdet var en blanding af hjælp til afklaring, vejledning, forbedring af kvalifikationer, jobsøgning og praktik i virksomheder, fortæller Lene Rosfort. - Det gælder særligt for denne målgruppe, at det enkelte menneske skal være i fokus. Når man har nået denne alder og har en baggrund på arbejdsmarkedet som ikke-faglært, så kan det være særligt svært at omstille sig til noget nyt. Men den omstilling er nødvendig, for det nye job vil ofte være i en anden branche, end den man kender. Man skal være parat til at møde en ny kultur, nye normer og nye ritualer, og som senior ved man godt, at det har konsekvenser at kaste sig ud i noget nyt. Det tænker man ikke så meget over som yngre, siger Lene Rosfort. Dermed er man som kursusleder for seniorer inde at røre ved nogle basale menneskelige kvalifikationer hos den enkelte, siger Lene Rosfort. Deltagerne må guides til at erkende deres egen situation og kortlægge deres kompetencer, og oven i skal de finde lyst og mod til at gå nye veje i arbejdslivet. Samtidig er de ofte nødt til at tilegne sig nye kvalifikationer, f.eks. tage et stort kørekort eller lære mere IT. - For nogle tager den proces seks uger, for andre er 18 uger ikke nok. Der er store individuelle forskelle, og det må man respektere, siger Lene Rosfort. Anbefalinger til andre kursusarrangører: Tag individuelle hensyn til de enkelte deltageres personlige og faglige kompetencer samt den fysiske formåen Kombinér den enkeltes jobplan med specifikke mål og krav Etablér faste, forpligtende aftaler med virksomheder, der mangler medarbejdere Invitér oplægsholdere fra forskellige virksomheder og tag på besøg på arbejdspladser Tilbyd IT-træning og evt. længerevarende kurser og uddannelsestilbud tilpasset den enkelte og målrettet jobmulighederne. I praksis foregik de to 18 ugers forløb på Havneskolen i København. Skolen har som sit speciale at vejlede, afklare og uddanne kortuddannede om job. Jeg var bange for, at det kom til at ligne de andre kurser, jeg har været på som arbejdsløs 9

10 I K K E - F A G L Æ R T E S E N I O R E R Alle har brug for Projektets anbefalinger til strategi for at fastholde seniorer: Jeg håber at få nye impulser til at skrive en bedre ansøgning, når jeg søger et job - eller måske får et andet arbejde, som jeg aldrig har tænkt på Modtage nye medarbejdere godt Et godt arbejdsmiljø med godt samarbejde Tilbagemeldinger om kvaliteten af deres arbejde Tal åbent om den enkeltes ønsker til arbejdet Sørg for muligheder for at vedligeholde og udvikle viden Flyt rundt på medarbejderne til job med det rette ansvar Brug seniorernes erfaring Giv mulighed for deltid, flekstid, hjemmearbejde eller fri tid efter en hård arbejdsindsats. 10

11 V E J E V I D E R E P Å J O B M A R K E D E T en fleksibel arbejdsgiver Alle har brug for, at arbejdet indretter sig efter den enkelte. Seniorer er ikke en svag gruppe med behov for særlige vilkår, mener København Zoo. I København Zoo er ansat 18 personer, som sørger for at holde haven ren og yde service til gæsterne. Halvdelen af dem er over 50 år gamle. Alligevel kunne teknisk direktør Hans Andersen ikke drømme om at indføre en seniorpolitik. - En seniorpolitik er ofte direkte diskriminerende. Man kan ikke generalisere om, hvordan folk er, og hvad de har behov for, bare fordi de har en bestemt alder, mener han. Seniorer er slet ikke nogen svag gruppe, påpeger han. Seniorerne er forskellige som alle andre, og derfor har København Zoo i stedet en politik om at se medarbejderne, som de er. At give dem de opgaver, som de er gode til, og at forsøge at indrette arbejdet efter de vilkår, livet nu byder den enkelte. - Vi har for eksempel yngre medarbejdere med børn. De kan ikke møde på rengøringsjobbet kl. seks, for da er institutionen ikke åben. Derfor møder de kl og bliver en time længere, siger Hans Andersen. København Zoo er en af arbejdspladserne, der var med i netværket af virksomheder, som deltog i Beskæftigelsesstrategi for Seniorer. Projektets anbefalinger til, hvad der skal til for at fastholde ikke-faglærte seniorer er blandt andet inspireret af Zoo. - Der er ikke nogen, der vil behandles som en senior. Men alle vil gerne behandles som et individ. Hvis du er god til at køre med fejemaskine, så er det dét, du gør. Og hvis du ikke kan det, fordi du for eksempel er svagtseende, så kan du måske tømme skraldespande. Det har vi en medarbejder med brillestyrke + 18, der er rigtig god til, siger Hans Andersen. Med den personalepolitik har København Zoo gode erfaringer med at fastholde sine medarbejdere. I en grad så en medarbejder på 65 år har bedt om at få lov til at arbejde videre efter pensionsalderen hvis han bare kunne få lidt ekstra fritid. Det fik han, og så var der en såkaldt senior mere, der blev på arbejdsmarkedet. Kurser er godt nok ikke lige mig, da jeg ikke er meget for at komme op til prøver jeg har gået i læseklasse 11

12 I K K E - F A G L Æ R T E S E N I O R E R Fra porcelæn til fejemaskine Lone Andersen på 56 år vil ikke sættes i bås som senior. - Altså, jeg ved da godt, at jeg er voksen. Men jeg føler ikke, at der sådan skal sættes en etiket på mig som senior, siger 56-årige Lone Andersen. Når hun er på vagt som servicemedarbejder i København Zoo, er det hende, der kører fejemaskinen. - Jeg havde aldrig drømt om, at jeg skulle køre fejemaskine. Men jeg er faktisk god til det. Jeg gør det pænest, griner Lone. Hun er godt tilfreds med Zoo s medarbejderpolitik. Den går ud på ikke at sætte folk i bås som f.eks. seniorer, men at se medarbejderne som individer, der alle til tider kan have særlige behov. F.eks. for let arbejde efter det tunge. - Jeg laver også groft fysisk arbejde, som jeg bliver rigtig træt af. Men ikke flere dage i træk. Vi skiftes til det, fortæller Lone. Før malede hun i 27 år porcelænsfigurer hos Bing & Grøndahl. Så blev hun fyret i en stor sparerunde. Nu maler hun, graver render, reparerer hegn, skifter pærer og fører ledninger. - Den ene type opgave har taget den næste, forklarer Lone om overgangen fra porcelæn til fejemaskine. - Jeg kan godt lide, at to dage ikke er ens. Her bliver jeg, til jeg kun kan tygge smør. Lones ønsker til en god arbejdsplads: Vær fleksibel Tag hensyn til medarbejdernes individuelle situation Lad være med at trække bestemte opgaver ned over hovedet på folk, hvis det kan undgås. 12

13 V E J E V I D E R E P Å J O B M A R K E D E T Tag tidligt fat Godt at kunne som sagsbehandler Kurset på i alt fem dage for sagsbehandlere i A-kasser, kommune og AF fokuserede på: Viden om arbejdsmarkedet og seniorer Forståelse for voksnes eksistentielle og psykologiske livssituation Forståelse for forandringers psykologiske betydning At håndtere svære samtaler At udvikle metoder for vejledning og uddannelse af seniorer Projektets hjemmeside findes på Vis respekt og gå efter et ordinært job til ledige seniorer, lyder opfordringen fra en sagsbehandler. Når man har knoklet et langt liv som ikke-faglært, så ved man godt, hvad et arbejde er. Det er et rigtigt arbejde. Ikke et job med løntilskud. Sådan er den typiske holdning blandt ikke-faglærte seniorer, der bliver ledige, mener sagsbehandler Thomas Bentsen fra 3F s Respekt for det enkelte individ og den personlige stolthed er meget vigtig for, at det kan lykkes at få den ledige motiveret Thomas Bentsen, 3F s Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes A-kasse Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes A-kasse. Han deltog i kurset for sagsbehandlere under Beskæftigelsesstrategi for Seniorer. - Som udgangspunkt må man vise den ledige respekt. Respekt for det enkelte individ og den personlige stolthed er meget vigtig for, at det kan lykkes at få den ledige motiveret til måske at lave noget andet, end han eller hun er vant til, siger Thomas Bentsen. - Respekt gælder også ønsket om et ordinært job. Mange af de her mennesker har masser af dårlige oplevelser med systemet, så de er ikke jubeloptimister, når de møder en ny repræsentant for det, siger Thomas Bentsen. Man skal ikke sende den ledige ud til et hvilket som helst arbejde, påpeger sagsbehandleren. Der skal være ræson i jobbet også for den ledige, og hvis der er brug for opgradering af kvalifikationerne, så giv de ledige det. Så kan de stadig have mange gode arbejdsår tilbage. 13

14 I K K E - F A G L Æ R T E S E N I O R E R Mod lysere tider Der skal mere skub på efteruddannelsen, så tegner fremtiden lysere for de ikke-faglærte seniorer, mener tre kendere af arbejdsmarkedet: Fung. regionschef i AF-Storkøbenhavn, Carsten Schultz, faglig sekretær i 3F, Per Christensen, og chefkonsulent i HTS, Torben Hemager. Per Christensen, faglig sekretær, 3F: Er der overhovedet brug for de ikke-faglærte seniorer? - Det er et godt spørgsmål. Man taler så meget om værdien af det grå guld, og alligevel opleverer de gråhårede, at det kan være svært at få job. Men der sker et skift nu, hvor der er mangel på arbejdskraft. Der er mere bud efter seniorerne, og solstrålehistorierne betyder, at de selv får mere mod på at finde arbejde. Hvad kan fagbevægelsen gøre for at sikre, at de ikke-faglærte seniorer er en attraktiv arbejdskraft? - Vi kan insistere på, at seniorpolitikken starter den dag, man bliver ansat. Vi kan holde virksomhederne og vores egne op på, at medarbejderne skal opkvalificere sig løbende. De seniorer, der har fået efteruddannelse, er ikke så hårdt ramt af ledighed. Og de brancher, som har satset på efteruddannelse, har nemmere ved at finde kvalificerede folk. Hvordan ser beskæftigelsen ud om ti år for ikke-faglærte seniorer? - Bedre end i dag. Da er det almindeligt, at folk bliver længere på arbejdsmarkedet. Da betragtes man ikke som havende en høj alder, når man har rundet 50 år. Da er grænsen måske 60 år. Sådan er det, fordi der nu bliver satset mere på efteruddannelse, og fordi vi har brug for at have seniorerne i job for at bevare velfærdssamfundet. De brancher, som har satset på efteruddannelse, har nemmere ved at finde kvalificerede folk Per Christensen, faglig sekretær, 3F 14

15 V E J E V I D E R E P Å J O B M A R K E D E T Sætter pris på seniorernes stabilitet Fung. regionschef Carsten Schultz, AF-Storkøbenhavn. Er der overhovedet brug for de ikke-faglærte seniorer? - Ja, der er fortsat brug for ikke-faglærte. Lige nu er der stor efterspørgsel efter al arbejdskraft - også ikke-faglærte seniorer, f.eks. inden for servicesektoren, transportområdet og i byggebranchen. Hvad kan AF gøre for at for at sikre, at de ikke-faglærte seniorer er en attraktiv arbejdskraft? - Når seniorer bliver ledige efter et langt arbejdsliv, er der behov for at afklare de formelle kvalifikationer, men i høj grad også de uformelle kompetencer. Virksomhederne sætter pris på seniorernes stabilitet. Men seniorerne har ofte behov for at få støtte til at sætte ord på deres kompetencer i jobsøgningssituationer og til at udvide jobsøgningen til andre brancher og opgaver. Hvordan ser beskæftigelsen ud om ti år for de ikke-faglærte seniorer? - Ikke-faglærte, som har mod på at flytte sig til nye arbejdsopgaver, har gode chancer på fremtidens arbejdsmarked. Da arbejdsmarkedet forandrer sig, og kravene til kvalifikationer hele tiden øges, vil der være et stigende pres for, at ikke-faglærte deltager i efter- og videreuddannelse. Derfor er det vigtigt, at der fortsat er gode uddannelsesmuligheder for gruppen. Vis at I tror på seniorerne Torben Hemager, chefkonsulent i HTS Handel, Transport og Service. Er der overhovedet brug for de ikke-faglærte seniorer? - Ja, det er der helt bestemt. Jeg mener ikke, at virksomhederne som sådan har noget imod de ikke-faglærte seniorer. Når der alligevel er en overledighed, så skyldes det, at nogle ikke har fået så meget efteruddannelse, og måske at nogle er tilbageholdende med at prøve en ny type arbejde. Hvad kan arbejdsgiverne gøre for at sikre, at de ikke-faglærte seniorer er en attraktiv arbejdskraft? - De kan være åbne over for de seniorer, som kommer og spørger: Er der plads til mig? Selv om de ledige måske ikke tror så meget på sig selv, så vis, at I tror på dem. Se på kvalifikationerne og tilbyd opkvalificering. Hvis man opkvalificerer en 60-årig, er der stadig fem gode år tilbage. Det er en lang tidshorisont i dag. Hvordan ser beskæftigelsen ud om ti år for de ikke-faglærte seniorer? - Den ser bedre ud. De, som er 45 år i dag, har været vant til at tilpasse sig skiftende omstændigheder. Det har været en hæmsko for nogle af seniorerne, at de har været vant til princippet om en gang lagerarbejder, altid lagerarbejder. De kommende seniorer har større forandringsparathed, og flere har fået opkvalificering undervejs. Jeg forventer, at jeg ved at deltage i projektet kan komme ind i et godt jobforløb, som jeg vil blive glad for, uden at skulle blive kastet ud i et for mig ligegyldigt job Alternativet var, et for mig at se ligegyldigt kursus i jobsøgning. Har efterhånden været igennem et par stykker 15

16 I K K E - F A G L Æ R T E S E N I O R E R Samarbejdspartnere: Denne publikation er udgivet af projektet Beskæftigelsesstrategi for Seniorer med støtte fra Den Europæiske Socialfond i København og på Frederiksberg og Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn. Ansvarshavende redaktør: Projektleder Annette Larsen Fagligt Internationalt Center Lygten København NV Redaktion: Freelancejournalist Marianne Bom (DJ) Fotos: Vibeke Toft, Christian Alsing og MedieMaskinen Design: Niels Henrik Sigsgaard (DJ), MedieMaskinen Oplag: ekspl. Tryk: Schultz Grafisk Udgivet efter aftale med MedieMaskinen, ISBN: F BJMF Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 3F Lager, Post & Service HTS Handel, Transport og Service Frederiksberg Gartner- og Vejservice Teknisk Direktorat Danotherm Electric A/S Netto A/S Hvad skal der til for, at ledige ikke-faglærte seniorer får job og bliver fastholdt på arbejdsmarkedet? De spørgsmål ønskede projektet Beskæftigelsesstrategi for Seniorer at besvare. I mere end to år har vi søgt svarene hos seniorerne selv, virksomheder, sagsbehandlere og samfundsforskere. I denne lille publikation præsenterer vi vores anbefalinger til alle dem, der er interesseret i, at der stadig er plads til kortuddannede seniorer på det danske arbejdsmarked. ISS Danmark A/S VUS Kontakt AF- Storkøbenhavn 16

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Samtaler i a-kassen. A-kassen

Samtaler i a-kassen. A-kassen Samtaler i a-kassen A-kassen 2 December 2013 Indhold Samtaler i a-kassen... 4 Samtalekontorer... 5 Jobstøtte aktiviteter... 6 Book en samtale eller en Jobstøtte aktivitet... 6 Du kan vælge mellem følgende

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Ikke-faglærte seniorer i Storkøbenhavn

Ikke-faglærte seniorer i Storkøbenhavn Ikke-faglærte seniorer i Storkøbenhavn Marts 2005 Jonas Markus Lindstad og Henning Hansen CASA Ikke-faglærte seniorer i Storkøbenhavn Marts 2005 Jonas Markus Lindstad og Henning Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne

Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne EU s socialfond skabte mulighederne med Equal programmet The EUROPEAN UNION The European Social Fund Indhold Indledning

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 1 November 2014 Indhold Samtaler i a-kassen.. 4 Jobstøtteaktiviteter... 5 Jobskema (joblog)... 6 Samtaletyper... 7 Hjælp

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Den 17. maj 2013 Mads Bilstrup og Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum De store linier: Demografi levetid seniorpolitik i 30 år De indre linier: Forskelle - usikre

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Indledning I februar 2006 afsluttede trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet sit arbejde. FTF deltog i udvalgsarbejdet

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2007 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener anerkendelse!

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet KORA Temadag d. 8. maj 2014 Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet Pipfugle-kurser eller aktivering der virker? Et bredt samarbejde gør forskellen! Partnerskabsaftale - aftale indgået

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere