Indhold. Forord. Indledning. Alfred H. Mendes, Sweetman Alfred H. Mendes, Boodhoo Cecil Gray, Marjories skæbne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forord. Indledning. Alfred H. Mendes, Sweetman - 1931. Alfred H. Mendes, Boodhoo - 1932. Cecil Gray, Marjories skæbne - 1953"

Transkript

1

2 Indhold Forord Indledning Alfred H. Mendes, Sweetman Alfred H. Mendes, Boodhoo Cecil Gray, Marjories skæbne Samuel Selvon, De bitre sukkerrør Samuel Selvon, Gussy og bossen Samuel Selvon, Brackley og sengen Dorothy Bingham, En handel Diane Browne, Purpuraftenlandet Patrick Chamoiseau, Stærk chili Christine Craig, Myntete Michael Anthony, De må hellere holde fingrene fra karnevallet Arthur Scott, Craigs besøg Fabienne Sylvia Josaphat, Et saltkorn Julie Babcock, Lidt af hvert Joanne Hyppolite, Lille borger Melissa Lugo, Den grønne og den røde bil Jessica D. Thorpe, Den gamle machete Narcissa White, Benjies hyldesttale Althea Romeo-Mark, Havnekajens kvinder og mænd Althea Romeo-Mark, Påskedag Patricia M. Fagan, Katten Lahida Phyllis Briggs-Emmanuel, Teacher Jane Merle Hodge, Limboøen

3 Marvin E. Williams, Adamon Adrian J. W. Clarke, Frupse Lelawattee Manoo-Rahming, Mabels karneval McDonald Dixon, Den fortryllende historie om den modvillige helgen 2006 Ordforklaring Om forfatterne Litteraturliste

4 Forord Den caribiske kultur er kendetegnet ved at være en blandingskultur med elementer fra Caribien, Afrika og Europa. Da Danmark i de senere år har udviklet sig til at være et multikulturelt samfund, og da der hvert år rejser mere end ti tusinde danskere til Caribien, kunne det måske være både spændende og oplysende at stifte bekendtskab med caribisk litteratur. Det kan være vanskeligt at få de specielle sproglige nuancer frem i en oversættelse, men det er mit håb at novellerne er læseværdige. De stammer fra Trinidad, De små Antiller, Jomfruøerne, Puerto Rico, Haiti og Jamaica. Trods mange forsøg har det ikke været muligt at få kontakt med forfatterne for at indhente tilladelse til mit arbejde, men som min ven, professor Evelyn O Callahgan fra Barbados, sagde: Jeg tror de vil blive smigret over at udkomme i Danmark. Tegnsætningen er ikke grammatisk men mere lagt an på pauser, fordi jeg synes, det letter læsningen. Overskuddet fra salget går ubeskåret til fattige kvinder på øen Grenada. Aalborg, februar 2013 Erik Boldsen Til Elsa, Kenarie og alle de andre tapre, fattige kvinder i Caribien

5 Indledning Geografi og klima De caribiske eller vestindiske øer består af de store Antiller: Cuba, Jamaica, Haiti, Den Dominikanske Republik og Puerto Rico, og de små Antiller, som strækker sig fra Puerto Rico til Venezuelas nordkyst. De små Antiller opdeles i to grupper: Vindsideøerne og Læsideøerne, afhængig af om de ligger i Passatvinden eller i læ for den. På grund af Passatvinden er varmen dog ikke uudholdelig i denne del af troperne. Gennemsnitstemperaturen er omkring 25 grader celsius. Om dagen er temperaturen som regel over de 30 grader, og om natten falder den til omkring de 20. Der er to årstider: Tørtiden fra januar til juni og regntiden, som udgør resten af året. Regntiden er lidt varmere og mere trykkende end tørtiden. Historie De tidligste beboere var Arawakkerne og Cariberne, som var indvandret sydfra og beboede øerne i århundreder, hvor de udviklede samfund med deres særegne kultur, kunsthåndværk og landbrug. Deres hovedafgrøde var kassavarodfrugten, som blev malet til mel, hvoraf man bagte brød. Det siges, at Arawakkerne var fredelige, hvorimod Cariberne var mere krigeriske. Da Columbus fandt øerne i 1492, kaldte han dem de vestindiske øer, fordi han troede, han var kommet til Indien, og i de følgende århundreder koloniseredes øerne af de store europæiske lande som Spanien, England og Frankrig, men også Holland og Danmark var med i forsøget på at skaffe sig rigdomme. Kampen om magten i Europa i de indbyrdes krige mærkedes også i Caribien, hvor øerne skiftede ejere adskillige gange. Europæerne bosatte sig ikke i stor stil men ansatte forvaltere til at styre plantagerne og dyrkningen af især sukkerrør. Man eksporterede sukker, rom, tobak og bomuld, og fra 1518, hvor den spanske konge gav tilladelse til import af afrikanere, startede handlen med slaver. Danmark koloniserede tre øer blandt Jomfruøerne, nemlig St. Thomas i 1666, St. Jan i 1718 og købte St. Croix i 1733 af Frankrig. Øerne blev inddelt i jordlodder og solgt af staten til plantageejere, som indkøbte slaver til arbejdet i markerne, og der blev tjent store penge i de følgende århundreder. Først da sukkerproduktionen begyndte i Europa efter Napoleonskrigene i begyndelsen af 1800-tallet, faldt øernes betydning. Efter adskillige forsøg og mange forhandlinger solgte Danmark i 1917 de tre øer til USA for 25 millioner dollars. Den danske stat havde forsømt øerne voldsomt, og mange troede, at USA ville gøre noget ved fattigdommen, men først efter Anden Verdenskrig blev øernes økonomi forbedret på grund af turismen. England afskaffede slaveriet i 1833, men i virkeligheden trådte loven først i kraft i Der opstod mangel på arbejdskraft på plantagerne, fordi mange tidligere slaver ikke længere ville arbejde i plantagerne, selv om de blev beordret tilbage til deres tidligere ejere. De ville hellere dyrke deres egen lille jordlod. Derfor inviterede englænderne indere til især Trinidad på femårs kontrakter. Efter de fem år kunne de vælge at få betalt rejsen hjem eller få et stykke jord. Dette system startede i 1845 og fortsatte århundredet ud. Kinesere bosatte sig også i Caribien og levede som købmænd og restauratører. I Første Verdenskrig var mange unge mænd fra Caribien soldater i den britiske hær. Alene Jamaica sendte mand. De fik mange indtryk af livet i England, bl.a. at der var politiske partier og fagforeninger. Endvidere stiftede de kendskab til den russiske revolution og ideerne bag den, så da de vendte tilbage til øerne efter krigen forlangte de bl.a. lighed mellem racerne,

6 demokratiske institutioner og andre reformer f.x. tilladelse til at oprette fagforeninger og politiske partier. En britisk kommission besøgte øerne i 1921, og den opfordrede til reformer straks men blev ignoreret. Befolkningerne led af mangelsygdomme, dårlige boligforhold, og børnedødeligheden var stor. En del emigrerede til især Panama og USA. Uddannelsessystemet var en katastrofe. Næsten halvdelen af øernes befolkninger var analfabeter, og den undervisning, der trods alt fandt sted, handlede udelukkende om britiske forhold og ikke om øernes egen historie, økonomi og organisation. I 1930 erne og 1940 erne forsøgte man for alvor at danne fagforeninger, og arbejdskampene fejede hen over Caribien. Britiske soldater blev sat ind med mange dræbte og sårede til følge. Fagforeninger og politiske partier blev nu en realitet, og den politiske diskussion kom til at dreje sig om frigørelsen fra England og dannelsen af et forbund i Caribien. Først i 1958 blev dette forbund dannet, men allerede i 1962 opløstes det, mest på grund af uenigheder mellem Trinida/Tobago og Jamaica. I 1959 blev Fidel Castro helten for mange og årsag til en ny bølge af krav om uafhængighed. Trinidad/Tobago og Jamaica blev officielt erklæret uafhængige i Barbados fulgte efter i 1966 og mange af de små øer senere. Øerne er dog stadig medlem af Commonwealth og har den britiske regent som overhoved. Hun repræsenteres af en guvernør i området. Kampen for bedre levevilkår var vigtig især for partierne af socialdemokratisk tilsnit, og det lykkedes for dem at få ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Desuden blev der sat gang i den industrielle udvikling. I Trinidad/Tobago var olieindustrien vigtig, og på Jamaica var bauxitudvindingen af stor betydning for økonomien. Landbruget fik et løft, så man kunne begrænse importen af fødevarer, og i et forsøg på at slippe ud af de gamle koloniale økonomiske strukturer støttede Organisationen af Amerikanske Stater (O.A.S. dannet i 1948) og Canada med lån på favorable vilkår. Trods disse forbedringer steg udvandringen fra øerne i 1950 erne til England, Canada og USA. I årene efter Anden Verdenskrig var den amerikanske tilstedeværelse på øerne markant. USA havde en base på Trinidad indtil 1956, og man talte ligefrem om perioden som den amerikanske okkupation, og selv om den amerikanske indflydelse ikke forsvandt, begyndte man blandt de intellektuelle at interessere sig for det cubanske eksperiment. I oktober 1983 besatte amerikanerne Grenada på grund af uro internt i den venstreorienterede regering, på grund af en cubansk tilstedeværelse, og for det tredje på grund af bekymring for nogle amerikanske studerende, som opholdt sig på øen. Cubanerne hjalp med at bygge en ny og større lufthavn uden militær betydning. Under alle omstændigheder blev det igen slået fast for disse øers befolkninger, at de ligger inden for USAs interessesfære, og den kendsgerning kan de ikke tillade sig at se bort fra. Litteratur I en antologi beregnet til skolebrug West Indian Narrative (1966) har Kenneth Ramchand bragt en tekst fra 1678 for at tilkendegive, at der fandtes vestindisk litteratur på dette tidspunkt. De fleste tekster før 1900-tallet er skrevet af europæere, som har været i Vestindien i kortere eller længere tid, og der findes adskillige rejsebeskrivelser fra 1800-tallet præget af en europæisk tankegang. Europæerne er de overlegne, og den afrikansk indførte befolkning bør være taknemmelig over at være britiske undersåtter, som moderlandet tager sig af. Forståelsen af slavernes vilkår er overfladisk og patroniserende, og vi skal helt frem til begyndelsen af 1900-tallet, før lokale forfattere kan se de vestindiske samfund som helt forskellige fra den britiske virkelighed. Folkloristiske forfattere satte skub i udviklingen af en speciel vestindisk bevidsthed hos fiktionsforfatterne. Specielt en sproglig bevidsthed om struktur, rytme og betoning i det kreolerengelsk, der opstod på øerne, bevirkede, at man fra dette tidspunkt kan tale om en ægte vestindisk litteratur uden det specielle europæiske præg. Sprogets basis er naturligvis engelsk, men i

7 teksternes dialoger forsøges en stavemåde og en rytme, som rammer den lokale dialekt (das = that s, bwai = boy, firs = first, dis = this, yah = here, arright = alright, nevah = never, nutten = nothing, mek = make, maastah = master), og forfatterne er fuldt bevidste om, at de herved forsøger at bevare de sorte vestinderes identitet i en verden domineret af de hvide europæere og deres kultur. Der opstod litterære tidsskrifter, som opfordrede forfatterne til at beskrive vestindisk miljø, situationer og konflikter. Efter Første Verdenskrig og den russiske revolution voksede interessen for den lavere middelklasse og arbejderklassen i det litterære univers. Alfred Mendes ( ) bosatte sig i seks måneder i noget baggårdsslum for at få en bedre forståelse af proletarernes levevis. Så samtidig med den politiske uro i 1930 erne skabtes en litteratur med blik for kolonialismens historiske, politiske og sociale uretfærdigheder. Forfatterne fandt materialet til deres værker hos deres egne medborgere og brugte stoffet til at argumentere for ændringer. Efter Anden Verdenskrig og frem i 1950 erne fik vestindisk litteratur fodfæste i England med forfattere som Derek Walcott, George Lamming, Samuel Selvon og V.S. Naipaul. Begrænsede muligheder i Vestindien fik dem til at søge til England, hvor de store forlag og det store publikum befandt sig. Temaerne var stadig det vestindiske samfund og den øgede politiske bevidsthed om uafhængighed og sammenslutning af øerne i et forbund, men også individets forsøg på at skabe sig en identitet og et liv i en verden med konstante forandringer. Denne søgen tager sin begyndelse på landet i landsbyen, hvor ønsket om uddannelse kræver en bevægelse mod byen, hvor skolen er. Derefter må rejsen nødvendigvis føre væk fra øerne og ud i den vestlige verden (England, USA, Canada) i en søgen efter mere uddannelse og bedre jobs. Det er imidlertid vanskeligt at skabe sig et hjem i den vestlige verden uden at fornægte sin vestindiske baggrund, hvilket bevirker, at de fleste i løbet af denne proces skaber sig en drøm om en oprindelighed, man higer tilbage imod. Forfatterne bliver i denne situation optaget af at føre deres landsmænd til en større forståelse af deres vestindiske kulturarv. Samuel Selvon* (født 1923) og hans forfatterskab er et godt eksempel på denne udvikling. I romanen A Brighter Sun (1952) skal et teenage ægtepar forsøge at skabe sig et liv på Trinidad udenfor forældrenes beskyttende rækkevidde. Verden åbner sig for dem, og med besvær lykkes det for dem. I Turn again Tiger (1958) vender de tilbage til deres barndoms landsby med en viden om at verden er større end landsbyen. Hovedpersonen, Tiger, konfronteres med sin fortid i et opgør med bl.a. faderen og den hvide godsejers herredømme. Han befrier sig for den byrde af skam, dette landlige liv havde lagt på ham. Han genfødes så at sige i en forsoning med sin historie og kan nu som voksen blive en god samfundsborger. I trilogien The Lonely Londoners (1956), Moses Ascending (1975) og Moses Migrating (1983) udforsker Selvon emigrantlivet i England, og romanerne vidner om en ukuelighed overfor kulden i både bogstavelig og overført betydning. Vanskelighederne bliver især anskuet humoristisk og dermed et middel i kampen for overlevelse. Moses bliver en af de markante skikkelser blandt vestinderne i London, og i Moses Ascending har han etableret sig så godt, at han er blevet ejer af et forfaldent hus i en London forstad. I Moses Migrating lader Selvon Moses vende tilbage til Vestindien for at deltage i karnevallet på Trinidad. Moses rejser modstræbende og med blandede følelser. Han er nu blevet alt for britisk og opfører sig pinligt. De lokale griner ham ud, og man mærker Selvons foragt for denne Moses, og hermed understreges vanskelighederne for vestinderne i deres søgen efter en identitet. I den nye litteratur er udrejsetemaet stadig aktuelt, selv om uddannelsesniveauet er hævet og universiteterne på Trinidad, Jamaica og Barbados er blevet markant bedre og søges af mange studerende. Arbejdsløsheden blandt de ikke-uddannede er stor, og da den sociale bistand er lille eller ikke-eksisterende, er man nødt til at klare sig selv, så flugten væk fra øerne finder stadig sted i forsøget på at skabe sig et bedre liv i materiel henseende. Det er også blevet nemmere at rejse på grund af de mange flyforbindelser, og der er altid en hjemmefra, der kan hjælpe med at anvise, hvordan man skaffer sig en arbejdstilladelse.

8 * Omtalen af Selvons romaner i en novellesamling skal ses som en anbefaling til den interesserede læser, som ønsker at gå videre på egen hånd. Romanerne er ikke oversat men kan læses af mange danskere.

9 Alfred H. Mendes Sweetman Oven over Kreoler cafeen i Prince Street holdt Arbejderforeningen et bal. Mamitz og hendes sweetman Maxie var til stede. Maxie, i et velsiddende sæt tweed tøj som passede ham som hånd i handske, svingede yndefuldt Mamitz rundt i salen. Hans brede næsebor gav hans ansigt et vildt udtryk; han blev dog af alle kvinder anset for at være en smuk mand. Alle kunne se at han var en dougla: med andre ord, en af hans forældre var af indisk den anden af afrikansk afstamning. Hans sorte, halvlange og krøllede hår sad om hans hoved i en sammenfiltret masse. Det elektriske lys skinnede på hans chokoladebrune ansigt og fik det til at skinne som bronze. Hans grå tøj, med matchende slips og sokker, var en gave fra Mamitz. Faktisk var alt hvad Maxie ejede noget han havde fået af Mamitz. Det var lidt mere end et år siden de var begyndt at komme sammen; og den første aften de havde mødtes var de straks faldet for hinanden, som han havde udtrykt det. Hendes velskabte skikkelse, høj og med fyldige bryster, hendes sensuelle sorte ansigt, de hurtige, indladende blikke hun sendte ham fra små, livlige øjne, hendes vuggende hofter: alt dette havde bevirket at han havde besluttet at slå op med Ethelrida, hans forsørger på det tidspunkt, og gå over til Mamitz. Faktisk var Ethelrida også ved at blive træt af Maxie; og da hun, den aften for over et år siden, så ham danse med Mamitz for fjerde gang, var hun blevet stram om munden og besluttede at slå til. Hun kaldte ham til side og sagde: Maxie, jeg er færdig med dig. Jeg vil ikke have nogen scene eller skændes nu. Gå du bare over til Mamitz. Se, hvor hun sidder og fortæller alle og enhver hvor højt hun elsker dig. Men den form for fyreseddel, metodisk og lidenskabsløst, havde irriteret Maxie. Han havde selv, når tiden var inde, haft til hensigt at slå op med Ethelrida før hun gjorde det, så han sagde: Lad nu være, Ethel. Jeg er ikke i humør til vitser i aften. Det er ikke nogen vits, sagde Ethelrida. Det er dødelig alvor. Du har nu været min sweetman længe, i tre år faktisk, og lad nu være med at lave skandale. Hvis du er beruset, så styr dig og tænk på alt det gode vi har haft sammen. Du kan ikke bare forlade mig på den måde, Ethel. Hvorfor ikke. Fordi jeg har givet dig alt hvad du ønskede, tror du åbenbart det varer evigt. Sådan er det ved Gud ikke, min ven. Gå du nu over til Mamitz, og dermed var Ethelrida skredet mens Maxie stod tilbage med åben mund og polypper. Lidt efter dansede Maxie med Mamitz og svingede hende rundt som en karrusel. Han følte sig lettet for alverdens besvær. Han holdt Mamitz tæt ind til sig, og han så hendes mørke ansigt for sig og hendes hvide tænder når hun kiggede op på ham og smilede. Du er helt vidunderlig, havde han sagt. Og du synger helt vidunderligt, havde Mamitz svaret. Maxie så overrasket ud. Hvornår har du hørt mig synge? spurgte han blidt og stirrede ned i hendes små livlige øjne hvor han så gløden fra hendes indre. Det kunne du lide at vide, drillede hun Hvornår har du hørt mig synge? Det er længe siden. Har du aldrig sunget til Karnevallet? Åh, du mener i kalypsoteltene! Sans humanitee, nynnede han med sin dybe, klangfulde stemme. Og du var med Lord Executor, ikke? Du har en god hukommelse, min pige. Jeg hørte dig jævnligt det år, men du var så forelsket i Ethel at jeg opgav på forhånd. Og jeg vil for øvrigt heller ikke have noget at gøre med en anden kvindes mand. Men sikken stemme du

10 havde! Alle pigerne var forelsket i dig, Maxie. Dernæst havde hun spurgt i et andet tonefald: Hvad er der i vejen med dig og Ethel? Vi har slået op. Jeg er færdig med hende. Den kælling! mumlede Mamitz. I har været sammen længe, men du spildte altså tiden. Hvad vil du nu? Maxie svarede ikke straks. Han nynnede til melodien de dansede til med blikket rettet mod de sorte, svedende musikere. De dansede fint sammen, langsomt sensuelt og stille. Til sidst sagde han: Jeg ved ikke hvad jeg skal stille op. Jeg er ved at blive bange for kvinder, tror jeg. Mamitz spurgte affekteret: Er du også bange for mig, Maxie, skat? Jeg kender dig ikke, Mamitz. Det er første gang vi taler sammen. Vi har da set hinanden mange gange. At se er ikke det samme som at kende, sagde Maxie efter en lille pause. Og helt ærligt, så er jeg ikke sikker på at en mand kommer til at kende en kvinde uanset hvor længe de kommer sammen. Mamitz lavede en grimasse mens hun sagde: Du, ja. Det var derfor du blev så længe hos den kælling. Endnu engang fandt hun det affekterede tonefald frem: Skat, vil du være min sweetman? Men Maxie var tavs. De bevægede sig mellem de mange dansende som gennem en labyrint, langsomt og elegant. Hans erfaring med Ethelrida og andre havde lært ham én ting: det var uklogt at vise en kvinde at man var alt for interesseret. Han forblev tavs og holdt afstand selv om det var vanskeligt, for Mamitz havde vækket hans begær. Trods sin beruselse undrede han sig et øjeblik over om Mamitz mente det samme med Sweetman som Ethelrida havde gjort. Sweetman for ham selv betød at manden blev forsørget af kvinden. En sådan mand lavede aldrig noget, og sandheden var at skønt Maxie var fireogtyve på det tidspunkt, havde han aldrig haft et arbejde. Indtil videre havde kvinder forsørget ham på grund af hans forførende stemme, tiltrækkende udseende og hans evner på et dansegulv. De havde arbejdet for ham, givet ham mad og tøj og alt hvad han ellers ønskede sig. Når han havde penge tilovers spillede han hovedsageligt i spillehallen, noget som kineserne havde introduceret på øen. Den eneste betingelse var et uudtalt krav fra kvinden om at han var tro mod hende. På den anden side, når det var dårlige tider, kunne kvinden have andre mænd, og de penge der blev tjent på den måde, blev altid overdraget til manden. Maxie havde altid, på grund af sin afsky for arbejde, forsøgt at overholde sin del af aftalen; derfor havde han aldrig været nødt til at søge arbejde. Og det var faktisk ikke hans skyld at han var blevet vant til rollen som sweetman. Hans første erfaring, da han kun var sytten, havde udelukket arbejde; den unge kvinde ville ikke høre tale om det og overøste ham med alt det hun tjente ved vask, vævning og ved at have andre mænd. Endvidere havde han opdaget hvor værdifuld han var for kvinderne i Port-of- Spain; de kastede sig over ham og lod ham forstå hvor jaloux de var alt imens de lagde kraftigt an på ham; derfor var han kommet til den opfattelse at han kunne vælge og vrage og det gjorde han så med en verdensmands overlegne dygtighed. Men skat, gentog Mamitz. Hun flyttede hænderne op og tog ham om halsen og pressede sine fingre ned mellem skjortekraven og hans hud, kunne du ikke tænke dig at blive min sweetman? Er det dit alvor, Mamitz? spurgte Maxie undvigende. Men skat, du ved da jeg holder af dig, og jeg tjener mange flere penge end den kælling. Tag nu det tøj jeg har på, det kan du ikke gøre bedre. Og Ethel gav mig også gode lommepenge, og penge til spillehallen. Og engang i mellem. Du får alt hvad du vil have, skat, det lover jeg. Se på min kjole; tre dollars pr. meter, og jeg har meget mere derhjemme. Jeg vil give dig to sæt tøj hvis du siger ja. Men du må forstå; du tager ikke noget med du har fået af hende. Hun slog med nakken og tilføjede: Skat vi kan ikke blive ved på denne måde. Lad os få en drink.

11 De snoede sig ind mellem de andre dansende og fandt frem til baren. Mamitz bestilte to rom. De drak. Sig du kan lide mig, bønfaldt hun da de sad i et roligt hjørne. Jeg kan godt lide dig, sagde Maxie. Du er en vidunderlig kvinde. Okay? Helt sikker, sagde han, og hun slog armene om halsen på ham og kyssede ham lidenskabeligt. Det skete for mere end et år siden, og Maxie havde ikke haft grund til beklagelser, undtagen på et punkt: efter få måneder havde han opdaget at Mamitz havde et voldsomt temperament. Han måtte ikke så meget som se på en anden kvinde endsige danse med én før hun kom med voldsomme trusler om bank. Engang havde hun kastet en kniv efter ham, som han kun undgik ved hurtigt at dukke sig. Han var bange for hende, især når han var ædru; så når de var ude sammen, var han nødt til at drikke sig mod til, oven i købet mere end han kunne tåle. Mamitz hadede at se ham drikke og forsøgte at standse ham; men når han var ude over et bestemt punkt, kunne ikke engang Mamitz standse ham. Han blev aldrig sanseløst beruset. Spiritussen oplivede ham snarere og omdannede hans naturlige føjelighed til et begær efter magt. Kreoler cafeen var flot pyntet op med papirsflag, stearinlys og bånd i mange farver. Sorte piger, brune piger og lyse mulatpiger i flotte spraglede kjoler snakkede og lo som solsorte i den tidlige morgensol mens de dansede med deres partnere i langsomme, sensuelle bevægelser rundt og rundt i salen. Musikerne blæste, trommede, sang og sled med buen indtil sveden løb dem ned ad ansigtet. Cats, Shorty, Uncle og Len var til stede; de var alle sweetmen og Maxies gode kammerater. Når de kom vrikkende forbi med deres kvinder, hilste de højlydt på hinanden. Kay-i! Hvordan går det, nyder du livet? Se lige Len, sagde Maxie til Mamitz. Er det ikke et flot sæt tøj han har på? Og Shorty er her, sagde Mamitz. Alle drengene er her i aften. Hvordan går det Shorty? Skidegodt, sagde Shorty, som var en sort, firskåren ung mand med et ar fra venstre øje ned til munden, et vidnesbyrd om hans erotiske udskejelser. Han var flot klædt. Mamitz havde altid haft et godt øje til ham. Maxie, sagde Mamitz da de dansede forbi orkestret, vi skal have en fin aften, men pas på med rommen, ikke? En rigtig mand skal drikke sig mod til. Ikke min mand. Du ved aldrig hvor mange du har fået, og mod for dig betyder helvede for mig. Okay, okay, sagde Maxie træt. Hvad mener du? Det jeg sagde, og for Guds skyld, skat, vi er her vel for at more os. Lad nu være med at ødelægge aftenen på forhånd. Musikken standsede, og de dansende samlede sig i små grupper for at sludre og sladre. Gode tider for de sorte i aften. De er her alle sammen. Se, der er Mamitz med sin sweetman. Jeg vil vædde med at Maxie er på vej hen til baren. Flasken er hans bedste ven. Jeg har hørt hun er en skrap kælling. Jeg kender ingen der er så jaloux som Mamitz. Jeg ville ikke være hendes sweetman om hun så gav mig en million. Jeg har hørt hun banker ham. Det er sådan niggere viser kærlighed. Det gør de hvide også.

12 Ja, ja. Ha, ha, ha! I mellemtiden var Mamitz, Uncle, Shorty og Maxie gået hen til baren for at få sig en rom. Mamitz var klædt i en lang, nedringet rød kjole, og hun havde røde bånd i håret. Desuden havde hun taget godt med pudder på for ikke at virke alt for sort i ansigtet, på halsen og armene. Når hun smilede, så man to hvide perlerækker, og de livlige øjne dansede til de mørkerøde læbers bevægelse. Alle hendes bevægelser var karakteriseret ved en udefinerbar ynde. Shorty, du er min ven, sagde Mamitz og kiggede samtidig på det glas Maxie netop satte til læberne. Åh, min pige hvad betyder en lille drink fra eller til når du påstår du elsker manden. Det mener jeg også, sagde Maxie. Maxie, så stopper du, sagde Mamitz og rynkede panden Musik, drenge, råbte Uncle mens han var på vej, høj og tynd, hen mod Mamitz. Hans hår var plasket til med brillantine så det kunne ligge fladt hen over hans hoved, og så havde han flotte bakkenbarter. Uncle bildte sig ind at han var en flot fyr og spankulerede rundt i påtaget storhed. Hans slagord var: Drenge, I kan få alle de piger I vil. Det kan jeg. I skal bare have personlighed, og tilføjede han så idet han pegede på sit hoved, nogen hjemme på øverste etage. Han havde en meget lys hud. Han tog Mamitz om livet, og før de gik på dansegulvet tilkastede hun Maxie et advarende blik. Maxie blev i baren sammen med Shorty. Hvordan går det? spurgte Shorty. Skidegodt. Her, tjener, en dobbelt rom, råbte han efter bartenderen. Du hælder dem ned dobbelt så hurtigt som vi andre, bemærkede Shorty og slikkede sig om læberne. Hun er her ikke lige nu. De griner alle sammen af dig fordi du er bange for hende. Hvem siger jeg er bange for hende? Alle. Vi har alle øjne i hovedet. Jeg er fand me ikke bange. Hør her: vis aldrig en kvinde at du er bange for hende. Bartender, en dobbelt rom. I det øjblik kom Mamitz nynnende forbi døren ind til baren og fik øje på Maxie der rakte over disken efter sin rom; hun rev sig øjeblikkelig fri af Uncle og fór hen mod Maxie som sad med ryggen til hende. Hun snuppede glasset ud af hånden på ham og hældte indholdet ud på gulvet. Hvad fanden, sagde Maxie, med et fjoget udtryk i ansigtet. Og vi sad lige og roste dig i høje toner, Mamitz, sagde Shorty. Shorty, du er min ven, var alt hvad Mamitz sagde, men hendes næsebor dirrede af vrede og hendes øjne sås kun gennem to små sprækker. Hun drejede rundt og gik tilbage til dansen. Du behandler ikke din mand ordentligt, sagde Uncle da de dansede videre. Pas dig selv, Uncle, så skal jeg nok passe mine egne sager. Inde i baren grinede Shorty. Hva griner du af? spurgte Maxie aggressivt. Og du sad lige og sagde at du ikke var bange for hende. Ha, ha, ha! Jeg vil ha en drink. Sådan, vis hende hvem der bestemmer. Bartender, en dobbelt rom. Maxie skyndte sig hen til døren, kiggede sig omkring og vendte tilbage. Hva sku du hen og se? Maxie sendte Shorty et blik fuld af foragt: For at se om månen var stået op. Månen? Ha, ha, ha!

13 Hold da for helvede din kæft! Ethelrida kom med sin mand under armen og gik lige forbi Maxie da hun fik øje på ham. Hvordan går det Maxie? spurgte hun og standsede. Maxie så på hende, smilede og kiggede dernæst hen mod døren. Giver du en dans for gammel venskabs skyld? spurgte hun. Når månen går ned, indskød Shorty og grinede igen. Ethelrida gik videre med sin mand og lo den latter Maxie kendte så godt. Han var lettere omtåget: to chok, det ene lige efter det andet. Her, bartender, råbte han, en dobbelt rom. Maxie tænkte på Ethelrida. Han havde ikke set hende siden den aften for over et år siden. Hun havde taget lidt på og var smukkere end nogensinde. Han følte igen begæret efter hende. Hvad ville han ikke give for blot en dans med hende her i aften, at holde om hende endnu engang, at se lidenskaben i hendes ansigt, at hviske de ord til hende som han så ofte havde hvisket i gamle dage! Trommeslageren sluttede dansen af med et brag som bragte ham tilbage til virkeligheden. Mamitz kom alene hen til baren og fik en drink sammen med Shorty. Vil du danse med mig? spurgte Shorty. Den næste, sagde Mamitz. Denne her skal jeg have med Maxie. Fint, sagde Maxie. Men jeg skal have en til det andet ben, ikke? Så kan jeg bedre svinge dig rundt og vise dig nogle nye trin. Den lille stjerne taler til den store måne, indskød Shorty. Ha, ha, ha. Han rystede af latter. Jeg har ledt efter jer alle steder, sagde Gertrude da hun sluttede sig til dem. Hun klappede indforstået Shorty på kinden. Man skal ikke lede efter Shorty på dansegulvet, sagde Mamitz. Han sidder altid i baren. Det er du heldig med, sagde Shorty og grinede igen. Ha, ha, ha! Mamitz efterlignede ham. Griner han også i søvne, Gertrude? spurgte hun lidt efter. Shorty er god nok. Han er den bedste sweetman jeg nogensinde har haft, den bedste i hele Portof-Spain, ikke skat? Hun rykkede helt hen til Shorty og lagde hovedet på hans skulder. Helt sikkert, helt sikkert, sagde Shorty og voksede med komplimenten. På dette tidspunkt var der ved at blive fyldt op i baren så Mamitz foreslog at de flyttede. Ethelrida svævede hen over dansegulvet med sin sweetman. Mamitz så et glimt af hende, og hendes ansigt fik et hårdt udtryk. Hun kiggede lidt til siden og så at Maxie også havde set hende. Jalousiens pil ramte Mamitz og hun sagde ondskabsfuldt: Kællingen er her. Har du set hende? Men Maxie var på vagt. Hvem? spurgte han uinteresseret. Den kælling du kender så godt. Nu skal du ikke tirre mig, mand. Hvem? fastholdt Maxie, som godt kunne mærke Mamitz ændrede humør. Han havde set det så mange gange før, så han vidste hvad det kunne føre til. Han tænkte: Det er lidt for hurtigt. Bare et par drinks mere, så havde jeg været klar. Hvis jeg ser dig tale med hende, hvis jeg ser dig bare så meget som kigge på hende, så slår jeg dig til plukfisk, sagde Mamitz giftigt. Shorty fangede Maxies blik og gjorde tegn til ham om at forholde sig roligt. Vi går alle sammen ind for fred i denne tårernes dal, tilføjede han og kiggede op i loftet med påtaget ydmyghed. Ja, skat, sagde Gertrude. Og du kan få al den ro og fred du ønsker hos mig. Mamitz så foragteligt på dem, slog med nakken og sagde: Hos mig bliver der ikke fred hvis jeg så meget som ser min sweetman kigge på en anden kvinde.

14 Men Gertrude og Shorty kiggede på hinanden, blinkede, omfavnede hinanden og kyssede hinanden lige foran den ophidsede Mamitz. De gik ud på balkonen over gaden. Mamitz følte at aftenen var ødelagt. Hun havde ofte indrømmet over for sig selv at hun ikke var så forelsket i Maxie som hun troede hun var. Det var egentlig ikke hendes natur at være desperat forelsket i nogen mand. Alle hendes tidligere sweetmen havde kun været hos hende i kort tid. Nu havde hun boet sammen med Maxie i over et år; seks måneder længere end hun havde været vant til; og grunden til det, skønt hun ikke var sig helt bevidst om det, den enkle: på grund af sin charme var der konstant fare for at Maxie kunne være hende utro. Derfor var Mamitz som på nåle af usikkerhed, og hendes begær blev holdt i live. Hun kendte andre kvinder som gerne ville have fat i ham, og derfor ville hun holde på ham. Og havde Mamitz kendt hele sandheden, ville hun have vidst at hun havde grund til at være jaloux og på vagt, for Maxie kunne ikke modstå en kvinde som var ude efter ham så længe han følte sig i sikkerhed for Mamitz årvågne blik. Havde Mamitz vidst det, ville hendes temperament have nået højder hun aldrig kunne have forestillet sig. Nede på gaden stod mange mennesker og betragtede den oplyste dansesal. Maxie satte sig mellem Mamitz og Gertrude. Mamitz lænede sig over mod Gertrude og sagde: Gertrude, hvis du går til et bal og ser din sweetmans tidligere kæreste gøre sig til lige foran dine øjne, hvad ville du så gøre? Gertrude trak på skulderen og fniste. Ved du hvad, sagde hun lidt efter, hvad min sweetman lavede engang bekymrer ikke mig. Så enkelt er det min pige, du er jo jaloux på hans mor fordi hun fødte ham. Ha, ha, ha! Det var over midnat før Maxie havde fået det antal drinks der skulle til for at give ham mod. På det tidspunkt var stemningen i salen fin, og musikerne var i topform ikke mindst på grund af rigelige mængder rom. Mamitz grublede, besat af jalousi og vrede. Bare synet af Ethelrida vækkede hendes raseri og hun havde lyst til at flå hende i stumper og stykker. Hvis hun ikke sad hos Maxie, luskede hun rundt i salen og iagttog ham alle mulige steder fra og ventede blot på en lejlighed til at gøre hvad hendes lidenskab bød hende. Dansede de med forskellige partnere, styrede hun altid hen i nærheden af Maxie. Og Ethelrida, som havde hørt om Mamitz jalousi, besluttede at drille hende, så hun dansede også hen i nærheden af Maxie. Hun kiggede beundrende på ham og smilede når hun fangede hans blik. Engang da Mamitz og Maxie dansede forbi hende bemærkede hun over for sin partner: Jamen, er det ikke Maxie, min gamle sweetman? Mamitz gloede på hende. Og Maxie, der blev modigere og modigere som aftenen skred frem og rommen gled ned, smilede til Ethelrida og blinkede endda til hende, og langt om længe da rommen havde gjort sin virkning, besluttede han sig for at danse med Ethelrida før natten var omme uanset hvad der måtte komme. Len sad i baren sammen med Gertrude og vinkede Maxie over. Maxie slentrede derhen sammen med Cats og Uncle. Din kvinde ser helt ulykkelig og forvirret ud, bemærkede Gertrude over for Maxie. Hun bliver jaloux for ingenting, sagde Maxie og skyllede sin rom ned. Men jeg skal give hende noget at blive jaloux over. En mand er vel en mand, sagde han og slog sig på brystet. Det er du ikke mand for, sagde Shorty, der nu var dukket op. Maxie fór op. Er jeg ikke mand for det? Er jeg ikke mand for det? Hvor meget vil du vædde? Jeg vædder aldrig, sagde Shorty. Du er en kryster, indskød Len med det høje krusede hår lige op i luften. Du har udfordret ham, tag imod væddemålet. Len har ret, sagde Cats.

15 Ja, Len har ret, mente også Gertrude. Mamitz er alt for skrap. Helt sikkert, alt for skrap. Helt enig, sagde Cats. Shorty puttede hånden i lommen og tog en to-dollarseddel frem. Jeg er ikke nærig, sagde han. Sådan er jeg ikke, jeg har penge nok, men Mamitz og jeg er gode venner, og jeg vil nødig have ballade her i aften. Men her er altså to dollars. Cats, du tager dig af indsatsen. Nej, ikke Cats, sagde Len og tog sedlerne fra Shorty og Maxie. Han går bare lige op i baren og bruger dem. Løgner, råbte Cats parat til kamp. Det siger du ikke én gang til. Gertrude lagde sig imellem. For himles skyld, tag det roligt. Alt hvad I gør når I får noget at drikke, er at skændes og slås. Ti nu stille Len. Len mumlede: Jeg lyver ikke. Han har ikke ret til at kalde mig en løgner. Du kaldte først mig en tyv, sagde Cats. Okay, okay, sagde Gertrude i et forsøg på mægling, Giffen, gaffen, guffen lad vær og hæng med skuffen. Shorty grinede ikke for han så Ethelrida nærme sig. Hvad råber I op om? spurgte Ethelrida troskyldigt. De så alle sammen på hende. Vi råber ikke, sagde Shorty. Er de ude på at banke dig, Maxie, skat? sagde hun og overhørte Shorty. Maxie svarede ikke. Hans hjerte begyndte at slå hurtigt. Gertrude hviskede til Shorty. Se, Mamitz står henne i døren og kigger. Shorty forlod selskabet og gik hen til Mamitz. Hun skråede over salen og gik ud på balkonen, og han fulgte hende. Vi har lavet et lille væddemål, sagde Len. Væddemål? Er det mig I vædder om? Gertrude betragtede mændene en efter en. Du ser smuk ud i aften, Ethel, sagde Maxie. Gammel kærlighed ruster ikke så let, sagde Cats, og Ethelrida smilede. Giver du en dans, Maxie, for gammel venskabs skyld? Mændene så på hinanden og derefter på Gertrude. Det kan du tro, sagde Maxie, en hel speciel dans. Jeg går over og beder musikerne spille en melodi specielt til os. Hvad kunne du tænke dig? Ethelrida overvejede et øjeblik og sagde så: Lad dem spille Woman Sweeter than Man. Fint, sagde Maxie og gik. Shorty kom tilbage: Ethel, der bliver ballade i aften hvis Det er ikke en måde at vinde et væddemål på, afbrød Cats. Hvis jeg vinder giver jeg Maxie pengene tilbage. Mamitz er min gode ven, og hun har det ad helvede til. Ad helvede til? Åh, hold op! lo Ethelrida ildevarslende. Maxie vendte tilbage. Okay, Ethel. Den næste bliver Woman Sweeter than Man, men lad os lige tage en drink først. Ja, tak! Da musikerne et øjeblik senere begyndte på nummeret, så Mamitz fra balkonen Maxie ledsage Ethelrida ud på dansegulvet og starte dansen til de smægtende toner. Hun iagttog dem mens Maxie elegant svingede Ethelrida rundt. Hun fangede Ethelridas blik og så det hånlige smil.

16 På en eller anden måde havde de fleste på fornemmelsen at noget var i gære, og derfor var der kun få par på dansegulvet. Pludselig skreg Mamitz højt og fór ud på dansegulvet. Hun greb ham om skuldrene med sine stærke hænder og trak ham væk fra Ethelrida. Musikken standsede. Et par kvinder skreg og folk flygtede i retning mod dørene. Ethelrida listede af og overlod gulvet til Maxie og Mamitz. Mamitz havde en kniv i hånden og Maxie stod og svajede. Jeg slår dig ikke ihjel, ved Gud, jeg slår dig ikke ihjel, råbte Mamitz, men det der er mit, er mit, og det kan jeg gøre med hvad jeg vil. Med et hurtigt snit flåede hun jakken af ham. Maxie sprang et par skridt tilbage, rådvild. Mamitz var over ham igen og skar skjorten af ham, dernæst bukserne indtil han stod helt nøgen midt i salen og kiggede sig omkring som en pisket hundehvalp. Mamitz samlede kludene op og smed dem i hovedet på ham og skred ud af salen, ned ad trappen og ud på gaden.

17 Alfred H. Mendes Boodhoo Det var juni og regntiden var begyndt en måned tidligere. Øen var grøn overalt. Kvinderne ved Mrs. Lawrences teselskab havde ikke brug for vifter for en kølig brise blæste ind ad de åbne vinduer i bungalowen. Mrs. Lawrence bemærkede: Det er vel nok en dejlig, kølig eftermiddag. Alle de andre damer samtykkede på hver sin måde: Mrs. Hornby, fed og kongelig, nikkede tungt; Mrs. O Halleran, som lige var ved at nippe til teen, hævede øjenbrynene; Molly, Mrs. O Hallerans smukke datter, mumlede ja sammen med de andre. Damerne sladrede planløst om dette og hint mens de gnaskede små kager og elegant nippede til teen af de fint dekorerede tekopper. De var alle interesserede i at gøre et godt indtryk, for deres værtinde var netop ankommet til Trinidad. Og hvad synes De om øen? spurgte Mrs. Hornby. Jeg ved det ikke helt endnu, svarede Mrs. Lawrence. Det tager naturligvis sin tid at blive fortrolig med stedet, vovede Mrs. Lovelace, et yndigt væsen med store øjne. Det tog mig lang tid at vænne mig til de fremmede omgivelser. De sorte og coolierne har jeg endnu ikke lært at kende. De er ret underlige, og hun stak næsen i vejret. Mrs. Hornby smilede bredt. Mit motto har altid været fasthed, min søde Mrs. Lawrence. Vær bestemt over for dem og de opfører sig som husdyr og der bliver ingen problemer Hun tilføjede dog ikke at hun skiftede stuepige og kok en gang om måneden. Mrs. Lovelace vidste det godt men sagde ikke noget. Samtalen fortsatte ledsaget af klangen fra kagegafler mod porcelæn. Uden mindste varsel rejste Mrs. Hornby sig med et skrig og kom derved til at vælte sin tekop, som faldt på gulvet og gik i stykker. Alle rejste sig og væltede deres stole under de påfølgende tumulter. Se det usle kryb! råbte Mrs. Hornby og løftede sin massive arm og pegede på skillevæggen overfor. Se det usle kryb! De kiggede alle sammen og så en kakerlak med viftende følehorn. Mrs. O Halleran satte sig igen med et overlegent udtryk. Jeg er overhovedet ikke bange for kakerlakker, sagde hun. De er helt uskadelige. Men Mrs. Hornby satte sig ikke før værtinden havde tilkaldt en stuepige. Hun børstede den væk med en kost, og den landede midt på bordet hvorpå Mrs. O Halleran slog næven i bordet og maste kakerlakken med det resultat at der blev en stor plet på dugen. Mrs. O Halleran bad tusind gange om forladelse og tilføjede: Hvor dumt af mig. Det burde jeg have forudset. Mrs Lawrence smilede og forsikrede hende at det gjorde skam ikke noget. Tebordet blev ryddet og damerne satte sig ud på verandaen da Mrs. Hornby med et bekymret udtryk bemærkede: Jeg er ked af at jeg slog den kop i stykker. De indfødte siger at det betyder uheld. Vrøvl og overtro! udbrød Mrs. O Halleran. Jeg ved nu ikke rigtig, sagde Mrs. Hornby eftertænksomt. Netop; det er fordi De ikke ved noget om det at De tænker sådan. Men Mrs. Hornby gentog blot. Jeg ved nu ikke rigtig, og der endte sagen. Mrs. Lawrence bød cigaretter rundt, og et øjeblik efter sad de alle sammen og røg, undtagen Mrs. Lawrence. En af dem spurgte: Ryger De ikke? Nej. Jeg har aldrig røget. Jeg kan ikke lide det. Hvordan ved De at De ikke kan lide det hvis De ikke har prøvet, sagde Molly. Molly var lige blevet nitten og var på samme alder som Mrs. Lawrence.

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Du er død! Du er død!

Du er død! Du er død! Du er død! Mandag morgen blev jeg vækket af en underlig lyd. Hvad var det? Sten mod glas! Lyden rev i mig. Rev mig ud af søvnen. Pludselig forstod jeg. Sten mod glas Der var nogen, som kastede sten på

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh METAN an original screenplay by Nanna Westh Nanna Westh Søren Norbys Allé 2A, 1.tv 2300 Kbh S +45 31364959 nannawesth@live.dk INT. KØKKEN-ALRUM - AFTEN Et kålhovedstort æble midt på et festdækket spisebord.

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Lars: Hva så Bøsseboy drømmer du om nogen søde mænd? Nikolai: Fuck nu af Lars. Lars: Er det det du gerne vil ha? Hva Nikolai?

Lars: Hva så Bøsseboy drømmer du om nogen søde mænd? Nikolai: Fuck nu af Lars. Lars: Er det det du gerne vil ha? Hva Nikolai? Nikolai 8. klasse, Byens Skole 9. Gennemskrivning, marts 2009 Scene 1: (Vi befinder os i Nikolais klasseværelse. Vi ser Nikolai sidder og falder i staver. Man hører klokken ringer til frikvarter, og de

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

THE MAKEOVER 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009

THE MAKEOVER 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009 1. INT. KLASSEVÆRELSE. DAG Kameraet kører rundt i klassen. Ved vinduet sidder et par piger og hvisker. Længere inde i klassen sidder et par af de

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Søde Jacob. 6. udkast. Et manuskript af. 9. klasserne, Sortebakken

Søde Jacob. 6. udkast. Et manuskript af. 9. klasserne, Sortebakken Søde Jacob 6. udkast Et manuskript af 9. klasserne, Sortebakken 1 SC 1. INT Mathildes værelse - AFTEN (15) står og lægger makeup, og (15) kommer ind ad døren med 2 Somersby. Hun sætter dem ned på et bord

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

En rigtig Mand Trejde udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM

En rigtig Mand Trejde udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM En rigtig Mand Trejde udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Benjamin Dahlerup (C) 2014 Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale med forfatteren. Benjamindahlerup@gmail.com

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Jeg er aldrig flov over min mor

Jeg er aldrig flov over min mor Jeg er aldrig flov over min mor Mennesker, der lever af at være humoristiske er ikke nødvendigvis særligt sjove derhjemme, men det er Lisbet Dahl, forsikrer hendes yngste søn Gustav. Især når hun slår

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere

De 12 ord den fra hvis man ved sagde hver der lige

De 12 ord den fra hvis man ved sagde hver der lige Den gamle mand Baldur fortalte børnene fortællinger fra tidernes morgen. Hvert 10énde år vender dragerne tilbage fortalte Baldur. Børnene gispede. Hvert drageæg rummer magiske kræfter fortsatte Baldur.

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen For hendes fødder af Emma Elisabeth Nielsen Hun hedder Mia. Hun smækker med døren. Det er, som om verden er sky. Sådan er det altid. Det er, som om græsset bøjer sig for hende, når hun tramper gennem haven

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript.

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript. HERNINGSHOLMSKOLEN Prale-Patrick Gennemskrivning 9 Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009 Til Station-Next, Nisse. Manuskript. 1. Ext. Bænk i skolegården. Dag. PATRICK og JOSEFINE sidder

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Tre spøgelsesagtige skikkelser

Tre spøgelsesagtige skikkelser Kapitel 1 Kisten Tre spøgelsesagtige skikkelser gled lydløst hen over Scream Streets centrale torv. Månen glimtede bag det tynde skydække. Inde i et hus i nærheden slog et ur tolv slag. De tre skikkelser

Læs mere

Lene Møller. Hvorfor lige mig? En Historie om mobning. Saxo Publish

Lene Møller. Hvorfor lige mig? En Historie om mobning. Saxo Publish Lene Møller Hvorfor lige mig? En Historie om mobning. Saxo Publish Andre udgivelser af Lene Møller: Molly Den Magiske Ko Hvorfor lige mig? En historie om mobning. ISBN: 9788740444230 Copyright 2013, Lene

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du.

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du. Snehvide De brødrene Grimm - KHM 053 tid: 20' Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som dun ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort ibentræ, og mens hun syede og

Læs mere

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts BOY Af Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma 9. marts SCENE 1, INT. TØJBUTIK, DAG Emilie står og kigger på hættetrøjer i en herreafdeling i en tøjbutik. Hun udvælger tre specifikke, men pludselig

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Marimbas Rejse. En musikalsk fortælling om pigen Marimba og hendes venskab til elefanten Ngoma

Marimbas Rejse. En musikalsk fortælling om pigen Marimba og hendes venskab til elefanten Ngoma Marimbas Rejse En musikalsk fortælling om pigen Marimba og hendes venskab til elefanten Ngoma Opført af: Cahit Ece (musiker) Jimmi Mhukayesango (fortæller) I hæftet finder du historien om Marimba og forslag

Læs mere

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1 Filmmanuskript Tegn af Hannibal V. Glaser s. 1 Manuskript 1. Skolegård SEN MORGEN Det er frikvarter. William(15) sidder på en udendørs trappe og tegner. Han ser op en gang i mellem, på Marie. Hun griner

Læs mere

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse LAD DER BLIVE LYD Af Lis Raabjerg Kruse Prøv du at skrive det i dit interview folk tror, man er fuldstændig bindegal det er jeg måske også. Men det er rigtigt, det jeg siger! Verden bliver til en stjernetåge,

Læs mere

Moses bar det fine ur i en brun æske. Hans far havde repareret uret, og hans mor havde pakket det ind. Nu skulle han gå alene gennem byen for at

Moses bar det fine ur i en brun æske. Hans far havde repareret uret, og hans mor havde pakket det ind. Nu skulle han gå alene gennem byen for at 1 Moses bar det fine ur i en brun æske. Hans far havde repareret uret, og hans mor havde pakket det ind. Nu skulle han gå alene gennem byen for at aflevere uret og modtage pengene. Man vidste aldrig, hvad

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Sommerkys. Tri n e Bu n d sgaard

Sommerkys. Tri n e Bu n d sgaard --- 125 mm --- 12.4 Trin e Bu n dsgaard Siri er klar til gymnasiet, men først skal hun igennem sommerferien. Siris forældre skal skilles og sender hende ud på landet, imens alle andre ikke mindst hendes

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere