Indhold. Forord. Indledning. Alfred H. Mendes, Sweetman Alfred H. Mendes, Boodhoo Cecil Gray, Marjories skæbne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forord. Indledning. Alfred H. Mendes, Sweetman - 1931. Alfred H. Mendes, Boodhoo - 1932. Cecil Gray, Marjories skæbne - 1953"

Transkript

1

2 Indhold Forord Indledning Alfred H. Mendes, Sweetman Alfred H. Mendes, Boodhoo Cecil Gray, Marjories skæbne Samuel Selvon, De bitre sukkerrør Samuel Selvon, Gussy og bossen Samuel Selvon, Brackley og sengen Dorothy Bingham, En handel Diane Browne, Purpuraftenlandet Patrick Chamoiseau, Stærk chili Christine Craig, Myntete Michael Anthony, De må hellere holde fingrene fra karnevallet Arthur Scott, Craigs besøg Fabienne Sylvia Josaphat, Et saltkorn Julie Babcock, Lidt af hvert Joanne Hyppolite, Lille borger Melissa Lugo, Den grønne og den røde bil Jessica D. Thorpe, Den gamle machete Narcissa White, Benjies hyldesttale Althea Romeo-Mark, Havnekajens kvinder og mænd Althea Romeo-Mark, Påskedag Patricia M. Fagan, Katten Lahida Phyllis Briggs-Emmanuel, Teacher Jane Merle Hodge, Limboøen

3 Marvin E. Williams, Adamon Adrian J. W. Clarke, Frupse Lelawattee Manoo-Rahming, Mabels karneval McDonald Dixon, Den fortryllende historie om den modvillige helgen 2006 Ordforklaring Om forfatterne Litteraturliste

4 Forord Den caribiske kultur er kendetegnet ved at være en blandingskultur med elementer fra Caribien, Afrika og Europa. Da Danmark i de senere år har udviklet sig til at være et multikulturelt samfund, og da der hvert år rejser mere end ti tusinde danskere til Caribien, kunne det måske være både spændende og oplysende at stifte bekendtskab med caribisk litteratur. Det kan være vanskeligt at få de specielle sproglige nuancer frem i en oversættelse, men det er mit håb at novellerne er læseværdige. De stammer fra Trinidad, De små Antiller, Jomfruøerne, Puerto Rico, Haiti og Jamaica. Trods mange forsøg har det ikke været muligt at få kontakt med forfatterne for at indhente tilladelse til mit arbejde, men som min ven, professor Evelyn O Callahgan fra Barbados, sagde: Jeg tror de vil blive smigret over at udkomme i Danmark. Tegnsætningen er ikke grammatisk men mere lagt an på pauser, fordi jeg synes, det letter læsningen. Overskuddet fra salget går ubeskåret til fattige kvinder på øen Grenada. Aalborg, februar 2013 Erik Boldsen Til Elsa, Kenarie og alle de andre tapre, fattige kvinder i Caribien

5 Indledning Geografi og klima De caribiske eller vestindiske øer består af de store Antiller: Cuba, Jamaica, Haiti, Den Dominikanske Republik og Puerto Rico, og de små Antiller, som strækker sig fra Puerto Rico til Venezuelas nordkyst. De små Antiller opdeles i to grupper: Vindsideøerne og Læsideøerne, afhængig af om de ligger i Passatvinden eller i læ for den. På grund af Passatvinden er varmen dog ikke uudholdelig i denne del af troperne. Gennemsnitstemperaturen er omkring 25 grader celsius. Om dagen er temperaturen som regel over de 30 grader, og om natten falder den til omkring de 20. Der er to årstider: Tørtiden fra januar til juni og regntiden, som udgør resten af året. Regntiden er lidt varmere og mere trykkende end tørtiden. Historie De tidligste beboere var Arawakkerne og Cariberne, som var indvandret sydfra og beboede øerne i århundreder, hvor de udviklede samfund med deres særegne kultur, kunsthåndværk og landbrug. Deres hovedafgrøde var kassavarodfrugten, som blev malet til mel, hvoraf man bagte brød. Det siges, at Arawakkerne var fredelige, hvorimod Cariberne var mere krigeriske. Da Columbus fandt øerne i 1492, kaldte han dem de vestindiske øer, fordi han troede, han var kommet til Indien, og i de følgende århundreder koloniseredes øerne af de store europæiske lande som Spanien, England og Frankrig, men også Holland og Danmark var med i forsøget på at skaffe sig rigdomme. Kampen om magten i Europa i de indbyrdes krige mærkedes også i Caribien, hvor øerne skiftede ejere adskillige gange. Europæerne bosatte sig ikke i stor stil men ansatte forvaltere til at styre plantagerne og dyrkningen af især sukkerrør. Man eksporterede sukker, rom, tobak og bomuld, og fra 1518, hvor den spanske konge gav tilladelse til import af afrikanere, startede handlen med slaver. Danmark koloniserede tre øer blandt Jomfruøerne, nemlig St. Thomas i 1666, St. Jan i 1718 og købte St. Croix i 1733 af Frankrig. Øerne blev inddelt i jordlodder og solgt af staten til plantageejere, som indkøbte slaver til arbejdet i markerne, og der blev tjent store penge i de følgende århundreder. Først da sukkerproduktionen begyndte i Europa efter Napoleonskrigene i begyndelsen af 1800-tallet, faldt øernes betydning. Efter adskillige forsøg og mange forhandlinger solgte Danmark i 1917 de tre øer til USA for 25 millioner dollars. Den danske stat havde forsømt øerne voldsomt, og mange troede, at USA ville gøre noget ved fattigdommen, men først efter Anden Verdenskrig blev øernes økonomi forbedret på grund af turismen. England afskaffede slaveriet i 1833, men i virkeligheden trådte loven først i kraft i Der opstod mangel på arbejdskraft på plantagerne, fordi mange tidligere slaver ikke længere ville arbejde i plantagerne, selv om de blev beordret tilbage til deres tidligere ejere. De ville hellere dyrke deres egen lille jordlod. Derfor inviterede englænderne indere til især Trinidad på femårs kontrakter. Efter de fem år kunne de vælge at få betalt rejsen hjem eller få et stykke jord. Dette system startede i 1845 og fortsatte århundredet ud. Kinesere bosatte sig også i Caribien og levede som købmænd og restauratører. I Første Verdenskrig var mange unge mænd fra Caribien soldater i den britiske hær. Alene Jamaica sendte mand. De fik mange indtryk af livet i England, bl.a. at der var politiske partier og fagforeninger. Endvidere stiftede de kendskab til den russiske revolution og ideerne bag den, så da de vendte tilbage til øerne efter krigen forlangte de bl.a. lighed mellem racerne,

6 demokratiske institutioner og andre reformer f.x. tilladelse til at oprette fagforeninger og politiske partier. En britisk kommission besøgte øerne i 1921, og den opfordrede til reformer straks men blev ignoreret. Befolkningerne led af mangelsygdomme, dårlige boligforhold, og børnedødeligheden var stor. En del emigrerede til især Panama og USA. Uddannelsessystemet var en katastrofe. Næsten halvdelen af øernes befolkninger var analfabeter, og den undervisning, der trods alt fandt sted, handlede udelukkende om britiske forhold og ikke om øernes egen historie, økonomi og organisation. I 1930 erne og 1940 erne forsøgte man for alvor at danne fagforeninger, og arbejdskampene fejede hen over Caribien. Britiske soldater blev sat ind med mange dræbte og sårede til følge. Fagforeninger og politiske partier blev nu en realitet, og den politiske diskussion kom til at dreje sig om frigørelsen fra England og dannelsen af et forbund i Caribien. Først i 1958 blev dette forbund dannet, men allerede i 1962 opløstes det, mest på grund af uenigheder mellem Trinida/Tobago og Jamaica. I 1959 blev Fidel Castro helten for mange og årsag til en ny bølge af krav om uafhængighed. Trinidad/Tobago og Jamaica blev officielt erklæret uafhængige i Barbados fulgte efter i 1966 og mange af de små øer senere. Øerne er dog stadig medlem af Commonwealth og har den britiske regent som overhoved. Hun repræsenteres af en guvernør i området. Kampen for bedre levevilkår var vigtig især for partierne af socialdemokratisk tilsnit, og det lykkedes for dem at få ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Desuden blev der sat gang i den industrielle udvikling. I Trinidad/Tobago var olieindustrien vigtig, og på Jamaica var bauxitudvindingen af stor betydning for økonomien. Landbruget fik et løft, så man kunne begrænse importen af fødevarer, og i et forsøg på at slippe ud af de gamle koloniale økonomiske strukturer støttede Organisationen af Amerikanske Stater (O.A.S. dannet i 1948) og Canada med lån på favorable vilkår. Trods disse forbedringer steg udvandringen fra øerne i 1950 erne til England, Canada og USA. I årene efter Anden Verdenskrig var den amerikanske tilstedeværelse på øerne markant. USA havde en base på Trinidad indtil 1956, og man talte ligefrem om perioden som den amerikanske okkupation, og selv om den amerikanske indflydelse ikke forsvandt, begyndte man blandt de intellektuelle at interessere sig for det cubanske eksperiment. I oktober 1983 besatte amerikanerne Grenada på grund af uro internt i den venstreorienterede regering, på grund af en cubansk tilstedeværelse, og for det tredje på grund af bekymring for nogle amerikanske studerende, som opholdt sig på øen. Cubanerne hjalp med at bygge en ny og større lufthavn uden militær betydning. Under alle omstændigheder blev det igen slået fast for disse øers befolkninger, at de ligger inden for USAs interessesfære, og den kendsgerning kan de ikke tillade sig at se bort fra. Litteratur I en antologi beregnet til skolebrug West Indian Narrative (1966) har Kenneth Ramchand bragt en tekst fra 1678 for at tilkendegive, at der fandtes vestindisk litteratur på dette tidspunkt. De fleste tekster før 1900-tallet er skrevet af europæere, som har været i Vestindien i kortere eller længere tid, og der findes adskillige rejsebeskrivelser fra 1800-tallet præget af en europæisk tankegang. Europæerne er de overlegne, og den afrikansk indførte befolkning bør være taknemmelig over at være britiske undersåtter, som moderlandet tager sig af. Forståelsen af slavernes vilkår er overfladisk og patroniserende, og vi skal helt frem til begyndelsen af 1900-tallet, før lokale forfattere kan se de vestindiske samfund som helt forskellige fra den britiske virkelighed. Folkloristiske forfattere satte skub i udviklingen af en speciel vestindisk bevidsthed hos fiktionsforfatterne. Specielt en sproglig bevidsthed om struktur, rytme og betoning i det kreolerengelsk, der opstod på øerne, bevirkede, at man fra dette tidspunkt kan tale om en ægte vestindisk litteratur uden det specielle europæiske præg. Sprogets basis er naturligvis engelsk, men i

7 teksternes dialoger forsøges en stavemåde og en rytme, som rammer den lokale dialekt (das = that s, bwai = boy, firs = first, dis = this, yah = here, arright = alright, nevah = never, nutten = nothing, mek = make, maastah = master), og forfatterne er fuldt bevidste om, at de herved forsøger at bevare de sorte vestinderes identitet i en verden domineret af de hvide europæere og deres kultur. Der opstod litterære tidsskrifter, som opfordrede forfatterne til at beskrive vestindisk miljø, situationer og konflikter. Efter Første Verdenskrig og den russiske revolution voksede interessen for den lavere middelklasse og arbejderklassen i det litterære univers. Alfred Mendes ( ) bosatte sig i seks måneder i noget baggårdsslum for at få en bedre forståelse af proletarernes levevis. Så samtidig med den politiske uro i 1930 erne skabtes en litteratur med blik for kolonialismens historiske, politiske og sociale uretfærdigheder. Forfatterne fandt materialet til deres værker hos deres egne medborgere og brugte stoffet til at argumentere for ændringer. Efter Anden Verdenskrig og frem i 1950 erne fik vestindisk litteratur fodfæste i England med forfattere som Derek Walcott, George Lamming, Samuel Selvon og V.S. Naipaul. Begrænsede muligheder i Vestindien fik dem til at søge til England, hvor de store forlag og det store publikum befandt sig. Temaerne var stadig det vestindiske samfund og den øgede politiske bevidsthed om uafhængighed og sammenslutning af øerne i et forbund, men også individets forsøg på at skabe sig en identitet og et liv i en verden med konstante forandringer. Denne søgen tager sin begyndelse på landet i landsbyen, hvor ønsket om uddannelse kræver en bevægelse mod byen, hvor skolen er. Derefter må rejsen nødvendigvis føre væk fra øerne og ud i den vestlige verden (England, USA, Canada) i en søgen efter mere uddannelse og bedre jobs. Det er imidlertid vanskeligt at skabe sig et hjem i den vestlige verden uden at fornægte sin vestindiske baggrund, hvilket bevirker, at de fleste i løbet af denne proces skaber sig en drøm om en oprindelighed, man higer tilbage imod. Forfatterne bliver i denne situation optaget af at føre deres landsmænd til en større forståelse af deres vestindiske kulturarv. Samuel Selvon* (født 1923) og hans forfatterskab er et godt eksempel på denne udvikling. I romanen A Brighter Sun (1952) skal et teenage ægtepar forsøge at skabe sig et liv på Trinidad udenfor forældrenes beskyttende rækkevidde. Verden åbner sig for dem, og med besvær lykkes det for dem. I Turn again Tiger (1958) vender de tilbage til deres barndoms landsby med en viden om at verden er større end landsbyen. Hovedpersonen, Tiger, konfronteres med sin fortid i et opgør med bl.a. faderen og den hvide godsejers herredømme. Han befrier sig for den byrde af skam, dette landlige liv havde lagt på ham. Han genfødes så at sige i en forsoning med sin historie og kan nu som voksen blive en god samfundsborger. I trilogien The Lonely Londoners (1956), Moses Ascending (1975) og Moses Migrating (1983) udforsker Selvon emigrantlivet i England, og romanerne vidner om en ukuelighed overfor kulden i både bogstavelig og overført betydning. Vanskelighederne bliver især anskuet humoristisk og dermed et middel i kampen for overlevelse. Moses bliver en af de markante skikkelser blandt vestinderne i London, og i Moses Ascending har han etableret sig så godt, at han er blevet ejer af et forfaldent hus i en London forstad. I Moses Migrating lader Selvon Moses vende tilbage til Vestindien for at deltage i karnevallet på Trinidad. Moses rejser modstræbende og med blandede følelser. Han er nu blevet alt for britisk og opfører sig pinligt. De lokale griner ham ud, og man mærker Selvons foragt for denne Moses, og hermed understreges vanskelighederne for vestinderne i deres søgen efter en identitet. I den nye litteratur er udrejsetemaet stadig aktuelt, selv om uddannelsesniveauet er hævet og universiteterne på Trinidad, Jamaica og Barbados er blevet markant bedre og søges af mange studerende. Arbejdsløsheden blandt de ikke-uddannede er stor, og da den sociale bistand er lille eller ikke-eksisterende, er man nødt til at klare sig selv, så flugten væk fra øerne finder stadig sted i forsøget på at skabe sig et bedre liv i materiel henseende. Det er også blevet nemmere at rejse på grund af de mange flyforbindelser, og der er altid en hjemmefra, der kan hjælpe med at anvise, hvordan man skaffer sig en arbejdstilladelse.

8 * Omtalen af Selvons romaner i en novellesamling skal ses som en anbefaling til den interesserede læser, som ønsker at gå videre på egen hånd. Romanerne er ikke oversat men kan læses af mange danskere.

9 Alfred H. Mendes Sweetman Oven over Kreoler cafeen i Prince Street holdt Arbejderforeningen et bal. Mamitz og hendes sweetman Maxie var til stede. Maxie, i et velsiddende sæt tweed tøj som passede ham som hånd i handske, svingede yndefuldt Mamitz rundt i salen. Hans brede næsebor gav hans ansigt et vildt udtryk; han blev dog af alle kvinder anset for at være en smuk mand. Alle kunne se at han var en dougla: med andre ord, en af hans forældre var af indisk den anden af afrikansk afstamning. Hans sorte, halvlange og krøllede hår sad om hans hoved i en sammenfiltret masse. Det elektriske lys skinnede på hans chokoladebrune ansigt og fik det til at skinne som bronze. Hans grå tøj, med matchende slips og sokker, var en gave fra Mamitz. Faktisk var alt hvad Maxie ejede noget han havde fået af Mamitz. Det var lidt mere end et år siden de var begyndt at komme sammen; og den første aften de havde mødtes var de straks faldet for hinanden, som han havde udtrykt det. Hendes velskabte skikkelse, høj og med fyldige bryster, hendes sensuelle sorte ansigt, de hurtige, indladende blikke hun sendte ham fra små, livlige øjne, hendes vuggende hofter: alt dette havde bevirket at han havde besluttet at slå op med Ethelrida, hans forsørger på det tidspunkt, og gå over til Mamitz. Faktisk var Ethelrida også ved at blive træt af Maxie; og da hun, den aften for over et år siden, så ham danse med Mamitz for fjerde gang, var hun blevet stram om munden og besluttede at slå til. Hun kaldte ham til side og sagde: Maxie, jeg er færdig med dig. Jeg vil ikke have nogen scene eller skændes nu. Gå du bare over til Mamitz. Se, hvor hun sidder og fortæller alle og enhver hvor højt hun elsker dig. Men den form for fyreseddel, metodisk og lidenskabsløst, havde irriteret Maxie. Han havde selv, når tiden var inde, haft til hensigt at slå op med Ethelrida før hun gjorde det, så han sagde: Lad nu være, Ethel. Jeg er ikke i humør til vitser i aften. Det er ikke nogen vits, sagde Ethelrida. Det er dødelig alvor. Du har nu været min sweetman længe, i tre år faktisk, og lad nu være med at lave skandale. Hvis du er beruset, så styr dig og tænk på alt det gode vi har haft sammen. Du kan ikke bare forlade mig på den måde, Ethel. Hvorfor ikke. Fordi jeg har givet dig alt hvad du ønskede, tror du åbenbart det varer evigt. Sådan er det ved Gud ikke, min ven. Gå du nu over til Mamitz, og dermed var Ethelrida skredet mens Maxie stod tilbage med åben mund og polypper. Lidt efter dansede Maxie med Mamitz og svingede hende rundt som en karrusel. Han følte sig lettet for alverdens besvær. Han holdt Mamitz tæt ind til sig, og han så hendes mørke ansigt for sig og hendes hvide tænder når hun kiggede op på ham og smilede. Du er helt vidunderlig, havde han sagt. Og du synger helt vidunderligt, havde Mamitz svaret. Maxie så overrasket ud. Hvornår har du hørt mig synge? spurgte han blidt og stirrede ned i hendes små livlige øjne hvor han så gløden fra hendes indre. Det kunne du lide at vide, drillede hun Hvornår har du hørt mig synge? Det er længe siden. Har du aldrig sunget til Karnevallet? Åh, du mener i kalypsoteltene! Sans humanitee, nynnede han med sin dybe, klangfulde stemme. Og du var med Lord Executor, ikke? Du har en god hukommelse, min pige. Jeg hørte dig jævnligt det år, men du var så forelsket i Ethel at jeg opgav på forhånd. Og jeg vil for øvrigt heller ikke have noget at gøre med en anden kvindes mand. Men sikken stemme du

10 havde! Alle pigerne var forelsket i dig, Maxie. Dernæst havde hun spurgt i et andet tonefald: Hvad er der i vejen med dig og Ethel? Vi har slået op. Jeg er færdig med hende. Den kælling! mumlede Mamitz. I har været sammen længe, men du spildte altså tiden. Hvad vil du nu? Maxie svarede ikke straks. Han nynnede til melodien de dansede til med blikket rettet mod de sorte, svedende musikere. De dansede fint sammen, langsomt sensuelt og stille. Til sidst sagde han: Jeg ved ikke hvad jeg skal stille op. Jeg er ved at blive bange for kvinder, tror jeg. Mamitz spurgte affekteret: Er du også bange for mig, Maxie, skat? Jeg kender dig ikke, Mamitz. Det er første gang vi taler sammen. Vi har da set hinanden mange gange. At se er ikke det samme som at kende, sagde Maxie efter en lille pause. Og helt ærligt, så er jeg ikke sikker på at en mand kommer til at kende en kvinde uanset hvor længe de kommer sammen. Mamitz lavede en grimasse mens hun sagde: Du, ja. Det var derfor du blev så længe hos den kælling. Endnu engang fandt hun det affekterede tonefald frem: Skat, vil du være min sweetman? Men Maxie var tavs. De bevægede sig mellem de mange dansende som gennem en labyrint, langsomt og elegant. Hans erfaring med Ethelrida og andre havde lært ham én ting: det var uklogt at vise en kvinde at man var alt for interesseret. Han forblev tavs og holdt afstand selv om det var vanskeligt, for Mamitz havde vækket hans begær. Trods sin beruselse undrede han sig et øjeblik over om Mamitz mente det samme med Sweetman som Ethelrida havde gjort. Sweetman for ham selv betød at manden blev forsørget af kvinden. En sådan mand lavede aldrig noget, og sandheden var at skønt Maxie var fireogtyve på det tidspunkt, havde han aldrig haft et arbejde. Indtil videre havde kvinder forsørget ham på grund af hans forførende stemme, tiltrækkende udseende og hans evner på et dansegulv. De havde arbejdet for ham, givet ham mad og tøj og alt hvad han ellers ønskede sig. Når han havde penge tilovers spillede han hovedsageligt i spillehallen, noget som kineserne havde introduceret på øen. Den eneste betingelse var et uudtalt krav fra kvinden om at han var tro mod hende. På den anden side, når det var dårlige tider, kunne kvinden have andre mænd, og de penge der blev tjent på den måde, blev altid overdraget til manden. Maxie havde altid, på grund af sin afsky for arbejde, forsøgt at overholde sin del af aftalen; derfor havde han aldrig været nødt til at søge arbejde. Og det var faktisk ikke hans skyld at han var blevet vant til rollen som sweetman. Hans første erfaring, da han kun var sytten, havde udelukket arbejde; den unge kvinde ville ikke høre tale om det og overøste ham med alt det hun tjente ved vask, vævning og ved at have andre mænd. Endvidere havde han opdaget hvor værdifuld han var for kvinderne i Port-of- Spain; de kastede sig over ham og lod ham forstå hvor jaloux de var alt imens de lagde kraftigt an på ham; derfor var han kommet til den opfattelse at han kunne vælge og vrage og det gjorde han så med en verdensmands overlegne dygtighed. Men skat, gentog Mamitz. Hun flyttede hænderne op og tog ham om halsen og pressede sine fingre ned mellem skjortekraven og hans hud, kunne du ikke tænke dig at blive min sweetman? Er det dit alvor, Mamitz? spurgte Maxie undvigende. Men skat, du ved da jeg holder af dig, og jeg tjener mange flere penge end den kælling. Tag nu det tøj jeg har på, det kan du ikke gøre bedre. Og Ethel gav mig også gode lommepenge, og penge til spillehallen. Og engang i mellem. Du får alt hvad du vil have, skat, det lover jeg. Se på min kjole; tre dollars pr. meter, og jeg har meget mere derhjemme. Jeg vil give dig to sæt tøj hvis du siger ja. Men du må forstå; du tager ikke noget med du har fået af hende. Hun slog med nakken og tilføjede: Skat vi kan ikke blive ved på denne måde. Lad os få en drink.

11 De snoede sig ind mellem de andre dansende og fandt frem til baren. Mamitz bestilte to rom. De drak. Sig du kan lide mig, bønfaldt hun da de sad i et roligt hjørne. Jeg kan godt lide dig, sagde Maxie. Du er en vidunderlig kvinde. Okay? Helt sikker, sagde han, og hun slog armene om halsen på ham og kyssede ham lidenskabeligt. Det skete for mere end et år siden, og Maxie havde ikke haft grund til beklagelser, undtagen på et punkt: efter få måneder havde han opdaget at Mamitz havde et voldsomt temperament. Han måtte ikke så meget som se på en anden kvinde endsige danse med én før hun kom med voldsomme trusler om bank. Engang havde hun kastet en kniv efter ham, som han kun undgik ved hurtigt at dukke sig. Han var bange for hende, især når han var ædru; så når de var ude sammen, var han nødt til at drikke sig mod til, oven i købet mere end han kunne tåle. Mamitz hadede at se ham drikke og forsøgte at standse ham; men når han var ude over et bestemt punkt, kunne ikke engang Mamitz standse ham. Han blev aldrig sanseløst beruset. Spiritussen oplivede ham snarere og omdannede hans naturlige føjelighed til et begær efter magt. Kreoler cafeen var flot pyntet op med papirsflag, stearinlys og bånd i mange farver. Sorte piger, brune piger og lyse mulatpiger i flotte spraglede kjoler snakkede og lo som solsorte i den tidlige morgensol mens de dansede med deres partnere i langsomme, sensuelle bevægelser rundt og rundt i salen. Musikerne blæste, trommede, sang og sled med buen indtil sveden løb dem ned ad ansigtet. Cats, Shorty, Uncle og Len var til stede; de var alle sweetmen og Maxies gode kammerater. Når de kom vrikkende forbi med deres kvinder, hilste de højlydt på hinanden. Kay-i! Hvordan går det, nyder du livet? Se lige Len, sagde Maxie til Mamitz. Er det ikke et flot sæt tøj han har på? Og Shorty er her, sagde Mamitz. Alle drengene er her i aften. Hvordan går det Shorty? Skidegodt, sagde Shorty, som var en sort, firskåren ung mand med et ar fra venstre øje ned til munden, et vidnesbyrd om hans erotiske udskejelser. Han var flot klædt. Mamitz havde altid haft et godt øje til ham. Maxie, sagde Mamitz da de dansede forbi orkestret, vi skal have en fin aften, men pas på med rommen, ikke? En rigtig mand skal drikke sig mod til. Ikke min mand. Du ved aldrig hvor mange du har fået, og mod for dig betyder helvede for mig. Okay, okay, sagde Maxie træt. Hvad mener du? Det jeg sagde, og for Guds skyld, skat, vi er her vel for at more os. Lad nu være med at ødelægge aftenen på forhånd. Musikken standsede, og de dansende samlede sig i små grupper for at sludre og sladre. Gode tider for de sorte i aften. De er her alle sammen. Se, der er Mamitz med sin sweetman. Jeg vil vædde med at Maxie er på vej hen til baren. Flasken er hans bedste ven. Jeg har hørt hun er en skrap kælling. Jeg kender ingen der er så jaloux som Mamitz. Jeg ville ikke være hendes sweetman om hun så gav mig en million. Jeg har hørt hun banker ham. Det er sådan niggere viser kærlighed. Det gør de hvide også.

12 Ja, ja. Ha, ha, ha! I mellemtiden var Mamitz, Uncle, Shorty og Maxie gået hen til baren for at få sig en rom. Mamitz var klædt i en lang, nedringet rød kjole, og hun havde røde bånd i håret. Desuden havde hun taget godt med pudder på for ikke at virke alt for sort i ansigtet, på halsen og armene. Når hun smilede, så man to hvide perlerækker, og de livlige øjne dansede til de mørkerøde læbers bevægelse. Alle hendes bevægelser var karakteriseret ved en udefinerbar ynde. Shorty, du er min ven, sagde Mamitz og kiggede samtidig på det glas Maxie netop satte til læberne. Åh, min pige hvad betyder en lille drink fra eller til når du påstår du elsker manden. Det mener jeg også, sagde Maxie. Maxie, så stopper du, sagde Mamitz og rynkede panden Musik, drenge, råbte Uncle mens han var på vej, høj og tynd, hen mod Mamitz. Hans hår var plasket til med brillantine så det kunne ligge fladt hen over hans hoved, og så havde han flotte bakkenbarter. Uncle bildte sig ind at han var en flot fyr og spankulerede rundt i påtaget storhed. Hans slagord var: Drenge, I kan få alle de piger I vil. Det kan jeg. I skal bare have personlighed, og tilføjede han så idet han pegede på sit hoved, nogen hjemme på øverste etage. Han havde en meget lys hud. Han tog Mamitz om livet, og før de gik på dansegulvet tilkastede hun Maxie et advarende blik. Maxie blev i baren sammen med Shorty. Hvordan går det? spurgte Shorty. Skidegodt. Her, tjener, en dobbelt rom, råbte han efter bartenderen. Du hælder dem ned dobbelt så hurtigt som vi andre, bemærkede Shorty og slikkede sig om læberne. Hun er her ikke lige nu. De griner alle sammen af dig fordi du er bange for hende. Hvem siger jeg er bange for hende? Alle. Vi har alle øjne i hovedet. Jeg er fand me ikke bange. Hør her: vis aldrig en kvinde at du er bange for hende. Bartender, en dobbelt rom. I det øjblik kom Mamitz nynnende forbi døren ind til baren og fik øje på Maxie der rakte over disken efter sin rom; hun rev sig øjeblikkelig fri af Uncle og fór hen mod Maxie som sad med ryggen til hende. Hun snuppede glasset ud af hånden på ham og hældte indholdet ud på gulvet. Hvad fanden, sagde Maxie, med et fjoget udtryk i ansigtet. Og vi sad lige og roste dig i høje toner, Mamitz, sagde Shorty. Shorty, du er min ven, var alt hvad Mamitz sagde, men hendes næsebor dirrede af vrede og hendes øjne sås kun gennem to små sprækker. Hun drejede rundt og gik tilbage til dansen. Du behandler ikke din mand ordentligt, sagde Uncle da de dansede videre. Pas dig selv, Uncle, så skal jeg nok passe mine egne sager. Inde i baren grinede Shorty. Hva griner du af? spurgte Maxie aggressivt. Og du sad lige og sagde at du ikke var bange for hende. Ha, ha, ha! Jeg vil ha en drink. Sådan, vis hende hvem der bestemmer. Bartender, en dobbelt rom. Maxie skyndte sig hen til døren, kiggede sig omkring og vendte tilbage. Hva sku du hen og se? Maxie sendte Shorty et blik fuld af foragt: For at se om månen var stået op. Månen? Ha, ha, ha!

13 Hold da for helvede din kæft! Ethelrida kom med sin mand under armen og gik lige forbi Maxie da hun fik øje på ham. Hvordan går det Maxie? spurgte hun og standsede. Maxie så på hende, smilede og kiggede dernæst hen mod døren. Giver du en dans for gammel venskabs skyld? spurgte hun. Når månen går ned, indskød Shorty og grinede igen. Ethelrida gik videre med sin mand og lo den latter Maxie kendte så godt. Han var lettere omtåget: to chok, det ene lige efter det andet. Her, bartender, råbte han, en dobbelt rom. Maxie tænkte på Ethelrida. Han havde ikke set hende siden den aften for over et år siden. Hun havde taget lidt på og var smukkere end nogensinde. Han følte igen begæret efter hende. Hvad ville han ikke give for blot en dans med hende her i aften, at holde om hende endnu engang, at se lidenskaben i hendes ansigt, at hviske de ord til hende som han så ofte havde hvisket i gamle dage! Trommeslageren sluttede dansen af med et brag som bragte ham tilbage til virkeligheden. Mamitz kom alene hen til baren og fik en drink sammen med Shorty. Vil du danse med mig? spurgte Shorty. Den næste, sagde Mamitz. Denne her skal jeg have med Maxie. Fint, sagde Maxie. Men jeg skal have en til det andet ben, ikke? Så kan jeg bedre svinge dig rundt og vise dig nogle nye trin. Den lille stjerne taler til den store måne, indskød Shorty. Ha, ha, ha. Han rystede af latter. Jeg har ledt efter jer alle steder, sagde Gertrude da hun sluttede sig til dem. Hun klappede indforstået Shorty på kinden. Man skal ikke lede efter Shorty på dansegulvet, sagde Mamitz. Han sidder altid i baren. Det er du heldig med, sagde Shorty og grinede igen. Ha, ha, ha! Mamitz efterlignede ham. Griner han også i søvne, Gertrude? spurgte hun lidt efter. Shorty er god nok. Han er den bedste sweetman jeg nogensinde har haft, den bedste i hele Portof-Spain, ikke skat? Hun rykkede helt hen til Shorty og lagde hovedet på hans skulder. Helt sikkert, helt sikkert, sagde Shorty og voksede med komplimenten. På dette tidspunkt var der ved at blive fyldt op i baren så Mamitz foreslog at de flyttede. Ethelrida svævede hen over dansegulvet med sin sweetman. Mamitz så et glimt af hende, og hendes ansigt fik et hårdt udtryk. Hun kiggede lidt til siden og så at Maxie også havde set hende. Jalousiens pil ramte Mamitz og hun sagde ondskabsfuldt: Kællingen er her. Har du set hende? Men Maxie var på vagt. Hvem? spurgte han uinteresseret. Den kælling du kender så godt. Nu skal du ikke tirre mig, mand. Hvem? fastholdt Maxie, som godt kunne mærke Mamitz ændrede humør. Han havde set det så mange gange før, så han vidste hvad det kunne føre til. Han tænkte: Det er lidt for hurtigt. Bare et par drinks mere, så havde jeg været klar. Hvis jeg ser dig tale med hende, hvis jeg ser dig bare så meget som kigge på hende, så slår jeg dig til plukfisk, sagde Mamitz giftigt. Shorty fangede Maxies blik og gjorde tegn til ham om at forholde sig roligt. Vi går alle sammen ind for fred i denne tårernes dal, tilføjede han og kiggede op i loftet med påtaget ydmyghed. Ja, skat, sagde Gertrude. Og du kan få al den ro og fred du ønsker hos mig. Mamitz så foragteligt på dem, slog med nakken og sagde: Hos mig bliver der ikke fred hvis jeg så meget som ser min sweetman kigge på en anden kvinde.

14 Men Gertrude og Shorty kiggede på hinanden, blinkede, omfavnede hinanden og kyssede hinanden lige foran den ophidsede Mamitz. De gik ud på balkonen over gaden. Mamitz følte at aftenen var ødelagt. Hun havde ofte indrømmet over for sig selv at hun ikke var så forelsket i Maxie som hun troede hun var. Det var egentlig ikke hendes natur at være desperat forelsket i nogen mand. Alle hendes tidligere sweetmen havde kun været hos hende i kort tid. Nu havde hun boet sammen med Maxie i over et år; seks måneder længere end hun havde været vant til; og grunden til det, skønt hun ikke var sig helt bevidst om det, den enkle: på grund af sin charme var der konstant fare for at Maxie kunne være hende utro. Derfor var Mamitz som på nåle af usikkerhed, og hendes begær blev holdt i live. Hun kendte andre kvinder som gerne ville have fat i ham, og derfor ville hun holde på ham. Og havde Mamitz kendt hele sandheden, ville hun have vidst at hun havde grund til at være jaloux og på vagt, for Maxie kunne ikke modstå en kvinde som var ude efter ham så længe han følte sig i sikkerhed for Mamitz årvågne blik. Havde Mamitz vidst det, ville hendes temperament have nået højder hun aldrig kunne have forestillet sig. Nede på gaden stod mange mennesker og betragtede den oplyste dansesal. Maxie satte sig mellem Mamitz og Gertrude. Mamitz lænede sig over mod Gertrude og sagde: Gertrude, hvis du går til et bal og ser din sweetmans tidligere kæreste gøre sig til lige foran dine øjne, hvad ville du så gøre? Gertrude trak på skulderen og fniste. Ved du hvad, sagde hun lidt efter, hvad min sweetman lavede engang bekymrer ikke mig. Så enkelt er det min pige, du er jo jaloux på hans mor fordi hun fødte ham. Ha, ha, ha! Det var over midnat før Maxie havde fået det antal drinks der skulle til for at give ham mod. På det tidspunkt var stemningen i salen fin, og musikerne var i topform ikke mindst på grund af rigelige mængder rom. Mamitz grublede, besat af jalousi og vrede. Bare synet af Ethelrida vækkede hendes raseri og hun havde lyst til at flå hende i stumper og stykker. Hvis hun ikke sad hos Maxie, luskede hun rundt i salen og iagttog ham alle mulige steder fra og ventede blot på en lejlighed til at gøre hvad hendes lidenskab bød hende. Dansede de med forskellige partnere, styrede hun altid hen i nærheden af Maxie. Og Ethelrida, som havde hørt om Mamitz jalousi, besluttede at drille hende, så hun dansede også hen i nærheden af Maxie. Hun kiggede beundrende på ham og smilede når hun fangede hans blik. Engang da Mamitz og Maxie dansede forbi hende bemærkede hun over for sin partner: Jamen, er det ikke Maxie, min gamle sweetman? Mamitz gloede på hende. Og Maxie, der blev modigere og modigere som aftenen skred frem og rommen gled ned, smilede til Ethelrida og blinkede endda til hende, og langt om længe da rommen havde gjort sin virkning, besluttede han sig for at danse med Ethelrida før natten var omme uanset hvad der måtte komme. Len sad i baren sammen med Gertrude og vinkede Maxie over. Maxie slentrede derhen sammen med Cats og Uncle. Din kvinde ser helt ulykkelig og forvirret ud, bemærkede Gertrude over for Maxie. Hun bliver jaloux for ingenting, sagde Maxie og skyllede sin rom ned. Men jeg skal give hende noget at blive jaloux over. En mand er vel en mand, sagde han og slog sig på brystet. Det er du ikke mand for, sagde Shorty, der nu var dukket op. Maxie fór op. Er jeg ikke mand for det? Er jeg ikke mand for det? Hvor meget vil du vædde? Jeg vædder aldrig, sagde Shorty. Du er en kryster, indskød Len med det høje krusede hår lige op i luften. Du har udfordret ham, tag imod væddemålet. Len har ret, sagde Cats.

15 Ja, Len har ret, mente også Gertrude. Mamitz er alt for skrap. Helt sikkert, alt for skrap. Helt enig, sagde Cats. Shorty puttede hånden i lommen og tog en to-dollarseddel frem. Jeg er ikke nærig, sagde han. Sådan er jeg ikke, jeg har penge nok, men Mamitz og jeg er gode venner, og jeg vil nødig have ballade her i aften. Men her er altså to dollars. Cats, du tager dig af indsatsen. Nej, ikke Cats, sagde Len og tog sedlerne fra Shorty og Maxie. Han går bare lige op i baren og bruger dem. Løgner, råbte Cats parat til kamp. Det siger du ikke én gang til. Gertrude lagde sig imellem. For himles skyld, tag det roligt. Alt hvad I gør når I får noget at drikke, er at skændes og slås. Ti nu stille Len. Len mumlede: Jeg lyver ikke. Han har ikke ret til at kalde mig en løgner. Du kaldte først mig en tyv, sagde Cats. Okay, okay, sagde Gertrude i et forsøg på mægling, Giffen, gaffen, guffen lad vær og hæng med skuffen. Shorty grinede ikke for han så Ethelrida nærme sig. Hvad råber I op om? spurgte Ethelrida troskyldigt. De så alle sammen på hende. Vi råber ikke, sagde Shorty. Er de ude på at banke dig, Maxie, skat? sagde hun og overhørte Shorty. Maxie svarede ikke. Hans hjerte begyndte at slå hurtigt. Gertrude hviskede til Shorty. Se, Mamitz står henne i døren og kigger. Shorty forlod selskabet og gik hen til Mamitz. Hun skråede over salen og gik ud på balkonen, og han fulgte hende. Vi har lavet et lille væddemål, sagde Len. Væddemål? Er det mig I vædder om? Gertrude betragtede mændene en efter en. Du ser smuk ud i aften, Ethel, sagde Maxie. Gammel kærlighed ruster ikke så let, sagde Cats, og Ethelrida smilede. Giver du en dans, Maxie, for gammel venskabs skyld? Mændene så på hinanden og derefter på Gertrude. Det kan du tro, sagde Maxie, en hel speciel dans. Jeg går over og beder musikerne spille en melodi specielt til os. Hvad kunne du tænke dig? Ethelrida overvejede et øjeblik og sagde så: Lad dem spille Woman Sweeter than Man. Fint, sagde Maxie og gik. Shorty kom tilbage: Ethel, der bliver ballade i aften hvis Det er ikke en måde at vinde et væddemål på, afbrød Cats. Hvis jeg vinder giver jeg Maxie pengene tilbage. Mamitz er min gode ven, og hun har det ad helvede til. Ad helvede til? Åh, hold op! lo Ethelrida ildevarslende. Maxie vendte tilbage. Okay, Ethel. Den næste bliver Woman Sweeter than Man, men lad os lige tage en drink først. Ja, tak! Da musikerne et øjeblik senere begyndte på nummeret, så Mamitz fra balkonen Maxie ledsage Ethelrida ud på dansegulvet og starte dansen til de smægtende toner. Hun iagttog dem mens Maxie elegant svingede Ethelrida rundt. Hun fangede Ethelridas blik og så det hånlige smil.

16 På en eller anden måde havde de fleste på fornemmelsen at noget var i gære, og derfor var der kun få par på dansegulvet. Pludselig skreg Mamitz højt og fór ud på dansegulvet. Hun greb ham om skuldrene med sine stærke hænder og trak ham væk fra Ethelrida. Musikken standsede. Et par kvinder skreg og folk flygtede i retning mod dørene. Ethelrida listede af og overlod gulvet til Maxie og Mamitz. Mamitz havde en kniv i hånden og Maxie stod og svajede. Jeg slår dig ikke ihjel, ved Gud, jeg slår dig ikke ihjel, råbte Mamitz, men det der er mit, er mit, og det kan jeg gøre med hvad jeg vil. Med et hurtigt snit flåede hun jakken af ham. Maxie sprang et par skridt tilbage, rådvild. Mamitz var over ham igen og skar skjorten af ham, dernæst bukserne indtil han stod helt nøgen midt i salen og kiggede sig omkring som en pisket hundehvalp. Mamitz samlede kludene op og smed dem i hovedet på ham og skred ud af salen, ned ad trappen og ud på gaden.

17 Alfred H. Mendes Boodhoo Det var juni og regntiden var begyndt en måned tidligere. Øen var grøn overalt. Kvinderne ved Mrs. Lawrences teselskab havde ikke brug for vifter for en kølig brise blæste ind ad de åbne vinduer i bungalowen. Mrs. Lawrence bemærkede: Det er vel nok en dejlig, kølig eftermiddag. Alle de andre damer samtykkede på hver sin måde: Mrs. Hornby, fed og kongelig, nikkede tungt; Mrs. O Halleran, som lige var ved at nippe til teen, hævede øjenbrynene; Molly, Mrs. O Hallerans smukke datter, mumlede ja sammen med de andre. Damerne sladrede planløst om dette og hint mens de gnaskede små kager og elegant nippede til teen af de fint dekorerede tekopper. De var alle interesserede i at gøre et godt indtryk, for deres værtinde var netop ankommet til Trinidad. Og hvad synes De om øen? spurgte Mrs. Hornby. Jeg ved det ikke helt endnu, svarede Mrs. Lawrence. Det tager naturligvis sin tid at blive fortrolig med stedet, vovede Mrs. Lovelace, et yndigt væsen med store øjne. Det tog mig lang tid at vænne mig til de fremmede omgivelser. De sorte og coolierne har jeg endnu ikke lært at kende. De er ret underlige, og hun stak næsen i vejret. Mrs. Hornby smilede bredt. Mit motto har altid været fasthed, min søde Mrs. Lawrence. Vær bestemt over for dem og de opfører sig som husdyr og der bliver ingen problemer Hun tilføjede dog ikke at hun skiftede stuepige og kok en gang om måneden. Mrs. Lovelace vidste det godt men sagde ikke noget. Samtalen fortsatte ledsaget af klangen fra kagegafler mod porcelæn. Uden mindste varsel rejste Mrs. Hornby sig med et skrig og kom derved til at vælte sin tekop, som faldt på gulvet og gik i stykker. Alle rejste sig og væltede deres stole under de påfølgende tumulter. Se det usle kryb! råbte Mrs. Hornby og løftede sin massive arm og pegede på skillevæggen overfor. Se det usle kryb! De kiggede alle sammen og så en kakerlak med viftende følehorn. Mrs. O Halleran satte sig igen med et overlegent udtryk. Jeg er overhovedet ikke bange for kakerlakker, sagde hun. De er helt uskadelige. Men Mrs. Hornby satte sig ikke før værtinden havde tilkaldt en stuepige. Hun børstede den væk med en kost, og den landede midt på bordet hvorpå Mrs. O Halleran slog næven i bordet og maste kakerlakken med det resultat at der blev en stor plet på dugen. Mrs. O Halleran bad tusind gange om forladelse og tilføjede: Hvor dumt af mig. Det burde jeg have forudset. Mrs Lawrence smilede og forsikrede hende at det gjorde skam ikke noget. Tebordet blev ryddet og damerne satte sig ud på verandaen da Mrs. Hornby med et bekymret udtryk bemærkede: Jeg er ked af at jeg slog den kop i stykker. De indfødte siger at det betyder uheld. Vrøvl og overtro! udbrød Mrs. O Halleran. Jeg ved nu ikke rigtig, sagde Mrs. Hornby eftertænksomt. Netop; det er fordi De ikke ved noget om det at De tænker sådan. Men Mrs. Hornby gentog blot. Jeg ved nu ikke rigtig, og der endte sagen. Mrs. Lawrence bød cigaretter rundt, og et øjeblik efter sad de alle sammen og røg, undtagen Mrs. Lawrence. En af dem spurgte: Ryger De ikke? Nej. Jeg har aldrig røget. Jeg kan ikke lide det. Hvordan ved De at De ikke kan lide det hvis De ikke har prøvet, sagde Molly. Molly var lige blevet nitten og var på samme alder som Mrs. Lawrence.

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Et hjerte. Skal vi være kærester? Emma kiggede spørgende op på Kasper, som hurtigt kiggede ned i vandet.

Et hjerte. Skal vi være kærester? Emma kiggede spørgende op på Kasper, som hurtigt kiggede ned i vandet. Et hjerte. Dag 1 En gang i fremtiden fandt en klog mand på, at man kunne erstatte adoptivbørn med robotter. Robotterne lignede og opførte sig som almindelige børn, men forskellen var, at robotterne ikke

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Alkoholen Et tykt, lummert skydække gemte halvdelen solen. Jeg følte solstrålerne på mit ansigt, der blidt strøg mig over kinderne og næsen.

Alkoholen Et tykt, lummert skydække gemte halvdelen solen. Jeg følte solstrålerne på mit ansigt, der blidt strøg mig over kinderne og næsen. Alkoholen Et tykt, lummert skydække gemte halvdelen solen. Jeg følte solstrålerne på mit ansigt, der blidt strøg mig over kinderne og næsen. Sveden perlede på min pande, så varmt var det. Jeg nippede lidt

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke)

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke) Charlotte: Jeg er en kvinde på 31 år, jeg vil fortælle om mit liv i en misbrugsfamilie. Jeg er vokset op i en kernefamilie med far, mor og storesøster. Vi har i altid boet i en villa med vovse og bil.

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Det bliver regnvejr. Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns)

Det bliver regnvejr. Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns) Det bliver regnvejr Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns) Han svingede op over fortovet uden at stå af og pressede knallerten pludseligt hårdt det sidste stykke op ad fliserne i 5 indkørslen for at få en opbremsning,

Læs mere

Søren rykkede tættere på for bedre at kunne høre. Jeg tror ikke, de tager den, sagde Jimmy, da der lød et klik og en susen. Det lød som om nogen

Søren rykkede tættere på for bedre at kunne høre. Jeg tror ikke, de tager den, sagde Jimmy, da der lød et klik og en susen. Det lød som om nogen Telefonfis Ring igen, sagde Søren og lo. Jimmy lo med og fandt klasselisten frem igen. Han lod fingeren glide ned over navne og telefonnumre på eleverne i 6.B og standsede ud for Pernilles nummer. Søren

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge En dag finder Gris en magisk kasse der kan kopiere alt der bliver lagt i den. Gris beskytter den så meget og bliver så mistænktsom af enhver der vil bruge den at han tyger til drastiske metoder. Han tvinger

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Med kurs mod kærligheden

Med kurs mod kærligheden Med kurs mod kærligheden Dating-junglen: Henrik Gehrt opgav de krævende danske kvinder og søgte i stedet en østeuropæisk. Hans nye kæreste er fra Ukraine, og alt virker bedre og nemmere Af Rikke Struck

Læs mere

Regelmæssige udsagnsord

Regelmæssige udsagnsord Regelmæssige udsagnsord er den korteste form af et ord. Man finder navneform ved at sætte at foran ordet. er det der sker lige nu. De fleste udsagnsord danner nutid ved at sætte er til stammen. er det,

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Et pædagogisk eventyr

Et pædagogisk eventyr Et pædagogisk eventyr af Ib Goldbach KISII 1. Udgave 2012 KISII & Ib Goldbach Et pædagogisk eventyr er fortællingen om Nerpik og Neqi Der var en gang en bygd. Den hed Eqaluit. Og en gang for mange, mange

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere