Notat om fodboldbaner i Rudersdal Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om fodboldbaner i Rudersdal Kommune"

Transkript

1 Notat om fodboldbaner i Rudersdal Kommune

2 Fodboldbaner i Rudersdal Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål. side 3 2. Baggrund side 3 3. Fodboldbanernes kapacitet og belastning side 3 Opvisningsbanerne Antal medlemmer Antal baner Klubbernes belastning på idrætsanlæggene Antal timer på græsbanerne Skolebaner Anbefalet belastning af banerne 4. Banernes stand. side 7 Birkerød Idrætscenter Rundforbi Idrætsanlæg Vedbæk Stadion Rudegaard Idrætsanlæg Skolebanerne Brugsplæne Sportsplæne 5. Hvad kan forbedres og hvordan...side 8 Information og dialog Anvendelse af skolebaner Etablering af nye boldbaner 6. Økonomi/investering. side 10 Anlæg Drift 7. Særlige opmærksomhedspunkter. side 11 Fodboldklubberne Naboerne 8. Konklusion side Anbefaling.side 12 2

3 1. Formål Formålet med dette notat er, at belyse tilstanden af de nuværende græsfodboldbaner på de kommunale idrætsanlæg samt fremkomme med anbefaling til forbedring af det eksisterende. En arbejdsgruppe bestående af Karsten Kristensen, landskabsarkitekt Benny Jørgensen, greenkeeper Christian Tranberg, idrætsinspektør Johnni M. Christensen, funktionschef har arbejdet med opgaven. På de kommunale idrætsanlæg forefindes der fodboldbaner på henholdsvis Birkerød Idrætscenter, Rundforbi Idrætsanlæg, Vedbæk Idrætsanlæg og Rudegaard Idrætsanlæg. Derudover forefindes der skolebaner ved Trørødskolen, Vedbæk Skole, Ny Holte Skole, Dronninggårdskolen, Skovlyskolen, Parkvejskolen, Kajerødskolen, Sjælsøskolen og Høsterkøb Skole. 2. Baggrund På de kommunale idrætsanlæg (Rundforbi Idrætsanlæg, Vedbæk Stadion, Birkerød Idrætscenter og Rudegaard Idrætsanlæg) er der af de lokale fodboldklubber (Skjold Birkerød, FC Holte, Skodsborg, Holte Star og BSV) meget stor søgning på fodboldbanerne for spil af organiseret fodbold i klubregi. Den stadig store søgning til fodboldklubberne har medført, at flere af klubberne må sige nej til nye medlemmer. Der er oprettet ventelister for optagelse af nye medlemmer, da banekapaciteten på idrætsanlæggene er fuldt besat og der således ikke er mulighed for at få træningstid til flere hold og derfor ej heller mulighed for at tage imod flere børn og unge der ønsker at spille fodbold. Det er ikke muligt at udvide banekapaciteten på de fire idrætsanlæg yderligere og græsbanerne er belastet langt over den anbefalede maximale kapacitet. 3. Fodboldbanernes kapacitet og belastning Idrætsanlæggene har forskellige størrelser, antal baner og aktivitetsniveau og som følge deraf også forskellig kapacitet. Nærværende notat tager udgangspunkt i den fremtidige (pr ) fordeling på Rundforbi og Vedbæk, som følge af omfordeling af stadionbanerne der. 3

4 Opvisningsbanerne Opvisningsbanerne i Birkerød og på Rundforbi har særlig status, idet disse kun anvendes til kampafvikling for de respektive klubbers bedste hold. I Birkerød afvikles ca. 1 kamp om dagen på opvisningsbanen og på Rundforbi ca. 1 kamp om ugen. Her følger en oplistning over antallet af fodboldspillere, antal baner og belastningen på disse. Antal medlemmer Antal aktive medlemmer pr * Idrætsanlæg som klubben anvender Skjold Birkerød BIC, Parkvejsskolen, Sjælsøskolen Holte Star 92 Rudegaard Skodsborg FIF 47 Rudegaard FC Holte 265 Rudegaard BSV Rundforbi og Vedbæk Søllerød Gold Diggers 125 Rundforbi Høsterkøb Høsterkøb Skole *Medlemstallene er opgivet af klubberne til DIF/DBU Sjælland DBU Sjælland laver årligt statistik over antallet af medlemmer i klubberne. Skjold Birkerød og BSV er pr henholdsvis nr. 6 og nr. 4 med hensyn til flest antal medlemmer blandt DBU Sjællands klubber. DBU Sjælland har medio juni 2011 offentliggjort de seneste medlemstal. Af denne fremgår det, at Skjold Birkerød er 8. største klub under DBU Sjælland med medlemmer og BSV 9. største klub med medlemmer. Samtidig er proceduren for medlemsregistreringen hos DBU Sjælland ændret i forhold til tidligere, idet tallene tidligere var udtryk for de medlemmer, der på opgørelsestidspunktet var kontingentbetalende og som havde været medlem i minimum 2 måneder. Ved den nye medlemsregistrering har klubberne indberettet antallet af medlemmer, der er eller har været aktive i klubben i perioden

5 Antal baner 11:11 græsbaner 7:7 græsbaner omregnet til 11:11 baner 5:5 græsbaner omregnet til 11:11 baner Græsbaner omregnet til 11:11 baner Kunstgræsbaner omregnet til 11:11 baner Baner i alt omregnet til 11:11 baner Birkerød ,00 1,50 6,50 Rundforbi 4 1 0,75 5,75 1,25 7,00 Vedbæk ,00 0,50 3,50 Rudegaard 1 0,5 0 1,50 0,25 1,75 Sjælsøskolen 1 0,5 0,25 1,75 0 1,75 Parkvejskolen ,00 0 1,00 Høsterkøb Skole 0 0,5 0 0,50 0 0,50 Trørødskolen 0 0,5 0 0,50 0 0,50 Vedbæk Skole 0 0,5 0 0,50 0 0,50 Ny Holte Skole 0 0,5 0 0,50 0 0,50 Dronninggårdskolen 0 0,5 0 0,50 0 0,50 Skovlyskolen 1 0,5 0 1,50 0 1,50 Kajerødskolen 0 0,5 0 0,50 0 0,50 Klubbernes belastning på idrætsanlæggene - ekskl. opvisningsbaner med særlig status (BIC og Rundforbi) Antal brugere pr Brugerbenyttelse pr. uge Antal brugere pr. bane pr. uge på græsbaner Antal brugere pr. bane pr. uge, incl. kunstgræs Birkerød , Rundforbi , Vedbæk 150 4, Rudegaard 404 2,

6 Antal timer årligt på græsbanerne Antal timer på hverdage til træning og kamp (25 uger) Antal timer i weekender til kampe Antal timer på banerne i gennemsnit Birkerød Birkerød Opvisningsbanen Rundforbi 11-mandsbaner Rundforbi 7-mandsbaner Rundforbi Opvisningsbanen Vedbæk 11-mandsbaner Vedbæk Opvisningsbanen I alt Rudegaard Sjælsøskolen Parkvejskolen Høsterkøb Skole Anbefalet antal timer på banerne - af Asbjørn Nyholt, som rådgiver DBU 300 Til ovennævnte belastning, skal tillægges andre brugere end foreningsidrætten, herunder bl.a. skoler, gymnasier samt diverse øvrige, som i dagtimerne også gør brug af banerne. Ligeledes er evt. kampe i DGI-regi for Skjold Birkerød og BSV samt fodboldskoler/camps ikke medtaget. Skolebaner Udover idrætsanlæggene anvender Skjold Birkerød skolebanen ved Sjælsøskolen ca. 280 timer om året til træning og kamp, Parkvejskolen ca. 80 timer om året til træning og kamp og Høsterkøb 2000 anvender skolebanen ved Høsterkøb Skole ca. 215 timer årligt til træning og kamp. Anbefalet belastning af banerne Hvis man rådspørger sig hos fageksperter udi pleje af fodboldbaner, så anbefales det fra Danmarks førende græsekspert Asbjørn Nyholt, som også rådgiver DBU, at slidkapaciteten - der betegner det antal timer, der kan spilles på en græsbane på et år - er fastsat til 300 timer. På et divisionsstadion anbefales der omkring 50 timers årligt brug. 6

7 4. Banernes stand Rådgivende ingeniør Jørgen Hegner fra firmaet Dines Jørgensen & Co. A/S, har den udarbejdet notat om græsbanernes tilstand, på baggrund af besigtigelse af banerne henholdsvis den , og I notatet konkluderer han, "at den nuværende belastning af banerne er i overkanten i forhold til det oplyste antal brugere. Henset til den aktuelle belastning af banerne, så synes banerne at have en generelt fin standard. At banerne kan holde en generel god stand, skyldes bl.a. det vedligeholdelsesprogram som udføres, herunder den nøje tilrettelagte eftersåning, luftning og gødskning af banerne". Dines Jørgensen & Co. A/S anbefaler, at banerne aflastes ved, at opgradere de største af skolebanerne og flytte brugere dertil, da en mindre belastning vil give bedre vækstbetingelser for græstæppet, specielt i den sene del af forårs- og efterårssæsonen. Yderligere anbefaler rådgiveren en indsats på de enkelte idrætsanlæg som følger: Birkerød Idrætscenter Træningsbane 3 er en del ujævn og særdeles våd i perioder med nedbør. En omlægning af en del af førnævnte træningsareal, evt. suppleret med ekstra dræning. Rundforbi Idrætsanlæg Der bør arbejdes mere intensivt med baneflytningsplanen for forskellige placeringer af 5:5 banerne, således at banernes opstregning løbende ændres, specielt for at flytte belastningen omkring målfelterne. Vedbæk Stadion Den ene af 11:11 træningsbanerne bør drænes og et nyt vækstlag pålægges. Ligeledes bør stadionbanen også få et nyt vækstlag på den midterste del af banen og dræn i hele banen. Rudegaard Idrætsanlæg Ved udskiftning af 7:7 banerne til én kunstgræsbane, kan de mange brugere af det nuværende græsareal benytte kunstgræsbanen, uden at der sker unødig slidtage. Skolebanerne Greenkeeper Benny Jørgensen har besigtiget de 10 baner på kommunens skoler. På fem af skolerne ligger banen meget tæt på skolen og anvendes derfor også som legeplads. Mange af banerne anvendes også af hundeluftere. Banernes stand er efter standarden "Brugsplæne" og er derfor meget ujævne sammenlignet med idrætsanlæggenes baner, som plejes efter standarden "Sportsplæne". 7

8 Brugsplæne Standarden Brugsplæne beskrives ved, at banen plejes som en normal græsplæne, hvilket vil sige, at den klippes jævnligt, men ikke vertikalskæres, vertidrænes, gødskes m.m. Sportsplæne Standarden Sportsplæne beskrives ved at have en max. græshøjde på 4 cm og et jævnt, tæt og slidstærkt græstæppe, som skabes ved særlige græsplejeindgreb, bl.a. vertidræning, vertikalskæring, gødskning og eftersåning. Såfremt skolebanerne skal anvendes til organiseret fodbold, bør der ske en opgradering af banerne, ved at de opgraderes til standard "Sportsplæne". Det vurderes, at den årlige meromkostning ved drift af Sportsplæne i forhold til en Brugsplæne udgør ca. kr for en 11 mandsbane. På de 5 skoler hvor banen ligger tæt op af skolen og derfor også anvendes som legeplads, kan det ikke anbefales at bruge banerne til organiseret fodbold, da det vil kræve meget store ressourcer at holde banerne på standard "Sportsplæne". 5. Hvad kan forbedres og hvordan Information og dialog Informationen og dialogen med klubberne har i år været intensiveret, for at sikre øget viden om banernes pleje, vedligeholdelsesprogram, belastning og aktuelle brug. Der bør som minimum afholdes møde med klubberne 1-2 gange om året, hvor der bl.a. informeres om banernes stand, pleje- og vedligeholdelsesplaner. Ligeledes at der løbende gennem året informeres om aflysninger, aktuel stand, pleje og lign., således at brugerne hele tiden er opdateret på den aktuelle stand og de aktuelle vedligeholdelsesplaner. Udover fokus på øget information og dialog kan også skolebaner tages i brug til organiseret træning. Anvendelse af skolebaner Anvendelse af skolebanerne har været drøftet med Skoleområdet, og træning på skolebanerne vil kunne ske, når SFO er færdig med at anvende disse fra kl Ved yderligere anvendelse af skolebaner til træning, vil det kunne aflaste idrætsanlæggene som følger: Rundforbi og Vedbæk Idrætsanlæg: 7-mandsbane på Trørødskolen 7-mandsbane på Vedbæk Skole 8

9 Hvilket vil indebære, at antallet af brugere pr. bane på Rundforbi reduceres fra 530 til 455 pr. uge og belastningen på banerne fra 543 timer til 465 timer om året. Rudegaard Idrætsanlæg: 7-mandsbane på Ny Holte Skole 7-mandsbane på Dronninggårdskolen 7-mandsbane på Skovlyskolen 11-mandsbane (centerbane/atletikbane) på Skovlyskolen Hvilket vil indebære, at antallet af brugere pr. bane reduceres fra 577 til 237 pr. uge og belastningen på banerne fra 785 timer til 323 timer om året. Birkerød Idrætscenter: 7-mandsbane på Parkvejskolen 7-mandsbane på Kajerødskolen Hvilket vil indebære, at antallet af brugere pr. uge pr. bane reduceres fra 559 til 473 pr. uge og belastningen på banerne fra 730 timer til 618 timer om året. For at illustrere placering af skolebaner i forhold til de berørte idrætsanlæg er udarbejdet kortskitse med placeringen af skolerne i forhold til idrætsanlæggene. Etablering af nye boldbaner Et areal til boldbaner skal som udgangspunkt ligge i byzone og være udlagt til fritidsformål. Sådanne arealer findes så vidt det vides ikke i kommunen. Kunstgræsbaner skyder frem alle steder i landet og det som hovedregel som erstatning for grusbaner, hvilket også har været tilfældet i Rudersdal. DBU har undersøgt anvendelse af kunstgræsbaner til afvikling af kampe. Dette i erkendelse af, at vejrliget i Danmark vanskeliggør afvikling af kampe i tidligt forår og sent efterår, og det med efterfølgende meget dårlige græsbaner som konsekvens. Undersøgelsen, som DBU har foretaget omkring anvendelse af kunstgræsbaner, viser, at kvaliteten på kunstgræs nu er så god, at kunstgræsbaner er kommet for at blive. DBU's bestyrelse har i maj 2011 besluttet, at det er muligt at anvende kunstgræs på stadions til afvikling af kampe i herre-dm, inkl. superligaen. Rudersdal Kommune har som nævnt hidtil erstattet grusbaner med kunstgræs, hvorfor en overvejelse fremover bør være at erstatte græsbaner med kunstgræs. 9

10 6. Økonomi/investering Følgende forslag til nyanlæg og renovering af fodboldbaner i Rudersdal Kommune kan anbefales. Anlæg Birkerød Idrætscenter Omlægning af vækstlag på bane 3 Birkerød Idrætscenter i alt Vedbæk Stadion Omlægning af dræn på 1 træningsbane Omlægning af dræn på stadionbane Omlægning af vækstlag på stadionbane Vedbæk Stadion i alt Rudegaard Idrætsanlæg Kunstgræs på eksisterende 7-mandsgræsbaner Nyt lysanlæg på ny kunstgræsbane Rudegaard Idrætsanlæg i alt Høsterkøb Skole Nyt dræn på 7 mandsbane Høsterkøb Skole i alt Opgradering af skolebanerne I alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Drift Skolebaner For at skolebanerne skal have status af en sportsplæne, skal der ske en øget vedligeholdelse, for at banerne kan have den rette kvalitet, og dette vil medføre følgende årlige driftsomkostninger: Trørødskolen kr. Vedbæk Skole kr. Ny Holte Skole kr. Dronninggårdskolen kr. Skovlyskolen kr. Skovlyskolen (centerbane/atletikbane) kr. Parkvejskolen kr. Kajerødskolen kr. Sjælsøskolen kr. Høsterkøb Skole kr. Opgradering til Sportsplæne i alt kr. 10

11 Udover et årligt driftsbeløb på kr. skal der også bruges et engangsbeløb på kr. for at bringe skolebanerne fra at have status som brugsplæne til at have status som sportsplæne. 7. Særlige opmærksomhedspunkter Fodboldklubberne Forinden evt. ibrugtagning og forbedring af skolebaner bør der være en indgående dialog og afklaring med fodboldklubberne herom. Der må nok forventes modstand fra nogle af klubberne til at gøre brug af skolebanerne, idet de forventeligt vil anføre, at det vil medføre øget risiko for, at de berørte fodboldspillere, trænere m.m. vil føle, at de ikke længere er en del af foreningslivet og fællesskabet i en samlet klub på ét anlæg. Brug af skolebaner Skolebanerne anvendes i dag primært til institutionsbrug, og såfremt de også ønskes anvendt til fritidsbrug, skal Byplan konkret tage stilling hertil for hver enkelt skolebane. Naboerne Da alle skolebanerne ligger i eller tæt på parcelhuskvarterer, må det antages, at der vil blive gjort indsigelser mod anvendelse af skolebanerne til organiseret fodbold som følge af den øgede støj og trafik, som vil opstå i forbindelse hermed. 8. Konklusion Det kan konstateres, at belastningen på den overvejende del af idrætsanlæggenes fodboldbaner i Rudersdal Kommune er dobbelt så stor som det anbefalede, hvilket indebærer, at træning og kampe for breddeholdene afvikles på overbelastede og ofte også nedslidte græsbaner. Træning og kampe for BSV s elitehold sker på gode baner som følge af den igangværende omlægning mellem Rundforbi og Vedbæk. Skjold Birkerøds elitehold spiller kampe på en god stadionbane, men træner på overbelastede baner. Søllerød Gold Diggers elitehold både træner og spiller kampe på en overbelastet bane. Vedligeholdelsesprogrammerne af banerne er gode, nær det optimale og i absolut top sammenlignet med andre kommuners anlæg. Såfremt der permanent ønskes en bedre kvalitet af banerne, kan dette kun ske ved at reducere den nuværende belastning på banerne, svarende til etablering af mulighed for at anvende yderligere mindst 6 ekstra baner og det under forudsætning af, at klubberne ikke samtidig øger deres belastning på banerne i forhold til det nuværende. 11

12 9. Anbefaling Banekvalitet Der er et ønske om, at banerne har så høj kvalitet som muligt og dette ved, at slidkapaciteten holdes på så lavt niveau som muligt. Dette indebærer, at der bør ske en reduktion af den nuværende belastning af græsbanerne, ved at der nyinddrages ekstra baner til træning, uden at klubberne samtidig øger deres belastning på banerne og det samtidig med, at der også nyetableres flere kunstgræsbaner til afløsning for græsbaner. Renovering af baner De nuværende baner bør renoveres som følger og i prioriteret orden: 1. Høsterkøb Skole nyt dræn 2. Birkerød Idrætscenter omlægning af vækstlag på bane 3 3. Rudegaard Idrætsanlæg anlæggelse af kunstgræs med lys på eksisterende 7-mandsgræsbaner 4. Vedbæk Stadion omlægning af dræn på 1 træningsbane 5. Vedbæk Stadion omlægning af dræn på stadionbane 6. Vedbæk Stadion omlægning af vækstlag på stadionbane Skolebaner Det anbefales at udvide anvendelsen af skolebaner til organiseret fodboldspil ved at overføre træning fra idrætsanlæg til skolebaner som følger: Rundforbi Idrætsanlæg: 7-mandsbane på Trørødskolen 7-mandsbane på Vedbæk Skole Rudegaard Idrætsanlæg: 7-mandsbane på Ny Holte Skole 7-mandsbane på Dronninggårdskolen 7-mandsbane på Skovlyskolen 11-mandsbane (centerbane/atletikbane) på Skovlyskolen Birkerød Idrætscenter: 7-mandsbane på Parkvejskolen 7-mandsbane på Kajerødskolen Kampafvikling Alle kampe bør afvikles på idrætsanlæggene/stadions, idet disse skaber de bedste rammer for afvikling af kampe. Drøftelse med klubberne Forinden en endelig beslutning anbefales det, at der tages en grundig drøftelse med de berørte klubber om løsningsmodeller. 12

13

Forslag til fordeling af udendørs baner og anlæg

Forslag til fordeling af udendørs baner og anlæg Forslag til fordeling af udendørs baner og anlæg 01.04. 30.10.2015 1 Birkerød Idrætscenter - 2015 Græsbaner 1, opvisningsbanen 08.00-09.00 09.00-10.00 SBF* SBF* 10.00-11.00 SBF* SBF* 11.00-12.00 SBF* SBF*

Læs mere

Boldbaner I Vejle Kommune. Januar 2017

Boldbaner I Vejle Kommune. Januar 2017 Boldbaner I Vejle Kommune Januar 2017 1 Forord En dårlig boldbane kan ødelægge selv den bedste kamp. I Idræt & Faciliteter har vi et ønske om at holde vores boldbaner på et niveau, hvor der kan spilles

Læs mere

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. DDS 2. Birkerøds hytte, Hestkøb Vænge 22B, Birkerø

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. DDS 2. Birkerøds hytte, Hestkøb Vænge 22B, Birkerø Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested DDS 2. Birkerøds hytte, Hestkøb Vænge 22B, Birkerø Mødedato Tirsdag den 26. oktober 2010 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Thomas Lesly Rasmussen

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Indhold Behov... 2 Motivation... 2 Banens placering... 2 Økonomi ved etablering... 5 Drift... 5 Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet... 6 Tidsplan...

Læs mere

Fokus på jævn spilleflade

Fokus på jævn spilleflade Fokus på jævn spilleflade Udfordringer i dagligdagen Ukrudt bare pletter Tuevækst Skridmærker, glidende tacklinger let fugtig overflade skubber tørv op bare pletter Slid i målfelter Sporekøring Muldvarpe,

Læs mere

Økonomi i Budget 2016 til fodboldbaner og lysanlæg

Økonomi i Budget 2016 til fodboldbaner og lysanlæg Økonomi i 2016 Budget 2016 til fodboldbaner og lysanlæg Drift af fodboldbaner og lysanlæg Vedtaget budget 2016 Fodboldbaner 2015 2016 Drift 3.130.000 2.985.000 Mindre renoveringer 390.000 395.000 Anskaffelser

Læs mere

Anlæggelse af 11-mands kunstgræsbane på Rudegaard Idrætsanlæg

Anlæggelse af 11-mands kunstgræsbane på Rudegaard Idrætsanlæg Anlæggelse af 11-mands kunstgræsbane på Rudegaard Idrætsanlæg Formål Formålet med notatet er at beskrive de udfordringer, der er forbundet med anlæggelse af en 11-mands kunstgræsbane på Rudegaard Idrætsanlæg.

Læs mere

Plan og Kultur Januar Pulje til udendørsarealer sport og fritid. I anlægsbudgettet er der afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

Plan og Kultur Januar Pulje til udendørsarealer sport og fritid. I anlægsbudgettet er der afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. Plan og Kultur Januar 2014 Pulje til udendørsarealer sport og fritid I anlægsbudgettet er der afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. Status på opgaver på de udendørs anlæg. Oversigten omfatter

Læs mere

Bilag 3. Baggrund. Behov for genopretning af boldbaner. Bilagsnotat til samlerapport - Trafikal og grøn infrastruktur.

Bilag 3. Baggrund. Behov for genopretning af boldbaner. Bilagsnotat til samlerapport - Trafikal og grøn infrastruktur. Bilag 3 Emne: Til: Behov for genopretning af boldbaner Bilagsnotat til samlerapport - Trafikal og grøn infrastruktur Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Den 8. december 2011 Baggrund

Læs mere

Nye kunstgræsbaner i København

Nye kunstgræsbaner i København Kultur- og Fritidsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Nye kunstgræsbaner i København Baggrund Fodbolden fylder meget i det københavnske fritidsliv og er med til at skabe

Læs mere

Oversigt over takster og gebyrer

Oversigt over takster og gebyrer Oversigt over takster og gebyrer 2018 2017 kr. (kr.) Kultur- og Fritidsudvalget Leje af indendørs og udendørs anlæg samt øvrige lokaler m.m. Foreningsbrug: Almindelige klasselokaler, alle skoler, pr. time

Læs mere

Kultur Kultursekretariatet

Kultur Kultursekretariatet Kultur Kultursekretariatet LOKALETYPE Lokaler på skoler (foreningsbrug): BILAG 2 BETALINGSER Almindelige klasselokaler, alle skoler 255 kr. efter kl. 22:30. Faglokaler, alle skoler 255 kr. efter kl. 22:30.

Læs mere

Birkerød Idrætscenter Multihallen bane / til Godkendt i Folkeoplysningsudvalget

Birkerød Idrætscenter Multihallen bane / til Godkendt i Folkeoplysningsudvalget Birkerød Idrætscenter Multihallen bane 1-2017/18 08.00-09.00 09.00-10.00 BHK 10.00-11.00 BHK 11.00-12.00 BHK 12.00-13.00 SBF 13.00-14.00 SBF 14.00-15. 00 SBF 15.00-16.00 BG/BHK 15.45 BG/BHK 15.45- BG/BHK

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Leder til Rudersdal Kommunes Idrætsanlæg idrætsinspektør

Leder til Rudersdal Kommunes Idrætsanlæg idrætsinspektør Leder til Rudersdal Kommunes Idrætsanlæg idrætsinspektør Idrætsinspektøren har ansvaret for ledelse, drift og udvikling af Rudersdal Kommunes Idrætsanlæg. Organisatoriske forhold Idrætsinspektøren referer

Læs mere

Boldbaner og idrætsanlæg 2009

Boldbaner og idrætsanlæg 2009 Boldbaner og idrætsanlæg 2009 Dialogmøde mellem boldklubberne, Børne- og kulturforvaltningen og Park & Vejforsyningen. Torsdag den 25. juni 2009 kl. 19.00 21.00 Side 1 Pleje og vedligehold af boldbaner

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Virksomhedsplan Idrætsområdet i Rudersdal

Virksomhedsplan Idrætsområdet i Rudersdal Virksomhedsplan 2010 Idrætsområdet i Rudersdal 1 Præsentation af Idrætsområdet Idrætsinspektør Administration Idrætsområdet Leder af de grønne områder Halinspektør Rundforbi Idrætsanlæg Halinspektør Rudegård

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund. Frederikssund den 26. september Tillæg til indsigelse om erstatningsbaner.

Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund. Frederikssund den 26. september Tillæg til indsigelse om erstatningsbaner. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Frederikssund den 26. september 2016 Tillæg til indsigelse om erstatningsbaner. 1: Bane 9 på Kalvøen. Det er den gamle grusbane, som er fejlkontrueret

Læs mere

Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner.

Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner. Dato: 5. april 2016. Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner. - 1 - Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger,

Læs mere

Den gode anlægsproces

Den gode anlægsproces Dan Yding Hahn Rasmussen, Transport Infrastructure, DK North, COWI 1 Lidt om COWI COWI er blandt Danmarks førende rådgivende ingeniørfirmaer 6200 ansatte heraf ca. 3000 i DK Laver opgaver indenfor alt

Læs mere

Dette notat er en status i forhold til udmøntningen af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten til opfølgning på idrætsanalysen.

Dette notat er en status i forhold til udmøntningen af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten til opfølgning på idrætsanalysen. Budget 2014 Udmøntning af investeringsoversigten til opfølgning på idrætsanalysen Dette notat er en status i forhold til udmøntningen af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten til opfølgning på

Læs mere

Notat: Ukrudtstryk på stadion og træningsbane

Notat: Ukrudtstryk på stadion og træningsbane Fredericia Idrætscenter Vestre Ringvej 100 7000 Fredericia Att.: Jørn Jensen Kværndrup, den 4. september 2012 Notat: Ukrudtstryk på stadion og træningsbane Baggrund for besøget var, at der for tiden er

Læs mere

Etablering af kunstgræsbaner

Etablering af kunstgræsbaner SOLRØD KOMMUNE Etablering af kunstgræsbaner Projektbeskrivelse til Etablér kunstgræsbaner i Solrød Kommune Supplerende oplysninger: Bo Løth Nielsen, Formand Solrød SC Peter Jul Jacobsen, Idræts- og fritidskonsulent

Læs mere

Onsdag Spor 1 Eftersåning Hybridbaner Muldvarpe Frivillige Opstregning

Onsdag Spor 1 Eftersåning Hybridbaner Muldvarpe Frivillige Opstregning GAD seminar 2014 Tirsdag 8.00 Bedre baner Grænseland Walk & talk Bespisning Onsdag Spor 1 Eftersåning Hybridbaner Muldvarpe Frivillige Opstregning Onsdag Spor 2 Projekt Bedre Baner Testkit Eftersåning

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for kunstgræsbaner og udvalgte idrætsanlæg på Frederiksberg

Vedligeholdelsesplan for kunstgræsbaner og udvalgte idrætsanlæg på Frederiksberg Vedligeholdelsesplan for kunstgræsbaner og udvalgte idrætsanlæg på Frederiksberg Maj 2015 1 Baggrund Frederiksbergs boldbaner, svømmehaller, idrætshaller og øvrige idrætsfaciliteter spiller en central

Læs mere

Informationer omkring brug af banerne

Informationer omkring brug af banerne på ne på ne på ne på ne på ne på ne på ne Bolbro/Kildemos en på ne på ne på ne på ne på ne på ne på ne olbro 5 mod (jern)bane Informationer omkring brug af banerne Sørg for at fordele jeres øvelser og

Læs mere

Notat vedr. indretning af stadion til 1. divisionsfodbold

Notat vedr. indretning af stadion til 1. divisionsfodbold Notat vedr. indretning af stadion til 1. divisionsfodbold Formålet med dette notat er at belyse, hvad der med udgangspunkt i allerede eksisterende forhold, planlovgivning m.v. kræves for at indrette et

Læs mere

Dette notat er en status i forhold til udmøntningen af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten til opfølgning på idrætsanalysen.

Dette notat er en status i forhold til udmøntningen af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten til opfølgning på idrætsanalysen. Budget 2015-18 Udmøntning af investeringsoversigten til opfølgning på idrætsanalysen Dette notat er en status i forhold til udmøntningen af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten til opfølgning

Læs mere

Birkerød Idrætscenter 2016/2017 MULTIHALLEN BANE til

Birkerød Idrætscenter 2016/2017 MULTIHALLEN BANE til Birkerød Idrætscenter 2016/2017 MULTIHALLEN BANE 1 01-08-2016 til 30-06-2017 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 07.00 08.00 08.00-09.00 BG* BG* BG* BG* BG* 09.00-10.00 BG* BG* BG* BG* BG*

Læs mere

Til rette vedkommende, Skanderborg Kommune. Argumentation for placering af kunstgræsbane i Ry. Argumentation fra Ry Fodbold

Til rette vedkommende, Skanderborg Kommune. Argumentation for placering af kunstgræsbane i Ry. Argumentation fra Ry Fodbold Til rette vedkommende, Skanderborg Kommune Argumentation for placering af kunstgræsbane i Ry Ry Fodbold er en af de største udbydere af fritidsaktiviteter i Ry. Ry Fodbold er en klub i vækst. Klubbens

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD FRA START- OG UDVIKLINGSPULJEN

ANSØGNING OM TILSKUD FRA START- OG UDVIKLINGSPULJEN Kultur ANSØGNING OM TILSKUD FRA START- OG UDVIKLINGSPULJEN 1. PROJEKTETS NAVN Udvikling af talent- og breddeaktiviteter i fodbold i BSV og FC Holte 2. FORENING Foreningens navn Boldklubben Søllerød Vedbæk

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Retningslinjer pr. 1.9.2016 Generelt De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på

Læs mere

Plejeplan for de grønne områder på Herlufsholm Idrætscenter

Plejeplan for de grønne områder på Herlufsholm Idrætscenter Plejeplan for de grønne områder på Herlufsholm Idrætscenter Udarbejdet august 2010 Plejeplan for Herlufsholm Idrætscenter 260810 1 Indhold Udarbejdet august 2010... 1 Indledning... 3 Vejrlig... 3 Sportsplæner...

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF Indhold: 1. Motivation 2. Målgruppe 3. Placering af banen 4. Økonomi ved etablering 5. Drift 6. Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet 7. Tidsplan 1 Motivation:

Læs mere

HGF FODBOLD: TRÆNER-NYT

HGF FODBOLD: TRÆNER-NYT Vintertræning Efterårssæsonen er ved at være færdig for mange af ungdomsholdene. For de årgange der forsætte udetræningen efter efterårsferien, skal man være opmærksom på de udmeldinger der vil kommen

Læs mere

Informationer omkring brug af banerne

Informationer omkring brug af banerne på ne på ne på ne på ne på ne på ne på ne Bolbro/Posten/Ki lde på ne på ne på ne på ne på ne på ne på ne Informationer omkring brug af banerne Sørg for at fordele jeres øvelser og spil på forskellige områder

Læs mere

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Læs mere

Opsamling bruger- og borgermøde den 18. april om Fredensborg Nyt Atletik Stadion

Opsamling bruger- og borgermøde den 18. april om Fredensborg Nyt Atletik Stadion Opsamling bruger- og borgermøde den 18. april om Fredensborg Nyt Atletik Stadion Tid og sted: den 18. april kl. 17-18.30 på Fredensborg Stadion, cafeteriaet Deltagere: Fredensborg Atletik Klub: Johan Byskov

Læs mere

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF Fra mudderhul til træningsanlæg - MED PLADS TIL ALLE Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF klubhus nedslidt sandbane sumpet femmands træningsbane nedslidt

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 2017

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 2017 SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 217 INDHOLD Introduktion... 2 Formål... 2 Aktiv og passiv transport... 2 Undersøgelsens overordnede konklusioner... 3 Undersøgelsens resultater... 4

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Én for alle - alle for tre

Én for alle - alle for tre Én for alle - alle for tre Denne lettere omskrivning af de folkekære heltes motto i den franske forfatter Alexandre Dumas' "De tre musketerer" kan måske være en passende overskrift på, at fodboldklubberne

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

Naturgræs Kunstgræs in cooperation with Fase 1 (2002) Observation: Græs og ukrudt vokser i kunstgræs Den lyse ide: Etablere en naturgræsbane i kunstgræs in cooperation with Vækst Naturgræs Kunstgræs

Læs mere

Fremtidig anvendelse af Sjælsøhallen

Fremtidig anvendelse af Sjælsøhallen Fremtidig anvendelse af Sjælsøhallen Beskrivelse af Sjælsøhallen Sjælsøhallen er beliggende på Ravnsnæsvej 103 A, 3460, over for Sjælsøskolen. Sjælsøhallen er fra 1970 erne og den første egentlige idrætshal

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

Virksomhedsplan Idrætsområdet i Rudersdal Kommune

Virksomhedsplan Idrætsområdet i Rudersdal Kommune Virksomhedsplan 2011 Idrætsområdet i Rudersdal Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Præsentation af Idrætsområdet Faktaoplysninger om idrætsanlæggene Birkerød Idrætscenter Søndervangshallen

Læs mere

Ny-Vest Fodboldafdeling

Ny-Vest Fodboldafdeling Ny-Vest Fodboldafdeling Bornholms Regionskommune Fritid og Kultur Ullasvej 23 3700 Rønne Nylars, den 6. april 2011 Høringssvar til beslutningsgrundlag for nedlæggelse af fodboldbaner Som frivillige ledere

Læs mere

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner:

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner: NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner og tennisbaner Kunde Frederikssund Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-08 Til Fra Frank Brungaard Nielsen, Frederikssund Kommune Jacob Storm Jørgensen, Rambøll

Læs mere

EVALUERING AF FORENINGS- EJEDE KUNSTGRÆSBANER I AARHUS KOMMUNE

EVALUERING AF FORENINGS- EJEDE KUNSTGRÆSBANER I AARHUS KOMMUNE EVALUERING AF FORENINGS- EJEDE KUNSTGRÆSBANER I AARHUS KOMMUNE Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune Rapport kort version 12/03/2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

Notat. drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune. Kulturudvalgsmøde. Aarhus Kommune. Den 12. september 2013

Notat. drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune. Kulturudvalgsmøde. Aarhus Kommune. Den 12. september 2013 Notat Emne: Til: Orientering til Kulturudvalget vedr. evaluering af anlæg og drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune Kulturudvalgsmøde Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Den 12. september

Læs mere

Forvaltningen har ligeledes fået foretaget en ekstern mæglervurdering af et muligt salg af eksisterende stadiongrund i Rådmandshaven.

Forvaltningen har ligeledes fået foretaget en ekstern mæglervurdering af et muligt salg af eksisterende stadiongrund i Rådmandshaven. Kultur og Idræt Sagsnr. 277143 Brevid. 2475846 Ref. KONU Dir. tlf. 4631 4067 kristofferon@roskilde.dk NOTAT: Alternative placeringer af nyt stadion og salg af nuværende stadiongrund 5. januar 2017 Forvaltningen

Læs mere

Hvorfor bruge tid på at træningsplanlægge?

Hvorfor bruge tid på at træningsplanlægge? TRÆNEREN HAR ORDET Hvorfor bruge tid på at træningsplanlægge? Tekst: Henrik Mogensen. Fotos: DBU Jylland Kommunikation. Henrik Mogensen er A-træner, fysioterapeut og udviklingskonsulent for DBU Jylland.

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Skolestruktur Rudersdal Kommune

Skolestruktur Rudersdal Kommune Skolestruktur Rudersdal Kommune 2010-2022 Analyse med væsentlige rammevilkår for at skabe skoler med højt kvalitativt niveau og gode ressourcer samt elevtalsprognoser, beskrivelser af nuværende skoledistrikter

Læs mere

En enkelt borger er kommet med konkrete forslag til brugstiden i sommerperioden fra 1. maj til 1. september:

En enkelt borger er kommet med konkrete forslag til brugstiden i sommerperioden fra 1. maj til 1. september: Notat Den 7. december 2016 Journal nr. 163-2015-51535 Dokument nr. 163-2016-152559 Til Sagen Fra Lone Randi Bruhn Samlet notat om bemærkninger til varsel af påbud Der er kommet 7 breve fra 16 borgere med

Læs mere

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej MILJØ OG TEKNIK Parcelforeningen Ravnsletgaard Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 23. november 2015 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt: Kasper

Læs mere

Kulturområdet. Kendte emner til renovering og udvikling (Bruttoliste)

Kulturområdet. Kendte emner til renovering og udvikling (Bruttoliste) Kulturområdet Kendte emner til renovering og udvikling (Bruttoliste) 17.05.2013 Pro. 1 Renoveringsprojekter (rækkefølgen er vilkårlig og er ikke udtryk for en prioritering). 1 a Rundforbi Idrætsanlæg Renovering

Læs mere

Skoledistrikter og geografiske afstande

Skoledistrikter og geografiske afstande Skoledistrikter og geografiske afstande Rudersdal Kommune er opdelt i 13 skoledistrikter. Distrikterne varierer meget i størrelse med Ny Holte skoles som det mindste og Høsterkøb Skoles som det største

Læs mere

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011 Notat Emne: Til: Anlægsbehov for boldbaner fastholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst Bilag til skema til anlægskonferencen Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

SNEKKERSTEN IF-FODBOLD

SNEKKERSTEN IF-FODBOLD SNEKKERSTEN IF-FODBOLD TRÆNER & - HOLDLEDERHÅNDBOG 2014 Velkommen som træner/holdleder Snekkersten IF- fodbold byder dig velkommen som træner/holdleder omkring fodbolden. Vi holder til i Snekkersten Idrætscenter,

Læs mere

Skanderborg Realskole, 2016 UMV

Skanderborg Realskole, 2016 UMV Skanderborg Realskole, 2016 UMV UNDERVISNINGSMILJØVURDERING Hvordan er UMV en lavet? I det sene efterår 2015 satte viceskoleleder Peter Hugger sig sammen med repræsentanter for skolens elevråd og gennemgik

Læs mere

Retningslinjer for udendørs fodboldbaner i Randers Kommune

Retningslinjer for udendørs fodboldbaner i Randers Kommune Retningslinjer for udendørs fodboldbaner i Randers Kommune Rev. 8.3.2016 LESA Oversigt over muligheder og retningslinjer for brug at kommunalt ejede udendørs fod- og håndboldbaner. Udstyr: Mål Retningslinjer

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG HAL 1 Godkendt ved Folkeoplysningsudvalgets møde d. 21.04 2015 01-08-2015 til 30-06-2016 08.00-09.00 HHBK (08.30) HOLBAD HOLBAD HOLBAD* HOLBAD* 1 09.00-10.00 HHBK HHBK HHBK HOLBAD HOLBAD HOLBAD* HOLBAD*

Læs mere

Kulturområdet. Bilag til Hvidbog om renovering og udvikling af Idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune

Kulturområdet. Bilag til Hvidbog om renovering og udvikling af Idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune Kulturområdet Bilag til Hvidbog om renovering og udvikling af Idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune 11. oktober 2017 Kultur Kultursekretariatet Sagsbehandlere: Jesper Therkildsen Henrik Skovgaard Tlf.

Læs mere

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg 1. Forslag til nyt eller ændret anlæg Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Skanderborg Kulturhus - dbygning med sidescene og sammenhæng med 4.840 1.815 søtorv Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Kulturhuset

Læs mere

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Anlægstilskud på 6,28

Læs mere

Forslag til renovering af Jetsmark Idrætscenter.

Forslag til renovering af Jetsmark Idrætscenter. Jetsmark Idrætscenter Bredgade 145 9490 Pandrup Styregruppen for renoveringsprojekt Pandrup, den 17.01.2015 Forslag til renovering af Jetsmark Idrætscenter. På vegne af Jetsmark fremsendes hermed et forslag

Læs mere

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF Fra mudderhul til træningsanlæg - MED PLADS TIL ALLE Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF klubhus nedslidt sandbane sumpet femmands træningsbane nedslidt

Læs mere

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Indhold Baggrund...s. 4 Hvem har interesse i en kunstgræsbane?...s. 5 Et tidsperspektiv...s. 7 Projektet...s. 8 Finansiering og drift...s. 9 Placeringen...

Læs mere

Referat. Vedrørende: Fordelingsmøde. Dato: 2. september Mødelokalet, Hvidovre Stadion. Deltagere:

Referat. Vedrørende: Fordelingsmøde. Dato: 2. september Mødelokalet, Hvidovre Stadion. Deltagere: Vedrørende: Fordelingsmøde Dato: 2. september 2015 Referat Sted: Deltagere: Mødelokalet, Hvidovre Stadion Bente Risom Rosenhøj BK Ena Christiansen Idrætsrådet Lars Knudsen HIF Michael Mørch Lejerbo BK

Læs mere

Referat. Emne: Lokalrådsmøde for område 2

Referat. Emne: Lokalrådsmøde for område 2 Referat Emne: Lokalrådsmøde for område 2 Formål med mødet: Tilpasse DBU Sjællands turnerings-, stævne og uddannelsestilbud for børne- og ungdomsfodbolden til lokale behov og ønsker Mødeleder: Jacob Poulsen

Læs mere

Asbjørn Nyholt. > Eget firma siden 2008 > 20 år i græsbranchen > Hele landet > Uvildig rådgivning. Hortonom, græskonsulent

Asbjørn Nyholt. > Eget firma siden 2008 > 20 år i græsbranchen > Hele landet > Uvildig rådgivning. Hortonom, græskonsulent Asbjørn Nyholt Hortonom, græskonsulent > Eget firma siden 2008 > 20 år i græsbranchen > Hele landet > Uvildig rådgivning > Individuel rådgivning til kommuner, stadions og golfbaner > Forundersøgelser ved

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Januar 2011 Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling indhold Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling 3 Organisationsdiagram for Frederiksberg

Læs mere

Tennisklubber og anlæg i Rudersdal Kommune (medlemstal og sammensætning samt tilhørs- og ejerforhold)

Tennisklubber og anlæg i Rudersdal Kommune (medlemstal og sammensætning samt tilhørs- og ejerforhold) Tennisklubber og anlæg i Rudersdal Kommune (medlemstal og sammensætning samt tilhørs- og ejerforhold) 24. marts 2014 Kultur Kultursekretariatet Birkerød Tennisklub 4-18 år 660 19-24 år 48 25 år og derover

Læs mere

Danmarks anlæg. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar:

Danmarks anlæg. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar: Formanden, Lars Kjeldsen, glæder sig over, at VB Parken nu er en realitet med et stort klubhus og 10 store fodboldbaner foruden baner til fem- og syvmandsfodbold. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar:

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner Tvedt, Tilde; Fischer, Jørgen; Larsen, Søren Ugilt; Kristoffersen, Palle

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner Tvedt, Tilde; Fischer, Jørgen; Larsen, Søren Ugilt; Kristoffersen, Palle university of copenhagen University of Copenhagen Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner Tvedt, Tilde; Fischer, Jørgen; Larsen, Søren Ugilt; Kristoffersen, Palle Publication date: 2002 Document

Læs mere

Notat om lærersituationen

Notat om lærersituationen Notat om lærersituationen I løbet af efteråret har den landsdækkende presse og de lokale medier skrevet meget om lærersituationen med særligt fokus på opsigelser og sygefravær blandt lærerne. Skole og

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% Rudersdal Kommune beelser: 4.990 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

9.3 Bilag 3. Stadionprioriteringer

9.3 Bilag 3. Stadionprioriteringer 9.3 Bilag 3. Stadionprioriteringer Valby Idrætspark Beliggenhed: Julius Andersens vej 1, 2450 København SV Bydel: Valby Tribunegrundlæggelse: 1965 Klubber: Frem (1. div.) med 550 medlemmer Stadionkapacitet:

Læs mere

Notat. Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej. 1. Resume. Kulturudvalget. Aarhus Kommune. Dato 10. juni 2013

Notat. Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej. 1. Resume. Kulturudvalget. Aarhus Kommune. Dato 10. juni 2013 Notat Emne: Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej Til: Kulturudvalget Dato 10. juni 2013 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej 1. Resume Af udvalgserklæringen

Læs mere

KUNSTSTOFBANE I ASSENS 2012/13

KUNSTSTOFBANE I ASSENS 2012/13 side Indholdsfortegnelse 1 Behov 2 Beskrivelse af projekt 3 Økonomi hvad koster projektet 4 Financering 5 Vedligeholdelse/drift 6 Brugere 7 Tidshorisont 8 Bilag Side 1 af 9 I Assens kommune er der p.t.

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR ÅRET 2007. Bestyrelsens beretning vil bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med en beretning fra de respektive

Læs mere

Referat. Vedrørende: Brugerrådsmøde, Hvidovre Stadion. Dato: 3. februar 2016. Mødelokalet, Hvidovre Stadion

Referat. Vedrørende: Brugerrådsmøde, Hvidovre Stadion. Dato: 3. februar 2016. Mødelokalet, Hvidovre Stadion Vedrørende: Brugerrådsmøde, Hvidovre Stadion Dato: 3. februar 2016 Referat Sted: Deltagere: Mødelokalet, Hvidovre Stadion Ena Christiansen Idrætsrådet Kim Madsen Hvidovre Fodbold A/S Søren Friis Trebbien

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN. Udviklingsønsker for udbygningen af idrætsfaciliteter i Glostrup 2014 og efterfølgende år

UDVIKLINGSPLAN. Udviklingsønsker for udbygningen af idrætsfaciliteter i Glostrup 2014 og efterfølgende år UDVIKLINGSPLAN Udviklingsønsker for udbygningen af idrætsfaciliteter i Glostrup 2014 og efterfølgende år I Udviklingsplanen samles alle ønsker til idrætsfaciliteter. Formålet er at sikre en hensigtsmæssig

Læs mere

Krav til danske fodboldstadioner

Krav til danske fodboldstadioner Krav til danske fodboldstadioner for afvikling af kampe i Superligaen 1. division 2. division Udgave 2010 Dansk Boldspil-Union Indhold Litteraturhenvisninger...2 Formål og ikrafttrædelse...3 Banen og spillepladsen...4

Læs mere