Bestyrelsen Referat. Fredag 26. juni Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen Referat. Fredag 26. juni Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø"

Transkript

1 Bestyrelsen Referat Fredag 26. juni Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

2 Mødedeltagere Arne Boelt Hjørring Kommune indtil Mogens Gade Jammerbugt Kommune Indtil Vibeke Stoustrup BRN Birgit S. Hansen Frederikshavn Kommune indtil Mogens Jespersen Mariagerfjord Kommune Dennis Jensen BRN Knud Kristensen Vesthimmerlands Kommune Thomas Kastrup-Larsen Aalborg Kommune Fra Ole Bendix Hjørring Kommune Lene Kjelgaard Jensen Thisted Kommune Ulla Astman Region Nordjylland Franz Cuculiza ErhvervsForum Mikael Klitgaard Brønderslev Kommune Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Peter Thomsen AMU Nordjylland 2

3 Afbud Hans Ejner Bertelsen Morsø Kommune Leon Sebbelin Rebild Kommune Tobias Birch Nielsen Læsø Kommune Dorte Stigaard Region Nordjylland 3

4 Dagsorden 1. Temadrøftelse i bestyrelsen: Kvalificeret arbejdskraft 2. Godkendelse af dagsorden 3. Kommunikation 4. Strategi- og handlingsplan Økonomi 6. Projekter til beslutning i bestyrelsen 7. Projekter til drøftelse i bestyrelsen 8. Turisme status, samarbejdsaftale og Vestkystpartnerskab 9. Samarbejdet med Erhvervsforum 10. Orientering fra formand og sekretariat 11. Mødeplan Presseomtale fra mødet 13. Eventuelt 4

5 1. Temadrøftelse Det indstilles, at bestyrelsen drøfter indsatsområdet Kvalificeret arbejdskraft, herunder muligheder for fokusering og prioritering Referat Temadrøftelsen blev indledt med tre korte oplæg ved Franz Cuculiza fra ErhvervsForum, Peter Thomsen fra AMU Nordjylland og Ole Bendix fra tovholdergruppen. Bestyrelsen bemærker, at BRN skal kendes for konkrete handlinger med udgangspunkt i den omfattende eksisterende viden, der findes på området. Det er vigtigt, at der sker en forpligtelse af virksomhederne. I forhold til erhvervsskolernes målgrupper er det vigtigt, at der både er fokus på opkvalificering fra ufaglært til faglært, men også på at dygtiggøre den enkelte i form af formelle kompetencer i form af eksempelvis AMU-kurser. Det er ligeledes vigtigt at der er et tæt og direkte samarbejde mellem jobcenter og virksomheder. Bestyrelsen ønsker, at BRN italesætter behovet for en decentral struktur på uddannelsesområdet, herunder eksempelvis at understøtte forløb ude lokalt. Det er dog en forudsætning, at de lokale aktører bakker op, så der er volumen i aktiviteterne. Bestyrelsen ønsker desuden, at tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft undersøger muligheden for, at der oprettes en database til brug for det lokale arbejde med at oprette studiejobs. Bestyrelsen godkender tovholdergruppens handlingskatalog suppleret med ErhvervsForums og bestyrelsens input. 5

6 2. Godkendelse af dagsordenen Det indstilles, at bestyrelsen Godkender dagsordenen Referat Dagsordenen er godkendt. Bestyrelsen bemærker, at økonomistatus fremover bør flyttes til efter godkendelsen af projekterne. 6

7 3. Kommunikation Det indstilles, at bestyrelsen Godkender kommunikationsguiden for BRN Direktionens indstilling Direktionen har behandlet punktet på møde 12. juni og anbefalet kommunikationsguiden til godkendelse i bestyrelsen. Direktionen har desuden bevilget midler til kommunikationsindsatsen i resten af 2015 og 2016 på hhv kr. og kr., hvoraf kr. er en reservation til et kick-off 2.0 i foråret Referat Bestyrelsen godkender kommunikationsguiden for BRN. Bestyrelsen bemærker, at det er et ambitiøst katalog som direktionen løbende følger op på, herunder ressourceanvendelsen. Bestyrelsen opfordrer kommunikationsgruppen til at anvende de kommunikationsplatforme som kommunerne har adgang til, eksempelvis i form af busskure og infoskærme. Bestyrelsen bemærker desuden, at der i kommunikationen skal være fokus på at Nordjylland er Udviklingsdanmark i stedet for Udkantsdanmark. 7

8 4. Strategi- og handlingsplan Det indstilles, at bestyrelsen Godkender strategi- og handlingsplan Direktionens indstilling Direktionen har drøftet punktet på møde 12. juni og anbefaler strategien til godkendelse i bestyrelsen. Referat Bestyrelsen godkender strategi- og handlingsplan Planen drøftes mere indgående på bestyrelsens seminar i oktober Bestyrelsen ønsker, at der udarbejdes KPI er. Der er behov for håndgribelige mål for den samlede indsats såvel som for indsatsområderne og de enkelte aktiviteter. Sekretariatet involverer ErhvervsForum i arbejdet og der præsenteres et forslag på seminaret i oktober. Bestyrelsen ønsker en opfølgning på besøget i Bruxelles i januar. Sekretariatet rekvirerer en status hos tovholdergruppen for internationalt samarbejde. Status udsendes efter sommerferien. 8

9 5. Økonomi Det indstilles, at bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. På mødet fremlagde sekretariatet en revideret økonomioversigt. På næste slide fremgår den reviderede økonomioversigt inklusiv bevillingerne på mødet. 9

10 5. Budget Revideret Budget Disponeret Frie midler TURISME 4 kr. pr. indbygger fra kommuner NORDDANMARKS EU-KONTOR 3 kr. pr. indbygger fra RN (betales direkte) PROJEKTMIDLER Fælles projekter mv. 5 kr. pr. indbygger fra kommuner og 3 kr. pr. indbygger fra RN Fælles projekter, fleksible midler 5 kr. pr. indbygger fra kommuner Specifikt sundhedsprojekter 2 kr. pr. indbygger fra RN SEKRETARIAT 1 kr. pr. indbygger fra kommuner og RN I ALT 10

11 6. Projekter til beslutning Det indstilles, at bestyrelsen Drøfter projektet Bredbånd i Region Nordjylland med henblik på bevilling af kr. i 2015 Drøfter projektet Incoming North Denmark med henblik på bevilling af kr. i 2015 Drøfter de 5 projektbeskrivelser fra de regionale klynger med henblik på bevilling af i alt kr. årligt i Medfinansiering af de fem klynger indstilles til godkendelse under forudsætning af, at den samlede finansiering er på plads. De enkelte klyngeorganisationer pålægges at sikre lokal forankring og ejerskab hos nye partnere. Direktionens indstilling Direktionen har drøftet punktet på møde 12. juni og anbefaler de indstillede projekter til godkendelse i bestyrelsen. Direktionen bemærker, at det er vigtigt, at der i de fælles projekter, der er en videreførelse af tidligere indsatser, som f.eks. de regionale klynger, er stort fokus på, at involvere nye partnere og sikre lokalt ejerskab. Referat Bestyrelsen godkender projektet Bredbånd i Region Nordjylland. Bestyrelsen bemærker, at det er vigtigt, at de relevante udbydere inviteres til et partnerskab. Bestyrelsen godkender projektet Incoming North Denmark. Bestyrelsen bemærker, at der udover udenlandske turister bør være fokus på turister fra andre dele af Danmark. Bestyrelsen godkender medfinansiering af de fem klynger. 11

12 7. Projektidéer og projektstatus til drøftelse i bestyrelsen Det indstilles, at bestyrelsen drøfter nedenstående projektidéer og projektstatus med henblik på beslutning om videre proces Tech Lab for velfærdsteknologiske løsninger - projektidé International House - projektidé Nordjysk iværksætterindsats fra 2016 status Professionalisering af bestyrelsesarbejde i offentlige virksomheder status Nyuddannede i SMVér status Eksportplatforme Business Broen til Norge status nye studiejobs - status Direktionens indstilling Direktionen har drøftet punkterne på mødet d. 12. juni og anbefaler de to projektidéer til drøftelse i bestyrelsen og de fem statuspunkter til orientering. Referat Bestyrelsen ønsker, at der arbejdes videre med Tech Lab og International House med henblik på præsentation senere. Bestyrelsen bemærker, at der for Tech Lab bør tages udgangspunkt i erfaringerne fra tidligere og eksisterende projekter, eksempelvis BioMed Community og Ideklinikken. 12

13 7. Projektidéer og projektstatus til drøftelse i bestyrelsen Formanden for tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og Jobskabelse, Anders Stryhn, deltog på mødet og redegjorde for det nye iværksætterprogram. Vedlagt er Anders præsentation. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at det er lykkedes at samle alle aktører om et iværksætterprogram der sikrer støtte til såvel den brede indsats som vækstiværksættere. Bestyrelsen udtrykte dog fortsat bekymring for, om der vil være tilstrækkelig bred adgang til programmet og foreslår særlig opmærksomhed på dette. Bestyrelsen bemærker ligeledes, at der skal være fokus på iværksætteri i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. I forlængelse heraf orienterede Lene Kjelgaard om en henvendelse fra Aalborg Handelsskoles direktør og medlem af ErhvervsForum, Poul Søe Jeppesen på vegne af de nordjyske erhvervsskoler vedrørende projektet Entrepreneurskab i Ungdomsuddannelserne. Lene sender en mail ud til formandskabet for at afklare BRNs eventuelle engagement. Bestyrelsen ønsker ikke at gå videre med projektet Professionalisering af bestyrelsesarbejde i offentlige virksomheder i regi af BRN. Aalborg, Hjørring, Thisted og Vesthimmerland arbejder videre med projektet. Der har tidligere været forlydender om et nationalt projekt. Hvis det bliver aktuelt vil bestyrelsen tage stilling til projektet på ny. Bestyrelsen tager orienteringen vedrørende Nyuddannede i SMV erne og BusinessBroen til orientering og forventer, at der fremsendes en projektbeskrivelse til næste møde. Bestyrelsen bemærker vedr.. nye studiejobs, at det er vigtigt, at der opretholdes en tæt kontakt til erhvervskontorerne. Bestyrelsen ønsker desuden, at tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft undersøger muligheden for, at der oprettes en database til brug for det lokale arbejde med at oprette studiejobs, jf. pkt

14 8. Turisme status, samarbejdsaftale og deltagelse i Vestkystpartnerskab Det indstilles, at bestyrelsen Godkender samarbejdsaftalen med Destinationsselskabet Nordjylland Drøfter deltagelse i foreningen Vestkystpartnerskab, herunder finansiering forud for anbefaling til bestyrelsen Direktionens indstilling Direktionen anbefaler samarbejdsaftalen til godkendelse i bestyrelsen. Direktionen anbefaler, at medlemskabet af Vestkystpartnerskabet tegnes via BRN, og at medarbejderen placeres i det nye fælles destinationsselskab. Finansieringen kan ske helt eller delvist af de fælles midler eller af de fleksible midler fra Thisted, Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn. Som alternativ model kan medlemskabet af Vestkystpartnerskabet finansieres af de fælles BRN-midler ( kr. /år), og medarbejderen finansieres af de 4 vestkyst kommuner direkte. Referat Bestyrelsen godkender samarbejdsaftalen med Destinationsselskabet Nordjylland. Bestyrelsen ønsker ikke en fælles finansiering af medlemskabet af Vestkystpartnerskabet. Medlemskabet finansieres derfor af de fleksible midler for de fire involverede kommuner. 14

15 9. Erhvervsforum status Det indstilles, at bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Direktionens indstilling Direktionen tog status på arbejdet i Erhvervsforum til efterretning. Der er behov for at understøtte involvering af medlemmerne af Erhvervsforum meget aktivt, både i projektudvikling og i udvikling af samarbejdets indsatsområder. Direktionen drøftede sammensætning af et formandskab for Erhvervsforum. Formanden for bestyrelsen vil kontakte medlemmerne direkte. Referat Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Lene orienterede om udpegningen af et formandskab i ErhvervsForum bestående af. Torben Fristrup, CUBIC (Brønderslev) Formand Søren Mattesen, Vilsund Blue (Morsø) Franz Cuculiza, Aage Vestergaard Larsen (Mariagerfjord) Randi Ib, Board Governance (Aalborg) Thomas Kastrup-Larsen orienterede kort fra møde med Aalborgs repræsentanter i Erhvervsforum og ønske om at blive involveret tættere i arbejdet i BRN. Lene Kjelgaard og Carsten Sand mødes med Torben Fristrup straks efter sommerferien for at drøfte det videre samarbejde med Erhvervsforum. 15

16 10. Orienteringspunkter Det indstilles, at bestyrelsen Tager orientering i sagsfremstilling til efterretning Orienterer gensidigt om relevant nyt Referat Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen ønsker, at der på næste bestyrelsesmøde gives en tilbagemelding på deltagelsen på Folkemødet. Evaluering af deltagelse på folkemødet er på dagsorden på næste bestyrelsesmøde. Vibeke uddybede orienteringen om mødet med Anders Hoffmann fra Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen ønsker, at der etableres samarbejde mellem business regions. Erhvervsstyrelsen kan her være behjælpelige med statistisk materiale. Derudover var der interesse for NBE-projektet. Bestyrelsen ønsker derfor, at projektet er på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 16

17 11. Mødeplan Det indstilles, at bestyrelsen Godkender mødeplan for 2016 Referat Bestyrelsen konstaterer, at flere af møderne er planlagt på den sidste fredag i måneden, som typisk er en udfordring for bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker derfor, at der udarbejdes et nyt bud på bestyrelsens mødeplan med hensyntagen til at undgå den sidste fredag i måneden. På næste slide fremgår en alternativ mødeplan for bestyrelsesmøderne i Møderne 5. februar 2016 og 17. november 2016 er fastholdt grundet henholdsvis vinterferie i februar og det faktum, at mødet i november finder sted en torsdag. De tre resterende møder er henlagt til andre dage. Det kan blive en udfordring, at der for to af møderne kun er en uge mellem direktionsmøde og bestyrelsesmøde. Dette drøftes i direktionen. 17

18 11. Mødeplan Møderække Sekretariatsledelse Direktion Bestyrelse Bestyrelse - alternativ 1 Fredag 15. januar 2016 Rebild *Fredag 29. januar 2016 Aalborg *Fredag 5. februar 2016 Regionshuset *Fredag 5. februar 2016 Regionshuset 2 Fredag 16. marts 2016 Jammerbugt *Fredag 1. april 2016 Hjørring *Fredag 29. april 2016 Regionshuset Fredag 8. april 2016 Regionshuset 3 Fredag 20. maj 2016 Thisted *Fredag 3. juni 2016 Læsø *Fredag 10. juni 2016 Regionshuset Fredag 17. juni 2016 Regionshuset 4 Fredag 19. august 2016 Brønderslev *Fredag 2. september 2016 Rebild *Fredag 23. september 2016 Regionshuset Fredag 9. september 2016 Regionshuset 5 Fredag 28. oktober 2016 Aalborg *Fredag 11. november 2016 Frederikshavn *Torsdag 17. november 2016 Regionshuset *Torsdag 17. november 2016 Regionshuset Møder markeret med * finder sted sammen med KDK eller KKU 18

19 12. Presseomtale fra mødet Det indstilles, at bestyrelsen Godkender gennemførelsen af nedenstående kommunikationsaktiviteter ved godkendelse af projektforslagene Bredbånd i Nordjylland og Incoming Nordjylland. Referat Bestyrelsen godkender udsendelsen af pressemeddelelserne. Vedlagt er udbyttet af pressematerialet. 19

20 13. Eventuelt Referat Intet til referat. 20

21 Dagsorden 1. Temadrøftelse i bestyrelsen: Kvalificeret arbejdskraft 2. Godkendelse af dagsorden 3. Kommunikation 4. Strategi- og handlingsplan Økonomi 6. Projekter til beslutning i bestyrelsen 7. Projekter til drøftelse i bestyrelsen 8. Turisme status, samarbejdsaftale og Vestkystpartnerskab 9. Samarbejdet med Erhvervsforum 10. Orientering fra formand og sekretariat 11. Mødeplan Presseomtale fra mødet 13. Eventuelt 21

22 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 1. Temadrøftelse om Kvalificeret arbejdskraft

23 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 1. Temadrøftelse Det indstilles, at bestyrelsen drøfter indsatsområdet Kvalificeret arbejdskraft, herunder muligheder for fokusering og prioritering Sagsfremstilling Kvalificeret arbejdskraft er ét ud af 5 indsatsområder for Business Region North Denmark. På dette møde sættes rammerne for en indledende temadrøftelse af potentialer og udfordringer, som BRN kan adresse enten via nye initiativer eller via opbakning til videreudvikling af eksisterende indsatser. Ole Bendix vil i sin præsentation redegøre for tovholdergruppens overvejelser i forhold til den konkrete indsats. Temadrøftelsen indledes med 3 præsentationer som baggrund for de videre drøftelser: Erhvervslivets udfordringer Franz Cuculiza, adm. Direktør Aage Vestergaard Larsen A/S og medlem af ErhvervsForum Adgang til kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland potentialer og udfordringer Peter Thomsen, adm. Direktør AMU Nordjylland Prioriterede indsatsområder fra tovholdergruppen Ole Bendix, leder af Virksomhedsservice i Jobcenter Hjørring og formand for tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft 23

24 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 1. Temadrøftelse Tovholdergruppens prioritering af indsatsen under Kvalificeret arbejdskraft tegner til at fordele sig på følgende 3 temaer: At understøtte at virksomhedernes behov for højt uddannet arbejdskraft kan dækkes At understøtte at virksomhedernes behov for faglært arbejdskraft kan dækkes At kortlægge virksomhedernes behov for kompetencer (i forlængelse af FremKom3) samt arbejdsstyrkens udbud af kompetencer Tovholdergruppen arbejder aktuelt med udarbejdelse af et handlingskatalog, der kan udfolde de tre temaer. Handlingskataloget vil være dynamisk, så der løbende er mulighed for input og forslag til prioritering fra erhvervsforum og bestyrelsen. Erhvervsforum og andre relevante aktører fra bl.a. beskæftigelsessystemet, uddannelsesinstitutioner, erhvervskontorer og arbejdsmarkedets parter inddrages også. Tovholdergruppens handlingskatalog fremgår af bilag 1. 24

25 2. Godkendelse af dagsorden

26 3. Kommunikation

27 3. Kommunikation Det indstilles, at bestyrelsen Godkender kommunikationsguiden for BRN Direktionens indstilling Direktionen har behandlet punktet på møde 12. juni og anbefalet kommunikationsguiden til godkendelse i bestyrelsen. Direktionen har desuden bevilget midler til kommunikationsindsatsen i resten af 2015 og 2016 på hhv kr. og kr., hvoraf kr. er en reservation til et kick-off 2.0 i foråret Sagsfremstilling Kommunikationsgruppen har udarbejdet en kommunikationsguide for BRN, som skal danne rammen om al kommunikation, særligt for strategiperioden I guiden foreligger blandt andet et handlingskatalog, der specificerer de konkrete kommunikationstiltag, som kommunikationsgruppen anbefaler. Den samlede kommunikationsguide findes i bilag 2. Kommunikationsguiden indeholder: Kommunikationsstrategi (situationsanalyse, kreativ platform, mål) Handlingskatalog (indstillinger til konkrete kommunikationstiltag for strategiperioden) Kommunikationspolitik (anvendelse af PowerPoints, navn, brevpapir, logo) Kontaktoplysninger på kommunikationsgruppen Hensigten er, at kommunikationsguiden lægges på BRN s hjemmeside sammen med de øvrige kommunikationselementer (skabeloner, logo, brevpapir mm.). 27

28 3. Kommunikation Oversigt over kommunikationspolitik fra Kommunikationsguide: Navn Business Region North Denmark skal i alle officielle dokumenter benævnes ved sit fulde navn. I daglig tale bruges som udgangspunkt forkortelsen BRN. Designelementer og logo Designelementer og logo må frit anvendes ud fra de fastsatte rammer i designguiden. Oplæg, dagsordner og referater BRN-skabeloner til oplæg, dagsordner og referater skal altid anvendes, når BRN er afsender. Brevpapir BRNs brevpapir skal altid anvendes, når BRN er afsender. Orientering om konkret kommunikationsarbejde i resten af Strategisk synliggørelse af BRN på LinkedIn (skabe interesse og besøgende samt give relevant information) 2. Presseomtale af nye projekter (varetages i samarbejde med tovholdergrupper) Se desuden punkt 12 i dagsordenen. 3. Artikel i Danske fagmediers Nordjylland magasin (dobbeltsidet annonce om BRN til målgrupper inden for erhvervsbranchen. Læsertal på 85.ooo personer) 4. Årshjul for pressearbejde (strategisk planlægning af presseomtale for 2015 og 2016) 5. Udarbejdelse af præsentationsbrochure for BRN til brug ved besøg, i kommuner/regionen, erhvervsliv mm. 6. Nyhedsbreve (årshjul og indhold) 28

29 3. Kommunikation Uddrag fra kommunikationsguiden: Oversigt over kommunikationsgruppens handlingskatalog for

30 4. Strategi- og handlingsplan

31 4. Strategi- og handlingsplan Det indstilles, at bestyrelsen Godkender strategi- og handlingsplan Direktionens indstilling Direktionen har drøftet punktet på møde 12. juni og anbefaler strategien til godkendelse i bestyrelsen. Sagsfremstilling Til det første ordinære bestyrelsesmøde d. 23. januar 2015 forelå skitse til Strategi- og handlingsplan Siden er skitsen drøftet og bearbejdet i de 5 tovholdergrupper. Der foreligger nu forslag til strategi- og handlingsplan til beslutning. Planen er opbygget med et indledende og afsluttende opslag med generel information samt ét opslag for hvert af de fem indsatsområder. For hvert indsatsområde beskrives potentialer, udfordringer og mål for indsatsen på venstre side og konkrete temaer på højre side. Strategi- og handlingsplanen bliver således en kommunikationsplatform for de indsatsområder og temaer, som har været i fokus fra start ved etablering af BRN. Den konkrete indsats i form af projekter mv. beskrives løbende i et projektkatalog. Udvikling af initiativer til projektkataloget vil ske i tæt samarbejde mellem tovholdergrupper og Erhvervsforum med inddragelse af relevante partnere. Forslag til strategi- og handlingsplan fremgår af bilag 3. 31

32 5. Økonomi - status

33 5. Økonomi Det indstilles, at bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Økonomistatus er et fast punkt på dagsordenen på alle møder i sekretariatsledelse, direktion og bestyrelse. I det følgende fremgår fordelingen af midlerne i BRN og dernæst forbruget af midlerne. 33

34 5. Budget 2015 Budget Disponeret Frie midler TURISME 4 kr. pr. indbygger fra kommuner NORDDANMARKS EU-KONTOR 3 kr. pr. indbygger fra RN (betales direkte) PROJEKTMIDLER Fælles projekter mv. 5 kr. pr. indbygger fra kommuner og 3 kr. pr. indbygger fra RN * Fælles projekter, fleksible midler 5 kr. pr. indbygger fra kommuner Specifikt sundhedsprojekter 2 kr. pr. indbygger fra RN * Projekter uafklaret finansiering SEKRETARIAT 1 kr. pr. indbygger fra kommuner og RN I ALT * Til beslutning på mødet. 34

35 6. Projekter til beslutning

36 6. Projekter til beslutning Det indstilles, at bestyrelsen Drøfter projektet Bredbånd i Region Nordjylland med henblik på bevilling af kr. i 2015 Drøfter projektet Incoming North Denmark med henblik på bevilling af kr. i 2015 Drøfter de 5 projektbeskrivelser fra de regionale klynger med henblik på bevilling af i alt kr. årligt i Medfinansiering af de fem klynger indstilles til godkendelse under forudsætning af, at den samlede finansiering er på plads. De enkelte klyngeorganisationer pålægges at sikre lokal forankring og ejerskab hos nye partnere. Direktionens indstilling Direktionen har drøftet punktet på møde d. 12. juni og anbefaler de indstillede projekter til godkendelse i bestyrelsen. Direktionen bemærker, at det er vigtigt, at der i de fælles projekter, der er en videreførelse af tidligere indsatser, som f.eks. de regionale klynger, er stort fokus på, at involvere nye partnere og sikre lokalt ejerskab. Sagsfremstilling Bestyrelsen har på de seneste møder drøftet en række projektidéer, som nu er klar til beslutning og bevilling. Af de følgende sider fremgår et 2-siders projektresumé for hvert projekt. De egentlige ansøgninger fremgår af bilag. På næste side fremgår en oversigt over den samlede projektøkonomi i de projekter, der er til beslutning på dagens møde. Af figuren fremgår ligeledes finansieringen af medlemskab af Vestkystpartnerskabet. Denne behandles under pkt

37 Oversigt projektbudget BioMed Community BrainsBusiness SmartLog Projektmidler Fælles MARCOD Fælles energisatsning Bedre digital infrastruktur Incoming Restbudget Projektmidler Fleksible Restbudget Fælles eller fleksible midler Vestkystpartnerskabet - medlemskab Samlet restbudget 37

38 INFRASTUKTUR Bredbånd i Region Nordjylland - indledning Synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse Projektet, som søger at understøtte styrkelse af den nordjyske digitale infrastruktur, blev drøftet som projektidé på bestyrelsesmødet 23. januar og som ansøgning på direktionsmødet den 3. marts. På begge møder var der stor opbakning til projektet, men direktionen opstillede dog en række spørgsmål, som ønskedes besvaret inden projektet igen kom på dagsorden til direktionsmødet den 12. juni og forventeligt på bestyrelsesmødet den 26. juli. Besvarelse på disse spørgsmål har været sendt til mailhøring i direktionen med en enkelt kommentar, og besvarelse og kommentar er nu integreret i et revideret projektforslag. Direktionsmødet d Direktionen bedes på dagens møde drøfte, om projektforslaget er modent til behandling og bevilling på bestyrelsesmødet d Samtidig bedes direktionen drøfte/godkende: Drøfte kommunernes deltagelse i arbejdsgruppen (Aalborg og Hjørring har allerede meldt ud, at de vil deltage, men der skal bruges 2-3 kommuner mere). Godkende at BRN sekretariatet igangsætter ansøgning til Vækstforum om medfinansiering til projektet, således at det kan behandles på VF mødet d.6/10 Projektledelsen vil ligge hos regionen, men til kvalificering og forankring af projektet, vil de kommunale IT-chefer, samt relevante medarbejder fra det tekniske område, løbende blevet involveret. Referat fra mødet d : direktionen indstiller projekter til godkendelse i bestyrelsen. Vesthimmerland og Rebild melder sig i arbejdsgruppen. Projektbeskrivelsen fremgår af bilag 4. 38

39 INFRASTUKTUR Bredbånd i Region Nordjylland - projektresumé Synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse Formål Projektet vil styrke og accelerere udbredelsen af bredbånd i Region Nordjylland. Derfor vil projektet gøre det mere enkelt og gennemskueligt at ansøge og få mastetilladelser, gøre det mere enkelt og gennemskueligt at få gravetilladelser, samt skabe et grundlag for at kommunerne og Region Nordjylland kan etablere en passiv infrastruktur,hvor markedskræfterne ikke selv sikrer en udbredelse af trådet bredbånd. Herudover skal projektet sikre, at kommuner og region i højere grad kan indgå i dialog med leverandørerne om, hvordan udfordringerne med dækning kan håndteres og løses. Grundlaget for dette vil bl.a. være gennemførsel af måling af den faktiske brugeroplevelse ved den trådløse dækning. Baggrund En stærk digital infrastruktur understøtter både erhvervsudviklingen og bosætningen. Når vi ser på den aktuelle udbygning af hurtigt bredbånd er Region Nordjylland placeret i bunden,når der sammenlignes med udbygningen i de øvrige regioner. Det sår tvivl om regionen kan nå regeringens målsætning om digital infrastruktur for 2020, og det begrænser væksten i virksomhederne og begrænser bosætningen i regionen. Samtidig er telebranchens investeringer halveret siden De peger bl.a. på at barriererne for udbredelse af bredbånd fra de offentlige aktører er en del af årsagen til de manglende investeringer. Tidsplan Projektet gennemføres i løbet af 7 mdr. med projektstart d. 1. september. 39

40 INFRASTUKTUR Bredbånd i Region Nordjylland - projektresumé Synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse Resultater Projektet vil levere fire hovedresultater: Kortlægning af mobildækning i Nordjylland. Anvendes som grundlag for dialog med leverandørerne om prioritering af udbygning og sænkning af barrierer for etablering af mobilt bredbånd. Fælles drejebog for ansøgningsprocessen og fælles servicemål for sagsbehandlingstid mv. i forbindelse med mastepositioner, herunder oplæg til politisk behandling i kommunerne. Teknisk administrative ændringer der ikke kræver politisk behandling gennemføres i projektperioden. Forslag til ensartet behandling af gravetilladelser og plan for adgang til passiv infrastruktur, herunder oplæg til politisk behandling i kommunerne. Teknisk administrative ændringer der ikke kræver politisk behandling gennemføres i projektperioden. Forslag til, hvordan kommuner og region kan indgå i en konkret samarbejdsmodel, som kan understøtte udbygning af passiv infrastruktur og igangsætte initiativer der kan fremme bredbånd i Nordjylland. Finansiering Projektet vil kræve en samlet kontant finansiering på kr BRN ansøger Vækstforum om medfinansiering af op til 50 % af udgifterne, hvor BRN afholder de øvrige 50 % selv. Dette indebærer, at alle timer, som kommunernes og regionens medarbejdere lægger i projektet, betales til kostpris. 40

41 TURISME Incoming North Denmark - projektresumé Formål Det er formålet med projektet at understøtte etableringen af en incoming funktion i Nordjylland, som i løbet af 2 3 år kan fungere på kommercielle vilkår, og som vil være bindeleddet mellem en lang række nordjyske turismeaktører og udenlandske rejsebureauer. Baggrund Det globale rejsemarked er under forandring, hvor en af de mest markante tendenser er, at væksten efter korte ferier er stigende, at gæsterne efterspørger convenience, og at det ikke er rejseafstand men rejsetid, som er en central faktor for valg af destination. For at udnytte den øgede tilgængelighed via Aalborg Lufthavn til Nordjylland for korte rejser og samtidig opfylde udenlandske rejsebureauers ønske om at have en lokal nordjyske samarbejdspartner, er det en forudsætning, at der etableres en incomingfunktion i Nordjylland. I dag findes der ikke en nordjysk incoming funktion, og det er samtidigt vurderingen i dette projekt, at en nordjysk incoming funktion skal skubbes i gang i et partnerskab mellem offentlige og private aktører i Nordjylland. Aktiviteter Udvikling af min. 10 nordjyske pakkeprodukter rettet mod korteferiemarkedet og tilpasset udvalgte målgruppers præferencer. Test af pakkeprodukter overfor udvalgte udenlandske rejsebureauer. De udvalgte rejsebureauer vil blive bearbejdet direkte af den nye incoming rejsebureau funktion. Det er målet, at min. 10 udenlandske rejsebureauer medtager pakkeprodukterne i deres rejseprogrammer. Medvirken på min. 12 udvalgte rejseworkshops/rejsemesser, hvor incoming rejsebureau funktionen kan præsentere de nordjyske pakkeprodukter over for rejsebureauer i det pågældende land. VisitDenmark, flyselskaberne m.fl. afholder allerede disse workshops. 41

42 TURISME Incoming Nordjylland - projektresumé Aktiviteter fortsat Site inspections hvor min. 10 særligt interessante udenlandske rejsebureauer inviteres til Nordjylland, hvor pakkeprodukterne afprøves og inspiceres. I forlængelse af udvælgelsen af rejsebureauerne på udvalgte markeder vil forskellige medier blive inviteret på 6 presseture til Nordjylland for at skabe opmærksomhed omkring Nordjylland som feriedestination parallelt med at pakkerejserne afsættes via rejsebureauerne. For at understøtte afsætningen af pakkeprodukter vil målrettede imagemarkedsføringskampagner i samarbejde med de udvalgte rejsebureauer blive gennemført. Tidsplan Samlet projektperiode fra sommer 2015 udgangen af 2017 Partnere Aalborg Lufthavn, Best Travel, Destination Nordjylland (tidl. VisitNordjylland) Finansiering Samlet budget er på kr Forslag til finansiering: BRN Destination Nordjylland Aalborg Lufthavn Projektbeskrivelse fremgår af bilag 5. 42

43 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Regionale erhvervsklynger overblik og projektresuméer Overblik På bestyrelsesmødet den 27. marts blev det besluttet, at der skal udarbejdes en konkret forslag til BRNs engagement i de prioriterede regionale klynger (styrkepositioner i REVUS), herunder til medfinansiering. Der blev fastsat en årlig ramme på 3. mio kr. i perioden , til fordeling mellem: MARCOD Energi (Hub North, FleksEnergi, EnergyVision, CEMTEC) BioMed Community BrainsBusiness SmartLog SmartCity (byggeri) Nordjysk Fødevareerhverv Tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og Jobskabelse har drøftet og koordineret ansøgningerne til videreførelse af klynger og fremlægger her et samlet forslag. De fem klynger, der søger finansiering nu MACOD, Energi inkl. Byggeri, BioMed, BrainsBusiness og SmartLog - søger i alt 2,6 mio. kr. De resterende kr. pr. år foreslås reserveret til fødevarer eller andre klynger, der kommer til i perioden. Fordelingen af de ansøgte beløb i de fem klynger er foretaget ud fra klyngernes aktivitetsomfang og samlede budget. Energiplatformen er forholdsvis stor, da den er en samling af fem eksisterende klynger = Cemtec, HUB North, FleksEnergi, EnergyVision og Energioptimering i byggeri / SmartCity. På næste side vises finansieringsoverblik. Dernæst følger et 2-sides projektresumé pr. klynger. De fulde ansøgninger fremgår af bilag 6.a-6.e. 43

44 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Finansiering af regionale klynger Branche Klyngeorganisation Maritim MARCOD Energi og Byggeri Nordjysk Energiplatform incl. SmartCity Sundhed Foreslået medfinansiering fra BRN pr. år Samlet ansøgt budget pr. år BioMedCommunity IKT BrainsBusiness Logistik SmartLog Fødevarer Nordjysk fødevareerhverv* I alt * Nordjysk fødevareerhverv skal først refinansieres fra medio klyngen har ikke tidligere haft kommunal medfinansiering. Klyngens nuværende budget er 3 mio. kr. pr. år. 44

45 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Det Maritime Vækstspor i Nordjylland MARCOD projektresumé Formål og baggrund At sikre fremadrettet vækst i den maritime klynge i Region Nordjylland i overensstemmelse med regeringens blå vækstplan, REVUS, de kommunale erhvervsudviklingsstrategier samt rapporten Det Blå Nordjylland. Der er ca. 400 maritime virksomheder i regionen. At styrke det maritime samarbejde på tværs af regionen ved at binde initiativer og aktører sammen i en større helhed, så det maritime Nordjylland står stærkt samlet. Specialiseret maritim erhvervsudvikling, gennem at styrke og fremme kompetenceudvikling og udvikling af maritim miljøteknologi i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Synliggørelse af Det blå Nordjylland både nationalt og internationalt. Aktiviteter Supportere de nordjyske maritime netværk og undernetværk/projekter gennem strategiudvikling, netværkssekretariat, workshops, erhvervsarrangementer, projektudvikling, partnersøgning, projektfacilitering og fundraising. 1:1 sparring, behovsafklaring og nye udviklingsprojekter i maritime SMV er fx organisations-, markeds-, produkt- eller kompetenceudvikling. Styrke maritim efteruddannelse, kompetenceudvikling, vidensdeling, uddannelseskoordinator samt understøtte maritim forskning og udvikling i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner. 45

46 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Det Maritime Vækstspor i Nordjylland MARCOD projektresumé Mål Etablering af 1-2 større maritime samarbejdsprojekter med flere parter, udvikling af 2 nye maritime efteruddannelsesforløb for branchen, kompetenceudvikling af 300 medarbejdere i den maritime branche, screening af 150 virksomheder for relevante udviklingsprojekter. Skabe 75 nye arbejdspladser og 75 mio. kr. i ekstra omsætning hos maritime SMV er. Skabe 45 nye lærlingeaftaler via rollen som maritim uddannelseskoordinator. Samle de maritime netværk i Nordjyllands Maritime Netværk. Partnere Private maritime virksomheder, maritime virksomhedsnetværk (Service Team Skagen, Maritime Network, Hirtshals Service Group, de 5 store erhvervshavne i Nordjylland (Hirtshals, Frederikshavn, Skagen, Aalborg, Hanstholm), de 4 store havnekommuner i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Aalborg, Thisted) foruden BRN. Finansiering og tidsramme Det samlede budget ansøgt pr. år er kr. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. årligt i 2016, 2017 og MARCOD søger om en treårig bevilling, gerne med forhåndsgodkendelse for yderligere to år (3+2 model), så den matcher Vækstforum-ansøgningen. Start: Slut

47 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Den Nordjyske Energiplatform - projektresumé Formål De nordjyske energivirksomheder styrkes for at skabe bedre grundlag for udvikling og vækst gennem bedre evne til at opnå finansiering til forretningsudvikling og forsknings- og udviklingsprojekter samt tiltrækning af investeringer. Den Nordjyske Energiplatform vil give større fokus på udvikling af nye forretningsmuligheder på tværs af den nordjyske energibranche. Nordjylland skal på Danmarks og verdenskortet som et Energy Hub, hvilket vil kunne tiltrække etablering af nye virksomheder og arbejdskraft til regionen. Den Nordjyske Energiplatform skal på landkortet nationalt og internationalt, så de stærke nordjyske kompetencer bliver kendt og anerkendt. Den skal desuden være et naturligt samlingspunkt for initiativer inden for energi i Nordjylland. Baggrund Der findes i dag 4 nordjyske energiklynger/- netværk: EnergyVision (AAU), Hub North, FleksEnergi og CEMTEC. De 4 organiseringer har ønsket at gå sammen i en nordjysk energisatsning, der også inkluderer energioptimering (ved Erhvervshus Nord) samt de energiområder, som ikke på nuværende tidspunkt er klar til initiativet i første omgang bølgeenergi (DANWEC). De enkelte partnere bibeholder faglig fokusering og aktivitet, og bidrager derudover til den samlede koordinering og samarbejde efter model fra IKT-klyngen BrainsBusiness. Den organisatoriske effektivitet styrkes gennem etablering af et fælles sekretariat, som har til opgave at sikre koordinering, øget samspil og identifikation af synergier mellem de enkelte partnere, både organisatorisk og fagligt. Målet er at sikre de bedste forudsætninger for udvikling og vækst i Nordjylland. 47

48 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Den nordjyske Energiplatform - projektresumé Mål Energiplatformen skal blive det naturlige samlingspunkt for nordjyske initiativer inden for energi Styrket samarbejde mellem Aalborg Universitet, erhvervskontorerne og de nordjyske virksomheder inden for energi for at opnå øget vækst og beskæftigelse Øget tiltrækning af investeringer fra både regionale, nationale og internationale finansieringskilder (EU-midler) National og international synliggørelse af Nordjylland og dens virksomheder som et område, der er førende indenfor grøn teknologi Aktiviteter Fælles aktiviteter vil bestå af arrangementer om støtteordninger, eksport mv., branding, nordjyske delegationer og projektsamarbejde. Andre aktiviteter vil være virksomhedskontakt, matchmaking og erhvervsfremme, fundraising til udvikling, forskning og innovation, samt internationalisering og samarbejde på tværs af landegrænser. Hver partner vil forsat gennemføre aktiviteter indenfor deres specifikke fagområde, fx netværksmøder, virksomhedsbesøg, samt projektudvikling. Partnere Den Nordjyske Energiplatform er et samarbejde mellem CEMTEC, Erhvervshus Nord, Aalborg Universitet, Business Aalborg og Norddanmarks EU-kontor. Finansiering og tidsramme Det samlede budget ansøgt pr. år er 17,3 mil. kr. Foreslået medfinansiering fra BRN:1 mio. kr. årligt i 2016, 2017 og

49 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE BioMed Community - projektresumé Formål BioMed Community vil i perioden arbejde på: At styrke erhvervsudviklingen inden for medico, sundheds- og velfærdsteknologi i Nordjylland. Målet er at fremme udviklingen af flere virksomheder og flere arbejdspladser. At fremme innovationssamarbejdet mellem virksomheder og nordjyske kommuner inden for velfærdsteknologi. Målet er at kommuner og brugere får bedre adgang til nye og bedre teknologier og løsninger til brug inden for rehabilitering og ældre- og handicapområdet. Det primære formål er at fremme en positiv erhvervsudvikling og medvirke til at medvirke til at skabe nye virksomheder, arbejdspladser og produkter. Midlerne hertil er bl.a. styrke virksomheders, iværksætteres og innovatørers forretningskritiske kompetencer og støtte dem i deres forretningsplan. Desuden vil vi arbejde for at skabe udviklingskapital og tiltrække kapital fra investorer. Der vil også blive fokus på at styrke netværk, relationer og forretningssamarbejde mellem aktørerne i klyngen. Det er også et vigtigt formål at facilitere det offentlige-private innovationssamarbejde. Midlerne hertil er bl.a. at skabe en forretningsmodel for kommunal afprøvning af velfærdsteknologi i samarbejde med virksomheder. Baggrund BioMed Community er den nordjyske klynge for sundheds- og velfærdsteknologi. Klyngen baserer sig på et partnerskab mellem de væsentligste aktører på området, herunder er 40 virksomheder betalende medlemmer. Klyngen har i sin nuværende form eksisteret siden 2007 og har opnået meget positive resultater, hvilket er dokumenteret i flere evalueringsrapporter. Aktiviteter Netværk og relationsskabelse Forretningskompetencer, forretningsudvikling og finansiering Innovationsprojekter Nationalt og internationalt samarbejde 49

50 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE BioMed Community - projektresumé Mål og resultater 20 % af de deltagende virksomheder har får øget salg, eksport, omsætning gennem deltagelse i aktiviteter i klyngen. 75 arbejdspladser skabes af virksomhederne i klyngen. 25 % af de deltagende virksomheder/personer vil udvikle nye produkter, løsninger, øget produktivitet og bedre konkurrence gennem deltagelse i klyngens aktiviteter. 12 projekter/samarbejder etableres mellem de offentlige institutioner og virksomhederne i klyngen. Tidsplan Start slut Partnere Primære partnere: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, Business Aalborg, Aalborg Erhvervsråd,Business Region North Denmark (BRN), (de 11 nordjyske kommuner) herunder NNV, Nordjysk Netværk for Velfærdsteknologi, Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital, Vækstforum Nordjylland, UCN, virksomhederne og medlemmer, herunder Novi og Sosu Nord. Primære partnere indgår med repræsentanter i BioMed s Partnergruppe. Sekundære partnere: Norddanmarks EU-kontor, BrainsBusiness, Invest in Denmark, Partnere i MedTech Innovation, Mtic, SharePlay, Gamification Lab, Center for Velfærdsteknologi, Idéklinikken, SoSu Nord. Finansiering Det samlede projekt ansøgt pr. år er 3,2 mio. kr. Foreslået medfinansiering fra BRN: DKK pr. år i

51 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE BrainsBusiness ICT North Denmark Formål og baggrund At fortsat samle nordjyske virksomheder, forsknings- og undervisningsinstitutioner samt offentlige aktører i et velfungerende triple-helix-samarbejde med informations- og kommunikationsteknologi (IKT) som omdrejningspunkt. Udvikle IKT-klyngen i Nordjylland for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, øge kommercialisering af innovation samt øge den internationale orientering i IKT-miljøet. Synliggørelse af de nordjyske IKT-virksomheder og -kompetencer og opnå anerkendelse nationalt og internationalt. Den europæiske guldcertificering som BrainsBusiness har opnået, skal udnyttes til at forblive en af Europas mest velfungerende klynger til gavn for hele det nordjyske IKT-miljø, herunder resultere i lettere adgang til fundraising samt internationale samarbejdspartnere. Det nordjyske IKT-miljø er Danmarks tredjestørste med ca jobs og en samlet omsætning i erhvervet på 17,4 mia. kr. Ud over det stærke erhvervsliv er klyngen også hjemsted for Danmarks største IKT-universitet, AAU. BrainsBusiness oplever stor opbakning og engagement fra de nordjyske virksomheder, både fra de betalende medlemmer i medlemsnetværket (medlemstilgang) og fra en bred vifte af andre interessenter, der følger klyngens aktiviteter. Aktiviteter Internationalisering: Klynge-klynge samarbejde, studieture/rejser, klyngematchmaking aktiviteter m.v. Styrkelse af virksomhedernes internationale kompetencer (workshops, fokusnetværk, temamøder) Markedsføring og branding: BrainsBusiness Award, Strategi for international branding, National og international branding, styrkelse af virksomhedernes markedsføringskompetencer og Recertificering af BrainsBusiness som guldklynge i 2017 Smart Society: Open Data Lab, hackathons, temamøder/workshops (efterspørgselsdrevet og præget at udviklingen) samt fokusnetværk, innovationsplatforme (nationale og internationale) for smart society løsninger. Service design/design thinking: Tema møderække om service design/design thinking og etablering af fokusnetværk Netværksaktivitet generelt 51

52 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE BrainsBusiness ICT North Denmark Mål Synlighed i 5 lande samt øget adgang til internationale markeder (25 medlemmer får internationale kontakter og 15 samarbejder igangsættes). 50% af virksomhederne har kunnet anvende BrainsBusiness i deres salg og markedsføring. 30 nye innovative virksomheder vil kunne identificeres. Vækst i eksport for virksomheder involveret i internationaliseringsaktiviteter (25 virksomheder opnår øget eksport på 1015%). Øget omsætning i det nordjyske IKT erhverv (25 nye innovative virksomheder opnår øget omsætning på 20-25%). Partnere BrainsBusiness er baseret på et nært samarbejde med deltagelse af erhvervslivet organiseret i BrainsBusiness medlemsnetværk med 153 betalende (kontingent) medlemmer, Aalborg Universitet, Aalborg Kommune, Region Nordjylland og Business Region North Denmark. Finansiering og tidsramme Det samlede budget ansøgt pr. år er kr. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. pr. år i 2016, 2017 og BrainsBusiness arbejder hen imod at udvikle sig mod en højere grad af selvfinansiering. Bl.a. forhøjes medlemskontingenter med ca. 30% pr. 1. januar

53 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE SmartLog - projektresumé Formål Formålet med SmartLog er at give de nordjyske virksomheder i hele værdikæden indenfor transport, produktion og logistikbranchen et kompetenceløft med det mål at højne virksomhedernes konkurrencedygtighed. Visionen er, at de nordjyske logistikkompetencer skal være i verdensklasse. Baggrund Optimering af logistik og transportprocesser bliver i stigende omfang vigtige konkurrenceparametre for de nordjyske virksomheder indenfor en række brancher, dette gælder både optimering af interne logistikprocesser samt eksterne transportprocesser. Det er derfor afgørende, at virksomhederne har kendskab til den nyeste viden og teknologi, hvilket Smartlog blandt andet arbejder for. Aktiviteter Vidensformidling: Via forskellige metoder videreføres viden omkring klyngen samt den nyeste viden om nye teknologier og metoder. Fokusgrupper: Dette er et af de vigtige grundelementer i projektets fremtidige drift. Fokusgrupperne oprettes indenfor meget specifikke emner, fx sporbarhed, hvor alle virksomheder med interesse har mulighed for at melde sig til. Der vil typisk være mellem virksomheder pr. gruppe alt efter emnet. Formålet er at bringe virksomhedernes kompetencer i spil, specialiseret kompetenceudvikling samt at bringe virksomheder sammen. Logistikkens dag: En årlig konference med deltagere hvor transport og logistik sættes i fokus en hel dag. Her kommer fx virksomheder og fortæller om deres logistikløsninger. Projektsamarbejde på Co-Creation niveau: Deltagerne på dette niveau opnår en specialiseret kompetenceudvikling. 53

54 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE SmartLog - projektresumé Mål 150 betalende medlemmer 300 followers får nyttig ny viden om seneste udvikling indenfor logistik 2 vertikale fokusgrupper med 5-15 deltagere pr. år, der løfter kompetenceniveauet hos de deltagende virksomheder 100 deltagere på Logistikkens dag, som får ny viden og inspiration Flere medlemsvirksomheder får nye internationale samarbejdspartnere og højt specialiseret vidensniveau via SmartLog Co Creation aktiviteter, og assistance til deltagelse i internationale projekter, som f.eks. Horizon 2020 Partnere Bag SmartLog står Aalborg Havn Logistik A/S, BusinessAalborg samt Center for Logistik ved Aalborg Universitet, CELOG. Derudover samarbejder projektet med Center for logistik og samarbejde og er støttet økonomisk fra Aalborg Erhvervsråd. Finansiering og tidsramme Det samlede budget ansøgt pr. år er kr. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. årligt i 2016, 2017 og

55 7. Projektidéer og projektstatus til drøftelse i bestyrelsen

56 7. Projektidéer og projektstatus til drøftelse i bestyrelsen Det indstilles, at bestyrelsen drøfter nedenstående projektidéer og projektstatus med henblik på beslutning om videre proces Tech Lab for velfærdsteknologiske løsninger - projektidé International House - projektidé Nordjysk iværksætterindsats fra 2016 status Professionalisering af bestyrelsesarbejde i offentlige virksomheder status Nyuddannede i SMVér status Eksportplatforme Business Broen til Norge status nye studiejobs - status Direktionen har drøftet punkterne på mødet d. 12. juni og anbefaler de to projektidéer til drøftelse i bestyrelsen og de fem statuspunkter til orientering. Sagsbeskrivelse Til dagens møde fremstilles 2 projektidéer og status fra 5 projekter. De to projektidéer, som præsenteres, er nye idéer, som er opstået i det fælles sekretariat og samarbejde med partnerne. Projektstatus er status til bestyrelsen på initiativer, der tidligere har været drøftet i bestyrelsen som projektidéer eller initiativer, der er igangsat. 56

57 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Tech Lab for velfærdsteknologiske løsninger - indledning Projektidéen præsenteres for bestyrelsen med henblik på en beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med udarbejdelse af et egentligt projektforslag til et senere møde. Baggrund Idéen er opstået i en tænketank, der er etableret af Center for Velfærdsteknologi i Aalborg Kommune, om at skabe et innovativt afprøvnings- og testmiljø på tværs af kommuner og regionen, for at få de bedste velfærdsteknologiske løsninger samt et tværgående overblik på løsninger og muligheder i hele regionen. Tænketanken består af repræsentanter for: Aalborg Kommune, Center for Hjælpemidler/CFV, Aalborg, AAU, SOSU-Nord, UCN, Regionen, Forsknings Hus, Invenst In Denmark og NNV (Nordjysk Netværk for Velfærdsteknologi) 57

ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE. Bilag 5: BRNs medfinansiering af regionale klynger

ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE. Bilag 5: BRNs medfinansiering af regionale klynger Bilag 5: BRNs medfinansiering af regionale klynger Regionale erhvervsklynger overblik og projektresuméer Overblik På bestyrelsesmødet den 27. marts blev det besluttet, at der skal udarbejdes en konkret

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sekretariatsledelsen Referat

Sekretariatsledelsen Referat Sekretariatsledelsen Referat Tirsdag 19. maj 2015 14.00-16.00 Himmerland Golf and Spa Resort Centervej 1 9640 Farsø Mødedeltagere Anders Stryhn Rebild Kommune Marianne Gade Brønderslev Kommune Rasmus Engsig

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Bestyrelsen Fredag 28. november 2014 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og op til tre næstformænd Bestyrelsen udpeger Lene Kjelgaard

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 CVR-NR. 36 22 04 06 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Produktion og Innovation.. 6. Tiltrækning af internationale specialister.6. Fra ufaglært til faglært.6. Flere unge ind på erhvervsuddannelserne...

Produktion og Innovation.. 6. Tiltrækning af internationale specialister.6. Fra ufaglært til faglært.6. Flere unge ind på erhvervsuddannelserne... 4 Produktion og Innovation.. 6 Tiltrækning af internationale specialister.6 Fra ufaglært til faglært.6 Flere unge ind på erhvervsuddannelserne...6 Kortlægning af virksomhedernes kompetencebehov.7 Kortlægning

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 20. juni 2016 Kl. 13.00 15.30 Vestre Boulevard 7 9600 Aars Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Dagsorden kommunikationsgruppen Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Mikkel Mørk

Læs mere

Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar. Referat. Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev

Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar. Referat. Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar Referat Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev Deltagere Vibeke Stoustrup Aalborg Kommune Anders D. Stryhn Rebild

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 3. marts 2016 Kl. 13.00-15.30 Repræsentationslokale 1 Boulevarden 13 9000 Aalborg Deltagere Anders Daugberg Stryhn

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Nordjysk iværksætterindsats fra 2016... 3 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE)... 5 Tech Lab for Velfærdsteknologi...

Nordjysk iværksætterindsats fra 2016... 3 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE)... 5 Tech Lab for Velfærdsteknologi... Indhold Pipeline projekter:... 2 Produktion og Innovation... 2 Handlingskatalog Kvalificeret arbejdskraft (følger) Interregprojekt m Hamborg (følger) Projektidéer... 3 Nordjysk iværksætterindsats fra 2016...

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 Projekttitel BrainsBusiness ICT North Denmark Projektresumé BrainsBusiness ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 1. december 2016 Kl

Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 1. december 2016 Kl Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 1. december 2016 Kl. 13.00-15.00 Mødelokale 4 Boulevarden 13 9000 Aalborg Deltagere Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Studietur til Göteborg 11.-12. august 2015 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 10. maj 2016 Kl. 12.00-14.30 Messevej 1A 9600, Aars SmartLog Styrket det regionale samarbejde på flere kanter. I første

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Referat Fredag 27. marts 2015 12.00-14.00 CREATE Rendsburggade 14 9000 Aalborg Deltagere Arne Boelt Birgit S. Hansen Hans Ejner Bertelsen Lene Kjelgaard Jensen

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Mandag d. 4 februar 2015 Business Park Nord Østre Alle 6 9530 Støvring 04.02.15 1 Deltagere Anders Daugberg Stryhn Rebild Kommune Marianne M. Gade Brønderslev

Læs mere

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51 1. BrainsBusiness ICT North Denmark RESUMÉ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Indsatsområde: Fokusområde: 2012-148114 Aalborg Kommune Stærke Erhvervssamarbejder Klynger Formål og effekt BrainsBusiness -

Læs mere

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin Storgaard Jammerbugt

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Vækst gennem kompetencer

Vækst gennem kompetencer Vækst gennem kompetencer Udkast til dynamisk handlingskatalog 2. halvår 2015 2. halvår 2017 Formål med et handlingskatalog Prioritering af initiativer og projekter frem mod ult. 2017 Styringsgrundlag for

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Aalborg Erhvervsråd. Tid 11. juni 2015, kl Sted

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Aalborg Erhvervsråd. Tid 11. juni 2015, kl Sted #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 11. juni 2015, kl. 10.00-12.00 Sted Himmerland Golf og Spa Resort, Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Deltagere Peter

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status August 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status August 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status August 2015 Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes i 2015 Initiativer der igangsættes i 2015/2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål

Læs mere

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst.

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst. Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Den 13. marts 2015. Niels Bohrs Vej, 30. 9220 Aalborg Øst. Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Fredag 10. juni 2016 10.30 11.30 Fællesmøde med Erhvervsforum 08.45 10.15 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen 2.

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark 28. september 2015 Bredgade 60 Brønderslev Deltagere Marianne M. Gade Brønderslev Kommune Jørgen Basballe Mariagerfjord

Læs mere

Referat Bestyrelse. Fredag den 5. febuar Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg

Referat Bestyrelse. Fredag den 5. febuar Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Referat Bestyrelse Fredag den 5. febuar 2016 11.00-13.00 Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9000 Aalborg Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. TEMA: Infrastruktur 3. BRNs

Læs mere

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs NORTH Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs North - projektidé Formål Healthcare Labs NORTH er et samlet regionalt koncept til understøttelse

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Bilag 6: Interessevaretagelse

Bilag 6: Interessevaretagelse Bilag 6: Interessevaretagelse Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Godkender de tre standpunktspapirer om Bredbånd i Nordjylland, National Luftfartsstrategi og 3. Limfjordsforbindelse Drøfter evt. nye

Læs mere

Dagsorden Erhvervsforum

Dagsorden Erhvervsforum Dagsorden Erhvervsforum Fredag 18. september 2015 09.00-10.30 - Morgenmad fra 08.30 Regionsrådssalen Regionshuset Niels Bohrs Vej 50 9220 Aalborg Ø Deltagere Torben Fristrup CUBIC Peter Mølbjerg Reservedelsfabrikken

Læs mere

Frederikshavn Kommune Grenen

Frederikshavn Kommune Grenen Kommunikationsguide Frederikshavn Kommune Grenen Kommunikationsstrategi Fase 1: Potentiale Baggrund for kommunikationsstrategi.. 6 Målgrupper... 8 Hvad siger målgruppen?... 11 Vurdering af 0-punkter..

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Boulevarden Aalborg Mødelokale 3

Dagsorden kommunikationsgruppen. Boulevarden Aalborg Mødelokale 3 Dagsorden kommunikationsgruppen Boulevarden 13 9000 Aalborg Mødelokale 3 Mødedeltalere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Christian Michaelsen

Læs mere

Bestyrelsen Business Region North Denmark

Bestyrelsen Business Region North Denmark Bestyrelsen Business Region North Denmark Fredag 23. januar 2015 kl. 9-11.30 Hotel Søparken Søparken 1 9440 Aabybro 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Dagsordenen er godkendt. 2 2. Ny fælles indsats

Læs mere

Bilag 1: Digitalisering

Bilag 1: Digitalisering Bilag 1: Digitalisering Baggrund På baggrund af input fra ErhvervsForums temadrøftelse om digitalisering den 4. november 2016, har tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og Jobskabelse nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Møde i kommunikationsgruppen. d. 4. juni, Hjørring

Møde i kommunikationsgruppen. d. 4. juni, Hjørring Møde i kommunikationsgruppen d. 4. juni, Hjørring Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Katrine Jacobsen Thisted Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Lisbeth

Læs mere

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark 5. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur tirsdag den 3. februar 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg 03.02.15 1 Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 21-10-2015 17:30 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Referat Direktionen. Fredag 6. november 2015 13.45-15.15. KL Huset Weidekampsgade 10 2300 København S

Referat Direktionen. Fredag 6. november 2015 13.45-15.15. KL Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Referat Direktionen Fredag 6. november 2015 13.45-15.15 KL Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Deltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Henrik Hartmann Jensen Jammerbugt Kommune Henrik Kruuse

Læs mere

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Forslag til Erhvervsrådets seminar 28. Juni 2016 Aalborg har gennem de senere år arbejdet med og investeret massivt i erhvervsudviklingen

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 9. december 2016 Kl Lokale 318 Ny Rådhusplads Brønderslev

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 9. december 2016 Kl Lokale 318 Ny Rådhusplads Brønderslev Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 9. december 2016 Kl. 12.00-15.00 Lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør) Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 22-11-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

Dagsorden Sekretariatsledelsen

Dagsorden Sekretariatsledelsen Dagsorden Sekretariatsledelsen Tirsdag 27. oktober 2015 13.00-16.00 Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Deltagere Anders Stryhn Jammerbugt Kommune Anna Oosterhof Vesthimmerlands Kommune Jørgen

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland

Bredbånd i Region Nordjylland Bilag x Bredbånd i Region Nordjylland synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse. 1. Baggrund Regeringen har en målsætning om en digital infrastruktur der sikrer alle borgere og virksomheder

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 29. november 2016 Kl. 13.00-15.30 Mødelokale 1, NOVI Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Ø Deltagere Anders Daugberg

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 25-09-2015 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Aalborg Erhvervsråd ordinært møde ifm. strategiseminar

Aalborg Erhvervsråd ordinært møde ifm. strategiseminar #BREVFLET# Click here to enter text. Referat Erhvervsråd 20.06.14 Møde Aalborg Erhvervsråd ordinært møde ifm. strategiseminar BusinessAalborg Tid 20. juni 2014 Sted Scandic Aalborg Deltagere Regional Manager

Læs mere

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering - KKR Møde i Rebild d. 25.1.2013 v/ NES Formand og Erhvervsdirektør Torben Ladefoged Mariagerfjord Erhvervsråd

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere