SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE"

Transkript

1 SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE ETPLANSFAMI LI EVI LLATI LSALG IDETEFTERTRAGTEDEBLOMSTERKVARTER-TÆTPÅSKOV,SKOLEROG STOG

2 Sa gop Ad eesn e 3,3500Væ øe Kon an p Sagn 02913KB215 udg md 4 Da o04 02 Be e e Huepå157 m og ggpåen e u e og dee egendebø n Hueb dpå egode æ e medmu ghed e j de( ea na p an egn på ehj emme de) Tod ge ebade æ e medb u,e un one b gg,en e, e ø enmedp ep ad,end g n e ue åben b nde e en øn p e uemed o pmeddobbe døud den e enbe ag e ae,om gå he e en undom hue F aa e dahuedmu ghed,a unnen deo en aden åop deå ned T huede og o e uom gg æe eaca p en Huegennem eno eog å nd n a V g g n ma on Dgø eopmæ om på,aenøba a e,h dennea eneund eeaøb,e bud æ g,ogaæ g e p g e aaccep e budde,he ee om de må eæ eo en emme emedudbud å ene Med ende endommæg ep æen æ g,ogan eæ ådg beggepa ammehande Købop d ed aøgeegenj u d, nan eambgge en ådg n m Ana g endommæg K aubundgaa djenen V on2 0 E FA ER V GHTDE-F mu a enau eadan endommæg en S de1

3 Ad eesn e 3,3500Væ øe Kon an p V on2 0 E SO TS Sagn 02913KB215 udg md 4 Da o04 02 GHTDE-F mu a enau eadan endommæg en S de1a

4 Ad eesn e 3,3500Væ øe Kon an p V on2 0 E SO TS Sagn 02913KB215 udg md 4 Da o04 02 GHTDE-F mu a enau eadan endommæg en S de1b

5 Ad eesn e 3,3500Væ øe Kon an p Sagn 02913KB215 udg md 4 endomda a S u,b d,p anogand eanende ebeg ænn endommen endom pe Måben e I ø ge Kommune Ma n Zone a u Vand V K oa Va me n a a on Op ø ombgge å Da o04 02 A ea V a,1 amg unda ea ø ge Beboe e endom G unda eaudgø BBR medde e e -h a Fu eø Bgn a ea ø ge 4 xl Væ øeb,væ øe -ada o B z one P a O en g A øb Hoedbgbebga ea Na u ga Doom g und en m Doom omm hum Lo a p ann 18 T boga e m2 0m2 BBR medde e e m2 Vu d og endomæ d a O en gu d p O en g endomæ d H ag undæ d E bo gæ d G und ag dæ d a G unda e o æ d Kæ d a ea 2013 Udn e age age Bo ga eaa And ebgn -h aca p -h audhu m2 0m2 156m2 42m2 30m2 12m2 T behø Dea a,a ø gende edeæ endehå deh dea og øø emed ø g( ab a ) O nm S emen, ø e abm L ebh, m Boch,op a ema nem Boch,emhæ em S emen, a ema nem Zanu, ø e umb m AEGDeudenmed ø gp ennog ame KOMMUNENSI NSTI TUTI ONSTAKSTER2014PRMÅNED Ø ge edeæ endehå deh dea og øø emed ø g e V on2 0 E SO EL Hhen eø g endommenb ad bogen GHTDE-F mu a enau eadan endommæg en S de2

6 Ad eesn e 3,3500Væ øe Kon an p Sagn 02913KB215 udg md 4 F ho d F p æm en,d ndgå udg enba epå Sæ g endom hotj ene emændene F P æm endæb and-oghu,h udodæe SampJa I ne Ja Rø adeja F beho d Da o04 02 And e ho daæen gbe dn Da endommenbe ggendebzone, endommenom åde a c eom e e u ene Le e u en u en,om ggoede n e m nd e um,menund ne ægn om u ene F b uga hæ geudg Å ga me b ug Udg F b ug1 683m3 Udg enb egneå 2014 endommenp mæ ea me dena u ga Op n ne amm aen g mæ e Ø geudg ed ø ende endommend oged geho de e Købgø eopmæ om på,ad æ eudg en g,and,e op g gee na n an æg, e and e b uga hæ ge ho dam øbendeed geho de e,ogad eudg e emgåah en a gop en b uga hæ geudg e udg T and app bgge en gennemga,e n a a on app ogen g mæ n T and app ogand ebgge en app D e gg and app med ho d a a ek2 E n a a on app D e gge n a a on app med ho d a a ek2 En g mæ n D e ggen g mæ n a meden g a a onc V on2 0 E SO GHTDE-F mu a enau eadan endommæg en S de3

7 Ad eesn e 3,3500Væ øe Kon an p udg 1å endoma Hu endomæ d a Reno a on G und en S en n Faa g and Kabe TV,an åe Ro ebe æmpe e udg a 1å pan eb eeoga g pan eb ee Sagn 02913KB215 udg md 4 Da o04 02 P å Kon an behoedøb Kon an p udbe a Ha e p æm e T n a g a øde S e e o age eom o n,an åe Om o n øb ådg ( e),an åe Ia Gæ duden øbeummen Be e e I en Be øb P da o B egn ab u o ne opåbagg unda anda d nan am æ geop n om nan Dgø eopmæ om påa endommæg en h o en emåammen ægge udg medb u o ne o de edena neb u o ne o de eneden om a å edea ene nan om o n D a udg en ægge denne de e ab egnedenam edemåned gebo gudg H udo d æ e b uga hæ geudg Udbe a 225 B u oe udg md åNe oe udg md å 29, 45% B u oudg en gmeddenam ede de e bundemeden anda d nan uden ad agoge u udg, b uga hæ geudg am øbende ed geho de ene oudg en gmedb u oudg ene ad aga a emæ g ad agdad a eom en anda d nan, den e æ de e unneopnå S anda d nan S anda d nan enuda b deud a ø gende udæ n Kon anudbe a på5% aden on an e øbeum op unde næ me e 5 dogm n mum 25 Dop age ea ed ånop denma ma e åneg æne denpågæ dende endom a eg e oom ea ed ånog ea ed ob ga onm Løbe den30å Lånee on ba ob ga on ånmed a en e,da d ageo he e øbe dene annu e p nc ppe Låneba epåd hø endeob ga on,h u 100e næ me eh und B egn da o ea ed ån04 02 F e øbeummenb egneebo g ånlånehaen øbe dpå30å Lånea d ageo he e øbe dene annu e p nc ppe Låne a æ e u pa,og en en a æggeh a a den1 2,1 5,1 8og1 1 1om deennemn g en eade6ene eo en ggj emåned Na ona ban en a n eud ån bo g må ønmod ag em Gennemn en enop unde næ me e a ep ocenog ægge3p ocen po n Næ æ end en epåbo g ånba epådeennemn g en e p oden Sæ geop n om nan Ihenho d oom m d a a endom m må endommæg en euda b dee adeuda b de nan ag, geom endommæg en emå m d e nan V on2 0 E SO GHTDE-F mu a enau eadan endommæg en S de4

8 Ad eesn e 3,3500Væ øe Kon an p Sagn 02913KB215 udg md 4 Da o04 02 Op n om e ende ån,d ano agepå ebe e Lå a Rea ed pe Rea ed Danma F1KF ex Lån Kon an ån DKK 0, , 00 1, 06 N Rea ed Danma F1KF ex Lån Kon an ån DKK 0, , 00 1, 09 N Rea ed Danma F1KF ex Lån Kon an ån DKK 0, , 00 1, 10 N Rea ed Danma F1KF ex Lån Kon an ån DKK 0, , 00 1, 01 N V on2 0 E SO Re gæ d Ob e gæ d Kon an - Va u a Ren e 1å æ d Kon på d de e Re - ÅOP Sa do a øbe d d agon o Sæ geo age e å Ga an - Kon an e e egu GHTDE-F mu a enau eadan endommæg en S de5

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen Sa gop Ad eek n egå d 132,Enø,4736Ka ebæ m Kon an p 895 Sagn BO14082 udg md 1 Da o17 08 Be e e BUDMODTAGES S øn dhube gge dea a eog e ea eom ådepåk n egå d påenø Be ggepåd gugen og e ho de gg undmed andbep

Læs mere

NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI

NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI V a,2 am Kon an 2 795 ud p md 3 Udbe a n 140 B N e ud 13 836 10 833 Bo m2 S ue Væ B eå G undm2 Kæ dm2 En Sa 245 4 5 1929 1 976 185 F 014HL25785 An a endom mæ Hen La en endom mæ & a ua,mde NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208762

.48716100. Sagsnr :208762 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Bomag1 1,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 125 Sagn 208762 udg md 1 Da o16 06 B V n byggnj dhud dåbn andab Sø undmmubp

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U 49 B 4 A F I NANSI ERI NGSF ORSL

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: 2 2.0 2.2 0 0 6, kl. 19.0 0. Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7. 4"00 \fl'st r.j. tf~n Klldtanthf'lte udpo na,. r ~JU LI ØSTERGADE 57 TELEFON (01) 128730.

1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7. 400 \fl'st r.j. tf~n Klldtanthf'lte udpo na,. r ~JU LI ØSTERGADE 57 TELEFON (01) 128730. -cc..c-~ --'- Avis~ ud ki ~, ~"' tt~r -.v~,.. w~ tø., Hes ingor Dagbad _1()()() H nngt~r, dt'n "1hh an't1u udto nr W~IJr a Roskide Tidende J(()() Ros/d.t~. 1\itdtonct... ~IJt den udtn "'"' 1100 KØBENHAVN

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere