AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTUELT TINGLYST DOKUMENT"

Transkript

1 AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: :42:01 EJENDOM: Adresse: Dalgårdsvej Adresse: Vestagervej 4B Adresse: Vestagervej Adresse: Gammelskovvej :53:05 Side 1 af 17

2 1228 Adresse: Gammelskovvej Adresse: Gammelskovvej Adresse: Vestagervej Bevtoft 0007 Adresse: Birkelundvej Bevtoft a Adresse: Birkelundvej Bevtoft Adresse: Birkelundvej Bevtoft Adresse: Birkelundvej Bevtoft :53:05 Side 2 af 17

3 0117b 0223 Bevtoft Ejerlav, Bevtoft Adresse: Vestagervej Bevtoft 0022 Adresse: Hyrupvej Bevtoft 0010 Adresse: Hyrupvej Bevtoft Adresse: Gammelskovvej Adresse: Gammelskovvej b 0071a 0018 Adresse: Dalgårdsvej :53:05 Side 3 af 17

4 Bevtoft Ejerlav, Bevtoft 0093 Adresse: Gammelskovvej SERVITUT: MYNDIGHED: Haderslev kommune Gåskærgade Haderslev CVR: PÅTALEBERETTIGET: SYD ENERGI NET A/S Ravnevej Esbjerg Ø CVR: LEDNINGER: Andet SERVITUT TEKST: DEKLARATION Projektnummer Agerskov Syd et 2 Spændinger til og med 20 kv Inkl. datatransmission. Undertegnede lodsejer(e) meddeler herved SE NET A/S, Ravnevej 12, 6705 Esbjerg Ø. (i det efterfølgende kaldet selskabet) en fra min/vor og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på nedennævnte ejendom(me) i henhold til den udleverede plan at lade anbringe(tomrør), kabler og transformerstationer. Selskabet har ret til at trække kabler i tomrørene, men ikke ret til at nedlægge nye kabler i tracéen ved pløjning eller gravning. For denne tilladelse og de rettigheder der her erhverves betales, når anlægsarbejdet er afsluttet og retableringen er godkendt af lodsejeren, et engangsbeløb for anbringelse af (tomrør), kabler og transformerstationer samt afgrøde- og strukturerstatning, jfr. den til enhver tid gældende landsaftale for El-anlæg på landbrugsjord. Arealer over kabler kan udnyttes til dyrkning af afgrøder, :53:05 Side 4 af 17

5 herunder behandling med normale markredskaber. Ved andre arbejder i nærheden af kablet f.eks. dræning, boring, grubning og de dermed forbundne jordarbejder, hvor der kan være fare for en beskadigelse af kablet, skal anmeldelse om arbejdet foretages mindst 8 dage før dets påbegyndelse til selskabet, der så for egen regning træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring/frilægning af kablet. For byggeri til landbrugsmæssige formål flytter eller sikrer selskabet kabelanlægget for egen regning. Ved skovrejsning eller anden beplantning nærmere end 1 m fra kabelanlægget skal lodsejeren kontakte selskabet med henblik på at aftale nærmere vilkår for etablering af beplantningen. Selskabet har ret til at efterse, vedligeholde og udskifte kabelanlægget med tilhørende transformer-station, samt ret til at sikre, at transformerstationen står frit og upåvirket af omgivelserne. Skade på afgrøder forvoldt af selskabet, erstattes efter den til enhver tid gældende landsaftale for El-anlæg på landbrugsjord. I mangel af mindelig overenskomst fastsættes erstatningen ved en voldgift. Tilladelsen gives uden forbehold for fremtidige ændringer af hegn, skel m.m Ved tinglysning bemyndiger lodsejeren samtidig anmelderen LandSyd I/S /SE Net A/S til at vedhæfte rids udvisende traceets og evt. transformeres placering, således som aftalt. Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelser af nærværende deklarations bestemmelser er SE Net A/S. Nærværende deklaration er selskabet berettiget til at lade tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendommens blad i tingbogen. Med hensyn til de på ejendommen påhvilende servitutter, byrder og pantegæld henvises til ejendommens blad i tingbogen. Placering af ledningsanlægget sker på det bevillingshavende netselskabs foranledning med hjemmel i elforsyningslovens offentligretlige forpligtelse til etablering af elforsyningsanlæg. FØLGENDE HÆFTELSER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: DKK Realkredit Danmark :53:05 Side 5 af 17

6 0020 Dato/løbenummer: DKK Nordea Kredit Realkredit A/S Dato/løbenummer: Pantebrev DKK Rentesats: 5,2 % Særlige lånevilkår: Stående lån Rentetilpasning NORDEA BANK DANMARK A/S Dato/løbenummer: DKK Holger Erichsen Dato/løbenummer: DKK Holger Erichsen Dato/løbenummer: DKK DLR Kredit A/S Dato/løbenummer: EUR DLR Kredit A/S Dato/løbenummer: DKK Rentesats: 1, % Låntype: Kontantlån Særlige lånevilkår: Refinansiering Kontantlån :53:05 Side 6 af 17

7 Mulighed for afdragsfrihed Inkonvertibel Rentetilpasning DLR KREDIT A/S Dato/løbenummer: DKK Rentesats: 1, % Låntype: Kontantlån Særlige lånevilkår: Refinansiering Kontantlån Mulighed for afdragsfrihed Inkonvertibel Rentetilpasning DLR KREDIT A/S 0002 Dato/løbenummer: Pantebrev DKK Nordea Bank Danmark A/S 0007 Dato/løbenummer: DKK DLR Kredit A/S Dato/løbenummer: EUR Realkredit Danmark Dato/løbenummer: DKK Rentesats: 2,1 % Låntype: Kontantlån Særlige lånevilkår: Refinansiering Kontantlån Stående lån Mulighed for afdragsfrihed Inkonvertibel Rentetilpasning REALKREDIT DANMARK A/S a :53:05 Side 7 af 17

8 Dato/løbenummer: EUR Nordea Kredit Realkredit A/S Dato/løbenummer: DKK Lilly Nielsen Dato/løbenummer: EUR DLR Kredit A/S Dato/løbenummer: EUR DLR Kredit A/S Dato/løbenummer: DKK Jens Jensen Snedker Dato/løbenummer: DKK Jens Jensen Snedker Dato/løbenummer: DKK Jens Jensen Snedker Dato/løbenummer: DKK Jens Jensen Snedker 0117b 0223 Bevtoft Ejerlav, Bevtoft :53:05 Side 8 af 17

9 Dato/løbenummer: EUR Nordea Kredit Realkredit A/S Dato/løbenummer: DKK Nordea Kredit Realkredit A/S Dato/løbenummer: EUR Nordea Kredit Realkredit A/S Dato/løbenummer: EUR Nordea Kredit Realkredit A/S Dato/løbenummer: DKK Hans Christian Nielsen Dato/løbenummer: EUR Realkredit Danmark 0071b 0071a 0018 Dato/løbenummer: :53:05 Side 9 af 17

10 DKK Rentesats: 1,7968 % Låntype: Kontantlån Særlige lånevilkår: Refinansiering Kontantlån Mulighed for afdragsfrihed Inkonvertibel Rentetilpasning NYKREDIT REALKREDIT A/S Dato/løbenummer: DKK Anders Erichsen Astrid Louise Erichsen Dato/løbenummer: DKK Anders Erichsen Astrid Louise Erichsen Bevtoft Ejerlav, Bevtoft 0093 Dato/løbenummer: EUR Nykredit Realkredit A/S 0044 Dato/løbenummer: DKK Realkredit Danmark FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: :53:05 Side 10 af 17

11 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: :53:05 Side 11 af 17

12 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: a Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: :53:05 Side 12 af 17

13 0146 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: :53:05 Side 13 af 17

14 0117b 0223 Bevtoft Ejerlav, Bevtoft Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: :53:05 Side 14 af 17

15 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: b 0071a 0018 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: :53:05 Side 15 af 17

16 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Bevtoft Ejerlav, Bevtoft 0093 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: ELEKTRONISK AKT ANMELDELSE INFORMATION: ANMELDER: Landsyd I/S Nordre Boulevard Varde CVR: Kontaktoplysninger: ****, BILAG: Bilagsreference: Bilag referencekode: Beskrivelse af bilag: ec0159f1-adff-4dcd-b3ac-9d42da8cc172 Andet. erids Bilagsreference: Bilag referencekode: 937e6d2f-cbf7-49ee-a3ac-dd481a2e2e6b GML-dokument med koordinater til servitutter og bygning på :53:05 Side 16 af 17

17 Beskrivelse af bilag: lejet grund. gml RESULTAT AF TINGLYSNING EJENDOM: Adresse: Dalgårdsvej STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :14:09 DOKUMENTTYPE: Matrikulær ændring :53:05 Side 17 af 17

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING Adresse: Hjertegræsvej 22 0005do Adresse: Hjertegræsvej 16 0005ds Adresse: Hjertegræsvej 12 0005du Adresse: Hjertegræsvej 18 0005dr Adresse: Hjertegræsvej 14 0005dt

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Teleledninger i landbrugsjord

Teleledninger i landbrugsjord Teleledninger i landbrugsjord 2009 Foto på forsiden: Frits Halvorsen A/S Indhold side Aftalens omfang... 3 Servituterstatning... 3 Afgrødeerstatning... 3 Erstatning for strukturskader... 4 Erstatning for

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved Mtr. nr., ejerlav, sogn:1-a og lo -c Stempel:176o kr. øre (i København kvarter) Vestenbæk by, Kalvehave sogn. eller (i de sender)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og

Læs mere

mens Akt: Skab nr. advokater

mens Akt: Skab nr. advokater Akt: skabinr. (Udfyldes af tinglysningskdete'ret) Reg.afg. kr. -67000700 mens Akt: Skab nr. advokater Ejerlav: Matr.nr.: Vejle bygrunde 290 A m.fl. CVR-nr.: 27 31 89 59 Anmelder: Clemens Advokater A/S

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 2012 vfl.dk Layout Tryk Videncentret for Landbrug, Erhvervsjura Printbutikken, Videncentret for Landbrug 2 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord Vand- og spildevandsanlæg

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup)

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) 1. Arealet, der er beliggende i et boligområde på Bramdrup

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm.

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcel til blandet bolig og erhverv på Vesterled 6, Endrup. Købesum: kr. 100.845,00. Beløbet er inkl. tilslutningsbidrag til kloak. I købesummen er inkluderet

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) Grunden er beliggende i et boligområde i den nordlige del

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Overdragelsen sker i øvrigt på følgende nærmere vilkår:

ENDELIGT SKØDE. Overdragelsen sker i øvrigt på følgende nærmere vilkår: H O R S E N S K O M M U N E SALGSVILKÅR Byggegrunde Risengård, Stensballe Sagsnr. 82.02 G01/ -0/ms "SalgsvilkårRisengård20060101" 01-01-2006 Tinglysningsafgifter: 0,6 % registreringsafgift til skøde x,xx

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted) Grunden er beliggende i den vestlige del af

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere