Seniorbofællesskaber. Informationsmøde om seniorbofællesskaber, 5. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seniorbofællesskaber. Informationsmøde om seniorbofællesskaber, 5. maj 2015"

Transkript

1 Seniorbofællesskaber Informationsmøde om seniorbofællesskaber, 5. maj 2015

2 Aftenens program Aftenens program Baggrund for mødet v/ borgmester Jesper Würtzen Hvad er et seniorbofællesskab? v/ direktør Eva Lunding Olsen, OK- Fonden Økonomien bag seniorbofællesskaber v/ Eva Lunding Olsen Erfaringer fra de eksisterende seniorbofællesskaber v/ Eva Lunding Olsen Pause Hvordan bliver et seniorbofællesskab til? v/ Eva Lunding Olsen Præsentation af egnede grunde v/ Jesper Würtzen Praktiske oplysninger v/ Jesper Würtzen Cirka klokken Tak for i aften og kom godt hjem 2

3 Baggrund En social og økonomisk balanceret udvikling i Ballerup Kommune, der binder erhvervsliv, borgere, uddannelsesinstitutioner og kommune tættere sammen, og hvor nærhed mellem job og bolig understøtter miljøet og lokal bæredygtighed Bolig Erhverv Uddannelse arbejdspladser bor i kommunen pendler ind pendler ud Vi ønsker en by, hvor folk kan både bo, arbejde og uddanne sig lokalt. Det skal være tilbud til alle livssituationer og være muligheder for alle Ballerups borgere. 3

4 Procent Ballerup Kommunes demografiske udfordring Over 80-årige i pct. af befolkningen Ballerup Hele landet Region Danmarks Statistik 4

5 Boligudbygningsplan 2015 Boligudbygningsplanen: Opdateres årligt, som grundlag for befolkningsprognosen Tager udgangspunkt i den politiske vision og de boligpolitiske målsætninger Potentielle byggemuligheder: - Nye arealer - Fortætningsmuligheder - Renovering af eksisterende bebyggelser - Omdannelse fra erhverv eller offentlige formål til bolig Hvad er markedssituationen? Analyser af bolig og befolkningsdata Hvem vil vi gerne tiltrække? Hvad er efterspørgslen?

6 Boligudbygningsplan 2015 Hyldhøj Korsvejgård Søndergård Måløv Idrætspark Stenhusstræde Egebjerg bag Netto Skotteparken Ragnisvænge Egebjerg Bygade Atlasgrunden Grantoften Bymidte fortætning Bispevangen Parkskolen Parkskolen Sømoseparken Præstevænget Gl. Rådhusvej 19 Møllen Dommergårds Skovlunde Center grunden Ellebo Østervej Kornvænget Kavsbjerggård Lundebjerg Hold-an Vej, boldbane Lystoftegård Bymidte fortætning Dyvelskrat Indflytningsår Efterfølgende år Løbende indflytning Boligudbygningsplan 2015 grundlag for befolkningsprognose Tallene er indflytningsår

7 Boligudbygningsplan 2015 Hvorfor er Ballerup Kommune initiativtager til nye seniorbofællesskabsprojekter? Ballerup Kommune oplever at de eksisterende seniorbofællesskaber er eftertragtede At bo i seniorbofællesskaber handler om tryghed Seniorbofællesskaber kan resultere færre ensomme ældre Seniorbofællesskaber er et alternativt tilbud til den almindelige seniorbolig. Ballerup Kommune ønsker et varieret udbud af boliger

8 Boligprognose 2015 Seniorbofællesskaber Østerhøj Ragnisvænge Kløvermarken Solsikken Valmuen Bispevangen Atlasvænge Grantoften Præstevænget Kornvænget Skovlunde Bymidte Lystoftegård Seniorbofællesskaber Mulige lokaliteter Eksisterende bofællesskaber

9 Hvad er et seniorbofællesskab? v/ Eva Lunding Olsen, OK-Fonden

10 OK-Fonden er en non-profit organisation og har således ikke til formål at skabe formue. Vi er hverken bundet af politiske eller religiøse særinteresser. Vi arbejder for at forbedre forhold og livskvalitet for ældre, handicappede og svage grupper i bredeste forstand. OK-Fonden

11 Vores primære virkeområde er plejehjemsdrift, og vi driver således en række plejehjem landet over. Derudover driver vi psykiatriske tilbud, hospice og administrerer en lang række senior-/ ældrebofællesskaber. Vi tilbyder endvidere byggeherrerådgivning og - administration via vores byggeafdeling. OK-Fonden OK-Fondens hovedkontor ligger på Frederiksberg.

12 13 plejehjem & -centre 4 psykiatriske tilbud 1 hospice 29 seniorbofællesskaber Omsætning ca. 500 mio. kr. Ca medarbejdere Hovedkontor 37 medarb. I tal

13 Vi arbejder for at opfylde visionen og formålet ud fra fem centrale værdier; "Vi ønsker at være velkomne" "Vi vil levere kvalitet" "Vi går ikke i takt" "Vi er uhøjtidelige" "Vi synes, at familien er et aktiv"

14 Alt arbejde i OK-Fonden udspringer fra den simple vision, at: livet skal leves - hele livet

15 Befolkningsudvikling

16 Fremtidens boliger for seniorer Mangel på egnede boliger Intet mellem parcelhuset og plejeboligen Succesen fra seniorbofællesskaberne Brug for at få defineret ønsker og behov Selvvalgt bolig i tide

17 Tryghed En væsentlig faktor når seniorbofællesskabet vælges som boform er tryghed Tryghed er væsentlig på mange områder: Tryghed ved at vide at man har råd til boligen Tryghed ved at man fysisk kan magte boligen og haven Og ikke mindst trygheden ved at bo med ligesindede i et godt naboskab

18 Fremtidens boliger for seniorer Andre forudsætninger og behov Bedre helbred Flere penge Længere forventet levetid Nye krav til bolig og service

19

20 Buen, Hillerød v. Arkitektfirmaet MW

21 Lyngvang, Lyngby Rørvig Mølle, Rørvig

22 Rammer for bebyggelsen Boligantal Boligstørrelser Beliggenhed og omgivelser Bebyggelsens karakter situationsplan Udearealer - have, ophold, parkering Boligens indretning Fælleshus størrelse og indretning Love og regler Bæredygtighed Tilgængelighed Fremtidssikring

23 Økonomien bag seniorbofællesskaber v/ Eva Lunding Olsen, OK-Fonden

24 Husleje Almene boliger 65 m² bolig 85 m² bolig Anskaffelsessum Finansiering: Realkreditlån 88% % Kommunal grundkapital 10% % Beboerindskud 2% % Husleje: Kapitaludgifter Driftsudgifter pr. m² Årlig husleje, excl. forbrug Pr. måned

25 Husleje Andelsboligbyggeri, 30% indskud Finansiering: 70% realkreditlån ,00 30% indskud ,00 indskud pr. bolig i gns Lånetyper 2½% kontantlån RT-lån Årlig ydelse inkl. afdrag Fællesudgifter pr. m² Årlig udgift Årlig udgift pr. m² Årlig udgift pr. bolig på 85 m² pr. måned Indskud Årlig udgift pr. bolig på 65 m² pr. måned Indskud

26 Livet i de eksisterende seniorbofællesskaber v/ Eva Lunding Olsen, OK-Fonden

27 Brugerundersøgelse i samarbejde med Ballerup Kommune Interview- og spørgeskemaundersøgelse Fokus på: Bolig og bebyggelse Socialt fællesskab Personlig trivsel

28 Fire seniorbofællesskaber Jægerbo, Solsikken, Valmuen og Kløvermarken Mellem 18 og 20 boliger Alle opført som klynge- eller rækkehuse Alle med tilhørende fælleshus

29 Tilfredshed med boligstørrelse

30 Tilfredshed med boligindretningen Lyse rum Niveaufri adgang til for- og/eller baghave Praktisk indretning Skydedøre, loft til kip mm

31 Køkken Alle fire seniorbofællesskaber Opholds- og spiserum Gæsteværelser Vaskeri Stor tilfredshed med fælleshuset har et fælleshus

32 Hverdagen og fællesaktiviteterne

33 De fælles arbejdsopgaver

34 Medlem af udvalg eller bestyrelse

35 Deltagelse i andre aktiviteter

36 En boform med indbygget netværk Hvor mange af naboerne regner du for venner eller meget gode bekendte?

37 En tryg boligform

38 Men ikke en boform uden udfordringer Fra familiebolig til større fællesskab Beboerdemokrati er tidskrævende Enkeltpersoner kan blive uvenner

39 Video

40 Pause

41 Hvordan bliver et seniorbofællesskab til? v/ Eva Lunding Olsen, OK-Fonden

42

43 Livet i seniorbofællesskabet Der er mange beslutninger der skal træffes samt anskuelser og synsvinkler der skal vendes i forhold til livet i et seniorbofællesskab. Hvem kan bo i seniorbofællesskabet? Hvad vil vi mødes om og hvor ofte? Skal vi have en husorden? Hvem træffer beslutninger i seniorbofællesskabet? Hvad skal fælleshuset og fællesarealerne indeholde? Hvad kan og/vil vi hjælpe hinanden og os selv med?

44 Tidslinje for projekt Idé Projektering Opførelse Drift Idéen udvikles Fastsættelse af : Værdier Visioner Rammer Succeskriterier Idéen afprøves Byggeriet projekteres Bygningen og organisationen tager form Det færdige byggeri tages i brug De første erfaringer gøres Fremlæggelse Gruppemøder Startmøde

45 Et bofællesskab bliver til Beboerindflydelse i projekteringsforløbet! Bofællesskabet skal være bygherre! Bebyggelsesplanen Indretning af fælleshuset Boligernes indretning - standardboligen Individuel indretning

46 Studiekreds for seniorbofællesskab Det er ikke givet, at et seniorbofællesskab bliver en succes, fordi beboerne har fulgt en møderække, men forudsætningerne er tilstede. Der planlægges i samarbejde et program for den kommende studiekreds Der afholdes bofællesskabsmøder for de kommende beboere om de sociale rammer for seniorbofællesskabet. Der udarbejdes en samlet hensigtserklæring til brug for det kommende seniorbofællesskab og byggeriet

47 Præsentation af egnede grunde v/ borgmester Jesper Würtzen

48 LYSTOFTEGÅRD Egnede grunde til seniorbofællesskaber

49 LYSTOFTEGÅRD Egnede grunde til seniorbofællesskaber

50 Egnede grunde til seniorbofællesskaber LYSTOFTEGÅRD Mulighed for cirka 18 tæt/lav-boliger. Grunden ligger mellem en stor, grøn kile (Harrestrup Ådal) og landsbyen Gl. Skovlunde. Øst for grunden findes et lille gadekær og vest for ligger Skovlunde kirkegård. Grunden har i dag mange fine kirsebærtræer. Grunden ligger i gåafstand til Skovlunde st. og Skovlundecentret (ca. 1 km).

51 Egnede grunde til seniorbofællesskaber LYSTOFTEGÅRD Foto s fra Lystofte-grunden Foto s fra lokalområdet

52 BISPEVANGEN Egnede grunde til seniorbofællesskaber

53 BISPEVANGEN Egnede grunde til seniorbofællesskaber

54 Egnede grunde til seniorbofællesskaber BISPEVANGEN Mulighed for cirka 23 tæt/lav-boliger. Syd for grunden ligger et regnvandsbassin, vest for området ligger to spejderhytter. Nord for grunden, på den anden side af Bispevangen, ligger et højhus med almene boliger, ellers er omgivelserne præget af lav bebyggelse. Meget tæt ved ligger Gammelgårdsparken, som fungerer som en lille, grøn oase i bydelen. Området ligger i gåafstand til Ballerup Bymidte.

55 Egnede grunde til seniorbofællesskaber BISPEVANGEN Foto s fra Bispevang-grunden

56 Praktiske oplysninger v/ borgmester Jesper Würtzen

57 Praktiske oplysninger Giv din/jeres interesse til kende på kommunens projekthjemmeside Det giver Ballerup Kommune en indikator for, hvorhenne der er interesse for seniorbofællesskaber og hvilken type. Hjemmesideadressen står på det kort, som ligger på bordene Forventet opstartsmøde på de første projekter i ultimo september De seniorbofællesskabsprojekter, som startes op i efteråret forventes at være klar til indflytning i løbet af Afhængig af efterspørgsel forventes det, at der vil blive løbende opstart af nye seniorbofællesskaber 23

58 Tak for i aften

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015 Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015 OK-Fonden er en non-profit organisation og har således ikke til formål at skabe formue. Vi er hverken bundet af politiske eller religiøse særinteresser.

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger.

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger. Steffen Morild, formand Jens Wenzel Andreasen, bestyrelsesmedlem Bent Frederiksen, direktør Solvejg von Barm, kundechef Per Bro, Byggechef Thomas Blaabjerg Lund, områdechef Boligforeningen 3B BY, KULTUR

Læs mere

Seniorhuse i Danmark. til fællesskab og glæde

Seniorhuse i Danmark. til fællesskab og glæde Seniorhuse i Danmark til fællesskab og glæde Indhold Hovedpunkter 1 Vision og sammenfatning 1 Hvad gør et Seniorhus anderledes? 5 Forbilleder 7 Organisation 10 Boliger og tilbud 11 Arkitektur, byggeri

Læs mere

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE-konference den 8. maj 2008 i København Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older

Læs mere

Boligpolitik for Køge Kommune 2009

Boligpolitik for Køge Kommune 2009 Boligpolitik for Køge Kommune 2009 Indhold 1 Indledning 3 2 Køge i et regionalt perspektiv forudsætninger og styrker 4 3 Befolkningens sammensætning 7 4 Boligmassens sammensætning 8 5 Den økonomiske bæredygtighed

Læs mere

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2008 INDHOLD SIDE PLANSTRATEGI FORORD 3 BALLERUP KOMMUNES VISION 2020 5 GRØN OG SUND PULS 6 BÆREDYGTIG TRAFIK 12 RAMMER FOR

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB

AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB Alle har deres specifikke drøm om et hjem. Det er vildt fedt når alle de drømme kan tegnes ind i de samme huse. Det er rart - børnene leger selv ude. Mange gange kommer der andre

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for boligudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere