Uddannelsespolitik 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsespolitik 2014"

Transkript

1 Uddannelsespolitik 2014

2 Uddannelsespolitik 2014 Redaktion: Dansk Byggeri/Louise Pihl og Sidse Frich Thygesen Design: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Uggi Kaldan, Marie Holm Mathiasen, Kirstine Mengel, Jens Hemmel, Aske Muff, Margrethe Petri Godtkjær, Simon Ladefoged Dato: Marts 2014 Oplag: Papir: 150 gram MultiDesign, org. white Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISBN:

3 Indhold 3 Forord 4 Folkeskolen 6 Erhvervsuddannelserne en verden af muligheder 8 Erhvervsuddannelserne bedre image 10 Erhvervsuddannelserne høj kvalitet 12 Erhvervsuddannelserne - flere praktikpladser og uddannelsesgaranti 14 Erhvervsuddannelser - praktikpladser og partnerskabsaftaler 16 Videregående uddannelser synlige og relevante uddannelsesmuligheder 18 Videregående uddannelser - stærke studiemiljøer og uddannelsessteder 20 Efteruddannelse - gode muligheder og tilbud 22 Efteruddannelse - energi, klima og bæredygtighed 23 Efteruddannelse - ledelse og logistik Forord I Danmark skal vi ikke kun konkurrere på viden vi skal også konkurrere på produktivitet, bæredygtighed, nye processer, kreative idéer og ikke mindst godt håndværk. Hvis bygge- og anlægsbranchen skal opnå globale styrkepositioner på disse områder, så er det helt centralt, at fremtidens medarbejdere bliver klædt godt på; fra folkeskole til de videregående uddannelser. Vi skal have flere dygtige unge til at vælge en erhvervsuddannelse frem for gymnasiet og når de gør det, så skal de udfordres og motiveres. En byggefaglig erhvervsuddannelse skal være et aktivt tilvalg, der giver attraktive videreuddannelses- og karrieremuligheder. Merkantile kompetencer skal have større fokus, når vi uddanner til bygge- og anlægsbranchen, og ikke mindst skal vi have gode efteruddannelser, så nuværende medarbejdere altid kan opkvalificeres. Michael Lund Kristensen Formand for Dansk Byggeris Uddannnelsesudvalg 3

4 Folkeskolen Dansk Byggeris mål er At alle unge, der forlader folkeskolen, er kompetente og klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Alle børn i folkeskolen skal præsenteres for erhvervsuddannelserne og de muligheder, der er ved at vælge en håndværksuddannelse. Ikke en eneste gang opfordrede UU-vejlederen mig til at overveje en erhvervsuddannelse. Det er ligesom om, at ingen udfordrer gymnasievalget. - MARIA, gynmasieelev, 17 år Derfor arbejder vi for 2 At det faglige niveau i folkeskolen bliver højere 2 At der udbydes praktisk-orienterede valgfag i folkeskolen 2 At flere skoleklasser inspireres til at besøge byggepladser 2 At udvikle undervisningsmateriale til brug i folkeskolens fag 2 At vejlederne får et bedre kendskab til bygge- og anlægsbranchen 2 At der etableres erhvervsrettede 10.klasser på erhvervsskolerne Det er i folkeskolen, at interessen for at arbejde med hænderne skabes. Det er her eleverne introduceres til håndværksfag, og ikke mindst så er det i folkeskolen, at eleverne bliver præsenteret for ungdomsuddannelserne. Når branchen ønsker at tiltrække dygtige unge, så er første skridt, at introducere byggefagene i folkeskolen. Det gøres ved at invitere folkeskoleeleverne ud på byggepladserne, holde introdage på erhvervsskolerne og ved at gøre håndværk håndgribeligt via opgaver i fx matematik, naturfag, samfundsfag eller det nye fag håndværk og design. 2 I 2013 valgte blot 19 % af eleverne, der afsluttede folkeskolen, at fortsætte på en erhvervsuddannelse. 4

5 Folkeskolen Jeg synes, at koblingen mellem matematikopgaver og reelle arbejdsopgaver viser eleverne klart og tydeligt, at de kompetencer, de lærer i undervisningen, bliver anvendt i den virkelige verden hver eneste dag. Samtidig sættes der fokus på, at man som håndværker skal have styr på matematikken. Skolen på byggepladsen LærervejLedning Regn med byggeri og anlæg Temaoplæg Til matematik i klasse - KARINA MEINECKE, UU-vejleder i Københavns Kommune En erhvervsuddannelse åbner døre og kræver både et klogt hoved og dygtige hænder. Matematikundervisningsmaterialet 'Regn med byggeri og anlæg' stilles gratis til rådighed for folkeskolen. 'Skolen på byggepladsen' stilles også gratis til rådighed, og Dansk Byggeri hjælper med at få etableret aftaler mellem skoler og virksomheder Erhvervsuddannelserne skal gøres til et aktivt tilvalg for folkeskolens dygtige unge. Her konkurerer unge fra folkeskolen til DM i Skills 2014 på Gigantium i Aalborg 5

6 Erhvervsuddannelserne en verden af muligheder Dansk Byggeris mål er At erhvervsuddannelserne bliver ved med at være adgangsbillet til job, videre studier og et liv som selvstændig og at de unge og deres forældre kender disse muligheder. BYGGERI OG BUSINESS Med en erhvervsuddannelse kan du fx blive byggekoordinator. Byggekoordinator er en ny toårig erhvervsakademiuddannelse, der henvender sig til håndværkere. Uddannelsen har tre specialeretninger: bæredygtighed, entrepriseledelse og virksomhed. Derfor arbejder vi for 2 At formidle viden om, at en erhvervsuddannelse åbner døre til erhvervsakademier og professionshøjskoler 2 At fortælle unge, deres forældre, folkeskolelærere og UU-vejledere, at en erhvervsuddannelse er et godt alternativ til gymnasiet 2 At partnerskabsaftaler bliver et redskab, der kan bringe bygge- og anlægsbranchen ind i folkeskolerne og folkeskoleeleverne ud på byggepladserne 2 At udvikle branchenært undervisningsmateriale til folkeskolen og gymnasiet 2 At erhvervsuddannelserne får positiv omtale i uddannelsessystemet, pressen og i samfundet generelt 2 At flere med en gymnasial uddannelse vælger en erhvervsuddannelse i bygge- og anlægsbranchen 2 At VM i Skills og DM i skills fortsat bruges til at markedsføre erhvervsuddannelserne På en erhvervsuddannelse lærer eleverne både at bruge hovedet og hænderne. Når uddannelsen er afsluttet, er mulighederne mange: Man kan starte i et job, åbne sin egen virksomhed eller læse videre. En erhvervsuddannelse giver muligheder og åbner døre til næste trin i uddannelsessystemet, og det budskab skal formidles til de unge, deres forældre, folkeskolelærere og UU-vejledere. 2 Erhvervsuddannelse fx tømrer eller murer Byggekoordinator Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi 6

7 Erhvervsuddannelserne en verden af muligheder Det skal formidles, at erhvervsuddannelserne åbner døre både til at blive chef i egen virksomhed, men også til de videregående uddannelser. - JENS G. ANDERSEN, murermester, Jens G. Andersen A/S WorldSkills og SkillsDenmark: DM i Skills er danmarksmesterskaberne i erhvervsuddannelser. Her dystes på faglighed, viden og kvalitet, og vinderne går videre til WorldSkills, der er det internationale mesterskab. I 2013 blev WorldSkills afholdt i Leipzig, og den danske murer Mathias Nielsen vandt sølv 7

8 Erhvervsuddannelserne bedre image Dansk Byggeris mål er At erhvervsuddannelserne får et bedre image. Det skal være lige så attraktivt at vælge en uddannelse på en erhvervsskole som på et gymnasium. Byggebranchen udvikles konstant, kompleksiteten øges og kravene stiger. Det er både krav om produktivitet, digitalisering og materialekendskab, og det kræver dygtige håndværkere. - OLE GREGERSEN, tømrermester, Tømrer- og Snedkerfirma Ryon Gregersen A/S Derfor arbejder vi for 2 At erhvervsuddannelsernes image skal forbedres og prestigen øges 2 At alle elever udfordres fagligt på uddannelserne 2 At der skal indføres adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Man skal have bestået dansk og matematik for at kunne starte på et grundforløb 2 At rekruttere dygtige elever til erhvervsuddannelserne fra gymnasiet 2 At flere vælger eux 2 At erhvervsskoleeleverne vejledes aktivt i deres efter- og videreuddannelsesmuligheder 2 At der er et bredt udbud af videreuddannelsesmuligheder i det ordinære uddannelsessystem for erhvervsuddannede inden for byggeri og anlæg I 2013 valgte blot 19 % af folkeskoleeleverne at fortsætte på en erhvervsuddannelse. Det er alt for få unge, der aktivt vælger en erhvervsuddannelse og særligt for få dygtige unge. Det skal ændres, for byggeerhvervet har brug for motiverede og dygtige unge, der kan være med til at sikre branchens fortsatte udvikling, og ikke mindst kan bidrage til nytænkningen i branchen. 2 Det er centralt, at der opsættes adgangskrav på erhvervsuddannelserne og at der igangsættes initiativer indenfor talentpleje. 8

9 Erhvervsuddannelserne bedre image KARAKTERGENNEMSNITTET FOR ELEVER PÅ UNGDOMSUDDANNELSER I 2012 % ,00 og lavere 4,01-5,00 Bygge- og anlægsgrundforløb 5,01-7,00 Erhvervsuddannelser grundforløb Gymnasiale uddannelser 7,01-8,00 8,01 og højere Karaktergennemsnittet er for grundskolen, og er baseret på 7-trinsskalaen. Gymnasiale uddannelser er både almengymnasiale uddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser. Kilde: Undervisningsministeriet FRAFALD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I 2012 VED TILGANG I % Bygge- og anlæg Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Bygge og anlæg og erhvervsuddannelser er for grundforløbet. Kilde: Undervisningsministeriet, og egne beregninger FRA EUD TIL PH.D Anders Kudsk blev udlært bygningssnedker i I 1998 fortsatte han på adgangskurset til ingeniøruddannelserne og gik herfra videre til bygningsingeniøruddannelsen, hvor han blev færdig som diplomingeniør i Han fortsatte på kandidatuddannelsen og dimitterede i 2005 som civilingeniør. Men for Anders endte uddannelseslivet ikke her, og i 2013 afsluttede han en ph.d om modularisering i byggeriet. 9

10 Erhvervsuddannelserne høj kvalitet Dansk Byggeris mål er At fagligheden og kvaliteten i erhvervsuddannelserne er i top, og at alle elever udfordres, så de bliver så dygtige som muligt. De elever, der i dag er i lære det er dem, der skal starte fremtidens virksomheder. Derfor er det vigtigt, at vi får sat iværksætteri og business på skoleskemaet. - JESPER MIDDELBO, afdelingschef, HHM A/S Derfor arbejder vi for 2 At fremme kvaliteten i undervisningen og sikre at alle elever får uddannelse i 37 timer om ugen 2 At udvikle talentspor og talentskoler 2 At der udvikles fag-faglige fag på højt niveau 2 At der bliver flere valgfrie specialefag 2 At taxametersystemet understøtter udbud af fag på højniveau 2 At færdiggørelsestaxameteret øges, så skolerne får flere penge pr. bestået elev -på denne måde fjernes det økonomiske incitament til at "opbevare" eleverne 2 At der udvikles overbygningsuddannelser (trin 3 i erhvervsuddannelserne) inden for konstruktion, ledelse og energi 2 At kommunikationen mellem virksomhed og skole bliver bedre 2 At der er fokus på bæredygtighed og iværksætteri, både i de ordinære uddannelser og som påbygning. 2 At lærerne systematisk efteruddannes 2 At der er samme kvalitet og indhold på erhvervsuddannelserne på landsplan 2 At skolerne deler viden og udbreder 'best practise' Erhvervsuddannelserne er kernen i det danske erhvervsliv og i særdeleshed i byggeerhvervet. Derfor er det afgørende, at uddannelsernes indhold er tidssvarende og matcher arbejdsmarkedets behov. Der sker konstant udvikling indenfor fx digitalisering og it, og kompleksiteten i krav til byggeriet stiger. Så udover at erhvervsuddannelserne skal tiltrække nok unge for at imødekomme fremtidige arbejdsmarkedsbehov, skal det også være dygtige unge, der gennemgår en uddannelse af høj kvalitet. 2 Kvaliteten af erhvervsuddannelserne skal altid være høj. Der skal være fokus på kvalitet i al undervisning på erhvervsskolerne og det er vigtigt med mulighed for påbygninger og flere valgfrie specialefag. 10

11 11

12 Erhvervsuddannelserne - flere praktikpladser og uddannelsesgaranti Dansk Byggeris mål er At alle unge, der er kvalificerede og har bestået grundforløbet, kan fortsætte deres uddannelse i praktik i en virksomhed eller på skole. Gode praktikpladser er centrale i erhvervsuddannelsessystemet. Derfor er det vigtigt, at der udvikles velfungerende skolepraktikforløb, der også indeholder fx virksomhedsforlagt undervisning. Derfor arbejder vi for 2 At der er praktikpladser, enten i virksomhederne eller i praktikcentrene, til unge, der har bestået et grundforløb 2 At praktikcentrene er velfungerende og sikrer uddannelse og praktikpladser i rigtige virksomheder til unge, der har bestået grundforløbet 2 At eleverne er arbejdsmarkedsparate, inden de starter i praktik 2 At flere virksomheder tager del i at uddanne lærlinge, blandt andet ved brug af korte uddannelsesaftaler og delaftaler 2 At skolepraktikken løbende evalueres og kvalitetssikres 2 At skolepraktikken bliver bedre og knyttes sammen med virkeligheden, dog uden det bliver konkurrenceforvridende 2 At virksomheder, der tager lærlinge, bliver økonomisk kompenseret og præmieres, fx via praktikpladspræmie 2 At lærlingeudvalg og mentorer udbredes 2 At flere virksomheder har en uddannelsespolitik Vekseluddannelserne er kernen i de danske erhvervsuddannelser. Det sikrer eleverne en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet, og er også en sikkerhed for, at det, de lærer, er i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og virkelighed. Vekseluddannelserne er afhængige af, at der er praktikpladser nok til de unge, der består grundforløbet. Antallet af praktikpladser er konjunkturafhængigt, så derfor er det centralt, at der udvikles velfungerende skolepraktikforløb af høj kvalitet og tæt knyttet til praksis. 2 12

13 Erhvervsuddannelserne - flere praktikpladser og uddannelsesgaranti ANDELE I VIRKSOMHEDSPRAKTIK OG SKOLEPRAKTIK I PROCENT EUC VEST På EUC Vest er der ikke fysiske værksteder til skolepraktikeleverne. De bliver i stedet sendt i virksomhedsforlagt undervisning 14 dage ad gangen, indtil de finder en permanent eller længerevarende praktikplads. På den måde fastholdes eleverne ikke i skolepraktik, og de motiveres til at være praktikpladsopsøgende Skolepraktik Kilde: Undervisninsgministeriet Virksomhedspraktik 13

14 Erhvervsuddannelser - praktikpladser og partnerskabsaftaler Dansk Byggeris mål er At alle virksomheder, der har mulighed for at tage lærlinge, opretter praktikpladser og tager et uddannelsesansvar. bygge- og anlægsbranchen. Dansk Byggeri anbefaler, at kommunerne i stedet for sociale klausuler indgår partnerskabsaftaler, for partnerskaber når al byggeaktiviteten i kommunen, og ikke kun den kommunalbestyrelsen sætter i gang. Partnerskabsaftaler sikrer flere praktikpladser end sociale klausuler. 2 Derfor arbejder vi for 2 At flere unge får praktikpladser 2 At styrke det praktikpladsopsøgende arbejde og selv gennem partnerskabsaftaler være en aktiv part i det 2 At flere kommuner indgår partnerskabsaftaler 2 At færre kommuner indfører sociale klausuler 2 At de sociale klausuler, der måtte indføres, bliver så lidt bureaukratiske som muligt og dermed ikke straffer virksomheder, som uddanner lærlinge 2 At støtte og fremdrive et godt samarbejde mellem kommunens virksomheder, jobcentre og erhvervsskoler 2 At flere folkeskoleelever bliver introduceret til bygge- og anlægsbranchen Vi har rigtig gode erfaringer med partnerskabsaftalen i Herlev Kommune. Vi skaffer praktikpladser til kommunens unge, og vi laver nye vejledningsformer, så endnu flere får øjnene op for erhvervsuddannelserne. Gennem partnerskabsaftalen er der etableret et værdifuldt netværk på tværs af uddannelsesområdet, hvor vi målrettet følger eleverne fra grundskolen, over i en erhvervsuddannelse, ud i virksomhederne og eventuelt i jobcenteret. Partnerskabsaftalen virker efter hensigten, og vi er glade for at indgå i et samarbejde om de unges fremtid. - THOMAS GYLDAL (S), borgmester i Herlev kommune Partnerskabsaftaler bygger på frivillighed og opfordrer virksomhederne til at indgå uddannelsesaftaler med lærlinge. En partnerskabsaftale er et samarbejde mellem Dansk Byggeri, kommunen både skoleforvaltning, jobcenter og UU-vejledning og erhvervsskolen. På den måde kommer det samlede partnerskab "hele vejen rundt" om den unge, og medfører et fælles ansvar for at sikre praktikpladser i Partnerskabsaftaler rummer meget mere end sociale klausuler fx kan en partnerskabsaftale inkludere brobygning fra folkeskolen til bygge- og anlægsbranchen. 14

15 Erhvervsuddannelser - praktikpladser og partnerskabsaftaler 21 KOMMUNER HAVDE I JANUAR 2014 INDGÅET EN PARTNERSKABSAFTALE PARTNERSKABER DER VIRKER Efter Vejle kommune indgik en partnerskabsaftale, bruger 12 folkeskoler nu undervisningsmaterialet Byg et hus. Byg et hus tager folkeskoleeleverne med på erhvervsuddannelserne og præsenterer dem for, hvordan håndværk kræver både kloge hoveder og hænder. Har partnerskab Overvejer partnerskab Ikke partnerskab 15

16 Videregående uddannelser synlige og relevante uddannelsesmuligheder Dansk Byggeris mål er At der bliver flere med en videregående uddannelse i branchen og især, at flere med en erhvervsfaglig uddannelse inden for bygge og anlæg læser videre og vender tilbage til branchen, som fx byggeledere. Det er utrolig vigtigt, at vi i disse år med meget store anlægs- og infrastrukturinvesteringer også får nye ingeniører med de rette kompetencer ind på markedet. Det er helt afgørende for, at danske entreprenørfirmaer kan gøre sig gældende i den globale konkurrence. - HENRIK STYRUP, projektudviklingsdirektør, Arkil A/S Derfor arbejder vi for 2 At flere med en erhvervsuddannelse får en brancherelevant videregående uddannelse 2 At erhvervsuddannelserne giver gode muligheder for optagelse på videregående uddannelser indenfor byggeri og anlæg 2 At byggekoordinatoruddannelsen kommer godt i gang, og der udvikles en top-up professionsbachelor med fokus på byggeri og business 2 At der uddannes flere anlægs- og infrastrukturingeniører for at imødekomme fremtidige store anlægsprojekter 2 At uddannelserne indeholder undervisning i både sikkerhed og arbejdsmiljø, som minimum svarer til niveauet på erhvervsuddannelserne FULDFØRTE, BYGGE- OG ANLÆGSTEKNIK BACHELORUDDANNELSER Antal Bygge- og anlægsteknik Kilde: Danmarks Statistik, tabel U37 Hvis flere med en erhvervsuddannelse skal fortsætte på en videregående uddannelse, er det grundlæggende, at der skal udbydes attraktive og fagligt stærke erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. 2 Bygge- og anlægsbranchen har brug for flere medarbejdere med en videregående uddannelse på alle niveauer. 16

17 Videregående uddannelser synlige og relevante uddannelsesmuligheder Selv om man bliver ingeniør fra et universitet, skal man have haft gummistøvler på og jord under neglende. Man skal vide, hvordan virkeligheden er ude på byggepladserne. Virksomheder med høj produktivitet har flere medarbejdere med en professionsbachelor fx bygningskonstruktører [ For få byggefagligt erhvervsuddannede ] læser videre OVERSIGT OVER VIDEREUDDANNELSE BLANDT ERHVERVSUDDANNEDE UDLÆRT I PERIODEN Erhvervsakademiuddannelse Professionsbacheloruddannelse Universitetsbacheloruddannelse Lang videregående uddannelse Bygge og anlæg 1,2 % 2,6 % 0,1 % 0,1 % 0 % Merkantil 6,4 % 3,9 % 1,3 % 0,9 % 0 % Produktion og Udvikling Ph. D. 2,9 % 2,2 % 0,1 % 0,1 % 0 % Strøm, styring og it 6,5 % 2,9 % 0,2 % 0,2 % 0 % Kilde: DAMVAD på baggrund af tal fra Danmarks Statistik 17

18 Videregående uddannelser - stærke studiemiljøer og uddannelsessteder Dansk Byggeris mål er At de videregående uddannelsesinstitutioner leverer praksisnære og tidssvarende uddannelser af høj kvalitet. Det er vigtigt, at der fastholdes og udvikles et stærkt fagligt og ideudviklende studiemiljø på de videregående uddannelsesinstitutioner. Det betyder i sidste ende, at vi får dygtige medarbejdere ud i branchen, der kan understøtte både produktivitet, nytænkning og udvikling. - HENNING PEDERSEN, direktør, Lind Beton Derfor arbejder vi for 2 At der er stærke studiemiljøer på de institutioner, der udbyder videregående uddannelser inden for byggeri og anlæg 2 At studiemiljøerne bliver mere internationale 2 At der er fokus på uddannelse og forskning inden for bæredygtigt byggeri, energieffektive bygninger og klimatilpasning 2 At erhvervsakademierne fortsat udvikles og styrkes 2 At der ikke er blindgyder i uddannelserne inden for byggeri og anlæg. Det skal altid være muligt at komme videre til næste niveau 2 At sikre, at diplomingeniøruddannelserne fortsat er rettet mod praksis og ikke får et rent teoretisk indhold Uddannelsesinstitutionerne er det sted, hvor fremtidens medarbejdere uddannes, inspireres og motiveres. Derfor er det vigtigt, at studiemiljøerne er fagligt stærke og skaber grobund for nytænkning. Bygge- og anlægsbranchen er i løbende udvikling. Kravene bliver hele tiden højere både krav til produktivitet, teknologi, fornyelse, energi, iværksætteri og nytænkning. Samtidigt har virksomheder med flere medarbejdere med en videregående uddannelse en højere produktivitet. Derfor er der både brug for dygtige håndværkere og flere medarbejdere med en videregående uddannelse. Det er centralt, at erhvervsuddannede har gode muligheder for at videreuddanne sig på erhvervsakademiniveau og på professionsbachelorniveau. Mindre end 1 % af medarbejderne i branchen har en byggefaglig erhvervsakademiuddannelse det er alt for lidt. De videregående uddannelsesinstitutioner skal udvikles og samtidigt beholde kontakten til det praksisnære og til det danske arbejdsmarked. Områder som energi, bæredygtighed, renovering, globalisering og teknologi skal fortsat være i centrum, så dimittender fra uddannelserne også bringer nye og innovative idéer ud på arbejdsmarkedet og ind i virksomhederne. 2 18

19 19

20 Efteruddannelse - gode muligheder og tilbud Dansk Byggeris mål er At fastholde og udvikle et bredt udbud af efteruddannelser til branchen, så endnu flere virksomheder benytter mulighederne for at udvikle sine medarbejdere. 2 At der sikres faglig progression i efteruddannelsessystemet 2 At øge brugen af fjernundervisning på deltidsuddannelserne Efteruddannelse og mulighed for løbende at opnå nye kvalifikationer er afgørende for, at byggeerhvervet kan følge med og præge udviklingen i samfundet. Derfor har ledelsen og medarbejdere et fælles ansvar for at få etableret en efteruddannelseskultur i branchen. Derfor arbejder vi for 2 At efteruddannelseskulturen i branchen styrkes og kompetencefonde i branchen bruges aktivt af så mange som muligt 2 At AMU-kurser afholdes så fleksibelt som muligt, og når virksomhederne har behovet, fx som åbent værksted 2 At AMU-kurserne markedsføres via Byggeriets Uddannelser og jobcentre 2 At der tilbydes AMU-kurser af høj kvalitet, med fortsat lav deltagerbetaling 2 At samtlige sikkerheds- og certifikatuddannelser udbydes på relevante fremmedsprog, så udenlandske medarbejdere kan deltage 2 At der indføres test på de sikkerheds- og certifikatuddannelser, der varer flere dage 2 At uddannelseskortet udbredes til alle i branchen 2 At kontraktuddannelserne anerkendes som erhvervskompetencegivende uddannelser 2 At der udvikles relevante merkantile og tekniske efteruddannelser på akademiniveau Digitalt byggeri, fokus på energioptimering, klimarigtige løsninger, sunde bygninger samt øgede krav til sikkerhed og arbejdsmiljø kræver, at branchen har gode muligheder for efteruddannelse. Øgede krav til produktivitet, indtjening og bekæmpelse af fejl og mangler er andre gode grunde til at fremme efteruddannelseskulturen på alle niveauer i branchen. Den danske bygge- og anlægsbranche har brug for kontinuerligt at efteruddanne sig, for at matche branchens udvikling. Kompetenceniveauet skal generelt hæves ved, at ufaglærte uddannes til faglært niveau, og der skal være relevante efteruddannelsesmuligheder til faglærte, så flere får en akademi- eller diplomuddannelse. 2 AMU-kurser skal være lettilgængelige både geografisk og økonomisk. 20

21 Efteruddannelse - gode muligheder og tilbud KONSTRUKTØR VIA FJERNUNDERVISNING På Erhvervsakademi Sjælland er det muligt at læse til bygningskonstruktør via såkaldt e-læring. Her foregår undervisningen via internet og computer uddannelsen er stadigvæk en fuldtidsuddannelse. Dog er der fremmøde op til fire gange pr. semester. Branchen udvikler sig hele tiden og der kommer konstant nye krav. Derfor er efteruddannelse på alle niveauer helt centralt. - PETER B. NORDHEIM, projektchef, Per Aarsleff A/S Undervisningsformen er målrettet studerende, der allerede har erfaring fra branchen, men som bor langt væk fra akademiet. En branche i udvikling har altid brug for relevante efteruddannelser til medarbejdere på alle niveauer. DELAUTORISATION I regeringens konkurrencepolitiske udspil Styrket konkurrence til gavn for Danmark anbefales det, at øge effektivitet og produktivitet inden for de autorisende el- og vvsområder. Det foreslås, at åbne for såkaldte delautorisationer ved at uddanne personer til boliginstallatør inden for el- eller vvsområdet samt som solcelleinstallatør. Ved at flere kan påtage sig det autorisende arbejde, er det muligt at effektivisere fx alt arbejde med montering af et køkken eller renovering af et badeværelse. AKADEMI- OG DIPLOMUDDANNELSER Akademiuddannelser er efteruddannelsessystemets svar på en erhvervsakademiuddannelse. Diplomuddannelse svarer til en professionsbacheloruddannelse. Både ufaglærte og faglærte kan optages på baggrund af en meritvurdering. UDDANNELSESKORTET Uddannelseskortet er et elektronisk kort, der indeholder oplysninger om holderens erhvervsuddannelse og AMU-kurser. Kortet er personligt og kan bestilles på 21

22 Efteruddannelse - energi, klima og bæredygtighed Dansk Byggeris mål er At bygge og anlægsbranchen skal være med til at løse samfundets udfordringer i forhold til energi, klima og bæredygtighed, det kræver nye kompetencer hos virksomhedsejere og medarbejdere. VE-MONTØRVIRKSOMHED Der blev i 2013 oprettet en frivillig godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små VE-anlæg: solceller, varmepumper, solvarme og biomassekedler. Et modul i fx solcellemontering udgør 5 ECTS. Virksomheder med en VE-montøruddannet tilknyttet, kan få en godkendelse fra energistyrelsen. Derfor arbejder vi for 2 At der udvikles ensartede AMU-pakker inden for energi og energirenovering. Pakkerne skal udbydes over hele landet 2 At der udvikles deltidsuddannelser på erhvervsakademiniveau med fokus på energi, klima og bæredygtighed 2 At VE-uddannelserne gøres synlige og tilgængelige for erhvervsuddannede 2 At flere uddannes til energivejledere 2 At medarbejdere i branchen opkvalificeres indenfor energirenovering BEDRE BOLIG-RÅDGIVER Bedre bolig-rådgiver er en del af konceptet "One Stop Shop", hvor forbrugerne kan henvende sig og få samlet rådgivning om alle de tekniske forhold, den finansieringsmæssige side og ikke mindst den praktiske gennemførelse af en energirenovering. Uddannelsen til Bedre Bolig-rådgiver er målrettet arkitekter, ingeniører og energivejledere. Energi, klima og bæredygtighed er blevet vigtige emner. Energiforbruget skal nedsættes, der er øget fokus på klimaforandringer og bæredygtighed fx bliver genanvendelse af byggematerialer oftere og oftere et indsatsområde på byggepladserne. 2 Kravene til genanvendelse, energi, klima og bæredygtighed er stigende. 22

23 Efteruddannelse - ledelse og logistik Dansk Byggeris mål er At gøre styrke ledelseskompetencerne i branchen, så virksomhederne kan blive mere lønsomme og effektive. Jeg har fået øjnene op for, at god ledelse starter hos mig selv. Kun hvis jeg er bevidst om, hvordan jeg er som leder, kan jeg ændre min ledelse og lave nogle ting om. - DAN METZDORFF, afdelingsleder hos altan.dk, deltager på byggeriets lederuddannelse Derfor arbejder vi for 2 At det bliver muligt at læse ekstra fag på Byggeriets Lederuddannelse, og på den måde få en hel erhvervsakademiuddannelse 2 At der udbydes fag på erhvervsakademiniveau med fokus på kommunikation, ledelse, logistik og planlægning 2 At sjakbajsuddannelsen udbydes af kvalificerede undervisere på mindst otte erhvervsskoler rundt i landet 2 At Byggeriets Lederuddannelse udbydes mindst to steder i landet hvert år 2 At udbrede koncepter, hvor lederudvikling og medarbejderinvolvering går hånd i hånd. 2 At tilbyde virksomhedsrettede udviklingsforløb til medlemsvirksomhederne Det er særligt på områderne for energi, klima og bæredygtighed samt ledelse og logistik, der er brug for efter- og videreuddannelsesindsats. Der stilles krav til energirenovering og energiforbrug fra både den danske stat og EU. Krav, der følges op med et stigende antal obligatoriske uddannelseskrav. Samtidigt har branchen brug for et effektivitetsløft, så byggeriet bliver mere produktivt. 2 Ledelse, logistik og planlægning er grundstenene til at øge produktiviteten i byggeerhvervet. LEAN Lean er et redskab, der kan være med til at øge produktiviteten i bygge- og anlægsbranchen. Der udbydes lean-kurser på AMU-centre over hele Danmark. 23

24 Vi samler byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Nørre Voldgade København K 2 Telefon Marts 2014

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL ELEVER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Du kan vælge ekstra udfordringer til din erhvervsuddannelse, hvis du vil:

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Politisk styring af EUD Regeringen Undervisningsministeriet Erhvervsskolerne Arbejdsmarkedets parter Lokale uddannelsesudvalg Rollefordeling UVMhar

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

TECH LEARNMARK.DK/TECH

TECH LEARNMARK.DK/TECH LEARNMARK TECH LEARNMARK.DK/TECH RESULTATER MULIGHEDER AMBITIONER Har du ambitioner om at tjene en god løn som faglært i en virksomhed, læse videre eller blive selvstændig? Vil du have mange muligheder,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

TECH LEARNMARK.DK/TECH

TECH LEARNMARK.DK/TECH LEARNMARK TECH LEARNMARK.DK/TECH RESULTATER MULIGHEDER AMBITIONER Har du ambitioner om at tjene en god løn som faglært i en virksomhed, læse videre eller blive selvstændig? Vil du have mange muligheder,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE Hvilke uddannelser gælder det for? EUX BYGNINGSMALER (Odense og Vejle) EUX MURER (Odense

Læs mere

Redegørelsen er delt op i en gennemgang af dækningsområdet samt de forskellige interessentgrupper og deres tilgang til behov og relevans.

Redegørelsen er delt op i en gennemgang af dækningsområdet samt de forskellige interessentgrupper og deres tilgang til behov og relevans. Behov for uddannelsen Byggekoordinator Indhold 1. Redegørelse for behovet i dækningsområdet... 1 1.1. Dækningsområde... 1 1.2. Virksomheder og arbejdsmarked... 2 1.3. Institutioner og organisationer...

Læs mere

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre Byggeriets Industrilederuddannelse til dig der vil videre Skyd genvej til de nødvendige kompetencer Betonindustrien har mange mellemledere, som i det daglige tager store beslutninger, gennemfører forhandlinger

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK N I N G g praktik N Y O P BrgYi G mellem teori o mere syne TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK ER SVENDEBREV OG GYMNASIALT NIVEAU I EN UDDANNELSE HVAD ER EN EUX?

Læs mere

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK NY OPBYGNING mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK HVAD ER EN EUX? EUX Byggeri og håndværk er en uddannelse, der kombinerer håndværk

Læs mere

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen EUD-aftalen Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen Overordet På plus-siden Mere rum til generelle og almene kompetencer i grundforløbet, højniveau fag = fremmer erhvervsuddannelsernes ungdomsuddannelsesperspektiv

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 281 Offentligt Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne - set med praktikernes øjne Nørre Farimagsgade 15 1364 København

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

LØRDAG 19. NOVEMBER KL.

LØRDAG 19. NOVEMBER KL. ÅBENT Mød masser af virksomheder LÆS MERE PÅ BAGSIDEN Mød masser af virksomheder? HVAD ER DINE FREMTIDSDRØMME? Vi har inviteret en masse virksomheder til at komme og fortælle, og ikke mindst vise, hvad

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager 4,5 år, hvis du vælger

Læs mere

Vi kan blive alt det, vi drømmer om

Vi kan blive alt det, vi drømmer om Vi kan blive alt det, vi drømmer om AALBORG HANDELSSKOLE EUX BUSINESS - DEN ERHVERVSFAGLIGE STUDENTEREKSAMEN Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

Flere unge i erhvervsuddannelse

Flere unge i erhvervsuddannelse Flere unge i erhvervsuddannelse Nærværende debatoplæg er struktureret i syv emner som alle omhandler, hvordan man fra kommunal side kan arbejde med eller påvirke til at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

Baggrundsnotat om det schweiziske uddannelsessystem

Baggrundsnotat om det schweiziske uddannelsessystem Bilag 3 Baggrundsnotat om det schweiziske uddannelsessystem Disruptionrådets sekretariat November 2017 Mulighederne for unge med henholdsvis en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse ligner på papiret

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen

Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen 100% professionsbachelorvilkår ja tak, og gerne hurtigt Med loven om professionshøjskoler (2007) er rammerne skabt for de praksisnære videregående uddannelser. Et særligt

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU

TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU Oplæg på Future Greenland onsdag den 10. maj 2017 Budskaber: SLIDE 1: Værdiskabelse i bygge og anlægssektoren de største

Læs mere

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 Handlingsplanen tager udgangspunkt i de to primære opgaver for TEKNIQ-rådene: Politisk interessevaretagelse og synlighed via pressekontakt til lokale og regionale

Læs mere

UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE

UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE Der blev mandag den 24. februar 2014 indgået aftale mellem regeringen, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance samt Enhedslisten

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

EUX. Til virksomheden

EUX. Til virksomheden EUX Til virksomheden Hvad er en EUX uddannelse? EUX er teknisk skoles ungdomsuddannelse hvor eleverne på ca. 4,5 år bliver både faglærte håndværkere OG studenter i én og samme uddannelse. Fagligheden på

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

ERHVERVSFAGLIG STUDENTEREKSAMEN AUTOMATIKTEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

ERHVERVSFAGLIG STUDENTEREKSAMEN AUTOMATIKTEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? ERHVERVSFAGLIG STUDENTEREKSAMEN AUTOMATIKTEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Automatiktekniker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Revisionsdato: oktober 2016 EUX BUSINESS FAGLÆRT OG STUDENT I ÉN UDDANNELSE START AUGUST EUC NORDVESTSJÆLLAND

Revisionsdato: oktober 2016 EUX BUSINESS FAGLÆRT OG STUDENT I ÉN UDDANNELSE START AUGUST EUC NORDVESTSJÆLLAND Revisionsdato: oktober 2016 EUX BUSINESS FAGLÆRT OG STUDENT I ÉN UDDANNELSE START AUGUST EUC NORDVESTSJÆLLAND EUX BUSINESS TO UDDANNELSER I ÉN FAGRETNINGEN EUX HANDEL OG KONTOR EUX er en erhvervsuddannelse

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt. Københavns Tekniske Skole

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt. Københavns Tekniske Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt Velkommen til Københavns Tekniske Skole Dagens program 9.20: KTS og strategien i lyset af regeringens EUD-reform 10.20: Eux Praktikcenteret

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE Hvor kan jeg tage uddannelsen? Syddansk Erhvervsskole, Risingsvej 60, 5000 Odense

Læs mere

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN 201 7-202 0 1 Partnerskabsaftalen er indgået mellem: Ramsherred 5 Telefon: 6223 3000 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Skolen på byggepladsen

Skolen på byggepladsen Skolen på byggepladsen 2 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen omsætter for milliarder af kroner i Danmark og i resten af verden og beskæftiger rigtig mange mennesker i mange forskellige job - alt fra

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Tradium, LO og Randers Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Tradium, LO og Randers Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Tradium, LO og Randers Kommune 2015 2018 Afrapportering 2015-16 Formål og præmisser Aftalen er indgået mellem Dansk Byggeri, LO, Tradium og Randers Kommune 9. september

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Ernæringsassistent giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN. Erhvervsuddannelse og EUX

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN. Erhvervsuddannelse og EUX MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Erhvervsuddannelse og EUX Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf.

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Opfølgning på partnerskabsaftale mellem Randers Kommune, Tradium og Dansk Byggeri

Opfølgning på partnerskabsaftale mellem Randers Kommune, Tradium og Dansk Byggeri Opfølgning på partnerskabsaftale mellem Randers Kommune, Tradium og Dansk Byggeri Randers Kommune indgik i efteråret 2012 en partnerskabsaftale med Tradium og Dansk Byggeri. Formålet med aftalen var: Flere

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere