Uddannelsespolitik 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsespolitik 2014"

Transkript

1 Uddannelsespolitik 2014

2 Uddannelsespolitik 2014 Redaktion: Dansk Byggeri/Louise Pihl og Sidse Frich Thygesen Design: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Uggi Kaldan, Marie Holm Mathiasen, Kirstine Mengel, Jens Hemmel, Aske Muff, Margrethe Petri Godtkjær, Simon Ladefoged Dato: Marts 2014 Oplag: Papir: 150 gram MultiDesign, org. white Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISBN:

3 Indhold 3 Forord 4 Folkeskolen 6 Erhvervsuddannelserne en verden af muligheder 8 Erhvervsuddannelserne bedre image 10 Erhvervsuddannelserne høj kvalitet 12 Erhvervsuddannelserne - flere praktikpladser og uddannelsesgaranti 14 Erhvervsuddannelser - praktikpladser og partnerskabsaftaler 16 Videregående uddannelser synlige og relevante uddannelsesmuligheder 18 Videregående uddannelser - stærke studiemiljøer og uddannelsessteder 20 Efteruddannelse - gode muligheder og tilbud 22 Efteruddannelse - energi, klima og bæredygtighed 23 Efteruddannelse - ledelse og logistik Forord I Danmark skal vi ikke kun konkurrere på viden vi skal også konkurrere på produktivitet, bæredygtighed, nye processer, kreative idéer og ikke mindst godt håndværk. Hvis bygge- og anlægsbranchen skal opnå globale styrkepositioner på disse områder, så er det helt centralt, at fremtidens medarbejdere bliver klædt godt på; fra folkeskole til de videregående uddannelser. Vi skal have flere dygtige unge til at vælge en erhvervsuddannelse frem for gymnasiet og når de gør det, så skal de udfordres og motiveres. En byggefaglig erhvervsuddannelse skal være et aktivt tilvalg, der giver attraktive videreuddannelses- og karrieremuligheder. Merkantile kompetencer skal have større fokus, når vi uddanner til bygge- og anlægsbranchen, og ikke mindst skal vi have gode efteruddannelser, så nuværende medarbejdere altid kan opkvalificeres. Michael Lund Kristensen Formand for Dansk Byggeris Uddannnelsesudvalg 3

4 Folkeskolen Dansk Byggeris mål er At alle unge, der forlader folkeskolen, er kompetente og klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Alle børn i folkeskolen skal præsenteres for erhvervsuddannelserne og de muligheder, der er ved at vælge en håndværksuddannelse. Ikke en eneste gang opfordrede UU-vejlederen mig til at overveje en erhvervsuddannelse. Det er ligesom om, at ingen udfordrer gymnasievalget. - MARIA, gynmasieelev, 17 år Derfor arbejder vi for 2 At det faglige niveau i folkeskolen bliver højere 2 At der udbydes praktisk-orienterede valgfag i folkeskolen 2 At flere skoleklasser inspireres til at besøge byggepladser 2 At udvikle undervisningsmateriale til brug i folkeskolens fag 2 At vejlederne får et bedre kendskab til bygge- og anlægsbranchen 2 At der etableres erhvervsrettede 10.klasser på erhvervsskolerne Det er i folkeskolen, at interessen for at arbejde med hænderne skabes. Det er her eleverne introduceres til håndværksfag, og ikke mindst så er det i folkeskolen, at eleverne bliver præsenteret for ungdomsuddannelserne. Når branchen ønsker at tiltrække dygtige unge, så er første skridt, at introducere byggefagene i folkeskolen. Det gøres ved at invitere folkeskoleeleverne ud på byggepladserne, holde introdage på erhvervsskolerne og ved at gøre håndværk håndgribeligt via opgaver i fx matematik, naturfag, samfundsfag eller det nye fag håndværk og design. 2 I 2013 valgte blot 19 % af eleverne, der afsluttede folkeskolen, at fortsætte på en erhvervsuddannelse. 4

5 Folkeskolen Jeg synes, at koblingen mellem matematikopgaver og reelle arbejdsopgaver viser eleverne klart og tydeligt, at de kompetencer, de lærer i undervisningen, bliver anvendt i den virkelige verden hver eneste dag. Samtidig sættes der fokus på, at man som håndværker skal have styr på matematikken. Skolen på byggepladsen LærervejLedning Regn med byggeri og anlæg Temaoplæg Til matematik i klasse - KARINA MEINECKE, UU-vejleder i Københavns Kommune En erhvervsuddannelse åbner døre og kræver både et klogt hoved og dygtige hænder. Matematikundervisningsmaterialet 'Regn med byggeri og anlæg' stilles gratis til rådighed for folkeskolen. 'Skolen på byggepladsen' stilles også gratis til rådighed, og Dansk Byggeri hjælper med at få etableret aftaler mellem skoler og virksomheder Erhvervsuddannelserne skal gøres til et aktivt tilvalg for folkeskolens dygtige unge. Her konkurerer unge fra folkeskolen til DM i Skills 2014 på Gigantium i Aalborg 5

6 Erhvervsuddannelserne en verden af muligheder Dansk Byggeris mål er At erhvervsuddannelserne bliver ved med at være adgangsbillet til job, videre studier og et liv som selvstændig og at de unge og deres forældre kender disse muligheder. BYGGERI OG BUSINESS Med en erhvervsuddannelse kan du fx blive byggekoordinator. Byggekoordinator er en ny toårig erhvervsakademiuddannelse, der henvender sig til håndværkere. Uddannelsen har tre specialeretninger: bæredygtighed, entrepriseledelse og virksomhed. Derfor arbejder vi for 2 At formidle viden om, at en erhvervsuddannelse åbner døre til erhvervsakademier og professionshøjskoler 2 At fortælle unge, deres forældre, folkeskolelærere og UU-vejledere, at en erhvervsuddannelse er et godt alternativ til gymnasiet 2 At partnerskabsaftaler bliver et redskab, der kan bringe bygge- og anlægsbranchen ind i folkeskolerne og folkeskoleeleverne ud på byggepladserne 2 At udvikle branchenært undervisningsmateriale til folkeskolen og gymnasiet 2 At erhvervsuddannelserne får positiv omtale i uddannelsessystemet, pressen og i samfundet generelt 2 At flere med en gymnasial uddannelse vælger en erhvervsuddannelse i bygge- og anlægsbranchen 2 At VM i Skills og DM i skills fortsat bruges til at markedsføre erhvervsuddannelserne På en erhvervsuddannelse lærer eleverne både at bruge hovedet og hænderne. Når uddannelsen er afsluttet, er mulighederne mange: Man kan starte i et job, åbne sin egen virksomhed eller læse videre. En erhvervsuddannelse giver muligheder og åbner døre til næste trin i uddannelsessystemet, og det budskab skal formidles til de unge, deres forældre, folkeskolelærere og UU-vejledere. 2 Erhvervsuddannelse fx tømrer eller murer Byggekoordinator Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi 6

7 Erhvervsuddannelserne en verden af muligheder Det skal formidles, at erhvervsuddannelserne åbner døre både til at blive chef i egen virksomhed, men også til de videregående uddannelser. - JENS G. ANDERSEN, murermester, Jens G. Andersen A/S WorldSkills og SkillsDenmark: DM i Skills er danmarksmesterskaberne i erhvervsuddannelser. Her dystes på faglighed, viden og kvalitet, og vinderne går videre til WorldSkills, der er det internationale mesterskab. I 2013 blev WorldSkills afholdt i Leipzig, og den danske murer Mathias Nielsen vandt sølv 7

8 Erhvervsuddannelserne bedre image Dansk Byggeris mål er At erhvervsuddannelserne får et bedre image. Det skal være lige så attraktivt at vælge en uddannelse på en erhvervsskole som på et gymnasium. Byggebranchen udvikles konstant, kompleksiteten øges og kravene stiger. Det er både krav om produktivitet, digitalisering og materialekendskab, og det kræver dygtige håndværkere. - OLE GREGERSEN, tømrermester, Tømrer- og Snedkerfirma Ryon Gregersen A/S Derfor arbejder vi for 2 At erhvervsuddannelsernes image skal forbedres og prestigen øges 2 At alle elever udfordres fagligt på uddannelserne 2 At der skal indføres adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Man skal have bestået dansk og matematik for at kunne starte på et grundforløb 2 At rekruttere dygtige elever til erhvervsuddannelserne fra gymnasiet 2 At flere vælger eux 2 At erhvervsskoleeleverne vejledes aktivt i deres efter- og videreuddannelsesmuligheder 2 At der er et bredt udbud af videreuddannelsesmuligheder i det ordinære uddannelsessystem for erhvervsuddannede inden for byggeri og anlæg I 2013 valgte blot 19 % af folkeskoleeleverne at fortsætte på en erhvervsuddannelse. Det er alt for få unge, der aktivt vælger en erhvervsuddannelse og særligt for få dygtige unge. Det skal ændres, for byggeerhvervet har brug for motiverede og dygtige unge, der kan være med til at sikre branchens fortsatte udvikling, og ikke mindst kan bidrage til nytænkningen i branchen. 2 Det er centralt, at der opsættes adgangskrav på erhvervsuddannelserne og at der igangsættes initiativer indenfor talentpleje. 8

9 Erhvervsuddannelserne bedre image KARAKTERGENNEMSNITTET FOR ELEVER PÅ UNGDOMSUDDANNELSER I 2012 % ,00 og lavere 4,01-5,00 Bygge- og anlægsgrundforløb 5,01-7,00 Erhvervsuddannelser grundforløb Gymnasiale uddannelser 7,01-8,00 8,01 og højere Karaktergennemsnittet er for grundskolen, og er baseret på 7-trinsskalaen. Gymnasiale uddannelser er både almengymnasiale uddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser. Kilde: Undervisningsministeriet FRAFALD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I 2012 VED TILGANG I % Bygge- og anlæg Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Bygge og anlæg og erhvervsuddannelser er for grundforløbet. Kilde: Undervisningsministeriet, og egne beregninger FRA EUD TIL PH.D Anders Kudsk blev udlært bygningssnedker i I 1998 fortsatte han på adgangskurset til ingeniøruddannelserne og gik herfra videre til bygningsingeniøruddannelsen, hvor han blev færdig som diplomingeniør i Han fortsatte på kandidatuddannelsen og dimitterede i 2005 som civilingeniør. Men for Anders endte uddannelseslivet ikke her, og i 2013 afsluttede han en ph.d om modularisering i byggeriet. 9

10 Erhvervsuddannelserne høj kvalitet Dansk Byggeris mål er At fagligheden og kvaliteten i erhvervsuddannelserne er i top, og at alle elever udfordres, så de bliver så dygtige som muligt. De elever, der i dag er i lære det er dem, der skal starte fremtidens virksomheder. Derfor er det vigtigt, at vi får sat iværksætteri og business på skoleskemaet. - JESPER MIDDELBO, afdelingschef, HHM A/S Derfor arbejder vi for 2 At fremme kvaliteten i undervisningen og sikre at alle elever får uddannelse i 37 timer om ugen 2 At udvikle talentspor og talentskoler 2 At der udvikles fag-faglige fag på højt niveau 2 At der bliver flere valgfrie specialefag 2 At taxametersystemet understøtter udbud af fag på højniveau 2 At færdiggørelsestaxameteret øges, så skolerne får flere penge pr. bestået elev -på denne måde fjernes det økonomiske incitament til at "opbevare" eleverne 2 At der udvikles overbygningsuddannelser (trin 3 i erhvervsuddannelserne) inden for konstruktion, ledelse og energi 2 At kommunikationen mellem virksomhed og skole bliver bedre 2 At der er fokus på bæredygtighed og iværksætteri, både i de ordinære uddannelser og som påbygning. 2 At lærerne systematisk efteruddannes 2 At der er samme kvalitet og indhold på erhvervsuddannelserne på landsplan 2 At skolerne deler viden og udbreder 'best practise' Erhvervsuddannelserne er kernen i det danske erhvervsliv og i særdeleshed i byggeerhvervet. Derfor er det afgørende, at uddannelsernes indhold er tidssvarende og matcher arbejdsmarkedets behov. Der sker konstant udvikling indenfor fx digitalisering og it, og kompleksiteten i krav til byggeriet stiger. Så udover at erhvervsuddannelserne skal tiltrække nok unge for at imødekomme fremtidige arbejdsmarkedsbehov, skal det også være dygtige unge, der gennemgår en uddannelse af høj kvalitet. 2 Kvaliteten af erhvervsuddannelserne skal altid være høj. Der skal være fokus på kvalitet i al undervisning på erhvervsskolerne og det er vigtigt med mulighed for påbygninger og flere valgfrie specialefag. 10

11 11

12 Erhvervsuddannelserne - flere praktikpladser og uddannelsesgaranti Dansk Byggeris mål er At alle unge, der er kvalificerede og har bestået grundforløbet, kan fortsætte deres uddannelse i praktik i en virksomhed eller på skole. Gode praktikpladser er centrale i erhvervsuddannelsessystemet. Derfor er det vigtigt, at der udvikles velfungerende skolepraktikforløb, der også indeholder fx virksomhedsforlagt undervisning. Derfor arbejder vi for 2 At der er praktikpladser, enten i virksomhederne eller i praktikcentrene, til unge, der har bestået et grundforløb 2 At praktikcentrene er velfungerende og sikrer uddannelse og praktikpladser i rigtige virksomheder til unge, der har bestået grundforløbet 2 At eleverne er arbejdsmarkedsparate, inden de starter i praktik 2 At flere virksomheder tager del i at uddanne lærlinge, blandt andet ved brug af korte uddannelsesaftaler og delaftaler 2 At skolepraktikken løbende evalueres og kvalitetssikres 2 At skolepraktikken bliver bedre og knyttes sammen med virkeligheden, dog uden det bliver konkurrenceforvridende 2 At virksomheder, der tager lærlinge, bliver økonomisk kompenseret og præmieres, fx via praktikpladspræmie 2 At lærlingeudvalg og mentorer udbredes 2 At flere virksomheder har en uddannelsespolitik Vekseluddannelserne er kernen i de danske erhvervsuddannelser. Det sikrer eleverne en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet, og er også en sikkerhed for, at det, de lærer, er i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og virkelighed. Vekseluddannelserne er afhængige af, at der er praktikpladser nok til de unge, der består grundforløbet. Antallet af praktikpladser er konjunkturafhængigt, så derfor er det centralt, at der udvikles velfungerende skolepraktikforløb af høj kvalitet og tæt knyttet til praksis. 2 12

13 Erhvervsuddannelserne - flere praktikpladser og uddannelsesgaranti ANDELE I VIRKSOMHEDSPRAKTIK OG SKOLEPRAKTIK I PROCENT EUC VEST På EUC Vest er der ikke fysiske værksteder til skolepraktikeleverne. De bliver i stedet sendt i virksomhedsforlagt undervisning 14 dage ad gangen, indtil de finder en permanent eller længerevarende praktikplads. På den måde fastholdes eleverne ikke i skolepraktik, og de motiveres til at være praktikpladsopsøgende Skolepraktik Kilde: Undervisninsgministeriet Virksomhedspraktik 13

14 Erhvervsuddannelser - praktikpladser og partnerskabsaftaler Dansk Byggeris mål er At alle virksomheder, der har mulighed for at tage lærlinge, opretter praktikpladser og tager et uddannelsesansvar. bygge- og anlægsbranchen. Dansk Byggeri anbefaler, at kommunerne i stedet for sociale klausuler indgår partnerskabsaftaler, for partnerskaber når al byggeaktiviteten i kommunen, og ikke kun den kommunalbestyrelsen sætter i gang. Partnerskabsaftaler sikrer flere praktikpladser end sociale klausuler. 2 Derfor arbejder vi for 2 At flere unge får praktikpladser 2 At styrke det praktikpladsopsøgende arbejde og selv gennem partnerskabsaftaler være en aktiv part i det 2 At flere kommuner indgår partnerskabsaftaler 2 At færre kommuner indfører sociale klausuler 2 At de sociale klausuler, der måtte indføres, bliver så lidt bureaukratiske som muligt og dermed ikke straffer virksomheder, som uddanner lærlinge 2 At støtte og fremdrive et godt samarbejde mellem kommunens virksomheder, jobcentre og erhvervsskoler 2 At flere folkeskoleelever bliver introduceret til bygge- og anlægsbranchen Vi har rigtig gode erfaringer med partnerskabsaftalen i Herlev Kommune. Vi skaffer praktikpladser til kommunens unge, og vi laver nye vejledningsformer, så endnu flere får øjnene op for erhvervsuddannelserne. Gennem partnerskabsaftalen er der etableret et værdifuldt netværk på tværs af uddannelsesområdet, hvor vi målrettet følger eleverne fra grundskolen, over i en erhvervsuddannelse, ud i virksomhederne og eventuelt i jobcenteret. Partnerskabsaftalen virker efter hensigten, og vi er glade for at indgå i et samarbejde om de unges fremtid. - THOMAS GYLDAL (S), borgmester i Herlev kommune Partnerskabsaftaler bygger på frivillighed og opfordrer virksomhederne til at indgå uddannelsesaftaler med lærlinge. En partnerskabsaftale er et samarbejde mellem Dansk Byggeri, kommunen både skoleforvaltning, jobcenter og UU-vejledning og erhvervsskolen. På den måde kommer det samlede partnerskab "hele vejen rundt" om den unge, og medfører et fælles ansvar for at sikre praktikpladser i Partnerskabsaftaler rummer meget mere end sociale klausuler fx kan en partnerskabsaftale inkludere brobygning fra folkeskolen til bygge- og anlægsbranchen. 14

15 Erhvervsuddannelser - praktikpladser og partnerskabsaftaler 21 KOMMUNER HAVDE I JANUAR 2014 INDGÅET EN PARTNERSKABSAFTALE PARTNERSKABER DER VIRKER Efter Vejle kommune indgik en partnerskabsaftale, bruger 12 folkeskoler nu undervisningsmaterialet Byg et hus. Byg et hus tager folkeskoleeleverne med på erhvervsuddannelserne og præsenterer dem for, hvordan håndværk kræver både kloge hoveder og hænder. Har partnerskab Overvejer partnerskab Ikke partnerskab 15

16 Videregående uddannelser synlige og relevante uddannelsesmuligheder Dansk Byggeris mål er At der bliver flere med en videregående uddannelse i branchen og især, at flere med en erhvervsfaglig uddannelse inden for bygge og anlæg læser videre og vender tilbage til branchen, som fx byggeledere. Det er utrolig vigtigt, at vi i disse år med meget store anlægs- og infrastrukturinvesteringer også får nye ingeniører med de rette kompetencer ind på markedet. Det er helt afgørende for, at danske entreprenørfirmaer kan gøre sig gældende i den globale konkurrence. - HENRIK STYRUP, projektudviklingsdirektør, Arkil A/S Derfor arbejder vi for 2 At flere med en erhvervsuddannelse får en brancherelevant videregående uddannelse 2 At erhvervsuddannelserne giver gode muligheder for optagelse på videregående uddannelser indenfor byggeri og anlæg 2 At byggekoordinatoruddannelsen kommer godt i gang, og der udvikles en top-up professionsbachelor med fokus på byggeri og business 2 At der uddannes flere anlægs- og infrastrukturingeniører for at imødekomme fremtidige store anlægsprojekter 2 At uddannelserne indeholder undervisning i både sikkerhed og arbejdsmiljø, som minimum svarer til niveauet på erhvervsuddannelserne FULDFØRTE, BYGGE- OG ANLÆGSTEKNIK BACHELORUDDANNELSER Antal Bygge- og anlægsteknik Kilde: Danmarks Statistik, tabel U37 Hvis flere med en erhvervsuddannelse skal fortsætte på en videregående uddannelse, er det grundlæggende, at der skal udbydes attraktive og fagligt stærke erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. 2 Bygge- og anlægsbranchen har brug for flere medarbejdere med en videregående uddannelse på alle niveauer. 16

17 Videregående uddannelser synlige og relevante uddannelsesmuligheder Selv om man bliver ingeniør fra et universitet, skal man have haft gummistøvler på og jord under neglende. Man skal vide, hvordan virkeligheden er ude på byggepladserne. Virksomheder med høj produktivitet har flere medarbejdere med en professionsbachelor fx bygningskonstruktører [ For få byggefagligt erhvervsuddannede ] læser videre OVERSIGT OVER VIDEREUDDANNELSE BLANDT ERHVERVSUDDANNEDE UDLÆRT I PERIODEN Erhvervsakademiuddannelse Professionsbacheloruddannelse Universitetsbacheloruddannelse Lang videregående uddannelse Bygge og anlæg 1,2 % 2,6 % 0,1 % 0,1 % 0 % Merkantil 6,4 % 3,9 % 1,3 % 0,9 % 0 % Produktion og Udvikling Ph. D. 2,9 % 2,2 % 0,1 % 0,1 % 0 % Strøm, styring og it 6,5 % 2,9 % 0,2 % 0,2 % 0 % Kilde: DAMVAD på baggrund af tal fra Danmarks Statistik 17

18 Videregående uddannelser - stærke studiemiljøer og uddannelsessteder Dansk Byggeris mål er At de videregående uddannelsesinstitutioner leverer praksisnære og tidssvarende uddannelser af høj kvalitet. Det er vigtigt, at der fastholdes og udvikles et stærkt fagligt og ideudviklende studiemiljø på de videregående uddannelsesinstitutioner. Det betyder i sidste ende, at vi får dygtige medarbejdere ud i branchen, der kan understøtte både produktivitet, nytænkning og udvikling. - HENNING PEDERSEN, direktør, Lind Beton Derfor arbejder vi for 2 At der er stærke studiemiljøer på de institutioner, der udbyder videregående uddannelser inden for byggeri og anlæg 2 At studiemiljøerne bliver mere internationale 2 At der er fokus på uddannelse og forskning inden for bæredygtigt byggeri, energieffektive bygninger og klimatilpasning 2 At erhvervsakademierne fortsat udvikles og styrkes 2 At der ikke er blindgyder i uddannelserne inden for byggeri og anlæg. Det skal altid være muligt at komme videre til næste niveau 2 At sikre, at diplomingeniøruddannelserne fortsat er rettet mod praksis og ikke får et rent teoretisk indhold Uddannelsesinstitutionerne er det sted, hvor fremtidens medarbejdere uddannes, inspireres og motiveres. Derfor er det vigtigt, at studiemiljøerne er fagligt stærke og skaber grobund for nytænkning. Bygge- og anlægsbranchen er i løbende udvikling. Kravene bliver hele tiden højere både krav til produktivitet, teknologi, fornyelse, energi, iværksætteri og nytænkning. Samtidigt har virksomheder med flere medarbejdere med en videregående uddannelse en højere produktivitet. Derfor er der både brug for dygtige håndværkere og flere medarbejdere med en videregående uddannelse. Det er centralt, at erhvervsuddannede har gode muligheder for at videreuddanne sig på erhvervsakademiniveau og på professionsbachelorniveau. Mindre end 1 % af medarbejderne i branchen har en byggefaglig erhvervsakademiuddannelse det er alt for lidt. De videregående uddannelsesinstitutioner skal udvikles og samtidigt beholde kontakten til det praksisnære og til det danske arbejdsmarked. Områder som energi, bæredygtighed, renovering, globalisering og teknologi skal fortsat være i centrum, så dimittender fra uddannelserne også bringer nye og innovative idéer ud på arbejdsmarkedet og ind i virksomhederne. 2 18

19 19

20 Efteruddannelse - gode muligheder og tilbud Dansk Byggeris mål er At fastholde og udvikle et bredt udbud af efteruddannelser til branchen, så endnu flere virksomheder benytter mulighederne for at udvikle sine medarbejdere. 2 At der sikres faglig progression i efteruddannelsessystemet 2 At øge brugen af fjernundervisning på deltidsuddannelserne Efteruddannelse og mulighed for løbende at opnå nye kvalifikationer er afgørende for, at byggeerhvervet kan følge med og præge udviklingen i samfundet. Derfor har ledelsen og medarbejdere et fælles ansvar for at få etableret en efteruddannelseskultur i branchen. Derfor arbejder vi for 2 At efteruddannelseskulturen i branchen styrkes og kompetencefonde i branchen bruges aktivt af så mange som muligt 2 At AMU-kurser afholdes så fleksibelt som muligt, og når virksomhederne har behovet, fx som åbent værksted 2 At AMU-kurserne markedsføres via Byggeriets Uddannelser og jobcentre 2 At der tilbydes AMU-kurser af høj kvalitet, med fortsat lav deltagerbetaling 2 At samtlige sikkerheds- og certifikatuddannelser udbydes på relevante fremmedsprog, så udenlandske medarbejdere kan deltage 2 At der indføres test på de sikkerheds- og certifikatuddannelser, der varer flere dage 2 At uddannelseskortet udbredes til alle i branchen 2 At kontraktuddannelserne anerkendes som erhvervskompetencegivende uddannelser 2 At der udvikles relevante merkantile og tekniske efteruddannelser på akademiniveau Digitalt byggeri, fokus på energioptimering, klimarigtige løsninger, sunde bygninger samt øgede krav til sikkerhed og arbejdsmiljø kræver, at branchen har gode muligheder for efteruddannelse. Øgede krav til produktivitet, indtjening og bekæmpelse af fejl og mangler er andre gode grunde til at fremme efteruddannelseskulturen på alle niveauer i branchen. Den danske bygge- og anlægsbranche har brug for kontinuerligt at efteruddanne sig, for at matche branchens udvikling. Kompetenceniveauet skal generelt hæves ved, at ufaglærte uddannes til faglært niveau, og der skal være relevante efteruddannelsesmuligheder til faglærte, så flere får en akademi- eller diplomuddannelse. 2 AMU-kurser skal være lettilgængelige både geografisk og økonomisk. 20

21 Efteruddannelse - gode muligheder og tilbud KONSTRUKTØR VIA FJERNUNDERVISNING På Erhvervsakademi Sjælland er det muligt at læse til bygningskonstruktør via såkaldt e-læring. Her foregår undervisningen via internet og computer uddannelsen er stadigvæk en fuldtidsuddannelse. Dog er der fremmøde op til fire gange pr. semester. Branchen udvikler sig hele tiden og der kommer konstant nye krav. Derfor er efteruddannelse på alle niveauer helt centralt. - PETER B. NORDHEIM, projektchef, Per Aarsleff A/S Undervisningsformen er målrettet studerende, der allerede har erfaring fra branchen, men som bor langt væk fra akademiet. En branche i udvikling har altid brug for relevante efteruddannelser til medarbejdere på alle niveauer. DELAUTORISATION I regeringens konkurrencepolitiske udspil Styrket konkurrence til gavn for Danmark anbefales det, at øge effektivitet og produktivitet inden for de autorisende el- og vvsområder. Det foreslås, at åbne for såkaldte delautorisationer ved at uddanne personer til boliginstallatør inden for el- eller vvsområdet samt som solcelleinstallatør. Ved at flere kan påtage sig det autorisende arbejde, er det muligt at effektivisere fx alt arbejde med montering af et køkken eller renovering af et badeværelse. AKADEMI- OG DIPLOMUDDANNELSER Akademiuddannelser er efteruddannelsessystemets svar på en erhvervsakademiuddannelse. Diplomuddannelse svarer til en professionsbacheloruddannelse. Både ufaglærte og faglærte kan optages på baggrund af en meritvurdering. UDDANNELSESKORTET Uddannelseskortet er et elektronisk kort, der indeholder oplysninger om holderens erhvervsuddannelse og AMU-kurser. Kortet er personligt og kan bestilles på 21

22 Efteruddannelse - energi, klima og bæredygtighed Dansk Byggeris mål er At bygge og anlægsbranchen skal være med til at løse samfundets udfordringer i forhold til energi, klima og bæredygtighed, det kræver nye kompetencer hos virksomhedsejere og medarbejdere. VE-MONTØRVIRKSOMHED Der blev i 2013 oprettet en frivillig godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små VE-anlæg: solceller, varmepumper, solvarme og biomassekedler. Et modul i fx solcellemontering udgør 5 ECTS. Virksomheder med en VE-montøruddannet tilknyttet, kan få en godkendelse fra energistyrelsen. Derfor arbejder vi for 2 At der udvikles ensartede AMU-pakker inden for energi og energirenovering. Pakkerne skal udbydes over hele landet 2 At der udvikles deltidsuddannelser på erhvervsakademiniveau med fokus på energi, klima og bæredygtighed 2 At VE-uddannelserne gøres synlige og tilgængelige for erhvervsuddannede 2 At flere uddannes til energivejledere 2 At medarbejdere i branchen opkvalificeres indenfor energirenovering BEDRE BOLIG-RÅDGIVER Bedre bolig-rådgiver er en del af konceptet "One Stop Shop", hvor forbrugerne kan henvende sig og få samlet rådgivning om alle de tekniske forhold, den finansieringsmæssige side og ikke mindst den praktiske gennemførelse af en energirenovering. Uddannelsen til Bedre Bolig-rådgiver er målrettet arkitekter, ingeniører og energivejledere. Energi, klima og bæredygtighed er blevet vigtige emner. Energiforbruget skal nedsættes, der er øget fokus på klimaforandringer og bæredygtighed fx bliver genanvendelse af byggematerialer oftere og oftere et indsatsområde på byggepladserne. 2 Kravene til genanvendelse, energi, klima og bæredygtighed er stigende. 22

23 Efteruddannelse - ledelse og logistik Dansk Byggeris mål er At gøre styrke ledelseskompetencerne i branchen, så virksomhederne kan blive mere lønsomme og effektive. Jeg har fået øjnene op for, at god ledelse starter hos mig selv. Kun hvis jeg er bevidst om, hvordan jeg er som leder, kan jeg ændre min ledelse og lave nogle ting om. - DAN METZDORFF, afdelingsleder hos altan.dk, deltager på byggeriets lederuddannelse Derfor arbejder vi for 2 At det bliver muligt at læse ekstra fag på Byggeriets Lederuddannelse, og på den måde få en hel erhvervsakademiuddannelse 2 At der udbydes fag på erhvervsakademiniveau med fokus på kommunikation, ledelse, logistik og planlægning 2 At sjakbajsuddannelsen udbydes af kvalificerede undervisere på mindst otte erhvervsskoler rundt i landet 2 At Byggeriets Lederuddannelse udbydes mindst to steder i landet hvert år 2 At udbrede koncepter, hvor lederudvikling og medarbejderinvolvering går hånd i hånd. 2 At tilbyde virksomhedsrettede udviklingsforløb til medlemsvirksomhederne Det er særligt på områderne for energi, klima og bæredygtighed samt ledelse og logistik, der er brug for efter- og videreuddannelsesindsats. Der stilles krav til energirenovering og energiforbrug fra både den danske stat og EU. Krav, der følges op med et stigende antal obligatoriske uddannelseskrav. Samtidigt har branchen brug for et effektivitetsløft, så byggeriet bliver mere produktivt. 2 Ledelse, logistik og planlægning er grundstenene til at øge produktiviteten i byggeerhvervet. LEAN Lean er et redskab, der kan være med til at øge produktiviteten i bygge- og anlægsbranchen. Der udbydes lean-kurser på AMU-centre over hele Danmark. 23

24 Vi samler byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Nørre Voldgade København K 2 Telefon Marts 2014

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager 4,5 år, hvis du vælger

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen.

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Partnerskabsattale mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Roskilde Tekniske skole, UU-Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune 1. november 2011-1. november 2013 Indledning Parterne bag denne aftale

Læs mere

Ungeudspil fra S og SF DE UNGE SKAL MED. Fra uddannelse til arbejde og vækst

Ungeudspil fra S og SF DE UNGE SKAL MED. Fra uddannelse til arbejde og vækst Ungeudspil fra S og SF DE UNGE SKAL MED Fra uddannelse til arbejde og vækst 1 Hvis Danmark skal fremtidssikres, skal vi ikke fokusere på afskaffelse af efterlønnen, men på hvordan vi skaffer uddannelse

Læs mere

Skolen på byggepladsen

Skolen på byggepladsen Skolen på byggepladsen 2 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen omsætter for milliarder af kroner i Danmark og i resten af verden og beskæftiger rigtig mange mennesker i mange forskellige job - alt fra

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Ernæringsassistent giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Initiativer på videregående VEU

Initiativer på videregående VEU Initiativer på videregående VEU Regeringen har som mål, at flere faglærte skal have en videregående uddannelse. Det gælder hele vejen rundt i uddannelsessystemet. Der er stor forskel på efter- og videreuddannelsesaktiviteten

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Personvognsmekaniker og EUX Lastvognsmekaniker

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Datatekniker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Fem hovedindsatser (forklæde)

Fem hovedindsatser (forklæde) Fem hovedindsatser (forklæde) DE-L er godt tilfreds med, at regeringen nu har fremlagt sit forslag til en reform af erhvervsuddannelserne, og der er mange gode takter i oplægget, hvor der bl.a. foreslås

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

i nyhedsbrevet i denne uge vil ledigheden i bygge- og anlægsbranchen bliver afløst af decideret mangel på arbejdskraft i Nordjylland.

i nyhedsbrevet i denne uge vil ledigheden i bygge- og anlægsbranchen bliver afløst af decideret mangel på arbejdskraft i Nordjylland. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Nordjylland får mangel på faglært arbejdskraft side 2 Alt for lille tilgang til erhvervsuddannelserne side 3 Bedre oplysning om muligheder som faglært

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Direkte fra 9. eller 10.

Direkte fra 9. eller 10. Flere karrieremuligheder Har du spørgsmål? Ring og få en snak med en af vores studievejledere Tlf. 7412 4242 Direkte fra 9. eller 10. Du skal tage en eud fordi Der er store fremtidsmuligheder Det er den

Læs mere

Den nye Ungeenhed i Herlev kommune. - organisering, virke og mål

Den nye Ungeenhed i Herlev kommune. - organisering, virke og mål Den nye Ungeenhed i Herlev kommune - organisering, virke og mål Den brændende platform Udannelse er et af de vigtigste udgangspunkter for unge, der skal tage ansvar for deres eget liv og skabe en tilværelse,

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

EUD og EUX Erhvervsuddannelser. 2015 Uddannelseskatalog. Dit fag din fremtid

EUD og EUX Erhvervsuddannelser. 2015 Uddannelseskatalog. Dit fag din fremtid EUD og EUX Erhvervsuddannelser 2015 Uddannelseskatalog Dit fag din fremtid EUD Erhvervsuddannelser 2014 1 Kontakt os her CAMPUS BORNHOLM www.campusbornholm.dk EUD og EUX Erhvervsuddannelser Uddannelseschef

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Peter Koudahl koudahl@dpu.dk

ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Peter Koudahl koudahl@dpu.dk ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Peter Koudahl koudahl@dpu.dk Gangen i oplægget Nogle udgangspunkter Paradokser Hvis er problemet med unge, der ikke uddanner sig? Unges brug af

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere