Uddannelsespolitik 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsespolitik 2014"

Transkript

1 Uddannelsespolitik 2014

2 Uddannelsespolitik 2014 Redaktion: Dansk Byggeri/Louise Pihl og Sidse Frich Thygesen Design: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Uggi Kaldan, Marie Holm Mathiasen, Kirstine Mengel, Jens Hemmel, Aske Muff, Margrethe Petri Godtkjær, Simon Ladefoged Dato: Marts 2014 Oplag: Papir: 150 gram MultiDesign, org. white Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISBN:

3 Indhold 3 Forord 4 Folkeskolen 6 Erhvervsuddannelserne en verden af muligheder 8 Erhvervsuddannelserne bedre image 10 Erhvervsuddannelserne høj kvalitet 12 Erhvervsuddannelserne - flere praktikpladser og uddannelsesgaranti 14 Erhvervsuddannelser - praktikpladser og partnerskabsaftaler 16 Videregående uddannelser synlige og relevante uddannelsesmuligheder 18 Videregående uddannelser - stærke studiemiljøer og uddannelsessteder 20 Efteruddannelse - gode muligheder og tilbud 22 Efteruddannelse - energi, klima og bæredygtighed 23 Efteruddannelse - ledelse og logistik Forord I Danmark skal vi ikke kun konkurrere på viden vi skal også konkurrere på produktivitet, bæredygtighed, nye processer, kreative idéer og ikke mindst godt håndværk. Hvis bygge- og anlægsbranchen skal opnå globale styrkepositioner på disse områder, så er det helt centralt, at fremtidens medarbejdere bliver klædt godt på; fra folkeskole til de videregående uddannelser. Vi skal have flere dygtige unge til at vælge en erhvervsuddannelse frem for gymnasiet og når de gør det, så skal de udfordres og motiveres. En byggefaglig erhvervsuddannelse skal være et aktivt tilvalg, der giver attraktive videreuddannelses- og karrieremuligheder. Merkantile kompetencer skal have større fokus, når vi uddanner til bygge- og anlægsbranchen, og ikke mindst skal vi have gode efteruddannelser, så nuværende medarbejdere altid kan opkvalificeres. Michael Lund Kristensen Formand for Dansk Byggeris Uddannnelsesudvalg 3

4 Folkeskolen Dansk Byggeris mål er At alle unge, der forlader folkeskolen, er kompetente og klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Alle børn i folkeskolen skal præsenteres for erhvervsuddannelserne og de muligheder, der er ved at vælge en håndværksuddannelse. Ikke en eneste gang opfordrede UU-vejlederen mig til at overveje en erhvervsuddannelse. Det er ligesom om, at ingen udfordrer gymnasievalget. - MARIA, gynmasieelev, 17 år Derfor arbejder vi for 2 At det faglige niveau i folkeskolen bliver højere 2 At der udbydes praktisk-orienterede valgfag i folkeskolen 2 At flere skoleklasser inspireres til at besøge byggepladser 2 At udvikle undervisningsmateriale til brug i folkeskolens fag 2 At vejlederne får et bedre kendskab til bygge- og anlægsbranchen 2 At der etableres erhvervsrettede 10.klasser på erhvervsskolerne Det er i folkeskolen, at interessen for at arbejde med hænderne skabes. Det er her eleverne introduceres til håndværksfag, og ikke mindst så er det i folkeskolen, at eleverne bliver præsenteret for ungdomsuddannelserne. Når branchen ønsker at tiltrække dygtige unge, så er første skridt, at introducere byggefagene i folkeskolen. Det gøres ved at invitere folkeskoleeleverne ud på byggepladserne, holde introdage på erhvervsskolerne og ved at gøre håndværk håndgribeligt via opgaver i fx matematik, naturfag, samfundsfag eller det nye fag håndværk og design. 2 I 2013 valgte blot 19 % af eleverne, der afsluttede folkeskolen, at fortsætte på en erhvervsuddannelse. 4

5 Folkeskolen Jeg synes, at koblingen mellem matematikopgaver og reelle arbejdsopgaver viser eleverne klart og tydeligt, at de kompetencer, de lærer i undervisningen, bliver anvendt i den virkelige verden hver eneste dag. Samtidig sættes der fokus på, at man som håndværker skal have styr på matematikken. Skolen på byggepladsen LærervejLedning Regn med byggeri og anlæg Temaoplæg Til matematik i klasse - KARINA MEINECKE, UU-vejleder i Københavns Kommune En erhvervsuddannelse åbner døre og kræver både et klogt hoved og dygtige hænder. Matematikundervisningsmaterialet 'Regn med byggeri og anlæg' stilles gratis til rådighed for folkeskolen. 'Skolen på byggepladsen' stilles også gratis til rådighed, og Dansk Byggeri hjælper med at få etableret aftaler mellem skoler og virksomheder Erhvervsuddannelserne skal gøres til et aktivt tilvalg for folkeskolens dygtige unge. Her konkurerer unge fra folkeskolen til DM i Skills 2014 på Gigantium i Aalborg 5

6 Erhvervsuddannelserne en verden af muligheder Dansk Byggeris mål er At erhvervsuddannelserne bliver ved med at være adgangsbillet til job, videre studier og et liv som selvstændig og at de unge og deres forældre kender disse muligheder. BYGGERI OG BUSINESS Med en erhvervsuddannelse kan du fx blive byggekoordinator. Byggekoordinator er en ny toårig erhvervsakademiuddannelse, der henvender sig til håndværkere. Uddannelsen har tre specialeretninger: bæredygtighed, entrepriseledelse og virksomhed. Derfor arbejder vi for 2 At formidle viden om, at en erhvervsuddannelse åbner døre til erhvervsakademier og professionshøjskoler 2 At fortælle unge, deres forældre, folkeskolelærere og UU-vejledere, at en erhvervsuddannelse er et godt alternativ til gymnasiet 2 At partnerskabsaftaler bliver et redskab, der kan bringe bygge- og anlægsbranchen ind i folkeskolerne og folkeskoleeleverne ud på byggepladserne 2 At udvikle branchenært undervisningsmateriale til folkeskolen og gymnasiet 2 At erhvervsuddannelserne får positiv omtale i uddannelsessystemet, pressen og i samfundet generelt 2 At flere med en gymnasial uddannelse vælger en erhvervsuddannelse i bygge- og anlægsbranchen 2 At VM i Skills og DM i skills fortsat bruges til at markedsføre erhvervsuddannelserne På en erhvervsuddannelse lærer eleverne både at bruge hovedet og hænderne. Når uddannelsen er afsluttet, er mulighederne mange: Man kan starte i et job, åbne sin egen virksomhed eller læse videre. En erhvervsuddannelse giver muligheder og åbner døre til næste trin i uddannelsessystemet, og det budskab skal formidles til de unge, deres forældre, folkeskolelærere og UU-vejledere. 2 Erhvervsuddannelse fx tømrer eller murer Byggekoordinator Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi 6

7 Erhvervsuddannelserne en verden af muligheder Det skal formidles, at erhvervsuddannelserne åbner døre både til at blive chef i egen virksomhed, men også til de videregående uddannelser. - JENS G. ANDERSEN, murermester, Jens G. Andersen A/S WorldSkills og SkillsDenmark: DM i Skills er danmarksmesterskaberne i erhvervsuddannelser. Her dystes på faglighed, viden og kvalitet, og vinderne går videre til WorldSkills, der er det internationale mesterskab. I 2013 blev WorldSkills afholdt i Leipzig, og den danske murer Mathias Nielsen vandt sølv 7

8 Erhvervsuddannelserne bedre image Dansk Byggeris mål er At erhvervsuddannelserne får et bedre image. Det skal være lige så attraktivt at vælge en uddannelse på en erhvervsskole som på et gymnasium. Byggebranchen udvikles konstant, kompleksiteten øges og kravene stiger. Det er både krav om produktivitet, digitalisering og materialekendskab, og det kræver dygtige håndværkere. - OLE GREGERSEN, tømrermester, Tømrer- og Snedkerfirma Ryon Gregersen A/S Derfor arbejder vi for 2 At erhvervsuddannelsernes image skal forbedres og prestigen øges 2 At alle elever udfordres fagligt på uddannelserne 2 At der skal indføres adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Man skal have bestået dansk og matematik for at kunne starte på et grundforløb 2 At rekruttere dygtige elever til erhvervsuddannelserne fra gymnasiet 2 At flere vælger eux 2 At erhvervsskoleeleverne vejledes aktivt i deres efter- og videreuddannelsesmuligheder 2 At der er et bredt udbud af videreuddannelsesmuligheder i det ordinære uddannelsessystem for erhvervsuddannede inden for byggeri og anlæg I 2013 valgte blot 19 % af folkeskoleeleverne at fortsætte på en erhvervsuddannelse. Det er alt for få unge, der aktivt vælger en erhvervsuddannelse og særligt for få dygtige unge. Det skal ændres, for byggeerhvervet har brug for motiverede og dygtige unge, der kan være med til at sikre branchens fortsatte udvikling, og ikke mindst kan bidrage til nytænkningen i branchen. 2 Det er centralt, at der opsættes adgangskrav på erhvervsuddannelserne og at der igangsættes initiativer indenfor talentpleje. 8

9 Erhvervsuddannelserne bedre image KARAKTERGENNEMSNITTET FOR ELEVER PÅ UNGDOMSUDDANNELSER I 2012 % ,00 og lavere 4,01-5,00 Bygge- og anlægsgrundforløb 5,01-7,00 Erhvervsuddannelser grundforløb Gymnasiale uddannelser 7,01-8,00 8,01 og højere Karaktergennemsnittet er for grundskolen, og er baseret på 7-trinsskalaen. Gymnasiale uddannelser er både almengymnasiale uddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser. Kilde: Undervisningsministeriet FRAFALD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I 2012 VED TILGANG I % Bygge- og anlæg Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Bygge og anlæg og erhvervsuddannelser er for grundforløbet. Kilde: Undervisningsministeriet, og egne beregninger FRA EUD TIL PH.D Anders Kudsk blev udlært bygningssnedker i I 1998 fortsatte han på adgangskurset til ingeniøruddannelserne og gik herfra videre til bygningsingeniøruddannelsen, hvor han blev færdig som diplomingeniør i Han fortsatte på kandidatuddannelsen og dimitterede i 2005 som civilingeniør. Men for Anders endte uddannelseslivet ikke her, og i 2013 afsluttede han en ph.d om modularisering i byggeriet. 9

10 Erhvervsuddannelserne høj kvalitet Dansk Byggeris mål er At fagligheden og kvaliteten i erhvervsuddannelserne er i top, og at alle elever udfordres, så de bliver så dygtige som muligt. De elever, der i dag er i lære det er dem, der skal starte fremtidens virksomheder. Derfor er det vigtigt, at vi får sat iværksætteri og business på skoleskemaet. - JESPER MIDDELBO, afdelingschef, HHM A/S Derfor arbejder vi for 2 At fremme kvaliteten i undervisningen og sikre at alle elever får uddannelse i 37 timer om ugen 2 At udvikle talentspor og talentskoler 2 At der udvikles fag-faglige fag på højt niveau 2 At der bliver flere valgfrie specialefag 2 At taxametersystemet understøtter udbud af fag på højniveau 2 At færdiggørelsestaxameteret øges, så skolerne får flere penge pr. bestået elev -på denne måde fjernes det økonomiske incitament til at "opbevare" eleverne 2 At der udvikles overbygningsuddannelser (trin 3 i erhvervsuddannelserne) inden for konstruktion, ledelse og energi 2 At kommunikationen mellem virksomhed og skole bliver bedre 2 At der er fokus på bæredygtighed og iværksætteri, både i de ordinære uddannelser og som påbygning. 2 At lærerne systematisk efteruddannes 2 At der er samme kvalitet og indhold på erhvervsuddannelserne på landsplan 2 At skolerne deler viden og udbreder 'best practise' Erhvervsuddannelserne er kernen i det danske erhvervsliv og i særdeleshed i byggeerhvervet. Derfor er det afgørende, at uddannelsernes indhold er tidssvarende og matcher arbejdsmarkedets behov. Der sker konstant udvikling indenfor fx digitalisering og it, og kompleksiteten i krav til byggeriet stiger. Så udover at erhvervsuddannelserne skal tiltrække nok unge for at imødekomme fremtidige arbejdsmarkedsbehov, skal det også være dygtige unge, der gennemgår en uddannelse af høj kvalitet. 2 Kvaliteten af erhvervsuddannelserne skal altid være høj. Der skal være fokus på kvalitet i al undervisning på erhvervsskolerne og det er vigtigt med mulighed for påbygninger og flere valgfrie specialefag. 10

11 11

12 Erhvervsuddannelserne - flere praktikpladser og uddannelsesgaranti Dansk Byggeris mål er At alle unge, der er kvalificerede og har bestået grundforløbet, kan fortsætte deres uddannelse i praktik i en virksomhed eller på skole. Gode praktikpladser er centrale i erhvervsuddannelsessystemet. Derfor er det vigtigt, at der udvikles velfungerende skolepraktikforløb, der også indeholder fx virksomhedsforlagt undervisning. Derfor arbejder vi for 2 At der er praktikpladser, enten i virksomhederne eller i praktikcentrene, til unge, der har bestået et grundforløb 2 At praktikcentrene er velfungerende og sikrer uddannelse og praktikpladser i rigtige virksomheder til unge, der har bestået grundforløbet 2 At eleverne er arbejdsmarkedsparate, inden de starter i praktik 2 At flere virksomheder tager del i at uddanne lærlinge, blandt andet ved brug af korte uddannelsesaftaler og delaftaler 2 At skolepraktikken løbende evalueres og kvalitetssikres 2 At skolepraktikken bliver bedre og knyttes sammen med virkeligheden, dog uden det bliver konkurrenceforvridende 2 At virksomheder, der tager lærlinge, bliver økonomisk kompenseret og præmieres, fx via praktikpladspræmie 2 At lærlingeudvalg og mentorer udbredes 2 At flere virksomheder har en uddannelsespolitik Vekseluddannelserne er kernen i de danske erhvervsuddannelser. Det sikrer eleverne en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet, og er også en sikkerhed for, at det, de lærer, er i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og virkelighed. Vekseluddannelserne er afhængige af, at der er praktikpladser nok til de unge, der består grundforløbet. Antallet af praktikpladser er konjunkturafhængigt, så derfor er det centralt, at der udvikles velfungerende skolepraktikforløb af høj kvalitet og tæt knyttet til praksis. 2 12

13 Erhvervsuddannelserne - flere praktikpladser og uddannelsesgaranti ANDELE I VIRKSOMHEDSPRAKTIK OG SKOLEPRAKTIK I PROCENT EUC VEST På EUC Vest er der ikke fysiske værksteder til skolepraktikeleverne. De bliver i stedet sendt i virksomhedsforlagt undervisning 14 dage ad gangen, indtil de finder en permanent eller længerevarende praktikplads. På den måde fastholdes eleverne ikke i skolepraktik, og de motiveres til at være praktikpladsopsøgende Skolepraktik Kilde: Undervisninsgministeriet Virksomhedspraktik 13

14 Erhvervsuddannelser - praktikpladser og partnerskabsaftaler Dansk Byggeris mål er At alle virksomheder, der har mulighed for at tage lærlinge, opretter praktikpladser og tager et uddannelsesansvar. bygge- og anlægsbranchen. Dansk Byggeri anbefaler, at kommunerne i stedet for sociale klausuler indgår partnerskabsaftaler, for partnerskaber når al byggeaktiviteten i kommunen, og ikke kun den kommunalbestyrelsen sætter i gang. Partnerskabsaftaler sikrer flere praktikpladser end sociale klausuler. 2 Derfor arbejder vi for 2 At flere unge får praktikpladser 2 At styrke det praktikpladsopsøgende arbejde og selv gennem partnerskabsaftaler være en aktiv part i det 2 At flere kommuner indgår partnerskabsaftaler 2 At færre kommuner indfører sociale klausuler 2 At de sociale klausuler, der måtte indføres, bliver så lidt bureaukratiske som muligt og dermed ikke straffer virksomheder, som uddanner lærlinge 2 At støtte og fremdrive et godt samarbejde mellem kommunens virksomheder, jobcentre og erhvervsskoler 2 At flere folkeskoleelever bliver introduceret til bygge- og anlægsbranchen Vi har rigtig gode erfaringer med partnerskabsaftalen i Herlev Kommune. Vi skaffer praktikpladser til kommunens unge, og vi laver nye vejledningsformer, så endnu flere får øjnene op for erhvervsuddannelserne. Gennem partnerskabsaftalen er der etableret et værdifuldt netværk på tværs af uddannelsesområdet, hvor vi målrettet følger eleverne fra grundskolen, over i en erhvervsuddannelse, ud i virksomhederne og eventuelt i jobcenteret. Partnerskabsaftalen virker efter hensigten, og vi er glade for at indgå i et samarbejde om de unges fremtid. - THOMAS GYLDAL (S), borgmester i Herlev kommune Partnerskabsaftaler bygger på frivillighed og opfordrer virksomhederne til at indgå uddannelsesaftaler med lærlinge. En partnerskabsaftale er et samarbejde mellem Dansk Byggeri, kommunen både skoleforvaltning, jobcenter og UU-vejledning og erhvervsskolen. På den måde kommer det samlede partnerskab "hele vejen rundt" om den unge, og medfører et fælles ansvar for at sikre praktikpladser i Partnerskabsaftaler rummer meget mere end sociale klausuler fx kan en partnerskabsaftale inkludere brobygning fra folkeskolen til bygge- og anlægsbranchen. 14

15 Erhvervsuddannelser - praktikpladser og partnerskabsaftaler 21 KOMMUNER HAVDE I JANUAR 2014 INDGÅET EN PARTNERSKABSAFTALE PARTNERSKABER DER VIRKER Efter Vejle kommune indgik en partnerskabsaftale, bruger 12 folkeskoler nu undervisningsmaterialet Byg et hus. Byg et hus tager folkeskoleeleverne med på erhvervsuddannelserne og præsenterer dem for, hvordan håndværk kræver både kloge hoveder og hænder. Har partnerskab Overvejer partnerskab Ikke partnerskab 15

16 Videregående uddannelser synlige og relevante uddannelsesmuligheder Dansk Byggeris mål er At der bliver flere med en videregående uddannelse i branchen og især, at flere med en erhvervsfaglig uddannelse inden for bygge og anlæg læser videre og vender tilbage til branchen, som fx byggeledere. Det er utrolig vigtigt, at vi i disse år med meget store anlægs- og infrastrukturinvesteringer også får nye ingeniører med de rette kompetencer ind på markedet. Det er helt afgørende for, at danske entreprenørfirmaer kan gøre sig gældende i den globale konkurrence. - HENRIK STYRUP, projektudviklingsdirektør, Arkil A/S Derfor arbejder vi for 2 At flere med en erhvervsuddannelse får en brancherelevant videregående uddannelse 2 At erhvervsuddannelserne giver gode muligheder for optagelse på videregående uddannelser indenfor byggeri og anlæg 2 At byggekoordinatoruddannelsen kommer godt i gang, og der udvikles en top-up professionsbachelor med fokus på byggeri og business 2 At der uddannes flere anlægs- og infrastrukturingeniører for at imødekomme fremtidige store anlægsprojekter 2 At uddannelserne indeholder undervisning i både sikkerhed og arbejdsmiljø, som minimum svarer til niveauet på erhvervsuddannelserne FULDFØRTE, BYGGE- OG ANLÆGSTEKNIK BACHELORUDDANNELSER Antal Bygge- og anlægsteknik Kilde: Danmarks Statistik, tabel U37 Hvis flere med en erhvervsuddannelse skal fortsætte på en videregående uddannelse, er det grundlæggende, at der skal udbydes attraktive og fagligt stærke erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. 2 Bygge- og anlægsbranchen har brug for flere medarbejdere med en videregående uddannelse på alle niveauer. 16

17 Videregående uddannelser synlige og relevante uddannelsesmuligheder Selv om man bliver ingeniør fra et universitet, skal man have haft gummistøvler på og jord under neglende. Man skal vide, hvordan virkeligheden er ude på byggepladserne. Virksomheder med høj produktivitet har flere medarbejdere med en professionsbachelor fx bygningskonstruktører [ For få byggefagligt erhvervsuddannede ] læser videre OVERSIGT OVER VIDEREUDDANNELSE BLANDT ERHVERVSUDDANNEDE UDLÆRT I PERIODEN Erhvervsakademiuddannelse Professionsbacheloruddannelse Universitetsbacheloruddannelse Lang videregående uddannelse Bygge og anlæg 1,2 % 2,6 % 0,1 % 0,1 % 0 % Merkantil 6,4 % 3,9 % 1,3 % 0,9 % 0 % Produktion og Udvikling Ph. D. 2,9 % 2,2 % 0,1 % 0,1 % 0 % Strøm, styring og it 6,5 % 2,9 % 0,2 % 0,2 % 0 % Kilde: DAMVAD på baggrund af tal fra Danmarks Statistik 17

18 Videregående uddannelser - stærke studiemiljøer og uddannelsessteder Dansk Byggeris mål er At de videregående uddannelsesinstitutioner leverer praksisnære og tidssvarende uddannelser af høj kvalitet. Det er vigtigt, at der fastholdes og udvikles et stærkt fagligt og ideudviklende studiemiljø på de videregående uddannelsesinstitutioner. Det betyder i sidste ende, at vi får dygtige medarbejdere ud i branchen, der kan understøtte både produktivitet, nytænkning og udvikling. - HENNING PEDERSEN, direktør, Lind Beton Derfor arbejder vi for 2 At der er stærke studiemiljøer på de institutioner, der udbyder videregående uddannelser inden for byggeri og anlæg 2 At studiemiljøerne bliver mere internationale 2 At der er fokus på uddannelse og forskning inden for bæredygtigt byggeri, energieffektive bygninger og klimatilpasning 2 At erhvervsakademierne fortsat udvikles og styrkes 2 At der ikke er blindgyder i uddannelserne inden for byggeri og anlæg. Det skal altid være muligt at komme videre til næste niveau 2 At sikre, at diplomingeniøruddannelserne fortsat er rettet mod praksis og ikke får et rent teoretisk indhold Uddannelsesinstitutionerne er det sted, hvor fremtidens medarbejdere uddannes, inspireres og motiveres. Derfor er det vigtigt, at studiemiljøerne er fagligt stærke og skaber grobund for nytænkning. Bygge- og anlægsbranchen er i løbende udvikling. Kravene bliver hele tiden højere både krav til produktivitet, teknologi, fornyelse, energi, iværksætteri og nytænkning. Samtidigt har virksomheder med flere medarbejdere med en videregående uddannelse en højere produktivitet. Derfor er der både brug for dygtige håndværkere og flere medarbejdere med en videregående uddannelse. Det er centralt, at erhvervsuddannede har gode muligheder for at videreuddanne sig på erhvervsakademiniveau og på professionsbachelorniveau. Mindre end 1 % af medarbejderne i branchen har en byggefaglig erhvervsakademiuddannelse det er alt for lidt. De videregående uddannelsesinstitutioner skal udvikles og samtidigt beholde kontakten til det praksisnære og til det danske arbejdsmarked. Områder som energi, bæredygtighed, renovering, globalisering og teknologi skal fortsat være i centrum, så dimittender fra uddannelserne også bringer nye og innovative idéer ud på arbejdsmarkedet og ind i virksomhederne. 2 18

19 19

20 Efteruddannelse - gode muligheder og tilbud Dansk Byggeris mål er At fastholde og udvikle et bredt udbud af efteruddannelser til branchen, så endnu flere virksomheder benytter mulighederne for at udvikle sine medarbejdere. 2 At der sikres faglig progression i efteruddannelsessystemet 2 At øge brugen af fjernundervisning på deltidsuddannelserne Efteruddannelse og mulighed for løbende at opnå nye kvalifikationer er afgørende for, at byggeerhvervet kan følge med og præge udviklingen i samfundet. Derfor har ledelsen og medarbejdere et fælles ansvar for at få etableret en efteruddannelseskultur i branchen. Derfor arbejder vi for 2 At efteruddannelseskulturen i branchen styrkes og kompetencefonde i branchen bruges aktivt af så mange som muligt 2 At AMU-kurser afholdes så fleksibelt som muligt, og når virksomhederne har behovet, fx som åbent værksted 2 At AMU-kurserne markedsføres via Byggeriets Uddannelser og jobcentre 2 At der tilbydes AMU-kurser af høj kvalitet, med fortsat lav deltagerbetaling 2 At samtlige sikkerheds- og certifikatuddannelser udbydes på relevante fremmedsprog, så udenlandske medarbejdere kan deltage 2 At der indføres test på de sikkerheds- og certifikatuddannelser, der varer flere dage 2 At uddannelseskortet udbredes til alle i branchen 2 At kontraktuddannelserne anerkendes som erhvervskompetencegivende uddannelser 2 At der udvikles relevante merkantile og tekniske efteruddannelser på akademiniveau Digitalt byggeri, fokus på energioptimering, klimarigtige løsninger, sunde bygninger samt øgede krav til sikkerhed og arbejdsmiljø kræver, at branchen har gode muligheder for efteruddannelse. Øgede krav til produktivitet, indtjening og bekæmpelse af fejl og mangler er andre gode grunde til at fremme efteruddannelseskulturen på alle niveauer i branchen. Den danske bygge- og anlægsbranche har brug for kontinuerligt at efteruddanne sig, for at matche branchens udvikling. Kompetenceniveauet skal generelt hæves ved, at ufaglærte uddannes til faglært niveau, og der skal være relevante efteruddannelsesmuligheder til faglærte, så flere får en akademi- eller diplomuddannelse. 2 AMU-kurser skal være lettilgængelige både geografisk og økonomisk. 20

21 Efteruddannelse - gode muligheder og tilbud KONSTRUKTØR VIA FJERNUNDERVISNING På Erhvervsakademi Sjælland er det muligt at læse til bygningskonstruktør via såkaldt e-læring. Her foregår undervisningen via internet og computer uddannelsen er stadigvæk en fuldtidsuddannelse. Dog er der fremmøde op til fire gange pr. semester. Branchen udvikler sig hele tiden og der kommer konstant nye krav. Derfor er efteruddannelse på alle niveauer helt centralt. - PETER B. NORDHEIM, projektchef, Per Aarsleff A/S Undervisningsformen er målrettet studerende, der allerede har erfaring fra branchen, men som bor langt væk fra akademiet. En branche i udvikling har altid brug for relevante efteruddannelser til medarbejdere på alle niveauer. DELAUTORISATION I regeringens konkurrencepolitiske udspil Styrket konkurrence til gavn for Danmark anbefales det, at øge effektivitet og produktivitet inden for de autorisende el- og vvsområder. Det foreslås, at åbne for såkaldte delautorisationer ved at uddanne personer til boliginstallatør inden for el- eller vvsområdet samt som solcelleinstallatør. Ved at flere kan påtage sig det autorisende arbejde, er det muligt at effektivisere fx alt arbejde med montering af et køkken eller renovering af et badeværelse. AKADEMI- OG DIPLOMUDDANNELSER Akademiuddannelser er efteruddannelsessystemets svar på en erhvervsakademiuddannelse. Diplomuddannelse svarer til en professionsbacheloruddannelse. Både ufaglærte og faglærte kan optages på baggrund af en meritvurdering. UDDANNELSESKORTET Uddannelseskortet er et elektronisk kort, der indeholder oplysninger om holderens erhvervsuddannelse og AMU-kurser. Kortet er personligt og kan bestilles på 21

22 Efteruddannelse - energi, klima og bæredygtighed Dansk Byggeris mål er At bygge og anlægsbranchen skal være med til at løse samfundets udfordringer i forhold til energi, klima og bæredygtighed, det kræver nye kompetencer hos virksomhedsejere og medarbejdere. VE-MONTØRVIRKSOMHED Der blev i 2013 oprettet en frivillig godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små VE-anlæg: solceller, varmepumper, solvarme og biomassekedler. Et modul i fx solcellemontering udgør 5 ECTS. Virksomheder med en VE-montøruddannet tilknyttet, kan få en godkendelse fra energistyrelsen. Derfor arbejder vi for 2 At der udvikles ensartede AMU-pakker inden for energi og energirenovering. Pakkerne skal udbydes over hele landet 2 At der udvikles deltidsuddannelser på erhvervsakademiniveau med fokus på energi, klima og bæredygtighed 2 At VE-uddannelserne gøres synlige og tilgængelige for erhvervsuddannede 2 At flere uddannes til energivejledere 2 At medarbejdere i branchen opkvalificeres indenfor energirenovering BEDRE BOLIG-RÅDGIVER Bedre bolig-rådgiver er en del af konceptet "One Stop Shop", hvor forbrugerne kan henvende sig og få samlet rådgivning om alle de tekniske forhold, den finansieringsmæssige side og ikke mindst den praktiske gennemførelse af en energirenovering. Uddannelsen til Bedre Bolig-rådgiver er målrettet arkitekter, ingeniører og energivejledere. Energi, klima og bæredygtighed er blevet vigtige emner. Energiforbruget skal nedsættes, der er øget fokus på klimaforandringer og bæredygtighed fx bliver genanvendelse af byggematerialer oftere og oftere et indsatsområde på byggepladserne. 2 Kravene til genanvendelse, energi, klima og bæredygtighed er stigende. 22

23 Efteruddannelse - ledelse og logistik Dansk Byggeris mål er At gøre styrke ledelseskompetencerne i branchen, så virksomhederne kan blive mere lønsomme og effektive. Jeg har fået øjnene op for, at god ledelse starter hos mig selv. Kun hvis jeg er bevidst om, hvordan jeg er som leder, kan jeg ændre min ledelse og lave nogle ting om. - DAN METZDORFF, afdelingsleder hos altan.dk, deltager på byggeriets lederuddannelse Derfor arbejder vi for 2 At det bliver muligt at læse ekstra fag på Byggeriets Lederuddannelse, og på den måde få en hel erhvervsakademiuddannelse 2 At der udbydes fag på erhvervsakademiniveau med fokus på kommunikation, ledelse, logistik og planlægning 2 At sjakbajsuddannelsen udbydes af kvalificerede undervisere på mindst otte erhvervsskoler rundt i landet 2 At Byggeriets Lederuddannelse udbydes mindst to steder i landet hvert år 2 At udbrede koncepter, hvor lederudvikling og medarbejderinvolvering går hånd i hånd. 2 At tilbyde virksomhedsrettede udviklingsforløb til medlemsvirksomhederne Det er særligt på områderne for energi, klima og bæredygtighed samt ledelse og logistik, der er brug for efter- og videreuddannelsesindsats. Der stilles krav til energirenovering og energiforbrug fra både den danske stat og EU. Krav, der følges op med et stigende antal obligatoriske uddannelseskrav. Samtidigt har branchen brug for et effektivitetsløft, så byggeriet bliver mere produktivt. 2 Ledelse, logistik og planlægning er grundstenene til at øge produktiviteten i byggeerhvervet. LEAN Lean er et redskab, der kan være med til at øge produktiviteten i bygge- og anlægsbranchen. Der udbydes lean-kurser på AMU-centre over hele Danmark. 23

24 Vi samler byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Nørre Voldgade København K 2 Telefon Marts 2014

Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet. - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F

Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet. - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F Marts 2015 Forord Den danske jordbrug- og fødevarebranche er i konstant udvikling og

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR 1. årgang nr 9 November-December 2003 10 33 22 LEDER 5 FYRINGSSÆSON Jens Klarskov slår til lyd for mere vinterbyggeri KORT OG GODT 6 NYHEDER OM BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN TEMA: UDDANNELSE Grund-, videre-

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Erhvervsuddannelser som drivkraft for vækst og innovation i hovedstadsregionen

Erhvervsuddannelser som drivkraft for vækst og innovation i hovedstadsregionen Erhvervsuddannelser som drivkraft for vækst og innovation i hovedstadsregionen - Anbefalinger fra Vækstforum Hovedstadens task force om erhvervsuddannelser Marts 2012 Redaktion: Vækstforum Hovedstadens

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN UNGDOMSUDDANNELSERNES UDFORDRINGER UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN BAGGRUNDSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Et udfordret ungdomsuddannelsessystem kræver nye løsninger 6 Udfordringer i overblik 8 Reformer

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Publikationen Muligheder og

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole Virksomhedsplan 2014 Syddansk Erhvervsskole Indhold Kapitel Side Syddansk Erhvervsskole, uddannelsesoversigt 3 1 Syddansk Erhvervsskole, overordnet virksomhedsplan 4 2 Byggeri & Automatik 14 3 Industri,

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014.indd 2 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Vi vil og kan mere... 5 Forandringer på vej... 6 Farvel til akademiet Ny

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Fra EUD til videregående uddannelse på erhvervsakademierne. - Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger

Fra EUD til videregående uddannelse på erhvervsakademierne. - Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger Fra EUD til videregående uddannelse på erhvervsakademierne - Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger Afrapportering af arbejdet i EA2015-arbejdsgruppen Fra EUD til videregående uddannelse, oktober

Læs mere

Uddannelse under udvikling

Uddannelse under udvikling +UVM Uddannelse under udvikling Katalog over inspirerende lokale udviklingsprojekter i lyset af de regionale partnerskabsaftaler 2010 Uddannelse under udvikling Danske Regioner og Undervisningsministeriet

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Verdens bedste erhvervsuddannelser

Verdens bedste erhvervsuddannelser Verdens bedste erhvervsuddannelser Indhold Forord 1 1 Elevernes valg af uddannelse 2 Garanti for at kunne fuldføre den ønskede uddannelse 2 Tættere samarbejde mellem erhvervsskoler, produktionsskoler og

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere