Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje"

Transkript

1 Maj 2010 Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Kære kommende medlem Beredskabsstyrelsen skal have det bedst mulige grundlag for at udvælge de rette personer til internationale missioner. Grundlaget dannes allerede ved optagelse i den internationale personelpulje. Beredskabsstyrelsens har over 300 registrerede medlemmer i. Medlemmerne er enten fastansatte (uniformeret/civil), reservebefalingsmænd, frivillige, tidligere værnepligtige eller specialister (læger, sygeplejersker, ingeniører.) Puljen er ikke kun sammensat på tværs af ansættelsesforhold men også i forhold til kompetencer og international erfaring. Dette er samtidig ensbetydende med, at nogle medlemmer af puljen allerede vil være egnet til udsendelse mens andre først skal kvalificere sig gennem uddannelse og træning. Første trin i forhold til udsendelse er optagelse i personelpuljen. På dette trin fokuseres på dine basiskompetencer og dit potentiale. Beredskabsstyrelsen har en målsætning om, at personer til internationale missioner udvælges fra. Alle som ønsker at blive udsendt skal som udgangspunkt være optaget og registreret i puljen. Beredskabsstyrelsen håber at kunne byde dig velkommen til den internationale personelpulje. Med venlig hilsen Stig Hammerhøj Chef for Internationalt Beredskab Notat om den internationale personelpulje

2 Hvordan bliver jeg optaget i pulje? På de næste sider kan du læse mere om optagelsesforløbet, hvilken profil Beredskabsstyrelsen søger efter og andre vigtige oplysninger vedr. medlemskab af puljen. Optagelsesforløb: Hvis du ønsker at blive optaget i Beredskabsstyrelsens personelpulje med henblik på udsendelse skal du; 1. kontakte en af Beredskabsstyrelsens tjenestesteder Du kan se kontaktoplysninger på alle tjenestesteder på eller kontakt Beredskabsstyrelsens Internationale Beredskab (IBR) på telefon (hovednummer) eller IBR kan henvise dig til nærmeste tjenestested. Hvis du allerede er en del af det nationale beredskab, bør du som udgangspunkt kontakte dit tjenestested. 2. udfylde en optagelsesblanket Du kan få tilsendt en optagelsesblanket ved henvendelse til dit tjenestested eller Internationalt Beredskab (IBR). Optagelsesblanketten vil udgangspunkt for den senere samtale. Du kan enten udfylde den elektronisk eller i hånden. Blanketten skal afleveres/fremsendes inden samtalen. Hvis du har adgang til styrelsens intranet, kan blanketten findes under støttefunktioner/blanketter/international tjeneste. Husk at underskrive blanketten. 3. til samtale om din optagelse ved et af tjenestesteder Samtalen afholdes ved det af Beredskabsstyrelsens, som du er eller vil blive tilknyttet. Hvis du ikke er tilknyttet et tjenestested endnu, kan du omme samtale hos en af medarbejderne i Internationalt Beredskab (IBR) i Birkerød. 4. vurderes og godkendes Efter samtalen vil din optagelse blive vurderet af det tjenestested, hvor du var til samtale. Tjenestestedet vurderer, om din optagelse kan godkendes. Din blanket vil herefter blive indsendt til Internationalt Beredskab (IBR)/ sammen med en anbefaling. Du vurderes ud fra en vurdering af en kombination af din faglige og personlige profil. Se beskrivelse af profil. 2/15

3 5. registreres Dine oplysninger registreres i Beredskabsstyrelsens database (personelpulje), som vedligeholdes og administreres af medarbejderne i Budget og Regnskab (BRE). Du vil i øvrigt modtage et velkomstbrev for Internationalt Beredskab (IBR). Information om Beredskabsstyrelsens internationale beredskab: På intranettet sammen med optagelsesblanket under støttefunktioner og styrelsens hjemmeside, under Operativt beredskab/internationalt Beredskab findes informationsmateriale om det internationale beredskab såsom pjecen Når du sendes ud. Du kan også læse fakta ark om det internationale beredskab. Du kan også læse nyhedsbreve, som er specielt udarbejdet til medlemmerne af. Internationalt Beredskab (IBR) udgiver ca. 4 gange om året et nyhedsbrev, som blandt andet indeholder information om internationale indsatser og uddannelser. Du er også velkommen til at kontakte en af medarbejderne i Internationalt Beredskab (IBR) på telefon (hovednummer), hvis du har flere spørgsmål. Internationalt Beredskabs (IBR) kontaktperson for styrelsens internationale personelpulje er sektionschef Mette Møller Pedersen. 3/15

4 Oversigt - Den internationale profil Du kan læse mere under de enkelte punkter. Faglige kompetencer: 1. Beredskabsfaglig uddannelse (international) 2. International erfaring 3. Civile kompetencer 4. Sproglige kompetencer Personlige kompetencer: 1. Du er sund og rask 2. Du er i god fysisk form 3. Du er robust 4. Du er fleksibel og omstillingsparat 5. Du er samarbejdsorienteret 6. Du har kulturforståelse og respekt for andre 7. Du kan fungere under kommando Placering i modulberedskabet (leder, specialist, hjælper og funktionel specialist) Andre oplysninger Dokumentation Udvælgelse til internationale indsatser Særlig oplysning vedr. pas og vaccinationer 4/15

5 Faglige kompetencer Hvis du vil være en del af, bliver du allerede anvendt eller kan du anvendes i det nationale beredskab for at kunne blive anvendt internationalt. Du skal allerede inden optagelse i puljen som minimum være i besiddelse af en relevant beredskabsfaglig eller civil uddannelse, som bliver eller kan anvendes i det internationale beredskab. Vurderingen af din profil og anvendelig foretages af dit tjenestested. Det er vigtigt, at du vedligeholder og videreudvikler alle dine kompetencer ikke mindst de beredskabsfaglige og internationale kompetencer. Du bør ligeledes fastholde din tilknytning til beredskabet f.eks. som ansat, deltidsansat eller frivillig ved et center eller et kommunalt beredskab. Hvis du ikke allerede har en tilknytning til beredskabet, bør du overveje dette. Internationalt Beredskab (IBR) vil gerne hjælpe dig videre med f.eks. at blive frivillig. Du kan læse mere om at være frivillig på Den nationale beredskabsuddannelse og erfaring anvendes også på de internationale missioner. Ikke alle indsatser kræver en international overbygning som f.eks. pumpeopgaver ved oversvømmelser. 1. Beredskabsfaglig uddannelse (international) Det er de færreste, som ønsker at blive medlem, som allerede har gennemført Beredskabsstyrelsens egne internationale kurser eller kurser i andet regi. Du skal ikke have gennemført nogen kurser på forhånd men du skal være indstillet på at gennemføre den uddannelse, som måtte nødvendig for fortsat at være en del af puljen og endeligt for at kunne blive udsendt. Hvis du allerede har gennemført kurser eller uddannelse, som kan anvendes i det internationale beredskab, vil din uddannelses baggrund blive vurderet og matchet i forhold til Beredskabsstyrelsens internationale beredskab og særligt i forhold til de internationale moduler. En relevant beredskabsfaglig uddannelse vil naturligvis styrke dine chancer for at blive anvendt i det internationale beredskab. Se i øvrigt oversigt over de internationale moduler. 5/15

6 Beredskabsstyrelsen udbyder en række relevante kurser, som du kan læse mere om på Beredskabsstyrelsens hjemmeside under kursuskatalog. Foruden styrelsens egne kurser findes også internationale kurser under EU, som kan forberede én til at blive del af EU eget koordineringsteam. På styrelsens intranet under uddannelse/kurser findes beskrivelse og folder om EU kurserne. EU kurserne administreres af Center for Uddannelse og HR-udvikling (CUH) med sektionschef Per Bach Jensen som primær kontaktperson. Du bør i samarbejde med dit tjenestested tilrettelægge din internationale uddannelse og gerne målrette den i forhold til Beredskabsstyrelsens internationale moduler eller særlige funktioner i beredskabet. 2. International erfaring Du behøves ikke at have været udsendt før for at blive medlem af puljen eller for at blive udsendt. Beredskabsstyrelsen sammensætter typisk et hold, hvor nogle deltagere kan have meget erfaring og andre absolut ingen. Hvis du har erfaring fra andre internationale indsatser uden for Beredskabsstyrelsen bedes du dokumentere dette ved optagelse i puljen. Husk at din nationale indsatserfaring også kan anvendes internationalt. Hvis du kan kombinere din beredskabsfaglige erfaring national som international med relevant beredskabsfaglig og/eller civil uddannelse, styrker du dine chancer for at blive anvendt internationalt. 4. Civile kompetencer Der lægges ikke kun vægt på de beredskabsfaglige kompetencer. Hvis du har en relevant civil uddannelse, kan den muligvis også finde anvendelse ved i det internationale beredskab. Beredskabsstyrelsen har brug for en bred vifte af civile uddannelser som f.eks. sundhedsfaglig uddannelse (læge, sygeplejerske, paramediciner m.fl.) håndværksmæssig uddannelse (mekaniker, tømrer, elektriker m.fl.) og tekniske uddannelser (ingeniør m.fl.). Dette er kun et udpluk af relevante uddannelser. I modulberedskabet findes funktioner, som er udpeget til funktionelle specialister. Ved funktionelle specialister forstås personer, som udelukkende bidrager til den internationale indsats med deres civile uddannelse som f.eks. læger til mobilhospital og ingeniør til USAR (Urban Search And Rescue). Afhængig af din personlige profil og anvendeligheden af denne, kan du både anvendes som funktionel specialist og i andre funktioner i beredskabet. Hvis 6/15

7 du vil anvendes bredt og din mulighed for at blive udsendt skal styrkes, bør du supplere din civile uddannelse med beredskabsfaglig uddannelse og træning. Den beredskabsfaglige uddannelse kan både være national som international. 5. Sproglige kompetencer Du skal inden udfyldelse af optagelsesblanketten gennemgå sprogtesten på Testen er gratis og tager ca. 20 min. Arbejdssproget er typisk engelsk både ved indsats og på de internationale kurser f.eks. EU kurserne. Du skal være opmærksom på, at der kan blive stillet krav til dit sproglige niveau. Du skal være forberedt på, at du kan blive udsendt eller skal arbejde sammen med personer fra andre lande, der ikke nødvendigvis kan tale dansk eller har engelsk som modersmål. Der vil uden tvivl være en forventning om, at du uden besvær kan gøre sig forståelig på engelsk. Du skal særligt tænke over dette, hvis du ønsker at bestride leder eller specialist funktioner. Som udgangspunkt kan du regne med, at forventningerne til dit sproglige niveau (skrift, tale, læse og forstå) stiger i takt med din placering i organisationen på indsatsstedet. Du kan få brug for at opdatere dine engelske kundskaber. Du bør drøfte dette med dit tjenestested med henblik på videreudvikling af dine sproglige kompetencer. Der findes mange udbydere af sprogkurser, som kan skræddersys til dit behov. Internationalt Beredskab (IBR) vil gerne være behjælpelig med at vejlede dig og dit tjenestested i forhold til valg af uddannelse. 7/15

8 Personlige kompetencer Beredskabsstyrelsen vil gerne forberede dig på de oplevelser gode som dårlige, som du kan komme ud for på en international indsats. Det er derfor vigtigt, at du drøfter dette med dit tjenestested. Du kan komme langt med dine gode, faglige kompetencer men i sidste ende hjælper disse ikke meget, hvis hele personen ikke kan følge med. Udvælgelse af personel til international indsats sker det på baggrund af en vurdering af en kombination af faglige og personlige kompetencer. Der skal også tages hensyn til sammensætning af holdet og samarbejde på indsatsstedet m.v. Du kan i princippet blive fravalgt til en indsats på grund af dine personlige kompetencer. 1. Du er sund og rask Beredskabsstyrelsens forventer, at du er sund og rask til at tage på internationale indsats. Du skal forvente, at der som minimum stilles samme helbredsmæssige krav til dig internationalt som nationalt. Du skal også tænke på, at der nødvendigvis ikke vil være læger eller tandlæger tilstede, hvor du sendes hen. Det er derfor dit eget ansvar at melde fra til internationale indsatser, hvis du ikke føler, at du er sund og rask. Du er ikke forpligtet til at meddele årsagen til din framelding. Til visse udsendelser skal der gennemføres og bestås en helbredsundersøgelse både hos læge og tandlæge. Dette gælder blandt andet for brandberedskabet i FN-lejren i Libanon. Beredskabsstyrelsen følger her de samme regler som for forsvarets personel, som styrelsens personel udsendes sammen med. Hvis du af den ene eller anden personlige årsag bliver nødt til at melde fra til en udsendelse, vil dette ikke være ensbetydende med, at du ikke kan udsendes på et andet tidspunkt. Beredskabsstyrelsen stiller ikke spørgsmål til dette, da det altid har været frivilligt at blive udsendt. 2. Du er i god fysisk form Beredskabsstyrelsen forventer, at du er i god fysisk form. Du skal tænke på, at din arbejdsdag under udsendelse kan blive meget lang og under meget stressende arbejdsforhold. Det er derfor godt at være i god form og ikke mindst kende sine fysiske begrænsninger. 8/15

9 Behov for fysisk form afhænger af indsatsforhold og din funktion under indsatsen. Til visse udsendelser skal der gennemføres og bestås en fysisk test inden udsendelse. Der skal gennemføres og bestås fysisk test i forbindelse med brandberedskabet i FN-lejren i Libanon. Beredskabsstyrelsen følger her de samme regler som for forsvarets personel, som styrelsens personel udsendes sammen med. Testen kan sammenlignes med kravene, der stilles til kommende brandmænd. På nuværende tidspunkt skal Beredskabsstyrelsen stille med personel til brandberedskabet i Libanon i en ubestemt tidsperiode. Hvis du ønsker at komme i betragtning til denne udsendelse, kan du kontakte Internationalt Beredskab (IBR) ved sektionschef Mette Møller Pedersen, hvor du kan få oplyst hvilke fysiske krav, der stilles. Du vil dermed have mulighed for at ved lige holde eller forbedre din nuværende form inden udvælgelse og udsendelse. 3. Du er robust Beredskabsstyrelsen forventer, at du kan håndtere mange oplevelser og arbejdssituationer under udsendelse. Din robusthed afspejles ikke kun i din evne til at kunne arbejde og fungere under enkle og udfordrende forhold men afspejles også i din psykiske robusthed. Du bør først og fremmest overveje, om du kan være hjemmefra i min. 2 uger. Herefter kan du tænke over, om du kan overnatte hvor som helst f.eks. på en stol i lufthavnen eller i et telt. Kan du i øvrigt undvære søvn i længere tid? - og hvordan vil det i øvrigt påvirke dit humør og din arbejdsindsats? Din mad kan være feltrationer. Den skal måske indtages på andre tidspunkter end du er vant til. Der kan være langt mellem et bad. Toiletforhold kan være meget primitive. Du vil endvidere ikke have krav på privatliv. Har du endvidere tænkt over, hvordan du vil reagere, når du ser mennesker i yderst nød? Store ødelæggelser? Sultne børn? Ovenstående er kun et udvalg af situationer, som du måske kan komme ud for under en udsendelse. Du skal også tænke på, at du ikke kun skal hjælpe dig selv men at der også kan være behov for, at du skal støtte andre på holdet. Vil du have overskud til dette? 9/15

10 Prøv at tage udgangspunkt i din normale arbejdsdag, særlige oplevelser, som du har lyst til at fortælle om eller indsatser (nationale/internationale), hvor du har været udsat for stress eller har været udfordret på anden vis. Du kan tænke over, hvordan du reagerer på stress - og ikke mindst hvordan du definerer stress. Det er vigtigt, at du får talt om dette under din samtale med tjenestestedet. 5. Du er fleksibel og omstillingsparat Ved de fleste indsatser kender Beredskabsstyrelsen ikke opgaven fuldt ud. Der vil i mange situationer være brug for en udpræget fleksibilitet og tilpasningsevnen fra dig. Opgaven kan blive ændret, sammensætning af holdet kan ændres, forholdene på indsatsstedet eller noget helt fjerde. Du bør derfor forholde dig til følgende: Før udsendelse Beredskabsstyrelsen forventer, at du er fleksibel i forhold til udsendelsestidspunkt. Nogen gange skal du af sted inden for få timer, andre gange kan du være heldig, at forberedelsestiden er lidt længere måske dage eller uger. Men Beredskabsstyrelsen har hver gang brug for, at du kan beslutte dig hurtigt. Hvis du ikke er ansat i Beredskabsstyrelsen, bør du drøfte dit medlemskab af puljen og forhold omkring udsendelse med din arbejdsgiver, inden du skal af sted første gang. Beredskabsstyrelsen forventer også, at du er indstillet på at vedligeholde dine kompetencer enten ved deltagelse i øvelser eller uddannelse. Der kan være behov for, at du skal bruge din fritid på dette. Er du forberedt på dette? Under udsendelse På trods af at Beredskabsstyrelsen har mange års erfaring med udsendelser, kan den ene internationale indsats ikke nødvendigvis sammenlignes med den anden. Rammerne for indsatsen behøves ikke at være de mest optimale, men i disse tilfælde bør du undgå, at bruge for mange kræfter på at ændre rammerne men derimod koncentrere dig om at tilpasse dig inden for de givne rammer. 10/15

11 Dine nye arbejdsforhold og omgivelser kan være helt modsatte af dine forhold hjemme. Der kan være behov for, at du udviser stor tålmodighed med de administrative forhold f.eks. kan der være ekstra papirarbejde eller flere led i organisationen, som skal godkende dit arbejde. Det kan også være, at der slet ikke findes struktur og procedurer, som skal udvikles først. Under indsatsen kan der også opstå behov for, at du løser andre opgaver end din tildelte funktion som f.eks. at rense toiletter eller fjerne skrald. Hvordan definerer du selv fleksibilitet? 5. Du kan samarbejde Du kommer helt sikkert til at skulle samarbejde med andre under indsatsen. Nogen gange kan der være behov for at samarbejde med personer, som du aldrig har mødt før og hjemme aldrig vil komme til at arbejde sammen med. Andre gange sender Beredskabsstyrelsen et helt hold ud, hvor I kommer til at arbejde tæt sammen. Du er måske så heldig, at du kender nogen på holdet allerede. Du bør derfor sammenligne din normale arbejdsdag og arbejdsmetoder i forhold til at skulle arbejde sammen med andre eller for den sags skyld helt alene. Beredskabsstyrelsen forventer, at du er i stand til at arbejde sammen med andre eller i det mindste er i stand til at tilpasse dig en ny arbejdssituation. Du kan evt. tænke over hvordan andre tænker om dig som samarbejdspartner. 6. Du har kulturforståelse og respekt for andre Beredskabsstyrelsen forventer, at du forsøger at være så åben over for andre mennesker og kulturer, som overhovedet muligt. Det forventes, at du respekterer andre landes skikke og kulturer. Du bør om muligt sætte dig ind i de meste elementære forhold omkring høflig optræden i udsendelseslandet mv. inden du udsendes. Det kan f.eks. få stor betydning, hvis du krammer en muslimsk kvinde eller møder op i shorts til et formelt møde med byens borgmester. Der kan være forhold, som du nødvendigvis ikke syntes er vigtige men som for andre betyder nærmest alt. 11/15

12 Du kan opleve forskellige ting, som ikke hører til almindelig vestlig kultur såsom mangel på ligeberettigelse men du bør altid huske på, at du er udsendt for at hjælpe og ikke for at bekæmpe det pågældende lands kultur og skikke. Dine fejltrin kan få stor betydning på opfattelse af dit holds arbejde og missionen i hele taget. Du repræsenterer ikke længere kun dig selv. Husk du repræsenterer Beredskabsstyrelsen og Danmark. Beredskabsstyrelsen anser derfor kulturforståelse for at være et vigtigt punkt i en briefing inden udsendelse. 7. Du kan fungere under kommando Ved en hver udsendelse vil der være en organisation, hvor der er udpeget en leder. Nationale og internationale indsatser er bygget på et struktureret system, hvor det er almindeligt at uddele og efterleve befalinger. Hvis du ikke har aftjent din værnepligt eller har kendskab til Beredskabsstyrelsen, bør du sætte dig ind i denne arbejdsmetode, inden du udsendes. Du kan evt. besøge en af Beredskabsstyrelsens tjenestesteder. Ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene afholdes der også introduktionsweekender, hvor du kan prøve kræfter med beredskabet. Du vil ikke altid have mulighed for at diskutere alle beslutninger under indsats, men efter indsats eller i de mere stille stunder efter dagens arbejde kan der være plads til disse diskussioner. Placering i modulberedskabet (Leder, specialist, hjælper og funktionel specialist) Se i øvrigt beskrivelse af Beredskabsstyrelsens internationale moduler. Ved udfyldelse af optagelsesblanketten bedes du ligeledes tage stilling til, hvilke internationale moduler, som du er interesseret i. Din interesse for et modul er ikke ensbetydende med, at du bliver udsendt med dette modul. Der kan både være behov for mere uddannelse og erfaring, inden en udsendelse kan finde sted. Din interesse for et modul skal drøftes med dit tjenestested /tilknytningssted med henblik på uddannelse og træning. Du vil blive vurderet ud fra dine nuværende kompetencer i forhold til modulberedskabet. En del af din godkendelse til puljen indeholder også en anbefaling om placering i modulberedskabet. Din placering registreres 12/15

13 herefter i personelpuljens database, som herefter giver Beredskabsstyrelsen mulighed for at søge på de rette kompetencer i forhold til modulerne ved en udsendelse. Det vil f.eks. være muligt at søge på alle ledere af lejren eller specialist i vandrensning eller hjælper på mobilhospitalet eller sygeplejerske til medicinsk støttemodul. Alle skal som udgangspunkt placeres på de rette hylder i modulberedskabet. Der findes tre niveauer; leder, specialist og hjælper. Du kan sagtens være med i flere moduler og være have flere funktioner på forskellige niveauer. Leder; Hvis du gerne vil være leder for et modul, skal du kunne fremvise dokumenteret relevant ledererfaring enten fra beredskabet eller civil arbejdsgiver. Erfaringen må gerne være underbygget med relevant lederuddannelse/kurser. Det forventes endvidere, at du har kendskab til modulet, som du vil være leder for. Specialist (tekniker); Du har gennemgået internationale specialkurser eller har en videregående national baggrund. Uddannelsesbaggrunden kombineres med erfaring enten fra det nationale beredskab eller det internationale eller som en kombination af begge. Hjælper; Der stilles ikke store krav til denne funktion. Denne funktion bør besættes med en person, som kan fungere som generalist og er indstillet på at gå til hånde. Der vil også blive lagt vægt på relevant beredskabsfaglig/civile uddannelse. Funktionel specialist; Til denne gruppe hører størstedelen af puljens civile medlemmer. Du skal kunne dokumentere din civile uddannelse. Funktionelle specialister kan være; håndværkere, sygeplejersker, journalister, læger, kokke og ingeniører mv. Der vil endvidere blive lagt vægt på, om du dagligt anvender din civil uddannelse. Videreuddannelse Din forsatte videreuddannelse og træning skal du aftale med dit tjenestested. Beredskabsstyrelsen råder over en række internationale og nationale kurser, som du kan søge. Oversigten findes som tidligere nævnt på Beredskabsstyrelsens hjemmeside, under kursuskatalog. Husk også at vedligeholde og udvikle din nationale beredskabsuddannelse, da denne også kan anvendes ved udsendelse. Som nævnt findes der også kurser under EU regi. Disse kurser kan du også søge, hvis du ønsker at blive en del af EU s koordineringsteam. Du skal dog 13/15

14 starte med at drøfte dette med dit tjenestested. Du kan rekvirere en folder om EU uddannelserne ved at henvende dig til Internationalt Beredskab (IBR) eller Center for Uddannelse og HR-udvikling (CUH). Folderen om EU kurserne kan også læses på styrelsens intranet under uddannelse/kurser. Du skal være opmærksom på, at der er et særligt optagelses- og uddannelsesforløb for USAR (Urban Search And Rescue) modulet. Uddannelsen finder p.t. kun sted ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning (DFI Vest) og ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene (DFI Øst). Hvis du ikke er tilknyttet disse tjenestesteder, bedes du kontakte disse direkte for nærmere information. (DFI = Den Frivillige Indsatsstyrke) Andre oplysninger Dokumentation Husk at vedlægge dokumentation for civil uddannelse og beredskabsfaglige kurser/uddannelse, som er bestået uden for Beredskabsstyrelsens regi. Kurser som gennemføres og bestås i Beredskabsstyrelsen bliver registreret i styrelsens database P-log. Der kan også være behov for at dokumentere beredskabsfaglig eller civil erfaring. Udvælgelse til internationale indsatser Beredskabsstyrelsen udvælger personel til udsendelser ved at matche opgaven og personers kompetencer. Disse kompetencer kan være registreret i Beredskabsstyrelsens database den internationale personelpulje. Det er derfor vigtigt, at databasen er opdateret. Hvis der ændringer til dine oplysninger, bedes du sende dem til eller sendes dem til Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød. Hvis du udvælges til en udsendelse vil du blive kontaktet direkte, hvis du ikke er ansat i Beredskabsstyrelsen. Hvis du er ansat går kontakten via dit tjenestested. Udvælgelsen sker i samarbejde mellem dit tjenestested, Internationalt Beredskab (IBR) og Center for Uddannelse og HR-udvikling (CUH) og dig. 14/15

15 Særlig oplysning vedr. pas og vaccinationer Hvis du ønsker at være en aktiv del af det internationale beredskab, skal du sørge for at have et gyldigt pas med min. 6 måneders gyldighed. Du bør også have min. 2 sider tilbage i passet til visumstempel. Du bør endvidere være opmærksom på, hvor du rejser hen, da ophold i visse lande kan, udelukke din adgang til andre lande ved udsendelse. Du kan derfor blive fravalgt ved en udsendelse, hvis du har de forkerte stempel i dit pas. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte en af medarbejderne i Internationalt Beredskab (IBR). Beredskabsstyrelsen har udarbejdet et særligt vaccinationsprogram for hyppigt udsendte medlemmer af puljen. Disse medlemmer vil være grundvaccineret inden udsendelse. Der kan dog være behov for ekstra vaccinationer afhængig af indsatsens geografiske placering. Resten af medlemmerne i puljen vaccineres efter behov dvs. ved konkret udsendelse. Tak for din interesse og indsats! 15/15

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere