Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje"

Transkript

1 Maj 2010 Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Kære kommende medlem Beredskabsstyrelsen skal have det bedst mulige grundlag for at udvælge de rette personer til internationale missioner. Grundlaget dannes allerede ved optagelse i den internationale personelpulje. Beredskabsstyrelsens har over 300 registrerede medlemmer i. Medlemmerne er enten fastansatte (uniformeret/civil), reservebefalingsmænd, frivillige, tidligere værnepligtige eller specialister (læger, sygeplejersker, ingeniører.) Puljen er ikke kun sammensat på tværs af ansættelsesforhold men også i forhold til kompetencer og international erfaring. Dette er samtidig ensbetydende med, at nogle medlemmer af puljen allerede vil være egnet til udsendelse mens andre først skal kvalificere sig gennem uddannelse og træning. Første trin i forhold til udsendelse er optagelse i personelpuljen. På dette trin fokuseres på dine basiskompetencer og dit potentiale. Beredskabsstyrelsen har en målsætning om, at personer til internationale missioner udvælges fra. Alle som ønsker at blive udsendt skal som udgangspunkt være optaget og registreret i puljen. Beredskabsstyrelsen håber at kunne byde dig velkommen til den internationale personelpulje. Med venlig hilsen Stig Hammerhøj Chef for Internationalt Beredskab Notat om den internationale personelpulje

2 Hvordan bliver jeg optaget i pulje? På de næste sider kan du læse mere om optagelsesforløbet, hvilken profil Beredskabsstyrelsen søger efter og andre vigtige oplysninger vedr. medlemskab af puljen. Optagelsesforløb: Hvis du ønsker at blive optaget i Beredskabsstyrelsens personelpulje med henblik på udsendelse skal du; 1. kontakte en af Beredskabsstyrelsens tjenestesteder Du kan se kontaktoplysninger på alle tjenestesteder på eller kontakt Beredskabsstyrelsens Internationale Beredskab (IBR) på telefon (hovednummer) eller IBR kan henvise dig til nærmeste tjenestested. Hvis du allerede er en del af det nationale beredskab, bør du som udgangspunkt kontakte dit tjenestested. 2. udfylde en optagelsesblanket Du kan få tilsendt en optagelsesblanket ved henvendelse til dit tjenestested eller Internationalt Beredskab (IBR). Optagelsesblanketten vil udgangspunkt for den senere samtale. Du kan enten udfylde den elektronisk eller i hånden. Blanketten skal afleveres/fremsendes inden samtalen. Hvis du har adgang til styrelsens intranet, kan blanketten findes under støttefunktioner/blanketter/international tjeneste. Husk at underskrive blanketten. 3. til samtale om din optagelse ved et af tjenestesteder Samtalen afholdes ved det af Beredskabsstyrelsens, som du er eller vil blive tilknyttet. Hvis du ikke er tilknyttet et tjenestested endnu, kan du omme samtale hos en af medarbejderne i Internationalt Beredskab (IBR) i Birkerød. 4. vurderes og godkendes Efter samtalen vil din optagelse blive vurderet af det tjenestested, hvor du var til samtale. Tjenestestedet vurderer, om din optagelse kan godkendes. Din blanket vil herefter blive indsendt til Internationalt Beredskab (IBR)/ sammen med en anbefaling. Du vurderes ud fra en vurdering af en kombination af din faglige og personlige profil. Se beskrivelse af profil. 2/15

3 5. registreres Dine oplysninger registreres i Beredskabsstyrelsens database (personelpulje), som vedligeholdes og administreres af medarbejderne i Budget og Regnskab (BRE). Du vil i øvrigt modtage et velkomstbrev for Internationalt Beredskab (IBR). Information om Beredskabsstyrelsens internationale beredskab: På intranettet sammen med optagelsesblanket under støttefunktioner og styrelsens hjemmeside, under Operativt beredskab/internationalt Beredskab findes informationsmateriale om det internationale beredskab såsom pjecen Når du sendes ud. Du kan også læse fakta ark om det internationale beredskab. Du kan også læse nyhedsbreve, som er specielt udarbejdet til medlemmerne af. Internationalt Beredskab (IBR) udgiver ca. 4 gange om året et nyhedsbrev, som blandt andet indeholder information om internationale indsatser og uddannelser. Du er også velkommen til at kontakte en af medarbejderne i Internationalt Beredskab (IBR) på telefon (hovednummer), hvis du har flere spørgsmål. Internationalt Beredskabs (IBR) kontaktperson for styrelsens internationale personelpulje er sektionschef Mette Møller Pedersen. 3/15

4 Oversigt - Den internationale profil Du kan læse mere under de enkelte punkter. Faglige kompetencer: 1. Beredskabsfaglig uddannelse (international) 2. International erfaring 3. Civile kompetencer 4. Sproglige kompetencer Personlige kompetencer: 1. Du er sund og rask 2. Du er i god fysisk form 3. Du er robust 4. Du er fleksibel og omstillingsparat 5. Du er samarbejdsorienteret 6. Du har kulturforståelse og respekt for andre 7. Du kan fungere under kommando Placering i modulberedskabet (leder, specialist, hjælper og funktionel specialist) Andre oplysninger Dokumentation Udvælgelse til internationale indsatser Særlig oplysning vedr. pas og vaccinationer 4/15

5 Faglige kompetencer Hvis du vil være en del af, bliver du allerede anvendt eller kan du anvendes i det nationale beredskab for at kunne blive anvendt internationalt. Du skal allerede inden optagelse i puljen som minimum være i besiddelse af en relevant beredskabsfaglig eller civil uddannelse, som bliver eller kan anvendes i det internationale beredskab. Vurderingen af din profil og anvendelig foretages af dit tjenestested. Det er vigtigt, at du vedligeholder og videreudvikler alle dine kompetencer ikke mindst de beredskabsfaglige og internationale kompetencer. Du bør ligeledes fastholde din tilknytning til beredskabet f.eks. som ansat, deltidsansat eller frivillig ved et center eller et kommunalt beredskab. Hvis du ikke allerede har en tilknytning til beredskabet, bør du overveje dette. Internationalt Beredskab (IBR) vil gerne hjælpe dig videre med f.eks. at blive frivillig. Du kan læse mere om at være frivillig på Den nationale beredskabsuddannelse og erfaring anvendes også på de internationale missioner. Ikke alle indsatser kræver en international overbygning som f.eks. pumpeopgaver ved oversvømmelser. 1. Beredskabsfaglig uddannelse (international) Det er de færreste, som ønsker at blive medlem, som allerede har gennemført Beredskabsstyrelsens egne internationale kurser eller kurser i andet regi. Du skal ikke have gennemført nogen kurser på forhånd men du skal være indstillet på at gennemføre den uddannelse, som måtte nødvendig for fortsat at være en del af puljen og endeligt for at kunne blive udsendt. Hvis du allerede har gennemført kurser eller uddannelse, som kan anvendes i det internationale beredskab, vil din uddannelses baggrund blive vurderet og matchet i forhold til Beredskabsstyrelsens internationale beredskab og særligt i forhold til de internationale moduler. En relevant beredskabsfaglig uddannelse vil naturligvis styrke dine chancer for at blive anvendt i det internationale beredskab. Se i øvrigt oversigt over de internationale moduler. 5/15

6 Beredskabsstyrelsen udbyder en række relevante kurser, som du kan læse mere om på Beredskabsstyrelsens hjemmeside under kursuskatalog. Foruden styrelsens egne kurser findes også internationale kurser under EU, som kan forberede én til at blive del af EU eget koordineringsteam. På styrelsens intranet under uddannelse/kurser findes beskrivelse og folder om EU kurserne. EU kurserne administreres af Center for Uddannelse og HR-udvikling (CUH) med sektionschef Per Bach Jensen som primær kontaktperson. Du bør i samarbejde med dit tjenestested tilrettelægge din internationale uddannelse og gerne målrette den i forhold til Beredskabsstyrelsens internationale moduler eller særlige funktioner i beredskabet. 2. International erfaring Du behøves ikke at have været udsendt før for at blive medlem af puljen eller for at blive udsendt. Beredskabsstyrelsen sammensætter typisk et hold, hvor nogle deltagere kan have meget erfaring og andre absolut ingen. Hvis du har erfaring fra andre internationale indsatser uden for Beredskabsstyrelsen bedes du dokumentere dette ved optagelse i puljen. Husk at din nationale indsatserfaring også kan anvendes internationalt. Hvis du kan kombinere din beredskabsfaglige erfaring national som international med relevant beredskabsfaglig og/eller civil uddannelse, styrker du dine chancer for at blive anvendt internationalt. 4. Civile kompetencer Der lægges ikke kun vægt på de beredskabsfaglige kompetencer. Hvis du har en relevant civil uddannelse, kan den muligvis også finde anvendelse ved i det internationale beredskab. Beredskabsstyrelsen har brug for en bred vifte af civile uddannelser som f.eks. sundhedsfaglig uddannelse (læge, sygeplejerske, paramediciner m.fl.) håndværksmæssig uddannelse (mekaniker, tømrer, elektriker m.fl.) og tekniske uddannelser (ingeniør m.fl.). Dette er kun et udpluk af relevante uddannelser. I modulberedskabet findes funktioner, som er udpeget til funktionelle specialister. Ved funktionelle specialister forstås personer, som udelukkende bidrager til den internationale indsats med deres civile uddannelse som f.eks. læger til mobilhospital og ingeniør til USAR (Urban Search And Rescue). Afhængig af din personlige profil og anvendeligheden af denne, kan du både anvendes som funktionel specialist og i andre funktioner i beredskabet. Hvis 6/15

7 du vil anvendes bredt og din mulighed for at blive udsendt skal styrkes, bør du supplere din civile uddannelse med beredskabsfaglig uddannelse og træning. Den beredskabsfaglige uddannelse kan både være national som international. 5. Sproglige kompetencer Du skal inden udfyldelse af optagelsesblanketten gennemgå sprogtesten på Testen er gratis og tager ca. 20 min. Arbejdssproget er typisk engelsk både ved indsats og på de internationale kurser f.eks. EU kurserne. Du skal være opmærksom på, at der kan blive stillet krav til dit sproglige niveau. Du skal være forberedt på, at du kan blive udsendt eller skal arbejde sammen med personer fra andre lande, der ikke nødvendigvis kan tale dansk eller har engelsk som modersmål. Der vil uden tvivl være en forventning om, at du uden besvær kan gøre sig forståelig på engelsk. Du skal særligt tænke over dette, hvis du ønsker at bestride leder eller specialist funktioner. Som udgangspunkt kan du regne med, at forventningerne til dit sproglige niveau (skrift, tale, læse og forstå) stiger i takt med din placering i organisationen på indsatsstedet. Du kan få brug for at opdatere dine engelske kundskaber. Du bør drøfte dette med dit tjenestested med henblik på videreudvikling af dine sproglige kompetencer. Der findes mange udbydere af sprogkurser, som kan skræddersys til dit behov. Internationalt Beredskab (IBR) vil gerne være behjælpelig med at vejlede dig og dit tjenestested i forhold til valg af uddannelse. 7/15

8 Personlige kompetencer Beredskabsstyrelsen vil gerne forberede dig på de oplevelser gode som dårlige, som du kan komme ud for på en international indsats. Det er derfor vigtigt, at du drøfter dette med dit tjenestested. Du kan komme langt med dine gode, faglige kompetencer men i sidste ende hjælper disse ikke meget, hvis hele personen ikke kan følge med. Udvælgelse af personel til international indsats sker det på baggrund af en vurdering af en kombination af faglige og personlige kompetencer. Der skal også tages hensyn til sammensætning af holdet og samarbejde på indsatsstedet m.v. Du kan i princippet blive fravalgt til en indsats på grund af dine personlige kompetencer. 1. Du er sund og rask Beredskabsstyrelsens forventer, at du er sund og rask til at tage på internationale indsats. Du skal forvente, at der som minimum stilles samme helbredsmæssige krav til dig internationalt som nationalt. Du skal også tænke på, at der nødvendigvis ikke vil være læger eller tandlæger tilstede, hvor du sendes hen. Det er derfor dit eget ansvar at melde fra til internationale indsatser, hvis du ikke føler, at du er sund og rask. Du er ikke forpligtet til at meddele årsagen til din framelding. Til visse udsendelser skal der gennemføres og bestås en helbredsundersøgelse både hos læge og tandlæge. Dette gælder blandt andet for brandberedskabet i FN-lejren i Libanon. Beredskabsstyrelsen følger her de samme regler som for forsvarets personel, som styrelsens personel udsendes sammen med. Hvis du af den ene eller anden personlige årsag bliver nødt til at melde fra til en udsendelse, vil dette ikke være ensbetydende med, at du ikke kan udsendes på et andet tidspunkt. Beredskabsstyrelsen stiller ikke spørgsmål til dette, da det altid har været frivilligt at blive udsendt. 2. Du er i god fysisk form Beredskabsstyrelsen forventer, at du er i god fysisk form. Du skal tænke på, at din arbejdsdag under udsendelse kan blive meget lang og under meget stressende arbejdsforhold. Det er derfor godt at være i god form og ikke mindst kende sine fysiske begrænsninger. 8/15

9 Behov for fysisk form afhænger af indsatsforhold og din funktion under indsatsen. Til visse udsendelser skal der gennemføres og bestås en fysisk test inden udsendelse. Der skal gennemføres og bestås fysisk test i forbindelse med brandberedskabet i FN-lejren i Libanon. Beredskabsstyrelsen følger her de samme regler som for forsvarets personel, som styrelsens personel udsendes sammen med. Testen kan sammenlignes med kravene, der stilles til kommende brandmænd. På nuværende tidspunkt skal Beredskabsstyrelsen stille med personel til brandberedskabet i Libanon i en ubestemt tidsperiode. Hvis du ønsker at komme i betragtning til denne udsendelse, kan du kontakte Internationalt Beredskab (IBR) ved sektionschef Mette Møller Pedersen, hvor du kan få oplyst hvilke fysiske krav, der stilles. Du vil dermed have mulighed for at ved lige holde eller forbedre din nuværende form inden udvælgelse og udsendelse. 3. Du er robust Beredskabsstyrelsen forventer, at du kan håndtere mange oplevelser og arbejdssituationer under udsendelse. Din robusthed afspejles ikke kun i din evne til at kunne arbejde og fungere under enkle og udfordrende forhold men afspejles også i din psykiske robusthed. Du bør først og fremmest overveje, om du kan være hjemmefra i min. 2 uger. Herefter kan du tænke over, om du kan overnatte hvor som helst f.eks. på en stol i lufthavnen eller i et telt. Kan du i øvrigt undvære søvn i længere tid? - og hvordan vil det i øvrigt påvirke dit humør og din arbejdsindsats? Din mad kan være feltrationer. Den skal måske indtages på andre tidspunkter end du er vant til. Der kan være langt mellem et bad. Toiletforhold kan være meget primitive. Du vil endvidere ikke have krav på privatliv. Har du endvidere tænkt over, hvordan du vil reagere, når du ser mennesker i yderst nød? Store ødelæggelser? Sultne børn? Ovenstående er kun et udvalg af situationer, som du måske kan komme ud for under en udsendelse. Du skal også tænke på, at du ikke kun skal hjælpe dig selv men at der også kan være behov for, at du skal støtte andre på holdet. Vil du have overskud til dette? 9/15

10 Prøv at tage udgangspunkt i din normale arbejdsdag, særlige oplevelser, som du har lyst til at fortælle om eller indsatser (nationale/internationale), hvor du har været udsat for stress eller har været udfordret på anden vis. Du kan tænke over, hvordan du reagerer på stress - og ikke mindst hvordan du definerer stress. Det er vigtigt, at du får talt om dette under din samtale med tjenestestedet. 5. Du er fleksibel og omstillingsparat Ved de fleste indsatser kender Beredskabsstyrelsen ikke opgaven fuldt ud. Der vil i mange situationer være brug for en udpræget fleksibilitet og tilpasningsevnen fra dig. Opgaven kan blive ændret, sammensætning af holdet kan ændres, forholdene på indsatsstedet eller noget helt fjerde. Du bør derfor forholde dig til følgende: Før udsendelse Beredskabsstyrelsen forventer, at du er fleksibel i forhold til udsendelsestidspunkt. Nogen gange skal du af sted inden for få timer, andre gange kan du være heldig, at forberedelsestiden er lidt længere måske dage eller uger. Men Beredskabsstyrelsen har hver gang brug for, at du kan beslutte dig hurtigt. Hvis du ikke er ansat i Beredskabsstyrelsen, bør du drøfte dit medlemskab af puljen og forhold omkring udsendelse med din arbejdsgiver, inden du skal af sted første gang. Beredskabsstyrelsen forventer også, at du er indstillet på at vedligeholde dine kompetencer enten ved deltagelse i øvelser eller uddannelse. Der kan være behov for, at du skal bruge din fritid på dette. Er du forberedt på dette? Under udsendelse På trods af at Beredskabsstyrelsen har mange års erfaring med udsendelser, kan den ene internationale indsats ikke nødvendigvis sammenlignes med den anden. Rammerne for indsatsen behøves ikke at være de mest optimale, men i disse tilfælde bør du undgå, at bruge for mange kræfter på at ændre rammerne men derimod koncentrere dig om at tilpasse dig inden for de givne rammer. 10/15

11 Dine nye arbejdsforhold og omgivelser kan være helt modsatte af dine forhold hjemme. Der kan være behov for, at du udviser stor tålmodighed med de administrative forhold f.eks. kan der være ekstra papirarbejde eller flere led i organisationen, som skal godkende dit arbejde. Det kan også være, at der slet ikke findes struktur og procedurer, som skal udvikles først. Under indsatsen kan der også opstå behov for, at du løser andre opgaver end din tildelte funktion som f.eks. at rense toiletter eller fjerne skrald. Hvordan definerer du selv fleksibilitet? 5. Du kan samarbejde Du kommer helt sikkert til at skulle samarbejde med andre under indsatsen. Nogen gange kan der være behov for at samarbejde med personer, som du aldrig har mødt før og hjemme aldrig vil komme til at arbejde sammen med. Andre gange sender Beredskabsstyrelsen et helt hold ud, hvor I kommer til at arbejde tæt sammen. Du er måske så heldig, at du kender nogen på holdet allerede. Du bør derfor sammenligne din normale arbejdsdag og arbejdsmetoder i forhold til at skulle arbejde sammen med andre eller for den sags skyld helt alene. Beredskabsstyrelsen forventer, at du er i stand til at arbejde sammen med andre eller i det mindste er i stand til at tilpasse dig en ny arbejdssituation. Du kan evt. tænke over hvordan andre tænker om dig som samarbejdspartner. 6. Du har kulturforståelse og respekt for andre Beredskabsstyrelsen forventer, at du forsøger at være så åben over for andre mennesker og kulturer, som overhovedet muligt. Det forventes, at du respekterer andre landes skikke og kulturer. Du bør om muligt sætte dig ind i de meste elementære forhold omkring høflig optræden i udsendelseslandet mv. inden du udsendes. Det kan f.eks. få stor betydning, hvis du krammer en muslimsk kvinde eller møder op i shorts til et formelt møde med byens borgmester. Der kan være forhold, som du nødvendigvis ikke syntes er vigtige men som for andre betyder nærmest alt. 11/15

12 Du kan opleve forskellige ting, som ikke hører til almindelig vestlig kultur såsom mangel på ligeberettigelse men du bør altid huske på, at du er udsendt for at hjælpe og ikke for at bekæmpe det pågældende lands kultur og skikke. Dine fejltrin kan få stor betydning på opfattelse af dit holds arbejde og missionen i hele taget. Du repræsenterer ikke længere kun dig selv. Husk du repræsenterer Beredskabsstyrelsen og Danmark. Beredskabsstyrelsen anser derfor kulturforståelse for at være et vigtigt punkt i en briefing inden udsendelse. 7. Du kan fungere under kommando Ved en hver udsendelse vil der være en organisation, hvor der er udpeget en leder. Nationale og internationale indsatser er bygget på et struktureret system, hvor det er almindeligt at uddele og efterleve befalinger. Hvis du ikke har aftjent din værnepligt eller har kendskab til Beredskabsstyrelsen, bør du sætte dig ind i denne arbejdsmetode, inden du udsendes. Du kan evt. besøge en af Beredskabsstyrelsens tjenestesteder. Ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene afholdes der også introduktionsweekender, hvor du kan prøve kræfter med beredskabet. Du vil ikke altid have mulighed for at diskutere alle beslutninger under indsats, men efter indsats eller i de mere stille stunder efter dagens arbejde kan der være plads til disse diskussioner. Placering i modulberedskabet (Leder, specialist, hjælper og funktionel specialist) Se i øvrigt beskrivelse af Beredskabsstyrelsens internationale moduler. Ved udfyldelse af optagelsesblanketten bedes du ligeledes tage stilling til, hvilke internationale moduler, som du er interesseret i. Din interesse for et modul er ikke ensbetydende med, at du bliver udsendt med dette modul. Der kan både være behov for mere uddannelse og erfaring, inden en udsendelse kan finde sted. Din interesse for et modul skal drøftes med dit tjenestested /tilknytningssted med henblik på uddannelse og træning. Du vil blive vurderet ud fra dine nuværende kompetencer i forhold til modulberedskabet. En del af din godkendelse til puljen indeholder også en anbefaling om placering i modulberedskabet. Din placering registreres 12/15

13 herefter i personelpuljens database, som herefter giver Beredskabsstyrelsen mulighed for at søge på de rette kompetencer i forhold til modulerne ved en udsendelse. Det vil f.eks. være muligt at søge på alle ledere af lejren eller specialist i vandrensning eller hjælper på mobilhospitalet eller sygeplejerske til medicinsk støttemodul. Alle skal som udgangspunkt placeres på de rette hylder i modulberedskabet. Der findes tre niveauer; leder, specialist og hjælper. Du kan sagtens være med i flere moduler og være have flere funktioner på forskellige niveauer. Leder; Hvis du gerne vil være leder for et modul, skal du kunne fremvise dokumenteret relevant ledererfaring enten fra beredskabet eller civil arbejdsgiver. Erfaringen må gerne være underbygget med relevant lederuddannelse/kurser. Det forventes endvidere, at du har kendskab til modulet, som du vil være leder for. Specialist (tekniker); Du har gennemgået internationale specialkurser eller har en videregående national baggrund. Uddannelsesbaggrunden kombineres med erfaring enten fra det nationale beredskab eller det internationale eller som en kombination af begge. Hjælper; Der stilles ikke store krav til denne funktion. Denne funktion bør besættes med en person, som kan fungere som generalist og er indstillet på at gå til hånde. Der vil også blive lagt vægt på relevant beredskabsfaglig/civile uddannelse. Funktionel specialist; Til denne gruppe hører størstedelen af puljens civile medlemmer. Du skal kunne dokumentere din civile uddannelse. Funktionelle specialister kan være; håndværkere, sygeplejersker, journalister, læger, kokke og ingeniører mv. Der vil endvidere blive lagt vægt på, om du dagligt anvender din civil uddannelse. Videreuddannelse Din forsatte videreuddannelse og træning skal du aftale med dit tjenestested. Beredskabsstyrelsen råder over en række internationale og nationale kurser, som du kan søge. Oversigten findes som tidligere nævnt på Beredskabsstyrelsens hjemmeside, under kursuskatalog. Husk også at vedligeholde og udvikle din nationale beredskabsuddannelse, da denne også kan anvendes ved udsendelse. Som nævnt findes der også kurser under EU regi. Disse kurser kan du også søge, hvis du ønsker at blive en del af EU s koordineringsteam. Du skal dog 13/15

14 starte med at drøfte dette med dit tjenestested. Du kan rekvirere en folder om EU uddannelserne ved at henvende dig til Internationalt Beredskab (IBR) eller Center for Uddannelse og HR-udvikling (CUH). Folderen om EU kurserne kan også læses på styrelsens intranet under uddannelse/kurser. Du skal være opmærksom på, at der er et særligt optagelses- og uddannelsesforløb for USAR (Urban Search And Rescue) modulet. Uddannelsen finder p.t. kun sted ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning (DFI Vest) og ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene (DFI Øst). Hvis du ikke er tilknyttet disse tjenestesteder, bedes du kontakte disse direkte for nærmere information. (DFI = Den Frivillige Indsatsstyrke) Andre oplysninger Dokumentation Husk at vedlægge dokumentation for civil uddannelse og beredskabsfaglige kurser/uddannelse, som er bestået uden for Beredskabsstyrelsens regi. Kurser som gennemføres og bestås i Beredskabsstyrelsen bliver registreret i styrelsens database P-log. Der kan også være behov for at dokumentere beredskabsfaglig eller civil erfaring. Udvælgelse til internationale indsatser Beredskabsstyrelsen udvælger personel til udsendelser ved at matche opgaven og personers kompetencer. Disse kompetencer kan være registreret i Beredskabsstyrelsens database den internationale personelpulje. Det er derfor vigtigt, at databasen er opdateret. Hvis der ændringer til dine oplysninger, bedes du sende dem til eller sendes dem til Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød. Hvis du udvælges til en udsendelse vil du blive kontaktet direkte, hvis du ikke er ansat i Beredskabsstyrelsen. Hvis du er ansat går kontakten via dit tjenestested. Udvælgelsen sker i samarbejde mellem dit tjenestested, Internationalt Beredskab (IBR) og Center for Uddannelse og HR-udvikling (CUH) og dig. 14/15

15 Særlig oplysning vedr. pas og vaccinationer Hvis du ønsker at være en aktiv del af det internationale beredskab, skal du sørge for at have et gyldigt pas med min. 6 måneders gyldighed. Du bør også have min. 2 sider tilbage i passet til visumstempel. Du bør endvidere være opmærksom på, hvor du rejser hen, da ophold i visse lande kan, udelukke din adgang til andre lande ved udsendelse. Du kan derfor blive fravalgt ved en udsendelse, hvis du har de forkerte stempel i dit pas. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte en af medarbejderne i Internationalt Beredskab (IBR). Beredskabsstyrelsen har udarbejdet et særligt vaccinationsprogram for hyppigt udsendte medlemmer af puljen. Disse medlemmer vil være grundvaccineret inden udsendelse. Der kan dog være behov for ekstra vaccinationer afhængig af indsatsens geografiske placering. Resten af medlemmerne i puljen vaccineres efter behov dvs. ved konkret udsendelse. Tak for din interesse og indsats! 15/15

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE

FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE Bilag: Orientering om GOAL og Helbredsspørgeskema. 1. KRAV 1.1. Faglige og ledelsesmæssige

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse.

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. 1. INDLEDNING En civil ansat elev/lærling er for de håndværksmæssige fags vedkommende overordnet tilknyttet

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren Indhenter i FE FE har gennem tiden fået en del forespørgsler om jobbet som indhenter, især når vi har annonceret efter nye indhentere i dagspressen og her på hjemmesiden. Her kan du læse nærmere om arbejdet

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål...3 3. Hvornår er man senior?...3 4. Seniorplan som et element i MUS...3 5. SeniorMUS...4 6. Indholdet af seniorpolitikken...4

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Beredskabsstyrelsen Hedehusene 1. Beredskabsstyrelsen organisation og opgave 2. Den Frivillige Indsatsstyrke 3. Uniformsbestemmelser 4. Special- og funktionsenheder 5. Fysisk træning

Læs mere

Forebyggende indsatser mod æresrelaterede vold/konflikter

Forebyggende indsatser mod æresrelaterede vold/konflikter Lokalt eller nationalt? Hvorfor? Hvem? Hvordan? Fordele og ulemper? Erfaringer fra Danmark Hvad kendetegner æresrelaterede konflikter? Komplicerede og indviklede Berører hele familien Kan udvikle sig voldsomt,

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum OAO-forummet har i forhold til 2. ansøgningsrunde fastlagt følgende kriterier: 1. Der skal være tale om efter- eller videreuddannelse, der er formelt

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed vfl.dk På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? 3. Hvilke finansieringsløsninger

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: 1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere