Esbjerg Kommune Teknik & Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kommune Teknik & Miljø"

Transkript

1 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af kontorchef til Industrimiljø Job- og personprofil Baggrund Esbjerg Kommune søger en ny kontorchef til Industrimiljø. Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er Danmarks 5. største kommune med ambition om at blive Danmarks 3. vækstcenter og borgere i Esbjerg er også en kommune med Danmarks ældste by og Nationalpark Vadehavet. Der er over 50 videregående uddannelser herunder 3 universiteter. Esbjerg har også et bredt dækkende erhvervsliv og en stor erhvervshavn, som er i forsat udvikling. Esbjerg kommune har et godt politisk klima med tradition for et godt samarbejde mellem det politiske og administrative system. En klar vision og vækststrategi for kommunens udvikling frem til 2020 hvor energimetropol, erhvervsudvikling, medborgerskab, storbykvaliteter og klima er nøgleordene. Esbjerg Kommune tager vare på den enkelte medarbejder både fagligt, personligt og karrieremæssigt. Der er plads til forskellighed, vi tror, at forskellighed er med til at give styrke og bredde i hverdagen. Esbjerg Kommune er en rummelig arbejdsplads, der er baseret på det hele menneske, tryghed og fleksibilitet. Vi lægger vægt på et godt og sundt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Esbjerg Kommune er en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker dygtige og engagerede medarbejdere. Opgaverne løses decentralt og tæt på borgerne baseret på tillid til den enkelte medarbejder. Medarbejderne har et højt kompetenceniveau som understøttes af løbende og målrettet kompetenceudvikling. Esbjerg Kommune ledes af en direktion og er administrativt inddelt i 5 forvaltninger: Børn & Kultur, Boger & Arbejdsmarked, Sundhed & Omsorg, Teknik & Miljø samt Fællesforvaltningen. Esbjerg Kommune har ca medarbejdere, heraf 550 i Teknik & Miljø. Teknik & Miljø Teknik & Miljø er opdelt i 5 afdelinger: Miljø, Drift & Anlæg, Plan, Esbjerg Lufthavn og Sekretariatet. Teknik & Miljø har formuleret sit ledelsesgrundlag, der danner baggrund for ledelsesopgaven i forvaltningen. Ledelsesgrundlaget omfatter mission, vision, ledelse i Teknik & Miljø samt et værdigrundlag med værdierne: Service, Faglighed, Respekt og Trivsel. Der er gennemført en værdiproces for alle medarbejdere, hvor værdigrundlaget er blevet implementeret overalt i forvaltningen. 1

2 Der er ligeledes gennemført en strategiproces i forvaltningen, der har resulteret i et strategipas. Målene i strategipasset følges op og revideres løbende. Læs mere om Teknik & Miljø i præsentationsfolderen (indsæt link). Miljø Miljøs opgave er at planlægge, administrere og føre tilsyn med miljø og natur samt at udføre vandløbsvedligeholdelse. Herudover forestår afdelingen håndtering af affald, som frembringes i kommunen. Vores målsætning er at servicere erhvervsliv og borgere på en sådan måde, at vi i videst muligt omfang imødekommer disses behov under samtidig hensyntagen til miljø og natur. Miljø består af 3 kontorer: Industrimiljø som beskrives nedenfor. Natur- og vandmiljø, som tager sig af miljøsager og miljøtilsyn i det åbne land samt miljøgodkendelser til husdyrbrug. Herudover varetager kontoret bl.a. kommunens planlægning og administration i forhold til grundvand og natur. Kontoret løser også opgaver vedrørende planlægning for og vedligeholdelse af vandløb. Affald, som er takstfinansieret, løser opgaver med indsamling af dagrenovation og genbrug via udbud og kontraktstyring. Herudover drives genbrugspladser og Esbjerg Affaldshåndtering samt deltagelse i I/S samarbejder vedrørende deponering og forbrænding. Industrimiljø Industrimiljø er et velfungerende kontor med en erfaren medarbejderstab på i alt 16 biologer, ingeniører og miljøteknikere. Arbejdspladsen er på rådhuset i Esbjerg. Industrimiljø tager sig af miljøsager, miljøtilsyn og miljøgodkendelser som vedrører industrivirksomheder, tekniske anlæg og vindmøller. Øvrige opgaver er bl.a. udarbejdelse af spildevandsplan, spildevandstilladelser, behandling af klagesager fra borgere, miljøvurdering af planer m.v. Kontorets opgaver løses i udstrakt grad efter bemyndigelse fra Plan & Miljøudvalget d.v.s. uden konkret politisk behandling. Opgavevaretagelsen foregår i faglige grupper og er præget af stor selvstændighed hos den enkelte medarbejder med stor indflydelse på opgaveløsningen. Kvalitetskontrollen varetages af medarbejderne to og to. Stillingsbetegnelse Kontorchef i Industrimiljø. Formål Sikre at kontorets afgørelser lever op til lovgivningens krav og intentioner vedrørende miljøbeskyttelse og formalia, samt at det fastlagte niveau for tilsyn efterleves samtidig med at der leveres den bedst mulige service i forhold til virksomheder og borgere. Sikre at opgaverne løses professionelt inden for de givne vilkår herunder vilkårene i en politisk styret organisation. 2

3 Sikre at der sker en udvikling af området med fokus på kommunens Vision 2020 og Vækststrategi Ansvarsområder Ledelse af Industrimiljø Personaleledelse Overordnet fagligt ansvar Økonomisk ansvar Kvalitetssikring Udvikling af området Arbejdsopgaver Faglige opgaver: Faglig sparring og støtte til medarbejderne Sagsbehandling i særlige tilfælde Sikre at ny lovgivning implementeres i kontoret Sagsfremstilling til det politiske udvalg Ledelsesmæssige opgaver: Det 2-delte ledelsesansvar Fastlægge vision og strategier for kontoret Personaleledelse Prioritering af opgaverne Ressourcestyring i forhold til opgavemængden Sikre sags- og kvalitetsstyring Opgavefordeling og opfølgning herpå Bindeled mellem kontoret og ledelsen opadtil Sikre gode samarbejdsrelationer til kontorets samarbejdspartnere Indgå i en Task Force, der skal skabe en koordineret, service- og løsningsorienteret behandling af særlige sager Deltage i eksterne netværk Succeskriterier Succeskriterier i løbet af de første 100 dage: Grundigt kendskab til organisationen og dens kultur Godt overblik over sager og sagsmængde Implementeret de nye regler for godkendelse af virksomheder Udarbejde handlingsplan for den kommende periodes aktiviteter og initiativer Succeskriterier efter det første år: Placeret Industrimiljø som en vigtig bidragsyder til kommunens Vækststrategi 2020 Placeret Industrimiljø som både myndighed og sparringspartner over for virksomheden og dens rådgivere 3

4 Iværksat et eller flere udviklingstiltag inden for klima og bæredygtighed Markeret Industrimiljø udadtil Sikret sagsstyringen herunder at sager løses til tiden i den rigtige kvalitet Etableret digitale selvbetjeningsløsninger på området, der kan give effektiviseringer Indført højere grad af IT anvendelse i den daglige opgaveløsning Forbedret hjemmesiden Sikret det gode arbejdsmiljø Gennemført Plus-samtaler i kontoret Bidraget til en bedre placering i DI s analyse på området Plan for gennemgang af arbejdsgange på kontoret Vigtige samarbejdspartnere Afdelingschefen for Miljø Ledergruppen i Miljø Natur & Vandmiljø Affald Plan og Drift & Anlæg Erhvervslivet i kommunen Esbjerg Erhvervsudvikling Esbjerg Havn Greenet Andre kommuner Miljøstyrelsen KTC KL Politiet Arbejdstilsynet Skat Ansættelsesvilkår Stillingen besættes på overenskomstmæssige vilkår. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles. Årslønnen udgør ca kr. Hertil kommer en pensionsordning. Organisatorisk indplacering Kontorchefen refererer til afdelingschefen i Miljø. Medarbejdere i Industrimiljø refererer til kontorchefen. Personprofil Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag Akademisk uddannelse eller en tilsvarende teoretisk baggrund gerne inden for fagområdet Praktisk erfaring fra området herunder udarbejdelse af miljøgodkendelser 4

5 Kendskab til miljøret Fortrolig med anvendelse af IT Ledelsesmæssige kompetencer og erfaringsgrundlag Lederuddannelse på diplom eller master niveau Ledelseserfaring Erfaring fra en politisk ledet organisation Personlige egenskaber Engagement Dømmekraft Samarbejdsevne Dynamisk Lyttende og inddragende Uddelegerer og følger op Roser og riser Generelt Personprofilen beskriver en person med praktisk erfaring inden for kontorets arbejdsområder og erfaring med personaleledelse. Den nye kontorchef får gode muligheder for at videreføre og præge Industrimiljø i en retning, der på den ene side understøtter myndighedsfunktionen og serviceringen af virksomhederne og på den anden side sikrer en udvikling af området med fokus på klima og bæredygtighed. Vi henvender os derfor til dig, der har stor interesse for såvel drift som udvikling i en politisk ledet organisation. Vi forventer en leder, der uddelegerer og viser tillid til sine medarbejdere og fungerer som et godt eksempel på forvaltningens værdigrundlag. Ansættelsesforløbet Ansøgningsfrist: 27. september 2015 kl Første interviewrunde: Uge 44 Eventuel test og indhentning af referencer: Uge 45 Anden interviewrunde: Uge 46 Beslutning om ansættelse: Uge 46 Tiltræden: 1. januar 2016 Ansøgere vil som led i ansættelsesforløbet under 1. samtale blive bedt om at forholde sig til en konkret opgave, der forud for 1. samtale fremsendes til de indkaldte ansøgere. Det vil ligeledes ved første samtale runde indgå en case. 5

6 Kontakt vedr. stillingen Interesserede er velkommen til at rette henvendelse til afdelingschef Christina Føns, tlf , eller chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard, tlf / , hvor yderligere information om stillingen kan fås. Alle henvendelser behandles fortroligt. I forbindelse med rekruttering af kandidater til stillingen medvirker chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard, konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Ansøgning Ansøgningen sendes elektronisk ved hjælp af et særligt link, der findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside Ansøgningen kan vedhæftes CV og relevant dokumentation. Ansøgningsfrist 27. september 2015 kl Ansættelsesudvalg Ansættelsesudvalget, der deltager i samtalerne med ansøgerne og udarbejder indstilling til direktøren, består af direktør, afdelingschef for Miljø, kontorchef for Natur & Vandmiljø samt 2 medarbejder repræsentanter. Vurdering af ansøgere Ansøgere vurderes ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige egenskaber. Vurderingen sker ud fra følgende kriterier: Uddannelsesmæssig baggrund Faglig erfaring Ledelsesmæssig erfaring Erfaring med og kendskab til offentligt ledede organisationer Herudover indgår som led i vurderingen: Ansøgningen Den personlige fremtræden ved ansættelsessamtalerne Ansøgerens præsentation af den stillede opgave Resultatet af en eventuel test Indhentede referencer Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen. Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres. 6

7 Yderligere materiale Præsentation af Teknik & Miljø og Strategipas for Teknik & Miljø kan ses på Strategi for ledelse kan ses på 7

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund

Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund 22.05.2013. Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Odense ZOO s nuværende direktør gennem 10 år Henrik Lehmann Andersen har fået nyt job, hvorfor bestyrelsen for Odense ZOO

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Trapholt Administrationschef

Trapholt Administrationschef 15.04.2015. Trapholt Administrationschef Job- og personprofil Baggrund Trapholt er som en menneskelig myretue sprudlende af opgaver. Ambitionerne er store og midlerne er små. Ideerne er mange og hænderne

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Afdelingsledere for Landbrug og Miljø Ejendomsadministration og Risiko Teknisk Service Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning. Kriterium 1 Lederskab. Kriterium 2 Politik og Strategi. Kriterium 3 Medarbejdere

Indholdsfortegnelse. Indledning. Kriterium 1 Lederskab. Kriterium 2 Politik og Strategi. Kriterium 3 Medarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Kriterium 1 Lederskab Kriterium 2 Politik og Strategi Kriterium 3 Medarbejdere Kriterum 4 Partnerskaber og ressourcer Kriterium 5 Processer Kriterium 6 Kunderesultater Kriterium

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere