Brug krisen til at skabe forandring i din virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug krisen til at skabe forandring i din virksomhed"

Transkript

1 Nyhedsbrev I dette nummer: Brug krisen til at skabe forandring i din virksomhed... 1 Tjek de sociale netværk... 3 Har vi elendige ledere?... 4 Mangler i forebyggelse af stress i virksomheder... 6 Brug krisen til at skabe forandring i din virksomhed Verden ændrer sig hele tiden, og der er både effektive og ineffektive måder at forholde sig til forandringer på. Virksomhedsledere der kan tænke anderledes og ser krisen som en mulighed for at skabe forandring, bliver vinderne... Her er fem måder du kan bruge til at skabe forandring og komme ud af krisen som en vinder. 1. Du skal tænke globalt At kunne tænke globalt er som regel forbundet med et geografisk perspektiv, men det kan også være forbundet med at kunne se udover de rammer der indtil nu har præget din organisation. HR ydelser: høi & thomassen - Rekruttering tilbyder vores kunder at ydføre følgende HR ydelser hvor man ikke ønsker at gøre brug af vores samlede rekrutteringsydelse: Udarbejde job- og personprofil. Udarbejde og offentliggørelse af stillingsannoncer på Internettet eller i andre medier. Screening af kandidater. Samtaler med kandidater. Personprofilanalyser, inkl. tilbagemelding til kandidat og kunde. Referencetagning. Individuel kompetenceudvikling. Det handler kort sagt om at kunne se din virksomhed og jeres produkter i et globalt perspektiv. Her skal du først og fremmest tænke på hvordan du kan skabe ny værdi i din virksomhed. Når du spørger hvordan du kan skabe ny værdi, er det vigtigt at overveje nye måder at tænke på. Det er her det globale perspektiv er vigtigt. Hvordan gør de andre det? 2. Du skal beskytte dit Brand Det er vigtigt for dig at du beskytter dit brand. Tænk blot på hvad f.eks. LEGO gør for at beskytte sit Brand. For få år siden var LEGO i krise og samtidig gjorde de alt for at tilføre varemærket værdi. Når du vil tilføre dit brand værdi i en krisetid, er det vigtigt at du forstår at din virksomheds kultur er nøglen til at beskytte dit brand. Du skal være sikker på at kulturen i din virksomhed også matcher dit varemærke, altså at dine medarbejdere også fungere som ambassadører for dit brand og vil være med til at beskytte det. Side 1

2 Gode råd når du selv skal afskedige medarbejdere: Opsig aldrig en medarbejder på en fredag eller dagen før medarbejderen skal på ferie. Sørg for at handle en afskedigelse af med tillidsrepræsentanten. Ved større afskedigelser skal principperne for afskedigelse tages i ed (Sidst-Ind-Først-Ud princippet, naturlig afgang). Hvilke fratrædelsesvilkår skal gælde? Frivillige aftrædelsesaftaler? Hvornår skal den afskedigede medarbejder fratræde? Øjeblikkeligt? Stå til rådighed i opsigelsesperioden? Skal den afskedigede have mulighed for at afholde en afskedsreception? Skal den afskedigede have tilknyttet en genplaceringskonsulent? Hvordan skal de overlevende informeres? Kan de forvente fortsat beskæftigelse? Skal de tilbageværende tilbydes efteruddannelse for at kunne holde på jobbet? Medarbejderen har krav på: Din medarbejder har krav på en tjenesteattest. Attesten skal indeholde ansættelsesperiode, arbejdsopgaver og løn. Det er hverken skriftligt eller mundtligt tilladt, at omtale den afskedigede medarbejder nedsættende i forhold til dennes personlige kompetencer. Kritik af en afskediget medarbejder skal hvile på et objektivt grundlag. Hvis du er interesseret i at modtage yderligere information om genplacering/outplacement, så ring til os på tlf.: eller send en mail: 3. Du skal være verdensmester på dit område De der er interesseret i dit brand, ønsker at købe noget fra specialister og eksperter der ved hvad de taler om. Fremtiden vil derfor blive defineret af virksomheder der klart kan fortælle hvad det er deres kunder erhverver sig gennem deres brand. Du skal spørge dig selv og i din organisation hvad det er der gør jer anderledes end jeres konkurrenter, også globalt set. 4. Du skal beregne den risiko du tør tage Innovation, kreativitet, det at turde kaste alt op i luften for at se hvad der kommer ned, indebærer en risiko for at miste alt. Derfor er det vigtigt hele tiden at have fokus på detaljen. Det er altid spændende at turde prøve nye måder at gøre tingene på, men lad være med at tage den lille detalje for givet der kan gøre til eller fra, at noget bliver en succes. 5. Du skal arbejde med de bedste Find ud af om din virksomhed samarbejder med de bedste. De bedste er ikke altid ensbetydende med de teknisk set bedste. Det betyder om din virksomhed samarbejder med dem der matcher din virksomheds kultur bedst. Uanset om du skal ansætte en ny medarbejder, finde en underleverandør eller få en anden virksomhed som samarbejdspartner, skal de passe til din virksomheds kultur. Det drejer sig kort sagt om at kunne komplementere hinanden, at kunne udvikle hinanden og at kunne kombinere færdigheder, talent, værdi og kompetencer. Så er tiden inde til at skabe forandring At kunne tænke global, kunne beskytte dit brand, være verdensmester på dit område, kunne beregne risikoen og at kunne arbejde sammen med de bedste, er essentielt for de virksomheder der ikke kun ønsker at overleve krisen, men også vil kunne skabe værdi bagefter. Det kræver gode ledere som er i stand til at se fremad og skabe forandringer der også er holdbare efter krisen. Og som kan se at recessionen skaber nye udfordringer og muligheder. Tiden er inden til at forberede sig på dem. Side 2

3 Tjek de sociale netværk på nettet som f.eks. Facebook, Twitter og My- Space inden du ansætter en ny medarbejder Undersøgelser har vist at ledere der har søgt oplysninger på de sociale netværk på internettet om ansøgere til stillinger i deres virksomhed, har tænkt sig om mere end en gang inden de traf beslutning om hvem de skulle ansætte. De oplysninger, virksomhederne få ved at undersøge jobansøgere på de sociale netværk på internettet, bliver både brugt til ikke at ansætte jobansøger og til at kvalificere jobansøgere. Der kan være forskellige årsager til at en jobansøger ikke bliver ansat når vedkommendes profil på de sociale netværkssider er blevet undersøgt fordi, ansøgeren har løget om sine kvalifikationer, ansøgeren kommunikerer dårligt (stavefejl, grammatiske fejl o.l.), ansøgeren bruger nedsættende omtale af andre, ansøgeren optræder i situationer med druk eller narkotika, ansøgeren har lagt provokerende billeder på sin profil eller på andres profiler, ansøgeren omtaler f (tidligere) arbejdsgivere, kunder eller kolleger dårligt ansøgeren har lagt konfidentielle oplysninger om nuværende eller tidligere arbejdspladser på sin profil eller på andres profiler. Ansøgerprofiler på de sociale netværkssider kan også kvalificere en jobansøger fordi, profilen indeholder oplysninger der styrkede ansøgerens kvalifikationer, ansøgeren viser gode kommunikationsfærdigheder, ansøgeren er velorienteret, profilen på det sociale netværk giver en god følelse af ansøgerens personlighed, ansøgeren er kreativ, ansøgeren har et professionelt image, ansøgeren får gode anbefalinger af andre. Side 3

4 Har vi elendige ledere? Der er skrevet mange bøger om ledelse, og holdt i hundredvis af konferencer om emnet og ledelsesguruer med forskellige baggrunde og uddannelser har tjent styrtende med penge på at udvikle nye discipliner inden for ledelse. Spørgsmålet er bare: har det ført til bedre ledere? En del af den dårlige ledelse på mange virksomheder skyldes ikke mangel på ledelsesudvikling, men først og fremmest at man ikke er grundige nok når ledere og chefer bliver udvalgt og ansat. I de senere år er der i medierne sat fokus på den type af ledere der er krævende, aggressive, manipulerende, som nedgør deres medarbejdere og chikanerer dem. De optræder desværre i mange virksomheder, og i de senere år er der dukket flere historier op i medierne om ledere med udprægede psykopatiske træk, og hvor resultatet af deres ledelsesstil er et dårligt arbejdsmiljø, mange sygemeldinger og medarbejderflugt. Det er når lederne bliver ansat, kæden hopper af... Når virksomheder skal ansætte en leder, bliver de alt for ofte vurderet på om de er i stand til at skabe resultater på bundlinien og sjældent på tre vigtige lederegenskaber så som at de kan forbedre arbejdsklimaet, evner at fastholde de gode medarbejdere og på at opnå et lavt sygefravær bland deres medarbejdere. Den seneste statistik fra Arbejdstilsynet tyder på, at et dårligt psykisk arbejdsmiljø langt fra er et sjældent fænomen på danske arbejdspladser. I 2008 gav Arbejdstilsynet påbud til 930 virksomheder, som havde alvorlige problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Det er næsten dobbelt så mange som i 2007, hvor tallet var 529. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø resulterer ofte i stress og det koster danskere livet hvert år bliver udstødt af arbejdsmarkedet som førtidspensionister på grund af stress danskere bliver årligt indlagt på hospitalerne og mere en retter henvendelse til deres læge med stressrelaterede symptomer. Stress koster det danske samfund mere end 14 milliarder kroner om året. De farlige ledelsesstile På alverdens businesschools og management universiteter har forskere arbejdet med udvikling af forskellige ledelsesstile og discipliner der skulle føre til bedre ledelse. I mange lærebøger er beskrevet hvad god ledelse er og der er brugt milliarder af kroner på ledelsesudviklingsprogrammer, men ofte har man kun i ringe omfang beskæftiget sig med de farlige ledelsesstile. Side 4

5 høi & thomassen - Rekruttering Nyhedsbrev Den autoritære leder bestemmer suverænt, udstikker ordrer og dikterer krav. Vedkommende kan udøve chikane, hvis han eller hun bliver modsagt, og i virksomheder hvor denne ledertype får mulighed for at udfolde sig, er der ofte en overhyppighed af mobning. Temposætteren har som leder kun fokus på produktion og deadline, hvilket kan medføre alt for stort tidspres og mængdekrav. Bureaukraten er optaget af regler procedurer og kontrol. Arbejdet skal for alt i verden være korrekt udført. Vedkommende stiller store krav om perfektion, og hvor denne ledertype huserer, forekommer mobning også oftere. Laissez faire-lederen bliver ofte kaldt for den svage eller inkompetente leder. Vedkommende går stort set kun op i at undgå at blive forstyrret af problemer eller forhold, der skal tages stilling til. Hvor denne ledertype er ansat er der ofte konflikter som ikke bliver løst. Psykopaten er den fuldstændig uberegnelige leder. Medarbejderne aner ofte ikke hvad dagen vil bringe. Overfusninger, negligering eller anden form for intimiderende adfærd er hyppig. Denne ledertype er den der i de seneste år har fået mest opmærksomhed i litteraturen om dårlig ledelse. Den faglige leder er knalddygtig på sit faglige felt, men ensidigt fagligt fokuseret og helt uden ledermæssige kompetencer. Dette gælder dog ikke alle faglige ledere. Der vil ofte være tale om specialister f.eks. ingeniører og økonomer som på grund af deres faglige dygtighed er blevet forfremmet til ledere. Hvorfor ansætte cheferne de farlige ledertyper? I de fleste virksomheder er der dårlige ledere, og årsagen hertil er ofte at de ledere der ansætter andre lederne, ikke er grundige nok i forbindelse med udvælgelse og ansættelse. Det er forståeligt at man i en ansættelsessituation lægger vægt på de målbare forhold som f.eks. at kunne skabe resultat på bundlinien, produktionsoptimering, produktudvikling ol. og mindre på lederegenskaber som at kunne løse konflikter, motivere, give støtte og feedback, sørge for udviklingsmuligheder osv. Derfor er det en god ide at bruge et rekrutteringsfirma som beskæftiger sig med at finde det rigtige match mellem virksomhed og ansøger og som lægger vægt på at spørge ind til og få afdækket virksomhedens kultur og på denne baggrund at finde de ansøgere der har de gode lederegenskaber, for der er mange ledere der ikke magter ledelse uanset at de har nok så fine lederuddannelser på deres CV. Brug et rekrutteringsfirma der lever af at finde den rigtige leder til den rigtige virksomhed og som ofte giver garanti for at finde den rigtige person, som er fokuseret på dette og ikke så meget på hvilken lederuddannelse en kandidat har taget fra hvilken handelshøjskole, universitet eller lederuddannelsesinstitution. En lederuddannelse skaber nødvendigvis ikke en god leder. Ved at bruge et rekrutteringsfirma undgår virksomheden at ansætte dårlige ledere, eller rene charlataner som der ofte dukker historier op om i medierne. Et rekrutteringsfirma er ofte også bedre til at indhente referencer på en kandidat end en medarbejder i virksomheden som ikke har dette som en del af sit daglige arbejde. Rekrutteringsfirmaet ved også at ledelse er en mere kompleks og nuanceret opgave, end de fleste regner med og det uanset hvilket ledelsesniveau man er på. Derfor er det også vigtigt at man til stadighed udvikler sig som leder. Side 5

6 Mangler i forebyggelse af stress i virksomheder Kun hver 7. virksomhed har retningslinjer for, hvordan stress skal håndteres. Dette til trods for, at der er meget fokus på sygefravær, når man spørger i virksomhederne, viser en ny årbog. Der er generelt meget opmærksomhed på sygefravær i de danske virksomheder. 92 procent af de store virksomheder og 61 procent af de mindre har en sygefraværspolitik, der bliver brugt aktivt. Mange virksomheder er gode til at sætte ind over for den enkelte medarbejder. Men når det kommer til forebyggelse på virksomhedsniveau, er der plads til forbedring på nogle områder for de danske virksomheder. Kun 14 procent har fx retningslinjer for håndtering af stress. Oplysningerne stammer fra Socialforskningsinstituttet der siden 1998 hvert år undersøgt virksomheders sociale engagement, og i den seneste undersøgelse bliver der sat særligt fokus på sygefravær. Dialogen med medarbejderen tæller Ansatte i en vuggestue og ansatte i et konsulentbureau bliver udsat for stress og sygdom på forskellige måder. Interviews med fire vidt forskellige virksomheder i forbindelse med undersøgelsen viser, at der er forskellige måder at håndtere sygefravær på. Men når det gælder fastholdelse af sygdomsramte medarbejdere, siger de fire virksomheder samstemmende, at samtalen med medarbejderen er altafgørende. I alle typer af virksomheder, uanset branche og sammensætning af medarbejdere, bliver samtalen tillagt stor betydning. 68 procent af virksomhederne fra undersøgelsen afholder samtaler med medarbejdere, der er truet af fx alvorlig stress eller fysisk nedslidning. Et stort sygefravær er tegn på dårlig ledelse Hvor sygefraværet er stort, kan dette være et ildevarslende tegn på dårlig ledelse. Det samme gælder hvor der er et stort gennemtræk af. Hvis der er meget brok, korridorsnak og bagtalelse på en arbejdsplads, kan det være ensbetydende med at der også finder mobning og chikane sted og det er udtryk for dårlig ledelse. Ligesom det for nylig er kommet på tale at medarbejderne kan indberette korruption på deres arbejdspladser anonymt til topledelsen, er det også ledelsens ansvar at medarbejderne får et medansvar for at sige fra eller til. Medarbejderne skal gøre det klart for ledelsen hvis de har for mange opgaver, for vanskelige opgaver, for lidt tid osv. De skal opmuntres til at komme med ideer til forbedringer. Det er også vigtigt at de gør opmærksom på, over for både kolleger og chef, hvis der eksempelvis foregår mobning eller krænkende adfærd på arbejdspladsen. Er man udsat for eller vidne til urimelig behandling, så dokumenter, hvad der foregår. Skriv aftaler med chefen ned. Noter, hvad der bliver sagt og gjort. Så står man stærkere. Gå til chefens chef, han aner ofte ikke hvad der foregår. København: Stakkesund København Ø. Sjælland: Jens Hansensvej 7 Nordrup 4100 Ringsted Tlf.: Fax: Side 6

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Mangel på fokus i ledelseskvaliteten 1 - Hvad betyder ledelsesstilen? 3 - Det stof topchefen er gjort af 4 - Fokus på virksomhedens kultur og værdier 6 2014-2. MANGEL

Læs mere

Velkommen ORIENTERING HAR DU ANSAT EN PSYKOPAT SÅ PAS PÅ. om ledelse. Psykopaterne findes overalt, og de fleste af os forbinder dem ofte med

Velkommen ORIENTERING HAR DU ANSAT EN PSYKOPAT SÅ PAS PÅ. om ledelse. Psykopaterne findes overalt, og de fleste af os forbinder dem ofte med ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Har du ansat en psykopat så p på 1 - Sådan kommer du blandt de 100 bedste ledere - Undgå at spilde din tid 6 4 2014-4. HAR DU ANSAT EN PSYKOPAT SÅ PAS PÅ Psykopaterne

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning Ikke to mennesker er ens og heldigvis for det! 5 Loven og din beskyttelse Hvad siger loven? 6 Hvad kan du selv gøre 8 Det er vores

Læs mere

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Undervisningsministeriet Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Rapport Februar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Lever du en andens liv?

Lever du en andens liv? Lever du en andens liv? Fra FO/fremtidsorientering 2/2008 De fleste mennesker jagter anerkendelsen i arbejdslivet, men kun de færreste opnår den. Vores virksomheder og organisationer har endnu ikke belønningssystemer,

Læs mere

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Arbejdsevne vejen til et rummeligt arbejdsmarked Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Indhold Arbejdsevnen er en ny chance.................... 7 Arbejdsevnen den røde tråd.................... 8

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPECIALIST, LEDER ELLER HVAD? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPECIALIST, LEDER ELLER HVAD? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Specialist, leder eller hvad? 1 - Plej dine talenter som du plejer dine blomster - Succes kræver hårdt arbejde 6 3 2014-3. SPECIALIST, LEDER ELLER HVAD? De er egentlig

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere