Årsrapport Idrætssamvirket Århus. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2003. www.idraetssamvirket.dk. Idrætssamvirket Århus. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus"

Transkript

1 Årsrapport Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få rådgivning om problemstillinger med den løbende drift og videreudvikling af din klub. Digital XPress

2 Årsrapport 2003 Idrættens Hus Vest Stadion Allé Århus C. Tlf Fax Hasse Vinter Sekretariatschef Nicolai Blom Idrætskonsulent Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag kl medlemstal Flerstrengede foreninger 38 Specialforeninger 133 Afdelinger 425 Medlemmer Karen Christensen IT-sekretær Jens Ole Pedersen Økonomikonsulent Søren Martinussen Økonomiansvarlig Birger Christiansen Skole & Fritid Større arrangementer Senioridrætskonference: Onsdag d. 15. januar 2003 Repræsentantskabsmøde: Mandag d. 3. marts 2003 DM-fest for Ungdom: Torsdag d. 3. april 2003 Nordisk ungdomstræf (Turku, Finland): Torsdag d. 7. søndag d. 10. august 2003 Møde: Kulturminister Brian Mikkelsen: Søndag d. 31. august 2003 Møde: Idrætskasserernetværk: Mandag d. 15. september 2003 Møde: Handicapidrættens vilkår i Århus Kommune: Tirsdag d. 7. oktober 2003 Ungdomslederkonference: Lørdag d. 22. november 2003 Møde: Idrætsforeningernes ansvar: Torsdag d. 27. november 2003 Træningsaften for handicapidrætten: Onsdag d. 3. december 2003 Idrætssamvirkets bestyrelse Bent Hviid Erik Smidstrup Jan Dyberg Jens Peter Schou Nielsen Nels Møller (Formand) Sven Skyum (Næstformand) Sten Ejsing Årets leder Preben Rasmussen Aarhus Rugby Klub Årets idrætsudøver Charlotte V. T. Jakobsen DSB/ ASF Årets talent Charlotte Johansen AGF Svømning

3 Årsrapport 2003 SAMMENDRAG AF ÅRET, DER GIK Idrætssamvirket har i 2003 gjort væsentlige indsatser på vores tre målsætningsområder: At gøre det lettere at være idrætsleder i Århus kommune At skaffe flere penge til idrætsanlæg At være med til at gøre Århus til Danmarks mest aktive idrætsby Denne indsats, føler vi selv, har været med til at løfte idrætten i Århus. Samtidig er handlingsplanen fra efteråret 2002, hvor Partnerskab, Lederuddannelse og Tilskudsordninger er de centrale områder, blevet fulgt. Gøre det nemmere at være foreningsleder Udover at have en stadig bedre dialog med klubberne, hvor vores medlemmer bruger vores gratis idrætskonsulenttjeneste, er der i det forgangne år blevet gennemført nogle væsentlige tiltag. Foreningsudvikling på hjemmebane med DGI-Århusegnen er kommet i gang. tst, Christiansbjerg IF og KI-Gruppen var de første foreninger på seminar, og de var meget tilfredse. Der er allerede nu otte foreninger, der er i gang med eller planlægger et forløb. Idrætskasserernetværket med omdrejningspunkt i IT-program Foreningspakken fra DIF og DGI er kommet godt i gang. Vi har ansat en person med stor regnskabsmæssig erfaring og ekspertise. Det er muligt for den enkelte kasserer gratis at hente råd og vejledning til at optimere administrationsog økonomistyring i foreningen. Inden for leder- og instruktøruddannelse har vi målrettet arbejdet på at tilbyde relevante kurser i Århus, samt motivere foreningerne til at tage på kursus med økonomisk støtte fra vore puljer. Flere penge til idrætsanlæg Idrætssamvirket har med glæde konstateret, at vores intensive indsats for at støtte idrætsforeninger med rådgivning vedr. lokale idrætsbyggeprojekter har båret frugt. Det er derfor tilfredsstillende, at vi ved udgangen af 2003 har kunnet hjælpe 17 foreninger udfra en anlægspulje på 1,7 millioner kr. Udvidelse/forbedring af klubhuse kan også give sportslig succes, hvilket Århus Rugby Klub, der i 2002 fik nyt klubhus, er et godt eksempel på, idet de i 2003 blev landets bedste ungdomsklub i rugby. Prioritering af de kommunale anlægsinvesteringer i et 10 års perspektiv har også været et hovedfokusområde i Idrætssamvirket er meget skuffet over, at der ikke var politisk vilje til at prioritere idrætten højere i fordelingen af anlægsreserverne. Til gengæld blev idrætten næsten holdt udenfor ved den store kommunale sparerunde. Århus Danmarks mest aktive idrætsby Via bl.a. aktiv deltagelse i partnerskabet Idræt og Sundhed, har vi arbejdet på at gøre Århus mere idrætsaktiv. Partnerskabet er på vej med nogle konkrete tiltag, der skal være med til at skaffe flere idrætspenge til byen. Ligeledes har vi etableret et partnerskab med DIF - Idræt i Århus, hvis formål er at styrke idrætten i Århus. Herudover sidder Idrætssamvirket med i Urbans beslutningsudvalg, så der er også fokus på idræt og integration. Idrætspolitisk har vi været meget aktive ved alle relevante idrætsprojekter i Århus kommune. Vi har et godt netværk og et velfungerende samarbejde med kommune, uddannelsesinstitutioner, andre idrætsorganisationer m.v. Idrætssamvirkets rolle er at være aktiv som katalysator, inspirator, tovholder og initiativtager for at sikre, at idrætsprojekter kommer godt i gang og forankres. Vi har afholdt flere større møder med emner som senioridræt, handicapidræt og foreningsbestyrelsens juridiske ansvar, samt et åbent dialogmøde med kulturminister Brian Mikkelsen med flot fremmøde. Alt i alt kan det konkluderes, at Idrætssamvirkets mål om at blive mere synligt, handlekraftigt og stimulerende for den lokale idræt er kommet et godt stykke fremad.

4 Årsrapport 2003 PARTNERSKABER Kodeordet for 2003 har været Partnerskab, hvilket afspejler sig i, at Idrætssamvirket i det forgangne år har været med til at etablere fire partnerskaber. Essensen i partnerskabstanken er, at al ekspertise inden for et område samles i partnerskabet. Partnerskaberne kommer idrætsforeningerne til gode ved, at Idrætssamvirket kan trække på de andre partneres kompetencer og ressourcer. Partnerskaberne sætter Århus på landkortet, da det bliver muligt at løfte større projekter. På den måde bliver det muligt at trække flere penge fra eksempelvis EU, ministerierne osv. til byen til gavn for idrætten. Idræts og Sundhed Partnerskabet Idræt og Sundhed består af seks partnere; Århus Kommune, Center for Idræt (Aarhus Universitet), Jysk Center for Videregående Uddannelse, Jysk Pædagog Seminarium, Peter Sabroe Seminariet samt Idrætssamvirket. Disse er forpligtede til at holde hinanden orienterede om nye indsatsområder og projekter indenfor Partnerskabets kommissorium. Visionen for partnerskabet er, at det med sin brede tværfaglige sammensætning og kompetence inden for idræt og sundhed målrettet skal bidrage til, at borgerne i Århus kan være aktive og sunde hele livet. Den indsats, der særligt i relation til idræt kan og bør gøres for at styrke sundheden, skal fremmes, og den fortsatte udvikling af idrættens samlede kvaliteter skal sikres. Idræt i Århus Et andet partnerskab, Idrætssamvirket har etableret i 2003 er, Idræt i Århus, der er et samarbejde med DIF. Idræt i Århus er et ligeværdigt og politisk udvalg, vi forventer os meget af. Fra DIF s side deltager næstformand Gert Nielsen (formand for udvalget), breddeudvalgsformand Preben Staun samt udviklingschef Jan Darfelt. Udvalget er ved at vurdere forskellige indsatsområder i koordinering med partnerskabet Idræt og Sundhed, og disse vil blive præsenteret i løbet af foråret Til de forskellige projekter vil der kunne tilføres faglige ressourcer og økonomi, således at der kan etableres platforme for nye idrætstiltag i Århus. Foreningsudvikling på hjemmebane Endnu et nyt tiltag i 2003 har været det positive partnerskab med DGI-Århusegnen omkring Foreningsudvikling på hjemmebane. Partnerskabet samler de to organisationers kompetencer vedr. foreningsudvikling, ledelse & organisation, samt teambuilding og samarbejde. En gruppe foreningsudviklere står til rådighed for foreningerne, der tilbydes et forløb med indledende møder, et seminar og opfølgende møde. Tre foreninger har i løbet af efteråret været igennem et forløb, og yderligere otte er i gang med eller planlægger et forløb, så projektet har været en stor succes. Århus Foreningslederuddannelse Århus Foreningslederuddannelse er en videreudvikling af partnerskabet med DGI-Århusegnen. Partnerskabet er udvidet med Århus Ungdommens Fællesråd samt Fritids- & Kulturforvaltningen (F&K). Erfaringerne fra Foreningsudvikling på hjemmebane viser, at der er et ønske blandt de frivillige ledere om en individuel lederuddannelse. Uddannelsen bliver en generel lederuddannelse for frivillige foreningsledere. Uddannelsen strækker sig over to aftenarrangementer og to 24 timers seminarer. Første kursusforløb bliver i efteråret FOKUSOMRÅDER Handicapidræt Idrætssamvirket har i forbindelse med det europæisk handicapår sat ekstra fokus på handicapidræt. I samarbejde med DHIF og Marselisborg Centret udgav Idrætssamvirket i 2003 rapporten Handicapidrættens vilkår i Århus Kommune. Rapporten er udarbejdet på baggrund af en brugerundersøgelse af de organiserede handicapidrætsforeninger i Århus. Rapporten dannede baggrund for en debataften, hvor det blev vedtaget at etablere en tænketank, der skulle se på handicapidrættens vilkår. Tovholderfunktionen for tænketanken blev placeret hos Idrætssamvirket. Et andet initiativ inden for handicapidræt var en træningsaften for samtlige foreninger i Århus Kommune i december Der deltog ca. 150 personer, der bl.a. spillede boccia, el-hockey og kørestolsbasket.

5 Årsrapport 2003 Senioridræt Som handicapidræt har senioridræt også været et fokusområde. I januar afholdt Idrætssamvirket en stor konference om senioridræt, hvor 175 personer deltog. Idrætssamvirket har et godt samarbejde med 3. magistrat, der også ønsker at sætte fokus på senioridræt. Samarbejdet er bl.a. struktureret på den måde, at 3. magistrats ældreidrætskonsulent varetager kontakten til socialcentre mm., mens Idrætssamvirket er behjælpelig med kontakten til idrætsforeningerne. Pædofili Idrætssamvirket har sammen med Århus Ungdommens Fællesråd bistået F&K i udarbejdelsen af en informationsfolder omkring pædofili. Folderen blev i januar 2004 udsendt til samtlige foreninger i Århus. Folderen skal hjælpe foreningerne med at forholde sig til pædofili. Idrætssamvirket har i efteråret gennemført en rundspørge til de flerstrengede foreninger ang. deres holdning og politik på området. PROJEKTER Idræt på Banen Idræt på Banen, der er et kommunalt idrætstilbud for sindslidende er med udgangen af 2003 flyttet til Aktivitetscenter Skt. Annagade. Idræt på Banen har længe ønsket at få et tættere kontakt til psykiatrien, og da muligheden for en udflytning kom, var det en naturlig videreudvikling af tilbuddet. Skole & Fritid Skolevæsenets flygtninge- og indvandrerprojekt Skole & Fritid fungerer fortsat med base på Idrætssamvirket. Formålet med Skole & Fritid er i korte træk, at kontaktlærere på nu 20 skoler i Århus, kontaktpersoner i foreninger og projektkoordinatoren forsøger at få især indvandrerbørn motiveret for og interesseret i at dyrke organiserede foreningsidrætter. En erfaring i de hidtidige fem år har været, at stævner virker i høj grad motiverende. Der blev i 2003 afholdt ca. 35 stævner. SAMARBEJDE MED FORENINGERNE Samarbejdet med vores medlemsforeninger bliver bedre og bedre. I 2003 har vi gjort meget for at komme i endnu tættere dialog med vores medlemsforeninger, og det må siges, at det er lykkedes. Anlægsinvesteringer Arbejdet med at rådgive foreningerne i forbindelse med renovering og etablering af klubfaciliteter er efterhånden blevet en af Idrætssamvirkets kerneydelser. Idrætssamvirket har gennem de seneste år været involveret i mange byggeprojekter, og vi har derfor opbygget en stor ekspertise på området. Information Hjemmeside Idrætssamvirket ønsker fortsat, at vores hjemmeside skal være et vigtigt redskab i bestræbelserne på; at gøre det lettere at være idrætsleder i Århus. Målet er, at alle informationer med interesse for idrætsforeningerne skal være tilgængelige gennem vores hjemmeside. Desværre har ønskerne ikke helt stået mål med virkeligheden, da der i 2003 har været visse problemer med opdateringen. Disse problemer er nu løst, og en generel opdatering af hjemmesiden vil ske løbende i Nyhedsbrev En anden vigtig informationskilde er vores nyhedsbrev, der i 2003 har gennemgået en modernisering med hensyn til indhold og design. Efter lidt startvanskeligheder er vi nu kommet frem til et godt design og har fået tilpasset indhold og længde. Nyhedsbrevet udsendes efter behov ca. 10 gange årligt på mail og pr. post. Målet er, at nyhedsbrevet hovedsageligt udsendes elektronisk. Informationsfolder Idrætssamvirket har i 2003 fået udarbejdet en trefløjet informationsfolder. Folderen beskriver kort Idrætssamvirkets kerneydelser og tilskudsmuligheder samt hvilke fordele, en forening kan opnå ved et medlemskab. Børn lærer gennem kroppen Et toårigt projekt, der stoppede i juni Formål i projektet var at forbedre det lokale idrætsmiljø til gavn for børnenes trivsel, sundhed og måske koncentration. Projektet afrundes med en videnskabelig afhandling fra Center for Idræt, Aarhus Universitet, samt en hvidbog med alle erfaringerne fra projektet. Rapport og hvidbog forventes færdig foråret 2004.

6 Årsrapport 2003 REGNSKAB, ØKONOMI OG TILSKUDSORDNINGERNE Idrætssamvirkets omsætning blev i regnskabsåret 2003 i alt på t/kr., hvoraf Idræt på Banen tegner sig for de 175 t/kr. Hovedtal fra årets regnskab: INDTÆGTER: i kr. Kontingenter 308 Tilskud fra Kommunen Øvrige indtægter 256 Idræt på Banen 175 Indtægter i alt UDGIFTER: i kr. Lønninger 971 Husleje 184 Kontorudstyr og it 81 Øvrige driftsudgifter 492 Idræt på Banen 175 Driftsudgifter i alt Bevilgede tilskud i alt 857 Udgifter i alt Årets underskud 78 Der var pga. nye tiltag budgetteret med et underskud på 248 t/kr. Tilskudsordningerne I 2003 blev der efter ansøgning udbetalt et samlet beløb på 857 t/kr. gennem Idrætssamvirkets tilskudspuljer. Dette er 116 t/kr. mere end i Af disse tegnede tilskud til leder- og instruktøruddannelse sig for 503 t/kr., hvilket er 125 t/kr. mere end i Stigningen er kommet pga. en vedvarende markedsføring af puljen. Der er blevet ydet tilskud på 234 t/kr. til anskaffelse af dyrt idrætsmateriel, hvilket er på niveau med sidste år. Der er udbetalt 120 t/kr. i de resterende tilskudspuljer - foreningsseminarer, internationale arrangementer og misforhold og urimeligheder. Tilskuddene til leder- og instruktørkurser (503 t/kr.) Der er i 2003 blevet udbetalt tilskud til 35 forskellige idrætsgrene og i alt 71 foreninger. Som i de sidste to år topper gymnastik med et samlet tilskud på128 t/kr. efterfulgt af roning med 51 t/kr., svømmeafdelingerne 47 t/kr. og fodbold med 46 t/kr. Tilskud til dyrt idrætsmateriel (234 t/kr.) Der er ydet tilskud til 27 idrætsforeninger. Tilskud til seminarer (69 t/kr.) I år er der udbetalt tilskud til syv idrætsforeninger. Succesen med Foreningsudvikling på hjemmebane har bevirket, at udbetalingen i denne pulje er steget i forhold til Tilskud til internationale arrangementer (30 t/kr.) Tilskuddet fordeler sig på fem idrætsforeninger. Tilskud til misforhold og urimeligheder (21 t/kr.) En enkelt bevilling til Århus Svæveflyveklub. Anlægsinvesteringer Idrætssamvirket var i samråd med Magistratens 4. afdeling med til at uddele 1,7 million kr. i slutningen af Følgende tilskud blev uddelt Århus Windsurferklub Brabrand Rostadion (flydebro) Brabrand Rostadion (klubhus) Århus Sejlklub Århus Flugt Skytteklub Sabro Rideklub Århus Svæveflyveklub Vejlby Risskov Hallen Århus Badmintonklub Skåde Ridecenter Århus 1900 Fodbold Århus Bueskyttelaug Århus Studenter Roklub kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Derudover modtager følgende 4 foreninger materialetilskud fra Århus Kommune til klubhusforbedringer. Aarhus Golf Klub kr. Frederiksbjerg Atlet Klub kr. Gallo Idrætsforening kr. Kolt-Hasselager IF kr.

7 Årsrapport 2003 IDRÆTSPOLITISKE MÆRKESAGER 2003 Idrætssamvirket har igennem årene fået etableret et solidt netværk blandt politikere og andre beslutningstagere på idrætsområde. Således er der jævnlig kontakt med specielt rådmand Torben Brandi Nielsen, der har udvist en stor interesse for idrætten. Det er også dejligt at konstatere, at han næsten altid tager imod vores invitationer om at stille op til emnemøder og konferencer. Samarbejdet med Fritids- & Kulturforvaltningen og dets mange medarbejdere er igennem de senere år blevet intensiveret. Begge parter kunne sagtens ønske sig flere penge til idrætsformål, men da dette kan knibe, er det vigtigt, at de penge, der bevilges, bruges optimalt til gavn for flest mulige. Den gensidige respekt for hinandens arbejde resulterer i et meget konstruktivt samarbejde. 10 årige anlægsinvesteringer Idrætssamvirket har ved enhver given lejlighed arbejdet aktivt på, at få idrætsprojekterne placeret så højt som muligt på 4. magistrats prioriteringsliste i forbindelse med fordelingen af anlægsreserverne. Det drejede sig bl.a. om flere fodboldbaner, ro- og dykkercenter, flere idrætshaller, ombygning af cykelbanen. Efter at Marselistunnelen fjernede 1/3 af budgettet, var der desværre ikke meget tilbage. En ny idrætshal i forbindelse med Aarhus Universitets udbygning af Center for Idræt ved N. J. Fjordsgades Skole og et par nye fodboldbaner blev det til, men uden driftstilskud. Ved det efterfølgende budgetforlig for 2004 kom etableringen af Viby Hal nr. 2 med. 4 årige budgetbesparelser i Århus kommune Idrætssamvirket kæmpede selvfølgelig for, at der ikke kom besparelser inden for idrætsområdet. Det lykkedes delvis, dog blev lokaletilskuddet reduceret fra de nuværende 75% til 70%. Besøg af kulturministeren På et velbesøgt møde en søndag formiddag orienterede kulturminister Brian Mikkelsen om de tiltag, han havde sat i værk for at gøre det lettere at være frivillig leder - bl.a. ved nedsættelsen af det såkaldte tæskehold - og hvad man kunne vente af udspil i nærmeste fremtid. På mødet garanterede han, at der ikke ville ske noget med portostøtten, men virkeligheden har desværre vist noget andet. Urban-området Der har i 2003 været fokus på idrætsmuligheder i Urban-området, da der er få klubber og få idrætsfaciliteter. Nu kommer der en multiaktivitetshal i 2005, der bliver idrætsmuligheder i Hasle Bakker og andre tiltag til gavn for foreningslivet i området er på vej. Større idrætspolitiske udfordringer Driftstilskud og anlægspulje Puljen til driftstilskud er helt brugt op, så ved nye initiativer til anlæg, kan det blive vanskeligt at finde penge til driften. Ligeledes var der i år anlægsansøgninger over for 30 millioner kr., så 1,7 millioner kr. forslår ikke meget. Genopretningspuljen Puljen til genopretning af århusianske idrætsanlæg er på 100 millioner kr. fordelt over 8 år. Desværre har ny undersøgelse i efteråret 2003 vist, at behovet er mere end det dobbelte. Det er specielt svømmehaller og renovering af tage, der er meget dyrt. Støjende idrætsanlæg Vil der overhovedet blive plads til dem i Århus kommune fremover? Trods udarbejdelse af flot oversigtsrapport i foråret, viste den efterfølgende debat, at det kan blive svært at flytte Århus Motor Klub fra Vestereng. Men genhusing af idrætsanlæg og tilhørende idrætsforeninger er en mærkesag for Idrætssamvirket. Fodboldbaner Fodboldklubberne oplever i disse år en medlemsfremgang, hvilket bevirker, at der er behov for flere baner. Med pesticidstoppet bliver banerne hurtigere nedslidt, så problemstillingen omkring fodboldbaner er fortsat aktuel. Idrætssamvirket bakker F&K s Master-plan over nuværende fodboldbaner samt mulige placeringer af nye baner op, men vi vil fortsat have fokus på fodboldbaneproblematikken. Atletion Idrætssamvirket vil sikre at vores medlemmer kan anvende anlægget på fornuftige vilkår også efter privatiseringen. Lokaletilskudskontoen må i den forbindelse ikke belastes urimeligt.

8 Årsrapport 2003 DET FREMTIDIGE ARBEJDE I IDRÆTSSAMVIRKET Handlingsplan Idrætssamvirket vil fortsat følge sin handlingsplan for og sikre, at den bliver opdateret i Det betyder, at de tiltag, der blev søsat i 2003 vil der blive arbejdet yderligere med baseret på de input, vi får fra vores medlemmer, partnere m.fl. Partnerskaber I henhold til regeringsoplægget Sund hele livet fra september 2002 defineres partnerskab som et samarbejde mellem ligestillede parter, som en af vejene til at finde nye metoder i det sygdomsforebyggende arbejde. Gennem partnerskabet Idræt og Sundhed er der opnået tættere samarbejde og kendskab de seks partnere imellem, men også til andre organisationer, ministerier osv., der skal være med til at fremme sundheden i Århus. Udgangspunktet er idræt, og vores medlemsforeninger skal være det naturlige omdrejningspunkt i nye projekter og forankringen af disse. Endnu et spændende tiltag er Sundhedsfremmeenheden i Århus Amts forebyggelsesstrategi med en titel baseret på krop, mad og bevægelse, der kommer i begyndelsen af Idrætssamvirket har på vegne af sine medlemmer og via partnerskaber en god relation til og forventer et meget tættere samarbejde med Århus Amt. Ligeledes har vi i samarbejde med F&K arbejdet med begrebet Sundhed set i et folkeoplysende perspektiv, hvilket medførte oprettelsen af en ny tilskudspulje indenfor Den Lokale Udviklingspulje. Det er vigtigt, at der finder en koordination sted. Det har partnerskabet meget fokus på, men det er også vigtigt, at vores medlemsforeninger orienterer Idrætssamvirket, hvis de har tanker om at starte noget indenfor feltet idræt og sundhed. Vi har etableret kontaktnettet til den nødvendige viden i forbindelse med opkvalificeringen af projekter samt netværk, der økonomisk åbner bedre muligheder i forbindelse med start og forankring af projekter. Samarbejde på tværs blandt magistrater, idrætsforeninger, organisationer m.fl., er netop et af de overordnede mål i den nuværende fritids- og idrætspolitik i Århus. Det må forventes, at der vil opstå mange mindre partnerskaber i forbindelse med kommende projekter, hvor vores medlemmer, eller vi som repræsentant for medlemmer bliver part. Idræt i Århus samarbejdsudvalget for Idrætssamvirket og Danmarks Idræts-Forbund, vil i foråret 2004 komme med projektideer, hvor adskillige af vores medlemsforeninger vil blive forespurgt, om de har lyst til at deltage. Projekterne skal primært styrke det arbejde, der allerede udføres i foreningen. Endelig vil vores gode samarbejde med DGI-Århusegnen indenfor Foreningsudvikling på hjemmebane blive udvidet i den kommende Århus Foreningslederuddannelse, hvor også Århus Ungdoms Fællesråd og Fritid & Kulturforvaltningen i Århus er medspillere. Et stort forberedelsesarbejde er i fuld gang, så det er et samarbejde, vi forventer os meget af. Første forløb løber af stablen i efteråret Idrætsbyggeri Med et tættere samarbejde med Lokale & Anlægsfonden, Naturforvaltningen, Stadsarkitektens kontor, Byggeteknisk afdeling i F&K, rådgivende ingeniører m.fl. har vi skabt et netværk, der virkelig kan hjælpe vores foreninger med at få iværksat byggeprojekter. Igen kan kun vi opfordre til, at Idrætssamvirket bliver involveret så tidligt som muligt i processen. Samarbejde med vores medlemmer Via nyhedsbreve, optimeret hjemmeside, øget information om tilskudspuljer, gratis konsulenthjælp til enklere administrations- og økonomisystemer, samt gratis idrætskonsulenthjælp til alle former for foreningsproblemstillinger, vil Idrætssamvirket forsøge at fastholde og udbygge vores service for vore medlemmer i Idrætssamvirkets idégrundlag: At skabe optimale forhold for udøvelse af motions-, bredde- og eliteidræt, herunder at forvalte de til rådighed stillede pengemidler og repræsentere foreninger overfor myndig-heder og institutioner. Idrætssamvirkets tre målsætninger: At gøre det lettere at være idrætsleder i Århus kommune At skaffe flere penge til idrætsanlæg At være med til at gøre Århus til Danmarks mest aktive idrætsby

Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus

Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus Årsrapport 2002 www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få

Læs mere

Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket Århus Idrætssamvirket Århus ÅRSREGNSKAB 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse Den interne revision og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2007 Side 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3 Årsregnskab 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2011 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider.

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider. S i d e 1 5 eksempler på idrætssamvirker På det afsluttende møde i idrætsgruppen blev vi enige om overordnet at undersøge opbygningen af Idrætssamvirker 5 steder i Danmark. Det blev følgende steder: Århus

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Kurser efterår 2011 Flere med i foreningen Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00 Konflikthåndtering Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Sofus Riishede Tlf. 2221 7740 Mail: konsulent@isaarhus.dk

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken Rådmanden for Kultur og Borgerservice Sport og Fritid Vestergade 55 8100 Århus C. Århus, den 30. december 2008 ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken (ÅUF) er glad for at kunne bidrage med et høringssvar

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Velbesøgt vælgermøde Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Tlf. 86 14 52 52

Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Tlf. 86 14 52 52 Høringssvar på Aarhus Kommunes kommende handicappolitik fra 2013 Aarhus, aug. 2013 / SR Idrætssamvirket Aarhus har med interesse læst forslag til kommende handicappolitik. Det er positivt, at det virker

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune Indledning og velkomst Fritid og Kultur er en afdeling under Børn, Familier og Kultur der arbejder indenfor områderne idræt, kultur og folkeoplysning. Fritid og Kultur vil gerne i dette nyhedsbrev informere

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Århus C. Hædersbevisninger Tlf. 8614

Læs mere

Samrådets beretning for 2012.

Samrådets beretning for 2012. Jeg vil gerne starte min beretning med et lille gruk af Piet Hein: Der findes en slags optimister som burde slås langsomt ihjel -: dem der sætter sig ned og tror, det alt sammen går af sig selv. Der findes

Læs mere

Efterår 2013 Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson

Efterår 2013 Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson Efterår 2013 Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson Inspirationsaften Attraktivt foreningsmiljø for unge Tirs. d. 10 09 2013 Kl. 18.00 21.00 Brobjergskolen Frederiks Alle 20, lok. 104 Maria Thuesen Beck

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

KURSER I ÅUF 2014 11 NYE KURSER FOR DIN FORENING GRATIS I 2014

KURSER I ÅUF 2014 11 NYE KURSER FOR DIN FORENING GRATIS I 2014 KURSER I ÅUF 2014 11 NYE KURSER FOR DIN FORENING GRATIS I 2014 Hilsen fra Cecilie Hansen - formand for ÅUF Konflikthåndtering, motivation, årsregnskaber, gruppedynamikker og jeg kan nævne meget mere jeg

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Udlånsregler. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation.

Udlånsregler. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation. Fredag den 20. januar 2006 hædres alle børn og unge indtil 18 år ved arrangementet

Læs mere

Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson. Kantinen Sport og Fritid Vestergade 55, 1. Brobergskolen Lok. 104. Brobergskolen Lok.

Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson. Kantinen Sport og Fritid Vestergade 55, 1. Brobergskolen Lok. 104. Brobergskolen Lok. Kurser Forår 2014 Kursustitel Lokaletilskud og Aktivitetsstøtte udfyldelse af ansøgningsskemaer 28. januar 2014 30. januar 2014 03. februar 2014 Kl. 17.00 19.30 Kantinen Sport og Fritid Vestergade 55,

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C Aarhus Kommunes LokaleBooking Lån Kommunens lokaler og anlæg til fritids- og idrætsaktiviteter Åbningsoversigt sæson 2014-2015 Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Gunner Henriksen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

LEDERUDDANNELSER 2010

LEDERUDDANNELSER 2010 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER LEDERUDDANNELSER 2010 UDVIKLING AF DIG OG DIN FORENING Fællesskab for alle - mulighed for den enkelte DE DANSKE SKYTTEFORENINGER FormåL DDS lederuddannelser giver dig værktøjer

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

DGI DFIF 14 LANDSDELS- FORENINGER

DGI DFIF 14 LANDSDELS- FORENINGER LOKALE- & ANLÆGS- FONDEN HESTE- VÆDDELØBS- SPORTEN SPORT EVENT ANTI DOPING SELVEJENDE INSTITUTIONER KULTUR- MINISTE- RIET IDRÆTTENS ANALYSE- INSTITUT TEAM DIF DGI DFIF HOVED- ORGANI- SATIONER 61 SPECIAL-

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Kurser efteråret 2010

Kurser efteråret 2010 Kurser efteråret 2010 Det glæder os at kunne præsentere endnu et kursuskatalog med kurser rettet mod foreningsledere og instruktører i Århus Kommune. I efteråret 2010 tilbyder vi: Den lovlige forening...

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Skive Idrætssamvirke Materiale til repræsentantskabsmøde 2015

Skive Idrætssamvirke Materiale til repræsentantskabsmøde 2015 Skive Idrætssamvirke Materiale til repræsentantskabsmøde 2015 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE Skive, den 12. marts 2015 Indhold 1. Dagsorden 2. Årsberetning for året 2014 3. Regnskab for SIS 2014 og budget for 2015

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!!

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!! Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune Det forpligter jo!! Når man nu som Gentofte kommune, har fået så fine titler som, Årets Idrætskommune 2009 Breddeidrætskommune

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT MARIKA BORRESEN ANDERSEN marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 Julemarked i Aktivitetscenter Munkesøen, Esbern Snaresvej 55, Kalundborg søndag den 30. november

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere