Årsrapport Idrætssamvirket Århus. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2003. www.idraetssamvirket.dk. Idrætssamvirket Århus. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus"

Transkript

1 Årsrapport Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få rådgivning om problemstillinger med den løbende drift og videreudvikling af din klub. Digital XPress

2 Årsrapport 2003 Idrættens Hus Vest Stadion Allé Århus C. Tlf Fax Hasse Vinter Sekretariatschef Nicolai Blom Idrætskonsulent Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag kl medlemstal Flerstrengede foreninger 38 Specialforeninger 133 Afdelinger 425 Medlemmer Karen Christensen IT-sekretær Jens Ole Pedersen Økonomikonsulent Søren Martinussen Økonomiansvarlig Birger Christiansen Skole & Fritid Større arrangementer Senioridrætskonference: Onsdag d. 15. januar 2003 Repræsentantskabsmøde: Mandag d. 3. marts 2003 DM-fest for Ungdom: Torsdag d. 3. april 2003 Nordisk ungdomstræf (Turku, Finland): Torsdag d. 7. søndag d. 10. august 2003 Møde: Kulturminister Brian Mikkelsen: Søndag d. 31. august 2003 Møde: Idrætskasserernetværk: Mandag d. 15. september 2003 Møde: Handicapidrættens vilkår i Århus Kommune: Tirsdag d. 7. oktober 2003 Ungdomslederkonference: Lørdag d. 22. november 2003 Møde: Idrætsforeningernes ansvar: Torsdag d. 27. november 2003 Træningsaften for handicapidrætten: Onsdag d. 3. december 2003 Idrætssamvirkets bestyrelse Bent Hviid Erik Smidstrup Jan Dyberg Jens Peter Schou Nielsen Nels Møller (Formand) Sven Skyum (Næstformand) Sten Ejsing Årets leder Preben Rasmussen Aarhus Rugby Klub Årets idrætsudøver Charlotte V. T. Jakobsen DSB/ ASF Årets talent Charlotte Johansen AGF Svømning

3 Årsrapport 2003 SAMMENDRAG AF ÅRET, DER GIK Idrætssamvirket har i 2003 gjort væsentlige indsatser på vores tre målsætningsområder: At gøre det lettere at være idrætsleder i Århus kommune At skaffe flere penge til idrætsanlæg At være med til at gøre Århus til Danmarks mest aktive idrætsby Denne indsats, føler vi selv, har været med til at løfte idrætten i Århus. Samtidig er handlingsplanen fra efteråret 2002, hvor Partnerskab, Lederuddannelse og Tilskudsordninger er de centrale områder, blevet fulgt. Gøre det nemmere at være foreningsleder Udover at have en stadig bedre dialog med klubberne, hvor vores medlemmer bruger vores gratis idrætskonsulenttjeneste, er der i det forgangne år blevet gennemført nogle væsentlige tiltag. Foreningsudvikling på hjemmebane med DGI-Århusegnen er kommet i gang. tst, Christiansbjerg IF og KI-Gruppen var de første foreninger på seminar, og de var meget tilfredse. Der er allerede nu otte foreninger, der er i gang med eller planlægger et forløb. Idrætskasserernetværket med omdrejningspunkt i IT-program Foreningspakken fra DIF og DGI er kommet godt i gang. Vi har ansat en person med stor regnskabsmæssig erfaring og ekspertise. Det er muligt for den enkelte kasserer gratis at hente råd og vejledning til at optimere administrationsog økonomistyring i foreningen. Inden for leder- og instruktøruddannelse har vi målrettet arbejdet på at tilbyde relevante kurser i Århus, samt motivere foreningerne til at tage på kursus med økonomisk støtte fra vore puljer. Flere penge til idrætsanlæg Idrætssamvirket har med glæde konstateret, at vores intensive indsats for at støtte idrætsforeninger med rådgivning vedr. lokale idrætsbyggeprojekter har båret frugt. Det er derfor tilfredsstillende, at vi ved udgangen af 2003 har kunnet hjælpe 17 foreninger udfra en anlægspulje på 1,7 millioner kr. Udvidelse/forbedring af klubhuse kan også give sportslig succes, hvilket Århus Rugby Klub, der i 2002 fik nyt klubhus, er et godt eksempel på, idet de i 2003 blev landets bedste ungdomsklub i rugby. Prioritering af de kommunale anlægsinvesteringer i et 10 års perspektiv har også været et hovedfokusområde i Idrætssamvirket er meget skuffet over, at der ikke var politisk vilje til at prioritere idrætten højere i fordelingen af anlægsreserverne. Til gengæld blev idrætten næsten holdt udenfor ved den store kommunale sparerunde. Århus Danmarks mest aktive idrætsby Via bl.a. aktiv deltagelse i partnerskabet Idræt og Sundhed, har vi arbejdet på at gøre Århus mere idrætsaktiv. Partnerskabet er på vej med nogle konkrete tiltag, der skal være med til at skaffe flere idrætspenge til byen. Ligeledes har vi etableret et partnerskab med DIF - Idræt i Århus, hvis formål er at styrke idrætten i Århus. Herudover sidder Idrætssamvirket med i Urbans beslutningsudvalg, så der er også fokus på idræt og integration. Idrætspolitisk har vi været meget aktive ved alle relevante idrætsprojekter i Århus kommune. Vi har et godt netværk og et velfungerende samarbejde med kommune, uddannelsesinstitutioner, andre idrætsorganisationer m.v. Idrætssamvirkets rolle er at være aktiv som katalysator, inspirator, tovholder og initiativtager for at sikre, at idrætsprojekter kommer godt i gang og forankres. Vi har afholdt flere større møder med emner som senioridræt, handicapidræt og foreningsbestyrelsens juridiske ansvar, samt et åbent dialogmøde med kulturminister Brian Mikkelsen med flot fremmøde. Alt i alt kan det konkluderes, at Idrætssamvirkets mål om at blive mere synligt, handlekraftigt og stimulerende for den lokale idræt er kommet et godt stykke fremad.

4 Årsrapport 2003 PARTNERSKABER Kodeordet for 2003 har været Partnerskab, hvilket afspejler sig i, at Idrætssamvirket i det forgangne år har været med til at etablere fire partnerskaber. Essensen i partnerskabstanken er, at al ekspertise inden for et område samles i partnerskabet. Partnerskaberne kommer idrætsforeningerne til gode ved, at Idrætssamvirket kan trække på de andre partneres kompetencer og ressourcer. Partnerskaberne sætter Århus på landkortet, da det bliver muligt at løfte større projekter. På den måde bliver det muligt at trække flere penge fra eksempelvis EU, ministerierne osv. til byen til gavn for idrætten. Idræts og Sundhed Partnerskabet Idræt og Sundhed består af seks partnere; Århus Kommune, Center for Idræt (Aarhus Universitet), Jysk Center for Videregående Uddannelse, Jysk Pædagog Seminarium, Peter Sabroe Seminariet samt Idrætssamvirket. Disse er forpligtede til at holde hinanden orienterede om nye indsatsområder og projekter indenfor Partnerskabets kommissorium. Visionen for partnerskabet er, at det med sin brede tværfaglige sammensætning og kompetence inden for idræt og sundhed målrettet skal bidrage til, at borgerne i Århus kan være aktive og sunde hele livet. Den indsats, der særligt i relation til idræt kan og bør gøres for at styrke sundheden, skal fremmes, og den fortsatte udvikling af idrættens samlede kvaliteter skal sikres. Idræt i Århus Et andet partnerskab, Idrætssamvirket har etableret i 2003 er, Idræt i Århus, der er et samarbejde med DIF. Idræt i Århus er et ligeværdigt og politisk udvalg, vi forventer os meget af. Fra DIF s side deltager næstformand Gert Nielsen (formand for udvalget), breddeudvalgsformand Preben Staun samt udviklingschef Jan Darfelt. Udvalget er ved at vurdere forskellige indsatsområder i koordinering med partnerskabet Idræt og Sundhed, og disse vil blive præsenteret i løbet af foråret Til de forskellige projekter vil der kunne tilføres faglige ressourcer og økonomi, således at der kan etableres platforme for nye idrætstiltag i Århus. Foreningsudvikling på hjemmebane Endnu et nyt tiltag i 2003 har været det positive partnerskab med DGI-Århusegnen omkring Foreningsudvikling på hjemmebane. Partnerskabet samler de to organisationers kompetencer vedr. foreningsudvikling, ledelse & organisation, samt teambuilding og samarbejde. En gruppe foreningsudviklere står til rådighed for foreningerne, der tilbydes et forløb med indledende møder, et seminar og opfølgende møde. Tre foreninger har i løbet af efteråret været igennem et forløb, og yderligere otte er i gang med eller planlægger et forløb, så projektet har været en stor succes. Århus Foreningslederuddannelse Århus Foreningslederuddannelse er en videreudvikling af partnerskabet med DGI-Århusegnen. Partnerskabet er udvidet med Århus Ungdommens Fællesråd samt Fritids- & Kulturforvaltningen (F&K). Erfaringerne fra Foreningsudvikling på hjemmebane viser, at der er et ønske blandt de frivillige ledere om en individuel lederuddannelse. Uddannelsen bliver en generel lederuddannelse for frivillige foreningsledere. Uddannelsen strækker sig over to aftenarrangementer og to 24 timers seminarer. Første kursusforløb bliver i efteråret FOKUSOMRÅDER Handicapidræt Idrætssamvirket har i forbindelse med det europæisk handicapår sat ekstra fokus på handicapidræt. I samarbejde med DHIF og Marselisborg Centret udgav Idrætssamvirket i 2003 rapporten Handicapidrættens vilkår i Århus Kommune. Rapporten er udarbejdet på baggrund af en brugerundersøgelse af de organiserede handicapidrætsforeninger i Århus. Rapporten dannede baggrund for en debataften, hvor det blev vedtaget at etablere en tænketank, der skulle se på handicapidrættens vilkår. Tovholderfunktionen for tænketanken blev placeret hos Idrætssamvirket. Et andet initiativ inden for handicapidræt var en træningsaften for samtlige foreninger i Århus Kommune i december Der deltog ca. 150 personer, der bl.a. spillede boccia, el-hockey og kørestolsbasket.

5 Årsrapport 2003 Senioridræt Som handicapidræt har senioridræt også været et fokusområde. I januar afholdt Idrætssamvirket en stor konference om senioridræt, hvor 175 personer deltog. Idrætssamvirket har et godt samarbejde med 3. magistrat, der også ønsker at sætte fokus på senioridræt. Samarbejdet er bl.a. struktureret på den måde, at 3. magistrats ældreidrætskonsulent varetager kontakten til socialcentre mm., mens Idrætssamvirket er behjælpelig med kontakten til idrætsforeningerne. Pædofili Idrætssamvirket har sammen med Århus Ungdommens Fællesråd bistået F&K i udarbejdelsen af en informationsfolder omkring pædofili. Folderen blev i januar 2004 udsendt til samtlige foreninger i Århus. Folderen skal hjælpe foreningerne med at forholde sig til pædofili. Idrætssamvirket har i efteråret gennemført en rundspørge til de flerstrengede foreninger ang. deres holdning og politik på området. PROJEKTER Idræt på Banen Idræt på Banen, der er et kommunalt idrætstilbud for sindslidende er med udgangen af 2003 flyttet til Aktivitetscenter Skt. Annagade. Idræt på Banen har længe ønsket at få et tættere kontakt til psykiatrien, og da muligheden for en udflytning kom, var det en naturlig videreudvikling af tilbuddet. Skole & Fritid Skolevæsenets flygtninge- og indvandrerprojekt Skole & Fritid fungerer fortsat med base på Idrætssamvirket. Formålet med Skole & Fritid er i korte træk, at kontaktlærere på nu 20 skoler i Århus, kontaktpersoner i foreninger og projektkoordinatoren forsøger at få især indvandrerbørn motiveret for og interesseret i at dyrke organiserede foreningsidrætter. En erfaring i de hidtidige fem år har været, at stævner virker i høj grad motiverende. Der blev i 2003 afholdt ca. 35 stævner. SAMARBEJDE MED FORENINGERNE Samarbejdet med vores medlemsforeninger bliver bedre og bedre. I 2003 har vi gjort meget for at komme i endnu tættere dialog med vores medlemsforeninger, og det må siges, at det er lykkedes. Anlægsinvesteringer Arbejdet med at rådgive foreningerne i forbindelse med renovering og etablering af klubfaciliteter er efterhånden blevet en af Idrætssamvirkets kerneydelser. Idrætssamvirket har gennem de seneste år været involveret i mange byggeprojekter, og vi har derfor opbygget en stor ekspertise på området. Information Hjemmeside Idrætssamvirket ønsker fortsat, at vores hjemmeside skal være et vigtigt redskab i bestræbelserne på; at gøre det lettere at være idrætsleder i Århus. Målet er, at alle informationer med interesse for idrætsforeningerne skal være tilgængelige gennem vores hjemmeside. Desværre har ønskerne ikke helt stået mål med virkeligheden, da der i 2003 har været visse problemer med opdateringen. Disse problemer er nu løst, og en generel opdatering af hjemmesiden vil ske løbende i Nyhedsbrev En anden vigtig informationskilde er vores nyhedsbrev, der i 2003 har gennemgået en modernisering med hensyn til indhold og design. Efter lidt startvanskeligheder er vi nu kommet frem til et godt design og har fået tilpasset indhold og længde. Nyhedsbrevet udsendes efter behov ca. 10 gange årligt på mail og pr. post. Målet er, at nyhedsbrevet hovedsageligt udsendes elektronisk. Informationsfolder Idrætssamvirket har i 2003 fået udarbejdet en trefløjet informationsfolder. Folderen beskriver kort Idrætssamvirkets kerneydelser og tilskudsmuligheder samt hvilke fordele, en forening kan opnå ved et medlemskab. Børn lærer gennem kroppen Et toårigt projekt, der stoppede i juni Formål i projektet var at forbedre det lokale idrætsmiljø til gavn for børnenes trivsel, sundhed og måske koncentration. Projektet afrundes med en videnskabelig afhandling fra Center for Idræt, Aarhus Universitet, samt en hvidbog med alle erfaringerne fra projektet. Rapport og hvidbog forventes færdig foråret 2004.

6 Årsrapport 2003 REGNSKAB, ØKONOMI OG TILSKUDSORDNINGERNE Idrætssamvirkets omsætning blev i regnskabsåret 2003 i alt på t/kr., hvoraf Idræt på Banen tegner sig for de 175 t/kr. Hovedtal fra årets regnskab: INDTÆGTER: i kr. Kontingenter 308 Tilskud fra Kommunen Øvrige indtægter 256 Idræt på Banen 175 Indtægter i alt UDGIFTER: i kr. Lønninger 971 Husleje 184 Kontorudstyr og it 81 Øvrige driftsudgifter 492 Idræt på Banen 175 Driftsudgifter i alt Bevilgede tilskud i alt 857 Udgifter i alt Årets underskud 78 Der var pga. nye tiltag budgetteret med et underskud på 248 t/kr. Tilskudsordningerne I 2003 blev der efter ansøgning udbetalt et samlet beløb på 857 t/kr. gennem Idrætssamvirkets tilskudspuljer. Dette er 116 t/kr. mere end i Af disse tegnede tilskud til leder- og instruktøruddannelse sig for 503 t/kr., hvilket er 125 t/kr. mere end i Stigningen er kommet pga. en vedvarende markedsføring af puljen. Der er blevet ydet tilskud på 234 t/kr. til anskaffelse af dyrt idrætsmateriel, hvilket er på niveau med sidste år. Der er udbetalt 120 t/kr. i de resterende tilskudspuljer - foreningsseminarer, internationale arrangementer og misforhold og urimeligheder. Tilskuddene til leder- og instruktørkurser (503 t/kr.) Der er i 2003 blevet udbetalt tilskud til 35 forskellige idrætsgrene og i alt 71 foreninger. Som i de sidste to år topper gymnastik med et samlet tilskud på128 t/kr. efterfulgt af roning med 51 t/kr., svømmeafdelingerne 47 t/kr. og fodbold med 46 t/kr. Tilskud til dyrt idrætsmateriel (234 t/kr.) Der er ydet tilskud til 27 idrætsforeninger. Tilskud til seminarer (69 t/kr.) I år er der udbetalt tilskud til syv idrætsforeninger. Succesen med Foreningsudvikling på hjemmebane har bevirket, at udbetalingen i denne pulje er steget i forhold til Tilskud til internationale arrangementer (30 t/kr.) Tilskuddet fordeler sig på fem idrætsforeninger. Tilskud til misforhold og urimeligheder (21 t/kr.) En enkelt bevilling til Århus Svæveflyveklub. Anlægsinvesteringer Idrætssamvirket var i samråd med Magistratens 4. afdeling med til at uddele 1,7 million kr. i slutningen af Følgende tilskud blev uddelt Århus Windsurferklub Brabrand Rostadion (flydebro) Brabrand Rostadion (klubhus) Århus Sejlklub Århus Flugt Skytteklub Sabro Rideklub Århus Svæveflyveklub Vejlby Risskov Hallen Århus Badmintonklub Skåde Ridecenter Århus 1900 Fodbold Århus Bueskyttelaug Århus Studenter Roklub kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Derudover modtager følgende 4 foreninger materialetilskud fra Århus Kommune til klubhusforbedringer. Aarhus Golf Klub kr. Frederiksbjerg Atlet Klub kr. Gallo Idrætsforening kr. Kolt-Hasselager IF kr.

7 Årsrapport 2003 IDRÆTSPOLITISKE MÆRKESAGER 2003 Idrætssamvirket har igennem årene fået etableret et solidt netværk blandt politikere og andre beslutningstagere på idrætsområde. Således er der jævnlig kontakt med specielt rådmand Torben Brandi Nielsen, der har udvist en stor interesse for idrætten. Det er også dejligt at konstatere, at han næsten altid tager imod vores invitationer om at stille op til emnemøder og konferencer. Samarbejdet med Fritids- & Kulturforvaltningen og dets mange medarbejdere er igennem de senere år blevet intensiveret. Begge parter kunne sagtens ønske sig flere penge til idrætsformål, men da dette kan knibe, er det vigtigt, at de penge, der bevilges, bruges optimalt til gavn for flest mulige. Den gensidige respekt for hinandens arbejde resulterer i et meget konstruktivt samarbejde. 10 årige anlægsinvesteringer Idrætssamvirket har ved enhver given lejlighed arbejdet aktivt på, at få idrætsprojekterne placeret så højt som muligt på 4. magistrats prioriteringsliste i forbindelse med fordelingen af anlægsreserverne. Det drejede sig bl.a. om flere fodboldbaner, ro- og dykkercenter, flere idrætshaller, ombygning af cykelbanen. Efter at Marselistunnelen fjernede 1/3 af budgettet, var der desværre ikke meget tilbage. En ny idrætshal i forbindelse med Aarhus Universitets udbygning af Center for Idræt ved N. J. Fjordsgades Skole og et par nye fodboldbaner blev det til, men uden driftstilskud. Ved det efterfølgende budgetforlig for 2004 kom etableringen af Viby Hal nr. 2 med. 4 årige budgetbesparelser i Århus kommune Idrætssamvirket kæmpede selvfølgelig for, at der ikke kom besparelser inden for idrætsområdet. Det lykkedes delvis, dog blev lokaletilskuddet reduceret fra de nuværende 75% til 70%. Besøg af kulturministeren På et velbesøgt møde en søndag formiddag orienterede kulturminister Brian Mikkelsen om de tiltag, han havde sat i værk for at gøre det lettere at være frivillig leder - bl.a. ved nedsættelsen af det såkaldte tæskehold - og hvad man kunne vente af udspil i nærmeste fremtid. På mødet garanterede han, at der ikke ville ske noget med portostøtten, men virkeligheden har desværre vist noget andet. Urban-området Der har i 2003 været fokus på idrætsmuligheder i Urban-området, da der er få klubber og få idrætsfaciliteter. Nu kommer der en multiaktivitetshal i 2005, der bliver idrætsmuligheder i Hasle Bakker og andre tiltag til gavn for foreningslivet i området er på vej. Større idrætspolitiske udfordringer Driftstilskud og anlægspulje Puljen til driftstilskud er helt brugt op, så ved nye initiativer til anlæg, kan det blive vanskeligt at finde penge til driften. Ligeledes var der i år anlægsansøgninger over for 30 millioner kr., så 1,7 millioner kr. forslår ikke meget. Genopretningspuljen Puljen til genopretning af århusianske idrætsanlæg er på 100 millioner kr. fordelt over 8 år. Desværre har ny undersøgelse i efteråret 2003 vist, at behovet er mere end det dobbelte. Det er specielt svømmehaller og renovering af tage, der er meget dyrt. Støjende idrætsanlæg Vil der overhovedet blive plads til dem i Århus kommune fremover? Trods udarbejdelse af flot oversigtsrapport i foråret, viste den efterfølgende debat, at det kan blive svært at flytte Århus Motor Klub fra Vestereng. Men genhusing af idrætsanlæg og tilhørende idrætsforeninger er en mærkesag for Idrætssamvirket. Fodboldbaner Fodboldklubberne oplever i disse år en medlemsfremgang, hvilket bevirker, at der er behov for flere baner. Med pesticidstoppet bliver banerne hurtigere nedslidt, så problemstillingen omkring fodboldbaner er fortsat aktuel. Idrætssamvirket bakker F&K s Master-plan over nuværende fodboldbaner samt mulige placeringer af nye baner op, men vi vil fortsat have fokus på fodboldbaneproblematikken. Atletion Idrætssamvirket vil sikre at vores medlemmer kan anvende anlægget på fornuftige vilkår også efter privatiseringen. Lokaletilskudskontoen må i den forbindelse ikke belastes urimeligt.

8 Årsrapport 2003 DET FREMTIDIGE ARBEJDE I IDRÆTSSAMVIRKET Handlingsplan Idrætssamvirket vil fortsat følge sin handlingsplan for og sikre, at den bliver opdateret i Det betyder, at de tiltag, der blev søsat i 2003 vil der blive arbejdet yderligere med baseret på de input, vi får fra vores medlemmer, partnere m.fl. Partnerskaber I henhold til regeringsoplægget Sund hele livet fra september 2002 defineres partnerskab som et samarbejde mellem ligestillede parter, som en af vejene til at finde nye metoder i det sygdomsforebyggende arbejde. Gennem partnerskabet Idræt og Sundhed er der opnået tættere samarbejde og kendskab de seks partnere imellem, men også til andre organisationer, ministerier osv., der skal være med til at fremme sundheden i Århus. Udgangspunktet er idræt, og vores medlemsforeninger skal være det naturlige omdrejningspunkt i nye projekter og forankringen af disse. Endnu et spændende tiltag er Sundhedsfremmeenheden i Århus Amts forebyggelsesstrategi med en titel baseret på krop, mad og bevægelse, der kommer i begyndelsen af Idrætssamvirket har på vegne af sine medlemmer og via partnerskaber en god relation til og forventer et meget tættere samarbejde med Århus Amt. Ligeledes har vi i samarbejde med F&K arbejdet med begrebet Sundhed set i et folkeoplysende perspektiv, hvilket medførte oprettelsen af en ny tilskudspulje indenfor Den Lokale Udviklingspulje. Det er vigtigt, at der finder en koordination sted. Det har partnerskabet meget fokus på, men det er også vigtigt, at vores medlemsforeninger orienterer Idrætssamvirket, hvis de har tanker om at starte noget indenfor feltet idræt og sundhed. Vi har etableret kontaktnettet til den nødvendige viden i forbindelse med opkvalificeringen af projekter samt netværk, der økonomisk åbner bedre muligheder i forbindelse med start og forankring af projekter. Samarbejde på tværs blandt magistrater, idrætsforeninger, organisationer m.fl., er netop et af de overordnede mål i den nuværende fritids- og idrætspolitik i Århus. Det må forventes, at der vil opstå mange mindre partnerskaber i forbindelse med kommende projekter, hvor vores medlemmer, eller vi som repræsentant for medlemmer bliver part. Idræt i Århus samarbejdsudvalget for Idrætssamvirket og Danmarks Idræts-Forbund, vil i foråret 2004 komme med projektideer, hvor adskillige af vores medlemsforeninger vil blive forespurgt, om de har lyst til at deltage. Projekterne skal primært styrke det arbejde, der allerede udføres i foreningen. Endelig vil vores gode samarbejde med DGI-Århusegnen indenfor Foreningsudvikling på hjemmebane blive udvidet i den kommende Århus Foreningslederuddannelse, hvor også Århus Ungdoms Fællesråd og Fritid & Kulturforvaltningen i Århus er medspillere. Et stort forberedelsesarbejde er i fuld gang, så det er et samarbejde, vi forventer os meget af. Første forløb løber af stablen i efteråret Idrætsbyggeri Med et tættere samarbejde med Lokale & Anlægsfonden, Naturforvaltningen, Stadsarkitektens kontor, Byggeteknisk afdeling i F&K, rådgivende ingeniører m.fl. har vi skabt et netværk, der virkelig kan hjælpe vores foreninger med at få iværksat byggeprojekter. Igen kan kun vi opfordre til, at Idrætssamvirket bliver involveret så tidligt som muligt i processen. Samarbejde med vores medlemmer Via nyhedsbreve, optimeret hjemmeside, øget information om tilskudspuljer, gratis konsulenthjælp til enklere administrations- og økonomisystemer, samt gratis idrætskonsulenthjælp til alle former for foreningsproblemstillinger, vil Idrætssamvirket forsøge at fastholde og udbygge vores service for vore medlemmer i Idrætssamvirkets idégrundlag: At skabe optimale forhold for udøvelse af motions-, bredde- og eliteidræt, herunder at forvalte de til rådighed stillede pengemidler og repræsentere foreninger overfor myndig-heder og institutioner. Idrætssamvirkets tre målsætninger: At gøre det lettere at være idrætsleder i Århus kommune At skaffe flere penge til idrætsanlæg At være med til at gøre Århus til Danmarks mest aktive idrætsby

Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus

Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus Årsrapport 2002 www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Århus C. Hædersbevisninger Tlf. 8614

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011

HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011 HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011 Godt nytår og tillykke til Viborg Af Peter Poulsen Formand for HSU Et gammelt år rinder ud og vi står på tærsklen til et nyt og skelsættende år for idrætslivet i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!!

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!! Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune Det forpligter jo!! Når man nu som Gentofte kommune, har fået så fine titler som, Årets Idrætskommune 2009 Breddeidrætskommune

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 1 DELEGERETMØDE 2014 Søndag, den 19.01.14 kl. 09.30 i Langskov Hallen, Langeskov. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010. Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld

HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010. Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010 Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld Idrættens ildsjæle er hverdagens helte Af Peter Poulsen Formand for HSU

Læs mere

Skive Idrætssamvirke Materiale til repræsentantskabsmøde 2015

Skive Idrætssamvirke Materiale til repræsentantskabsmøde 2015 Skive Idrætssamvirke Materiale til repræsentantskabsmøde 2015 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE Skive, den 12. marts 2015 Indhold 1. Dagsorden 2. Årsberetning for året 2014 3. Regnskab for SIS 2014 og budget for 2015

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Tlf. 86 14 52 52

Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Tlf. 86 14 52 52 Høringssvar på Aarhus Kommunes kommende handicappolitik fra 2013 Aarhus, aug. 2013 / SR Idrætssamvirket Aarhus har med interesse læst forslag til kommende handicappolitik. Det er positivt, at det virker

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010-2011

Bestyrelsens beretning 2010-2011 Bestyrelsens beretning 2010-2011 v/roskilde-hallerne Møllehusvej 15 4000 Roskilde Telefon +45 4635 4072 Fax +45 4636 6481 www.riu.dk * riu@riu.dk 21. februar 2011 Indledning Set udefra har idrætten i Roskilde

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Der er gået mange timer siden sidst. Tid og timer på banen, på cyklen i kajakken i bilen og i omklædningsrummet. Tid og timer til træning,

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Regionale miljønetværk og grønne job

Regionale miljønetværk og grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Regionale miljønetværk og grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte om projekter,

Læs mere

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRSMØDE 2015 Torsdag d. 26. februar 2015 HILSEN FRA RÅDMANDEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE HILSEN TIL ÅUF S ÅRSMØDE FRA RABIH AZAD-AHMAD, RÅDMAND FOR KULTUR OG BORGERSERVICE I

Læs mere

giver bøvl no1 25-års reglen i foreninger Side 11 Side 14-15

giver bøvl no1 25-års reglen i foreninger Side 11 Side 14-15 inspiration træning tips sundhed uddannelse foreningsliv ledelse mar 2012 no1 Landsstævne 2013: Lav en foreningstur til Landsstævne! Side 11 DM i Foreningsudvikling: Masser af nye tiltag hos de 3 vestjyske

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere