Årsrapport Idrætssamvirket Århus. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2003. www.idraetssamvirket.dk. Idrætssamvirket Århus. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus"

Transkript

1 Årsrapport Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få rådgivning om problemstillinger med den løbende drift og videreudvikling af din klub. Digital XPress

2 Årsrapport 2003 Idrættens Hus Vest Stadion Allé Århus C. Tlf Fax Hasse Vinter Sekretariatschef Nicolai Blom Idrætskonsulent Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag kl medlemstal Flerstrengede foreninger 38 Specialforeninger 133 Afdelinger 425 Medlemmer Karen Christensen IT-sekretær Jens Ole Pedersen Økonomikonsulent Søren Martinussen Økonomiansvarlig Birger Christiansen Skole & Fritid Større arrangementer Senioridrætskonference: Onsdag d. 15. januar 2003 Repræsentantskabsmøde: Mandag d. 3. marts 2003 DM-fest for Ungdom: Torsdag d. 3. april 2003 Nordisk ungdomstræf (Turku, Finland): Torsdag d. 7. søndag d. 10. august 2003 Møde: Kulturminister Brian Mikkelsen: Søndag d. 31. august 2003 Møde: Idrætskasserernetværk: Mandag d. 15. september 2003 Møde: Handicapidrættens vilkår i Århus Kommune: Tirsdag d. 7. oktober 2003 Ungdomslederkonference: Lørdag d. 22. november 2003 Møde: Idrætsforeningernes ansvar: Torsdag d. 27. november 2003 Træningsaften for handicapidrætten: Onsdag d. 3. december 2003 Idrætssamvirkets bestyrelse Bent Hviid Erik Smidstrup Jan Dyberg Jens Peter Schou Nielsen Nels Møller (Formand) Sven Skyum (Næstformand) Sten Ejsing Årets leder Preben Rasmussen Aarhus Rugby Klub Årets idrætsudøver Charlotte V. T. Jakobsen DSB/ ASF Årets talent Charlotte Johansen AGF Svømning

3 Årsrapport 2003 SAMMENDRAG AF ÅRET, DER GIK Idrætssamvirket har i 2003 gjort væsentlige indsatser på vores tre målsætningsområder: At gøre det lettere at være idrætsleder i Århus kommune At skaffe flere penge til idrætsanlæg At være med til at gøre Århus til Danmarks mest aktive idrætsby Denne indsats, føler vi selv, har været med til at løfte idrætten i Århus. Samtidig er handlingsplanen fra efteråret 2002, hvor Partnerskab, Lederuddannelse og Tilskudsordninger er de centrale områder, blevet fulgt. Gøre det nemmere at være foreningsleder Udover at have en stadig bedre dialog med klubberne, hvor vores medlemmer bruger vores gratis idrætskonsulenttjeneste, er der i det forgangne år blevet gennemført nogle væsentlige tiltag. Foreningsudvikling på hjemmebane med DGI-Århusegnen er kommet i gang. tst, Christiansbjerg IF og KI-Gruppen var de første foreninger på seminar, og de var meget tilfredse. Der er allerede nu otte foreninger, der er i gang med eller planlægger et forløb. Idrætskasserernetværket med omdrejningspunkt i IT-program Foreningspakken fra DIF og DGI er kommet godt i gang. Vi har ansat en person med stor regnskabsmæssig erfaring og ekspertise. Det er muligt for den enkelte kasserer gratis at hente råd og vejledning til at optimere administrationsog økonomistyring i foreningen. Inden for leder- og instruktøruddannelse har vi målrettet arbejdet på at tilbyde relevante kurser i Århus, samt motivere foreningerne til at tage på kursus med økonomisk støtte fra vore puljer. Flere penge til idrætsanlæg Idrætssamvirket har med glæde konstateret, at vores intensive indsats for at støtte idrætsforeninger med rådgivning vedr. lokale idrætsbyggeprojekter har båret frugt. Det er derfor tilfredsstillende, at vi ved udgangen af 2003 har kunnet hjælpe 17 foreninger udfra en anlægspulje på 1,7 millioner kr. Udvidelse/forbedring af klubhuse kan også give sportslig succes, hvilket Århus Rugby Klub, der i 2002 fik nyt klubhus, er et godt eksempel på, idet de i 2003 blev landets bedste ungdomsklub i rugby. Prioritering af de kommunale anlægsinvesteringer i et 10 års perspektiv har også været et hovedfokusområde i Idrætssamvirket er meget skuffet over, at der ikke var politisk vilje til at prioritere idrætten højere i fordelingen af anlægsreserverne. Til gengæld blev idrætten næsten holdt udenfor ved den store kommunale sparerunde. Århus Danmarks mest aktive idrætsby Via bl.a. aktiv deltagelse i partnerskabet Idræt og Sundhed, har vi arbejdet på at gøre Århus mere idrætsaktiv. Partnerskabet er på vej med nogle konkrete tiltag, der skal være med til at skaffe flere idrætspenge til byen. Ligeledes har vi etableret et partnerskab med DIF - Idræt i Århus, hvis formål er at styrke idrætten i Århus. Herudover sidder Idrætssamvirket med i Urbans beslutningsudvalg, så der er også fokus på idræt og integration. Idrætspolitisk har vi været meget aktive ved alle relevante idrætsprojekter i Århus kommune. Vi har et godt netværk og et velfungerende samarbejde med kommune, uddannelsesinstitutioner, andre idrætsorganisationer m.v. Idrætssamvirkets rolle er at være aktiv som katalysator, inspirator, tovholder og initiativtager for at sikre, at idrætsprojekter kommer godt i gang og forankres. Vi har afholdt flere større møder med emner som senioridræt, handicapidræt og foreningsbestyrelsens juridiske ansvar, samt et åbent dialogmøde med kulturminister Brian Mikkelsen med flot fremmøde. Alt i alt kan det konkluderes, at Idrætssamvirkets mål om at blive mere synligt, handlekraftigt og stimulerende for den lokale idræt er kommet et godt stykke fremad.

4 Årsrapport 2003 PARTNERSKABER Kodeordet for 2003 har været Partnerskab, hvilket afspejler sig i, at Idrætssamvirket i det forgangne år har været med til at etablere fire partnerskaber. Essensen i partnerskabstanken er, at al ekspertise inden for et område samles i partnerskabet. Partnerskaberne kommer idrætsforeningerne til gode ved, at Idrætssamvirket kan trække på de andre partneres kompetencer og ressourcer. Partnerskaberne sætter Århus på landkortet, da det bliver muligt at løfte større projekter. På den måde bliver det muligt at trække flere penge fra eksempelvis EU, ministerierne osv. til byen til gavn for idrætten. Idræts og Sundhed Partnerskabet Idræt og Sundhed består af seks partnere; Århus Kommune, Center for Idræt (Aarhus Universitet), Jysk Center for Videregående Uddannelse, Jysk Pædagog Seminarium, Peter Sabroe Seminariet samt Idrætssamvirket. Disse er forpligtede til at holde hinanden orienterede om nye indsatsområder og projekter indenfor Partnerskabets kommissorium. Visionen for partnerskabet er, at det med sin brede tværfaglige sammensætning og kompetence inden for idræt og sundhed målrettet skal bidrage til, at borgerne i Århus kan være aktive og sunde hele livet. Den indsats, der særligt i relation til idræt kan og bør gøres for at styrke sundheden, skal fremmes, og den fortsatte udvikling af idrættens samlede kvaliteter skal sikres. Idræt i Århus Et andet partnerskab, Idrætssamvirket har etableret i 2003 er, Idræt i Århus, der er et samarbejde med DIF. Idræt i Århus er et ligeværdigt og politisk udvalg, vi forventer os meget af. Fra DIF s side deltager næstformand Gert Nielsen (formand for udvalget), breddeudvalgsformand Preben Staun samt udviklingschef Jan Darfelt. Udvalget er ved at vurdere forskellige indsatsområder i koordinering med partnerskabet Idræt og Sundhed, og disse vil blive præsenteret i løbet af foråret Til de forskellige projekter vil der kunne tilføres faglige ressourcer og økonomi, således at der kan etableres platforme for nye idrætstiltag i Århus. Foreningsudvikling på hjemmebane Endnu et nyt tiltag i 2003 har været det positive partnerskab med DGI-Århusegnen omkring Foreningsudvikling på hjemmebane. Partnerskabet samler de to organisationers kompetencer vedr. foreningsudvikling, ledelse & organisation, samt teambuilding og samarbejde. En gruppe foreningsudviklere står til rådighed for foreningerne, der tilbydes et forløb med indledende møder, et seminar og opfølgende møde. Tre foreninger har i løbet af efteråret været igennem et forløb, og yderligere otte er i gang med eller planlægger et forløb, så projektet har været en stor succes. Århus Foreningslederuddannelse Århus Foreningslederuddannelse er en videreudvikling af partnerskabet med DGI-Århusegnen. Partnerskabet er udvidet med Århus Ungdommens Fællesråd samt Fritids- & Kulturforvaltningen (F&K). Erfaringerne fra Foreningsudvikling på hjemmebane viser, at der er et ønske blandt de frivillige ledere om en individuel lederuddannelse. Uddannelsen bliver en generel lederuddannelse for frivillige foreningsledere. Uddannelsen strækker sig over to aftenarrangementer og to 24 timers seminarer. Første kursusforløb bliver i efteråret FOKUSOMRÅDER Handicapidræt Idrætssamvirket har i forbindelse med det europæisk handicapår sat ekstra fokus på handicapidræt. I samarbejde med DHIF og Marselisborg Centret udgav Idrætssamvirket i 2003 rapporten Handicapidrættens vilkår i Århus Kommune. Rapporten er udarbejdet på baggrund af en brugerundersøgelse af de organiserede handicapidrætsforeninger i Århus. Rapporten dannede baggrund for en debataften, hvor det blev vedtaget at etablere en tænketank, der skulle se på handicapidrættens vilkår. Tovholderfunktionen for tænketanken blev placeret hos Idrætssamvirket. Et andet initiativ inden for handicapidræt var en træningsaften for samtlige foreninger i Århus Kommune i december Der deltog ca. 150 personer, der bl.a. spillede boccia, el-hockey og kørestolsbasket.

5 Årsrapport 2003 Senioridræt Som handicapidræt har senioridræt også været et fokusområde. I januar afholdt Idrætssamvirket en stor konference om senioridræt, hvor 175 personer deltog. Idrætssamvirket har et godt samarbejde med 3. magistrat, der også ønsker at sætte fokus på senioridræt. Samarbejdet er bl.a. struktureret på den måde, at 3. magistrats ældreidrætskonsulent varetager kontakten til socialcentre mm., mens Idrætssamvirket er behjælpelig med kontakten til idrætsforeningerne. Pædofili Idrætssamvirket har sammen med Århus Ungdommens Fællesråd bistået F&K i udarbejdelsen af en informationsfolder omkring pædofili. Folderen blev i januar 2004 udsendt til samtlige foreninger i Århus. Folderen skal hjælpe foreningerne med at forholde sig til pædofili. Idrætssamvirket har i efteråret gennemført en rundspørge til de flerstrengede foreninger ang. deres holdning og politik på området. PROJEKTER Idræt på Banen Idræt på Banen, der er et kommunalt idrætstilbud for sindslidende er med udgangen af 2003 flyttet til Aktivitetscenter Skt. Annagade. Idræt på Banen har længe ønsket at få et tættere kontakt til psykiatrien, og da muligheden for en udflytning kom, var det en naturlig videreudvikling af tilbuddet. Skole & Fritid Skolevæsenets flygtninge- og indvandrerprojekt Skole & Fritid fungerer fortsat med base på Idrætssamvirket. Formålet med Skole & Fritid er i korte træk, at kontaktlærere på nu 20 skoler i Århus, kontaktpersoner i foreninger og projektkoordinatoren forsøger at få især indvandrerbørn motiveret for og interesseret i at dyrke organiserede foreningsidrætter. En erfaring i de hidtidige fem år har været, at stævner virker i høj grad motiverende. Der blev i 2003 afholdt ca. 35 stævner. SAMARBEJDE MED FORENINGERNE Samarbejdet med vores medlemsforeninger bliver bedre og bedre. I 2003 har vi gjort meget for at komme i endnu tættere dialog med vores medlemsforeninger, og det må siges, at det er lykkedes. Anlægsinvesteringer Arbejdet med at rådgive foreningerne i forbindelse med renovering og etablering af klubfaciliteter er efterhånden blevet en af Idrætssamvirkets kerneydelser. Idrætssamvirket har gennem de seneste år været involveret i mange byggeprojekter, og vi har derfor opbygget en stor ekspertise på området. Information Hjemmeside Idrætssamvirket ønsker fortsat, at vores hjemmeside skal være et vigtigt redskab i bestræbelserne på; at gøre det lettere at være idrætsleder i Århus. Målet er, at alle informationer med interesse for idrætsforeningerne skal være tilgængelige gennem vores hjemmeside. Desværre har ønskerne ikke helt stået mål med virkeligheden, da der i 2003 har været visse problemer med opdateringen. Disse problemer er nu løst, og en generel opdatering af hjemmesiden vil ske løbende i Nyhedsbrev En anden vigtig informationskilde er vores nyhedsbrev, der i 2003 har gennemgået en modernisering med hensyn til indhold og design. Efter lidt startvanskeligheder er vi nu kommet frem til et godt design og har fået tilpasset indhold og længde. Nyhedsbrevet udsendes efter behov ca. 10 gange årligt på mail og pr. post. Målet er, at nyhedsbrevet hovedsageligt udsendes elektronisk. Informationsfolder Idrætssamvirket har i 2003 fået udarbejdet en trefløjet informationsfolder. Folderen beskriver kort Idrætssamvirkets kerneydelser og tilskudsmuligheder samt hvilke fordele, en forening kan opnå ved et medlemskab. Børn lærer gennem kroppen Et toårigt projekt, der stoppede i juni Formål i projektet var at forbedre det lokale idrætsmiljø til gavn for børnenes trivsel, sundhed og måske koncentration. Projektet afrundes med en videnskabelig afhandling fra Center for Idræt, Aarhus Universitet, samt en hvidbog med alle erfaringerne fra projektet. Rapport og hvidbog forventes færdig foråret 2004.

6 Årsrapport 2003 REGNSKAB, ØKONOMI OG TILSKUDSORDNINGERNE Idrætssamvirkets omsætning blev i regnskabsåret 2003 i alt på t/kr., hvoraf Idræt på Banen tegner sig for de 175 t/kr. Hovedtal fra årets regnskab: INDTÆGTER: i kr. Kontingenter 308 Tilskud fra Kommunen Øvrige indtægter 256 Idræt på Banen 175 Indtægter i alt UDGIFTER: i kr. Lønninger 971 Husleje 184 Kontorudstyr og it 81 Øvrige driftsudgifter 492 Idræt på Banen 175 Driftsudgifter i alt Bevilgede tilskud i alt 857 Udgifter i alt Årets underskud 78 Der var pga. nye tiltag budgetteret med et underskud på 248 t/kr. Tilskudsordningerne I 2003 blev der efter ansøgning udbetalt et samlet beløb på 857 t/kr. gennem Idrætssamvirkets tilskudspuljer. Dette er 116 t/kr. mere end i Af disse tegnede tilskud til leder- og instruktøruddannelse sig for 503 t/kr., hvilket er 125 t/kr. mere end i Stigningen er kommet pga. en vedvarende markedsføring af puljen. Der er blevet ydet tilskud på 234 t/kr. til anskaffelse af dyrt idrætsmateriel, hvilket er på niveau med sidste år. Der er udbetalt 120 t/kr. i de resterende tilskudspuljer - foreningsseminarer, internationale arrangementer og misforhold og urimeligheder. Tilskuddene til leder- og instruktørkurser (503 t/kr.) Der er i 2003 blevet udbetalt tilskud til 35 forskellige idrætsgrene og i alt 71 foreninger. Som i de sidste to år topper gymnastik med et samlet tilskud på128 t/kr. efterfulgt af roning med 51 t/kr., svømmeafdelingerne 47 t/kr. og fodbold med 46 t/kr. Tilskud til dyrt idrætsmateriel (234 t/kr.) Der er ydet tilskud til 27 idrætsforeninger. Tilskud til seminarer (69 t/kr.) I år er der udbetalt tilskud til syv idrætsforeninger. Succesen med Foreningsudvikling på hjemmebane har bevirket, at udbetalingen i denne pulje er steget i forhold til Tilskud til internationale arrangementer (30 t/kr.) Tilskuddet fordeler sig på fem idrætsforeninger. Tilskud til misforhold og urimeligheder (21 t/kr.) En enkelt bevilling til Århus Svæveflyveklub. Anlægsinvesteringer Idrætssamvirket var i samråd med Magistratens 4. afdeling med til at uddele 1,7 million kr. i slutningen af Følgende tilskud blev uddelt Århus Windsurferklub Brabrand Rostadion (flydebro) Brabrand Rostadion (klubhus) Århus Sejlklub Århus Flugt Skytteklub Sabro Rideklub Århus Svæveflyveklub Vejlby Risskov Hallen Århus Badmintonklub Skåde Ridecenter Århus 1900 Fodbold Århus Bueskyttelaug Århus Studenter Roklub kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Derudover modtager følgende 4 foreninger materialetilskud fra Århus Kommune til klubhusforbedringer. Aarhus Golf Klub kr. Frederiksbjerg Atlet Klub kr. Gallo Idrætsforening kr. Kolt-Hasselager IF kr.

7 Årsrapport 2003 IDRÆTSPOLITISKE MÆRKESAGER 2003 Idrætssamvirket har igennem årene fået etableret et solidt netværk blandt politikere og andre beslutningstagere på idrætsområde. Således er der jævnlig kontakt med specielt rådmand Torben Brandi Nielsen, der har udvist en stor interesse for idrætten. Det er også dejligt at konstatere, at han næsten altid tager imod vores invitationer om at stille op til emnemøder og konferencer. Samarbejdet med Fritids- & Kulturforvaltningen og dets mange medarbejdere er igennem de senere år blevet intensiveret. Begge parter kunne sagtens ønske sig flere penge til idrætsformål, men da dette kan knibe, er det vigtigt, at de penge, der bevilges, bruges optimalt til gavn for flest mulige. Den gensidige respekt for hinandens arbejde resulterer i et meget konstruktivt samarbejde. 10 årige anlægsinvesteringer Idrætssamvirket har ved enhver given lejlighed arbejdet aktivt på, at få idrætsprojekterne placeret så højt som muligt på 4. magistrats prioriteringsliste i forbindelse med fordelingen af anlægsreserverne. Det drejede sig bl.a. om flere fodboldbaner, ro- og dykkercenter, flere idrætshaller, ombygning af cykelbanen. Efter at Marselistunnelen fjernede 1/3 af budgettet, var der desværre ikke meget tilbage. En ny idrætshal i forbindelse med Aarhus Universitets udbygning af Center for Idræt ved N. J. Fjordsgades Skole og et par nye fodboldbaner blev det til, men uden driftstilskud. Ved det efterfølgende budgetforlig for 2004 kom etableringen af Viby Hal nr. 2 med. 4 årige budgetbesparelser i Århus kommune Idrætssamvirket kæmpede selvfølgelig for, at der ikke kom besparelser inden for idrætsområdet. Det lykkedes delvis, dog blev lokaletilskuddet reduceret fra de nuværende 75% til 70%. Besøg af kulturministeren På et velbesøgt møde en søndag formiddag orienterede kulturminister Brian Mikkelsen om de tiltag, han havde sat i værk for at gøre det lettere at være frivillig leder - bl.a. ved nedsættelsen af det såkaldte tæskehold - og hvad man kunne vente af udspil i nærmeste fremtid. På mødet garanterede han, at der ikke ville ske noget med portostøtten, men virkeligheden har desværre vist noget andet. Urban-området Der har i 2003 været fokus på idrætsmuligheder i Urban-området, da der er få klubber og få idrætsfaciliteter. Nu kommer der en multiaktivitetshal i 2005, der bliver idrætsmuligheder i Hasle Bakker og andre tiltag til gavn for foreningslivet i området er på vej. Større idrætspolitiske udfordringer Driftstilskud og anlægspulje Puljen til driftstilskud er helt brugt op, så ved nye initiativer til anlæg, kan det blive vanskeligt at finde penge til driften. Ligeledes var der i år anlægsansøgninger over for 30 millioner kr., så 1,7 millioner kr. forslår ikke meget. Genopretningspuljen Puljen til genopretning af århusianske idrætsanlæg er på 100 millioner kr. fordelt over 8 år. Desværre har ny undersøgelse i efteråret 2003 vist, at behovet er mere end det dobbelte. Det er specielt svømmehaller og renovering af tage, der er meget dyrt. Støjende idrætsanlæg Vil der overhovedet blive plads til dem i Århus kommune fremover? Trods udarbejdelse af flot oversigtsrapport i foråret, viste den efterfølgende debat, at det kan blive svært at flytte Århus Motor Klub fra Vestereng. Men genhusing af idrætsanlæg og tilhørende idrætsforeninger er en mærkesag for Idrætssamvirket. Fodboldbaner Fodboldklubberne oplever i disse år en medlemsfremgang, hvilket bevirker, at der er behov for flere baner. Med pesticidstoppet bliver banerne hurtigere nedslidt, så problemstillingen omkring fodboldbaner er fortsat aktuel. Idrætssamvirket bakker F&K s Master-plan over nuværende fodboldbaner samt mulige placeringer af nye baner op, men vi vil fortsat have fokus på fodboldbaneproblematikken. Atletion Idrætssamvirket vil sikre at vores medlemmer kan anvende anlægget på fornuftige vilkår også efter privatiseringen. Lokaletilskudskontoen må i den forbindelse ikke belastes urimeligt.

8 Årsrapport 2003 DET FREMTIDIGE ARBEJDE I IDRÆTSSAMVIRKET Handlingsplan Idrætssamvirket vil fortsat følge sin handlingsplan for og sikre, at den bliver opdateret i Det betyder, at de tiltag, der blev søsat i 2003 vil der blive arbejdet yderligere med baseret på de input, vi får fra vores medlemmer, partnere m.fl. Partnerskaber I henhold til regeringsoplægget Sund hele livet fra september 2002 defineres partnerskab som et samarbejde mellem ligestillede parter, som en af vejene til at finde nye metoder i det sygdomsforebyggende arbejde. Gennem partnerskabet Idræt og Sundhed er der opnået tættere samarbejde og kendskab de seks partnere imellem, men også til andre organisationer, ministerier osv., der skal være med til at fremme sundheden i Århus. Udgangspunktet er idræt, og vores medlemsforeninger skal være det naturlige omdrejningspunkt i nye projekter og forankringen af disse. Endnu et spændende tiltag er Sundhedsfremmeenheden i Århus Amts forebyggelsesstrategi med en titel baseret på krop, mad og bevægelse, der kommer i begyndelsen af Idrætssamvirket har på vegne af sine medlemmer og via partnerskaber en god relation til og forventer et meget tættere samarbejde med Århus Amt. Ligeledes har vi i samarbejde med F&K arbejdet med begrebet Sundhed set i et folkeoplysende perspektiv, hvilket medførte oprettelsen af en ny tilskudspulje indenfor Den Lokale Udviklingspulje. Det er vigtigt, at der finder en koordination sted. Det har partnerskabet meget fokus på, men det er også vigtigt, at vores medlemsforeninger orienterer Idrætssamvirket, hvis de har tanker om at starte noget indenfor feltet idræt og sundhed. Vi har etableret kontaktnettet til den nødvendige viden i forbindelse med opkvalificeringen af projekter samt netværk, der økonomisk åbner bedre muligheder i forbindelse med start og forankring af projekter. Samarbejde på tværs blandt magistrater, idrætsforeninger, organisationer m.fl., er netop et af de overordnede mål i den nuværende fritids- og idrætspolitik i Århus. Det må forventes, at der vil opstå mange mindre partnerskaber i forbindelse med kommende projekter, hvor vores medlemmer, eller vi som repræsentant for medlemmer bliver part. Idræt i Århus samarbejdsudvalget for Idrætssamvirket og Danmarks Idræts-Forbund, vil i foråret 2004 komme med projektideer, hvor adskillige af vores medlemsforeninger vil blive forespurgt, om de har lyst til at deltage. Projekterne skal primært styrke det arbejde, der allerede udføres i foreningen. Endelig vil vores gode samarbejde med DGI-Århusegnen indenfor Foreningsudvikling på hjemmebane blive udvidet i den kommende Århus Foreningslederuddannelse, hvor også Århus Ungdoms Fællesråd og Fritid & Kulturforvaltningen i Århus er medspillere. Et stort forberedelsesarbejde er i fuld gang, så det er et samarbejde, vi forventer os meget af. Første forløb løber af stablen i efteråret Idrætsbyggeri Med et tættere samarbejde med Lokale & Anlægsfonden, Naturforvaltningen, Stadsarkitektens kontor, Byggeteknisk afdeling i F&K, rådgivende ingeniører m.fl. har vi skabt et netværk, der virkelig kan hjælpe vores foreninger med at få iværksat byggeprojekter. Igen kan kun vi opfordre til, at Idrætssamvirket bliver involveret så tidligt som muligt i processen. Samarbejde med vores medlemmer Via nyhedsbreve, optimeret hjemmeside, øget information om tilskudspuljer, gratis konsulenthjælp til enklere administrations- og økonomisystemer, samt gratis idrætskonsulenthjælp til alle former for foreningsproblemstillinger, vil Idrætssamvirket forsøge at fastholde og udbygge vores service for vore medlemmer i Idrætssamvirkets idégrundlag: At skabe optimale forhold for udøvelse af motions-, bredde- og eliteidræt, herunder at forvalte de til rådighed stillede pengemidler og repræsentere foreninger overfor myndig-heder og institutioner. Idrætssamvirkets tre målsætninger: At gøre det lettere at være idrætsleder i Århus kommune At skaffe flere penge til idrætsanlæg At være med til at gøre Århus til Danmarks mest aktive idrætsby

Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus

Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus Årsrapport 2002 www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få

Læs mere

Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket Århus Idrætssamvirket Århus ÅRSREGNSKAB 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse Den interne revision og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2007 Side 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2008 Side 4 Balance pr. 31. december 2008 Side 5 Note

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3 Årsregnskab 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2011 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune Idrætspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune Skole- og Fritidsudvalget vedtog i 2000 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til en Idrætspolitik - arbejdsgruppens kommissorium blev godkendt

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7 Årsregnskab 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2012 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider.

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider. S i d e 1 5 eksempler på idrætssamvirker På det afsluttende møde i idrætsgruppen blev vi enige om overordnet at undersøge opbygningen af Idrætssamvirker 5 steder i Danmark. Det blev følgende steder: Århus

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019 Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Strategi 2019 Frivillige Rammer Indledning fra FIL s formand Anni Frisk Carlsen Med FIL s strategi 2019 er kursen sat for, hvordan FIL kan styrke

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE ET LIV MED IDRÆT OG BEVÆGELSE Et væsentligt grundlag for et godt og sundt liv er en mangfoldighed af tilbud om aktiv deltagelse i kommunens mange forskellige

Læs mere

Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter

Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter Et uddannelsestilbud til idrætsfaciliteternes ledende personale herunder halinspektører, bestyrelser og brugerudvalg i Randers Kommune. Mål Målet med uddannelsen er,

Læs mere

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Kurser efterår 2011 Flere med i foreningen Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00 Konflikthåndtering Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Sofus Riishede Tlf. 2221 7740 Mail: konsulent@isaarhus.dk

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Velbesøgt vælgermøde Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4824

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv. Aarhus d. 10. oktober 2017 Sport & Fritid Fjordsgade 2 8000 Aarhus C. Høringssvar Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 8614 5252 E-Mail: info@isaarhus.dk www.isaarhus.dk

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Hvilke veje skal Ballerup Kommunes idrætspolitik mod år 2010 vælge? Politik handler grundlæggende om at diskutere vilkår, rettigheder og pligter:

Hvilke veje skal Ballerup Kommunes idrætspolitik mod år 2010 vælge? Politik handler grundlæggende om at diskutere vilkår, rettigheder og pligter: Idrætspolitik Ballerup Kommunes idrætspolitik Hovedlinier i den idrætspolitiske redegørelse mod år 2010 I efteråret 1997 vedtog kommunalbestyrelsen den idrætspolitik, der skal udgøre hovedlinien i Ballerup

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

HILLERØD SAMVIRKENDE IDRÆTSFORENINGER. Beretning for foreningsåret 2006. (19/4/06 17/4/07)

HILLERØD SAMVIRKENDE IDRÆTSFORENINGER. Beretning for foreningsåret 2006. (19/4/06 17/4/07) HILLERØD SAMVIRKENDE IDRÆTSFORENINGER Beretning for foreningsåret 2006. (19/4/06 17/4/07) Medlemmer: HSI medlemstal er ved udgangen af foreningsåret steget til i alt 44 medlemsforeninger, der omfatter

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen På baggrund af en analyse af spejder- og samrådsforeningernes vilkår i København har Fritid KBH i Kulturog Fritidsforvaltningen

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Idrætssamvirket Aarhus Tlf. 86 14 52 52 Idrættens Hus Vest Fax. 86 14 52 88

Idrætssamvirket Aarhus Tlf. 86 14 52 52 Idrættens Hus Vest Fax. 86 14 52 88 MUNDTLIG BERETNING Idrætssamvirkets repræsentantskabsmøde 2011 på Idrætshøjskolen i Aarhus Velkommen til alle fremmødte foreninger. Formandens mundtlige beretning har i mange år været suppleret af Idrætssamvirkets

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse E N U M M O K V E L S 17-18 0 R 2 i E m e D HA ig for livet - Lederakaat dblive en endnu bedre leder l Bevæg d ste nye skridt ti ør Tag det f Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse 2

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Bilag 3 Referat fra Advisory Board. KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

Bilag 3 Referat fra Advisory Board. KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Bilag 3 Referat fra Advisory Board Side 1 af 5 Emne: Advisory Board vedr. puljen til idrætsfaciliteter Dato: 28. marts 2017 Sted: N.J. Fjordsgade Deltagere: Klavs Madsen, Institut for folkesundhed og idræt

Læs mere

Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. Årsrapport 2007. www.idraetssamvirket.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. Årsrapport 2007. www.idraetssamvirket.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Årsrapport 2007 www.idraetssamvirket.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2007 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion

Læs mere

Handicapidrættens Fællesråd. - vi hjælper handicappede i gang med motion

Handicapidrættens Fællesråd. - vi hjælper handicappede i gang med motion Handicapidrættens Fællesråd - vi hjælper handicappede i gang med motion 1 Handicapidrættens Fællesråd Handicaprådet Frederikshavn Kommune ønsker at støtte og fremme handicapidrætsforeningernes arbejde

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken Rådmanden for Kultur og Borgerservice Sport og Fritid Vestergade 55 8100 Århus C. Århus, den 30. december 2008 ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken (ÅUF) er glad for at kunne bidrage med et høringssvar

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Repræsentantskabsmøde nr. 2

Repræsentantskabsmøde nr. 2 H I R Haderslev Idrætsråd Repræsentantskabsmøde nr. 2 Torsdag den 27. marts 2008 Vojens Fritidscenter Bestyrelsens beretning for 2007 Indledning: Det er Haderslev Idrætsråd s (HIR) 2. ordinære repræsentantskabsmøde.

Læs mere

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Anlægstilskud på 6,28

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Kruse, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

November 2015 INDSPIL NR. 52

November 2015 INDSPIL NR. 52 AKTIVITETSSTØTTE FRA GYPROC A/S Gyproc A/S uddeler igen aktivitetsstøtte til lokale sportslige, kulturelle og foreningsmæssige aktiviteter. Den skriftlige ansøgning om akjtivitetsstøtte skal indeholde

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson. Kantinen Sport og Fritid Vestergade 55, 1. Brobergskolen Lok. 104. Brobergskolen Lok.

Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson. Kantinen Sport og Fritid Vestergade 55, 1. Brobergskolen Lok. 104. Brobergskolen Lok. Kurser Forår 2014 Kursustitel Lokaletilskud og Aktivitetsstøtte udfyldelse af ansøgningsskemaer 28. januar 2014 30. januar 2014 03. februar 2014 Kl. 17.00 19.30 Kantinen Sport og Fritid Vestergade 55,

Læs mere

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger INDBYDELSE Kære frivillige ildsjæle i Kalundborg Kommune! I anledningen af Frivillig Fredag d. 25/9 2015 inviterer Kalundborg Kommune alle frivillige ildsjæle i kommunen til et spændende og hyggeligt arrangement.

Læs mere

Hvordan fremme foreningsudvikling? Bjarne Ibsen

Hvordan fremme foreningsudvikling? Bjarne Ibsen Hvordan fremme foreningsudvikling? Bjarne Ibsen For at sige det barsk og kort: Offentlige tilskud kan, ( ), føre den åbenbare risiko med sig, at der holdes liv i noget, som allerede er dødt. De kan konservere

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Idrætspolitik December 2006 Indholdsfortegnelse 1. Mission... 3 2. Vision... 3 3. Målsætninger og indsatsområder... 3 3.1 Breddeidræt:... 3 3.1.1 Målsætning...

Læs mere

Oplæg Holstebro 19. sept. 2013

Oplæg Holstebro 19. sept. 2013 Oplæg Holstebro 19. sept. 2013 Idrætskoordinator Søren Vestergaard Pedersen svep@frederikshavn.dk tlf: 2032 6078 el. 9845 7002 Hvad vil Frederikshavn kommune? Frederikshavn Kommune vil gerne lave sundhedsfremme

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Velkommen til DM-festen. Sportsåret 2012. Torsdag d. 24. januar 2013 i Musikhuset

Velkommen til DM-festen. Sportsåret 2012. Torsdag d. 24. januar 2013 i Musikhuset Velkommen til DM-festen Sportsåret 2012 Torsdag d. 24. januar 2013 i Musikhuset Velkommen til DM-festen Sportsåret 2012 I aften skal vi give en velfortjent hyldest til de aarhusianske idrætsudøvere, som

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017 AIF har ca. 3300 medlemmer ultimo 2016: Generalforsamlingen den 16. maj 2016 Dorthe Johansen, håndbold blev valgt til næstformand og Lars Jensen genvalgt til hovedkasserer. Hovedafdelingen har således

Læs mere

Idrætssamvirket Brønderslev. Beretning for 2011

Idrætssamvirket Brønderslev. Beretning for 2011 Idrætssamvirket Brønderslev Beretning for 2011 Indledning I slutningen af 2011 modtog ISB underretning om Egon Jensens pludselig død. Han var igennem mange år medlem af bestyrelsen i ISB. Til sin død fungerede

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere