STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN"

Transkript

1 PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN RUSTFRI STÅLINDUSTRIS KOMPETENCECENTER E E C E N T E Oktober 2005 INDHOLD VIDEN, VÆKST OG RUSTFRIT STÅL 2 STÅLCENTRUM FOKUS PÅ NETVÆRK 3 FØRSTE TEST AF ÅBENT UDSTYRS RENGØRLIGHED 3 GOD EKSTERN EVALUERING 4 SEKS STÆRKE VÆRKTØJER 4 ANALYSE AF VÆRDIKÆDENS SAMSPIL 5 SAMARBEJDE AVLER IDEER 5 FORMIDLING SKABER VÆKST 6 UDDANNELSE I RUSTFRIT STÅL 6 EN SUCCES FORTSÆTTER 7 DET MENER INDUSTRIEN 7 RUSTFRI HYGIEJNE INDUSTRI FØDEVARER STÅL NETVÆRK SAMARBEJDE ARBEJDSGRUPPER VIDEN FREMDRIFT KOMPETENCE RESPONS FORRETNINGSMODEL INNOVATION SAMSPIL TESTMETODER PRIORITERING VIDENPORTAL STANDARDER EFFEKTIVITET GUIDELINES KONKURRENCEEVNE CENTER STYRKE DIALOG KVALITET VIDENDELING FORMIDLING VÆKST LEDELSE UDDANNELSE

2 VIDEN, VÆKST OG RUSTFRIT STÅL Danmark har en omfattende rustfri stålindustri, der primært virker som underleverandører og leverandører af procesudstyr til fødevareindustrien og farmaceutisk industri. Som mange andre brancher mærker denne væsentlige del af dansk erhvervsliv voksende konkurrence fra lande med lavere produktionsomkostninger. Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter blev etableret i 2003 for at sikre, at danske virksomheder forbliver attraktive samarbejdspartnere såvel nationalt som internationalt. Det sker ved at fremme videndeling inden for hygiejnisk design og ved at styrke samarbejdskompetencerne i hele værdikæden fra underleverandør til aftager. Hygiejnisk design har været et fagligt omdrejningspunkt, fordi netop dette emne er relevant for alle centerdeltagere og samtidig neutralt, så virksomhederne åbent har delt deres erfaringer. Centret er et samarbejds- og videnforum, der gør primært de mindre og mellemstore virksomheder mere innovative. Samtidig peger centret på branchens fremtidige kompetencebehov og foreslår konkrete tiltag forbundet hermed. Indsatsen i centret er sket i otte centerprojekter, som hvert har omhandlet et indsatsområde, der har stor betydning for målgruppen: Overblik over videninstitutters kompetencer Analyse af den rustfri stålindustris fremtidige kompetencebehov Netværksdannelse værdikædefora Udvikling af erfaringskatalog/guidelines Overblik over standarder, guidelines, love mv. inden for hygiejnisk design Kompetenceudvikling (uddannelsesforløb og efteruddannelseskurser) Hygiejnetestmetoder Videnformidling og oprettelse af videnportal. Centret blev etableret som et regionalt vækstmiljø og forankret i Trekantsområdets stærke kompetencer inden for rustfrit stål. Centret har dog i hele perioden haft deltagere fra hele Danmark. Siden starten har deltagere fra en lang række virksomheder og videncentre samarbejdet i projekter og arbejdsgrupper. I fællesskab har de nået mange stærke resultater, som i kraft af industriens markante deltagelse har haft stor gennemslagskraft og med det samme er blevet en del af virksomhedernes dagligdag. Denne publikation fortæller om de resultater, der er opnået i centrets første tre år. Den tegner et billede af et regionalt vækstmiljø, der til fulde lever op til sit navn og som samtidig rækker langt ud over regionens grænser og vil få stor betydning også på nationalt plan. Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter begyndte aktiviteterne primo Kompetencecentret er et regionalt vækstmiljø med støtte fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU). Centret er forankret i Kolding, men har deltagere fra hele Danmark. Målgruppen er virksomheder fra hele værdikæden: Stålleverandører underleverandører af komponenter og udstyr anlægsleverandører virksomheder i fødevare- og medicinalindustrien samt rådgivere og videninstitutter. Konsortiet bag centret er: Center for Erhverv og Uddannelse i Kolding, CESFO Syddansk Universitet, Stålklyngen Trekantområdet, Trekantområdets Erhvervsudviklings Program samt Teknologisk Institut i Kolding som centerleder. Siden etableringen har 195 virksomheder deltaget i centrets aktiviteter. Centrets resultater er af betydning for mindst danske virksomheders konkurrenceevne. Totalbudgettet for er 8,9 millioner kroner. Heraf udgør værdien af virksomhedernes tidsforbrug ca. 3,7 millioner kroner svarende til 40% af indsatsen. Centret har i de tre første år fået støtte på 4,0 millioner kroner fra VTU, kroner fra Vejle Amt og kroner fra Teknologiforeningen i Kolding. 2 STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober 2005

3 FOKUS PÅ NETVÆRK Netværk og samarbejde på tværs af virksomheder og mellem repræsentanter fra hele værdikæden har været centralt i Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter for at opnå udveksling af viden og erfaringer mellem deltagerne. Derfor er der etableret et velfungerende fagligt netværk med hygiejnisk design som det centrale faglige omdrejningspunkt. Emnet hygiejnisk design har været godt at mødes om, da det er neutralt for alle virksomhederne og samtidig overordentligt relevant. Deltagerne har da også åbent delt deres erfaringer og været villige til at løfte i flok. Netværket virker på tværs af firmaer og brancher og mellem forskellige led i værdikæden fra leverandører af komponenter over rådgivere og videncentre til producenter af fødevarer. Dermed har centret opnået at skabe erfaringsudveksling mellem virksomheder, der ellers sjældent mødes. For eksempel har producenter af mejeriprodukter, slagterivarer, brød og fiskeprodukter deltaget i centret sammen med bryggerier, farmaceutiske virksomheder og specialiserede anlægsleverandører til disse brancher samtidig med at underleverandører og komponentleverandører har fået indsigt i slutbrugernes krav. Arbejdsgrupperne mødtes ca. hver anden måned på skift hos hinanden for at udveksle erfaringer og strukturere dem i guidelines. To-tre gange om året har alle arbejdsgrupper været samlet til stormøde, hvor arbejdsgrupperne har rapporteret fra deres arbejde, og hvor alle har fået faglig inspiration fra eksterne foredragsholdere. Den nye test af åbent udstyrs rengørlighed er beskrevet i dokumentet: A method for the assessment of cleanability of open equipment. Dokumentet kan købes hos Teknologisk Institut. Arbejdsgrupper i Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter: Mekaniske samlinger Transportører Flowkomponenter Kabelføringer Handelsspecifikationer (køb/salg) Materialespecifikationer. De seks arbejdsgrupper har tilsammen haft cirka 60 deltagere. FØRSTE TEST AF ÅBENT UDSTYRS RENGØRLIGHED Test af rengørlighed er afgørende for at kunne opnå et godt hygiejnisk design, som er en konkurrenceparameter for producenter af udstyr og komponenter. Som led i Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter har Teknologisk Institut derfor udviklet en metode til test af åbent udstyrs rengørlighed. Testen viser, om udstyr kan gøres rent, og den udpeger de områder, hvor der eventuelt er problemer. Testen supplerer eksisterende test beregnet til lukket udstyr. Den nye test bygger på tilsmudsning af udstyret med tykmælk, der er tilsat et farvestof, som efter rengøring kan detekteres. Testen er enkel at udføre. Efter træning i metoden kan maskin- og udstyrsproducenter selv teste produkter og prototyper i udviklingsfasen for at sikre et godt hygiejnisk design. Målet er nu at videreudvikle metoden og få den anerkendt som EHEDG-guideline for test af åbent udstyr. STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober

4 GUIDELINES: SEKS STÆRKE VÆRKTØJER GOD EKSTERN EVALUERING I 2004 gennemførte analysevirksomheden Oxford Research på vegne af Videnskabsministeriet en evaluering af 17 regionale vækstmiljøer, herunder Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter. Evalueringen gav flotte karakterer til centret på så godt som alle punkter. Ikke mindst blev det faglige udbytte i virksomhederne vurderet meget positivt. Den eksterne evaluering gav karakteren over gennemsnitligt niveau til centrets organisation; realisme i forhold til videreførelse; innovation i virksomhederne; ny viden og kompetencer i virksomhederne samt samspil mellem virksomhederne. Karakteren gennemsnitligt niveau blev givet til centrets strategi; gennemførelse af delprojekter; samspil mellem institutioner; ny viden, kompetencer og ydelser hos institutionerne; udvikling og tilpasning af andre kerneydelser udbudt af andre deltagende institutioner samt udvikling af regionens spidskompetencer. Den eksterne evaluering gav karakteren under gennemsnitligt niveau til finansiering og lokalt engagement. Selv den mest omhyggelige rengøring kan ikke løse en umulig opgave. Derfor skal maskiner og udstyr først og fremmest have et godt hygiejnisk design og kunne rengøres effektivt hvilket langt fra har været en selvfølge hidtil. Et betydningsfuldt resultat af Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter er derfor seks guidelines, der er blevet til ved et enestående samarbejde mellem 60 industrideltagere om at strukturere og videreformidle erfaringer med hygiejnisk design. Hver guideline tager fat i en problemstilling, som virksomhederne har peget på. De seks guidelines giver viden om: At sikre udstyrs hygiejniske egenskaber i købskontrakten Hygiejnisk set gode og mindre gode transportører Hygiejniske krav til rørføringer Indbygning af flowkomponenter i lukket udstyr At undgå hygiejniske faldgruber ved kabelføringer Specifikation af materialer Hver guideline er et lettilgængeligt værktøj, som både udstyrsproducenter og indkøbere direkte kan anvende. Tilsammen udgør de seks guidelines et væsentligt erfaringskatalog. Centrets portal på staalcentrum.dk har søgefaciliteter, som giver overblik over og adgang til andre relevante love, standarder og guidelines. De seks guidelines fra Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter kan gratis downloades fra videnportalen staalcentrum.dk. Guideline nr. 1: Kabelføringer og el-skabe Guideline nr. 2: Huskeliste med fokus på hygiejne ved køb/salg af produktionsudstyr Guideline nr. 3: Hygiejnisk design af transportører Guideline nr. 4: Rustfrit stål i levnedsmiddelindustrien en introduktion Guideline nr. 5: Opbygning af rørsystemer i levnedsmiddelindustrien Guideline nr. 6: Indbygning af komponenter i lukkede procesanlæg til levnedsmiddelindustrien 4 STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober 2005

5 ANALYSE AF VÆRDIKÆDENS SAMSPIL Bedre samspil i værdikæden er et af de primære formål for Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter. For at prioritere og målrette indsatsen gennemførte CESFO (CEnter for SmåvirksomhedsFOrskning) ved Syddansk Universitet derfor en analyse af branchens fremtidige kompetencebehov, så danske producenter af produktionsudstyr i rustfrit stål kan forberede sig på at møde udfordringerne. Analysen tog udgangspunkt i udvikling og produktion af procesanlæg til fødevareindustrien. Den konkluderede, at samarbejdet mellem virksomheder i værdikæden er for tilfældigt organiseret, og at læringen imellem virksomheder er for dårlig. Den positive vinkel på det er, at der er muligheder for, at branchens virksomheder kan øge deres vækst med minimum 20%, hvis de styrker samarbejdet om innovative løsninger. En forudsætning for det er blandt andet bedre samarbejdskompetencer, dvs. kommunikation og koordinering mellem brancher og på langs af værdikæden. Analysens konklusioner er blevet brugt til at prioritere indsatsen i centret og har dannet baggrund for planlægning af efteruddannelsestilbud samt videreførelse af centrets aktiviteter. Analysen af værdikædens samspil omfattede interviews med 69 personer og opfølgende møder med otte interessenter. Analysens titel er Kompetence udvikling i den rustfri stålindustri. Prioriteringsanalyse (marts 2004). Den kan gratis hentes fra SAMARBEJDE AVLER IDEER Det tætte samarbejde og den frugtbare dialog i Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter har ikke blot ført til resultater i centerregi. Indsatsen har også ført til afledede projekter, hvor to eller flere centerdeltagere er gået sammen. Således har Teknologisk Institut og FORCE Technology sammen med 18 virksomheder de fleste centerdeltagere fra Direktoratet for FødevareErhverv fået bevilget 2,3 mio. kr. til et toårigt innovationsprojekt, der skal give mulighed for at vælge den optimale overfladebehandling og -finish af rustfrit stål i forhold til procesbetingelser, hygiejnekrav og levetid. Arbejdsgruppen om samlinger har udarbejdet en EU/CRAFT-ansøgning om et projekt for limning af udstyr i rustfrit stål, hvor limningsteknologien skal undersøges som supplement eller erstatning for andre samlingsmetoder. Desuden tilbyder Teknologisk Institut nu i samarbejde med Kolding Erhvervsråd trainee-ingeniører til fødevare- og procesindustrien, fortrinsvis i Trekantområdet. STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober

6 FORMIDLING SKABER VÆKST Viden skal anvendes for at skabe vækst. Derfor har Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter lagt stor vægt på formidling af såvel centrets resultater som viden fra andre kilder. Formidlingen rettede sig dels mod centrets deltagere, dels mod relevante industrielle målgrupper. For eksempel har centret afholdt en temadag, der formidlede kontakt til 14 danske videninstitutter, som fik mulighed for at præsentere deres kompetencer. Den primære kanal til information af deltagerne har ud over mødeaktiviteten været videnportalen staalcentrum.dk. Portalen har en åben del med omfattende information til alle interesserede og en lukket del, der henvender sig til centerdeltagere, som her kan finde for eksempel referater, kontaktdata og arbejdspapirer. Love, standarder og guidelines er både krav til og hjælpemidler for virksomhederne, som har behov for nemt at kunne finde sådan information. Via portalen kan man derfor søge blandt 52 guidelines, 5 love, 98 standarder, 2 virksomhedsnormer og målrette sin søgning til verdensdele, årstal og sprog. Centret har præsenteret sine resultater på adskillige konferencer og temadage og udsendt en række pressemeddelelser, der har ført til omfattende dækning af centrets aktiviteter i fagpressen. Ikke mindst er der gjort en ihærdig indsats for at formidle resultaterne af centrets analyse af branchens fremtidige kompetencebehov, som samtidig har været grundlag for prioriteringen af centrets indsats. Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter har været omtalt i flere end 25 artikler i fag- og dagspresse. Centret og dets resultater er blevet præsenteret på 4 konferencer og messer. I centrets regi er der blevet afholdt ca. 55 arbejdsgruppemøder, 6 stormøder samt 10 workshops og temadage. Centret arrangerede heldagsarrangement Mød de danske videninstitutter med 58 deltagere. 79 personer deltog i centrets åbningskonference. UDDANNELSE I RUSTFRIT STÅL For at sikre den rustfri stålindustri endnu bedre medarbejdere fremover har Center for Erhverv og Uddannelse (CEU) i Kolding i samarbejde med VVS-branchens Uddannelsesnævn og områdets faglige udvalg justeret uddannelserne på området og udviklet nye uddannelser. Hygiejnisk design er således et nyt fag i grunduddannelsen til rustfast industriblikkenslager, hvor der også lægges større vægt på overfladebehandling og materialelære. På efteruddannelsesområdet er der udarbejdet en fælles kompetencebeskrivelse for det rustfri arbejdsområde. Desuden er en række efteruddannelseskurser for faglærte enten udviklet eller under udvikling på områder som rustfri ståltyper, overfladeteknik og reparationsteknik. Endelig har CEU udviklet og udbudt en lederuddannelse, der specielt henvender sig til ejere og ledere af mindre og mellemstore virksomheder i den rustfri stålindustri. 6 STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober 2005

7 DET MENER INDUSTRIEN EN SUCCES FORTSÆTTER Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter har på kort tid opnået bemærkelsesværdige resultater og haft stor indflydelse på målgruppen. Derfor har konsortiet bag centret besluttet at videreføre aktiviteterne i form af henholdsvis et Regionalt teknologicenter og en medlemsorganisation under navnet Stålcentrum Procesudstyr til Fødevareindustrien. Det er planen at arbejde videre med ti centerprojekter: SPARET BENARBEJDE Man kan spare en masse benarbejde ved at snakke med nogen, der har erfaring. Jeg havde forventninger om at deltage i et fagligt forum, hvor man kunne diskutere problematikker og udveksle erfaringer, og det synes jeg, jeg har fået opfyldt. Det handler også om netværk, for jeg skal jo også have inspiration og ideer, og det kan være meget rart at diskutere med nogle af dem, som er i samme branche, men ikke er direkte konkurrenter. Udviklingsingeniør Jens Folkmar Andersen, Alfa Laval Kolding A/S. STOR GAVN AF GUIDELINES Vi har haft et stort udbytte af at være med og blandt andet lære af andres erfaringer. For os er det også en stor fordel, at mange krav til leverandører nu er blevet nedfældet på papir. Vi er i færd med at udvide vores produktion. I den forbindelse bruger vi centrets guidelines over for vores leverandører for at sikre os et godt hygiejnisk design. Teknisk chef Svend Østergaard Hansen, Easyfood A/S. Anvendelse af IKT i et internationalt produktionsnetværk Visualisering som kommunikationsværktøj mellem kunde og leverandør Nye materialer nye muligheder Automation på basis af sensorteknologi Emballageindustriens produktprogram Branchecertificering af udstyr, procesanlæg og virksomhed Nye produkter i nye anlæg innovation Netværk, formidling og videnspredning Organisation og ledelse Uddannelse BEDRE RESULTATER VED FÆLLES HJÆLP Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenters opgave er at sprede informationer mellem alle centrets medlemmer, så de bliver bedre til at lære fra sig og lære af hinanden. Det handler om netværk, så vi ved fælles hjælp kan opnå bedre resultater. Palle Ranløv, teknisk chef for Uddeholm A/S og formand for centret. NYT PRODUKT UDVIKLET Vi har udviklet et nyt program af pneumatikcylindre på baggrund af den viden om hygiejnisk design, vi har fået gennem deltagelse i Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter. Cylindrene er blevet afprøvet med succes og nu markedsfører vi dem bredt. Desuden har vi fået et stort overskud på vor videnkonto. Vi har så at sige lært at tale hygiejnisk og samtidig fået et netværk. Projektchef Torben M. Andersen, SMC Pneumatik A/S. STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober

8 RUSTFRI STÅLINDUSTRIS KOMPETENCECENTER E E C E N T E c/o Teknologisk Institut Holbergsvej Kolding Telefon Fax Kontaktpersoner Anne R. Boye-Møller John Kold A1 Steel Consulting ApS APV A/S Alcedo Alfa Laval Kolding A/S Arla Foods amba Bilwinco A/S BioCentrum DTU CPS Damrow A/S Carnitech A/S Danish Crown AmbA Dansk Industri Vejle Amt EM Consult ApS Easyfood AS Envirotech Nordic ApS Euroteknik Ltd. FORCE Technology G. Salicath & Co. I/S Gram Equipment A/S Grundfos A/S Hærderiet A/S ISS Food Hygiene Interroll Intralox Inc. Europe Jens S. Transmissioner A/S Jorgensen Engineering A/S KJ Maskinfabriken A/S Kronjysk Stål A/S LMG A/S Niels Burcharth A/S Rahbekfisk A/S Richter Hansen A/S Royal Unibrew A/S SFK Systems A/S SMC Pneumatik A/S Sandvik Materials Technology A/S Senmatic A/S Siltec A/S Slagteriernes Forskningsinstitut Stanfo A/S Tech Advise Trepko A/S Tuborg - Fredericia Bryggeri Tuchenhagen GmbH Tulip Food Company Uddeholm A/S uni-chains A/S Redaktør: Jan Broch Nielsen Layout: Paritas Grafik A/S Tryk: Prinfo Paritas Kolding ISSN STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober 2005

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3 3. PROJEKTETS MÅLSÆTNINGER OG AKTIVITETER... 7 3.1 Projektets

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Regionale miljønetværk og grønne job

Regionale miljønetværk og grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Regionale miljønetværk og grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte om projekter,

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Samarbejdsprojekter mellem forskere og virksomheder er en af de vigtigste videnbroer. Viden flyttes bedst gennem personer uanset om det drejer sig om langsigtede

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

GTS Performanceregnskab

GTS Performanceregnskab GTS Performanceregnskab 28 GTS Performanceregnskab 28 29 Indhold 1 Omsætning og overskud skaber ny viden s. 4 28 var et godt år for GTS-institutterne. Både omsætning og overskud steg mærkbart i forhold

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere