STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN"

Transkript

1 PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN RUSTFRI STÅLINDUSTRIS KOMPETENCECENTER E E C E N T E Oktober 2005 INDHOLD VIDEN, VÆKST OG RUSTFRIT STÅL 2 STÅLCENTRUM FOKUS PÅ NETVÆRK 3 FØRSTE TEST AF ÅBENT UDSTYRS RENGØRLIGHED 3 GOD EKSTERN EVALUERING 4 SEKS STÆRKE VÆRKTØJER 4 ANALYSE AF VÆRDIKÆDENS SAMSPIL 5 SAMARBEJDE AVLER IDEER 5 FORMIDLING SKABER VÆKST 6 UDDANNELSE I RUSTFRIT STÅL 6 EN SUCCES FORTSÆTTER 7 DET MENER INDUSTRIEN 7 RUSTFRI HYGIEJNE INDUSTRI FØDEVARER STÅL NETVÆRK SAMARBEJDE ARBEJDSGRUPPER VIDEN FREMDRIFT KOMPETENCE RESPONS FORRETNINGSMODEL INNOVATION SAMSPIL TESTMETODER PRIORITERING VIDENPORTAL STANDARDER EFFEKTIVITET GUIDELINES KONKURRENCEEVNE CENTER STYRKE DIALOG KVALITET VIDENDELING FORMIDLING VÆKST LEDELSE UDDANNELSE

2 VIDEN, VÆKST OG RUSTFRIT STÅL Danmark har en omfattende rustfri stålindustri, der primært virker som underleverandører og leverandører af procesudstyr til fødevareindustrien og farmaceutisk industri. Som mange andre brancher mærker denne væsentlige del af dansk erhvervsliv voksende konkurrence fra lande med lavere produktionsomkostninger. Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter blev etableret i 2003 for at sikre, at danske virksomheder forbliver attraktive samarbejdspartnere såvel nationalt som internationalt. Det sker ved at fremme videndeling inden for hygiejnisk design og ved at styrke samarbejdskompetencerne i hele værdikæden fra underleverandør til aftager. Hygiejnisk design har været et fagligt omdrejningspunkt, fordi netop dette emne er relevant for alle centerdeltagere og samtidig neutralt, så virksomhederne åbent har delt deres erfaringer. Centret er et samarbejds- og videnforum, der gør primært de mindre og mellemstore virksomheder mere innovative. Samtidig peger centret på branchens fremtidige kompetencebehov og foreslår konkrete tiltag forbundet hermed. Indsatsen i centret er sket i otte centerprojekter, som hvert har omhandlet et indsatsområde, der har stor betydning for målgruppen: Overblik over videninstitutters kompetencer Analyse af den rustfri stålindustris fremtidige kompetencebehov Netværksdannelse værdikædefora Udvikling af erfaringskatalog/guidelines Overblik over standarder, guidelines, love mv. inden for hygiejnisk design Kompetenceudvikling (uddannelsesforløb og efteruddannelseskurser) Hygiejnetestmetoder Videnformidling og oprettelse af videnportal. Centret blev etableret som et regionalt vækstmiljø og forankret i Trekantsområdets stærke kompetencer inden for rustfrit stål. Centret har dog i hele perioden haft deltagere fra hele Danmark. Siden starten har deltagere fra en lang række virksomheder og videncentre samarbejdet i projekter og arbejdsgrupper. I fællesskab har de nået mange stærke resultater, som i kraft af industriens markante deltagelse har haft stor gennemslagskraft og med det samme er blevet en del af virksomhedernes dagligdag. Denne publikation fortæller om de resultater, der er opnået i centrets første tre år. Den tegner et billede af et regionalt vækstmiljø, der til fulde lever op til sit navn og som samtidig rækker langt ud over regionens grænser og vil få stor betydning også på nationalt plan. Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter begyndte aktiviteterne primo Kompetencecentret er et regionalt vækstmiljø med støtte fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU). Centret er forankret i Kolding, men har deltagere fra hele Danmark. Målgruppen er virksomheder fra hele værdikæden: Stålleverandører underleverandører af komponenter og udstyr anlægsleverandører virksomheder i fødevare- og medicinalindustrien samt rådgivere og videninstitutter. Konsortiet bag centret er: Center for Erhverv og Uddannelse i Kolding, CESFO Syddansk Universitet, Stålklyngen Trekantområdet, Trekantområdets Erhvervsudviklings Program samt Teknologisk Institut i Kolding som centerleder. Siden etableringen har 195 virksomheder deltaget i centrets aktiviteter. Centrets resultater er af betydning for mindst danske virksomheders konkurrenceevne. Totalbudgettet for er 8,9 millioner kroner. Heraf udgør værdien af virksomhedernes tidsforbrug ca. 3,7 millioner kroner svarende til 40% af indsatsen. Centret har i de tre første år fået støtte på 4,0 millioner kroner fra VTU, kroner fra Vejle Amt og kroner fra Teknologiforeningen i Kolding. 2 STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober 2005

3 FOKUS PÅ NETVÆRK Netværk og samarbejde på tværs af virksomheder og mellem repræsentanter fra hele værdikæden har været centralt i Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter for at opnå udveksling af viden og erfaringer mellem deltagerne. Derfor er der etableret et velfungerende fagligt netværk med hygiejnisk design som det centrale faglige omdrejningspunkt. Emnet hygiejnisk design har været godt at mødes om, da det er neutralt for alle virksomhederne og samtidig overordentligt relevant. Deltagerne har da også åbent delt deres erfaringer og været villige til at løfte i flok. Netværket virker på tværs af firmaer og brancher og mellem forskellige led i værdikæden fra leverandører af komponenter over rådgivere og videncentre til producenter af fødevarer. Dermed har centret opnået at skabe erfaringsudveksling mellem virksomheder, der ellers sjældent mødes. For eksempel har producenter af mejeriprodukter, slagterivarer, brød og fiskeprodukter deltaget i centret sammen med bryggerier, farmaceutiske virksomheder og specialiserede anlægsleverandører til disse brancher samtidig med at underleverandører og komponentleverandører har fået indsigt i slutbrugernes krav. Arbejdsgrupperne mødtes ca. hver anden måned på skift hos hinanden for at udveksle erfaringer og strukturere dem i guidelines. To-tre gange om året har alle arbejdsgrupper været samlet til stormøde, hvor arbejdsgrupperne har rapporteret fra deres arbejde, og hvor alle har fået faglig inspiration fra eksterne foredragsholdere. Den nye test af åbent udstyrs rengørlighed er beskrevet i dokumentet: A method for the assessment of cleanability of open equipment. Dokumentet kan købes hos Teknologisk Institut. Arbejdsgrupper i Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter: Mekaniske samlinger Transportører Flowkomponenter Kabelføringer Handelsspecifikationer (køb/salg) Materialespecifikationer. De seks arbejdsgrupper har tilsammen haft cirka 60 deltagere. FØRSTE TEST AF ÅBENT UDSTYRS RENGØRLIGHED Test af rengørlighed er afgørende for at kunne opnå et godt hygiejnisk design, som er en konkurrenceparameter for producenter af udstyr og komponenter. Som led i Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter har Teknologisk Institut derfor udviklet en metode til test af åbent udstyrs rengørlighed. Testen viser, om udstyr kan gøres rent, og den udpeger de områder, hvor der eventuelt er problemer. Testen supplerer eksisterende test beregnet til lukket udstyr. Den nye test bygger på tilsmudsning af udstyret med tykmælk, der er tilsat et farvestof, som efter rengøring kan detekteres. Testen er enkel at udføre. Efter træning i metoden kan maskin- og udstyrsproducenter selv teste produkter og prototyper i udviklingsfasen for at sikre et godt hygiejnisk design. Målet er nu at videreudvikle metoden og få den anerkendt som EHEDG-guideline for test af åbent udstyr. STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober

4 GUIDELINES: SEKS STÆRKE VÆRKTØJER GOD EKSTERN EVALUERING I 2004 gennemførte analysevirksomheden Oxford Research på vegne af Videnskabsministeriet en evaluering af 17 regionale vækstmiljøer, herunder Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter. Evalueringen gav flotte karakterer til centret på så godt som alle punkter. Ikke mindst blev det faglige udbytte i virksomhederne vurderet meget positivt. Den eksterne evaluering gav karakteren over gennemsnitligt niveau til centrets organisation; realisme i forhold til videreførelse; innovation i virksomhederne; ny viden og kompetencer i virksomhederne samt samspil mellem virksomhederne. Karakteren gennemsnitligt niveau blev givet til centrets strategi; gennemførelse af delprojekter; samspil mellem institutioner; ny viden, kompetencer og ydelser hos institutionerne; udvikling og tilpasning af andre kerneydelser udbudt af andre deltagende institutioner samt udvikling af regionens spidskompetencer. Den eksterne evaluering gav karakteren under gennemsnitligt niveau til finansiering og lokalt engagement. Selv den mest omhyggelige rengøring kan ikke løse en umulig opgave. Derfor skal maskiner og udstyr først og fremmest have et godt hygiejnisk design og kunne rengøres effektivt hvilket langt fra har været en selvfølge hidtil. Et betydningsfuldt resultat af Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter er derfor seks guidelines, der er blevet til ved et enestående samarbejde mellem 60 industrideltagere om at strukturere og videreformidle erfaringer med hygiejnisk design. Hver guideline tager fat i en problemstilling, som virksomhederne har peget på. De seks guidelines giver viden om: At sikre udstyrs hygiejniske egenskaber i købskontrakten Hygiejnisk set gode og mindre gode transportører Hygiejniske krav til rørføringer Indbygning af flowkomponenter i lukket udstyr At undgå hygiejniske faldgruber ved kabelføringer Specifikation af materialer Hver guideline er et lettilgængeligt værktøj, som både udstyrsproducenter og indkøbere direkte kan anvende. Tilsammen udgør de seks guidelines et væsentligt erfaringskatalog. Centrets portal på staalcentrum.dk har søgefaciliteter, som giver overblik over og adgang til andre relevante love, standarder og guidelines. De seks guidelines fra Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter kan gratis downloades fra videnportalen staalcentrum.dk. Guideline nr. 1: Kabelføringer og el-skabe Guideline nr. 2: Huskeliste med fokus på hygiejne ved køb/salg af produktionsudstyr Guideline nr. 3: Hygiejnisk design af transportører Guideline nr. 4: Rustfrit stål i levnedsmiddelindustrien en introduktion Guideline nr. 5: Opbygning af rørsystemer i levnedsmiddelindustrien Guideline nr. 6: Indbygning af komponenter i lukkede procesanlæg til levnedsmiddelindustrien 4 STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober 2005

5 ANALYSE AF VÆRDIKÆDENS SAMSPIL Bedre samspil i værdikæden er et af de primære formål for Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter. For at prioritere og målrette indsatsen gennemførte CESFO (CEnter for SmåvirksomhedsFOrskning) ved Syddansk Universitet derfor en analyse af branchens fremtidige kompetencebehov, så danske producenter af produktionsudstyr i rustfrit stål kan forberede sig på at møde udfordringerne. Analysen tog udgangspunkt i udvikling og produktion af procesanlæg til fødevareindustrien. Den konkluderede, at samarbejdet mellem virksomheder i værdikæden er for tilfældigt organiseret, og at læringen imellem virksomheder er for dårlig. Den positive vinkel på det er, at der er muligheder for, at branchens virksomheder kan øge deres vækst med minimum 20%, hvis de styrker samarbejdet om innovative løsninger. En forudsætning for det er blandt andet bedre samarbejdskompetencer, dvs. kommunikation og koordinering mellem brancher og på langs af værdikæden. Analysens konklusioner er blevet brugt til at prioritere indsatsen i centret og har dannet baggrund for planlægning af efteruddannelsestilbud samt videreførelse af centrets aktiviteter. Analysen af værdikædens samspil omfattede interviews med 69 personer og opfølgende møder med otte interessenter. Analysens titel er Kompetence udvikling i den rustfri stålindustri. Prioriteringsanalyse (marts 2004). Den kan gratis hentes fra SAMARBEJDE AVLER IDEER Det tætte samarbejde og den frugtbare dialog i Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter har ikke blot ført til resultater i centerregi. Indsatsen har også ført til afledede projekter, hvor to eller flere centerdeltagere er gået sammen. Således har Teknologisk Institut og FORCE Technology sammen med 18 virksomheder de fleste centerdeltagere fra Direktoratet for FødevareErhverv fået bevilget 2,3 mio. kr. til et toårigt innovationsprojekt, der skal give mulighed for at vælge den optimale overfladebehandling og -finish af rustfrit stål i forhold til procesbetingelser, hygiejnekrav og levetid. Arbejdsgruppen om samlinger har udarbejdet en EU/CRAFT-ansøgning om et projekt for limning af udstyr i rustfrit stål, hvor limningsteknologien skal undersøges som supplement eller erstatning for andre samlingsmetoder. Desuden tilbyder Teknologisk Institut nu i samarbejde med Kolding Erhvervsråd trainee-ingeniører til fødevare- og procesindustrien, fortrinsvis i Trekantområdet. STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober

6 FORMIDLING SKABER VÆKST Viden skal anvendes for at skabe vækst. Derfor har Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter lagt stor vægt på formidling af såvel centrets resultater som viden fra andre kilder. Formidlingen rettede sig dels mod centrets deltagere, dels mod relevante industrielle målgrupper. For eksempel har centret afholdt en temadag, der formidlede kontakt til 14 danske videninstitutter, som fik mulighed for at præsentere deres kompetencer. Den primære kanal til information af deltagerne har ud over mødeaktiviteten været videnportalen staalcentrum.dk. Portalen har en åben del med omfattende information til alle interesserede og en lukket del, der henvender sig til centerdeltagere, som her kan finde for eksempel referater, kontaktdata og arbejdspapirer. Love, standarder og guidelines er både krav til og hjælpemidler for virksomhederne, som har behov for nemt at kunne finde sådan information. Via portalen kan man derfor søge blandt 52 guidelines, 5 love, 98 standarder, 2 virksomhedsnormer og målrette sin søgning til verdensdele, årstal og sprog. Centret har præsenteret sine resultater på adskillige konferencer og temadage og udsendt en række pressemeddelelser, der har ført til omfattende dækning af centrets aktiviteter i fagpressen. Ikke mindst er der gjort en ihærdig indsats for at formidle resultaterne af centrets analyse af branchens fremtidige kompetencebehov, som samtidig har været grundlag for prioriteringen af centrets indsats. Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter har været omtalt i flere end 25 artikler i fag- og dagspresse. Centret og dets resultater er blevet præsenteret på 4 konferencer og messer. I centrets regi er der blevet afholdt ca. 55 arbejdsgruppemøder, 6 stormøder samt 10 workshops og temadage. Centret arrangerede heldagsarrangement Mød de danske videninstitutter med 58 deltagere. 79 personer deltog i centrets åbningskonference. UDDANNELSE I RUSTFRIT STÅL For at sikre den rustfri stålindustri endnu bedre medarbejdere fremover har Center for Erhverv og Uddannelse (CEU) i Kolding i samarbejde med VVS-branchens Uddannelsesnævn og områdets faglige udvalg justeret uddannelserne på området og udviklet nye uddannelser. Hygiejnisk design er således et nyt fag i grunduddannelsen til rustfast industriblikkenslager, hvor der også lægges større vægt på overfladebehandling og materialelære. På efteruddannelsesområdet er der udarbejdet en fælles kompetencebeskrivelse for det rustfri arbejdsområde. Desuden er en række efteruddannelseskurser for faglærte enten udviklet eller under udvikling på områder som rustfri ståltyper, overfladeteknik og reparationsteknik. Endelig har CEU udviklet og udbudt en lederuddannelse, der specielt henvender sig til ejere og ledere af mindre og mellemstore virksomheder i den rustfri stålindustri. 6 STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober 2005

7 DET MENER INDUSTRIEN EN SUCCES FORTSÆTTER Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter har på kort tid opnået bemærkelsesværdige resultater og haft stor indflydelse på målgruppen. Derfor har konsortiet bag centret besluttet at videreføre aktiviteterne i form af henholdsvis et Regionalt teknologicenter og en medlemsorganisation under navnet Stålcentrum Procesudstyr til Fødevareindustrien. Det er planen at arbejde videre med ti centerprojekter: SPARET BENARBEJDE Man kan spare en masse benarbejde ved at snakke med nogen, der har erfaring. Jeg havde forventninger om at deltage i et fagligt forum, hvor man kunne diskutere problematikker og udveksle erfaringer, og det synes jeg, jeg har fået opfyldt. Det handler også om netværk, for jeg skal jo også have inspiration og ideer, og det kan være meget rart at diskutere med nogle af dem, som er i samme branche, men ikke er direkte konkurrenter. Udviklingsingeniør Jens Folkmar Andersen, Alfa Laval Kolding A/S. STOR GAVN AF GUIDELINES Vi har haft et stort udbytte af at være med og blandt andet lære af andres erfaringer. For os er det også en stor fordel, at mange krav til leverandører nu er blevet nedfældet på papir. Vi er i færd med at udvide vores produktion. I den forbindelse bruger vi centrets guidelines over for vores leverandører for at sikre os et godt hygiejnisk design. Teknisk chef Svend Østergaard Hansen, Easyfood A/S. Anvendelse af IKT i et internationalt produktionsnetværk Visualisering som kommunikationsværktøj mellem kunde og leverandør Nye materialer nye muligheder Automation på basis af sensorteknologi Emballageindustriens produktprogram Branchecertificering af udstyr, procesanlæg og virksomhed Nye produkter i nye anlæg innovation Netværk, formidling og videnspredning Organisation og ledelse Uddannelse BEDRE RESULTATER VED FÆLLES HJÆLP Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenters opgave er at sprede informationer mellem alle centrets medlemmer, så de bliver bedre til at lære fra sig og lære af hinanden. Det handler om netværk, så vi ved fælles hjælp kan opnå bedre resultater. Palle Ranløv, teknisk chef for Uddeholm A/S og formand for centret. NYT PRODUKT UDVIKLET Vi har udviklet et nyt program af pneumatikcylindre på baggrund af den viden om hygiejnisk design, vi har fået gennem deltagelse i Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter. Cylindrene er blevet afprøvet med succes og nu markedsfører vi dem bredt. Desuden har vi fået et stort overskud på vor videnkonto. Vi har så at sige lært at tale hygiejnisk og samtidig fået et netværk. Projektchef Torben M. Andersen, SMC Pneumatik A/S. STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober

8 RUSTFRI STÅLINDUSTRIS KOMPETENCECENTER E E C E N T E c/o Teknologisk Institut Holbergsvej Kolding Telefon Fax Kontaktpersoner Anne R. Boye-Møller John Kold A1 Steel Consulting ApS APV A/S Alcedo Alfa Laval Kolding A/S Arla Foods amba Bilwinco A/S BioCentrum DTU CPS Damrow A/S Carnitech A/S Danish Crown AmbA Dansk Industri Vejle Amt EM Consult ApS Easyfood AS Envirotech Nordic ApS Euroteknik Ltd. FORCE Technology G. Salicath & Co. I/S Gram Equipment A/S Grundfos A/S Hærderiet A/S ISS Food Hygiene Interroll Intralox Inc. Europe Jens S. Transmissioner A/S Jorgensen Engineering A/S KJ Maskinfabriken A/S Kronjysk Stål A/S LMG A/S Niels Burcharth A/S Rahbekfisk A/S Richter Hansen A/S Royal Unibrew A/S SFK Systems A/S SMC Pneumatik A/S Sandvik Materials Technology A/S Senmatic A/S Siltec A/S Slagteriernes Forskningsinstitut Stanfo A/S Tech Advise Trepko A/S Tuborg - Fredericia Bryggeri Tuchenhagen GmbH Tulip Food Company Uddeholm A/S uni-chains A/S Redaktør: Jan Broch Nielsen Layout: Paritas Grafik A/S Tryk: Prinfo Paritas Kolding ISSN STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober 2005

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Videncenter for Arbejdsmiljø

Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø - Nye metoder skal bidrage til bedre trivsel på offentlige arbejdspladser Præsentation ved centerchef Søren Jensen Hvad handler trivsel om? Eksemplet med det nye it-system

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1

Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1 Hygiejne validering af Integralventil Delrapport 1 Dato Oktober 2013 Rekvirent Gellert Innovation ApS Rapport nr. 8001-050-01 Per Væggemose Nielsen IPU Bio- og FødevareTeknologi Søltofts Plads, Bygning

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Hvem er TRIN? CVU. Fredericia Maskinmesterskole

Hvem er TRIN? CVU. Fredericia Maskinmesterskole Hvem er TRIN? CVU Fredericia Maskinmesterskole En succeshistorie inden for klyngeudvikling Cadore - Italien : - approx. 900 virksomheder inden for udvikling og produktion af solbrilleglas - over 35%

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer

Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer Evaluering af Ordningen regionale vækstmiljøer Lokale myndigheder Sektorforskning Handelsskoler Universiteter og forskning Teknologiske Videnformidlere Vækstmiljø - Specialiseret Regionalt Innovationssystem

Læs mere

S t o l e s y s t e m 1

S t o l e s y s t e m 1 Stolesystem 1 INDHOLD Om Ergotec, ergonomi og nyheder Montage, Lager- og ESD stole Medicinal, Laboratorie og Cleanroom stole Kemisk og Fødevareindustri stole Værksteds- og Metalindustri stole Betrækker

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Plast Center Danmark PlastNet og medio 2014 som administrator for Dansk Materiale Netværk

Plast Center Danmark PlastNet og medio 2014 som administrator for Dansk Materiale Netværk Hvem er vi? 1 Plast Center Danmark Plast Center Danmark, PCD, er en erhvervsdrivende fond, som blev oprettet med det formål at opbygge et videns- og kompetencemiljø indenfor plast- og polymerområdet PCD

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 1 The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 2 KVCA members Compagnies Universities Knowledge centers Organisations 3 KVCA members Nye Medlemmer i 2009: 4 Core activities 1 Knowledge sharing / Networking

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013 1 Projektleder til Realdania Debat Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Februar 2013 2 Indledning En af Realdania Debats projektledere har efter 7 års ansættelse

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere