STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN"

Transkript

1 PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN RUSTFRI STÅLINDUSTRIS KOMPETENCECENTER E E C E N T E Oktober 2005 INDHOLD VIDEN, VÆKST OG RUSTFRIT STÅL 2 STÅLCENTRUM FOKUS PÅ NETVÆRK 3 FØRSTE TEST AF ÅBENT UDSTYRS RENGØRLIGHED 3 GOD EKSTERN EVALUERING 4 SEKS STÆRKE VÆRKTØJER 4 ANALYSE AF VÆRDIKÆDENS SAMSPIL 5 SAMARBEJDE AVLER IDEER 5 FORMIDLING SKABER VÆKST 6 UDDANNELSE I RUSTFRIT STÅL 6 EN SUCCES FORTSÆTTER 7 DET MENER INDUSTRIEN 7 RUSTFRI HYGIEJNE INDUSTRI FØDEVARER STÅL NETVÆRK SAMARBEJDE ARBEJDSGRUPPER VIDEN FREMDRIFT KOMPETENCE RESPONS FORRETNINGSMODEL INNOVATION SAMSPIL TESTMETODER PRIORITERING VIDENPORTAL STANDARDER EFFEKTIVITET GUIDELINES KONKURRENCEEVNE CENTER STYRKE DIALOG KVALITET VIDENDELING FORMIDLING VÆKST LEDELSE UDDANNELSE

2 VIDEN, VÆKST OG RUSTFRIT STÅL Danmark har en omfattende rustfri stålindustri, der primært virker som underleverandører og leverandører af procesudstyr til fødevareindustrien og farmaceutisk industri. Som mange andre brancher mærker denne væsentlige del af dansk erhvervsliv voksende konkurrence fra lande med lavere produktionsomkostninger. Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter blev etableret i 2003 for at sikre, at danske virksomheder forbliver attraktive samarbejdspartnere såvel nationalt som internationalt. Det sker ved at fremme videndeling inden for hygiejnisk design og ved at styrke samarbejdskompetencerne i hele værdikæden fra underleverandør til aftager. Hygiejnisk design har været et fagligt omdrejningspunkt, fordi netop dette emne er relevant for alle centerdeltagere og samtidig neutralt, så virksomhederne åbent har delt deres erfaringer. Centret er et samarbejds- og videnforum, der gør primært de mindre og mellemstore virksomheder mere innovative. Samtidig peger centret på branchens fremtidige kompetencebehov og foreslår konkrete tiltag forbundet hermed. Indsatsen i centret er sket i otte centerprojekter, som hvert har omhandlet et indsatsområde, der har stor betydning for målgruppen: Overblik over videninstitutters kompetencer Analyse af den rustfri stålindustris fremtidige kompetencebehov Netværksdannelse værdikædefora Udvikling af erfaringskatalog/guidelines Overblik over standarder, guidelines, love mv. inden for hygiejnisk design Kompetenceudvikling (uddannelsesforløb og efteruddannelseskurser) Hygiejnetestmetoder Videnformidling og oprettelse af videnportal. Centret blev etableret som et regionalt vækstmiljø og forankret i Trekantsområdets stærke kompetencer inden for rustfrit stål. Centret har dog i hele perioden haft deltagere fra hele Danmark. Siden starten har deltagere fra en lang række virksomheder og videncentre samarbejdet i projekter og arbejdsgrupper. I fællesskab har de nået mange stærke resultater, som i kraft af industriens markante deltagelse har haft stor gennemslagskraft og med det samme er blevet en del af virksomhedernes dagligdag. Denne publikation fortæller om de resultater, der er opnået i centrets første tre år. Den tegner et billede af et regionalt vækstmiljø, der til fulde lever op til sit navn og som samtidig rækker langt ud over regionens grænser og vil få stor betydning også på nationalt plan. Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter begyndte aktiviteterne primo Kompetencecentret er et regionalt vækstmiljø med støtte fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU). Centret er forankret i Kolding, men har deltagere fra hele Danmark. Målgruppen er virksomheder fra hele værdikæden: Stålleverandører underleverandører af komponenter og udstyr anlægsleverandører virksomheder i fødevare- og medicinalindustrien samt rådgivere og videninstitutter. Konsortiet bag centret er: Center for Erhverv og Uddannelse i Kolding, CESFO Syddansk Universitet, Stålklyngen Trekantområdet, Trekantområdets Erhvervsudviklings Program samt Teknologisk Institut i Kolding som centerleder. Siden etableringen har 195 virksomheder deltaget i centrets aktiviteter. Centrets resultater er af betydning for mindst danske virksomheders konkurrenceevne. Totalbudgettet for er 8,9 millioner kroner. Heraf udgør værdien af virksomhedernes tidsforbrug ca. 3,7 millioner kroner svarende til 40% af indsatsen. Centret har i de tre første år fået støtte på 4,0 millioner kroner fra VTU, kroner fra Vejle Amt og kroner fra Teknologiforeningen i Kolding. 2 STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober 2005

3 FOKUS PÅ NETVÆRK Netværk og samarbejde på tværs af virksomheder og mellem repræsentanter fra hele værdikæden har været centralt i Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter for at opnå udveksling af viden og erfaringer mellem deltagerne. Derfor er der etableret et velfungerende fagligt netværk med hygiejnisk design som det centrale faglige omdrejningspunkt. Emnet hygiejnisk design har været godt at mødes om, da det er neutralt for alle virksomhederne og samtidig overordentligt relevant. Deltagerne har da også åbent delt deres erfaringer og været villige til at løfte i flok. Netværket virker på tværs af firmaer og brancher og mellem forskellige led i værdikæden fra leverandører af komponenter over rådgivere og videncentre til producenter af fødevarer. Dermed har centret opnået at skabe erfaringsudveksling mellem virksomheder, der ellers sjældent mødes. For eksempel har producenter af mejeriprodukter, slagterivarer, brød og fiskeprodukter deltaget i centret sammen med bryggerier, farmaceutiske virksomheder og specialiserede anlægsleverandører til disse brancher samtidig med at underleverandører og komponentleverandører har fået indsigt i slutbrugernes krav. Arbejdsgrupperne mødtes ca. hver anden måned på skift hos hinanden for at udveksle erfaringer og strukturere dem i guidelines. To-tre gange om året har alle arbejdsgrupper været samlet til stormøde, hvor arbejdsgrupperne har rapporteret fra deres arbejde, og hvor alle har fået faglig inspiration fra eksterne foredragsholdere. Den nye test af åbent udstyrs rengørlighed er beskrevet i dokumentet: A method for the assessment of cleanability of open equipment. Dokumentet kan købes hos Teknologisk Institut. Arbejdsgrupper i Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter: Mekaniske samlinger Transportører Flowkomponenter Kabelføringer Handelsspecifikationer (køb/salg) Materialespecifikationer. De seks arbejdsgrupper har tilsammen haft cirka 60 deltagere. FØRSTE TEST AF ÅBENT UDSTYRS RENGØRLIGHED Test af rengørlighed er afgørende for at kunne opnå et godt hygiejnisk design, som er en konkurrenceparameter for producenter af udstyr og komponenter. Som led i Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter har Teknologisk Institut derfor udviklet en metode til test af åbent udstyrs rengørlighed. Testen viser, om udstyr kan gøres rent, og den udpeger de områder, hvor der eventuelt er problemer. Testen supplerer eksisterende test beregnet til lukket udstyr. Den nye test bygger på tilsmudsning af udstyret med tykmælk, der er tilsat et farvestof, som efter rengøring kan detekteres. Testen er enkel at udføre. Efter træning i metoden kan maskin- og udstyrsproducenter selv teste produkter og prototyper i udviklingsfasen for at sikre et godt hygiejnisk design. Målet er nu at videreudvikle metoden og få den anerkendt som EHEDG-guideline for test af åbent udstyr. STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober

4 GUIDELINES: SEKS STÆRKE VÆRKTØJER GOD EKSTERN EVALUERING I 2004 gennemførte analysevirksomheden Oxford Research på vegne af Videnskabsministeriet en evaluering af 17 regionale vækstmiljøer, herunder Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter. Evalueringen gav flotte karakterer til centret på så godt som alle punkter. Ikke mindst blev det faglige udbytte i virksomhederne vurderet meget positivt. Den eksterne evaluering gav karakteren over gennemsnitligt niveau til centrets organisation; realisme i forhold til videreførelse; innovation i virksomhederne; ny viden og kompetencer i virksomhederne samt samspil mellem virksomhederne. Karakteren gennemsnitligt niveau blev givet til centrets strategi; gennemførelse af delprojekter; samspil mellem institutioner; ny viden, kompetencer og ydelser hos institutionerne; udvikling og tilpasning af andre kerneydelser udbudt af andre deltagende institutioner samt udvikling af regionens spidskompetencer. Den eksterne evaluering gav karakteren under gennemsnitligt niveau til finansiering og lokalt engagement. Selv den mest omhyggelige rengøring kan ikke løse en umulig opgave. Derfor skal maskiner og udstyr først og fremmest have et godt hygiejnisk design og kunne rengøres effektivt hvilket langt fra har været en selvfølge hidtil. Et betydningsfuldt resultat af Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter er derfor seks guidelines, der er blevet til ved et enestående samarbejde mellem 60 industrideltagere om at strukturere og videreformidle erfaringer med hygiejnisk design. Hver guideline tager fat i en problemstilling, som virksomhederne har peget på. De seks guidelines giver viden om: At sikre udstyrs hygiejniske egenskaber i købskontrakten Hygiejnisk set gode og mindre gode transportører Hygiejniske krav til rørføringer Indbygning af flowkomponenter i lukket udstyr At undgå hygiejniske faldgruber ved kabelføringer Specifikation af materialer Hver guideline er et lettilgængeligt værktøj, som både udstyrsproducenter og indkøbere direkte kan anvende. Tilsammen udgør de seks guidelines et væsentligt erfaringskatalog. Centrets portal på staalcentrum.dk har søgefaciliteter, som giver overblik over og adgang til andre relevante love, standarder og guidelines. De seks guidelines fra Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter kan gratis downloades fra videnportalen staalcentrum.dk. Guideline nr. 1: Kabelføringer og el-skabe Guideline nr. 2: Huskeliste med fokus på hygiejne ved køb/salg af produktionsudstyr Guideline nr. 3: Hygiejnisk design af transportører Guideline nr. 4: Rustfrit stål i levnedsmiddelindustrien en introduktion Guideline nr. 5: Opbygning af rørsystemer i levnedsmiddelindustrien Guideline nr. 6: Indbygning af komponenter i lukkede procesanlæg til levnedsmiddelindustrien 4 STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober 2005

5 ANALYSE AF VÆRDIKÆDENS SAMSPIL Bedre samspil i værdikæden er et af de primære formål for Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter. For at prioritere og målrette indsatsen gennemførte CESFO (CEnter for SmåvirksomhedsFOrskning) ved Syddansk Universitet derfor en analyse af branchens fremtidige kompetencebehov, så danske producenter af produktionsudstyr i rustfrit stål kan forberede sig på at møde udfordringerne. Analysen tog udgangspunkt i udvikling og produktion af procesanlæg til fødevareindustrien. Den konkluderede, at samarbejdet mellem virksomheder i værdikæden er for tilfældigt organiseret, og at læringen imellem virksomheder er for dårlig. Den positive vinkel på det er, at der er muligheder for, at branchens virksomheder kan øge deres vækst med minimum 20%, hvis de styrker samarbejdet om innovative løsninger. En forudsætning for det er blandt andet bedre samarbejdskompetencer, dvs. kommunikation og koordinering mellem brancher og på langs af værdikæden. Analysens konklusioner er blevet brugt til at prioritere indsatsen i centret og har dannet baggrund for planlægning af efteruddannelsestilbud samt videreførelse af centrets aktiviteter. Analysen af værdikædens samspil omfattede interviews med 69 personer og opfølgende møder med otte interessenter. Analysens titel er Kompetence udvikling i den rustfri stålindustri. Prioriteringsanalyse (marts 2004). Den kan gratis hentes fra SAMARBEJDE AVLER IDEER Det tætte samarbejde og den frugtbare dialog i Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter har ikke blot ført til resultater i centerregi. Indsatsen har også ført til afledede projekter, hvor to eller flere centerdeltagere er gået sammen. Således har Teknologisk Institut og FORCE Technology sammen med 18 virksomheder de fleste centerdeltagere fra Direktoratet for FødevareErhverv fået bevilget 2,3 mio. kr. til et toårigt innovationsprojekt, der skal give mulighed for at vælge den optimale overfladebehandling og -finish af rustfrit stål i forhold til procesbetingelser, hygiejnekrav og levetid. Arbejdsgruppen om samlinger har udarbejdet en EU/CRAFT-ansøgning om et projekt for limning af udstyr i rustfrit stål, hvor limningsteknologien skal undersøges som supplement eller erstatning for andre samlingsmetoder. Desuden tilbyder Teknologisk Institut nu i samarbejde med Kolding Erhvervsråd trainee-ingeniører til fødevare- og procesindustrien, fortrinsvis i Trekantområdet. STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober

6 FORMIDLING SKABER VÆKST Viden skal anvendes for at skabe vækst. Derfor har Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter lagt stor vægt på formidling af såvel centrets resultater som viden fra andre kilder. Formidlingen rettede sig dels mod centrets deltagere, dels mod relevante industrielle målgrupper. For eksempel har centret afholdt en temadag, der formidlede kontakt til 14 danske videninstitutter, som fik mulighed for at præsentere deres kompetencer. Den primære kanal til information af deltagerne har ud over mødeaktiviteten været videnportalen staalcentrum.dk. Portalen har en åben del med omfattende information til alle interesserede og en lukket del, der henvender sig til centerdeltagere, som her kan finde for eksempel referater, kontaktdata og arbejdspapirer. Love, standarder og guidelines er både krav til og hjælpemidler for virksomhederne, som har behov for nemt at kunne finde sådan information. Via portalen kan man derfor søge blandt 52 guidelines, 5 love, 98 standarder, 2 virksomhedsnormer og målrette sin søgning til verdensdele, årstal og sprog. Centret har præsenteret sine resultater på adskillige konferencer og temadage og udsendt en række pressemeddelelser, der har ført til omfattende dækning af centrets aktiviteter i fagpressen. Ikke mindst er der gjort en ihærdig indsats for at formidle resultaterne af centrets analyse af branchens fremtidige kompetencebehov, som samtidig har været grundlag for prioriteringen af centrets indsats. Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter har været omtalt i flere end 25 artikler i fag- og dagspresse. Centret og dets resultater er blevet præsenteret på 4 konferencer og messer. I centrets regi er der blevet afholdt ca. 55 arbejdsgruppemøder, 6 stormøder samt 10 workshops og temadage. Centret arrangerede heldagsarrangement Mød de danske videninstitutter med 58 deltagere. 79 personer deltog i centrets åbningskonference. UDDANNELSE I RUSTFRIT STÅL For at sikre den rustfri stålindustri endnu bedre medarbejdere fremover har Center for Erhverv og Uddannelse (CEU) i Kolding i samarbejde med VVS-branchens Uddannelsesnævn og områdets faglige udvalg justeret uddannelserne på området og udviklet nye uddannelser. Hygiejnisk design er således et nyt fag i grunduddannelsen til rustfast industriblikkenslager, hvor der også lægges større vægt på overfladebehandling og materialelære. På efteruddannelsesområdet er der udarbejdet en fælles kompetencebeskrivelse for det rustfri arbejdsområde. Desuden er en række efteruddannelseskurser for faglærte enten udviklet eller under udvikling på områder som rustfri ståltyper, overfladeteknik og reparationsteknik. Endelig har CEU udviklet og udbudt en lederuddannelse, der specielt henvender sig til ejere og ledere af mindre og mellemstore virksomheder i den rustfri stålindustri. 6 STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober 2005

7 DET MENER INDUSTRIEN EN SUCCES FORTSÆTTER Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter har på kort tid opnået bemærkelsesværdige resultater og haft stor indflydelse på målgruppen. Derfor har konsortiet bag centret besluttet at videreføre aktiviteterne i form af henholdsvis et Regionalt teknologicenter og en medlemsorganisation under navnet Stålcentrum Procesudstyr til Fødevareindustrien. Det er planen at arbejde videre med ti centerprojekter: SPARET BENARBEJDE Man kan spare en masse benarbejde ved at snakke med nogen, der har erfaring. Jeg havde forventninger om at deltage i et fagligt forum, hvor man kunne diskutere problematikker og udveksle erfaringer, og det synes jeg, jeg har fået opfyldt. Det handler også om netværk, for jeg skal jo også have inspiration og ideer, og det kan være meget rart at diskutere med nogle af dem, som er i samme branche, men ikke er direkte konkurrenter. Udviklingsingeniør Jens Folkmar Andersen, Alfa Laval Kolding A/S. STOR GAVN AF GUIDELINES Vi har haft et stort udbytte af at være med og blandt andet lære af andres erfaringer. For os er det også en stor fordel, at mange krav til leverandører nu er blevet nedfældet på papir. Vi er i færd med at udvide vores produktion. I den forbindelse bruger vi centrets guidelines over for vores leverandører for at sikre os et godt hygiejnisk design. Teknisk chef Svend Østergaard Hansen, Easyfood A/S. Anvendelse af IKT i et internationalt produktionsnetværk Visualisering som kommunikationsværktøj mellem kunde og leverandør Nye materialer nye muligheder Automation på basis af sensorteknologi Emballageindustriens produktprogram Branchecertificering af udstyr, procesanlæg og virksomhed Nye produkter i nye anlæg innovation Netværk, formidling og videnspredning Organisation og ledelse Uddannelse BEDRE RESULTATER VED FÆLLES HJÆLP Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenters opgave er at sprede informationer mellem alle centrets medlemmer, så de bliver bedre til at lære fra sig og lære af hinanden. Det handler om netværk, så vi ved fælles hjælp kan opnå bedre resultater. Palle Ranløv, teknisk chef for Uddeholm A/S og formand for centret. NYT PRODUKT UDVIKLET Vi har udviklet et nyt program af pneumatikcylindre på baggrund af den viden om hygiejnisk design, vi har fået gennem deltagelse i Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter. Cylindrene er blevet afprøvet med succes og nu markedsfører vi dem bredt. Desuden har vi fået et stort overskud på vor videnkonto. Vi har så at sige lært at tale hygiejnisk og samtidig fået et netværk. Projektchef Torben M. Andersen, SMC Pneumatik A/S. STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober

8 RUSTFRI STÅLINDUSTRIS KOMPETENCECENTER E E C E N T E c/o Teknologisk Institut Holbergsvej Kolding Telefon Fax Kontaktpersoner Anne R. Boye-Møller John Kold A1 Steel Consulting ApS APV A/S Alcedo Alfa Laval Kolding A/S Arla Foods amba Bilwinco A/S BioCentrum DTU CPS Damrow A/S Carnitech A/S Danish Crown AmbA Dansk Industri Vejle Amt EM Consult ApS Easyfood AS Envirotech Nordic ApS Euroteknik Ltd. FORCE Technology G. Salicath & Co. I/S Gram Equipment A/S Grundfos A/S Hærderiet A/S ISS Food Hygiene Interroll Intralox Inc. Europe Jens S. Transmissioner A/S Jorgensen Engineering A/S KJ Maskinfabriken A/S Kronjysk Stål A/S LMG A/S Niels Burcharth A/S Rahbekfisk A/S Richter Hansen A/S Royal Unibrew A/S SFK Systems A/S SMC Pneumatik A/S Sandvik Materials Technology A/S Senmatic A/S Siltec A/S Slagteriernes Forskningsinstitut Stanfo A/S Tech Advise Trepko A/S Tuborg - Fredericia Bryggeri Tuchenhagen GmbH Tulip Food Company Uddeholm A/S uni-chains A/S Redaktør: Jan Broch Nielsen Layout: Paritas Grafik A/S Tryk: Prinfo Paritas Kolding ISSN STÅLCENTRUM PROCESUDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN Oktober 2005

Kabelføringer og elskabe - med fokus på hygiejne

Kabelføringer og elskabe - med fokus på hygiejne Kabelføringer og elskabe - med fokus på hygiejne Forfattere: Jensen, Erik-Ole; Arla Foods Østergård Hansen; Svend, Easyfood A/S Gasbjerg, Frank; Siltec A/S Christensen, Hardy; Slagteriernes Forskningsinstitut

Læs mere

- Deltagervilkår. Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter. Kolding Erhvervsråd 4. maj 2004, side 1

- Deltagervilkår. Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter. Kolding Erhvervsråd 4. maj 2004, side 1 Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter - Deltagervilkår Ole Stig Nissen Udviklingschef Kolding Erhvervsudvikling 4. maj 2004, side 1 Kompetencecenterets formål er at styrke den rustfri stålindustris

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Henrik Classen Life Science Fødevareteknologi. Hygiejnisk produktion, udstyr og procesanlæg. Ansvarlig for EHEDG certificering

Henrik Classen Life Science Fødevareteknologi. Hygiejnisk produktion, udstyr og procesanlæg. Ansvarlig for EHEDG certificering Henrik Classen Life Science Fødevareteknologi Hygiejnisk produktion, udstyr og procesanlæg Ansvarlig for EHEDG certificering Medlem af EHEDG Sub Group - Test method - Test center - Meat Hygiene - Design

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2006

AKTIVITETSOVERSIGT 2006 AKTIVITETSOVERSIGT 2006 - oversigt over aktiviteter som har modtaget støtte fra de syddanske amter i 2006 Aktiviteter som forankres i andet regi er ikke medtaget. Mindre aktiviteter og projekter uden regionalt

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske...

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske... ... styrkelse af individuelle og fælles udviklingskompetencer klynge... udvikling af nye koncepter og produkter, der er grundlag for vækst... branding af dig og de øvrige medlemmer - både nationalt og

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for ledelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde med

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Invitation til grundkurser i hygiejnisk design

Invitation til grundkurser i hygiejnisk design Invitation til grundkurser i hygiejnisk design Med fokus på: 1. Design af maskiner og udstyr 2. Fødevareproduktion 3. Konstruktion og indretning Sted DTU Center for Hygiejnisk Design DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi KLIKOVANDs kommunikationsstrategi for en klimaberedt region Foto af Carsten Ingemann Januar 2016 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på? 3 - Målsætninger for kommunikationen 3 - Sammenhæng mellem de tre mål

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Præsentation af Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning

Præsentation af Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning Præsentation af Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning Center for Entreprenørskab ogsmåvirksomhedsforskning (CESFO) er et forskningscenter ved Syddansk Universitet med fokus på den betydelige

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater:

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Hvordan kan Levelized Cost Of Energy reduceres så energi fra vindmølleparker bliver konkurrencedygtig med traditionel energi? Lektor Tove Brink, Syddansk Universitet,

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Indkøb af maskiner og automationsløsninger

Indkøb af maskiner og automationsløsninger Indkøb af maskiner og automationsløsninger SESAM nr. 109 seminar 22. april 2014 Seminaret afholdes hos: Arla Foods Sønderhøj 14 8260 Viby J Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne Indkøb

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2745 Titel: Arbejde i den rustfrie stålindustri Kort titel: Rustfrit Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-01-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Handlingsplan -2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Baggrund Det overordnede formål med temagruppens arbejde er at styrke folkesundheden med arbejdspladsen og arbejdslivet som omdrejningspunkt

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Konsulentbistand Kurser, uddannelse og temadage Netværk og sparring Synliggørelse og interessevaretagelse

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

Videncenter for Arbejdsmiljø

Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø - Nye metoder skal bidrage til bedre trivsel på offentlige arbejdspladser Præsentation ved centerchef Søren Jensen Hvad handler trivsel om? Eksemplet med det nye it-system

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere