Kommunale chefer lever livet farligt TEKNIK & MILJØ. Bedre kvalitet forudsætter bedre ledelse. Seks bogstaver der provokerer: K-U-N-D-E-R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale chefer lever livet farligt TEKNIK & MILJØ. Bedre kvalitet forudsætter bedre ledelse. Seks bogstaver der provokerer: K-U-N-D-E-R"

Transkript

1 POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE FEBRUAR 2008 NR.2 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Kommunale chefer lever livet farligt Bedre kvalitet forudsætter bedre ledelse Seks bogstaver der provokerer: K-U-N-D-E-R TEMA - Ledelse og Kompetence Klima Camp DK 08 Konference: Chef i teknik og miljø Vejforum afrapportering

2 Globale udfordringer starter lokalt De klimaskabte udfordringer kræver gennem gribende planlægning og ansvarlig adfærd. Grontmij Carl Bro rådgiver om alle forhold, der kan være med til at forbedre fremtidens klimasamfund herunder bl.a. energibesparelser, CO 2 -kvoter og vedvarende energi. Læs mere på

3 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE 3 Overblikket... Kommunale chefer lever livet farligt..og spændende Ikke en dag uden en fyringssag blandt cheferne i kommunerne. Ser man bort fra de spektakulære sager, så har kommunalreformen med efterdønninger faktisk kostet omkring 800 kommunale ledere deres job. Læs om tilpasningen i den kommunale ledelsesstruktur. Og læs også en lidt usædvanlig karrierehistorie om en kvinde med en for kommunale chefer usædvanlig baggrund, der gennem efteruddannelse blev afdelingsleder. Læs fra side 18 Opvarmning til RenoSams årsmøde Bedre kvalitet og bedre ledelse hænger sammen Hvordan sikrer vi, at gode velvalgte ledelsesprincipper også omsættes til god ledelse i den praktiske virkelighed til glæde for borgerne. KTC`s faggruppe for Ledelse, kompetenceudvikling og organisation skriver om udfordringen. Læs også en kronik, der bygger på en ny masterafhandling: Kvalitetsreformen medfører øget grad af virksomhedsgørelse af de decentrale institutioner, og den decentrale leder overloades med større ansvar og en række nye opgaver med andre ord - mød Blækspruttelederen i en kvalitetsreformtid. Læs fra side 22 Affald miljøproblem eller ressource det er temaet for RenoSams årsmøde og konference i maj, hvor politikere, forskere, teknikere m.fl. tager områdets store udfordringer under behandling. Det gør vi også i dette blads majnummer som er temanummer om affaldsområdet. I det blad du sidder med i hånden kan du læse programmet for Reno- Sams årsmøde og også varme op med historien om de to affaldsselskaber KARA/NOVE- REN, der i kølvandet på kommunalreformen er fusioneret og det er gået hurtigt og relativt smertefrit. Læs side 32 Seks bogstaver der provokerer Hvis borgerne er kunder, bliver politikere og embedsfolk så sælgere? Diskussionen om kundebegrebet kan være med til at præcisere hvad god kommunal kommunikation og service er. Kunderne bliver ved med at stille højere krav til kommunerne og staten, og de kan ikke indfries. Forventningsgabet kan kun udfyldes ved hjælp af god kommunikation, og her er det helt afgørende, at det offentlige formår at sætte sig i kundens sted Læs side 44 Hvor der er en vilje er der en vej Kommunalreformen gav nye udfordringer for organiseringen af vintertjenesten i den såkaldte overgangsvinter /2007. Evalueringen viser, at samarbejdet mellem kommunerne og Vejdirektoratet har fungeret særdeles tilfredsstillende og udgiftsniveauet blev lavere end forventet. Men vejsektoren kan komme til at halte i fremtiden i hver fald viser en ny rapport fra DTU, at der i dag uddannes for få ingeniører på vejområdet. Der skal flere midler til uddannelse og forskning, hedder det i rapporten. Læs fra side 36

4 POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE FEBRUAR 2008 NR.2 4 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE Leder TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Kommunale chefer lever livet farligt Bedre kvalitet forudsætter bedre ledelse Seks bogstaver der provokerer: K-U-N-D-E-R TEMA - Ledelse og Kompetence Klima Camp Konference: Chef DK 08 i teknik og miljø Vejforum afrapportering Forsidefoto: Colourbox. UDGIVER: KOMUNALTEKNISK CHEFFORENING Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Tlf Også medlemsblad for Kommunale park- og naturforvaltere samt Kommunal Vejteknisk Forening Redaktion: Cand. techn. soc. Michael Nørgaard Andersen (ansv.) Boserupvej 121, 4000 Roskilde. Tlf Telefax Annoncer: Henning Nørsgaard Bresemanns Allé 53, 4900 Nakskov. Tlf Telefax Abonnement: Kommunalteknisk Chefforening Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Tlf Telefax Hjemmeside: Sats: Grafikom A/S C. E. Christiansens Vej 1, 4930 Maribo Tlf Telefax Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Abonnementspris: Kr. 590,00 + moms om året for 11 numre Løssalg: Kr. 90,00 + moms inklusive forsendelse Oplag: Kontrolleret af Kontrolleret oplag: ekspl. I perioden 1. juli juni 2007 Synspunkter, der fremføres i bladet, kan ikke generelt tages som udtryk for foreningens stilling ISSN Kvalitetsreform og ledelsesrollen Af Jesper Brandt, chef for Teknik & Miljø, Greve Kommune Medlem af KTCs bestyrelse Selvom Kvalitetsreformen måske ikke retter sig så tydeligt mod det tekniske område, er det vigtigt at være opmærksom på, hvad det er der sker når denne reform skal realiseres. Den øverste ledelse, som dækker de tekniske områder rundt om i landet, bør være proaktiv, når emner i forbindelse med Kvalitetsreformen skal drøftes i direktionen. For eksempel er der i Kvalitetsreformen indeholdt en ledelsesreform som berører alle. Netop ledelse og ledelsesrollen er under stor forandring i de kommende år. Styring er vigtigere end nogensinde. Man kan trække fire dominerende idealer for styring frem i Kvalitetsreformen. Det er 1) effektivitet i omkostningsøkonomisk forstand, 2) markedsgørelse i form af konkurrenceudsættelse, frit valg mv, 3) evaluering, overvågning og måling 4) innovation og kreativitet. Som følge af strukturreformen med større kommuner, ser vi løbende store organisationsændringer, så man i højere grad er rustet til at leve op til de nævnte fire idealer. Denne virksomhedsgørelse bliver tydeligere ude i organisationen - på institutionsniveau. De enkelte lederes ledelsesrum vil blive ændret og rollerne er mange. Læser man regeringens oplæg til en Kvalitetsreform fra august 2007 igennem, fremgår det at lederne får roller som: Kvalitetsleder, Økonomileder/Controller, Forandrings-og innovationsleder, Konkurrenceleder, Digitaliseringsleder, HR leder, Kulturleder, Værdileder, Effektiviseringsleder, Anerkendelsesleder, Lønadministrator og forhandler, Arbejdsmiljøleder, Strategisk leder, Leder for selvledende personale, Netværker, Mentor og coach, Forhandlingsleder, Dokumentationsleder (revisor), Kontrollant, Informationsleder, Rationaliseringsekspert. Derudover er der intet nævnt om et eventuelt behov for en fagfaglig ledelse. Foruden disse mange krav til den moderne leder, er der også meget fokus på medarbejdernes trivsel. Den kommunale sektor står overfor den nok største udfordring med at fastholde og rekruttere nye medarbejdere til kommunerne nogensinde. Der vil være mange seniormedarbejdere, der inden for de næste 5 10 år vil trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det bliver mange steder fremhævet, at ledernes kompetencer skal styrkes, for god ledelse skal der til for at skabe trivsel blandt medarbejderne. Men er det reelt at tro, at et løft i ledernes kompetenceudvikling er løsningen til at sikre medarbejdernes trivsel. Jeg tror at det bliver svært med de mange roller som ledernes skal påtage sig. Jeg tror, at vi skal blive bedre til at udøve tillidsbaseret ledelse, således at medarbejderne i endnu højere grad er med til at udføre deres opgaver på en selvstændig, god og kvalificeret måde. Det vil være med til at gøre vores sektor mere attraktiv for den enkelte medarbejder. Der er ingen tvivl om, at den offentlige leder og hvad rollen og ledelserummet indebærer vil være meget i fokus de kommende år.

5 VI STOLER PÅ HINANDEN Vi er en lille del af et stort team, som hver dag forsøger at få skabt noget kvalitetsbyggeri. Vi har omtanke for hinanden her på byggepladsen og stoler på, at alle gør deres bedste hver gang - det giver et godt arbejdsmiljø og det bedste resultat. Kan du gætte hvem vi er?

6 6 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE Indhold 16 I Klimacamp DK timer der vil gøre en forskel for klimaet Verden venter ikke på nogen derfor skal der gang i Klimaindsatsen. Ledelse og kompetence 18 I Kommunale chefer liver livet farligt kommunalreformen har kostet omkring 800 ledere deres job, enten i form af fyring eller omplacering 20 I Efteruddannelse banede vej for chefjob Et utraditionelt karriereforløb, efteruddannelse og en ledelse, der spottede talentet og gav plads til udvikling, banede vejen for et chefjob. 22 I Endnu bedre kvalitet i det offentlige forudsætter endnu bedre ledelse God ledelse i praksis hvad skal der til. KTC`s faggruppe giver et bud på, hvad der skal til. 26 I Blækspruttelederen i en Kvalitetsreformtid Er kvalitetsreformen svaret på ledelsesudfordringerne i den offentlige sektor. 28 I Lederuddannelse er ikke kun for akademikere På Albertslund Kommunes Materialegård valgte man selv at iværksætte en lederuddannelse for sjakbajsniveauet en meget positiv oplevelse for både kursister og undervisere. 32 I Hver fusion har sin unikke historie! Tempo og fokus på de langsigtede mål har bragt fusionen mellem affaldsselskaberne KARA og Noveren sikkert igennem det første år af fusionen. 36 I Mangel på vejingeniører DTU og Vejdirektoratet slår alarm - der uddannes for få ingeniører på vejområdet. Veje 37 I Vejforum 2007 afrapportering Rapportering og evaluering Vejsektorens hovedbegivenhed i I Overgangsvinteren 2006/2007 et eksempel på samarbejde Vejdirektoratet og kommunernes fælles løsning af vintertjeneste på de tidligere amtsveje er nu opgjort og afregnet. Diverse 44 I Seks bogstaver der provokerer: K-U-N-D-E-R Diskussionen om kundebegrebet kan være med til at præcisere hvad god kommunal kommunikation og service er. 46 I Nyt havnerum til Århus De Bynære Havnearealer i Århus skal kædes sammen med byens centrum. Projektet er ved at blive til virkelighed. 50 I Områdeklassificering af byzoner Ifølge den nye jordforureningslov bliver alle byzoner fra januar 2008 klassificeret som områder, der kan være lettere forurenet. 54 I Forbedring af vandkvaliteten i regnvandsbassinerne i Albertslund Albertslund kommune besluttede i erne at udforme de separate regnvandssystemer som åbne kanaler- og bassiner for at skabe et spændende bymiljø. 58 I Klimakampen skal kæmpes sammen Kommunerne er en central spiller i klimakampen. Men modsat en sportskamp, er der ikke kun én vinder og én taber. 60 I Energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg Fra 2008 skal større ventilations- og klimaanlæg efterses hvert femte år. 62 I Dansk Bygge Klassifikation - byggeriets nye reference- og klassifikationssystem Om baggrunden for ibrugtagningen af Dansk Bygge Klassifikation (DBK). 64 I Backstage på det nye skuespilhus Den nye nationalscene stikker cirka 50 meter ud i havne løbet i Københavns Havn. Nyt 66 I Erhvervsnyt 70 I KTC Nyt 42 64

7 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE 7

8 8 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE Deadline Planlovsdage 2008 By- og Landskabsstyrelsen (Byer og Landsplan), Kommunalteknisk Chefforening, Dansk Bygningsinspektørforening og Danske Planchefer indbyder herved ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-, miljø- og byggesagsafdeling til Planlovsdag Det overordnede tema for Planlovsdag 2008 er Kommuneplanen, der skal udvikles og nytænkes især som følge af kommunalreformen. Og kommunerne er godt i gang. Kommunalreformen har betydet mange nye opgaver i kommunerne. Der skal planlægges for udvikling og beskyttelse både i byerne og i det åbne land. Det betyder nye faglige udfordringer med mulighed for og vel også krav om - at forny kommuneplanen og grundlaget for planlægningen. I de mange sammenlagte kommuner er der behov for en ensretning af de tidligere kommuneplaner og en revurdering af de tidligere udviklings- og lokaliseringsstrategier. Den politiske dagsorden sætter nye emner på programmet fx klimapolitik. Og der er behov for fortsat at udvikle værktøjerne i værkstøjkassen. Planlovsdagen gennemføres følgende 3 steder i landet: Ålborg: Kongres- og Kulturcenteret onsdag d. 12. marts Middelfart: Hindsgavl torsdag d.13. marts København: Store Auditorium, Herlev Sygehus onsdag d. 26. marts Nærmere om program og tilmelding I dette nummer kan du finde annoncer fra følgende firmaer: Firma side Grontmij I Carl Bro A/S 2 NCC Construction A/S 5 COWI A/S 7 Orbicon A/S 9 RGS 90 A/S 11 COK 12 RenoSam 14 Tankegang A/S 21 BlomInfo A/S 25 Byggecentrum 29 Disud 30 Elbek & Vejrup A/S 31 Rambøll Danmark A/S 41 Niras A/S 41 RenoSam 45 SKI A/S 49 Dakofa 52 COK - Chef i teknik og miljø 53 Byggecentrum 63 Fersvandscentret 70 DTU - Institut for Ledelse 76 Københavnsk regnvand skal genbruges lokalt Særlige tage, der opsuger regnvand - og fodboldbaner der fungerer som midlertidige vandbassiner. Der skal tænkes nyt i København for at ruste sig til fremtidens klimaændringer med meget mere regn. Politikerne i Københavns Kommune har sendt en ny spildevandplan i høring - og i stedet for at bygge nye, større og dyre spildevandsledninger til at opsamle al vandet, skal vand fremover ses som en vigtig del af byens udvikling. Derfor lægger spildevandsplanen op til at finde nye måder at bortskaffe eller genanvende regnvand på: - Vi skal jo have afprøvet nogle forskellige muligheder - fungerer det med grønne tage, der kan absorbere en stor del af den nedbør, der falder lokalt. Eller kan man bruge fodboldbaner eller basketballbaner som bassiner, der kan tage vandet, når der kommer intensiv regn på meget kort tid, siger projektleder i teknik- og miljøforvaltningen Dorthe Rømø, ifølge DR. I dag bliver byens spildevand og regnvand ledt til rensning i fælles ledninger. Men den løsning holder ikke, når fremtidens klimaændringer byder på op mod 30 procent mere nedbør fremover. Ledningerne er simpelthen ikke store nok til at klare presset - med oversvømmelser til følge, Kilde dr.dk samt www3.kk.dk DN skal have ny direktør Danmarks Naturfredningsforenings nuværende direktør Gunver Bennekou fratræder sin stilling ved udgangen af juli Foreningens behov har i de forløbne syv år gradvist ændret sig, og det er blevet klart, at der er brug for en anden slags indsats, skriver foreningen i en pressemeddelse. Vi har oplevet adskillige år med stærkt øget pres på natur og miljø. Det kræver en langt mere offensiv strategi. Der er i det danske samfund mere end nogensinde før brug for at nogen taler naturens sag. Regeringens ambitioner på natur og miljøområdet bliver mest ved kønne ord. Og kommunerne magter endnu ikke deres nye, stærkt forøgede ansvar og opgaver for natur og miljø, de har overtaget fra amterne, siger præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.

9 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE 9 Yardsticks workshop om australske og new zealandske erfaringer om benchmarking i parksektoren IFPRA - International Federation of Parks and Recreation Administration - glæder sig over at kunne tilbyde muligheden for at deltage I Yardsticks Parks Benchmarking Workshops i Danmark, Finland, Norge og Singapore i løbet af marts Formålet med workshoppene er at præsentere metodik og nøgleresultater og høre om de tilgængelige muligheder for benchmarking på internationalt grundlag, herunder at vurdere fordelene samt overveje deltagelse i IFPRA-projekt fra 2008 og frem. Chris Rutherford, en af Yardstick-projektets ledere, vil præsentere en workshop om projektet med fokus på metode og de resultater, som er opnået i Australien og New Zealand hidtil. Yardstick ejes og drives af parkindustrien, og IPFRA er forpligtet til at indgå i et samarbejde med projektet internationalt.kommunale Park og Naturforvaltere og Odense Kommune er vært ved den danske workshop, som afholdes den 7. marts kl på Odense Rådhus, lokale 224. Der serveres frokost. Tilmelding sker til Karina Behrens på senest den 29. februar Arrangementet er gratis og alle er velkomne. Workshoppen afholdes på engelsk. Maksimum deltagere er 50 personer. Kontaktperson for arrangementet er kontorchef Lene Holm, Yderligere oplysninger om Yardstick kan fås på eller På findes en nærmere beskrivelse af projektet på engelsk. Det bliver Nordens Venedig! Den form for klimatilpasningsstrategi hopper borgerne nok ikke på Derfor gør de fleste kommuner f.eks. en indsats for at begrænse oversvømmelser af kældre, veje og marker. Tal med en rådgiver, der ser sammenhængene mellem oversvømmelser, vandkvalitet, grundvand og naturværdier, og opnå: Færre oversvømmelser Bedre vandmiljø Flere rekreative områder Større udbytte af investeringerne

10 10 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE Deadline Brænde kan forbedre Danmarks CO2-regnskab En øget brug af brænde kan hjælpe Danmark til at opfylde målene i EU-kommissionens nye klimaplan. Der står allerede en brændeovn i godt danske hjem. Her fungerer den som hyggespreder og billig varmekilde, men derudover er den et vigtigt redskab, når Danmark skal leve op til kravene i EUkommissionens klimaplan. I 2020 skal 30 procent af danskernes energiforbrug komme fra vedvarende energikilder, og samtidig skal udledningen af CO2 fra bl.a. bygninger være reduceret med 20 procent. En forøget brug af brænde vil være en billig og nem måde at komme et godt stykke nærmere målene i EU-kommissionens lovpakke. Brænde er CO2-neutralt og kan derfor med fordel erstatte kul, olie og naturgas siger seniorforsker, dr. agro., Niels Heding fra Skov & Landskab ved Københavns Universitet. Selv om brænde allerede er den næstmest benyttede vedvarende energikilde i Danmark, er der gode muligheder for at udbrede brugen yderligere. Hver ny brændeovn, der tages i brug, vil spare os for fem tons CO2-udledning om året. Derudover vil en mere effektiv udnyttelse af brændeovnen hos dem, der allerede har en brændeovn, kunne hjælpe betragteligt i CO2-regnskabet siger Niels Heding. Kilde Skov & Landskab Dansk Miljøteknologi vil sikre fremtiden Den gamle forening Miljøteknisk Brancheforening har udskiftet både navn og formål med foreningen. Foreningens medlemsvirksomheder arbejder med vandmiljø, vandforsyning og spildevand. Vores medlemmer kan være med til, at vi overkommer nogle af de største miljøudfordringer vi har herhjemme. Det drejer sig om hvordan vi håndterer og undgår oversvømmelser, hvordan vi sikrer rent grundvand, hvordan vi nedbringer forureningen af vores vandløb, søer og kyster. Og vi er dygtige i Danmark, men der skal handles hurtigt, hvis vi vil forebygge kommende oversvømmelser og have nok rent grundvand til de fremtidige generationer fortæller formand Jesper Nybo Andersen. Teams skal designe fremtidens Kløvermarkskvarter Københavns Kommune og Skanska har udpeget otte arkitektteams til at give deres bud på, hvordan Kløvermarkskvarteret bliver et visionært idræts- og byområde med boliger til alle og nye rekreative muligheder. De otte teams er bredt sammensat af arkitekter, idrætsforskere og repræsentanter fra foreninger og boldklubber, som skal belyse muligheder for at styrke idrætsanvendelsen og sikre et nyt, levende by- og boligområde på Amager. "Jeg glæder mig meget til at se otte visionære forslag fra arkitekterne, som udgør en god blanding af unge og fremadstormende og etablerede danske og udenlandske tegnestuer. I Kløvermarkskvarteret skal vi sætte nye standarder for bæredygtig byudvikling og skabe helt unikke byrum og rekreative strøg", siger teknik- og miljøborgmester, Klaus Bondam. Arkitekterne skal komme med forslag til en samlet strukturplan for hele Kløvermarkskvarteret, og en bebyggelsesplan for Kløvermarken og dele af Kløverparken. Der kan placeres op mod kvadratmeter etageareal på Kløvermarken, heraf kvadratmeter etageareal til boliger, hvoraf en væsentlig del skal være billige boliger. Se Københavns Kommunes hjemmeside om Kløvermarken: Ny bog om : Den gode ansættelsessamtale Aldrig har det været sværere at finde gode medarbejdere. Ikke alene er arbejdsløsheden generelt lav. Som medarbejdere har vi også alle uanset om vi har lederansvar eller ej holdninger til, hvad der er et godt arbejde og en udfordrende arbejdsplads for os. Og uanset de rette kompetencer kan potentielle medarbejdere og virksomheder alligevel risikere at passe dårligt sammen, hvis man ikke også i rimelig grad deler værdisæt og har en tilpas ens indstilling til, hvad der er til forhandling, og hvad der ikke er til forhandling. Derfor er gode ansættelsessamtaler helt afgørende for, om to parter vælger hinanden på det rette grundlag. Stort set alle ansættelser sker på baggrund af en eller anden form for samtale mellem ansøger og virksomhed. Men der er stor forskel på indhold og kvalitet af samtalerne. Og det er ærgerligt, for der står både økonomi og menneskelige omkostninger på spil for begge parter. Den gode ansættelsessamtale af erhvervspsykolog Edith Kahlke, Børsens Forlag

11 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE 11 Temadag om administration af taxa-området Foreningen af stabsmedarbejdere i Teknik- og Miljøområdet (STM) indbyder til temadag om administration af taxaområdet. Tid: Torsdag 22. maj 2008 kl. 10:30 15:00 Sted: Kolding kommune, Teknisk forvaltning, Nytorv 11 Administrationschef Stig Werner Isaksen og sekretariatsleder Dorte Glerup fra Kolding kommune holder oplæg om reglerne inden for taxaområdet. I oplægget berøres bl.a. følgende emner: Tildeling af tilladelser, førerkort, takster, kørselsreglement, bestillingskontor herunder vedtægter og taxi-struktur i kommunen. Fremsend gerne spørgsmål omkring taxa-administrationen inden mødet, så disse kan inddrages i tilrettelæggelsen af oplæggene. Mere om tilmelding på Tilmelding skal ske senest 14. april 2008 på mail til: Pris pr. deltager: 300 kr. inkl. kaffe og frokost Tilmelding max. 50 først til mølle-princippet gælder EU s klima- og energiplan Europa-Kommissionen har fremlagt sit udspil til en klima- og energipakke. Pakken er et omfattende kompleks af direktiver, som blandt andet beskriver planen for, hvordan EU når sit mål for at nedbringe CO2-udslippet, og hvordan medlemslandene skal fordele indsatsen for at udbygge andelen af vedvarende energi (vind, biomasse, biogas, vandkraft m.m.). Danmark er med i forreste række, når det gælder vedvarende energi, og det skal vi blive ved med at være. Vi er det land i EU, der har udbygget mest med vedvarende energi, siden Europa-Kommissionen i 1997 opfordrede landene til at forstærke deres indsats. Med kommissionens ambitiøse krav til Danmark vil Danmark stadig være helt i front. Jeg er tilfreds med, at Kommissionen skeler til, hvem der allerede har gjort noget på vedvarende energi. Danmark er klar til at løfte sin del af opgaven, til gavn for både miljø, klima og det erhvervsliv, der leverer fremtidens løsninger. Vedvarende energi er en vigtig nøgle til at løfte den store opgave med at nedbringe vores CO2-udslip, og derfor vil vi gerne snarest drøfte dette med partierne, siger Connie Hedegaard. Men oppositionen er ikke så imponeret: "Regeringen er slet ikke villig til, at Danmark igen skal være foregangsland på klimaområdet. Besøg på Grønland og flotte skåltaler om den globale opvarmning bliver ikke tilnærmelsesvis fulgt op af handlekraft. Samtidig lægger Kommissionen op til, at de danske forpligtelser kan blive endnu større, og det forbereder regeringen sig jo slet ikke på," siger socialdemokratien Mette Gjerskov, og fortsætter: "Det er direkte pinligt, at Connie Hedegaard har brugt sin energi på at overtale EU til at mindske kravene til Danmark,"

12 12 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE Deadline HUSK konferencen Chef i Teknik og Miljø Se side 53 Nye anklager mod slam på landbrugsjord DAKOFA undrer sig over hvordan en udsendelse på DR kan få et helt Folketing til at ændre holdning til genanvendelsen af slam. Der fremførtes i udsendelsen en række argumenter om miljø- og sundhedsfarer ved anvendelse af slam i jordbrug, som kan være svære at genkende i den videnskabelige debat. F.eks. konkluderede 12 danske forskningsinstitutioner efter et femårigt fælles forskningsprojekt under det strategiske miljøforskningsprogram i 2002, at anvendelse af slam i jordbruget efter gældende regler ikke har giftvirkning på nyttedyr og planter, ikke fører til akkumulering af miljøskadelige stoffer i jord eller fødekæder og ikke forurener grundeller overfladevand. Nyt fra COK Chef i teknik og miljø Målgruppen er chef/ledergruppen i teknisk forvaltning. Vi opfordrer hele chef/ledergruppen til at deltage samlet Kursusperiode Forvaltning i teknik og miljø Kurset er et specialefag i Kommunomuddannelsen Målgruppen er ledere og administrative medarbejdere med sagsbehandlende funktioner på teknik-, miljø- og naturområdet i kommuner og regioner Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4, eksamen: Lederskabets dimensioner Målgruppen er chefer og ledere der for nylig har skiftet ansvarsområde i forbindelse med stillingsskifte eller strukturændringer Kursusperiode: Det eksemplariske lederskab Målgruppen er afdelingsledere, mellemledere og decentrale ledere Kursusperiode: Auditoruddannelsen Målgruppen er Kommunale sagsbehandlere på natur-, plan- og miljøområdet Modul 1: Modul 2: Program og tilmelding Eller kontakt COK Den Kommunale Højskole på T: Derfor kalder DAKOFA til lyn-konference om slam i jordbrug, hvor bl.a. den citerede, nye DMU-rapport om lægemidler i slam fremlægges, og hvor førende forskere fra Aalborg, Århus og Københavns universiteter samt DTU øser af deres viden om farlighed eller det modsatte ved slam, herunder redegør for, om der er videnskabeligt belæg for at fravige konklusionerne fra Havekulturfondens Hæderspris 2008 Havekulturfonden har siden 1993 hvert år uddelt sin Hæderspris, De kurtiserende Traner, til en person, der i særlig grad har virket for havekulturens fremme. Blandt modtagerene er så prominente personer som professorerne J.P. Junggren Have, Sven Ingvar Anderson, Jørn Palle Schmidt og Ib Asger Olsen, redaktørerne Søren Holgersen (Grønt Miljø) og Kim Fjord (Haven), samt forskeren Patrik Grahn, Sveriges Landbrugsuniversitet. I 2007 gik prisen til landskabsarkitekt Torben Schønherr. Havekulturfondens formål er at fremme havekulturen, idet ordet have tages i videste betydning som beplantning i forbindelse med bebyggelse. Prisen består af et kontant beløb, samt bronzeskulpturen De kurtiserende Traner, der er udarbejdet af kunstneren Helen Schou ( ). Som inspiration til de kommende års uddelinger anmoder Fondsbestyrelsen om indstillinger af personer der i særlig grad har gjort sig fortjent til at modtage Hædersprisen. Alle kan indstille anlæg, personer, virksomheder, institutioner, organisationer eller lignende, og Fondsbestyrelsen vil ligge vægt på såvel havekulturens miljøskabende side, som individets skabende udfoldelse. Indstillinger for Hædersprisen 2008 kan sendes til Havekulturfonden, Jægersborgvej 47, 2800 Kgs. Lyngby, senest den 1. april 2008.

13 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE 13 Fuld gang i KTCs faggrupper KTCs faggrupper har netop afholdt den årlige konference, hvor der bliver gjort status og kigget frem på årets opgaver. Høringsprocessen, som er faggruppernes centrale opgave, er nu optimeret via et høringsmodul på KTC Portalen. Én af KTCs vigtigste opgaver er at komme med bemærkninger og input til høringssager, der vedrører det kommunaltekniske område. Dette arbejde sker i tæt samarbejde med KL. Arbejdet er organiseret i 9 faggrupper med hver sit fagområde som speciale (se box med oversigt over faggrupper). Disse faggrupper er etableret på tværs af KTCs kredse. Faggrupperne repræsenterer KTC f.eks. i høringssager om lovforslag, udkast til vejledninger m.m. vedrørende den kommunaltekniske sektor. Også de foreninger der er associeret til KTC kan udpege et medlem til hver af de relevante faggrupper. KLs kontor for teknik og miljø deltager også i faggruppernes arbejde. Mange opgaver i 2008 KTCs faggrupper holder hvert år i januar en faggruppekonference, hvor faggrupperne mødes og arbejdet koordineres med KTC, KL, KTCs associerede foreninger og faggruppemedlemmerne. Årets konference i Kolding viste, at der er fuld gang i aktiviteterne i faggrupperne, der er ved at finde sig tilrette i den nye struktur, som blev implementeret i forbindelse med kommunalreformen. KTCs faggrupper har meget varierede opgaver nogle grupper behandler rigtigt mange høringsudkast hvilket bl.a. afspejler hvor der er størst lovgivningsaktivitet. Nogle af de områder, hvor der forventes stor aktivet i 2008 er bl.a. klima-området, reform af vand- og affaldssektoren, infrastruktur og kollektiv trafik, digital forvaltning og ledelse og rekruttering. Redaktionen på nærværende magasin inviterer i samarbejde med KTC Viden faggrupperne til samarbejde om de fællestemaer som vi arbejder med. I dette nummer, kan du bl.a. læse et indlæg fra KTCs Faggruppe for Ledelse, Kompetence og Organisation. Faggruppen har ikke mange høringssager, men mange centrale opgaver. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i den kommunale sektor er en kæmpe udfordring og faggruppen arbejder bl.a. med at synliggøre sektoren på uddannelsesinstitutionerne. Høringsmodul i luften KTCs faggrupper har nu fået forbedrede arbejdsvilkår med nye faciliteter på KTC Portalen. Faggrupperne har fået egne projektrum og er nu online med et nyt høringsmodul som skal benyttes ved høringer. Dette betyder en lettelse af arbejdsgangen for faggruppen og sagsbehandlere i KL og det giver mulighed til KTC for at levere høj kvalitet og værdi i høringsprocessen, så nu er det slut med besværlig rundsending af mails og dokumenter. mna KTC Faggrupper Byg og Bolig Digital Forvaltning Forsyning International Ledelse, Kompetence og Organisation Miljø og Grundvand Natur og Overfladevand Plan Veje, Trafik og Trafiksikkerhed

14 AFFALD - miljøproblem eller ressource Konference og årsmøde 2008 RenoSam holder årsmøde 21., 22. og 23. maj 2008, hvor de mange udfordringer vil blive endevendt i en konstruktiv og fremadrettet debat mellem politikere, forskere, teknikere og branchefolk. RenoSams årsmøde 2008 Affaldsselskaberne og kommunerne er ved at have fundet sine fødder efter, at den første røg fra kommunalreformen har lagt sig. Men der er flere udfordringer i vente. Affaldsrammedirektivet er ved at blive revideret. En konsekvens kan meget vel blive, at visse typer forbrændingsegnet affald frit kan flyde over landegrænserne. I juni 2007 blev der indgået en politisk aftale om organisering af affaldssektoren. Forliget skal i foråret 2008 omsættes til lovgivning, som kommuner og affaldsselskaber skal have på plads i Hermed kan der atter tages fat på debatten om, hvorvidt og hvornår affald er et miljøproblem, og hvornår det er en ressource/vare? Affaldsselskaberne og kommuner står således overfor en række forandringer de kommende år. 3 spændende dage med bl.a. foredrag, politisk paneldebat, udbytterige ture... Gorilla eller hyæne ved Bent Jørgensen Ledet bli r der! om ledelsesformer hos dyr. Hos affaldsselskaber og kommuner er der også brug for ledelse. Få inspiration til den daglige ledelse fra dyrenes verdens og træk på smilebåndet. Bent Jørgensen er cand.mag. i zoologi, botanik, geografi og geologi. Han har desuden udgivet en lang række bøger om dyr og fik debut som forfatter allerede i Bent Jørgensen er mest kendt fra Københavns Zoo, hvor han var direktør fra Før dette var han udstillingschef ved Zoologisk Museum i København fra Han er senest kendt som vært for TV2s Med næb og kløer. Velkommen til Norddjurs Borgmester Torben Jensen, Borgerlisten Introduktion til RenoSams konference og årsmøde 2008 Formand for RenoSam, Vagn Larsen Fremtidssamfund Det kræver langsigtet planlægning at etablere nye behandlingsanlæg. Der er derfor behov for at se langt ud i fremtiden, inden der tages stilling til, hvilke nye behandlingsanlæg der skal investeres i. Miljø-sociolog og seniorforsker Lars Kjerulf Petersen og forskningsprofessor Mikael Skou Andersen, begge fra Danmarks Miljøundersøgelser Ordstyrer Mogens Rubinstein

15 ...og workshops: Workshop 1 - Affaldsselskabernes fremtidige fælles opgaver Kommunerne er efter kommunesammenlægningen blevet større, og nogle kommuner har derfor trukket affaldsopgaver hjem fra de kommunale affaldsselskaber. Nogle kommuner/affaldsselskaber overvejer deres fremtidige organisering. Der bliver stillet skarpt på, hvilke konsekvenser nye organisationsformer kan få for kommunernes og affaldsselskabernes opgaveløsning. Et af spørgsmålene er, hvilke opgaver kommunerne, i henhold til styrelsesloven, kan overdrage til kommunale fællesskaber og et andet er, hvilke opgaver kommunen selv ønsker at overdrage til kommunale fællesselskaber. Workshop 2 Økonomiske styringselementer Forsyningssektorerne (affald, vand, spildevand, el og fjernvarme) oplever alle i disse år et fokusskift i forhold til den måde, sektorerne hidtil har været reguleret på. I EU debatteres begrebet markedsbaserede instrumenter, som fokuserer på omkostningseffektivitet, fleksibilitet og dynamiske effekter. I Danmark opleves der en klar bevægelse væk fra hvile-i-sig-selv princippet og en øget fokus på økonomiske styringsinstrumenter så som benchmarking, prislofter og indtægtsrammeregulering. Men hvad er de faktiske erfaringer med indførelsen af økonomiske styringsinstrumenter? Virker det? Hvilke fordele og ulemper kan man forvente og vil indførelsen af økonomiske styringsinstrumenter rent faktisk medføre dynamik og øget effektivisering i affaldssektoren? Workshop 3 - Den sammenhængende affaldsog energipolitik Er forbrænding af affald nyttiggørelse eller bortskaffelse? Hvordan integreres affaldsforbrænding i den samlede energipolitik? Er der klima-, miljømæssige og samfundsøkonomiske fordele i at medforbrænde affald i kulfyrede kraftværker? Hvordan indgår affaldsforbrænding i CO2? Affaldspolitik og energipolitik i EU På lang sigt ligger fremtidsforskernes gæt, på kort sigt har vi regeringens aftale om den fremtidige organisering af affaldssektoren, og på mellemlang sigt har vi EU s miljøpolitik. Ture - mødested Helnan Marina Hotel, Kystvej 32, 8500 Grenå Tur 1 Rundtur på Uniscrap, Grenå Havn samt forbrændingsanlægget i Grenå Miljøpolitikken i EU med fokus på affald og energipolitik Britta Thomsen, MEP Hvilke konsekvenser har klima- og energipolitikken i EU for den danske affaldssektor Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Ordstyrer Mogens Rubinstein Workshops Afholdelse af tre parallelle workshops Forsyningssikkerhed og organisering Det offentlige har traditionelt været tildelt opgaven om at etablere og levere offentlige forsyningsydelser til borgerne. Borgerne skulle have lige adgang til disse ydelser, og de skulle betale det samme. Nogle forsyningsområder er blevet liberaliseret, og der er en løbende diskussion, om de øvrige naturlige monopoler skal markedsgøres. Hvad skal kommunernes rolle være i fremtiden? Politisk debat med repræsentanter fra organisationerne. Repræsentantskabsmøde og udstilling Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur 5 Tur 6 Tur 7 Besøg hos Reno Djurs I/S Kattegatcentret bag om facaden Grenås historie samt besøg på Kolindsund RenoSam golfen Skandinavisk Dyrepark - bag om facaden Besøg på Glasmuseet Ebeltoft/Fregatten Jylland God fornøjelse... Bestil program for 2008 på eller ring på Vesterbrogade 24, 2. tv., 1620 København V Tlf Fax

16 16 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE Klima Camp DK 08: 2100 timer der vil gøre en forskel for klimaet De 70 deltagere på forårets KLIMA CAMP 08 får en unik mulighed for at gøre en forskel. I modsætning til tidens mange andre seminarer, konferencer og debatfora, hvor udfordringerne på klimaområdet blot diskuteres, skal eksperter og beslutningstagere på KLIMA CAMP DK 08 allerede efter 30 timer være i gang med konkrete handlinger. Isen på Nordpolen smelter hurtigere end frygtet og for tiden står klimaarrangørerne i kø for at sætte dagsordnen for indsatsen. Men der er kun én ting der tæller det er handling. Sådan er udgangspunktet for samarbejdet om Klima Camp DK 08 som er indgået mellem KTC (Kommunalteknisk Chefforening), Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Dansk Miljøteknologi. Målet er gennem en forening af viden og kræfter i det offentlige og private, at skabe konkret handling i kommunerne. KLIMA CAMP DK - 08 Vi vil i styregruppen sikre, at KLIMA CAMP DK - 08 ikke blot ender i gode diskussioner og flotte erklæringer, men rent faktisk også i handleplaner, der er lette at operationalisere og umiddelbart til at sætte i værk ja, faktisk regner vi med, at flere konkrete projekter allerede bliver skudt i gang, inden campen er slut, siger deltager i styregruppen for Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Hans-Martin Friis Møller. Og erfaringer fra tidligere camps for eksempel Energy Camp og Vand Camp viser, at arrangørerne har noget at have deres ambitioner og forventninger i. Camp-konceptet har i mange sammenhænge vist sig leveringsdygtigt i konkrete handlinger. Der sker simpelt hen noget specielt, når man lukker et nøje udvalgt miks af eksperter og beslutningstagere inde i mange timer sammen med en række procesledere og nogle meget håndgribelige udfordringer. I dette tilfælde bliver der tale om 30 timer til de i alt 70 deltagere. Med andre ord leveres der 2100 timers koncentreret arbejde fra specialisterne, der sætter standarden for den danske klimaindsats. Netop nu er arrangørerne bag KLIMA CAMP DK 08 i gang med at udvælge deltagerne, der skal have lov til at prøve kræfter med kommunernes udfordringer på klimaområdet inden for camp-samarbejdsformens rammer. Dynamikken i campens 9 teams de personligheder og erfaringer, vi sætter sammen er helt afgørende for resultaterne. Vi har skarpt fokus på, at vi får sat de rigtige hold, der kan udfordre og inspirere hinanden maksimalt. Vi skal blande ekspertviden, beslutningskompetence, livserfaringer og nysgerrighed til den rigtige cocktail. Foruden embedsfolk, forskere, rådgivere og andre eksperter lader vi hver gruppe berige med en per-

17 TEKNIK & MILJØ I POLITIK OG LEDELSE 17 son, der ikke umiddelbart har nogen tilknytning til den kommunale verden eller emnet for campen og dermed ikke er bundet af vanetænkning, men kan stille andre og nye spørgsmål og udfordre konventionerne. siger Dorthe Petersen fra Bindslev AS, der leder projektforløbet. Handling frem for ord! De danske kommuner har for længst erkendt, at der er store opgaver i sigte og mange initiativer er allerede sat i værk, men der er et udpræget behov for at handle i stedet for blot at nedsætte nye paneler og udvalg til at udtænke handlingsplaner og strategier. Et udbygget offentligt/ privat samarbejde er et centralt element, når de kommende års udfordringer på klimaområdet skal løses og derfor vil KTC på kommunernes vegne gå forrest i at skabe handling og løsninger på området. Det er også intentionen, at KLIMA CAMP DK - 08 skal styrke kommunikationen om Danmarks position som førende på klimaområdet frem mod Klimatopmødet i København, ved udgangen af 2009, siger direktør og KTC-formand Mikael Jentsch. Det øger troværdigheden omkring topmødet betragteligt, at vi rent faktisk har skabt nogle unikke rammer og modeller for hvordan man kan organisere sig og vise hvordan det i snitfladerne mellem det offentlige og dets leverandører kan lykkes at skabe vindere hos både kommuner og leverandører, men vigtigst af alt at klimaet nyder direkte gavn heraf. Vi tror på at Klima Camp DK - 08, arbejdsformen og aktørerne i projektet, kan gøre den afgørende forskel og skabe handling, siger KTCs formand. Fordomsfrit samarbejde Samarbejdet mellem kommunerne og leverandører af ydelser og produkter er det centrale omdrejningspunkt for, hvordan man kan gøre en forskel for klimaet det er også udgangspunktet for foreningen Dansk Miljøteknologi. Det er vigtigt for Dansk Miljøteknologi og medlem af styregruppen I KLIMA CAMP at kræfterne forenes fordomsfrit og at vi hver især yder det der nu DK 08, direktør Jesper Nybo engang er vore specialer. Vi forventer at vi kan bidrage meget aktivt til Andersen. at vise produkter og løsninger, der Hvad sker der nu? på et helt anvendelsesorienteret I den kommende tid dumper invitationerne ind af postkasserne plan kan betyde store forskelle i f.eks. den kommunale drift og forsyning. Hvis vi kan nå frem til gavn- bliver inviteret til at deltage i Klima rundt i landet hos de personer som lige måder at organisere opgaven Camp DK 08. Hold dig orienteret og ansvaret i mellem os, kan vi rent om Klima Camp DK 08 på hjemmesiden faktisk komme til at gøre en forskel allerede her og nu, siger formand jh/mna De står bag KLIMA CAMP DK 08 KTC Kommunalteknisk Chefforening er en organisation af topchefer i den kommunaltekniske sektor i Danmark se FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører - forening for virksomheder, der yder rådgivning, planlægning og projektledelse se Dansk Miljøteknologi er en brancheforening for de betydende virksomheder indenfor vand, spildevand og vandmiljø - se 0www.mtbf.dk

18 18 TEKNIK & MILJØ I LEDELSE OG KOMPETENCE Kommunale chefer lever livet farligt I forbindelse med kommunalreformen har mange chefer i kommunerne måttet sige farvel til deres hidtidige job, og fra 1. april kan kommunerne nedregulere lønnen for omplacerede chefer. / Af Joel Goodstein Selv om det er over et år siden, at strukturreformen trådte i kraft, ruller efterdønningerne stadig. Ikke mindst når det gælder chefposterne. Hver uge sin fyring af en kommunal topchef. Sådan er indtrykket, når man scanner pressens omtale af den kommunale verden. Og det er ikke bare en fornemmelse. Kommunaldirektørforeningen anslår, at kommunalreformen har kostet omkring 800 ledere deres job, enten i form af fyring eller omplacering. Alene på Fyn har kommunerne siden starten af 2006 skilt sig af med op mod 100 ledende medarbejderne. Det viser en rundspørge, som Fyns Stiftstidende har foretaget. Men selv om kommunalreformen allerede har rørt kraftigt i gryden blandt både chefer og medarbejdere, er det langt fra sikkert, at omvæltningerne er forbi. Hos IDA [Ingeniørforeningen i Danmark] siger Ole Høyer, formand for Ansatte Ingeniørers Råd, at man blandt de kommunale ingeniører er bekymret for, hvad der kommer til at ske i løbet af foråret. Det vi hører fra vores medlemmer er, at der kommer yderligere reduktioner blandt de kommunale chefer. Kommunerne er jo i en situation, hvor de hele tiden skal finde nye besparelser, samtidig med at der er lovet rationaliseringsgevinster i forbindelse med kommunalreformen. Her er lønninger og antal medarbejdere selvfølgelig helt centrale elementer, siger Ole Høyer. Han vurderer, at en utilfredsstillende overenskomstfornyelse kombineret med den snart aktuelle mulighed for at nedregulere lønnen for omplacerede medarbejdere kan igangsætte en ny bølge af medarbejderudskiftninger i kommunerne, også blandt cheferne. Når overenskomsterne udløber 1. april, bliver det muligt for arbejdsgiverne at regulere lønnen ned for de medarbejdere, som blev omplaceret i forbindelse med kommunalreformen, og hvis man begynder på det i stort omfang, kan det få mange til at overveje, om de skal blive i kommunerne, måske forstærket af et dårligt overenskomstresultat, siger Ole Høyer. I en situation hvor kommunerne skal spare, vil de næppe fortsætte med at betale cheflønninger til medarbejdere, som ikke længere er chefer, når de ikke er forpligtet til det, lyder hans vurdering: For kommunerne er udløbet af job- og løngarantien en mulighed for at tilpasse arbejdsstyrken, enten til færre medarbejdere eller ved at ansætte yngre medarbejdere til en lavere løn, siger han. Øget antal fyringer Hos DJØF har man fra 2006 til 2007 oplevet en dramatisk stigning i antallet af afskedigelser blandt kommunale chefer, fortæller Louise Ascanius, juridisk konsulent i DJØF. Dertil kommer en række sager om omplaceringer. De berørte har siddet i stillinger som kommunaldirektører, direktører, forvaltningschefer, sekretariatschefer, personalechefer, økonomichefer og kontorchefer. Tal på chefudskiftninger Omkring 800 kommunale topchefer har mistet deres job eller er blevet placeret på et lavere ledelsesniveau som følge af kommunalreformen og de afledte virkninger - ifølge Jens Christian Birch, formand for Kommunaldirektørforeningen. Kilde: Berlingske Tidende. I de fynske kommuner er tallet af udskiftede chefer på siden starten af 2006, viser en rundspørge foretaget af Fyns Stiftstidende. Forklaringen på det øgede antal fyringer er formodentlig, at man i forbindelse med kommunalreformen har haft brug for i større eller mindre omfang at omstrukturere sine forvaltninger, og den proces har mange steder haft personalemæssige konsekvenser. Der er simpelthen blevet chefer i overskud. Nogle steder har man sågar oprettet en ny forvaltning og nedlagt den igen. Andre forklaringer er samarbejdsproblemer og personlig kemi,

19 Løn kan reguleres ned fra 1. april Som led i overenskomstfornyelsen i 2005 aftalte KTO og kommunerne, at de kommunale medarbejdere tidligst kan få nedreguleret deres løn pr. 1. april 2008, hvis der for en medarbejder er gennemført en væsentlig stillingsændring som led i kommunalreformen. Lønnen vil i så fald blive nedtrappet over tre år til det nye lønniveau. I visse tilfælde kan lønnen fastfryses, indtil den svarer til den pågældende medarbejdernes nye stillingsniveau. der ikke passer, så vejene må skilles. Vi oplever også, at de nye kommunalbestyrelser skaber nye arbejdsvilkår med krav og forventninger, som påvirker vores medlemmers arbejdsvilkår, og det samarbejde ender ikke altid lykkeligt. Vores medlemmer er generelt udsat for et massivt arbejdspres, siger Louise Ascanius. Hos DJØF forventer man ikke, at udløbet af job- og løngarantien den 1. april vil medføre nedreguleringer af cheflønninger i større omfang. Vi mener ikke, at tjenestemænd kan få nedreguleret deres løn, selv om garantien udløber, og for de øvrige grupper foreligger der en teoretisk mulighed for en nedregulering, men vi forventer, at arbejdsgiverne vil opføre sig ordentligt og ikke begynde på nedreguleringer, selv om de formelt har muligheden, siger Louise Ascanius. Hun forventer dog ikke, at man har set de sidste afskedigelsessager i kommunerne i forbindelse med kommunalreformen. Ikke alt er faldet på plads endnu, der er stadig turbulens, og politikere som ikke helt har fundet deres egne ben. Men samtidig er der jo en situation med sparekrav næsten alle steder. Det er ikke billigt at afskedige chefer, så måske skulle kommunerne prøve at finde nogle relevante opgaver til tidligere chefer, inden man vifter dem ud af døren, siger Louise Ascanius. Ros til KL Også hos Ledernes Hovedorganisation [LH] lyder vurderingen, at man ikke har set de sidste chefrokader og personalereduktioner i kommunerne. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis man i fremtiden ser flere slankninger og tilpasninger af de kommunale direktioner. Kommunalreformen har øget den generelle fokus på, hvordan man driver en kommune, og hvordan man optimerer sine processer. Derfor kigger man også på, om man har den rigtige ledelsesstruktur og de rigtige ledere, siger Lykke Petersen, som rådgiver de kommunalt ansatte medlemmer af LH, der måske står overfor valget mellem en omplacering og en fratrædelse. I forbindelse med reformen gjorde de fleste nye kommuner et forsøg på at finde job til alle medarbejdere fra de sammenlagte kommuner. Men nogle er blevet placeret på en post, de ikke passer til, eller de har simpelthen været i overskud. Spørgsmålet er så, hvad man har tilbudt de ledere, som ikke kunne bevare den stilling, de havde tidligere. Har man haft et attraktivt tilbud, så man kunne fastholde dem, eller siger man farvel til dem, siger hun. Lykke Petersen roser KL for at have udarbejdet vejledninger om, hvordan kommunerne skulle komme igennem strukturreformen, herunder placering af medarbejdere i nye stillinger. Man var meget opmærksom på de processer, kommunerne skulle igennem, og det kan have været med til, at mange kommuner har tacklet personalesituationen fornuftigt, og at vi derfor hos Lederne ikke har set en stor bølge af sager. Men nu viser det sig, at de løsninger, man valgte dengang, ikke alle sammen er holdbare på længere sigt, og det kan være forklaringen TEKNIK & MILJØ I LEDELSE OG KOMPETENCE 19 Jobfare: Kommunalreformen har kostet 800 kommunale chefer deres job - og der forventes yderligere reduktioner. på, at der stadig er en ret stor chefudskiftning i kommunerne, siger hun. Reform kræver øget professionalisme Fra Lundgaard Konsulenterne lyder meldingen om de mange chefudskiftninger i kommunerne: "Man kan ikke generalisere ud fra de mere spektakulære sager om fyringer af kommunaldirektører - der er specifikke årsager i de enkelte sager. Men hvis der er en stigning i antallet af fyringer, så kan det være et symptom på flere ting: I forbindelse med kommunalreformen er der skabt en ny sammensætning af chefgrupper og politikere i kommunerne. Kemien i gruppen af politikere og de ledende embedsmænd skal være i orden. En anden årsag til udskiftningerne i toppen af kommunerne er kravet om, at ledelsen i de nye, større kommuner skal være mere professionel, og at topledelsen skal være hele byrådets topledelse. I den mindre organisation har der ofte været et tættere samspil mellem kommunaldirektør og borgmester, men i den noget større organisation er der endnu større krav til, at man som topchef kan arbejde professionelt i forhold til hele byrådet, og det er en udfordring, der ikke er blevet mindre med de større byråd, siger Ole Bladt-Hansen fra Lundgaard Konsulenterne.

20 20 TEKNIK & MILJØ I LEDELSE OG KOMPETENCE Efteruddannelse banede vej til chefjob Ønsket om at prøve nyt, efteruddannelse og en ledelse, der spottede talentet, banede vejen for, at Kirsten Gyalokay i dag har et chefjob i Køge Kommunes tekniske forvaltning. / Af Joel Goodstein En uddannelse som miljøtekniker er ikke den typiske baggrund for en afdelingsleder i en teknisk forvaltning anno Toplederne er mænd, og afdelingslederne har også en klar overvægt af mænd med akademisk baggrund. Men mønsteret kan brydes - det viser Kirsten Gyalokays historie. Vejen er gået over ansættelser som miljøtekniker i to kommuner, som Grøn Guide og fra 2002 som miljømedarbejder i Køge Kommune. Efter et par år i Køge Kommune var tiden kommet til at koble mere uddannelse på. Som konsekvens af sin interesse for formidling begyndte Kirsten Gyalokay i 2004 på uddannelsen som Master i Professionel Kommunikation på Roskilde Universitetscenter. Det er en toårig uddannelse, der er målrettet studerende, som har flere års erhvervserfaring og et job ved siden af studierne. Efter at have arbejdet med formidling i flere år, men som selvlært, havde jeg brug for at få en teoretisk overbygning på de praktiske erfaringer, jeg havde gjort. Strukturreformen var også på vej, og jeg vurderede, at der ville blive brug for at arbejde endnu mere professionelt med formidling og kommunikation i Teknisk Forvaltning i den nye og større Køge Kommune, siger hun. For at kunne passe sit job i kommunen fik Kirsten Gyalokay indrettet en hjemmearbejdsplads og samtidig fik hun lov til at få en ugentlig hjemmearbejdsdag, hvor hun også kunne bruge tid på studierne. Men de to års uddannelse krævede omkring tyve timer til studier om ugen. Det var hårdt både at arbejde fuldtid og studere, samtidig med at familien også skulle passes. De perioder, hvor jeg skrev projekter, var jeg nærmest i en boble, hvor jeg nok ikke var så nærværende i familien, siger hun. Sekretariats- og udviklingschef Kirsten Gyalokay efteruddannelse banede vejen til chefjobbet. Nyt chefjob Da Kirsten Gyalokay blev færdig med sin Master-uddannelse i 2006, stod der et nyt job og ventede på hende i Køge Kommune. Jeg var til jobsamtale tre dage, før vi skulle aflevere vores afgangsprojekt, så jeg var ret speedet, men det gik godt, og jeg fik jobbet som teamkoordinator for et nyt team Intern Udvikling, som Agenda 21 Blå bog Kirsten Agerholm Gyalokay, 46 år Uddannelser: Laborant, miljøtekniker og Master i Professionel Kommunikation [RUC] Job: Statens Planteværnscenter, Miljøkontrollen i Københavns Kommune, Miljøafdelingen i Roskilde kommune, Grøn Guide i Ølstykke Kommune, miljømedarbejder og teamkoordinator i Køge Kommune Nuværende job: Sekretariatsog udviklingschef i Køge Kommunes tekniske forvaltning. også var en del af. Faktisk tror jeg, at ledelsen ville have undret sig, hvis jeg ikke havde søgt den. Men det var en lidt underlig situation, da et par kollegaer også havde søgt samme stilling, og at det var mig, som fik tilbudt den, siger hun. Efter knap et år som teamkoordinator fik hun i efteråret 2007 tilbudt stillingen som sekretariats- og udviklingschef i Køge Kommunes tekniske

P L A N L D 2 O V S A G E 0 0 8

P L A N L D 2 O V S A G E 0 0 8 P L A N L D 2 O V S A G E 0 0 8 danske planchefer Dansk BYGNINGSINSPEKTØR Forening INDBYDELSE08 By- og Landskabsstyrelsen (Byer og Landsplan), Kommunalteknisk Chefforening, Dansk Bygningsinspektørforening

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Verden venter ikke på nogen! Program til KTCs årsmøde 2007 Den 6. 8. september i Arena Nord Frederikshavn

Verden venter ikke på nogen! Program til KTCs årsmøde 2007 Den 6. 8. september i Arena Nord Frederikshavn Verden venter ikke på nogen! Program til KTCs årsmøde 2007 Den 6. 8. september i Arena Nord Frederikshavn Verden venter ikke på nogen! På bestyrelsens vegne har jeg hermed fornøjelsen at invitere til KTCs

Læs mere

Indhold. Pkt. 1 Godkendelse af referat. Bestyrelsesmøde Referat - Kredsversion. kl. 13.00 15.00 KL. Sted:

Indhold. Pkt. 1 Godkendelse af referat. Bestyrelsesmøde Referat - Kredsversion. kl. 13.00 15.00 KL. Sted: Bestyrelsesmøde Referat - Kredsversion Møde/referat nr.: Sted: 2, 2012 fredag d. 20. april kl. 13.00 15.00 KL Bestyrelse: Torben Nøhr Christian Bjerg Iben Koch Jørgen Lerhard Kjeld Bussborg Johansen Lene

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Personalechefkonferencen

Personalechefkonferencen INVITATION TIL Personalechefkonferencen 2007 Kvalitetsreform i rygsækken og frem mod OK08 7. 8. november 2007 Hilton Copenhagen Airport Program Onsdag den 7. november 2007 Med Kvalitetsreformen i rygsækken

Læs mere

Vejforum 2014 - "Vejsektoren ledelse og udfordringer, kommunalt set

Vejforum 2014 - Vejsektoren ledelse og udfordringer, kommunalt set Vejforum 2014 - "Vejsektoren ledelse og udfordringer, kommunalt set Marianne Spang Bech, formand for KTCs faggruppe for Ledelse, Centerchef for Teknik & Miljø, Faxe Kommune Udfordringer især på vejog trafikområdet

Læs mere

Rekruttering. Fredensborg.dk/job

Rekruttering. Fredensborg.dk/job Rekruttering Fredensborg.dk/job Når vi i Fredensborg Kommune skal rekruttere nye medarbejdere er det vigtigt, at vi med ord og billeder fortæller en historie. En historie, der giver ansøgerne lyst til

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning ƒforsyning Ny rapport giver re bud på fremtidens forsyningssektor Klaus Ulrik Mortensen 11. oktober 2017 kl. 3:00 0 kommentarer (Foto: Colourbox) SCENARIER: En statslig multiforsyning, som styrer hele

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne. Dagsorden. Orbicon. KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann

Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne. Dagsorden. Orbicon. KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann Dagsorden Præsentation Klimaforandringer Orbispot risikokort Hvorledes kan udfordringen omkring håndtering

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2009 2010 2011 2012 Randers Kommune Lederudviklingsprogram Ledelse i Randers Kommune Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

FJERNVARMESELSKABERNES STRATEGISKE UDFORDRINGER

FJERNVARMESELSKABERNES STRATEGISKE UDFORDRINGER REGIONALMØDER 2016 FJERNVARMESELSKABERNES STRATEGISKE UDFORDRINGER Uffe Bro Formand Dansk Fjernvarme Marts 2016 Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk INDHOLD Fjernvarmens strategiske

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dato: 9. april 2014 INDLEDNING Dette notat omhandler Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for sine kommunalt ejede aktieselskaber

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Indstilling. Ændret organisering i Teknik og Miljø. Til Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts Lukket dagsorden

Indstilling. Ændret organisering i Teknik og Miljø. Til Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts Lukket dagsorden Indstilling Til Magistraten Fra Teknik og Dato 27. marts 2014 Lukket dagsorden 1. Resumé Forslaget tager afsæt i et Aarhus, præget af vækst. Der er behov for at sikre den bedst mulige understøttelse heraf.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2300 Jour. nr.: M0/2002/00901 Ref.:

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

INVITATION til ErhvervsKonferencen

INVITATION til ErhvervsKonferencen INVITATION til ErhvervsKonferencen VI BYGGER det nye AARHUS SAMMEN En række store byggeprojekter tager allerede nu form i Aarhus. På de bynære havnearealer har bulldozere, byggekraner og håndværkere længe

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde 30.-31. oktober 2014 Aalborg Kongres & Kultur Center Program Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde PROGRAM Torsdag den 30. oktober Tid til forandring! Så er det igen tid til to dage med fokus på en fjernvarmebranche

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Stabschef til nyoprettet stab for sundhedsudvikling i Ishøj Kommune

Stabschef til nyoprettet stab for sundhedsudvikling i Ishøj Kommune Stabschef til nyoprettet stab for sundhedsudvikling i Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne Stillingsbeskrivelse indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Udfordringer og ansvarsområder

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 2

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 2 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 2 INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2012 I samarbejde med Naturstyrelsen, indbyder DABYFO, Danske Planchefer og Kommunalteknisk Chefforening herved ledere og medarbejdere fra kommunernes

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 26. februar 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Indledning [Præsentation af dig selv + tak for invitationen]

Indledning [Præsentation af dig selv + tak for invitationen] Tale af Henning Jensen Ref. Oci Side 1/7 Anledning Regionsudvalgets seminar om bæredygtig energi Dato 22. oktober 2010 Sted Regione Autonoma Della Sardegna, Cagliari Kl. 9:10 Titel Kommunerne er klar til

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Indledning I Kommuneplan 2009 har Byrådet besluttet, at der skal handles på klimaområdet. Handling kan primært ske ved CO 2 reduktion og tilpasning

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere