Hver fjerde ansætter i udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hver fjerde ansætter i udlandet"

Transkript

1 Tema: Kampen mod domænesnylterne > side 6 7 Øresundsbroen fylder 10 Fødselaren har succes med trafiktallene. Men potentialet for integration er uforløst. > side 3 Miljøbøvl skal til livs Et samarbejde mellem DI og Miljøministeriet skal sætte fokus på svære miljøregler. > side 4 Medvind hjælper Vind og bølgesprøjt skal udnyttes maksimalt i Thy-Mors for at skabe ny fremgang. > side 9 Hun vil helt tæt på Silkeborgs borgmester, Hanne Bæk Olsen (S), besøger 12 virksomheder i løbet af et år. Hun ønsker en tæt dialog med virksomhederne og vil også gerne have deres bidrag til en ny erhvervsstrategi. Det glæder formand for DI Silkeborg Peter Stampe sig til at give hende. Læs side 8 // Lars Holm Hver fjerde ansætter i udlandet Nummer juni 2010 DI Business online: di.dk/dibusiness DI Business DI 1787 København V Telefon Mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark er en af årsagerne til, at danske virksomheder opretter arbejdspladser i udlandet. Jens Fuglsang Edelholt En ny DI-analyse viser, at danske virksomheder i høj grad er tilstede på de udenlandske markeder - også med egne medarbejdere - men bl.a. mangel på kvalificeret arbejdskraft hjemme i Danmark er en væsentlig barriere for at kunne høste gevinsterne ved den internationale arbejdsdeling. Undersøgelsen blandt 508 DI-virksomheder dokumenterer, at det er administrative og højtuddannede medarbejdere, der er brug for hjemme i Danmark, når danske virksomheder opretter arbejdspladser i udlandet. Det har hver fjerde DI-virksomhed gjort i perioden mellem 2005 og 2008, mens det i fremstillingssektoren gælder hver anden virksomhed. Ribe-virksomheden RM Group er ifølge adm. direktør Ole Jørgensen snart større i Kina end i Danmark. Virksomheden har stadig produktion i Danmark, kontorer i Polen og Tyrkiet, ansætter i Asien og åbner snart kontor i USA. Dermed er RM Group, der er underleverandør til en række brancher, et eksempel på tendensen. Virksomheden ændrer sig i disse år mod at have en højere grad af produktion i udlandet, mens højtuddannede i Danmark styrer økonomien, it-systemerne og teknikken. Vi har et klart højere behov for højtuddannet arbejdskraft og ansætter først og fremmest ingeniører, økonomi- og itfolk i Danmark, siger Ole Jørgensen. Udviklingen understreger, at Danmarks forretningskoncept er, at vi indenfor landets grænser producerer de varer og tjenester, der kræver processer med højt vidensindhold, mener konsulent Maria Hove Pedersen, DI. Danmark er et af verdens dyreste lande at producere i. Derfor stilles der særlige høje krav til kvaliteten af det, der produceres i Danmark, hvis det skal kunne afsættes på de internationale markeder. Vi kan ikke konkurrere på at være billigst, siger Maria Hove Pedersen, der mener, at det derfor er særligt bekymrende, at hver femte virksomhed i undersøgelsen angiver, at et motiv til at oprette arbejdspladser i udlandet har været mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Sagt på en anden måde, så mangler vi altså det, vi skal leve af, siger hun. > > Læs mere side 3

2 DI Business 14. juni Leder Fortegnet billede af dansk konkurrence Direktør Tine Roed Fire byretter samlet i ét OPP-udbud Når Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding skal have opført hver deres nye retsbygning, sker det i ét samlet OPP-projekt (offentlig privat partnerskab). Slots- og Ejendomsstyrelsen har i samarbejde med Domstolsstyrelsen og de fire byretter gennemført et samlet udbud på bygningen af de fire byretter. Og valget er faldet på A. Enggaard A/S med arkitektfirmaet ARKITEMA K/S og de rådgivende ingeniører Bascon A/S udfordrede videnrådgiverne Med en omsætning på 150 mia. kroner. i 2009 slap videnrådgiverbranchen nådigt ud af et udfordrende år for dansk erhvervsliv. På baggrund af en rekordhøj vækst på 16,7 pct. i 2008 oplevede branchen i 2009 et omsætningsfald på 4,3 pct. Hermed kom 2009 til at markere nye tider for branchen. Det viser en branchestatistik for DI Videnrådgiverne. På trods af faldet i branchens omsætning i 2009, har branchen fastholdt sin betydning for dansk økonomi. Siden 2003 er branchens omsætning vokset fra 94 mia. kr. til 150 mia. kr. i 2009 en stigning på 56 pct. Videnrådgiverbranchens omsætning udgør i forhold til BNP 9 pct. mod 6,8 pct. i Ophold i eksportstigningen April måned 2010 gav et fald i dansk eksport, selv om den foregående måned ellers bød på stigninger. - Danmark har på eksportområdet svært ved at indhente det forsømte siden krisen satte ind i efteråret 2008, og årsagen ligger givetvis i en dårligere konkurrenceevne, siger konsulent Allan Sørensen, DI. Fra marts til april faldt eksporten af varer med 11 pct. Den overordnede tendens viser dog fortsat en svag fremgang i dansk eksport, viser tal fra Danmarks Statistik. Konkurrencestyrelsens billede af den danske konkurrencekultur har ikke klangbund i virksomhedernes virkelighed. Det er hovedindtrykket, når man læser Konkurrenceredegørelsen 2010, som styrelsen offentliggjorde i sidste uge. I kølvandet på den økonomiske krise har virksomhederne oplevet en intens konkurrence i kampen om at genvinde markedsandele. Så det er med nogen overraskelse, når man læser i den nye redegørelse, at virksomhederne skulle mangle fokus på konkurrence og på at vinde nye markedsandele. Det er svært at få øje på nytten ved at skære alle virksomheder og brancher over en kam. Viborg er udnævnt til Årets Iværksætterby Iværksætteriet er i fokus i Viborg, og byen belønnes nu med prisen som Årets Iværksætterby. Borgmester Søren Pape Poulsen (K) modtog torsdag prisen for Årets Iværksætterby. Hvad betyder det for kommunen at modtage prisen? Det viser, at vi har valgt den rigtige strategi ved at satse på iværksætteri. Vi er også ganske bevidste om, at dommerkomiteen har udvalgt netop os blandt andre stærke kandidater. Det er motiverende for at fortsætte ad samme vej. Hvorfor satser Viborg på iværksættere? Med indsatsen håber vi at stimulere til skabelsen af flere nye virksomheder i området. Det vil igen skabe arbejdspladser og dermed også det økonomiske fundament, der skal til di Organisation for erhvervslivet DI 1787 København V Tlf.: di.dk Viborgs borgmester, Søren Pape Poulsen, (i midten) modtager prisen for Årets Iværksætterby. Prisen motiverer ham til at fremme iværksætterkulturen i kommunens uddannelsessystem. Til venstre ses chefredaktør Morten Asmussen, Erhvervsbladet, og til højre for borgmesteren er det formand Torben Busk, Dansk Erhvervsfremme. // Bo Amstrup for at sikre, at vi også fremover får råd til kommunens --forskellige indsatsområder. Deler I jeres erfaringer med andre kommuner? Det sker blandt andet i Dansk Erhvervsfremmes iværksætternetværk og Væksthus Midtjylland. En velfungerende konkurrence er central for økonomisk vækst. Men spørgsmålet er, hvordan vi bedst fremmer konkurrencen i Danmark? Det er svært at få øje på nytten ved at skære alle virksomheder og brancher over en kam på et noget skrøbeligt grundlag. Undersøgelsen konkluderer, at Danmark har de højeste priser blandt seks EU-lande. Men prissammenligningerne korrigerer ikke for forbrugerpræferencer og kvalitet, eller for, at de korte danske tilbudsperioder ikke medregnes i Eurostats prisindeks. Derfor er det uheldigt, hvis undersøgelsen fører til skråsikre konklusioner om, at det generelt står skidt til med konkurrencen i Danmark. For det er ikke korrekt. Siden 1998 er konkurrenceloven blevet ændret fem gange. Den bedste vej til at styrke konkurrencen i Danmark er derfor ikke yderligere stramninger af loven. Loven giver konkurrencemyndighederne de beføjelser, der skal til for at forebygge og sanktionere overtrædelser. Men en effektiv håndhævelse forudsætter netop, at kanonerne rettes mod dem, som overtræder reglerne frem for at skyde med spredehagl på alle virksomheder og brancher. Konkurrenceredegørelsen peger dog på ét område, hvor konkurrencen ganske rigtigt halter bagud: Varetagelsen af de offentlige opgaver. Som det fremgår af redegørelsen, kan der frigøres gevinster på op til 20 pct. ved at sende de offentlige opgaver i udbud. Alligevel viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, at kommunerne i 2009 kun sendte 25 pct. af deres opgaver i udbud. Og tallet er endnu lavere, når man ser samlet på regionerne. Konkurrenceudsættelsen skaber sikkerhed for, at de offentlige opgaver løses bedst og billigst. Derfor er der god grund til at få sat ambitiøse mål for både kommuner, regioner og staten, så der skabes bedst mulig velfærd for de offentlige udgifter. DI Business Poul Scheuer, ansvarshavende Rolf Ejlertsen, redaktør. I redaktionen: Finn Georg Bald, Jens Fuglsang Edelholt, Søren Falck, Kenneth Jørgensen, Gordon Trier Holm, René Madsen, Per Geckler Møller. Layout: Peter Fallesen, DI Har I flere initiativer i ærmet? Vi vil især sætte fokus på at fremme en iværksætterkultur i undervisningsmiljøet, som er ganske bredt dækkende her i kommunen. Vi vil også sætte gang i kompetence-klynger, hvor iværksættere kan mødes og dele erfaringer. /gth 42 numre årligt, bestilles hos DI, Michelle Puck Nielsen, tlf.: DI-medlemmer gratis. Andre 600 kr. (ekskl. moms) Redaktionen slut 11. juni Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Annoncer: DG Media A/S, tlf.: Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Tilmeldt FMK, Fagpressens Medie Kontrol ISSN

3 !! 50 mio. biler havde i foråret passeret Øresundsbroen. 14. juni 2010 DI Business 3 Øresundsbroen har indfriet forventningerne til trafikken. Det halter mere, når det gælder væksten og integrationen. // Miklos Szabo/Øresundsbron En uforløst succes Fødselsdag Øresundsbroen fylder 10 år. Visionen var et trafikalt bindeled, som skulle skabe en Øresundsregion med vækst til Sydsverige og Sjælland. Det er næsten lykkedes. Jens Fuglsang Edelholt Rammer Lavere omkostninger og bedre adgang til nye markeder og kunder er hovedfordelene for virksomheder, når de opretter arbejdspladser i udlandet frem for i Danmark. Jens Fuglsang Edelholt Når børn bliver 10 år, begynder de for alvor at opdage, at livet er mere kompliceret, end de havde forestillet sig. Sådan er det også for Øresundsbroen, der 1. juli har bundet danskere og svenskere tættere og tættere sammen gennem et årti. For godt nok har 50 mio. biler passeret broen, og godt nok køber hver sjette dansker ind i Sverige, der er attraktiv på grund en lav valuta. Og selvom svenskerne valfartede til Danmark, da vi havde mangel på arbejdskraft, er broen alligevel også et udtryk for, at det er mere kompliceret at skabe integration og økonomisk vækst end blot at lave en forbindelse i beton. Det mener i hvert fald lektor Lise Lyck fra Copenhagen Business School, der er ekspert i Øresundsregionens udvikling. Danske virksomheder kan hente store gevinster ved at oprette arbejdspladser i udlandet og ofte vil det desuden indebære en merbeskæftigelse i afdelingen hjemme i Danmark. Det viser en ny DI-undersøgelse blandt 508 virksomheder. Men udover at komme tæt på de udenlandske kunder og opnå omkostningsfordele, så er der også andre årsager til at arbejdspladser i stigende grad oprettes i udlandet. Når de danske rammevilkår ikke er tilpas konkurrencedygtige, er det også med til at gøre det mere attraktivt for danske virksomheder at oprette arbejdspladser i udlandet. Hver fjerde virksomhed peger på en bedre adgang til kompetent arbejdskraft, Der er stadig en lang række hindringer, som står i vejen for, at broen kan udfolde dens fulde potentiale, siger Lise Lyck. Hun tænker først og fremmest på alle de formelle forhindringer, der kan være svære at overskue for danskere og svenskere, der ønsker en tættere integration. Forskellige regler på områder som børnepasning, løn, orlov, fradrag, pensionsindbetalinger og beskatning. Det er regler, der stadig efter 10 år står i vejen for, at broen kan skabe et samlet byområde, der er den stærkeste kulturelle og økonomiske region i Nordeuropa, som det dengang lød. Dårlige rammevilkår presser produktionen ud mens 10 pct. peger på bedre adgang til specialiseret viden og teknologi og andre 10 pct. på bedre skatteforhold. Hvis vi i Danmark ikke kan tilbyde rammevilkår, der gør, at virksomhederne vil oprette de mest attraktive arbejdspladser i Danmark eller lægge de mest interessante investeringer i Danmark, så mister Danmark jo hele væksten. Vi har behov for at kunne tiltrække virksomheder med nyeste viden, kompetencer og teknologi, siger konsulent Maria Hove Pedersen, DI. Tendensen er tiltagende At så mange virksomheder kigger efter kvalificeret arbejdskraft i udlandet, er ifølge professor Jakob R. 30 pct. udnyttet Christian Wichmann Matthiessen, der er tidligere medlem af Infrastrukturkommissionen og professor ved Københavns Universitet, tøver ikke med at kalde broen en succes pendler hver dag over sundet, og broen har betydet massive investeringer og udbygning af infrastruktur på begge sider. Det har givet et løft af både Malmø og København samt en helt ny forståelse mellem danskere og svenskere om, at vi hver især har noget at byde på. Men ligesom Lise Lyck peger Christian Wichmann Matthiessen på, at der mangler at blive nedbrudt massive barrierer, hvis broen og regionens potentiale skal udnyttes. Han skyder på, at det kun er 30 pct. af broens integrationspotentiale, der i dag bliver udnyttet. Også Michael Svane, DI Transport, kalder broen en succes. Han mener dog, at den endnu ikke har indfriet forventningerne i forhold til at række ud over blot at være en regional forbindelse mellem København og Malmø. Potentialet er ikke udnyttet endnu. Der er et stort potentiale i at udbygge forbindelsen fra at hedde København-Malmø til at hedde Sydsverige-Danmark-Nordtyskland via en Femern-forbindelse til Hamborg, siger Michael Svane. Hvordan det går, ved vi i 2028, når Femern-forbindelsen efter planen fylder 10 år. Tre forslag til en fødselsdagsgave til Øresundsbroen Michael Svane, DI Transport En lillebror i form af en Femern-forbindelse, der kan skabe sammenhængen mellem Sydsverige, Sjælland og Nordtyskland. Lise Lyck, CBS Færre dagligdags-barrierer mellem Sverige og Danmark vil for alvor skabe grobund for, at Øresundsregionen kan blive ét byområde, der kan sætte gang i den økonomiske vækst. Christian Wichmann Matthiessen, Københavns Universietet Et overhalingsspor på jernbanen, så succesen med togpassagererne kan blive udbygget. Munch, Københavns Universitet, et udtryk for, at Danmark er et lille land, hvor det ikke er sikkert, at virksomheder kan få opfyldt meget specifikke behov på et forholdsvist beskedent arbejdsmarked. Så i det omfang, at det er nemmere for virksomhederne at oprette produktionen i udlandet, hvor den arbejdskraft er tilgængelig, så giver det god mening, siger Jakob R. Munch. Der er intet i undersøgelsen, der tyder på, at tendensen er aftagende. Tværtimod forventer omkring hver ottende virksomhed at oprette arbejdspladser i udlandet de kommende fem år. Det er inden for den primære produktion, at virksomhederne har oprettet arbejdspladser i udlandet, og det er også her, de forventer, at de nye arbejdspladser oprettes.

4 DI Business 14. juni Vi skal gøre det lettere for virksomhederne at være grønne. Anne-Marie Rasmussen Miljøregler skal forenkles Miljø og samarbejde Hver anden virksomhed oplever stigende krav på miljøområdet. Et nyt samarbejde mellem DI og Miljøministeriet skal sætte ekstra fokus på regelforenkling. Søren Falck Halvdelen af virksomhederne i DI s virksomhedspanel tilkendegiver i en ny undersøgelse, at de finder miljøkravene stigende eller stærkt stigende. De oplever desuden i nogen grad, at systemet er bureaukratisk, og de har tillige svært ved at se relevansen i det. Målet for DI er at få miljømyndighederne til at agere, så miljøreguleringen og planloven bliver understøttende for virksomhedernes udvikling. Tesen om, at miljøregler kan fremme innovation og vækst må ikke føre til regeltyranni virksomhederne er bedst, når de selv er med til at finde løsningerne, siger miljøchef Mette Rose Skaksen, DI. Hun er derfor glad for, at Miljøministeriet og DI har indgået et samarbejde om at få Miljøministeriet og DI vil arbejde tættere sammen om at få miljø- og planreguleringen indrettet, så man ikke bremser virksomhedernes udviklingsmuligheder med rigide miljøkrav. Her er der gang i erhvervs- og boligbyggeriet i Ørestaden. //Scanpix miljø- og planreguleringen indrettet sådan, at man ikke bremser virksomhedernes udviklingsmuligheder, men får skabt plads til vækst samtidig med, at der tages hånd om miljøet. Virksomheder ser strategisk på miljøet Virksomhederne vil nemlig gerne miljøet og bruger det i deres forretning, viser undersøgelsen fra virksomhedspanelet. 77 pct. af virksomhederne mener således, at fokus på miljøet både er en del af deres værdigrundlag og et konkurrenceparameter. Og det fulde udbytte af dette strategiske fokus får man først, når man begynder at arbejde mere sammen på tværs af myndigheder og virksomheder. Det er positivt, at mere end tre fjerdedele af de spurgte DI-medlemmer ser miljøarbejdet, som en værdiskabende del af forretningen. Det er det, forbrugerne efterspørger, og det er her fremtidens eksportsucceser med grønnere produkter og miljøteknologi ligger, siger vicedirektør Anne-Marie Rasmussen, Miljøstyrelsen. Styrelsens samarbejde med DI har allerede ført til, at Miljøministeriet er begyndt at revurdere området for miljøgodkendelser. Pointen er, at vi skal gøre det lettere for virksomhederne at være grønne og gøre det miljømæssigt rigtige. Derfor indgår vi i en tæt dialog og har formuleret en række konkrete indsatser, siger Anne-Marie Rasmussen. Ifølge Mette Rose Skaksen handler det især om at få forenklet den daglige administration af regler og få udviklet nogle redskaber, der gør virksomhederne i stand til at arbejde med miljø på en måde, der skaber værdi for dem. Få Ledelse og produktivitet i din inbox hver anden torsdag Strategisk og personligt lederskab, mangfoldighedsledelse, lean, produktivitet, HR og innovation - vi giver dig konkrete og brugbare redskaber, der styrker ledelsesindsatsen og øger produktiviteten i din virksomhed. Klik ind på di.dk/di/nyhedsbrev og bestil det nu!

5 14. juni 2010 DI Business 5 Sæt stikket i og nedbring både driftsomkostninger og CO 2 udledning Efter flere tilløb er elbiler på vej til at blive en realitet i Danmark. Fra 2011 introduceres flere serieproducerede modeller på markedet og Better Place bygger nu en landsdækkende infrastruktur, der gør det nemt, bekvemt og økonomisk attraktivt at eje en elbil. Vi vil gerne invitere dig til en dialog om, hvordan elbils-infrastruktur bedst og mest meningsfuldt skal rulles ud hos jer. Det er første skridt på vejen mod en gradvis udfasning af forbrændingsmotoren til fordel for elbiler. Ring til os på for at høre nærmere om hvordan du kan komme godt i gang med fremtiden. Better Place samarbejder i dag med København, Rudersdal, Høje Tåstrup, Solrød, Odense, Middelfart, Kolding, Fredericia, Morsø og Frederikshavn kommuner.

6 DI Business 14. juni Tema: Domæner i fare Virksomheder orker ikke jagt på domænesnylt Næsten danske hjemmesider er rene snyltersider, som lukrerer på, at computerbrugerne taster forkert. Men indtil nu har kun domæneejere klaget over snylteriet. Virksomheder orker ikke at bruge kræfter på at jage alle snylterne. René Madsen Det er let at misbruge danske internetdomæner. Risikoen for at blive stoppet er i hvert fald relativt lille. En særkørsel, som virksomheden Stop TPS har lavet for DI Business, viser, at der lige nu er danske internetdomæner, som er oprettet af såkaldte typosquattere. Alligevel har Dansk Internet Forum, DIFO, frem til 31. december sidste år kun fået klager over snylteriet på den danske del af internettet. Der er to forskellige religioner i virksomhederne omkring typosquatting. Der er nogen virksomheder, som forfølger typosquatterne systematisk, og så er der mange, som siger, at det økonomiske tab ved snyltningen ikke står mål med det, det koster at forfølge dem, siger Lars Gosvig fra Stop TPS, som overvåger og standser typosquattere for danske virksomheder. Typosquatting er en form for internetsnyd, hvor snyltere forsøger at profitere på kendte internetadresser ved at registrere adresser, som ligner adressen, de forsøger at snylte på. Håbet er, at internetbrugeren kommer til at taste forkert, og dermed kommer ind på snylterens hjemmeside i stedet for. Motiverne kan være mange, men det mest almindelige er, at snylterne tjener penge på, at brugeren i stedet klikker på en af annoncerne på snylterens hjemmeside. Ifølge Stop TPS er det en lille kreds på cirka 250 personer, der står bag de mange snylterdomæner på den danske del af internettet, og de 10 mest aktive står alene bag af hjemmesiderne. DI: Tænk langsigtet Problemet er stigende. For et år siden var det omkring dk domæner, som var oprettet af typosquattere. Det tal er steget til i dag, viser tal fra Stop TPS. Der er altså mange snylteradresser, som får lov at leve i stilhed uden nogen griber ind, selvom Danmark ifølge DIFO er et af de lande, hvor virksomheder klager mest over domænesnylteri. Der kan være mange forklaringer på det. En kan være, at virksomhederne ikke orker det. En anden, at det ikke generer virksomheden. Der er jo både gode og dårlig typosquattingdomænenavne. Der er jo domænenavne, hvor folk tit taster forkert, og disse domænenavne er de mest interessante for typosquattere, siger direktør Lise Fuhr, DIFO. I DI råder man virksomhederne til at overvåge domænesnylternes udnyttelse af virksomhedernes internetadresser og klage over det, når snylterne går for tæt på. Det kan nemlig få konsekvenser på lang sigt, hvis man undlader at gøre noget. Den enkelte virksomhed skal selv overveje, hvor stor en skade et domæne gør på virksomhedens brand. Men det er vigtigt, at virksomheden tænker langsigtet både fordi virksomheden risikerer, at andre snylter på brandet, men også fordi det er juridisk uklart, hvornår virksomheden taber retten til domænet, hvis den ikke gør noget, siger konsulent Kunal Singla, DI. Send en mail Ifølge Stop TPS er det en udbredt misforståelse blandt mange virksomheder, at det både er kostbart og besværligt at stoppe snylterne. Det er det også, når man taler om.com adresser og andre internationale adresser. Men faktisk er det ret let at klage over snyltere på den danske del af internettet med.dk adresser. Det kræver bare, at man sender en mail, så bliver domænet suspenderet, siger Lars Gosvig. Snart får virksomheder endnu bedre muligheder for at stoppe typosquattere. 1. juli 2010 træder et nyt regelsæt i kraft, som skal gøre det endnu sværere for typosquatterne. De nye regler betyder blandt andet: at når et domæne er blevet lukket på grund af typosquatting, bliver det blokeret, så en ny typosquatter ikke bare kan overtage domænet. at når registranter af domænenavne, som i mindst to tilfælde er blevet dømt som typosquatter, får tilsendt bekræftelse af nye domænenavne med posten og ikke som normalt med . Især den sidste nyskabelse, mener direktør for DIFO Lise Fuhr vil få stor betydning. I dag kan du oprette et typosquattingdomænenavn meget hurtigt. Når du bestiller domænenavnet, får du en ordrebekræftelse på mail inden-

7 14. juni 2010 DI Business 7 ere Vi har ikke ressourcer til at forfølge dem alle for en time, og så kan du sætte det i drift. Men med den nye procedure, hvor ordrebekræftelse sker pr. brev til kendte typosquattere, bliver de for det første nødt til at opgive den rigtige adresse, for det andet tager det ikke en time, men et par dage, og så er det ikke så nemt længere, siger hun. Ifølge Lars Gosvig vil de nye regler medvirke til at mindske snylteriet på sigt. Men det kræver, at virksomhederne griber ind. Den eneste måde vi kan få typosquatterne ud af døren, er ved hele tiden at stå og ånde dem i nakken og få taget domæner fra dem. Til sidst kan det ikke betale sig for dem at operere her, og så forsvinder de. Men det er et langt meget langt sejt træk, der skal til, siger han. Klager i tal Mellem 1. juli 2007 og 31. december 2009 behandlede DIFO anmeldelser om typosquating 227 klager blev afvist 67 blev forligt ved mindelig overdragelse domæner blev slettet eller suspenderet. Cirka to gange om ugen får Danfoss rapporter om, at nye domæner snylter på virksomhedens domæne. Men det er alt for dyrt at forfølge dem alle. En dag ringede en computerleverandør for at høre, om det kunne passe, at Danfoss havde bestilt 30 computere. Det kunne det ikke. I stedet var det svindlere, der havde kopieret en af Danfoss datterselskabers hjemmesider og oprettet den på en adresse, der mindede om datterselskabets internetadresse. Det er det værste forsøg på at snylte på Danfoss internetadresser, som virksomheden har været ude for, men hver uge opdager Danfoss i gennemsnit to nye forsøg på at snylte på Danfoss domæner. Vi kan ikke forfølge alle sagerne. Det er en afvejning af, hvad vi har ressourcer til, og hvad vi kan leve med, siger trademark consultant Sally Hansen, Danfoss. Danfoss har en overvågningsvirksomhed til at overvåge internettet for at finde internetadresser, som snylter på Danfoss domæner. Langt de fleste er hjemmesider, hvor snylterne håber på at tjene penge på, at brugeren klikker på annoncerne på hjemmesiden. Går efter dem, som generer Det kan være annoncer for ferierejser, bankydelser og alt muligt andet. Dem vurderer vi fra sag til sag, og vi holder selvfølgelig øje med dem. De forsvinder som regel ved den næste fornyelse af domænet, siger Sally Hansen. Problemet er størst på.com adresserne, hvor det også er meget dyrt at forfølge snylterne. Alene gebyret for at starte en sag er ifølge hende kr., og dertil kommer udgifter til blandt andet at oversætte dokumentation. Det er også en af grundene til, at der ikke pr. automatik bliver klaget, hver gang en ny typosquatter dukker op i overvågningen. Vi går primært efter dem, som generer os mest. Det er, hvis det er konkurrerende produkter, piratkopister eller andet underlødigt indhold, siger Sally Hansen. /rema Typosquatting ordbog Typosquatting betyder: typo: fejltastning + squatting: husbesættelse. Typosquatting er: når en domænesnylter registrerer en internetadresse, som minder om en allerede eksisterende internetadresse. Eksempelvis, hvis adressen er registreret, så registrerer snylteren i håb om at brugeren taster forkert. Domænesnylter: er en person eller virksomhed, som laver typosquatting

8 DI Business 14. juni Borgmester: Hjælp os med erhvervsstrategien Erhvervstræf Ü Silkeborgs borgmester Hanne Bæk Olsen (S) besøger i løbet af det kommende års tid 12 af DI Silkeborgs 154 medlemsvirksomheder. Hun vil bl.a. have deres bidrag til en ny erhvervsstrategi. Finn Georg Bald En tur med hjuldamperen Hjejlen på Silkeborgsøerne og synet af det omkransende søhøjland med dets kuperede skovområder. Jo, der er smukt ved Silkeborg. Læg hertil et væld af kulturtilbud og byens lykke burde være gjort. Men helt så enkelt er det ikke. Ifølge en af områdets erfarne erhvervsfolk fhv. direktør Søren Hvidtved Larsen har man nemlig tabt massevis af industriarbejdspladser de seneste ti år. Men han vil alligevel ikke tale om krise - hellere om muligheder. Vi er til erhvervstræf i Silkeborg, hvor DI og omkring et halvt hundrede fremmødte virksomheder har sat ny vækst på dagsordenen. Vækst er ganske vist ikke et ukendt begreb på disse kanter, selvom de tabte industriarbejdspladser kun delvist er opvejet af nye arbejdspladser. De nye job er kommet i mindre vækstvirksomheder indenfor bl.a. it, service, miljø og på finansområdet. Med borgmester Hanne Bæk Olsens egne ord er der de sidste otte år skabt netto knap arbejdspladser. Men der er behov for at sætte yderligere skub i området. Og det kræver en tæt dialog mellem virksomhederne og kommunen. Formand for DI Silkeborg Peter Stampe havde på den baggrund godt nyt til tilhørerne. -Jeg er meget glad for, at borgmester Hanne Bæk Olsen er gået forrest for at fremme dialogen. Hun har, siden hun blev borgmester, holdt mange dialogmøder med samarbejdspartnere. Vi har også holdt møde med borgmesteren, hvor vi foreslog, at vi åbnede lidt mere for adgangen til borgmesteren og fra borgmesteren ud ad til samfundet, sagde han. Konkret er det blevet til en besøgsrække på 12 af foreningens medlemsvirksomheder i den kommende tid. Alt hvad der kan ædes Hanne Bæk Olsen glæder sig også til at få børstet lidt rådhusstøv af sig. - Nu har vi jo inviteret mange gæster ind til os, så nu vil vi besøge nogle af dem, siger hun til DI Business og tilføjer: Det med, at man er ude på virksomheden og kan se omgivelserne, giver en helt anden dialog. Man kan se, hvis det ser lidt småt ud og spørge, om de skal bygge om og sådan noget. Og man kan se, hvad det er for nogle udfordringer, virksomheden står med. Vi vil gerne hjælpe virksomhederne. Vi er jo en væsentlig sparringspartner for virksomheder, der f.eks. skal vækste eller flytte, siger Hanne Bæk Olsen. Hun venter også gode input fra virksomhederne. - Vi går efter at æde alt, hvad der kan ædes i forhold til at få lavet vores nye erhvervsstrategi, så det skal vi også bruge besøgene til, bedyrer hun. Den nye erhvervsstrategi skal ifølge borgmesteren udarbejdes i løbet af efteråret. læs mere om besøgene på di.dk/ di/regionalt under DI Silkeborg. DI Silkeborg blev stiftet i december Her er nogle af lederne fra foreningens 154 medlemsvirksomheder til foreningens første erhvervstræf på Silkeborg Tekniske Skole. //Lars Holm

9 14. juni 2010 DI Business 9 Thy-Mors er en vind(er)-region Erhvervstræf Ü Med vind og bølger i overflod har Thy-Mors et stærkt udgangspunkt for at skabe fremtidens løsninger i vedvarende energi. Men det kræver, at man griber de muligheder, der er. Per Geckler Møller Hanstholm er et voldsomt sted. Men hvis man virkelig vil noget med bølgeenergi, skal man prøve et sted, hvor der er kraft nok, fortæller teknisk direktør Laurent Marquis, Wave Star A/S, om virksomhedens seneste testanlæg for bølgeenergi. Teknologien i Wave Stars anlæg er egentlig ikke ny, siger han. Men det er til gengæld måden, man anvender teknikken på. Eksempelvis har Wave Star konstrueret sine bølgeenergianlæg, så de løfter sig i stormvejr. På den måde undgår man, at voldsomme bølger ødelægger anlæggene i uvejret. Netop evnen til at løfte sig over stormvejret og gribe nye, grønne muligheder var et gennemgribende træk, da DI Thy/Mors holdt erhvervstræf i sidste uge. Under overskriften Klar til vækst i en grøn vinderregion var virksomhederne samlet til en debat om, hvordan løsninger inden for vedvarende energi kan føre til nye arbejdspladser og eksportmuligheder. - Vi står stærkt, når det gælder eksport af vind- og energiteknologi. Det gælder Danmark, og det gælder især Thy-Mors. Vi har brudt janteloven men succesen skal følges op, understregede formand Mogens Mathiasen, DI Thy/Mors, da han indledte erhvervstræffet. Mange nye muligheder Og mulighederne i regionen er betydelige, mente vicedirektør Jakob Lau Holst fra Vindmølleindustrien. Han fremhævede aftalen om et kommende nationalt testcenter i Østerild, som afgørende for det videre arbejde med at fremme forskning og udvikling inden for vindteknologi i regionen. Testcenteret er helt centralt for at fastholde og udvikle den danske vindmølleindustri. Samtidig er det vigtigt at understrege, at centeret ikke finansieres af offentlige midler. Så centeret trækker også privat forskning og udvikling til regionen, vurderer Jakob Lau Holst. Også fra kommunalpolitisk hånd var der opbakning til et testcenter i Østerild. Nu har der været så meget snak om UdkantsDanmark den seneste tid. Men for ikke så mange år siden hed vi VækstDanmark, for det er her, virksomhederne ligger. Og sådan kan det sagtens fortsætte, hvis vi griber de muligheder, der ligger inden for eksempelvis grøn energi, fastslår borgmester Lauge Laursen (S) fra Morsø Kommune. Lærlingepris til Thomas Bekhøj Den 35-årige Thomas Bekhøj fra virksomheden Thy-Mors Energi modtog på DI Thy/Mors erhvervstræf i onsdags Thy/Mors LærlingePris Den nyuddannede forsyningsoperatør og far til fem har sideløbende taget ordblindeundervisning på VUC og er altså langt fra kommet sovende til sit svendebrev. // Lars Horn Fornyelsesfonden indkalder ansøgninger Det er nu muligt at søge støtte fra Fornyelsesfonden til: Grøn innovation og velfærdsinnovation Fornyelsesfonden støtter store, tvær faglige innovationsprojekter på det grønne område og velfærdsområdet. Projekterne skal være forankret i private virksomheder og skal gennem brugerinddragelse udvikle konkrete produkter og serviceydelser. Ansøgningsfrist er 23. august 2010 kl Markedsmodning af velfærdsløsninger Fornyelsesfonden støtter projekter i virksomheder, der vil bringe innovative velfærdsløsninger fra demonstrations fasen ud på markedet. Ansøgningsfrist er 23. august 2010 kl Læs mere om Fornyelsesfondens formål og indsatsområder og find ansøgnings skemaer på Fornyelsesfonden støtter virksomheders forretningsmuligheder inden for grøn vækst og velfærd samt erhvervsmæssig omstilling i hårdt ramte områder. Erhvervs- og Byggestyrelsen er sekretariat for Fornyelsesfonden.

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Én indgang for erhvervslivet. læs om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed

Én indgang for erhvervslivet. læs om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed Én indgang for erhvervslivet læs om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed Én indgang Københavns Erhvervsservice er erhvervslivets indgang til Københavns Kommune. Vores opgave er at gøre det nemt at starte

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Aktivitetsoversigt 2. halvår 2009 Oversigt over ATL s medlemsarrangementer i 2. halvår 2009: Velkommen til ATL s medlemsarrangementer. Arrangementerne er

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Find vej til det tyrkiske marked

Find vej til det tyrkiske marked Find vej til det tyrkiske marked Praktiske råd og værktøjer krydret med oplevede erfaringer fra danske virksomheder på det tyrkiske marked 1 HD i Regnskab og økonomistyring fra CBS. Revisor Nordisk CFO

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Hvordan finder man den rigtige hjælp?

Hvordan finder man den rigtige hjælp? Hvordan finder man den rigtige hjælp? Hvor kan jeg henvende mig? Hvad kan jeg få hjælp til? Opfinderværkstedets tilbud er lige som alle tilbud til iværksættere og erhvervsfremme i Region Sjælland samlet

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere