Hver fjerde ansætter i udlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hver fjerde ansætter i udlandet"

Transkript

1 Tema: Kampen mod domænesnylterne > side 6 7 Øresundsbroen fylder 10 Fødselaren har succes med trafiktallene. Men potentialet for integration er uforløst. > side 3 Miljøbøvl skal til livs Et samarbejde mellem DI og Miljøministeriet skal sætte fokus på svære miljøregler. > side 4 Medvind hjælper Vind og bølgesprøjt skal udnyttes maksimalt i Thy-Mors for at skabe ny fremgang. > side 9 Hun vil helt tæt på Silkeborgs borgmester, Hanne Bæk Olsen (S), besøger 12 virksomheder i løbet af et år. Hun ønsker en tæt dialog med virksomhederne og vil også gerne have deres bidrag til en ny erhvervsstrategi. Det glæder formand for DI Silkeborg Peter Stampe sig til at give hende. Læs side 8 // Lars Holm Hver fjerde ansætter i udlandet Nummer juni 2010 DI Business online: di.dk/dibusiness DI Business DI 1787 København V Telefon Mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark er en af årsagerne til, at danske virksomheder opretter arbejdspladser i udlandet. Jens Fuglsang Edelholt En ny DI-analyse viser, at danske virksomheder i høj grad er tilstede på de udenlandske markeder - også med egne medarbejdere - men bl.a. mangel på kvalificeret arbejdskraft hjemme i Danmark er en væsentlig barriere for at kunne høste gevinsterne ved den internationale arbejdsdeling. Undersøgelsen blandt 508 DI-virksomheder dokumenterer, at det er administrative og højtuddannede medarbejdere, der er brug for hjemme i Danmark, når danske virksomheder opretter arbejdspladser i udlandet. Det har hver fjerde DI-virksomhed gjort i perioden mellem 2005 og 2008, mens det i fremstillingssektoren gælder hver anden virksomhed. Ribe-virksomheden RM Group er ifølge adm. direktør Ole Jørgensen snart større i Kina end i Danmark. Virksomheden har stadig produktion i Danmark, kontorer i Polen og Tyrkiet, ansætter i Asien og åbner snart kontor i USA. Dermed er RM Group, der er underleverandør til en række brancher, et eksempel på tendensen. Virksomheden ændrer sig i disse år mod at have en højere grad af produktion i udlandet, mens højtuddannede i Danmark styrer økonomien, it-systemerne og teknikken. Vi har et klart højere behov for højtuddannet arbejdskraft og ansætter først og fremmest ingeniører, økonomi- og itfolk i Danmark, siger Ole Jørgensen. Udviklingen understreger, at Danmarks forretningskoncept er, at vi indenfor landets grænser producerer de varer og tjenester, der kræver processer med højt vidensindhold, mener konsulent Maria Hove Pedersen, DI. Danmark er et af verdens dyreste lande at producere i. Derfor stilles der særlige høje krav til kvaliteten af det, der produceres i Danmark, hvis det skal kunne afsættes på de internationale markeder. Vi kan ikke konkurrere på at være billigst, siger Maria Hove Pedersen, der mener, at det derfor er særligt bekymrende, at hver femte virksomhed i undersøgelsen angiver, at et motiv til at oprette arbejdspladser i udlandet har været mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Sagt på en anden måde, så mangler vi altså det, vi skal leve af, siger hun. > > Læs mere side 3

2 DI Business 14. juni Leder Fortegnet billede af dansk konkurrence Direktør Tine Roed Fire byretter samlet i ét OPP-udbud Når Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding skal have opført hver deres nye retsbygning, sker det i ét samlet OPP-projekt (offentlig privat partnerskab). Slots- og Ejendomsstyrelsen har i samarbejde med Domstolsstyrelsen og de fire byretter gennemført et samlet udbud på bygningen af de fire byretter. Og valget er faldet på A. Enggaard A/S med arkitektfirmaet ARKITEMA K/S og de rådgivende ingeniører Bascon A/S udfordrede videnrådgiverne Med en omsætning på 150 mia. kroner. i 2009 slap videnrådgiverbranchen nådigt ud af et udfordrende år for dansk erhvervsliv. På baggrund af en rekordhøj vækst på 16,7 pct. i 2008 oplevede branchen i 2009 et omsætningsfald på 4,3 pct. Hermed kom 2009 til at markere nye tider for branchen. Det viser en branchestatistik for DI Videnrådgiverne. På trods af faldet i branchens omsætning i 2009, har branchen fastholdt sin betydning for dansk økonomi. Siden 2003 er branchens omsætning vokset fra 94 mia. kr. til 150 mia. kr. i 2009 en stigning på 56 pct. Videnrådgiverbranchens omsætning udgør i forhold til BNP 9 pct. mod 6,8 pct. i Ophold i eksportstigningen April måned 2010 gav et fald i dansk eksport, selv om den foregående måned ellers bød på stigninger. - Danmark har på eksportområdet svært ved at indhente det forsømte siden krisen satte ind i efteråret 2008, og årsagen ligger givetvis i en dårligere konkurrenceevne, siger konsulent Allan Sørensen, DI. Fra marts til april faldt eksporten af varer med 11 pct. Den overordnede tendens viser dog fortsat en svag fremgang i dansk eksport, viser tal fra Danmarks Statistik. Konkurrencestyrelsens billede af den danske konkurrencekultur har ikke klangbund i virksomhedernes virkelighed. Det er hovedindtrykket, når man læser Konkurrenceredegørelsen 2010, som styrelsen offentliggjorde i sidste uge. I kølvandet på den økonomiske krise har virksomhederne oplevet en intens konkurrence i kampen om at genvinde markedsandele. Så det er med nogen overraskelse, når man læser i den nye redegørelse, at virksomhederne skulle mangle fokus på konkurrence og på at vinde nye markedsandele. Det er svært at få øje på nytten ved at skære alle virksomheder og brancher over en kam. Viborg er udnævnt til Årets Iværksætterby Iværksætteriet er i fokus i Viborg, og byen belønnes nu med prisen som Årets Iværksætterby. Borgmester Søren Pape Poulsen (K) modtog torsdag prisen for Årets Iværksætterby. Hvad betyder det for kommunen at modtage prisen? Det viser, at vi har valgt den rigtige strategi ved at satse på iværksætteri. Vi er også ganske bevidste om, at dommerkomiteen har udvalgt netop os blandt andre stærke kandidater. Det er motiverende for at fortsætte ad samme vej. Hvorfor satser Viborg på iværksættere? Med indsatsen håber vi at stimulere til skabelsen af flere nye virksomheder i området. Det vil igen skabe arbejdspladser og dermed også det økonomiske fundament, der skal til di Organisation for erhvervslivet DI 1787 København V Tlf.: di.dk Viborgs borgmester, Søren Pape Poulsen, (i midten) modtager prisen for Årets Iværksætterby. Prisen motiverer ham til at fremme iværksætterkulturen i kommunens uddannelsessystem. Til venstre ses chefredaktør Morten Asmussen, Erhvervsbladet, og til højre for borgmesteren er det formand Torben Busk, Dansk Erhvervsfremme. // Bo Amstrup for at sikre, at vi også fremover får råd til kommunens --forskellige indsatsområder. Deler I jeres erfaringer med andre kommuner? Det sker blandt andet i Dansk Erhvervsfremmes iværksætternetværk og Væksthus Midtjylland. En velfungerende konkurrence er central for økonomisk vækst. Men spørgsmålet er, hvordan vi bedst fremmer konkurrencen i Danmark? Det er svært at få øje på nytten ved at skære alle virksomheder og brancher over en kam på et noget skrøbeligt grundlag. Undersøgelsen konkluderer, at Danmark har de højeste priser blandt seks EU-lande. Men prissammenligningerne korrigerer ikke for forbrugerpræferencer og kvalitet, eller for, at de korte danske tilbudsperioder ikke medregnes i Eurostats prisindeks. Derfor er det uheldigt, hvis undersøgelsen fører til skråsikre konklusioner om, at det generelt står skidt til med konkurrencen i Danmark. For det er ikke korrekt. Siden 1998 er konkurrenceloven blevet ændret fem gange. Den bedste vej til at styrke konkurrencen i Danmark er derfor ikke yderligere stramninger af loven. Loven giver konkurrencemyndighederne de beføjelser, der skal til for at forebygge og sanktionere overtrædelser. Men en effektiv håndhævelse forudsætter netop, at kanonerne rettes mod dem, som overtræder reglerne frem for at skyde med spredehagl på alle virksomheder og brancher. Konkurrenceredegørelsen peger dog på ét område, hvor konkurrencen ganske rigtigt halter bagud: Varetagelsen af de offentlige opgaver. Som det fremgår af redegørelsen, kan der frigøres gevinster på op til 20 pct. ved at sende de offentlige opgaver i udbud. Alligevel viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, at kommunerne i 2009 kun sendte 25 pct. af deres opgaver i udbud. Og tallet er endnu lavere, når man ser samlet på regionerne. Konkurrenceudsættelsen skaber sikkerhed for, at de offentlige opgaver løses bedst og billigst. Derfor er der god grund til at få sat ambitiøse mål for både kommuner, regioner og staten, så der skabes bedst mulig velfærd for de offentlige udgifter. DI Business Poul Scheuer, ansvarshavende Rolf Ejlertsen, redaktør. I redaktionen: Finn Georg Bald, Jens Fuglsang Edelholt, Søren Falck, Kenneth Jørgensen, Gordon Trier Holm, René Madsen, Per Geckler Møller. Layout: Peter Fallesen, DI Har I flere initiativer i ærmet? Vi vil især sætte fokus på at fremme en iværksætterkultur i undervisningsmiljøet, som er ganske bredt dækkende her i kommunen. Vi vil også sætte gang i kompetence-klynger, hvor iværksættere kan mødes og dele erfaringer. /gth 42 numre årligt, bestilles hos DI, Michelle Puck Nielsen, tlf.: DI-medlemmer gratis. Andre 600 kr. (ekskl. moms) Redaktionen slut 11. juni Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Annoncer: DG Media A/S, tlf.: Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Tilmeldt FMK, Fagpressens Medie Kontrol ISSN

3 !! 50 mio. biler havde i foråret passeret Øresundsbroen. 14. juni 2010 DI Business 3 Øresundsbroen har indfriet forventningerne til trafikken. Det halter mere, når det gælder væksten og integrationen. // Miklos Szabo/Øresundsbron En uforløst succes Fødselsdag Øresundsbroen fylder 10 år. Visionen var et trafikalt bindeled, som skulle skabe en Øresundsregion med vækst til Sydsverige og Sjælland. Det er næsten lykkedes. Jens Fuglsang Edelholt Rammer Lavere omkostninger og bedre adgang til nye markeder og kunder er hovedfordelene for virksomheder, når de opretter arbejdspladser i udlandet frem for i Danmark. Jens Fuglsang Edelholt Når børn bliver 10 år, begynder de for alvor at opdage, at livet er mere kompliceret, end de havde forestillet sig. Sådan er det også for Øresundsbroen, der 1. juli har bundet danskere og svenskere tættere og tættere sammen gennem et årti. For godt nok har 50 mio. biler passeret broen, og godt nok køber hver sjette dansker ind i Sverige, der er attraktiv på grund en lav valuta. Og selvom svenskerne valfartede til Danmark, da vi havde mangel på arbejdskraft, er broen alligevel også et udtryk for, at det er mere kompliceret at skabe integration og økonomisk vækst end blot at lave en forbindelse i beton. Det mener i hvert fald lektor Lise Lyck fra Copenhagen Business School, der er ekspert i Øresundsregionens udvikling. Danske virksomheder kan hente store gevinster ved at oprette arbejdspladser i udlandet og ofte vil det desuden indebære en merbeskæftigelse i afdelingen hjemme i Danmark. Det viser en ny DI-undersøgelse blandt 508 virksomheder. Men udover at komme tæt på de udenlandske kunder og opnå omkostningsfordele, så er der også andre årsager til at arbejdspladser i stigende grad oprettes i udlandet. Når de danske rammevilkår ikke er tilpas konkurrencedygtige, er det også med til at gøre det mere attraktivt for danske virksomheder at oprette arbejdspladser i udlandet. Hver fjerde virksomhed peger på en bedre adgang til kompetent arbejdskraft, Der er stadig en lang række hindringer, som står i vejen for, at broen kan udfolde dens fulde potentiale, siger Lise Lyck. Hun tænker først og fremmest på alle de formelle forhindringer, der kan være svære at overskue for danskere og svenskere, der ønsker en tættere integration. Forskellige regler på områder som børnepasning, løn, orlov, fradrag, pensionsindbetalinger og beskatning. Det er regler, der stadig efter 10 år står i vejen for, at broen kan skabe et samlet byområde, der er den stærkeste kulturelle og økonomiske region i Nordeuropa, som det dengang lød. Dårlige rammevilkår presser produktionen ud mens 10 pct. peger på bedre adgang til specialiseret viden og teknologi og andre 10 pct. på bedre skatteforhold. Hvis vi i Danmark ikke kan tilbyde rammevilkår, der gør, at virksomhederne vil oprette de mest attraktive arbejdspladser i Danmark eller lægge de mest interessante investeringer i Danmark, så mister Danmark jo hele væksten. Vi har behov for at kunne tiltrække virksomheder med nyeste viden, kompetencer og teknologi, siger konsulent Maria Hove Pedersen, DI. Tendensen er tiltagende At så mange virksomheder kigger efter kvalificeret arbejdskraft i udlandet, er ifølge professor Jakob R. 30 pct. udnyttet Christian Wichmann Matthiessen, der er tidligere medlem af Infrastrukturkommissionen og professor ved Københavns Universitet, tøver ikke med at kalde broen en succes pendler hver dag over sundet, og broen har betydet massive investeringer og udbygning af infrastruktur på begge sider. Det har givet et løft af både Malmø og København samt en helt ny forståelse mellem danskere og svenskere om, at vi hver især har noget at byde på. Men ligesom Lise Lyck peger Christian Wichmann Matthiessen på, at der mangler at blive nedbrudt massive barrierer, hvis broen og regionens potentiale skal udnyttes. Han skyder på, at det kun er 30 pct. af broens integrationspotentiale, der i dag bliver udnyttet. Også Michael Svane, DI Transport, kalder broen en succes. Han mener dog, at den endnu ikke har indfriet forventningerne i forhold til at række ud over blot at være en regional forbindelse mellem København og Malmø. Potentialet er ikke udnyttet endnu. Der er et stort potentiale i at udbygge forbindelsen fra at hedde København-Malmø til at hedde Sydsverige-Danmark-Nordtyskland via en Femern-forbindelse til Hamborg, siger Michael Svane. Hvordan det går, ved vi i 2028, når Femern-forbindelsen efter planen fylder 10 år. Tre forslag til en fødselsdagsgave til Øresundsbroen Michael Svane, DI Transport En lillebror i form af en Femern-forbindelse, der kan skabe sammenhængen mellem Sydsverige, Sjælland og Nordtyskland. Lise Lyck, CBS Færre dagligdags-barrierer mellem Sverige og Danmark vil for alvor skabe grobund for, at Øresundsregionen kan blive ét byområde, der kan sætte gang i den økonomiske vækst. Christian Wichmann Matthiessen, Københavns Universietet Et overhalingsspor på jernbanen, så succesen med togpassagererne kan blive udbygget. Munch, Københavns Universitet, et udtryk for, at Danmark er et lille land, hvor det ikke er sikkert, at virksomheder kan få opfyldt meget specifikke behov på et forholdsvist beskedent arbejdsmarked. Så i det omfang, at det er nemmere for virksomhederne at oprette produktionen i udlandet, hvor den arbejdskraft er tilgængelig, så giver det god mening, siger Jakob R. Munch. Der er intet i undersøgelsen, der tyder på, at tendensen er aftagende. Tværtimod forventer omkring hver ottende virksomhed at oprette arbejdspladser i udlandet de kommende fem år. Det er inden for den primære produktion, at virksomhederne har oprettet arbejdspladser i udlandet, og det er også her, de forventer, at de nye arbejdspladser oprettes.

4 DI Business 14. juni Vi skal gøre det lettere for virksomhederne at være grønne. Anne-Marie Rasmussen Miljøregler skal forenkles Miljø og samarbejde Hver anden virksomhed oplever stigende krav på miljøområdet. Et nyt samarbejde mellem DI og Miljøministeriet skal sætte ekstra fokus på regelforenkling. Søren Falck Halvdelen af virksomhederne i DI s virksomhedspanel tilkendegiver i en ny undersøgelse, at de finder miljøkravene stigende eller stærkt stigende. De oplever desuden i nogen grad, at systemet er bureaukratisk, og de har tillige svært ved at se relevansen i det. Målet for DI er at få miljømyndighederne til at agere, så miljøreguleringen og planloven bliver understøttende for virksomhedernes udvikling. Tesen om, at miljøregler kan fremme innovation og vækst må ikke føre til regeltyranni virksomhederne er bedst, når de selv er med til at finde løsningerne, siger miljøchef Mette Rose Skaksen, DI. Hun er derfor glad for, at Miljøministeriet og DI har indgået et samarbejde om at få Miljøministeriet og DI vil arbejde tættere sammen om at få miljø- og planreguleringen indrettet, så man ikke bremser virksomhedernes udviklingsmuligheder med rigide miljøkrav. Her er der gang i erhvervs- og boligbyggeriet i Ørestaden. //Scanpix miljø- og planreguleringen indrettet sådan, at man ikke bremser virksomhedernes udviklingsmuligheder, men får skabt plads til vækst samtidig med, at der tages hånd om miljøet. Virksomheder ser strategisk på miljøet Virksomhederne vil nemlig gerne miljøet og bruger det i deres forretning, viser undersøgelsen fra virksomhedspanelet. 77 pct. af virksomhederne mener således, at fokus på miljøet både er en del af deres værdigrundlag og et konkurrenceparameter. Og det fulde udbytte af dette strategiske fokus får man først, når man begynder at arbejde mere sammen på tværs af myndigheder og virksomheder. Det er positivt, at mere end tre fjerdedele af de spurgte DI-medlemmer ser miljøarbejdet, som en værdiskabende del af forretningen. Det er det, forbrugerne efterspørger, og det er her fremtidens eksportsucceser med grønnere produkter og miljøteknologi ligger, siger vicedirektør Anne-Marie Rasmussen, Miljøstyrelsen. Styrelsens samarbejde med DI har allerede ført til, at Miljøministeriet er begyndt at revurdere området for miljøgodkendelser. Pointen er, at vi skal gøre det lettere for virksomhederne at være grønne og gøre det miljømæssigt rigtige. Derfor indgår vi i en tæt dialog og har formuleret en række konkrete indsatser, siger Anne-Marie Rasmussen. Ifølge Mette Rose Skaksen handler det især om at få forenklet den daglige administration af regler og få udviklet nogle redskaber, der gør virksomhederne i stand til at arbejde med miljø på en måde, der skaber værdi for dem. Få Ledelse og produktivitet i din inbox hver anden torsdag Strategisk og personligt lederskab, mangfoldighedsledelse, lean, produktivitet, HR og innovation - vi giver dig konkrete og brugbare redskaber, der styrker ledelsesindsatsen og øger produktiviteten i din virksomhed. Klik ind på di.dk/di/nyhedsbrev og bestil det nu!

5 14. juni 2010 DI Business 5 Sæt stikket i og nedbring både driftsomkostninger og CO 2 udledning Efter flere tilløb er elbiler på vej til at blive en realitet i Danmark. Fra 2011 introduceres flere serieproducerede modeller på markedet og Better Place bygger nu en landsdækkende infrastruktur, der gør det nemt, bekvemt og økonomisk attraktivt at eje en elbil. Vi vil gerne invitere dig til en dialog om, hvordan elbils-infrastruktur bedst og mest meningsfuldt skal rulles ud hos jer. Det er første skridt på vejen mod en gradvis udfasning af forbrændingsmotoren til fordel for elbiler. Ring til os på for at høre nærmere om hvordan du kan komme godt i gang med fremtiden. Better Place samarbejder i dag med København, Rudersdal, Høje Tåstrup, Solrød, Odense, Middelfart, Kolding, Fredericia, Morsø og Frederikshavn kommuner.

6 DI Business 14. juni Tema: Domæner i fare Virksomheder orker ikke jagt på domænesnylt Næsten danske hjemmesider er rene snyltersider, som lukrerer på, at computerbrugerne taster forkert. Men indtil nu har kun domæneejere klaget over snylteriet. Virksomheder orker ikke at bruge kræfter på at jage alle snylterne. René Madsen Det er let at misbruge danske internetdomæner. Risikoen for at blive stoppet er i hvert fald relativt lille. En særkørsel, som virksomheden Stop TPS har lavet for DI Business, viser, at der lige nu er danske internetdomæner, som er oprettet af såkaldte typosquattere. Alligevel har Dansk Internet Forum, DIFO, frem til 31. december sidste år kun fået klager over snylteriet på den danske del af internettet. Der er to forskellige religioner i virksomhederne omkring typosquatting. Der er nogen virksomheder, som forfølger typosquatterne systematisk, og så er der mange, som siger, at det økonomiske tab ved snyltningen ikke står mål med det, det koster at forfølge dem, siger Lars Gosvig fra Stop TPS, som overvåger og standser typosquattere for danske virksomheder. Typosquatting er en form for internetsnyd, hvor snyltere forsøger at profitere på kendte internetadresser ved at registrere adresser, som ligner adressen, de forsøger at snylte på. Håbet er, at internetbrugeren kommer til at taste forkert, og dermed kommer ind på snylterens hjemmeside i stedet for. Motiverne kan være mange, men det mest almindelige er, at snylterne tjener penge på, at brugeren i stedet klikker på en af annoncerne på snylterens hjemmeside. Ifølge Stop TPS er det en lille kreds på cirka 250 personer, der står bag de mange snylterdomæner på den danske del af internettet, og de 10 mest aktive står alene bag af hjemmesiderne. DI: Tænk langsigtet Problemet er stigende. For et år siden var det omkring dk domæner, som var oprettet af typosquattere. Det tal er steget til i dag, viser tal fra Stop TPS. Der er altså mange snylteradresser, som får lov at leve i stilhed uden nogen griber ind, selvom Danmark ifølge DIFO er et af de lande, hvor virksomheder klager mest over domænesnylteri. Der kan være mange forklaringer på det. En kan være, at virksomhederne ikke orker det. En anden, at det ikke generer virksomheden. Der er jo både gode og dårlig typosquattingdomænenavne. Der er jo domænenavne, hvor folk tit taster forkert, og disse domænenavne er de mest interessante for typosquattere, siger direktør Lise Fuhr, DIFO. I DI råder man virksomhederne til at overvåge domænesnylternes udnyttelse af virksomhedernes internetadresser og klage over det, når snylterne går for tæt på. Det kan nemlig få konsekvenser på lang sigt, hvis man undlader at gøre noget. Den enkelte virksomhed skal selv overveje, hvor stor en skade et domæne gør på virksomhedens brand. Men det er vigtigt, at virksomheden tænker langsigtet både fordi virksomheden risikerer, at andre snylter på brandet, men også fordi det er juridisk uklart, hvornår virksomheden taber retten til domænet, hvis den ikke gør noget, siger konsulent Kunal Singla, DI. Send en mail Ifølge Stop TPS er det en udbredt misforståelse blandt mange virksomheder, at det både er kostbart og besværligt at stoppe snylterne. Det er det også, når man taler om.com adresser og andre internationale adresser. Men faktisk er det ret let at klage over snyltere på den danske del af internettet med.dk adresser. Det kræver bare, at man sender en mail, så bliver domænet suspenderet, siger Lars Gosvig. Snart får virksomheder endnu bedre muligheder for at stoppe typosquattere. 1. juli 2010 træder et nyt regelsæt i kraft, som skal gøre det endnu sværere for typosquatterne. De nye regler betyder blandt andet: at når et domæne er blevet lukket på grund af typosquatting, bliver det blokeret, så en ny typosquatter ikke bare kan overtage domænet. at når registranter af domænenavne, som i mindst to tilfælde er blevet dømt som typosquatter, får tilsendt bekræftelse af nye domænenavne med posten og ikke som normalt med . Især den sidste nyskabelse, mener direktør for DIFO Lise Fuhr vil få stor betydning. I dag kan du oprette et typosquattingdomænenavn meget hurtigt. Når du bestiller domænenavnet, får du en ordrebekræftelse på mail inden-

7 14. juni 2010 DI Business 7 ere Vi har ikke ressourcer til at forfølge dem alle for en time, og så kan du sætte det i drift. Men med den nye procedure, hvor ordrebekræftelse sker pr. brev til kendte typosquattere, bliver de for det første nødt til at opgive den rigtige adresse, for det andet tager det ikke en time, men et par dage, og så er det ikke så nemt længere, siger hun. Ifølge Lars Gosvig vil de nye regler medvirke til at mindske snylteriet på sigt. Men det kræver, at virksomhederne griber ind. Den eneste måde vi kan få typosquatterne ud af døren, er ved hele tiden at stå og ånde dem i nakken og få taget domæner fra dem. Til sidst kan det ikke betale sig for dem at operere her, og så forsvinder de. Men det er et langt meget langt sejt træk, der skal til, siger han. Klager i tal Mellem 1. juli 2007 og 31. december 2009 behandlede DIFO anmeldelser om typosquating 227 klager blev afvist 67 blev forligt ved mindelig overdragelse domæner blev slettet eller suspenderet. Cirka to gange om ugen får Danfoss rapporter om, at nye domæner snylter på virksomhedens domæne. Men det er alt for dyrt at forfølge dem alle. En dag ringede en computerleverandør for at høre, om det kunne passe, at Danfoss havde bestilt 30 computere. Det kunne det ikke. I stedet var det svindlere, der havde kopieret en af Danfoss datterselskabers hjemmesider og oprettet den på en adresse, der mindede om datterselskabets internetadresse. Det er det værste forsøg på at snylte på Danfoss internetadresser, som virksomheden har været ude for, men hver uge opdager Danfoss i gennemsnit to nye forsøg på at snylte på Danfoss domæner. Vi kan ikke forfølge alle sagerne. Det er en afvejning af, hvad vi har ressourcer til, og hvad vi kan leve med, siger trademark consultant Sally Hansen, Danfoss. Danfoss har en overvågningsvirksomhed til at overvåge internettet for at finde internetadresser, som snylter på Danfoss domæner. Langt de fleste er hjemmesider, hvor snylterne håber på at tjene penge på, at brugeren klikker på annoncerne på hjemmesiden. Går efter dem, som generer Det kan være annoncer for ferierejser, bankydelser og alt muligt andet. Dem vurderer vi fra sag til sag, og vi holder selvfølgelig øje med dem. De forsvinder som regel ved den næste fornyelse af domænet, siger Sally Hansen. Problemet er størst på.com adresserne, hvor det også er meget dyrt at forfølge snylterne. Alene gebyret for at starte en sag er ifølge hende kr., og dertil kommer udgifter til blandt andet at oversætte dokumentation. Det er også en af grundene til, at der ikke pr. automatik bliver klaget, hver gang en ny typosquatter dukker op i overvågningen. Vi går primært efter dem, som generer os mest. Det er, hvis det er konkurrerende produkter, piratkopister eller andet underlødigt indhold, siger Sally Hansen. /rema Typosquatting ordbog Typosquatting betyder: typo: fejltastning + squatting: husbesættelse. Typosquatting er: når en domænesnylter registrerer en internetadresse, som minder om en allerede eksisterende internetadresse. Eksempelvis, hvis adressen er registreret, så registrerer snylteren i håb om at brugeren taster forkert. Domænesnylter: er en person eller virksomhed, som laver typosquatting

8 DI Business 14. juni Borgmester: Hjælp os med erhvervsstrategien Erhvervstræf Ü Silkeborgs borgmester Hanne Bæk Olsen (S) besøger i løbet af det kommende års tid 12 af DI Silkeborgs 154 medlemsvirksomheder. Hun vil bl.a. have deres bidrag til en ny erhvervsstrategi. Finn Georg Bald En tur med hjuldamperen Hjejlen på Silkeborgsøerne og synet af det omkransende søhøjland med dets kuperede skovområder. Jo, der er smukt ved Silkeborg. Læg hertil et væld af kulturtilbud og byens lykke burde være gjort. Men helt så enkelt er det ikke. Ifølge en af områdets erfarne erhvervsfolk fhv. direktør Søren Hvidtved Larsen har man nemlig tabt massevis af industriarbejdspladser de seneste ti år. Men han vil alligevel ikke tale om krise - hellere om muligheder. Vi er til erhvervstræf i Silkeborg, hvor DI og omkring et halvt hundrede fremmødte virksomheder har sat ny vækst på dagsordenen. Vækst er ganske vist ikke et ukendt begreb på disse kanter, selvom de tabte industriarbejdspladser kun delvist er opvejet af nye arbejdspladser. De nye job er kommet i mindre vækstvirksomheder indenfor bl.a. it, service, miljø og på finansområdet. Med borgmester Hanne Bæk Olsens egne ord er der de sidste otte år skabt netto knap arbejdspladser. Men der er behov for at sætte yderligere skub i området. Og det kræver en tæt dialog mellem virksomhederne og kommunen. Formand for DI Silkeborg Peter Stampe havde på den baggrund godt nyt til tilhørerne. -Jeg er meget glad for, at borgmester Hanne Bæk Olsen er gået forrest for at fremme dialogen. Hun har, siden hun blev borgmester, holdt mange dialogmøder med samarbejdspartnere. Vi har også holdt møde med borgmesteren, hvor vi foreslog, at vi åbnede lidt mere for adgangen til borgmesteren og fra borgmesteren ud ad til samfundet, sagde han. Konkret er det blevet til en besøgsrække på 12 af foreningens medlemsvirksomheder i den kommende tid. Alt hvad der kan ædes Hanne Bæk Olsen glæder sig også til at få børstet lidt rådhusstøv af sig. - Nu har vi jo inviteret mange gæster ind til os, så nu vil vi besøge nogle af dem, siger hun til DI Business og tilføjer: Det med, at man er ude på virksomheden og kan se omgivelserne, giver en helt anden dialog. Man kan se, hvis det ser lidt småt ud og spørge, om de skal bygge om og sådan noget. Og man kan se, hvad det er for nogle udfordringer, virksomheden står med. Vi vil gerne hjælpe virksomhederne. Vi er jo en væsentlig sparringspartner for virksomheder, der f.eks. skal vækste eller flytte, siger Hanne Bæk Olsen. Hun venter også gode input fra virksomhederne. - Vi går efter at æde alt, hvad der kan ædes i forhold til at få lavet vores nye erhvervsstrategi, så det skal vi også bruge besøgene til, bedyrer hun. Den nye erhvervsstrategi skal ifølge borgmesteren udarbejdes i løbet af efteråret. læs mere om besøgene på di.dk/ di/regionalt under DI Silkeborg. DI Silkeborg blev stiftet i december Her er nogle af lederne fra foreningens 154 medlemsvirksomheder til foreningens første erhvervstræf på Silkeborg Tekniske Skole. //Lars Holm

9 14. juni 2010 DI Business 9 Thy-Mors er en vind(er)-region Erhvervstræf Ü Med vind og bølger i overflod har Thy-Mors et stærkt udgangspunkt for at skabe fremtidens løsninger i vedvarende energi. Men det kræver, at man griber de muligheder, der er. Per Geckler Møller Hanstholm er et voldsomt sted. Men hvis man virkelig vil noget med bølgeenergi, skal man prøve et sted, hvor der er kraft nok, fortæller teknisk direktør Laurent Marquis, Wave Star A/S, om virksomhedens seneste testanlæg for bølgeenergi. Teknologien i Wave Stars anlæg er egentlig ikke ny, siger han. Men det er til gengæld måden, man anvender teknikken på. Eksempelvis har Wave Star konstrueret sine bølgeenergianlæg, så de løfter sig i stormvejr. På den måde undgår man, at voldsomme bølger ødelægger anlæggene i uvejret. Netop evnen til at løfte sig over stormvejret og gribe nye, grønne muligheder var et gennemgribende træk, da DI Thy/Mors holdt erhvervstræf i sidste uge. Under overskriften Klar til vækst i en grøn vinderregion var virksomhederne samlet til en debat om, hvordan løsninger inden for vedvarende energi kan føre til nye arbejdspladser og eksportmuligheder. - Vi står stærkt, når det gælder eksport af vind- og energiteknologi. Det gælder Danmark, og det gælder især Thy-Mors. Vi har brudt janteloven men succesen skal følges op, understregede formand Mogens Mathiasen, DI Thy/Mors, da han indledte erhvervstræffet. Mange nye muligheder Og mulighederne i regionen er betydelige, mente vicedirektør Jakob Lau Holst fra Vindmølleindustrien. Han fremhævede aftalen om et kommende nationalt testcenter i Østerild, som afgørende for det videre arbejde med at fremme forskning og udvikling inden for vindteknologi i regionen. Testcenteret er helt centralt for at fastholde og udvikle den danske vindmølleindustri. Samtidig er det vigtigt at understrege, at centeret ikke finansieres af offentlige midler. Så centeret trækker også privat forskning og udvikling til regionen, vurderer Jakob Lau Holst. Også fra kommunalpolitisk hånd var der opbakning til et testcenter i Østerild. Nu har der været så meget snak om UdkantsDanmark den seneste tid. Men for ikke så mange år siden hed vi VækstDanmark, for det er her, virksomhederne ligger. Og sådan kan det sagtens fortsætte, hvis vi griber de muligheder, der ligger inden for eksempelvis grøn energi, fastslår borgmester Lauge Laursen (S) fra Morsø Kommune. Lærlingepris til Thomas Bekhøj Den 35-årige Thomas Bekhøj fra virksomheden Thy-Mors Energi modtog på DI Thy/Mors erhvervstræf i onsdags Thy/Mors LærlingePris Den nyuddannede forsyningsoperatør og far til fem har sideløbende taget ordblindeundervisning på VUC og er altså langt fra kommet sovende til sit svendebrev. // Lars Horn Fornyelsesfonden indkalder ansøgninger Det er nu muligt at søge støtte fra Fornyelsesfonden til: Grøn innovation og velfærdsinnovation Fornyelsesfonden støtter store, tvær faglige innovationsprojekter på det grønne område og velfærdsområdet. Projekterne skal være forankret i private virksomheder og skal gennem brugerinddragelse udvikle konkrete produkter og serviceydelser. Ansøgningsfrist er 23. august 2010 kl Markedsmodning af velfærdsløsninger Fornyelsesfonden støtter projekter i virksomheder, der vil bringe innovative velfærdsløsninger fra demonstrations fasen ud på markedet. Ansøgningsfrist er 23. august 2010 kl Læs mere om Fornyelsesfondens formål og indsatsområder og find ansøgnings skemaer på Fornyelsesfonden støtter virksomheders forretningsmuligheder inden for grøn vækst og velfærd samt erhvervsmæssig omstilling i hårdt ramte områder. Erhvervs- og Byggestyrelsen er sekretariat for Fornyelsesfonden.

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Executive management-uddannelse i forretningsudvikling og innovation - Vil du være med? Et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Strategy Lab

Executive management-uddannelse i forretningsudvikling og innovation - Vil du være med? Et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Strategy Lab Executive management-uddannelse i forretningsudvikling og innovation - Vil du være med? Et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Strategy Lab Dansk Mode & Textil og Strategy Lab præsenterer en skræddersyet

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere