K ø n o g k a r r i e r e i N y k r e d i t F a k t a o g f o r t æ l l i n g e r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K ø n o g k a r r i e r e i N y k r e d i t F a k t a o g f o r t æ l l i n g e r"

Transkript

1 K ø n o g k a r r i e r e i N y k r e d i t F a k t a o g f o r t æ l l i n g e r Udarbejdet for personaleafdelingen og 3K af Connie Svabo 2002 Grafisk formgivning af Ivan Kruse Jensen & Connie Svabo

2 I N D H O L D Introduktion Skaf dig et guldkort søster! 4 Stjerneskud til frokost 4 Køn og karriere 5 Kampen om arbejdskraften 6 Mål og metode 7 Lederliv i Nykredit Et 24 timer i døgnet job 9 En ikke a-typisk kvindelig leder 10 Kompleksitet og forskellighed 10 Traditionelle værdier 11 Ligheder 12 Mellem arbejde og fritid Fremtidens kompetence no. 1: tidsstyring 14 Karrierekvinde med stort K 15 Autonom alenemor 15 Tid - eller ej timer ugentligt og tre børn 16 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers søvn 17 Det handler ikke om køn, det handler om børn 17 Det tynde øl 18 På stram line 19 Ikke at være leder: hensynet til familien 20 Opsamling 22 Karriereveje Kønssammensætning i Nykredit 23 Glasloft i linien 24 Opsamling 26 Rekruttering 27 Netværk 28 Opsamling 29 Ikke at være leder: dead end jobs 29 Administrerende kvinder 30 Opsamling 30 Rekruttering i linien 32 Landbrug og erhverv 32 Branchetendens eller kønsbias 33 Opsamling 34 Lige mod niende 34 Lyst til ledelse 36 Ingen automat-logik i karrieren 37 Karriere på kurve 37

3 At blive leder Identifikation af ledelsespotentiale 39 Mulige emners kønssammensætning 40 Identifikation af lederemner 41 Fup eller fakta 42 Opsamling 43 Konklusion Kvinders ledelseskarriere 44 Mænds og kvinders lederliv 44 Karriereveje 45 At blive set som leder 46 Oversigt 47 Idekatalog Kommunikation 48 Forskellighed 48 Rekruttering 49 Karriere 50 Arbejde/fritidsliv 51 Kilder 52 Bilag 54

4 I N T R O D U K T I O N I introduktionen sættes scenen med to fortællinger om forskellige lederliv i Nykredit. Herefter ridses baggrunden for at beskæftige sig med køn og karriere op. Afslutningsvis beskrives rapportens mål og metode. Skaf dig et guldkort søster! Vi er i en større by i provinsen. Den kvindelige leder har sin egen lejlighed. Det har parret, der bor ovenpå også. Men de er også et bofællesskab - og hun er tante for parrets børn. Hun henter fast børnene på 6 og 9 år om torsdagen. Sådan har det været i mange år. Og det er helligt. Uanset om hendes arbejde har bragt hende til Sydfalster eller Sydfrankrig, så skal hun være hjemme om torsdagen. Hun har været i Nykredit i små tre år. Jobbet i Nykredit er hendes første i den finansielle sektor. Hun er akademisk uddannet. Hun er 39 år. Hendes arbejde er kaos-orienteret og kreativt. Hun leder et projekt med mellem 8 og 12 deltagere. Som leder er hun en del af temaet. Hun ved ikke altid, hvor de er på vej hen, eller hvordan de kommer dertil. Der er ikke noget specielt oplagt næste skridt i hendes ledelseskarriere i Nykredit. Direktionen på hendes område er nok ikke sandsynlig. Der er så mange andre mere erfarne at vælge imellem. Hun kunne godt finde på at skifte stilling til en anden virksomhed for at få mere ledelsesansvar. Hun bliver i jobbet, så længe hun får de rigtige rammer og kan arbejde kreativt med sit område. Der er to karrierekvinder i hendes bofællesskab. Engang da børnenes mor var korttidsudstationeret i Finland, tog Tante til Finland sammen med børnene. Så kunne de tre holde ferie - og børnene kunne se deres mor. Tante fik et luksus hotelværelse takket være et guldkort, som hendes megen rejseaktivitet har skaffet hende. Moren blev noget ærgerlig, da børnene foretrak tantens luksus hotelværelse fremfor morens! Stjerneskud til frokost Vi skifter billede. Han er leder af et center. Han er lige fyldt 50 år og har boet i området hele sit liv. Han udpeger det hus, hvor hans forældre og han selv boede i barndommen. Han har en kone, der arbejder deltid som sekretær og han har to børn. Den ene er lige blevet færdig med gymnasiet. Den anden går i 1.g. 4 Han har en hund, som han går mange ture med og som han bruger til at gå på jagt med.

5 Familien har kun været ude og rejse på nogle mindre ferierejser. Og ved svar på spørgsmålet, om der er mange restaurationer her i byen svarer han: Nej - jo, så er det sådan nogle fejlfarver, der har dem. Han har enekontor i hjørnet af bygningen. Han sidder, så han kan se ud over afdelingens 14 medarbejdere. Han er bankuddannet, har altid arbejdet i den finansielle sektor og han bliver sandsynligvis i denne stilling resten af sin karriere. Der er ikke nogen oplagt næste stilling for ham, med mindre han vil flytte. Og det vil han ikke. Vi spiser stjerneskud til frokost. Køn og karriere Arbejdslivet og sammenhængen mellem arbejde og fritid håndteres meget forskelligt af forskellige mennesker - også i Nykredit. Hvordan det håndteres afhænger af mange ting; af uddannelsesbaggrund, arbejdsområde, geografi, alder, boform. Og af køn? Fokus i denne rapport er køn og karriere. Det overordnede spørgsmål er, hvad fremmer og hvad hæmmer kvinders ledelseskarriere i Nykredit. Nykredit har en interesse i at vide, hvordan lederlivet opleves, hvilke forhold støtter eller er problematiske i det nuværende lederjob, og hvilke forventninger er der til en fortsat ledelseskarriere i Nykredit. Nykredit har endvidere en interesse i at vide, om lederlivet opleves forskelligt af mænd og kvinder og om muligheden for at gøre ledelseskarriere er forskellig for de to køn. Men hvorfor skal man egentlig have køn og karriere på dagsordenen? Mange mennesker bliver lidt trætte i blikket, når talen falder på emnet. Er det virkelig nødvendigt at blive ved med at diskutere det? Mænd og kvinder er forskellige og sådan er det. Kvinder vil ikke helt lige så gerne være ledere som mænd, og slet ikke når de har fået børn. Og det er altså ikke kun i Nykredit, at det er sådan. Det er bredere set den måde, tingene hænger sammen. Det er biologisk bestemt I kender nok den biologiske forklaring: kvinder har en genetisk disposition for at passe børn, lave mad osv. Og mænd har en genetisk disposition for at fare ud og gå op og ned af trapperne, arbejde på computer, spise i kantinen, sludre (nå nej, det er kvinder der sludrer - så netværke da), netværke mens de går på jagt, osv Og hvorfor skal kvinder partout tvinges til at være ledere? Det er et relevant spørgsmål. Svaret er, at ingen skal tvinges. Men vi skal blive klogere på, hvordan man bliver leder, hvordan det er at være leder og om der er nogle kønsbetingede forskelle heri. 5

6 Vi skal blive klogere på køn og karriere af forretningsmæssige grunde - for at sikre, at virksomheden har tilstrækkeligt med kompetente medarbejdere i fremtiden. Kampen om arbejdskraften Der bliver færre medarbejdere på det danske arbejdsmarked. Samtidigt bliver flere kvinder uddannede end mænd. Deloitte og Touche Human Capital har analyseret de demografiske tendenser og fastslår, at kampen om kvalificeret arbejdskraft i de kommende år kommer til at dreje sig om de kvalificerede kvinder. Antal personer I år 2012 vil der være mellem og færre personer i den erhvervsaktive alder i Danmark. Det viser prognoser fra Danmarks Statistik. Befolkningsfremskrivning (lav fertilitet) Samtidig får flere kvinder end mænd en uddannelse og kvindernes uddannelsesniveau bliver højere end mændenes. Det viser data fra Undervisningsministeriet. År Hertil kommer, at der efterhånden er lige Kilde: Danmarks Statistik mange kvinder og mænd på arbejdsmarkedet. I 1999 bestod arbejdsstyrken af mænd og kvinder - igen Danmarks Statistik. Alt sammen demografiske forhold der viser, at hovedudfordringen for virksomhederne bliver at dyrke det kvindelige potentiale fuldt ud og at tage hensyn til kvindernes ønsker - hvis de da har særegne ønsker. 6 Der er også nutidige grunde til at beskæftige sig med køn og karriere. Forretningsmæssigt er det en fordel at se på hele medarbejderpotentialet fremfor at se på halvdelen. Nykredit har en interesse i at undgå utilsigtet kønsbetinget forskelsbehandling i rekruttering og udvælgelse til lederstillinger. Nykredit har en interesse i en optimal intern ressourceudnyttelse. Endvidere er der en vigtig imageskabelse i at signalere overfor omverdenen, at Nykredit arbejder aktivt med ligestilling, at kvinder har mulighed for at gøre ledelseskarriere i Nykredit, og at Nykredit arbejder med den generelle 1 Alt efter om fremskrivningen udføres med høj eller lav fertilitet

7 I fremtiden kommer kampen om den kvalificerede arbejdskraft til at dreje sig om at tiltrække, fastholde og videreudvikle de kvalificerede kvinder. - Deloitte & Touche Human Capital Antal fuldførte uddannelser for kvinder og mænd kønsskævhed blandt ledere på arbejdsmarkedet I rapporten sættes fokus på en række aspekter ved køn og karriere. Der stilles skarpt på at være leder, ikke at være leder og at blive leder. Antal fuldførte uddannelser KVINDER MÆND Kilde: Undervisningsministeriet Mål og metode Målet med rapporten er at levere viden til Nykredit om: Hvorfor kvinder vælger at blive ledere Hvad forhindrer kvinders ledelseskarriere Hvordan lederlivet opleves af både mænd og kvinder Hvad Nykredit kan gøre for at gøre lederjobbet tilgængeligt og attraktivt for kvinder. Denne viden leveres via resultaterne af en empirisk undersøgelse gennemført i Nykredit i perioden august-december Undersøgelsen er baseret på følgende data: Primære data i form af statistiske oplysninger om køn, stillingsniveau, rekruttering, kursusdeltagelse mv. Primære data i form af observation af og deltagelse i arbejdslivet i Nykredit. Primære data i form af 23 kvalitative interview med fem medarbejdere og 18 ledere. Der er interviewet 11 mænd og 12 kvinder. Der er sikret en spredning på Nykredits forretningsområder og geografi. Primære data i form af tema-møde med 3K, samt personaleudviklingschef Anni Eberhard og uddannelseschef Annette Schmith. Sekundære data i form af intranet, tidligere publiceret materiale, avisartikler og andre undersøgelser. 7

8 Projektresultaterne formidles i form af historier, redegørelse for kvantitative data, analyse, diskussion og perspektivering vha. andre undersøgelser af emnet. Det er tanken, at disse resultater indgår i Nykredits videre interne og eksterne kommunikation om emnet Køn og karriere. De kvantitative data i rapporten bygger på Nykredits organisationsstruktur før organisationsændringen, idet nye data først er tilgængelige efter denne rapports redaktionelle afslutning. 8

9 L E D E R I N Y K R E D I T Dette kapitel indeholder fortællinger om, hvordan ledelse håndteres i Nykredit i dag - om lederen, kulturen, og arbejde-/fritidsbalancen. De giver et stemningsbillede af ledelse i Nykredit. Gennem fortællingerne illustreres forhold, der indvirker positivt og negativt på lederliv i Nykredit. Dermed sættes scenen for de to næste kapitler om arbejde og fritid og karriereveje i Nykredit. Et 24 timer i døgnet job Ingen problemer med at få børn og et 24-timer i døgnet lederjob til at gå op i en højere enhed. Men det kræver selvdisciplin. Og at man kan holde fri i weekenden. Og så er en skilsmisse med deraf følgende deling af forældremyndigheden en fordel. Vi er i en større by i provinsen. I eftermiddag skal den kvindelige leder og hendes mand på statsamtet for at skrive under på skilsmissepapirerne. Det er hendes valg. Hun regner ikke med, at prioriteringen mellem hendes arbejde og børnene kommer til at give nogle særlige problemer - heller ikke efter skilsmissen. Snarere tværtimod, så skal hun jo kun hente og bringe hver anden uge. Hun fremhæver lederjobbet som ret fleksibelt. Hun kan i høj grad selv bestemme, hvornår hun møder og hvornår hun går. Hun kan sætte sig og læse en artikel om aftenen, i stedet for at se på et eller andet fordummende fjernsynsprogram. Lederjobbet er i princippet et 24 timer i døgnet job, mener hun. Og det er ikke noget problem. Men hun sætter kraftige grænser. Hun arbejder ikke i weekenden. Og hun har lært, at hun ikke skal tænde for sin hjemmecomputer, når hun holder ferie. Og er heller ikke særlig tilbøjelig til at tænde den om aftenen. Men der kan hun som sagt hænge ud i sofaen og læse en artikel eller noget andet relevant. De, der har det største problem med hendes måde at håndtere sin tid på, er medarbejderne. De siger, at de ikke er helt trygge, når hun ikke er der - ville gerne have, at hun var der hele tiden. Både møder ude i byen og arbejde hjemme af hensyn til børnene, bliver problematisk, hvis hun skal leve op til dette. Hun ansætter en gruppeleder - blandt andet - for at give denne tryghed. Der er ikke nogen specielt oplagt næste chefstilling for hende i Nykredit. Næste skridt er direktionen i det område, hun befinder sig i. Hvor sandsynligt det er, ved hun ikke helt. Hun har været i jobbet i et lille år. Hun bliver her så længe det er udfordrende. Jobbet i Nykredit er hendes første lederjob. Hun er 32 år og har ansvar for 17 medarbejdere. 9

10 En ikke helt a-typisk kvindelig leder Denne leder repræsenterer en ikke atypisk livssituation for en yngre kvindelig leder i Nykredit. Karrieren og dermed arbejdslivet er et centralt omdrejningspunkt for hende. Arbejdet er en hobby. Det er herigennem, at hun realiserer sig selv. At udfordringerne er store ligger i jobbet - og er et valg, hun selv har truffet. Karriereforestillingerne handler om hendes fortsatte udviklingsmuligheder. Hun bliver i virksomheden så længe, hun lærer noget. Hendes egen udvikling er central for hendes karriereønsker og for den karrieremæssige tilfredshed. Hendes egen udvikling handler om arbejdsmæssig udvikling. Arbejds-/fritidsliv sammenhængen drejer sig om tilrettelæggelse. Familielivet er startet efter kernefamiliemønsteret. Hun har børn og har levet sammen med sin ægtefælle. Men familien får en løsere kerne i og med, at hun og hendes mand nu bliver skilt. Hun har bestemt plads til børnene. Og giver ikke udtryk for noget følelsesmæssigt problem med at få tilværelsen som leder og mor til at hænge sammen. Det er også vigtigt for børnene, at de har en glad mor. Og deres mor er glad for sit arbejde. Sammenhængen mellem familie og arbejdsliv handler i høj grad om planlægning og logistik. Det er noget, der skal styres, håndteres - manages - her er for alvor tale om time management. Personligt netværk (forældre) inddrages, hvor det brænder på, men målet er at få organiseringen af børnene mellem forældrenes to hjem og institutionerne til at hænge sammen. Dette lederliv er typisk for en kvindelig leder i Nykredit på nogle vigtige dimensioner; hun er fraskilt 2, har børn og får livet til at hænge sammen gennem nøje planlægning af tiden. Hendes arbejde fylder meget i hendes liv. Hun lægger mange timer i det og det er ikke noget problem for hende, siger hun, fordi hun selv vælger det. Hun føler, at hun har frihed til at tilrettelægge sit arbejde, så hun kan få tingene til at hænge sammen. Og hun får tingene til at hænge sammen gennem time management og dele-børn ordningen. 10 Kompleksitet og forskellighed Historien om denne leder og de to historier, der var i rapportens indledning om kvinden med den alternative familiestruktur og manden med den traditionelle livs- og ledelsesform, viser kompleksiteten i, hvad ledelse er og hvem ledere er i Nykredit. De tre personer har hver deres særegne måde at håndtere ledelse og sammenhængen i deres arbejds-/fritidsliv og de har hver deres forestillinger om fremtidig karriere. Der er store forskelle mellem disse lederliv. 2 Blandt de interviewede var fire kvinder alene/fraskilt, tre var gift. En mand var fraskilt/ny samboer, fire var gift.

11 Den alternative, netværksbaserede kvinde praktiserer ledelse på en måde, som man teoretisk typisk ville kalde ikke-autoritativ, opgavebaseret og procesorienteret. At løse opgaverne på tilfredsstillende vis indebærer ikke en rationel eller lineær proces, hvor alting kan planlægges på forhånd. Ledelse er her ikke at sidde inde med svarene på alle faglige spørgsmål. Det handler om at tænke ud over, hvad de nuværende systemer kan. Ledelse er at facilitetere medarbejdernes opgaveløsning og selv at kunne give kvalificeret faglig sparring. Hendes interesse i ledelse tager udgangspunkt i en specialists typiske drivkraft - de spændende opgaver. Ledelsesopgaverne tages fordi de er udfordrende og interessante. Ledelse af komplekse faglige projekter er det næste, spændende skridt i hendes faglige udvikling. Hun gør samtidigt ledelses- og specialistkarriere. Hendes karriere er drevet af spændende opgaver og af, om hun oplever, at hun har gode vilkår for at udøve sin faglighed. Hun bliver i Nykredit så længe, det er sjovt og fagligt udfordrende. Hun har ikke en plan eller et ønske om at bevæge sig opad i virksomhedens hierarki. Arbejds-/fritidsliv sammenhængen håndterer hun gennem en alternativ tilgang til, hvad familie er. Hun er et levet eksempel på, at nære relationer ikke handler om biologi. Hendes relationer handler om fællesskab og omsorg, der skabes som relativt varige relationer blandt mennesker, der bor sammen i en ikke-kerne familie. Hun er et eksempel på nye måder at skabe sociale (familielignende) sammenhænge i hverdagslivet. Hendes bofællesskab indretter sig, så børnene får flere rollemodeller og flere omsorgspersoner. Og de voksne har et løst koblet fælleskab, hvor samlingspunktet er den fysiske ramme i form af et fælles hus. Traditionelle værdier Et helt andet liv har den mandlige områdeleder. Han lever mere efter de traditionelle værdier. Strategien i forhold til arbejds-/fritidsliv sammenhæng er, at ægtefællen har et deltidsjob. Ægtefællen tager sig af de omsorgsmæssige og husholdningsmæssige aspekter ved familielivet. Lederen passer arbejdet og tjener pengene. Han bidrager med sin tilstedeværelse, sine holdninger og synspunkter - og sin vægt som patriarken der går på jagt i weekenderne. Ledelse har her den mere autoritative form. Lederen er den, der bestemmer, hvordan tingene skal formes og tilrettelægges. Lederen sætter rammerne og retningen for medarbejdernes arbejde - og han er den, der ved bedst. Her markeres grænsen mellem leder og medarbejder blandt andet gennem fysisk placering. Lederen har hjørne- 11

12 kontoret - et traditionelt symbol på lederens status. Forandringer og udvikling i arbejdet kommer udefra eller ovenfra - gennem organisationsændringer, ændringer i markedet mv. Det er ikke som for den alternative den faglige udvikling i sig selv, der er drivkraften i arbejdet. Karriereønskerne for denne leder drejer sig om at fortsætte, hvor han er nu. Han har ikke ønsker om jobskifte, men føler sig godt til rette i den position, han har. Han synes, det er spændende at geare forretningen til de nye krav, der stilles organisatorisk. De tre historier illustrerer forskellige strategier for håndteringen af arbejds-/fritidsliv sammenhængen. De viser forskellige måder at udøve ledelse på og de viser forskellige karriereønsker. Den kompleksitet, der folder sig ud gennem disse tre billeder på ledelse i Nykredit, viser, at en stor udfordring for virksomheden er at rumme alle de typer ledere - og flere endnu. Nutidens medarbejdere - og ledere - skal have one-to-one management. Der skal være plads til både ægteskabelige problemer og et ønske om en jordomrejse. Ligheder Der er også nogle ligheder på tværs af de interviewede ledere. Disse ligheder går på: At lederjobbet vælges pga. af udfordringerne og den personlige interesse i arbejdet. Man tager et lederjob, fordi det interesserer en, fordi man gerne vil have flere udfordringer. Fordi man ikke kan lade være med at blande sig og have en holdning til tingene. At lederjobbet, når det en gang er valgt, nok - ikke fravælges igen. Det primære problematiske aspekt i lederlivet er det tidspres, lederj obbet ofte medfører - særligt i forhold til en balance mellem arbejds- og familieliv. Hvis lederlivet fravælges af den kvindelige leder, er det af hensyn til børn. Men det fravælges sandsynligvis ikke. Nykredit vælges ikke specifikt som arbejdsplads, fordi det er et attraktivt sted at gøre ledelseskarriere. Virksomheden har et neutralt eller et positivt omdømme blandt de interviewede. Det er jobbet, der er trækplasteret. Man gør lederkarriere i Nykredit enten fordi, det er her man er - og det altså er her, at man er kommet til at blande sig tilstrækkeligt meget til, at man har fået et lederjob. Eller man gør karriere i Nykredit, fordi der var et spændende job, som man søgte og fik. 12 En generelt oplevet barriere i forhold til den fremtidige karriere er, at f or de fleste af de interviewede er der

13 ikke et oplagt næste skridt i karrieren i Nykredit. Hvis man er interesseret i at gøre videre ledelseskarriere, skal man i mange tilfælde udenfor organisationen, oplever de interviewede. Ovenstående ligheder på tværs af lederinterviewene kan samles i følgende HR-udfordringer. At fortsætte med at have spændende og udviklende opgaver i det enkelte lederjob. Det er disse opgaver, der tiltrækker ledere og det er disse opgaver, der fastholder. At arbejde med balancen mellem fritid og arbejde for ikke at få stressede og udbrændte ledere. Lederne er ikke tilbøjelige til at stå af selv. At skabe, synliggøre og værdisætte andre karriereveje end den hierarkiske bevægelse opad. Der er ikke nok lederstillinger til at tilfredstille behovet for fortsat karriereudvikling på kun denne måde. De to sidste udfordringer arbejder vi videre med i de næste afsnit. 13

14 M E L L E M A R B E J D E O G F R I T I D I dette kapitel sættes fokus på balancen mellem arbejde og fritid. Vilkårene for denne balance i lederlivet diskuteres, ligesom fokus sættes på fravalg af lederkarriere af hensyn til familie. Fremtidens kompetence no. 1: tidsstyring Koncerndirektør Peter Engberg Jensen tager afsæt i nutidens krav, når han skal give sit bud på, hvilken type ledelse Nykredits fremtidige forretningsudvikling nødvendiggør. Lederen skal kunne se helheder, ha sin faglighed i orden og være selvstændig. Ledelsesmæssigt er den store udfordring at håndtere de mange produkter og salgskanaler og samtidigt være udviklingsorienteret. Denne udtalelse indikerer, at det i hvert fald ikke bliver mindre komplekst at være leder i fremtiden. Der er en øget kompleksitet i produkter og salgskanaler og der er en sandsynlighed for mere eller mindre konstant forandring. Lederen skal kunne håndtere manglende viden og alligevel på fornuftig vis udstikke en retning. Fremtidsforskerne siger, at fremtidens produktion kommer til at dreje sig om kreativitet, historiefortælling og at skabe eventyr. Det er disse ting, der kan udstikke retning i situationer med stor kompleksitet og manglende viden. Fremtidsforskerne siger videre, at det stiller krav om, at ikke kun hjernen og den analytiske sans arbejder, men at også hjertet og den følelsesmæssige sans arbejder. Det bliver evnen til at kommunikere og samarbejde, der gør den store forskel. Det medfører - igen ifølge fremtidsforskerne - at grænsen mellem arbejdsliv og fritidsliv bliver udvisket. Når man arbejder kreativt, lyder argumentationen, er det ikke længere muligt at sige, hvor mange timer det vil tage at løse opgaven. Fremtidens medarbejder hyres til opgaveløsning - tiden bliver vedkommendes egen disponering.(dahl 2002) Fremtidens produktionsform bliver altså tids-uafhængig, idet arbejdet i stigende grad er kreativt. Samtidigt er spådommene, at et harmonisk familieliv (også) er i højsædet i fremtiden. De fleste moderne mennesker har stadig drømmen om et harmonisk familieliv. Og i det liv betyder tid en del! Der skal være tid til ægtefællen, børnene, sport og andre fritidsaktiviteter. På trods af at gå op i tiden altså ikke hører til fremtidens produktionsform, så er at sætte grænser for arbejdstiden en væsentlig forudsætning for et fungerende familieliv - også i fremtiden. 14 Balancen mellem arbejde og fritid er allerede et vigtigt tema for ledere. Og hvis vi skal tro fremtidsforskerne, er tidsstyring et tema,

15 hvis betydning tager til. Fremtidens produktionsform indebærer, at balancen mellem arbejde og fritid bliver problematisk for de, der ikke er gode til at strukturere og planlægge arbejdet - og i høj grad deres egen tid. Nedenfor følger nogle historier, der illustrerer, hvordan tiden håndteres af ledere i Nykredit. Karrierekvinde med stort K De blå Nykredit flag blafrer ivrigt i vinden. Indenfor sidder en afdelingsleder for 26 medarbejdere, der er tilfreds med sit liv. Hun er aldrig morgensur - altid glad for at møde på arbejde. I dag mødte hun kl. 9 og går kl. 15. Hendes søn er hos hende i denne uge. I næste uge er arbejdstiden fra 7 eller 8 til stykker. Hun arbejder næsten hver aften. Nogle gange også i weekenderne. Og det passer hende fint! Hun er 43 år. Hun understreger, at hun også har et liv ved siden af arbejdet. Hun ser tit kollegerne i fritiden. De kender hinanden på kryds og tværs, og når hun skal bruge en ny medarbejder, foregår rekrutteringen stort set altid via netværk. Hun blev internt forfremmet til lederjobbet. Hun blev tilbudt jobbet som eneste kandidat. Hun kan ikke se, hvad der skulle få hende til at skifte job. Hun er tilfreds. Autonom alenemor Alenemor til to er uden problemer gruppeleder i Nykredit. Nøglen er fleksibilitet fra den overordnede leder og fra kollegerne i fht. opgavefordeling og arbejdssted. Hun tilbringer 32 timer om ugen på jobbet. Og 5 timer derhjemme på distancen. Og så bruges transporttiden også på læsning. Hun overvejede ved udsigten til barn 2, om hun skulle gå tilbage til ikke at være leder. Det havde hendes leder meget svært ved at se for sig. Der er ikke andre oplagte gruppeledere. De fandt ud af det ved at uddelegere nogle arbejdsopgaver. Det er ikke noget problem. Slet ikke nu, hvor vi ikke har så travlt... Når vi har meget at lave, jamen så sidder man jo og arbejder igen fra 8 til 11 om aftenen, og så kan det godt være hårdt. Men for det meste har jeg det sådan, at hvis jeg har været hele dagen på kontoret, så tænder jeg ikke for computeren om aftenen. Og det er også sjældent, at den bliver tændt i weekenden. Men når jeg distancearbejder er den jo tændt hele tiden. Hun er 36 år. 15

16 Børnene er 2 og 5 og 6 Jeg gør mig en del tanker om, om mit job er det værd, at jeg mister nogle oplevelser med mine børn. - kvinde, fungerende afdelingschef Tid - eller ej Fælles for de fleste af de interviewede ledere er, at de arbejder op mod 50 timer om ugen. Der er ikke et entydigt billede af, hvordan lederne i Nykredit forholder sig til arbejdstiden. Nogle af de interviewede giver udtryk for, at en arbejdsuge med mange timer slet ikke er noget problem. De kan sagtens håndtere det. Andre er ved at bukke under. En leder overvejer meget seriøst at opgive lederjobbet fordi de timer, hun lægger i det, ikke tillader hende at leve det familieliv, hun gerne vil. En anden leder sætter en markant grænse for sin arbejdstid timer ugentligt og tre børn Dårlig samvittighed - det karakteriserer hendes arbejdsliv. Hun arbejder timer om ugen. Arbejder hjemmefra i weekenden. Bruger noget tid på at rejse frem og tilbage til København også. Det sjove ved jobbet er at få en gruppe mennesker til at være begejstrede, engagerede og få dem til at spille sammen i forhold til nogle af og til lidt kedelige arbejdsopgaver. Og så at have indflydelse på de overordnede beslutninger. Jeg synes, det er ærgerligt, at jeg ikke kan være leder - og være god leder - uden at lægge så ekstra mange timer. Jeg føler, at jeg skal vælge mellem det ene eller det andet. Men jeg håber at kunne få det til at hænge sammen. Jeg har en aftale med min chef om, at jeg skal ned på timer ved at ansætte en medarbejder mere i afdelingen. Jeg har jo tre børn, som jeg ikke er særlig meget sammen med, fordi jeg arbejder alt for mange timer, siger den 32-årige fungerende afdelingschef. Hun er leder for ni mennesker. Hverdagen har de sidste fire måneder været lettere, fordi manden, som er økonomichef, går hjemme lige nu. Og dét er fedt. Ellers skiftes vi til at hente og bringe børnene. To dage den ene uge, tre den anden. På den måde får vi det til at fungere. 16 I den normale hverdag ordner hun det meste indenfor huset, og han ordner det meste udenfor. Han tager sig af alt, hvad der har med skole og børnenes fritid at gøre. Han er ekstremt god til at planlægge. Han siger, at hvis man planlægger ethvert job, så har man ikke mere end 40 timer om ugen. Og det har han aldrig haft uanset hvilket job, han har. Han er min redning, siger hun og griner.

17 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers søvn Jeg hader det selv - overarbejde. Jeg synes bestemt ikke, at det skal være standard. Det handler om at kunne sige nej og om at sætte grænser. Han er 44 år. Efterhånden som han er blevet ældre, er han blevet meget, meget bedre til at sige nej. Til at uddelegere og til virkeligt at vurdere, hvor meget opgaverne haster: om en opgave oppefra virkelig kræver fredag aften og lørdag formiddag - eller om den kan vente med aflevering til tirsdag morgen. Han har to børn på 9 og 11 - på halvtid. Han arbejder 8/8.45 til Læsestoffet tages ofte derhjemme. Om han sidder i sofaen og læser eller ser fjernsyn, er et fedt. Men ikke noget computerarbejde derhjemme. Han er slet ikke tilstede som far på samme måde, hvis den er tændt. Han står for maden og det meste af det huslige. Hans nuværende samlever, som også er økonomichef, har en hest - og den tager tid; tre timer hver dag. Han har tidligere arbejdet meget. Fusioner, organisationsændringer eller lignende - det ene efter det anden gjorde, at overarbejdet eskalerede. Det gider han ikke mere. Det var et krav til hans nuværende job, at man accepterer, at han prioriterer børnene. Det betyder meget, at lederen sætter eksemplet - ved at gå kl , siger han. Det er muligt, at det i nogle organisationer er gennem the late night boy s club, at de spændende opgaver, forfremmelser mv. fordeles. Men sådan er det bestemt ikke alle vegne. Og hans indtryk er ikke, at det er sådan her i Nykredit. Men han ser dog afdelinger, hvor det altid er de samme 6-7 stykker, der bliver hængende. Det er ikke kotyme i hans afdeling. Han har været i Nykredit i små 2 år. Er meget glad for at være her - men mangler nogle overordnede visioner for koncernen - en fælles retning. Han synes, at beslutninger kan tage lidt for lang tid - og være en lidt for politisk proces. Den organisatoriske træghed er den største risikofaktor i forhold til, at han skulle se sig om efter et andet job. Det handler ikke om køn, det handler om børn Der er ikke noget, der tyder på, at lederlivet opleves væsensforskelligt af mænd og kvinder. Den største personlige, følelsesmæssige konflikt er børnene, hvis der er sådanne. Og den konflikt er der for både 17

Der er forskellige forhold, der tilsammen

Der er forskellige forhold, der tilsammen Hvorfor er der så kvindelige ledere i centraladministrationen Helle Bach og Peter Sidelmann Hvorfor bliver kvinder ikke ledere i samme omfang som mænd? Skyldes det, at de har de forkerte job de forkerte

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO Et overblik Læring på jobbet KL og KTO 1 Et overblik Læring på jobbet KL og KTO, september 2002 2 Læring på jobbet et overblik 1. udgave, 1. oplag, september 2002 Bogen er udarbejdet for KL og KTO af:

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ungdomsliv Det normale Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid

ungdomsliv Det normale Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Det normale ungdomsliv Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark // Danmarks Pædagogiske Universitet Det er jo

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO Variation i jobbet 9 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO Variation i jobbet 1 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO, juni 2002 2 TEMA 2 Læring på jobbet Metoder og erfaring 1. udgave,

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

At svømme eller drukne hvordan man lærer at blive leder

At svømme eller drukne hvordan man lærer at blive leder At svømme eller drukne hvordan man lærer at blive leder Hvordan omdanner nye afdelingssygeplejersker deres arbejdsidentitet i løbet af det første år? Steen Wisborg, september 2007 Sammendrag af ph.d. afhandling

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Citation for published version (APA): Strunck, J., & Holmgreen, L-L. (2015). Forskningsprojektet 'Køn, Profession og Tradition'.

Citation for published version (APA): Strunck, J., & Holmgreen, L-L. (2015). Forskningsprojektet 'Køn, Profession og Tradition'. Aalborg Universitet Forskningsprojektet 'Køn, Profession og Tradition' Strunck, Jeanne; Holmgreen, Lise-Lotte Publication date: 2015 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link

Læs mere