Jonas Goldin Diness, Acesion Pharma: Fra opdagelse til lægemiddel. Side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jonas Goldin Diness, Acesion Pharma: Fra opdagelse til lægemiddel. Side 6"

Transkript

1 Medlemsblad for Pharmadanmark December 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Lønstatistik 2013: Se årets lønstigninger side 4 Reportage fra Pharma på Tværs og repræsentantskabsmødet side 16 Tre hospitalsapoteker i Region Midtjylland bliver til ét side 24 Jonas Goldin Diness, Acesion Pharma: Fra opdagelse til lægemiddel Side 6

2 Leder Er hurtigere ud det samme som bedre ud? Foto: Colourbox Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Studiefremdriftsreformen også kaldet Hurtigere ud-reformen har helt forståeligt skabt stor bekymring på landets universiteter. Særligt de studerende på Københavns Universitet (KU) er i oprør, fordi universitetet har villet supplere reformen med egne nye regler omkring studieaktivitet og orlov. Det har KU dog nu droppet. De studerende frygter, at Studiefremdriftsreformen vil forhindre dem i at opnå de nødvendige kompetencer, bl.a. fordi de fremover ikke længere har tid til at få den nødvendige erhvervserfaring, herunder ophold i udlandet. Der vil kun være tid til at bestå deres eksamener. Baggrunden for reformen er, at danske studerende efter regeringens mening ikke har travlt nok med at færdiggøre deres studier. De studerende ved KU er landets langsomste. 6,6 år bruger de for øjeblikket på at gennemføre et studie, der er normeret til fem år. Folketinget har derfor vedtaget, at universitetet i 2020 skal nedbringe studietiderne med hele 7,6 måneder. Samfundsøkonomisk er det givetvist rigtigt, at der er en i alt fald kortsigtet gevinst ved at få de studerende hurtigere igennem systemet, men man kan med rette spørge, hvilke konsekvenser politikken har og vil få for kvaliteten af de færdige kandidater. Er man i færd med at standardisere de studerende og i sidste ende forringe uddannelserne? At studere på universitet burde ikke svare til at gå i skole, men med Studiefremdriftsreformen går man unægtelig mere og mere i den retning. Ingen kan vel være uenig i, at det er fornuftigt, at de studerende bevæger sig gennem deres studier i et fornuftigt tempo og får dem færdiggjort. Men de nye regler virker for stive. Der må og skal fx være tid og mulighed for at uddanne sig som forsker, og det bliver man ikke nødvendigvis ved at gå den lige og hurtigste vej igennem studiet. Det virker ikke velovervejet at lægge hindringer i vejen for, at ambitiøse studerende rejser ud og fx tager et forskningsår i udlandet. Studiefremdriftsreformen synes ikke at anerkende, at der i høj grad er en værdi i at engagere sig i verden uden for universiteterne, hvad enten det så er i form af udlandsophold eller relevant studiearbejde. Og at der er en værdi i fordybelse. Vi ønsker vel komplette og arbejdsmarkedsparate kandidater, som kan stå sig i konkurrencen med udlandets unge, og som bl.a. kan gå ud og gøre en forskel i Danmarks innovative industrier? Hidtil har uddannelsesminister Morten Østergaard ikke vist den store forståelse for bekymringen. Han finder det rimeligt, at de studerende bruger fuld tid på studiet og derfor bliver hurtigere færdige. Men den brede bekymring burde få ham til at overveje at fokusere mindre på hastigheden og mere på kvaliteten af de færdige kandidater. Man kunne med fordel gribe om nældens rod og se på finansieringen af universiteterne. Langt størstedelen af bevillingerne gives i dag via taxametersystemet, hvor midlerne udbetales på baggrund af antal beståede eksamener, og hvor universiteterne også får bonus for hurtig færdiggørelse. Denne model er effektiv i forhold til masseproduktion, men mindre hensigtsmæssig hvis man har ambitioner om at skabe bachelorer og kandidater af den absolut højeste kvalitet. Det virker ikke velovervejet at lægge hindringer i vejen for, at ambitiøse studerende rejser ud og fx tage et forskningsår i udlandet. Antje Marquardsen Formand 2 pharma december 2013

3 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Lønstatistik 2013: Se årets lønstigninger side 4 Reportage fra Pharma på Tværs og repræsentantskabsmødet side 16 Tre hospitalsapoteker i Region Midtjylland bliver til ét side 24 Indhold 04 Lønningerne stiger stadig 07 Acesion Pharma det begyndte med et fund i laboratoriet 12 Kort om 14 Sikre hænder i Sønderborg Kommune 16 Pharma på tværs alle gode gange fire 19 RP 2013: Tre emner til debat 21 Kort om 24 Nyt stor-apotek i Region Midtjylland 27 Stærke kurser i ledelse til medlemspris 28 Kort om 30 Pharmadanmarks formand fylder rundt 32 IGL: Grunden skal gødes for biosimilære lægemidler 35 Kort om Nyt stor-apotek i Region Midtjylland s Varme emner i året der gik 38 Sådan bliver du mere synlig 40 Pharma in English 42 Meddelelser s.07 s.14 s.30 December 2013 Medlemsblad for Pharmadanmark December 2013 Medlemsblad for Pharmadanmark December 2013 Jonas Goldin Diness, Acesion Pharma: Fra opdagelse til lægemiddel Side 6 Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup Tlf.: , Fax: Telefontid: (fredag ) Formand Antje Marquardsen Tlf Redaktion Christian K. Thorsted (Redaktør, ansv.) Tlf Kenneth Toustrup (Kommunikationskonsulent) Lærke Gade Bjerregaard (Web- og kommunikationskonsulent) Peter Arends (Korrektør) Annoncer Stillings- og produktannoncer: Connie Faaborg Nielsen, Tlf Grafisk tilrettelæggelse Jørn Thomsen Elbo A/S Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN Oplag: stk. Deadline for næste numre Nr. Udgives Deadline Januar: januar Februar: februar Marts: marts pharma december

4 Lønstatistik Af Christian K. Thorsted Lønstatistik 2013: Lønningerne stiger stadig Pharmadanmarks lønstatistik for 2013 er udkommet. Den viser, at lønningerne fortsat udvikler sig positivt, men også at der er stor forskel mellem ansættelesområderne. Og så rummer statistikken en positiv overraskelse, når det gælder de nyuddannedes lønninger. De privatansattes gennemsnitlige lønstigning lander i år på 2,8 procent. Det viser Pharmadanmarks lønstatistik for 2013, som netop er blevet offentliggjort. Apoteksansatte og offentligt ansatte medlemmer må tage til takke med noget mindre stigninger.»statistikken viser, at der fortsat er tale om en lønudvikling, der for langt de fleste ligger over udviklingen i priserne. Reallønnen stiger altså, men lønnen udvikler sig i forskellig takt afhængigt af beskæftigelsesområde, anciennitet og stilling,«siger Antje Marquardsen, formand for Pharmadanmark Sidste år fik de privatansatte en gennemsnitlig lønstigning på 4,7 procent, hvilket var overraskende højt. Dette års lønstigning er mindre, men vidner dog om, at lønningerne på privatområdet ikke er holdt op med at vokse på trods af at lønningerne andre steder i samfundet er under pres.»det er positivt og vidner lige som tidligere år om, at væksten i den danske medicinalindustri bl.a. afhænger af højtuddannede og specialiserede medarbejdere og at disse medarbejdere er bevidste om deres markedsværdi. Lønstigningerne er lige som tidligere i høj grad drevet af en stor mobilitet i form af hyppige jobskift,«siger Antje Marquardsen. Gennemsnitslønnen for en privatansat er kroner, og det betyder, at den private sektor fortsat er klart lønførende. En privatansat får i gennemsnit cirka kroner mere end en offentligt ansat og kroner mere end en ansat på apotek. Hvad med ingeniører og magistre? Sammenligner man dette års gennemsnitlige lønstigning på privatområdet med den, som andre faggrupper har fået, ser det pænt ud. Lønnen for de privatansatte medlemmer af Djøf, jurister og økonomer, er samlet set kun steget med 1,8 procent fra september 2012 til september Privatansatte ingeniører fik en gennemsnitlig stigning på 2,7 procent. Ikke siden 1993 har de haft en mindre lønregulering, og end ikke under de værste kriseår i var lønstigningen så svag. Men ganske overraskende har privatansatte medlemmer af Magisterforeningen fået 4,4 procent ekstra fra 2012 til Dette skal dog nok ses i lyset af, at magistrene kommer fra et lavere niveau end medlemmer af Pharmadanmark, IDA og Djøf. Høj begyndelsesløn Pharmadanmarks lønstatistik viser, at den gennemsnitlige faktiske begyndelsesløn for nyuddannede har ligget noget højere end sidste år, nemlig kroner. Det er endda en smule højere end den startløn, som Pharmadanmark anbefalede sidste år, hhv kroner og kroner i første og andet halvår.»det tager vi som et udtryk for, at virksomhederne, trods krisen, fortsat er villige til at betale en konkurrencedygtig løn for akademisk arbejdskraft,«siger Antje Marquardsen. Forhandlingsudvalget har fastsat de anbefalede begyndelseslønninger (inklusiv pension) således: 1. januar 2014: kr. pr. måned 1. juli 2014: kr. pr. måned»det kan virke som et højt tal at melde ud til en jobsamtale, specielt hvis man har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Men ikke desto mindre kan vi altså konstatere, at statistikkens niveau trækkes op, fordi så mange nyuddannede starter på en høj løn,«siger Antje Marquardsen. Begyndelseslønnen for lægemiddelakademikere er i øvrigt også høj sammenlignet med andre faggruppers dimittender. En nyuddannet djøf'er i den private sektor går fra kandidateksamen og ud til en løn, der typisk ligger på kroner om måneden. Det tal er knap 600 kroner lavere end den typiske begyndelsesløn sidste år, og man kan altså konstatere, at begyndelseslønnen for unge jurister og økonomer er under pres, men at det samme ikke gør sig gældende for unge lægemiddelakademikere. Apoteksområdet På apoteksområdet er gennemsnitslønnen opgjort til kroner om måneden og den gennemsnitlige stigningstakt til 1,6 procent. Det er en del lavere end sidste år, hvor den gennemsnitlige stigning var på 3,9 4 pharma december 2013

5 Stadig mindre forskel på mænd og kvinders løn Lønforskellen mellem mænd og kvinder er igen i år reduceret. Forskellen i lønniveauet er marginal. Lønstatistikken viser således, at lønkvotienten for mænd i 2013 var 101,1, mens den for kvinder var 99,7. For mænd var den i ,6 og for kvinderne 99,4. Generelt går det ellers kun langsomt fremad med ligelønnen på arbejdsmarkedet. Den gennemsnitlige lønforskel ligger på mellem 13 og 17 procent, men for lægemiddelakademikere er ligelønnen altså faktisk en realitet. procent. Til gengæld svarer den til lønstigningen i 2011, der var på 1,7 procent. Det skyldes primært, at der ved overenskomstforhandlingerne blev aftalt en forhøjelse af skalalønnen med virkning fra 1. oktober Det vil sige, at forhøjelsen af skalalønnen først er gennemført efter indhentelsen af data til lønstatistikken. Stigningerne fordeler sig ikke jævnt på årgangene. De yngste årgange trækker lønstigningen op, hvilket er forventeligt, da de yngste farmaceuters løn automatisk stiger med løntrinene de første fire år af ansættelsen. I år har Pharmadanmark ligesom de forrige år indhentet supplerende oplysninger fra de apoteksansatte farmaceuter. Disse data vedrører bl.a. organisatorisk indplacering, personaleansvar, kurser/efteruddannelse, overarbejde og benefits. Svarene viser bl.a., at tildelingen af personalegoder som fx internetopkobling, hjemme-pc og avis er stærkt begrænset. Over 90 procent har ingen personalegoder. Det offentlige område Offentligt ansatte medlemmer fik i år en gennemsnitliglønstigning på 1,1 procent. Det er stigninger, som ligger i overkanten af de generelle stigninger på både det regionale og det statslige område. Gennemsnitslønnen er kroner. Pharmadanmark forventer generelle stigninger i lønningerne på det offentlige område til næste år. På statens område er basislønningerne ikke steget siden Der sker her en forhøjelse af reguleringsprocenten pr. 1. januar I kommunerne og regionerne er lønningerne steget pr. 1. oktober Både lønninger og pensionsprocenten vil stige i 2014 i kommuner og regioner, hvilket forhåbentlig kan medvirke til stigninger i lønningerne næste år, som kan afspejle sig i næste års lønstatistik. Den samlede svarprocent for lønstatistikken var 65 procent. pharma december

6 Virksomhed 6 pharma december 2013

7 Acesion Pharma arbejder på at udvikle et nyt lægemiddel til behandling af atrieflimren, der er den mest udbredte type af hjerterytmeforstyrrelse. Omkring danskere rammes årligt af atrieflimren. Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Camilla Utke Schiøler Acesion Pharma det begyndte med et fund i laboratoriet pharma december

8 Virksomhed Et ph.d.-projekt og nogle forsøg i laboratoriet førte til en interessant opdagelse og et potentiale, der var så stort, at Acesion Pharma blev etableret. Senest har virksomheden modtaget 27.9 millioner kroner fra Wellcome Trust i London. Penge, der skal bruges til at udvikle et nyt lægemiddel til behandling af akut atrieflimren. At gå på jagt i laboratoriet, gøre et fund og udvikle et helt nyt lægemiddel fra bunden er en drøm for mange ikke mindst når man spørger de nye studerende på lægemiddelområdet. Men den slags fund sker ikke hver dag, og det kræver en særdeles god timing at være der i rette tid og på rette sted. Ikke desto mindre er det godt på vej til at blive virkelighed for Jonas Goldin Diness, farmaceut fra 2007 og medstifter af Acesion Pharma, der med sit ph.d.-projekt var med til at finde den virkningsmekanisme, som virksomheden er baseret på.»mange har nok en drøm om at udvikle nye lægemidler, og min drøm handlede også om forskning og om at udvikle lægemidler fra bunden. I løbet af studiet får man dog pillet naiviteten ud, for det er svært, og det kan gå galt mange steder i processen, men det kan lade sig gøre. Vi har fundet et stof, der virker, og selvom vi langt fra er i mål, så tror jeg på, at vi lykkes med at lave et lægemiddel,«siger Jonas Goldin Diness. Vi holdt vejret et øjeblik Det hele begyndt, da Jonas Goldin Diness skulle skrive et etårigt speciale på Panum med nogle stoffer fra NeuroSearch. Han nåede lige at komme i gang, men fik efter tre måneder at vide, at de havde droppet projektet, og han skulle finde noget andet. Han fik dog hurtigt et nyt projekt og denne gang ude hos NeuroSearch i Ballerup.»Jeg kom ind i virksomheden, lærte den og folk at kende, og selvom det først var frustrerende at blive sat tilbage i processen, så kom jeg hurtigt videre med det nye projekt, der varede de resterende ni måneder. Og da specialet var i hus, fik jeg tilbudt at skrive en erhvervs-ph.d. i direkte forlængelse af specialet,«siger Jonas Goldin Diness. Som led i ph.d.-projektet testede Jonas Goldin Diness tidligt i forløbet et stof en såkaldt SK-hæmmer - i en model med atrieflimren. Vi testede først med det bedste lægemiddel på markedet til behandling af atrieflimren, amiodaron, der dog har mange bivirkninger. Derefter testede vi SK-hæmmeren på den samme model. Vi havde en forhåbning om at få noget derhenad. Men vi havde ikke turdet håbe på, at det ville virke lige så godt. Vi holdt vejret et øjeblik, og vi var klar over, at vi havde opdaget noget, der potentielt kunne blive til et lægemiddel. I dag er vi stadig et stykke fra mål, og det kan stadig gå galt, men vi nærmer os målet skridt for skridt,«fortæller Jonas Goldin Diness. Herefter blev ph.d.-projektet dedikeret til at arbejde målrettet videre med hæmning af SK-kanaler til behandling af atrieflimren. En svær proces Selvom ph.d.-projektet bød på en stor opdagelse, var processen belagt med udfordringer ikke mindst fordi finanskrisen mærkede bemandingen hos NeuroSearch.»Undervejs valgte NeuroSearch at reducere den indsats i virksomheden, der ikke lå inden for hjerneområdet, så hele den funktion, der arbejdede med hjerte-, lunge- og urinvejssygdomme, blev nedlagt. Min ene vejleder var på barsel på det tidspunkt og den anden vejleder, Morten Grunnet, der er medstifter af Acesion Pharma, blev flyttet til en anden funktion, så jeg sad selv med projektet i lange perioder. Det var et godt projekt, og NeuroSearch havde forpligtet sig til at financiere min erhvervs-ph.d, så derfor fik jeg lov at blive. Da min ph.d. var færdig, fik jeg en 2-årig erhvervspostdoc via Højteknologifonden, så projektet fik endnu noget tid at leve på,«siger Jonas Goldin Diness. Et par måneder efter financieringen af erhvervspostdoccen var kommet på plads havde Neurosearch en væsentlig større fyringsrunde og meddelte i september 2011, at de ville fyre fire ud af fem medarbejdere i løbet af de næste par år. Inden da havde gruppen omkring projektet prøvet at skaffe kapital til at starte et nyt firma, og det lykkedes, samtidig med at NeuroSearch havde annonce- 8 pharma december 2013

9 Vi holdt vejret et øjeblik, og vi var klar over, at vi havde opdaget noget, der potentielt kunne blive til et lægemiddel. pharma december

10 Virksomhed ret den store fyringsrunde. Novo A/S og SEED Capital Denmark gik ind i projektet, og i kølvandet fulgte iværksættersporet med CVR-nummer, navn, jura osv., og i december 2011 var Acesion Pharma blevet etableret som virksomhed. Fra forsker til iværksætter Ifølge Jonas Goldin Diness var timingen ualmindeligt god, og pengene kom på et tidspunkt, hvor alle involverede var begyndt at se sig rundt efter andre muligheder.»alle på projektet var mere eller mindre fritstillet, så etableringen af Acesion Pharma kom på et godt tidspunkt. Der var ikke nogen oplagte alternativer til vores projekt og kun få virksomheder med hjertelægemidler. Jeg kunne selvfølgelig søge inden for drug safety, men det er jo ikke helt det samme som udvikling. Vi havde af og til talt om muligheden for selv at stifte en virksomhed mest til julefrokosten og fredagsbaren, men vi drømte for sjov om at gøre det. Nu kom midlerne, og virksomheden blev en realitet,«fortæller Jonas Goldin Diness. Med de nye midler fulgte også nye opgaver, krav fra investorerne og forventninger til, hvor projektet skulle hen. For at udløse den næste pose penge, skulle gruppen vise, at stoffet også virkede på grise.»i løbet af Ph.d. en testede jeg stoffet i isolerede hjerter fra marsvin, kaniner og rotter. Derefter i levende rotter med højt blodtryk. Vi nærmede os virkeligheden ad den vej, og nu skulle vi så vise, at stoffet også virkede i levende grise med atrieflimren,«siger Jonas Goldin Diness. Han fortæller videre, at udfordringen i at arbejde med grisene bestod i at finde den rigtige model. Det krævede grise med atrieflimren at teste stoffet, og grisene skulle helst have atrieflimren uden at få andre problemer med hjertet undervejs.»vi lejede os ind på Panum, og det gav fordele at blive nabo til Riget. Noget af det dyre hjerteudstyr, som kun må bruges én gang på menneske, kunne vi 10 pharma december 2013

11 Etableringen af Acesion Pharma kom på et godt tidspunkt. Om Acesion Pharma Acesion Pharma arbejder på at udvikle et nyt lægemiddel til behandling af hjerteflimren i hjertets forkamre, også kaldet atrieflimren. Atrieflimren er den mest udbredte type hjerterytmeforstyrrelse og rammer årligt omkring danskere. Atrieflimren øger blandt andet risikoen for blodprop i hjernen og fordobler dødeligheden. Den medicinske behandling er i dag forbundet med begrænset effekt og risiko for alvorlige bivirkninger. Projektet er baseret på en type af ionkanaler, de såkaldte SK kanaler, der har vist sig også at være til stede i hjertet og at have relevans for regulering af hjerterytmen. Målet er at udvikle en ny type behandling, der virker ved at hæmme en ionkanal i hjertet. Forskningen har vist, at man på den måde kan bringe atrieflimren tilbage til en normal hjerterytme. Acesion Pharma blev i 2011 etableret af forskere fra NeuroSearch og med to danske venturekapitalfonde, Novo Seeds og SEED Capital Denmark II/DTU Symbion Innovation A/S. Acesion Pharma modtog i sommeren millioner kroner fra Wellcome Trust i London. Det er første gang, at fonden investerer i en dansk virksomhed. arve og bruge på grisemodellerne. Vi fik også hjælp af en hjertelæge fra Riget, der hjalp os med at indoperere de første pacemakere, eller mere præcist neurostimulatorer, udviklet til smertebehandling, der hurtigt og sikkert kan give en gris atrieflimren. Det har været noget af et pilotprojekt at stå og implantere pacemakere og sidenhen lave forsøg i stalden på grisemodeller. Jeg har selvfølgelig haft et forsøgsdyrskursus, men det er alligevel noget lidt andet at implantere pacemakere, og vi har heldigvis fået god hjælp til det i starten af en af hjertelægerne ovre fra Riget. Under Panum har vi velfungerende stalde, dyrepassere og nu også gode grisemodeller til projektet,«fortæller Jonas Goldin Diness. Målet at gøre os selv arbejdsløse I dag er Acesion Pharma godt på vej mod målet at finde et eller to stoffer, der kan fjerne atrieflimren på en gris uden alvorlige bivirkninger. Der er fortsat stor optimisme i laboratoriet, ikke mindst fordi virksomheden i sommer fik tilført 27,9 millioner kroner fra Wellcome Trust. Hvis det lykkes med stofferne, vil næste skridt være de første studier af stoffet i mennesker og herefter at sælge eller udlicentiere stoffet til en større virksomhed med ressourcer til at gennemføre resten af de kliniske studier og hele markedsføringsdelen.»det kan stadig gå galt, men jeg vil blive overrasket, hvis vi ikke har stofferne om to år. Det første stof vi arbejdede med virkede sådan set fint, men i leveren blev det metaboliseret til et andet stof, som gav bivirkninger. Forskellen på ph.d.-projektet og i dag er, at vi ved, hvor vi skal hen, vi har alle de gode sygdomsmodeller, og vi har langt flere ressourcer. Pt. får vi lavet vores kemi udlandet, så vi kan fokusere på at screene stofferne i laboratoriet for at se om de virker på SK-kanaler. Det er paradoksalt, men hvis det her lykkes og bliver en succes, så bliver vi arbejdsløse. Det vil selvfølgelig være en god business case og en god mulighed for at søge midler til nye projekter. Men vi sætter karrieren på spil og gør det, fordi vi brænder for projektet at publicere fornuftig forskning, bygge virksomheden op og at udvikle et nyt lægemiddel. Vi har flere hatte på, og det er i høj grad med til at gøre projektet interessant,«fortæller Jonas Goldin Diness. pharma december

12 Kort om Bryggergårdens Apotek skal lukkes Trods modstand fra bl.a. Pharmadanmark, Apotekerforeningen, Farmakonomforeningen, Odense Kommune og fra lokalområdets læger insisterer Sundhedsstyrelsen (SST) på, at Bryggergårdens Apotek skal lukke. Det fremgår af SST s afgørelse. SST fastholder, at der ikke er forsyningsmæssigt behov for fem receptekspederende enheder i det centrale Odense. SST medgiver i sit svar, at pejlemærkerne for apotekets omsætning ikke giver baggrund for lukning, men modsat styrelsens holdning i mange andre struktursager mener SST i denne sag, at der skal anlægges en samlet vurdering. Pharmadanmark beklager beslutningen. Selv om SST ikke har for vane at lytte til argumenter imod lukning af apoteker, finder Pharmadanmark det alligevel overraskende, at SST vælger at overhøre en så bred modstand. Pharmadanmark var imod lukningen, bl.a. fordi Bryggergårdens Apotek er et moderne apotek med god beliggenhed og tilgængelighed. Odense Kommune var imod, fordi apoteket har et godt samarbejde med plejecentrene i nærheden, og fordi det deler adresse med flere læger. En lukning vil derfor have negativ betydning for de mere udsatte borgere, konkluderede kommunen. Apotekerforeningen var uenig i vurderingen af, at der ikke er forsyningsmæssigt behov for fem apoteker, mens Farmakonomforeningen ikke fandt belæg i pejlemærkerne for en lukning. Kun de resterende lokale apoteker var for lukningen de kan nu se frem til at dele omsætningen fra Bryggergårdens Apotek imellem sig. Dimittendledighed falder stadig Den helt nye ledighedsstatistik fra Akademikerne viser, at ledigheden i oktober var 2,4 procent det var den også måneden før. Dimittendledigheden fortsætter med at falde. Den er nu 26,4 procent, måneden før var den 28,1 procent. Dimittendledigheden har i perioder været over 40 procent. 12 pharma december 2013

13 Godt råd: Drop nye lægemidler Antibiotikaforbruget er for højt Antibiotikaforbruget er fortsat for højt og skal længere ned. Det viser en undersøgelse af antibiotikaforbruget i de første måneder af I november 2012 udsendte Sundhedsstyrelsen en vejledning om ordination af antibiotika. Vejledningen beskriver de generelle regler for ordination af antibiotika og specifikke regler for tre såkaldte kritisk vigtige antibiotika. For primærsektoren, der udskriver 90 procent af antibiotika, viser data for 2012 og for de første to kvartaler af 2013 ikke større ændringer i ordinationerne. Forbruget af smalspektrede antibiotika faldt lidt i 2012, men ser igen ud til at være steget i første halvår af Forbruget af bredspektrede antibiotika stiger. Fluorokinoloner er et af de særlige antibiotika, hvor Sundhedsstyrelsen især ønsker forbruget reduceret. Kun i region Sjælland ses en nedgang i forbruget af fluorokinoloner. Lad være med at bruge nye lægemidler de første syv år, de er på markedet, lød opfordringen i en stor artikel i Politiken i sidste måned. Baggrunden for opfordringen er beregninger, som viser, at cirka danskere hvert år dør som følge af deres medicinbrug. Pharmadanmark advarer imod at følge det gode råd.»der er de senere år sket betydelige fremskridt i bl.a. behandlingen af kræft. Det skyldes ikke mindst introduktionen af ny biologisk medicin. Er det disse patienter, som skal takke nej til nye behandlinger for ikke at risikere bivirkninger? Eller er det leddegigtpatienterne? Her lykkes det i dag at bringe sygdommen helt i ro hos flertallet af patienterne bl.a. pga. mere effektiv medicinsk behandling. Bør de i stedet døje med konsekvenserne af en invaliderende sygdom? Nye lægemidler udgør ofte et alternativ, når de ældre lægemidler ikke slår til i behandlingen,«siger Pharmadanmarks formand Antje Marquardsen. Et andet råd i artiklen lyder:»undgå lægemidler, med mindre de er absolut nødvendige.«antje Marquardsen mener, at man dårligt kan være uenig i, at man kun skal behandles med lægemidler, hvis der er brug for det.»men når det siges så firkantet, er det med til at skabe en generel frygt og mistillid til lægemidler. Det kan medføre, at folk afstår fra nødvendig behandling. Det mener jeg hverken er i samfundets eller patienternes interesse.«hun understreger, at hun ikke kan vurdere, om beregningen af medicinrelaterede dødsfald er troværdig, men det er til gengæld hævet over enhver tvivl, at der sker mange medicineringsfejl i det danske sundhedsvæsen, og at disse kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.»men det bør naturligvis ikke føre til, at man fører kampagne for at fravælge al ny medicin i en længere årrække.«antje Marquardsen minder om, at det er mere end svært at udvikle lægemidler, der har effekt, uden at de også har bivirkninger. Og at de mest potente lægemidler ofte har de alvorligste bivirkninger. pharma december

14 Boksord de flytter sig Blå bog: Trine Andresen, 34 år 2013: Sønderborg Kommune : Medicinsk rådgiver, Grünenthal Denmark : Post. Doc., Mech-Sense, Aalborg Sygehus : Ph.D., Mech-Sense, Aalborg Sygehus 2007: Cand.pharm., Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Af Christian K. Thorsted / foto Lene Esthave Sikre hænder i Sønderborg Kommune Du er blevet ansat i Sønderborg Kommune hvad skal de bruge en farmaceut til? Baggrunden for min ansættelse er, at Sønderborg er en af de fem kommuner, som deltager i det ambitiøse projekt I sikre hænder. Det er et projekt, som skal ændre sundhedspersonalets rutiner i bl.a. den kommunale ældrepleje, i plejecentre og botilbud med det mål at reducere antallet af utilsigtede hændelser. Tanken er, at sundhedspersonalet skal have fokus på at ændre og systematisere deres arbejdsgange, så borgerne altid er i sikre hænder. I projektet er der en medicinpakke, hvor det specifikt handler om sundhedspersonalets håndtering af lægemidler, og Sønderborg Kommune tænkte forståeligt nok, at det kunne være interessant at have en farmaceut til at håndtere implementeringen af pakken og til at se på medicinhåndteringen i kommunen generelt. Hvad skal du konkret lave? Jeg skal selv definere min stilling, fordi kommunen ikke har haft en farmaceut før, og der ikke er ret mange kommuner, som har erfaring med at have en farmaceut ansat. Jeg har en baggrund som forsker, og derfor mener jeg, at det vil være både spændende og relevant at lave nogle projekter om brugen af medicin i kommunen. På den måde får vi noget solidt materiale, så vi fx kan lave guidelines, som de ansatte kan bruge og få hjælp af i hverdagen. Det kan fx være projekter på plejecentre, på handicapområdet og inden for psykiatrien. Der er helt klart også efterspørgsel på undervisning i medicinhåndtering fra plejepersonale, sygeplejersker og andre i frontlinjen. De støder på nogle problemer, når de har med borgernes medicin at gøre. Undervisning kan være en hjælp for dem, så det er også noget, jeg vil kigge på. Jeg vil også gå op i de problemer, der opstår i forbindelse med sektorovergange. Vi skal gerne have samarbejdet op at stå imellem læger og apoteker samt have fokus på kommunikation af rettidige og relevante informationer mellem primær- og sekundærsektor. Hvad er det optimale, du kan opnå i løbet af projektet? Jeg håber selvfølgelig, at min indsats vil gøre en forskel for borgerne i kommunen. Der er ingen tvivl om, at der sker fejl, som ofte kan forebygges, hvis man har et større fokus på patientsikkerheden. Jeg håber også, at de guidelines, vi får lavet for medicinhåndtering, også kan bruges i andre kommuner, så man på na- 14 pharma december 2013

15 Job siden sidst Amarnadh Nalla Københavns Universitet, KU Andreas Ørgaard Mohr Novo Nordisk A/S, Måløv Anne Demant Hessellund Orifarm A/S Anne Engedahl Pastoft Sundhedsstyrelsen Annette Nissen Gubi Nordsjællands Hospital,Hillerød Canan Atici Rigshospitalet Elsebeth Hjemdal Hansen Nordic Bioscience A/S Emilie H. Thaulow Christensen Alectia A/S Frederik Lundsgaard Kristiansen William Cook Europe ApS Heidi Juul Larsen Xellia Pharmaceuticals ApS Ho Chi Au 3S Vet Aps Inge Karin Abildgaard Baxter A/S Jette Gellert Petersen Novo Nordisk A/S, Kalundborg Jonas Arendal Grønskov Novo Nordisk A/S, Kalundborg Jurate Bieliauskiene Region Nordjylland Khanda Amin Herlev Hospital Lisbeth Hjorth Christensen Novo Nordisk A/S Madelene Hildegard Jørgensen Jacobsen Pharma A/S Mai-Britt Peetz-Schou Nielsen Sundhedsstyrelsen tionalt plan kan undgå mange af de utilsigtede hændelser med medicin og i det hele taget øge kvaliteten af borgernes behandling. Er der nogen særlige udfordringer i jobbet? Det er naturligvis udfordrende at være den eneste farmaceut ansat i kommunen og at skulle vise, hvad en farmaceut kan bruges til. Men jeg ser det klart som en positiv ting, fordi det giver mig frihed til selv at definere nogle arbejdsområder og arbejdsopgaver. Jeg kommer fra medicinalindustrien, hvor fokusset er kommercielt, og hvor arbejdsopgaverne er meget mere definerede. Her har jeg frie hænder, og det er da bestemt ikke en dårlig ting. Det bliver også nødvendigt for mig at arbejde meget på tværs af fagområder, og det lærer man utroligt meget af. Jeg er sikker på, at der er nogle kolleger, som jeg kan sparre med og lære noget af. Maiken Nilsson Linde Apoteket Maria Dyrløv Schjoldager Sandoz A/S Maria Haar Rigshospitalet Marianne Sindahl Larsen Roskilde Sygehus Martin Skov Christensen Aarhus Universitet Merry Ekdahl Norma A/S Mette Eg Bruhn Pharmacosmos A/S Michala C. Burstein Prause Københavns Universitet, KU Mona Larsen Novo Nordisk A/S, Måløv Morten Østergaard Norgine Danmark A/S Rasmus Enggaard Specific Pharma A/s Sadia Yousaf Durrani Region Hovedstaden, Hillerød Søren Skovstrup Ethelberg Novo Nordisk A/S Thea Kæstel Haderslev Hjorte Apoteket Thomas Andersen Novo Nordisk A/S, Hillerød Trine Andresen Sønderborg Kommune Vibeke Grauenkjær ALK Abello A/S pharma december

16 Pharma på Tværs Af Christian K. Thorsted / Foto Lærke Gade Bjerregaard Pharma på Tværs alle gode gange fire For fjerde gang var 200 Pharmadanmark-medlemmer samlet på tværs af ansættelses områder for at diskutere, få fagligt input og ikke mindst networke med hinanden. Pharmadanmark afholdt 9. november foreningens faglige netværksarrangement Pharma på Tværs. Programmet spændte vidt fra emner som strategier til formulering af tungtopløselige lægemidler og udvikling af pharmacodiagnostiske test for målrettet behandling af kræftpatienter til indlæg om karriereudvikling og om at starte egen virksomhed. Formiddagens temadebat satte fokus på potentialet for samarbejde mellem lægemiddelindustri og patientforeningerne, men også på patientforeningernes syn på apotekernes rolle, og hvem der bør have ansvar for opfølgning på patienternes behandling. Baggrunden for temaet er, at flere og flere virksomheder har etableret projekter og samarbejder for at komme tættere på patienterne. Fx har Leo Pharma indledt et samarbejde med den nationale psoriasis forening i USA, for at patienternes behov kan blive et centralt element i produktudviklingsprocessen. SMS-afsteming Åbningsdebatten tog afsæt i et oplæg om samarbejdet mellem industri og patientforeninger, som på forhånd var udarbejdet af debattens tovholder, Operate. Der blev også gennemført en sms-afstemning om Pharma på Tværs-deltagernes holdning til industrisamarbejde. Nis Peter Nissen, direktør for Alzheimerforeningen, repræsenterede patientforeningerne i debatten. Konklusionen blev, at potentialet i samarbejdet nok kan være stort, men at patientforeningerne generelt er meget skeptiske og har berøringsangst mht. industrisamarbejde. Det illustreres godt af, at Operate havde meget svært ved at få patientforeninger til at svare på spørgsmål om emnet Kender du typen? Niels Folmann fra tv-programmet Kender du typen? rundede den faglige del af Pharma på Tværs af med et par sandheder om danskerne verdens lykkeligste folk og spejlede den naturvidenskabelige type i den typiske danske forbruger. 16 pharma december 2013 Tre scenarier som selvstændig Der var stor interesse for at høre tre meget forskellige iværksættere tale om deres erfaringer med at starte egen virksomhed. Fælles for alle tre var en stærk tro på, at deres idé holder, men også en erkendelse af, at det kræver hårdt arbejde. Humanbiolog Thomas Kirkegaard Jensen fra biotekvirksomheden Orphazyme ApS fortalte om at starte en virksomhed, der har udspring i et akademisk miljø. Han fortalte også om sine tanker og overvejelser i forbindelse med karriereskift fra forsker til entreprenør/grundlægger. Thomas Kirkegaard lagde ikke skjul på, at opstarten var en udfordring mht. at få plads til familielivet, men han sagde også at det er en spændende udfordring at starte egen virksomhed. Han fortalte også, at han som grundlægger ikke er fredet. Han står til regnskab for firmaets bestyrelse, og hans performance som forskningsdirektør måles og vejes i forhold til virksomhedens udvikling. Berit Tops fra enkeltmandsvirksomheden On-Tops ApS fortalte bl.a. om fordele og ulemper ved rollen som selvstændig og kom med gode råd til de tilhørere, som går med overvejelser om at blive selvstændig. Bl.a. skal man være indstillet på at sige farvel til en fast indtægt. Hun har specialiseret sig i bl.a. medarbejderudvikling, kompetenceudvikling og afholdelse af internationale workshops. Bo Tandrup, stifter af Alkalon A/S, som udvikler og producerer nikotintyggegummi, fortalte om, hvordan man i praksis stifter et firma, laver en forretningsplan, hvem der kan hjælpe i starten, og hvor mange penge det koster at komme i gang. Han lagde ikke skjul på, at det er afgørende, at Alkalon tjener penge mine ansatte arbejder ikke gratis, sagde han.

17 Nyt om tungtopløselige lægemidler Martin Brandl, professor i lægemiddelteknologi, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci ved Syddansk Universitet, leverede sammen med lektor Huiling Mu, Københavns Universitet, nyt om forskning inden for strategier til formulering af tungtopløselige lægemidler. Velbesøgt oplæg om patient kulturen i dag Anders Hede, forskningschef og ansvarlig for TrygFondens forskningspolitik og uddeling af forskningsmidler, gav et oplæg om patientkultur. Han delte her en række pointer fra forskningen i patientkultur og tegnede et billede af den moderne patient, som bl.a. er velinformeret, ressourcestærk, velorganiseret og kvalitetsbevidst om fx service i sundhedsvæsenet og valg af løsninger i behandlingen. pharma december

18 RP 2013 Antje Marquardsen Dorte Seitzberg Nicolaj Christophersen Hassan Salmasi Genvalg til formanden og fire nye medlemmer af HB Antje Marquardsen blev genvalgt til formand for Pharmadanmark. Derudover fik foreningens hovedbestyrelse fire nye medlemmer. Humanbiolog, ph.d., Dorte Seitzberg, afdelingsleder inden for CPM hos ALK-Abello. Farmaceut Behzad Ghorbani, Director for Product Support hos Leo Pharma. Derudover medbringer han også erfaring fra Lægemiddelstyrelsen og apotekssektoren. Humanbiolog, ph.d. Nicolaj Christophersen, seniorforsker hos Novo Nordisk. Farmaceut Hassan Salmasi, ansvarlig for faglig udvikling og forretningsudvikling på Sønderbro Apotek Derudover har Pharma Danmark Privat også fået en ny HB-suppleant, nemlig Elizabeth Rosenkrands-Lange, kandidat i Folkesundhedsvidenskab. Hun arbejder med Regulatory Policy og Intelligence for LEO Pharma. Behzad Ghorbani Elizabeth Rosenkrands-Lange 18 pharma december 2013

19 RP 2013 Af Christian K. Thorsted / Foto Lærke Gade Bjerregaard Repræsentantskabsmøde 2013: Tre emner til debat Hovedbestyrelsen (HB) satte i år tre meget forskellige emner til debat på Repræsentantskabsmødet, nemlig hvordan ikkefarmaceuter integreres bedre i foreningens liv, hvordan det enkelte medlem kan bidrage til at bekæmpe dimittendledighed og modernisering af apotekervæsenet.»min forventning er, at Hovedbestyrelsen og jeg får nogle konkrete ideer med hjem, som vi i det kommende foreningsår kan arbejde med.«sådan sagde Antje Marquardsen, formand for Pharmadanmark, da hun skød debatten i gang på Pharmadanmarks repræsentantskabsmøde 10. november. Repræsentanterne blev bedt om at forholde sig til tre emner, som alle har betydning for foreningen og for de enkelte medlemmers arbejdsliv. Det første emne tager udgangspunkt i, at arbejdsmarkedet er i forandring, bl.a. pga. regeringens reformdagsorden. Det ses bl.a. af ændringer i dagpengesystemet, kontanthjælpsområdet, fleksjobordningen, førtidspensionssystemet og SU-reglerne.»Det er drastiske ændringer, som rammer hårdt lige nu, men som anses som nødvendige for, at Danmark kan være økonomisk velkørende. Men det afsætter en række problemer hos os. Nogle dimittender kommer ikke så hurtigt i arbejde eller mister det hurtigt igen. Det betyder i værste fald, at de bliver hægtet af udviklingen. De forbliver uden arbejde, mens der er kommet nye årgange til, som snupper jobbene for næsen af dem,«sagde Antje Marquardsen. Hun bemærkede, at mange af disse ledige utvivlsomt er dødtrætte af jobsøgningsaktiviteter med gode råd om ansættelsessamtaler og cv-skrivning.»så hvad kan vi hver især og i fællesskab gøre, som kunne gøre vejen ind i beskæftigelse lidt kortere for dem, der ikke har fået fat på arbejdsmarkedet? Kunne vi gøre det bedre ikke bare som forening, men også som kolleger?«nye medlemmer Det andet emne tager udgangspunkt i det positive faktum, at studentermedlemmerne strømmer ind i Pharmadanmark. Siden den 1. august har foreningen fået 650 nye studentermedlemmer. Halvdelen af dem kommer fra andre uddannelser end farmaceutuddannelserne.»det betyder også hvis vi er gode nok til at holde på dem at hvert andet nye kandidat om fem år vil have en anden uddannelse end farmaceut. Allerede i dag er det hver fjerde,«sagde Antje Marquardsen. Men de mange ikke-farmaceuter er ikke så aktive i foreningens politiske liv, bortset fra de få, som rekrutteres til HB.»Vi får nok medlemmer med anden baggrund end farmaceut, men de vælger os pga. vores ydelser, fx rådgivning og PDA. Men er det vigtigt, at alle medlemsgrupper inden for relativt få år bliver aktiveret? Hvad skal der i givet fald til, og hvad kan du som medlem bidrage med?,«spurgte Antje Marquardsen. Nyt kontingent for medlemmer i udlandet Medlemmer, der er bosat i udlandet, og hvis ansættelsesforhold ikke er reguleret efter dansk ret, får nu tilbudt et reduceret kontingent. Det nye kontingent afspejler, at Pharmadanmark ikke kan varetage juridiske forhold i relation til medlemmets ansættelse, men til gengæld bevarer medlemmet samme rettigheder som aktive medlemmer af Pharmadanmark i øvrigt, herunder adgang til at søge støtte fra Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA). Baggrunden for ændringerne i kontingentreglerne er, at de ikke altid er hensigtsmæssige og rimelige i forhold til interesserne hos medlemmer, der er bosat i udlandet. Derfor får medlemmer i udlandet nu mulighed for et kontingent, der giver dem fulde rettigheder i alle andre forhold end de ansættelsesmæssige, og hvor betalingen afspejler dette. Erhvervsaktive medlemmer i udlandet tilbydes med forslaget et kontingent på kr. 745 pr. kvartal. Samtidig reguleres kontingentet for passive medlemmer, så det svarer til det nedsatte kontingent for ledige. Læs mere på pharma december

20 RP 2013 Modernisering af apotekervæsnet Det sidste emne handler om modernisering af apotekervæsnet, der er på lovprogrammet i marts måned næste år, og Antje Marquardsen bad på den baggrund RP-deltagerne om feedback på forskellige scenarier.»når det gælder jeres hverdag, hvilke risici hhv. muligheder ser I ved den fuldstændige liberalisering, hvor kæder kan købe sig ind og oprette apoteker? Hvad hvis man opretholder bevillingssystemet, men får flere bevillinger? Og hvad hvis der bliver det samme antal bevillinger, men apotekerne får adgang til at oprette flere enheder og konkurrere med hinanden?«debatten foregik ved de enkelte borde i salen, og ved hvert bord samlede et medlem af Hovedbestyrelsen op undervejs. Forslagene fra debatten var mange, og HB vil følger op på repræsentantskabsmødet på dets kommende møder. 20 pharma december 2013

Antibiotika - ny indsats i kampen mod resistens. Side 8. Drømmen om egen virksomhed: Alkalon tygger nikotin med de store side 14

Antibiotika - ny indsats i kampen mod resistens. Side 8. Drømmen om egen virksomhed: Alkalon tygger nikotin med de store side 14 Medlemsblad for Pharmadanmark September 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Drømmen om egen virksomhed: Alkalon tygger nikotin med de store side 14 Høj stemning til studiestart side 18

Læs mere

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Medlemsblad for Pharmadanmark September Oktober 2013 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Sådan bruger du LinkedIn i din jobsøgning

Læs mere

Fra patent til patient: Formulering er farmaceuternes. Side 6. Ny lønstatistik er pæn læsning side 4. Pharma på Tværs var en faglig fornøjelse side 16

Fra patent til patient: Formulering er farmaceuternes. Side 6. Ny lønstatistik er pæn læsning side 4. Pharma på Tværs var en faglig fornøjelse side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark December 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Ny lønstatistik er pæn læsning side 4 Pharma på Tværs var en faglig fornøjelse side 16 Klumme: Håb om forandring

Læs mere

Fald ikke i kulturkløften. Takt og tone for internationalt samarbejde. Side 04

Fald ikke i kulturkløften. Takt og tone for internationalt samarbejde. Side 04 Medlemsblad for Pharmadanmark Februar 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci: Enighed om definitionerne side 16 Analyse: Danmark er i eliten inden for farma og biotek side

Læs mere

Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes. Læs også. for akademikere på lægemiddelområdet. Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Side 8

Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes. Læs også. for akademikere på lægemiddelområdet. Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Side 8 Medlemsblad for Pharmadanmark. December 2012 pharma for akademikere på lægemiddelområdet Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes Side 8 Læs også Side 4 Årets

Læs mere

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Sådan bruger virksomheder personlighedstests

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

Hvor er lægemidlerne blevet af?

Hvor er lægemidlerne blevet af? Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Efter fusionen mellem LMS og SST: Hvor er lægemidlerne blevet af? Side 04 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Danmarks Nationale Biobank er i verdenseliten

Læs mere

Unge stjerner har fået en ny stemme

Unge stjerner har fået en ny stemme Medlemsblad for Pharmadanmark. Januar 2012 pharma for akademikere på lægemiddelområdet Petrine Wellendorph, Det Unge Akademi: Unge stjerner har fået en ny stemme Side 6 Læs også Side 12 Norske sygehusapotekers

Læs mere

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor Side 13 Patenter: Er medicinalindustrien parat til mindre kassetænkning? Side 18 Magasinet for akademikere på

Læs mere

Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011

Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011 Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011 Pharmadanmarks medlemsskare steg fra 2010 til 2011 med over syv procent, og foreningen har rundet 6.000 medlemmer, de 4.000 er erhvervsaktive. 20 forskellige lægemiddelfaglige

Læs mere

Fra patent til patient: På vej mod kontinuerlig produktion. Side 14. Novo Nordisks forsknings - direktør bekymret over uddannelses kvalitet side 4

Fra patent til patient: På vej mod kontinuerlig produktion. Side 14. Novo Nordisks forsknings - direktør bekymret over uddannelses kvalitet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Novo Nordisks forsknings - direktør bekymret over uddannelses kvalitet side 4 Til kamp mod multiresistente bakterier

Læs mere

Minervax: Gravide skal vaccineres mod farlige streptokokker. Side 9. Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6

Minervax: Gravide skal vaccineres mod farlige streptokokker. Side 9. Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6 Medlemsblad for Pharmadanmark Maj 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6 Hvor meget må man pynte på sit cv? side 8 Fra patent til patient:

Læs mere

Contera Pharma: Small biotech bliver til big business. Side 4. Til Norge med klinisk farmaci side 10

Contera Pharma: Small biotech bliver til big business. Side 4. Til Norge med klinisk farmaci side 10 Medlemsblad for Pharmadanmark Februar 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Til Norge med klinisk farmaci side 10 Fra patent til patient: Kliniske forsøg koster kassen side 14 Kvalitetsudvalg

Læs mere

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9 Ordinært repræsentantskabsmøde 2013 Søndag den 10. november 2013 kl. 9.00-12.30 Mødet afholdes på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Dagsorden 1. Valg af dirigent(er) side 3 2. Vedtagelse af forretningsorden

Læs mere

Kampen om de dyre lægemidler. Side 12. Avilex Pharma på vej med ny medicin imod slagtilfælde side 4. Lederes bud på stresshåndtering side 26

Kampen om de dyre lægemidler. Side 12. Avilex Pharma på vej med ny medicin imod slagtilfælde side 4. Lederes bud på stresshåndtering side 26 Medlemsblad for Pharmadanmark Juli 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Avilex Pharma på vej med ny medicin imod slagtilfælde side 4 Lederes bud på stresshåndtering side 26 Fra patent til

Læs mere

Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012

Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012 Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012 2011-2012 var et år med store omvæltninger i den omverden, som Pharmadanmark agerer i. Regeringsskifte med deraf følgende nye dagsordener, fusion mellem Lægemiddelstyrelsen

Læs mere

Ny evidens for at klinisk farmaci skaber resultater på hospitaler. Side 4. Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20

Ny evidens for at klinisk farmaci skaber resultater på hospitaler. Side 4. Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark Juni 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20 Glæder og masser af udfordringer som udsendt til Tanzania side 28

Læs mere

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04 Medlemsblad for Pharmadanmark Marts 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Analyse: Farma-produktionen i den gule trøje side 8 Medico: Treat Systems har løsningen på antibiotikaresistens side

Læs mere

Dansk CancerBiobank: Gaver fra patienterne til forskerne. Side 4. Lundbeck har et liv efter Cipralex/Lexapro side 14

Dansk CancerBiobank: Gaver fra patienterne til forskerne. Side 4. Lundbeck har et liv efter Cipralex/Lexapro side 14 Medlemsblad for Pharmadanmark Maj 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Lundbeck har et liv efter Cipralex/Lexapro side 14 Er medarbejderudviklingssamtalen spild af tid? side 18 På vej til

Læs mere

Århusianske apoteksfarmaceuter efteruddanner 1.000 sosu-assistenter. Side 14. Fra Patent til Patient: Den vigtige bivirkningsovervågning side 12

Århusianske apoteksfarmaceuter efteruddanner 1.000 sosu-assistenter. Side 14. Fra Patent til Patient: Den vigtige bivirkningsovervågning side 12 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Fra Patent til Patient: Den vigtige bivirkningsovervågning side 12 Når lederen tager fejl, men ikke vil indrømme

Læs mere

produktionsmedarbejdere. Beskæftigelsen i medicinalindustrien er steget 11 pct. på fire år. I alt var 18.883 ansat i den danske medicinalindustri

produktionsmedarbejdere. Beskæftigelsen i medicinalindustrien er steget 11 pct. på fire år. I alt var 18.883 ansat i den danske medicinalindustri Medlemsblad for Pharmadanmark April 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 7,5 pct. flere akademikere var ansat i lægemiddelindustrien i 2013 end i 2012. 263 kr. er timelønnen i gennemsnit

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

farmaci Brobyggere for andres erfaringer Side 6-9 FIP-kongres i Basel Side 16-23 Nr. 11 november 2008

farmaci Brobyggere for andres erfaringer Side 6-9 FIP-kongres i Basel Side 16-23 Nr. 11 november 2008 farmaci Nr. 11 november 2008 Brobyggere for andres erfaringer Side 6-9 FIP-kongres i Basel Side 16-23 Skal man forsøge at få astmapatienterne til at følge behandlingen?* eller lade behandlingen følge patienterne?

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Rug skal bremse prostatakræft. Side 6

Rug skal bremse prostatakræft. Side 6 Medlemsblad for Pharmadanmark Marts 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Ledere på læge mid del området afslører, hvad de vægter til jobsamtaler side 4 Samarbejdet mellem læger og industri

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder 03/15 SOCIALRÅDGIVEREN OK15: Reallønnen stiger Ny regnemodel viser værdien af forebyggelse Ministerbesøg: Indblik i krydspres i børnesager Grib mulighederne i din tredje alder Det er for tilfældigt om

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere