ARBEJDSDOKUMENT JANUAR Input fra erhvervslivet til. Vækststrategi for Vejen Kommune UDARBEJDET AF:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSDOKUMENT JANUAR 2015. Input fra erhvervslivet til. Vækststrategi 2020. for Vejen Kommune UDARBEJDET AF:"

Transkript

1 ARBEJDSDOKUMENT JANUAR 2015 Input fra erhvervslivet til Vækststrategi 2020 for Vejen Kommune UDARBEJDET AF:

2 Indledning 2

3 Indledning BAGGRUND Vejen Kommunes Erhvervspolitik løber til og med Vejen Kommune og UdviklingVejen er enige om, at det er aktuelt med en revision. Vejen Kommune og UdviklingVejen har aftalt, at der skal udarbejdes en ny vækststrategi for Vejen Kommune frem mod 2020, og at UdviklingVejen i efteråret 2014 skal indlede arbejdet med at indhente input til vækststrategien fra erhvervslivet i Vejen Kommune. Dette input skal herefter afleveres til Vejen Kommune primo 2015 med henblik på en videre bearbejdning og prioritering internt i Vejen Kommune i foråret Et første udkast til en endelig ny vækststrategi skal herefter sendes i høring omkring maj 2015 med henblik på færdiggørelse og politisk godkendelse i byrådet i Vejen Kommune sommeren Det er aftalt, at Vækststrategi 2020 for Vejen Kommune skal udarbejdes i et tæt samsamarbejde mellem Vejen Kommune og UdviklingVejen, og at Vejen Kommune og UdviklingVejen efterfølgende sammen er ansvarlige for at føre initiativerne i strategien ud i livet. Der er under arbejdet med vækststrategien desuden skabt et stærkt ejerskab hos centrale aktører i erhvervslivet i Vejen Kommune, og denne kreds kan med fordel inddrages i udmøntningen af strategien. 3

4 Dette input fra erhvervslivet til en ny Vækststrategi 2020 for Vejen Kommune er udarbejdet af UdviklingVejen i perioden fra september 2014 til januar Det indkomne input fra erhvervslivet videregives i en ikke prioriteret form. Det foreligger som anbefalinger til initiativer, der kan iværksættes frem mod 2020 for at skabe yderligere vækst i virksomhederne i Vejen Kommune. Næste skridt kan være, at Vejen Kommune sammen med UdviklingVejen vurderer den samlede pulje af foreslåede initiativer i dette input til vækststrategien, og herudfra foretager en prioritering af indsatserne som led i det videre arbejde. Det bør her også fastlægges, hvem der er ansvarlig for at føre de enkelte initiativer videre. PROCESSEN OG UDARBEJDELSEN Dette bidrag til en kommende Vækststrategi 2020 for Vejen Kommune er udarbejdet af UdviklingVejen med meget bred involvering af erhvervslivet i Vejen Kommune. Mere end 60 lokale store og små virksomheder, der tilsammen repræsenterer mere end private arbejdspladser (dvs. mere end 10 % af det samlede antal af private arbejdspladser) i Vejen Kommune, har deltaget aktivt i arbejdet. Der er indhentet input fra udefra kommende eksperter, som også har deltaget aktivt i arbejdet. Medarbejdere fra Vejen Kommune har deltaget aktivt og konstruktivt i arbejdet. Virksomheder, iværksættere, kommunale medarbejdere og udefrakommende eksperter har gennem efteråret 2014 mødtes i til formålet 5 forskellige nedsatte tænketanke hos UdviklingVejen for at drøfte Vejen Kommunes fremtidige erhvervsmæssige vækstmuligheder frem mod Der har været afholdt til 1-2 møder i hver af de 5 tænketanke. Alle møder har været af ca. 5 timers varighed. Der er derudover gennemført dybdegående solointerview med virksomhedsledere og eksperter. Deltagerne i tænketankene har i deres drøftelser taget udgangspunkt i udvalgte hovedtemaer for fremtidig vækst i Vejen Kommune, og de har derudover identificeret og suppleret med yderligere indsatsområder. 4

5 Som baggrund for drøftelserne i tænketankene er anvendt Kontur 2013 udarbejdet af Region Syddanmark. De nyeste tal (2012) viser, at der er arbejdspladser i Vejen Kommune, heraf private arbejdspladser. Kommunen er især specialiseret indenfor fødevarer, men er også specialiseret indenfor bygge/bolig og transport. Transportsektoren har haft fremgang i antallet af arbejdspladser i perioden I Vejen Kommune er der forholdsvis stor iværksætteraktivitet. I 2011 havde kommunen den fjerdehøjeste etableringsrate i Region Syddanmark. Til gengæld udgør de nye virksomheder kun 6,7 % af den samlede beskæftigelse. KLYNGER OG VÆKSTSKABERE Retningen for arbejdet i tænketankene har været, at en ny vækststrategi først og fremmest skal måle sin succes på evnen til at fastholde eksisterende arbejdspladser og skabe nye arbejdspladser og nye virksomheder i Vejen Kommune i

6 Bestyrelsen i UdviklingVejen har i sommeren 2014 udpeget 5 såkaldte klynger, som har dannet grundlag for sammensætningen af tænketankene og udvælgelsen af deltagere hertil. Klyngerne er udvalgt, enten fordi de udgør områder, hvor Vejen Kommune i dag har en særlig erhvervsmæssig styrkeposition, og hvor der forventes at ville være væsentlige fremtidige vækstpotentialer eller fordi der indenfor området er et særligt udviklingspotentiale, som har betydning for mulighederne for generelt at indfri de fremtidige vækstambitioner i Vejen Kommune. De 5 klynger er: 1. Fødevarer, landbrug og underleverandører til fødevareerhvervet 2. Energi, klima og miljø 3. Transport og logistik 4. Sundhed, omsorg og fritid 5. Detailhandel og turisme 6

7 Væksten i Vejen Kommune i 2020 forventes først og fremmest at komme indenfor fødevareerhvervet, hvor målet er, at Vejen Kommune skal have flere fødevarearbejdspladser og flere fødevarerelaterede virksomheder. Af denne årsag er der i dette input til en ny vækststrategi udarbejdet et særligt afsnit, der alene omhandler potentialerne indenfor fødevarer, landbrug og underleverandører til fødevareerhvervet (DEL 1). Erhvervsmæssigt er der dog også andre styrker i Vejen Kommune, som bør udnyttes. Når fødevareerhvervet fremhæves, er det for at udnytte styrkepositionen og det særlige udviklingspotentiale her også til gavn for andre erhverv. I dette bidrag til en ny vækststrategi er Vejen Kommunes erhvervsmæssige vækst baseret på alle virksomheder i kommunen - med udviklingen indenfor fødevareerhvervet som drivkraft. Af denne årsag er der derfor udarbejdet et særligt afsnit, der omhandler potentialerne indenfor øvrige væksterhverv, nemlig energi, klima, miljø transport og logistik sundhed, omsorg og fritid detailhandel og turisme (DEL 2). 7

8 UdviklingVejens bestyrelse har ønsket af deltagerne i de 5 tænketanke under drøftelserne aktivt skulle forholde til 9 fælles tværgående vækstskabere, der udgør generelle rammebetingelser for alle virksomheder i Vejen Kommune, og som hver især kan understøtte og muliggøre ambitionerne om flere arbejdspladser og flere virksomheder i Vejen Kommune i I dette bidrag til en ny vækststrategi er der således udarbejdet et særligt afsnit, der omhandler udviklingsmuligheder indenfor fælles tværgående vækstskabere til gavn for alle virksomheder i Vejen Kommune (DEL 3) De 9 tværgående vækstskabere er: 1. Adgang til kvalificeret arbejdskraft 2. Internationalisering 3. Iværksætteri 4. Adgang til kapital 5. It og digitalisering 6. Automatisering 7. Produktudvikling og design 8. Ledelsesudvikling 9. Netværk og nye samarbejder 8

9 Dette input til vækststrategi 2020 for Vejen Kommune er således bygget op om nedenstående model, som omfatter følgende 3 delafsnit: DEL 1 VÆKST VIA FØDEVARER, LANDBRUG OG UNDERLEVERANDØRER TIL FØDEVAREERHVERVET En overordnet strategisk satsning på erhvervsmæssig vækst indenfor fødevarer, landbrug og underleverandører til fødevareerhvervet i Vejen Kommune DEL 2 VÆKST VIA ØVRIGE ERHVERV Fokus på nye vækst- og udviklingsmuligheder indenfor områderne: o Energi, klima og miljø o Transport og logistik o Sundhed, omsorg og fritid o Detailhandel og turisme DEL 3 VÆKST VIA FÆLLES TVÆRGÅENDE VÆKSTSKABERE TIL GAVN FOR ALLE VIRKSOMHEDER I VEJEN KOMMUNE Udvikling indenfor fælles tværgående vækstskabere som berører alle virksomheder i Vejen Kommune og som kan understøtte væksten bredt 9

10 Oversigt over deltagere i tænketanke 10

11 Tænketank: Fødevarer, landbrug og underleverandører til fødevareindustrien SPF-Danmark P/S Peter Skov Madsen, direktør Force Technology Vibeke Kistrup Holm, Ph.D., afdelingschef Styropack A/S Steffen Busk Jespersen, direktør Robotool A/S Leif Thomsen, direktør Aquapri Danmark A/S Martin Vestergaard, produktionschef OTV Plast A/S Henrik Jylov, direktør Ivar Haahr A/S Carsten Haahr, direktør H. W. Langballe Aps Anna Langballe, direktør Fødevarekonsulenten Jesper Domino Isaksen, indehaver Scagro A/S Christian Jensen, direktør A/S C. F. Cervera Steen Alnøe, direktør Urtefarm Aps Dines Holm, indehaver Væksthus Syddanmark Vejen Kommune Vejen Kommune Erik Vinkel, vækstkonsulent Ole Slot, kommunaldirektør Peer M. Rexen, udviklingschef, Udvikling & Erhverv UdviklingVejen UdviklingVejen Carina Christensen, direktør Klaus Arnegaard, erhvervskonsulent 11

12 Tænketank: Energi, klima og miljø Solar Danmark A/S Lindab Profil A/S Linkogas A.M.B.A. Murerfirma Axel Poulsen A/S Vejen Varmeværk Johnson Controls Denmark Aps DGE Group A/S Komtek Miljø af 2012 A/S Gregersen og Olsson Arkitekt Bøgedal Vejen Business College Lars W. Sørensen, direktør, industri og offshore Mette Brøndum, direktør Aksel Buchholdt, bestyrelsesformand Flemming Poulsen, direktør Torben Hjort Pedersen, direktør Hans Peter Sørensen, afdelingsleder industri Henrik Kjær Nielsen, seniorkonsulent Jens Peter Jensen, direktør Erling Hansen, direktør Søren Bro Bøgedal, indehaver Hans Brun Hansen, forstander CLEAN Preben Birr-Pedersen, CEO Vejen Kommune Vejen Kommune Steen Lauridsen, afd. chef, Bygningsservice & Beredskab Claus Marcussen, klimakoordinator, Teknik & Miljø UdviklingVejen UdviklingVejen UdviklingVejen Carina Christensen, direktør Klaus Arnegaard, erhvervskonsulent Jan Nielsen, erhvervskonsulent 12

13 Tænketank: Transport og logistik K. Hansen Transport A/S Jakob W. Hansen, direktør TUC Dekra Syd A/S Torben Lauesen, direktør Sydjydsk Reservedele A/S Bjarne F. Thomsen, direktør LH Fragt Aps Asbjørn Hansen, direktør Force Technology Susanne Damgaard, innovationsagent Vognmand Anders Bennedsen Anders Bennedsen, direktør J. A. Skovrup Aps John Agervig Skovrup, direktør Vejen Business College Hans Brun Hansen, forstander DTL Region Syd Syddansk Logistikforum Væksthus Syddanmark Allan Andersen, kontorleder Henry Dyrlund, bestyrelsesformand Søren Andersen, vækstkonsulent Vejen Kommune Egil Sønderby, chefkonsulent, Vej & Park UdviklingVejen UdviklingVejen Carina Christensen, direktør Klaus Arnegaard, erhvervskonsulent 13

14 Tænketank: Sundhed, omsorg og fritid Papuga A/S Sundhedscenter Brørup Safecall Denmark Aps Blåbjerg Trampolin Fysiovejen Marias Seniorservice Aps Solo-Tech Bohlbro Consult Vejen Business College Carsten Papuga, direktør Morten Gunnersen, specialkonsulent Region Syddanmark Tommy Rasmussen, direktør Henrik Winther, direktør Lykke Isakson, indehaver Maria Dinnsen Degn, indehaver Lazzlo Szolomeier, direktør Hans Jørgen Bohlbro, indehaver Hans Brun Hansen, forstander Welfare Tech Region Hjermind Link Jeannette Eis, konsulent Christian Hjermind, direktør Vejen Kommune Vejen Kommune Bjarne Krab Mortensen, koordinator, Social & Ældre Jette Kynde Schøtz, afd. chef, Sundhed & Familie UdviklingVejen UdviklingVejen Carina Christensen, direktør Jan Nielsen, erhvervskonsulent 14

15 Tænketank: Detailhandel og turisme Davidsen Tømmerhandel A/S Martin Møller Kvickly Vejen Rødding Højskole Søgården Brørup Aps Glad Zoo Restaurant Bedre Byggeskik Vejen Golf Design Classique Imerco Rødding Jels Motel og Sportscenter Profil Optik Heiredal Sport 24 Vejen Lars Hansen, afdelingsleder Anders Dal Jeppesen, indehaver Henrik Christensen, varehuschef Mads Rykind-Eriksen, forstander Alice Thomsen, direktør Kristian Jessen, direktør Allan Lauenblad, indehaver Anette Lund, kontorleder Tonny Weber Wollesen, direktør Mogens Bech, indehaver Peter Egebæk, direktør Finn Heiredal, indehaver Ole Jørgensen, direktør Vejen Handelsstandsforening Brørup Handelsstandsforening Rødding Erhvervsforening Flemming Simested, citychef Niels Jørgen Silkjær, formand Maria Petersen, formand Dansk Turistfremme ICP A/S Stine Møller Pedersen, sekretariatsleder Per Nyborg, direktør Vejen Kommune Vejen Kommune Vejen Kommune Trine Grøntved, planlægger, Udvikling & Erhverv Ramona Wolter, adm. medarbejder, Teknik & Miljø Simon Simonsen, projektleder, Udvikling & Erhverv UdviklingVejen UdviklingVejen UdviklingVejen Carina Christensen, direktør Charlotte Hammer, turismekoordinator Jan Nielsen, erhvervskonsulent 15

16 Vision og mål 16

17 Vision og mål VISION: VEJEN ET CENTRUM FOR FØDEVAREPRODUKTION I DANMARK Vejen Kommunes vision for den fremtidige erhvervsmæssige udvikling er, at Vejen skal være et centrum for fødevareproduktion i Danmark. Gennem de seneste år har Vejen Kommune haft en positiv erhvervsmæssig udvikling, der berettiger og stærkt understøtter ambitionen om at være et centrum for fødevareproduktion i Danmark. Det understreges ikke mindst ved tiltrækningen af Danish Crowns nyetablerede kreaturslagteri i Holsted. Vejen Kommune ønsker at fremme en yderligere erhvervsmæssig udvikling, der medvirker til, at kommunen manifesterer sig som et centrum for fødevareproduktion i Danmark. Ambitionen er høj på den måde, at også andre kommuner byder ind på fødevaredagsordenen. De strategiske erhvervsmæssige satsninger i Vejen Kommune i de kommende år frem mod 2020 sigter således på, at væksten først og fremmest forventes at komme indenfor fødevareerhvervet, hvor målet er, at Vejen Kommune skal have flere fødevarearbejdspladser og flere fødevarerelaterede virksomheder. Herunder vil Vejen Kommune overordnet arbejde for at tiltrække flere fødevarevirksomheder ved at styrke markedsføringen af Vejen Kommune som et centrum for fødevareproduktion. Endelig vil Vejen Kommune også fortsat arbejde for gode rammebetingelser og en placering i toppen i målinger over de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. MÅL FOR VÆKSTSTRATEGIEN Der er i dette bidrag til en ny vækststrategi for Vejen Kommune ikke anbefalinger fra virksomhederne til konkrete overordnede strategiske vækstmål i Det anbefales dog, at Vejen Kommune og UdviklingVejen i fælleskab drøfter hvilke strategiske mål, der er hensigtsmæssige og også sammen træffer en beslutning om, hvordan udviklingen frem mod 2020 skal måles og monitoreres. Vejen Kommune og UdviklingVejen bør også sammen løbende vurdere den samlede fremdrift på vækststrategien og justere kursen, hvis der er behov. 17

18 DEL 1 Vækst i 2020 via nye tiltag indenfor fødevarer, landbrug og underleverandører til fødevareerhvervet 18

19 Indledning DEL 1 Virksomhederne i Vejen Kommune bakker om op, at kræfterne frem mod 2020 først og fremmest skal samles om at udvikle og positionere Vejen Kommune som et centrum for fødevareproduktion i Danmark. Det har drøftelserne i tænketankene også afspejlet. Ambitionen om fortsat vækst i fødevareerhvervet i Vejen Kommune kan ifølge virksomhederne opfyldes ved at satse på flere konkrete strategiske indsatser, der er direkte målrettet fødevareerhvervet. Disse behandles her i DEL 1. Virksomhederne peger dog samtidig på, at vækstambitionerne på fødevareområdet vil skulle realiseres via en systematisk udvikling af de fælles tværgående vækstskabere, som også vil komme erhvervslivet i Vejen Kommune bredt til gavn. Disse behandles i DEL 3. Dette afsnit om vækst via fødevarer, landbrug og underleverandører til fødevareerhvervet kan således ikke stå alene, men skal ses i tæt sammenhæng med de initiativer, der foreslås under de tværgående vækstskabere i DEL 3. 19

20 Fødevarer og landbrug Erhvervsmæssig vækst i 2020 med fokus på fødevarer, landbrug og underleverandører til fødevareerhvervet Vejen Kommune har ca jobs indenfor fødevarer, landbrug og underleverandører til fødevareerhvervet. Vejen Kommune har således en stærk position indenfor fødevareproduktion, hvor flere nye virksomheder er flyttet til. Ambitionen om fortsat vækst i fødevareerhvervet i Vejen Kommune kan ifølge virksomhederne blandt andet opfyldes via nedenstående konkrete strategiske indsatser, som er direkte målrettet fødevareerhvervet. Strategisk bør der fokuseres på: 20

21 FØDEVAREPRODUKTION Opbyg værdikæder, hvor lokale virksomheder samarbejder om fødevareproduktion. Tag udgangspunkt i en mapping af alle virksomheder inden for fødevareerhvervet i Vejen Kommune og vurder om der er huller i værdikæden. Arbejd på at tiltrække virksomheder fra hele værdikæden for at styrke den nuværende fødevareklynge. Understøt at lokale virksomheder indenfor fx service og vedligehold har optimale vilkår og de rette kompetencer til at operere i fødevareindustrien. Tilbyd disse virksomheder uddannelse indenfor hygiejnekrav, fødevaresikkerhed, mv. Tiltræk uddannelser, kurser og efteruddannelser indenfor fødevareindustrien. Opkvalificer ledige, så de er arbejdsmarkedsparate til fødevareindustrien i samarbejde med Jobcenter Vejen og lokale fødevarevirksomheder. Opbyg evt. et videnscenter for fødevarehygiejne og fødevaresikkerhed i Vejen Kommune med fokus på udbredelse af viden, forebyggelse samt risikovurderinger af proces og personflow. Skab evt. en lokal vidensbank i forhold til håndtering af fødevarekriser, herunder PR og kommunikation, som et tilbud til lokale fødevarevirksomheder. Tilbyd et hurtigt udrykningshold til lokale fødevarevirksomheder, der kan hjælpe ved akutte sager omkring fødevaresikkerhed indenfor både rådgivning og dokumentation. Understøt at fødevarevirksomhederne i Vejen Kommune kan reducere deres energiomkostninger via energiforbedringer, fx optimering af produktionsanlæg, intelligent energistyring, vindmøller, mv. 21

22 Understøt at virksomhederne i Vejen Kommune bliver førende indenfor praksisnær innovation og anvendt forskning med en tæt kobling mellem virksomheder og vidensmiljøer særligt indenfor fødevareområdet. Undersøg mulighederne for sammen med lokale virksomheder og Force Technology at søge støtte til udviklingsprojekter indenfor design af produktionsudstyr til fødevareindustrien med fokus på materialekontakt. MARKEDFØRING AF VEJEN SOM ET CENTRUM FOR FØDEVAREPRODUKTION I DANMARK Fortsæt markedsføringen af Vejen som et centrum for fødevareproduktion i Danmark. Etabler evt. et Måltidets Hus i Vejen i form af et udviklingshus med spændende kokke, popup restauranter, korte gastronomikurser, mv. Det kan bidrage til at sætte Vejen på landkortet som et centrum for innovation indenfor fødevareproduktion og nye fødevareprodukter. Understøt gerne udviklingen af et udbud af lokalt producerede fødevarer, som kan understøtte markedsføringen af Vejen Kommune som et centrum for fødevareproduktion. Undersøg alle muligheder for at tiltrække nationale og internationale konferencer indenfor fødevareområdet. Understøt at de lokale fødevarevirksomheder laver og udbyder oplevelseskoncepter, der kan tilbydes til turister. Inddrag højskolerne i markedsføringen af Vejen Kommune som et centrum for fødevareproduktion. 22

23 UNDERLEVERANDØRER TIL PRIMÆRLANDBRUGET OG FØDEVAREINDUSTRIEN Understøt de lokale underleverandørvirksomheder til henholdsvis primærlandbruget og fødevareerhvervet i deres ambitioner om at skabe vækst udenfor Danmarks grænser. Understøt aktivt at virksomhederne får øget viden om og hjælp til eksport, fx via lokale eksportnetværk. Faciliter fælles markedsføringssamarbejder til internationale markeder mellem lokale underleverandørvirksomheder til henholdsvis primærlandbruget og fødevareindustrien. Faciliter videndeling og netværk mellem lokale underleverandører til henholdsvis primærlandbruget og fødevareindustrien. Styrk de lokale underleverandørvirksomheders samarbejde med universiteter og øvrige vidensmiljøer om forsknings- og udviklingsprojekter. BIOGAS Styrk den nuværende stærke position i Vejen Kommune indenfor biogas yderligere, og understøt aktivt en biogasudvikling i Danmark, som er kendetegnet ved succesfulde og professionelt drevne biogasanlæg til gavn for klima, miljø, vækst og beskæftigelse. Cementer og positioner et stærkt Dansk Fagcenter for Biogas beliggende i Vejen Kommune, der arbejder for at: o Øge kompetenceniveauet i den danske biogasbranche gennem uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere, driftsledere og bestyrelser, der arbejder med biogas. o Opbygge konkret biogas proces- og driftsviden fra anlæg i drift. o Sikre en koordinering mellem biogasbranchen, kommunerne, staten og øvrige videnscentre indenfor universitets- og forskningsområderne. o Bidrage til udvikling af erhvervs- og eksportpotentialet indenfor biogas. 23

24 Understøt opførelsen af et nyt biogasanlæg i den østlige del af Vejen Kommune. Ansøg om værtsskabet til BIOGAS NORDIC 2016 gerne i samarbejde med CLEAN. Understøt erhvervsturisme i relation til biogasbranchen lokalt. 24

25 DEL 2 Vækst i 2020 via nye tiltag indenfor Energi, klima, miljø Transport og logistik Sundhed, omsorg, fritid Detailhandel og turisme 25

26 Indledning DEL 2 Selv om væksten i Vejen Kommune først og fremmest forventes at komme indenfor fødevareerhvervet er der også andre væsentlige erhvervsmæssige styrker i Vejen Kommune, som ikke bør overses i en ny Vækststrategi 2020 for Vejen Kommune. Med udgangspunkt i de erhvervsmæssige styrkepositioner i Vejen Kommune sættes der således i dette afsnit fokus på følgende områder: Energi, klima og miljø Transport og logistik Sundhed, omsorg og fritid Detailhandel og turisme De største vækstmæssige potentialer forventes her at være indenfor energi, klima og miljø samt transport og logistik. I forhold til brandingen af Vejen-området forventes der dog at være et stort potentiale indenfor sundhed, ligesom det vurderes som afgørende for fremtidig vækst, at der er en velfungerende og driftig detailhandel i Vejen Kommune. 26

27 Energi, klima og miljø Erhvervsmæssig vækst i 2020 med fokus på energi, klima og miljø Vejen Kommune har ca jobs indenfor bygge/bolig. Mange af disse virksomheder beskæftiger sig med løsninger indenfor energi, klima og miljø, og i Vejen Kommune er der særligt flere store virksomheder, der fremstiller og sælger komponenter til markedet indenfor energirenovering. Der vurderes at være et væsentligt fremtidigt vækstpotentiale i disse brancher. Strategisk bør der fokuseres på: DEMONSTRATION OG UDVIKLING AF INTELLIGENTE ENERGILØSNINGER Skab et udstillingsvindue lokalt i Vejen Kommune i form af et demonstrationscenter for innovative løsninger indenfor energi-teknik, hvor primært de store lokale virksomheder stiller komponenter, materialer og viden til rådighed. Her kan virksomhederne vise, hvad de kan og ingeniører, planlæggere, byggearbejdere, m.fl. kan komme her og se og prøve fremtidens komponenter. De lokale virksomheder støtter i dag tilsvarende innovationscentre på DTU og i Aalborg. De vil hellere bruge midlerne og ressourcerne lokalt. 27

28 Understøt generelt udviklingen af og efterspørgslen efter intelligente energiløsninger særligt indenfor komponenter, byggematerialer og intelligente energistyringssystemer, hvor de lokale virksomheder i Vejen Kommune har en særlig position og styrke. ENERGIRENOVERING AF BYGNINGER Fortsæt arbejdet med aktivt, systematisk og synligt at fremme efterspørgslen efter energieffektivt byggeri og energirenovering af bygninger. Forsæt investeringerne i Vejen Kommune i forhold til energirenovering af de kommunale bygninger og brug det som et udstillingsvindue. Inddrag og brug de lokale virksomheder mest muligt. Understøt og synliggør alle muligheder for at virksomheder og borgere kan låne til energiforbedringer. Inddrag de lokale pengeinstitutter. Hjælp særligt med at finde gode løsninger i forhold til virksomhedernes udfordringer med at finansiere energiløsninger. Virksomhederne skal efterleve mange miljøkrav, som kræver investeringer i energiløsninger. Det er en udfordring at lave en god business case med en fornuftig tilbagebetalingstid. Lav en kortlægning af de virksomheder i Vejen Kommune der med fordel har investeret i energiløsninger med en fornuftig tilbagebetalingstid og sørg for videndeling og tværgående samarbejder mellem lokale virksomheder. Få evt. Dome Of Vision til Vejen. Undersøg mulighederne for at lave et lokalt innovationsprojekt omkring isoleringsmateriale. 28

29 AFFALD/RESTPRODUKTER Vær ambitiøs i forhold til affaldsbehandling og genbrug af restprodukter. Understøt lokale innovative løsninger indenfor affaldshåndtering og gå som kommune foran som test- og demonstrationssted for løsninger indenfor komplet håndtering af organiske restprodukter (organisk affald). Gør en aktiv indsats for at udbrede grøn industrisymbiose, hvor lokale virksomheders restprodukter anvendes i andre virksomheders produktion. UDNYTTELSE AF SPILDVARME Lav et pilotprojekt om udnyttelse af spildvarme fra lokale virksomheder. Vejen Varmeværk har gennemført et spændende projekt om udnyttelse af overskudsvarme sammen med Agri Norcold. Erfaringerne herfra kan med fordel udbredes til andre virksomheder. OFF-SHORE Undersøg, hvordan endnu flere lokale virksomheder kan få gavn at udviklingen i Esbjerg indenfor offshore. 29

30 Transport og logistik Erhvervsmæssig vækst i 2020 med fokus på transport og logistik Vejen Kommune har ca jobs indenfor transport og logistik, og Vejen Kommune har flere store transportvirksomheder. Mange store virksomheder har desuden deres lagerfaciliteter i Vejen Kommune. Der vurderes at være et væsentligt fremtidigt vækstpotentiale indenfor transport og logistik i Vejen Kommune. Strategisk bør der fokuseres på: 30

31 FYSISKE ANLÆG OG INFRASTRUKTUR Nedsæt en hurtigt arbejdende taskforce, der skal finde investorer/finansiering til etablering af et pitstop i Vejen: o Det er vigtigt, at de lokale transportbrugende virksomheder inddrages aktivt i dette arbejde. o Pitstoppet kan omfatte tankanlæg, omlasteplads til modulvogntog, cafeteria, service- og reparationsmuligheder, dæk, syn, vaskeanlæg, overnatningsfaciliteter samt indhegnet parkeringsplads og sikkerhed. o Sørg for at lastbilerne kan holde, hvor de ikke støjer og skaber gener. o Undersøg mulighederne for etablering af et e-handelslager i forbindelse med pitstoppet. o Lav planlægning for området ved MC Donalds i Vejen, så det kan anvendes til formålet. Gå snarest muligt videre med etablering af motorvejsafkørsel øst. Det tager for lang tid at afvente de statslige puljer. Ombyg krydset ved Shell i Vejen, evt. til en rundkørsel, så krydset kan betjene modulvogntog. Indled dialog med de eksisterende tankanlæg i Vejen om mulighed for også at etablere et adblue tankanlæg til lastbiler. Udnyt eventuelt nye muligheder for at alle statsveje i Vejen Kommune ombygges, så de bliver en del af modulvogntogsnettet. Virksomhederne anser det som en forudsætning for vækst, at modulvogntog er på plads. Ved nyanlæg bør tilgængelighed for modulvogntog altid tænkes ind. Arbejd for at en evt. kommende Hærvejsmotorvej kommer så tæt på Vejen som muligt. 31

32 TRANSPORTUDDANNELSER Gør Vejen til et centralt center for transportuddannelser med udgangspunkt i TUC Dekra og Vejen Business College. Tilbyd her fx uddannelser indenfor GPS-overvågning, energirigtig kørsel, køretider, modulvogntog, natdistribution, adfærdskursus, håndtering af materiel og omgivelser, kundeservice, mersalg, hygiejne, sprog, dyretransport, specialkørsel, kran, beton og sværgods. Understøt aktivt på alle niveauer, at alle grene indenfor transportuddannelser på sigt udbydes i Vejen Kommune. Der mangler lige nu truck, lager bus, kran og EUD-uddannelser. Uddan en pulje af ledige chauffører, der er arbejdsmarkedsparate i forhold til de lokale transportvirksomheder i samarbejde med Jobcenter Vejen. Jobcenter Vejen bør henvise til lokale uddannelsessteder også indenfor transport. TILTRÆKNING AF NYE VIRKSOMHEDER INDENFOR TRANSPORT, LOGISTIK OG LAGER Lav en mapping af, hvilke ydelser virksomhederne i Vejen Kommune i dag kan levere indenfor transport, logistik og lager. Undersøg, hvor der er huller i værdikæden, og gør en aktiv indsats for at tiltrække de transportvirksomheder, underleverandører til transportindustrien samt virksomheder indenfor lager og logistik, der mangler. Gør en meget aktiv indsats for at markedsføre Vejen Kommune i forhold til transport, lager og logistik. Brug de store virksomheder som ambassadører og udbred de mange gode historier. Faciliter netværk mellem transportbrugere og transportudbydere lokalt. 32

33 Afhold mini-transportmesser i Vejen. Gerne temabaserede, fx om tyveri fra lastbiler. GRØN TRANSPORT Imageopbygning: Sats på det grønne, miljøteknologi og CSR som et muligt image for transportvirksomhederne i Vejen. 33

34 Sundhed, omsorg, fritid Erhvervsmæssig vækst i 2020 med fokus på sundhed, omsorg og fritid Vejen Kommune har et stærkt brand indenfor sundhed og idræt ikke mindst på grund af Vejen Idrætscenter. Samtidig arbejder Vejen Kommune også aktivt indenfor sundhed og forebyggelse. Der vurderes at være et fremtidigt vækstpotentiale med nye private arbejdspladser i virksomheder i Vejen Kommune, der beskæftiger sig indenfor sundhed, omsorg og fritid. Virksomhederne erkender, at det ikke er på dette område, at det største vækstmæssige potentiale ligger målt på nye arbejdspladser og nye virksomheder i Vejen Kommune. I forhold til brandingen af Vejen-området som helhed vurderer virksomhederne dog, at netop sundhed og fritid kan og bør spille en meget væsentlig rolle, og at den styrkeposition, der allerede eksisterer her, bør udbygges yderligere frem mod Strategisk bør der fokuseres på: 34

35 ØGET SAMARBEJDE MED VEJEN KOMMUNE Øg samarbejdet mellem lokale virksomheder og Vejen Kommune indenfor sundhed og forebyggelse. Sørg for at medarbejderne i Vejen Kommune kender de lokale produkter og virksomheder og gør de kommunale medarbejdere til ambassadører for de lokale virksomheders produkter. Gør Vejen Kommune til et demonstrations- og teststed for lokale produkter indenfor sundhed, omsorg og fritid. Etabler et samarbejde, så flere lokale virksomheder byder ind med løsninger på de problemstillinger, der især optager Vejen Kommune indenfor sundhed og forebyggelse. VEJEN IDRÆTSCENTER Udnyt Vejen Idrætscenter bredere og til gavn for flere lokale virksomheder indenfor sundhed, omsorg og fritid. Brug fx IDAN-konferencen og/eller øvrige konferencer i Vejen Idrætscenter til at vise flere lokale produkter frem indenfor sundhed, omsorg og fritid. Inddrag lokale virksomheder indenfor sundhed, omsorg og fritid i planerne om et nyt sportscampus ved Vejen Idrætscenter, fx i forhold til planerne om uddannelse, træning og træneruddannelse. Gør en aktiv indsats for at trække flere internationale sportskonferencer til Vejen Idrætscenter som led i brandingen af Vejen Kommune. 35

36 Detailhandel og turisme Erhvervsmæssig vækst i 2020 med fokus på detailhandel og turisme Hvis Vejen Kommune skal være en attraktiv vækstkommune, er det væsentligt, at kommunen også har et spændende byliv med en driftig detailhandel. Det er derfor vigtigt, at den nuværende detailhandel fastholdes og udvikles, og at der tiltrækkes nye detailbutikker og detailhandelskæder samt nye oplevelseskoncepter til kommunen. Turismemæssigt er det afgørende for fremtidig vækst, at turismevirksomhederne i Vejen Kommune rustes bedst muligt forretningsmæssigt og kompetenceudvikles. Strategisk bør der fokuseres på: 36

37 DETAILHANDEL Læg strategien for byudviklingen fast, så potentielle investorer kan planlægge langsigtet. Skab et tættere og mere formaliseret samarbejde mellem detailhandlen i alle byer i kommunen og den kommunale forvaltning. Invester i en opdateret detailhandelsanalyse: o Lav en mapping af, hvilke detailhandelsbutikker Vejen Kommune samlet har nu. o Kortlæg hvilke butikker/kæder detailhandlen med fordel kan suppleres med. o Udarbejd et professionelt salgsprospekt over potentialerne i detailhandlen i Vejen Kommune. o Arbejd meget målrettet og professionelt med at tiltrække de mest relevante detailhandelsbutikker og kæder til Vejen Kommune. o Sørg for grundig planlægning og opfølgning i tæt samspil med den lokale detailhandel. Hold byerne pæne - og lav meget gerne endnu mere OPP-samarbejde om byforskønnelse. Virksomhederne vil gerne bidrage til finansieringen. Undersøg mulighederne for at tilbyde gratis wifi i bykernerne i Vejen Kommune, således at detailhandlen kan udnytte dette kommercielt. Arbejd aktivt med at tilrette lokalplanerne realistisk til den fremtidige butiksstruktur og byudviklingen. Undgå et syn med for mange tomme butikslokaler. Faciliter evt. at der sættes folier på de tomme butiksruder, hvis ejeren vil tillade det. 37

38 Understøt af detailhandlen i Vejen Kommune kompetenceløftes i forhold til e-handel. I fremtiden vil de fysiske butikker få svært ved at stå alene. Lav en strategi for, hvordan flere butikker kommer i gang med e-handel. Faciliter fælles kurser/uddannelse for alle detailhandelsbutikker beliggende i Vejen Kommune indenfor kundeservice, salg, ledelse, butiksudvikling, iværksætterhjælp, mv. Undersøg mulighederne for at detailhandlen i højere grad samarbejder med lokale virksomheder om personalegoder med henblik på at flytte mere handel ind i kommunen. TURISME Fortsæt den nuværende turismeindsats i Vejen Kommune med udgangspunkt i Lego- Billund-samarbejdet, Kongeåen og Hærvejen. Understøt fortsat at de kommercielle turismevirksomheder i Vejen Kommune kompetenceløftes i forhold til professionel forretningsdrift, ledelse, salg og markedsføring. Faciliter fælles kurser/uddannelse for alle turismevirksomheder i Vejen Kommune indenfor kundeservice, salg, ledelse, markedsføring, mv. Sammentænk turismemarkedsføringen med den overordnede branding af Vejen-området. Inddrag gerne højskolerne aktivt i turismemarkedsføringen. 38

39 DEL 3 Vækst via tværgående vækstskabere til gavn for alle virksomheder i Vejen Kommune 39

40 Indledning DEL 3 VÆKSTSKABERE Virksomhederne har under arbejdet i tænketankene drøftet og taget stilling til en række fælles tværgående vækstskabere, der tilsammen udgør generelle erhvervsmæssige rammebetingelser for alle virksomheder i Vejen Kommune. Nedenstående ni tværgående vækstskabere har været udvalgt til drøftelse, og virksomhederne har indgående drøftet deres fremtidige behov, udfordringer og udviklingsmuligheder indenfor disse vækstskabere. Dette input behandles her i DEL 3. Vækstskaberne er: Adgang til kvalificeret arbejdskraft Internationalisering Iværksætteri Adgang til kapital It og digitalisering Automatisering Produktudvikling og design Ledelsesudvikling Netværk og nye samarbejder Det har været tydeligt, at det særligt er indenfor vækstskaberne, at virksomhederne ser de største muligheder og udfordringer i forhold til at øge væksten i Drøftelserne i tænketankene har særligt vist, at der er en meget bred efterspørgsel blandt virksomhederne efter nye tiltag indenfor adgangen til kvalificeret arbejdskraft, ledelsesudvikling og netværk. Det er også tydeligt, at selv om mange virksomheder forudser, at væksten frem mod 2020 skal komme udenfor Danmarks grænser, så føler de sig ikke rustede nok til internationaliseringen. 40

41 ØVRIGE EMNER Udover disse ni vækstskabere har virksomheder selv kunnet bringe emner op, som de ønsker inddraget i en vækststrategi. I alle tænketanke har virksomhederne efterspurgt en langt mere offensiv branding af Vejenområdet frem mod 2020 samt en langt mere proaktiv indsats i forhold til at øge bosætningen i Vejen Kommune. Heri ligger også et bredt ønske fra centrale aktører i erhvervslivet om at blive inddraget aktivt i dette arbejde. Som følge heraf er der sidst i DEL 3 indsat et ekstra afsnit, der omhandler virksomhedernes input og ønsker i forhold til øget branding og bosætning. 41

42 Adgang til kvalificeret arbejdskraft Erhvervsmæssig vækst i 2020 via adgang til kvalificeret arbejdskraft En veluddannet lokal arbejdsstyrke er helt afgørende for at fastholde de nuværende arbejdspladser og virksomheder, tiltrækning af nye virksomheder og for virksomhedernes fremtidige vækstmuligheder. Det er afgørende, at Vejen Kommune sammen med virksomhederne og arbejdskraftoplandet ruster sig optimalt til fremtiden ved at uddanne, efteruddanne og tiltrække den efterspurgte arbejdskraft på alle niveauer. Strategisk bør der fokuseres på: 42

43 GRUNDSKOLEN: Etabler et meget systematisk samarbejde med de lokale virksomheder indenfor industrien og erhvervsskolerne om at gøre det attraktivt for eleverne i grundskolerne i Vejen Kommune at tage en erhvervsuddannelse og arbejde indenfor industrien. Relevante indsatser kunne være Åben Hus-arrangementer, fritidsjobs, fortællinger på skoler om det at arbejde i en virksomhed og fremtidige karrieremuligheder. Gør det obligatorisk for alle elever fra 6. klasse og op efter i grundskolerne i Vejen Kommune, at de en gang årligt skal deltage i en aktivitet målrettet industrien, fx virksomhedsbesøg og praktikperioder. Sæt det i system, at lærerne i grundskolerne i Vejen Kommune kobles med virksomheder og løbende tilbydes efteruddannelse i lokale industrivirksomheder. Udarbejd en åben dør -liste over lokale virksomheder, som altid står til rådighed for skolebesøg og som gerne vil bidrage med indholdsrige praktikperioder til eleverne. Inddrag gerne forældrene og skolebestyrelserne aktivt i vejledningsarbejdet på alle grundskoler i Vejen Kommune. ERHVERVSUDDANNELSER Arbejd meget systematisk med at knytte bånd til erhvervsskolerne i de øvrige kommuner for at øge undervisernes og de studerendes engagement i virksomhederne i Vejen Kommune. Lav gerne en direkte kampagne sammen med virksomhederne i Vejen Kommune målrettet studerende og undervisere på erhvervsuddannelserne. 43

44 Arbejd på at få en studieretning målrettet fødevareindustrien på en nært beliggende erhvervsskole. Understøt lokale virksomheders indsats for at få flyttet metaltrykkeruddannelsen fra Københavns Tekniske Skole til EUC Lillebælt. Sørg for at de lokale virksomheder deltager meget aktivt i forberedelserne til og afviklingen af DM i Skills, når Vejen Kommune sammen med Trekantområdet er værter i ELEVER OG PRAKTIKANTER Gør en aktiv indsats sammen med de lokale virksomheder for at øge antallet af praktikpladser særligt indenfor industrien. Udbyg partnerskabsaftalerne om praktikpladser yderligere. Sørg for egnede studieboliger til elever. Lav samarbejdsaftaler mellem lokale virksomheder om deling af elever. Lav netværk for elever og de lokale praktikpladssteder, hvor de kan sparre med hinanden. Undersøg muligheder for i højere grad at tage elever/praktikanter ind fra udlandet. 44

45 LOKAL EFTERUDDANNELSE Øg i samarbejde med virksomhederne antallet af personer i den lokale arbejdsstyrke, der tager en efteruddannelse. Understøt aktiviteter, projekter og indsatser, der retter sig mod optimal uddannelsesplanlægning, styrkelse af kvaliteten af erhvervsuddannelserne og tilpasning af uddannelserne til virksomhedernes kompetencekrav. Sørg for, at der er en endnu stærkere virksomhedsorientering i de lokale efteruddannelser. Indsaml lokale virksomheders behov for efteruddannelse og udbyd fælles hold lokalt gerne indenfor LEAN, tegningsforståelse, it, svejserobot, kalibrering, dansk, matematik, engelsk, mv. Etabler evt. et lokalt LEAN-korps, der kan hjælpe virksomhederne med LEAN og arbejdsmiljøcertificering. STYRKET UDDANNELSE AF UFAGLÆRTE Udarbejd gerne i samarbejde med virksomhederne og Jobcenter Vejen en basisuddannelsespakke rettet mod ledige personer, der søger beskæftigelse i industrien, som kan gøre dem arbejdsmarkedsparate. TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE Understøt at flere små og mellemstore virksomheder i Vejen Kommune har kendskab til og fokus på mulighederne for at skabe vækst via ansættelse af højtuddannet arbejdskraft. 45

46 Arbejd strategisk og systematisk på at knytte virksomheder i Vejen Kommune tættere til universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne - og øg dermed uddannelsesinstitutionernes og de studerendes engagement i virksomhederne i Vejen Kommune. Brug de store virksomheder i Vejen Kommune som flagskibe! Vær offensiv på de videregående uddannelsesinstitutioner i tæt samspil med især de større lokale virksomheder. Planlæg evt. indsatsen i samarbejde med HR-cheferne i de største virksomheder. Gør en aktiv indsats sammen med virksomhederne for at få studerende fra alle videregående uddannelser i hele landet ud i lokale virksomheder via mentorordninger, praktikpladser, projektopgaver, mv. Få flere virksomheder til at deltage i projektsamarbejder på de videregående uddannelsesinstitutioner. Projektarbejdet kan gøre det interessant for de studerende at tage arbejde i en virksomhed i Vejen Kommune. Få evt. flere lokale virksomhedsledere til at fungere som censor på de videregående uddannelsesinstitutioner for også herved at vise flaget. Understøt at der tilbydes fælles trainee programmer for nyuddannede kandidater på de videregående uddannelser i et samarbejde mellem lokale virksomheder og offentlige myndigheder/styrelser/virksomheder i de større byer. Kandidaten arbejder fx over en 2-årig periode 8 mdr. hvert sted, og vil herigennem blive introduceret til arbejdslivet i en virksomhed i Vejen Kommune. Deltag aktivt med fremvisning af de store virksomheder i Vejen Kommune på karrieremesser og koordiner indsatsen. 46

47 Indled et tæt samarbejde med Akademikernes nye afdeling i Esbjerg og sørg for, at de har fokus på virksomhederne i Vejen Kommune også. Understøt muligheder for job til ægtefæller og hjælp med at synliggøre de mange muligheder i området. INTERNATIONAL ARBEJDSKRAFT Øg indsatsen omkring tiltrækning af international arbejdskraft i samspil med virksomhederne. Brug fx Work Live Stay. Særligt fødevareindustrien er baseret på internationale medarbejdere. Skab gode rammer for at opbygge gode sociale netværk mellem medarbejdere i forskellige virksomheder på tværs af nationaliteter. Understøt et udbud af boliger til udenlandske medarbejdere, herunder gerne lejeboliger med mulighed for korttidsleje, værelser i bymidten, små/store lejligheder og familiehuse. Understøt generelt virksomhederne i opgaven med ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder alt fra hjælp til tilflytning til hjælp til oprettelse af lønkonto. Få evt. DTU til at lave en afdeling lokalt i Vejen, hvor de kan sende deres udenlandske studerende hen. 47

48 Internationalisering Erhvervsmæssig vækst i 2020 via internationalisering For mange af virksomhederne i Vejen Kommune ligger den sikreste kilde til vækst frem mod 2020 udenfor Danmarks grænser. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne rustes bedst muligt til vækst på de internationale markeder, og at denne indsats understøttes bedst muligt. Strategisk bør der fokuseres på: Understøt meget aktivt, at flere lokale virksomheder bliver klar til eksport ved en styrket eksportfremmeindsats i samarbejde med Væksthus Syddanmark og Eksportrådet. Opbyg lokale værdikædesamarbejder indenfor eksport fx på komponentsiden indenfor energi, klima og miljø. Understøt fælles eksportmarkedsføring for lokale virksomheder i relaterede brancher. Understøt fælles eksportfremstød for lokale virksomheder i fx Sverige, Norge og Nordtyskland. Sørg for at få de store virksomheder med, så de kan åbne døre for de små. 48

49 Understøt systematisk videndeling om eksport og udenlandske kontakter i lokale eksportnetværk. Sørg for professionel betjening af virksomhedernes udenlandske gæster, og vær åben overfor, at borgmesteren evt. vil tage imod en delegation med udenlandske gæster som et tilbud til lokale virksomheder. Hjælp virksomhederne med at arrangere et spændende turistbesøgsprogram for deres udenlandske gæster. Undersøg om der er et vækstpotentiale i, at Vejen Kommune indgår strategiske internationalesamarbejder med byer/områder, som har særlige interesse indenfor de lokale virksomheders styrkepositioner, fx fødevarer, komponenter, affaldshåndtering, mv. 49

50 Iværksætteri Erhvervsmæssig vækst i 2020 via iværksætteri Iværksættere er en væsentlig kilde til nye private arbejdspladser. Iværksætterne i Vejen Kommune er generelt mere levedygtige end i andre kommuner. Der er dog brug for, at flere af dem skaber flere job, og at de kommer ind i et vækstforløb. Strategisk bør der fokuseres på: Sæt øget fokus på iværksætteri og innovation i grundskolerne i Vejen Kommune og sørg for, at alle grundskoler i Vejen Kommune deltager i aktiviteter, der vedrører iværksætteri. Det gør de ikke i dag. Sørg for, at der arbejdes med iværksætteri på alle klassetrin fra 6. klasse og opefter. Styrk i den forbindelse samspillet mellem virksomhederne og grundskolerne, og hav stor fokus på kommercialisering og virksomhedsdrift. 50

51 Øg arbejdet med iværksætteri i alle ungdomsuddannelser i Vejen Kommune, og motiver de unge til at starte egen virksomhed. Se gerne på Campus Vejle. Styrk i den forbindelse samspillet mellem virksomhederne og ungdomsuddannelserne. Understøt at flere lokale iværksættere vækster ved, at UdviklingVejen samarbejder tæt med Væksthus Syddanmark og private rådgivere om at tilbyde iværksættere med særligt vækstpotentiale sparring, uddannelse, finansiering og rådgivning om, hvordan de bedst realiserer deres vækstpotentiale. Styrk kendskabet til at iværksættere kan søge finansiering fra fonde, innovationsmiljøer, Vækstfonden og business angels. Styrk iværksætternes indbyrdes netværk, så de kan hjælpe og støtte hinanden. Understøt at iværksættervirksomheder fra starten tænker sig ind i en international sammenhæng. Hjælp dem til et handlingsorienteret udviklingsforløb, der har fokus på international kommercialisering. Undersøg hvordan der kan gøres mere for at stimulere eksisterende virksomheder og deres medarbejdere til at starte nye spinoff-virksomheder. Byg videre på den nuværende indsats i forhold til generationsskifte og ejerskifte og undersøg, hvordan der kan gøres endnu mere for at stimulere flere succesfulde generationsskifter og ejerskifter. Udvid den eksisterende mentorordning, så endnu flere nye og mindre virksomheder får en mentor. Styrk især mentorordningen i forhold til vækstiværksættere, spin-off virksomheder og generationsskiftevirksomheder. Lav kompetenceudvikling og netværksaktiviteter for mentorerne, så de løbende er opdaterede på ny viden. Sørg for at mentorkorpset som helhed har kvalifikationer indenfor internationalisering. 51

52 Det offentlige marked udgør et stort potentielt marked for iværksættervirksomheder: o Understøt at iværksætterne får kendskab til og sparring om offentlige indkøb, herunder indkøb i Vejen Kommune. o Sørg for også at invitere iværksætterne til at deltage i udbud. o Giv sparring og vejledning til iværksætterne i forhold til det offentliges krav om leveringsstabilitet, mv. o Tænk iværksætternes specifikke behov og forudsætninger ind i Vejen Kommunes indkøbs- og udbudsregler. Lav en årlig fejring af succesfulde lokale vækstiværksættere. Markedsfør de lokale vækstiværksættere og videregiv lærerige cases i forhold til at blive en succesrig vækstiværksætter. 52

53 Kapital Erhvervsmæssig vækst i 2020 via adgang til kapital Det er en forudsætning for fremtidig vækst, at virksomhederne i Vejen Kommune har eller kan rejse den tilstrækkelige kapital. Strategisk bør der fokuseres på: Understøt først og fremmest at virksomhederne selv er godt rustet til at søge finansiering, og at de har styr på de krav som stilles til dem fra fx pengeinstitutterne til forretningsplan, budgetter, likviditetsoversigt, mv. Udbyg og synliggør i endnu højere grad alle tilgængelige muligheder for kapitalfremskaffelse overfor virksomheder. 53

54 Understøt det lokale venturemiljø ved at bakke op om de investeringskilder, der er tilstede lokalt i vores område. Skab optimale rammer for, at vækstiværksættere og vækstvirksomheder kan få mulighed for at præsentere deres projekter for lokale business angels, fx ved netværksaktiviteter. Arbejd for etablering af en lokal kapitalfond, der i samspil med andre kapitalkilder kan understøtte lokale virksomheders vækst. Undersøg mulighederne for at tiltrække nationale og internationale investorer. Gør aktivt brug af den nationale ordning med kapital coach, der kan bistå perspektivrige virksomheder og iværksættere med kompetencer og netværk i forhold til kapitalfremskaffelse. 54

55 IT og digitalisering Erhvervsmæssig vækst i 2020 via it og digitalisering It og digitalisering spiller en vigtig rolle som innovations- og vækstskaber i mange virksomheder og indenfor mange brancher. Det er afgørende for fremtidig vækst, at virksomhederne i Vejen Kommune har de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer indenfor it og digitalisering, der kan bidrage til at understøtte deres innovationskapacitet og dermed vækst. Strategisk bør der fokuseres på: Understøt at virksomhederne i Vejen Kommune nu og fremover kan få den nødvendige arbejdskraft indenfor it. Udbyd uddannelser og efteruddannelse indenfor it og styringsværktøjer lokalt. 55

56 Faciliter videndeling og netværk omkring brug af it og digitalisering. Faciliter at lokale virksomheder kan dele specialiserede it-medarbejdere. Understøt at virksomhederne i Vejen Kommune har gode muligheder for at indhente viden og sparring samt deltage i udviklingsprojekter indenfor it. Sørg for at alle virksomheder uanset branche får hjælp til at styrke deres forretning ved hjælp af it. Det gælder fx it-systemer i forbindelse med indkøb og produktionshåndtering samt brug af digitale medier til salg og markedsføring. Sørg for at Vejen Kommune opbygger en stærk it-profil, og synliggør at Vejen Kommune har en veludbygget it-infrastruktur. Gå målrettet efter at tiltrække flere it-virksomheder og it-iværksættere til Vejen Kommune. 56

57 Automatisering Erhvervsmæssig vækst i 2020 via automatisering Automatisering spiller en vigtig rolle som innovations- og vækstskaber indenfor mange brancher. Det er vigtigt for den fremtidige vækst, at virksomhederne i Vejen Kommune har tilstrækkelige kompetencer og viden om mulighederne indenfor automatisering, så det kan understøtte deres innovationskapacitet og dermed vækst. Strategisk bør der fokuseres på: Understøt aktivt, at der fortsat er produktion i Vejen Kommune og i Danmark generelt. Samarbejd med de øvrige kommuner i Trekantområdet om at gøre Trekantområdet til fremtidens industricentrum. Inspirer og introducer lokale produktionsvirksomheder og relaterede erhverv til nye muligheder indenfor automatisering og robotteknologi for herved at udløse potentialer. 57

58 Øg de lokale virksomheders kendskab til muligheder for at foretage en rentabel investering i automatisering og robotteknologi med henblik på udvikling af deres produktionsapparat. Hjælp virksomhederne til at analysere deres produktion og vælge ud, hvad der er bedst at investere i. Demonstrer gode lokale cases indenfor investering i automatisering, fx Brørup Apotek med lagerstyring og robotter, hvor de nu kan plukke en ordre fra recept på 16 sekunder + levere til drive in. Faciliter vidensdeling og netværk mellem produktionsansvarlige i virksomhederne. Afhold kurser og arrangementer med fokus på drift, produktion, automatisering, robotteknologi og ressourceeffektivitet for medarbejdere beskæftiget i produktionserhverv i Vejen Kommune. Styrk kontakten til nationale videnscentre, innovationsnetværk, innovationsordninger, etc. med henblik på at hjælpe virksomhederne til at øge deres produktivitet generelt. 58

59 Produktudvikling og design Erhvervsmæssig vækst i 2020 via produktudvikling og design Produktudvikling og design spiller en vigtig rolle som innovations- og vækstskaber indenfor mange brancher. Det er væsentligt, at virksomhederne i Vejen Kommune har de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer indenfor produktudvikling og design, der kan bidrage til at understøtte deres innovationskapacitet og dermed vækst. Strategisk bør der fokuseres på: Understøt at virksomheder i Vejen Kommune tilbyder praktikpladser, studiejobs og specialeopgaver til studerende med fokus på produktudvikling og innovation. Understøt anvendelsen af design i små og mellemstore virksomheder. 59

60 Styrk designiværksættere og kreative iværksættere. Udbred viden om mulige fonde der kan ansøges til projekter indenfor produktudvikling og innovation, herunder Markedsmodningsfonden, Industriens Fond, mv. Sørg for at flest mulige lokale virksomheder gør brug af ordninger som Innobooster med henblik på at øge deres konkurrenceevne via produktudvikling og innovation. Støt og tiltræk midler til relevante udviklings- og videnscentre, der vurderes at have betydning for virksomhederne i Vejen Kommune. 60

61 Ledelsesudvikling Erhvervsmæssig vækst i 2020 via ledelsesudvikling God og professionel ledelse er en forudsætning for fremtidig vækst og udvikling i virksomhederne i Vejen Kommune. Det er væsentligt, at virksomhederne i Vejen Kommune har de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer indenfor ledelse, der kan bidrage til at understøtte deres strategiske og organisatoriske udvikling og dermed vækst. Strategisk bør der fokuseres på: Sørg for at nuværende og kommende ledere/mellemledere i de lokale virksomheder har viden om og nem adgang til muligheder for løbende at kunne efteruddanne sig for at få opdateret deres viden og kompetencer indenfor strategi og ledelse. 61

62 Understøt at en øget andel af de lokale virksomheder får en professionel bestyrelse. Understøt at flere lokale virksomhedsejere får en mentor Udbyd fælles lederudvikling i lokale netværk på tværs af brancher. Udbyd lederuddannelser lokalt gerne på Vejen Business College, der matcher virksomhedernes konkrete behov. 62

63 Netværk og nye samarbejder Erhvervsmæssig vækst i 2020 via netværk og nye samarbejder Netværk og nye samarbejder kan understøtte en positiv udvikling i virksomhederne i Vejen Kommune i forhold til vækst og flere private arbejdspladser. Det er væsentligt, at virksomhederne i Vejen Kommune har de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer indenfor netværksdeltagelse samt viden om mulige positive udbytter via solide netværk. Strategisk bør der fokuseres på: Udbyd og faciliter lokale virksomhedsnetværk på flere niveauer end blot direktørniveau, herunder produktionsansvarlige, mellemledere, personaleansvarlige, it-ansvarlige. Giv iværksættere og små og mellemstore virksomheder mulighed for at deltage i lokale netværk med andre ligesindede. Der er et bredt ønske om, at kommunen deltager fast i flere netværk, hvor det er relevant. 63

64 Branding og bosætning Erhvervsmæssig vækst i 2020 via stærkere positionering og branding af Vejen samt øget bosætning I alle tænketanke har deltagerne uopfordret rejst et ønske om større branding af Vejen som område. Det ligger virksomhederne meget på sinde, at omverdenens billede af Vejen-området frem mod 2020 endnu mere proaktivt og offensivt påvirkes til at understøtte vækststrategien, herunder bosætningen i området. Med andre ord: Vejen-området bør i den grad sættes mere på landkortet. Strategisk bør der særligt arbejdes med følgende: 64

Forslag til. Vækststrategi 2020. - Sammen skaber vi værdi

Forslag til. Vækststrategi 2020. - Sammen skaber vi værdi Forslag til Vækststrategi 2020 - Sammen skaber vi værdi Forord af Borgmester Egon Fræhr Byrådet i og bestyrelsen i har en fælles ambition om at skabe værdi for borgerne og virksomhederne i. Derfor har

Læs mere

Sammen skaber vi værdi... Vækststrategi 2020

Sammen skaber vi værdi... Vækststrategi 2020 Sammen skaber vi værdi... Vækststrategi 2020 Sammen skaber vi værdi... UDVIKLINGVejen 1 Forord af Borgmester Egon Fræhr Byrådet i Vejen Kommune og bestyrelsen i Udvikling- Vejen har en fælles ambition

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Dato: 22-11-16 Rettet af: AM Version: nov. Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Branding og bosætning Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

:Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi

:Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi :Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi :Trekantområdets :Styrker Til Vidensamfund :Trusler Fra Industrisamfund :Svagheder :Muligheder 01 :Styrker Mange

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Etablering af uddannelsesforum

Etablering af uddannelsesforum Dato: 18.11.15 Rettet af: Alje Version: 4 Projekt: Etablering af uddannelsesforum Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund og formål Etablering af uddannelsesforum

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk CFI Mission Udvikling, vækst og synlighed for Viborgs industriproduktion og -uddannelser Etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder Skabelse af flere arbejdspladser CFI - Vision CFI er i

Læs mere

ERHVERVS POLITIK

ERHVERVS POLITIK ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores virksomheder

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Væksthus Nordjylland. 30. maj 2017 Ole Madsen, Teknologi- og Vækstkonsulent

Væksthus Nordjylland. 30. maj 2017 Ole Madsen, Teknologi- og Vækstkonsulent Væksthus Nordjylland 30. maj 2017 Ole Madsen, Teknologi- og Vækstkonsulent Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus Hovedstadsregionen Der er 5 Væksthuse

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere