ARBEJDSDOKUMENT JANUAR Input fra erhvervslivet til. Vækststrategi for Vejen Kommune UDARBEJDET AF:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSDOKUMENT JANUAR 2015. Input fra erhvervslivet til. Vækststrategi 2020. for Vejen Kommune UDARBEJDET AF:"

Transkript

1 ARBEJDSDOKUMENT JANUAR 2015 Input fra erhvervslivet til Vækststrategi 2020 for Vejen Kommune UDARBEJDET AF:

2 Indledning 2

3 Indledning BAGGRUND Vejen Kommunes Erhvervspolitik løber til og med Vejen Kommune og UdviklingVejen er enige om, at det er aktuelt med en revision. Vejen Kommune og UdviklingVejen har aftalt, at der skal udarbejdes en ny vækststrategi for Vejen Kommune frem mod 2020, og at UdviklingVejen i efteråret 2014 skal indlede arbejdet med at indhente input til vækststrategien fra erhvervslivet i Vejen Kommune. Dette input skal herefter afleveres til Vejen Kommune primo 2015 med henblik på en videre bearbejdning og prioritering internt i Vejen Kommune i foråret Et første udkast til en endelig ny vækststrategi skal herefter sendes i høring omkring maj 2015 med henblik på færdiggørelse og politisk godkendelse i byrådet i Vejen Kommune sommeren Det er aftalt, at Vækststrategi 2020 for Vejen Kommune skal udarbejdes i et tæt samsamarbejde mellem Vejen Kommune og UdviklingVejen, og at Vejen Kommune og UdviklingVejen efterfølgende sammen er ansvarlige for at føre initiativerne i strategien ud i livet. Der er under arbejdet med vækststrategien desuden skabt et stærkt ejerskab hos centrale aktører i erhvervslivet i Vejen Kommune, og denne kreds kan med fordel inddrages i udmøntningen af strategien. 3

4 Dette input fra erhvervslivet til en ny Vækststrategi 2020 for Vejen Kommune er udarbejdet af UdviklingVejen i perioden fra september 2014 til januar Det indkomne input fra erhvervslivet videregives i en ikke prioriteret form. Det foreligger som anbefalinger til initiativer, der kan iværksættes frem mod 2020 for at skabe yderligere vækst i virksomhederne i Vejen Kommune. Næste skridt kan være, at Vejen Kommune sammen med UdviklingVejen vurderer den samlede pulje af foreslåede initiativer i dette input til vækststrategien, og herudfra foretager en prioritering af indsatserne som led i det videre arbejde. Det bør her også fastlægges, hvem der er ansvarlig for at føre de enkelte initiativer videre. PROCESSEN OG UDARBEJDELSEN Dette bidrag til en kommende Vækststrategi 2020 for Vejen Kommune er udarbejdet af UdviklingVejen med meget bred involvering af erhvervslivet i Vejen Kommune. Mere end 60 lokale store og små virksomheder, der tilsammen repræsenterer mere end private arbejdspladser (dvs. mere end 10 % af det samlede antal af private arbejdspladser) i Vejen Kommune, har deltaget aktivt i arbejdet. Der er indhentet input fra udefra kommende eksperter, som også har deltaget aktivt i arbejdet. Medarbejdere fra Vejen Kommune har deltaget aktivt og konstruktivt i arbejdet. Virksomheder, iværksættere, kommunale medarbejdere og udefrakommende eksperter har gennem efteråret 2014 mødtes i til formålet 5 forskellige nedsatte tænketanke hos UdviklingVejen for at drøfte Vejen Kommunes fremtidige erhvervsmæssige vækstmuligheder frem mod Der har været afholdt til 1-2 møder i hver af de 5 tænketanke. Alle møder har været af ca. 5 timers varighed. Der er derudover gennemført dybdegående solointerview med virksomhedsledere og eksperter. Deltagerne i tænketankene har i deres drøftelser taget udgangspunkt i udvalgte hovedtemaer for fremtidig vækst i Vejen Kommune, og de har derudover identificeret og suppleret med yderligere indsatsområder. 4

5 Som baggrund for drøftelserne i tænketankene er anvendt Kontur 2013 udarbejdet af Region Syddanmark. De nyeste tal (2012) viser, at der er arbejdspladser i Vejen Kommune, heraf private arbejdspladser. Kommunen er især specialiseret indenfor fødevarer, men er også specialiseret indenfor bygge/bolig og transport. Transportsektoren har haft fremgang i antallet af arbejdspladser i perioden I Vejen Kommune er der forholdsvis stor iværksætteraktivitet. I 2011 havde kommunen den fjerdehøjeste etableringsrate i Region Syddanmark. Til gengæld udgør de nye virksomheder kun 6,7 % af den samlede beskæftigelse. KLYNGER OG VÆKSTSKABERE Retningen for arbejdet i tænketankene har været, at en ny vækststrategi først og fremmest skal måle sin succes på evnen til at fastholde eksisterende arbejdspladser og skabe nye arbejdspladser og nye virksomheder i Vejen Kommune i

6 Bestyrelsen i UdviklingVejen har i sommeren 2014 udpeget 5 såkaldte klynger, som har dannet grundlag for sammensætningen af tænketankene og udvælgelsen af deltagere hertil. Klyngerne er udvalgt, enten fordi de udgør områder, hvor Vejen Kommune i dag har en særlig erhvervsmæssig styrkeposition, og hvor der forventes at ville være væsentlige fremtidige vækstpotentialer eller fordi der indenfor området er et særligt udviklingspotentiale, som har betydning for mulighederne for generelt at indfri de fremtidige vækstambitioner i Vejen Kommune. De 5 klynger er: 1. Fødevarer, landbrug og underleverandører til fødevareerhvervet 2. Energi, klima og miljø 3. Transport og logistik 4. Sundhed, omsorg og fritid 5. Detailhandel og turisme 6

7 Væksten i Vejen Kommune i 2020 forventes først og fremmest at komme indenfor fødevareerhvervet, hvor målet er, at Vejen Kommune skal have flere fødevarearbejdspladser og flere fødevarerelaterede virksomheder. Af denne årsag er der i dette input til en ny vækststrategi udarbejdet et særligt afsnit, der alene omhandler potentialerne indenfor fødevarer, landbrug og underleverandører til fødevareerhvervet (DEL 1). Erhvervsmæssigt er der dog også andre styrker i Vejen Kommune, som bør udnyttes. Når fødevareerhvervet fremhæves, er det for at udnytte styrkepositionen og det særlige udviklingspotentiale her også til gavn for andre erhverv. I dette bidrag til en ny vækststrategi er Vejen Kommunes erhvervsmæssige vækst baseret på alle virksomheder i kommunen - med udviklingen indenfor fødevareerhvervet som drivkraft. Af denne årsag er der derfor udarbejdet et særligt afsnit, der omhandler potentialerne indenfor øvrige væksterhverv, nemlig energi, klima, miljø transport og logistik sundhed, omsorg og fritid detailhandel og turisme (DEL 2). 7

8 UdviklingVejens bestyrelse har ønsket af deltagerne i de 5 tænketanke under drøftelserne aktivt skulle forholde til 9 fælles tværgående vækstskabere, der udgør generelle rammebetingelser for alle virksomheder i Vejen Kommune, og som hver især kan understøtte og muliggøre ambitionerne om flere arbejdspladser og flere virksomheder i Vejen Kommune i I dette bidrag til en ny vækststrategi er der således udarbejdet et særligt afsnit, der omhandler udviklingsmuligheder indenfor fælles tværgående vækstskabere til gavn for alle virksomheder i Vejen Kommune (DEL 3) De 9 tværgående vækstskabere er: 1. Adgang til kvalificeret arbejdskraft 2. Internationalisering 3. Iværksætteri 4. Adgang til kapital 5. It og digitalisering 6. Automatisering 7. Produktudvikling og design 8. Ledelsesudvikling 9. Netværk og nye samarbejder 8

9 Dette input til vækststrategi 2020 for Vejen Kommune er således bygget op om nedenstående model, som omfatter følgende 3 delafsnit: DEL 1 VÆKST VIA FØDEVARER, LANDBRUG OG UNDERLEVERANDØRER TIL FØDEVAREERHVERVET En overordnet strategisk satsning på erhvervsmæssig vækst indenfor fødevarer, landbrug og underleverandører til fødevareerhvervet i Vejen Kommune DEL 2 VÆKST VIA ØVRIGE ERHVERV Fokus på nye vækst- og udviklingsmuligheder indenfor områderne: o Energi, klima og miljø o Transport og logistik o Sundhed, omsorg og fritid o Detailhandel og turisme DEL 3 VÆKST VIA FÆLLES TVÆRGÅENDE VÆKSTSKABERE TIL GAVN FOR ALLE VIRKSOMHEDER I VEJEN KOMMUNE Udvikling indenfor fælles tværgående vækstskabere som berører alle virksomheder i Vejen Kommune og som kan understøtte væksten bredt 9

10 Oversigt over deltagere i tænketanke 10

11 Tænketank: Fødevarer, landbrug og underleverandører til fødevareindustrien SPF-Danmark P/S Peter Skov Madsen, direktør Force Technology Vibeke Kistrup Holm, Ph.D., afdelingschef Styropack A/S Steffen Busk Jespersen, direktør Robotool A/S Leif Thomsen, direktør Aquapri Danmark A/S Martin Vestergaard, produktionschef OTV Plast A/S Henrik Jylov, direktør Ivar Haahr A/S Carsten Haahr, direktør H. W. Langballe Aps Anna Langballe, direktør Fødevarekonsulenten Jesper Domino Isaksen, indehaver Scagro A/S Christian Jensen, direktør A/S C. F. Cervera Steen Alnøe, direktør Urtefarm Aps Dines Holm, indehaver Væksthus Syddanmark Vejen Kommune Vejen Kommune Erik Vinkel, vækstkonsulent Ole Slot, kommunaldirektør Peer M. Rexen, udviklingschef, Udvikling & Erhverv UdviklingVejen UdviklingVejen Carina Christensen, direktør Klaus Arnegaard, erhvervskonsulent 11

12 Tænketank: Energi, klima og miljø Solar Danmark A/S Lindab Profil A/S Linkogas A.M.B.A. Murerfirma Axel Poulsen A/S Vejen Varmeværk Johnson Controls Denmark Aps DGE Group A/S Komtek Miljø af 2012 A/S Gregersen og Olsson Arkitekt Bøgedal Vejen Business College Lars W. Sørensen, direktør, industri og offshore Mette Brøndum, direktør Aksel Buchholdt, bestyrelsesformand Flemming Poulsen, direktør Torben Hjort Pedersen, direktør Hans Peter Sørensen, afdelingsleder industri Henrik Kjær Nielsen, seniorkonsulent Jens Peter Jensen, direktør Erling Hansen, direktør Søren Bro Bøgedal, indehaver Hans Brun Hansen, forstander CLEAN Preben Birr-Pedersen, CEO Vejen Kommune Vejen Kommune Steen Lauridsen, afd. chef, Bygningsservice & Beredskab Claus Marcussen, klimakoordinator, Teknik & Miljø UdviklingVejen UdviklingVejen UdviklingVejen Carina Christensen, direktør Klaus Arnegaard, erhvervskonsulent Jan Nielsen, erhvervskonsulent 12

13 Tænketank: Transport og logistik K. Hansen Transport A/S Jakob W. Hansen, direktør TUC Dekra Syd A/S Torben Lauesen, direktør Sydjydsk Reservedele A/S Bjarne F. Thomsen, direktør LH Fragt Aps Asbjørn Hansen, direktør Force Technology Susanne Damgaard, innovationsagent Vognmand Anders Bennedsen Anders Bennedsen, direktør J. A. Skovrup Aps John Agervig Skovrup, direktør Vejen Business College Hans Brun Hansen, forstander DTL Region Syd Syddansk Logistikforum Væksthus Syddanmark Allan Andersen, kontorleder Henry Dyrlund, bestyrelsesformand Søren Andersen, vækstkonsulent Vejen Kommune Egil Sønderby, chefkonsulent, Vej & Park UdviklingVejen UdviklingVejen Carina Christensen, direktør Klaus Arnegaard, erhvervskonsulent 13

14 Tænketank: Sundhed, omsorg og fritid Papuga A/S Sundhedscenter Brørup Safecall Denmark Aps Blåbjerg Trampolin Fysiovejen Marias Seniorservice Aps Solo-Tech Bohlbro Consult Vejen Business College Carsten Papuga, direktør Morten Gunnersen, specialkonsulent Region Syddanmark Tommy Rasmussen, direktør Henrik Winther, direktør Lykke Isakson, indehaver Maria Dinnsen Degn, indehaver Lazzlo Szolomeier, direktør Hans Jørgen Bohlbro, indehaver Hans Brun Hansen, forstander Welfare Tech Region Hjermind Link Jeannette Eis, konsulent Christian Hjermind, direktør Vejen Kommune Vejen Kommune Bjarne Krab Mortensen, koordinator, Social & Ældre Jette Kynde Schøtz, afd. chef, Sundhed & Familie UdviklingVejen UdviklingVejen Carina Christensen, direktør Jan Nielsen, erhvervskonsulent 14

15 Tænketank: Detailhandel og turisme Davidsen Tømmerhandel A/S Martin Møller Kvickly Vejen Rødding Højskole Søgården Brørup Aps Glad Zoo Restaurant Bedre Byggeskik Vejen Golf Design Classique Imerco Rødding Jels Motel og Sportscenter Profil Optik Heiredal Sport 24 Vejen Lars Hansen, afdelingsleder Anders Dal Jeppesen, indehaver Henrik Christensen, varehuschef Mads Rykind-Eriksen, forstander Alice Thomsen, direktør Kristian Jessen, direktør Allan Lauenblad, indehaver Anette Lund, kontorleder Tonny Weber Wollesen, direktør Mogens Bech, indehaver Peter Egebæk, direktør Finn Heiredal, indehaver Ole Jørgensen, direktør Vejen Handelsstandsforening Brørup Handelsstandsforening Rødding Erhvervsforening Flemming Simested, citychef Niels Jørgen Silkjær, formand Maria Petersen, formand Dansk Turistfremme ICP A/S Stine Møller Pedersen, sekretariatsleder Per Nyborg, direktør Vejen Kommune Vejen Kommune Vejen Kommune Trine Grøntved, planlægger, Udvikling & Erhverv Ramona Wolter, adm. medarbejder, Teknik & Miljø Simon Simonsen, projektleder, Udvikling & Erhverv UdviklingVejen UdviklingVejen UdviklingVejen Carina Christensen, direktør Charlotte Hammer, turismekoordinator Jan Nielsen, erhvervskonsulent 15

16 Vision og mål 16

17 Vision og mål VISION: VEJEN ET CENTRUM FOR FØDEVAREPRODUKTION I DANMARK Vejen Kommunes vision for den fremtidige erhvervsmæssige udvikling er, at Vejen skal være et centrum for fødevareproduktion i Danmark. Gennem de seneste år har Vejen Kommune haft en positiv erhvervsmæssig udvikling, der berettiger og stærkt understøtter ambitionen om at være et centrum for fødevareproduktion i Danmark. Det understreges ikke mindst ved tiltrækningen af Danish Crowns nyetablerede kreaturslagteri i Holsted. Vejen Kommune ønsker at fremme en yderligere erhvervsmæssig udvikling, der medvirker til, at kommunen manifesterer sig som et centrum for fødevareproduktion i Danmark. Ambitionen er høj på den måde, at også andre kommuner byder ind på fødevaredagsordenen. De strategiske erhvervsmæssige satsninger i Vejen Kommune i de kommende år frem mod 2020 sigter således på, at væksten først og fremmest forventes at komme indenfor fødevareerhvervet, hvor målet er, at Vejen Kommune skal have flere fødevarearbejdspladser og flere fødevarerelaterede virksomheder. Herunder vil Vejen Kommune overordnet arbejde for at tiltrække flere fødevarevirksomheder ved at styrke markedsføringen af Vejen Kommune som et centrum for fødevareproduktion. Endelig vil Vejen Kommune også fortsat arbejde for gode rammebetingelser og en placering i toppen i målinger over de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. MÅL FOR VÆKSTSTRATEGIEN Der er i dette bidrag til en ny vækststrategi for Vejen Kommune ikke anbefalinger fra virksomhederne til konkrete overordnede strategiske vækstmål i Det anbefales dog, at Vejen Kommune og UdviklingVejen i fælleskab drøfter hvilke strategiske mål, der er hensigtsmæssige og også sammen træffer en beslutning om, hvordan udviklingen frem mod 2020 skal måles og monitoreres. Vejen Kommune og UdviklingVejen bør også sammen løbende vurdere den samlede fremdrift på vækststrategien og justere kursen, hvis der er behov. 17

18 DEL 1 Vækst i 2020 via nye tiltag indenfor fødevarer, landbrug og underleverandører til fødevareerhvervet 18

19 Indledning DEL 1 Virksomhederne i Vejen Kommune bakker om op, at kræfterne frem mod 2020 først og fremmest skal samles om at udvikle og positionere Vejen Kommune som et centrum for fødevareproduktion i Danmark. Det har drøftelserne i tænketankene også afspejlet. Ambitionen om fortsat vækst i fødevareerhvervet i Vejen Kommune kan ifølge virksomhederne opfyldes ved at satse på flere konkrete strategiske indsatser, der er direkte målrettet fødevareerhvervet. Disse behandles her i DEL 1. Virksomhederne peger dog samtidig på, at vækstambitionerne på fødevareområdet vil skulle realiseres via en systematisk udvikling af de fælles tværgående vækstskabere, som også vil komme erhvervslivet i Vejen Kommune bredt til gavn. Disse behandles i DEL 3. Dette afsnit om vækst via fødevarer, landbrug og underleverandører til fødevareerhvervet kan således ikke stå alene, men skal ses i tæt sammenhæng med de initiativer, der foreslås under de tværgående vækstskabere i DEL 3. 19

20 Fødevarer og landbrug Erhvervsmæssig vækst i 2020 med fokus på fødevarer, landbrug og underleverandører til fødevareerhvervet Vejen Kommune har ca jobs indenfor fødevarer, landbrug og underleverandører til fødevareerhvervet. Vejen Kommune har således en stærk position indenfor fødevareproduktion, hvor flere nye virksomheder er flyttet til. Ambitionen om fortsat vækst i fødevareerhvervet i Vejen Kommune kan ifølge virksomhederne blandt andet opfyldes via nedenstående konkrete strategiske indsatser, som er direkte målrettet fødevareerhvervet. Strategisk bør der fokuseres på: 20

21 FØDEVAREPRODUKTION Opbyg værdikæder, hvor lokale virksomheder samarbejder om fødevareproduktion. Tag udgangspunkt i en mapping af alle virksomheder inden for fødevareerhvervet i Vejen Kommune og vurder om der er huller i værdikæden. Arbejd på at tiltrække virksomheder fra hele værdikæden for at styrke den nuværende fødevareklynge. Understøt at lokale virksomheder indenfor fx service og vedligehold har optimale vilkår og de rette kompetencer til at operere i fødevareindustrien. Tilbyd disse virksomheder uddannelse indenfor hygiejnekrav, fødevaresikkerhed, mv. Tiltræk uddannelser, kurser og efteruddannelser indenfor fødevareindustrien. Opkvalificer ledige, så de er arbejdsmarkedsparate til fødevareindustrien i samarbejde med Jobcenter Vejen og lokale fødevarevirksomheder. Opbyg evt. et videnscenter for fødevarehygiejne og fødevaresikkerhed i Vejen Kommune med fokus på udbredelse af viden, forebyggelse samt risikovurderinger af proces og personflow. Skab evt. en lokal vidensbank i forhold til håndtering af fødevarekriser, herunder PR og kommunikation, som et tilbud til lokale fødevarevirksomheder. Tilbyd et hurtigt udrykningshold til lokale fødevarevirksomheder, der kan hjælpe ved akutte sager omkring fødevaresikkerhed indenfor både rådgivning og dokumentation. Understøt at fødevarevirksomhederne i Vejen Kommune kan reducere deres energiomkostninger via energiforbedringer, fx optimering af produktionsanlæg, intelligent energistyring, vindmøller, mv. 21

22 Understøt at virksomhederne i Vejen Kommune bliver førende indenfor praksisnær innovation og anvendt forskning med en tæt kobling mellem virksomheder og vidensmiljøer særligt indenfor fødevareområdet. Undersøg mulighederne for sammen med lokale virksomheder og Force Technology at søge støtte til udviklingsprojekter indenfor design af produktionsudstyr til fødevareindustrien med fokus på materialekontakt. MARKEDFØRING AF VEJEN SOM ET CENTRUM FOR FØDEVAREPRODUKTION I DANMARK Fortsæt markedsføringen af Vejen som et centrum for fødevareproduktion i Danmark. Etabler evt. et Måltidets Hus i Vejen i form af et udviklingshus med spændende kokke, popup restauranter, korte gastronomikurser, mv. Det kan bidrage til at sætte Vejen på landkortet som et centrum for innovation indenfor fødevareproduktion og nye fødevareprodukter. Understøt gerne udviklingen af et udbud af lokalt producerede fødevarer, som kan understøtte markedsføringen af Vejen Kommune som et centrum for fødevareproduktion. Undersøg alle muligheder for at tiltrække nationale og internationale konferencer indenfor fødevareområdet. Understøt at de lokale fødevarevirksomheder laver og udbyder oplevelseskoncepter, der kan tilbydes til turister. Inddrag højskolerne i markedsføringen af Vejen Kommune som et centrum for fødevareproduktion. 22

23 UNDERLEVERANDØRER TIL PRIMÆRLANDBRUGET OG FØDEVAREINDUSTRIEN Understøt de lokale underleverandørvirksomheder til henholdsvis primærlandbruget og fødevareerhvervet i deres ambitioner om at skabe vækst udenfor Danmarks grænser. Understøt aktivt at virksomhederne får øget viden om og hjælp til eksport, fx via lokale eksportnetværk. Faciliter fælles markedsføringssamarbejder til internationale markeder mellem lokale underleverandørvirksomheder til henholdsvis primærlandbruget og fødevareindustrien. Faciliter videndeling og netværk mellem lokale underleverandører til henholdsvis primærlandbruget og fødevareindustrien. Styrk de lokale underleverandørvirksomheders samarbejde med universiteter og øvrige vidensmiljøer om forsknings- og udviklingsprojekter. BIOGAS Styrk den nuværende stærke position i Vejen Kommune indenfor biogas yderligere, og understøt aktivt en biogasudvikling i Danmark, som er kendetegnet ved succesfulde og professionelt drevne biogasanlæg til gavn for klima, miljø, vækst og beskæftigelse. Cementer og positioner et stærkt Dansk Fagcenter for Biogas beliggende i Vejen Kommune, der arbejder for at: o Øge kompetenceniveauet i den danske biogasbranche gennem uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere, driftsledere og bestyrelser, der arbejder med biogas. o Opbygge konkret biogas proces- og driftsviden fra anlæg i drift. o Sikre en koordinering mellem biogasbranchen, kommunerne, staten og øvrige videnscentre indenfor universitets- og forskningsområderne. o Bidrage til udvikling af erhvervs- og eksportpotentialet indenfor biogas. 23

24 Understøt opførelsen af et nyt biogasanlæg i den østlige del af Vejen Kommune. Ansøg om værtsskabet til BIOGAS NORDIC 2016 gerne i samarbejde med CLEAN. Understøt erhvervsturisme i relation til biogasbranchen lokalt. 24

25 DEL 2 Vækst i 2020 via nye tiltag indenfor Energi, klima, miljø Transport og logistik Sundhed, omsorg, fritid Detailhandel og turisme 25

26 Indledning DEL 2 Selv om væksten i Vejen Kommune først og fremmest forventes at komme indenfor fødevareerhvervet er der også andre væsentlige erhvervsmæssige styrker i Vejen Kommune, som ikke bør overses i en ny Vækststrategi 2020 for Vejen Kommune. Med udgangspunkt i de erhvervsmæssige styrkepositioner i Vejen Kommune sættes der således i dette afsnit fokus på følgende områder: Energi, klima og miljø Transport og logistik Sundhed, omsorg og fritid Detailhandel og turisme De største vækstmæssige potentialer forventes her at være indenfor energi, klima og miljø samt transport og logistik. I forhold til brandingen af Vejen-området forventes der dog at være et stort potentiale indenfor sundhed, ligesom det vurderes som afgørende for fremtidig vækst, at der er en velfungerende og driftig detailhandel i Vejen Kommune. 26

27 Energi, klima og miljø Erhvervsmæssig vækst i 2020 med fokus på energi, klima og miljø Vejen Kommune har ca jobs indenfor bygge/bolig. Mange af disse virksomheder beskæftiger sig med løsninger indenfor energi, klima og miljø, og i Vejen Kommune er der særligt flere store virksomheder, der fremstiller og sælger komponenter til markedet indenfor energirenovering. Der vurderes at være et væsentligt fremtidigt vækstpotentiale i disse brancher. Strategisk bør der fokuseres på: DEMONSTRATION OG UDVIKLING AF INTELLIGENTE ENERGILØSNINGER Skab et udstillingsvindue lokalt i Vejen Kommune i form af et demonstrationscenter for innovative løsninger indenfor energi-teknik, hvor primært de store lokale virksomheder stiller komponenter, materialer og viden til rådighed. Her kan virksomhederne vise, hvad de kan og ingeniører, planlæggere, byggearbejdere, m.fl. kan komme her og se og prøve fremtidens komponenter. De lokale virksomheder støtter i dag tilsvarende innovationscentre på DTU og i Aalborg. De vil hellere bruge midlerne og ressourcerne lokalt. 27

28 Understøt generelt udviklingen af og efterspørgslen efter intelligente energiløsninger særligt indenfor komponenter, byggematerialer og intelligente energistyringssystemer, hvor de lokale virksomheder i Vejen Kommune har en særlig position og styrke. ENERGIRENOVERING AF BYGNINGER Fortsæt arbejdet med aktivt, systematisk og synligt at fremme efterspørgslen efter energieffektivt byggeri og energirenovering af bygninger. Forsæt investeringerne i Vejen Kommune i forhold til energirenovering af de kommunale bygninger og brug det som et udstillingsvindue. Inddrag og brug de lokale virksomheder mest muligt. Understøt og synliggør alle muligheder for at virksomheder og borgere kan låne til energiforbedringer. Inddrag de lokale pengeinstitutter. Hjælp særligt med at finde gode løsninger i forhold til virksomhedernes udfordringer med at finansiere energiløsninger. Virksomhederne skal efterleve mange miljøkrav, som kræver investeringer i energiløsninger. Det er en udfordring at lave en god business case med en fornuftig tilbagebetalingstid. Lav en kortlægning af de virksomheder i Vejen Kommune der med fordel har investeret i energiløsninger med en fornuftig tilbagebetalingstid og sørg for videndeling og tværgående samarbejder mellem lokale virksomheder. Få evt. Dome Of Vision til Vejen. Undersøg mulighederne for at lave et lokalt innovationsprojekt omkring isoleringsmateriale. 28

29 AFFALD/RESTPRODUKTER Vær ambitiøs i forhold til affaldsbehandling og genbrug af restprodukter. Understøt lokale innovative løsninger indenfor affaldshåndtering og gå som kommune foran som test- og demonstrationssted for løsninger indenfor komplet håndtering af organiske restprodukter (organisk affald). Gør en aktiv indsats for at udbrede grøn industrisymbiose, hvor lokale virksomheders restprodukter anvendes i andre virksomheders produktion. UDNYTTELSE AF SPILDVARME Lav et pilotprojekt om udnyttelse af spildvarme fra lokale virksomheder. Vejen Varmeværk har gennemført et spændende projekt om udnyttelse af overskudsvarme sammen med Agri Norcold. Erfaringerne herfra kan med fordel udbredes til andre virksomheder. OFF-SHORE Undersøg, hvordan endnu flere lokale virksomheder kan få gavn at udviklingen i Esbjerg indenfor offshore. 29

30 Transport og logistik Erhvervsmæssig vækst i 2020 med fokus på transport og logistik Vejen Kommune har ca jobs indenfor transport og logistik, og Vejen Kommune har flere store transportvirksomheder. Mange store virksomheder har desuden deres lagerfaciliteter i Vejen Kommune. Der vurderes at være et væsentligt fremtidigt vækstpotentiale indenfor transport og logistik i Vejen Kommune. Strategisk bør der fokuseres på: 30

31 FYSISKE ANLÆG OG INFRASTRUKTUR Nedsæt en hurtigt arbejdende taskforce, der skal finde investorer/finansiering til etablering af et pitstop i Vejen: o Det er vigtigt, at de lokale transportbrugende virksomheder inddrages aktivt i dette arbejde. o Pitstoppet kan omfatte tankanlæg, omlasteplads til modulvogntog, cafeteria, service- og reparationsmuligheder, dæk, syn, vaskeanlæg, overnatningsfaciliteter samt indhegnet parkeringsplads og sikkerhed. o Sørg for at lastbilerne kan holde, hvor de ikke støjer og skaber gener. o Undersøg mulighederne for etablering af et e-handelslager i forbindelse med pitstoppet. o Lav planlægning for området ved MC Donalds i Vejen, så det kan anvendes til formålet. Gå snarest muligt videre med etablering af motorvejsafkørsel øst. Det tager for lang tid at afvente de statslige puljer. Ombyg krydset ved Shell i Vejen, evt. til en rundkørsel, så krydset kan betjene modulvogntog. Indled dialog med de eksisterende tankanlæg i Vejen om mulighed for også at etablere et adblue tankanlæg til lastbiler. Udnyt eventuelt nye muligheder for at alle statsveje i Vejen Kommune ombygges, så de bliver en del af modulvogntogsnettet. Virksomhederne anser det som en forudsætning for vækst, at modulvogntog er på plads. Ved nyanlæg bør tilgængelighed for modulvogntog altid tænkes ind. Arbejd for at en evt. kommende Hærvejsmotorvej kommer så tæt på Vejen som muligt. 31

32 TRANSPORTUDDANNELSER Gør Vejen til et centralt center for transportuddannelser med udgangspunkt i TUC Dekra og Vejen Business College. Tilbyd her fx uddannelser indenfor GPS-overvågning, energirigtig kørsel, køretider, modulvogntog, natdistribution, adfærdskursus, håndtering af materiel og omgivelser, kundeservice, mersalg, hygiejne, sprog, dyretransport, specialkørsel, kran, beton og sværgods. Understøt aktivt på alle niveauer, at alle grene indenfor transportuddannelser på sigt udbydes i Vejen Kommune. Der mangler lige nu truck, lager bus, kran og EUD-uddannelser. Uddan en pulje af ledige chauffører, der er arbejdsmarkedsparate i forhold til de lokale transportvirksomheder i samarbejde med Jobcenter Vejen. Jobcenter Vejen bør henvise til lokale uddannelsessteder også indenfor transport. TILTRÆKNING AF NYE VIRKSOMHEDER INDENFOR TRANSPORT, LOGISTIK OG LAGER Lav en mapping af, hvilke ydelser virksomhederne i Vejen Kommune i dag kan levere indenfor transport, logistik og lager. Undersøg, hvor der er huller i værdikæden, og gør en aktiv indsats for at tiltrække de transportvirksomheder, underleverandører til transportindustrien samt virksomheder indenfor lager og logistik, der mangler. Gør en meget aktiv indsats for at markedsføre Vejen Kommune i forhold til transport, lager og logistik. Brug de store virksomheder som ambassadører og udbred de mange gode historier. Faciliter netværk mellem transportbrugere og transportudbydere lokalt. 32

33 Afhold mini-transportmesser i Vejen. Gerne temabaserede, fx om tyveri fra lastbiler. GRØN TRANSPORT Imageopbygning: Sats på det grønne, miljøteknologi og CSR som et muligt image for transportvirksomhederne i Vejen. 33

34 Sundhed, omsorg, fritid Erhvervsmæssig vækst i 2020 med fokus på sundhed, omsorg og fritid Vejen Kommune har et stærkt brand indenfor sundhed og idræt ikke mindst på grund af Vejen Idrætscenter. Samtidig arbejder Vejen Kommune også aktivt indenfor sundhed og forebyggelse. Der vurderes at være et fremtidigt vækstpotentiale med nye private arbejdspladser i virksomheder i Vejen Kommune, der beskæftiger sig indenfor sundhed, omsorg og fritid. Virksomhederne erkender, at det ikke er på dette område, at det største vækstmæssige potentiale ligger målt på nye arbejdspladser og nye virksomheder i Vejen Kommune. I forhold til brandingen af Vejen-området som helhed vurderer virksomhederne dog, at netop sundhed og fritid kan og bør spille en meget væsentlig rolle, og at den styrkeposition, der allerede eksisterer her, bør udbygges yderligere frem mod Strategisk bør der fokuseres på: 34

35 ØGET SAMARBEJDE MED VEJEN KOMMUNE Øg samarbejdet mellem lokale virksomheder og Vejen Kommune indenfor sundhed og forebyggelse. Sørg for at medarbejderne i Vejen Kommune kender de lokale produkter og virksomheder og gør de kommunale medarbejdere til ambassadører for de lokale virksomheders produkter. Gør Vejen Kommune til et demonstrations- og teststed for lokale produkter indenfor sundhed, omsorg og fritid. Etabler et samarbejde, så flere lokale virksomheder byder ind med løsninger på de problemstillinger, der især optager Vejen Kommune indenfor sundhed og forebyggelse. VEJEN IDRÆTSCENTER Udnyt Vejen Idrætscenter bredere og til gavn for flere lokale virksomheder indenfor sundhed, omsorg og fritid. Brug fx IDAN-konferencen og/eller øvrige konferencer i Vejen Idrætscenter til at vise flere lokale produkter frem indenfor sundhed, omsorg og fritid. Inddrag lokale virksomheder indenfor sundhed, omsorg og fritid i planerne om et nyt sportscampus ved Vejen Idrætscenter, fx i forhold til planerne om uddannelse, træning og træneruddannelse. Gør en aktiv indsats for at trække flere internationale sportskonferencer til Vejen Idrætscenter som led i brandingen af Vejen Kommune. 35

36 Detailhandel og turisme Erhvervsmæssig vækst i 2020 med fokus på detailhandel og turisme Hvis Vejen Kommune skal være en attraktiv vækstkommune, er det væsentligt, at kommunen også har et spændende byliv med en driftig detailhandel. Det er derfor vigtigt, at den nuværende detailhandel fastholdes og udvikles, og at der tiltrækkes nye detailbutikker og detailhandelskæder samt nye oplevelseskoncepter til kommunen. Turismemæssigt er det afgørende for fremtidig vækst, at turismevirksomhederne i Vejen Kommune rustes bedst muligt forretningsmæssigt og kompetenceudvikles. Strategisk bør der fokuseres på: 36

37 DETAILHANDEL Læg strategien for byudviklingen fast, så potentielle investorer kan planlægge langsigtet. Skab et tættere og mere formaliseret samarbejde mellem detailhandlen i alle byer i kommunen og den kommunale forvaltning. Invester i en opdateret detailhandelsanalyse: o Lav en mapping af, hvilke detailhandelsbutikker Vejen Kommune samlet har nu. o Kortlæg hvilke butikker/kæder detailhandlen med fordel kan suppleres med. o Udarbejd et professionelt salgsprospekt over potentialerne i detailhandlen i Vejen Kommune. o Arbejd meget målrettet og professionelt med at tiltrække de mest relevante detailhandelsbutikker og kæder til Vejen Kommune. o Sørg for grundig planlægning og opfølgning i tæt samspil med den lokale detailhandel. Hold byerne pæne - og lav meget gerne endnu mere OPP-samarbejde om byforskønnelse. Virksomhederne vil gerne bidrage til finansieringen. Undersøg mulighederne for at tilbyde gratis wifi i bykernerne i Vejen Kommune, således at detailhandlen kan udnytte dette kommercielt. Arbejd aktivt med at tilrette lokalplanerne realistisk til den fremtidige butiksstruktur og byudviklingen. Undgå et syn med for mange tomme butikslokaler. Faciliter evt. at der sættes folier på de tomme butiksruder, hvis ejeren vil tillade det. 37

38 Understøt af detailhandlen i Vejen Kommune kompetenceløftes i forhold til e-handel. I fremtiden vil de fysiske butikker få svært ved at stå alene. Lav en strategi for, hvordan flere butikker kommer i gang med e-handel. Faciliter fælles kurser/uddannelse for alle detailhandelsbutikker beliggende i Vejen Kommune indenfor kundeservice, salg, ledelse, butiksudvikling, iværksætterhjælp, mv. Undersøg mulighederne for at detailhandlen i højere grad samarbejder med lokale virksomheder om personalegoder med henblik på at flytte mere handel ind i kommunen. TURISME Fortsæt den nuværende turismeindsats i Vejen Kommune med udgangspunkt i Lego- Billund-samarbejdet, Kongeåen og Hærvejen. Understøt fortsat at de kommercielle turismevirksomheder i Vejen Kommune kompetenceløftes i forhold til professionel forretningsdrift, ledelse, salg og markedsføring. Faciliter fælles kurser/uddannelse for alle turismevirksomheder i Vejen Kommune indenfor kundeservice, salg, ledelse, markedsføring, mv. Sammentænk turismemarkedsføringen med den overordnede branding af Vejen-området. Inddrag gerne højskolerne aktivt i turismemarkedsføringen. 38

39 DEL 3 Vækst via tværgående vækstskabere til gavn for alle virksomheder i Vejen Kommune 39

40 Indledning DEL 3 VÆKSTSKABERE Virksomhederne har under arbejdet i tænketankene drøftet og taget stilling til en række fælles tværgående vækstskabere, der tilsammen udgør generelle erhvervsmæssige rammebetingelser for alle virksomheder i Vejen Kommune. Nedenstående ni tværgående vækstskabere har været udvalgt til drøftelse, og virksomhederne har indgående drøftet deres fremtidige behov, udfordringer og udviklingsmuligheder indenfor disse vækstskabere. Dette input behandles her i DEL 3. Vækstskaberne er: Adgang til kvalificeret arbejdskraft Internationalisering Iværksætteri Adgang til kapital It og digitalisering Automatisering Produktudvikling og design Ledelsesudvikling Netværk og nye samarbejder Det har været tydeligt, at det særligt er indenfor vækstskaberne, at virksomhederne ser de største muligheder og udfordringer i forhold til at øge væksten i Drøftelserne i tænketankene har særligt vist, at der er en meget bred efterspørgsel blandt virksomhederne efter nye tiltag indenfor adgangen til kvalificeret arbejdskraft, ledelsesudvikling og netværk. Det er også tydeligt, at selv om mange virksomheder forudser, at væksten frem mod 2020 skal komme udenfor Danmarks grænser, så føler de sig ikke rustede nok til internationaliseringen. 40

41 ØVRIGE EMNER Udover disse ni vækstskabere har virksomheder selv kunnet bringe emner op, som de ønsker inddraget i en vækststrategi. I alle tænketanke har virksomhederne efterspurgt en langt mere offensiv branding af Vejenområdet frem mod 2020 samt en langt mere proaktiv indsats i forhold til at øge bosætningen i Vejen Kommune. Heri ligger også et bredt ønske fra centrale aktører i erhvervslivet om at blive inddraget aktivt i dette arbejde. Som følge heraf er der sidst i DEL 3 indsat et ekstra afsnit, der omhandler virksomhedernes input og ønsker i forhold til øget branding og bosætning. 41

42 Adgang til kvalificeret arbejdskraft Erhvervsmæssig vækst i 2020 via adgang til kvalificeret arbejdskraft En veluddannet lokal arbejdsstyrke er helt afgørende for at fastholde de nuværende arbejdspladser og virksomheder, tiltrækning af nye virksomheder og for virksomhedernes fremtidige vækstmuligheder. Det er afgørende, at Vejen Kommune sammen med virksomhederne og arbejdskraftoplandet ruster sig optimalt til fremtiden ved at uddanne, efteruddanne og tiltrække den efterspurgte arbejdskraft på alle niveauer. Strategisk bør der fokuseres på: 42

43 GRUNDSKOLEN: Etabler et meget systematisk samarbejde med de lokale virksomheder indenfor industrien og erhvervsskolerne om at gøre det attraktivt for eleverne i grundskolerne i Vejen Kommune at tage en erhvervsuddannelse og arbejde indenfor industrien. Relevante indsatser kunne være Åben Hus-arrangementer, fritidsjobs, fortællinger på skoler om det at arbejde i en virksomhed og fremtidige karrieremuligheder. Gør det obligatorisk for alle elever fra 6. klasse og op efter i grundskolerne i Vejen Kommune, at de en gang årligt skal deltage i en aktivitet målrettet industrien, fx virksomhedsbesøg og praktikperioder. Sæt det i system, at lærerne i grundskolerne i Vejen Kommune kobles med virksomheder og løbende tilbydes efteruddannelse i lokale industrivirksomheder. Udarbejd en åben dør -liste over lokale virksomheder, som altid står til rådighed for skolebesøg og som gerne vil bidrage med indholdsrige praktikperioder til eleverne. Inddrag gerne forældrene og skolebestyrelserne aktivt i vejledningsarbejdet på alle grundskoler i Vejen Kommune. ERHVERVSUDDANNELSER Arbejd meget systematisk med at knytte bånd til erhvervsskolerne i de øvrige kommuner for at øge undervisernes og de studerendes engagement i virksomhederne i Vejen Kommune. Lav gerne en direkte kampagne sammen med virksomhederne i Vejen Kommune målrettet studerende og undervisere på erhvervsuddannelserne. 43

44 Arbejd på at få en studieretning målrettet fødevareindustrien på en nært beliggende erhvervsskole. Understøt lokale virksomheders indsats for at få flyttet metaltrykkeruddannelsen fra Københavns Tekniske Skole til EUC Lillebælt. Sørg for at de lokale virksomheder deltager meget aktivt i forberedelserne til og afviklingen af DM i Skills, når Vejen Kommune sammen med Trekantområdet er værter i ELEVER OG PRAKTIKANTER Gør en aktiv indsats sammen med de lokale virksomheder for at øge antallet af praktikpladser særligt indenfor industrien. Udbyg partnerskabsaftalerne om praktikpladser yderligere. Sørg for egnede studieboliger til elever. Lav samarbejdsaftaler mellem lokale virksomheder om deling af elever. Lav netværk for elever og de lokale praktikpladssteder, hvor de kan sparre med hinanden. Undersøg muligheder for i højere grad at tage elever/praktikanter ind fra udlandet. 44

45 LOKAL EFTERUDDANNELSE Øg i samarbejde med virksomhederne antallet af personer i den lokale arbejdsstyrke, der tager en efteruddannelse. Understøt aktiviteter, projekter og indsatser, der retter sig mod optimal uddannelsesplanlægning, styrkelse af kvaliteten af erhvervsuddannelserne og tilpasning af uddannelserne til virksomhedernes kompetencekrav. Sørg for, at der er en endnu stærkere virksomhedsorientering i de lokale efteruddannelser. Indsaml lokale virksomheders behov for efteruddannelse og udbyd fælles hold lokalt gerne indenfor LEAN, tegningsforståelse, it, svejserobot, kalibrering, dansk, matematik, engelsk, mv. Etabler evt. et lokalt LEAN-korps, der kan hjælpe virksomhederne med LEAN og arbejdsmiljøcertificering. STYRKET UDDANNELSE AF UFAGLÆRTE Udarbejd gerne i samarbejde med virksomhederne og Jobcenter Vejen en basisuddannelsespakke rettet mod ledige personer, der søger beskæftigelse i industrien, som kan gøre dem arbejdsmarkedsparate. TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE Understøt at flere små og mellemstore virksomheder i Vejen Kommune har kendskab til og fokus på mulighederne for at skabe vækst via ansættelse af højtuddannet arbejdskraft. 45

46 Arbejd strategisk og systematisk på at knytte virksomheder i Vejen Kommune tættere til universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne - og øg dermed uddannelsesinstitutionernes og de studerendes engagement i virksomhederne i Vejen Kommune. Brug de store virksomheder i Vejen Kommune som flagskibe! Vær offensiv på de videregående uddannelsesinstitutioner i tæt samspil med især de større lokale virksomheder. Planlæg evt. indsatsen i samarbejde med HR-cheferne i de største virksomheder. Gør en aktiv indsats sammen med virksomhederne for at få studerende fra alle videregående uddannelser i hele landet ud i lokale virksomheder via mentorordninger, praktikpladser, projektopgaver, mv. Få flere virksomheder til at deltage i projektsamarbejder på de videregående uddannelsesinstitutioner. Projektarbejdet kan gøre det interessant for de studerende at tage arbejde i en virksomhed i Vejen Kommune. Få evt. flere lokale virksomhedsledere til at fungere som censor på de videregående uddannelsesinstitutioner for også herved at vise flaget. Understøt at der tilbydes fælles trainee programmer for nyuddannede kandidater på de videregående uddannelser i et samarbejde mellem lokale virksomheder og offentlige myndigheder/styrelser/virksomheder i de større byer. Kandidaten arbejder fx over en 2-årig periode 8 mdr. hvert sted, og vil herigennem blive introduceret til arbejdslivet i en virksomhed i Vejen Kommune. Deltag aktivt med fremvisning af de store virksomheder i Vejen Kommune på karrieremesser og koordiner indsatsen. 46

47 Indled et tæt samarbejde med Akademikernes nye afdeling i Esbjerg og sørg for, at de har fokus på virksomhederne i Vejen Kommune også. Understøt muligheder for job til ægtefæller og hjælp med at synliggøre de mange muligheder i området. INTERNATIONAL ARBEJDSKRAFT Øg indsatsen omkring tiltrækning af international arbejdskraft i samspil med virksomhederne. Brug fx Work Live Stay. Særligt fødevareindustrien er baseret på internationale medarbejdere. Skab gode rammer for at opbygge gode sociale netværk mellem medarbejdere i forskellige virksomheder på tværs af nationaliteter. Understøt et udbud af boliger til udenlandske medarbejdere, herunder gerne lejeboliger med mulighed for korttidsleje, værelser i bymidten, små/store lejligheder og familiehuse. Understøt generelt virksomhederne i opgaven med ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder alt fra hjælp til tilflytning til hjælp til oprettelse af lønkonto. Få evt. DTU til at lave en afdeling lokalt i Vejen, hvor de kan sende deres udenlandske studerende hen. 47

48 Internationalisering Erhvervsmæssig vækst i 2020 via internationalisering For mange af virksomhederne i Vejen Kommune ligger den sikreste kilde til vækst frem mod 2020 udenfor Danmarks grænser. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne rustes bedst muligt til vækst på de internationale markeder, og at denne indsats understøttes bedst muligt. Strategisk bør der fokuseres på: Understøt meget aktivt, at flere lokale virksomheder bliver klar til eksport ved en styrket eksportfremmeindsats i samarbejde med Væksthus Syddanmark og Eksportrådet. Opbyg lokale værdikædesamarbejder indenfor eksport fx på komponentsiden indenfor energi, klima og miljø. Understøt fælles eksportmarkedsføring for lokale virksomheder i relaterede brancher. Understøt fælles eksportfremstød for lokale virksomheder i fx Sverige, Norge og Nordtyskland. Sørg for at få de store virksomheder med, så de kan åbne døre for de små. 48

49 Understøt systematisk videndeling om eksport og udenlandske kontakter i lokale eksportnetværk. Sørg for professionel betjening af virksomhedernes udenlandske gæster, og vær åben overfor, at borgmesteren evt. vil tage imod en delegation med udenlandske gæster som et tilbud til lokale virksomheder. Hjælp virksomhederne med at arrangere et spændende turistbesøgsprogram for deres udenlandske gæster. Undersøg om der er et vækstpotentiale i, at Vejen Kommune indgår strategiske internationalesamarbejder med byer/områder, som har særlige interesse indenfor de lokale virksomheders styrkepositioner, fx fødevarer, komponenter, affaldshåndtering, mv. 49

50 Iværksætteri Erhvervsmæssig vækst i 2020 via iværksætteri Iværksættere er en væsentlig kilde til nye private arbejdspladser. Iværksætterne i Vejen Kommune er generelt mere levedygtige end i andre kommuner. Der er dog brug for, at flere af dem skaber flere job, og at de kommer ind i et vækstforløb. Strategisk bør der fokuseres på: Sæt øget fokus på iværksætteri og innovation i grundskolerne i Vejen Kommune og sørg for, at alle grundskoler i Vejen Kommune deltager i aktiviteter, der vedrører iværksætteri. Det gør de ikke i dag. Sørg for, at der arbejdes med iværksætteri på alle klassetrin fra 6. klasse og opefter. Styrk i den forbindelse samspillet mellem virksomhederne og grundskolerne, og hav stor fokus på kommercialisering og virksomhedsdrift. 50

51 Øg arbejdet med iværksætteri i alle ungdomsuddannelser i Vejen Kommune, og motiver de unge til at starte egen virksomhed. Se gerne på Campus Vejle. Styrk i den forbindelse samspillet mellem virksomhederne og ungdomsuddannelserne. Understøt at flere lokale iværksættere vækster ved, at UdviklingVejen samarbejder tæt med Væksthus Syddanmark og private rådgivere om at tilbyde iværksættere med særligt vækstpotentiale sparring, uddannelse, finansiering og rådgivning om, hvordan de bedst realiserer deres vækstpotentiale. Styrk kendskabet til at iværksættere kan søge finansiering fra fonde, innovationsmiljøer, Vækstfonden og business angels. Styrk iværksætternes indbyrdes netværk, så de kan hjælpe og støtte hinanden. Understøt at iværksættervirksomheder fra starten tænker sig ind i en international sammenhæng. Hjælp dem til et handlingsorienteret udviklingsforløb, der har fokus på international kommercialisering. Undersøg hvordan der kan gøres mere for at stimulere eksisterende virksomheder og deres medarbejdere til at starte nye spinoff-virksomheder. Byg videre på den nuværende indsats i forhold til generationsskifte og ejerskifte og undersøg, hvordan der kan gøres endnu mere for at stimulere flere succesfulde generationsskifter og ejerskifter. Udvid den eksisterende mentorordning, så endnu flere nye og mindre virksomheder får en mentor. Styrk især mentorordningen i forhold til vækstiværksættere, spin-off virksomheder og generationsskiftevirksomheder. Lav kompetenceudvikling og netværksaktiviteter for mentorerne, så de løbende er opdaterede på ny viden. Sørg for at mentorkorpset som helhed har kvalifikationer indenfor internationalisering. 51

52 Det offentlige marked udgør et stort potentielt marked for iværksættervirksomheder: o Understøt at iværksætterne får kendskab til og sparring om offentlige indkøb, herunder indkøb i Vejen Kommune. o Sørg for også at invitere iværksætterne til at deltage i udbud. o Giv sparring og vejledning til iværksætterne i forhold til det offentliges krav om leveringsstabilitet, mv. o Tænk iværksætternes specifikke behov og forudsætninger ind i Vejen Kommunes indkøbs- og udbudsregler. Lav en årlig fejring af succesfulde lokale vækstiværksættere. Markedsfør de lokale vækstiværksættere og videregiv lærerige cases i forhold til at blive en succesrig vækstiværksætter. 52

53 Kapital Erhvervsmæssig vækst i 2020 via adgang til kapital Det er en forudsætning for fremtidig vækst, at virksomhederne i Vejen Kommune har eller kan rejse den tilstrækkelige kapital. Strategisk bør der fokuseres på: Understøt først og fremmest at virksomhederne selv er godt rustet til at søge finansiering, og at de har styr på de krav som stilles til dem fra fx pengeinstitutterne til forretningsplan, budgetter, likviditetsoversigt, mv. Udbyg og synliggør i endnu højere grad alle tilgængelige muligheder for kapitalfremskaffelse overfor virksomheder. 53

54 Understøt det lokale venturemiljø ved at bakke op om de investeringskilder, der er tilstede lokalt i vores område. Skab optimale rammer for, at vækstiværksættere og vækstvirksomheder kan få mulighed for at præsentere deres projekter for lokale business angels, fx ved netværksaktiviteter. Arbejd for etablering af en lokal kapitalfond, der i samspil med andre kapitalkilder kan understøtte lokale virksomheders vækst. Undersøg mulighederne for at tiltrække nationale og internationale investorer. Gør aktivt brug af den nationale ordning med kapital coach, der kan bistå perspektivrige virksomheder og iværksættere med kompetencer og netværk i forhold til kapitalfremskaffelse. 54

55 IT og digitalisering Erhvervsmæssig vækst i 2020 via it og digitalisering It og digitalisering spiller en vigtig rolle som innovations- og vækstskaber i mange virksomheder og indenfor mange brancher. Det er afgørende for fremtidig vækst, at virksomhederne i Vejen Kommune har de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer indenfor it og digitalisering, der kan bidrage til at understøtte deres innovationskapacitet og dermed vækst. Strategisk bør der fokuseres på: Understøt at virksomhederne i Vejen Kommune nu og fremover kan få den nødvendige arbejdskraft indenfor it. Udbyd uddannelser og efteruddannelse indenfor it og styringsværktøjer lokalt. 55

56 Faciliter videndeling og netværk omkring brug af it og digitalisering. Faciliter at lokale virksomheder kan dele specialiserede it-medarbejdere. Understøt at virksomhederne i Vejen Kommune har gode muligheder for at indhente viden og sparring samt deltage i udviklingsprojekter indenfor it. Sørg for at alle virksomheder uanset branche får hjælp til at styrke deres forretning ved hjælp af it. Det gælder fx it-systemer i forbindelse med indkøb og produktionshåndtering samt brug af digitale medier til salg og markedsføring. Sørg for at Vejen Kommune opbygger en stærk it-profil, og synliggør at Vejen Kommune har en veludbygget it-infrastruktur. Gå målrettet efter at tiltrække flere it-virksomheder og it-iværksættere til Vejen Kommune. 56

57 Automatisering Erhvervsmæssig vækst i 2020 via automatisering Automatisering spiller en vigtig rolle som innovations- og vækstskaber indenfor mange brancher. Det er vigtigt for den fremtidige vækst, at virksomhederne i Vejen Kommune har tilstrækkelige kompetencer og viden om mulighederne indenfor automatisering, så det kan understøtte deres innovationskapacitet og dermed vækst. Strategisk bør der fokuseres på: Understøt aktivt, at der fortsat er produktion i Vejen Kommune og i Danmark generelt. Samarbejd med de øvrige kommuner i Trekantområdet om at gøre Trekantområdet til fremtidens industricentrum. Inspirer og introducer lokale produktionsvirksomheder og relaterede erhverv til nye muligheder indenfor automatisering og robotteknologi for herved at udløse potentialer. 57

58 Øg de lokale virksomheders kendskab til muligheder for at foretage en rentabel investering i automatisering og robotteknologi med henblik på udvikling af deres produktionsapparat. Hjælp virksomhederne til at analysere deres produktion og vælge ud, hvad der er bedst at investere i. Demonstrer gode lokale cases indenfor investering i automatisering, fx Brørup Apotek med lagerstyring og robotter, hvor de nu kan plukke en ordre fra recept på 16 sekunder + levere til drive in. Faciliter vidensdeling og netværk mellem produktionsansvarlige i virksomhederne. Afhold kurser og arrangementer med fokus på drift, produktion, automatisering, robotteknologi og ressourceeffektivitet for medarbejdere beskæftiget i produktionserhverv i Vejen Kommune. Styrk kontakten til nationale videnscentre, innovationsnetværk, innovationsordninger, etc. med henblik på at hjælpe virksomhederne til at øge deres produktivitet generelt. 58

59 Produktudvikling og design Erhvervsmæssig vækst i 2020 via produktudvikling og design Produktudvikling og design spiller en vigtig rolle som innovations- og vækstskaber indenfor mange brancher. Det er væsentligt, at virksomhederne i Vejen Kommune har de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer indenfor produktudvikling og design, der kan bidrage til at understøtte deres innovationskapacitet og dermed vækst. Strategisk bør der fokuseres på: Understøt at virksomheder i Vejen Kommune tilbyder praktikpladser, studiejobs og specialeopgaver til studerende med fokus på produktudvikling og innovation. Understøt anvendelsen af design i små og mellemstore virksomheder. 59

60 Styrk designiværksættere og kreative iværksættere. Udbred viden om mulige fonde der kan ansøges til projekter indenfor produktudvikling og innovation, herunder Markedsmodningsfonden, Industriens Fond, mv. Sørg for at flest mulige lokale virksomheder gør brug af ordninger som Innobooster med henblik på at øge deres konkurrenceevne via produktudvikling og innovation. Støt og tiltræk midler til relevante udviklings- og videnscentre, der vurderes at have betydning for virksomhederne i Vejen Kommune. 60

61 Ledelsesudvikling Erhvervsmæssig vækst i 2020 via ledelsesudvikling God og professionel ledelse er en forudsætning for fremtidig vækst og udvikling i virksomhederne i Vejen Kommune. Det er væsentligt, at virksomhederne i Vejen Kommune har de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer indenfor ledelse, der kan bidrage til at understøtte deres strategiske og organisatoriske udvikling og dermed vækst. Strategisk bør der fokuseres på: Sørg for at nuværende og kommende ledere/mellemledere i de lokale virksomheder har viden om og nem adgang til muligheder for løbende at kunne efteruddanne sig for at få opdateret deres viden og kompetencer indenfor strategi og ledelse. 61

62 Understøt at en øget andel af de lokale virksomheder får en professionel bestyrelse. Understøt at flere lokale virksomhedsejere får en mentor Udbyd fælles lederudvikling i lokale netværk på tværs af brancher. Udbyd lederuddannelser lokalt gerne på Vejen Business College, der matcher virksomhedernes konkrete behov. 62

63 Netværk og nye samarbejder Erhvervsmæssig vækst i 2020 via netværk og nye samarbejder Netværk og nye samarbejder kan understøtte en positiv udvikling i virksomhederne i Vejen Kommune i forhold til vækst og flere private arbejdspladser. Det er væsentligt, at virksomhederne i Vejen Kommune har de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer indenfor netværksdeltagelse samt viden om mulige positive udbytter via solide netværk. Strategisk bør der fokuseres på: Udbyd og faciliter lokale virksomhedsnetværk på flere niveauer end blot direktørniveau, herunder produktionsansvarlige, mellemledere, personaleansvarlige, it-ansvarlige. Giv iværksættere og små og mellemstore virksomheder mulighed for at deltage i lokale netværk med andre ligesindede. Der er et bredt ønske om, at kommunen deltager fast i flere netværk, hvor det er relevant. 63

64 Branding og bosætning Erhvervsmæssig vækst i 2020 via stærkere positionering og branding af Vejen samt øget bosætning I alle tænketanke har deltagerne uopfordret rejst et ønske om større branding af Vejen som område. Det ligger virksomhederne meget på sinde, at omverdenens billede af Vejen-området frem mod 2020 endnu mere proaktivt og offensivt påvirkes til at understøtte vækststrategien, herunder bosætningen i området. Med andre ord: Vejen-området bør i den grad sættes mere på landkortet. Strategisk bør der særligt arbejdes med følgende: 64

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 deltag i debatten på www.vejlesfremtid.dk Vejle vil Vækst Erhvervspolitisk forår i Vejle 2 Indledning Erhvervspolitisk forår i Vejle Vejle vil vækst og

Læs mere

IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE

IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE 2011 1 Forord I forbindelse med udarbejdelsen af iværksætterstrategien har der været nedsat en tænketank bredt sammensat af ledende repræsentanter fra erhvervsliv,

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg Deltagere Peter Rindebæk Torben

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Uddannelsesinstitutioner...3 1. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet...3 2. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet - Elektro...5 Uddybende initiativbeskrivelse...

Læs mere

NEW MANUFACTURING SHOWCASE

NEW MANUFACTURING SHOWCASE NEW MANUFACTURING SHOWCASE og udstillingsvindue for ny industri 22/01 2014 Erhvervstænketank/Horsens Kommune FORORD Horsens har vist, at man kan flytte en by og en kommune, hvis man tænker stort og arbejder

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området Masterplanen er produceret af Kjeld Kückelhahn Forskerparken Syd AS I samarbejde med Bindslev AS og masterplanens arbejdsgruppe.

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Job i landdistrikterne Udgivet af Region Midtjylland Regional Udvikling August 2013 Layout og print: Grafisk Service Fotos: Side 16: Niels Åge Skovbo Side 17:

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere