Privat vækst, offentlig implementering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privat vækst, offentlig implementering"

Transkript

1

2 Privat vækst, offentlig implementering Den demografiske udfordring er en fantastisk markedsmulighed, siger Lars Kolind, formand for Welfare Tech Region. Der er 1000 nye nicher lige foran os, som kan danne baggrund for nye virksomheder, nye job, nye eksportmuligheder og nye indtægter i den private sektor. Welfare Tech Region er den erhvervsrettede del af Region Syddanmarks satsning inden for velfærdsteknologi. Læs mere på welfaretechregion.dk Welfare Tech Region hjælper virksomheder med at se og udnytte mulighederne på det velfærdsteknologiske marked. Udgangspunktet er en unik samarbejdskonstruktion, som samler erhvervsvirksomheder, videninstitutioner og offentlige organisationer. Målet er at gøre vejen fra velfærdsteknologisk ide til implementering så nem som mulig. Det starter med et uforpligtende møde Har du en ide til en velfærdsteknologisk løsning, eller har du brug for sparring til at komme videre med dit produkt, så kan Welfare Tech Region hjælpe. Via vores netværk får du adgang til en lang række kompetencer og viden på området. Welfare Tech Region kan hjælpe dig med at: Finde de rigtige partnere til udviklingen Finde ekstern finansiering Få testet og afprøvet din løsning Møde de offentlige indkøbere Få sparring og netværk Den intelligente patientseng Med Welfare Tech Region har vi et forum, hvor vi kan udveksle erfaringer og ideer med andre - hvad enten det gælder innovation, udvikling eller implementering af løsningerne. I øjeblikket deltager vi i projektet icare, om udvikling af nye produktkoncepter til intelligente plejesenge; en nødvendighed idet den demografiske udvikling sætter sektoren under tungt pres i fremtiden. Samarbejdet giver os værdifuld indsigt i konkrete behov og viden på området, så vi får udviklet koncepter, der optimerer værdieffekterne for patienter og personale. Vi får nye vinkler på funktionalitet og design, som vi kan bruge aktivt i videreudviklingen og innovationen af vores produkter inden for hospitals- og serviceudstyr, siger Peter Brøndum Jensen, Product Manager ved LINAK A/S. Læs mere om LINAK og MedLine/CareLine på WelfareTechRegion Forskerparken 10 DK Odense M welfaretechregion.dk DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

3 Indhold Det eneste, der ikke er acceptabelt, er år efter år at beskrive de samme problemer uden at nærme sig en løsning. ERIK RASMUSSEN CHEFREDAKTØR, MANDAG MORGEN Sundhed 2.0 i 2020 November 2020: Sundhedsvæsenets nøgleaktører kan se tilbage på et årti, hvor det lykkedes at bremse udgiftseksplosionen, dæmme op for arbejdskraftmanglen, forbedre dagligdagen for hundredetusindvis af patienter og lægge grunden til en eksportindustri i milliardklassen. Utopi eller virkelighed? Mulig - hederne er til stede, men det kræver et nyt mindset og en ny samarbejdskultur i sundhedssektoren at udnytte dem, skriver Mandag Morgens chefredaktør, Erik Rasmussen. 7 #1 Det danske sundheds- og plejesystem er under alvorligt pres. Velfærdsteknologi er en vigtig del af svaret. #2 Brugernær innovation er hemmeligheden bag den høje produktivitet i velfærdsteknologiske virksomheder. Velfærdsteknologi som vækstmotor En satsning på velfærdsteknologi kan blive en kraftfuld vækstmotor, der sikrer Danmark en stærk position på et af fremtidens mest lukrative globale markeder. Hvis satsningen gennemføres konsekvent og intelligent, kan den samtidig lette en del af presset på de offentlige udgifter, forbedre livskvaliteten for ældre og syge samt dæmme op for den stigende mangel på arbejdskraft i sundhedsog plejesektoren. Det viser Mandag Morgens analyse af de markedsmæssige, udgiftsøkonomiske og behandlingsfaglige perspektiver i en konsekvent satsning på at gøre Danmark til et velfærdsteknologisk foregangsland. 12 Et højproduktivt eksporterhverv Velfærdsteknologi er et højproduktivt væksterhverv på linje med vindmøllebranchen og lægemiddelindustrien. En af de vigtigste nøgler til succes på det boomende internationale marked er bruger nær innovation, og mange løsninger udvikles og tilpasses i tæt samarbejde med sundheds- og plejesektoren. Ifølge virksomhederne er efterspørgslen fra den offentlige sektor herhjemme afgørende for deres markedsmuligheder. Men flere virksomheder mener, at de offentlige indkøbere er for prisfokuserede og glemmer at tage arbejdskraftbesparelser og innovationsgevinster med i regnestykket. Eksperter advarer dog virksomhederne mod at stirre sig blinde på det danske marked. Hvis et produkt f.eks. har et markedspotentiale i det tyske hospitalsvæsen, kan man lige så godt opsøge en tysk partner fra begyndelsen november

4 S U N D V Æ K S T For at blive vindere på eksport - markederne skal virksomhederne få øjnene op for, at vi i Danmark har et suverænt laboratorium for produktudvikling: Det danske velfærdssamfund. STINE HELLES VÆKSTHUS HOVEDSTADEN Ledelse den største barriere Ledelsen er den største barriere for velfærdsteknologi i sundheds- og plejesektoren. Det er konklusionen på en rundspørge blandt de 450 nøgleaktører på området, som Mandag Morgen har samlet i panelet Sundhedens Innovatører. For meget fokus på drift og for lidt innovation forhindrer Danmark i at blive en international frontløber på feltet. Manglende fokus, initiativ og videnindsamling er væsentlige stopklodser, og panelet efterlyser et opgør med et gammeldags mindset. 28 #3 Manglende kapital adgang er Europas akilleshæl i det velfærdsteknologiske kapløb. Spillet om markedet Europa har et stærkt udgangspunkt på det lukrative marked for velfærdsteknologi, men risikerer at blive overhalet af fremstormende lande som USA og Japan. Akilleshælen er kapitaladgang. Den økonomiske krise har dæmpet risikoviljen hos venturefondene, og det rammer branchens mange små og mellemstore virksomheder hårdt. Skal de vække interessen blandt investorerne, er der brug for nye produktstrategier, der tilpasser løsningerne til flere delmarkeder på en gang. Mere intelligente offentlige indkøb kan samtidig være med til at kompensere for manglen på risikovillig kapital. 30 #4 De nordiske lande kan blive en førende spiller på et boomende marked for sundhedsteknologi. Velfærdsteknologiens Silicon Valley Danmark har sammen med de øvrige nordiske lande et uudnyttet potentiale i milliardklassen og en unik mulighed for at blive en førende spiller på det galopperende marked for sundhedsrelateret velfærdsteknologi. En analyse foretaget for Nordisk Ministerråd giver en række anbefalinger til at styrke både samarbejdet på tværs af landegrænserne og offentlig-privat samarbejde. De nordiske erhvervsministre skal på et møde i dag i København drøfte, hvordan det store potentiale på sundhedsområdet kan blive forløst. 38 Vi står over for et voksende internationalt marked. Og der er ikke noget, der gavner eksporten mere, end hvis man har et godt hjemmemarked at tage afsæt i. BERTEL HAARDER SUNDHEDSMINISTER (V) Minister vil skabe sund vækst Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder mener, at Danmark bør gøre "Sund Vækst" til den nye vækstdagsorden, og han vil i de kommende år bruge op imod 10 milliarder kr. på ny teknologi i sundhedssektoren for at sætte skub i omstillingen. Det skal skabe vækst og sikre patienterne bedre behandling. "Vi står med en historisk chance for at skabe nytænkning og innovation i sundhedsvæsenet," siger Bertel Haarder MM42 Sund vækst

5 #5 Adfærdsændringer er den vigtigste forudsætning for at høste økonomiske gevinster af velfærdsteknologi. Gevinsten ligger i adfærden De kommende årtier vil en demografisk tsunami skylle ind over den rige del af verden og presse de nationale sundhedsbudgetter til smertegrænsen. Ny teknologi er en nødvendig del af svaret. Danmark har alle forudsætninger for at blive en velfærdsteknologisk supermagt. Men det kræver en helt ny tilgang til implementering, hvor teknologien bruges som løftestang for at ændre velfærdssektorens arbejdsgange og organisation og skabe en ny rollefordeling mellem brugere og fagpersonale. 48 #6 Succes med ny teknologi kræver forankring i hele organisationen. Værdien skal være synlig for alle. Den menneskelige faktor Succes med velfærdsteknologi afhænger af virksomheders evne til at udvikle god, enkel og brugbar teknologi. Og følger teknologien ikke fælles standarder, vender personalet tommelfingeren nedad over for teknologi, der vender op og ned på kendte arbejdsgange, stiller krav om en ny selvforståelse og skaber nye relationer til brugerne. Medarbejdernes opbakning er derfor afgørende for succes. Det viser en kompetenceundersøgelse foretaget af Region Syddanmark. 56 #7 Velfærdsteknologi skaber behov for nye kompetencer hos de ansatte. Det udfordrer kernen i den faglige identitet. Personalet skal erobre teknologien Social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker mangler velfærdsteknologiske kompetencer. De sundhedsfaglige medarbejdere er en nøglegruppe, når ny velfærdsteknologi skal udvikles og implementeres. Det stiller nye krav til uddannelse og efteruddannelse. Teknologiske færdigheder handler ikke kun om at kunne trykke på en knap eller læse en manual. Det nye er, at sygeplejerskerne, og andre medarbejdere inden for velfærdsservice, skal bruge deres færdigheder sammen med ingeniører og dataloger, så de kan tænke med, når udviklingen går i gang, siger Cathrine Hasse, professor ved Institut for Læring ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole under Århus Universitet. 62 Velfærdssamfundet, som vi kender det, vil komme under et enormt pres, såfremt der ikke investeres i udviklingen af nye teknologier. FRIDA FROST FORMAND, INGENIØRFORENINGEN, IDA Mere end et spareværktøj Det er naturligt, at kommuner og regioner fokuserer på besparelsespotentialet i velfærdsteknologien. Men de største gevinster kræver en offensiv tilgang. Groft sagt kan vi vælge imellem at købe de velfærdsteknologiske løsninger fra andre innovative lande om ti år eller udnytte vores position i dag til selv at skabe et eksporteventyr, skriver Ingeniørforeningens formand, Frida Frost november

6 Hjælpemiddelinstituttet formidler og udvikler ny viden om velfærdsteknologiske løsninger og deltager i velfærdsteknologiske projekter. Hjælpemiddelinstituttet viden om velfærdsteknologi På hmi.dk/vft kan du finde Hjælpemiddelinstituttets definition på velfærdsteknologi, downloade bogen Velfærdsteknologi selvhjulpen med ny teknologi og få overblik over temaer og aktører på området. Velfærdsteknologisk portal I løbet af 2011 lancerer Hjælpemiddelinstituttet en brugervenlig portal, som giver overblik over velfærdsteknologiske projekter og resultater. Nyt hæfte om robotteknologi Robotter til ældre- og handicapområdet giver kommuner og regioner et overblik over robotter og robotteknologi og beskriver muligheder og erfaringer på det danske marked. Hæftet udkommer primo Konsulenter Hjælpemiddelinstituttets konsulenter Inger Kirk Jordansen, Henrik Svensson og Goran Kovacevic beskæftiger sig med intelligente hjælpemidler, robothjælpemidler, smarthometeknologi og andre former for velfærdsteknologi. Tlf hmi.dk Læs mere om Hjælpemiddelinstituttets øvrige aktiviteter: forskning, publikationer, konferencer, Hjælpemiddelbasen, netværkene bolig.hmi.dk, bil.hmi.dk, tekst.hmi.dk og kommunikation.hmi.dk, prøvningslaboratorium, nyhedsbreve, tidsskriftet teknologi & handicap med mere. Hjælpemiddelinstituttet er et landsdækkende videncenter, der udvikler og formidler viden om, hvordan hjælpemidler og andre teknologiske løsninger kan bidrage til at inkludere og skabe bedst mulige vilkår i samfundet for mennesker med funktionsnedsættelser. Hjælpemiddelinstituttet er en selvejende institution under Socialministeriet og er en del af Vidensfunktionen (VISO) i Servicestyrelsen.

7 ERIK RASMUSSEN CHEFREDAKTØR MANDAG MORGEN Sundhed 2.0 i 2020 NOVEMBER 2020: Det danske sundhedsvæsens nøglepersoner er samlet til en stor konference for at gøre status over det forgangne tiår og udstikke kursen for det næste. Humøret er højt, og optimismen fremherskende. Tiåret blev starten på en dramatisk periode, der berettiger ordet revolution. En investering på 40 milliarder kr. i nye sygehuse blev afsættet for et innovativt tigerspring i sektoren, der ikke alene sikrede patienterne en bedre og langt mere sammenhængende behandling, men også bremsede stigningen i omkostningerne. Erfaringerne ved begyndelsen af det nye årti tyder på, at det også fremover vil være muligt at øge kvaliteten og samtidig reducere de samlede udgifter. Revolutionen har også skabt en ny stærk dansk industri: Den velfærdsteknologiske klynge. Dermed blev grøn vækst og sund vækst de to største vækst- og eksportsucceser i perioden Samtidig har Danmark erobret positionen som en international rollemodel for, hvad der er beskrevet som Sundhed 2.0 en demonstration af, hvordan avanceret teknologi kan skabe et sammenhængende, effektivt sundhedsvæsen til fordel for såvel patienter, sundhedspersonale som samfundsøkonomien. Utopi eller virkelighed? Det bestemmer vi selv. Her ved indgangen til et nyt årti skal danske politikere og andre af sundhedssektorens beslutningstagere træffe en række afgørelser, der bestemmer sektorens udvikling ikke i ét, men i mange årtier fremover. Som udgangspunkt er sektoren fanget i et mangedobbelt krydspres, der understreger behovet for at tænke nyt og innovativt. En fortsættelse af business as ususal er ikke en option. At skabe et sundhedsvæsen, der imødekommer forventninger og krav fra en stadigt mere krævende og kvalitetsbevidst befolkning, tvinger Danmark til at forfølge en lige så ambitiøs som innovativ sundhedsstrategi. Den må adressere de økonomiske og teknologiske udfordringer, men i lige så høj grad sektorens mindset. Mandag Morgen har igennem de seneste uger dokumenteret, hvordan anvendelse af velfærds- og sundhedsteknologi kan løse en række af sektorens problemer og samtidig skabe et nyt industrieventyr. I dette tillæg præsenteres analyserne i samlet form. De bekræfter, at det er muligt at udløse den sundhedsrevolution, der om ti år vil give mulighed for at fejre de første gennembrud. De næste sider rummer fortællingen om sundhedssektorens store uudnyttede potentialer og om de barrierer, der skal overkommes for at befri den fra det voldsomt snærende krydspres. Mulighederne Mulighederne i en målrettet anvendelse af avancerede teknologier er åbenlyse: BEDRE BEHANDLING Teknologien er først og fremmest patienternes ven. Den sikrer, at deres rejse igennem sundhedsvæsenet bliver hurtigere og behageligere. F.eks. at de kan opholde sig længere i eget hjem, at behandlingerne hænger bedre sammen og er mere sikre, samt at de forskellige hjælpemidler lige fra katetere til hospitalssenge og hjemmeovervågninger er tilpasset patientens behov, så de forbedrer en ellers truet livskvalitet. Sundhedsteknologi er også en kommunikationsteknologi, der giver patienten langt større indsigt i og indflydelse på sin egen behandling. LAVERE OMKOSTNINGER De hidtidige erfaringer tyder på, at avanceret teknologi kan reducere sundhedsudgifterne forudsat at man bruger teknologien til at skabe mere effektive organisationsstrukturer og arbejdsprocesser. Teknologien er blot et redskab, og effekten afhænger af den konsekvens og intelligens, den indføres med. SUND VÆKST 29. november

8 Sundhedsmodellen 2010 Økonomipresset Demografipresset Polariseringspresset Sygdomspresset Behov for fornyelse Etikpresset Teknologipresset Markedspresset Forventningspresset Figur 1: Sundhedssektorens tilstand domineres i 2010 af et ottedobbelt krydspres, der kræver nye løsninger og ingen af dem kan leveres af sektoren selv. Kilde: Mandag Morgen. FÆRRE RESSOURCER Teknologien kan spare arbejdskraft og dermed bidrage til at løse de kommende tiårs problemer med at skaffe sundhedspersonale. Sektoren vil bl.a. komme til at mangle sygeplejersker og speciallæger. Her tilbyder sundhedsteknologien en række løsninger, som bl.a. frigør personalet fra rutineopgaver, så de kan koncentrere sig om de faglige nøglefunktioner. NY INDUSTRIEL UDVIKLING Alle analyser peger på velfærdsteknologien som en ny fremstormende vækstsektor. Alene den demografiske udvikling med et hastigt aldrende samfund skaber en stærkt stigende efterspørgsel efter teknologiske løsninger, der kan forlænge og forbedre livskvaliteten for ældre. De lande, der satser hurtigst og mest målrettet på de velfærdsteknologiske muligheder, scorer de største økonomiske gevinster. Perspektivet illustreres bl.a. af, at alene det nordiske marked for sundhedsydelser vurderes at være på 100 milliarder dollar. Forudsætningerne De fire muligheder demonstrerer, hvorfor velfærdsteknologi skaber en oplagt win-win-situation. Men den forløses kun, hvis en række forudsætninger opfyldes. Fællesnævneren mellem dem er tæt samarbejde på alle niveauer i alle dele af sundhedssektoren. Sundhedsvæsenet er en af de mest fragmenterede sektorer i samfundet, og uden en ny samarbejdsstrategi vil ingen af de fire potentialer blive forløst. Det handler ikke om ny teknologi, men om et nyt mindset. Et par eksempler: VIDENSDELING: Hvis Danmark til fulde skal udnytte effekten af et samlet sygehusbyggeri til 40 milliarder kr., er det afgørende, at de enkelte byggerier på tværs af regionerne deler viden og erfaringer. Det er bydende nødvendigt at koordinere satsningerne og akkumulere en samlet pulje af lessons learned. Det værst tænkelige scenarie er, at hver region gør det på sin egen måde. Dermed forskertser Danmark muligheden for at udvikle et hospitalskoncept, der kan virke som et spændende internationalt demonstratorium. Det er ikke lykkedes i andre lande, hvilket giver Danmark en unik chance. Landets størrelse og den fælles udfordring taget i betragtning, har vi alle muligheder for at bruge de 40 milliarder til at skabe en unik case, baseret på et tæt samarbejde mellem regioner, kommuner, virksomheder, universiteter m.fl. Men det forudsætter vilje og evne til co-innovation. Den skal demonstreres inden for det næste års tid, hvis den skal have en gavn- 8 MM42 Sund vækst

9 Sundhedsmodellen 2020 Højere oplevet kvalitet, lavere omkostninger Systematisk vidensdeling Inddragelse af patienter Fremtidens sundhedsvæsen Offentlige/private partnerskaber Sammenhængende patientforløb Øget effektivitet, lavere omkostninger Figur 2: Samarbejdede på alle niveauer i sektoren og med andre sektorer er en forudsætning for, at sundhedssektoren kan slippe ud af krydspresset og skabe et sammenhængende forløb med en stærkere involvering af patienterne. Kilde: Mandag Morgen. lig effekt på det samlede byggeri. Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder kunne vælge at sætte sig for bordenden og skabe en udviklings- og innovationsenhed, der kunne samle og viderebringe beslutninger, erfaringer og vidensgrundlag undervejs i den komplicerede proces. Den kunne udvikles videre til et globalt videnscenter for nyt hos - pitalsbyggeri med de fem regioner, ministeriet og evt. private virksomheder som interessenter. Danmark kunne samtidig initiere et samarbejde på nordisk plan. En rapport fra Nordisk Ministerråd dokumenterer, at velfærdsteknologi kan udvikles til en nordisk styrkeposition med afsæt i de 100 milliarder dollar, landene tilsammen bruger på sundhedsprodukter. Det videre perspektiv understreges af, at EU de næste ti år vil øge udgifterne til sundheds- og ældrepleje med 400 milliarder kr., så behovet er enormt. Men samtidig viser rapporten, at der kun foregår et meget sporadisk samarbejde mellem de nordiske lande. Her kan der plukkes lavthængende frugter, og det kunne Danmark starte med. OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER: Ingen sektor kan alene forny sundhedsvæsenet. Det er hverken en offentlig eller en privat opgave, men et fælles ansvar og en fælles mulighed. Den nordiske rapport udpeger manglende evne og vilje til OPP som en afgørende barriere for at forløse de store vækstpotentialer. Det er derfor opløftende, når Region Midtjylland undersøger, om private virksomheder kan stå for byggeri og drift af vaskeri, depotlagre og køkken. Private virksomheder kunne også stå for driften af de store P- anlæg til de ansatte og den lille million årlige besøgende. Lad ikke traditioner og barrierer stoppe den slags overvejelser, men gør tværtimod samarbejdet om de praktiske opgaveløsninger blive første skridt mod at integrere offentlig og privat udvikling af de produkter og serviceløsninger, der udgør kernen i Sundhed 2.0. Hvis der mangler politiske incitamenter, bør dét også kunne løses. Det eneste, der ikke er acceptabelt, er år efter år at beskrive de samme problemer uden at nærme sig en løsning mens behovet bliver stadig større. Dette handler ikke om teknologi, men om vilje og mindset. De to eksempler eksemplificerer begge en grundlæggende barriere for en fornyelse af sundhedsvæsenet: lederskab på alle niveauer i og omkring sektoren. Det er også konklusionen på en rundspørge blandt 450 af sundhedssektorens nøglepersoner. De siger samstemmende, at for megen fokus på kortsigtet drift frem for 29. november

10 innovation og langsigtet nytænkning er den alvorligste barriere for at indfri de store velfærdsteknologiske potentialer og dermed den afgørende hindring for at give Danmark en international frontposition. Lederne tænker simpelthen for traditionelt naturligvis en generel påstand, der ikke yder retfærdighed til de dele af sektoren, som har demonstreret mod til at gå nye veje. Perspektivet At sundhedssektoren som helhed har været for langsom til at tilpasse sig nye vilkår, er ingen ny opdagelse. Men problemet bliver især synligt i lyset af det voldsomme pres, sektoren nu er under. Det er også netop det pres, der bør udløse det store innovationsspring. Finanskrisen har presset danske virksomheder til at effektivisere deres drift og nytænke deres strategier. Det har for mange af dem betydet, at de i dag er stærkere rustet til at håndtere nye kriser. Ydre pres kan fremprovokere nødvendige omstillinger. Den danske sundhedssektor er ingen undtagelse. Næppe nogen sektor er de kommende år tvunget til at omstille sig så kraftigt og så hurtigt, og den omstilling berører stort set alle danskere. Sidste år blev udviklingen af det danske velfærdssamfund efter krigen hædret som en af Danmarks 12 største ledelsesbedrifter. Det ville være flot og forekommer næsten nødvendigt at sundhedssektorens ledere om ti år kunne prale af en tilsvarende ledelsesbedrift. Fordi de under hårdt pres og nærmest umulige vilkår skabte et ny sundhedsmodel et sundhedsvæsen 2.0. Samtlige de problemer, som den danske sundhedssektor konfronteres med netop nu, kan løses inden for relativt kort tid forudsat viljen er til stede. Den gode nyhed er, at dele af sektoren har erkendt muligheden og taget de første innovationsspring. Det gælder bl.a. Region Syd, der i sig selv kan blive en rollemodel for skabelsen af et sammenhængende sundhedsvæsen, sideløbende med at industrielle vækstmuligheder forløses. Gennembruddene sker næppe samtidig over en bred front, men gradvis, ved eksemplernes magt. Som sundhedsminister Bertel Haarder udtrykker det: Vi står med en historisk chance for at skabe nytænkning og innovation i sundhedsvæsenet, og hvis vi bruger pengene rigtigt, vil det blive et løft af dimensioner for både kvaliteten og effektiviteten i det danske sygehusvæsen. Betingelsen for at indfri denne forventning er en fælles vision for fremtidens sundhedssektor, der adresserer samtlige krydspres og udfordringer samt det store potentiale for samarbejdet med private virksomheder. Det danske sundhedsvæsen deler problemer med sundhedsvæsener overalt i verden. Om end problemerne beskrives forskelligt, bunder de alle i samme udfordring: At levere bedre behandlinger for færre penge til stadig mere kvalitetsbevidste forbrugere. Danmark har lige så gode muligheder som andre for at levere den nye rollemodel 2.0. Det handler kun om én ting: At demonstrere det mest innovative lederskab først. Dette tillæg giver ikke en skudsikker opskrift på succes, men en række ideer til, hvordan missionen kan lykkes så der er noget at fejre i november MM42 Sund vækst

11 IT brings the Danish health sector together The danish health data network Citizen Denmark is one of the world s leading countries in the use of health care technology. Virtually all primary care physicians have electronic medical records with full clinical functionality. Dentist GP sundhed.dk Physiotherapist Their systems are also connected to a national network, which allows them to electronically send and receive clinical data to and from consultant specialists, hospitals, pharmacies, and other health care providers. Chiropractor Psychologist Under the auspices of a nonprofit organization called MedCom, over 5 million clinical messages are transferred monthly. Municipality X-ray Pharmacy Laboratory Hospital One of the most important innovations has been the one-letter solution, which allows one electronic form to be used for all types of letters to and from primary care physicians; it is used in over 5,000 health institutions with 50 different technology vendor systems.* MedCom is a Danish non-profit organisation with the purpose of creating a market and developing and disseminating electronic communication in the healthcare sector with a view to supporting coherent treatment, nursing and care. *From Widespread Adoption of Information Technology in Primary Care Physician Offices in Denmark: A Case Study. By Denis Protti, Professor, Health Information Science, University of Victoria, British Columbia, Canada and Ib Johansen, Deputy Manager, MedCom, Denmark.

12 #1 Det danske sundhedsog plejesystem er under alvorligt pres. Velfærdsteknologi er en vigtig del af svaret. 12 MM42 Sund vækst

13 #1 Velfærdsteknologi kan blive ny vækstmotor HOVEDPUNKTER Smart teknologi kan afbøde arbejdskraftsmangel og udgiftsvækst i sundheds- og omsorgssektoren Men for at høste de store gevinster skal man bruge teknologien som løftestang for strukturelle ændringer Danmark kan blive foregangsland for udvikling og afprøvning af velfærdsteknologi EN SATSNING PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI kan blive en kraftfuld vækstmotor, der sikrer Danmark en stærk position på et af fremtidens mest lukrative globale markeder. Hvis satsningen gennemføres konsekvent og intelligent, kan den samtidig lette en del af presset på de offentlige udgifter, forbedre livskvaliteten for ældre og syge samt dæmme op for den stigende mangel på arbejdskraft i sundheds- og plejesektoren. Det viser Mandag Morgens analyse af de markedsmæssige, udgiftsøkonomiske og behandlingsfaglige perspektiver i en konsekvent satsning på at gøre Danmark til et velfærdsteknologisk foregangsland. Den viser, at der ligger et stort uudnyttet potentiale på i hvert fald fire områder: LIVSKVALITET Telemedicin og såkaldte smart home-teknologier giver kroniske patienter og ældre mulighed for bedre og mere effektiv behandling, så de f.eks. undgår at blive indlagt på sygehuset, slipper for at køre til jævnlig kontrol og kan blive langt mere selvhjulpne i eget hjem. ARBEJDSKRAFTBESPARELSER Nye teknologiske løsninger kan afbøde en del af den arbejdskraftmangel, der vil ramme sundheds- og plejeområdet, når de store generationer går på pension og der bliver færre til at finansiere velfærdssamfundet. LAVERE UDGIFTER Alt tyder på, at ny teknologi har et stort besparelsespotentiale. At indløse det kræver dog, at man konsekvent udnytter mulighederne for at optimere organisationsstrukturer, arbejdsgange og rollefordeling mellem brugere og professionelle. MARKEDSPOTENTIALE Den aldrende befolkning i de velstående lande får efterspørgslen på velfærdsteknologiske løsninger til at eksplodere. Danmark har et godt udgangspunkt for at erobre en førerposition på dette lukrative eksportmarked. Alle disse store potentielle gevinster forsøger regeringen nu at favne ved at lancere velfærdsteknologi som en ny vækstsatsning. Indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, forudser, at nogle af de mange milliarder, som bliver investeret i sundhedsvæsenet, omsættes i opfindelser og produkter, som kan skabe økonomisk vækst i samfundet. Vi står med en historisk chance for at skabe nytænkning og innovation i sundhedsvæsenet. Vi har i flere år talt om grøn vækst i det danske samfund. I de kommende år skal vi også tale om sund vækst med udgangspunkt i sundheds- og velfærdsteknologien. Det er en dagsorden, som vi har gode muligheder for at forfølge, og som jeg gerne vil være bannerfører for, siger Bertel Haarder. 29. november

14 Teknologien skal i brug Vi står som samfund i de kommende år over for så store udfordringer, at vi er nødt til at finde nye måder at tænke vores velfærd på. I Odense Kommune satser vi på velfærdsteknologi som et af svarene på udfordringerne. Og vi ønsker at være med helt i front og bidrage til både udvikling og afprøvning af de nyeste teknologier. Men først og fremmest ønsker vi at være blandt de bedste til at implementere teknologierne. Udfordringerne med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft er lige rundt om hjørnet. Vi har med andre ord ikke tid til at vente vi skal ikke blot afprøve produkterne, vi skal også have dem i drift. Odense Kommune har allerede været involveret i en række samarbejdsrelationer, projekter og forsøg med velfærdsteknologi fx med robotstøvsugere, elektroniske låse til brug i hjemmeplejen, patientkuffert til brug for genoptræning i eget hjem osv. Afprøvningerne sker oftest i tæt samspil med virksomheder. Det seneste eksempel er et samarbejde, hvor vi skal afprøve en omsorgstelefon i hjemmeplejen. Fra december 2010 og tre måneder frem afprøver Odense Kommune ti omsorgstelefoner som mulig erstatning for nogle af vores korte tryghedsbesøg i hjemmeplejen. Det er de besøg, hvor vi blot kommer forbi for fx at sikre, at hr. Hansen får sin medicin. Blandt de borgere, der får mange besøg af vores medarbejdere, er ofte et ønske om at minimere besøgene. Samtidig betyder de små korte besøg ofte megen tid i bilen eller på cyklen for medarbejderen. Vi forventer, at brugen af en omsorgstelefon vil kunne frigive tid hos medarbejderne og samtidig give en større følelse af tryghed hos borgeren. I arbejdet med det velfærdsteknologiske potentiale har vi i Odense Kommune specielt fokus på, at teknologien skal: a) sikre plads til nærhed mellem medarbejder og borger, b) tilbyde fleksible løsninger, så borgerne i højere grad kan vælge egenomsorg, c) reducere omkostninger i det offentlige gennem automatisering af rutineopgaver og mere målrettet behandling og pleje. Det er også centralt for os at bidrage til en løbende dialog om værdigrundlaget i brugen og udviklingen af velfærdsteknologi. Vi ønsker at sikre velfærdsværdier, når vi indfører teknologi eksempelvis at det fortsat er borgerens behov, der er i centrum. Velfærdsteknologien har potentialet til at blive stort for Danmark og danskerne. Den kan blive vores nye vindmølleeventyr på erhvervsscenen. Den kan betyde en kolossal lettelse i arbejdsrutiner for medarbejderne. Og sidst, men ikke mindst kan velfærdsteknologien være med til at gøre os alle i stand til at klare os selv i længere tid. Derfor gælder det om at være klar. Det er vi i Odense. Er du?

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Telemedicin europæisk industris økonomiske muligheder

Telemedicin europæisk industris økonomiske muligheder Telemedicin europæisk industris økonomiske Af Chefkonsulent Christian Graversen, DI ITEK For Offentlige og private virksomheder der vil gøre en forskel! Hvor Innovatorium, Herning, den 28. november 2011

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6.

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. oktober 2011 Hvem er Welfare Tech Region? Welfare Tech Region er erhvervslivets

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi HVAD ER DET OG HVAD ER MENINGEN? Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? BEGREBET ER FØRSTE GANG ANVENDT FORÅRET 2007 AF SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN.

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Potentialet i sundhedsteknologi er den danske sundhedssektor en god kunde for danske virksomheder?

Potentialet i sundhedsteknologi er den danske sundhedssektor en god kunde for danske virksomheder? er den danske sundhedssektor en god kunde for danske virksomheder? Af Chefkonsulent Christian Graversen, DI ITEK For Offentlige og private virksomheder der vil gøre en forskel! Hvor Camp Midtjylland, Viborg,

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 København gearer op for velfærdsteknologien Velfærdsteknologi er midlet til to overordnede mål 1) Mere og bedre sundhed og

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger (Opdateret, december 2009) 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 0 89 29. november 2012 Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stor. Det skyldes bl.a. den aldrende befolkning, et højere velstandsniveau og et

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20.

Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20. Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20. september 2011 Kunne du tænke dig denne gevinst? 5 % mere tid til direkte

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet Sikring af fremtidens velfærd Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk udvikling medfører øget efterspørgsel

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Håber på gevinst til klyngen

Håber på gevinst til klyngen 27-09-2016, Fyens Stiftstidende, Sektion 0 (Business-Fyn), Side 8, Knud Raasthøj raast@fyens.dk, 746 ord Håber på gevinst til klyngen For administrerende direktør i den velfærdsteknologiske klynge Welfare

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Det intelligente sundhedsvæsen - kick off møde for netværk for sundhedsit den 4. juni 2008, DI Rådhuspladsen

Det intelligente sundhedsvæsen - kick off møde for netværk for sundhedsit den 4. juni 2008, DI Rådhuspladsen 11. juni 2008 Til deltagerene i DI ITEK's netværk for sundhedsit Det intelligente sundhedsvæsen - kick off møde for netværk for sundhedsit den 4. juni 2008, DI Rådhuspladsen DI ITEK havde inviteret medlemmer

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Center for Borgernær Velfærdsteknologi

Center for Borgernær Velfærdsteknologi Center for Borgernær Velfærdsteknologi Ud fra en holistisk tilgang til borgerens behov faciliterer vi udvikling af brugsparat velfærdsteknologi Velfærdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker

Læs mere

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder v/ Christian Brix, projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen 05-10-2016 2 Et Væksthus i hver region 5 væksthuse

Læs mere

Velfærdsteknologipolitik

Velfærdsteknologipolitik Velfærdsteknologipolitik I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen.

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere