Privat vækst, offentlig implementering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privat vækst, offentlig implementering"

Transkript

1

2 Privat vækst, offentlig implementering Den demografiske udfordring er en fantastisk markedsmulighed, siger Lars Kolind, formand for Welfare Tech Region. Der er 1000 nye nicher lige foran os, som kan danne baggrund for nye virksomheder, nye job, nye eksportmuligheder og nye indtægter i den private sektor. Welfare Tech Region er den erhvervsrettede del af Region Syddanmarks satsning inden for velfærdsteknologi. Læs mere på welfaretechregion.dk Welfare Tech Region hjælper virksomheder med at se og udnytte mulighederne på det velfærdsteknologiske marked. Udgangspunktet er en unik samarbejdskonstruktion, som samler erhvervsvirksomheder, videninstitutioner og offentlige organisationer. Målet er at gøre vejen fra velfærdsteknologisk ide til implementering så nem som mulig. Det starter med et uforpligtende møde Har du en ide til en velfærdsteknologisk løsning, eller har du brug for sparring til at komme videre med dit produkt, så kan Welfare Tech Region hjælpe. Via vores netværk får du adgang til en lang række kompetencer og viden på området. Welfare Tech Region kan hjælpe dig med at: Finde de rigtige partnere til udviklingen Finde ekstern finansiering Få testet og afprøvet din løsning Møde de offentlige indkøbere Få sparring og netværk Den intelligente patientseng Med Welfare Tech Region har vi et forum, hvor vi kan udveksle erfaringer og ideer med andre - hvad enten det gælder innovation, udvikling eller implementering af løsningerne. I øjeblikket deltager vi i projektet icare, om udvikling af nye produktkoncepter til intelligente plejesenge; en nødvendighed idet den demografiske udvikling sætter sektoren under tungt pres i fremtiden. Samarbejdet giver os værdifuld indsigt i konkrete behov og viden på området, så vi får udviklet koncepter, der optimerer værdieffekterne for patienter og personale. Vi får nye vinkler på funktionalitet og design, som vi kan bruge aktivt i videreudviklingen og innovationen af vores produkter inden for hospitals- og serviceudstyr, siger Peter Brøndum Jensen, Product Manager ved LINAK A/S. Læs mere om LINAK og MedLine/CareLine på WelfareTechRegion Forskerparken 10 DK Odense M welfaretechregion.dk DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

3 Indhold Det eneste, der ikke er acceptabelt, er år efter år at beskrive de samme problemer uden at nærme sig en løsning. ERIK RASMUSSEN CHEFREDAKTØR, MANDAG MORGEN Sundhed 2.0 i 2020 November 2020: Sundhedsvæsenets nøgleaktører kan se tilbage på et årti, hvor det lykkedes at bremse udgiftseksplosionen, dæmme op for arbejdskraftmanglen, forbedre dagligdagen for hundredetusindvis af patienter og lægge grunden til en eksportindustri i milliardklassen. Utopi eller virkelighed? Mulig - hederne er til stede, men det kræver et nyt mindset og en ny samarbejdskultur i sundhedssektoren at udnytte dem, skriver Mandag Morgens chefredaktør, Erik Rasmussen. 7 #1 Det danske sundheds- og plejesystem er under alvorligt pres. Velfærdsteknologi er en vigtig del af svaret. #2 Brugernær innovation er hemmeligheden bag den høje produktivitet i velfærdsteknologiske virksomheder. Velfærdsteknologi som vækstmotor En satsning på velfærdsteknologi kan blive en kraftfuld vækstmotor, der sikrer Danmark en stærk position på et af fremtidens mest lukrative globale markeder. Hvis satsningen gennemføres konsekvent og intelligent, kan den samtidig lette en del af presset på de offentlige udgifter, forbedre livskvaliteten for ældre og syge samt dæmme op for den stigende mangel på arbejdskraft i sundhedsog plejesektoren. Det viser Mandag Morgens analyse af de markedsmæssige, udgiftsøkonomiske og behandlingsfaglige perspektiver i en konsekvent satsning på at gøre Danmark til et velfærdsteknologisk foregangsland. 12 Et højproduktivt eksporterhverv Velfærdsteknologi er et højproduktivt væksterhverv på linje med vindmøllebranchen og lægemiddelindustrien. En af de vigtigste nøgler til succes på det boomende internationale marked er bruger nær innovation, og mange løsninger udvikles og tilpasses i tæt samarbejde med sundheds- og plejesektoren. Ifølge virksomhederne er efterspørgslen fra den offentlige sektor herhjemme afgørende for deres markedsmuligheder. Men flere virksomheder mener, at de offentlige indkøbere er for prisfokuserede og glemmer at tage arbejdskraftbesparelser og innovationsgevinster med i regnestykket. Eksperter advarer dog virksomhederne mod at stirre sig blinde på det danske marked. Hvis et produkt f.eks. har et markedspotentiale i det tyske hospitalsvæsen, kan man lige så godt opsøge en tysk partner fra begyndelsen november

4 S U N D V Æ K S T For at blive vindere på eksport - markederne skal virksomhederne få øjnene op for, at vi i Danmark har et suverænt laboratorium for produktudvikling: Det danske velfærdssamfund. STINE HELLES VÆKSTHUS HOVEDSTADEN Ledelse den største barriere Ledelsen er den største barriere for velfærdsteknologi i sundheds- og plejesektoren. Det er konklusionen på en rundspørge blandt de 450 nøgleaktører på området, som Mandag Morgen har samlet i panelet Sundhedens Innovatører. For meget fokus på drift og for lidt innovation forhindrer Danmark i at blive en international frontløber på feltet. Manglende fokus, initiativ og videnindsamling er væsentlige stopklodser, og panelet efterlyser et opgør med et gammeldags mindset. 28 #3 Manglende kapital adgang er Europas akilleshæl i det velfærdsteknologiske kapløb. Spillet om markedet Europa har et stærkt udgangspunkt på det lukrative marked for velfærdsteknologi, men risikerer at blive overhalet af fremstormende lande som USA og Japan. Akilleshælen er kapitaladgang. Den økonomiske krise har dæmpet risikoviljen hos venturefondene, og det rammer branchens mange små og mellemstore virksomheder hårdt. Skal de vække interessen blandt investorerne, er der brug for nye produktstrategier, der tilpasser løsningerne til flere delmarkeder på en gang. Mere intelligente offentlige indkøb kan samtidig være med til at kompensere for manglen på risikovillig kapital. 30 #4 De nordiske lande kan blive en førende spiller på et boomende marked for sundhedsteknologi. Velfærdsteknologiens Silicon Valley Danmark har sammen med de øvrige nordiske lande et uudnyttet potentiale i milliardklassen og en unik mulighed for at blive en førende spiller på det galopperende marked for sundhedsrelateret velfærdsteknologi. En analyse foretaget for Nordisk Ministerråd giver en række anbefalinger til at styrke både samarbejdet på tværs af landegrænserne og offentlig-privat samarbejde. De nordiske erhvervsministre skal på et møde i dag i København drøfte, hvordan det store potentiale på sundhedsområdet kan blive forløst. 38 Vi står over for et voksende internationalt marked. Og der er ikke noget, der gavner eksporten mere, end hvis man har et godt hjemmemarked at tage afsæt i. BERTEL HAARDER SUNDHEDSMINISTER (V) Minister vil skabe sund vækst Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder mener, at Danmark bør gøre "Sund Vækst" til den nye vækstdagsorden, og han vil i de kommende år bruge op imod 10 milliarder kr. på ny teknologi i sundhedssektoren for at sætte skub i omstillingen. Det skal skabe vækst og sikre patienterne bedre behandling. "Vi står med en historisk chance for at skabe nytænkning og innovation i sundhedsvæsenet," siger Bertel Haarder MM42 Sund vækst

5 #5 Adfærdsændringer er den vigtigste forudsætning for at høste økonomiske gevinster af velfærdsteknologi. Gevinsten ligger i adfærden De kommende årtier vil en demografisk tsunami skylle ind over den rige del af verden og presse de nationale sundhedsbudgetter til smertegrænsen. Ny teknologi er en nødvendig del af svaret. Danmark har alle forudsætninger for at blive en velfærdsteknologisk supermagt. Men det kræver en helt ny tilgang til implementering, hvor teknologien bruges som løftestang for at ændre velfærdssektorens arbejdsgange og organisation og skabe en ny rollefordeling mellem brugere og fagpersonale. 48 #6 Succes med ny teknologi kræver forankring i hele organisationen. Værdien skal være synlig for alle. Den menneskelige faktor Succes med velfærdsteknologi afhænger af virksomheders evne til at udvikle god, enkel og brugbar teknologi. Og følger teknologien ikke fælles standarder, vender personalet tommelfingeren nedad over for teknologi, der vender op og ned på kendte arbejdsgange, stiller krav om en ny selvforståelse og skaber nye relationer til brugerne. Medarbejdernes opbakning er derfor afgørende for succes. Det viser en kompetenceundersøgelse foretaget af Region Syddanmark. 56 #7 Velfærdsteknologi skaber behov for nye kompetencer hos de ansatte. Det udfordrer kernen i den faglige identitet. Personalet skal erobre teknologien Social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker mangler velfærdsteknologiske kompetencer. De sundhedsfaglige medarbejdere er en nøglegruppe, når ny velfærdsteknologi skal udvikles og implementeres. Det stiller nye krav til uddannelse og efteruddannelse. Teknologiske færdigheder handler ikke kun om at kunne trykke på en knap eller læse en manual. Det nye er, at sygeplejerskerne, og andre medarbejdere inden for velfærdsservice, skal bruge deres færdigheder sammen med ingeniører og dataloger, så de kan tænke med, når udviklingen går i gang, siger Cathrine Hasse, professor ved Institut for Læring ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole under Århus Universitet. 62 Velfærdssamfundet, som vi kender det, vil komme under et enormt pres, såfremt der ikke investeres i udviklingen af nye teknologier. FRIDA FROST FORMAND, INGENIØRFORENINGEN, IDA Mere end et spareværktøj Det er naturligt, at kommuner og regioner fokuserer på besparelsespotentialet i velfærdsteknologien. Men de største gevinster kræver en offensiv tilgang. Groft sagt kan vi vælge imellem at købe de velfærdsteknologiske løsninger fra andre innovative lande om ti år eller udnytte vores position i dag til selv at skabe et eksporteventyr, skriver Ingeniørforeningens formand, Frida Frost november

6 Hjælpemiddelinstituttet formidler og udvikler ny viden om velfærdsteknologiske løsninger og deltager i velfærdsteknologiske projekter. Hjælpemiddelinstituttet viden om velfærdsteknologi På hmi.dk/vft kan du finde Hjælpemiddelinstituttets definition på velfærdsteknologi, downloade bogen Velfærdsteknologi selvhjulpen med ny teknologi og få overblik over temaer og aktører på området. Velfærdsteknologisk portal I løbet af 2011 lancerer Hjælpemiddelinstituttet en brugervenlig portal, som giver overblik over velfærdsteknologiske projekter og resultater. Nyt hæfte om robotteknologi Robotter til ældre- og handicapområdet giver kommuner og regioner et overblik over robotter og robotteknologi og beskriver muligheder og erfaringer på det danske marked. Hæftet udkommer primo Konsulenter Hjælpemiddelinstituttets konsulenter Inger Kirk Jordansen, Henrik Svensson og Goran Kovacevic beskæftiger sig med intelligente hjælpemidler, robothjælpemidler, smarthometeknologi og andre former for velfærdsteknologi. Tlf hmi.dk Læs mere om Hjælpemiddelinstituttets øvrige aktiviteter: forskning, publikationer, konferencer, Hjælpemiddelbasen, netværkene bolig.hmi.dk, bil.hmi.dk, tekst.hmi.dk og kommunikation.hmi.dk, prøvningslaboratorium, nyhedsbreve, tidsskriftet teknologi & handicap med mere. Hjælpemiddelinstituttet er et landsdækkende videncenter, der udvikler og formidler viden om, hvordan hjælpemidler og andre teknologiske løsninger kan bidrage til at inkludere og skabe bedst mulige vilkår i samfundet for mennesker med funktionsnedsættelser. Hjælpemiddelinstituttet er en selvejende institution under Socialministeriet og er en del af Vidensfunktionen (VISO) i Servicestyrelsen.

7 ERIK RASMUSSEN CHEFREDAKTØR MANDAG MORGEN Sundhed 2.0 i 2020 NOVEMBER 2020: Det danske sundhedsvæsens nøglepersoner er samlet til en stor konference for at gøre status over det forgangne tiår og udstikke kursen for det næste. Humøret er højt, og optimismen fremherskende. Tiåret blev starten på en dramatisk periode, der berettiger ordet revolution. En investering på 40 milliarder kr. i nye sygehuse blev afsættet for et innovativt tigerspring i sektoren, der ikke alene sikrede patienterne en bedre og langt mere sammenhængende behandling, men også bremsede stigningen i omkostningerne. Erfaringerne ved begyndelsen af det nye årti tyder på, at det også fremover vil være muligt at øge kvaliteten og samtidig reducere de samlede udgifter. Revolutionen har også skabt en ny stærk dansk industri: Den velfærdsteknologiske klynge. Dermed blev grøn vækst og sund vækst de to største vækst- og eksportsucceser i perioden Samtidig har Danmark erobret positionen som en international rollemodel for, hvad der er beskrevet som Sundhed 2.0 en demonstration af, hvordan avanceret teknologi kan skabe et sammenhængende, effektivt sundhedsvæsen til fordel for såvel patienter, sundhedspersonale som samfundsøkonomien. Utopi eller virkelighed? Det bestemmer vi selv. Her ved indgangen til et nyt årti skal danske politikere og andre af sundhedssektorens beslutningstagere træffe en række afgørelser, der bestemmer sektorens udvikling ikke i ét, men i mange årtier fremover. Som udgangspunkt er sektoren fanget i et mangedobbelt krydspres, der understreger behovet for at tænke nyt og innovativt. En fortsættelse af business as ususal er ikke en option. At skabe et sundhedsvæsen, der imødekommer forventninger og krav fra en stadigt mere krævende og kvalitetsbevidst befolkning, tvinger Danmark til at forfølge en lige så ambitiøs som innovativ sundhedsstrategi. Den må adressere de økonomiske og teknologiske udfordringer, men i lige så høj grad sektorens mindset. Mandag Morgen har igennem de seneste uger dokumenteret, hvordan anvendelse af velfærds- og sundhedsteknologi kan løse en række af sektorens problemer og samtidig skabe et nyt industrieventyr. I dette tillæg præsenteres analyserne i samlet form. De bekræfter, at det er muligt at udløse den sundhedsrevolution, der om ti år vil give mulighed for at fejre de første gennembrud. De næste sider rummer fortællingen om sundhedssektorens store uudnyttede potentialer og om de barrierer, der skal overkommes for at befri den fra det voldsomt snærende krydspres. Mulighederne Mulighederne i en målrettet anvendelse af avancerede teknologier er åbenlyse: BEDRE BEHANDLING Teknologien er først og fremmest patienternes ven. Den sikrer, at deres rejse igennem sundhedsvæsenet bliver hurtigere og behageligere. F.eks. at de kan opholde sig længere i eget hjem, at behandlingerne hænger bedre sammen og er mere sikre, samt at de forskellige hjælpemidler lige fra katetere til hospitalssenge og hjemmeovervågninger er tilpasset patientens behov, så de forbedrer en ellers truet livskvalitet. Sundhedsteknologi er også en kommunikationsteknologi, der giver patienten langt større indsigt i og indflydelse på sin egen behandling. LAVERE OMKOSTNINGER De hidtidige erfaringer tyder på, at avanceret teknologi kan reducere sundhedsudgifterne forudsat at man bruger teknologien til at skabe mere effektive organisationsstrukturer og arbejdsprocesser. Teknologien er blot et redskab, og effekten afhænger af den konsekvens og intelligens, den indføres med. SUND VÆKST 29. november

8 Sundhedsmodellen 2010 Økonomipresset Demografipresset Polariseringspresset Sygdomspresset Behov for fornyelse Etikpresset Teknologipresset Markedspresset Forventningspresset Figur 1: Sundhedssektorens tilstand domineres i 2010 af et ottedobbelt krydspres, der kræver nye løsninger og ingen af dem kan leveres af sektoren selv. Kilde: Mandag Morgen. FÆRRE RESSOURCER Teknologien kan spare arbejdskraft og dermed bidrage til at løse de kommende tiårs problemer med at skaffe sundhedspersonale. Sektoren vil bl.a. komme til at mangle sygeplejersker og speciallæger. Her tilbyder sundhedsteknologien en række løsninger, som bl.a. frigør personalet fra rutineopgaver, så de kan koncentrere sig om de faglige nøglefunktioner. NY INDUSTRIEL UDVIKLING Alle analyser peger på velfærdsteknologien som en ny fremstormende vækstsektor. Alene den demografiske udvikling med et hastigt aldrende samfund skaber en stærkt stigende efterspørgsel efter teknologiske løsninger, der kan forlænge og forbedre livskvaliteten for ældre. De lande, der satser hurtigst og mest målrettet på de velfærdsteknologiske muligheder, scorer de største økonomiske gevinster. Perspektivet illustreres bl.a. af, at alene det nordiske marked for sundhedsydelser vurderes at være på 100 milliarder dollar. Forudsætningerne De fire muligheder demonstrerer, hvorfor velfærdsteknologi skaber en oplagt win-win-situation. Men den forløses kun, hvis en række forudsætninger opfyldes. Fællesnævneren mellem dem er tæt samarbejde på alle niveauer i alle dele af sundhedssektoren. Sundhedsvæsenet er en af de mest fragmenterede sektorer i samfundet, og uden en ny samarbejdsstrategi vil ingen af de fire potentialer blive forløst. Det handler ikke om ny teknologi, men om et nyt mindset. Et par eksempler: VIDENSDELING: Hvis Danmark til fulde skal udnytte effekten af et samlet sygehusbyggeri til 40 milliarder kr., er det afgørende, at de enkelte byggerier på tværs af regionerne deler viden og erfaringer. Det er bydende nødvendigt at koordinere satsningerne og akkumulere en samlet pulje af lessons learned. Det værst tænkelige scenarie er, at hver region gør det på sin egen måde. Dermed forskertser Danmark muligheden for at udvikle et hospitalskoncept, der kan virke som et spændende internationalt demonstratorium. Det er ikke lykkedes i andre lande, hvilket giver Danmark en unik chance. Landets størrelse og den fælles udfordring taget i betragtning, har vi alle muligheder for at bruge de 40 milliarder til at skabe en unik case, baseret på et tæt samarbejde mellem regioner, kommuner, virksomheder, universiteter m.fl. Men det forudsætter vilje og evne til co-innovation. Den skal demonstreres inden for det næste års tid, hvis den skal have en gavn- 8 MM42 Sund vækst

9 Sundhedsmodellen 2020 Højere oplevet kvalitet, lavere omkostninger Systematisk vidensdeling Inddragelse af patienter Fremtidens sundhedsvæsen Offentlige/private partnerskaber Sammenhængende patientforløb Øget effektivitet, lavere omkostninger Figur 2: Samarbejdede på alle niveauer i sektoren og med andre sektorer er en forudsætning for, at sundhedssektoren kan slippe ud af krydspresset og skabe et sammenhængende forløb med en stærkere involvering af patienterne. Kilde: Mandag Morgen. lig effekt på det samlede byggeri. Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder kunne vælge at sætte sig for bordenden og skabe en udviklings- og innovationsenhed, der kunne samle og viderebringe beslutninger, erfaringer og vidensgrundlag undervejs i den komplicerede proces. Den kunne udvikles videre til et globalt videnscenter for nyt hos - pitalsbyggeri med de fem regioner, ministeriet og evt. private virksomheder som interessenter. Danmark kunne samtidig initiere et samarbejde på nordisk plan. En rapport fra Nordisk Ministerråd dokumenterer, at velfærdsteknologi kan udvikles til en nordisk styrkeposition med afsæt i de 100 milliarder dollar, landene tilsammen bruger på sundhedsprodukter. Det videre perspektiv understreges af, at EU de næste ti år vil øge udgifterne til sundheds- og ældrepleje med 400 milliarder kr., så behovet er enormt. Men samtidig viser rapporten, at der kun foregår et meget sporadisk samarbejde mellem de nordiske lande. Her kan der plukkes lavthængende frugter, og det kunne Danmark starte med. OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER: Ingen sektor kan alene forny sundhedsvæsenet. Det er hverken en offentlig eller en privat opgave, men et fælles ansvar og en fælles mulighed. Den nordiske rapport udpeger manglende evne og vilje til OPP som en afgørende barriere for at forløse de store vækstpotentialer. Det er derfor opløftende, når Region Midtjylland undersøger, om private virksomheder kan stå for byggeri og drift af vaskeri, depotlagre og køkken. Private virksomheder kunne også stå for driften af de store P- anlæg til de ansatte og den lille million årlige besøgende. Lad ikke traditioner og barrierer stoppe den slags overvejelser, men gør tværtimod samarbejdet om de praktiske opgaveløsninger blive første skridt mod at integrere offentlig og privat udvikling af de produkter og serviceløsninger, der udgør kernen i Sundhed 2.0. Hvis der mangler politiske incitamenter, bør dét også kunne løses. Det eneste, der ikke er acceptabelt, er år efter år at beskrive de samme problemer uden at nærme sig en løsning mens behovet bliver stadig større. Dette handler ikke om teknologi, men om vilje og mindset. De to eksempler eksemplificerer begge en grundlæggende barriere for en fornyelse af sundhedsvæsenet: lederskab på alle niveauer i og omkring sektoren. Det er også konklusionen på en rundspørge blandt 450 af sundhedssektorens nøglepersoner. De siger samstemmende, at for megen fokus på kortsigtet drift frem for 29. november

10 innovation og langsigtet nytænkning er den alvorligste barriere for at indfri de store velfærdsteknologiske potentialer og dermed den afgørende hindring for at give Danmark en international frontposition. Lederne tænker simpelthen for traditionelt naturligvis en generel påstand, der ikke yder retfærdighed til de dele af sektoren, som har demonstreret mod til at gå nye veje. Perspektivet At sundhedssektoren som helhed har været for langsom til at tilpasse sig nye vilkår, er ingen ny opdagelse. Men problemet bliver især synligt i lyset af det voldsomme pres, sektoren nu er under. Det er også netop det pres, der bør udløse det store innovationsspring. Finanskrisen har presset danske virksomheder til at effektivisere deres drift og nytænke deres strategier. Det har for mange af dem betydet, at de i dag er stærkere rustet til at håndtere nye kriser. Ydre pres kan fremprovokere nødvendige omstillinger. Den danske sundhedssektor er ingen undtagelse. Næppe nogen sektor er de kommende år tvunget til at omstille sig så kraftigt og så hurtigt, og den omstilling berører stort set alle danskere. Sidste år blev udviklingen af det danske velfærdssamfund efter krigen hædret som en af Danmarks 12 største ledelsesbedrifter. Det ville være flot og forekommer næsten nødvendigt at sundhedssektorens ledere om ti år kunne prale af en tilsvarende ledelsesbedrift. Fordi de under hårdt pres og nærmest umulige vilkår skabte et ny sundhedsmodel et sundhedsvæsen 2.0. Samtlige de problemer, som den danske sundhedssektor konfronteres med netop nu, kan løses inden for relativt kort tid forudsat viljen er til stede. Den gode nyhed er, at dele af sektoren har erkendt muligheden og taget de første innovationsspring. Det gælder bl.a. Region Syd, der i sig selv kan blive en rollemodel for skabelsen af et sammenhængende sundhedsvæsen, sideløbende med at industrielle vækstmuligheder forløses. Gennembruddene sker næppe samtidig over en bred front, men gradvis, ved eksemplernes magt. Som sundhedsminister Bertel Haarder udtrykker det: Vi står med en historisk chance for at skabe nytænkning og innovation i sundhedsvæsenet, og hvis vi bruger pengene rigtigt, vil det blive et løft af dimensioner for både kvaliteten og effektiviteten i det danske sygehusvæsen. Betingelsen for at indfri denne forventning er en fælles vision for fremtidens sundhedssektor, der adresserer samtlige krydspres og udfordringer samt det store potentiale for samarbejdet med private virksomheder. Det danske sundhedsvæsen deler problemer med sundhedsvæsener overalt i verden. Om end problemerne beskrives forskelligt, bunder de alle i samme udfordring: At levere bedre behandlinger for færre penge til stadig mere kvalitetsbevidste forbrugere. Danmark har lige så gode muligheder som andre for at levere den nye rollemodel 2.0. Det handler kun om én ting: At demonstrere det mest innovative lederskab først. Dette tillæg giver ikke en skudsikker opskrift på succes, men en række ideer til, hvordan missionen kan lykkes så der er noget at fejre i november MM42 Sund vækst

11 IT brings the Danish health sector together The danish health data network Citizen Denmark is one of the world s leading countries in the use of health care technology. Virtually all primary care physicians have electronic medical records with full clinical functionality. Dentist GP sundhed.dk Physiotherapist Their systems are also connected to a national network, which allows them to electronically send and receive clinical data to and from consultant specialists, hospitals, pharmacies, and other health care providers. Chiropractor Psychologist Under the auspices of a nonprofit organization called MedCom, over 5 million clinical messages are transferred monthly. Municipality X-ray Pharmacy Laboratory Hospital One of the most important innovations has been the one-letter solution, which allows one electronic form to be used for all types of letters to and from primary care physicians; it is used in over 5,000 health institutions with 50 different technology vendor systems.* MedCom is a Danish non-profit organisation with the purpose of creating a market and developing and disseminating electronic communication in the healthcare sector with a view to supporting coherent treatment, nursing and care. *From Widespread Adoption of Information Technology in Primary Care Physician Offices in Denmark: A Case Study. By Denis Protti, Professor, Health Information Science, University of Victoria, British Columbia, Canada and Ib Johansen, Deputy Manager, MedCom, Denmark.

12 #1 Det danske sundhedsog plejesystem er under alvorligt pres. Velfærdsteknologi er en vigtig del af svaret. 12 MM42 Sund vækst

13 #1 Velfærdsteknologi kan blive ny vækstmotor HOVEDPUNKTER Smart teknologi kan afbøde arbejdskraftsmangel og udgiftsvækst i sundheds- og omsorgssektoren Men for at høste de store gevinster skal man bruge teknologien som løftestang for strukturelle ændringer Danmark kan blive foregangsland for udvikling og afprøvning af velfærdsteknologi EN SATSNING PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI kan blive en kraftfuld vækstmotor, der sikrer Danmark en stærk position på et af fremtidens mest lukrative globale markeder. Hvis satsningen gennemføres konsekvent og intelligent, kan den samtidig lette en del af presset på de offentlige udgifter, forbedre livskvaliteten for ældre og syge samt dæmme op for den stigende mangel på arbejdskraft i sundheds- og plejesektoren. Det viser Mandag Morgens analyse af de markedsmæssige, udgiftsøkonomiske og behandlingsfaglige perspektiver i en konsekvent satsning på at gøre Danmark til et velfærdsteknologisk foregangsland. Den viser, at der ligger et stort uudnyttet potentiale på i hvert fald fire områder: LIVSKVALITET Telemedicin og såkaldte smart home-teknologier giver kroniske patienter og ældre mulighed for bedre og mere effektiv behandling, så de f.eks. undgår at blive indlagt på sygehuset, slipper for at køre til jævnlig kontrol og kan blive langt mere selvhjulpne i eget hjem. ARBEJDSKRAFTBESPARELSER Nye teknologiske løsninger kan afbøde en del af den arbejdskraftmangel, der vil ramme sundheds- og plejeområdet, når de store generationer går på pension og der bliver færre til at finansiere velfærdssamfundet. LAVERE UDGIFTER Alt tyder på, at ny teknologi har et stort besparelsespotentiale. At indløse det kræver dog, at man konsekvent udnytter mulighederne for at optimere organisationsstrukturer, arbejdsgange og rollefordeling mellem brugere og professionelle. MARKEDSPOTENTIALE Den aldrende befolkning i de velstående lande får efterspørgslen på velfærdsteknologiske løsninger til at eksplodere. Danmark har et godt udgangspunkt for at erobre en førerposition på dette lukrative eksportmarked. Alle disse store potentielle gevinster forsøger regeringen nu at favne ved at lancere velfærdsteknologi som en ny vækstsatsning. Indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, forudser, at nogle af de mange milliarder, som bliver investeret i sundhedsvæsenet, omsættes i opfindelser og produkter, som kan skabe økonomisk vækst i samfundet. Vi står med en historisk chance for at skabe nytænkning og innovation i sundhedsvæsenet. Vi har i flere år talt om grøn vækst i det danske samfund. I de kommende år skal vi også tale om sund vækst med udgangspunkt i sundheds- og velfærdsteknologien. Det er en dagsorden, som vi har gode muligheder for at forfølge, og som jeg gerne vil være bannerfører for, siger Bertel Haarder. 29. november

14 Teknologien skal i brug Vi står som samfund i de kommende år over for så store udfordringer, at vi er nødt til at finde nye måder at tænke vores velfærd på. I Odense Kommune satser vi på velfærdsteknologi som et af svarene på udfordringerne. Og vi ønsker at være med helt i front og bidrage til både udvikling og afprøvning af de nyeste teknologier. Men først og fremmest ønsker vi at være blandt de bedste til at implementere teknologierne. Udfordringerne med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft er lige rundt om hjørnet. Vi har med andre ord ikke tid til at vente vi skal ikke blot afprøve produkterne, vi skal også have dem i drift. Odense Kommune har allerede været involveret i en række samarbejdsrelationer, projekter og forsøg med velfærdsteknologi fx med robotstøvsugere, elektroniske låse til brug i hjemmeplejen, patientkuffert til brug for genoptræning i eget hjem osv. Afprøvningerne sker oftest i tæt samspil med virksomheder. Det seneste eksempel er et samarbejde, hvor vi skal afprøve en omsorgstelefon i hjemmeplejen. Fra december 2010 og tre måneder frem afprøver Odense Kommune ti omsorgstelefoner som mulig erstatning for nogle af vores korte tryghedsbesøg i hjemmeplejen. Det er de besøg, hvor vi blot kommer forbi for fx at sikre, at hr. Hansen får sin medicin. Blandt de borgere, der får mange besøg af vores medarbejdere, er ofte et ønske om at minimere besøgene. Samtidig betyder de små korte besøg ofte megen tid i bilen eller på cyklen for medarbejderen. Vi forventer, at brugen af en omsorgstelefon vil kunne frigive tid hos medarbejderne og samtidig give en større følelse af tryghed hos borgeren. I arbejdet med det velfærdsteknologiske potentiale har vi i Odense Kommune specielt fokus på, at teknologien skal: a) sikre plads til nærhed mellem medarbejder og borger, b) tilbyde fleksible løsninger, så borgerne i højere grad kan vælge egenomsorg, c) reducere omkostninger i det offentlige gennem automatisering af rutineopgaver og mere målrettet behandling og pleje. Det er også centralt for os at bidrage til en løbende dialog om værdigrundlaget i brugen og udviklingen af velfærdsteknologi. Vi ønsker at sikre velfærdsværdier, når vi indfører teknologi eksempelvis at det fortsat er borgerens behov, der er i centrum. Velfærdsteknologien har potentialet til at blive stort for Danmark og danskerne. Den kan blive vores nye vindmølleeventyr på erhvervsscenen. Den kan betyde en kolossal lettelse i arbejdsrutiner for medarbejderne. Og sidst, men ikke mindst kan velfærdsteknologien være med til at gøre os alle i stand til at klare os selv i længere tid. Derfor gælder det om at være klar. Det er vi i Odense. Er du?

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning?

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011 Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby

Læs mere

ET SKRIDT TIL SIDEN - TO SKRIDT FREM DIREKTØREN FOR WELFARE TECH REGION, HENRIK KAGENOW, OPFORDRER VIRKSOMHEDER TIL AT TAGE ET SKRIDT TIL SIDEN. NO.

ET SKRIDT TIL SIDEN - TO SKRIDT FREM DIREKTØREN FOR WELFARE TECH REGION, HENRIK KAGENOW, OPFORDRER VIRKSOMHEDER TIL AT TAGE ET SKRIDT TIL SIDEN. NO. Mennesker og muligheder mødes FOKUS: Velfærdsteknologi TEMA NO./ VELFÆRDSTEKNOLOGI i syddanmark NO.16 04 / Lånefond til iværksættere 06 / Velfærdsteknologi 15 / Syddanmark I TAL 24 / Sidespring giver vækst

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje.

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje. DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET VELFÆRDSTEKNOLOGI FOKUS PÅ UDFORDRINGER OG LØSNINGER Plejesektoren Taleteknologi øger effektivitet og selvtillid hos medarbejderne Nytænkning er nødvendig,

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Velfærdsteknologien vil være. den vigtigste erhvervsmæssige satsning i første del af dette århundrede. Lars Kolind. WelHealth 1

Velfærdsteknologien vil være. den vigtigste erhvervsmæssige satsning i første del af dette århundrede. Lars Kolind. WelHealth 1 Velfærdsteknologien vil være den vigtigste erhvervsmæssige satsning i første del af dette århundrede. Lars Kolind WelHealth 1 Indhold Talesyntese nu med lægelatin En ny dansk talesyntese kan klare lægelatin

Læs mere

Debatoplæg om teknologi i velfærden

Debatoplæg om teknologi i velfærden Debatoplæg om teknologi i velfærden Velfærd under forandring Teknologi er blevet en integreret del af de fleste danskeres hverdag. Vi surfer på nettet, tager billeder med mobilen, sender sms er og har

Læs mere

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed Shared Care Større medansvar, højere patientsikkerhed og en bedre økonomi. Side 14 Det digitale hospital Hvordan ser det ud? Og hvordan favner det bedst den fremtidige kompleksitet? Side 10 IBM Watson

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Europas Digitale Dagsorden

Europas Digitale Dagsorden Europas Digitale Dagsorden ISBN-nummer: 978-87-87803-52-6 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2011 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2010 Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet

Læs mere

Den oversete vinderopskrift

Den oversete vinderopskrift NAVIGATION Innovation by Communication 1. marts 2013 08 Nye tal afslører, at danske eksportører er 35 pct. mere produktive, og det er hemmeligheden bag deres succes Ny analyse: Årsagen til højere priser

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber

Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber Indhold Side 2 Forord Side 3 Det store paradigmeskifte: En ny innovationspolitik i støbeskeen Side 13 Ny innovationspolitik i praksis Side 19 Det danske innovations-dna

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

Behovsanalyse: Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis

Behovsanalyse: Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Behovsanalyse: Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Forfatter: Camilla Wittenkamp, Niels Mikkelsen Københavns Erhvervsakademi Ledelse/efteruddannelse 1 Indhold Indledning... 5 Hvad er velfærdsteknologi?...

Læs mere

Kortlægning af Sundhedsteknologi i Århusregionen. - fra hjælpemidler til wellnessprodukter

Kortlægning af Sundhedsteknologi i Århusregionen. - fra hjælpemidler til wellnessprodukter Kortlægning af Sundhedsteknologi i Århusregionen - fra hjælpemidler til wellnessprodukter Analyse og Erhvervsfremme September 2008 Indhold 1. INTRODUKTION... 5 1.1. FORMÅL... 5 1.2. KONTEKST... 5 1.3.

Læs mere

100 DAGE FOR DANMARK SPECIALDESIGNET VELFÆRD

100 DAGE FOR DANMARK SPECIALDESIGNET VELFÆRD 100 DAGE FOR DANMARK Mandag Morgen indleder nu en serie af analyser om de store samfundsreformer, der kan forandre Danmark og styrke væksten. I denne uge ser vi på potentialet i såkaldt servicedesign,

Læs mere

Krisen har sat innovationen i stå

Krisen har sat innovationen i stå 23 2014 23 HOSPITALER Fire midtjyske hospitaler gør op med de økonomiske systemer, der belønner høj produktivitet frem for høj kvalitet i patienternes behandling Nogle gange foreslår dine mest erfarne

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Endnu en politisk sæson går på hæld

Endnu en politisk sæson går på hæld ALTINGET VELFÆRDSTEKNOLOGI - DEBAT 2013-14 SIDE 1 Endnu en politisk sæson går på hæld Og selv om velfærdsteknologi stadig er en relativ ny disciplin på Christiansborgs støvede gange, så har der i løbet

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere