Privat vækst, offentlig implementering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privat vækst, offentlig implementering"

Transkript

1

2 Privat vækst, offentlig implementering Den demografiske udfordring er en fantastisk markedsmulighed, siger Lars Kolind, formand for Welfare Tech Region. Der er 1000 nye nicher lige foran os, som kan danne baggrund for nye virksomheder, nye job, nye eksportmuligheder og nye indtægter i den private sektor. Welfare Tech Region er den erhvervsrettede del af Region Syddanmarks satsning inden for velfærdsteknologi. Læs mere på welfaretechregion.dk Welfare Tech Region hjælper virksomheder med at se og udnytte mulighederne på det velfærdsteknologiske marked. Udgangspunktet er en unik samarbejdskonstruktion, som samler erhvervsvirksomheder, videninstitutioner og offentlige organisationer. Målet er at gøre vejen fra velfærdsteknologisk ide til implementering så nem som mulig. Det starter med et uforpligtende møde Har du en ide til en velfærdsteknologisk løsning, eller har du brug for sparring til at komme videre med dit produkt, så kan Welfare Tech Region hjælpe. Via vores netværk får du adgang til en lang række kompetencer og viden på området. Welfare Tech Region kan hjælpe dig med at: Finde de rigtige partnere til udviklingen Finde ekstern finansiering Få testet og afprøvet din løsning Møde de offentlige indkøbere Få sparring og netværk Den intelligente patientseng Med Welfare Tech Region har vi et forum, hvor vi kan udveksle erfaringer og ideer med andre - hvad enten det gælder innovation, udvikling eller implementering af løsningerne. I øjeblikket deltager vi i projektet icare, om udvikling af nye produktkoncepter til intelligente plejesenge; en nødvendighed idet den demografiske udvikling sætter sektoren under tungt pres i fremtiden. Samarbejdet giver os værdifuld indsigt i konkrete behov og viden på området, så vi får udviklet koncepter, der optimerer værdieffekterne for patienter og personale. Vi får nye vinkler på funktionalitet og design, som vi kan bruge aktivt i videreudviklingen og innovationen af vores produkter inden for hospitals- og serviceudstyr, siger Peter Brøndum Jensen, Product Manager ved LINAK A/S. Læs mere om LINAK og MedLine/CareLine på WelfareTechRegion Forskerparken 10 DK Odense M welfaretechregion.dk DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

3 Indhold Det eneste, der ikke er acceptabelt, er år efter år at beskrive de samme problemer uden at nærme sig en løsning. ERIK RASMUSSEN CHEFREDAKTØR, MANDAG MORGEN Sundhed 2.0 i 2020 November 2020: Sundhedsvæsenets nøgleaktører kan se tilbage på et årti, hvor det lykkedes at bremse udgiftseksplosionen, dæmme op for arbejdskraftmanglen, forbedre dagligdagen for hundredetusindvis af patienter og lægge grunden til en eksportindustri i milliardklassen. Utopi eller virkelighed? Mulig - hederne er til stede, men det kræver et nyt mindset og en ny samarbejdskultur i sundhedssektoren at udnytte dem, skriver Mandag Morgens chefredaktør, Erik Rasmussen. 7 #1 Det danske sundheds- og plejesystem er under alvorligt pres. Velfærdsteknologi er en vigtig del af svaret. #2 Brugernær innovation er hemmeligheden bag den høje produktivitet i velfærdsteknologiske virksomheder. Velfærdsteknologi som vækstmotor En satsning på velfærdsteknologi kan blive en kraftfuld vækstmotor, der sikrer Danmark en stærk position på et af fremtidens mest lukrative globale markeder. Hvis satsningen gennemføres konsekvent og intelligent, kan den samtidig lette en del af presset på de offentlige udgifter, forbedre livskvaliteten for ældre og syge samt dæmme op for den stigende mangel på arbejdskraft i sundhedsog plejesektoren. Det viser Mandag Morgens analyse af de markedsmæssige, udgiftsøkonomiske og behandlingsfaglige perspektiver i en konsekvent satsning på at gøre Danmark til et velfærdsteknologisk foregangsland. 12 Et højproduktivt eksporterhverv Velfærdsteknologi er et højproduktivt væksterhverv på linje med vindmøllebranchen og lægemiddelindustrien. En af de vigtigste nøgler til succes på det boomende internationale marked er bruger nær innovation, og mange løsninger udvikles og tilpasses i tæt samarbejde med sundheds- og plejesektoren. Ifølge virksomhederne er efterspørgslen fra den offentlige sektor herhjemme afgørende for deres markedsmuligheder. Men flere virksomheder mener, at de offentlige indkøbere er for prisfokuserede og glemmer at tage arbejdskraftbesparelser og innovationsgevinster med i regnestykket. Eksperter advarer dog virksomhederne mod at stirre sig blinde på det danske marked. Hvis et produkt f.eks. har et markedspotentiale i det tyske hospitalsvæsen, kan man lige så godt opsøge en tysk partner fra begyndelsen november

4 S U N D V Æ K S T For at blive vindere på eksport - markederne skal virksomhederne få øjnene op for, at vi i Danmark har et suverænt laboratorium for produktudvikling: Det danske velfærdssamfund. STINE HELLES VÆKSTHUS HOVEDSTADEN Ledelse den største barriere Ledelsen er den største barriere for velfærdsteknologi i sundheds- og plejesektoren. Det er konklusionen på en rundspørge blandt de 450 nøgleaktører på området, som Mandag Morgen har samlet i panelet Sundhedens Innovatører. For meget fokus på drift og for lidt innovation forhindrer Danmark i at blive en international frontløber på feltet. Manglende fokus, initiativ og videnindsamling er væsentlige stopklodser, og panelet efterlyser et opgør med et gammeldags mindset. 28 #3 Manglende kapital adgang er Europas akilleshæl i det velfærdsteknologiske kapløb. Spillet om markedet Europa har et stærkt udgangspunkt på det lukrative marked for velfærdsteknologi, men risikerer at blive overhalet af fremstormende lande som USA og Japan. Akilleshælen er kapitaladgang. Den økonomiske krise har dæmpet risikoviljen hos venturefondene, og det rammer branchens mange små og mellemstore virksomheder hårdt. Skal de vække interessen blandt investorerne, er der brug for nye produktstrategier, der tilpasser løsningerne til flere delmarkeder på en gang. Mere intelligente offentlige indkøb kan samtidig være med til at kompensere for manglen på risikovillig kapital. 30 #4 De nordiske lande kan blive en førende spiller på et boomende marked for sundhedsteknologi. Velfærdsteknologiens Silicon Valley Danmark har sammen med de øvrige nordiske lande et uudnyttet potentiale i milliardklassen og en unik mulighed for at blive en førende spiller på det galopperende marked for sundhedsrelateret velfærdsteknologi. En analyse foretaget for Nordisk Ministerråd giver en række anbefalinger til at styrke både samarbejdet på tværs af landegrænserne og offentlig-privat samarbejde. De nordiske erhvervsministre skal på et møde i dag i København drøfte, hvordan det store potentiale på sundhedsområdet kan blive forløst. 38 Vi står over for et voksende internationalt marked. Og der er ikke noget, der gavner eksporten mere, end hvis man har et godt hjemmemarked at tage afsæt i. BERTEL HAARDER SUNDHEDSMINISTER (V) Minister vil skabe sund vækst Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder mener, at Danmark bør gøre "Sund Vækst" til den nye vækstdagsorden, og han vil i de kommende år bruge op imod 10 milliarder kr. på ny teknologi i sundhedssektoren for at sætte skub i omstillingen. Det skal skabe vækst og sikre patienterne bedre behandling. "Vi står med en historisk chance for at skabe nytænkning og innovation i sundhedsvæsenet," siger Bertel Haarder MM42 Sund vækst

5 #5 Adfærdsændringer er den vigtigste forudsætning for at høste økonomiske gevinster af velfærdsteknologi. Gevinsten ligger i adfærden De kommende årtier vil en demografisk tsunami skylle ind over den rige del af verden og presse de nationale sundhedsbudgetter til smertegrænsen. Ny teknologi er en nødvendig del af svaret. Danmark har alle forudsætninger for at blive en velfærdsteknologisk supermagt. Men det kræver en helt ny tilgang til implementering, hvor teknologien bruges som løftestang for at ændre velfærdssektorens arbejdsgange og organisation og skabe en ny rollefordeling mellem brugere og fagpersonale. 48 #6 Succes med ny teknologi kræver forankring i hele organisationen. Værdien skal være synlig for alle. Den menneskelige faktor Succes med velfærdsteknologi afhænger af virksomheders evne til at udvikle god, enkel og brugbar teknologi. Og følger teknologien ikke fælles standarder, vender personalet tommelfingeren nedad over for teknologi, der vender op og ned på kendte arbejdsgange, stiller krav om en ny selvforståelse og skaber nye relationer til brugerne. Medarbejdernes opbakning er derfor afgørende for succes. Det viser en kompetenceundersøgelse foretaget af Region Syddanmark. 56 #7 Velfærdsteknologi skaber behov for nye kompetencer hos de ansatte. Det udfordrer kernen i den faglige identitet. Personalet skal erobre teknologien Social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker mangler velfærdsteknologiske kompetencer. De sundhedsfaglige medarbejdere er en nøglegruppe, når ny velfærdsteknologi skal udvikles og implementeres. Det stiller nye krav til uddannelse og efteruddannelse. Teknologiske færdigheder handler ikke kun om at kunne trykke på en knap eller læse en manual. Det nye er, at sygeplejerskerne, og andre medarbejdere inden for velfærdsservice, skal bruge deres færdigheder sammen med ingeniører og dataloger, så de kan tænke med, når udviklingen går i gang, siger Cathrine Hasse, professor ved Institut for Læring ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole under Århus Universitet. 62 Velfærdssamfundet, som vi kender det, vil komme under et enormt pres, såfremt der ikke investeres i udviklingen af nye teknologier. FRIDA FROST FORMAND, INGENIØRFORENINGEN, IDA Mere end et spareværktøj Det er naturligt, at kommuner og regioner fokuserer på besparelsespotentialet i velfærdsteknologien. Men de største gevinster kræver en offensiv tilgang. Groft sagt kan vi vælge imellem at købe de velfærdsteknologiske løsninger fra andre innovative lande om ti år eller udnytte vores position i dag til selv at skabe et eksporteventyr, skriver Ingeniørforeningens formand, Frida Frost november

6 Hjælpemiddelinstituttet formidler og udvikler ny viden om velfærdsteknologiske løsninger og deltager i velfærdsteknologiske projekter. Hjælpemiddelinstituttet viden om velfærdsteknologi På hmi.dk/vft kan du finde Hjælpemiddelinstituttets definition på velfærdsteknologi, downloade bogen Velfærdsteknologi selvhjulpen med ny teknologi og få overblik over temaer og aktører på området. Velfærdsteknologisk portal I løbet af 2011 lancerer Hjælpemiddelinstituttet en brugervenlig portal, som giver overblik over velfærdsteknologiske projekter og resultater. Nyt hæfte om robotteknologi Robotter til ældre- og handicapområdet giver kommuner og regioner et overblik over robotter og robotteknologi og beskriver muligheder og erfaringer på det danske marked. Hæftet udkommer primo Konsulenter Hjælpemiddelinstituttets konsulenter Inger Kirk Jordansen, Henrik Svensson og Goran Kovacevic beskæftiger sig med intelligente hjælpemidler, robothjælpemidler, smarthometeknologi og andre former for velfærdsteknologi. Tlf hmi.dk Læs mere om Hjælpemiddelinstituttets øvrige aktiviteter: forskning, publikationer, konferencer, Hjælpemiddelbasen, netværkene bolig.hmi.dk, bil.hmi.dk, tekst.hmi.dk og kommunikation.hmi.dk, prøvningslaboratorium, nyhedsbreve, tidsskriftet teknologi & handicap med mere. Hjælpemiddelinstituttet er et landsdækkende videncenter, der udvikler og formidler viden om, hvordan hjælpemidler og andre teknologiske løsninger kan bidrage til at inkludere og skabe bedst mulige vilkår i samfundet for mennesker med funktionsnedsættelser. Hjælpemiddelinstituttet er en selvejende institution under Socialministeriet og er en del af Vidensfunktionen (VISO) i Servicestyrelsen.

7 ERIK RASMUSSEN CHEFREDAKTØR MANDAG MORGEN Sundhed 2.0 i 2020 NOVEMBER 2020: Det danske sundhedsvæsens nøglepersoner er samlet til en stor konference for at gøre status over det forgangne tiår og udstikke kursen for det næste. Humøret er højt, og optimismen fremherskende. Tiåret blev starten på en dramatisk periode, der berettiger ordet revolution. En investering på 40 milliarder kr. i nye sygehuse blev afsættet for et innovativt tigerspring i sektoren, der ikke alene sikrede patienterne en bedre og langt mere sammenhængende behandling, men også bremsede stigningen i omkostningerne. Erfaringerne ved begyndelsen af det nye årti tyder på, at det også fremover vil være muligt at øge kvaliteten og samtidig reducere de samlede udgifter. Revolutionen har også skabt en ny stærk dansk industri: Den velfærdsteknologiske klynge. Dermed blev grøn vækst og sund vækst de to største vækst- og eksportsucceser i perioden Samtidig har Danmark erobret positionen som en international rollemodel for, hvad der er beskrevet som Sundhed 2.0 en demonstration af, hvordan avanceret teknologi kan skabe et sammenhængende, effektivt sundhedsvæsen til fordel for såvel patienter, sundhedspersonale som samfundsøkonomien. Utopi eller virkelighed? Det bestemmer vi selv. Her ved indgangen til et nyt årti skal danske politikere og andre af sundhedssektorens beslutningstagere træffe en række afgørelser, der bestemmer sektorens udvikling ikke i ét, men i mange årtier fremover. Som udgangspunkt er sektoren fanget i et mangedobbelt krydspres, der understreger behovet for at tænke nyt og innovativt. En fortsættelse af business as ususal er ikke en option. At skabe et sundhedsvæsen, der imødekommer forventninger og krav fra en stadigt mere krævende og kvalitetsbevidst befolkning, tvinger Danmark til at forfølge en lige så ambitiøs som innovativ sundhedsstrategi. Den må adressere de økonomiske og teknologiske udfordringer, men i lige så høj grad sektorens mindset. Mandag Morgen har igennem de seneste uger dokumenteret, hvordan anvendelse af velfærds- og sundhedsteknologi kan løse en række af sektorens problemer og samtidig skabe et nyt industrieventyr. I dette tillæg præsenteres analyserne i samlet form. De bekræfter, at det er muligt at udløse den sundhedsrevolution, der om ti år vil give mulighed for at fejre de første gennembrud. De næste sider rummer fortællingen om sundhedssektorens store uudnyttede potentialer og om de barrierer, der skal overkommes for at befri den fra det voldsomt snærende krydspres. Mulighederne Mulighederne i en målrettet anvendelse af avancerede teknologier er åbenlyse: BEDRE BEHANDLING Teknologien er først og fremmest patienternes ven. Den sikrer, at deres rejse igennem sundhedsvæsenet bliver hurtigere og behageligere. F.eks. at de kan opholde sig længere i eget hjem, at behandlingerne hænger bedre sammen og er mere sikre, samt at de forskellige hjælpemidler lige fra katetere til hospitalssenge og hjemmeovervågninger er tilpasset patientens behov, så de forbedrer en ellers truet livskvalitet. Sundhedsteknologi er også en kommunikationsteknologi, der giver patienten langt større indsigt i og indflydelse på sin egen behandling. LAVERE OMKOSTNINGER De hidtidige erfaringer tyder på, at avanceret teknologi kan reducere sundhedsudgifterne forudsat at man bruger teknologien til at skabe mere effektive organisationsstrukturer og arbejdsprocesser. Teknologien er blot et redskab, og effekten afhænger af den konsekvens og intelligens, den indføres med. SUND VÆKST 29. november

8 Sundhedsmodellen 2010 Økonomipresset Demografipresset Polariseringspresset Sygdomspresset Behov for fornyelse Etikpresset Teknologipresset Markedspresset Forventningspresset Figur 1: Sundhedssektorens tilstand domineres i 2010 af et ottedobbelt krydspres, der kræver nye løsninger og ingen af dem kan leveres af sektoren selv. Kilde: Mandag Morgen. FÆRRE RESSOURCER Teknologien kan spare arbejdskraft og dermed bidrage til at løse de kommende tiårs problemer med at skaffe sundhedspersonale. Sektoren vil bl.a. komme til at mangle sygeplejersker og speciallæger. Her tilbyder sundhedsteknologien en række løsninger, som bl.a. frigør personalet fra rutineopgaver, så de kan koncentrere sig om de faglige nøglefunktioner. NY INDUSTRIEL UDVIKLING Alle analyser peger på velfærdsteknologien som en ny fremstormende vækstsektor. Alene den demografiske udvikling med et hastigt aldrende samfund skaber en stærkt stigende efterspørgsel efter teknologiske løsninger, der kan forlænge og forbedre livskvaliteten for ældre. De lande, der satser hurtigst og mest målrettet på de velfærdsteknologiske muligheder, scorer de største økonomiske gevinster. Perspektivet illustreres bl.a. af, at alene det nordiske marked for sundhedsydelser vurderes at være på 100 milliarder dollar. Forudsætningerne De fire muligheder demonstrerer, hvorfor velfærdsteknologi skaber en oplagt win-win-situation. Men den forløses kun, hvis en række forudsætninger opfyldes. Fællesnævneren mellem dem er tæt samarbejde på alle niveauer i alle dele af sundhedssektoren. Sundhedsvæsenet er en af de mest fragmenterede sektorer i samfundet, og uden en ny samarbejdsstrategi vil ingen af de fire potentialer blive forløst. Det handler ikke om ny teknologi, men om et nyt mindset. Et par eksempler: VIDENSDELING: Hvis Danmark til fulde skal udnytte effekten af et samlet sygehusbyggeri til 40 milliarder kr., er det afgørende, at de enkelte byggerier på tværs af regionerne deler viden og erfaringer. Det er bydende nødvendigt at koordinere satsningerne og akkumulere en samlet pulje af lessons learned. Det værst tænkelige scenarie er, at hver region gør det på sin egen måde. Dermed forskertser Danmark muligheden for at udvikle et hospitalskoncept, der kan virke som et spændende internationalt demonstratorium. Det er ikke lykkedes i andre lande, hvilket giver Danmark en unik chance. Landets størrelse og den fælles udfordring taget i betragtning, har vi alle muligheder for at bruge de 40 milliarder til at skabe en unik case, baseret på et tæt samarbejde mellem regioner, kommuner, virksomheder, universiteter m.fl. Men det forudsætter vilje og evne til co-innovation. Den skal demonstreres inden for det næste års tid, hvis den skal have en gavn- 8 MM42 Sund vækst

9 Sundhedsmodellen 2020 Højere oplevet kvalitet, lavere omkostninger Systematisk vidensdeling Inddragelse af patienter Fremtidens sundhedsvæsen Offentlige/private partnerskaber Sammenhængende patientforløb Øget effektivitet, lavere omkostninger Figur 2: Samarbejdede på alle niveauer i sektoren og med andre sektorer er en forudsætning for, at sundhedssektoren kan slippe ud af krydspresset og skabe et sammenhængende forløb med en stærkere involvering af patienterne. Kilde: Mandag Morgen. lig effekt på det samlede byggeri. Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder kunne vælge at sætte sig for bordenden og skabe en udviklings- og innovationsenhed, der kunne samle og viderebringe beslutninger, erfaringer og vidensgrundlag undervejs i den komplicerede proces. Den kunne udvikles videre til et globalt videnscenter for nyt hos - pitalsbyggeri med de fem regioner, ministeriet og evt. private virksomheder som interessenter. Danmark kunne samtidig initiere et samarbejde på nordisk plan. En rapport fra Nordisk Ministerråd dokumenterer, at velfærdsteknologi kan udvikles til en nordisk styrkeposition med afsæt i de 100 milliarder dollar, landene tilsammen bruger på sundhedsprodukter. Det videre perspektiv understreges af, at EU de næste ti år vil øge udgifterne til sundheds- og ældrepleje med 400 milliarder kr., så behovet er enormt. Men samtidig viser rapporten, at der kun foregår et meget sporadisk samarbejde mellem de nordiske lande. Her kan der plukkes lavthængende frugter, og det kunne Danmark starte med. OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER: Ingen sektor kan alene forny sundhedsvæsenet. Det er hverken en offentlig eller en privat opgave, men et fælles ansvar og en fælles mulighed. Den nordiske rapport udpeger manglende evne og vilje til OPP som en afgørende barriere for at forløse de store vækstpotentialer. Det er derfor opløftende, når Region Midtjylland undersøger, om private virksomheder kan stå for byggeri og drift af vaskeri, depotlagre og køkken. Private virksomheder kunne også stå for driften af de store P- anlæg til de ansatte og den lille million årlige besøgende. Lad ikke traditioner og barrierer stoppe den slags overvejelser, men gør tværtimod samarbejdet om de praktiske opgaveløsninger blive første skridt mod at integrere offentlig og privat udvikling af de produkter og serviceløsninger, der udgør kernen i Sundhed 2.0. Hvis der mangler politiske incitamenter, bør dét også kunne løses. Det eneste, der ikke er acceptabelt, er år efter år at beskrive de samme problemer uden at nærme sig en løsning mens behovet bliver stadig større. Dette handler ikke om teknologi, men om vilje og mindset. De to eksempler eksemplificerer begge en grundlæggende barriere for en fornyelse af sundhedsvæsenet: lederskab på alle niveauer i og omkring sektoren. Det er også konklusionen på en rundspørge blandt 450 af sundhedssektorens nøglepersoner. De siger samstemmende, at for megen fokus på kortsigtet drift frem for 29. november

10 innovation og langsigtet nytænkning er den alvorligste barriere for at indfri de store velfærdsteknologiske potentialer og dermed den afgørende hindring for at give Danmark en international frontposition. Lederne tænker simpelthen for traditionelt naturligvis en generel påstand, der ikke yder retfærdighed til de dele af sektoren, som har demonstreret mod til at gå nye veje. Perspektivet At sundhedssektoren som helhed har været for langsom til at tilpasse sig nye vilkår, er ingen ny opdagelse. Men problemet bliver især synligt i lyset af det voldsomme pres, sektoren nu er under. Det er også netop det pres, der bør udløse det store innovationsspring. Finanskrisen har presset danske virksomheder til at effektivisere deres drift og nytænke deres strategier. Det har for mange af dem betydet, at de i dag er stærkere rustet til at håndtere nye kriser. Ydre pres kan fremprovokere nødvendige omstillinger. Den danske sundhedssektor er ingen undtagelse. Næppe nogen sektor er de kommende år tvunget til at omstille sig så kraftigt og så hurtigt, og den omstilling berører stort set alle danskere. Sidste år blev udviklingen af det danske velfærdssamfund efter krigen hædret som en af Danmarks 12 største ledelsesbedrifter. Det ville være flot og forekommer næsten nødvendigt at sundhedssektorens ledere om ti år kunne prale af en tilsvarende ledelsesbedrift. Fordi de under hårdt pres og nærmest umulige vilkår skabte et ny sundhedsmodel et sundhedsvæsen 2.0. Samtlige de problemer, som den danske sundhedssektor konfronteres med netop nu, kan løses inden for relativt kort tid forudsat viljen er til stede. Den gode nyhed er, at dele af sektoren har erkendt muligheden og taget de første innovationsspring. Det gælder bl.a. Region Syd, der i sig selv kan blive en rollemodel for skabelsen af et sammenhængende sundhedsvæsen, sideløbende med at industrielle vækstmuligheder forløses. Gennembruddene sker næppe samtidig over en bred front, men gradvis, ved eksemplernes magt. Som sundhedsminister Bertel Haarder udtrykker det: Vi står med en historisk chance for at skabe nytænkning og innovation i sundhedsvæsenet, og hvis vi bruger pengene rigtigt, vil det blive et løft af dimensioner for både kvaliteten og effektiviteten i det danske sygehusvæsen. Betingelsen for at indfri denne forventning er en fælles vision for fremtidens sundhedssektor, der adresserer samtlige krydspres og udfordringer samt det store potentiale for samarbejdet med private virksomheder. Det danske sundhedsvæsen deler problemer med sundhedsvæsener overalt i verden. Om end problemerne beskrives forskelligt, bunder de alle i samme udfordring: At levere bedre behandlinger for færre penge til stadig mere kvalitetsbevidste forbrugere. Danmark har lige så gode muligheder som andre for at levere den nye rollemodel 2.0. Det handler kun om én ting: At demonstrere det mest innovative lederskab først. Dette tillæg giver ikke en skudsikker opskrift på succes, men en række ideer til, hvordan missionen kan lykkes så der er noget at fejre i november MM42 Sund vækst

11 IT brings the Danish health sector together The danish health data network Citizen Denmark is one of the world s leading countries in the use of health care technology. Virtually all primary care physicians have electronic medical records with full clinical functionality. Dentist GP sundhed.dk Physiotherapist Their systems are also connected to a national network, which allows them to electronically send and receive clinical data to and from consultant specialists, hospitals, pharmacies, and other health care providers. Chiropractor Psychologist Under the auspices of a nonprofit organization called MedCom, over 5 million clinical messages are transferred monthly. Municipality X-ray Pharmacy Laboratory Hospital One of the most important innovations has been the one-letter solution, which allows one electronic form to be used for all types of letters to and from primary care physicians; it is used in over 5,000 health institutions with 50 different technology vendor systems.* MedCom is a Danish non-profit organisation with the purpose of creating a market and developing and disseminating electronic communication in the healthcare sector with a view to supporting coherent treatment, nursing and care. *From Widespread Adoption of Information Technology in Primary Care Physician Offices in Denmark: A Case Study. By Denis Protti, Professor, Health Information Science, University of Victoria, British Columbia, Canada and Ib Johansen, Deputy Manager, MedCom, Denmark.

12 #1 Det danske sundhedsog plejesystem er under alvorligt pres. Velfærdsteknologi er en vigtig del af svaret. 12 MM42 Sund vækst

13 #1 Velfærdsteknologi kan blive ny vækstmotor HOVEDPUNKTER Smart teknologi kan afbøde arbejdskraftsmangel og udgiftsvækst i sundheds- og omsorgssektoren Men for at høste de store gevinster skal man bruge teknologien som løftestang for strukturelle ændringer Danmark kan blive foregangsland for udvikling og afprøvning af velfærdsteknologi EN SATSNING PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI kan blive en kraftfuld vækstmotor, der sikrer Danmark en stærk position på et af fremtidens mest lukrative globale markeder. Hvis satsningen gennemføres konsekvent og intelligent, kan den samtidig lette en del af presset på de offentlige udgifter, forbedre livskvaliteten for ældre og syge samt dæmme op for den stigende mangel på arbejdskraft i sundheds- og plejesektoren. Det viser Mandag Morgens analyse af de markedsmæssige, udgiftsøkonomiske og behandlingsfaglige perspektiver i en konsekvent satsning på at gøre Danmark til et velfærdsteknologisk foregangsland. Den viser, at der ligger et stort uudnyttet potentiale på i hvert fald fire områder: LIVSKVALITET Telemedicin og såkaldte smart home-teknologier giver kroniske patienter og ældre mulighed for bedre og mere effektiv behandling, så de f.eks. undgår at blive indlagt på sygehuset, slipper for at køre til jævnlig kontrol og kan blive langt mere selvhjulpne i eget hjem. ARBEJDSKRAFTBESPARELSER Nye teknologiske løsninger kan afbøde en del af den arbejdskraftmangel, der vil ramme sundheds- og plejeområdet, når de store generationer går på pension og der bliver færre til at finansiere velfærdssamfundet. LAVERE UDGIFTER Alt tyder på, at ny teknologi har et stort besparelsespotentiale. At indløse det kræver dog, at man konsekvent udnytter mulighederne for at optimere organisationsstrukturer, arbejdsgange og rollefordeling mellem brugere og professionelle. MARKEDSPOTENTIALE Den aldrende befolkning i de velstående lande får efterspørgslen på velfærdsteknologiske løsninger til at eksplodere. Danmark har et godt udgangspunkt for at erobre en førerposition på dette lukrative eksportmarked. Alle disse store potentielle gevinster forsøger regeringen nu at favne ved at lancere velfærdsteknologi som en ny vækstsatsning. Indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, forudser, at nogle af de mange milliarder, som bliver investeret i sundhedsvæsenet, omsættes i opfindelser og produkter, som kan skabe økonomisk vækst i samfundet. Vi står med en historisk chance for at skabe nytænkning og innovation i sundhedsvæsenet. Vi har i flere år talt om grøn vækst i det danske samfund. I de kommende år skal vi også tale om sund vækst med udgangspunkt i sundheds- og velfærdsteknologien. Det er en dagsorden, som vi har gode muligheder for at forfølge, og som jeg gerne vil være bannerfører for, siger Bertel Haarder. 29. november

14 Teknologien skal i brug Vi står som samfund i de kommende år over for så store udfordringer, at vi er nødt til at finde nye måder at tænke vores velfærd på. I Odense Kommune satser vi på velfærdsteknologi som et af svarene på udfordringerne. Og vi ønsker at være med helt i front og bidrage til både udvikling og afprøvning af de nyeste teknologier. Men først og fremmest ønsker vi at være blandt de bedste til at implementere teknologierne. Udfordringerne med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft er lige rundt om hjørnet. Vi har med andre ord ikke tid til at vente vi skal ikke blot afprøve produkterne, vi skal også have dem i drift. Odense Kommune har allerede været involveret i en række samarbejdsrelationer, projekter og forsøg med velfærdsteknologi fx med robotstøvsugere, elektroniske låse til brug i hjemmeplejen, patientkuffert til brug for genoptræning i eget hjem osv. Afprøvningerne sker oftest i tæt samspil med virksomheder. Det seneste eksempel er et samarbejde, hvor vi skal afprøve en omsorgstelefon i hjemmeplejen. Fra december 2010 og tre måneder frem afprøver Odense Kommune ti omsorgstelefoner som mulig erstatning for nogle af vores korte tryghedsbesøg i hjemmeplejen. Det er de besøg, hvor vi blot kommer forbi for fx at sikre, at hr. Hansen får sin medicin. Blandt de borgere, der får mange besøg af vores medarbejdere, er ofte et ønske om at minimere besøgene. Samtidig betyder de små korte besøg ofte megen tid i bilen eller på cyklen for medarbejderen. Vi forventer, at brugen af en omsorgstelefon vil kunne frigive tid hos medarbejderne og samtidig give en større følelse af tryghed hos borgeren. I arbejdet med det velfærdsteknologiske potentiale har vi i Odense Kommune specielt fokus på, at teknologien skal: a) sikre plads til nærhed mellem medarbejder og borger, b) tilbyde fleksible løsninger, så borgerne i højere grad kan vælge egenomsorg, c) reducere omkostninger i det offentlige gennem automatisering af rutineopgaver og mere målrettet behandling og pleje. Det er også centralt for os at bidrage til en løbende dialog om værdigrundlaget i brugen og udviklingen af velfærdsteknologi. Vi ønsker at sikre velfærdsværdier, når vi indfører teknologi eksempelvis at det fortsat er borgerens behov, der er i centrum. Velfærdsteknologien har potentialet til at blive stort for Danmark og danskerne. Den kan blive vores nye vindmølleeventyr på erhvervsscenen. Den kan betyde en kolossal lettelse i arbejdsrutiner for medarbejderne. Og sidst, men ikke mindst kan velfærdsteknologien være med til at gøre os alle i stand til at klare os selv i længere tid. Derfor gælder det om at være klar. Det er vi i Odense. Er du?

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 0 89 29. november 2012 Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stor. Det skyldes bl.a. den aldrende befolkning, et højere velstandsniveau og et

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense TRE EKSEMPLER PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI Teletolkning i sundhedsvæsenet:

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Falck A/S. - Welfare Tech. Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013

Falck A/S. - Welfare Tech. Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013 Falck A/S - Welfare Tech Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013 Agenda Anbefalingerne fra vækstteamet for sundhedsog velfærdsløsninger Vækst og eksport inden for sundheds- og velfærdsområdet

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 7 fra Kinainfo.dk August 2010 Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Vi skal i Vesteuropa passe på, at vi ikke

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Seminar, Danske Ældreråd Nyborg Strand, 29. april 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi VELFÆRD Selvhjulpen med ny teknologi 1010101001011001010101001010101100101101010100101100101010100101010110010110101 Hvis vi ikke gør noget, vil det på langt sigt blive vanskeligt at imødekomme borgernes

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere