Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO"

Transkript

1 Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO

2

3 Indhold Årsrapport Hårdt arbejde og nye muligheder 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 10 Ledelsens beretning 32 Regnskabsberetning 35 Anvendt regnskabspraksis 43 Resultatopgørelse 44 Balance 46 Egenkapitalopgørelse 48 Pengestrømsopgørelse 50 Noter 64 Påtegninger 66 Videnregnskab 74 Det grønne regnskab 78 COWIs organisation 80 COWIs ledelse Parallelt med årsrapporten har COWI udgivet publikationen Profile 09, der fortæller om mennesker og projekter. Du kan downloade den engelsksprogede profil på Udgiver COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Tlf.: Fax: COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er førende på sit felt, fordi vores medarbejdere hver især er det på deres. Redaktion John Jørgensen (ansv.h.), Henrik Larsen, Kathrine Schmeichel, Anja Fabech Jensen, Line Haaning, Design og layout Josina W. Bergsøe, Marianne Rom, Hanne Bjørn Nielsen, Mette Schou, Korrektur Kurir Sprogservice ApS Fotografer Enok Holsegård Getty Images Jiri Havran Morten Larsen Niels Åge Skovbo Peter Sørensen Stig Stasig Ulrik Jantzen Redaktionen sluttet 5. marts 2009 Eftertryk Tilladt med kildeangivelse ISSN

4 4 Krisen betyder hårdt arbejde og nye muligheder 2008 vil blive husket som det år, hvor en verdensomspændende finanskrise på få måneder udviklede sig til en dyb økonomisk krise. Endnu kender vi ikke omfanget af denne krise, men i COWI tror vi på, at selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder. I de tre første kvartaler af 2008 havde vi en meget positiv situation i rådgiverbranchen, men i fjerde kvartal blev konkurrencen skærpet væsentligt. Så selv om vi gik ud af 2008 med en ordrebeholdning på et historisk højt niveau, gør den økonomiske krise det svært at tegne et præcist billede af forventningerne til fremtiden. I 2009 forventer vi forøget konkurrence, og at der bliver pres på antallet af opgaver. På den anden side er infrastruktur og bæredygtighed med i mange regeringers støttepakker, ligesom beskyttelsen af klimaet og tilpasning til klimaforandringerne er helt i top på den internationale dagsorden. Alt dette rammer netop ned i COWIs kernekompetencer, og derfor ser vi trods den økonomiske krise på fremtiden med moderat optimisme. Fokus på lønsomhed og mennesker COWI kom ud af 2008 med et primært resultat på DKK 167 millioner, og det er på det budgetterede niveau. Resultatet er skabt på grundlag af den største omsætning nogensinde, ligesom den organiske vækst i vores forretning er den største i en årrække. På trods af disse positive resultater har vores nøgletal været under pres. Det skyldes bl.a., at COWI er vokset kraftigt i Omsætningen er steget med over 15 procent og medarbejderantallet med 19 procent. Og vækst koster. Vi har investeret markant i nye forretningssystemer, branding, integration af nye medarbejdere og ikke mindst i leder- og medarbejderudvikling. Vi tror på, at denne investering i mennesker og talentudvikling vil øge vores evne til at reagere hurtigt og effektivt på forandringer i markedet. Vores budget for 2009 lægger op til en markant lavere vækst i omsætningen, samtidig med at vi øger kravene til indtjeningen. Markedsrapporteringer og -forventninger fra vores fem regioner understreger, at dette mål er både realistisk og op- nåeligt. Succesfuld regionalisering I 2008 viste det sig for alvor, at vores beslutning om at omdanne COWI til et One Company Network med fem internationale regioner var helt rigtig. Samspillet i vores forretningsmodel mellem den lokale tilstedeværelse og vores internationale specialistydelser er en stærk kombination. Den interne organisering betyder, at vi kan udnytte vores ressourcer optimalt mellem regionerne hvilket er en styrke i krisetider og at vi kan levere vores spidskompetencer overalt, hvor vi er til stede. Vores kunder oplever, at

5 5 vi altid stiller med det stærkeste hold, hvor vi kombinerer lokal tilstedeværelse og international styrke, og der er ingen tvivl om, at regionaliseringsstrategien er hovedårsagen til, at vi har kunnet vinde mange store internationale og prestigefyldte kontrakter. Ny økonomi med nye muligheder I 2008 købte vi bl.a. selskaberne PICON i Sverige og Flint & Neill i Storbritannien, som vi nu er i fuld gang med at integrere i vores forretning på linje med de øvrige 14 selskaber, vi har erhvervet i de seneste to år. Når vi ser os omkring i branchen, kan vi se flere attraktive opkøbsmuligheder, som vi vil holde øje med, selv om vi i år fokuserer på at øge lønsomheden. I COWI ser vi 2009 som et mulighedernes år, hvor vi møder krisen med den ambition, at vi på baggrund af vores forretningsstrategi og sunde økonomi vil gå ud af den stærkere, end vi er i dag. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO

6 6 Hoved- og nøgletal F o r K o n c e r n e n * DKKm DKKm DKKm DKKm DKKm EURm Hovedtal Beløb i DKKm Kurs DKK/EUR, 31. december ,06 Nettoomsætning 2.594, , , , ,0 469,5 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 156,1 194,4 225,4 275,8 261,8 35,1 Resultat af ordinær primær drift 91,3 117,3 161,8 138,0 165,0 22,1 Resultat af primær drift (EBIT) 90,8 120,0 160,2 180,8 167,4 22,5 Resultat af finansielle poster, netto 5,9 19,6 16,6 11,5 9,0 1,2 Årets resultat før skat 96,7 139,7 176,8 192,3 176,4 23,7 Årets resultat 62,4 117,0 123,9 155,3 128,3 17,2 COWIs andel af årets resultat 60,6 115,0 120,4 154,8 127,6 17,1 Koncerngoodwill 228,9 229,9 216,0 246,1 258,0 34,6 Øvrige anlægsaktiver 144,2 154,4 191,5 276,7 298,7 40,1 Omsætningsaktiver 1.189, , , , ,8 245,7 Aktiver i alt 1.562, , , , ,4 320,4 Aktiekapital 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 4,7 Egenkapital 446,1 455,3 587,2 716,4 769,9 103,3 Hensatte forpligtelser 245,4 367,4 350,3 357,8 367,5 49,3 Langfristede gældsforpligtelser 14,4 11,0 8,1 28,1 29,2 3,9 Kortfristede gældsforpligtelser 846,1 940,6 988, , ,2 163,5 Pengestrøm fra driften 167,1 208,8 213,9 168,9 171,3 23,0 Investering i materielle anlægsaktiver, netto -25,5-40,7-43,5-78,7-39,9-5,4 Øvrige investeringer, netto -12,2-30,8-21,0-103,4-125,5-16,8 Pengestrøm fra investering, netto -37,7-71,5-64,5-182,0-165,4-22,2 Frit cash flow 129,4 137,3 149,4-13,2 5,9 0,8 Pengestrøm fra finansiering -58,8-35,6-15,2 0,5-0,5-0,1 Pengestrøm i alt 70,7 101,7 134,2-12,6 5,4 0,7 Nøgletal EBITDA-margin 6,0 % 7,3 % 8,0 % 9,1 % 7,5 % Overskudsgrad (EBIT-margin) 3,5 % 4,5 % 5,7 % 6,0 % 4,8 % Afkast af investeret kapital 10,5 % 12,7 % 16,9 % 15,7 % 13,3 % Egenkapitalandel 28,5 % 25,5 % 30,2 % 30,9 % 32,2 % Egenkapitalforrentning 14,5 % 25,5 % 23,1 % 23,8 % 17,2 % Gennemsnitligt antal ansatte *Tilpasset ændret regnskabspraksis

7 Udvikling i nettoomsætning, overskudsgrad og EBITDA-margin 7 Nettoomsætning Overskudsgrad EBITDA-margin DKKm % Nettoomsætning Overskudsgrad EBITDA-margin Regnskabsår Udvikling i egenkapital og egenkapitalandel Egenkapital Egenkapitalandel DKKm % Egenkapital Egenkapitalandel Regnskabsår

8 8 Medarbejdere og resultat af primær drift Resultat af primær drift Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal DKKm Resultat af primær drift Regnskabsår Gennemsnitligt antal medarbejdere Investeret kapital ultimo og afkast af investeret kapital Investeret kapital ultimo Afkast af investeret kapital DKKm % Investeret kapital ultimo Afkast af investeret kapital Regnskabsår

9 Udvikling i pengestrømme 9 Frit Cash Flow Pengestrøm fra driften DKKm Frit Cash Flow Pengestrøm fra driften Regnskabsår Udvikling i indre værdi Indre værdi kurs Regnskabsår Indre værdi

10 10 Ledelsens beretning 1. Årets resultat COWI-koncernen opnåede i 2008 en omsætning på DKK 3.498,0 millioner, hvilket er en fremgang på DKK 466,6 millioner svarende til 15,4 procent i forhold til Koncernens egenproduktion er øget med DKK 418,3 millioner svarende til 17,6 procent. Da hovedparten af væksten var organisk, opnåede COWI den største organiske vækst i en længere årrække. Efterspørgslen efter rådgivningsydelser var i 2008 på samme høje niveau som året før. Vi har mærket en stigende efterspørgsel på de fleste geografiske markeder og inden for de fleste ydelsesområder. Nedenstående tabel viser udviklingen i egenproduktionen i COWIs regioner. Egenproduktion Region DKKm Vækst % Danmark % Danmark Norge % 13 % Norge Arabiske Golf %% Den Central- Arabiske og Østeuropa Golf % 51 Central- % og Østeuropa % Afrika % -39 % Øvrige % 84 % I alt % Vi har oplevet en pæn organisk vækst i de modne regioner Danmark og Norge samt i de nye regioner Den Arabiske Golf og Central- og Østeuropa. Den primære årsag til faldet i omsætning i Afrika er ændrede markedsvilkår for international udviklingsbistand. Væksten har medført, at COWIs medarbejderantal er øget til ved udgangen af 2008, hvilket er en stigning på 794 medarbejdere svarende til 19 procent. Som følge af manglen på arbejdskraft har det været en stor udfordring inden for stort set alle fagområder og geografiske områder at skaffe kvalificerede medarbejdere. Ansættelse og integration af nye medarbejdere har stillet store krav til COWIs forretningssystem, ledere og medarbejdere. COWI opnåede i 2008 et resultat af primær drift på DKK 167,4 millioner. I forhold til 2007 er det en nedgang på DKK 13,4 millioner. Da 2007-regnskabet var positivt påvirket med DKK 43,2 millioner som følge af større engangsindtægter i forbindelse med salg af et datterselskab og andre aktiver samt en omlægning af en norsk pensionsordning, er der sket en forbedring af den almindelige drift på DKK 34,2 millioner. Resultatet er endvidere påvirket af, at vi i 2008, som året før, har investeret væsentligt i forbindelse med implementeringen af vores Strategi Der er således afholdt omkostninger i forbindelse med ledelsesudvikling, udvikling af medarbejdere samt udvikling af forretningsog it-systemer. Overskudsgraden udgør 4,8 procent mod 6,0 procent i Ser man bort fra ovennævnte engangsindtægter på DKK 43,2 millioner i 2007, er der fra 2007 til 2008 sket en mindre forbedring af EBIT-margin fra den almindelige drift. Årets resultat efter skat og minoritetsaktionærer var på DKK 127,6 millioner, hvilket er DKK 27,2 millioner under resultatet i Resultatet ligger på niveau med vores forventninger, og vi vurderer det som tilfredsstillende. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 35 procent af aktiekapitalen, og at resten af overskuddet overføres til næste år. Udbytteprocenten i 2007 var på 30 procent.

11 Næsten hver femte medarbejder er ny. COWI har fået 19 procent flere medarbejdere i løbet af 2008.

12 12 2. Betydningsfulde hændelser Projekterne i Oman vokser De to store lufthavnsprojekter i Oman, lufthavnene i Muscat og Salalah, som vi arbejder på i joint venture med COWI Larsen JV, er på vej ind i en ny fase. Vi har afsluttet projekteringen og går nu ind i konstruktionsfasen. Projekterne er i planlægningsforløbet vokset til en betydelig størrelse. COWI og partnere har undervejs haft medarbejdere knyttet til projekterne, som hører til de største blandt COWIs internationale engagementer. Fire strategiske opkøb Som led i realiseringen af vores regionaliseringsstrategi foretog vi i 2008 fire nye opkøb i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien ud over de 12 opkøb, vi foretog året før. Vi har overtaget den danske vindspecialistvirksomhed Tripod Wind Energy. Dermed er vores strategiske satsning på at være blandt de absolut førende rådgivere inden for vindenergi på globalt plan rykket et skridt nærmere. Vi har købt norske Envinor, som er et mindre rådgivende ingeniørfirma. Vi har styrket virksomheden i Sverige ved at købe det svenske rådgivningsfirma PICON Teknikkonsult med 80 medarbejdere. Selskabet arbejder primært med projektering af byggeri, men har også kompetencer inden for infrastruktur, energi og miljø. PICON bliver rygraden i opbygningen af en stor, tværfaglig region på flere hundrede medarbejdere over de kommende år. Opbygningen skal ske gennem organisk vækst og opkøb. Endelig har vi købt det London-baserede Flint & Neill med 40 medarbejdere. Flint & Neill er specialister inden for projektering og renovering af kabelbårne broer samt projektering af høje master, unikke bygninger og konstruktioner. Købet er et vigtigt skridt mod at realisere den strategiske ambition om at være den førende rådgiver inden for store broer i hele verden. COWIs klimastrategi Vi har som virksomhed et ansvar for at gøre noget ved de globale klimaforandringer. Samtidig ønsker kunderne i stigende grad, at klimabelastningen er med i rådgivningen, og at indsatsen kan dokumenteres. Derfor er vi ved at realisere en klimastrategi, der i 2010 skal gøre COWI til førende klimarådgiver i Danmark og til førstevalget blandt de internationale kunder. I løbet af 2009 vil vi forankre strategien i COWIs internationale regioner og selskaber, så positionen som klimarådgiver på de lokale, nationale markeder udbygges. Klimastrategien omfatter en lang række initiativer lige fra strømlining af de eksisterende forretningsområder og udvikling af nye over sponsorering til fokusering på virksomhedens egen miljøpåvirkning. Og så skal klimaet tænkes ind i alle faser af vores rådgivning fra tilbudsgivning til udførelse. Udviklingen og udmøntningen af klimastrategien sker i vores forretningsenheder gennem den daglige dialog med kunder og samarbejdspartnere. Klimastrategien giver os nye forretningsmuligheder, og organisationens opbakning er altafgørende. Derfor afholder vi løbende debatmøder mellem ledelse og medarbejdere for at diskutere medarbejdernes reaktion på initiativet og for at få nye ideer til, hvordan vi kan blive den førende klimarådgiver. Vi har udgivet en klimastrategibog til medarbejderne og brugt vores interne virksomhedsportal offensivt for at involvere og engagere alle i klimaspørgsmålet. Eksternt har vi gennemført en markant annoncekampagne i de danske medier for at fortælle om klimaudfordringerne, og hvordan vi vil håndtere disse udfordringer. Vi har kortlagt COWIs CO 2-aftryk og udarbejdet en handlingsplan for, hvordan vi kan reducere vores CO 2-forbrug. Vi har besluttet at prioritere en række indsatser, hvilket betyder, at vi vil: vurdere potentialerne for yderligere reduktioner af vores varme- og elforbrug intensivere og professionalisere brugen af videokonferencer og webkameraer i vores interne og eksterne kommunikation vurdere potentialerne for en forretningsmæssig fornuftig tilpasning af vores transportmønstre fokusere på fornuftig anvendelse af andre ressourcer som vand, affald, papir. Leder- og medarbejderudvikling Som led i vores Strategi 2010 har vi lanceret en ambitiøs people-strategi. I 2008 har vi investeret i et omfattende lederudviklingsprogram, hvor flere end 200 chefer har været igennem første del af en 15 dage lang lederuddannelse. Halvtreds ledere har allerede afsluttet forløbet. For at sikre at lederne har redskaber til at føre den indsigt, de har opnået, ud i livet, har vi udviklet og lanceret en række værktøjer. Bl.a. skal hver medarbejder have en personlig udviklingsplan, så den enkelte får mulighed for at udvikle og udnytte sit potentiale.

13 Det rykker, når COWI tænker klima ind i alle sine projekter. Søområdet ved Roskilde skal forhindre oversvømmelser. 13

14 14 3. God selskabsledelse COWI ønsker at være en lærende organisation, og som led i people-strategien har vi introduceret en systematisk proces, der understøtter forretningsenhederne i organisatorisk udvikling og læring. Et væsentligt led heri er at udvikle de menneskelige ressourcer. For at sikre at lederne har overblik over deres ressourcebase, har vi arbejdet systematisk med at forbedre informationen om bl.a. medarbejdersammensætning og -anciennitet. For at sikre at nye medarbejdere hurtigt kommer ind i opgaverne og får et fagligt og kollegialt netværk, har vi et introduktionsprogram, der dækker hele koncernen, og som løber over en ny medarbejders første halve år i COWI. Generationsskifte Lars-Peter Søbye, 49, blev den 1. oktober 2008 ny koncernchef, CEO for COWI-koncernen. Han afløste Klaus H. Ostenfeld, 65, på posten som led i et planlagt generationsskifte. Rasmus Ødum, 42, direktør for forretningsenheden Geografisk information og it, overtog samtidig stillingen som koncerndirektør med ansvar for COWI Danmark og indtrådte i koncerndirektionen. Lars-Peter Søbye har som koncerndirektør for COWI Danmark bl.a. været den ledende kraft bag implementeringen af den danske del af koncernens Strategi 2010 med stor vægt på medarbejderinvolvering, udvikling af kunderelationer og rådgivningsprocesser. Han er uddannet civilingeniør og har været ansat i COWI siden De sidste ti år har Lars-Peter Søbye især beskæftiget sig med ledelse og organisationsudvikling i Danmark og internationalt. Rasmus Ødum har arbejdet i COWI siden Han er uddannet jordbrugsøkonom og har betydelig international erfaring fra Europa, Mellemamerika, Afrika og Sydøstasien. Nørby-udvalgets anbefalinger for god selskabsledelse har været et relevant bidrag til COWIs historiske bestræbelser på at udvikle en professionel ledelsespraksis. Selv om Nørby-udvalgets anbefalinger først og fremmest retter sig mod børsnoterede selskaber, har vi gennem årene fundet det naturligt at forholde os konkret til anbefalingerne. Derfor har ledelsen de seneste år gennemført en række ændringer af COWIs vedtægter og forretningsorden. Herudover har ledelsen iværksat nye initiativer for at fremme COWIs kommunikation, gennemsigtighed og ansvarlighed i forhold til kunder, medarbejdere og aktionærer. Virksomhedens sociale ansvar Vi har gennem vores rådgivning stor indvirkning på vores omverden, hvilket medfører, at vi har et stort ansvar for at fremme bæredygtige forretningsmetoder, der kan være med til at skabe en bedre verden for nuværende og kommende generationer. Derfor ønsker vi at sikre, at socialt ansvar er en integreret del af vores forretning. I 2008 forbedrede vi vores system for miljø, sundhed, sikkerhed og sociale forhold (MSSS) med det formål at integrere socialt ansvar i alle relevante projekter. Vi har nu øget fokus på klimaforandringer, idet vi ønsker at nedbringe vores projekters CO 2-aftryk. For at understrege vores engagement i forhold til bæredygtig udvikling har vi underskrevet FN s Global Compact. I 2008 afleverede vi vores første rapport, hvoraf det fremgår, hvordan vi arbejder for de ti principper, som fokuserer på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. Vi har ansat en Corporate Social Responsibility Manager, som i løbet af 2009 skal udvikle en koncernstrategi for vores samfundsmæssige ansvar. Strategien vil tage højde for vores støtte til FN s Global Compacts ti principper. Som rådgivende virksomhed med projekter i hele verden er det afgørende for os at sikre, at vores virksomhed afholder sig fra korrupt og uetisk forretningsadfærd. Kvinder i ledelse I 2008 var COWI en af de første virksomheder, der underskrev Charter for flere kvinder i ledelse. COWI har dermed forpligtet sig til at arbejde systematisk med at identificere kvindelige talenter. Det er målet, at kønssammensætningen i COWIs talentpulje i 2010 skal matche medarbejdersammensætningen.

15 Hver medarbejder skal have en personlig udviklingsplan, så man får mulighed for at udnytte sit potentiale. 15

16 16 4. COWIs regionaliseringsstrategi og markedsudvikling Globaliseringen har øget konkurrencen mellem rådgiverne, men også givet flere muligheder for dem, der etablerer sig tæt på kunderne. Lokal tilstedeværelse er et afgørende konkurrenceparameter. Dette er baggrunden for COWIs forretningsstrategi, der har ført til etableringen af et tæt og forpligtende netværk et såkaldt One Company Network. COWIs regionalisering omfatter fem regioner: Danmark, Norge, Central- og Østeuropa, Den Arabiske Golf og Afrika. De regionale enheder og en række specialisten- heder er knyttet sammen af fælles mål, værdier, processer, forretningssystemer, videndeling og udveksling af medarbejdere. Internationale faglige netværk Vi har etableret internationale fag- og markedsnetværk på tværs af vores fem regioner, hvilket sætter os i stand til i højere grad at varetage vores kunders interesser. Netværkene vil komme både lokale, regionale og internationale kunder til gavn, idet vores ydelser bliver leveret i en international sammenhæng, som er tilpasset lokale forhold. Vi har nu faglige netværk inden for økonomi og management, vand og miljø, geografisk information og it, jernbaner og veje, byggeri samt industri og energi. COWI Danmark Såvel det danske som det internationale marked for rådgivning har været inde i en positiv udvikling med vækst i både omsætning og indtjening i første halvår af Dog har virkningen af finanskrisen ført til en opbremsning i sidste kvartal af 2008 inden for byggeri og dele af industrirådgivningen. Antallet af medarbejdere er vokset markant i løbet af året, og denne vækst har fundet sted inden for stort set alle forretningsenheder. Både i Danmark og udlandet er der inden for den offentlige sektor fortsat store investeringer i infrastruktur, hvilket indebærer et stabilt højt aktivitetsniveau for os. Vi har specielt oplevet en voksende efterspørgsel efter vores ydelser inden for broer, tunneler, vandbygning, veje, jernbaner og lufthavne. I Danmark har arbejdet med Cityringen i København præget Internationalt er det arbejdet på lufthavnsprojekterne i Oman, der har været omdrejningspunktet. Vi mærker en afmatning inden for erhvervs- og boligbyggeri, men den positive udvikling inden for kulturbyggeri er fortsat, og vi har styrket indsatsen inden for hospitalsbyggeri og sundhedssektoren generelt. Markedet for kort og geodata har været yderst vanskeligt, og vi har haft et utilfredsstillende økonomisk resultat. Vi har en omfattende forretning med håndtering af areal og rettigheder samt ledningsomlægninger i forbindelse med arbejdet på Cityringen. Denne del af forretningen er sammen med området for GIS og it vokset betydeligt. På området for industri- og energirådgivning har vi også haft fremgang, hvor vi især inden for olie og gas har fortsat udbygningen af stærke, faglige miljøer i Danmark (Esbjerg) og Qatar. På industriområdet har vi et godt marked for slagterier og datacentraler, hvor vi er førende på markedet. Vi har styrket vores kompetencer inden for vindenergi med købet af specialistfirmaet Tripod Wind Energy, og markedet for rådgivning relateret til dette felt har udviklet sig positivt. Markedet for vores miljørelaterede ydelser har været godt. Vand, spildevand, jord- og grundvandsforurening samt naturgenopretning og VVM-undersøgelser oplever en stabil efterspørgsel. Vi har markeret os som en væsentlig rådgiver inden for temaer relateret til den globale klimadagsorden. Afholdelsen af FN s 15. klimakonference (COP 15) i København i december 2009 sætter Danmark på verdenskortet, og vi satser derfor målrettet på både at rådgive om reduktion af CO 2-udledning og tilbyde en vifte af ydelser, der søger at minimere de negative konsekvenser af klimaforandringerne. En række projekter har placeret COWI som førende rådgiver inden for dette felt på såvel den hjemlige som den internationale scene: Vi er med til at udvikle et af de første erhvervsbyggerier i Danmark, som vil demonstrere, hvordan man kan bygge CO 2-neutralt for en rimelig anlægssum. Den bæredygtige, runde bygning kaldet Green Lighthouse danner rammen for undervisning, møder og administration på Københavns Universitet. Vi står for ingeniørrådgivning og udvikling af energikonceptet. Vi assisterer Københavns Kommune med kommunens Klimaplan Endelig har de danske kommuner fået et ensartet grundlag til at nedbringe deres CO 2-udslip og prioritere deres indsats i kampen for at reducere drivhusgasser. Det sker med en ny national, it-baseret beregningsmodel, hvor man kan fastlægge, hvor stor CO 2-udledningen er, og hvordan den kan reduceres. Det er Kommunernes Landsforening, Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet, der står bag initiativet. COWI har udviklet modellen. Baseret på vores faglige bredde har vi en godt forankret forretning på plan- og trafikmarkedet, der bl.a. omfatter evalueringer, overordnede kommuneplaner, lokalplaner og strategiske miljøvurderinger, inkl. visualiseringer over miljø- og geoundersøgelser til trafikanalyser. Endelig fastholder vi vores position som internationalt anerkendt rådgiver inden for udviklingsbistand i tæt samarbejde med såvel bilaterale som multilaterale udviklingsorganisationer.

17 Den positive udvikling inden for kulturbyggeri er fortsat. COWI var rådgiver på Skuespilhuset, der blev indviet i februar 2008.

18 18 En væsentlig del af væksten på det danske marked har fundet sted i de danske regioner, hvor COWI er godt repræsenteret med kontorer i hele landet. Vi har udbygget den lokale tilstedeværelse i alle regioner i Danmark og haft solid vækst i omsætning og indtjening. COWI Danmark arbejder også gennem en række internationale datterselskaber. I Indien har vi en omfattende produktion af kort og geodata, og vi har i løbet af 2008 udbygget vores produktion af ingeniørtegninger i samarbejde med resten af koncernen. Vi fastholder og udbygger vores position som en af de globalt førende virksomheder inden for projektering af broer, tunneler og vandbygning i tæt samspil med vores amerikanske datterselskaber. I efteråret 2008 købte vi det britiske rådgivningsfirma Flint & Neill, hvilket styrker koncernen med en velfunderet, britisk rådgiverkompetence. COWI Norge COWI AS har i 2008 fortsat haft et højt aktivitetsniveau på markedet og har satset meget på videre organisk vækst og kompetenceudvikling. Vi er kommet tilfredsstillende ud af året. Den norske delstrategi under Strategi 2010 deler aktiviteterne i Norge ind i fire primære områder, hvor positionering er en vigtig del. I forhold til disse strategiske overvejelser har vi etableret nye kontorer i Drammen og Kongsberg samt videreudviklet et selskab i Notodden, som vi købte i Vores kontor i Buskerud/Telemark er i løbet af året vokset til næsten 20 medarbejdere. Blandt andre positioneringsaktiviteter er opbygningen af en enhed for samfundsplanlægning, og vi har satset på at videreudvikle aktiviteterne under koncernens spidskompetencer, bl.a. ved at etablere en norsk kortlægningsforretning. Vi har også etableret en transportafdeling i region Midt/Nord. Koncernsamarbejdet inden for det strategiske område marked og kunder har været fremtrædende. Det er lykkedes os at vinde nye kunder og styrke vores position hos flere etablerede, store kunder ved på kundernes præmisser at bringe koncernens samlede kompetencer og ressourcer ind i projekterne kan betegnes som et gennembrudsår inden for samhandel og samarbejde internt i koncernen, idet vi tydeligt har set effekten af de investeringer, vi tidligere har foretaget: Den interne virksomhedsportal er taget i brug i Norge, vi har vundet flere store, nye projekter som følge af samarbejdet mellem COWIs regioner, og medarbejderne fra Norge bidrager til koncernens projekter uden for Norges grænser. Vi har haft udfordringer med at rekruttere et tilstrækkeligt antal dygtige fagfolk. Vi har ansat ca. 110 nye medarbejdere, og COWI Norge klatrer fortsat opad på ranglisten over de mest populære arbejdspladser for rådgivere. Vi har overtaget selskabet Envinor i Frederikstad og på den måde styrket vores i forvejen solide og brede kompetencer på vand- og miljøområdet. Vi er godt rustet til at følge op på vores brede projektportefølje. Tres procent af projekterne er for offentlige kunder, og det vurderer vi som en konkurrencemæssig fordel på det aktuelle marked. COWI Central- og Østeuropa COWI Øst EU, som i 2008 omfattede Litauen, Letland, Polen og Ungarn, kom tilfredsstillende ud af året med god vækst i selskaberne. Den 1. januar 2009 blev regionen udvidet til også at omfatte selskaber i Rusland, Serbien og Tyrkiet i alt syv lande og selskaber med 11 kontorer og 310 medarbejdere. Det nye navn for regionen er COWI Central- og Østeuropa. Vores selskab i Letland har mærket den finansielle krise. Væksten har været god, men indtjeningen er påvirket af stærkt faldende priser. I Litauen blev integrationen af de to selskaber COWI Baltic og Miestprojektas tilendebragt og er nu et samlet selskab ved navn COWI Lietuva UAB. Vores mål for 2008 blev nået, herunder etableringen af et nyt kontor i Klaipeda, og vi har nu i alt tre kontorer i Litauen. Blandt markante projekter skal nævnes projektering af en ny terminal i lufthavnen i Vilnius, og at Miestprojektas vandt prisen The Best Product of the Year i Litauen for sin rådgivning til møbelindustrien. Vores selskab i Polen har haft et flot år med en vækst på 100 procent. De nye opgaver er primært hentet i den private sektor, som har vist stor interesse for vores ydelsesportefølje. Denne er udvidet til nu også at omfatte akustik, geotekniske boringer og tilsyn. I Ungarn har vi ligeledes haft et godt år med god organisk vækst. Ingeniørforretningen har taget form, og senest har vi som del af et konsortium vundet et stort jernbaneprojekt.

19 19 COWI Norge har udviklet nye metoder inden for brandsikring, der bl.a. er taget i brug i den nye operabygning i Oslo.

20 20 COWI Golf Vi har fortsat den positive udvikling i Den Arabiske Golf, og i 2008 voksede vi med mere end 100 procent set i forhold til medarbejderantal, omsætning og indtjening. Ved afslutningen af året var medarbejderantallet i regionen ca. 700, hvoraf 410 medarbejdere arbejder fra de regionale kontorer, og 290 er udstationeret på store, tværfaglige projekter. På disse store projekter kombinerer vi vores lokale kendskab og kompetencer med tekniske specialistkompetencer fra andre COWI-regioner, hvorved vi kan tilbyde vores kunder den højeste kvalitet. Også mellem vores kontorer i regionen er samarbejdet tæt gennem deltagelse i tværfaglige projekter. Vores selskab i Bahrain har fortsat udviklingen inden for højhusbyggeri, og vi kan tilbyde en samlet pakke af projekteringsydelser for bygninger på over 50 etager. Alene i Bahrain er vi rådgivere for projektering og tilsyn af mere end ti højhusprojekter. For at kunne tilbyde vores kunder en samlet ydelsespakke inden for byggeri har vi også udviklet kompetencer inden for overordnet planlægning, trafikplanlægning, vejprojektering og miljøteknik. Endelig har vi, i tråd med COWIs forpligtelse i forhold til bæredygtighed, vedtaget en politik, der skal fremme miljørigtig projektering og procedurer i vores ydelser. Kontoret i Qatar er et af de største i regionen, og vi tilbyder vores kunder både private og offentlige rådgivningsydelser inden for alle de fem fokusområder, som er defineret for COWI Golf: byggeri, transport, vandbygning, miljø, industri og energi (olie og gas). Vores olie- og gasafdeling har opnået en væsentlig markedsposition i Qatar. Markedsstrategien for vores kontorer i De Forenede Arabiske Emirater har forkuseret på, at vi blev etableret som en stærk udbyder af ydelser inden for vandbygning og transport, idet målet er at blive anerkendt som den foretrukne rådgiver på disse områder. Det er lykkedes, og vi er nu over 40 medarbejdere og har kontorer i Abu Dhabi, Ajman og Dubai. Ud over at bibeholde sin store markedsandel i byggesektoren har selskabet i Oman været i stand til at gøre sig gældende på to nye områder, nemlig transport og miljøteknik. Det dækker VVM-undersøgelser, afløb samt vej- og broprojektering. Derudover har vi sammensat et team af specialister i brandteknik, som også tilbyder denne ydelse på regionalt niveau. COWI Afrika Udviklingsbistand spiller en afgørende rolle for markedet for vores ydelser i den tredje verden. De seneste år har udviklingsbistanden gennemgået store ændringer, hvilket har markante konsekvenser for markedet for konsulentydelser. I 2008 fortsatte det internationale samfunds stadigt stigende fokus på Afrika sammen med bestræbelserne på at skabe en større sammenhæng i indsatsen ved at integrere bistanden i lokale programmer, national lovgivning og budgetprocedurer. Markedet for rådgivningsydelser er flyttet med bistanden ud til modtagerlandene. Vi har således oplevet et boom i antallet af opgaver, som udbydes lokalt i Afrika, men et markant fald i efterspørgslen fra donorinstitutionerne i den vestlige verden. Konsekvenserne af denne omlægning har ramt os hårdt. Ændringerne i markedsvilkårene har ført til et utilfredsstillende økonomisk resultat. På den baggrund har vi omorganiseret vores forretningsenhed for at bringe vores dygtige medarbejdere og dybe kompetencer i spil i en bredere markedssammenhæng. Med den nye dagsorden for den internationale ulandsbistand er lokal tilstedeværelse blevet noget nær en forudsætning for at udvikle forretningen i Afrika. For vores selskaber i Afrika i Tanzania, Uganda, Zambia og Mozambique har dette betydet vækst i omsætningen. Til gengæld har den del af vores forretning, som har base i Danmark, og som traditionelt har haft donorinstitutionerne som kunder, haft meget vanskelige vilkår. For at fastholde spidskompetencerne inden for planlægning og forvaltning af udviklingsbistanden har vi integreret de faglige miljøer i den danske organisation. Selskaberne i Afrika fokuserer på rådgivning inden for vand, veje og samfundsanalyser. Investeringerne i udvikling af Afrikas infrastruktur øges markant i disse år. Vi har set en efterspørgsel, som generelt overstiger rådgiverkapaciteten i de lokale markeder. Mangel på veluddannede og erfarne medarbejdere er blandt de væsentligste udfordringer. Samarbejdet mellem selskaberne i Afrika og ikke mindst med COWI Danmark er et væsentligt tema i forretningsudviklingen. Internationale specialistydelser Grundlaget for COWI-koncernens forretningsstrategi er kombinationen af tværfaglige ydelser til lokale markeder og specialiserede ydelser til det globale marked. På de lokale og regionale markeder tilbyder COWI hele paletten af ydelser, mens de internationale specialistydelser (Internati-

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007 COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni Nettoomsætning er øget fra DKK 1.411 mio. til DKK 1.463 mio. (+ 4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra DKK 85 mio. til DKK 106 mio. (+ 24 pct.) Overskudsgrad

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2009

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2009 COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2009 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Resultatet for første halvår 2009 er tilfredsstillende. Vores omsætning og indtjening er stigende i forhold

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2006

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2006 COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2006 Nettoomsætning er øget fra 1.293 MDKK til 1.411 MDKK (+9 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 58 MDKK til 86 MDKK (+48 pct.) Overskudsgrad er øget fra

Læs mere

COWIs fusionserfaringer

COWIs fusionserfaringer Dansk Management Råd HTS Handel, Transport og Serviceerhvervene IT-Brancheforeningen Fusioner: Hvor svært kan det være? Mandag, den 25. november 2002 COWIs fusionserfaringer v/ Klaus H. Ostenfeld, adm.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere. virksomhed. Det har vist sig at holde stik

Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere. virksomhed. Det har vist sig at holde stik Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere virksomhed. Det har vist sig at holde stik Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Indhold Årsrapport 2009 31 4 Fremgang

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2006

Indhold. Årsrapport 2006 2006 Indhold Årsrapport 2006 Udgiver: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 45 97 22 11 Fax: 45 97 22 12 www.cowi.dk www.cowi.com COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Finansanalytikernes Virksomhedsdag Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Agenda Royal Unibrew Optimering af geografisk spredte positioner Nichestrategi i store markeder Råvareprisstigninger

Læs mere

NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 2014 First North Meddelelse 2014 / 7. Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1.

NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 2014 First North Meddelelse 2014 / 7. Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1. NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 214 First North Meddelelse 214 / 7 Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1. kvartal 214 Nettoomsætningen stiger til 47 mio. kr. i 1. kvartal 214 mod 3 mio. kr.

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere