Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO"

Transkript

1 Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO

2

3 Indhold Årsrapport Hårdt arbejde og nye muligheder 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 10 Ledelsens beretning 32 Regnskabsberetning 35 Anvendt regnskabspraksis 43 Resultatopgørelse 44 Balance 46 Egenkapitalopgørelse 48 Pengestrømsopgørelse 50 Noter 64 Påtegninger 66 Videnregnskab 74 Det grønne regnskab 78 COWIs organisation 80 COWIs ledelse Parallelt med årsrapporten har COWI udgivet publikationen Profile 09, der fortæller om mennesker og projekter. Du kan downloade den engelsksprogede profil på Udgiver COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Tlf.: Fax: COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er førende på sit felt, fordi vores medarbejdere hver især er det på deres. Redaktion John Jørgensen (ansv.h.), Henrik Larsen, Kathrine Schmeichel, Anja Fabech Jensen, Line Haaning, Design og layout Josina W. Bergsøe, Marianne Rom, Hanne Bjørn Nielsen, Mette Schou, Korrektur Kurir Sprogservice ApS Fotografer Enok Holsegård Getty Images Jiri Havran Morten Larsen Niels Åge Skovbo Peter Sørensen Stig Stasig Ulrik Jantzen Redaktionen sluttet 5. marts 2009 Eftertryk Tilladt med kildeangivelse ISSN

4 4 Krisen betyder hårdt arbejde og nye muligheder 2008 vil blive husket som det år, hvor en verdensomspændende finanskrise på få måneder udviklede sig til en dyb økonomisk krise. Endnu kender vi ikke omfanget af denne krise, men i COWI tror vi på, at selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder. I de tre første kvartaler af 2008 havde vi en meget positiv situation i rådgiverbranchen, men i fjerde kvartal blev konkurrencen skærpet væsentligt. Så selv om vi gik ud af 2008 med en ordrebeholdning på et historisk højt niveau, gør den økonomiske krise det svært at tegne et præcist billede af forventningerne til fremtiden. I 2009 forventer vi forøget konkurrence, og at der bliver pres på antallet af opgaver. På den anden side er infrastruktur og bæredygtighed med i mange regeringers støttepakker, ligesom beskyttelsen af klimaet og tilpasning til klimaforandringerne er helt i top på den internationale dagsorden. Alt dette rammer netop ned i COWIs kernekompetencer, og derfor ser vi trods den økonomiske krise på fremtiden med moderat optimisme. Fokus på lønsomhed og mennesker COWI kom ud af 2008 med et primært resultat på DKK 167 millioner, og det er på det budgetterede niveau. Resultatet er skabt på grundlag af den største omsætning nogensinde, ligesom den organiske vækst i vores forretning er den største i en årrække. På trods af disse positive resultater har vores nøgletal været under pres. Det skyldes bl.a., at COWI er vokset kraftigt i Omsætningen er steget med over 15 procent og medarbejderantallet med 19 procent. Og vækst koster. Vi har investeret markant i nye forretningssystemer, branding, integration af nye medarbejdere og ikke mindst i leder- og medarbejderudvikling. Vi tror på, at denne investering i mennesker og talentudvikling vil øge vores evne til at reagere hurtigt og effektivt på forandringer i markedet. Vores budget for 2009 lægger op til en markant lavere vækst i omsætningen, samtidig med at vi øger kravene til indtjeningen. Markedsrapporteringer og -forventninger fra vores fem regioner understreger, at dette mål er både realistisk og op- nåeligt. Succesfuld regionalisering I 2008 viste det sig for alvor, at vores beslutning om at omdanne COWI til et One Company Network med fem internationale regioner var helt rigtig. Samspillet i vores forretningsmodel mellem den lokale tilstedeværelse og vores internationale specialistydelser er en stærk kombination. Den interne organisering betyder, at vi kan udnytte vores ressourcer optimalt mellem regionerne hvilket er en styrke i krisetider og at vi kan levere vores spidskompetencer overalt, hvor vi er til stede. Vores kunder oplever, at

5 5 vi altid stiller med det stærkeste hold, hvor vi kombinerer lokal tilstedeværelse og international styrke, og der er ingen tvivl om, at regionaliseringsstrategien er hovedårsagen til, at vi har kunnet vinde mange store internationale og prestigefyldte kontrakter. Ny økonomi med nye muligheder I 2008 købte vi bl.a. selskaberne PICON i Sverige og Flint & Neill i Storbritannien, som vi nu er i fuld gang med at integrere i vores forretning på linje med de øvrige 14 selskaber, vi har erhvervet i de seneste to år. Når vi ser os omkring i branchen, kan vi se flere attraktive opkøbsmuligheder, som vi vil holde øje med, selv om vi i år fokuserer på at øge lønsomheden. I COWI ser vi 2009 som et mulighedernes år, hvor vi møder krisen med den ambition, at vi på baggrund af vores forretningsstrategi og sunde økonomi vil gå ud af den stærkere, end vi er i dag. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO

6 6 Hoved- og nøgletal F o r K o n c e r n e n * DKKm DKKm DKKm DKKm DKKm EURm Hovedtal Beløb i DKKm Kurs DKK/EUR, 31. december ,06 Nettoomsætning 2.594, , , , ,0 469,5 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 156,1 194,4 225,4 275,8 261,8 35,1 Resultat af ordinær primær drift 91,3 117,3 161,8 138,0 165,0 22,1 Resultat af primær drift (EBIT) 90,8 120,0 160,2 180,8 167,4 22,5 Resultat af finansielle poster, netto 5,9 19,6 16,6 11,5 9,0 1,2 Årets resultat før skat 96,7 139,7 176,8 192,3 176,4 23,7 Årets resultat 62,4 117,0 123,9 155,3 128,3 17,2 COWIs andel af årets resultat 60,6 115,0 120,4 154,8 127,6 17,1 Koncerngoodwill 228,9 229,9 216,0 246,1 258,0 34,6 Øvrige anlægsaktiver 144,2 154,4 191,5 276,7 298,7 40,1 Omsætningsaktiver 1.189, , , , ,8 245,7 Aktiver i alt 1.562, , , , ,4 320,4 Aktiekapital 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 4,7 Egenkapital 446,1 455,3 587,2 716,4 769,9 103,3 Hensatte forpligtelser 245,4 367,4 350,3 357,8 367,5 49,3 Langfristede gældsforpligtelser 14,4 11,0 8,1 28,1 29,2 3,9 Kortfristede gældsforpligtelser 846,1 940,6 988, , ,2 163,5 Pengestrøm fra driften 167,1 208,8 213,9 168,9 171,3 23,0 Investering i materielle anlægsaktiver, netto -25,5-40,7-43,5-78,7-39,9-5,4 Øvrige investeringer, netto -12,2-30,8-21,0-103,4-125,5-16,8 Pengestrøm fra investering, netto -37,7-71,5-64,5-182,0-165,4-22,2 Frit cash flow 129,4 137,3 149,4-13,2 5,9 0,8 Pengestrøm fra finansiering -58,8-35,6-15,2 0,5-0,5-0,1 Pengestrøm i alt 70,7 101,7 134,2-12,6 5,4 0,7 Nøgletal EBITDA-margin 6,0 % 7,3 % 8,0 % 9,1 % 7,5 % Overskudsgrad (EBIT-margin) 3,5 % 4,5 % 5,7 % 6,0 % 4,8 % Afkast af investeret kapital 10,5 % 12,7 % 16,9 % 15,7 % 13,3 % Egenkapitalandel 28,5 % 25,5 % 30,2 % 30,9 % 32,2 % Egenkapitalforrentning 14,5 % 25,5 % 23,1 % 23,8 % 17,2 % Gennemsnitligt antal ansatte *Tilpasset ændret regnskabspraksis

7 Udvikling i nettoomsætning, overskudsgrad og EBITDA-margin 7 Nettoomsætning Overskudsgrad EBITDA-margin DKKm % Nettoomsætning Overskudsgrad EBITDA-margin Regnskabsår Udvikling i egenkapital og egenkapitalandel Egenkapital Egenkapitalandel DKKm % Egenkapital Egenkapitalandel Regnskabsår

8 8 Medarbejdere og resultat af primær drift Resultat af primær drift Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal DKKm Resultat af primær drift Regnskabsår Gennemsnitligt antal medarbejdere Investeret kapital ultimo og afkast af investeret kapital Investeret kapital ultimo Afkast af investeret kapital DKKm % Investeret kapital ultimo Afkast af investeret kapital Regnskabsår

9 Udvikling i pengestrømme 9 Frit Cash Flow Pengestrøm fra driften DKKm Frit Cash Flow Pengestrøm fra driften Regnskabsår Udvikling i indre værdi Indre værdi kurs Regnskabsår Indre værdi

10 10 Ledelsens beretning 1. Årets resultat COWI-koncernen opnåede i 2008 en omsætning på DKK 3.498,0 millioner, hvilket er en fremgang på DKK 466,6 millioner svarende til 15,4 procent i forhold til Koncernens egenproduktion er øget med DKK 418,3 millioner svarende til 17,6 procent. Da hovedparten af væksten var organisk, opnåede COWI den største organiske vækst i en længere årrække. Efterspørgslen efter rådgivningsydelser var i 2008 på samme høje niveau som året før. Vi har mærket en stigende efterspørgsel på de fleste geografiske markeder og inden for de fleste ydelsesområder. Nedenstående tabel viser udviklingen i egenproduktionen i COWIs regioner. Egenproduktion Region DKKm Vækst % Danmark % Danmark Norge % 13 % Norge Arabiske Golf %% Den Central- Arabiske og Østeuropa Golf % 51 Central- % og Østeuropa % Afrika % -39 % Øvrige % 84 % I alt % Vi har oplevet en pæn organisk vækst i de modne regioner Danmark og Norge samt i de nye regioner Den Arabiske Golf og Central- og Østeuropa. Den primære årsag til faldet i omsætning i Afrika er ændrede markedsvilkår for international udviklingsbistand. Væksten har medført, at COWIs medarbejderantal er øget til ved udgangen af 2008, hvilket er en stigning på 794 medarbejdere svarende til 19 procent. Som følge af manglen på arbejdskraft har det været en stor udfordring inden for stort set alle fagområder og geografiske områder at skaffe kvalificerede medarbejdere. Ansættelse og integration af nye medarbejdere har stillet store krav til COWIs forretningssystem, ledere og medarbejdere. COWI opnåede i 2008 et resultat af primær drift på DKK 167,4 millioner. I forhold til 2007 er det en nedgang på DKK 13,4 millioner. Da 2007-regnskabet var positivt påvirket med DKK 43,2 millioner som følge af større engangsindtægter i forbindelse med salg af et datterselskab og andre aktiver samt en omlægning af en norsk pensionsordning, er der sket en forbedring af den almindelige drift på DKK 34,2 millioner. Resultatet er endvidere påvirket af, at vi i 2008, som året før, har investeret væsentligt i forbindelse med implementeringen af vores Strategi Der er således afholdt omkostninger i forbindelse med ledelsesudvikling, udvikling af medarbejdere samt udvikling af forretningsog it-systemer. Overskudsgraden udgør 4,8 procent mod 6,0 procent i Ser man bort fra ovennævnte engangsindtægter på DKK 43,2 millioner i 2007, er der fra 2007 til 2008 sket en mindre forbedring af EBIT-margin fra den almindelige drift. Årets resultat efter skat og minoritetsaktionærer var på DKK 127,6 millioner, hvilket er DKK 27,2 millioner under resultatet i Resultatet ligger på niveau med vores forventninger, og vi vurderer det som tilfredsstillende. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 35 procent af aktiekapitalen, og at resten af overskuddet overføres til næste år. Udbytteprocenten i 2007 var på 30 procent.

11 Næsten hver femte medarbejder er ny. COWI har fået 19 procent flere medarbejdere i løbet af 2008.

12 12 2. Betydningsfulde hændelser Projekterne i Oman vokser De to store lufthavnsprojekter i Oman, lufthavnene i Muscat og Salalah, som vi arbejder på i joint venture med COWI Larsen JV, er på vej ind i en ny fase. Vi har afsluttet projekteringen og går nu ind i konstruktionsfasen. Projekterne er i planlægningsforløbet vokset til en betydelig størrelse. COWI og partnere har undervejs haft medarbejdere knyttet til projekterne, som hører til de største blandt COWIs internationale engagementer. Fire strategiske opkøb Som led i realiseringen af vores regionaliseringsstrategi foretog vi i 2008 fire nye opkøb i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien ud over de 12 opkøb, vi foretog året før. Vi har overtaget den danske vindspecialistvirksomhed Tripod Wind Energy. Dermed er vores strategiske satsning på at være blandt de absolut førende rådgivere inden for vindenergi på globalt plan rykket et skridt nærmere. Vi har købt norske Envinor, som er et mindre rådgivende ingeniørfirma. Vi har styrket virksomheden i Sverige ved at købe det svenske rådgivningsfirma PICON Teknikkonsult med 80 medarbejdere. Selskabet arbejder primært med projektering af byggeri, men har også kompetencer inden for infrastruktur, energi og miljø. PICON bliver rygraden i opbygningen af en stor, tværfaglig region på flere hundrede medarbejdere over de kommende år. Opbygningen skal ske gennem organisk vækst og opkøb. Endelig har vi købt det London-baserede Flint & Neill med 40 medarbejdere. Flint & Neill er specialister inden for projektering og renovering af kabelbårne broer samt projektering af høje master, unikke bygninger og konstruktioner. Købet er et vigtigt skridt mod at realisere den strategiske ambition om at være den førende rådgiver inden for store broer i hele verden. COWIs klimastrategi Vi har som virksomhed et ansvar for at gøre noget ved de globale klimaforandringer. Samtidig ønsker kunderne i stigende grad, at klimabelastningen er med i rådgivningen, og at indsatsen kan dokumenteres. Derfor er vi ved at realisere en klimastrategi, der i 2010 skal gøre COWI til førende klimarådgiver i Danmark og til førstevalget blandt de internationale kunder. I løbet af 2009 vil vi forankre strategien i COWIs internationale regioner og selskaber, så positionen som klimarådgiver på de lokale, nationale markeder udbygges. Klimastrategien omfatter en lang række initiativer lige fra strømlining af de eksisterende forretningsområder og udvikling af nye over sponsorering til fokusering på virksomhedens egen miljøpåvirkning. Og så skal klimaet tænkes ind i alle faser af vores rådgivning fra tilbudsgivning til udførelse. Udviklingen og udmøntningen af klimastrategien sker i vores forretningsenheder gennem den daglige dialog med kunder og samarbejdspartnere. Klimastrategien giver os nye forretningsmuligheder, og organisationens opbakning er altafgørende. Derfor afholder vi løbende debatmøder mellem ledelse og medarbejdere for at diskutere medarbejdernes reaktion på initiativet og for at få nye ideer til, hvordan vi kan blive den førende klimarådgiver. Vi har udgivet en klimastrategibog til medarbejderne og brugt vores interne virksomhedsportal offensivt for at involvere og engagere alle i klimaspørgsmålet. Eksternt har vi gennemført en markant annoncekampagne i de danske medier for at fortælle om klimaudfordringerne, og hvordan vi vil håndtere disse udfordringer. Vi har kortlagt COWIs CO 2-aftryk og udarbejdet en handlingsplan for, hvordan vi kan reducere vores CO 2-forbrug. Vi har besluttet at prioritere en række indsatser, hvilket betyder, at vi vil: vurdere potentialerne for yderligere reduktioner af vores varme- og elforbrug intensivere og professionalisere brugen af videokonferencer og webkameraer i vores interne og eksterne kommunikation vurdere potentialerne for en forretningsmæssig fornuftig tilpasning af vores transportmønstre fokusere på fornuftig anvendelse af andre ressourcer som vand, affald, papir. Leder- og medarbejderudvikling Som led i vores Strategi 2010 har vi lanceret en ambitiøs people-strategi. I 2008 har vi investeret i et omfattende lederudviklingsprogram, hvor flere end 200 chefer har været igennem første del af en 15 dage lang lederuddannelse. Halvtreds ledere har allerede afsluttet forløbet. For at sikre at lederne har redskaber til at føre den indsigt, de har opnået, ud i livet, har vi udviklet og lanceret en række værktøjer. Bl.a. skal hver medarbejder have en personlig udviklingsplan, så den enkelte får mulighed for at udvikle og udnytte sit potentiale.

13 Det rykker, når COWI tænker klima ind i alle sine projekter. Søområdet ved Roskilde skal forhindre oversvømmelser. 13

14 14 3. God selskabsledelse COWI ønsker at være en lærende organisation, og som led i people-strategien har vi introduceret en systematisk proces, der understøtter forretningsenhederne i organisatorisk udvikling og læring. Et væsentligt led heri er at udvikle de menneskelige ressourcer. For at sikre at lederne har overblik over deres ressourcebase, har vi arbejdet systematisk med at forbedre informationen om bl.a. medarbejdersammensætning og -anciennitet. For at sikre at nye medarbejdere hurtigt kommer ind i opgaverne og får et fagligt og kollegialt netværk, har vi et introduktionsprogram, der dækker hele koncernen, og som løber over en ny medarbejders første halve år i COWI. Generationsskifte Lars-Peter Søbye, 49, blev den 1. oktober 2008 ny koncernchef, CEO for COWI-koncernen. Han afløste Klaus H. Ostenfeld, 65, på posten som led i et planlagt generationsskifte. Rasmus Ødum, 42, direktør for forretningsenheden Geografisk information og it, overtog samtidig stillingen som koncerndirektør med ansvar for COWI Danmark og indtrådte i koncerndirektionen. Lars-Peter Søbye har som koncerndirektør for COWI Danmark bl.a. været den ledende kraft bag implementeringen af den danske del af koncernens Strategi 2010 med stor vægt på medarbejderinvolvering, udvikling af kunderelationer og rådgivningsprocesser. Han er uddannet civilingeniør og har været ansat i COWI siden De sidste ti år har Lars-Peter Søbye især beskæftiget sig med ledelse og organisationsudvikling i Danmark og internationalt. Rasmus Ødum har arbejdet i COWI siden Han er uddannet jordbrugsøkonom og har betydelig international erfaring fra Europa, Mellemamerika, Afrika og Sydøstasien. Nørby-udvalgets anbefalinger for god selskabsledelse har været et relevant bidrag til COWIs historiske bestræbelser på at udvikle en professionel ledelsespraksis. Selv om Nørby-udvalgets anbefalinger først og fremmest retter sig mod børsnoterede selskaber, har vi gennem årene fundet det naturligt at forholde os konkret til anbefalingerne. Derfor har ledelsen de seneste år gennemført en række ændringer af COWIs vedtægter og forretningsorden. Herudover har ledelsen iværksat nye initiativer for at fremme COWIs kommunikation, gennemsigtighed og ansvarlighed i forhold til kunder, medarbejdere og aktionærer. Virksomhedens sociale ansvar Vi har gennem vores rådgivning stor indvirkning på vores omverden, hvilket medfører, at vi har et stort ansvar for at fremme bæredygtige forretningsmetoder, der kan være med til at skabe en bedre verden for nuværende og kommende generationer. Derfor ønsker vi at sikre, at socialt ansvar er en integreret del af vores forretning. I 2008 forbedrede vi vores system for miljø, sundhed, sikkerhed og sociale forhold (MSSS) med det formål at integrere socialt ansvar i alle relevante projekter. Vi har nu øget fokus på klimaforandringer, idet vi ønsker at nedbringe vores projekters CO 2-aftryk. For at understrege vores engagement i forhold til bæredygtig udvikling har vi underskrevet FN s Global Compact. I 2008 afleverede vi vores første rapport, hvoraf det fremgår, hvordan vi arbejder for de ti principper, som fokuserer på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. Vi har ansat en Corporate Social Responsibility Manager, som i løbet af 2009 skal udvikle en koncernstrategi for vores samfundsmæssige ansvar. Strategien vil tage højde for vores støtte til FN s Global Compacts ti principper. Som rådgivende virksomhed med projekter i hele verden er det afgørende for os at sikre, at vores virksomhed afholder sig fra korrupt og uetisk forretningsadfærd. Kvinder i ledelse I 2008 var COWI en af de første virksomheder, der underskrev Charter for flere kvinder i ledelse. COWI har dermed forpligtet sig til at arbejde systematisk med at identificere kvindelige talenter. Det er målet, at kønssammensætningen i COWIs talentpulje i 2010 skal matche medarbejdersammensætningen.

15 Hver medarbejder skal have en personlig udviklingsplan, så man får mulighed for at udnytte sit potentiale. 15

16 16 4. COWIs regionaliseringsstrategi og markedsudvikling Globaliseringen har øget konkurrencen mellem rådgiverne, men også givet flere muligheder for dem, der etablerer sig tæt på kunderne. Lokal tilstedeværelse er et afgørende konkurrenceparameter. Dette er baggrunden for COWIs forretningsstrategi, der har ført til etableringen af et tæt og forpligtende netværk et såkaldt One Company Network. COWIs regionalisering omfatter fem regioner: Danmark, Norge, Central- og Østeuropa, Den Arabiske Golf og Afrika. De regionale enheder og en række specialisten- heder er knyttet sammen af fælles mål, værdier, processer, forretningssystemer, videndeling og udveksling af medarbejdere. Internationale faglige netværk Vi har etableret internationale fag- og markedsnetværk på tværs af vores fem regioner, hvilket sætter os i stand til i højere grad at varetage vores kunders interesser. Netværkene vil komme både lokale, regionale og internationale kunder til gavn, idet vores ydelser bliver leveret i en international sammenhæng, som er tilpasset lokale forhold. Vi har nu faglige netværk inden for økonomi og management, vand og miljø, geografisk information og it, jernbaner og veje, byggeri samt industri og energi. COWI Danmark Såvel det danske som det internationale marked for rådgivning har været inde i en positiv udvikling med vækst i både omsætning og indtjening i første halvår af Dog har virkningen af finanskrisen ført til en opbremsning i sidste kvartal af 2008 inden for byggeri og dele af industrirådgivningen. Antallet af medarbejdere er vokset markant i løbet af året, og denne vækst har fundet sted inden for stort set alle forretningsenheder. Både i Danmark og udlandet er der inden for den offentlige sektor fortsat store investeringer i infrastruktur, hvilket indebærer et stabilt højt aktivitetsniveau for os. Vi har specielt oplevet en voksende efterspørgsel efter vores ydelser inden for broer, tunneler, vandbygning, veje, jernbaner og lufthavne. I Danmark har arbejdet med Cityringen i København præget Internationalt er det arbejdet på lufthavnsprojekterne i Oman, der har været omdrejningspunktet. Vi mærker en afmatning inden for erhvervs- og boligbyggeri, men den positive udvikling inden for kulturbyggeri er fortsat, og vi har styrket indsatsen inden for hospitalsbyggeri og sundhedssektoren generelt. Markedet for kort og geodata har været yderst vanskeligt, og vi har haft et utilfredsstillende økonomisk resultat. Vi har en omfattende forretning med håndtering af areal og rettigheder samt ledningsomlægninger i forbindelse med arbejdet på Cityringen. Denne del af forretningen er sammen med området for GIS og it vokset betydeligt. På området for industri- og energirådgivning har vi også haft fremgang, hvor vi især inden for olie og gas har fortsat udbygningen af stærke, faglige miljøer i Danmark (Esbjerg) og Qatar. På industriområdet har vi et godt marked for slagterier og datacentraler, hvor vi er førende på markedet. Vi har styrket vores kompetencer inden for vindenergi med købet af specialistfirmaet Tripod Wind Energy, og markedet for rådgivning relateret til dette felt har udviklet sig positivt. Markedet for vores miljørelaterede ydelser har været godt. Vand, spildevand, jord- og grundvandsforurening samt naturgenopretning og VVM-undersøgelser oplever en stabil efterspørgsel. Vi har markeret os som en væsentlig rådgiver inden for temaer relateret til den globale klimadagsorden. Afholdelsen af FN s 15. klimakonference (COP 15) i København i december 2009 sætter Danmark på verdenskortet, og vi satser derfor målrettet på både at rådgive om reduktion af CO 2-udledning og tilbyde en vifte af ydelser, der søger at minimere de negative konsekvenser af klimaforandringerne. En række projekter har placeret COWI som førende rådgiver inden for dette felt på såvel den hjemlige som den internationale scene: Vi er med til at udvikle et af de første erhvervsbyggerier i Danmark, som vil demonstrere, hvordan man kan bygge CO 2-neutralt for en rimelig anlægssum. Den bæredygtige, runde bygning kaldet Green Lighthouse danner rammen for undervisning, møder og administration på Københavns Universitet. Vi står for ingeniørrådgivning og udvikling af energikonceptet. Vi assisterer Københavns Kommune med kommunens Klimaplan Endelig har de danske kommuner fået et ensartet grundlag til at nedbringe deres CO 2-udslip og prioritere deres indsats i kampen for at reducere drivhusgasser. Det sker med en ny national, it-baseret beregningsmodel, hvor man kan fastlægge, hvor stor CO 2-udledningen er, og hvordan den kan reduceres. Det er Kommunernes Landsforening, Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet, der står bag initiativet. COWI har udviklet modellen. Baseret på vores faglige bredde har vi en godt forankret forretning på plan- og trafikmarkedet, der bl.a. omfatter evalueringer, overordnede kommuneplaner, lokalplaner og strategiske miljøvurderinger, inkl. visualiseringer over miljø- og geoundersøgelser til trafikanalyser. Endelig fastholder vi vores position som internationalt anerkendt rådgiver inden for udviklingsbistand i tæt samarbejde med såvel bilaterale som multilaterale udviklingsorganisationer.

17 Den positive udvikling inden for kulturbyggeri er fortsat. COWI var rådgiver på Skuespilhuset, der blev indviet i februar 2008.

18 18 En væsentlig del af væksten på det danske marked har fundet sted i de danske regioner, hvor COWI er godt repræsenteret med kontorer i hele landet. Vi har udbygget den lokale tilstedeværelse i alle regioner i Danmark og haft solid vækst i omsætning og indtjening. COWI Danmark arbejder også gennem en række internationale datterselskaber. I Indien har vi en omfattende produktion af kort og geodata, og vi har i løbet af 2008 udbygget vores produktion af ingeniørtegninger i samarbejde med resten af koncernen. Vi fastholder og udbygger vores position som en af de globalt førende virksomheder inden for projektering af broer, tunneler og vandbygning i tæt samspil med vores amerikanske datterselskaber. I efteråret 2008 købte vi det britiske rådgivningsfirma Flint & Neill, hvilket styrker koncernen med en velfunderet, britisk rådgiverkompetence. COWI Norge COWI AS har i 2008 fortsat haft et højt aktivitetsniveau på markedet og har satset meget på videre organisk vækst og kompetenceudvikling. Vi er kommet tilfredsstillende ud af året. Den norske delstrategi under Strategi 2010 deler aktiviteterne i Norge ind i fire primære områder, hvor positionering er en vigtig del. I forhold til disse strategiske overvejelser har vi etableret nye kontorer i Drammen og Kongsberg samt videreudviklet et selskab i Notodden, som vi købte i Vores kontor i Buskerud/Telemark er i løbet af året vokset til næsten 20 medarbejdere. Blandt andre positioneringsaktiviteter er opbygningen af en enhed for samfundsplanlægning, og vi har satset på at videreudvikle aktiviteterne under koncernens spidskompetencer, bl.a. ved at etablere en norsk kortlægningsforretning. Vi har også etableret en transportafdeling i region Midt/Nord. Koncernsamarbejdet inden for det strategiske område marked og kunder har været fremtrædende. Det er lykkedes os at vinde nye kunder og styrke vores position hos flere etablerede, store kunder ved på kundernes præmisser at bringe koncernens samlede kompetencer og ressourcer ind i projekterne kan betegnes som et gennembrudsår inden for samhandel og samarbejde internt i koncernen, idet vi tydeligt har set effekten af de investeringer, vi tidligere har foretaget: Den interne virksomhedsportal er taget i brug i Norge, vi har vundet flere store, nye projekter som følge af samarbejdet mellem COWIs regioner, og medarbejderne fra Norge bidrager til koncernens projekter uden for Norges grænser. Vi har haft udfordringer med at rekruttere et tilstrækkeligt antal dygtige fagfolk. Vi har ansat ca. 110 nye medarbejdere, og COWI Norge klatrer fortsat opad på ranglisten over de mest populære arbejdspladser for rådgivere. Vi har overtaget selskabet Envinor i Frederikstad og på den måde styrket vores i forvejen solide og brede kompetencer på vand- og miljøområdet. Vi er godt rustet til at følge op på vores brede projektportefølje. Tres procent af projekterne er for offentlige kunder, og det vurderer vi som en konkurrencemæssig fordel på det aktuelle marked. COWI Central- og Østeuropa COWI Øst EU, som i 2008 omfattede Litauen, Letland, Polen og Ungarn, kom tilfredsstillende ud af året med god vækst i selskaberne. Den 1. januar 2009 blev regionen udvidet til også at omfatte selskaber i Rusland, Serbien og Tyrkiet i alt syv lande og selskaber med 11 kontorer og 310 medarbejdere. Det nye navn for regionen er COWI Central- og Østeuropa. Vores selskab i Letland har mærket den finansielle krise. Væksten har været god, men indtjeningen er påvirket af stærkt faldende priser. I Litauen blev integrationen af de to selskaber COWI Baltic og Miestprojektas tilendebragt og er nu et samlet selskab ved navn COWI Lietuva UAB. Vores mål for 2008 blev nået, herunder etableringen af et nyt kontor i Klaipeda, og vi har nu i alt tre kontorer i Litauen. Blandt markante projekter skal nævnes projektering af en ny terminal i lufthavnen i Vilnius, og at Miestprojektas vandt prisen The Best Product of the Year i Litauen for sin rådgivning til møbelindustrien. Vores selskab i Polen har haft et flot år med en vækst på 100 procent. De nye opgaver er primært hentet i den private sektor, som har vist stor interesse for vores ydelsesportefølje. Denne er udvidet til nu også at omfatte akustik, geotekniske boringer og tilsyn. I Ungarn har vi ligeledes haft et godt år med god organisk vækst. Ingeniørforretningen har taget form, og senest har vi som del af et konsortium vundet et stort jernbaneprojekt.

19 19 COWI Norge har udviklet nye metoder inden for brandsikring, der bl.a. er taget i brug i den nye operabygning i Oslo.

20 20 COWI Golf Vi har fortsat den positive udvikling i Den Arabiske Golf, og i 2008 voksede vi med mere end 100 procent set i forhold til medarbejderantal, omsætning og indtjening. Ved afslutningen af året var medarbejderantallet i regionen ca. 700, hvoraf 410 medarbejdere arbejder fra de regionale kontorer, og 290 er udstationeret på store, tværfaglige projekter. På disse store projekter kombinerer vi vores lokale kendskab og kompetencer med tekniske specialistkompetencer fra andre COWI-regioner, hvorved vi kan tilbyde vores kunder den højeste kvalitet. Også mellem vores kontorer i regionen er samarbejdet tæt gennem deltagelse i tværfaglige projekter. Vores selskab i Bahrain har fortsat udviklingen inden for højhusbyggeri, og vi kan tilbyde en samlet pakke af projekteringsydelser for bygninger på over 50 etager. Alene i Bahrain er vi rådgivere for projektering og tilsyn af mere end ti højhusprojekter. For at kunne tilbyde vores kunder en samlet ydelsespakke inden for byggeri har vi også udviklet kompetencer inden for overordnet planlægning, trafikplanlægning, vejprojektering og miljøteknik. Endelig har vi, i tråd med COWIs forpligtelse i forhold til bæredygtighed, vedtaget en politik, der skal fremme miljørigtig projektering og procedurer i vores ydelser. Kontoret i Qatar er et af de største i regionen, og vi tilbyder vores kunder både private og offentlige rådgivningsydelser inden for alle de fem fokusområder, som er defineret for COWI Golf: byggeri, transport, vandbygning, miljø, industri og energi (olie og gas). Vores olie- og gasafdeling har opnået en væsentlig markedsposition i Qatar. Markedsstrategien for vores kontorer i De Forenede Arabiske Emirater har forkuseret på, at vi blev etableret som en stærk udbyder af ydelser inden for vandbygning og transport, idet målet er at blive anerkendt som den foretrukne rådgiver på disse områder. Det er lykkedes, og vi er nu over 40 medarbejdere og har kontorer i Abu Dhabi, Ajman og Dubai. Ud over at bibeholde sin store markedsandel i byggesektoren har selskabet i Oman været i stand til at gøre sig gældende på to nye områder, nemlig transport og miljøteknik. Det dækker VVM-undersøgelser, afløb samt vej- og broprojektering. Derudover har vi sammensat et team af specialister i brandteknik, som også tilbyder denne ydelse på regionalt niveau. COWI Afrika Udviklingsbistand spiller en afgørende rolle for markedet for vores ydelser i den tredje verden. De seneste år har udviklingsbistanden gennemgået store ændringer, hvilket har markante konsekvenser for markedet for konsulentydelser. I 2008 fortsatte det internationale samfunds stadigt stigende fokus på Afrika sammen med bestræbelserne på at skabe en større sammenhæng i indsatsen ved at integrere bistanden i lokale programmer, national lovgivning og budgetprocedurer. Markedet for rådgivningsydelser er flyttet med bistanden ud til modtagerlandene. Vi har således oplevet et boom i antallet af opgaver, som udbydes lokalt i Afrika, men et markant fald i efterspørgslen fra donorinstitutionerne i den vestlige verden. Konsekvenserne af denne omlægning har ramt os hårdt. Ændringerne i markedsvilkårene har ført til et utilfredsstillende økonomisk resultat. På den baggrund har vi omorganiseret vores forretningsenhed for at bringe vores dygtige medarbejdere og dybe kompetencer i spil i en bredere markedssammenhæng. Med den nye dagsorden for den internationale ulandsbistand er lokal tilstedeværelse blevet noget nær en forudsætning for at udvikle forretningen i Afrika. For vores selskaber i Afrika i Tanzania, Uganda, Zambia og Mozambique har dette betydet vækst i omsætningen. Til gengæld har den del af vores forretning, som har base i Danmark, og som traditionelt har haft donorinstitutionerne som kunder, haft meget vanskelige vilkår. For at fastholde spidskompetencerne inden for planlægning og forvaltning af udviklingsbistanden har vi integreret de faglige miljøer i den danske organisation. Selskaberne i Afrika fokuserer på rådgivning inden for vand, veje og samfundsanalyser. Investeringerne i udvikling af Afrikas infrastruktur øges markant i disse år. Vi har set en efterspørgsel, som generelt overstiger rådgiverkapaciteten i de lokale markeder. Mangel på veluddannede og erfarne medarbejdere er blandt de væsentligste udfordringer. Samarbejdet mellem selskaberne i Afrika og ikke mindst med COWI Danmark er et væsentligt tema i forretningsudviklingen. Internationale specialistydelser Grundlaget for COWI-koncernens forretningsstrategi er kombinationen af tværfaglige ydelser til lokale markeder og specialiserede ydelser til det globale marked. På de lokale og regionale markeder tilbyder COWI hele paletten af ydelser, mens de internationale specialistydelser (Internati-

Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere. virksomhed. Det har vist sig at holde stik

Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere. virksomhed. Det har vist sig at holde stik Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere virksomhed. Det har vist sig at holde stik Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Indhold Årsrapport 2009 31 4 Fremgang

Læs mere

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 UDGIVER COWI Holding A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark Telefon 56 40 00 00 Telefax 56 40 99 99 www.cowi.dk www.cowi.com www.cowiholding.com COWI er en førende

Læs mere

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012 Prospekt Dette dokument er ikke godkendt af en værdipapirtilsynsmyndighed i Canada, og der foreligger heller ikke en udtalelse fra en sådan myndighed om de

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsberetning 2001 Carl Bro Gruppen

Årsberetning 2001 Carl Bro Gruppen Årsberetning 2001 Carl Bro Gruppen Indhold Kort om Carl Bro Gruppen 1 Et skelsættende år 2 Hoved- og nøgletal 4 Koncernberetning 5 Videnregnskab 9 Miljøredegørelse 17 Regnskabsberetning 20 Påtegninger

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Resultat for 2013 5 Forventninger til 2014 5 Hovedtal og

Læs mere

Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond ÅRSRAPPORT 2008 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond hoved- og nøgletal Beløb i DKK mio. Resultatopgørelse 2008 2007 2006 2005 2004 Nettoomsætning 19.019 16.814 15.376 13.422 12.153 Primært resultat

Læs mere

(1,1) -1- Omslag m flap 08281-143.indd 23/03/09 13.23 Årsrapport 08

(1,1) -1- Omslag m flap 08281-143.indd 23/03/09 13.23 Årsrapport 08 Årsrapport 08 Resumé Resultatfremgang i 2008 Omsætningen i 2008 er på 11.171 mio. kr., hvilket er 5% mindre end sidste år Resultat før skat er et overskud på 359 mio. kr., hvilket er lidt over den tidligere

Læs mere

Hovedpunkter 3. Ledelsens påtegning 21. Hovedtal og nøgletal for koncernen 4. Den uafhængige revisors erklæringer 22. Synlige resultater 5

Hovedpunkter 3. Ledelsens påtegning 21. Hovedtal og nøgletal for koncernen 4. Den uafhængige revisors erklæringer 22. Synlige resultater 5 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2014 Hovedpunkter 3 Hovedtal og nøgletal for koncernen 4 Synlige resultater 5 Strategisk udvikling 6 Krav og mål 6 Koncernens strategiramme 6 Fokusområder 8 Koncernens

Læs mere

Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ÅRSRAPPORT 2014 Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II HEDESELSKABET 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Hedeselskabet 35 Samfundsansvar 6 Forretningen 38 God selskabsledelse 9 Foreningen

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Året i korte træk

Indholdsfortegnelse. Året i korte træk Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse 4 Året i korte træk 6 10 18 22 28 32 36 LEDELSENS BERETNING Årets resultater Markedsudvikling Forretningsstrategi Markeder og kunder Medarbejderudvikling Bæredygtighed

Læs mere

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 ÅRSRAPPORT 06 Resumé Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 resultat før skat er et utilfredsstillende overskud på kr. 51 mio. mod kr. 125 mio. i 2005. omsætningen i 2006 er steget

Læs mere

ÅRSRAPPORT LIND INVEST

ÅRSRAPPORT LIND INVEST ÅRSRAPPORT LIND INVEST 2013 Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 INDHOLD 04 SELSKABSOPLYSNINGER 32 ANSVAR 05 LEDELSESPÅTEGNING 07 CEO LETTER

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Årsrapport 2011. annual report 2011 1

Årsrapport 2011. annual report 2011 1 Årsrapport 2011 annual report 2011 1 2 annual report 2011 annual report 2011 3 Indholdsfortegnelse 4 6 10 14 16 20 24 26 30 34 36 38 40 42 45 46 48 49 50 52 53 54 87 98 99 Året i korte træk LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden Årsrapport Danfoss klar til fremtiden www.danfoss.com www.danfoss.com Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning,

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S

ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S INDHOLD PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger KMD S MARKEDER 08_KMD på

Læs mere