Gödel: Über formal unentschiedbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, 1931

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gödel: Über formal unentschiedbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, 1931"

Transkript

1 Kommentar til 1 Gödel: Über formal unentschiedbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, 1931 Denne afhandling af den 24-årige Kurt Gödel er blevet en klassiker. Det er vist den eneste moderne matematiske afhandling som menigmand kender af omtale. Dens resultater er af populærjournalistiken blevet tolket som "matematikkens sammenbrud", - ja, som "den menneskelige tankes fallit". Gödel viser først at der i enhver matematisk teori, som omfatter aritmetikken, findes udsagn som hverken kan bevises eller modbevises. Hvis et sådant, eller dets negation, skal bevises, må der føjes flere aksiomer til teorien. Der er intet mærkeligt i dette. En smule overraskende er måske nok Gödel's andet resultat: for en teori som omfatter aritmetikken kan et bevis for at den er modsigelsesfri ikke formaliseres indenfor teorien selv. Der skal altså flere aksiomer til for at bevise at teorien er modsigelsesfri end der er i teorien selv. Men selv om man havde et bevis for at teorien er modsigelsesfri, som var formaliseret indenfor teorien selv, ville det ikke uden videre bevise at teorien er modsigelsesfri. Thi hvis der er en modsigelse i teorien, kan ethvert udsagn jo bevises (se...), og dermed også udsagnet "teorien er modsigelsesfri". Et bevis for at teorien er modsigelsesfri har kun værdi, hvis der kun gøres brug af helt harmløse aksiomer, dvs. aksiomer af endelig karakter. At teorien kan bevises at være modsigelsesfri, hvis man gør brug af flere aksiomer end der er i teorien, er Gentzen's bevis et eksempel på (...). Gödel's afhandling er på 26 sider og har 4 afsnit. Vi skitserer indholdet af hver af disse, og til sidst skitserer vi beviset for Church s uafgørbarhedssætning. 1 er den citerede indledning. Gödel nævner at det udsagn han vil konstruere, som hverken kan bevises eller modbevises, er inspireret af Richard's paradoks. Dette paradoks (Richard, 1905) kan formuleres således: Vi ordner alle sproglige udsagn, hvori der indgår netop eet (variabelt) naturlige tal n, på rad og række (efter et leksikografisk princip). Det k-te udsagn betegnes E k (n). Vi betragter nu udsagnet "E n (n) er falsk". Da dette er et sprogligt udsagn, hvori der indgår netop eet (variabelt) naturlige tal n, må det være blandt E k -erne. Lad os antage at det har nummer q, altså E q (n) = "E n (n) er falsk". Men heraf følger (for n = q) at hvis E q (q) er sand er E q (q) falsk, og omvendt. Paradoksaliteten beror på, at i det naturlige sprog findes der ikke et sandhedsbegreb således at ethvert udsagn kan tildeles en sandhedsværdi sand/

2 falsk (se tredie bog,...). I 2 sættes det formale begrebsapparat op, og Gödel beviser at "i en teori som omfatter aritmetikken og som er ω-modsigelsesfri (se nedenfor), findes der et udsagn som hverken kan bevises eller modbevises". 2 Beviset føres ved at aritmetisere metamatematikken: enhver formal term, ethvert formalt udsagn og ethvert bevis tildeles et naturligt tal, herved kan ethvert metamatematisk udsagn omformes til et formalt aritmetisk udsagn. Gödel giver hvert af tegnene i den formale teori et nummer (som er et naturligt tal). Enhver tegnstreng, altså specielt enhver term og ethvert udsagn, kun nu tildeles et naturligt tal, nemlig 2 n 1 3 n 2 5 n 3 7 n 4 11 n 5... (k-te primtal) n k, hvis tegnstrengen består af k tegn, og det første tegn har nummer n 1, det andet tegn har nummer n 2, osv. Et naturligt tal n er ikke nødvendigvis et Gödelnummer, men hvis det er et sådant, vil vi betegne den tilsvarende tegnstreng G n. Tilsvarende kan ethvert bevis, som jo er en følge af udsagn, tildeles et nummer. Alle beviser kan opstilles på rad og række ved hjælp af et leksikografisk princip. Gödelnummeret til det k-te bevis betegnes B k. Gödel kalder en talteoretisk relation R(x 1,..., x n ) (x 1,..., x n naturlige tal) rekursiv, hvis den kan dannes ved en særlig iterativ procedure. I årene fremkom der forskellige forslag til en definition af begrebet effektiv beregnelighed for en talteoretisk relation R(x 1,..., x n ). Dvs. en regneprocedure ved hjælp af hvilken man, for et givet sæt (x 1,..., x n ) af naturlige tal, kan afgøre om udsagnet R(x 1,..., x n ) er sandt eller falsk. Bl.a. generel rekursiv (Gödel, 1934), λ-definerbar (Church og Kleene, ) og Turing-beregnelig (Turing, l936). Det viste sig at disse definitioner er ensbetydende. Dette førte Church til at fremsætte den tese at "alle tilstrækkelig rummelige definitioner af effektiv beregnelighed er ensbetydende". En regneprocedure udformet som et computerprogram, i et tilstrækkelig rummeligt computersprog, er altså ensbetydende med disse definitioner. En relation som er rekursiv i Gödel's forstand kaldes idag simpel rekursiv. Gödel beviser at for enhver rekursiv relation R(x 1,..., x n ), findes et formalt udsagn r(x 1,..., x n ) således at a. (R(x 1,..., x n ) er sand) (r(x 1,..., x n ) er et teorem), b. (R(x 1,..., x n ) er falsk) ( r(x 1,..., x n ) er et teorem), her skal vi strengt taget i r(x 1,..., x n ) erstatte x 1,..., x n med deres Gödelnumre. Alle udsagn p(x), med een variabel x som gennemløber de naturlige tal, kan opstilles på rad og række ved hjælp af et leksikografisk princip. Gödel kalder et sådant udsagn "ein Klassenzeichen". Det n-te udsagn betegnes R(n). Funk-

3 tionen "n Gödelnummeret af R(n)" kan defineres i den formale teori. Udsagnet R(n)(m) betegnes [R(n):m]. Relationen R(m, n) = "B m er ikke et bevis for [R(n):n]" er rekursiv, derfor findes der et formalt udsagn r(m, n) således at a. "B m er ikke et bevis for [R(n):n]" r(m, n) er et teorem b. "B m er et bevis for [R(n):n]" r(m, n) er et teorem. 3 Udsagnet " m: r(m, n)" har een fri variabel, og er derfor R(q) for et naturligt tal q. Altså [R(q):n] = " m: r(m, n)", og derfor [R(q):q] = " m: r(m, q)". Gödel kalder en teori ω-modsigelsesfri, hvis der ikke findes et udsagn p(n) således at 1. ( n IN: p(n)) er et teorem og 2. p(n) er et teorem for ethvert n IN (husk at hvis " n IN: p(n)" er et teorem er p(n) et teorem for ethvert n, men det omvendte gælder ikke, jvf. logisk aksiom... side...). Hvis teorien er ω-modsigelsesfri er den modsigelsesfri. Thi hvis den var kontradiktorisk, ville ethvert formalt udsagn jo være et teorem, derfor ville den ikke kunne være ω-modsigelsesfri. Af det ovenstående følger nu: 1. Hvis teorien er modsigelsesfri kan [R(q):q] ikke bevises. Bevis: Hvis [R(q): q] var et teorem, ville findes et m' således at B m' var et bevis for [R(q):q]. Derfor ville, ifølge b, r(m', q) være et teorem, men dette strider mod at " m: r(m, q)" er et teorem. 2. Hvis teorien er ω-modsigelsesfri kan [R(q):q] ikke bevises. Bevis: Hvis teorien er ω-modsigelsesfri er den modsigelsesfri. Derfor kan, ifølge 1., [R(q): q] ikke bevises, dvs. for ethvert m er Bm ikke et bevis for [R(q):q]. Ifølge a er r(m, q) derfor et teorem for ethvert m. Hvis nu [R(q):q] kunne bevises, ville ( m: r(m, q)) være et teorem, men dette strider imod at teorien er ω- modsigelsesfri. Hvis teorien er modsigelsesfri kan " m: r(m, q)" altså ikke bevises, men r(m, q) er ikke destomindre et teorem for ethvert m. Hvis vi føjer " ( m: r(m, q))" til teorien som et nyt aksiom, får vi en teori som er stadig er modsigelsesfri (vis dette!), men ikke ω-modsigelsesfri, idet det både gælder at ( m: r(m, q)) er et teorem og at r(m, q) er et teorem for ethvert m. For at bevise at [R(q):q] ikke kan bevises, forudsætter Gödel at teorien er modsigelsesfri, men for at bevise at [R(q):q] ikke kan bevises, behøver Gödel en kraftigere forudsætning, nemlig at teorien er ω-modsigelsesfri. I 1936 viste Rosser at man kan nøjes med at forudsætte at teorien er modsigelsesfri.

4 4 I 3 viser Gödel at enhver rekursiv relation er aritmetisk, dvs. den kan dannes alene ved hjælp af aritmetikkens tegn. Det følger heraf at i udsagnet " m: r(m, q)", kan r(m, q) erstattes med et aritmetisk udsagn s(m), således at hvis " m: r(m, q)" kan bevises da kan også " m: s(m)" bevises, og omvendt. Hvis altså teorien (som omfatter aritmetikken) er ω-modsigelsesfri, findes et aritmetisk udsagn som hverken kan bevises eller modbevises. Desuden viser Gödel at udsagnet " m: r(m, q)", kan erstattes med et udsagn " x: F(x)" i den rene prædikat kalkyle (se...), således at hvis " m: r(m, q)" kan bevises da kan også " x: F(x)" bevises, og omvendt. Hvis altså teorien (som omfatter aritmetikken) er ω-modsigelsesfri, findes et udsagn i den rene prædikat kalkyle som hverken kan bevises eller modbevises. I 4 skitseres beviset til "ein merkwürdiges Resultat". Nemlig at "for en teori som omfatter aritmetikken kan et bevis for at den er modsigelsesfri ikke formaliseres indenfor teorien selv". Et komplet bevis er langt og indviklet - det blev udarbejdet af Hilbert og Bernay i At "teorien er modsigelsesfri" betyder at "der findes et udsagn som ikke kan bevises". Dette metamatematiske udsagn kan formaliseres som " k: G k udsagn m: B m ikke bevis for k". Gödel argumenterer nu for at beviset i 3, for at "hvis teorien er modsigelsesfri da kan udsagnet [R(q):q] ikke bevises", kan omformes til et formalt aritmetisk bevis. Udsagnet "( k: G k udsagn m: B m ikke bevis for k) ( m: B m bevis for [R(q):q])" er altså et teorem. Men da det allerede er bevist at hvis teorien er modsigelsesfri da kan udsagnet [R(q):q] ikke bevises, følger heraf at præmissen " k: G k udsagn m: B m ikke bevis for k" ikke kan bevises hvis teorien er modsigelsesfri. Til sidst nævner Gödel at forudsætningen i 3, at teorien er ω-modsigelsesfri, nu kan erstattes med "at teorien er kontradiktorisk kan ikke bevises i teorien selv", thi da er udsagnet " k: G k udsagn m: B m ikke bevis for k" et eksempel på et udsagn som hverken kan bevises eller modbevises. I 1936 beviste Church at enhver teori, som omfatter aritmetikken eller den rene prædikat kalkyle, er uafgørbar. Dvs. der findes ikke en effektiv beregningsprocedure, ved hjælp af hvilken man kan afgøre om et givet udsagn har et bevis eller ej. I tilfældet hvor teorien omfatter aritmetikken, går Church således til værks: Alle computerprogrammer som udfører beregninger med naturlige tal, således at såvel input som (evt.) output er ét tal, opstilles på rad og række ved hjælp af et leksikografisk ordningsprincip. Det k-te program betegnes P k. Hvis tallet m er input i P k, kan der ske 1. programmet går ikke igang, 2. programmet går igang men kører i det uendelige, 3. programmet går igang og

5 standser efter endelig mange udregninger, output er et tal n. Lad udsagnet T(k, m, n) være givet ved: T(k, m, n) er sandt hvis og kun hvis 3. gælder, og lad funktionen t: IN IN være givet ved t(m) = n + 1 hvis T(m, m, n) er sandt, og t(m) = 0 hvis der ikke findes noget n således at T(m, m, n) er sandt. 5 Denne funktion er ikke beregnelig. Bevis: Hvis t var beregnelig, ville der findes et tal q således at P q beregner den, dvs. T(q, m, t(m)) ville være sandt for ethvert m. Specielt ville T(q, q, t(q)) være sandt. Men dette ville medføre at t(p) = t(p) + 1 (da n er entydigt bestemt ved k og m, hvis T(k, m, n) er sandt). Det følger umiddelbart heraf at det ikke, ved en beregnings-procedure, kan afgøres om udsagnet " n: T(m, m, n) er sandt" (med én variabel m) er sandt eller falsk. Ifølge et tidligere nævnt resultat af Gödel, findes et formalt udsagn r(m, n) således at a. T(m, m, n) er sandt r(m, n) er et teorem b. T(m, m, n) er falsk r(m, n) er et teorem, og af dette følger at ( n: T(m, m, n) er sandt) (( n: r(m, n)) er et teorem). Hvis teorien var både ω-modsigelsesfri og afgørbar, ville sandhedsværdien af udsagnet "( n: r(m, n)) er et teorem" (med én fri variabel m) være beregnelig. Og dette ville medføre at sandhedsværdien af udsagnet " n:t(m, m, n) er sandt" var beregnelig, men det har vi lige vist at den ikke er.

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal?... 5 Indledning... 5 Emner - 1g... 6 Regning - tal og repræsentationer af tal... 6 Litteratur... 6 Potenstal - definitioner og beviste sandheder... 6 Oversigt

Læs mere

Fibonacci følgen og Det gyldne snit

Fibonacci følgen og Det gyldne snit Fibonacci følgen og Det gyldne snit af John V. Petersen Indhold Fibonacci... 2 Fibonacci følgen og Binets formel... 3... 4... 6... 6 Bevis for Binets formel... 7 Binets formel fortæller os, at...... 9...

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Et katalog over paradokser

Et katalog over paradokser Et katalog over paradokser Hans Hüttel Oktober 2009 Øen i søen har kun én barber Til gengæld så klipper han alt hvad han ser Han klipper sin fætter, sin hund og sit får Han klipper billetter, når færgerne

Læs mere

Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen

Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen Artikel 17 Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen Reduceres koefficienterne i et normeret heltalspolynomium modulo et primtal, opstår et nyt polynomium over restklasseringen. Både

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant af Maria Pontoppidan Københavns Universitet Abstract Artiklen giver en redegørelse

Læs mere

Nogle programmeringssprog er mere lige end andre

Nogle programmeringssprog er mere lige end andre Nogle programmeringssprog er mere lige end andre Af Torben Mogensen, DIKU Der findes tusindvis af forskellige programmeringssprog, og der bliver dagligt designet nye. Men er der virkelig så stor forskel

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Ud med mobning! Side 1 af 8. Ud med mobning! Af Stina Rosted

Ud med mobning! Side 1 af 8. Ud med mobning! Af Stina Rosted Ud med mobning! Side 1 af 8 Ud med mobning! Af Stina Rosted I de senere år har der her hjemme været meget fokus på mobning, både i skolen og på arbejdspladsen. Medierne har hyppigt taget emnet op, og triste

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling af Petur Birgir Petersen Et særpræg ved matematik som videnskab er den udstrakte brug af symboler. Det er vigtigt at symbolerne

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere