Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne"

Transkript

1 31. marts 216 Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne Sommerhuspriserne var i fremgang i første halvår af 215 ført an af lave renter og en fremgang i dansk økonomi. Siden steg renterne en smule og forbrugertilliden faldt lidt tilbage fra et højt niveau, og sommerhuspriserne vendte snuden lidt ned. Samlet set viser det overordnede billede relativt stabile priser på sommerhusmarkedet over de senere år. Det står i kontrast til boligmarkedet generelt, hvor både priser på parcelhuse og især ejerlejligheder har været stigende over de senere år. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Selv om der rent prismæssigt har været stagnation på sommerhusmarkedet over de senere år, er der trods alt en tydelig fremgang i handelsaktiviteten. Aktiviteten på sommerhusmarkedet har nu løftet sig fire år i træk, og er steget med næsten 65 % siden bunden i 211 en aktivitetsfremgang der faktisk er en lille tand større end på parcelhusmarkedet. Det er altså ikke en relativ mindre lyst til køb af sommerhus, der er den primære forklaring på forskellen i prisudviklingen mellem parcelhuse og sommerhuse. Aktiviteten på sommerhusmarkedet er dog stadig lidt lavere end den gennemsnitlige handelsaktivitet over de seneste små 25 år. Fremgangen i handelsaktiviteten er ført an af bedring i det økonomiske klima og en væsentligt lavere finansieringsbyrde ved køb af sommerhus. Ser man således på den samlede månedlige nettoydelse efter skat, er den faldet med i omegnen af 4 % i forhold til toppen i 28. Det er hvad enten man ser på et fastforrentet lån eller alternativt F1- lån. Vi skal tilbage til 23/24 for at finde en lavere månedlig nettoydelse ved køb af sommerhus. Tager man alternativt højde for stigningerne i vores disponible indkomst, skal vi helt tilbage til 1998/1999 for at finde et år, hvor adgangen til sommerhusmarkedet har været lige så nem rent økonomisk som i dag. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkallé 2 København Ø Risikostyring Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Forskellen i prisudviklingen mellem sommerhusmarkedet og resten af boligmarkedet kan henføres til to elementer. For det første er der mere modvind fra udbudssituationen med et stort udbud af sommerhuse til salg og lange udbuds- og salgstider. Det gør det alt andet lige lettere for boligkøberne at trykke priserne, og vi ser da også de største prisnedslag på sommerhusmarkedet. For det andet har sommerhuse mere karakter af et luksusgode modsat resten af boligmarkedet, som primært dækker et boligbehov. Det stadig afdæmpede økonomiske opsving er derfor også med til at virke som en bremse på sommerhusmarkedet Med udsigt til fortsat lave renter over det kommende års tid og et afdæmpet økonomisk opsving med stigende beskæftigelse til følge, er det vores forventning, at sommerhuspriserne vil være omtrent stabile til svagt stigende over det kommende års tid.

2 Sommerhuspriserne har været svagt på retur siden sommeren 215 Sommerhusmarkedet nød som resten af boligmarkedet godt af de historisk lave renter i starten af 215, hvor vi blandt andet oplevede negative renter på FlexLån og et fastforrentet 3-årigt 2 %- lån i nærheden af kurs. De lave renter og stigende beskæftigelse herhjemme var med til at understøtte lysten til at købe sommerhus, og sommerhuspriserne steg gennem første halvår af 215, og nåede i juli op på det højeste niveau siden slutningen af 211, jf. figur 1. Figur 1:Sommerhuspriserne har overordnet set bevæget sig sidelæns siden Kvadratmeterpris på sommerhuse, kroner Sæsonkorrigeret, 3 måneders glidende gennemsnit Ikke sæsonkorrigeret Kilde: Boligsidens Markedsindeks og egne beregninger Renten steg imidlertid gennem maj og juni, og samtidig mistede opsvinget fart med lavere forbrugertillid til følge i løbet af 2. halvår. Det dæmpede helt automatisk noget af medvinden til sommerhusmarkedet. Ser vi på de seneste salgspriser i februar i år renset for sæsonudsving og udglattet over 3 måneder er sommerhuspriserne faldet med 3 % siden de toppede i sommeren 215. Figur 2:Det opadgående prismomentum på boligmarkedet afspejles ikke på sommerhuse 16 Prisudvikling, % å/å på tre måneders glidende gennemsnit M3 211M12 212M9 213M6 214M3 214M12 215M9 Kilde: Boligsidens Markedsindeks og egne beregninger 2

3 Zoomer vi lidt ud fra den månedlige prisudvikling, så viser figur 1, at sommerhuspriserne helt overordnet nærmest har bevæget sig sidelæns siden starten af 212 selvfølgelig med nogle udsving undervejs. Ser vi alternativt på prisudviklingen over det seneste års tid, er priserne på omtrent samme niveau som sidste år. Med andre ord er der stadig ikke for alvor tale om et tydeligt opadgående prismomentum på sommerhusmarkedet, som vi ellers har set på resten af boligmarkedet, jf. figur 2. Figur 3:Andre prisstatistikker peger ligeledes på en sidelæns bevægelse i sommerhuspriserne 12 Sommerhuspriser, indeks 26= 11 9 Realkreditforeningen 8 7 Zoomer vi lidt ud fra den månedlige 6 Danmarks Statistik 4 2K1 22K1 24K1 26K1 28K1 21K1 212K1 214K1 Der findes efterhånden en hel del prisstatistikker på boligmarkedet, og ovenstående fremstilling bygger på Boligsidens Markedsindeks, som har data helt frem til og med februar i år. De mere traditionelle boligstatistikker er Boligmarkedsstatistikken fra Realkreditforeningen/Realkreditrådet og fra Danmarks Statistik. Disse går frem til og med 4. kvartal 215, og de bekræfter samlet set den overordnede tendens til, at sommerhuspriserne har bevæget sig omtrent sidelæns til svag stigning over de senere år, jf. figur 3. Figur 4:Sommerhusmarkedet er stadig langt fra tidligere pristoppe 1, 7,5 5, 2,5, -2,5-5, -7,5-1, -12,5-15, Zoomer vi lidt ud fra den månedlige -17,5-2, -22,5-25, -27,5-3, Parcel- og rækkehuse Fritidshuse 3 %, aktuel afstand fra pristop tilbage i 26/27 Danmarks Statistik Boligmarkedsstatistikken

4 Det betyder dermed også, at sommerhusmarkedet stadig med længder er det marked, hvor priserne er længst fra tidligere pristop. Markedet for ejerlejligheder er kommet tilbage til i omegnen af pristoppen i 26/27, priserne på parcelhuse er i omegnen af 1 % lavere end dengang, mens priserne på sommerhuse er nede med i omegnen af 25 %, jf. figur 4. Et gennemsnitligt sommerhus på 85 kvadratmeter koster i dag i omegnen af 1.1. kroner mod kroner tilbage i sommeren 27 et prisfald på cirka 425. kroner. De lavere sommerhuspriser i kombination med de historisk lave renter har betydet, at de samlede finansieringsomkostninger ved køb af sommerhus er faldet i større omfang over de senere år. Ser man på den samlede månedlige nettoydelse efter skat, er den faldet med i omegnen af 4 % i forhold til toppen i 28. Det er hvad enten man ser på et fastforrentet lån eller alternativt F1-lån. Vi skal tilbage til 23/24 for at finde en lavere månedlig nettoydelse ved køb af sommerhus. Regnestykket ser endnu mere gunstigt ud for nye købere, hvis man også inddrager det perspektiv, at danskernes disponible indkomster har været i fremgang. I så fald er den månedlige nettoydelse i forhold til de disponible indkomster blevet reduceret med mere end % siden 27/28. Her skal vi faktisk tilbage til 1998/1999 for at finde et år, hvor adgangen til sommerhusmarkedet har været lige så nem rent økonomisk som i dag, jf. figur 5. Figur 5: Adgangen til sommerhusmarkedet er blevet markant lettere over de senere år 3 Indeks 1997=. Månedlig ydelse efter skat ved køb af gennemsnitligt sommerhus på 85 kvm korrigeret for udviklingen i disponibel indkomst Fastforrentet med afdrag F1-lån med afdrag Note: I beregningen er der forudsat en % realkreditfinansiering - dvs. de maksimale 6 % finansieret via realkreditlån i Trods stagnation i sommerhuspriserne har flere fået appetit på køb af sommerhus Selv om der rent prismæssigt har været stagnation på sommerhusmarkedet over de senere år, er der trods alt en tydelig fremgang i handelsaktiviteten ført an af bedring i det økonomiske klima og som set en væsentligt lavere finansieringsbyrde ved køb af sommerhus. Således har antallet af handler i henhold til antallet af solgte sommerhuse via home været i fremgang fire år i træk, og alene i 215 var fremgangen i handelsaktiviteten på 25 %. Ser vi i forhold til 211, hvor handelsaktiviteten bundede, har fremgangen været på næsten 65 %. 4

5 Figur 6:Øget aktivitet på boligmarkedet også når det gælder sommerhuse 2 Handelsaktivitet, indeks = Gennemsnit Kilde: home og egne beregninger Det er i sig selv voldsomme procentvise stigninger, men det er værd at notere sig, at vi kommer fra et særdeles lavt aktivitetsniveau, og ser vi på perioden fra , hvor vi har data fra via home, var vi i 215 lige en tak over gennemsnittet. Dette gennemsnit må dog ikke forveksles med et normalt niveau for aktiviteten. Perioden for var ikke i sig selv karakteriseret ved et højt handelsniveau. Ser vi eksempelvis på perioden fra via tal fra Danmarks Statistik, lå handelsaktiviteten i omegnen af 15 % lavere i perioden fra i forhold til hele perioden fra Ser vi på den løbende udvikling i handelsaktiviteten gennem året, har vi ikke set samme dyk ned i andet halvår af 215, som vi så med prisudviklingen. Der er i sagens natur løbende udsving i aktiviteten fra måned til måned, men overordnet set peger aktivitetspilen fortsat svagt opad, og i februar måned lå aktiviteten cirka 2 % over niveauet året før. Ellers er det i øvrigt i figur 7 værd at bide mærke i de store sæsonmæssige udsving i handelsaktiviteten på sommerhusmarkedet. Figur 7: Handelsaktiviteten på sommerhusmarkedet er ikke faldet tilbage på det seneste 2 Handelsaktivitet, indeks = , sæsonkorrigeret Ikke sæsonkorrigeret Kilde: home og egne beregninger 5

6 24M1 24M7 25M1 25M7 26M1 26M7 27M1 27M7 28M1 28M7 29M1 29M7 21M1 21M7 211M1 211M7 212M1 212M7 213M1 213M7 214M1 214M7 215M1 215M7 216M1 Udbudssituationen er med til at dæmpe prisudviklingen på sommerhusmarkedet Udviklingen i handelsaktiviteten på sommerhusmarkedet har generelt fulgt resten af boligmarkedet dog har fremgangen ikke overraskende været større på markedet for ejerlejligheder. Til gengæld er det lidt overraskende at kunne konstatere, at handelsaktiviteten er steget et lille nøk mere på sommerhusmarkedet i forhold til parcelhusmarkedet siden 211, jf. tidligere figur 6. Det var ellers ikke lige det, man skulle forvente, når man tænker på den forskelligartede udvikling i boligpriserne, som skitseret tidligere. Denne udvikling kan umiddelbart forklares ved, at sommerhusmarkedet generelt er karakteriseret ved et stort udbud af boliger til salg og lange udbudstider, og dette kan have gjort det nemmere for potentielle boligkøbere at presse prisen ned, hvis enderne i en bolighandel skal mødes. I figur 8 ser man tydeligt forskellen i udbudssituationen mellem sommerhusmarkedet og resten af boligmarkedet. Antallet af sommerhuse til salg er på et højt niveau i en historisk kontekst og er kun blevet reduceret en anelse siden udbuddet toppede. Samtidig er godt 5 % af sommerhusbestanden til salg svarende til cirka hvert 2. sommerhus mod 2,2 % af ejerlejlighederne og 3,1 % af parcelhusene. Endvidere topper sommerhusene med både de længste udbudstider og salgstider. Den gennemsnitlige udbudstid for sommerhuse til salg er nu på 446 dage, mens de sommerhuse, der løbende sælges har en salgstid på 298 dage. Forskellen mellem disse to tal er i sagens natur, at der er nogle sommerhusejere, der har skruet prisen så højt op, at det har været mere end svært at finde en køber eller alternativt, at de ikke har travlt med at sælge, og kun vil sælge, hvis de får en bestemt pris hjem. I relation til sidstnævnte er der uden tvivl nogle sommerhusejere, som har købt dyrt, og ikke er villige til at sælge med et større tab. Disse sommerhusejeres tålmodighed får hjælp af de lave realkreditrenter, og har de evt. gunstige muligheder for udlejning af sommerhuset, kan ejerudgiften holdes nede på begrænsede niveauer. Figur 8: Stadig relativt stort udbud af sommerhuse til salg og lange udbudstider Boliger til salg, Indeks 24= Udbud i forhold til boligmasse, % M Antal dage, -2, -4, -6, 2 1-8, -1, Udbudstid Salgstid -12, -14, Salgspris i forhold til oprindeligudbudspris, % 6

7 Ser vi på forskellen mellem den endelig salgspris og første udbudspris, topper sommerhusmarkedet helt naturligt markedssituationen taget i betragtning med et gennemsnitligt nedslag på 12,9 %. Det svarer til en prisreduktion på 17. kroner for et gennemsnitligt sommerhus på 85 kvadratmeter. Små 95. kroner af de 17. kroner kan henføres til de afsluttende forhandlinger mellem køber og sælger. Til sammenligning ender den gennemsnitlige salgspris 4,9 % under første udbudspris på markedet for ejerlejligheder og 8,1 % under første udbudspris, når vi snakker parcelhuse. Det er klart, at ovenstående tal er gennemsnitstal, og der kan som altid være store forskelle omkring gennemsnittet, hvor nogle boliger sælges til udbudsprisen, mens andre sælges væsentligt under eller måske endda lidt over udbudsprisen. Det er dog ikke kun den noget mere træge udbudssituation på sommerhusmarkedet, der kan forklare, at sommerhuspriserne har klaret sig dårligere end resten af boligmarkedet generelt over de senere år. Det er således også vigtigt at erindre, at sommerhusmarkedet har karakter af en form for luksusgode modsat resten af boligmarkedet, som primært dækker et boligbehov. Det betyder, at sommerhusmarkedet især klarer sig godt under en højkonjunktur, hvor efterspørgslen efter luksusgoder typisk stiger, mens de senere års afdæmpede økonomiske udvikling har virket som en bremse på sommerhusmarkedet. Der er betydelige lokale forskelle i prisudviklingen på sommerhusmarkedet I nedenstående tabel 1 er vist de 2 postnumre, der har haft flest sommerhushandler over de seneste fire kvartaler. De 2 postnumre står alene for godt 4 % af det samlede antal handler på sommerhusmarkedet. Tabel 1: Det lokale sommerhusmarked Pris for 85 kvm. Prisudvikling siden 2, % Prisudvikling siden sommer 27, % % y/y 3 Hornbæk Vejby Blåvand Gilleleje Ringkøbing Hvide Sande Fårevejle Ebeltoft Frederiksværk Højby Nykøbing Sj Melby Slagelse Sjællands Odde Væggerløse Vig Hals Hadsund Holbæk Jægerspris Kilde: Realkreditforeningen og egne beregninger Note: Tallene er udjævnet med et glidende gennemsnit over to kvartaler for at tage toppen af de generelt store udsving i data 7

8 1.kvt kvt kvt kvt kvt.2 3.kvt.2 1.kvt.21 3.kvt.21 1.kvt.22 3.kvt.22 1.kvt.23 3.kvt.23 1.kvt.24 3.kvt.24 1.kvt.25 3.kvt.25 1.kvt.26 3.kvt.26 1.kvt.27 3.kvt.27 1.kvt.28 3.kvt.28 1.kvt.29 3.kvt.29 1.kvt.21 3.kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 215 Tabellen viser, at de gennemsnitligt set dyreste sommerhuse er solgt i postnummer 3 Hornbæk. Her koster et sommerhus på 85 kvadratmeter små 2,5 mio. kroner. Tisvildeleje har omtrent samme prisniveau som Hornbæk, men handelsaktiviteten er noget mindre, og de placerer sig kun som nummer 28 på listen over flest sommerhushandler over de seneste fire kvartaler, og indgår dermed ikke i ovenstående opgørelse. Som nummer 2 på listen finder vi derfor i stedet 321 Vejby med en gennemsnitlige pris på 1,6 mio. kroner, mens 6857 Blåvand er nummer 3 med en pris på i omegnen af 1,55 mio. kroner for et gennemsnitligt sommerhus på 85 kvadratmeter. Ikke overraskende afslører tabel 1 store lokale forskelle i den aktuelle prisudvikling. Set over det seneste års tid er der enkelte sommerhuskommuner, der har oplevet omtrent stabile priser til prisstigninger på 1 % eller mere, mens andre kommuner har oplevet prisfald på mellem 1-2 %. Det skal dog generelt siges, at der kan være relativt få handler hvert kvartal i prisstatistikkerne, og dermed er der også en betydelig usikkerhed tilknyttet de lokale pristal, da der ikke korrigeres for hverken beliggenhed eller kvaliteten af de handlede sommerhuse. Den aktuelle lokale prisudvikling skal med andre ord tages med store forbehold. Som tidligere set er sommerhuspriserne gennemsnitligt i omegnen af 25 % lavere end på toppen tilbage i 27, og denne tendens afspejler sig også på det lokale sommerhusmarked. Her er priserne alle steder lavere i dag end i sommeren 27, men forskellen svinger dog i betydelig grad fra mellem 6 % lavere i Hvide Sande til hele 45 % lavere i Jægerspris. Trods de store prisfald over de senere år på fritidshuse, er der dog stadig tale om, at sommerhuspriserne har været kraftig stigende i dette årtusind. Priserne i ovenstående sommerhusområder er steget med mellem 6 % og helt op til 14 % siden starten af år 2. Det er derfor heller ikke så underligt, at der stadig er store friværdier tilbage på et gennemsnitligt plan blandt de danske sommerhusejere. Vores tal indikerer, at den gennemsnitlige friværdi pr. sommerhus er på i omegnen af 715. kroner, jf. figur 9. Igen afhænger dette for den enkelte i sagens natur af timingen af sit køb af sommerhus, og som tallene indikerer, er der uden tvivl en del sommerhusejere, som i dag skylder mere i sommerhuset, end det kan sælges til. Figur 9:Stadig solide friværdier på sommerhusmarkedet gennemsnitligt set Gennemsnitlig friværdi pr. sommerhus, kroner

9 Endvidere er det værd at bide mærke i, at en del sommerhusejere har anvendt friværdi fra primær bolig til at købe sommerhus. Det betyder helt automatisk, at friværdierne løftes på sommerhusmarkedet på bekostning af øget gældssætning i primær bolig. Dette forbehold er værd at have med i baghovedet i relation til førnævnte 715. kroner. Det ændrer dog ikke ved konklusionen om, at der stadig er solide friværdier på sommerhusmarkedet gennemsnitligt set. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 9

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering 7. april 2015 Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering Sommerhusmarkedet har uden tvivl været gennem nogle hårde år, og det er det segment på boligmarkedet, der har oplevet de kraftigste

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet?

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? 6. februar 14 Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? Meningerne om hvilken vej vinden blæser på boligmarkedet er traditionen tro mange. Senest er det blevet diskuteret, hvorvidt boligmarkedet

Læs mere

Status på sommerhusmarkedet

Status på sommerhusmarkedet 8. april 2014 Status på sommerhusmarkedet Sommerhusmarkedet er på vej ud af vinterhiet og i april skydes højsæsonen for køb af sommerhuse i gang. I den anledning har vi taget pulsen på sommerhusmarkedet

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Sommerhusmarkedet i fremgang - nye vitaminpiller på vej

Sommerhusmarkedet i fremgang - nye vitaminpiller på vej 10. april 2017 Sommerhusmarkedet i fremgang - nye vitaminpiller på vej Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren, og den varer frem til og med september. Alene i maj og juni trækkes aktiviteten isoleret

Læs mere

Vi runder snart 6 års fremgang på boligmarkedet men hvordan ser opturen ud i et historisk perspektiv?

Vi runder snart 6 års fremgang på boligmarkedet men hvordan ser opturen ud i et historisk perspektiv? 1938 1944 1947 10 13 16 19 1962 1965 1971 1977 1980 1983 1986 1989 1992 19 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 17. september 2018 Vi runder snart 6 års fremgang på boligmarkedet men hvordan ser opturen

Læs mere

Fremgang på boligmarkedet sender friværdierne til vejrs

Fremgang på boligmarkedet sender friværdierne til vejrs 15. december 2016 Fremgang på boligmarkedet sender friværdierne til vejrs Boligpriserne har generelt været i fremgang siden 2012, og fremgangen på boligmarkedet gik for alvor et gear eller to op i 2015

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år 30. maj 2016 Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år Vi har fået adgang til homes tal for salg af forældrekøb i perioden fra 2011 og helt frem til og med april i år. Tal for forældrekøb

Læs mere

Større optimisme omkring sommerhusmarkedet end længe set

Større optimisme omkring sommerhusmarkedet end længe set 21. marts 2018 Større optimisme omkring sommerhusmarkedet end længe set Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Højsæsonen for køb af sommerhus står for døren, og denne gang skydes den i gang med

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 24. oktober 2012 Status på andelsboligmarkedet I denne analyse ser vi nærmere på den helt aktuelle udvikling på andelsboligmarkedet med udgangspunkt i vores kendskab til markedet qua Danske Bank-koncernens

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Fremgang på sommerhusmarkedet men prisvæksten løjer af

Fremgang på sommerhusmarkedet men prisvæksten løjer af 2. april 219 Fremgang på sommerhusmarkedet men prisvæksten løjer af Priserne på sommerhusmarkedet steg sidste år i det hastigste tempo siden finanskrisen i henhold til boligsidens markedsindeks, og prisvæksten

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Det økonomiske opsving har ikke sat det store aftryk på boligejernes investeringsplaner

Det økonomiske opsving har ikke sat det store aftryk på boligejernes investeringsplaner 28. november 2018 Det økonomiske opsving har ikke sat det store aftryk på boligejernes investeringsplaner Hvis danskerne skal investere i deres bolig, er det oftest enten et nyt køkken eller et nyt badeværelse,

Læs mere

Stigende friværdier men hvad vil vi bruge dem til?

Stigende friværdier men hvad vil vi bruge dem til? 1.kvt.1998 1.kvt.2000 1.kvt.2002 1.kvt.2004 1.kvt.2006 1.kvt.2008 1.kvt.2010 1. kvt.2012 1. kvt.2014 1. kvt.2016 1. kvt.2018 3. september 2018 Stigende friværdier men hvad vil vi bruge dem til? Boligejernes

Læs mere

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne 27. september 2016 Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne Boligmarkedet har generelt været i fremgang over de senere år, og selv om bedringen især har været koncentreret omkring de største by-områder,

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Andelsboligforeningerne mindsker risikoen i lånevalget - og i endnu højere grad end boligejerne

Andelsboligforeningerne mindsker risikoen i lånevalget - og i endnu højere grad end boligejerne 4. december 2017 Andelsboligforeningerne mindsker risikoen i lånevalget - og i endnu højere grad end boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Andelsboligmarkedet har over de senere år

Læs mere

Året der kommer på boligmarkedet

Året der kommer på boligmarkedet 27. december 2018 Året der kommer på boligmarkedet Boligåret 2019 står for døren, og det efter et 2018 som på mange måder formede sig nogenlunde efter bogen i hvert fald i henhold til vores forventninger

Læs mere

Den danske sommerhusejer anno 2017

Den danske sommerhusejer anno 2017 4. april 2017 Den danske sommerhusejer anno 2017 Den typiske danske sommerhusejer er i omegnen af 60 år. Mere end hvert andet sommerhus er ejet af personer over 60 år og kun 5 % af sommerhusejerne er under

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Friværdierne i bedring

Friværdierne i bedring 23. november 21 Friværdierne i bedring Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 28 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Rune Larsen rular@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Boligkøbernes ønskeseddel: Beliggenhed vigtigst men også andre ønsker presser sig på

Boligkøbernes ønskeseddel: Beliggenhed vigtigst men også andre ønsker presser sig på 6. september 2018 Boligkøbernes ønskeseddel: Beliggenhed vigtigst men også andre ønsker presser sig på Det er de færreste, som ikke har stiftet bekendtskab med frasen om de tre gange B Beliggenhed, Beliggenhed

Læs mere

Ansvarlige eller uansvarlige boligejere? Afdragsfrihed er langt fra ensbetydende med en afdragsfri boligfinansiering

Ansvarlige eller uansvarlige boligejere? Afdragsfrihed er langt fra ensbetydende med en afdragsfri boligfinansiering 25. marts 2019 Ansvarlige eller uansvarlige boligejere? Afdragsfrihed er langt fra ensbetydende med en afdragsfri boligfinansiering Lidt over halvdelen af realkreditudlånet til boligejere i alderen op

Læs mere

Friværdiernes fordeling status primo 2009

Friværdiernes fordeling status primo 2009 14. februar 2009 Friværdiernes fordeling status primo 2009 Friværdierne i Danmark er nu faldet med næsten 400 milliarder kroner siden de toppede i 3. kvartal 2006. Det svarer til et fald på 20 %, og betyder

Læs mere

Historisk store konverteringsbølger vil give et skub frem til aktiviteten i dansk økonomi men effekten bør ikke overgøres

Historisk store konverteringsbølger vil give et skub frem til aktiviteten i dansk økonomi men effekten bør ikke overgøres 29. august 219 Historisk store konverteringsbølger vil give et skub frem til aktiviteten i dansk økonomi men effekten bør ikke overgøres For nyligt blev der sat punktum for en historisk stor konverteringsrunde,

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber PRESSEMEDDELELSE 20. december Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber Det seneste kvartal er det blevet lidt billigere at købe hus. Der er dog store regionale

Læs mere

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 29. mar. 2016. Sommerhusejere er ældre og vælger mere risiko på realkreditlånet Påsken har netop passeret, og traditionen tro er påsken sæsonåbner for årets bolighandler, da de fleste boliger handles fra

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner 20. juni 2016 Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren, og den topper i august, hvor sæsoneffekten alt andet lige trækker aktiviteten af forældrekøb

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Priserne på andelsboliger holder skansen

Priserne på andelsboliger holder skansen 31. januar 11 Priserne på andelsboliger holder skansen Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Redaktion Phillip Cheføkonom Oldorf Christian Hilligsøe old@rd.dk Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller?

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? 2. januar 216 Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? En til tider hørt anekdote fra hverdagen er, at mænd generelt er mere risikovillige end kvinder. Det afholder vi os i sagens natur fra

Læs mere

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning 3. maj 2016 Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning I 2015 foretog danskerne godt 880.000 flytninger inden for landets grænser. Det er på

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet 20. december 2016 Året der gik og året der kommer på boligmarkedet År 2016 går på hæld, og det har samlet set været et ganske fornuftigt år for både boligmarkedet og boligejerne. Året har således budt

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring 11. december 2012 Året der gik på boligmarkedet I denne analyse ser vi tilbage på boligåret 2012, som har været et begivenhedsrigt år. Set med vores øjne skiller især fire elementer sig ud. 1. Prisfaldene

Læs mere

Nye retningslinjer betyder nye tider for afdragsfrie lån

Nye retningslinjer betyder nye tider for afdragsfrie lån 25. januar 2018 Nye retningslinjer betyder nye tider for afdragsfrie lån Nye retningslinjer for boliglån i husstande med høj gæld er trådt i kraft fra årsskiftet. De nye retningslinjer ændrer på boligejernes

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Notat August 2019 J-nr.: /

Notat August 2019 J-nr.: / Notat August 2019 J-nr.: 87098 / 2657627 Danskernes appetit på fritidshuse stiger Danskernes lyst til at kaste sig over sommerhuslivet har tydeligvis været stigende i den senere årrække. Den generelt øgede

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

Konverteringsoverblik overvejelser og anbefalinger

Konverteringsoverblik overvejelser og anbefalinger 29. maj 2019 Konverteringsoverblik overvejelser og anbefalinger Selv efter en historisk stor konverteringsbølge i slutningen af april på mere end 100 mia. kroner synes der at være en god sandsynlighed

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble apr-05 jun-07 mar-08 aug-08 dec-08 apr-09 okt-09 feb-10 jun-10 nov-10 mar-11 aug-11 dec-11 apr-12 sep-12 jan-13 maj-13 okt-13 feb-14 jun-14 nov-14 mar-15 aug-15 dec-15 apr-16 sep-16 jan-17 maj-17 25. juli

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen

Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen 18. september 2009 Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen Danskernes boligformuer har været ramt hårdt de seneste år. Men det er primært boligejerne i Region Hovedstaden og Region København,

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Status på boligmarkedet

Status på boligmarkedet 17. oktober 2 Status på boligmarkedet Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Det går trægt på boligmarkedet i øjeblikket. Handelsaktiviteten befinder sig på lave niveauer, boligudbuddet

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Status for boligmarkedet

Status for boligmarkedet 4. januar 27 Status for boligmarkedet Boligmarkedet i tomgang Det danske boligmarked har nu været præget af afmatning i 1½ år. Afmatningen kommer til udtryk ved et stort udbud af boliger til salg, et lavt

Læs mere

FlexLife er mere end bare 30 års afdragsfrihed

FlexLife er mere end bare 30 års afdragsfrihed . juni 1 FlexLife er mere end bare års afdragsfrihed FlexLife kom på markedet tilbage i september 1, og siden da er der udbetalt lån for i omegnen af 1 mia. kroner. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner 29. juni 2017 Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren. I den anledning har vi set nærmere på økonomien

Læs mere

Afkastkravet på boligudlejningsejendomme synes at have stabiliseret sig på et lavt niveau

Afkastkravet på boligudlejningsejendomme synes at have stabiliseret sig på et lavt niveau 7. juni 2019 Afkastkravet på boligudlejningsejendomme synes at have stabiliseret sig på et lavt niveau Markedet for erhvervsejendomme har traditionelt lidt under manglende gennemsigtighed sammenlignet

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Huspriserne steg pænt i 2015, og pilen peger fortsat op Vendingen

Læs mere