Din brugermanual MIO 269+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual MIO 269+"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 269+ i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning MIO 269+ Betjeningsvejledning MIO 269+ Brugervejledning MIO 269+ Brugermanual MIO 269+ Brugsvejledning MIO 269+ Din brugermanual MIO

2 Manual abstract: er omfattet af ophavsretslige love og bestemmelser Hurtig information og konventioner. 4 Garanti Support... 5 Varemærke Inden start Navigationssystemets funktion... 8 Vigtige sikkerhedsforskrifter

3 Sikkerhedsinstrukser med henblik på navigationen Sikkerhedshenvisninger til håndtering af navigationsudstyr Sikkerhedsinformationer vedrørende brug i bilen Betjening af navigationssoftware Hardwaretaster Software-tastatur Kontaktflader Koblingsflader med markering Lister..

4 Brugermodi To brugermodi Skift af brugermodus Standard-modus Udvidet modus Navigation.

5 Generelle informationer til navigation. 30 Start af MioMap Udvidet modus Standard-modus Indstilling af standardværdier Angivelse af til-adresser Angivelse af til-adresse Valg af særlige adresser Indtastning af geografiske koordinater for en adresse.

6 Overførsel af til-adresser fra kortet Overførsel af til-adresser fra Foretrukne Overtagelse af senest indtastede til-adresser Anvendelse af fra-adresse Administration af mål Gem mål Omdøbe mål i Indledning Brugermanual MioMap Slette mål Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper).

7 Angivelse af målpunkter Bearbejdning, lagring og forvaltning af ruter Beregn rute Vise ruten på kortet Simulering af rute.. 69 Start navigation Navigation til et mål, hvor koordinater er angivet 72 Start af navigation i luftlinjemodus 74 Fejl ved GPS-modtagelse Arbejde med kortet...

8 Vælg kort Arbejde med kortet Kortvisning under en navigation Navigation i luftlinjemodus Visning af ekstra-kortinformationer Nyttige funktioner Funktioner ved GPS-modtagelse Gem aktuel position

9 Sæt aktuel position som hjemmeadresse Funktioner under navigationen Tilføj via-adresse Kør til næste mål Spærring af vejafsnit Anvendelse af TMC-funktionen Konfiguration af MioMap Vælg indstillinger Brugermodus Kort-informationer.

10 Ruteinformationer Kørselsretningsinformation Hastighedsinfo Lydstyrke Visning Automodus Ruteoptioner..

11 Ruteplanlægning Format TMC Fra-adresse Håndfri-optioner Produktinformation Glosar...

12 Stikordsfortegnelse ii Indholdsfortegnelse Brugermanual Brugermanual MioMap Indledning side 4 side 4 side 5 side 5 I dette kapitel findes informationer til følgende emner: 1.1 Hurtig information og konventioner 1.2 Garanti 1.3 Support 1.4 Varemærke Indledning -3- Brugermanual MioMap Hurtig information og konventioner Håndbogen viser vej med følgende korte informationer: På sidernes bund i manualen kan du se i hvilket kapitel og på hvilken side du befinder dig. Sidst i manualen findes der et glosar, hvor du kan finde en forklaring af de anvendte fagbegreber. Ligeledes sidst i manualen findes der et stikordsregister med sideangivelser for målrettet at kunne finde informationer i manualen. Find informationerne hurtigt Konventioner I denne manual anvendes forskellige grafiske skrifttyper og symboler for at fremhæve vigtige steder i teksten og for at lette arbejdet med manualen for dig. Stil fed Kontaktflader, felter og overfladeelementer i software. Fremhævede advarsler og informationer. Ophavsretslig beskyttede egennavne Navne på vinduer og dialoger. Betegnelse på brugermodus, der gælder for det pågældende afsnit, der ikke omhandler din aktuelle brugermodus, behøver du ikke læse. Anvendelse Dette symbol står for informationer og tips, der letter arbejdet med MioMap. Dette symbol henviser til steder i manualen, hvor der findes yderligere informationer. Dette symbol advarer mod farer, der kan medføre person- eller tingskader. fed og kursiv STORE BOGSTAVER Kursiv og understreget Symbol 1.2 Garanti Rettighederne til indholdsmæssige ændringer af dokumentation og software uden forudgående varsel forbeholdes. Mio Technology Europe hæfter ikke for den indholdsmæssige korrekthed eller for skader, der opstår pga. anvendelse af denne manual. Vi er altid taknemmelige for at blive gjort opmærksom på fejl eller for at modtage forbedringsforslag, så vi også i fremtiden kan tilbyde kvalitetsprodukter, der løbende forbedres. Garantibegrænsning -4- Hurtig information og konventioner Brugermanual MioMap Support Danmark Belgien Finland Frankrig Italien Luxembourg Nederlandene Norge Portugal Schweiz Spanien Sverige Tyskland United Kingdom Østrig Kundehotline 1.4 Varemærke Alle varemærker, der nævnes i denne manual, og som evt. er beskyttet af tredjemand, er uden indskrænkning beskyttet af bestemmelserne af de pågældende mærkeretslige bestemmelser og af ophavsretten for de pågældende registrerede ejere. Alle her nævnte varemærker, handelsnavne eller firmanavne er eller kan være registrerede varemærker, der tilhører de pågældende ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt nævnes her, forbeholdes. Såfremt en udtrykkelig mærkning af de i denne manual anvendte varemærker mangler, betyder dette ikke at navnet ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder. Outlook, Windows og ActiveSync er varemærker af Microsoft Corporation. Navigon er et beskyttet varemærke af NAVIGON Company. Beskyttet varemærke Indledning -5- Brugermanual MioMap Inden start side 8 side 10 I dette kapitel findes informationer til følgende emner: 2.1 Navigationssystemets funktion 2. 2 Vigtige sikkerhedsforskrifter Sikkerhedsinstrukser med henblik på navigationen Sikkerhedshenvisninger til håndtering af navigationsudstyr Sikkerhedsinformationer vedrørende brug i bilen Inden start -7- Brugermanual MioMap MioMap Navigationssystemets funktion Nu skal du snart ikke længere lede i vejkort for at finde den rigtige vej til dit rejsemål. Ligegyldig om du rejser per bi, cykel eller går navigationssystem MioMap bringer dig i fremtiden ved hjælp af satellitsystemet hurtigt og sikkert til dit mål. Din brugermanual MIO

13 Global Positioning System (GPS) blev udviklet i 70erne af det amerikanske militær for at tjene som våbenstyresystem. GPS baserer på alt 24 satellitet, som kredser omkring jorden og derved udsender signaler. GPS-modtageren modtager disse signaler og beregner sin afstand til de enkelte satellitter udfra signalernes forsendelsestid. Deraf kan den så bestemme Deres aktuelle geografiske position. En bestemmelse af positionen kræver signaler fra mindst tre satellitter. Ved hjælp af derengøring af apparatet, anvend kun en let fugtet, fnugfri klud Vigtige sikkerhedsforskrifter Brugermanual MioMap 2.0 Info: Træk ikke i kablet når du fjerner stikket fra tilslutningen. Ellers kan kablet tage skade! Sikkerhedsinformationer vedrørende brug i bilen Advarsel: PNA-holderen må ikke monteres i airbaggenes funktionsområde. Advarsel: Vær ved installation af holderen opmærksom på at denne ikke må udgøre en sikkerhedsrisiko ved uheld. Inden start Brugermanual MioMap Betjening af navigationssoftware side 14 side 15 side 17 side 20 I dette kapitel findes informationer til følgende emner: 3.1 Hardwaretaster 3.2 Softwaretastatur 3.3 Kontaktflader Koblingsflader med markering 3.4 Lister Betjening af navigationssoftware Brugermanual MioMap Hardwaretaster På dit apparat findes følgende hardwareknapper, der kan anvendes til en hurtig aktivering af de vigtigste funktioner: Tænd-/slukknap Slukker for apparatet. Denne knap sidder på apparatets venstre side. Knap tilbage Åbner den seneste maske. Tast Højttaler sluk Slukker/tænder for højttaleren. Tast Hjem Starter navigationen til Deres indlæste hjemstedsadresse. Knap Indtastning af til-adresse Åbner masken til-adresse. Knap zoom ud Klik på denne kontaktflade for zoome ud af kortet. Knap zoom ind Klik på denne kontaktflade for zoome ind på kortet. Hardwareknapper Volumenknap Det lille hjul til indstilling af lydstyrken sidder på apparatets venstre side. Drej knappen opad for at øge lydstyrken. Drej knappen nedad for at mindske lydstyrken Hardwaretaster Brugermanual MioMap Overblik Software-tastatur Når det bliver nødvendigt at indtaste tekst, vises der nederst på skærmen et softwaretastatur. Det kan være et normalt tastatur eller et mobiltelefontastatur. Her kan alle indtastninger foretages med fingeren. Der kan kun indtastes store bogstaver. Ved indtastning ved hjælp af software-tastaturet skal ingen specialtegn og -bogstaver indtastes, MioMap indføjer disse tegn automatisk. Eksempel: Du søger efter byen "Würzburg". Indtast så "WURZBURG" på software-tastaturet. Indføjelse af blanktegn, sletning af enkelte tegn Til indtastning af et blanktegn klik på tast. For at slette tegnet ved markeringen, klik på tast. Skift mellemindtastning af tal og bogstaver Til indtastning af tal, f. eks. et postnummer, tryk på knappen. For at vende tilbage til indtastning af bogstaver, tryk på. Betjening af navigationssoftware Brugermanual MioMap 2.0 Specialtegn For at indlæse et særtegn skal De trykke på tasten. Hvis De nu trykker på et bogstav, vises over software-tastaturet en linje, der viser alle bogstaver og specialtegn, der kan indtastes vha. denne knap. Det aktive bogstav er markeret. Hvis du f. eks. vil indtaste et "Û", klik på knappen "U" indtil bogstav "Û" er markeret på linjen over tastaturet. Specialtegn skal ikke indtastes ved indlæsning af adressedata, men de kan være nyttige ved betegnelse af gemte mål og ruter. Flytte markør Hvis De ønsker at slette et andet tegn end det sidste eller indføjet et tegn et andet sted end helt i slutningen, skal De sætte markøren på det tilsvarende sted. Tryk dertil på det sted, hvor De vil have markøren hen Software-tastatur Brugermanual MioMap Kontaktflader På alle masker i MioMap findes ved højre skærmkant de følgende funktionskontaktflader: Tilbage Klik på kontaktfladen for at vende tilbage til den senest åbnede maske. Denne kontaktflade vises kun, når ud ikke befinder dig i hovedmasken. Hovedmaske Klik på denne kontaktflade for at åbne hovedmasken. Denne kontaktflade vises kun, når ud ikke befinder dig i hovedmasken. GPS Kontaktfladen GPS findes i midten på højre skærmkant. Tallet på GPS-symbolet angiver, hvor mange GPS-satellitter der kan modtages. De forskellige kontaktflader har følgende betydning: Symbol Betydning GPS modtageren er slukket eller ikke korrekt tilsluttet. Ingen GPS GPS-modtager tilsluttet, dog er signalet uegnet til en navigation. Dette er f. eks. tilfældet, hvis du befinder dig i en lukket bygning. GPS-signal findes. Navigationen kan startes. GPS klar Du kan klikke på denne GPS-kontaktflade for at vise aktuelle informationer vedrørende den aktuelle GPS-status. Kontaktflader Intet signal Betjening af navigationssoftware Brugermanual MioMap 2.0 Information GMT Længde/bredde Betydning Greenwich Mean Time London tid uden sommertid. Aktuel position Angivelse af østlig længde og nordlig breddegrad Antal modtagne satellitter. Til en navigation kræves signaler fra mindst tre satellitter. Horizontal Dilution of Precision Angiver positionsbestemmelsens kvalitet. Teoretisk er værdier på 0 til 50 mulig, og der gælder: Jo mindre værdi, jo mere nøjagtig er positionsbestemmelsen (værdi 0 = ingen afvigelse fra den faktiske position. Værdier på op til 8 er acceptabel til navigation. Viser den aktuelle hastighed på køretøjet. Viser den aktuelle position Klik på denne kontaktflade for at vise det aktive, hentede kort. Klik på denne kontaktflade for at anvende logbogen. Satelliter HDOP Hastighed Position Gem aktuel position Luk vindue Energi Kontaktfladen Energi befinder sig forneden til højre på skærmen. Symbolerne på kontaktfladen har følgende betydning: Symbol Betydning Enheden forsynes fra en ekstern strømkilde. Batteriet er fuldstændigt opladet. LED'en på enheden lyser grønt. Enheden forsynes fra en ekstern strømkilde. Batteriet er ved at blive opladet. LED'en på enheden lyser gult. Enheden forsynes fra sit interne batteri. Batteriets opladningstilstand er tilstrækkelig. Antallet af grønne bloksegmenter i batteriet viser batteriets opladningstilstand (2 til 3 segmenter). Enheden forsynes fra sit interne batteri. Din brugermanual MIO

14 Batteriets opladningstilstand er svag. Antallet af grønne bloksegmenter i batteriet viser batteriets opladningstilstand (0 til 1 segment). Når batteriets opladningstilstand bliver svag, bliver De gjort opmærksom på det af en advarselsmelding Kontaktflader Brugermanual MioMap 2.0 Tænding/slukning af GPS-modtager GPS-modtageren forbruger ekstraenergi. Dette har stor betydning ved drift vha. batteri, f. eks. når du cykler. Sluk derfor for GPS-modtageren, hvis du ikke har brug for den i længere tid. 1. Klik på strømstik-symbolet, der vises på hver maske i nederste højre hjørne. 2. Klik på kontaktfladen Av for at slukke for GPS-modtageren. 3. Fremkommer der et rødt GPS-symbol i øverste højre hjørne, klik på kontaktfladen Afbryd. TMC Kontaktfladen TMC findes på skærmens venstre kant. Tallet på TMC-symbolet angiver hvor mange gyldige trafikmeldinger der er modtaget. De forskellige kontaktflader har følgende betydning: Symbol Betydning Ingen TMC-modtager tilsluttet. Intet TMC -ELLERTMC modtageren er slukket eller ikke korrekt tilsluttet. TMC-modtageren er klar il modtagelse, men kan ikke modtage et TMC-signal. Dette er f. eks. tilfælde, hvis du befinder dig i et område, hvor der ikke sendes TMC-signaler. TMC-signal findes. TMC klar TMC Klik på denne kontaktflade for at hente TMC-informationer. En beskrivelse til TMC-funktionen findes i kapitel "Anvendelse af TMC-funktionen" på side 99. Station søges Betjening af navigationssoftware Brugermanual MioMap Koblingsflader med markering På næsten alle MioMap's masker finder De kontaktflader med en markering. Disse kontaktflader kan inddeles i tre grupper: 1. Kontaktflader med en defineret funktion. Disse kontaktflader udfører den funktion, som er angivet med deres navn. Det drejer sig om kontaktflader som Gem, OK, Afbryd, Vælg kort, Navigation osv. Hvis De trykker på en sådan kontaktflade, lukkes den aktuelle indlæsningsmaske som regel, og De kommer et arbejdsskridt videre. 2. Kontaktflader til indstilling af en af to muligheder. Disse kontaktflader tjener til at vælge en af to mulige tilstande. Som regel står den tilstand, som netop er indstillet, på kontaktfladen. Det drejer sig om kontaktflader som f.eks. Brugermodus, Ja-Nej, Tænd-Sluk. Hvis De trykker på en sådan kontaktflade, ændres markeringen til at vise den anden mulighed. Ændringen skal bekræftes ved at trykke på en anden kontaktflade (som regel OK eller Gem), inden den aktuelle maske lukkes. 3. Kontaktflader til indlæsning af data. Disse kontaktflader betegnes i det følgende som indlæsningsfelter. Det drejer sig om kontaktflader som By eller postnummer, Vej, Kategori (for et POI) osv. Hvis De trykker på et indlæsningsfelt, åbnes en maske med et tastatur, en liste eller begge dele. Der kan De foretage de nødvendige indlæsninger. Indlæsningen skal bekræftes ved at trykke på en anden kontaktflade (som regel OK eller Gem), inden den aktuelle indlæsningsmaske lukkes. Derefter er Deres indlæsning overtaget i indlæsningsfeltet. De kan læse mere om brugen af tastaturet i kapitlet "Softwaretastatur" på side 15. De kan læse mere om arbejdet med lister i kapitlet "Lister" på side 20. Kontaktflader 3.4 Overblik Lister I mange tilfælde vises lister, hvor De kan vælge en angivelse. Det er f. eks. tilfældet, hvis De ved indlæsningen af en by ikke har indlæst navnet fuldstændigt. I dette tilfælde vises en liste, som indeholder alle byer, som i deres navn indeholder den tekst, De har angivet, eller som begynder med denne tekst. For ved flere byer med samme navn at kunne vælge den rigtige er postnummeret angivet efter navnet Lister Brugermanual MioMap 2.0 Markeret listeangivelse En angivelse i listen er altid markeret. Den markerede angivelse er skrevet med fede typer. Desuden vises ofte ekstra informationer i en yderligere linje til den markerede angivelse. Ved byer står der for eksempel det amt, den markerede by hører til. Til højre for sådanne lister befinder der sig 3 kontaktflader: OK: Tryk på denne kontaktflade for at overtage den angivelse, som er markeret (som altså står direkte til venstre for denne kontaktflade). Opad: Tryk på denne kontaktflade for at rulle listen ét element opad. Nedad: Tryk på denne kontaktflade for at rulle listen ét element nedad. For at rulle listen flere elementer op eller ned skal De trykke flere gange på den tilsvarende kontaktflade. Kontaktflader Eksempel Eksempel: Led efter byen KØBENHAVN. 1. Tryk i HOVEDMENU på kontaktfladen Navigation. Så vises masken VALG AF TIL-ADRESSE. 2. Tryk på kontaktfladen Adresse. Så vises masken INDTASTNING AF ADRESSE. 3. Tryk på kontaktfladen By eller postnummer. Så vises software-tastaturet. 4. Tryk på bogstaverne KOB. Betjening af navigationssoftware Brugermanual MioMap 2.0 Der vises en liste over alle de byer, som begynder med KOB eller indeholder KOB i deres navn. Hvis listen er meget lang, kan De til enhver tid indtastes endnu et bogstav. Så beregnes listen på ny, og der vises færre byer. 5. Tryk på E. I indlæsningsfeltet står nu teksten KOBE. Der vises en liste alle de byer, som begynder med KOBE eller indeholder KOBE i deres navn. 6. Tryk på kontaktfladen Ned så mange gange, til byen KØBENHAVN vises direkte under indlæsningsfeltet Lister Brugermanual MioMap 2.0 Så er angivelsen KØBENHAVN markeret. 7. Tryk på. Så vises masken INDTASTNING AF ADRESSE. KØBENHAVN er angivet i feltet By eller postnummer. Betjening af navigationssoftware Brugermanual MioMap Brugermodi side 26 side 26 side 27 side 27 I dette kapitel findes informationer til følgende emner: 4.1 To brugermodi 4.2 Skift af brugermodus 4.3 Standard-modus 4.4 Udvidet modus Brugermodi Brugermanual MioMap Overblik To brugermodi MioMap kan benyttes i to forskellige brugermodi: Standard og Udvidet. Derved sikres det, at enhver brugergruppe kan arbejde optimalt med systemet: De mindre erfarne brugere eller brugere, som ikke har brug for alle funktioner, arbejder i Standard-modus. Erfarne brugere, som også er indstillet på at blive indarbejdet, arbejder i Udvidet modus. Nogle konfigurationsindstillinger, som også gælder for Standardmodus, kan kun ændres i Udvidet modus. For at erfare mere herom bedes De se i "Konfiguration af MioMap" på side 103. Din brugermanual MIO

15 4.2 Skift af brugermodus De kan til enhver tid skifte brugermodussen. 1. Tryk i HOVEDMENU til Indstillinger. Så vises masken INDSTILLINGER: Angivelsen Brugermodus er den første på listen. 2. Tryk på. Så vises masken BRUGERMODUS: To brugermodi Brugermanual MioMap 2.0 På kontaktfladen Aktuel brugermodus står betegnelsen på den modus, De lige befinder Dem i. 3. Tryk på kontaktfladen Aktuel brugermodus for at skifte til den anden brugermodus. Navnet på den brugermodus, De skifter til, vises på kontaktfladen. 4. Tryk på Gem for at gemme ændringerne. Henvisning: Hvis De skifter til Standard-modus, bliver De spurgt, om De vil beholde de ændrede indstillinger. De bliver også spurgt, hvis De ikke har ændret nogen indstillinger. Tryk på Ja. Masken BRUGER MODUS lukker, og De befinder Dem i hovedmenuen fra brugermodussen, som De netop har valgt. 4.3 Overblik Standard-modus Standardmodus er den af de to modi, som er lettest at betjene. Da funktionsomfanget er mindre end i Udvidet modus, kan de forhåndenværende funktioner hurtigere opkaldes. Hvis De altså ikke behøver nogen ruteplanlægning eller kan undvære en målindlæsning på kortet, anbefaler vi at arbejde i Standardmodus. I Standard-modus kan De: vælge et andet kort angive et mål for navigationen (adresse, særlige mål) lade Dem føre hjem vælge et af de gemte mål vælge et af de sidst angivne mål til dels ændre konfigurationen Funktionsomfang 4.4 Overblik Udvidet modus I Udvidet modus står alle MioMap's funktioner til rådighed. Den tillader f.eks. at angive flere mål, der skal køres hen til efter hinanden (ruteplanlægning med etaper), og at ændre alle opnåelige konfigurationsparametre. Hvis De ønsker at bruge alle funktioner, anbefaler vi at arbejde i Udvidet modus. I Udvidet modus kan De udover funktionerne fra Standardmodus: et mål kan angives direkte på kortet en rute kan planlægges og gemmes med flere etaper ruteoptioner fastlægges inden hver navigation konfigurationen kan ændres mere indgående Funktionsomfang Brugermodi Brugermanual MioMap Navigation side 30 side 31 I dette kapitel findes informationer til følgende emner: 5.1 Generelle informationer til navigation 5.2 Start af MioMap Udvidet modus Standard-modus 5. 3 Indstilling af standardværdier 5.4 Angivelse af til-adresser Angivelse af til-adresse Valg af særlige adresser Indtastning af geografiske koordinater for en adresse Overførsel af til-adresser fra kortet Overførsel af til-adresser fra Foretrukne Overtagelse af senest indtastede til-adresser Anvendelse af fra-adresse 5.5 Administration af mål Gem mål Omdøbe mål Slette mål 5.6 Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper) Angivelse af målpunkter Bearbejdning, lagring og forvaltning af ruter Beregn rute Vise ruten på kortet Simulering af rute 5.7 Start navigation Navigation til et mål, hvor koordinater er angivet 5. 8 Start af navigation i luftlinjemodus 5.9 Fejl ved GPS-modtagelse Seite 74 Seite 75 side 70 side 57 side 54 side 35 side 37 Navigation Brugermanual MioMap Generelle informationer til navigation Anvendelsen af MioMap sker på eget ansvar. Advarsel: Navigationssystemet må ikke betjenes under kørsel, da dette kan bringe køreren og andre i fare! Advarsel: Der må kun ses på skærmen, når trafiksituationen er sikker! Advarsel: Vejforløbet og trafikskiltning er altid afgørende i forhold til navigationssystemets anvisninger. Advarsel: MioMap's anvisninger må kun følges, hvor trafikken og trafikreglerne tillader dette! MioMap bringer dig også frem til målet, når du skal afvige fra den planlagte rute. Fejl i GPSmodtagelse Hvis du slukker for din GPS-modtager inden til-adressen er nået eller hvis GPS-modtagelsen er forstyrret, forbliver programmet i MioMap åben og navigationen stoppes. Så snart apparatet er driftsklar igen, genkender programmet automatisk at positionen er ændret og beregner ruten på ny. Derefter kan du bare fortsætte navigationen. Afslutning af navigation Afslutter du navigationen til køretid, åbnes hovedmasken. Udgående fra hovedmasken kan du angive en ny til-adresse eller fortsætte navigationen til den oprindelige til-adresse ved at vælge den oprindelige til-adresse fra de seneste adresser. Så snart du ankommer ved til-adressen vises meldingen "Du er ankommet ved til-adressen". I stedet for den hidtidige kortvisning vises der på korter kun din aktuelle position. Ankomst ved tiladressen Generelle informationer til navigation Brugermanual MioMap Start af MioMap 1. Tænd for dit apparat. 2. Klik på Mio Technologies startskærmen på kontaktfladen Navigation. Ved første start (og altid når MioMap afsluttes via kontaktfladen Afslut) vises et meddelelsesvindue med følgende meddelelse: Således startes MioMap Klik på kontaktfladen klikker på kontaktfladen igen. OK. Hvis du ikke accepterer og Afbryd, afsluttes softwaren Udvidet modus HOVEDMASKEN åbnes: Hovedmaske Fra HOVEDMASKEN kan alle funktioner af programmet startes. Info: Ved tænding af MioMap vises altid den billedskærm, der til sidst har været aktiveret. Ved klik på kontaktfladen kommer du til HOVEDMENU fra enhver billedskærm. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Destination Klik på kontaktfladen Navigation for at angive et dit rejsemål i navigationen. Læs hertil i afsnit "Angivelse af til-adresser" på side 33. Navigation hjem Klik på kontaktfladen Hjem for at angive din registrerende fraadresse i navigationen. Læs hertil i afsnit "Anvendelse af fra-adresse" på side 54. Ruteplanlægning Klik på kontaktfladen Ruteplanlægning for at foretage en ruteplanlægning. Læs hertil i afsnit "Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper)" på side 57. Vis kort Klik på kontaktfladen Vis kort for at vise det aktive, hentede kort. Vælg kort Klik på kontaktfladen Vælg kort for at vælge et andet kort der står til rådighed på dit hukommelseskort. Læs hertil i afsnit "Arbejde med kortet" på side 77. Indstillinger Klik på kontaktfladen Indstillinger for at tilpasse indstillingen på dit navigationssystem MioMap. Din brugermanual MIO

16 Læs hertil i afsnit "Vælg indstillinger" på side 104. Afslut Klik på kontaktfladen Afslut for at afslutte MioMap Start af MioMap Brugermanual MioMap Standard-modus HOVEDMASKEN åbnes: Hovedmaske Info: Ved tænding af MioMap vises altid den billedskærm, der til sidst har været aktiveret. Ved klik på kontaktfladen kommer du til HOVEDMENU fra enhver billedskærm. Destination Klik på kontaktfladen Navigation for at angive et dit rejsemål i navigationen. Læs hertil i afsnit "Angivelse af til-adresser" på side 37. Navigation hjem Klik på kontaktfladen Hjem for at angive din registrerende fraadresse i navigationen. Læs hertil i afsnit "Anvendelse af fra-adresse" på side 54. Foretrukne Klik på kontaktfladen Foretrukne for at vælge en gemte tiladresse. Læs hertil i afsnit "Overførsel af til-adresser fra Foretrukne" på side 51. Navigation Brugermanual MioMap 2. 0 Seneste til-adresse Klik på kontaktfladen Seneste til-adresse for at vælge et seneste til-adresse. Læs hertil i afsnit "Overtagelse af senest indtastede tiladresser" på side 53. Vis kort Klik på kontaktfladen Vis kort for at vise det aktive, hentede kort. Vælg kort Klik på kontaktfladen Vælg kort for at vælge et andet kort der står til rådighed på dit hukommelseskort. Læs hertil i afsnit "Arbejde med kortet" på side 77. Indstillinger Klik på kontaktfladen Indstillinger for at tilpasse indstillingen på dit navigationssystem MioMap. Læs hertil i afsnit "Vælg indstillinger" på side 104. Afslut Klik på kontaktfladen Afslut for at afslutte MioMap Start af MioMap Brugermanual MioMap Indstilling af standardværdier Inden du begynder at arbejde med MioMap bør du angive din fra-adresse for hurtigt at kunne navigere hjem fra alle steder. 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Indstillinger. Standardværdier Masken INDSTILLINGER åbnes. Indtastning af fraadresse 2. Vælg indstillingsmasken FRA-ADRESSE via pil-kontaktfladen. 3. Klik på kontaktfladen Indtast fra-adresse. Masken VALG AF TIL-ADRESSE åbnes. Navigation Brugermanual MioMap Klik på kontaktfladen Adresse. Angiv til-adressen som beskrevet i kapitel "Angivelse af til-adresse" på side Klik på kontaktfladen Indsæt som fra-adresse. Adressen overføres til indstillingsmasken FRA-ADRESSE. 6. Klik på kontaktfladen Gem. HOVEDMASKEN åbnes Indstilling af standardværdier Brugermanual MioMap Angivelse af til-adresser I dette afsnit lærer du derfor de forskellige måder at kende, hvorpå du i MioMap kan vælge og forvalte rejsemål. En detaljeret beskrivelse over, hvordan du kan anvende tiladresse til en senere navigation findes i kapitel "Start navigation" på side 70. Navigationsbasis Valg af mål Du kan i MioMap angive eller hente rejsemål på forskellige måder: Angivelse af til-adresse, se side 37 Valg af særlige adresser, se side 39 Indtastning af geografiske koordinater for en adresse, se side 46 Overførsel af til-adresser fra kortet, se side 49 Overførsel af til-adresser fra Foretrukne, se side 51 Overtagelse af senest indtastede til-adresser, se side 53 Anvendelse af fra-adresse, se side Angivelse af til-adresse 1. Klik i HOVEDMASKEN Udvidet modus på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken Destination på kontaktfladen Adresse. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Standard-modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Adresse. Således indtastes en tiladresse... Masken ADRESSE åbnes: 2. Angiv byen i feltet By eller postnummer. Du kan nu enten angive postnummer eller byens navn. Kapitlet "Lister" på side 20. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. 3. Angiv vej i feltet Vej. 4. Angiv husnummer i feltet Nr. Info: Er der registreret husnumre til den valgte vej, kan du klikke på husnummerfeltet. Der vises en liste over alle husnumre på vejen, så du kan vælge det pågældende nummer. Findes der ingen husnumre til vejen er feltet inaktiv og programmet fører dig til den valgte vej Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap Vælg i feltet Tværvej tværvejen til oven angivne til ovennævnte vej, når du vil definere et vejkryds som tiladresse (f.eks. når husnumret ikke er kendt). Hvordan De kan gemme et angivet mål, erfarer De i kapitlet "Gem mål" på side Valg af særlige adresser Særlige adresser, også kort kaldt POI (Point of interest), er registreret på kortet og vises der. Særlige adresser er bl.a. luftog færgehavne, restauranter, hoteller, tankstationer, offentlige bygninger og så videre. Særlige adresser kan anvendes som navigationsmål ved at udvælge dem. Særlige adresser Særlig adresse fra aktuelt område Info: Særlige adresser fra det aktuelle område kan kun vælges hvis din GPS-modtager er tilsluttet og dens position kan bestemmes. Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Særlig tiladresse. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Masken SÆRLIG TIL-ADRESSE åbnes: 1c Klik i masken SÆRLIG TIL- ADRESSE på kontaktfladen...i området. Standard-modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Din brugermanual MIO

17 Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen...i området Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Således vælges en særlig adresse i området... Masken SÆRLIG ADRESSE I OMRÅDET åbnes: 2. Angiv i feltet Radius en omkreds i kilometer, hvor du vil søge efter en særlig adresse. 3. Vælg fra feltet Kategori en hovedkategori (f. eks. bilværksted). Der vises kun die særlige adresser der står til rådighed i området. 4. Klik på feltet ved siden af og vælg en Underkategori (f.eks. Audi, Skoda, VW). Kapitlet "Lister" på side 20. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. Info: Hvis du ikke udfylder feltet Kategori, vises alle overregionale særlige adresser i feltet Særlig til-adresse. 5. Vælg i feltet Særlig til-adresse den særlige adresse du vil navigere til. Info: Så snart du har valgt en særlig adresse, vises telefonnummeret under adressen. Hvis der f. eks. er tale om et restaurant, kan du spørge om der er et ledigt bord. Telefonnummeret vises kun, hvis den findes i databasen. Et oplyst telefonnummer kan være forkert, f. eks. hvis det er ændret. Info: De behøver ikke at udfylde feltet Kategori. Det er kun beregnet til at indskrænke listen over særlige mål i feltet Særlig til-adresse. Denne liste kan dog blive meget omfattende, alt efter hvilket kort De netop benytter. Hvordan De kan gemme et angivet mål, erfarer De i kapitlet "Gem mål" på side 55. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Særlig adresse i en by Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Særlig tiladresse. Masken SÆRLIG TIL-ADRESSE åbnes: 1c Klik i masken SÆRLIG TIL-ADRESSE på kontaktfladen...i en by Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Standard-modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen...i en by. Således vælges en særlig adresse i en by... Masken SÆRLIG ADRESSE i en by åbnes: 2. Angiv i feltet By eller postnummer den by, hvor du vil søge efter en særlig adresse. 3. Vælg fra feltet Kategori en hovedkategori (f. eks. natteliv). Der vises kun die særlige adresser der står til rådighed i området. 4. Klik på feltet ved siden af og vælg en Underkategori (f.eks. biograf). 5. Vælg i feltet Særlig til-adresse den særlige adresse du vil navigere til. Info: Så snart du har valgt en særlig adresse, vises telefonnummeret under adressen. Hvis der f. eks. er tale om et restaurant, kan du spørge om der er et ledigt bord. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Telefonnummeret vises kun, hvis den findes i databasen. Et oplyst telefonnummer kan være forkert, f. eks. hvis det er ændret. Kapitlet "Lister" på side 20. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. Henvisning: De behøver ikke at udfylde feltet Kategori. Det er kun beregnet til at indskrænke listen over særlige mål i feltet Særlig til-adresse. Denne liste kan dog blive meget omfattende, alt efter hvilket kort De netop benytter. Hvordan De kan gemme et angivet mål, erfarer De i kapitlet "Gem mål" på side 55. Overregional særlig adresse Denne funktion står kun til rådighed, hvis du arbejder i "Udvidet modus". Hvordan brugermodus skiftes, vises i kapitel "Skift af brugermodus" på side 26. Udvidet modus 1. Klik i på kontaktfladen Navigation. HOVEDMASKEN Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Særlig tiladresse Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Masken SÆRLIG TIL-ADRESSE åbnes: 1c Klik i masken SÆRLIG TIL-ADRESSE på kontaktfladen...i hele landet. Således vælges en overregional særlig adresse... Masken SÆRLIG ADRESSE I HELE LANDET åbnes: 2. Vælg fra feltet Kategori en hovedkategori (f. eks. lufthavn). 3. Vælg i feltet Særlig til-adresse den særlige adresse du vil navigere til. Info: Så snart du har valgt en særlig adresse, vises telefonnummeret under adressen. Hvis der f. eks. er tale om et restaurant, kan du spørge om der er et ledigt bord. Telefonnummeret vises kun, hvis den findes i databasen. Et oplyst telefonnummer kan være forkert, f. eks. hvis det er ændret. Kapitlet "Lister" på side 20. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. Henvisning: De behøver ikke at udfylde feltet Kategori. Det er kun beregnet til at indskrænke listen over særlige mål i feltet Særlig til-adresse. Denne liste kan dog blive meget omfattende, alt efter hvilket kort De netop benytter. Navigation Brugermanual MioMap Indtastning af geografiske koordinater for en adresse Denne funktion står kun til rådighed, hvis du arbejder i "Udvidet modus". Hvordan brugermodus skiftes, vises i kapitel "Skift af brugermodus" på side 26. Info: Muligvis ligger den adresse hvis koordinater du indtaster uden for det vejnet kortet dækker. I så fald vises adressen korrekt på kortet, en navigation kan is så fald kun føre til det nærmeste punkt på en vej, der er registreret på kortet. Læs hertil i afsnit "Navigation til et mål, hvor koordinater er angivet" på side 72. Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 2. Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Din brugermanual MIO

18 Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 3. Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Særlig tiladresse Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Masken SÆRLIG TIL-ADRESSE åbnes: 4. Klik i masken SÆRLIG TIL-ADRESSE på kontaktfladen Angiv koordinater. Således angives målkoordinater... Masken MÅLKOORDINATER åbnes: Angivelse decimal 5a Hvis du vil angive koordinaterne i grader som decimaltal, klik på feltet Indtast,. Masken KOORDINATINDTASTNING DECIMAL åbnes. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 5b Indtast data i de pågældende felter Himmelsretningen kan ændres på kontaktfladen bag de pågældende indtastningsfelter. 5c Klik på kontaktfladen Angivelse med minutter og sekunder. 5a Hvis du vil angive koordinaterne i grader/minutter/sekunder, klik på feltet Indtast _ ' ". Masken KOORDINATINDTASTNING MIN/SEK åbnes. 5b Indtast data i de pågældende felter. Himmelsretningen kan ændres på kontaktfladen bag de pågældende indtastningsfelter. 5c Klik på kontaktfladen. Masken MÅLKOORDINATER åbnes igen: Dine indtastninger vises under indtastningfelterne. Denne visning foregår i grader som decimaltal Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap Overførsel af til-adresser fra kortet Ved hjælp af denne funktion kan du vælge til-adresser til en navigation direkte fra kortet. Udover byer og veje kan du også hurtigt vælge særlige adresser. Denne funktion står kun til rådighed, hvis du arbejder i "Udvidet modus". Hvordan brugermodus skiftes, vises i kapitel "Skift af brugermodus" på side 26. Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. Således overtages mål fra kortet Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Vælg fra kort. Kortet åbnes: Navigation Brugermanual MioMap Klik længe på byen (vejen eller særlig adresse), du vil anvende som til-adresse. Byen markeres med en stiplet kreds: Fra databasen hentes informationerne til det valgte punkt og vises på skærmen. Neden for informationsfeltet findes kontaktflader, hvor der kan hentes flere funktioner, der findes til det valgte punkt på ruten. Info: Hvis det valgte mål er en særlig adresse, vises telefonnummeret under adressen. Hvis der f. eks. er tale om et restaurant, kan du spørge om der er et ledigt bord. Telefonnummeret vises kun, hvis den findes i databasen. Et oplyst telefonnummer kan være forkert, f. eks. hvis det er ændret. Der findes følgende muligheder: Denne mulighed findes kun ved GPS-modtagelse. Klik på kontaktfladen Start navigation for at anvende den valgte by som til-adresse til navigationen. Advarsel: Hvis du anvender denne funktion under en navigation, slettes alle indtil da oprettede punkter på ruten (via- og til-adresser)! Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Klik på kontaktfladen Gem for at gemme det valgte punkt på ruten. Du kan derefter altid vælge punktet fra listen Foretrukne. Klik på kontaktfladen Områdesøgning, for at søge efter en specialadresse i nærheden af det valgte punkt på ruten. Denne mulighed findes kun i brugermodus Udvidet. Klik på kontaktfladen Tilføj for at tilføje punktet til ruten (som til-adresse). Punktet på ruten markeres derefter på kortet ved et flag og registreres samtidigt i masken RUTEPLANLÆGNING i rutepunktlisten. Anvendes denne funktion under en navigation, genberegnes ruten straks og derefter fortsætter navigationen. Denne mulighed findes kun under en navigation i brugermodus Udvidet. Klik på kontaktfladen Via-adresse, for at tilføje det valgte punkt på ruten til ruten (som næste via-adresse) Ruten genberegnes straks og navigationen fortsættes derefter Overførsel af til-adresser fra Foretrukne I FORETRUKNE findes alle til-adresse, du har gemt via kontaktfladen Gem. I denne maske kan du overføre til-adresser omdøbe til-adresser og slette til-adresser Foretrukne Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Navigation Brugermanual MioMap 2. 0 Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Foretrukne. Standard-modus Overtagelse af tiladresser 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Foretrukne. Masken FORETRUKNE åbnes. 2. Markér den ønskede til-adresse. Info: En stjerne bag navnet viser at der også findes en sprogoptagelse til dette navn. Kapitlet "Lister" på side 20. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. 3. Klik på kontaktfladen OK. Masken ADRESSE åbnes. Til-adressen overtages og adressen indføjes i de pågældende felter. Hvordan De kan slette eller omdøbe et mål, erfarer De i kapitlet "Administration af mål" på side Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap Overtagelse af senest indtastede til-adresser Dine senest anvendte til-adresser gemmes automatisk under SENESTE TIL-ADRESSE. I denne maske kan du overføre til-adresser optage til-adresser i FORETRUKNE slette til-adresser Seneste tiladresser Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Seneste tiladresse. Standard-modus Overtagelse af tiladresser 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Seneste til-adresse. Masken SENESTE TIL-ADRESSE åbnes. 2. Markér den ønskede til-adresse. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Kapitlet "Lister" på side 20. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. Din brugermanual MIO

19 3. Klik på kontaktfladen. Til-adressen overtages og adressen indføjes i de pågældende felter Overblik Anvendelse af fra-adresse Du kan gemme din fra-adresse i MioMap og således hurtigt navigere hjem fra alle steder. Hvordan De kan slette et fra-adresse, erfarer De i kapitlet "Fraadresse" på side 112. Således navigeres hjem Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Hjem. Ruteberegningen gennemføres og navigationen startes. kan omdøbe mål fra FORETRUKNE. NAVN PÅ TIL- ADRESSE åbnes. 2. Indtast et navn for til-adressen. i masken DESTINATION på kontaktfladen Foretrukne. Masken FORETRUKNE åbnes. Omdøbe målstedet 2. Marker den til-adresse, du vil omdøbe. Kapitlet "Lister" på side 20. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. 3. Klik på kontaktfladen Bearbejdning. Dialogvinduet NAVN PÅ TIL-ADRESSE åbnes. 4. Indtast et nyt navn for til-adressen. Klik på kontaktfladen Måladressen er omdøbt. Marker den til-adresse, De vil slette fra listen. Kapitlet "Lister" på side 20. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. 2. Klik på kontaktfladen Slet til-adresse. Så vises masken BEKRÆFTE. Forudsætning 3. bekvemt derhjemme. DESTINATION åbnes. 3. kan du lagre og senere anvende til navigationen. Tryk på denne kontaktflade for at markere det rutepunkt, som står direkte under det netop markerede. Tryk flere gange på denne kontaktflade for at markere et rutepunkt, som står endnu længere nede. Ændre rækkefølgen Via-adresser op Klik på kontaktfladen for at navigere tidligere til den valgte viaadresse (eksempel: viaadresse 2 bliver til via-adresse 1). Via-adresse ned Klik på kontaktfladen for at navigere senere til valgte via-adresse (eksempel: via-adresse 1 bliver til viaadresse 2). Slette, tilføje et rutepunkt Slet via-adresse Tryk på denne kontaktflade for at slette det markerede rutepunkt. Denne kontaktflade er inaktiv, hvis der ikke er markeret noget rutepunkt. Ny via-adresse Tryk på denne kontaktflade for at tilføje et nyt rutepunkt. Det nye rutepunkt tilføjes for enden af listen. Ved hjælp af kontaktfladen Via-adresse op og Via-adresse ned kan denne forskydes til den ønskede placering Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper) Brugermanual MioMap 2.0 Administration af ruter Gem rute De kan kun gemme en rute, hvis den indeholder mindst ét rutepunkt. Ellers er denne kontaktflade inaktiv. De kan kun gemme en rute, hvis den indeholder mindst ét rutepunkt. Ellers er denne kontaktflade inaktiv. 1. Tryk på denne kontaktflade for at gemme en nyoprettet rute. Masken RUTEBETEGNELSE åbnes. 2. Indlæs en betegnelse for ruten. Tryk på OK. Info: Det er kun rutepunkterne, som bliver gemt. Når De opkalder en gemt rute, skal den beregnes på ny. Hent rute De kan kun opkalde en rute, hvis der er gemt mindst én rute. Ellers er denne kontaktflade inaktiv. 1. Tryk på denne kontaktflade for at opkalde en gemt rute, som De ønsker at bearbejde eller benytte til navigation. Masken RUTE åbnes: Navigation Brugermanual MioMap Marker den ønskede rute. Kapitlet "Lister" på side 20. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. 3. Tryk på Omdøbe rute. 1. Tryk på kontaktfladen Hent rute. (Denne kontaktflade er inaktiv, hvis der endnu ikke er gemt nogen rute) Masken RUTE åbnes: 2. Marker den rute, De ønsker at omdøbe. Kapitlet "Lister" på side 20. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. 3. Tryk på kontaktfladen Bearbejdning. Masken RUTEBETEGNELSE åbnes: 4. Indlæs et nyt navn for målet Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper) Brugermanual MioMap Tryk på OK. Masken RUTE åbnes igen. Ruten er omdøbt. eller 6. Tryk på Ok for at opkalde den omdøbte rute - ELLER Tryk på kontaktfladen Tilbage for at komme frem til masken RUTEPLANLÆGNING uden at opkalde den omdøbte rute. 1. Tryk på kontaktfladen Hent rute. (Denne kontaktflade er inaktiv, hvis der endnu ikke er gemt nogen rute) Masken RUTE åbnes: Slet rute 2. Marker den rute, De ønsker at slette. Kapitlet "Lister" på side 20. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. Navigation Brugermanual MioMap Tryk på kontaktfladen Slet for at slette den markerede rute. Så vises masken BEKRÆFTE. 4. Tryk på. Masken RUTE åbnes igen. Den slettede rute bliver ikke længere vist på listen Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper) Brugermanual MioMap Beregn rute Beregning af ruten En planlagt rute kan også beregnes uden GPS-modtagelse, så De kan få et overblik over strækningen. Derved bliver der gået ud fra, at det første angivne rutepunkt er rutens startpunkt. Info: Ved en navigation er det aktuelle sted fra-adressen Den første delstrækning er derefter turen til den angivne via-adresse. 1. Tryk på denne kontaktflade for at få beregnet den samlede strækning samt den sandsynlige køretid for ruten. Masken RUTEOPTIONER åbnes: 2. Fastlæg de ønskede indstillinger. Advarsel: Hvis du vil beregne og vise en strækning må entry Luftlinie ikke være valgt under Rutetype Beregning af luftlinjen beskrives i kapitel "Beregning af luftlinje" på side 66 (næste kapitel). Detaljerede angivelser om, hvordan ruteoptionerne fastlægges, finder De i kapitlet "Ruteoptioner" på side 110. Henvisning: Standardindstillingerne for ruteoptionerne kan De ændre over masken RUTEOPTIONER. Detaljerede angivelser herom finder De i kapitlet "Konfiguration af MioMap" på side 103. Navigation Brugermanual MioMap Tryk på Beregn rute. Ruten bliver beregnet. Et vindue informerer Dem om beregningens fremskridt. Når beregningen er afsluttet, vises hele strækningen fra første til sidste rutepunkt og den sandsynlige køretid for denne strækning på masken under rutepunkternes liste. For det markerede rutepunkt vises desuden af afstanden fra det forudgående rutepunkt og den sandsynlige køretid for denne etape. Beregning af luftlinje Du kan beregne luftlinjen mellem de enkelte rutepunkter og for hele ruten. Derved bliver der gået ud fra, at det første angivne rutepunkt er rutens startpunkt. Din brugermanual MIO

20 Powered by TCPDF ( Info: Ved en navigation er det aktuelle sted fra-adressen Den første delstrækning er derefter turen til den angivne via-adresse Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper) Brugermanual MioMap Klik på denne kontaktflade for at beregne luftlinjeafstanden mellem de enkelte rutepunkter og for hele ruten. Masken RUTEOPTIONER åbnes: 2. Klik på feltet Rutetype og vælg entry Luftlinje. 3. Tryk på Beregn rute. Ruten bliver beregnet. Et vindue informerer Dem om beregningens fremskridt. Når ruteplanlægningen er afsluttet vises i masken RUTENPLANLÆGNING under rutepunktlisten summen af alle luftlinjeafstande mellem de enkelte rutepunkter. For det markerede rutepunkt vises desuden luftlinjeafstanden fra forangående rutepunkt. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Info: Der beregnes ingen rute! Ved en navigation i luftlinjemodus kan de derfor heller ikke få kørselsinstruktioner. Informationer vedrørende navigation i luftlinjemodus findes i kapitel "Navigation i luftlinjemodus" på side Vise ruten på kortet Tryk på kontaktfladen Vis på kortet for at få vist hele ruten på kortet. Kortet åbnes. Vise på kortet Ruten er fremhævet med orange. De angivne rutepunkter er markeret med små mit flag. Kapitlet "Arbejde med kortet" på side 77 informerer Dem om, hvordan De arbejder med kort Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper) Brugermanual MioMap Simulation Simulering af rute Efter ruteberegning kan du få vist en simuleret navigation. Info: For en simulering af ruten er en GPS-modtagelse ikke nødvendig. Der kan kun simuleres ruter op til maks. 100 km længde. Der kan ikke startes en simulering med ruteoption Luftlinje. 1. Klik på kontaktfladen Vis på kortet. Ruten vises på kortet. 2. Klik kort på et hvilket som helst sted på kortet. Masken EKSTRAFUNKTIONER åbnes. Navigation Brugermanual MioMap Klik på kontaktfladen Simulering. Ruten genberegnes efter simulering. Simuleringen startes efter beregningen. Stop simulering Simuleringen kan altid afsluttes. 1. Klik kort på et hvilket som helst sted på kortet. Masken EKSTRAFUNKTIONER åbnes. 2. Klik på kontaktfladen Afslut navigation. 5.7 Start navigation "Angivelse af til-adresser" på side 37, - ELLER du har valgt en til-adresse fra FORETRUKNE, som vist i kapitel "Overførsel af til-adresser fra Foretrukne" på side 51, - ELLER Du har valgt en til-adresse fra listen SENESTE TIL-ADRESSER, som vist i kapitel "Overtagelse af senest indtastede til-adresser" på side ELLER du har planlagt eller hentet en rute, som beskrevet i kapitel "Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper)" på side 57. Forudsætning Start navigation Brugermanual MioMap 2.0 Udvidet modus 1. Tryk på kontaktfladen Start navigation. Masken RUTEOPTIONER åbnes: 2. Fastlæg de ønskede indstillinger. Advarsel: Hvis du vil starte en navigation med kørselsinstrukser og visning af strækning, må entry Luftlinie ikke være valgt under Rutetype! Kapitel "Start af navigation i luftlinjemodus" på side 74 informerer om navigation i luftlinjemodus (næste kapitel). Detaljerede angivelser om, hvordan ruteoptionerne fastlægges, finder De i kapitlet "Ruteoptioner" på side 110. Henvisning: Standardindstillingerne for ruteoptionerne kan De ændre over masken RUTEOPTIONER. Detaljerede angivelser herom finder De i kapitlet "Konfiguration af MioMap" på side 103. Ruten bliver beregnet. Kortet vises. Deres aktuelle position er vist med en grøn trekant. Ruten er fremhævet med orange. Info: Når navigationen for en rute startes, er startpunktet altid den aktuelle position. Rutens første etape er det første angivne rutepunkt. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Standardmodus 1. Tryk på kontaktfladen Start navigation. Ruten bliver beregnet. Kortet vises. Deres aktuelle position er vist med en grøn trekant. Ruten er fremhævet med orange. Info: Ruten beregnes ud fra de aktuelt gældende indstillinger til ruteberegningen Indstillingerne til ruteoptionerne kan ses og ændres i RUTEOPTIONER Detaljerede henvisninger findes i kapitel "Konfiguration af MioMap" på side 103. Ankomst ved tiladressen Så snart du ankommer ved til-adressen vises meldingen "Du er ankommet ved til-adressen". I stedet for den hidtidige kortvisning vises der på korter kun din aktuelle position Navigation til et mål, hvor koordinater er angivet Du har angivet koordinater til en til-adresse, som vist i kapitel "Indtastning af geografiske koordinater for en adresse" på side 46. Muligvis ligger den adresse hvis koordinater du indtaster uden for det vejnet kortet dækker. I så fald vises adressen korrekt på kortet, en navigation kan i så fald kun føre til det nærmeste punkt på en vej, der er registreret på kortet. Forudsætning Overblik Start navigation Brugermanual MioMap 2.0 På kortet vises denne adresse på følgende måde: Målet vises ved hjælp af en kulørt punkt. Det lille flag markerer det nærmeste punkt på en vej, der er registreret på kortet. Begge punkter er forbundet ved hjælp af en kulørt streg. Navigationen kan kun ske til flaget. Ankomst på tiladressen Så snart du ankommer ved til-adressen vises meldingen "Du er ankommet ved til-adressen". I stedet for den hidtidige kortvisning vises der på korter kun din aktuelle position (grøn pil). Hvis du nu bevæger dig videre inden for det vejnet, der dækkes af kortet, kan du se på den grønne trekants ændrede position, om du befinder dig i retning af dit mål. Der udlæses ingen anden meddelelse når du har nået tiladressen. Info: n videreførelse til den egentlige til-adresse kan nemmere ske ved hjælp af en navigation i luftlinjemodus. Vælg dertil målkoordinaterne fra de SENESTE TIL-ADRESSER (se "Overtagelse af senest indtastede til-adresser", side 53) og start navigationen dertil ved hjælp af ruteoption luftlinje (se "Start af navigation i luftlinjemodus", side 74). Navigation Brugermanual MioMap Start af navigation i luftlinjemodus Denne funktion står kun til rådighed, hvis du arbejder i "Udvidet modus". Hvordan brugermodus skiftes, vises i kapitel "Skift af brugermodus" på side 26. Din brugermanual MIO

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 168 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. Navigation

Brugermanual. Navigation Brugermanual Navigation Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Clarion må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller

Læs mere

Din brugermanual MIO A701

Din brugermanual MIO A701 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO A701 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual CLARION MAP360

Din brugermanual CLARION MAP360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 5

Brugermanual. MobileNavigator 5 Brugermanual MobileNavigator 5 Udgave Juni 2006 Impressum NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Hotline: 90 13 10 33 (DKK 3,00/min.) Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version: August 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk Brugermanual NAVIGON 3100 3110 Dansk Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk Brugermanual NAVIGON 7100 7110 Dansk Februar 2008 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 12xx 22xx Dansk September 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. MEDION-Navigator 4.4. Version 2005

Brugermanual. MEDION-Navigator 4.4. Version 2005 Brugermanual MEDION-Navigator 4.4 Version 2005 Udgave januar 2005 Impressum MEDION AG Gänsemarkt 16-18 D-45127 Essen Hotline: (+45) 70 20 42 33 Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA Brugermanual MobileNavigator 6 PDA Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden utrykkelig skriftlig

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk Brugermanual NAVIGON 5100 5110 Dansk Juni 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder for

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SUNGOO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk Brugermanual NAVIGON 2100 2110 max Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk Brugermanual NAVIGON Primo Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 3100

Din brugermanual NAVIGON 3100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0 Bærbart Navigationssystem CN-GP50N Betjeningsvejledning Navigationssoftware Dansk V1.0 Læs "Sikkerhedsinformationer" i dokument "Vigtige informationer", inden du benytter dette produkt. Copyright Informationerne

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42

Din brugermanual NAVIGON 42 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 14xx 24xx Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Betjeningsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 2 Systemoversigt Ud for displayet finder du følgende knapper: 1. Power (skærm TIL/FRA): Langt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 33xx 43xx max Dansk Januar 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 72xx Dansk August 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 2100 MAX i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk Brugermanual NAVIGON 7310 Dansk Marts 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 83xx Dansk Maj 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Betjeningsvejledning (Lange version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Betjeningsvejledning (Lange version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Betjeningsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 3 1 2 2 Systemoversigt Ud for displayet finder du følgende knapper: 1 Tænd-/sluk-knap: Langt tryk

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Brugermanual Dansk Februar 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 EASY i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Systemoversigt 1 Display (berøringsfølsom

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 21xx max Dansk Juni 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Brugermanual Dansk August 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R Dansk Februar 2011, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INA-W910R som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version juni 2006 Impressum 81HNAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8110

Din brugermanual NAVIGON 8110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8110 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT CHICAGO 600 http://da.yourpdfguides.com/dref/4260178

Din brugermanual BLAUPUNKT CHICAGO 600 http://da.yourpdfguides.com/dref/4260178 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Positionering 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE i brugermanualen (information,

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Brugerhåndbog Navigationssoftware

Brugerhåndbog Navigationssoftware Brugerhåndbog Navigationssoftware - 2 - Indholdsfortegnelse 1 Igangsættelse... 4 1.1 Vigtige informationer... 5 1.2 Alternativ installation af navigationssoftwaret fra et hukommelseskort... 5 1.3 Mere

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SKODA MOVE AND FUN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Brugermanual Dansk August 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

ONIX og ION QUICK START GUIDE. Tænd enheden tænd/sluk. Åben Startskærmen. Tryk på tænd/sluk tasten for at tænde eller slukke enheden.

ONIX og ION QUICK START GUIDE. Tænd enheden tænd/sluk. Åben Startskærmen. Tryk på tænd/sluk tasten for at tænde eller slukke enheden. ONIX og ION QUICK START GUIDE Tænd enheden tænd/sluk Tryk i øverste højre hjørne af status bjælke for at slukke enheden. Vælg sluk. Tryk på tænd/sluk tasten for at tænde eller slukke enheden. Åben Startskærmen

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://da.yourpdfguides.com/dref/3305465

Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://da.yourpdfguides.com/dref/3305465 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR i brugermanualen (information,

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

CCI.GPS. GPS-indstillinger og traktorgeometri. Brugsanvisning. Reference: CCI.GPS v1.0

CCI.GPS. GPS-indstillinger og traktorgeometri. Brugsanvisning. Reference: CCI.GPS v1.0 CCI.GPS GPS-indstillinger og traktorgeometri Brugsanvisning Reference: CCI.GPS v1.0 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer:

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere