Installations- og konfigurationsvejledning. Telenor Mobile Unified Communications Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og konfigurationsvejledning. Telenor Mobile Unified Communications Service"

Transkript

1 Installations- og konfigurationsvejledning Telenor Mobile Unified Communications Service 1

2 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Mobile Unified Communications Service og konfigurationsprogram: MUC Administrator gennemgang Fanen Overview Fanen Test and logging: Test af SMS Test af opkald Test af mobilstatus i Lync Test af statusvisning Fanen Configuration: Installation af Telenor Communication Service: NET og Runtime installation Certifikat og Lync indstillinger: Generering af certifikat forespørgsel: Lync indstillinger: MUC FE Service Installation af Telenor Communication Service: Firewallindstillinger: Installation: Konfiguration af Telenor Communication Service: Statusplan via Nordic Connect: Konfiguration af Statusplan settings: Konfiguration af Organizational Units: Konfiguration af Microsoft Lync settings: Konfiguration af Client settings: Konfiguration af Help URL: Apendiks A

3 Funktionsbeskrivelse af Telenor Mobile Unified Communications Service og konfigurationsprogram Service konfigurations programmet MUC Administrator benyttes til at aktivere indstillinger i Telenor Mobile Unified Communications servicen (fremadrettet kaldet MUC), der installeres på en server. Følgende servere er understøttet: /my business Windows Server 2008 R2 Windows server 2012 Service konfiguration programmet MUC Administrator startes på serveren, hvor Telenor MUC Service er installeret. Applikationen kan kun startes på serveren. Service konfigurations programmet gør det muligt at konfigurere, teste, vise status og foretage logning på forbindelserne til Telenor statusplan v2, Telenor AppGateway, Microsoft Active Directory og Microsoft Lync. Telenor statusplan v2 interface omfatter statusvisning af mobiltelefoner, opkaldsstyring vedrørende opkald fra Telenor Dialer klienten, funktionaliteterne Double ring og One number, samt afsendelse af SMS. Telenor AppGateway giver Telenor MUC servicen besked om hvilke profiler de forskellige klienter har adgang til vedrørende funktionerne Alle opkald til mobil, Alle opkald til Lync og Double ring (opkald på Mobiltelefon og Lync klient samtidig), samt vis nummer indstillinger. Microsoft Active Directory: Telenor MUC servicen henter oplysninger om brugernes SIP URI/ Lync telefonnummer i Active Directory ud fra mobilnummerlisten som hentes fra Telenor Statusplan v2. 5

4 Telenor MUC servicen forbinder sig til Microsoft Lync Server Front end rollen via Service GRUU, for at Telenor Communication Service kan vise mobilstatus i Lync klienter. Der er derudover installeret sikkerhedscertifikat på Telenor Communication Service serveren der valideres af CA (Certification Authority). MUC FE Service installeres på Lync FE server og holder styr på om b rugere starter Lync Mobile klient. Denne information benyttes til at ændre brugerens Profil i Telenor Dialer til OneNumber er slået fra. Dette gøres for at sikre at opkald til Lync Mobile etableres korrekt. MUC Administrator gennemgang Fanen Overview MUC Administrator gennemgang Fanen Overview Profil id og profilnavn hænger sammen på den måde at profil id 0 svarer til profilnavn OneNumber er slået fra, profil id 1 svarer til profilnavn DoubleRing, profil id 2 svarer til profilnavn Alle kald til mobil og profil id 3 svarer til profilnavn Alle kald til Lync. For at få yderligere oplysninger kan der klikkes på en linje i mobilnummer listen øverst og Applikations listen nederst. Der er en toggle funktion, som giver enten en blå markering eller en ramme omkring feltet der klikkes på. Ved at markere et mobilnummer på listen (blå markering) vises der Øverst til højre, hvornår brugeren er oprettet, mobilnummeret, Telenor UC produkt, samt mobilstatus i Lync og SIP URI på Lync brugeren. UC Produkt: Der findes 3 produkter: MOBILE - adgang til Telenor Dialer og kun opkald via mobiltelefon MOBILE With optional number- adgang til Telenor Dialer, kun opkald via mobiltelefon med mulighed for alternativ nummervisning på udgående opkald fra mobiltelefonen ONENUMBER - adgang til Telenor Dialer og opkald muligt via mobiltelefon og Lync NONE - Telenor Dialer er frakoblet for mobilnummeret. Lync Mobile Presence Publish: Indikerer med True/ False om Telenor Communication services har aktiveret status på mobiltelefonen i Lync. Profile name: indikerer hvilken profil der er valgt til mobilnummeret i Telenor Dialers indstillinger, eller i Telenor Multiplan Selvbetjening. Der er 4 forskellige profiler: Figur 1 I feltet øverst til venstre findes følgende information: status på mobiltelefoner hvornår sidste status er modtaget hvilket produkt der er tilknyttet mobilnummeret Profil id Profilnavn OneNumber er slået fra All calls to mobile (alle kald til mobiltelefon) All calls to Lync (alle kald til Lync) Double Ring (opkald på mobiltelefon og Lync klient samtidig) 6 7

5 Ved at fjerne markering på et mobilnummer i listen øverst til venstre (ramme omkring), vises der i feltet nederst til venstre hvilken/ hvilke IP adresser Telenor Dialer klienter er logget på med. (se figur 2) Husk at der kan være startet flere Telenor Dialer klienter med samme bruger/ mobilnummer. Nederst i administratorvinduet vises forskellige statusinformationer: Telenor status - viser om Telenor MUC servicen har forbindelse til Telenor Service connection - viser om Telenor MUC Service er startet Certificate - viser om sikkerhedscertifikatet er valid Fanen Test and logging: Figur 2 Ved at markere en af linjerne i feltet nederst til venstre (blå markering), vises der nederst til højre oprettelsestidspunkt for klienten, samt login navn/ mobilnummer og om det er en klient (normal) eller administrator der er logget ind. (se figur 3) (husk at administrator programmet Telenor MUC Administrator kan være startet flere gange samtidig på serveren) Figur 4 I feltet til venstre er alle inkluderede mobilnumre listet med mobilstatus og tidspunkt for sidste opdatering. Nedenfor findes knapperne Send SMS, Make call og Set state. Test af SMS Figur 3 8 Klik på et mobilnummer i feltet til venstre og klik på Send SMS. Derefter afsendes der en SMS fra mobilnummeret til det samme mobilnummer. For eksempel markeres mobil nummer og derefter sendes der en SMS fra til

6 Test af opkald Klik på et mobilnummer i feltet til venstre og klik på Make call. Derefter fremkommer et vindue, hvor nummeret der er markeret vises i From feltet. Tast nummeret der skal ringes op til i To feltet (husk at taste 45 eller +45 foran nummeret) og klik på Call. Mobiltelefonen hvor der skal ringes fra vil begynde at ringe. Besvar opkaldet og derefter vil mobiltelefonen der skal ringes op til, blive ringet op. Andre status i Lync klienten; hvis brugeren manuelt har sat en af følgende status i Lync klienten og den tilhørende mobiltelefon bliver optaget, så vises der ingen mobil status: Vil ikke forstyrres (DND) Er straks tilbage Ikke på arbejde Vis som ikke til stede Status logget af Lync klienten; hvis brugeren er logget af Lync klienten og modtager mobilkald, så vil status blive vist som Telenor mobil optaget. Figur 5 Test af mobilstatus i Lync Mobil status muligheder i Lync Status online i Lync klienten; hvis brugeren er eller manuelt har sat status online i Lync klienten og den tilhørende mobiltelefon bliver optaget, så vil status blive vist som Telenor mobil optaget. Hvis brugeren er eller manuelt har sat status online i Lync klienten, men er gået inaktiv og modtager mobilkald, så vil status blive vist som Telenor mobil optaget. Status optaget i Lync klienten; hvis brugeren er eller manuelt har sat status optaget i Lync klienten og den tilhørende mobiltelefon bliver optaget, så vil status blive vist som Telenor mobil optaget. Hvis brugeren er eller manuelt har sat status optaget i Lync klienten, men er gået inaktiv og modtager mobilkald, så vil status blive vist som Telenor mobil optaget. Test af statusvisning Såfremt der er tilknyttet produktet ONENUMBER til mobilnummeret, samt at Microsoft Lync settings er konfigureret under fanen Configuration, kan statusvisning af mobilnummeret i Lync klienter testes. Dette gøres ved at markere et mobilnummer i listen og klikke på drop down listen mellem Make call og Set state knappen. Vælg ønsket mobilstatus og klik derefter på Set state. Efterfølgende vil Lync klienten der tilhører mobilnummeret, få status som Idle (ledig) eller Busy Telenor mobile (Telenor mobil optaget). Der er i drop down listen mulighed for at vælge Unknown og Detached udover Idle og Busy. Unknown status: Ukendt status bliver tildelt de mobilnumre, der findes på listen, men som ikke kan opdateres via Telenor statusplan v2 interface. Det kan for eksempel være, hvis der er fjernet nogle mobilnumre fra abonnementet siden sidste synkronisering fra Telenor Statusplan V2. Detached: Detached betyder at mobilnummeret ikke er aktivt eller at mobiltelefonen er slukket/ uden for dækning. Status Unknown og Detached kan derfor bruges til at simulere, at mobilnummeret ikke eksisterer eller at mobiltelefonen er slukket. Status Unknown og Detached vil ikke påvirke Lync status, medmindre der skiftes fra Lync status mobiltelefon optaget til Unknown eller Detached. I så fald vil Lync status gå tilbage til samme indstilling, som før mobiltelefonen var optaget

7 Logning: i højre side af vinduet vises den logning der er foregået, mens Administrator programmet har været åbnet. Knappen Clear : Med knappen clear kan online logningen slettes. Logningen vil dog fortsat kunne findes i logfilen som ligger i mappen: C:\ProgramData\Telenor\ MUC\ Knappen save trace log : Med knappen Save trace log kan online logningen gemmes i en fil som vælges i vinduet der kommer frem ved at klikke på knappen Save trace log. Dette bruges i supportmæssig sammenhæng. Knappen Save all logs and settings : Med knappen Save all logs and settings oprettes der en zip fil med alle indstillinger og logfiler, som gemmes på en valgfri destination. Dette bruges i supportmæssig sammenhæng. Fanen Configuration: Statusplan via Nordic Connect: Hvis Nordic Connect skal benyttes til at forbinde fra MUC service til Telenor, skal der oprettes 2 nye registreringsnøgler på serveren. I Regedit vælges HKEY_LOCAL_MA- CHINE\SOFTWARE\Telenor\MUC Opret en ny REG_SZ med navnet AppGatewayUrl med værdien https:// Opret en anden REG_SZ med navnet StatusplanUrl og værdien https:// Se eventuelt også apendiks 1. Telenor Statusplan Settings: Her konfigureres brugernavn og Password til Telenor Statusplan v2, samt Telenor AppGateway. Organizational settings: Her konfigureres indstillinger for opslag af SIP URI på Lync brugere fra Active Directory. Opslag kan udføres i hele Active Directory eller i bestemte Organizational Units (OU). Der vil automatisk blive søgt i underliggende OU er. Knappen Add : med knappen Add tilføjes den OU som er tastet ind til opslag i den bestemte OU. Med reg. nøglen ActiveDirectorySearchOnlyEnabledUsers bestemmes om disablede brugere i Active Directory også skal medtages i søgning. Se apendiks 1. Knappen Test: Figur 6 12 Figur 7 13

8 Knappen Test bruges til at teste om et mobilnummer findes i de OU er der er listet i det nederste felt til venstre. Klik på Test og der fremkommer et vindue, hvor der indtastes det mobilnummer, der skal søges efter. Klik derefter på Search. Søgeresultatet vises i feltet nedenfor og der kan indtastes nyt mobilnummer og søges igen. Alternativt kan resultatlisten slettes med knappen Clear eller søgningen kan afsluttes med Cancel. Microsoft Lync settings: Ved at markere feltet Enable Microsoft Lync og indtaste Service GRUU og Service port nummer, bliver det muligt at få vist mobilstatus på kontaktpersoner i Microsoft Lync klienter. Service GRUU og service port nummer skal tildeles af Lync Server Administratoren. Client settings: Her tildeles genveje/ hotkey for Click2Dial og Click2SMS. Click2Dial giver mulighed for ved genvejstast at foretage opkald i Telenor Dialer klienten når et telefonnummer er markeret. Click2SMS giver mulighed for afsendelse af SMS til markeret mobilnummer fra Telenor Dialer. Help URL: her indtastes URL til hjælpeside for Telenor Dialer klienter. Default indstilling er Telenors egen hjælpeside. Installation af Telenor Communication Service: Før installation af Telenor Communication Service skal administrator bruger være logget på serveren og følgende skal være installeret på denne server..net 3.5.NET 4.0 Windows Management Framework 3.0 Microsoft Unified Communications Managed API 4.0. Der skal installeres sikkerhedscertifikat på serveren Trusted Application skal oprettes på Microsoft Lync serveren Nedenfor er der en beskrivelse af hvorledes man kan installere og sætte ovenstående op..net og Runtime installation.net 3.5 installation: Start Server Manager på serveren hvor Telenor Communication Service skal installeres og vælg Features, hvis.net 3.5 ikke er vist på listen Features installed, klikkes på Add features, klik på + ud for.net Framework Features, vælg.net Framework og klik på install. Serveren genstartes, hvis der promptes for dette efter installationen..net 4.0 installation: Installationspakke kan hentes fra Microsofts hjemmeside her: Serveren genstartes, hvis der promptes for dette efter installationen. Opdateringer til.net: Husk at installere eventuelle opdateringer til.net efter installation af.net3.5 og 4.0. Windows Management Framework 3.0 kan hentes fra Microsofts hjemmeside her: Microsoft Unified Communications Managed API 4.0: Installationspakke kan hentes fra Microsofts hjemmeside her: aspx?id=34992 Serveren genstartes, hvis der promptes for dette efter installationen. Microsoft Unified Communications Managed API 4.0 skal derefter opgraderes ved at hente Lync Server update installer her: Lync server 2010/ Vælg den relevante Lync version og hent opdateringen under Lync Server xxxx updates. Kør.exe filen efter den er downloadet. Vælg opdateringerne Update for Runtime og klik på Install updates. Certifikat og Lync indstillinger: Certifikat: UCMA applikationer kommunikerer over en sikker TLS/MTLS forbindelse etableret ved brug af certifikater. Selvom et offentlig CA certifikat kan vælges anbefales det at bruge et internt enterprise CA certifikat for at minimere udgifterne til certifikater. Kravene til certifikatet er følgende: X.509 v3 certifikat standard, specificeret i RFC

9 Issuer name skal være en CA som Microsoft Lync Server 2010/ 2013 Front-End rollen stoler på og har som Trusted Root CA Subject name skal være serverens FQDN Skal have en tilhørende privat nøgle Importeres under computerens certificate store Tilretning af certifikat skabelon: Tilret følgende skabelon til certifikat oprettelse, denne skabelon skal gemmes som følgende fil: request.inf : ; request.inf [Version] Signature= $Windows NT$ [NewRequest] Subject = CN=<Telenor server FQDN> ;F. eks: Subject = CN=TELENORSERVER.TELENOR.local KeySpec = 1 KeyLength = 2048 Exportable = TRUE MachineKeySet = TRUE SMIME = False PrivateKeyArchive = FALSE UserProtected = FALSE UseExistingKeySet = FALSE ProviderName = Microsoft RSA Schannel Cryptographic Provider ProviderType = 12 RequestType = PKCS10 KeyUsage = 0xa0 Generering af certifikat forespørgsel: Åben en kommandoprompt med administrative rettigheder, naviger frem til request.inf filen og kør følgende kommando: certreq -new request.inf request.req Den fil som nu ligger i samme mappe som request.inf filen (request.req ) kan åbnes med Notepad. Den skulle gerne ligne noget i denne stil: -----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST----- MIIDkDCCAngCAQAwIDEeM- BwGA1UEAwwVTUxNUlhBUFAubXJ4bGFiLmxvY2FsMIIB IjANBgkqhkiG9w- 0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvQoRWWSQfEIHxnzDjJ1ELAcv Y9z1vnw7XDNK+HZJKvwcxL3lsA0SRy5FG5v2LW13W+7fRFj3joAjkCHBSZ7sqNsU UkRhCcoD46dDL07YtYFvHbW0av7H/reP+Z8iKLYFtkCerQraRZxGzKjLnTk+coOy XrJ1VR/CzBwvCaRnC9iEoW1DIxig/qiRB6r4K1FaZF60LIVPIAaWozv6wMMDpyvz 6z5XbqVxMj1iLeidEbb4dQjZ7RSaOtcHHNJ0jS+fdcMQz6w4pmfzDLafqYrdeLAV vzskmweadr/+9x9mnx90cw6umz68a9id1kdus/0l4eshqekysnienx7hjoy- 8WQID AQABoIIBKTAaBgorBgEEAYI3DQIDMQwWCjYuMS43NjAxLjIwQgYJKwYB- BAGCNxUU MTUwMwIBCQwVTUxNUlhBUFAubXJ4bGFiLmxvY2FsDA5NUlhM- QUJcYWRtaW5sbAwH Y2VydHJlcTBTBgkqhkiG9w0BCQ4xRjBEMA4GA1UdDwEB/ wqeawifodatbgnvhsue DDAKBggrBgEFBQcDATAdBgNVHQ4EFgQUdT- M66KiPMDidmrqu3V5PvdP9uJswcgYK KwYBBAGCNw0CAjFkMGICAQEe- WgBNAGkAYwByAG8AcwBvAGYAdAAgAFIAUwBBACAA UwBDAGgAYQBuA- G4AZQBsACAAQwByAHkAcAB0AG8AZwByAGEAcABoAGkAYwAgAFAA cgbvahyaaqbkaguacgmbadanbgkqhkig9w0baqufaaocaqea- Q4ueEeqmdSfHsbmE 699li9Kftn7mloMxr6O0YVL2vXueqj5hOcZS6icv/ CwBi131ScyhUDIba5fTc+lP WcMvYwoStxPamu5pTgCkETxc6cW0uAX- KAMUUaSEaFQ5dKxxF68wIHJLuxaIk4ph4 Ihxt0JaSacVTsimEuTiLTVeKDd5wnPHqfISpBJqCqtZIwWHuR3mvrkCZOE+BKI4x lhuuf7ewcxddbxh8fvjb24vdf9vd162u4gtexg/emwxb2zyqmhfv3myynbzeutpx b4205i5ca// x4u1oxdbciuktidacqgdpf2wo3dfmssy+rosvgbdi+5e0yfqqwpsi Jl7pCQ== -----END NEW CERTIFICATE REQUEST----- [EnhancedKeyUsageExtension] OID= ; this is for Server Authentication 16 17

10 Generering af certifikat: Kontrollér at Certificat Authority Web Enrollment er tilføjet på CA en. Hvis denne ikke er tilføjet kan man bruge certreq.exe filen på CA en til at færdigøre certifikatet. Dette er ikke omfattet af denne guide. Følg disse trin: 1. Start browser på denne URL: http(s):///certsrv (certserv er FQDN på CA serveren) 2. Klik på Request a certificate 3. Vælg Advanced certificate request 4. Vælg Submit a certificate request by using a base-64-encoded CMC or PKCS #10 file, or submit a renewal request by using a base-64-encoded PKCS #7 file 5. I feltet Saved Request: kopieres teksten ind fra request.req filen 6. I Certificate Template vælges Web server, klik på Submit 7. Hvis der promptes for godkendelse for forbindelse til Internet adgang, klik på ja 8. Klik på Download certificate 9. Gem certifikat filen på serveren 10. Gå til Start- Kør, skriv mmc og klik på OK på serveren 11. Klik på filer og vælg Tilføj/ fjern Snap in, markér Certifikater og klik på tilføj, vælg Computerkonto, klik på næste og klik derefter på udfør. I Snap in vindue klikkes på ok 12. Klik på pilen ved certifikater og højre klik på Personlig og vælg alle opgaver og importer 13. Guiden certifikat import startes, klik på næste og gennemse og naviger til filen certnew.cer, klik på næste, næste og udfør 14. Klik på ok og luk konsol Lync indstillinger: Lync Front-End serveren skal være opdateret med de seneste opdateringer fra Microsofts Updates resource center for Lync 2010/ com/en-us/lync/dn For at UCMA applikationen kan agere som en del af Lync miljøet skal den oprettes som en TrustedApplication, hvilket kræver en TrustedApplicationPool. PowerShell eksemplet herunder tager udgangspunkt i en Lync 2010 Server Standard Edition og kan udføres via en Lync Server Management Shell: New-CsTrustedApplicationpool -Identity TelenorServerNavn.kunde.local -Registrar lyncfrontend.kunde.local Site 1 TreatAsAuthenticated $True ThrottleAsServer $True RequiresReplication $False Eksempel: New-CsTrustedApplicationpool -Identity mucapp.telenor.local -Registrar LyncFE.telenor.local Site 1 TreatAsAuthenticated $True ThrottleAsServer $True RequiresReplication $False Registrar kan findes ved at bruge kommandoen Get-CsService Registrar. Site kan findes ved at bruge kommandoen Get-CsSite Link: Når den TrustedApplicationPool er oprettet kan selve den TrustedApplication på den dedikerede server oprettes: New-CsTrustedApplication -ApplicationID Applikation Navn TrustedApplication- PoolFqdn TelenorServerNavn.kunde.local -Port 6310 Eksempel: New-CsTrustedApplication -ApplicationID TelenorMUC -TrustedApplicationPoolFqdn mucapp.telenor.local -Port

11 Porten der angives er porten Telenor serveren kontaktes på. Når kommandoen udføres vil resultatet blive vist i Lync Management Shell hvor ServiceGruu værdien skal kopieres og indtastes i MUC Administratoren på Telenor serveren, se udklipseksempel fra Lync server Management Shell nedenfor. Identity : mlmrxapp.mrxlab.local/urn:application:telenormuc ComputerGruus : {mlmrxapp.mrxlab.local 8Fu7K7_yn1qAowAA} ServiceGruu : gruu;opaque=srvr:telenormuc:frwjjejw8fu7k7_yn1qaowaa Protocol : Mtls ApplicationId : urn:application:telenormuc TrustedApplicationPoolFqdn : mlmrxapp.mrxlab.local Port : 6310 LegacyApplicationName : telenormuc Link: Herefter skal Lync topologien publiceres: Enable-CsTopology Link: MUC FE Service MUC FE Service der skal installeres på Lync FE serveren, skal køres af dedikeret konto som er medlem af RTC Server applications lokalt på Lync FE serveren. Oprettelse af konto til MUC FE Service: Opret en ny konto på Lync FE serveren enten via User Accounts i Kontrolpanelet eller via MMC -> Local User Accounts and Goups. Set kontoens password til Never expire og gør den medlem af den lokale RTC Server Application sikkerheds gruppe. Installation af MUC FE Service: Kør MUC FE Service installer og følg guiden på skærmen. Konfiguration af MUC FE Service: Naviger til mappen C:\Program Files (x86)\muc FE Service og åben filen MU- CLyncFEService.exe.config med Notepad, med administrator rettigheder. I indstillingen Setting name erstattes localhost med navnet eller IP adressen på serveren hvor MUC servicen er installeret. Eks: <setting name= MucServiceHost serializeas= String > <value>mucserver< /value> MUC FE Service egenskaber: Åbn Services via start- kør- services.msc eller via server Manager. Vælg Mobile Unified Communication FE service og dobbelt klik på servicen. I Log On vælges This account og den nyoprettede service konto

12 Oprettelse af Server Application på Lync FE serveren: På Lync FE serveren skal der oprettes en Server Application (CSServerApplication) for at MUC FE Service kan få forbindelse med Lync FE serveren. Denne server application skal oprettes med lavere prioritet end UdcAgent (Normalt Proritet 2), indstillingen critical skal være false. I tilfælde af at Lync 2010 benyttes skal server application have lavere prioritet end UserServices (normalt Prioritet 2). Åbn Lync Management Shell som administrator og udfør kommandoen: Get-CsServerApplication Find den server application som hedder UdcAgent ( UserServices i Lync 2010) og noter dens prioritet (i dette eksempel 2): Recovery indstilles som vist i eksemplet: Opret en ny server application med denne komando: Syntaks: New-CsServerApplication -Identity Service:Registrar:<Lync Front End poolen>/muclyncfeservice -Critical $false -Uri -Priority XX Der findes 2 registreringsnøgler til MUC FE Service: LyncSipRegisterProfileChange- Text bestemmer hvilken tekst der står i den SMS som sendes til mobiltelefonen når Lync Mobile startes, LyncSipRegisterChangeProfileId bestemmer hvilken profil der aktiveres når Lync Mobile startes. Se apendiks 1. Eksempel: New-CsServerApplication -Identity Service:Registrar:MLLyncFE2013.mrxlab.local/MUCLyncFEService -Critical $false -Uri -Priority 2 Priority sættes til det same som Udc Agent, som noteret tidligere fordi at Udc Agent så automatisk rykker op til Priority 3. Genstart MUC FE Servicen på Lync FE serveren, og opgrader evt. MUC Servicen til påkrævet version

13 Installation af Telenor Communication Service: Firewallindstillinger: Telenor Mobile Unified Communications service: Servicen opretter udgående forbindelse til Telenor Statusplan V2 og AppGateway via HTTPS port 443, som opretholdes så længe servicen er kørende. Dette skal Firewall på Serveren/ netværket tillade. Der oprettes automatisk regler i Windows Firewall på serveren i inbound. Dette sørger Telenor Mobile Unified Communications service for under installation. Nedenstående billede Figur 8 vil blive vist på skærmen og konfiguration kan påbegyndes. Klik på fanen Configuration. Installation: Hent installationsfilen TelenorMUCService.msi. Den IT ansvarlige vil kunne levere filen eller informere om, hvor den kan downloades. Dobbeltklik på filen, derefter vil installationsprogrammet starte. Der vil eventuelt blive promptet for administrator accept, for at installationen kan gennemføres. Når programmet er installeret vil der være oprettet en service der hedder Telenor Mobile Unified Communications service, samt programmet Service Configuration under start alle programmer\telenor\telenor Mobile Unified Communications\ Konfiguration af Telenor Mobile Unified Communications service :: Start programmet MUC Administrator som findes under start alle programmer\ Telenor\Telenor Mobile Unified Communications\ Figur 8 Konfiguration af Statusplan settings: I feltet Statusplan settings tastes brugernavn og Password som er tilsendt fra Telenor. Klik på Apply nederst til venstre i MUC Administrator vinduet. Telenor Status skifter derefter til Authenticating og derefter til Open hvis oplysningerne er korrekte. Herefter vil alle mobilnumre der er tilknyttet mobilaftalen hos Telenor blive listet under fanen Overview i feltet øverst til venstre i vinduet. Statusplan via Nordic Connect: Hvis der benyttes Nordic Connect forbindelse til Telenor, skal der tilføjes registreringsnøgler i registreringsdatabasen på MUC serveren, da MUC servicen som default forbinder sig til telenor via Internet. Registreringsnøglerne tilføjes ved at klikke på start og kør og taste regedit i søgefeltet og derefter taste enter. I registreringsdatabasen vælges HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Telenor\MUC. Tilføj ny string med 24 25

14 navnet AppGatewayUrl og giv den værdien https:// Tilføj ny string med navnet StatusplanUrl og giv den værdien https:// Se eventuelt apendiks 1. Konfiguration af Statusplan settings: I feltet Statusplan settings tastes brugernavn og Password som er tilsendt fra Telenor. Klik på Apply nederst til venstre i MUC Administrator vinduet. Telenor Status skifter derefter til Authenticating og derefter til Open hvis oplysningerne er korrekte. Herefter vil alle mobilnumre der er tilknyttet mobilaftalen hos Telenor blive listet under fanen Overview i feltet øverst til venstre i vinduet. Konfiguration af Organizational Units: Hvis der ønskes søgning i bestemte Organizational Units i Active Directory i stedet for en søgning i hele Active Directory skal disse OU er tilføjes ved at taste stien ind i feltet under knappen Add. Når dette er gjort, klikkes der på Add og indtastningen flyttes til feltet nedenfor. Klik eventuelt på test og indtast et mobilnummer som forventes at være til stede hos en bruger i det pågældende OU i Active Directory (husk +45 foran mobilnummeret). Klik på search og derefter vises resultatet i feltet nedenfor. Efter endt test klikkes på Cancel. Konfiguration af Microsoft Lync settings: Feltet Enable Microsoft Lync markeres. Derefter er det muligt at indtaste Service GRUU og Service port. Værdierne der skal indtastes er tidligere konfigureret/ udlæst i afsnittet Lync indstillinger. Name Type Date Description ActiveDirecto- ryreevaluate- SipUri ActiveDirectory- SearchOnlyEnabledUsers AppGatewayPoll- Delay REG_DWORD Defines when a valid SIP URI will be reevaluated (searched again). Default is sec. = 24 hours. REG_DWORD 0 or 1 Defines if Active Directory search is only performed against enabled Users in Active Directory. Default is 1 (True) REG_DWORD 300 The interval used for poll information from AppGateway. Information about UC Product, CLI override etc. Default is 300 sec. = 5 min AppGatewayUrl REG_SZ (empty) If defined, it will override the default URL path for AppGateway. Default is: https://api.telenor.dk LoggingPath REG_SZ Defines where MUC Service logging is saved. Default path is: \ProgramData\Telenor\MUC\Logging MUC Service deletes log files that are more than 14 days old. MUC Service only deletes log files that have the correct file name format. File format is: <yyyy>-<mm>-<dd>.telenor.muc.txt Example: Telenor.MUC.txt StatusplanUrl REG_SZ (empty) If defined, it will override the default URL path for Statusplan. Default is: https://mpgw.telenor.dk Konfiguration af Client settings: Her konfigureres genveje til Click2Calll og Click2SMS. Husk at der kan være tastekombinationer, som bruges af andre programmer. Konfiguration af Help URL: Her indtastes sti til hjælpefiler/ brugervejledning. Apendiks A1 MUC Service Windows Registry settings Windows Registry lokation: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Telenor\MUC LyncSipRegister- ProfileChange- Text LyncSipRegister- ChangeProfileId REG_SZ (empty) If defined: If data is empty, no SMS will be sent to user if they login with MS Lync Mobile App If data has text, this text will be used in SMS when user login with MS Lync Mobile App If not defined: SMS is a static text hardcoded in MUC Service. REG_DWORD 0 When user login with MS Lync Mobile App and active Profile Id is 1 (Double Ring Lync/Mobile) It will change active Profile Id to 0 (OneNumber Off) This register key will override Profile Id choice

15

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Navision Stat og INDFAK2 1 Navision Stat og debitorer oprettet på Nemhandelsregistret 2 Navision Stat og Nemkonto Navision Stat og CVR-registret

Navision Stat og INDFAK2 1 Navision Stat og debitorer oprettet på Nemhandelsregistret 2 Navision Stat og Nemkonto Navision Stat og CVR-registret Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/MILE Dato 15.04.15 NS Transportlag 7.0 installationsvejledning Overblik Formål Transportlaget bruges til at udveksle data mellem: Navision Stat og INDFAK2 1 Navision Stat og debitorer

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1.

Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1. Brugervejledning PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1.1 april 2012 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet

Læs mere

MobilePBX Installations og konfigurations vejledning

MobilePBX Installations og konfigurations vejledning MobilePBX Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobilePBX Mobile Private Branch Exchange Version 2.2 oktober 2011 www.blueposition.com Alle firma og produkt

Læs mere

UNI C Antivirus. Policy Manager 10 Installationsvejledning

UNI C Antivirus. Policy Manager 10 Installationsvejledning UNI C Antivirus Policy Manager 10 Installationsvejledning UNI C Antivirus Policy Manager 10 I denne vejledning, får du demonstreret, hvordan F-Secure installeres på server og klient, så det beskytter skolens

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Telenor Mobilt Omstillingsbord

Telenor Mobilt Omstillingsbord Kom godt i gang Telenor Mobilt Omstillingsbord Brugermanual Version 1.2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt:... 3 2. Log ind i omstillingsbordet... 4 2.1. Brugernavn og adgangskode... 4 2.2. Vælg nummer...

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT 26. august 2013 1. Generelt om installationen... 2 1.1 Opgradering... 2 1.2 Vedrørende installation på et virtuelt miljø... 2 2. Operativsystemer... 3 3. Opdeling

Læs mere

HELLO FAQ DANSK RACKPEOPLE

HELLO FAQ DANSK RACKPEOPLE HELLO FAQ DANSK RACKPEOPLE Indhold 1 SPØRGSMÅL VED BRUG AF HELLO 2 1.1 Q: JEG VIL GODT HAVE ANDRE DELTAGERE I MIT VIDEOMØDE END DEM JEG HAR SENDT EN MØDEINDKALDELSE TIL HVORDAN GØR JEG DET? 2 1.2 Q: JEG

Læs mere

SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS

SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS Forfatter: Bjarne Madsen Rev.: 2.2.0 Antal sider:42 Dato: 06-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 ANVEND OUTLOOK2SMS TIL SMS...3 1.1 Åben SMS vinduet...3 1.2 Opret din

Læs mere

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange 2... Page 1 of 25 Artikel-id: 912918 - Seneste redigering: 26. november 2007 - Redigering: 17.1 Brugere kan ikke

Læs mere

Antivirus Policy Manager

Antivirus Policy Manager Antivirus Policy Manager UNI C Antivirus Policy Manager I denne vejledning, får du demonstreret, hvordan F-Secure installeres på server og klient, så det beskytter skolens netværk mod virus. Formål At

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010... 3 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 3 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

ExpressShipper. Quick User Guide

ExpressShipper. Quick User Guide ExpressShipper Quick User Guide March 2003 Denne side er blank ExpressShipper Indholdsfortegnelse: Denne side lister de forskellige kapitler: Emne Kapitel Opbygning af brugervejledning 1 Indledning 2 Installation

Læs mere

Kom godt i gang med DayCare

Kom godt i gang med DayCare Kom godt i gang med DayCare 1 Side Indhold Adresser og koder... 4 Opsætning af din institution... 5 DayCare Admin... 5 Indstil DayCare... 7 Åbningstider... 9 Lokaliteter:... 9 Grupper... 11 Skærme, Tablets

Læs mere

Brugervejledning. VEr

Brugervejledning. VEr Brugervejledning VEr Version 1.4.3 Dansk Juli 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man bruger Connect Client. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Brother Laser Printer HL-1270N. Network built in model. Network Brugsanvisning

Brother Laser Printer HL-1270N. Network built in model. Network Brugsanvisning Brother Laser Printer HL-1270N Network built in model Network Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan udskrive eller læse den fra CD ROM. Opbevar CD-ROMmen på et let tilgængeligt

Læs mere

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual LevelOne WBR-3405TX 11g Wireless AP Router Bruger Manual 1 Indhold 2. Getting Start...3 2.2 Connect to the 11g Wireless Router...3 2.2.1 Access the Setting Menu...3 2.2.2 Quick Setup with Wizard...4 3.

Læs mere