Red Spot logoet Red Spot logo Red Spot Logo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Red Spot logoet Red Spot logo Red Spot Logo"

Transkript

1

2 Indhold Contents Inhalt

3 Kære gæst Dear visitor Liebe Gäste

4 Red Spot logoet Red Spot logo Red Spot Logo

5 INFORMATION Ribe Velkomstcenter Ribe Visitors' Centre Begrüßungscenter Ribe Visit Ribe slår i januar 2015 dørene op til et moderne velkomstcenter, hvor du selv kan søge information om Ribe, Esbjerg, Nationalpark Vadehavet og en række andre spændende attraktioner ved Vadehavskysten. Centret rummer den nyeste informationsteknologi, brochurer og kort over området, og vi tilbyder naturligvis gratis Wi-Fi. Når personalet er gået hjem, kan du stadig søge information i velkomstcenteret. In January 2015, Visit Ribe will open the doors of a new visitors centre where you can personally search for information about Ribe, Esbjerg, The Wadden Sea National Park and a number of other exciting sights and attractions in the Wadden Sea coastal area. The centre contains the very latest information technology, brochures and maps of the area, and naturally Wi-Fi is available free of charge. When the staff have gone home, you can still seach for information at the visitors centre. Im Januar 2015 eröffnet Visit Ribe ein modernes Begrüßungscenter, in dem man rmationen über Ribe, Esbjerg, den Nationalpark Wattenmeer und zahlreiche andere interessante Sehenswürdigkeiten an der Wattenmeerküste finden kann. Das Center ist mit modernster rmationstechnologie, Broschüren und Karten über die Region ausgerüstet und natürlich hat man hier kostenloses Wi-Fi. Wenn das Personal Feierabend hat, kann man im Begrüßungscenter trotzdem weiter nach rmationen suchen. Torvet 3, [+45] Åbent Open Öffenen Mandag til søndag Monday to Sunday from Montag bis Sonntag

6 Ribe Domkirke - Vor Frue Kirke The Church of Our Lady Frauenkirche Kort / Map / Karte Adresse Address Adresse Torvet [+45] Links Annonceinfo Side / Page / Seite 17 Domkirken, byens pompøse vartegn, kan ses viden om i det flade landskab. Kirken er påbegyndt og stod færdig Byggematerialet var tufsten, hjemført fra Rhin-landet, tysk sandsten og jysk granit. På den tid var der to lige høje tårne i vest, men julenat 1283 styrtede det ene ned og dræbte mange mennesker inde i kirken. Det nuværende Borgertårn af mursten stod klar i Fra det 50 meter høje tårn er der en fantastisk udsigt over Ribes røde tage, marskområdet mod vest og de lave engområder mod øst. Fra Borgertårnets klokkespil lyder hver dag kl og melodien til Brorsons salme "Den yndigste rose er funden". Kl og spilles folkevisen, "Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg". Ribe Cathedral, the prominent landmark of the town, can be seen for miles across the flat landscape. The cathedral was begun between 1150 and 1175 and completed between 1225 and The building materials were tufa stone, a rock of volcanic origin, brought home from the Rhine area, German sandstone and Jutlandic granite. At that time there were two towers of equal height on the west side, but on Christmas night 1283 one of them collapsed, killing many people inside the cathedral. The present brickbuilt Commoners Tower was completed in From the 50-metre tower there is a fantastic view of the red roofs of Ribe, the 6

7 ATTRAKTIONER ATTRACTIONS ATTRAKTIONEN marshes to the west and the lowlying meadows to the east. At and every day the Commoners Tower carillon plays the melody to a hymn by Brorson, The most beautiful rose has been found. At and it plays a folk melody, Queen Dagmar has taken to her bed in Ribe. Der Dom, das pompöse Wahrzeichen der Stadt, ist in der flachen Landschaft weithin zu sehen. Der Bau wurde zwischen 1150 und 1175 begonnen und zwischen 1225 und 1250 beendet. Die Baumaterialien waren Tuffstein aus dem Rheinland, Deutscher Sandstein und jütländischer Granit. Zu jener Zeit waren die beiden westlichen Türme gleich hoch, aber in der Weihnachtsnacht 1283 brach der eine Turm zusammen und begrub viele Menschen in der Kirche unter sich. Der heutige Bürgerturm aus Ziegelsteinen war 1333 fertig. Von dem 50 Meter hohen Turm aus genießt man eine phantastische Aussicht über Ribes rote Dächer, die Marsch im Westen und die tiefliegenden Wiesen im Osten. Das Glockenspiel des Bürgerturms spielt täglich um 8.00 und um Uhr die Melodie von Brorsons Psalm "Den yndigste rose er funden" (Die anmutigste Rose ist gefunden). Um und um Uhr ertönt das Volkslied "Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg" (Königin Dagmar liegt krank in Ribe). UST MSEEDO Åbent Open Öffenen Uge Week Woche 7, 14 & Søndag Sunday Sonntag fra / from / ab Entré Entrance Eintritt Kirken / Church / Kirche 0 DKK Tårn+museum, tower+museum Turm+Museum Voksne / adults / Erwachsene 20 DKK Børn / children / Kinder 10 DKK 7

8 Ribes middelalderby Ribe's medieval town Ribes Mittelalterstadt Adresse Address Adresse VisitRibe Torvet 3 [+45] Links Annonceinfo Side / Page / Seite En vandring gennem Ribes gamle, brostensbelagte gader er også en vandring tilbage i tiden. En stor del af byens smukke bygninger kan kædes sammen med såvel berømte personer som bestemte perioder i byens tusindårige historie, hvilket bl.a. de mange mindetavler vidner om. Dramatik og charme Ribes dramatiske historie omhandler vikinger, konger og dronninger, biskopper, landsforrædere, hekse, stormfloder og ildebrande. Overalt i Ribe finder man detaljer, som de fleste andre byer har mistet forlængst. Smukt dekorerede døre og facader, middelalderligt bindingsværk og gammeldags gadelamper. De er alle med til at gøre den gamle by ekstra charmerende. Byvandring Når du besøger Ribe, kan vi anbefale, at du afsætter tid til en tur med en af vore dygtige, lokale guider. To wander through the old cobblestone streets of Ribe is to travel back through time. As evidenced by the numerous memorial tablets, many of the beautiful buildings here can be linked with famous figures and with certain periods of the thousandyear history of the town. Drama and charm Ribe's dramatic history is about Vikings, kings, queens, bishops, traitors, witches, floods, and fire. Throughout Ribe there are details which in most other towns vanished long ago: beautifully decorated doors and facades, medieval half-timbered buildings, street lamps from an age gone by. By 8

9 ATTRAKTIONER ATTRACTIONS ATTRAKTIONEN devoting more than a passing glance to these features you will soon begin to appreciate why Ribe is such a nice place to visit. Town walks When you visit Ribe, we recommend you to set aside some time for a town walk with one of our excellent local guides. Eine Wanderung durch Ribes alte Pflasterstraßen ist auch eine Wanderung in die Vergangenheit. Ein großer Teil der schönen Gebäude der Stadt ist sowohl mit berühmten Personen als auch mit bestimmten Abschnitten der tausendjährigen Geschichte der Stadt verbunden, was u.a. die zahlreichen Gedenktafeln belegen. Dramatik und Charme Ribes dramatische Geschichte handelt von den Wikingern, Königen und Königinnen, Bischöfen, Landesverrätern, Hexen, Sturmfluten und Feuerbrünsten. Überall in Ribe befinden sich Details, die in den meisten anderen Städten längst verlorengegangen sind: Schön verzierte Türen und Fassaden, mittelalterliches Fachwerk und altmodische Straßenlaternen. Lassen Sie auf Ihrem Spaziergang den Blick auf diesen Details ruhen, die mit zum besonderen Charme der alten Stadt beitragen. Stadtwanderung Wenn Sie Ribe besuchen, sollten Sie sich Zeit für einen Rundgang mit einem unserer kundigen Stadtführer nemen. UST MSEEDO Bestilling af guide Book guide Führung auf Vorbestellung VisitRibe [+45] Vore guider kan gennemføre turene på dansk, tysk og engelsk Der er flere temaer at vælge imellem. The tours are conducted in Danish, German and English. There are several themes to choose from Unsere Fremdenführer sprechen Dänisch, Deutsch und Englisch. Es kann zwischen mehreren Themen gewält werden. 9

10 Vægterrundgang i Ribe The Night Watchman in Ribe Nachtwächterrundgang Kort / Map / Karte Starter Starts Treffpunkt Weis Stue Torvet 2 Links Følg vægteren, lyt til hans sang og historier, når han hver dag, fra maj til oktober, går sin traditionelle runde gennem byens historiske gader. Vægterens opgave er ikke den samme som i gamle dage. Dengang var vægterens rolle at sikre ro og orden i byens gader og slå alarm ved stormfloder og brande. Men udstyret er det samme: Uniformen, den drabelige morgenstjerne, der skulle jage kriminelle væk, og lampen med stearinlyset. Vægterhvervet ophørte i sin oprindelige form i 1902, men i 1935 blev traditionen genoptaget som led i turistarbejdet. Ribes vægtere formår at skabe en helt særlig stemning, hvor man lever sig ind i en tid, længe før moderne politifolk og alarmer. De synger deres vægtervers og fortæller om Ribes dramatiske historie. Hos nogle brænder oplevelsen sig så meget fast, at de gør det til et fast indslag under deres besøg i Ribe at gå den stemningsfulde tur. Each night during the summer you can join the Night Watchman, when he walks his traditional rounds in the old winding streets of Ribe. Once upon a time, the Night Watchman s duty was to maintain order in the streets of Ribe and to watch out for fires and threatening storm floods. Today, his rounds and equipment are the same. He wears the oldfashioned uniform. In one hand, he carries the formidable spiked mace, used to chase off criminals and in the other hand, his lantern. In 1902, the Night Watchman s task 10

11 AKTIVITETER ACTIVITIES AKTIVITÄTEN ceased in its original form, but in 1935 the tradition was revived as part of the continued tourism effort. Ribe s Night Watchman creates a very special mood that takes you back to a time without modern policemen and alarms. The Night Watchman sings his song and tells the dramatic stories about the history of Ribe. For some, the experience is so special, that it is a standard feature to join in the atmospheric walk when visiting Ribe. Von Mai bis Oktober können Sie dem Nachtwächter auf seiner traditionellen Runde durch die alten Strassen Ribes folgen. Die Aufgabe ist nicht mehr die gleiche wie früher, als der Nachtwächter Recht und Ordnung in den Straßen der Stadt aufrecht erhalten und die Einwohner vor Sturmflut und Feuer warnen sollte. Seine Ausrüstung ist aber noch dieselbe: die Uniform, der gefährliche Morgenstern, der die Kriminellen fortjagen sollte, und die Laterne mit einer Kerze endete die Tätigkeit der Nachtwächter in ihrer ursprünglichen Form, 1935 jedoch wurde die Tradition als eine Touristenattraktion wieder aufgenommen. Und so gelingt es Ribes Nachtwächtern auch, eine ganz besondere Stimmung zu schaffen, in der man sich in eine Zeit lange vor moderner Polizei und Sirenen zurück versetzt fühlt. Sie singen ihre Wächterlieder und berichten von Ribes dramatischer Geschichte. Bei einigen Gästen hinterlässt das Erlebnis einen so überwältigenden Eindruck, dass sie bei jedem Besuch in Ribe den stimmungsvollen Rundgang erneut mitmachen. UST MSEEDO Hvornår When Wann * & * 22., 23., & Sprog Language Sprache dansk og engelsk danish and english dänisch und englisch Varer ca. 45 minutter Duration approx. 45 minutes Dauert ca. 45 Min. Gratis Free Kostenlos 11

12 INFORMATION Tag med guide rundt i Ribe Guided tours in Ribe Geführter Stadtrundgang VisitRibe

13 Guidede ture på bestilling i Ribe Book guided tours in Ribe Führungen auf Vorbestellung

14 Sct. Catharinæ Kirke og Klostergård Sct. Catharinæ Abbey & Monastary Sct. Catharinæ Kirche und Kloister Kort / Map / Karte Adresse Address Adresse Sct. Catharinæ Plads [+45] Links Annonceinfo Side / Page / Seite 16 Sct. Catharinæ Kirke og Kloster blev grundlagt i 1228 som et tiggermunkekloster af dominikanerne - i Danmark kaldet Sortebrødrene. Det prægtige kompleks er sammen med Domkirken det eneste, der er levnet af alle Ribes middelalderlige kirker, klostre, kapeller og hospitaler. Den nuværende kirke er fra 1400-årene og den tredje på stedet. Efter reformationen i 1536 blev kirken sognekirke, mens klosterfløjene tjente som hospital. Kirken stod foran en sammenstyrtning, da den i 1920 erne blev reddet ved en enestående aktion, hvor man som sidste udvej bogstaveligt talt skar den fri af jorden, satte den på rækkevis af donkrafte og stille tippede den i lodret position. Gennem kirken er der adgang til den smukke klostergård. Nyd den fredfyldte stemning helt afskåret fra omverdenen. Sct. Catharinæ Plads har i midten et brøndanlæg med klostrets værnehelgen Sct. Catharinæ af Alexandria på toppen. St. Catharinæ Church and Abbey, founded in 1228 as an abbey for mendicant friars of the Dominican order - in Denmark called The Black Friars. This magnificent complex and the cathedral represent the last remains of all the medieval churches, abbeys, chapels and hospitals of old Ribe. The present St. Catharinæ Church was built in the 15th century and is the third one to occupy this site. After the reformation in 1536 it became a parish church, while the abbey served as a hospital. The church faced structural collapse, but in the 1920 s bold and unusual action was taken to save it. The only thing 14

15 ATTRAKTIONER ATTRACTIONS ATTRAKTIONEN Sct. Catharinæ af Alexandria left to do was to literally cut the church free of the earth on which it was standing, while supporting it on a large number of jacks. The whole edifice was then gradually tilted back to the vertical. The church gives access to the lovely cloister. Enjoy the serenity of a world completely separated from our own. The waterwell situated in the middle of Sct. Catharinæ Plads is surmounted by the patron saint of the abbey, St. Catharina of Alexandria. Sct. Catharinæ Kirche und Kloster, das 1228 als Bettelmönchskloster von den Dominikanern - in Dänemark Schwarze Brüder genannt - gegründet wurde. Der prächtige Komplex ist zusammen mit dem Dom das Einzige, was von Ribes mittelalterlichen Kirchen, Klöstern, Kapellen und Hospitälern überlebt hat. Die heutige Kirche ist aus dem 15. Jahrhundert und die dritte an dieser Stelle. Nach der Reformation, 1536, wurde sie Pfarr kirche, während die Klosterflügel als Hospital dienten. Die Kirche stand vor dem Einsturz, als sie in den 1920er Jahren in einer einzigartigen Aktion gerettet wurde, bei der man sie als letzten Ausweg buchstäblich von der Erde freischnitt, auf eine Unzahl Wagen heber setzte und langsam in die Senkrechte zurück drückte. Durch die Kirche erreicht man den schönen Klosterhof. Genießen Sie die friedliche Stimmung, völlig abgeschirmt von der Umwelt. Mitten auf dem Sct. Catharinæ Plads steht eine Brunnen anlage mit der Schutzheiligen des Klosters Sct. Catharina von Alexandria auf der Spitze. UST MSEEDO Åbent Open Öffenen * *Lukket hver mandag Closed every monday Geschl. jeden Montag Entré Entrance Eintritt Kirken / Church / Kirche 0 DKK Kloster Cloister Kloster Voksne / adults / Erwachsene 5 DKK Børn under 18 år - gratis Children u. 18 years - free Kinder u. 18 Jahre - kostenlos 15

16 Sct. Catharinæ Kirke og Klostergården Entré: Kirken: gratis. Klostergården, voksne DKK 5. Børn u/18 år gratis. Grupperabat. Forbehold for ændringer. Adgang til kirken og Klostergården kun såfremt der ikke er kirkelige handlinger. Åbningstider: lukket hver mandag i denne periode. Entrance fee: Church: free. Cloister Garden, adults DKK 5. Children u. 18: free. Group discount. Subject to change. Access to church and yard only when services are not in progress. Opening hours: closed every monday in this period. Eintritt: Kirche: frei. Klosterrundgang, Erwachsene DKK 5. Kinder u. 18: frei. Gruppen-rabatt. Änderungen vorbehalten. Während kirchlicher Handlungen kein Zutritt zu Kirche und Klosterrundgang. Öffnungszeiten: Geschlossen jeden Montag in diesem Zeitraum. 2 Kort / Map / Karte Sct. Catharinæ Plads [+45] Ribe Domkirke Museum Domkirkemuseet ligger på vejen op i kirkens tårn. Her fortæller den store udstilling om reformationens konkrete konsekvenser for dagligliv og kirkeliv, og om Ribe Domkirkes fascinerende bygningshistorie. The Museum is situated in the Commoner s Tower. Here, a great exhibition shows the intriguing story about the Reformation and its many consequences for everyday life as well as church life. Learn more about Ribe Cathedral s fascinating building history. Auf dem Weg hinauf im Turm der Kirche liegt das Museum des Doms zu Ribe. Hier veranschaulicht die große Ausstellung die konkreten Konsequenzen der Reformation für Alltag und Kirchenleben und die faszinierende Geschichte des Baus des Doms zu Ribe. 1 Kort / Map / Karte Torvet [+45] Entré: DKK 20 Admission: DKK 20 Eintritt: DKK 20 Børn/children/Kinder u. 18 DKK 10 Det Gamle Rådhus og Rådhussamlingen Bygningen er opført før 1496 og blev fra 1708 brugt som byens rådhus. Nu er rådhuset åbent for besøgende, som kan opleve borgersalen og udstillingen om Ribes lov og ret. The Old Town Hall building was built before 1496 and was used as a town hall from It is now open for visitors, who can experience the old building with the impressive Assembly Hall and the exhibition about Ribe s law and order. Das alte Rathaus von Ribe wurde vor 1496 erbaut und seit 1708 als Rathaus der Stadt genutzt. Heute ist das Rathaus für Besucher geöffnet, die nicht nur das Gebäude mit u.a. dem Bürgersaal, sondern auch die Ausstellung über Ribes Gesetz und Recht. 3 Kort / Map / Karte Von Støckens Plads [+45] Entré: DKK 15 Admission: DKK 15 Eintritt: DKK 15 Børn/children/Kinder u. 18 gratis/free/frei 16

17 ATTRAKTIONER ATTRACTIONS ATTRAKTIONEN Ribe Domkirke Vor Frue Kirke i Ribe fra 1100-tallet er en 5-skibet romansk tufstenskirke med senere gotiske tilføjelser i teglsten. 50 m højt borgertårn med storslået udsigt over byen og Vadehavet. Temamuseum på Søndre Galleri om kirkens bygningshistorie og Reformationen i 1536 med riberelationer. Kirkens kiosk sælger musik af Rued Langgaard, der var organist ved kirken , indspillet på kirkens orgel af domorganist Birgitte Ebert. Gudstjenester hver søndag kl Vor Frue Kirke (The Church of Our Lady) from the 12th. century is a five-naved Romanesque tuffstone church with later additions made in the Gothic brickwork style. The Commoner s Tower is 50 metres high with an awe-inspiring view of Ribe Town and the Wadden Sea. As well, Søndre Galleri has a theme exhibit about the Cathedral s building history, the Reformation in 1536 and other interesting Ribe influences. The Cathedral kiosk sells music by Rued Langgaard (the Cathedral organist from 1940 to 1952) recorded on the Cathedral organ by organist Birgitte Ebert. Services are held at every Sunday. Der Dom zu Ribe, dänisch Ribe Domkirke oder auch Vor Frue Kirke, ist eine fünfschiffige romanische Tuffsteinkirche aus dem 12. Jahrhundert mit späteren gotischen Backsteinanbauten. Der Bürgerturm, dänisch Borgertårnet, ist 50 m hoch und von dort hat man einen großartigen Ausblick auf die Stadt und das Wattenmeer. Themenmuseum in der Søndre Galleri über die Geschichte des Baus der Kirche und die Reformation im Jahre 1536 mit Verbindungen zu Ribe. Im Kiosk der Kirche kann man von Rued Langgaard (Organist der Kirche von ) komponierte und von der Domorganistin Birgitte Ebert auf der Orgel des Doms gespielte Musik kaufen. Jeden Sonntag um Uhr findet ein Gottesdienst statt. Åbningstider / Opening hours / Öffnungszeiten Uge / Week / Woche 7, 14 & Søndag fra / Sunday from / Sonntag ab Entré / Admisson / Eintritt: Kirken / Church / Kirche - gratis / free / kostenlos Borgertårnet med museum / Commoner s Tower with museum / Bürgerturm mit Museum Voksne DKK 20 børn DKK 10 / Adult DKK 20, children DKK 10 / Erwachsene DKK 20, Kinder DKK Kort / Map / Karte Torvet [+45] Lukket under kirkelige handlinger. Closed during services. Kein Zutritt während kirchlicher Handlungen. 17

18 Det Gamle Rådhus i Ribe The Old Town Hall Das Alte Rathaus Kort / Map / Karte Adresser Address Adresse Vielseskontoret / The Civil Marriage Office / Standesamt Giørtz Plads [+45] Det Gamle Rådhus Von Støckens Plads 1 [+45] Links Annonceinfo Side / Page / Seite 16 Det Gamle Rådhus i Ribe er Danmarks ældste, opført før Fra 1708 anvendt som byens rådhus, hvor der ind til 2007 blev holdt byrådsmøder. I den gamle Borgersal og gangene hænger en samling portrætter af årenes lensog amtsmænd. Det tidligere gældsfængsel er nu indrettet til museum for Ribes bystyre samt lov og ret. Der fortælles om rådhuse, byporte og handel. Her kan man se byens segl, normalmål, drikkebæger, lovbog, morgenstjerner, bøddelsværd, tommelskruer m.m. Vielser på Det gamle Rådhus I disse romantiske rammer foregår de borgerlige vielser. Vielserne foregår så vidt muligt på brudeparrenes præmisser, dvs. der er tid til fotografering, udveksling af ringe og andre specielle ønsker. Vielsesceremonier foregår på en højtidelig måde, som samtidig er afslappet. Vielserne foregår på dansk, tysk eller engelsk torsdage, fredage og lørdage formiddage. Ribe s old Town Hall was built before 1496 and has been used as the town s city hall from 1708 until 2007, when the last town councillor meeting was held. On the walls in old Commoner s hall hang a collection of portraits of vassals and councillors from The former debtor s prison has been converted to a museum about the laws and statutes in Ribe. Stories are told about town halls, town gates and commerce. Here, you can see the town s seal, standard dimensions, drinking cup, law book, and spiked mace, thumb screws and more. 18

19 ATTRAKTIONER ATTRACTIONS ATTRAKTIONEN Wedding Ceremonies at the Old Town Hall In these romantic surroundings, civil wedding ceremonies take place. In so far as possible, the ceremonies are performed on the bridal couple s premises: there is time for taking pictures, exchanging rings, and other special wishes. The wedding ceremony is formal, yet relaxed and celebratory. The ceremonies are performed in Danish, German, or English on Thursday, Friday, and Saturday mornings. Ribes Alte Rathaus wurde vor 1496 errichtet. Ab 1708 als Rathaus der Stadt verwendet, wo bis 2007 Stadtratssitzungen abgehalten wurden. Im alten Bürgersaal und die Korridoren hängt eine Sammlung von Porträts der Lehns- und Amtsratsmänner vom 17. bis 20. Jh. Das ehemalige Schuldnergefängnis beherbergt heute ein Museum über Gesetz und Recht in Ribe. Es wird von Rathäusern, Stadttoren und Handel berichtet. Hier kann man Stadtsiegel, Normalmaße, Trinkbecher, Gesetzbuch, Morgensterne, Richtschwert, Daumenschrauben u. a. m. sehen. Trauungen im Alten Rathaus In diesem romantischen Rahmen finden die Standesamtlichen Trauungen statt. Die Trauungen werden so weit wie möglich nach den eigenen Vorstellungen der Brautpaare gestaltet, d.h. es ist Zeit zum Fotografieren, für den Ringtausch und andere spezielle Wünsche. Die Trauung verläuft auf eine feierliche Art, die gleichzeitig locker ist. Trauungen werden Donnerstags, Freitags und Samstags vormittags auf Dänisch, Deutsch oder Englisch vorgenommen. UST MSEEDO Åbent Open Öffenen Man-Fre / Mon-Fri / Mon-Frei Man-Søn / Mon-Sun / Mon-Son Man-Fre / Mon-Fri / Mon-Frei Onsdage / Wednesdays / Mittwoch Entré Entrance Eintritt Voksne / adults / Erwachsene 15 DKK Børn under 18 år - gratis Children u. 18 years - free Kinder u. 18 Jahre - kostenlos 19

20 Ribe Kunstmuseum Ribe Art Museum Ribe Kunstmuseum SEA PASS VADEHAV & VESTERHAV 4 Kort / Map / Karte Adresse Address Adresse Sct. Nicolaj Gade 10 [+45] Links Annonceinfo Side / Page / Seite 29 Ribe Kunstmuseum er som født på ny. Udadtil fremtræder museet ganske vist, som det så ud i 1891, da det rykkede ind i bomuldsfabrikant Balthazar Giørtz store herskabsvilla opført i hollandsk renæssancestil. Og dog: Alt er renoveret, og den karakterfulde oxidrøde farve underbygger bygningens statelige ydre. Huset er i sig selv et kunstværk. En elevator bidrager til, at museet nu er tilgængeligt for nye brugergrupper. I kælderen er der indrettet café med udgang til en terrasse, så den gamle romantiske have med pavillon og skulpturer ved åen, kan indgå i museets rum. Ribe Samlingen Museet er nu en værdig ramme for den kendte samling af malerier fra Guldalderen, Skagensmalere og modernister. Samlingen formår også at spille op til nutidskunstnere, hvilket vises ved særudstillinger. Ribe Kunstmuseum rummer også en række hovedværker med Ribemotiver fra en spændende periode i landets historie. Ribe Kunstmuseum (Art Museum) is as if born again. Exteriorly, the building, made in the Dutch Renaissance style, appears just as it was in 1891, when cotton manufacturer Balthazar Gioertz spacious mansion became Ribe Art Museum. Yet - everything has been restored, and the distinctive oxide red colour highlights the stately exterior of the building. The building is, in itself, a work of art. A newly installed lift contributes to the increased accessibility for all visitors. On the groundfloor, there is a café with an outdoor terrace, where the view of the old romantic garden, 20

21 ATTRAKTIONER ATTRACTIONS ATTRAKTIONEN the pavilion, the sculptures, and the flowing river, Ribe Å, becomes part of the museum. Ribe Art Collection Ribe Art Museum is now a worthy setting for the collection of paintings from the Golden Age, the Skaw painters and modernism. The Golden Age collection creates a fine interplay with the many modern artists, whose work is shown at special exhibitions. At Ribe Art Museum, you can view a number of major works with Ribe-motifs from an exciting period in the history of the country. Das Ribe Kunstmuseum ist praktisch wiedergeboren. Nach außen sieht das Museum von Neuem so aus, wie man es seit 1891 kennt, als es in die Villa des Baumwollfabrikanten Balthazar Giørtz einzog, ein herrschaftliches Gebäude im Stil der holländischen Renaissance. Es ist ein Kunstwerk in sich Selbst: alles ist neu restauriert worden und die oxidrote Farbe untermauert das stattliche Erscheinungsbild des Gebäudes. Ein Fahrstuhl trägt nun dazu bei, dass das Museum für weitere Besuchergruppen zugänglich geworden ist. Im Untergeschoss wurde ein Café mit Ausgang zur Terrasse eingerichtet, sodass der romantische alte Garten mit Pavillon und Skulpturen am Fluss ein Teil des Museums wurde. Die Sammlung von Ribe Das Museum bildet jetzt einen würdigen Rahmen für die bekannte Sammlung von Gemälden aus dem so genannten Goldenen Zeitalter, von Werken der Maler aus Skagen und des Modernismus. Auch für die Werke zeitgenössischer Künstler, die in Sonderausstellungen gezeigt werden, ist somit eine Grundlage geschaff en worden. Das Ribe Kunstmuseum verfügt auch über zahlreiche wichtige Werke mit Motiven aus Ribe aus einer interessanten Epoche der Landesgeschichte. UST MSEEDO Åbent Open Öffenen Man lukket / Mon closed / Mon Geschl Ons / Wed / Mitt Man lukket / Mon closed / Mon Geschl. Entré Entrance Eintritt Voksne / adults / Erwachsene 70 DKK Børn under 18 år - gratis Children u. 18 years - free Kinder u. 18 Jahre - kostenlos Særudstillinger / Special exhibitions Omvisning / Guided tours 21

22 Ribe VikingeCenter - Her hersker vikingerne Where Vikings Rule Hier herrschen die Wikinger 2SEA PASS VADEHAV & VESTERHAV 5 Kort / Map / Karte Adresse Address Adresse Lustrupholm Lustrupvej 4 [+45] Links Annonceinfo Side / Page / Seite Ribe VikingeCenters autentiske, full-size vikingemiljøer giver dig et fantastisk billede af, hvordan Ribes indbyggere levede og arbejdede fra byens grundlæggelse for 1300 år siden og frem til år 980. Foruden de faste medarbejdere har Ribe VikingeCenter hver sæson 700 frivillige vikinger, som strømmer til fra hele verden for at dyrke deres passion. Her skorter det aldrig på aktivitetstilbud. Man kan bl.a. gå vikingerne til hånde, fodre dyrene på Storgården, melde sig til høvdingens krigerskole, skyde til måls med langbue eller snitte sig en kniv. Ribe Frisen I Tinghuset i Ribe By, anno 980, på Ribe VikingeCenter har kunstneren Trine Theut udsmykket væggene med et prægtigt 20 meter langt kalkmaleri. Frisen er fortællingen om Ribes grundlæggelse, et stykke Danmarkshistorie. Om dengang, da frisiske købmænd blev fordrevet fra vadestedet ved Ribe Å og frem til år 800, hvor de første byhuse stod færdige. Ribe VikingeCenter s authentic, full-size Viking environment provides a fantastic picture of, how the inhabitants in Ribe lived and worked, when the town was founded 1300 years ago. Aside from the regular employees, Ribe VikingeCenter has 700 seasonal Viking volunteers, who come from every corner of the world to enjoy their passion. At Ribe VikingeCenter it is always possible to do hands-on activities. 22

23 ATTRAKTIONER ATTRACTIONS ATTRAKTIONEN Among other things, you can give the Vikings a helping hand, feed the animals at the Manor farm, sign up at the chieftain s warrior school, try your aim at archery or whittle a knife. The Ribe Frieze The Town-hall, where assemblies were held anno 980, is where you can see the splendid 20 meter long mural, made by Trine Theut. The frieze tells the story of the foundation of Ribe, of when the Frisian traders were banished from the ford by Ribe River and of when, during the years leading up to the year 800, the first town homes were built. Die authentischen Wikingerwelten im Ribe VikingeCenter geben einen fantastischen Eindruck davon, wie Ribes Einwohner seit der Gründung vor 1300 Jahren bis zum Jahr 980 lebten und arbeiteten. Außer den festen Mitarbeitern beschäftigt das Ribe Vikinge-Center jede Saison 700 freiwillige Wikinger, die aus aller Welt anreisen, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Im Ribe VikingeCenter fehlt es nie an Aktivitäts-angeboten. Man kann u. a. den Wikingern zur Hand gehen, die Tiere des Hofes Storgården füttern, sich in der Kriegerschule des Häuptlings anmelden, mit Langbögen auf Ziele schießen oder sich ein Messer schnitzen. Der Ribe Fries Im Tinghaus der Stadt Ribe aus dem Jahre 980 hat die Künstlerin Trine Theut die Wände mit einer prächtigen 20 m langen Kalkmalerei geschmückt. Der Fries ist eine Erzählung über die Gründung von Ribe, ein Stück dänischer Geschichte. Über die Zeit als friesische Kaufl eute von der Furt beim Fluss Ribe Å vertrieben wurden und bis zum Jahr 800, als die ersten Stadthäuser fertig gestellt waren. UST MSEEDO Åbent Open Öffenen Man-Fre / Mon-Fri / Mon-Frei Man-Søn / Mon-Sun / Mon-Son Man-Søn / Mon-Sun / Mon-Son Lør-Søn / Sat-Sun / Sam-Son International Vikingemarked 2015 International Viking Market Internationaler Wikingermarkt Entré Entrance Eintritt Voksne / adults / Erwachsene 100 DKK Børn / Children / Kinder (3-13) 45 DKK Afstand distance Abstand Ribe Ribe VikingeCenter - 3 km 23

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

WWW.VADEHAVSCENTRET.DK

WWW.VADEHAVSCENTRET.DK WWW.VADEHAVSCENTRET.DK - midt i NATIONALPARK VADEHAVET Inkl. turprogram 2014 - se verdens største østers - größte Auster der Welt SORT SOL over Ribe Velkommen til store oplevelser på VADEHAVSCENTRET -

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

busser / telekørsel på ærø

busser / telekørsel på ærø 790 791 busser / telekørsel på ærø BUses / shuttle service on auf ærø Gyldig pr. 15. september 2014 Busser / telekørsel på Ærø Indholdsfortegnelse Kort Map Karte 790 791 Marstal - Ærøskøbing - Skovby

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

For aktive motorcyklister!

For aktive motorcyklister! For aktive motorcyklister! FUN AND SIMPLE! SJOVT OG SIMPELT! MCTC app er lavet af motorcyklister til alle slags motorcyklister. The SMC Med app MCTC is an app innovation på din smartphone made by motorcyclists

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Mangler du inspiration

Mangler du inspiration Mangler du inspiration til hvad du kan foretage dig udenfor hotellet? Odense 5% 20% Benyt dette hæfte og få rabat og ekstra fordele på lokale restauranter, butikker og andre spændende steder her i byen.

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City Scandic IN DENMARK Denmark Norway Sweden Netherlands Belgium Germany Poland Finland Estonia 23 hotels In 2012: Opening of Scandic Aarhus City An upgraded experience SCANDIC SYDHAVNEN Meeting and conference

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

CHRISTEL-SEYFARTH.DK

CHRISTEL-SEYFARTH.DK all rights reserved by Christel Seyfarth. Christel Seyfarth art knits Christel Seyfarth designer hånd- og maskinstrik i unika design. Hendes farvestrålende strik er inspireret af den storslåede natur på

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Dansk på Askov 09.08.15 22.08.15 ASKOV HØJSKOLE

Dansk på Askov 09.08.15 22.08.15 ASKOV HØJSKOLE Dansk på Askov 09.08.15 22.08.15 ASKOV HØJSKOLE DANSK på ASKOV 9.- 22. august 2015 ASKOV HØJSKOLE er en af de ældste danske højskoler og kan i 2015 markere sit 150 års jubilæum som en stor grundtvigsk

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013. 2u, SH og MW

Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013. 2u, SH og MW Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013 2u, SH og MW Studietur 2.u Dublin og Belfast Samfundsfag (SH) og engelsk (MW) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Torsdag den 14.3 Mødetidspunkt senest 12.10

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6

Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6 Indhold Velkomstcenter... 4 Esbjerg... 6 Contents Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6 Inhalt Besucherinformationscenter.. 4 Esbjerg... 6 Attraktioner Fiskeri-.og.Søfartsmuseet... 8 Mennesket.ved.Havet...

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM)

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) For mere information kontakt Østdansk Turisme på 54861348

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Stevnsbussen.dk is a free sightseeing bus for anyone who wants to experience Stevns beautiful nature and many interesting sights.

Stevnsbussen.dk is a free sightseeing bus for anyone who wants to experience Stevns beautiful nature and many interesting sights. Velkommen i stevnsbussen.dk Stevnsbussen.dk er et gratis tilbud til dig, som gerne vil opleve den flotte natur på Stevns og de mange spændende seværdigheder. Bussen kører med 4 daglige afgange fra 29.

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Oplevelsesguide Erlebniss Guide

Oplevelsesguide Erlebniss Guide Oplevelsesguide Erlebniss Guide Tønder Seebüll Skærbæk Rømø Havneby Bramming Vejen Varde Grindsted Billund Outrup Filsø Nymindegab Esbjerg Fanø Hvide Sande Skjern Bork List Sylt Kampen Oksbøl Nr. Nebel

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

Programm Freitag den 10. juli 2015

Programm Freitag den 10. juli 2015 Programm Freitag den 10. juli 2015 10.50 Uhr Konzert am Schlosswall. Die Sønderborg-Garde sorgt für Unterhaltung, während sich die Reiter auf dem Platz vor dem Sønderborg Schloss versammeln 11.30 Uhr Der

Læs mere

Lobby Restaurant The Harbour Lobby

Lobby Restaurant The Harbour Lobby Lobby Lobby Med suverænt stilsikkert design af Utzon og en fantastisk beliggenhed i Københavns Havn, er Copenhagen Island et perfekt udgangspunkt for et besøg til København. Topmoderne kvalitet præger

Læs mere

SUPERSTRAND VELKOMMEN TIL WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH

SUPERSTRAND VELKOMMEN TIL WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN I Destination Ringkøbing Fjord har vi ved hjælp af projekt Fremtidens Superstrand, gjort en

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

Et betagende hotel An enchanting hotel

Et betagende hotel An enchanting hotel Et betagende hotel Med spændende associationer til Tivoli, Danmarks kendte forlystelses have, er Tivoli Hotel Københavns første temahotel. Hotellet er tegnet af Kim Utzon og opført i et samarbejde mellem

Læs mere

Brasserie Imperial Lobby

Brasserie Imperial Lobby Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk A Lone

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere