Red Spot logoet Red Spot logo Red Spot Logo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Red Spot logoet Red Spot logo Red Spot Logo"

Transkript

1

2 Indhold Contents Inhalt

3 Kære gæst Dear visitor Liebe Gäste

4 Red Spot logoet Red Spot logo Red Spot Logo

5 INFORMATION Ribe Velkomstcenter Ribe Visitors' Centre Begrüßungscenter Ribe Visit Ribe slår i januar 2015 dørene op til et moderne velkomstcenter, hvor du selv kan søge information om Ribe, Esbjerg, Nationalpark Vadehavet og en række andre spændende attraktioner ved Vadehavskysten. Centret rummer den nyeste informationsteknologi, brochurer og kort over området, og vi tilbyder naturligvis gratis Wi-Fi. Når personalet er gået hjem, kan du stadig søge information i velkomstcenteret. In January 2015, Visit Ribe will open the doors of a new visitors centre where you can personally search for information about Ribe, Esbjerg, The Wadden Sea National Park and a number of other exciting sights and attractions in the Wadden Sea coastal area. The centre contains the very latest information technology, brochures and maps of the area, and naturally Wi-Fi is available free of charge. When the staff have gone home, you can still seach for information at the visitors centre. Im Januar 2015 eröffnet Visit Ribe ein modernes Begrüßungscenter, in dem man rmationen über Ribe, Esbjerg, den Nationalpark Wattenmeer und zahlreiche andere interessante Sehenswürdigkeiten an der Wattenmeerküste finden kann. Das Center ist mit modernster rmationstechnologie, Broschüren und Karten über die Region ausgerüstet und natürlich hat man hier kostenloses Wi-Fi. Wenn das Personal Feierabend hat, kann man im Begrüßungscenter trotzdem weiter nach rmationen suchen. Torvet 3, [+45] Åbent Open Öffenen Mandag til søndag Monday to Sunday from Montag bis Sonntag

6 Ribe Domkirke - Vor Frue Kirke The Church of Our Lady Frauenkirche Kort / Map / Karte Adresse Address Adresse Torvet [+45] Links Annonceinfo Side / Page / Seite 17 Domkirken, byens pompøse vartegn, kan ses viden om i det flade landskab. Kirken er påbegyndt og stod færdig Byggematerialet var tufsten, hjemført fra Rhin-landet, tysk sandsten og jysk granit. På den tid var der to lige høje tårne i vest, men julenat 1283 styrtede det ene ned og dræbte mange mennesker inde i kirken. Det nuværende Borgertårn af mursten stod klar i Fra det 50 meter høje tårn er der en fantastisk udsigt over Ribes røde tage, marskområdet mod vest og de lave engområder mod øst. Fra Borgertårnets klokkespil lyder hver dag kl og melodien til Brorsons salme "Den yndigste rose er funden". Kl og spilles folkevisen, "Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg". Ribe Cathedral, the prominent landmark of the town, can be seen for miles across the flat landscape. The cathedral was begun between 1150 and 1175 and completed between 1225 and The building materials were tufa stone, a rock of volcanic origin, brought home from the Rhine area, German sandstone and Jutlandic granite. At that time there were two towers of equal height on the west side, but on Christmas night 1283 one of them collapsed, killing many people inside the cathedral. The present brickbuilt Commoners Tower was completed in From the 50-metre tower there is a fantastic view of the red roofs of Ribe, the 6

7 ATTRAKTIONER ATTRACTIONS ATTRAKTIONEN marshes to the west and the lowlying meadows to the east. At and every day the Commoners Tower carillon plays the melody to a hymn by Brorson, The most beautiful rose has been found. At and it plays a folk melody, Queen Dagmar has taken to her bed in Ribe. Der Dom, das pompöse Wahrzeichen der Stadt, ist in der flachen Landschaft weithin zu sehen. Der Bau wurde zwischen 1150 und 1175 begonnen und zwischen 1225 und 1250 beendet. Die Baumaterialien waren Tuffstein aus dem Rheinland, Deutscher Sandstein und jütländischer Granit. Zu jener Zeit waren die beiden westlichen Türme gleich hoch, aber in der Weihnachtsnacht 1283 brach der eine Turm zusammen und begrub viele Menschen in der Kirche unter sich. Der heutige Bürgerturm aus Ziegelsteinen war 1333 fertig. Von dem 50 Meter hohen Turm aus genießt man eine phantastische Aussicht über Ribes rote Dächer, die Marsch im Westen und die tiefliegenden Wiesen im Osten. Das Glockenspiel des Bürgerturms spielt täglich um 8.00 und um Uhr die Melodie von Brorsons Psalm "Den yndigste rose er funden" (Die anmutigste Rose ist gefunden). Um und um Uhr ertönt das Volkslied "Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg" (Königin Dagmar liegt krank in Ribe). UST MSEEDO Åbent Open Öffenen Uge Week Woche 7, 14 & Søndag Sunday Sonntag fra / from / ab Entré Entrance Eintritt Kirken / Church / Kirche 0 DKK Tårn+museum, tower+museum Turm+Museum Voksne / adults / Erwachsene 20 DKK Børn / children / Kinder 10 DKK 7

8 Ribes middelalderby Ribe's medieval town Ribes Mittelalterstadt Adresse Address Adresse VisitRibe Torvet 3 [+45] Links Annonceinfo Side / Page / Seite En vandring gennem Ribes gamle, brostensbelagte gader er også en vandring tilbage i tiden. En stor del af byens smukke bygninger kan kædes sammen med såvel berømte personer som bestemte perioder i byens tusindårige historie, hvilket bl.a. de mange mindetavler vidner om. Dramatik og charme Ribes dramatiske historie omhandler vikinger, konger og dronninger, biskopper, landsforrædere, hekse, stormfloder og ildebrande. Overalt i Ribe finder man detaljer, som de fleste andre byer har mistet forlængst. Smukt dekorerede døre og facader, middelalderligt bindingsværk og gammeldags gadelamper. De er alle med til at gøre den gamle by ekstra charmerende. Byvandring Når du besøger Ribe, kan vi anbefale, at du afsætter tid til en tur med en af vore dygtige, lokale guider. To wander through the old cobblestone streets of Ribe is to travel back through time. As evidenced by the numerous memorial tablets, many of the beautiful buildings here can be linked with famous figures and with certain periods of the thousandyear history of the town. Drama and charm Ribe's dramatic history is about Vikings, kings, queens, bishops, traitors, witches, floods, and fire. Throughout Ribe there are details which in most other towns vanished long ago: beautifully decorated doors and facades, medieval half-timbered buildings, street lamps from an age gone by. By 8

9 ATTRAKTIONER ATTRACTIONS ATTRAKTIONEN devoting more than a passing glance to these features you will soon begin to appreciate why Ribe is such a nice place to visit. Town walks When you visit Ribe, we recommend you to set aside some time for a town walk with one of our excellent local guides. Eine Wanderung durch Ribes alte Pflasterstraßen ist auch eine Wanderung in die Vergangenheit. Ein großer Teil der schönen Gebäude der Stadt ist sowohl mit berühmten Personen als auch mit bestimmten Abschnitten der tausendjährigen Geschichte der Stadt verbunden, was u.a. die zahlreichen Gedenktafeln belegen. Dramatik und Charme Ribes dramatische Geschichte handelt von den Wikingern, Königen und Königinnen, Bischöfen, Landesverrätern, Hexen, Sturmfluten und Feuerbrünsten. Überall in Ribe befinden sich Details, die in den meisten anderen Städten längst verlorengegangen sind: Schön verzierte Türen und Fassaden, mittelalterliches Fachwerk und altmodische Straßenlaternen. Lassen Sie auf Ihrem Spaziergang den Blick auf diesen Details ruhen, die mit zum besonderen Charme der alten Stadt beitragen. Stadtwanderung Wenn Sie Ribe besuchen, sollten Sie sich Zeit für einen Rundgang mit einem unserer kundigen Stadtführer nemen. UST MSEEDO Bestilling af guide Book guide Führung auf Vorbestellung VisitRibe [+45] Vore guider kan gennemføre turene på dansk, tysk og engelsk Der er flere temaer at vælge imellem. The tours are conducted in Danish, German and English. There are several themes to choose from Unsere Fremdenführer sprechen Dänisch, Deutsch und Englisch. Es kann zwischen mehreren Themen gewält werden. 9

10 Vægterrundgang i Ribe The Night Watchman in Ribe Nachtwächterrundgang Kort / Map / Karte Starter Starts Treffpunkt Weis Stue Torvet 2 Links Følg vægteren, lyt til hans sang og historier, når han hver dag, fra maj til oktober, går sin traditionelle runde gennem byens historiske gader. Vægterens opgave er ikke den samme som i gamle dage. Dengang var vægterens rolle at sikre ro og orden i byens gader og slå alarm ved stormfloder og brande. Men udstyret er det samme: Uniformen, den drabelige morgenstjerne, der skulle jage kriminelle væk, og lampen med stearinlyset. Vægterhvervet ophørte i sin oprindelige form i 1902, men i 1935 blev traditionen genoptaget som led i turistarbejdet. Ribes vægtere formår at skabe en helt særlig stemning, hvor man lever sig ind i en tid, længe før moderne politifolk og alarmer. De synger deres vægtervers og fortæller om Ribes dramatiske historie. Hos nogle brænder oplevelsen sig så meget fast, at de gør det til et fast indslag under deres besøg i Ribe at gå den stemningsfulde tur. Each night during the summer you can join the Night Watchman, when he walks his traditional rounds in the old winding streets of Ribe. Once upon a time, the Night Watchman s duty was to maintain order in the streets of Ribe and to watch out for fires and threatening storm floods. Today, his rounds and equipment are the same. He wears the oldfashioned uniform. In one hand, he carries the formidable spiked mace, used to chase off criminals and in the other hand, his lantern. In 1902, the Night Watchman s task 10

11 AKTIVITETER ACTIVITIES AKTIVITÄTEN ceased in its original form, but in 1935 the tradition was revived as part of the continued tourism effort. Ribe s Night Watchman creates a very special mood that takes you back to a time without modern policemen and alarms. The Night Watchman sings his song and tells the dramatic stories about the history of Ribe. For some, the experience is so special, that it is a standard feature to join in the atmospheric walk when visiting Ribe. Von Mai bis Oktober können Sie dem Nachtwächter auf seiner traditionellen Runde durch die alten Strassen Ribes folgen. Die Aufgabe ist nicht mehr die gleiche wie früher, als der Nachtwächter Recht und Ordnung in den Straßen der Stadt aufrecht erhalten und die Einwohner vor Sturmflut und Feuer warnen sollte. Seine Ausrüstung ist aber noch dieselbe: die Uniform, der gefährliche Morgenstern, der die Kriminellen fortjagen sollte, und die Laterne mit einer Kerze endete die Tätigkeit der Nachtwächter in ihrer ursprünglichen Form, 1935 jedoch wurde die Tradition als eine Touristenattraktion wieder aufgenommen. Und so gelingt es Ribes Nachtwächtern auch, eine ganz besondere Stimmung zu schaffen, in der man sich in eine Zeit lange vor moderner Polizei und Sirenen zurück versetzt fühlt. Sie singen ihre Wächterlieder und berichten von Ribes dramatischer Geschichte. Bei einigen Gästen hinterlässt das Erlebnis einen so überwältigenden Eindruck, dass sie bei jedem Besuch in Ribe den stimmungsvollen Rundgang erneut mitmachen. UST MSEEDO Hvornår When Wann * & * 22., 23., & Sprog Language Sprache dansk og engelsk danish and english dänisch und englisch Varer ca. 45 minutter Duration approx. 45 minutes Dauert ca. 45 Min. Gratis Free Kostenlos 11

12 INFORMATION Tag med guide rundt i Ribe Guided tours in Ribe Geführter Stadtrundgang VisitRibe

13 Guidede ture på bestilling i Ribe Book guided tours in Ribe Führungen auf Vorbestellung

14 Sct. Catharinæ Kirke og Klostergård Sct. Catharinæ Abbey & Monastary Sct. Catharinæ Kirche und Kloister Kort / Map / Karte Adresse Address Adresse Sct. Catharinæ Plads [+45] Links Annonceinfo Side / Page / Seite 16 Sct. Catharinæ Kirke og Kloster blev grundlagt i 1228 som et tiggermunkekloster af dominikanerne - i Danmark kaldet Sortebrødrene. Det prægtige kompleks er sammen med Domkirken det eneste, der er levnet af alle Ribes middelalderlige kirker, klostre, kapeller og hospitaler. Den nuværende kirke er fra 1400-årene og den tredje på stedet. Efter reformationen i 1536 blev kirken sognekirke, mens klosterfløjene tjente som hospital. Kirken stod foran en sammenstyrtning, da den i 1920 erne blev reddet ved en enestående aktion, hvor man som sidste udvej bogstaveligt talt skar den fri af jorden, satte den på rækkevis af donkrafte og stille tippede den i lodret position. Gennem kirken er der adgang til den smukke klostergård. Nyd den fredfyldte stemning helt afskåret fra omverdenen. Sct. Catharinæ Plads har i midten et brøndanlæg med klostrets værnehelgen Sct. Catharinæ af Alexandria på toppen. St. Catharinæ Church and Abbey, founded in 1228 as an abbey for mendicant friars of the Dominican order - in Denmark called The Black Friars. This magnificent complex and the cathedral represent the last remains of all the medieval churches, abbeys, chapels and hospitals of old Ribe. The present St. Catharinæ Church was built in the 15th century and is the third one to occupy this site. After the reformation in 1536 it became a parish church, while the abbey served as a hospital. The church faced structural collapse, but in the 1920 s bold and unusual action was taken to save it. The only thing 14

15 ATTRAKTIONER ATTRACTIONS ATTRAKTIONEN Sct. Catharinæ af Alexandria left to do was to literally cut the church free of the earth on which it was standing, while supporting it on a large number of jacks. The whole edifice was then gradually tilted back to the vertical. The church gives access to the lovely cloister. Enjoy the serenity of a world completely separated from our own. The waterwell situated in the middle of Sct. Catharinæ Plads is surmounted by the patron saint of the abbey, St. Catharina of Alexandria. Sct. Catharinæ Kirche und Kloster, das 1228 als Bettelmönchskloster von den Dominikanern - in Dänemark Schwarze Brüder genannt - gegründet wurde. Der prächtige Komplex ist zusammen mit dem Dom das Einzige, was von Ribes mittelalterlichen Kirchen, Klöstern, Kapellen und Hospitälern überlebt hat. Die heutige Kirche ist aus dem 15. Jahrhundert und die dritte an dieser Stelle. Nach der Reformation, 1536, wurde sie Pfarr kirche, während die Klosterflügel als Hospital dienten. Die Kirche stand vor dem Einsturz, als sie in den 1920er Jahren in einer einzigartigen Aktion gerettet wurde, bei der man sie als letzten Ausweg buchstäblich von der Erde freischnitt, auf eine Unzahl Wagen heber setzte und langsam in die Senkrechte zurück drückte. Durch die Kirche erreicht man den schönen Klosterhof. Genießen Sie die friedliche Stimmung, völlig abgeschirmt von der Umwelt. Mitten auf dem Sct. Catharinæ Plads steht eine Brunnen anlage mit der Schutzheiligen des Klosters Sct. Catharina von Alexandria auf der Spitze. UST MSEEDO Åbent Open Öffenen * *Lukket hver mandag Closed every monday Geschl. jeden Montag Entré Entrance Eintritt Kirken / Church / Kirche 0 DKK Kloster Cloister Kloster Voksne / adults / Erwachsene 5 DKK Børn under 18 år - gratis Children u. 18 years - free Kinder u. 18 Jahre - kostenlos 15

16 Sct. Catharinæ Kirke og Klostergården Entré: Kirken: gratis. Klostergården, voksne DKK 5. Børn u/18 år gratis. Grupperabat. Forbehold for ændringer. Adgang til kirken og Klostergården kun såfremt der ikke er kirkelige handlinger. Åbningstider: lukket hver mandag i denne periode. Entrance fee: Church: free. Cloister Garden, adults DKK 5. Children u. 18: free. Group discount. Subject to change. Access to church and yard only when services are not in progress. Opening hours: closed every monday in this period. Eintritt: Kirche: frei. Klosterrundgang, Erwachsene DKK 5. Kinder u. 18: frei. Gruppen-rabatt. Änderungen vorbehalten. Während kirchlicher Handlungen kein Zutritt zu Kirche und Klosterrundgang. Öffnungszeiten: Geschlossen jeden Montag in diesem Zeitraum. 2 Kort / Map / Karte Sct. Catharinæ Plads [+45] Ribe Domkirke Museum Domkirkemuseet ligger på vejen op i kirkens tårn. Her fortæller den store udstilling om reformationens konkrete konsekvenser for dagligliv og kirkeliv, og om Ribe Domkirkes fascinerende bygningshistorie. The Museum is situated in the Commoner s Tower. Here, a great exhibition shows the intriguing story about the Reformation and its many consequences for everyday life as well as church life. Learn more about Ribe Cathedral s fascinating building history. Auf dem Weg hinauf im Turm der Kirche liegt das Museum des Doms zu Ribe. Hier veranschaulicht die große Ausstellung die konkreten Konsequenzen der Reformation für Alltag und Kirchenleben und die faszinierende Geschichte des Baus des Doms zu Ribe. 1 Kort / Map / Karte Torvet [+45] Entré: DKK 20 Admission: DKK 20 Eintritt: DKK 20 Børn/children/Kinder u. 18 DKK 10 Det Gamle Rådhus og Rådhussamlingen Bygningen er opført før 1496 og blev fra 1708 brugt som byens rådhus. Nu er rådhuset åbent for besøgende, som kan opleve borgersalen og udstillingen om Ribes lov og ret. The Old Town Hall building was built before 1496 and was used as a town hall from It is now open for visitors, who can experience the old building with the impressive Assembly Hall and the exhibition about Ribe s law and order. Das alte Rathaus von Ribe wurde vor 1496 erbaut und seit 1708 als Rathaus der Stadt genutzt. Heute ist das Rathaus für Besucher geöffnet, die nicht nur das Gebäude mit u.a. dem Bürgersaal, sondern auch die Ausstellung über Ribes Gesetz und Recht. 3 Kort / Map / Karte Von Støckens Plads [+45] Entré: DKK 15 Admission: DKK 15 Eintritt: DKK 15 Børn/children/Kinder u. 18 gratis/free/frei 16

17 ATTRAKTIONER ATTRACTIONS ATTRAKTIONEN Ribe Domkirke Vor Frue Kirke i Ribe fra 1100-tallet er en 5-skibet romansk tufstenskirke med senere gotiske tilføjelser i teglsten. 50 m højt borgertårn med storslået udsigt over byen og Vadehavet. Temamuseum på Søndre Galleri om kirkens bygningshistorie og Reformationen i 1536 med riberelationer. Kirkens kiosk sælger musik af Rued Langgaard, der var organist ved kirken , indspillet på kirkens orgel af domorganist Birgitte Ebert. Gudstjenester hver søndag kl Vor Frue Kirke (The Church of Our Lady) from the 12th. century is a five-naved Romanesque tuffstone church with later additions made in the Gothic brickwork style. The Commoner s Tower is 50 metres high with an awe-inspiring view of Ribe Town and the Wadden Sea. As well, Søndre Galleri has a theme exhibit about the Cathedral s building history, the Reformation in 1536 and other interesting Ribe influences. The Cathedral kiosk sells music by Rued Langgaard (the Cathedral organist from 1940 to 1952) recorded on the Cathedral organ by organist Birgitte Ebert. Services are held at every Sunday. Der Dom zu Ribe, dänisch Ribe Domkirke oder auch Vor Frue Kirke, ist eine fünfschiffige romanische Tuffsteinkirche aus dem 12. Jahrhundert mit späteren gotischen Backsteinanbauten. Der Bürgerturm, dänisch Borgertårnet, ist 50 m hoch und von dort hat man einen großartigen Ausblick auf die Stadt und das Wattenmeer. Themenmuseum in der Søndre Galleri über die Geschichte des Baus der Kirche und die Reformation im Jahre 1536 mit Verbindungen zu Ribe. Im Kiosk der Kirche kann man von Rued Langgaard (Organist der Kirche von ) komponierte und von der Domorganistin Birgitte Ebert auf der Orgel des Doms gespielte Musik kaufen. Jeden Sonntag um Uhr findet ein Gottesdienst statt. Åbningstider / Opening hours / Öffnungszeiten Uge / Week / Woche 7, 14 & Søndag fra / Sunday from / Sonntag ab Entré / Admisson / Eintritt: Kirken / Church / Kirche - gratis / free / kostenlos Borgertårnet med museum / Commoner s Tower with museum / Bürgerturm mit Museum Voksne DKK 20 børn DKK 10 / Adult DKK 20, children DKK 10 / Erwachsene DKK 20, Kinder DKK Kort / Map / Karte Torvet [+45] Lukket under kirkelige handlinger. Closed during services. Kein Zutritt während kirchlicher Handlungen. 17

18 Det Gamle Rådhus i Ribe The Old Town Hall Das Alte Rathaus Kort / Map / Karte Adresser Address Adresse Vielseskontoret / The Civil Marriage Office / Standesamt Giørtz Plads [+45] Det Gamle Rådhus Von Støckens Plads 1 [+45] Links Annonceinfo Side / Page / Seite 16 Det Gamle Rådhus i Ribe er Danmarks ældste, opført før Fra 1708 anvendt som byens rådhus, hvor der ind til 2007 blev holdt byrådsmøder. I den gamle Borgersal og gangene hænger en samling portrætter af årenes lensog amtsmænd. Det tidligere gældsfængsel er nu indrettet til museum for Ribes bystyre samt lov og ret. Der fortælles om rådhuse, byporte og handel. Her kan man se byens segl, normalmål, drikkebæger, lovbog, morgenstjerner, bøddelsværd, tommelskruer m.m. Vielser på Det gamle Rådhus I disse romantiske rammer foregår de borgerlige vielser. Vielserne foregår så vidt muligt på brudeparrenes præmisser, dvs. der er tid til fotografering, udveksling af ringe og andre specielle ønsker. Vielsesceremonier foregår på en højtidelig måde, som samtidig er afslappet. Vielserne foregår på dansk, tysk eller engelsk torsdage, fredage og lørdage formiddage. Ribe s old Town Hall was built before 1496 and has been used as the town s city hall from 1708 until 2007, when the last town councillor meeting was held. On the walls in old Commoner s hall hang a collection of portraits of vassals and councillors from The former debtor s prison has been converted to a museum about the laws and statutes in Ribe. Stories are told about town halls, town gates and commerce. Here, you can see the town s seal, standard dimensions, drinking cup, law book, and spiked mace, thumb screws and more. 18

19 ATTRAKTIONER ATTRACTIONS ATTRAKTIONEN Wedding Ceremonies at the Old Town Hall In these romantic surroundings, civil wedding ceremonies take place. In so far as possible, the ceremonies are performed on the bridal couple s premises: there is time for taking pictures, exchanging rings, and other special wishes. The wedding ceremony is formal, yet relaxed and celebratory. The ceremonies are performed in Danish, German, or English on Thursday, Friday, and Saturday mornings. Ribes Alte Rathaus wurde vor 1496 errichtet. Ab 1708 als Rathaus der Stadt verwendet, wo bis 2007 Stadtratssitzungen abgehalten wurden. Im alten Bürgersaal und die Korridoren hängt eine Sammlung von Porträts der Lehns- und Amtsratsmänner vom 17. bis 20. Jh. Das ehemalige Schuldnergefängnis beherbergt heute ein Museum über Gesetz und Recht in Ribe. Es wird von Rathäusern, Stadttoren und Handel berichtet. Hier kann man Stadtsiegel, Normalmaße, Trinkbecher, Gesetzbuch, Morgensterne, Richtschwert, Daumenschrauben u. a. m. sehen. Trauungen im Alten Rathaus In diesem romantischen Rahmen finden die Standesamtlichen Trauungen statt. Die Trauungen werden so weit wie möglich nach den eigenen Vorstellungen der Brautpaare gestaltet, d.h. es ist Zeit zum Fotografieren, für den Ringtausch und andere spezielle Wünsche. Die Trauung verläuft auf eine feierliche Art, die gleichzeitig locker ist. Trauungen werden Donnerstags, Freitags und Samstags vormittags auf Dänisch, Deutsch oder Englisch vorgenommen. UST MSEEDO Åbent Open Öffenen Man-Fre / Mon-Fri / Mon-Frei Man-Søn / Mon-Sun / Mon-Son Man-Fre / Mon-Fri / Mon-Frei Onsdage / Wednesdays / Mittwoch Entré Entrance Eintritt Voksne / adults / Erwachsene 15 DKK Børn under 18 år - gratis Children u. 18 years - free Kinder u. 18 Jahre - kostenlos 19

20 Ribe Kunstmuseum Ribe Art Museum Ribe Kunstmuseum SEA PASS VADEHAV & VESTERHAV 4 Kort / Map / Karte Adresse Address Adresse Sct. Nicolaj Gade 10 [+45] Links Annonceinfo Side / Page / Seite 29 Ribe Kunstmuseum er som født på ny. Udadtil fremtræder museet ganske vist, som det så ud i 1891, da det rykkede ind i bomuldsfabrikant Balthazar Giørtz store herskabsvilla opført i hollandsk renæssancestil. Og dog: Alt er renoveret, og den karakterfulde oxidrøde farve underbygger bygningens statelige ydre. Huset er i sig selv et kunstværk. En elevator bidrager til, at museet nu er tilgængeligt for nye brugergrupper. I kælderen er der indrettet café med udgang til en terrasse, så den gamle romantiske have med pavillon og skulpturer ved åen, kan indgå i museets rum. Ribe Samlingen Museet er nu en værdig ramme for den kendte samling af malerier fra Guldalderen, Skagensmalere og modernister. Samlingen formår også at spille op til nutidskunstnere, hvilket vises ved særudstillinger. Ribe Kunstmuseum rummer også en række hovedværker med Ribemotiver fra en spændende periode i landets historie. Ribe Kunstmuseum (Art Museum) is as if born again. Exteriorly, the building, made in the Dutch Renaissance style, appears just as it was in 1891, when cotton manufacturer Balthazar Gioertz spacious mansion became Ribe Art Museum. Yet - everything has been restored, and the distinctive oxide red colour highlights the stately exterior of the building. The building is, in itself, a work of art. A newly installed lift contributes to the increased accessibility for all visitors. On the groundfloor, there is a café with an outdoor terrace, where the view of the old romantic garden, 20

21 ATTRAKTIONER ATTRACTIONS ATTRAKTIONEN the pavilion, the sculptures, and the flowing river, Ribe Å, becomes part of the museum. Ribe Art Collection Ribe Art Museum is now a worthy setting for the collection of paintings from the Golden Age, the Skaw painters and modernism. The Golden Age collection creates a fine interplay with the many modern artists, whose work is shown at special exhibitions. At Ribe Art Museum, you can view a number of major works with Ribe-motifs from an exciting period in the history of the country. Das Ribe Kunstmuseum ist praktisch wiedergeboren. Nach außen sieht das Museum von Neuem so aus, wie man es seit 1891 kennt, als es in die Villa des Baumwollfabrikanten Balthazar Giørtz einzog, ein herrschaftliches Gebäude im Stil der holländischen Renaissance. Es ist ein Kunstwerk in sich Selbst: alles ist neu restauriert worden und die oxidrote Farbe untermauert das stattliche Erscheinungsbild des Gebäudes. Ein Fahrstuhl trägt nun dazu bei, dass das Museum für weitere Besuchergruppen zugänglich geworden ist. Im Untergeschoss wurde ein Café mit Ausgang zur Terrasse eingerichtet, sodass der romantische alte Garten mit Pavillon und Skulpturen am Fluss ein Teil des Museums wurde. Die Sammlung von Ribe Das Museum bildet jetzt einen würdigen Rahmen für die bekannte Sammlung von Gemälden aus dem so genannten Goldenen Zeitalter, von Werken der Maler aus Skagen und des Modernismus. Auch für die Werke zeitgenössischer Künstler, die in Sonderausstellungen gezeigt werden, ist somit eine Grundlage geschaff en worden. Das Ribe Kunstmuseum verfügt auch über zahlreiche wichtige Werke mit Motiven aus Ribe aus einer interessanten Epoche der Landesgeschichte. UST MSEEDO Åbent Open Öffenen Man lukket / Mon closed / Mon Geschl Ons / Wed / Mitt Man lukket / Mon closed / Mon Geschl. Entré Entrance Eintritt Voksne / adults / Erwachsene 70 DKK Børn under 18 år - gratis Children u. 18 years - free Kinder u. 18 Jahre - kostenlos Særudstillinger / Special exhibitions Omvisning / Guided tours 21

22 Ribe VikingeCenter - Her hersker vikingerne Where Vikings Rule Hier herrschen die Wikinger 2SEA PASS VADEHAV & VESTERHAV 5 Kort / Map / Karte Adresse Address Adresse Lustrupholm Lustrupvej 4 [+45] Links Annonceinfo Side / Page / Seite Ribe VikingeCenters autentiske, full-size vikingemiljøer giver dig et fantastisk billede af, hvordan Ribes indbyggere levede og arbejdede fra byens grundlæggelse for 1300 år siden og frem til år 980. Foruden de faste medarbejdere har Ribe VikingeCenter hver sæson 700 frivillige vikinger, som strømmer til fra hele verden for at dyrke deres passion. Her skorter det aldrig på aktivitetstilbud. Man kan bl.a. gå vikingerne til hånde, fodre dyrene på Storgården, melde sig til høvdingens krigerskole, skyde til måls med langbue eller snitte sig en kniv. Ribe Frisen I Tinghuset i Ribe By, anno 980, på Ribe VikingeCenter har kunstneren Trine Theut udsmykket væggene med et prægtigt 20 meter langt kalkmaleri. Frisen er fortællingen om Ribes grundlæggelse, et stykke Danmarkshistorie. Om dengang, da frisiske købmænd blev fordrevet fra vadestedet ved Ribe Å og frem til år 800, hvor de første byhuse stod færdige. Ribe VikingeCenter s authentic, full-size Viking environment provides a fantastic picture of, how the inhabitants in Ribe lived and worked, when the town was founded 1300 years ago. Aside from the regular employees, Ribe VikingeCenter has 700 seasonal Viking volunteers, who come from every corner of the world to enjoy their passion. At Ribe VikingeCenter it is always possible to do hands-on activities. 22

23 ATTRAKTIONER ATTRACTIONS ATTRAKTIONEN Among other things, you can give the Vikings a helping hand, feed the animals at the Manor farm, sign up at the chieftain s warrior school, try your aim at archery or whittle a knife. The Ribe Frieze The Town-hall, where assemblies were held anno 980, is where you can see the splendid 20 meter long mural, made by Trine Theut. The frieze tells the story of the foundation of Ribe, of when the Frisian traders were banished from the ford by Ribe River and of when, during the years leading up to the year 800, the first town homes were built. Die authentischen Wikingerwelten im Ribe VikingeCenter geben einen fantastischen Eindruck davon, wie Ribes Einwohner seit der Gründung vor 1300 Jahren bis zum Jahr 980 lebten und arbeiteten. Außer den festen Mitarbeitern beschäftigt das Ribe Vikinge-Center jede Saison 700 freiwillige Wikinger, die aus aller Welt anreisen, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Im Ribe VikingeCenter fehlt es nie an Aktivitäts-angeboten. Man kann u. a. den Wikingern zur Hand gehen, die Tiere des Hofes Storgården füttern, sich in der Kriegerschule des Häuptlings anmelden, mit Langbögen auf Ziele schießen oder sich ein Messer schnitzen. Der Ribe Fries Im Tinghaus der Stadt Ribe aus dem Jahre 980 hat die Künstlerin Trine Theut die Wände mit einer prächtigen 20 m langen Kalkmalerei geschmückt. Der Fries ist eine Erzählung über die Gründung von Ribe, ein Stück dänischer Geschichte. Über die Zeit als friesische Kaufl eute von der Furt beim Fluss Ribe Å vertrieben wurden und bis zum Jahr 800, als die ersten Stadthäuser fertig gestellt waren. UST MSEEDO Åbent Open Öffenen Man-Fre / Mon-Fri / Mon-Frei Man-Søn / Mon-Sun / Mon-Son Man-Søn / Mon-Sun / Mon-Son Lør-Søn / Sat-Sun / Sam-Son International Vikingemarked 2015 International Viking Market Internationaler Wikingermarkt Entré Entrance Eintritt Voksne / adults / Erwachsene 100 DKK Børn / Children / Kinder (3-13) 45 DKK Afstand distance Abstand Ribe Ribe VikingeCenter - 3 km 23

Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6

Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6 Indhold Velkomstcenter... 4 Esbjerg... 6 Contents Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6 Inhalt Besucherinformationscenter.. 4 Esbjerg... 6 Attraktioner Fiskeri-.og.Søfartsmuseet... 8 Mennesket.ved.Havet...

Læs mere

DRY AGED MEAT. Alle vore varer er hjemmelavet af de fineste råvarer og tilberedt efter gamle håndværkstraditioner.

DRY AGED MEAT. Alle vore varer er hjemmelavet af de fineste råvarer og tilberedt efter gamle håndværkstraditioner. GUIDEN 2015 Åbningstider: Man - tors 8-17.30 Fredag 8-18.00 Lørdag 8-13.00 Alle vore varer er hjemmelavet af de fineste råvarer og tilberedt efter gamle håndværkstraditioner. DRY AGED MEAT Alle unsere

Læs mere

Sæby. Sæby Lyngså Voerså

Sæby. Sæby Lyngså Voerså Sæby 2013 GUIDE TIL SÆBYOMRÅDET DANSK deutsch english Sæby Lyngså Voerså Sæby Turistbureau... 4 Byen ved havet, Golf...44-45 Cykling...46-49 magiske feriedage i sæby dejligst hele året... 5 Sæby - ferieby

Læs mere

Velkommen Welcome Willkommen. Vinderup egnen. Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur. Aalborg. Skive Lemvig. Århus. Holstebro.

Velkommen Welcome Willkommen. Vinderup egnen. Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur. Aalborg. Skive Lemvig. Århus. Holstebro. VINDERUP EGNEN.dk Vinderup egnen Aalborg Skive Lemvig Holstebro Ringkøbing Vejle Velkommen Welcome Willkommen Århus Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur WILKOMMEN IN DIE VINDERUP GEGEND Vinderupegnens

Læs mere

Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup

Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup 2014 Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup 2 3 Indhold 24 34 Historiske Kolding 4 Historical Kolding Historische Kolding Har du lyst til at lege? 14 Do you want to play? Spielst du gern? 38 41 25 Kunst

Læs mere

FREDERICIA. www.visitfredericia.dk

FREDERICIA. www.visitfredericia.dk FREERICIA 2010 www.visitfredericia.dk Kære gæst Med sin placering midt i anmark er Fredericia det perfekte opholdssted, hvis du er sulten efter oplevelser af enhver slags. I selve Fredericia befinder du

Læs mere

til sorø Velkommen kunst / mad / natur Viden / sport / oplevelser kultur / musik / shopping www.oplevsoroe.dk Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum

til sorø Velkommen kunst / mad / natur Viden / sport / oplevelser kultur / musik / shopping www.oplevsoroe.dk Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum Sorø Bådfart www.oplevsoroe.dk Velkommen til sorø Viden / sport / oplevelser kunst / mad / natur kultur / musik / shopping 2012 Klosterporten Støvlet Katrines Hus indhold

Læs mere

SORØ JAZZFESTIVAL TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK SORØ BÅDFART SMAG I SORØ SIDE 34 BIRKEGÅRDENS HAVER SIDE 25 SORØ INTERNATIONALE MUSIKFESTIVAL SIDE 16-17

SORØ JAZZFESTIVAL TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK SORØ BÅDFART SMAG I SORØ SIDE 34 BIRKEGÅRDENS HAVER SIDE 25 SORØ INTERNATIONALE MUSIKFESTIVAL SIDE 16-17 SORØ JAZZFESTIVAL SIDE 16-17 TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK TYSTRUP-BAVELSE NATIONAL PARK / TYSTRUP-BAVELSE NATURPARK SIDE 25 SORØ BÅDFART SORØ BOAT RIDES DER SORØ SCHIFFSVERKEHR SIDE 27 BIRKEGÅRDENS HAVER

Læs mere

16-17 36-37 EVENTS I 2015 SORØ JAZZ- FESTIVAL TAG EN GRØN DUKKERT SLARAFFEN SMAG I SORØ SPIS GODT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL

16-17 36-37 EVENTS I 2015 SORØ JAZZ- FESTIVAL TAG EN GRØN DUKKERT SLARAFFEN SMAG I SORØ SPIS GODT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL EVENTS I 2015 06 SORØ JAZZ- FESTIVAL 16-17 TAG EN GRØN DUKKERT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD 28 SLARAFFEN SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL 30 SMAG I SORØ 33 SPIS GODT PÅ EN AF SORØS CAFEER ELLER RESTAURANTER 36-37

Læs mere

The world s best family holiday Die besten Kinderferien der Welt BEDSTE BØRNEFERIE VARDE / ESBJERG / BILLUND / VEJEN / VEJLE / KOLDING / MIDDELFART

The world s best family holiday Die besten Kinderferien der Welt BEDSTE BØRNEFERIE VARDE / ESBJERG / BILLUND / VEJEN / VEJLE / KOLDING / MIDDELFART VERDENS The world s best family holiday Die besten Kinderferien der Welt BEDSTE BØRNEFERIE / / / / / / Billund Vejle Varde Middelfart Esbjerg Vejen Kolding TA MIG MED! Pick me up! / Nimm mich mit! A world

Læs mere

Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN

Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN DANSK deutsch english 2012 Tversted Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN Velkommen til Tversted Gi dig selv og din familie en ferie

Læs mere

2015 VisitVestegnen 1

2015 VisitVestegnen 1 2015 VisitVestegnen 1 Velkommen Borgmester Ole Bjørstorp byder velkommen til den københavnske Vestegn Som borgmester i Ishøj vil jeg gerne byde velkommen til Vestegnen. Vestegnen er gæstfri og ukrukket,

Læs mere

Løkken Turistbureau www.loekken.dk www.loekken.dk

Løkken Turistbureau www.loekken.dk www.loekken.dk 2015 TOPPEN AF DANMARK LØKKEN 2015 LYSETS LAND Løkken Velkommen til Løkken Velkommen til nogle herlige, hyggelige, heftige eller bare stille og fredelige dage på Løkken-egnen. Gennem hundrede år har gæster

Læs mere

UDFORSK VORES VERDEN. A world full of play OG FIND BÅDE STORE OG SMÅ FERIEEVENTYR KOLDING / VEJLE / BILLUND / VEJEN

UDFORSK VORES VERDEN. A world full of play OG FIND BÅDE STORE OG SMÅ FERIEEVENTYR KOLDING / VEJLE / BILLUND / VEJEN UDFORSK KOLDING / VEJLE / BILLUND / VEJEN VORES VERDEN OG FIND BÅDE STORE OG SMÅ FERIEEVENTYR A world full of play EXPLORE OUR WORLD - AND HOLIDAY ADVENTURES GREAT AND SMALL ENTDECKT UNSERE WELT - TOLLE

Læs mere

velkommen til lønstrup

velkommen til lønstrup Lønstrup 2014 2 velkommen til lønstrup velkommen til lønstrup 3 Her er værnet om de originale miljøer, og byen emmer af idyl og stemning. Velkommen til Lønstrup INDHOLD Velkommen Welcome, Willkommen...3

Læs mere

Hjørring GUIDE FOR HJØRRING-OMRÅDET

Hjørring GUIDE FOR HJØRRING-OMRÅDET Hjørring 2015 GUIDE FOR HJØRRING-OMRÅDET 2 FUN-CENTER NYHED Online booking på www.bowlogspis.dk hver every BØF & BOWLING 1 times bowling og bøf af oksemørbrad FRA KUN 139,- Fredag/lørdag kr. 159,- (ved

Læs mere

JYSKE ATTRAKTIONER JÜTLAND ATTRAKTIONEN ATTRACTIONS IN JUTLAND. Opdag. Jylland

JYSKE ATTRAKTIONER JÜTLAND ATTRAKTIONEN ATTRACTIONS IN JUTLAND. Opdag. Jylland 25 JYSKE ATTRAKTIONER JÜTLAND ATTRAKTIONEN ATTRACTIONS IN JUTLAND 2015 Opdag Jylland Opdag Jylland Opdag Jylland er stedet hvor du kan finde vej til nogle af Jyllands spændende attraktioner med kvalitetsoplevelser

Læs mere

VADEHAVS FESTIVAL 4-7 september 2014

VADEHAVS FESTIVAL 4-7 september 2014 VADEHAVS FESTIVAL 4-7 september 2014 Udstillinger kan opleves frem til d. 4. oktober 2014 FORTÆLLINGER BEVÆGELSE PERFORMANCE MUSIK LAND-ART SKULPTURER KUNSTOPLEVELSER LANGS VADEHAVET Vadehavsfestival 2014

Læs mere

2013/14. Frederikssund.dk Nordsjælland

2013/14. Frederikssund.dk Nordsjælland 2013/14 Frederikssund.dk Nordsjælland 1 Welcome to Frederikssund, Skibby, Jægerspris og Slangerup Fokus på turistservice Focus on tourist services På Turistbureauet i Frederikssund sætter vi en ære i at

Læs mere

Agersø og Omø 2015 1

Agersø og Omø 2015 1 Agersø og Omø 20151 Agersø og Omø 2015 Agersø og Omø små perler i Storebælt De to små øer Agersø og Omø ligger i Danmarks maritime midtpunkt syd for Storebæltsbroen. Mod vest ses Langeland og Fyn, mod

Læs mere

FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE. Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København. Online booking: www.christiansoefarten.

FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE. Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København. Online booking: www.christiansoefarten. FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København Online booking: www.christiansoefarten.dk Bornholm: Tlf. +45 5648 5176. Sverige: Tlf. +46 414 10700 info@christiansoefarten.dk.

Læs mere

DANSK DEuTSch. Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders TVERSTED SKIVEREN

DANSK DEuTSch. Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders TVERSTED SKIVEREN Tversted DANSK DEuTSch 2013 Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders TVERSTED SKIVEREN Velkommen til Tversted Gi dig selv og din familie en ferie med ren afslapning på en af Danmarks

Læs mere

Levende Historie MUSEUM. levendehistorie.dk. Lebendige Geschichte RINGKØBING-SKJERN. Børn - gratis entre Kinder - Eintritt frei.

Levende Historie MUSEUM. levendehistorie.dk. Lebendige Geschichte RINGKØBING-SKJERN. Børn - gratis entre Kinder - Eintritt frei. Levende Historie Lebendige Geschichte Apr-Sep 2014 Børn - gratis entre Kinder - Eintritt frei RINGKØBING-SKJERN MUSEUM levendehistorie.dk 13 museer - 1 kort Med et ugekort får du fri adgang til spændende

Læs mere

DANSK DEUTSCH. Tversted NATURLIG OG LIDT SPECIEL SO NATÜRLICH UND DOCH EIN WENIG ANDERS

DANSK DEUTSCH. Tversted NATURLIG OG LIDT SPECIEL SO NATÜRLICH UND DOCH EIN WENIG ANDERS DANSK DEUTSCH 2014 Tversted NATURLIG OG LIDT SPECIEL SO NATÜRLICH UND DOCH EIN WENIG ANDERS Tversted I bunden af Tannis Bugt ligger Tversted, en charmerende landsby ved Vesterhavet. Holder du ferie her,

Læs mere

visit Give og omegn Oplevelsesguide 2010 experience guide 2010 erlebnisführer 2010 Aktiviteter Kultur Shopping

visit Give og omegn Oplevelsesguide 2010 experience guide 2010 erlebnisführer 2010 Aktiviteter Kultur Shopping visit Give og omegn Oplevelsesguide 2010 experience guide 2010 erlebnisführer 2010 Aktiviteter Kultur Shopping visit Give og omegn TurisTinfOrmaTiOn Visit Vejledresse her og telefon Banegaardspladsen 6

Læs mere

Handel på landet SYDVESTJYSKE GÅRDBUTIKKER OG KUNSTHÅNDVÆRK

Handel på landet SYDVESTJYSKE GÅRDBUTIKKER OG KUNSTHÅNDVÆRK Handel på landet SYDVESTJYSKE GÅRDBUTIKKER OG KUNSTHÅNDVÆRK Kvalitet - produktindsigt og personlig betjening www.sydvestjyskegaardbutikker.dk Følg os på Facebook 2015 HANDEL PÅ LANDET! Få en fin oplevelse

Læs mere

Holbæk.dk. Århus. Holbæk. København. Odense 2015-2016

Holbæk.dk. Århus. Holbæk. København. Odense 2015-2016 ORDLANDET RDSJÆLLAND Holbæk.dk Århus Holbæk København Odense 2015-2016 Indhold FOTO: TORBEN PAPILLON Holbæk.dk HOLBÆK BYSTRAND FOTO: TORBEN PAPILLON Turistinformation Visitholbæk er stedet, hvor du kan

Læs mere

Spis godt i ferien - med lokale råvarer. Tasteful Adventures Gut Essen

Spis godt i ferien - med lokale råvarer. Tasteful Adventures Gut Essen 2014 Spis godt i ferien - med lokale råvarer Tasteful Adventures Gut Essen Spis godt Et udvalg af de bedste spisesteder i Lysets Land cafeer, kroer, etniske restauranter og gourmetoplevelser. Endvidere

Læs mere

campingpladser i Søhøjlandet

campingpladser i Søhøjlandet c a m p i n g m a g a s i n 2013 Danmarks Campingste Område 8 campingpladser i Søhøjlandet Askehøj Camping Elite Camp Birkhede Gudenåens Camping Holmens Camping Sejs Bakker Camping Silkeborg Sø Camping

Læs mere

Velkommen til Blåvand

Velkommen til Blåvand Dansk/Deutsch Velkommen til Blåvand - Danmarks vestligste punkt! Langt mod vest. Faktisk så langt mod vest du kan komme i Danmark, ligger Blåvandshuk. Her kan du stå med fødderne i havet, hvor bølgerne

Læs mere